Page 4

Hvordan bruke guiden Denne guiden inneholder informasjon om Bring Logistics tilbud av tjenester innenfor Stykk- og Partigods Nasjonal. I guiden finns all informasjon om våre tjenester og produkter, priser og vilkår som g jelder for transporter. Eksempel: Oslo-Almenningen I guiden, under ”Tabeller”, finner du ”Stedsregister”, ”Sonetabell” og ”Pristabell”. Først slår du opp i steds­ registeret og ser at Almenningen står med sone 4 og går over Stryn. Videre ser du i sonetabellen at Oslo – Stryn står oppført med sone 15. Tilslutt går du da i pristabellen og finner hovedfrakt (Oslo-Stryn) sone 15 og se så på kg/volum, her får du en pris på hovedfrakt.

Så må du se på viderefrakt (Stryn-Almenningen) sone 4, se på kg/volum, og du får en pris på viderefrakt. Ta også en titt på våre tilleggstjenester for å se hva vi kan tilby, samt eventuelle ekstra kostnader som måtte tilfalle. Denne guiden tilsvarer oppdatert informasjon på våre internettsider. Enkelt og tilg jengelig, overalt og når som helst. På internett kan du også finne pris og fremføringstider: www.bring.no/logistics Gyldig fra 01.12.2009

4

Transportguide stykk og partigods nasjonalt  

Transportguide stykk og partigods nasjonalt

Transportguide stykk og partigods nasjonalt  

Transportguide stykk og partigods nasjonalt

Advertisement