Rakenduskorgkoolid

Page 8

RAKENDUSKÕRGKOOL

8 || 30. mai 2013 || Koolilõpetaja teejuht – rakenduskõrgkoolide eri TaRTu TERVISHOIu KÕRgKOOL Haridusinvesteering tervishoiu tulevikku! Õde (3,5 a); ämmaemand (4,5 a); füsioterapeut (3 a); bioanalüütik (3,5 a); tervisekaitse spetsialist (3 a); radioloogiatehnik (3,5 a)

Dokumentide vastuvõtt 01.–21.07.2013 tööpäeviti kl 9–15 Nooruse 5 või elektrooniliselt SAISis www.sais.ee.

www.nooruse.ee, tel 737 0200, vastuvott@nooruse.ee skype: tervishoid (kl 10–14 al 01.06)

SISEKaITSEaKaDEEMIa SISEKAITSEAKADEEMIA – see on kool, kus õpivad PARIMAD Finantskolledž: maksunduse ja tolli eriala (3 a) Justiitskolledž: korrektsiooni eriala (3 a) Politsei- ja piirivalvekolledž: politseiteenistuse eriala õppekaval kolm süvaõppesuunda – piirivalve (3 a), kriminaalpolitsei (3 a) ja korrakaitsepolitsei (3 a) Päästekolledž: päästeteenistuse eriala (3 a)

Dokumentide vastuvõtt erialadele toimub 01.–11.07.2013 elektrooniliselt sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu või esitada isiklikult Sisekaitseakadeemia raamatukogus (Tallinn, Kase 61, tööpäeviti kl 9–16.

Lisainformatsioon: tel 513 8295, vastuvott@list.sisekaitse.ee www.sisekaitse.ee www.facebook.com/sisekaitse www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

EESTI MEREaKaDEEMIa Oleme tegijad maal ja merel! Tüürimees (4 a + 1 a meresõidupraktikat) Laeva jõuseadmed (4 a + 1 a meresõidupraktikat) Külmutusseadmed (4 a + 1 a meresõidupraktikat) Sadamamajandamine ja meretranspordi juhtimine (4 a) Veeteede ohutuse korraldamine ja haldamine (4 a) Kalapüügi ja -käitlemise tehnoloogia (4 a)

Dokumente võetakse vastu aadressil Kopli 101, ruum X-157: 25.06–12.07.2013 E–N kl 9–15, R kl 9–14.30 Elektrooniliselt: www.sais.ee

www.emara.ee tel 613 5500 eesti.mereakadeemia@emara.ee

TaLLInna TERVISHOIu KÕRgKOOL Tule anna endale võimalus tervishoiu valdkonnas! Farmatseut (3 a); optometrist (3,5 a); hambatehnik (3,5 a); tegevusterapeut (4 a); tervisedendus (3 a); õe põhiõpe (3,5 a); ämmaemand (4,5 a)

Suvine vastuvõtt 2013/2014. õppeaastaks: • 01.06–04.07 avalduste vastuvõtt SAISis • 25.06–04.07 avalduste vastuvõtt SAISis ja kõrgkoolis • 25.06–05.07 vastuvõtutestid kõrgkoolis • 08.07–12.07 vastuvõtuvestlused ja -katsed kõrgkoolis

tel 671 1734, e-post vastuvott@ttk.ee www.ttk.ee (sh online-nõustamine vestlusaknas) www.facebook.com/tervisekool; Kännu 67, 13418 Tallinn

EESTI InFOTEHnOLOOgIa KOLLEDŽ Tee tulevikku vaatav otsus! IT süsteemide administreerimine (päeva- ja kaugõpe) IT süsteemide arendus (päeva- ja kaugõpe) Infosüsteemide analüüs (õhtuõpe) Õppeaeg 3 aastat

Dokumentide vastuvõtt: *27.06-12.07.2013 päeva- ja õhtuõppe õppekavadele *09.-16.09.2013 kaugõppe õppekavadele Avalduste esitamine toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS (www.sais.ee).

www.itcollege.ee tel 628 5830 e-post info@itcollege.ee skype: vastuvott_itcollege Raja 4C, 12616 Tallinn

EESTI ETTEVÕTLuSKÕRgKOOL MaInOR Ära tee tööd ainult töö pärast. Õpi seda, mida armastad! Ettevõtlus spetsialiseerumisega (3 a) ärikorraldusele, majandusarvestusele ja finantsjuhtimisele, logistikale, turundusele, turismiettevõtlusele Juhtimine spetsialiseerumisega (3 a) personalijuhtimisele, teenindusjuhtimisele Infotehnoloogia spetsialiseerumisega (3 a) IKT haldamisele ja administreerimisele, veebitehnoloogiatele, multimeediale Disain loovettevõtluses spetsialiseerumisega (4 a) sisekujundusele, graafilisele disainile, rõivadisainile

Vastuvõtt toimub kuni 29.09.2013. Stipendiumitele kandideerimine toimub kuni 07.07.2013.

www.eek.ee, helista tel 610 1900, kirjuta eek@eek.ee www.facebook.com/korgkool

KVÜÕa KÕRgEM SÕjaKOOL Noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust Sõjalise juhtimise diplomiõpe Maaväe õppekava: jalavägi, side-IT, pioneer, õhutõrje, suurtükivägi ja logistika (3 a) Mereväe õppekava: mereväe taktika või tehnika (3 a) Õhuväe õppekava: õhuoperatsiooni, õhuseire, lennuvälja ohvitser (3 a) Nooremohvitseride baasõppekursus ajateenistuse ja kõrghariduse baasil (1 a)

Sisseastumisdokumente saab esitada elektrooniliselt Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu ajavahemikus 25.06–07.07.2013. Sisseastumisdokumente saab esitada isiklikult õppeasutusse (Tartu, Riia 12) ajavahemikul 25.–27.06.2013 kl 10–17. Sisseastumiskatsed Kõrgemasse Sõjakooli toimuvad 23.–26.07.2013.

www.sojakool.ee tel 717 6131 sojakool@mil.ee

TaRTu KÕRgEM KunSTIKOOL Kunstiharidus on ühiskonna loovuse võti Fotograafia (4 a); maalingud ja maalingute restaureerimine (4 a); meedia- ja reklaamikunst (4 a); mööbel ja restaureerimine (4 a); nahadisain ja restaureerimine (4 a); skulptuur (4 a); tekstiil (4 a)

Elektrooniliste avalduste esitamine Tartu Kõrgema Kunstikooli tel 730 9822 kodulehel 01.–24.06.2013 (meedia- ja reklaamikunsti artcol@artcol.ee õppekavale kandideerijatele kuni 19.06.2013 kl 17). www.artcol.ee Sisseastumiseksamid: 26.–30.06.2013.

EESTI HOTELLI- ja TuRISMIKÕRgKOOL Edu algab EHTE-st! Päevane ja kaugõpe: hotellimajandus (3 a), reisikorraldus (3 a), toitlustusteenuste korraldus (3 a)

Vastuvõtt toimub kuni 31.08.2013. Vastuvõtukatsed toimuvad 11.07.2013 ja 01.08.2013.

www.ehte.ee, tel 668 8707, e-post ehte@ehte.ee Puuvilla 19, 10314 Tallinn

TaLLInna TEHnIKaKÕRgKOOL Tule õpi inseneriks ja arenda Eestit! Õppeaeg 4 aastat. Päevaõpe: autotehnika, hoonete ehitus, elektritehnika, masinaehitus, rakendusarhitektuur, rakendusgeodeesia, rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus; teedeehitus; tehnomaterjalid ja turundus; tehnoökoloogia, transport ja logistika

Dokumentide vastuvõtt 25.06–09.07.2013 tööpäevadel kl 10–16 Pärnu mnt 62 e-õppekeskuses või elektrooniliselt SAISis (www.sais.ee). Katsed ja testid 10.–12.07.2013.

Kaugõpe: autotehnika, hoonete ehitus, masinaehitus, raudteetehnika, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus, teedeehitus, transport ja logistika

Infotelefonid 666 4569, 666 4555 e-post vastuvott@tktk.ee www.tktk.ee http://vastuvott.tktk.ee www.facebook.com/tuletallinnatehnikakorgkooli/

EESTI LEnnuaKaDEEMIa Ühisel jõul kõrguste poole! Lennuliiklusteenindus (4 a); lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine (4 a); õhusõiduki juhtimine (4 a); lennundusettevõtte käitamine (4 a); õhusõiduki ehitus ja hooldus (4 a)

Dokumentide vastuvõtt toimub 25.06–03.07.2013 akadeemia õppeosakonnas tööpäeviti kl 9–16 või elektrooniliselt SAISis (www.sais.ee). Vastuvõtukatsed toimuvad 03.–24.07.2013.

www.lennuakadeemia.ee, täiendavate küsimuste korral kirjuta vastuvott@eava.ee või helista telefonil 744 8110, 744 8121 www.facebook.com/lennuakadeemia

LäänE-VIRu RaKEnDuSKÕRgKOOL Väärikas algus – parem tulevik! Sotsiaaltöö (3 a); majandusarvestus (3 a); kaubandusökonoomika (3 a); ärijuhtimine (3,5 a); juhiabi (3 a); majandusinfosüsteemide korraldamine (3 a)

Dokumentide vastuvõtt toimub 01.07–09.08.2013, tööpäevadel kl 8.30–16 või elektrooniliselt SAISis.

tel 329 5950 info@lvrkk.ee http://www.lvrkk.ee