Page 1

Andre kirker i eller nær Fredericia, der er et besøg værd : Christianskirken : med de 32 glasmosaikruder, den sidste nadver og to lysestager skabt af kunstneren Bjørn Nørgaard. Værket blev indviet i 2007. Christianskirken er opført 1931 som et kapel, udvidet og indviet som kirke 1942 (arkitekt B. Billund ). Kirken er i dag prydet med værket "Du skal elske din fjende" af Bjørn Nørgaard, der med dette værk har ændret kirkens tidligere noget dystre bagvæg til det modsatte. I dag brydes dagslyset i de farvestrålende glasmosaikker, og fra den forgyldte altertavle stråler guldet. Motiverne i glasmosaikkerne er komponeret typologisk dvs. at der er 12 fortællinger fra Det gamle testamente og 12 fortællinger fra Det nye Testamente, der parvis behandler samme tema eller samme type fortælling. F. eks. Moses med lovens tavler sammenstillet med Jesu Bjergprædiken, hvor den gamle pagts virkelighed øje for øje og tand for tand i den nye pagt bliver en radikal fordring : Du skal elske din næste. Da der også er overraskende sammenstillinger af fortællinger, giver det god anledning til fordybelse og forundring. Mangfoldigheden af farver i glasmosaikkerne er en frydefuld glæde for øjnene. Lysestagerne i sølv er udformet henholdsvis med motiv fra Jesus i Getsemane Have og Jesus, der vasker disciplens fødder. "Den sidste nadver". Her er i hvert fald seks af de tolv apostle på den gyldne altertavle (vejer et ton ) skildret som kvinder. "Jeg synes, det var på tide at få kvinderne med", siger Bjørn Nørgaard selv. På altertavlen sidder Jesus i midten, og han har ikke som de andre guldkrus og guldtallerken, men derimod et rigtigt brød i hånden og et glas med ægte rødvin i, så nadvergæsterne får et element af virkeligheden. På den måde brydes skellet mellem virkeligheden og kunsten. Med status som vejkirke er kirken offentlig åben fra kl. 8.00 - 16.00. Adresse : Christiansvej 4

Lyng Kirke er et besøg værd, da kirkens indre er noget helt særligt. Arkitekt J. Exner, der har tegnet bygningen, har ladet sig inspirere af det store træ uden for kirken og kirkens beliggenhed

med udsigt ud over Lillebælt. Når man sidder i kirkens skib, kan man næsten synes, at man sidder i et rigtigt skib, da vinduer mod Bæltet er runde som koøjer. Man ser tydeligt, at det er den samme arkitekt, der står bag den store og flotte restaurering af Koldinghus. Adresse : Højmosevej 3, Erritsø

17_