Page 1

S.07 > Bedre adressekvalitet vil bety mange penger spart. S.08 > Sju av ti ansatte på Østlandsterminalen reiser kollektivt. S.09 > Posten kjøper inn 30 nye el-jeeper for å bedre miljøet.

På pinne for Bring

Post- & Bringavisen

Sommerens kaldeste høydepunkt kommer kanskje fra Norges største islager.

Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 8/2011 - 24. juni • 60. årgang

side 12

»

Foto. Birger Morken

Nettshopperen Elisabeth Gong (22) er en av stadig flere kvinner som foretrekker å handle på nett. Side 5

»

Null skader? Nå starter konsernets sommerkampanje. Side 6

Han gjør forskjellen Vijay Prabhugaonkar vil opp og fram som kandidat i et nytt program for ansatte med minoritetsbakgrunn. side 10 »

»

Ramsalt post Posten skal fram mellom holmer og skjær i øygruppa Helligvær. Side 14

»

Midtpunktet Norbert Tjore skal gifte seg på savannen i Kenya. Side 16 »


2

nr. 8

Puls

sitatet

Øyvind Høgset, direktør for B2C i Bring Parcels, se side 4

Besøksadresse: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus’ gate 14A, Oslo Tlf: +47 2314 8410/Faks: +47 2314 8025

Krevende omlegging

Ansvarlig redaktør: Elisabeth H. Gjølme, Tlf: +47 901 40 449 Epost: elisabeth.gjolme@posten.no Redaktør: Mads Yngve Storvik, Tlf: +47 900 45 079 Epost: mads.storvik@posten.no Redaksjonen:

fung. redaksjonssjef:

Terje Owrehagen Tlf: +47 408 58 927 Epost: terje.owrehagen@posten.no

24. juni

Gjennom omleggingen skal det bli enklere å være kunde av Posten.

Henrik Sørlie Tlf: +47 926 65 225 Epost: henrik.sorlie@posten.no

Maria Sivertsen Tlf: +47 417 70 101 Epost: maria.sivertsen@posten.no

94,4 %

I januar 2012 gjennomfører Posten den største pro-

Forenklingen av produktstrukturen og prisendrin-

duktomleggingen innen postområdet på mange år. Store produktkategorier som massebrev, postreklame adressert og postabonnement blir slått sammen til et nytt distribusjonsprodukt. Samtidig forenkles dagens pris- og rabattstrukturer for blant annet å ta hensyn til at de delene i postproduksjonen som skaper størst utgifter har endret seg de siste årene.

gene vil totalt sett føre til prisjusteringer på 3-4 prosent. Med volumfall opp mot 10 prosent bør ikke dette være noen overraskelse og heller vurderes som moderat. Enkeltkunder og kundegrupper vil imidlertid oppleve større prisendringer enn 3-4 prosent, både i positiv og negativ retning. Sluttresultatet vil imidlertid bli en produkt- og prisstruktur som reflekterer det som gir størst utgifter for Posten, med gode muligheter for maskintilpasning av sendingene.

Antall miljøbevis som er godkjent + påbegynt i konsernet i Norge, Sverige og Danmark. Opp 15.

10 6911

Antall inngående telefonhenvendelser til Posten og Bring kundeservice siste tre uker. Opp 28903.

siste årene, og mer enn vi har lagt til grunn i våre langtidsprognoser. De fire første månedene i år var postvolumet hele 23 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2008. Denne utviklingen har ikke bare gjort det nødvendig med tøffe og krevende omstillinger og tilpasning av kostnader. Den fordrer også forenklinger av produksjonsstrukturen. Gjennom omleggingen skal det også bli enklere å være kunde av Posten, selv om forenklingen vil slå ulikt ut for enkelt kunder. Økt grad av maskinsortering synliggjør ikke bare

forskjeller fra manuell sortering. Det gjør det også mulig å øke bruken av incentiver slik at flest mulig sendinger kan sorteres maskinelt. Samtidig ser vi at færre sendinger er små «vanlige» brev mens stadig flere er varer i brev eller «klump». Denne utviklingen har gjort at vi har måttet gå over hele vår produksjonsstruktur og se på de delene i som skaper størst utgifter i verdikjeden. For eksempel er det klumpsendingene som i økende grad definerer dimensjonen for fraktflynettet.

signert

Sist uke sprakk nyheten om at TV 2 skal sende OL på en måte som ikke var mulig for bare få år siden.

Hver og en av oss er blitt redaktører. Twitter, Facebook eller din egen blogg. Veien er kort fra en til alle. Klisjeen om å spre seg som ild i tørt gress trenger en oppdatering. Ingenting sprer seg så fort som sladder på Twitter.

Med noen få tastetrykk kan du kringkaste oppsiktsvekkende nyheter til hele verden. Da TV 2 informerte sine medarbeidere om at de har kjøpt rettighetene til olympiske leker, gikk det under ett minutt før nyheten var spredd for alle vinder med en Twitter-melding. Stikk i strid med hva TV 2-ledelsen hadde planlagt å gjøre med tanke på offentliggjøring.

Representanter for Postens bladkunder har allere-

de værte ute og kritisert Posten for maktmisbruk og at vi dreper mange bladers livsgrunnlag. Det er trist at kritikken legges på dette nivået. Posten kan ikke prise en sending ut ifra dens innhold. Vi er pålagt å ha kostnadsbaserte og transparente priser. Det er nettopp fordi omleggingen vil ha større effekter for noen kunder at vi starter kundedialogen tidlig. Dermed gir det også størst mulighet for kundene til å tilpasse seg nye rabattkriterier.

Mindre enn ett døgn senere sender en NRK-medarbeider sinte Facebookmeldinger til en FrP-politiker midt på natta. Dagen etter måtte han stå skolerett og beklage.

Postens salgskorps skal i de kommende ukene

gjennomføre krevende dialoger med mange kunder. Posten har gjort store omlegginger tidligere. Jeg føler meg trygg på at våre dyktige selgere vil klare det denne gangen også. Gjennom å besøke to millioner husstander i hele vårt spredt bosatte land hver virkedag, vil jeg tro at vi også etter omleggingen kan være stolt av å ha et posttilbud i verdensklasse med rimelige priser og høy kvalitet.

For ei jente som inviterte til bursdags-

tips oss! Har du et tips om en avdeling eller en person i Posten eller Bring som har funnet en smartere måte jobbe på? Send det til redaksjonen@posten.no

Tydelig om toll. En felles tollbrosjyre for Posten og Bring og en ny nettside skal gi nødvendig informasjon til ansatte og kunder. – Tollbrosjyren er delt opp i en import- og eksportdel. Under en felles del er det samlet informasjon og illustrasjoner til hjelp for kunden. Dette er avgjørende for å få en korrekt behandling av eksport og import, sier Hilde Jernberg (bildet), Senior Advicer International i Bring Parcels. Den nye nettsiden (www.bring.no/hele-bring/toll) skal gi samme informasjon som i brosjyren. Her ligger en liste over begrepsforklaring med lenker, hvor kunden kan søke seg videre for enda mer spesifikk informasjon. Målet med bedre informasjon om toll er blant annet å øke kunnskapen hos selgere og kunder, øke muligheten for å få avtalen, forbedre kvaliteten, redusere kostnadene og styrke omdømmet. Foto: Nils Midtbøen

fest på Facebook uten å begrense det til vennene sine, endte det med 1400 gjester på trappa. Det var nok i overkant av hva hun hadde tenkt seg.

Nå har jeg fått en app på telefonensom gjør at jeg kan sende video direkte på nett! Mulighetene er uendelige for å spre sitt glade eller for den del sure budskap. Da er det greit å ikke la tastene fly like raskt som tankene.

Jeg bruker aldri å svare på en epost

fremover

avtalt

Sett utenfra

sagt om Kjøregevinst

Jurist gir Jens og Jonas rett

» Økonomisk kjøring gjør hver-

DESIGN og produksjon: Konsernstab Kommunikasjon, Design Utgiver: Posten Norge AS Postboks 1500 Sentrum 0001 OSLO redaksjonen@posten.no Trykk: Mediatrykk, Bergen Opplag: 25 000

Snart konkurs Torsdag 30. juni og fredag 1. juli

» Konsernsjef Dag Mejdell på reiserunde i Finnmark.

Frakt. Bring Express vil frakte produkter som trenger service mellom butikker som selger hjemmeelektronikk og InfoCares verksteder. Foto: Thor Staff Kristiansen/montasje

Tar hånd om InfoCare Bring Express i Sverige har inngått en avtale med InfoCare om å håndtere leveranser til 225 butikker for hjemmeelektronikk rundt om i Sverige.

Telefon redaksjonen: +47 2314 8410 Epost: redaksjonen@posten.no

3 753

3

På direkten

Stillingsannonser: Kristin Fremmergård, tlf: +47 2314 8097 Epost: kristin.fremmergard@posten.no

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

Puls

post- & bringavisen

Jobber smartere

De adresserte postvolumene har falt kraftig de

DAG MEJDELL KONSERNSJEF

Håvard Jørstad Tlf: +47 936 92 847 Epost: havard.jorstad@posten.no

nr. 8

Leveringskvalitet på stykk- og partigods fraktet av Bring Cargo de siste tre ukene. Ned 0,1 %.

leder

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 Epost: birger.morken@posten.no

post- & bringavisen

Netthandel er en vesentlig del av det konsernet skal leve av i fremtiden.

post- & bringavisen

Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 Epost: nils.midtboen@posten.no

24. juni 2011

Avtalen har en verdi på 18 millioner kroner per år og løper over tre år. Salgsansvarlig for

oppdraget er Thomas Norberg i Bring Express. Oppdraget innebærer at Bring Express vil frakte produkter som trenger service mellom butikker som selger hjemmeelektronikk og InfoCares verksteder i Linköping og Växjö. Etter utført reparasjon fraktes produktene tilbake til butikkene. Oppdraget krever presisjon, hurtighet og skånsom håndtering, ettersom dette er produkter som ofte ikke har mye emballasje.

Fredag 1. juli

» Endringer i postnummer og poststedsnavn offentliggjøres.

Onsdag 13. og torsdag 14. juli

» Konsernsjef Dag Mejdell på reiserunde: Måløy og Stryn.

Søndag 21. til onsdag 24. august

» Dialogkonferansen 2011 arrangeres på Strømstad Spa og Resort.

September

»Nye frimerker: Populærmusikk III – kvinnelige artister, Tegneseriejubileum, Universitetet i Oslo 200 år.

United States Postal Service (USPS) holdes i live av statlige overføringer som stopper opp før året er omme. Selskapet har 100 milliarder kroner i gjeld. Den eneste grunnen til at USPS ikke er insolvent allerede, er at selskapet har fått låne 12 milliarder dollar fra finansdepartementet. Pengene er blitt brukt til å dekke løpende underskudd siden finanskrisen. Ikke nok med det; i september venter en pensjonsregning på 5,5 milliarder dollar, skriver Business Week. Kongressen ga Philipp Herr fra regjeringens ansvarskomité i oppdrag å kartlegge utfordringene til USPS. Han konkluderer med at USPS har en forretningsmodell og en kostnadsstruktur som for lengst er gått ut på dato. Ettersom mer og mer kommunikasjon foregår digitalt, har postvolumet falt med 20 prosent fra 2006 til 2010.

dagen enklere for sjåførene som kjører tungtransport i Posten. For økonomisk kjøring har flere fordeler enn kun noen sparte tusenlapper. I 2006 innførte Posten Norge økonomisk kjøring på tungtransporten. I Tromsø er det den rutinerte sjåføren Ivan Sommerlund som står for opplæringen av hvordan man opptrer under økonomisk kjøring. – Vårt program består av tre steg. Etter at sjåførene er blitt kjent med kjøretøyet og vet hva som påvirker økonomisk kjøring gjennomfører vi en praktisk del, sier Sommerlund. (…) – Vi ser store resultater av at slik kjøring lønner seg. Det handler ikke bare om å spare drivstoff, men også å øke trafikksikkerheten, sier Sommerlund. Selv om Posten Norge i første omgang har konsentrert seg om tungtransport, ønsker de også å innføre økonomisk kjøring på de mindre bilene. – Det er planen, men når det skjer vet jeg ikke. Men det er ikke noe hokuspokus å kjøre økonomisk med disse bilene også. Vi er ambisiøse og ønsker hele tiden å forbedre oss, sier Sommerlund. Kilde: iTromsø

» En postbil tok løs på egen hånd og rullet utfor en bratt skrent ved en bolig på Tandstad i Sykkylven. Ferden endte i et tre. Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge forteller til smp.no at postbudet hadde gått ut av bilen for å levere post da bilen løp løpsk. – Håndbremsen var tydeligvis ikke satt hardt nok til og bilen begynte å rulle. Heldigvis ble ingen personer skadet, sier Elisabeth Gjølme. Postbilen ble senere tauet opp av bergingsbil. – All post ble berget og levert ut til kundene som vanlig, sier Gjølme.

» Norge kan, i hvert fall i teorien, innføre EUs 3. postdirektiv uten å konkurranseutsette den resterende delen av det norske postmarkedet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre informerte i mai EØS-rådet om Norges nei til postdirektivet. Thomas E. Nordby i advokatfirmaet Arntzen de Besche har på oppdrag av Postkom vurdert hvilke rettslige alternativer regjeringen har i den videre håndteringen av det tredje postdirektivet. I henhold til EØS-avtalen kan ikke Norge reservere seg mot postdirektivet uten først å forhandle med EU i EØS-komiteen. Ifølge den rettslige vurderingen er det ingenting i veien for at forhandlingene i EØS-komiteen resulterer i en særordning som i praksis innebærer at Posten beholder eneretten på brevpost opp til 50 gram, det vil si den delen av det norske postmarkedet som ikke er utsatt for konkurranse. I så fall kan postdirektivet innlemmes i EØS-avtalen, sammen med en felleserklæring mellom avtalepartene om særnorske tilpasninger.

Kilde: Sunnmørsposten

Kilde: Arbeidsmanden

Tre mot en er feigt

hvis jeg er lettere irritert. Da skinner det fort gjennom hos den som mottar den. Da vandrer jeg heller en runde rundt pcen og tenker meg en ekstra gang om. Jeg tror det har spart meg for mange oppklaringsrunder.

Hvorfor er jeg opptatt av dette? Jo, for det er viktig å være bevisst på hvor fort det går i dagens mediesamfunn. Og hvor skadelig det kan være om man er litt for rask på avtrekkeren. Vi har en stund jobbet med retningslinjer for sosiale medier for medarbeidere i Posten og Bring. Forhåpentlig er vi klare med dem rett etter sommeren.

Du kommer likevel langt med sunt bondevett, og god folkeskikk. Og for TV 2 endte det godt – i stedet for en sak i egne sendinger, ble det åtte minutter i Dagsrevyen, mange radioinnslag og et utall nettsaker. Planlagt? Nei. Kult? Ja.

MADS STORVIK REDAKTØR


4

nr. 8

24. juni 2011

post- & bringavisen

Utsettes til høsten » Postens dag skulle vært arrangert på

Maihaugen 19. juni. På grunn av de store nedbørsmengdene og flommen som rammet Gudbrandsdalen nylig, vil a rangementet på Lillehammer isteden gå av stabelen 4. eller 11. september. Foto: Birger Morken

Bjørn Baldersheim (60)

» Hva skal du gjøre i ferien? Dersom sommeren blir noenlunde, skal jeg tilbringe det meste av tiden i Nord-Norge. Flikke på huset, reise litt rundt med familien og fiskestanga. Besøke kjente. Rett og slett bare kose meg masse.

» Hva skal du gjøre i ferien? Sommeren skal brukes til å jobbe og tjene

» Hva skal du gjøre i ferien? I år går turen med bil i vårt eget fantastiske land. Første stopp på veien blir Rosenes by, Molde, og Seilet hotell. Videre går turen over Valdresfjellene. En tur på Trollstien hører med før turen går tilbake til Bergen.

Sandnes distribusjon

Kvaliteten på servicepakker har økt, men ikke i takt med kundekravene.

Digitalt skydekke

Netthandel er et satsingsområde for Posten, og konkurransen med Tollpost og Schenker er knallhard. Det er i all hovedsak «Klimanøytral servicepakke» som benyttes når folk bruker Posten ved netthandel. Kvalitetstallene fra Tollpost, Schenker og Posten er ikke offentlige, men Posten opplyser at kvaliteten på servicepakker har økt betraktelig i år sammenlignet med samme periode i fjor. Snittet for de 19 første ukene lå hele tre prosentpoeng over fjoråret. Det var transportstreik i fjor, men denne startet først i midten av mai og påvirket ikke kvaliteten de første 19 ukene.

Fremtidens digitale verden er full av skyer. Nettskyer som snakker sammen, får jobben gjort og sikrer fornøyde postkunder.

Henrik Sørlie

Tekst Tina Mari Flem

Roma: Stephen McGibbon, teknisk Nettshopping. Masterstudent Elisabeth Gong (22) ved Handelshøyskolen BI i Oslo er ikke i tvil om at hun foretrekker digitale shoppingrunder fremfor å tråle butikkene fysisk. Foto: Henrik Sørlie

Kvinner shopper mer på nett

Økning. – Vi har hatt en betydelig kvali-

Akkurat nå

Ti år i Stokke » Nøkkelkunder, ordfører, medarbeiderne og «ørkenreven» Pål Anders Ullevålseter bidro til en verdig 10-års fødselsdag for Stokke-terminalen 7. juni. Mer info om saken: infolink.posten.no

infolink

5 på topp

Mest lest siden sist 1) 2) 3) 4) 5)

Volumfall gir prisstigning Ny HR-direktør i Logistikkløsninger Posten og bladporto Ny informasjonsrådgiver i divisjon Post på plass Bompenger til Posten

penger. Jeg studerer teologi og Global studies på Misjonshøgskolen. I tillegg driver jeg med rasehøns, og jeg satser på at det kommer noen flotte kyllinger i løpet av sommeren. Skal også spille en del gitar, ukulele og didgeridoo.

Nye nettvaner. Ifølge teknisk sjef Stephen McGibbon i Microsoft vil smarte bedrifter følge forbrukerne og kundenes digitale nettvaner.

Kampanje mot skader

tetsøkning for servicepakker, men samtidig viser undersøkelser at kundene er mindre fornøyd med kvaliteten i år enn i fjor, sier Øyvind Høgset, direktør for B2C i Bring Parcels i Logistikk. Med andre ord var folk mer fornøyd i fjor da kvaliteten var dårligere. Det tyder på at kravene til presis levering stadig øker. – Nettpakker er viktig for folk, og mange bruker sporingstjenesten. Kanskje de gleder seg veldig til å motta sin nye pc eller mobil, og de blir mektig irritert hvis pakken ikke ankommer når den skal. Netthandelen øker, og i takt med dette øker kravene til levering, sier Høgset. Bedre analyse. Kvaliteten på servicepakker

skal bedres ytterligere. Det er mange hender som bidrar for å sende en pakke fra A til Å. Det jobbes nå for å skape en mer presis kvalitetsmåling av alle ledd i verdikjeden. Dermed skal det bli lettere å finne ut hvor det er behov for å sette inn tiltak. Avdelingsdirektør Inge Seljeset i Hovedpostgang forteller at det gjennom ni måneder er blitt lagt ned mye arbeid i å øke kvaliteten på bedriftspakker. Dette inkluderer også utvikling av et godt analyseverktøy. – Mye av denne metodikken kan ganske lett kopieres til servicepakker, mener Seljeset.

5

Bergen sentrum distribusjon

Større krav til nettpakker Tekst og foto

Se historiene på infolink.posten.no/skadefri

nyheter

post- & bringavisen

Einar Frette (41)

video på nettet » I juli og august skal ingen i konsernet skade seg på en måte som gir fravær, har konsernsjef Dag Mejdell satt som ambisjon. Nå er det lagd en video til kampanjen. Den forteller sterke historier om hvor fort ting kan gå galt.

24. juni

Gustav Fagerthun (53) Bring Logistics Tromsø

Akkurat nå

nr. 8

Stadig flere norske kvinner foretrekker å bruke nettbutikker for å handle blant annet klær og sko. Husk skanning. Skanning av pakker er blant annet avgjørende for at kundene skal få elektronisk varsel om at pakken er klar til henting. Nighat Hussain skanner en pakke på Oslo S postkontor.

ikke skal være gjenligg av pakker, sier direktør Finn Hungnes i Produksjon, Transport og Teknisk (PTT) i Logistikk. Han er godt fornøyd med kvalitetsøkningen på tre prosentpoeng siden i fjor. Samtidig minner han om beinhard konkurranse og behovet for ytterligere forbedring. – God samhandling gjennom hele verdikjeden er helt nødvendig. For eksempel har det stor betydning at alle skanner pakkene slik de skal, sier Hungnes.

Netthandel er en vesentlig del av det konsernet skal leve av i fremtiden.

Glemmer å skanne. Høgset forteller at det også på Øyvind Høgset i Bring Parcels postkontor og Post i Butikk Ikke gjenligg. Det kan ha mange årsaker hvis er tilfeller der ansatte glemen pakke ikke når frem mer å skanne pakker som til avtalt tid. Det kan for eksempel skyldes ankommer – eller de bruker skanneren feil. forsinket utveksling mellom terminal og Man ser for eksempel at pakken er registrert hovedpostgang. ankommet postkontoret kl. 12.46, og samme – Jeg har en klar forventning om at det minutt blir den skannet til utlevering.

– Det tyder på at kunden selv har møtt opp og etterlyst pakken sin. Stadig flere ønsker å varsles via mobiltelefon eller epost, og det er ankomstregistreringen som gjør at kunden blir varslet. Derfor er det er viktig å skanne alle pakker på riktig måte. Ingen slakk. Høgset minner om at det ikke

er noe slingringsmonn på servicepakker De har lengre fremsendingstid enn ekspress og bedriftspakker, men skal bruke et nøyaktig antall dager. Leveringstiden avhenger kun av hvilket postnummer som pakken skal fra og til. For eksempel skal en servicepakke fra Sandefjord til Bergen ta to virkedager. Hvis pakken skal til Hammerfest, skal det ta fem virkedager. – Netthandel er en vesentlig del av det konsernet skal leve av i fremtiden. Derfor er det viktig at alle involverte er opptatt av kvalitet og presisjon på servicepakkene. Vi må hele tiden bli bedre for å tilfredsstille kundene, sier Høgset.

Tekst Håvard Jørstad

Netthandelsvarer utgjør stadig mer av Postens transport. To ganger årlig gjennomfører Posten og Bring en undersøkelse om trender og utvikling innenfor nettopp netthandel. Rapporten fra vårens undersøkelse viser at flere og flere kvinner inntar nettbutikkene. Tid og penger. I årets un-

Jeg tilbringer store deler av hverdagen på skolen. Da er det befriende å kunne bestille varer jeg får levert hjem på døra, sier hun. Elisabeth handler på nett gjennomsnittlig en gang i uka. Klær og sko. Rapporten fra undersøkelsen vit-

ner om at klær, sko og hår- og hudpleieprodukter klatrer markant på handlelistene til netthandlende kvinner. Selv anslår Gong at omtrent to tredjedeler av garderoben hennes stammer fra netthandel. – Klær og sko handler jeg mest i utenlandske nettbutikker. Der har jeg tilgang til et enormt marked, og jeg kan finne varer som ikke er å få tak i her til lands. Spesielt er det spennende å følge med på utenlandsk valuta og gjøre kupp i nettbutikker i land hvor valutaen er svekket, påpeker hun. Selv om Gong nettshopper mest på utenlandske sider, svarer 65 prosent av kvinnene i undersøkelsen at de foretrekker norske nettbutikker.

Netthandel gjør at jeg sparer både tid og penger dersom jeg finner de riktige butikkene.

dersøkelse har nesten 50 prosent av kvinner som er spurt, svart at de netthandler én til fire ganger per måned, mot 40 prosent i fjor. Bare 19 prosent svarte at de Elisabeth Gong, student ikke handler på nettet i det hele tatt. Masterstudent Elisabeth Gong (22) ved Handelshøyskolen BI i Oslo er ikke i tvil om at hun foretrekker digitale shoppingrunder fremfor å tråle butikkene fysisk. – Netthandel gjør at jeg sparer både tid og penger dersom jeg finner de riktige butikkene.

Mer brukervennlig. Posten og Brings årlige kå-

ring av de beste nettbutikkene viser at butikkene for klær og sko er blitt stadig bedre og mer kundevennlig de siste årene. – Jeg har vært en aktiv netthandler i mange år, og har merket at den generelle brukervennligheten har økt i mange nettbutikker. Det er jo en viss risiko å kjøpe produkter jeg ikke kan prøve fysisk, og derfor har jeg behov for å søke så mye produktinformasjon som mulig. Serviceinnstilte nettbutikker har nok et konkurransefortrinn, spesielt hos oss skeptiske nordmenn, ler Gong. Mobilshopping kommer. Netthandelsundersø-

kelsen tar også for seg i hvilken grad nordmenn bruker smarttelefoner eller leserbrett for å handle. Bare ti prosent av de som eier en slik enhet, sier at de har brukt den til netthandel. Nesten en av to tror imidlertid at de vil handle ved hjelp av sin telefon eller lesebrett det kommende året, noe som kan vitne om at denne sommeren kan bli et gjennombrudd for mobil netthandel.

Kvinner og netthandel » 79 % har handlet på nett én eller flere ganger det siste året

» 52 % har handlet klær og sko » 65 % foretrekker norske nettbutikker » 57 % mener lavere pris er avgjørende for å velge nettet

sjef i Microsoft, holdt nylig et innlegg for verdens postsjefer under International Post Corporations årlige konferanse. Ett av temaene var Cloud Computing, på norsk Nettskyen. Dette er en betegnelse for blant annet bruk og lagring av data i eksterne serverparker. Serverne er tilknyttet internett og ikke «private» nettverk. Nettskyen åpner dermed opp for en helt ny fleksibilitet når det gjelder deling og bruk av verdifull data. Bedre postflyt. Nettskyen gir den

internasjonale postbransjen en unik mulighet til å snakke sammen digitalt (utnytte data) på tvers av postselskaper, landegrenser og nettverk. – Nettskyen fungerer som en intelligent samtale mellom alle nettverkene. For post- og logistikkbransjen kan dette resultere i komplett digitalisering av transaksjonskostnader mellom landegrenser og enkel digital sporing av brev og pakker på tvers av postselskaper, landegrenser og nettverk. Alt dette gjennom at disse nettverkene prater sammen, sier McGibbon. Kundene viser vei. Ifølge McGibbon følger smarte bedrifter forbrukerne og kundenes digitale nettvaner. – En nettkunde i Danmark vil ikke bli behandlet annerledes av en amerikansk nettbutikk bare fordi han er dansk. Han vil fortsatt ha pakken sin like kjapt og problemfritt levert på døren. Nettskyen kan være med å sikre dette, sa McGibbons. Beskjeden fra Microsofts tekniske sjef var klar. Det er bare å henge med i det digitale maratonløpet – mister du kontakt med teten er løpet kjørt. – For verdens bedrifter handler det ikke lenger om at det er den sterkeste som overlever, men den mest tilpasningsdyktige, sa McGibbon.


6

nr. 8

24. juni 2011

post- & bringavisen

nr. 8

24. juni

nyheter

post- & bringavisen

Camilla Svendsen (32)

Tore Rokkones (41)

Jeanette Larsson (25)

Aud-Kirsti Astad (43)

» Hva skal du gjøre i ferien? Turen går til syden og Kypros sammen med

» Hva skal du gjøre i ferien? Det er et prosjekt hjemme med en terrasse som skal bygges i løpet av sommeren. I tillegg blir det en tur til Gran Canaria for å være sikret sol og varme. Dessuten skal jeg til Oslo for å delta i et bowlingmesterskap.

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg har nettopp vært i Egypt og skal for det

» Hva skal du gjøre i ferien? Det er godt å være i aktivitet om sommeren. Jeg går gjerne lange turer, både i skogen og fjellet. Tromsø-området er rikt på muligheter. Ellers handler jo ferie om å koble av, og nyte fridagene. Det har jeg tenkt til å gjøre.

Bergen Transport

Trondheim postterminal

samboeren. Lengter etter «sikker» sol og sommer. I Bergen vet man jo aldri. Etter sydentur blir det biltur til Langedrag der målet er å komme i nærkontakt med ulver.

Klar, ferdig,

SKADEFRI Nå er kampanjen for en skadefri sommer snart i gang. Informasjonen er på vei ut. Tekst Håvard Jørstad

Kampanjen starter 1. juli, og materiell om tiltak for å unngå skader er sendt ut til alle avdelinger i konsernet. Sikkerhet og skadefrie medarbeidere er Postens viktigste satsingsområder innenfor HR i 2011. Ambisjonen er å være et arbeidssted hvor ingen blir skadet som følge av jobben. Derfor har konsernsjef Dag Mejdell satt som mål at konsernet skal ha null fraværsskader i juli og august. Én skade er én for mye. Statistikk

viser en nedgang i antall fraværsskader i løpet av de siste årene, men konsernsjefen mener én skade likevel er én for mye. Han innrømmer at Postens skadenivå per dags dato

gjør målet noe ambisiøst, men er fast bestemt på at økt bevissthet og engasjement rundt sikkerhet på arbeidsplassen gjør målet realistisk. –Det er ingenting ved vår virksomhets natur som tilsier at vi ikke kan drive uten fraværsskader, sier konsernsjefen, og trekker frem at sommermånedene tradisjonelt er den perioden hvor konsernet registrerer færrest fraværsskader. Nå vil Mejdell at «færrest» skal erstattes med «null».

Bring Warehousing, avdeling Berger

Tromsø postterminal

meste jobbe i sommer. Starter i nyopprettet avdeling, Ressurspoolen, 1. juli. Jeg skal lære meg de fire avdelingene og steppe inn hvis noen er borte. Dessuten blir det fem dager hjemme i Örebro rundt St. Hans.

Overflødige skader Mange av skadene i 2011 kunne vært unngått med enkle grep.

Dyrer. Blader utgjør nå mer av postmengden og må bære en økende andel av kostnadene for infrastrukturen. Foto: Anders Bortne

Tekst Håvard Jørstad

Posten øker prisene

De fleste skadene så langt i år, har vært forårsaket av enten løft, klem, velt, fall eller støt av gjenstander. De fleste av dem kunne vært unngått med enkle grep. Her er noen faktiske skadesituasjoner fra i år.

Løft

Fra nyttår økes prisene på utvalgte brevprodukter med opptil 15 prosent.

Ulykke: En kunde leverte pakken sin inn i et kassepunkt på et bedriftssenter, og en ansatt på senteret skulle løfte den inn i en container. Pakken var altfor tung, og den ansatte følte umiddelbart smerte i korsryggen og nedover i beina. Tiltak: Pakker kan være tyngre enn de ser ut til. Tunge pakker bør løftes av flere, eller med løfteutstyr.

Tekst Henrik Sørlie

Omfattende effektivisering av driften er ikke nok til å kompensere for nedgangen i postvolumene. Derfor økes prisene, og prisøkningen vil slå ulikt ut for de ulike produktene.

Klem Ulykke: Et postbud skulle lukke igjen sidedøra på postbilen, og fikk fingeren klemt da døren lukket seg. Budet ble kjørt til legen, og måtte sy fire sting. Tiltak: Budet sier at han var uoppmerksom. Følg «ta to» i HMS-prosedyrene.

Velt Ulykke: Idet en truckfører skal hente en container, velter den og treffer en kollega. Den skadede blir truffet av hjørnet på containeren som drar seg nedover leggen og forårsaker omfattende sårskader. Tiltak: Containere på denne terminalen settes opp med bedre mellomrom mellom containeroppsettene.

Støt/treff av gjenstand Ulykke: En arbeidstaker åpnet døra på en stappfull postcontainer. En pakke på over 25 kilo som lå øverst i containeren raste ut og traff arbeidstakeren i hodet. Den ansatte fikk smerter i hodet og nakken, og ble sykmeldt i en uke. Tiltak: De tunge pakkene legges nederst i containeren.

Fall Ulykke: En ansatt på en distribusjonsenhet satte tilfeldig fra seg postkassetter på gulvet, og snublet senere over kassettene. Resultatet ble en skulder ut av ledd. Tiltak: Kassettene må settes på riktig anvist plass når man kommer inn fra rute. Informasjon. Materiell om hvordan konsernet kan få en skadefri sommer er sendt ut. Foto: Nils Midtbøen

7

Fagpressen reagerer. Bladkundene

Kampanje. Marit Lund, seniorrådgiver i divisjon Post og Bent Helland, fagsjef Digitale Kanaler, viser frem noe av materiellet som skal fremheve Postens flyttetjenester i sommer. Foto: Birger Morken

Kampanje for korrekt adresse Posten går på offensiven med flyttekampanje til høsten. Tekst Håvard Jørstad

Årlig unnlater om lag 100 000 nordmenn på flyttefot å melde adresseendring til Posten. Feilsendinger og returpost som følge av ukorrekte adresser utgjør en betydelig kostnad for konsernet. Returposten alene representerte i fjor en svimlende kostnad på 50 millioner kroner. I tillegg er Schibsted offensiv med Flytteportalen.no, som kaller seg «Norges mest komplette adresseendringstjeneste». Nettstedet kan lett forveksles med Postens egne adressetjenester og blir tungt markedsført gjennom Schibstedts egne mediekanaler. Flyttekampanje. For å ta posisjon lanserer Pos-

ten i slutten av juli en kampanje som skal sikre at folk melder adresseendring til Posten når de flytter. I sommer vil du kunne se både plakater og annet kundemateriell på postkontorer og i Post

i Butikk. I tillegg vil reklamefilmer snurre hyp- tydeligere og mer brukervennlig grensesnitt. pig på tv, og annonser vil synes på nettsider og i – Vi ønsker å tydeliggjøre alle adressetjenessosiale medier. tene som ligger på posten.no, og vi vil fremheve – Våre undersøkelser viser at det spesielt er tilbudene og verdiene rundt tjenesten på en mer unge mennesker som glemmer attraktiv måte, sier Bent Helå si fra til Posten når de flytland, fagsjef i Digitale Kanaler. ter. Derfor kjører vi en del av Hun håper at dette vil gjøre flekampanjen i sosiale medier der re kunder motivert for å velge vi har stor sannsynlighet for å adresseendring på nett. treffe målgruppen. Vi bruker blant annet kanaler som FaOgså Bring. Cirka 10 prosent cebook og Spotify aktivt, sier av Brings bedriftskunder enMarit Lund, seniorrådgiver drer adresse hvert år. Mange divisjon Post.. bruker feil adresse i kommunikasjon med kundene, og er lite I forbindelse med kampanjen planlegges det også en konkjent med mulighetene til å kurranse hvor blant annet folk samarbeide med Posten om diMarit Lund, seniorrådgiver i divisjon Post rekte oppdatering av adresser. som flytter kan vinne gratis flyttehjelp i form av flyttebil – Det planlegges også tiltak og profesjonelle flyttefolk. som skal minne våre bedriftskunder om å melde adresseendBedre på nett. Selv om de enkelt kan melde ring når de flytter. Det vil styrke Brings posisjon i adresseendring på posten.no, er det likevel rundt reklamemarkedet gjennom økt treffsikkerhet, og 35 prosent av privatkundene som fortsatt velger å for bedrifter vil det bli tydelig hvor viktig det er å melde adresseendring via blanketter på postkon- oppgi riktig adresse og omadressere ved flytting, torene. Derfor skal Postens adressetjenester få et opplyser Marit Lund.

Våre undersøkelser viser at det spesielt er unge mennesker som glemmer å si fra til Posten når de flytter.

vil kunne få en endring på opptil 15 prosent, og Fagpressen har reagert kraftig på den varslede økningen. Administrerende direktør i Fagpressen, Even Trygve Hansen, mener at Posten skjærer over en av de tykkeste grenene de sitter på. – Leverandører av lesebrett kan glede seg – det blir mange nye fagblader på den kanalen etter nyttår, sier Hansen til DN. Stor utfordring. Konserndirektør Kommunikasjon Elisabeth H. Gjølme sier at Posten er den første til å beklage utviklingen. Overgangen til elektroniske medier er en stor utfordring for Posten. – For Posten er dette en del av virkeligheten og vår største utfordring som vi jobber iherdig med å møte. Dessverre kan ikke denne overgangen forhindres med lavere priser, sier Gjølme. Opplagstallene til Fagpressen har falt mindre enn adresserte massebrev. Dermed utgjør blader nå en større andel av postmengden og må bære en økende andel av infrastrukturkostnadene. Likebehandling. Fagbladene har historisk hatt subsidierte priser på postdistribusjon. I dag er Posten pålagt å bruke objektive distribusjonskriterier og kostnadsbaserte priser. Dessuten er det behov for å forenkle produktporteføljen i lys av fallende volumer. Derfor slås flere produkter sammen til ett distribusjonsprodukt fra 2012. – Likebehandling av kunder gjør at prisene øker relativt mer for bladkundene, sier Gjølme.


8

Nyheter

nr. 8

24. juni 2011

post- & bringavisen

nr. 8

24. juni

nyheter

post- & bringavisen

Magne Gundersen (52)

Unni Løkken (54)

Katrine Karlsen (21)

Aud Pettersen (60)

» Hva skal du gjøre i ferien? Vi har campingvogn på Hurum der familien bor hele sommeren. Kommer til å være der i deler av ferien og i helgene. Dessuten skal jeg to uker til Kina med sønnen min som spiller ishockey og skal på treningsleir. Det er et ganske stort hockeymiljø i Kina.

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg skal ta Hurtigruten fra Trondheim til Bergen, og tog derfra til Oslo. Blir et par dager i hver av byene. Må nok se operaen i Oslo, og kanskje ta en tur til Ulrikens topp i Bergen. Dessuten har jeg nettopp kjøpt en Toyota Urban Cruiser, så det vil bli noen bilturer.

» Hva skal du gjøre i ferien? Jobbe! Hele sommeren. Og trene masse. Jeg

» Hva skal du gjøre i ferien? Det blir sikkert en kjøretur over til Sverige, og så litt hytteliv. På fine dager liker jeg å være på havet; det er det fineste som finnes. Ikke for å fiske, det er for kjedelig, men rett og slett for å kose meg. Og dersom noen i følget får fisk, så blir jeg gjerne med på middagen.

Bring Cargo, avdeling Karihaugen

Trondheim postterminal

Bring Logistics Tromsø

Tromsø bedriftspostkontor

liker å holde kroppen i form, og i år skal jeg bli med på den lokale Ti på Topp. Ser frem til masse flotte turer. Når det er dårlig vær, trener jeg inne på Sats. Ellers handler det om å nyte helgene. Været avgjør hva jeg finner på.

Nye el-jeeper på vei Posten utvider den miljøvennlige bilparken med 30 nye el-jeeper. Tekst Håvard Jørstad

Etter at Posten kjøpte ti eksemplarer av den miljøvennlige bilen i fjor, har man sammen med produsenten Comarth jobbet med å videreutvikle bilen. Forbedret utgave. Postkom og ver-

netjenesten var med til produsenten i Spania og godkjente forbedringsforslagene. – Vi har fått en del endringsforslag fra enhetene som har brukt jeepene til nå, og har derfor gjort justeringer på de 30 nye jeepene vi har bestilt, sier rådgiver Thorbjørn Eriksen. Blant de omtrent 25 endringene som er gjort, er en kassett til reklame, seter med varme og nakkestøtte, mer robuste dekk og lettere styring. Gode skussmål. Det er forventet at

Fylles opp. Lørenskog stasjon myldrer av blant andre ØT-ansatte som skal til og fra jobb. Foto: Nils Midtbøen

Kollektiv triumf Østlandsterminalen knuste Miljøverndepartementets krav om at minst halvparten av de terminalansatte skal reise kollektivt til jobb. for eksempel på grunn av nattarbeid. – Dette handler i første rekke om at vi er svært restriktive med parkeI 2006 satte Lørenskog kommune et ringsplasser. Vi har rundt 2500 ankrav om at 50 prosent av alle arbeids- satte på terminalen, men bare 370 reiser til Østlandsterminalen (ØT) parkeringsplasser for privatbiler. skulle foregå ved Togreiser utgjør hohjelp av kollektiv vedtyngden av dettransport. Halvannet te, men i samarbeid år etter åpningen av med Coca-Cola har ØT viser statistikken vi også medvirket til at 70 prosent av de at det ble satt opp to ansatte på terminaekstra bussruter til len reiser kollektivt, Robsrud, sier Hansog samtidig sørger Øyvind Ryen, og for å overoppfylle legger til at mange kommunens krav. også sykler til jobb. Regiondirektør Hans-Øyvind Ryen

– Det får umiddelbare følger for produksjonen dersom et tog med flere titall av våre ansatte er forsinket, sier Ryen. God miljøprofil. Østlandsterminalen

har siden oppstarten hatt en sterk

miljøvisjon, og kunne nylig smykke seg med status som miljøfyrtårn. At de nå scorer så høyt på kollektive arbeidsreiser, mener Ryen bidrar til å styrke terminalens grønne visjon. – Dette passer jo bra inn i miljøprofilen vår. Det var i sin tid stor skepsis

til hvorvidt vi skulle klare å oppfylle løftet, så det er jo litt morsomt å kunne vise til at det fungerer. Jeg ser forresten rett ned på sykkelveien fra kontoret mitt, og den brukes mye på denne tiden av året. Det er ekstra gledelig, konkluderer Ryen.

bilene vil komme inn i månedsskiftet juli/august. Eriksen tror de forbedrede utgavene som snart ruller inn, vil slå godt an hos budene. – Jeg har veldig tro på de jeepene som kommer inn nå. Automester, som har servicen på jeepene, var overrasket over hvor solide de var. Det er en veldig god bil å bruke til kjøring i sentrumsstrøk med mye blokkbebyggelse, sier han. Det er i skrivende stund ikke bestemt hvilke enheter som skal få jeepene.

Flere jeeper. Nestleder Hege Thorvaldsen i team 2 ved Thorshov distribusjon har testet el-jeepen som det nå kommer flere av i Posten. Foto: Birger Morken

Stadig flere fyrtårn i Posten

Tekst Håvard Jørstad

Det var i sin tid stor skepsis til hvorvidt vi skulle klare å oppfylle løftet.

Få parkeringsplasser. Regiondirektør

Hans-Øyvind Ryen informerer om at kravet har blitt nådd blant annet ved å redusere antall parkeringsplasser på terminalen, slik at færre av de ansatte kan komme med privatbil. De få tilgjengelige parkeringsplassene er for det meste forbeholdt de som ikke har praktisk mulighet til å reise kollektivt,

Knirkete

start.

Ryen innrømmer likevel at det var antydninger til murring i starten, og at de i en periode slet med at ansatte parkerte andre steder i nærområdet. Denne murringen har for øvrig stilnet, og per dags dato er folk i all hovedsak fornøyd med å benytte kollektive alternativer – så fremt de er i rute.

Posten har nå 20 miljøsertifiserte enheter, og flere skal det bli.

Stig Mikkelsen

Morten Kristoffersen

Vigdis Hunstad

Sjåfør

Postbud

Medarbeider i Postkom

Jeg bor på Romsås i Oslo, og jeg sykler til jobb hver eneste dag. Sykkelturen opp til Østlandsterminalen tar meg omtrent 20 minutter, og jeg har personlig aldri følt noe behov for å bytte ut sykkelen med privatbil. Dersom været ikke tillater meg å sykle, går det jo alltids en buss eller et tog.

Jeg tar bussen for å komme meg på jobb. Holdeplassen er nesten rett utenfor døra mi på Kjelsås, så det har aldri vært noe problem å reise kollektivt for min del. Det er verre for de som bor lengre unna, som først må inn til Oslo sentrum, og så ta buss eller tog herfra og opp til terminalen. De har nok større behov for å kunne kjøre bil. De parkeringsplassene teamlederen vår fikk utdelt, prioriterte han til dem som bor lengst unna. Det synes jeg var en rimelig løsning.

Jeg bor på Røyken og tar toget hver dag. Jeg må bytte tog underveis, og totalt tar det meg halvannen time å komme meg på jobb. Det synes jeg går helt greit, så lenge det ikke er forsinkelser på rutene. Selv om jeg skulle ha hatt muligheten til å kjøre bil i stedet, kunne jeg aldri tenkte meg å bruke det som fremkomstmiddel til jobb. Jeg trives med å ta toget.

Tekst Håvard Jørstad

Opplevelse. Postens Jarle Gunstad og Willy Bjørnstad under Rallarvegturen i 2007 fra Haugastøl til Finse. Foto: Tina Mari Flem

Jubileum på vidda I september kan sykkelglade sprekinger bli med på to hjul over Hardangervidda i selveste jubileumsåret. Det er 20 år siden «Kom I Form» første gang inviterte deg og familie/ venner/arbeidskolleger på sykkeltur langs Rallarvegen. Turen har blitt

stadig mer populær og blir ofte fulltegnet før påmeldingsfristen går ut. Vær derfor rask med påmelding. Mer info om saken: infolink.posten.no

Antallet miljøsertifiserte enheter i konsernet har nådd 20, og ytterligere tre enheter er allerede godt på vei til å sertifiseres som miljøfyrtårn. Hege Sagplass i konsernstab HR lover at det ikke stopper her. Lang liste. – Vi har blant annet

mottatt en lang søkerliste fra enheter i divisjon Post som gjør at vi vil få en del enheter sertifisert i høst og utover våren 2012, sier hun. Dette er de sertifiserte enhetene så langt:

Miljøfyrtårn

Tromsø postterminal Bodø postterminal Fauske postterminal Trondheim postterminal Nanset postkontor Hamar postterminal Stokke postterminal Østlandsterminalen Oslo Sentrum bedriftssenter Larvik kundesenter Sarpsborg kundesenter Bring Frigo Warehousing, Larvik

ISO 14001 Bring Bring Bring Bring Bring Bring Bring Bring

Citymail, Sverige Logistics KombiTrans AB, Sverige Parcels, Sverige Express, Jönköping Express, Malmö Express, Göteborg Express, Stockholm Express, Finland

9


10

nr. 7

03. juni 2011

post- & bringavisen

nr. 7

03. juni

nyheter 11

post- & bringavisen

Vidar Ingebrigtsen (47)

Elias Vagle (29)

Hans Meisingset (50)

Randi Kartum (45)

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg skal til hytta på Dokka og gå tur i Jotunheimen. Jeg liker å gå fjelltur. Tenker også det blir en langweekend til Budapest, og deretter skal vi tilbringe resten av ferien på en hytte i Trollheimen.

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg skal på hytta på Lutsi som ligger her i utkanten av Sandnes. Der blir det bading, grilling og rolige dager. Ellers kommer jeg til å ta ting på sparket gjennom sommeren.

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg skal to uker til Sardinia, og ellers skal jeg komme meg til toppen av Hårteigen på Hardangervidda. I tillegg skal jeg sykle Birken med Bringdrakt i august, så jeg skal trene en del på Romeriksåsen i sommer.

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg skal en helg til Røros for å se sønnen min spille fotballcup. Hele familien skal til London en uke, og resten av ferien skal vi være på hytta som ligger på Langstein i Stjørdal.

Bring Cargo, avdeling Karihaugen

Skjult. - Det finnes et potensial med mange skjulte talenter blant ansatte med innvandrerbakgrunn, mener Guro Cedell i konsernstab HR. Foto: Henrik Sørlie

Sandnes distribusjon

Vijay vil opp og fram Superbruker Vijay Prabhugaonkar er veldig glad for å være en av de fem utvalgte i utviklingsprogrammet «Du gjør forskjellen».

Sterke søkere

Tekst og foto Birger Morken

Det var tøff konkurranse blant de 73 søkerne til Postens interne utviklingsprogram. Fem personer kom gjennom nåløyet.

Vijay ved Postreklamesenteret på Østlandsterminalen er én av fem utvalgte til Postens nye, interne utviklingsprogram: «Du gjør forskjellen». Programmet er en del av konsernets satsing på mangfold. Det går blant annet ut på å øke andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i stab og ledelse. 44-åringen har høyere utdanning innen markedsføring og økonomi/handel fra Mumbai i India. Han har mange års erfaring innen markedsføring, og «Head Of Business Development» hos Toyota var hans siste stilling i hjemlandet.

– Det var mange kvalifiserte søkere, men vi måtte gjøre et utvalg, sier Guro Cedell i konsernstab HR. Hun sier at det finnes et potensial med mange skjulte talenter blant ansatte med innvandrerbakgrunn. Det gjelder både høyere utdanning, kunnskap og erfaring. I dag er det 13 prosent med innvandrerbakgrunn i driften i konsernet i Norge og 3,7 prosent i ledelse. Utviklingsprogrammet starter til høsten. Fem kandidater skal loses gjennom et individuelt, tilpasset program innenfor stab og ledelse. Det blir kurs, nettverksbygging samt praksis og arbeidserfaring fra ulike deler av konsernet. En mentor følger hver enkelt tett hele veien. – Dette blir et mini trainee-program. Kandidatene får prøve seg som hospitanter i ett år, men de er ikke lovet jobb etterpå, opplyser Cedell.

Den rette

Dersom man konsekvent legger til side alle søknader fra personer med innvandrerbakgrunn, kan man avskjære virksomheten fra mulige jobbsøkere med verdifull, og kanskje til og med den mest relevante kompetansen. I sin iver etter å redusere risikofaktorene og velge en «norsking» uansett, kan rekrutteringsansvarlig foreta uheldige valg for bedriften. Kilde: «Etnisk mangfold i arbeidslivet», utgitt av Utlendingsdirektoratet

Konsernstab HR, Oslo

Sugen på kunnskap. Super-

brukeren på Postreklamesenteret ser fram til endelig å kunne bruke sin utdanning. Vijay ble tipset av en bekjent om å søke på utviklingsprogrammet. Han har tidligere søkt på høyere stillinger i Posten og vært til intervju. Mangel på bransjeerfaring og norsk språkkunnskap (i begynnelsen) var svarene han fikk i avslagene. – Hva forventer du deg av det 12 måneder lange programmet? – Mye informasjon. Lære om systemer. Det jeg savner for å utvikle meg selv. I jobber i India var jeg vant til kontinuerlig informasjon om egen virksomhet: Hva driver vi med? Hvem er kundene? Hva er planlagt for fremtiden? Hvem er konkurrentene, og hva gjør de?

Her er de fire andre utvalgte

Hva gjør vi riktig? Hva gjør vi feil, og hvordan rette på dette? Det handler om involvering og tilhørighet, å se jobben og egne arbeidsoppgaver som viktige deler av en helhet. Hjemme i Posten. Vijay gle-

der seg til å lære og å vise hva han kan. Han beskriver seg selv som svært nysgjerrig, arbeidsom og alltid på jakt etter mer kunnskap. Klaging har han lite til overs for. Er noe proble-

Jeg er imponert av konsernet, og Posten Norge skal være best i verden. Vijay Prabhugaonkar

matisk, så finnes det alltid en løsning, mener Vijay, som har jobbet i Posten i åtte år. – Jeg vil gjerne inn på områder jeg er kjent med og utdannet for. Posten er helt topp, og kulturen er super. Jeg kjenner produksjonssystemet og folk. Det er her jeg føler meg hjemme. Jeg er imponert av konsernet, og Posten Norge skal være best i verden. Vi har alt vi trenger til dét, fastslår Vijay, som har en kone som jobber deltid på småbrev på ØT. Nå er han i gang med en mastergrad på deltid på BI i Oslo innen strategi/verdikjede. Han har fått stipend av Posten til dette andre året på rad.

Sharmin Ahmed (30)

Ismail Yusuf (39)

Shahzad Saleem (32)

Nasrullah Qureshi (50)

Kundebehandler ved Tveita postkontor

Førstelinjeleder videokoding ØT

Førstelinjeleder videokoding ØT

Medarbeider på Postens godssenter

Utdanning: Bachelor i Kultur og samfunn UiO; Bachelor i HR Handelshøyskolen BI.

Utdanning: Hovedprosjekt IT-ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo

Erfaring: Førstelinjeleder 2 år

Erfaring: Festivalsjef for Bollywoodfestivalen; filmog teaterprodusent; skuespiller

Første hospitering: Divisjon Post, Regionsstab Oslo/Akershust.

Første hospitering: Konsernstab IT

Første hospitering: Produksjonssjef Postens Godssenter i Oslo.

Første hospitering: Konsernstab Kommunikasjon

Trondheim postterminal

Frykter en lang prosess Konsernsjef Dag Mejdell frykter en lang prosess om postdirektivet er skadelig for Posten fordi det setter politiske postavklaringer på vent. Tekst Mads Storvik

I februar 2010 sendte Posten innspill til Samferdselsdepartementet om hvordan utviklingen kommer til å være frem mot 2020 med en halvering av brevvolumene. Avklaringene om hvordan Posten kan få omstille har foreløpig ikke kommet. Nå frykter Mejdell at prosessen med postdirektivet vil skyve disse avklaringene frem i tid. – De som tror Postens utfordringer er knyttet til postdirektivet tar feil, sa Mejdell til Dagens Næringsliv forrige uke. I 2008 viste Postens prognoser at brevvolumet ville falle med 50 prosent innen 2020. Faktum er at volumene faller raskere. Bare siden 2008 har volumet falt med 23 prosent. Løpende omstilling. – Vi må omstille oss løpende. Det vi bekymrer oss for, er at en reservasjonsprosess om postdirektivet kan ta flere år. Det er lang tid. Vår frykt er at volumene faller mye og at vi i Norge ikke evner å tilpasse oss raskt nok, sier han.

Mejdell mener at postkundene ikke trenger å vente dramatiske endringer i fremtiden. Han mener også at det er mange feilaktige påstander om hva direktivet vil føre til. Dyr ombæring. – Det er ikke riktig at postdi-

rektivet er ensbetydende med å avvikle lørdagsdistribusjon. EU stiller krav om minimum fem dagers ombæring, men tillater samtidig at man kan dele ut post både seks og syv dager i uken, sier Mejdell. Han mener det vil bli langt dyrere å fortsette som i dag, og at en utsettelse av direktivet vil koste skattebetalerne dyrt. Utenriksminister Jonas Gahr Støre skriver i en epost til Dagens Næringsliv at han synes det er positivt for debatten at Mejdell deler sitt syn på Postens fremtid.

Fremtidsvyer. Dag Mejdell redegjorde i Dagens Næringsliv om fremtiden for Posten med eller uten det tredje postdirektivet. Foto: Birger Morken

Utstillingskort vekker oppsikt tekst arnfinn skåle

Det spanske forlaget Index book har blitt oppmerksomme på Postens utstillingskort. I boken Selected B Index Book tas tre av kortene inn som eksempler på fremragende grafisk design i 2010. Det er anerkjente internasjonale eksperter innen visuell kommunikasjon og grafisk design som velger ut Europas mest vellykkede designprosjekter til boken. Benjamin Stenmarck i Designbyrået Neue Design Studio har designet Postens utstillingskort for 2010. Kortene viser landemerker fra de steder Frimerketjenesten deltok på messer eller utstillinger i en ny og spennende utforming. Settet med ti kort ble også meldt inn til konkurransen Visuelt, som er en konkurranse for utøvere av visuell kommunikasjon. Konkur-

Borås 28-30.05/2010 Posten Norge

Antwerpen 09-12.04/2010 Norway Post

Ull

Nordia 2010 - Borås

Essen 06-08.05/2010 Norwegische Post

Zollverein

Hand Werpen

ransen arrangeres av Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, og premieres med gull, sølv og nominert. Postens utstillingskort vant prisen «nominert», og juryen

Internationale Briefmarken-Messe - Essen

Antverpia 2010 - Antwerpen

sier i sin uttalelse at det er overraskende fra en stor kunde som Posten å bruke et så minimalistisk og konseptuelt formspråk. Tidvis blir dette uvanlig vakkert!

London 08-15.05/2010 Norway Post

The London Stone

London 2010 International Stamp Exhibition


12

nr. 8

Sommer

24. juni 2011

post- & bringavisen

nr. 8

24. juni

13

post- & bringavisen

Mikael Næss (20)

Bjarte Tafjord (40)

Aud Pettersen (60)

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg skal jobbe, avbrutt av to uker hjemme i Trondheim. Dessuten skal jeg trene meg tilbake på fotballbanen, etter et langt skadeavbrekk. Jeg har spilt på Ranheim, og skal prøve å komme meg tilbake til det nivået. Ellers blir det avslapning og samvær med familie og venner.

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg har ingen bestemte planer. Er været fint, blir det nok padleturer i kajakken. Padletur sammen med gode venner er meget avslappende samtidig som du er i ett med naturen. Det blir nok også en tur med tresnekken rundt om i fjordene.

» Hva skal du gjøre i ferien? Det blir sikkert en kjøretur over til Sverige, og så litt hytteliv. På fine dager liker jeg å være på havet; det er det fineste som finnes. Ikke for å fiske, det er for kjedelig, men rett og slett for å kose meg. Og dersom noen i følget får fisk, så blir jeg gjerne med på middagen.

Tromsø postterminal

Bergen sentrum distribusjon

Tromsø bedriftspostkontor

Iskald kunnskap De jobber i minus 25 grader på Norges største islager. Men gutta i Bring Frigo har likevel appetitt på is i pausene på rampa.

tekst og foto

birger morken

Bærum: Inne på lageret til Bring Frigo på

Rud i Bærum ligger Diplom-Is i høyden og i bredden. Blant annet Krone-is med jordbær. Den som kostet 75 øre da den ble lansert i 1953, men som helt fra 1955 til 1970 kostet 1 krone. Nå tar terminalarbeiderne på Rud vare på den mest populære isen, før den skal ut til kunder – forhåpentlig i sommersol. Hvert år produseres 5,8 millioner av istypen. 25 minus året rundt. – Vi sier ikke nei

takk til en ispinne fra produsenten for å tilfredsstille avisfotografen, sier Leif Ovesen og kollegene, som er iført termodresser og varme luer for å takle en arbeidsplass med 25 kuldegrader året rundt.

Sammen med fisk, brød, kjøtt og et utall andre varer ligger 3000 paller med DiplomIs klar til utkjøring. Sol og sommervarme fyrer opp salget. På slike dager kan ti biler daglig rygge inn til rampene for å frakte is til utsalgsstedene. Smelter fort. Tore Halle, som er avdelings-

leder både ved fryselageret til Bring Frigo i Larvik og på Rud, sier at is kan by på krevende logistikk.

Is smelter fort. Arbeidet må gå raskt i en ubrutt frysekjede. Avdelingsleder Tore Halle

– Det går 66 paller på én bil, og med for eksempel 156 kartonger Krone-is på én pall, snakker vi om store mengder. Is smelter fort. Arbeidet må gå raskt i en ubrutt frysekjede, men vi har medarbeidere og kapasitet til å klare denne typen arbeid, forsikrer Halle. God isstart. Høsten 2010 produserte Di-

plom-Is produkter for sesongen 2010-2011. Isen ble umiddelbart fraktet til Rud, og på det meste sto 6 500 paller lagret. – Fra høsten i fjor og til i dag har vi håndtert over 13 000 paller med Diplom-Is. Sesongen 2011 var tidlig i gang, for i april kom go´været, sier Halle. Bring Frigo har islager for Hennig-Olsen Is i Larvik, og Den Norske Isbilen lagrer hos Bring Frigo på Rudshøgda.

Pausepinne. Terminalarbeiderne ved Bring Frigo på Rud i Bærum får en velfortjent is ute på rampa. F.v. Oddvar Tollefsen, Alex Madsen, Morten Kasa, Leif Ovesen og Hussein Karim.


14

NR. 8

Sommer

24. JUNI 2011

SOMMER 15

POST- & BRINGAVISEN

Kristian Brandsæter (27)

Ove Viklund (20)

Alexander Blåseropptil Storm (28)

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg skal jobbe frem til tre ukers ferie i august. Da blir det muligens en tur til Andøya for å besøke en kompis. Og det blir en tur til hytta på Møre. For øvrig skal jeg til Gaula for å fiske laks. Fiske er gøy! Dessuten blir det nok litt fotballtrening med kamerater.

» Hva skal du gjøre i ferien? Jeg har ikke så mange planer. Skal ta det

» Hva skal du gjøre i ferien? Måtte skaffe meg nytt pass siden jeg straks skal på ferie til Kreta. Jeg har akkurat fått registrert mellomnavnet. Skal også på Roskildefestivalen for å se favorittbandet, Bad Religion. Blir nok også noen impulsive bilturer med kompiser, og grilling og bading i Nøklevann.

Trondheim postterminal

Bring Warehousing, avdeling Berger

Bring Warehousing, avdeling Berger

med ro og besøke familien i Sandviken, som ligger 20 mil nord for Stockholm. Dessuten blir det mye tid sammen med kjæresten min i Oslo. Det blir nok litt bading og festing og en og annen fotballkamp. AIK og Chelsea er favorittlagene.

Post på gyngende grunn Ved ni-tiden om morgenen i all slags vær, seks dager i uka, starter postfører Terje Finstad motoren på «Helligvær». Geir Arne Jensen kaster loss, og hekkbølgen står etter dem. Posten skal fram. TEKST ELISABETH JOHANSEN FOTO INGUN A. MÆHLUM

Postruta går mellom øyene i Helligvær, en halvtimes båttur ute i havet fra Bodø. Seks øyer er bebodd, og innbyggerne har krav på samme postlevering som alle andre i kongeriket. Det får de, og litt til på kjøpet. Båten er stasjonert på hovedøya, Sørvær, hvor det bor om lag 100 personer. Her sorteres posten, her er det skole og dagligvarehandel.

– Det finnes landpostbud mange steder i landet, og her ute er vi sjøpostbud, smiler karene. Begravelsesbåt. Fra sørværkaia går ruta

mellom holmene, og stoppene er mange. På Storsørøya rager den hvitmalte kirka over knausene og de tre beboerne. Kirkegården er lagt slik at det skulle være like langt å ro fra alle øyene, så den ligger for seg, på Bogøya. Karene gjør om postbåten til begravelsesbåt når det er begravelse i øyværet. Søndagene, når presten fra Bodø

holder gudstjeneste, frakter de gjerne 25 passasjerer mellom holmer og skjær. Bussrute på havet. – Primærtjenesten er

passasjerbefraktning for å betjene de fastboende på øyene. Dette blir som ei bussrute på havet. Sommerstid er det mange turister, og da driver vi også guiding, sier de. – Det som kjennetegner øyværet er nærheten mellom folk. Jeg begynte i jobben for noen måneder siden, og etter et par dager var det som om jeg skulle ha vokst opp her. Alle prater og hilser, det er sterke bånd mellom folk. Noen familier er tilflyttet de siste årene, men opprinnelig var det mange som var i slekt med hverandre blant beboerne, sier Finstad og manøvrerer båten mellom utallige holmer og skjær. Skjønt utallige er de ikke. 365 skal det være, for å være eksakt. Altmuligmenn. Både skipper og mannskap

har mange funksjoner i løpet av arbeidsda-

gen. Skipper Finstad har tilsyn med alle kaiene og har ansvar for vedlikehold av båten. Helligvær er selvforsynt med ferskvann. Saltvannet som omkranser øyriket omdannes til ferskvann under kyndig ledelse av Finstad. Mannskap Jensen er vaktmester på skolen. Han har ettersynet av veiene med brøyting om vinteren og lett vedlikehold om sommeren. De eldre i området kan føle seg trygge: Jensen hjelper dem med snømåking og andre nødvendigheter. – Vi bruker en liten time på runden, avhengig av været, eller hvor mye post det er. Det kan være stygt i sundene, men stort sett går det greit. Vi er værfaste bare to-tre dager i året, sier Jensen og Finstad.

1

2

3

4

5

6

7

51

52

53

54

55

56

57

76

77

78

79

80

81

82

101

102

103

104

105

106

107

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

108

109

110

111

112

113

114

Ikke redde. Naturkreftene fascinerer like

mye som de skremmer. Her mellom øyene skal det ekstremt mye til før det stopper opp. Posten skal fram.

Postale slengkyss

Posthilsen 15

40 108 31 58 51 94 103 21 74 69

96

88

2

Til kaffen NR. 8

24. JUNI

POST- & BRINGAVISEN Metallstanga med snadder

86

85 106 39 67 72 60 16

97

27 105 20 52 15

9 30

Sommerslikkeri

55

77

4

11

71 48 54 23 45

78 62 113 102 25 68 49

Lokalt transportmiddel 29

7 19 100

Tohjuling

32

1 83 76 24 101 44 92

Hagemaskin 38

3 93 75 104 47 109 64 10 99 41

5

65

81 36 97 48 76 62 13 43 19 51

50

37

70 61

43

14 113 52 89

34

14 80

Hagesprut

Ferieavløser 111

9 65 42 18 90 35 95 22 60 54 107

Ballantrukket

17

2

8

Utløser overtøff lovarm 36

80 112 59

1 46 55 10 63 84 98 73

1 95 66 21 57

«Dobbeltblank»

Sjarmkrøller 53

33

12 110 82 91 23 48 79 28

1 70 87 101 85 96 64 23

postboks 1500

Minner og millioner Udødelige øyeblikk i sommer? Send oss bilder og vinn opptil én million kroner. Følg med på infolink.posten.no i sommer! Hver uke gjennom hele juli og august trekker vi en vinner av fem Flaxlodd samt en Bring modellbil. Ukesvinnerne kunngjøres i Post- & Bringavisen i høst. Den eneste betingelsen for å delta er at du tar bilder i breddeformat (liggende). Bildet kan du ta med mobiltelefon og sende som MMS eller med kamera og sende på e-post. Fast plass. Postbåten har fast liggeplass på Sørøya, som er hovedøya i Helligvær.

4 26

MMS bilde: Start meldingen med VINN og send den til 2030 E-post: Skriv VINN i emnefeltet og send bildet som vedlegg til vinn@posten.no God ferie, så lenge!

6


16

nr. 8

24. juni 2011

post- & bringavisen

Midtpunktet

nr. 8

24. juni

midtpunktet 17

post- & bringavisen

sagt om Lojal, en å regne med. Faglig dyktig. Vinnende vesen, som skaper tillit. Åpen, direkte og ingen morgenfugl. Vegard Hordnes, venn og kollega i Bring Cargo Offshore & Energy

Utrolig kreativ. Elsker å sette i gang prosjekter. Ingenting er umulig. Barna kaller ham «politiet», for han er opptatt av regler og sikkerhet for barna.

Engasjert selger, kundens mann med en stor faglig tyngde. God forretningsforståelse og tenker på verdikjeden 360 grader.

Kristine Moskvil Thorsen, samboer

Gert Meyer, Direktør i Bring Cargo, Offshore & Energy

Rikt liv. – Min bakgrunn fra afrikansk og norsk kultur har gitt meg et helt spesielt og rikt liv, sier Norbert Tjore, som ofte er på reisefot i jobben for Bring.

Mellom savannen og de syv fjell Neste år tar Norbert Tjore i Bring et avbrekk fra de syv fjell og havet. Han skal gifte seg på en savanne i Kenya. tekst og foto

Birger Morken

Bergen: – Først blir det et vanlig, moderne bryl-

lup ute på savannen. Så blir det et tradisjonelt, afrikansk bryllup i min landsby i to dager sammen med mange lokale innbyggere. Det blir en syvdagers bryllupsfest, så forberedelsene er godt i gang, forsikrer Norbert Tjore. På savannen kan løver og elefanter bli uanmeldte gjester. Sikkert er det at rundt 160 innbudte gjester fra Norge og utlandet, samt lokale innbyggere vil delta, når Norbert og Kristine Moskvil Thorsen får hverandre. De store «gutta». 35-åringen er vant til store pro-

sjekter med store kunder og krevende logistikk. Den vanen har han fått ved å være kundeansvarlig i Bring Cargo Bergen, Offshore & Energy, for blant andre Aker og Kværner. Når det bygges nye oljerigger og plattformer,

kan autobahn i Tyskland og broer bli stengt for flytting av store moduler. Store charterbåter og spesialkraner skal bestilles. Dette er noen av forpliktelsene og innholdet i pakkene som Norbert selger. – Jeg har holdt på med dette i 10 år og kan «språket», terminologien, ja, kommunikasjonsformen. Det er helt avgjørende for å gjennomføre disse store prosjektene, poengterer han. Adoptert. Det er ingen tilfeldighet, eller krampak-

tig trang til eksotiske omgivelser, som gjør at Norbert og forloveden skal gifte seg i Kenya. Begge er sterkt knyttet til landet og kontinentet. Som ettåring ble Norbert adoptert, og han vokste opp med en norsk mor i Afrika. Moren var bistandsarbeider, og Norbert gikk på afrikansk skole med britisk system. Etter 15 år flyttet de til Bergen, og Norbert, som kunne både engelsk, swahili og ett stammespråk, gjennomførte ungdomsskolen i Vestlandets hovedstad. Samboer Kristine, som snakker flytende arabisk,

har også vokst opp i Afrika med bistandsforeldre. Og det var her, i Kenya, paret traff hverandre. Safari. For ti år siden kom Norbert på ideen om å

arrangere safariturer til sitt hjemsted i Kenya. Han var selv med som guide. – Jeg ville vise folk noe annerledes, det virkelige Afrika, og ikke bare kjente, store turiststeder. Det skulle være en meningsfull reise, sier han. Jambo Travelhouse Safaris ble en alternativ turoperatør med den kenyanske landsbygda som reisemål. Operatøren hadde sin oppstart i Bergen. Norbert har fortsatt det overordnede ansvaret for selskapet, som nå har base i Kenya. – Vi har 15 ansatte i Kenya og to i Norge. Nå knytter vi til oss operatører i Kina, De arabiske emirater og India, forteller Norbert. Bak selskapet ligger ikke bare ønsket om fornøyelse, men en viktig filosofi. Da Norbert begynte med safariturene, så han de enorme forskjellene mellom fattig og rik i Kenya.

Trebarnsfaren møtte mange barn som hadde mistet sine foreldre på grunn av aids. Nød. – Jeg bestemte meg for å starte en orga-

nisasjon som har til hensikt å hjelpe mennesker i nød, og det ble naturlig at jeg ble bindeleddet mellom Norge og prosjektene i Kenya. Safaridelen er skilt ut fra bistandsdelen, og stiftelsen Compassion.no ble opprettet som en humanitær hjelpeorganisasjon i 2002. Mye for lite. Innlagt

bakgrunnen, og det er helt tilfeldig at jeg kom til Norge og har fått det livet jeg har nå, sier Norbert. Han har bidratt til gjenreising av et senter med skole, helsetilbud og et gjestehus på hjemstedet. – Det er hele tiden et tett samarbeid med de lokale. Jeg kjenner folket og kulturen, men holder meg i bakgrunnen. Lokalbefolkningen får styre i et lokalsamfunn som kan bli bærekraftig. Private givere og norsk næringsliv er med og støtter prosjektene i Kenya, og Norbert forteller at Posten Norge ga 160 000 kroner til bistandsarbeid i 2007.

Det er helt tilfeldig at jeg kom til Norge og har fått det livet jeg har nå.

vann til en skole i slummen. Produksjon og salg av myggnettinger fra en syskole. 40 hus og jordhytter til nærmere 100 barn som har mistet sine foreldre på grunn av aids. Dette er noe av arbeidet som er gjort. Det sistnevnte prosjektet gjøres i samarbeid med lokale kvinnegrupper. – Mye kan utrettes med små midler. 100 000 norske kroner gir vann til rundt 10 000 mennesker, og for 7000-8000 kroner kan det bygges et hus til en familie. Jeg har selv denne

Fotball mot aids. Norbert beskriver seg selv som ekstremt fotballinteressert, og han trener et småguttelag på Askøy. I Kenya står han bak en årlig fotballturnering for jenter og gutter, der hovedbudskapet er å vinne kampen mot noe langt mer alvorlig enn motstanderen. – Vi bruker turneringen helt bevisst for å informere de aktive, trenerne og foreldrene om

hiv og aids. Mange barn mister sine foreldre av aids, og her har vi en arena der alle blir tvunget til å høre på, sier han. Norbert lever best med flere baller i luften, og han understreker at jobb må være en hobby, eller så mistrives han. – Du har også vært konsertarrangør? – Ja, du har fått med deg det? Jo da, blant andre Bryan Adams, Deep Purple, José Carreras og Kiri Te Kanawa var på plakaten. Her var det logistikk i alle ledd. Kaffeelskere. – Også startet du kaffebar?

– Samboeren min og jeg bodde i Oslo i et par år, og vi startet Norges eneste fairtrade kaffebar på Torshov: Black Gold Café. Vi ble rangert blant de tre beste kaffebarene i Oslo. Nå har vi solgt butikken, men beholdt konseptet, for det er glimrende, sier han og blunker. Geitegrilling. Nå ser Norbert fram til bryllupet

langt ute på savannen i Kenya. Logistikkunnskapene vil komme godt med der også. – Jeg må sørge for at det blir kjøpt inn nok geiter, okser og kyllinger til den store grillfesten, sier Norbert.

Dette er NORBERT Alder: 35 Arbeidssted: Bring Cargo Bergen, KAM Offshore & Energy Sivil status: Samboer, afrikansk bryllup neste år. Tre barn Aktuell: Leder safariselskap og bistandsarbeid i Kenya Praksis: Telekommunikasjon, Nor-Cargo flyfrakt, PiB, konsertarrangør, kaffebar, Forsvaret, shippingskole i Bergen Interesser: Fotball, musikklytting


18

NR. 8

24. JUNI 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 8

24. JUNI

19

POST- & BRINGAVISEN

g n i r B d e

e. lykk

De skulle sykle i samlet gruppe, men Bring Cargos vinnervilje lot seg ikke temme. Og selvfølgelig var det sjefen som vant …

S v et t Her

Midnattsolrittet ble en stor suksess for både arrangører og deltakerne fra Bring Cargo. Gnistrende sol og sydentemperaturer gjorde turen uforglemmelig. Ville vinne. I samarbeidets ånd ville sykliste-

ne gjennomføre rittet i samlet flokk. Det holdt bare halvveis. Forklaringene på at gruppa ble splittet spriker noe. – Vi hadde kanskje litt stor forskjell på ustyret. De med best sykler fikk en for-

Ga mersmak. Moen og Karlsen håper

så mange som mulig i bedriften hiver seg over pedalene og setter kursen langs verdens vakreste kyst. – Sykling er perfekt mosjon. Du får kjørt kroppen samtidig som du kan la deg beruse av inntrykkene langs veien. En vinn-vinn-situasjon, sier Eirik Moen og Karl Henrik Karlsen.

an ns e

er 50

t et

Verneombud Eirik Moen, Bring Cargo

ål

Jeg kunne jo ikke knuse sjefen i spurten, vi har tross alt fremtidige lønnsforhandlinger å ta hensyn til.

im

på strak arm. På kort tid var det nok av folk som ville tråkke til. – Trim og mosjon er viktig for både kropp og sjel, sier Karlsen. Han har riktignok syklet litt i sitt tidligere liv, men var litt skeptisk til hvordan rittet skulle gå. – Jeg har syklet litt før, men nå måtte jeg ut og sikre meg en anstendig sykkel. Det er tross alt viktig å lede troppen fra fronten, sierKarlsen.

sykefravær, men i den siste tiden har hard satsing på HMS-arbeid gitt resultater. Da er tiltak som sykkelritt og trening en positiv faktor.

go

Anstendig sykkel. Moen tok utfordringen

Sykefravær. Bring Cargo har slitt med høyt

del, sier distriktssjef Karlsen. Verneombud Moen har en annen versjon: – Det er vel ikke til å skjule at Bring Cargo er en bedrift som elsker å konkurrere og vi lever av å være best. Dette smittet også over på sykkelrittet, sier han. Så når man til vanlig står på for å få varene frem til rett tid, ble det helt naturlig å satse maksimalt på å bryte målsnora først. Den kampen var det – overraskende eller ikke – sjefen selv som vant. Karl Henrik Karlsen klokket inn på respektable 2.04.49. Fem fattige sekunder bak fulgte verneombud Eirik Moen på 2.04.54. – Jeg kunne jo ikke knuse sjefen i spurten, vi har tross alt fremtidige lønnsforhandlinger å ta hensyn til, ler Moen.

r Ca ng B ri

1. mai i år flyttet Bring Cargo fra Bodø til Fauske i Nordland. Da fikk verneombud Eirik Moen ideen om å få staben med på et sykkelritt motsatt vei. Løsningen ble Midnattsolrittet, et 50 kilometer langt ritt som i år samlet hele 1600 deltakere. Distriktssjef Karl Henrik Karlsen tente øyeblikkelig på ideen og slo fast at hvis 40 prosent av staben stilte opp, skulle han sponse deltageravgift og Bring Cargos elegante sykkelshorts. Ikke nok med det; han skulle personlig delta.

For verneombud Moen ble det tidlig klart at her gjaldt det å satse hardt. – Vi kjørte en del treninger og testturer hvor det fort ble jakt på rekorder og rundetider, medgir Moen.

No rm

RUNE NILSEN MATS TORBERGSEN

an Fr

k

TEKST FOTO

fra eks es er d

På hju lm

Tett på

kil om et

er

lan de vei en. F.v

B en gt Ar n

e Be r

g, Karl M

n ar tin Brattli, Eirik Moe

, Karl

ri Hen

r l se k Ka

le n, O

vs sta u G r tin Ma

en

og


20

nr. 8

» Full­stendig utlysningstekst

på stillingen finnes på http://infolink. posten.no. /Jobben og jeg / Ledige stillinger. Følgende opplysninger må alltid stå i søknaden: Navn, ansattnummer, utdanning og erfaring.

Søknadsfrist 01. august 2011

Produksjon

Landpostbud vikariat, 37,5 t/u Sauda distribusjonsenhet (Sand)

Førstepostbetjent vikariat (superbruker PRS), Bodø postreklamesenter

Postbud 37,5 t/u, Østlandsterminalen team 2,

Leder

Førstepostbetjent, 18,5 t/u, Stavanger Transport 3.

Postbud 17,5 t/u Kongsvinger distribusjonsenhet 2

Driftsleder Stokke postterminal

Førstepostbetjent (2), 37,5 t/u. Stavanger Transport 3.

Postbud 30 t/u Bryne distribusjonsenhet

Transportleder Stavanger

Landpostbud, 18,75 t/u Sauda distribusjonsenhet (Sand)

Postbud vikariat, 37,5 t/u Haugesund distribusjonsenhet 2

» Søknad og CV sendes

24. juni 2011

sendes via elektronisk søknadsskjema: http://infolink.posten.no > Jobben og jeg / Ledige stillinger Passord: norden

Administrativ M&A/Corporate Finance, Konsernstab økonomi og finans. OBS søknadsfrist 26.06.2011

post- & bringavisen

» konsernet er opptatt av

mangfold og ønsker å speile mang­ foldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

nr. 8

24. juni

Folk i farta

Salg og kundebehandling Kundebehandler vikariat lørdag 4,0 t/u Loddefjord postkontor

La du merke til brosjyren som ligger ved avisen? Den kan lære deg «postnorsk».

– Brosjyren viser at vi som medarbeidere i konsernet har en felles plattform å stå på når det gjelder språk, rettigheter og plikter, sier Linda Foss-Sørensen i konsernstab HR. Hun arbeider i prosjektet som fremmer mangfold og integrering, der verdier og etiske retningslinjer står sentralt. Brosjyren du nå har

Ideelle penger Nå kan du som ansatt i Posten søke om støtte til prosjekter som fremmer integrering på arbeidsplassen eller i lokalmiljøet.

fått, legger også vekt på at «postnorsk» må læres for at dialogen skal flyte godt mellom medarbeiderne. – Én ting er å lære norsk hvis du er fremmedspråklig. Noe annet er det å lære Postens stammespråk bestående av mange forkortelser og spesielle ord og uttrykk. Her er det mye å lære selv for de som har vært ansatt en stund og har norsk som morsmål, sier Foss-Sørensen.

Det er satt av en pott på 100 000 kroner til fordeling mellom tiltak som kan fremme mangfold og integrering. Det kan handle om at du vil dra i gang idrettsaktivitet

Normale forskjeller. Brosjyren du har fått viser at det skal være høyt under taket i Posten.

Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

25 år i posten: 2. september: Rita Opsahl, Bodø

25 år i posten: 2. september: Bjørn Åge Harnes, Arendal

25 år i posten: 3. september: Frode Solbakken, Trondheim

25 år i posten: 3. september: Stein Inge Abelsen, Bergen

25 år i posten: 3. september: Tove Elin Selnæs, Trondheim

25 år i posten: 3. september: Bente Hoverud Lande, Kongsberg

40 år i posten: 1. juli: Kari Kvemo Stensen, Lierne

40 år i posten: 6. juli: Finn Reidar Syljeset, Elverum’

40 år i posten: 8. juli: Lars Petter Bendiksen, Bjerka

40 år i posten: 20. juli: Inger-Lise H. Gundersen, Notodden

40 år i posten: 20. juli: Kari Vala, Notodden

40 år i posten: 25. juli: Brit Larring, Drammen

40 år i posten: 2. august: Kari Bjerknes, Sarpsborg

40 år i posten: 2. august: Svein Helge Nilsen, Silsand

40 år i posten: 2. august: Eldrunn Elnan, Steinkjer

40 år i posten: 2. august: Bjørn-Erik Lunde, Lørenskog

40 år i posten: 2. august: Arve Tundal, Oslo

40 år i posten: 2. august: Kjell Moen, Lena

40 år i posten: 2. august: Ann-Karin Juul, Trondheim

40 år i posten: 2. august: Nils Arnt Vik, Sellebakk

40 år i posten: 2. august: Grete Høgvoll, Kongsberg

40 år i posten: 2. august: Anne Britt Bongo Takle, Bergen

40 år i posten: 2. august: Ingebjørg Frønsdal, Stavanger

40 år i posten: 2. august: Solveig Hillestad, Stavanger

40 år i posten: 2. august: Jorunn P.L. Birkeland, Andøya

40 år i posten: 2. august: Ingebrigt Kollbotn, Førde

40 år i posten: 2. august: Irene Svisdal Haugen, Sunndalsøra

40 år i posten: 2. august: Anders Hallvard Slettevold, Florø

40 år i posten: 2. august: Birgit Terese Sørhus, Haugesund

40 år i posten: 2. august: Ingunn Svenvik, Ålesund

40 år i posten: 2. august: Odd Gunnar Innreiten, Molde

40 år i posten: 2. august: Hans Arnfinn Solberg, Skien

40 år i posten: 2. august: Kari Busch, Kristiansand

40 år i posten: 2. august: Randi Hermansson, Vinstra

40 år i posten: 2. august: Arnold Dalheim, Evenes

40 år i posten: 2. august: Brynhild Skjeldås, Odda

40 år i posten: 2. august: Stein Harald Sneen, Trondheim

40 år i posten: 2. august: Olav Marthinsen, Stavanger

40 år i posten: 2. august: Helge Gabrielsen, Oslo

40 år i posten: 3. august: Inger Kirsten Storheim, Manger

40 år i posten: 3. august: Hallgerd Selberg Skarpeid, Kristiansand

40 år i posten: 8. august: Sylvi Margareth Swensen, Gjøvik

40 år i posten: 10. august: Annlaug Bjelland Eide, Stord

40 år i posten: 12. august: Øystein Melgård, Trondheim

40 år i posten: 15. august: Ingvor Ørdal, Verdal

40 år i posten: 16. august: Arild Bjørnerud, Drammen

40 år i posten: 17. august: Anders Stenseth, Trondheim

40 år i posten: 23. august: Geir Våge, Sandefjord

40 år i posten: 23. august: Trond H. Nilsen, Oslo

40 år i posten: 24. august: Tron Viggo Trondsen, Tverlandet

40 år i posten: 30. august: Sverre Julien, Stjørdal

40 år i posten: 1. september: Jan Lilleøien, Glåmos

40 år i posten: 1. september: Terje Berg, Odal

40 år i posten: 1. september: Reidar Strand, Elverum

40 år i posten: 1. september: Alf Hirth, Voss

40 år i posten: 1. september: Ingvar Sørgård, Trondheim

40 år i posten: 3. september: Kjell Myhre, Verdal

50 år i posten: 1. juli: Jon Heggland, Søgne

50 år i posten: 21. august: Odd Løvseth, Harstad

50 år i posten: 1. september: Odd Bjarne Torsæter Oslo

Kundebehandler 37,5 t/u Voss Postkontor

Stillingene er utlyst på infolink.posten.no

Stammespråk i klartekst

21

post- & bringavisen

på jobb, arrangere grillfest i nabolaget eller mye annet som vil knytte folk sammen og styrke mangfoldet. Du kan gjerne spesifisere ønsket beløp når du søker, så vil juryen vurdere hvordan totalsummen kan fordeles på små og store tiltak.

Søknadsfrist 15. september. Les mer om hvordan du søker på mylink.posten.no (under «Jobben og jeg»).

25,40 og 50 år i posten og bring 25 år i posten: 1. juli: Ole Johansen, Oslo

25 år i posten: 4. juli: Ernst Herfindal, Gjøvik

25 år i posten: 7. juli: Jan-Kristian Kristiansen, Nætterøy

25 år i posten: 14. juli: Heidi Helmen, Oslo

25 år i posten: 21. juli: Morten Freddy Grande, Trondheim

25 år i posten: 21. juli: Øystein Haraldseid, Elverum

25 år i posten: 21. juli: Frøydis Rafaelsen, Kvaløyslett

25 år i posten: Bjørnar Jarle Evensen, Lørenskog

25 år i posten: 24. juli: Tor Lundsvoll, Moss

25 år i posten: 6. august: Leif Joar Sætnan, Stjørdal

25 år i posten: 6. august: Siri Veidahl, Moss

25 år i posten: 6. august: Mona Kåseth, Rødberg

25 år i posten: 6. august: Tor Hugo Sørensen, Oslo

25 år i posten: 6. august: Kurt Vidar Nilsen, Bodø

25 år i posten: 6. august: Tone Dangstorp, Halden

25 år i posten: 6. august: Johanne Lassemo, Bekkestua

25 år i posten: 6. august: Sahil Ahmed, Oslo

25 år i posten: 6. august: Kjell Bomann, Stokke

25 år i posten: 6. august: Britt Duun, Ski

25 år i posten: 6. august: Vidar Sørensen, Kristiansand

25 år i posten: 6. august: Chatrin Svoren, Oslo

25 år i posten: 6. august: Bente Kristin Sørstrønen Skarding, Os

25 år i posten: 6. august: Berit Kristin Grape, Lørenskog

25 år i posten: 7. august: Steinar Tuff, Lørenskog

25 år i posten: 7. august: Siv Anita Jensen, Lørenskog

25 år i posten: 8. august: Randi Beate Aarsund Frøyland, Hillevåg

25 år i posten: 11. august: Søren Djupnes, Tromsø

25 år i posten: 13. august: Bjørn Bjerkvik, Oslo

25 år i posten: 13. august: Malin Odde, Haugesund

25 år i posten: 18. august: Kari Størseth, Osl

25 år i posten: 18. august: Wenke Aronsen, Vestby

25 år i posten: 18. august: Iris Johnsen Jallow, Lørenskog

25 år i posten: 18. august: Kristin Beseth, Trondheim

25 år i posten: 19. august: Turid Torvmark Herrud, Oslo

25 år i posten: 19. august: Anita Torve, Trondheim

25 år i Posten: 9. juni: Inger Berit Ludvigsen, Stavanger

1.august: Kari Elisabeth Hansen, Bergen

17. juni: Kjetil Undem, Stavanger

4.august: Mariann Iversen, Trondheim

30. juni: Wenche–Lise Sundfær, Lillestrøm

5. august: Sølvi Hannesmyr, Kongsberg

6. juli: Sissel Kjelsberg, Lørenskog 25 år i posten: 21. august: Mariann Helen Uri, Haugesund

25 år i posten: 25. august: Evelyn Margrethe Johansen, Bergen

25 år i posten: 29. august: Jan Petter Frostad, Lørenskog

25 år i posten: 1. september: Sissel Astrid Groven, Bergen

25 år i posten: 1. september: Tone Rørtveit Nordbø, Hillevåg

25 år i posten: 1. september: Frank Runar Larsen, Sarpsborg

25 år i posten: 2. september: Sven Gunnar Andersen, Froland

21. juli: Trond Natland, Fana 1. august: Rønnaug Mauseth, Hamar

6. august: Rita Povlsen Strand, Asker 6. august: Bjørn Thane, Stjørdal 6. august: Karianne Øen, Kristiansand

6. august: Asgeir Braastad, Ringebu 6. august: Leif Tore Bergman, Oslo 6. august: Ane Kirstine Matheson Haugen, Oslo 6. august: Bodil Gry Hjelmeland, Bergen 7. august: Grete Kringlåk, Seljord 11. august: Rolf Olav Aalsaunet, Steinkjer

11. august: Sissel Woktor Johansen, Harstad 11. august: Liv Turid Midtstad, Lørenskog

22. august: Merethe Nilsen, Fyllingsdalen 23. august: Kjellaug Sagerøy, Årdalstangen

18. august: Ole Andre Urvold, Trondheim

1. september: Inger Åse Christensen, Mandal

18. august: Øyvind Anda, Høvik

1. september: Jorunn Loge, Nesodden

19. august: Arne-Jonny Skjellhaugen, Lørenskog

1. september: Jannie Anita Greiff Grønskag, Frøya

19. august: Vidar Holand, Lørenskog

2. september: Dagfinn Kolve, Voss

2. september: Bente Timenes Johanson, Kristiansand 2. september: Sven Gunnar Andersen, Arendal

40 år i Posten: 12. juli: Svein Johan Kristoffersen, Vikersund 20. juli: Odd Harald Tveit, Gjøvik

2. september: Kurt Fredrik Holdal, Bodø

20. juli: Aud-Karin Berge Merkesnes, Lura

3. september: Svanhild Ryssdalsnes, Sandane

20. juli: Torill Daae Johansen, Halden 31. juli: Turid Wilson Grøndahl, Sarpsborg

2. august: Hans Petter Nygaard, Hamar

2. august: Inge Johan Høgheim, Voss

10. august: Terje Sørensen, Fana

28. august: Vigdis Strøm, Trondheim

2. august: Svein-Erik Høiesen, Drammen

2. august: Rune Johan Veka, Voss

12. august: Øystein Melgård, Trondheim

29. august: Unni Blesvik, Kristiansand

2. august: Jan Enoksen, Hamar

2. august: Terje Gabrielsen, Florø

16. august: Øystein Syversen, Skarnes

1. september: Henning Vatvedt, Sarpsborg

2. august: Johanna Lisbeth Bergheim, Lysaker

3. august: Per Kristian Jacobsen, Porsgrunn

16. august: Ove Rune Sæthre, Bergen

1. september: Terje Bakken, Sandnes

2. august: Ingrid Elisabeth Svendsen, Lillestrøm

9. august: Inge Nordal, Voss

16. august: Odd Arild Morterud, Risør

2. september: Olav Birkeland, Stavanger

2. august: Bente Alice Tundal, Slemmestad

9. august: Torun M.Kristiansen, Bodø

16. august: Egil Skaug, Oslo


22

nr. 8

Folk i farta

24. juni 2011

post- & bringavisen

nr. 8

24. juni

folk i farta 23

post- & bringavisen

Tips oss om folk i farta

Dagens visdomsord:

Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

Den ideelle kjærlighetsaffære er et forhold per post.

Min hverdag

Visste du at...

» Nesten 4000 netthandlere har på Bring.no eller Posten.no foreslått kandidater til netthandelsprisene Årets nettbutikk, Årets nykommer og Innovasjonsprisen på LOAD.11 i september? Nå kan juryen nominere kandidater. Leif Westgård og Line Skaane (bildet) fikk i fjor prisen som viser at Stormberg.no ble Årets nettbutikk. Foto: Birger Morken

George Bernard Shaw

Bra jobba!

Tilbakeblikk

Sjefen for fire sifre Frode Wold (49) Arbeidssted: Konsernstab IT Stilling: Grunndataansvarlig for

adresser i konsernet

Bompenger til Posten Sparer miljøet: Batteriet i en rekke bompengebrikker er i ferd med å gå ut, og derfor må de skiftes. Posten har sikret en avtale om å levere nye autopassbrikker til 360 000 husstander i august, på oppdrag fra Statens vegvesen. Totalt gir avtalen inntekter på åtte millioner kroner. Det inkluderer EA-merking, adressevask, framsending og svarsendinger med de gamle brikkene, slik at det sikres at disse blir destruert på forsvarlig måte. – Det var ikke gitt at Statens vegvesen skulle gå for innsamling av de gamle brikkene. Men jeg var tidlig ute i prosessen og argumenterte for miljøet. Svarsending ble tatt inn i kriteriene da Vegvesenet hadde anbudskonkurranse, sier Key Account Manager Reidar Bugge (bildet) i Salg Norge i Post. Foto: Henrik Sørlie

– Adresser og postnumre brukes til mye annet enn postlevering. Postnumre er en del av Norges infrastruktur, sier Wold. Ansvar for adresseflyt. Wold begyn-

Frode Wold jobber til daglig på postnummer 0001, med ansvar for de 9998 øvrige postnumrene i landet. Tekst Håvard Jørstad

«Postnummeret bestemmer hvor lenge du lever», lød en avisoverskrift da debatten om for dårlige sykehustilbud i distriktene sto på som verst. – «Det er jo ikke måte på hva du får være med på å bestemme», fikk jeg høre av en bekjent som hadde lest dette, ler Frode Wold.

te å jobbe med adresser i Posten for mange år siden, den gang dette arbeidet ikke var sentralisert. Nå sitter han med hovedansvar for at adresser som lages av kommunen flyter knirkefritt inn til Postens kartverk og databaser, og til videre bruk ved budavdelinger og sorteringsmaskiner. – Jeg har i tillegg mye ekstern kontakt, og deltar i arbeidsgrupper, prosjekter og høringer med kommuner og departementer for å «forsvare» Posten, spøker han.

– Når vi ikke fikk Lotto, var radio-bingo kanskje den beste erstatningen vi kunne få. Uttalelsen kommer fra kontorsjef Toralf Stødle i Produktseksjonen i Markedsavdelingen i Postdirektoratet. Han og hans medarbeidere har produktområdet tilleggstjenester som sitt ansvarsområde, og ser med glede på at det så langt i 1986 er inngått en rekke lokale avtaler mellom postkontorer og nærradiostasjoner om salg av bingobonger ved postkontorene. (Post nr. 2/1986)

For 50 år siden: Transitt er ordet på omslagsbildet, og transitt er et begrep som er gått inn i postfolks bevissthet. I større utstrekning enn de fleste er vi hjul i et stort maskineri, og vi er avhengige av samarbeidet. Post underveis er post i transitt for de mange som utgjør mellomleddene. Transitt kan vi som postfolk tillate oss å oversette med samarbeid, og samarbeidstanken er det som ligger bak «ordene» fra Høsbjør. Transitt kan også bety formidling, om vi skal gå videre i vår private ordliste. (Post nr. 2/1961)

Postnumre er en del av Norges infrastruktur.

Gratulerer

30

Send inn foto av din avdeling til redaksjonen@posten.no

Klar til dyst. Disse fire skal være trainee i Posten i sommer. Samtlige er 23 år og har ett år igjen av mastergraden sin. En av dem skal jobbe i konsernstab og de tre andre i hver sin divisjon. Fra venstre: Saddaf Sarwar, Sofie Agdestein, Anette Olsen og Sara Christiansson. Foto: Henrik Sørlie

Lansering. Frode Wold er prosjektleder for en ny løsning for adresse- og postnummersøk. Foto: Birger Morken

send inn dine gratulasjoner til redaksjonen@posten.no 30 år: 20. juli: Andreas Olsson, Oslo

Den røde horde er på vei. 2000 eksemplarer av Postens nye omdelingsbil Peugeot Partner er nå kjørt i land i Drammen. I juli og august ruller de ut til teamene over det ganske land. Postens gigantkjøp av 2000 biler fra bilforhandleren Bertel O. Steen ble kjent i april. Det innebærer færre privatbiler i postomdelingen. Hundrevis av biler har blitt losset på Drammen Bilhavn. Her blir de klargjort og kjørt ut til forhandlere. I løpet av høsten får Posten 2300 biler til. Hittil er det bestilt 1500 Renault Kangoo, 100 Fiat Doblo, 100 Citroën Jumper og 300 Toyota Hiace. (Postavisen 12/2001)

For 25 år siden:

Lagbildet

Nytt postnummersøk. Et av Postens

virkemidler for at avsendere bruker presise adresser, er Postens adresseog postnummersøk. Her utvikles det en ny løsning i disse dager, og Wold er prosjektleder. – Dagens postnummersøk er basert Grunnleggende. Selv om det er en på en ti år gammel stabil, men utdasmule overdrevet å påstå at Wold tert løsning, og inneholder ikke alle hersker over liv og død, er det ingen adresser og veier i landet. Den nye tvil om at han står bak flust av betyd- løsningen vi jobber med er koblet opp ningsfulle beslutmot kommunene. ninger. Blant annet Denne oppdateres så raskt at dersom har han ansvaret for postnummerstruken kommune endrer turen i Norge, og en adresse i dag, er behandler alle søkden søkbar i vårt nader om endring postnummersøk i Frode Wold, grunndataansvarlig for av postnummer elmorgen, sier Wold, adresser i konsernet ler poststed. Innen og sier at det blir en 1. juli skal han og stor forbedring. medarbeiderne be1. juli lanseres en handle om lag 180 slike søknader, og betaversjon av postnummersøket. endringene gjennomføres 1. oktober. Følg med på Infolink.

For 10 år siden:

40

40 år: 30. juni: Morten Røising, Oslo

40 år: 17. juli: Ivar O. Sjaastad, Oslo

40 år: 19. juli: Ola Emilsen, Moelv

40 år: 19. august: Hilde Hagavei, Fauske

40 år: 22. august: Alice Jørgensen, Arendal

50

50 år: 5. juli: Øyvind Kjærnes, Vinterbro

50 år: 6. juli: Liv Marit Kjerstad, Sandnes

50 år: 7. juli: Rigmor Birgitta Bjerke, Sandvika

50 år: 10. juli: Håkon Damstuen, Trondheim

50 år: 11. juli: Ellen Lishaugen, Odal

50 år: 12. juli: Anne-Cathrine Eide Knudsen, Oslo

50 år: 17. juli: Brahma Bastiko, Bærum Postterminal

50 år: 20. juli: Tor Engen, Drammen

50 år: 20. juli: Henning Eriksson, Sarpsborg

50 år: 22. juli: Kjell Arne Jakobsen, Lødingen

50 år: 25. juli: Eva Handelsby Talberg, Skjeberg

50 år: 27. juli: Arnfinn Kåre Reset, Molde

50 år: 30. juli: Ingri Bavik Nilsen, Horten

50 år: 31. juli: Bodil Helen Larsen, Lørenskog

50 år: 31. juli: Turid Fissum, Støren

50 år: 1. august: Øystein Samuelsen, Grimstad

50 år: 4. august: Wivian Thunestvedt, Oslo

50 år: 11 juli: Adelheid Østby, Kråkstad

50 år: 7. august: Vidar-Lorang Larsen, Fredrikstad

50 år: 8. august: Lill Margareth Olsen, Sarpsborg

50 år: 10. august: Sven Gunnar Andersen, Froland

50 år: 20. august: Bjørn Helge Moen, Gol

50 år: 20. august: Grethe Dahl, Beitstad

50 år: 22. august: Natalia Rubtsova, Moelv

50 år: 22. juli: Kjell Arne Jakobsen, Lødingen

50 år: 23. august: Tore Nerland, Oslo

50 år: 26. august: Sigve Klakegg, Fyllingsdalen

50 år: 26. august: Rita Helene Lunde, Storslett

50 år: 26. august: Tore Skevik, Kongsberg

50 år: 29. august: Anne Britt Gjøsæter, Haugesund

50 år: 31. august: Rune Svendsen, Oslo

50 år: 3. september: May Britt Brubakk, Vinje

60 år: 29. juni: Steinar Vissebråten, Nesbyen

60 år: 12. juli: Karin Sneve, Oslo

60 år: 25. juli: Ragnar Olsen, Finnsnes

60 år: 26. juli: Terje Kristoffer Næstad, Elverum

60 år: 3. august: Bjarne Thorstensen, Veggli

60 år: 4. august: Arne Rørvik, Høyanger

70 år: 13. juli: Turid Hushagen, Stange

70 år: 17. juli: Aud Reve, Kleppe

70 år: 9. august: Kjell Knudsen, Vågsbygd

60

70

30 år: 21. juli: 11. juni: Hans Erik Borge, Kristine Leikanger Oslo Åndal,Selje 29. juli: 29. juli: Mona Helleberg, Marius Andrè Lura Båstad, Tønsberg 4. august: 40 år: Ingebjørg Jessen 7. juli: Trosten,Tana Oanh Nguyen-Le, Lørenskog 10. august: Sven Gunnar 21. juli: Andersen, Arendal Gro-Hege Winther, Leknes 60 år: 30. juni: 7. august: Tove Øien Hodne, Kjersti Lofstad Stavanger Johnsen, Larvik 12. juli: 50 år: Gunvald Morten 27. juni: Asbjørnsen, Odd Arne Bodø Hartvigsen,Narvik 31. juli: 28. juni: Synnøve Bjørg Anne Høyesveen, Saglien, Bø Lillehammer 5. juli: Tor Olav Fidjeland, Stavanger

2. august: Tord Fagerheim, Harstad


24

nr. 8

Punktum smånytt

24. juni 2011

post- & bringavisen

Feil adresse?

Redaksjonen avsluttet:

» Er du ansatt i Posten Norge AS og det er feil adresse på denne utgaven av Post- og Bringavisen? Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». » Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernstab Kommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

» Red­ak­sjonen avsluttet arbeidet med denne ­utgaven mandag 20. juni Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer fredag 2. september

Arkivbildet

Forsyninger. Mette Kleppe og Mads Eide Ingebrigtsen skal i sommer gå fra Lindesnes til Mo i Rana. Foto: Line Eide Ingebrigtsen

Norge på langs Samboerparet Mette Kleppe og Mads Eide Ingebrigtsen skal oppleve Norge til fots godt hjulpet av smartpostesker langs ruta. – Vi har gått lenge og drømt om å realisere denne turen. Turen fra Lindesnes til Nordkapp er totalt på omkring 2800 kilometer. Vi har delt den over to somre for å kunne ta oss god tid og nyte den norske naturen, sier samboerparet. Mads har arbeidet som lørdagsvikar i Posten, og kontaktet redaksjonen for å bli «sponset» med smartpostesker. – Ti smartpostesker er klargjort med kart og matvarer. Mine foreldre er våre allierte i sivilisasjonen og fyller om nødvendig opp med ekstra utstyr før eskene sendes til depotstedene, sier Mads.

Tar sats i høst

Årets Postmesterskap i friidrett arrangeres i Drammen 9.-11. september. Årets mesterskap skjer i samarbeid mellom PIL Drammen og Idretts- og velforeningen i divisjon Logistikk. Øvelsene vil foregå på Marienlyst stadion sentralt i Drammen, og Postmosjonisten og terrengløpet vil foregå i området rundt stadion. Det er tilgang på garderober, kiosk og «varmestue» på stadionområdet. Innkvartering vil være på Rica Park Hotell, i gangavstand til stadion. Mer info og påmelding på infolink.posten.no

Staslig bilpark og staute sjåfører. I 1930 anskaffet Postverket seks nye Chevrolet kassevogner. Her er de stilt opp i Postgården i Dronningensgate i Oslo, og stolte sjåfører er fra venstre mot høyre: Arnt K. Haugen, A. Sarastuen, Henry Larsen, Yngvar Strøm, Bragen, Rolf Olsen og A.K. Kirkvang. Arkivfoto: Posten

Fikk rester fra Hamar

Elever i automasjonsfaget fikk plukke rester som skulle skrotes fra Hamar postterminal. Avgangselever ved automasjonslinjen ved Brumunddal videregående skole fikk plukke elektroniske deler fra utstyr som skulle skrotes etter at brevproduksjonen på Hamar ble flyttet til Østlandsterminalen. Brevsorteringen fra Hamar og Drammen er flyttet til ØT. Samtidig er 36 årsverk overført fra ØT til Hamar. Flyttingen av brevsorteringen fra Hamar og Drammen og innkjøringen ved ØT har

Arkivstripen

Denne stripen ble publisert i «POST, blad for postverket» i 1970. Spalten het «Postsmilet».

gått svært bra, takket være god planlegging og dialog underveis. Løsningene ser ut til å fungere bedre i praksis enn det som var forventet under planleggingen. Oppgavene som nå er overført fra ØT til Hamar er elektronisk adresseendring (EAtjenesten) og en del av arbeidet med svarsendinger. Forflytningene, som ble sluttført 1. juni, er gjort for å løse en overtallighetssituasjon i et antatt vanskelig arbeidsmarked.

Klumpsortereren. Signallamper og styringer demonteres av Vegard Fjellstad (t.v.), Jonas Simensen og Thomas Borgen Moen. Foto: Nils Midtbøen

Post- & Bringavisen nr 08 2011  

Konsernavis for Posten Norge AS. Opplag 22.000. Utgivelsesdato 24. juni 2011

Post- & Bringavisen nr 08 2011  

Konsernavis for Posten Norge AS. Opplag 22.000. Utgivelsesdato 24. juni 2011

Advertisement