Page 1

S.06 > Sjåfører til kamp for miljøet. S.08 > Riktig adresse kan være livsviktig. S.14 > Konsernsjefen krever mer neste år. MIDTPUNKTET Camilla Opkvitne sitter sjelden så stille.

SIDE 16

»

Post- & Bringavisen Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 10/2011 - 26. september • 60. årgang

NORSKE STJERNER OG TEGNESERIER PÅ FRIMERKER

SIDE 6

»

FRISK, FRISKERE,

FRISKEST

2011*

72

*Per august

2010

136

Medarbeidere i Posten og Bring har aldri vært friskere enn i august. Side 11 » 2009

87

2007

46

2008

-59

Statistikken viser antall flere personer på jobb per dag det året.

Sprek samling De grønne hevdet seg mesterlig i Drammen. SIDE 18

»

LOAD-vinnere kåret

Monsterpost

Årets nettbutikk tenker mest på kjæledyr.

Postmann Mons har en småskummel postrute.

SIDE 4

SIDE 10

»

»


2

NR. 10

Puls

26. SEPTEMBER 2011

Jeg føler nærmest at jeg ble født på ny som sjåfør.

SITATET

Postbud Stig Bang, se side 6

POST- & BRINGAVISEN

LEDER

BESØKSADRESSE: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus’ gate 14A, Oslo Tlf: +47 2314 8410/Faks: +47 2314 8025

God forretningsskikk?

ANSVARLIG REDAKTØR: Elisabeth H. Gjølme, Tlf: +47 901 40 449 Epost: elisabeth.gjolme@posten.no

Posten har fortsatt enerett på utdeling av brev under 50 gram, men hver dag konkurrerer vi om nærmere 90 prosent av inntektene våre. Konkurransen kan være tøff, særlig innen distribusjon av uadressert reklame. Her kniver vi både med avisene og andre aktører som Norpost.

REDAKTØR: Mads Yngve Storvik, Tlf: +47 900 45 079 Epost: mads.storvik@posten.no REDAKSJONEN:

FUNG. REDAKSJONSSJEF:

Terje Owrehagen Tlf: +47 408 58 927 Epost: terje.owrehagen@posten.no

DAG MEJDELL KONSERNSJEF Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 Epost: nils.midtboen@posten.no

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 Epost: birger.morken@posten.no

Vi forventer at også Aftenposten følger markedsføringsloven.

Derfor var det med stor overraskelse vi så at Aftenposten 30. august distribuerte informasjon til alle husstander i Oslo med blant annet «Uadressert reklame – NEI TAKK» og klistremerke til postkassen. Det er vanskelig å forstå dette annerledes enn at Aftenposten ønsker å styrke konkurransekraften til innstikk på bekostning av Posten. Det benyttes materiell som vil begrense distribusjon av uadressert reklame gjennom Posten. Reklamedistribusjon er et område med sterk konkurranse. Aftenposten forsøker å oppnå konkurransefordeler ved å få postmottakere til å reservere seg mot reklame distribuert som annet enn avisinnstikk. Det er utilbørlig.

Henrik Sørlie Tlf: +47 926 65 225 Epost: henrik.sorlie@posten.no

Siri Fossing Tlf: +47 408 50 043 Epost: siri.fossing@posten.no

Håvard Jørstad Tlf: +47 936 92 847 Epost: havard.jorstad@posten.no

POST- & BRINGAVISEN

Det er nærliggende med et tankeeksperiment: Hva om Posten på eget initiativ

distribuerte blanketter for å si opp Aftenposten? Det hadde vært uakseptabelt. Det er heller ikke er noen annen måte å reservere seg mot avisinnstikk på enn å si opp avisen. Dermed har avisene i utgangspunktet en konkurransefordel mot Posten. Da er det ekstra vanskelig å forstå at en antatt seriøs aktør som Aftenposten bruker slike forretningsmetoder. For Posten er det viktig at kundene har valgmuligheter. Ikke bare mellom TV, radio, internett og trykte medier, men også mellom ulike former for trykt reklame. For kundene er blant annet effekt og pris avgjørende. Posten har over tid vist at vi som oftest gir bedre dekning og effekt enn avisinnstikk. Kanskje er det ikke så rart at reklame distribuert gjennom Posten har styrket seg i forhold til avisinnstikk. I markedsføringsloven heter det at næringsdrivende ikke må foreta handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Vi forventer at også Aftenposten følger markedsføringsloven og møter sine konkurrenter på en bane hvor det beste laget vinner.

AVTALT

FREMOVER

All henting. Alle sendinger fra Strålfors AS vil bli hentet av Posten. Foto: Nils Midtbøen

ONSDAG 5. OG TORSDAG 6. OKTOBER

STILLINGSANNONSER: Kristin Fremmergård, tlf: +47 2314 8097 Epost: kristin.fremmergard@posten.no DESIGN OG PRODUKSJON: Konsernstab kommunikasjon, Design UTGIVER: Posten Norge AS Postboks 1500 Sentrum 0001 OSLO redaksjonen@posten.no TRYKK: Mediatrykk, Bergen Opplag: 23 000

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

Strålende kontroll En henteavtale med Strålfors bidrar til å kvalitetssikre utvekslingen av post ved Østlandsterminalen.

TELEFON REDAKSJONEN: +47 2314 8410 EPOST: redaksjonen@posten.no

Strålfors AS er den største produksjonspartneren innen administrativ post. Dette dreier seg om store mengder A- og B-post som leveres til Østlandsterminalen daglig. Fra 1.september har Posten tatt over all henting.

– Fordelen for konsernet er ikke først og fremst i kroner og øre, men at vi tar hånd om all logistikk inn til oss fra en av de største leverandørene av all post som leveres til Østlandsterminalen. Dette gir oss god kontroll og kvalitetssikring av videre logistikk. Vi får en god utveksling av posten, sier Geir Verhaug, selger i divisjon Logistikk. Verhaug har vært med på å utarbeide logistikkavtalen sammen med Ragna Kyrkjebø, Key Account Manager i divisjon Post.

» Konsernsjef Dag Mejdell besøker Bring-avdelinger i Danmark sammen med adm. dir. Jens Rom.

ONSDAG 19. OG TORSDAG 20. OKTOBER

» Bring Cargo Offshore & Energy deltar på Offshore Technology Days i Stavanger, som arrangeres for 11. gang.

FREDAG 21. OKTOBER OG LØRDAG 22. OKTOBER

» Postmesterskapet i bowling 2011 arrangeres i Bergen Bowling Sandsli.

MANDAG 24. OKTOBER

» Styret i Posten Norge AS besøker Bring i Helsingborg.


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

PULS

POST- & BRINGAVISEN

94,5 %

3 839

Leveringskvalitet på stykk- og partigods fraktet av Bring Cargo de siste tre ukene. Opp 0,5 %.

Antall miljøbevis som er godkjent + påbegynt i konsernet i Norge, Sverige og Danmark. Opp 16.

3

89 681

Antall inngående telefonhenvendelser til Posten og Bring kundeservice siste tre uker. Ned 3912.

JOBBER SMARTERE

SIGNERT

Tåkeprat Jeg må stadig arrestere meg selv i å bruke vanskelige ord. Mine tre gutter hjemme ville sett rart på meg hvis jeg snakket om å optimalisere håndteringen av skittentøy. Men på jobb kunne jeg i et litt dårlig øyeblikk ha sagt noe liknende. «Vi må optimalisere produksjonsrutinene våre for å skape bedre synergier.» Eller en annen setning jeg kom over: «Vi må ha fokus på å skape et mulighetsrom slik at vi kan adressere utfordringene våre». Hva betyr det? «Fokus» hører hjemme hos dem som sysler med fotografering. «Mulighetsrommet» vet jeg ikke hvor du finner. Men et godt norsk ord er «muligheter». «Å adressere» driver kundene våre med. Riktig adresse er viktig, men her har vi bare oversatt det engelske begrepet «to adress». Det betyr å gi oppmerksomhet til et tema eller å ta opp en utfordring eller problem. Men hva betyr setningen jeg gjenga over? Jeg leser det som at vi må ha takhøyde for å ta opp problemene våre. Eventuelt enda enklere; vi må løse problemene våre.

TIPS OSS! Har du et tips om en avdeling eller en person i Posten eller Bring som har funnet en smartere måte jobbe på? Send det til redaksjonen@posten.no

Alt om postkassen. Postkassen som markedsføringskanal blir stadig viktigere for Posten Norge. Nå skal kunnskapen om postkassen styrkes med «Fakta om postkassen», en systematisert samling av nyttig informasjon. Tjenesten ble lansert i august, og er et verktøy for Postens selgere på Mylink. I neste omgang skal deler av informasjonen publiseres på bring.no for kunder, mediebyråer og sentrale bransjefora. –Vi så behovet for å samle informasjonen om postkassens fordeler på ett sted. Her finner du alt fra kundecase og referanser til kanalstudier og markedsutvikling, sier Vibeke Ahlsand, som leder avdelingen for Reklame og konseptutvikling i divisjon Post. «Fakta om postkassen» er et resultat av et tverrfaglig samarbeid mellom fire avdelinger: Produkt, marked og industriutvikling; Marketing; Salg; Controlling og kundeanalyse. På bildet fra venstre: Nente Arntzen Bakken, Vibeke Ahlsand, Jan Gisholt, Audun Berge og Børre Jensen. Kjetil Pettersen hører også til teamet, man var ikke til stede. Foto: Nils Midtbøen

SETT UTENFRA

SAGT OM PIB TILBAKE

og etter hvert sendte man et brev til Posten med håp om å få en løsning på problemet.

» Randi Bolstad var første

El-sykler i Danmark Post Danmark skal skifte ut en del av distribusjonsflåten med el-biler, el-mopeder og el-sykler. Første skritt tas på Bornholm. – Målet er at vi er til stede i de 20 største danske byene med el-biler i løpet av et par år. Vi vil derfor nå gå i gang med å sette opp ladepunkter på relevante steder, sier miljøsjef i Post Danmark, Søren Boas, til fagbladet Ingeniøren. I konsernet PostNord, som Post Danmark tilhører, er det opprettet et miljøfond på 100 millioner kroner som alle deler av konsernet kan søke om penger fra. Åtte overordnede miljøaktiviteter skal blant annet bidra til å redusere konsernets CO2-utslipp med 40 prosent innen 2020. Selv om andelen brev faller drastisk, forventer Post Danmark at andelen pakker som fraktes til danske husstander vil stige de kommende årene.

kunde hos Marthe Sletten etter den offisielle åpningen klokka 09.00 i Kiwi-butikken på Granrudtorget på Øyer. Randi er glad for endelig å ha fått Posten tilbake etter at den har ligget nede siden 4. april. Distriktssjef for Post i Butikk, Per Sveen, takker øyværingene for å ha vist veldig stor tålmodighet og for å ha skjønt den situasjonen Posten har vært i etter at Øyerkiosken meldte foretaket konkurs. Det innebar at også Postens avtale om drift av Post i Butikk opphørte fra samme dato. Siden april har postboksene vært plassert ved Kiwi Øyer. Pakker, rekommanderte brev og brevsendinger som er for store for postkassen, har vært hentet ved Kiwi Tretten. Det finnes i dag over 1.200 Post i Butikk i hele landet og cirka 65 av disse er i Oppland. I dag er det bare Otta og Lillehammer som har postkontor. På alle andre steder er det Post i Butikk. Kilde: Gudbrandsdølen Dagningen

PÅ VILLE VEIER

» Felles Re-innsats og et smidig

og imøtekommende Posten, har ført til at alle postpakkene

Kilde: Tønsbergs Blad

EL-BILER I BERGEN

til Undrumsdal nå kommer til Revetal. – Vi har ikke lenger noe postkontor i Undrumsdal. Når vi mottar pakker, får vi først en lapp i postkassen om å henvende oss til nærmeste postkontor – som i vårt tilfelle er Revetal. Men da jeg kom dit, kanskje litt før stengetid, hendte det både titt og ofte at pakken hadde havnet i Våle. Så måtte jeg vente til neste dag med å få tak i den. Dette var skikkelig frustrerende, ettersom jeg ofte får pakker fra både inn- og utland med blant annet reservedeler til maskinparken som det hastet med, sier Christian Bjerkesti. Derfor tok han like godt kontakt med ordfører Thorvald Hillestad for å få en løsning på problemet. Bygderådet ble også engasjert,

» I dag (31.8.) kommer en kolonne med Postens el-biler til Bergen. De er del av Postens mål om å gjøre postutdelingen C02fri. El-bilene startet kjøreturen fra Oslo mandag morgen, og har ti ladestopp underveis. I løpet av noen måneder har Posten planer om å fjerne 35 dieselbiler i sentrum og på Landås, og erstatte dem med el-biler, el-traller og el-jeeper. Dette skal utgjøre 42 prosent av bilparken i disse områdene. Disse kommer til å bli et vanlig syn i Bergen sentrum og på Landås. – Dette er en del av en veldig ambisiøs målsetning som går ut på å redusere konsernets C02utslipp med 30 prosent innen 2015. Bilene vi får i dag er et ledd i dette, sier regiondirektør Frode Fyllingen. Han sier at bilene ikke bare vil bli fordelt i sentrumsområdene. – Vi får nå 10 el-biler og 5 jeeper, der noen av dem blant annet skal til Fana og Os, sier Fyllingen. Kilde: NRK Hordaland

Du må tenke på hvem du snakker med. Hvorfor snakker ledere sånn? Én grunn er nok fag. Økonomer snakker med og til økonomer. Jurister, leger og andre akademikere har sitt eget stammespråk. Akkurat som en snekker, fisker eller bilmekaniker har sine ord og vendinger som bare de innvidde skjønner.En annen grunn er at ledere har behov for å imponere. En tredje grunn er påvirkning fra konsulenter og engelsk faglitteratur. Vi som sysler med kommunikasjon har også begreper du ville sprunget til mulighetsrommet for å finne svar på. Som «ingress», «byline», «horeunge», «feature» og «font». Det beste rådet jeg kan gi mot stammespråk er at du må tenke på hvem du snakker med. Som radioprogramleder så jeg alltid for meg bestemoren min da jeg snakket. Ikke noe vondt sagt om henne, men om jeg hadde dosert om «EBIT» og «shareholder value» ville hun nok skiftet kanal. «I have a dream,» sa Martin Luther King. Min drøm er at vi snakker så vi blir forstått, så slipper jeg å adressere denne utfordringen igjen.

MADS STORVIK REDAKTØR


4

NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

POST- & BRINGAVISEN

Ny kost i PostNord » Mats Lönnqvist tiltrer 1. november som viseadministrerende direktør og finans- og økonomidirektør i PostNord. Lönnqvist har en solid bakgrunn som næringslivsleder. Han har i over 20 år bidratt i endringsprosesser i store selskaper. Han kommer sist fra SAS, men har også erfaring fra Eniro, Ratos, Pharmacia og Esselte. Kilde: postnord.com

AKKURAT NÅ

Omstridt økning » I forbindelse med prisøkningene som innføres med virkning fra 1. januar 2012, blir enkelte aktører rammet hardere enn andre. Fagpresse og blader er blant dem. I Aftenposten forrige uke ble flere redaktører intervjuet, deriblant i bladene Norsk Barneblad og Hus & Bolig. «Grovt» og «horribelt» er ord som benyttes om økningen. Hvorfor gjør Posten dette? Les begrunnelsen på infolink.posten.no

Bildetekst.

VIDEO PÅ NETTET

El-biler over fjellet » Ti av Postens nye elbiler kjørte i miljøvennlig kortesje fra Oslo til Bergen i august. Turen over fjellet fikk mye oppmerksomhet fra mediene, og Posten har selv dokumentert opplevelsen. Se filmen på infolink. posten.no

Lykkelige vinnere. Fra venstre Siw Boine (Epla.no), Haakon Thorsen, Torunn Grønnbak (Epla.no), Kim Mugaas, Pål Vaagenes, Tarje Johnsen, Ragnhild Alle mannfolkene kommer fra iPet.no, som vant prisen som Årets nettbutikk.

INFOLINK

5 på topp

Mest lest siden sist 1) 2) 3) 4) 5)

Ny modell for Kundeservice Kredittkort med fordeler Årets konserntraineer på plass «Nei takk» fra Aftenposten Innkjøp er omorganisert

» ÅRETS NETTPRISER:

Logrende glade Hunder, katter og andre smådyr har grunn til å glede seg. Posten har kåret dyrebutikken iPet.no i Oslo til Årets nettbutikk. TEKST OG FOTO

BIRGER MORKEN

– Dette er den gjeveste nettprisen å vinne i Norge, fordi den tar for seg hele kundebehandlingen. Vi har en ekstremt bra kundebehandling, med service 24 timer i døgnet. Leveringen til Posten er tilnærmet 100 prosent som logistikkleverandør, sier kvintetten i iPet.

Prisene ble delt ut torsdag kveld under logistikk- og netthandelsdagen LOAD.11 i Oslo. Juryen har jobbet grundig med å finne fram til finalistene og vinnerne. Kjøpsprosess, kundeservice, forretningsprosesser og brukervennlighet er testet nøye gjennom å utføre reelle kjøp i nettbutikkene. Overbevisende. Juryen uttaler at Årets nettbutikk har en utmerket forståelse av

kundenes behov, gode produktpresentasjoner og en overbevisende rekke av tilleggsfunksjoner ut over netthandelen. iPet har en integrert gratis spørretjeneste hvor man kan stille spørsmål om husdyrhold til en dyrlegestudent. Dette er en unik og nyttig tjeneste for kunder som vurderer å anskaffe seg kjæledyr, heter det i begrunnelsen. Årets nykommer. Årets nykommer ble

Vaho.no fra Bergen. Nettbutikken selger unike vesker, deksler og bagger, som alle er laget av resirkulerte reklameseil. Epla.no i Oslo, som kjøper og selger håndlagde ting i form av klær, interiør, kunst og smykker, kan smykke seg med Årets innovasjonspris. Ingen av produktene til Årets nykommer


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

NYHETER

POST- & BRINGAVISEN

Fornøyd på Finnsnes

Stemmer i tide

» Etter år med grundig planlegging og bygging kunne cirka 50 mann i Postens to distribusjonsenheter på Finnsnes ta i bruk et flunkende nytt distribusjonshus denne måneden. – Vi har kommet til en helt annen verden, sier distribusjonsleder Odd Arne Mikalsen om det nesten 800 kvadratmeter store distribusjonshuset. Kilde: infolink.posten.no

» God planlegging og iherdig innsats gjorde at Posten kan si seg fornøyd med håndteringen av årets kommune- og fylkestingsvalg. Det ble ikke iverksatt ekstraordinære tiltak, men det har vært stor bevissthet om å unngå gjenligg av forhåndsstemmer i alle regioner. Utfordringer i innspurten ble håndtert fortløpende. Kilde: infolink.posten.no

Slik handler vi på nett nå » 8 av 10 i Norge, Sverige og Danmark handler på internett

» Omtrent like mange kvinner som menn handler på nett

» Kvinner handler først og fremst klær,

sko, bøker, hud- og hårpleieprodukter

» Menn handler først og fremst elektronikk, IT-

utstyr, musikk, film, elektroniske spill og bøker

» Nordmenn handler i større grad utenfor eget Ferske. Årets nykommer fra Bergen, Vaho.no, ved Ragnhild Lilletveit (t.v.) og Hege Krokeide.

land enn dansker og svensker. For nesten halvparten har valutakurs betydning for valg av hvor de handler fra » Kvinner er mer lojale til nettbutikken enn menn. » Kvinner er mer opptatt av at handelen går problemfritt enn det menn er » Halvparten av oss handler som oftest i nisjebutikker. På nettet er det enklere å shoppe rundt fra spesialist til spesialist » Kjøp kommer sjelden som en følge av å ha lest om varen i sosiale medier. De fleste innhenter annen informasjon på nett først » Lavere pris er det som skal til for å øke handelen på internett » Miljøvennlige produkter betyr ikke noe for valg av nettbutikk i Norge og Danmark. I Sverige er nesten halvparten av forbrukerne noe mer opptatt av at nettbutikken harmiljøvennlige produkter » Miljø er generelt lite viktig for kundenes netthandel » 22 prosent sier de vil handle mer mat/drikke/ dagligvarer på nett de neste 12 månedene

Voff, voff! Årets nettbutikk, iPet.no fra Oslo: Haakon Thorsen, Pål Vaagenes, Kim Mugaas, Tarje Johnsen og Per Anders Vågenes.

Kilde: Netthandelsrapport fra Posten og Bring høst 2011

Lilletveit (Vaho.no), Per Anders Vaagenes og Hege Krokeide (Vapo.no).

Nyskapende. Siw Boine og Torunn Grønnbakk fikk Årets innovasjonspris med Epla.no fra Oslo.

e nettvinnere er like, fordi de er laget av resirkulerte reklameseil. Juryen legger vekt på butikkens tydelige miljøprofil, men sier at den har et stykke å gå med tanke på brukervennlighet og produktpresentasjoner. – Vi visste ikke at det fantes noe som het netthandelspriser før vi fikk beskjed om at vi var en av finalistene. Vi startet i november i fjor. Dette er stort for oss, sier RagnKvintetten i iPet.no hild Lilletveit og Hege Krokeide.

motiverer oss til å strekke oss lengre. Småforelskelse i hverdagen er vår visjon, sier Siw Boine og Torunn Grønnbakk i Epla.no. Årets innovasjonsprisvinner har på en god måte forenklet prosessen med å kunne tilby egne hjemmelagde produkter for salg på nettet. Dette er med på å skape økonomiske muligheter som tidligere ville være utilgjengelig for mange. Epla.no kombinerer sosiale funksjoner med nettbutikken ved å la medlemmene lage egne lister med produkter som selges, sier juryen i sin begrunnelse.

Dette er den gjeveste nettprisen å vinne i Norge.

Årets innovasjonspris. – Dette er en aner-

kjennelse for den jobben vi gjør, og prisen

FINALISTENE 2011 Årets netthandelsbutikk:

» Vinmonopolet.no (Oslo) » iPet.no (Oslo) » Milrab.no (Bergen) Årets nykommer:

» Guttelus.no (Bærum) » Kaketoppen.no (Alta) » Vaho.no (Bergen) Årets innovasjonspris:

» Just-eat.no (Oslo) » Heppo.no (Malmø) » Epla.no (Oslo)

5


6

NYHETER

NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

Fransk nettvekst

Grønnere tyskere

» Fransk e-handel økte med 20 prosent i årets første halvår, til 17,5 milliarder euro, ifølge statistikk fra den franske distansehandelsforeningen. Nettsalg av klær har vokst spesielt sterkt, mens nettbutikker rettet mot bedrifter har hatt en mer moderat vekst. Kilde: CEP-research.com

» Tyske myndigheter har nylig inngått en avtale med DHL om å

POST- & BRINGAVISEN

sende alle sine pakker via DHLs karbonnøytrale GoGreen-tjeneste. Avtalen omfatter mer enn 500 statlige enheter, og et årlig pakkevolum på om lag 600 000. Kilde: CEP-research.com

Wenche Myhre. Født 15. februar 1947 i Oslo. Har i flere tiår vært en av Skandinavias største showstjerner. En av ytterst få nordmenn som har lykkes i Mellom-Europa.

Mari Boine. Født 8. november 1956 i Karasjok. Sanger og musiker. Hun har fornyet joiken, og i musikken tar hun opp elementer fra jazz, rock og folkemusikalske tradisjoner.

Inger Lise Rypdal. Født 14. desember 1949 på Toten. Norges første popstjerne. Toppet listene i Norge og Sverige med slagere som «Fru Johnsen», og «Romeo og Julie».

Sissel Kyrkjebø. Født 24. juni 1969 i Bergen. Kjent for en rekke utgivelser og opptredener fra midten av 80-tallet. Sang i barnekor fra hun var ni år gammel.

Varige spor. Wenche Myre opplevde en periode å få over 1000 fanbrev hver eneste dag. Inger Lise Rypdal ble Norges første popstjerne med en rekke hits på 70-tallet. Foto:

Klimakamp bak rattet Det monner dramatisk for miljøet når postbud skoleres i sikker og miljøvennlig kjøring. TEKST

HÅVARD JØRSTAD

CO2-utslipp tilsvarende 15 flyturer fra Oslo til Los Angeles. Så mye kan spares hvis Postens distribusjonsbiler i Trøndelag reduserer utslippene med fem-seks prosent månedlig. Posten har startet et prøveprosjekt i Trøndelag for sine sjåfører. De skal læres opp av lokale trafikkskoler i å kjøre slik at de sparer både penger og miljø. Om det blir

en suksess, vil tilsvarende kurs gjennomføres for alle Postens om lag 6 500 postbud, som betjener omtrent 4 500 kjøretøy. Vesentlig. Etter første uke i pro-

sjektet i Trondheim var den gjennomsnittlige reduksjonen av utslipp hele 11,7 prosent for de som gjennomførte. – Vi tror dette vil være et vesentlig bidrag til reduserte CO2-utslipp og enda mer sikker kjøring, sier Pål Jakobsen, informasjonssjef i region Nord. Erfaringer viser at slike kurs også reduserer antall skader på både fører og kjøretøy betydelig. Stig Bang ved Trondheim distribusjonsenhet har vært yrkessjåfør i en årrekke. For ham var kurset en

real tankevekker. Sammen med en instruktør fikk han lagt opp ruta si på nytt. Han ble svært overrasket over hvor små endringer som skulle til for å kjøre den mer optimalt. – Dette kurset var litt av en vekker, jeg føler nærmest at jeg ble født på ny som sjåfør. Det var små, enkle grep som skulle til for å redusere forbruket. Den nye ruta tok like lang tid som den gamle, og likevel falt forbruket drastisk, sier Bang. Tomgang for millioner. Et av tilta-

kene som bidro til lavere forbruk, var å redusere kjøring på tomgang. Et grovt regnestykke viste at bare 20 sekunders tomgangskjøring daglig for én bil tilsvarte 30 liter bensin i året. For alle Postens biler betyr

dette omtrent 150 000 liter totalt – drivstoff for flere millioner kroner. – Og ethvert postbud vet at vi kjører på tomgang mer enn 20 sekunder daglig, sier Bang. Viser vei. Posten har en ambisjon om å redusere sine egne CO2-utslipp med 30 prosent innen 2015, fra 2008-nivå. Det er avgjørende med egne og gjennomtenkte tiltak for en aktør som er størst i transportbransjen her til lands. – I Trondheim har de vist vei for en rekke prosjekter som reduserer miljøbelastningen, blant annet CO2fri postdistribusjon i Trondheim sentrum. Den har vakt internasjonal oppmerksomhet, sier Pål Jakobsen.

Konsentrert. Postbud Stig Bang følger konsentrert anvisningene fra kjørelæreren for å kjøre mer økonomisk. Foto: Thor Nielsen


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

NYHETER

POST- & BRINGAVISEN

Flere franske pakker

Bruker QR-koder i Canada

» Pakke- og ekspressdivisjonen til franske La Poste økte i årets første halvår omsetningen med 7,5 prosent, til 2 505 millioner euro. Driftsresultatet økte med 20,6 prosent, til 206 millioner euro. Pakke- og ekspressdivisjonen inkluderer selskapene GeoPost og ColiPoste. Kilde: CEP-research.com

» Canada Post tar i bruk QR-koder for å få tilbakemelding på sine

: Henrik Sørlie

postkontortjenester. På denne måten vil kundene ved bruk av sin mobiltelefon kunne skanne en QR-kode, som så leder dem til et online spørreskjema. Canada Post håper at kundene med dette systemet vil gi tilbakemeldinger før de har forlatt postkontoret. Kilde: postandparcel.info

Stolt og frekt på frimerke Velkjente artister og frekke tegneseriefigurer kan snart dumpe ned i en postkasse nær deg. TEKST HENRIK SØRLIE

Det ble mange presseoppslag sist uke da Posten lanserte åtte nye frimerker. I serien om norsk populærmusikk er vi nå kommet til kvinnelige artister. Sissel Kyrkjebø, Mari Boine, Inger Lise Rypdal og Wenche Myhre kan nå brukes på konvolutter. De to sistnevnte avduket selv hvert sitt frimerke den 15. september. – Det er rett og slett stor stas og veldig morsomt å komme på frimerke, sier Wenche Myhre. – Det er en stor ære, mener Inger Lise Rypdal. Artistene får følge av kjente streker fra noen

Pondus. Tegnes og skrives av Frode Øverli. Pondus er Liverpool-supporter og er et levende fotballeksikon. Han elsker heavyrock, er gift med Beate, og sammen har de barna Påsan og Sneipen (Frida).

av de mest suksessrike norske tegneseriene i moderne tid. Pondus, Nemi, Hold brillan og Mjau mjau blir alle beæret med frimerke i anledning av at det er 100 år siden den første norske tegneserieutgivelsen. Tegneren av Pondus, Frode Øverli, synes det er en heder at Pondus er klar til stempling. Øverli uttaler til VG: – Etter alle grisetaklingene fortjener Pondus å bli stemplet litt, han også. Se samlingen min. Frimerker fikk mye oppmerksomhet i siste nummer av Pondus, og du kan vinne originalen til Pondus-frimerket. Foto: Faksimile fra Pondus nr. 9/2011

Nemi. Tegnes og skrives av Lise Myhre. Serien er humoristisk og handler om en ung, svartkledd goth/ metal-jente. Uforpliktende, med både forakt og selvironi, kommenterer hun verden omkring

Mjau mjau. John Arne Sæterøy er kjent under pseudonymet Jason. I sine 14 Mjau mjau-album har han tegnet dyrefigurer. I en enkel stil er de gjerne fremstilt med tanketomme ansiktsuttrykk, etter hvert også stumme.

Hold brillan. Inngår i Christopher Nielsens tegneserie, Bygdegutar. Hovedpersonen Julius går her helst under navnet «Hold brillan» fordi han alltid ber en kompis om å holde brillene sine før han går inn i et slagsmål.

Bedre el-jeep ruller ut Postbudene sa meningen sin om el-jeeper. Nå kommer en enda bedre versjon.

ubehagelig å sitte på. Sjåføren kom borti knappen til blinklysene med knærne rett som det var, og setebeltene var for korte, sier Cato Sivertsen. Han var et av postbudene som testet den første utgaven av bilen.

TEKST HÅVARD JØRSTAD

Klokkertro. 30 eksemplarer av den justerte

Ti miljøvennlige el-jeeper ble bestilt i fjor. Under alle typer norske forhold testet flere postbud den første versjonen. Sammen med produsenten Comarth har Posten jobbet med å videreutvikle doningen. Dette førte til at en ny utgave av jeepen rullet ut av fabrikken. Bilene er forbedret på omtrent 25 punkter etter innspill fra postbud som har prøvd bilene. Jeepen er utformet for å oppfylle alle Postens krav til teknisk standard, helse, miljø, sikkerhet og vær og vind. Ubehagelig. – På den første utgaven var det mye å ta tak i. Blant annet var setet flatt, og

jeepen skal tas i bruk i alle regioner i høst. Rådgiver Thorbjørn Eriksen tror de forbedrede utgavene vil slå godt an. – Jeg har veldig tro på jeepene som kommer inn nå. Automester, som har servicen på dem, var overrasket over hvor solide de var. Det er en veldig god bil å bruke til kjøring i sentrumsstrøk med mye blokkbebyggelse, sier han. Forbedret. Bilens størrelse gjør at den egner

seg for distribusjon i områder der det kan være krevende å komme til med vanlig bil. Derfor vil jeepen bli satt inn på distribusjonsruter som er spesielt godt egnet for akkurat dette kjøretøyet.

7


8

NYHETER

NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

Nedgang i PostNord

Nedgang i Canada Post

» PostNord hadde i årets første halvår en omsetning på SEK 19.743 millioner, en nedgang på sju prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet gikk ned 20 prosent, til SEK 631 millioner. PostNord mener volumfallet i Danmark er «dramatisk», mens utviklingen er mer stabil i Sverige. Kilde: cep-research.com

» Canada Post hadde i andre kvartal en omsetningsnedgang

QuickPack. Bring har ikke egne fly, men derimot et eget ekspressprodukt som kan sendes over hele verden gjennom nettverket til UPS.

Globalt fra Bring

Bring utvider ekspresstilbudet sitt i Norden til å gjelde for hele verden. TEKST

HENRIK SØRLIE

Med QuickPack-tilbudet fra Bring har det vært mulig å sende ekspresspakker innenfor Norden – med henting og Runar leveranse samme dag. Wettermark Nå utvides QuickPack til å gjelde for hele verden. Det vil ta én dag til Europa utenfor Norden, to dager til Nord-Amerika og tre dager til sentrale byer i resten av verden. – Tidligere tilbød vi produktet TNT Global Express i samarbeid med TNT. Nå vil Bring tilby sitt eget globale ekspressprodukt. Dermed blir det enklere for kundene. De kan bestille alt de trenger av ekspressprodukter direkte fra Bring, sier produktsjef Runar Wettermark i Bring Express. Bruker UPS. Nettverket til ameri-

kanske UPS benyttes når QuickPack skal sendes utenfor Norden. – UPS har den høyeste leveringskvaliteten i bransjen innen globale ekspressprodukter. Selskapet leverer 99,2 prosent av pakkene innen avtalt tid, ifølge Wettermark. QuickPack-prisen skal være konkurransedyktig med tilsvarende produkt fra de største konkurrentene.

Nå vil Bring tilby sitt eget globale ekspressprodukt.

POST- & BRINGAVISEN

på seks prosent, til $1,34 milliarder. Driftsresultatet i samme periode ble minus $35 millioner, mot pluss $35 millioner i samme periode i fjor. Brevvolumene ble redusert med seks prosent. Kilde: postandparcel.info

Livsviktig adresse Én adresse skrevet på seks forskjellige måter. Det kan bety liv eller død for pasienten som venter på ambulanse. TEKST BIRGER MORKEN

For noen etater kan ukorrekte adresser hos mottaker få dramatiske konsekvenser. En apostrof kan mangle eller være skrevet feil vei, som for eksempel i ordet «allé». – Vi har opplevd å kjøre til feil sted på grunn av feil i adressen. Da går tiden, og det kan stå om liv. Alle dere som jobber med adresser er derfor livreddere, sa Tor Helland på Norsk adresseforums seminar i Posthuset i Oslo nylig. Hektet på adresser. Helland er rådgiver i Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom). Han sier at antall AMK sentraler i Norge er redusert fra 44 til 19. – Det er blitt vanskelige å holde seg informert om geografi. Nå er vi

helt avhengig av IT-utstyret og må stole på det. En postpakke er avhengig av rett adresse for å komme fram, og slik er det også med oss. Helland mener at mange slurver med adressen sin. – Mange vet rett og slett ikke hvor de bor og bruker kallenavn på hjemstedet. Bruk korrekt adresse, oppfordrer han. Dyre feil. – Feil adresser koster samfunnet store beløp. SINTEF har regnet ut at dårlige adresser i Norge koster to milliarder kroner i året. Blant annet er ambulanser som ikke kommer tidsnok fram inkludert her. Når Christian Krohgs gate skrives på opptil syv måter blir det vanskelig for oss «å vaske» lister. Bruk adressene mye, for bruk gir kvalitet, og kvalitet gir bruk, oppfordrer Kristin Glomsås i Statistisk sentralbyrå.

Viktig. For utrykningsetater kan ukorrekte adresser få dramatiske konsekvenser. Foto: Nils Midtbøen

Runar Wettermark i Bring Express.

QuickPackproduktet eies av divisjon Logistikkløsninger, men det skal også inngå i standardporteføljen til selgerne i divisjon Logistikk. – QuickPack er det første produktet fra Logistikkløsninger som blir en integrert del i Logistikk når det gjelder både Salg, IT og Produksjon. Dette vil bidra til mer kryssalg på tvers av divisjonene. Det globale ekspressproduktet til Bring tilbys fra september. Mer info finner du på www.bring.no/quickpack. Tettere

samarbeid.

Norges største adressebruker Posten sender rundt 1,3 milliarder brev og 28 millioner pakker i året. TEKST

BIRGER MORKEN

– Posten sender ut rundt fem millioner brev og 100.000 pakker på en vanlig hverdag. Vår base henter adresser fra landets felles adresse-

system – Matrikkelen – som igjen blir matet av kommunene som er de som oppretter adresser. Det sier Frode Wold, postnummer- og adresseansvarlig i Posten, som også var vertskap for Norsk adresseforum 2011. – Den store oppslutningen her viser at adresser er i bruk i veldig mange sammenhenger og virksomheter. Hensikten med Norsk adresseforum er samhandling, informasjon om lover, regler, rutiner og

nyheter. Det er spesielt viktig at store bedrifter har orden i «sysakene». Dette seminaret viser at det er store utfordringer med adressekvalitet, fastslår Wold. Nytt adressesøk. Postens nye

adresse- og postnummersøk ble lansert på nettet 1. juli. Basen med 2,3 millioner adresser får hver kveld ferske oppdateringer av alle veier og adresser inkludert husnummer i Norge.

POSTEN OG ADRESSER » Norges største adressebruker » Rundt 5 millioner brev og 100 » » »

000 pakker sendes på en vanlig hverdag Hvert brev og hver pakke sorteres i gjennomsnitt to ganger Med inn- og utlevering leses det rundt 15 millioner adresser hver dag God måloppnåelse i maskinsorteringen krever god datakvalitet


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

NYHETER

POST- & BRINGAVISEN

Store tap i US Postal Service

Sjekker reklameønsker

» USPS rapporterer et underskudd på nær $7 milliarder så langt i år, mens det enda er to måneder igjen av deres regnskapsår. Dette er 2,7 prosent lavere enn for samme periode i fjor. I fjor hadde USPS et underskudd på $8,5 milliarder for hele regnskapsåret, mens det i år trolig vil havne på rundt $9 milliarder. Kilde: postandparcel.info

» 81 prosent i Storbritannia mottar gjerne uadressert reklame

9

to ganger i måneden, mens 25 prosent gjerne mottar reklame et par ganger i uken, ifølge en undersøkelse utført for Royal Mail. 89 prosent oppga at de husket å ha sett reklame i postkassen i løpet av de siste to ukene. Tilsvarende husker 80 prosent reklame fra tv og radio. Kilde: postandparcel.info

Pilot i posten Elektrokø. Over 5000 kunder sto klare da Expert åpnet storbutikk. Foto: Alexander Dahlstrøm Winger, Mediehuset Nettavisen

I kø for kundeavis

Uadresserte kundeaviser distribuert av Bring bidro til å trekke over 5000 kunder da Expert åpnet Oslos største elektrobutikk. TEKST HÅVARD JØRSTAD

Med en salgsflate på 5000 kvadratmeter er butikken Oslos desidert største elektrobutikk. I åpningskampanjen distribuerte Bring uadresserte kundeaviser til over 160 000 husstander for elektrogiganten, i et område som ble nøye valgt ut basert på Brings kartverktøy. – Disse kundeavisene var en veldig viktig del av mediemiksen vi brukte for å annonsere åpningen og åpningstilbudene, sier Tove Elisabeth Lutdal, markedsdirektør i Expert Norge.

Disse kundeavisene var en veldig viktig del av mediemiksen.

Tove Elisabeth Lutdal, markedsdirektør i Expert Norge

Skapte trafikk. – Det er veldig gleVaretest. Konseptutvikler Børre Jensen i Post (t.v.) og selger Geir Østby i Bring Mail tenker nytt om postkassen. Foto: Nils Midtbøen

20 000 kvinner mottar vareprøver rett i postkassen, med hilsen fra Posten. TEKST THERESE RØD HOLM

Produsentene av dagligvarer som toalettartikler og mat, såkalte «Fast Moving Consumer Goods», bruker årlig store summer på markedsføring. Nå ønsker Posten sin del av kaken ved å tilby postkassen som markedsføringskanal. Presis markedsføring. – Postkassen er en ef-

fektiv og presis markedsføringskanal. Du kan tilpasse innholdet til en bestemt målgruppe, og sende kun til denne målgruppen, sier konseptut-

vikler Inger Lise Gundersen i divisjon Post. Omtrent 20 000 Oslo-kvinner i alderen 25-42 år mottar en vareprøveeske fylt av produkter fra blant annet Colgate-Palmolive, Kraft og Lilleborg. I tillegg følger kuponger fra KappAhl, Color Line og Aller-gruppen med. Pilotprosjekt. Utsendelsen er et pilotprosjekt. Dersom den blir en suksess, håper Gundersen prosjektet vil være en døråpner inn i et stort, men krevende marked. – Det er mange om beinet i reklamemarkedet for dagligvarer. Med vareprøveesken ønsker vi å

vise aktørene at de har mye å vinne på å bruke postkassen mer aktivt som markedsføringskanal. Effekttestene som gjennomføres etter utsendingene vil gi både leverandør, mediebyrå og oss verdifull kunnskap om hvordan vareprøvene blir mottatt av målgruppen, sier Gundersen.

Postkassen er en effektiv og presis markedsføringskanal.

Inger Lise Gundersen, konseptutvikler, divisjon Post

delig at Expert hadde en formidabel åpning. Forhåpentlig var kundeavisen med på å gi trafikk. En morsom digresjon er at åpningen førte til så stor trafikk på E6 at våre postbiler hadde utfordringer med å komme frem til Østlandsterminalen, sier salgssjef i Bring, Geir Østby. Verdifull reklamekanal. Tidligere i vår inngikk Expert en avtale med Bring om å distribuere kundeaviser. Da hadde kjeden brukt innstikk i avis i over ti år. – Vår erfaring er at uadressert reklame utløser salg direkte, samt genererer økt trafikk på Expert.no. Postkassen er derfor en svært verdifull reklamekanal for oss, sa Lars Tendal, administrerende direktør i Expert Norge.


10

NYHETER

NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

Skriver ut hos FedEx

Mer gods til Post Danmark

» FedEx Office, selskapets butikknettverk, har utvidet printtjenesten sin ved å gi tilgang til Google Docs, slik at kundene kan laste opp filer fra Google kontoen sin for å printe ut. FedEx Office tilbyr en rekke printtjenester, og kundene kan selv hente eller få det levert. Kilde: IPC Market Flash

» Post Danmark kjøper konkurrenten Transportgruppen AS. Post

POST- & BRINGAVISEN

Danmark AS er en del av dansk-svenske PostNord, og vil styrke posisjonen i markedet for gods og paller. Siden 2007 har Post Danmark eid 51 prosent av Transportgruppen AS. Nå kjøpes resten av selskapet, som har 800 medarbeidere og cirka 600 lastebiler. Kilde: infolink.posten.no

Monsterpost Det blir party i postkassa når postmannen Mons går runden sin i GAN Aschehougs nye barneunivers. TEKST HÅVARD JØRSTAD FOTO GAN ASCHEHOUG

Selv om Postmann Pat fortsatt holder koken som pålitelig postveteran, har barna nå fått en ny postmann å se opp til. I Aschehougs nye barnebokserie om monsteruniverset «Dunderly» er det nemlig postmannen Mons som er helten, med svært prioriterte pakker i postveska. Posthelt. Dunderly er et fiktivt

sted bebodd av monstre som morer seg helt isolert fra mennesker. Fra tid til annen ankommer nye monstre til plassen i postpakker, men i dette universet finnes ingen Bring-spesialister som kan ta på seg den krevende distribusjonen. Derfor er det Mons som lever

for å levere de levende monstrene i Dunderlys postkasser. – En av de viktigste rollefigurene i boka er postmannen Mons. Monstrene i Dunderly kommuniserer kun med omverdenen via post, og når det kommer nye monstre til Dunderlytoppen, blir monstrene sendt med posten, sier Gabrielle Graatrud, presseansvarlig i GAN Aschehoug. Storsatsing. I midten av september

ble det lansert både bøker, leker, spill, nettsider, såkalte apper og CD-er om Dunderly. Graatruud sier at postelementer vil spille en sentral rolle i storsatsingen. – Posten er veldig viktig i Dunderly. Postpakker er et kjernekonsept i Dunderlys visuelle identitet, og alt Dunderly-materiale vil derfor være merket med postinspirerte elementer som blant annet stempler, frimerker og gråpapir, sier hun. Barneuniverset er skapt av Endre

Monsterpost. Postmann Mons leverer all slags post til Dunderly, både brev og pakker, selv om han nok ikke er helt klar over hva pakkene inneholder.

Lund Eriksen (skaper av blant annet «Pitbull-Terje») og illustratør/ animatør Endre Skandfer (kjent for blant annet «Kurt blir grusom»). Lund Eriksen kan avsløre at Mons’ postrute er en anelse mer krevende enn postruter flest. Hemmelig. – Mons leverer all salgs post til Dunderly, både brev og pakker, selv om han nok ikke er helt klar over hva pakkene inneholder. Noen har hermetikk og andre ting monstrene trenger – og noen inneholder nye monstre. Siden monstrene i Dunderly bor langt til fjells og det er hemmelig at de bor der, er de avhengig av posten for å få det de trenger, sier han. Inspirert av postmenn. Selv om Mons faktisk bærer på visse likhetstrekk med vår alles postmann Pat, påpeker Lund Eriksen at det er postmenn fra vår egen hverdag som har vært inspirasjonskildene deres under utviklingen: – Mons er nok mer inspirert av postmenn vi har sett gå fra postkasse til postkasse med en stor og tung skulderveske, ja, ler han.


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

NYHETER 11

POST- & BRINGAVISEN

Varm post på Rissa

Fortrolige papirer i Digipost

» Produktiviteten er økt på distribusjonsenheten Rissa i Trøndelag. En av årsakene er at postbilene har fått garasjeplass. Det gjør logistikken mer effektiv, ettersom stadig mer post kommer ferdig foredlet til enhetene. Pakker og reklame lastes nå rett inn i bilene, fremfor å fraktes inn i oppvarmede lokaler og over på traller. Kilde: infolink.posten.no

» Posten tar i bruk Digipost for å distribuere fortrolige dokumen-

ter til konsernstyret, forteller konserndirektør Kommunikasjon Elisabeth H. Gjølme (bildet). Mange av sakene som et styre behandler er konfidensielle, og derfor kan man ikke bruke epost til slike dokumenter. Digipost er derimot utformet slik at man kan sende konfidensiell post. Kilde: infolink.posten.no

Friskere i Frigo

Sjåførene i Bring Frigo Norge har bidratt til tidenes laveste sykefravær. TEKST SIRI FOSSING

Så mange er tilbake i jobb Posten og Bring hadde rekordlavt sykefravær i august, og kom under den magiske grensen på 6 prosent. TEKST SIRI FOSSING

Hittil i år har det i gjennomsnitt vært cirka 90 personer/dagsverk mer på jobb hver dag som følge av lavere sykefravær. I august var fraværet spesielt lavt, med i gjennomsnitt cirka 108 flere personer på jobb hver dag enn i august i fjor. – Dette er virkelig noe å glede seg over og et signal om at tiltakene

virker, mener konserndirektør HR i Posten Norge, Randi Løvland. Sykefraværet har gått jevnt ned over tid. Likevel var det ikke ventet da det landet på 5,9 prosent for august. Målet for året er 7,6 prosent, og landsgjennomsnittet for samme periode i fjor var på 6,9 prosent. Hver eneste måned i 2011 har det vært lavere enn i samme periode i 2010. – Det jobbes godt og systematisk med dette i divisjonene, og resulta-

tet viser at vi får betalt for å ha vært tålmodige. Men det er et kontinuerlig arbeid, et arbeid vi aldri kan sette punktum for, sier hun. Nærvær. Det skal fortsatt arbeides med sykefraværet, men nå vil HR/ HMS-avdelingene også dreie oppmerksomheten mot de friske. – Vi skal jobbe videre med riktige tiltak for å redusere fraværet. Men nærvær er like viktig som fravær. Så nå ønsker vi å gjøre arbeidet med de friske mer sentralt, sier Løvland. Et helsefremmende arbeidsmiljø og lederskap bidrar i større grad til å holde de friske ute av sykefraværsstatistikken. – Vi må bli flinkere til å fange

opp signalene når noen står i fare for å bli syke. Et godt, forebyggende arbeid med de som er på jobb, kan være til hjelp slik at de fortsatt blir i jobb, avslutter hun.

STORE FORDELER 1,6 % nedgang i sykefravær siden 2006 betyr:

» 35 millioner kroner årlig spart for Posten

» 130 millioner kroner årlig spart for samfunnet

» 100 millioner kroner årlig spart i pensjoner og forsikringer

Ved årsskiftet var sykefraværet blant de 65 sjåførene 14,1 prosent. Siden har det sunket til 5,7 prosent. – Vi startet med å utarbeide tiltak våren 2010, og nå ser vi resultatene, sier HR-sjef Lise Wangberg. To tanker i hodet. De syke har fått

tettere og bedre oppfølging gjennom aktiv kontakt med bedriftshelsetjenesten, lege og Nav for å starte samarbeidet tidlig. Arbeidsbeskrivelse sendes raskt til lege for oversikt over sjåførens arbeidsoppgaver tidlig i sykdomsforløpet. Dessuten har lederen hyppig kontakt med sjåføren. – Men vi har også lagt vekt på hvordan man kan hindre sykdom. «Hva kan jeg gjøre selv for å holde meg frisk», sier Wangberg. Tettere på. Tettere oppfølging kre-

ver mer av den enkelte leder, som har fått god støtte av HR og samarbeidet godt med de tillitsvalgte. – I starten er det mulig at sjåførene syns det ble litt masete med en tettere oppfølging, men nå har vi inntrykk av at de syns det er greit at vi snakker hyppigere med dem. Et av de viktigste tiltakene var å få en avklaring om de langtidssykemeldte. Skulle de tilbake i jobb, eller var det urealistisk at de igjen kunne jobbe som sjåfører? – For oss har arbeidet med denne gruppen helt klart vært en suksessfaktor for resultatet, mener Wangberg.


12

NYHETER

NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

Vil ha toget sør for Trondheim

Bring Cargo til Hamar-terminalen

» John Kenneth Selven (bildet), distriktssjef i Bring Cargo, ønsker at Trondheims nye jernbaneterminal legges sør for byen, og ikke i nordøst. – Vi mener det er så viktig at logistikknutepunktet kommer sør for byen at vi da støtter en delt løsning som vil gi noe interntransport mellom bil, jernbane og sjø, sier Selven. Kilde: infolink.posten.no

» 29. august flyttet Bring Cargo Brumunddal inn på Hamar-

Rene ord for penga

5. oktober starter årets organisasjonsundersøkelse. Drøyt 20000 medarbeidere i konsernet kan delta. TEKST

POST- & BRINGAVISEN

terminalen. Ettersom Bring Cargo, PTT og Post nå vil jobbe under samme tak i en felles terminal, vil Hamar postterminal etter hvert bli hetende Posten- og Bringterminalen i Hamar – etter modell av andre fellesterminaler. Det blir ingen endringer i kontaktpunkter eller telefonnummer. Kilde: infolink.posten.no

Snudde seg

SIRI FOSSING

Undersøkelsen foregår mellom 5. oktober og 2. november, og resultater på enhetsnivå foreligger 1. desember. Mange svarer på epost, men det er fortsatt mange i konserSteffen Burger net som skal svare på papir. Anonymiteten er like godt ivaretatt som før. Den nye leverandøren, danske Rambøll Management AS, skal behandle alle besvarelsene. Ingen ansatte i konsernet får se hva den enkelte har svart. – I tillegg vil det som vanlig ikke legges frem enhetsresultater i enheter som har mindre enn fem reelle svar, sier Steffen Burger i konsernstab HR. Felles register. Årets undersøkelse vil være

En frivillig gruppe kan få utrettet veldig mye mer enn jeg ville klart på egenhånd. Petter Andresen, direktør konsernstab Innkjøp

debuten for Konsernfelles personellregister (KPR). Konsernet har tidligere ikke hatt et slikt hierarki (se faktaboks), noe som er avgjørende for å kunne lage korrekte rapporter. Den forrige leverandøren, Humetrica, hadde opparbeidet et eget register som nå ikke kan benyttes. Ingen revolusjon. – Bytte av leverandør ga

oss muligheten til å se på om noe kunne gjøres litt bedre. Samtidig trenger vi å kunne måle resultatene mot tidligere resultater, derfor er ikke dette noen revolusjon, sier Steffen Burger. Utseendet på undersøkelsen vil være litt annerledes, og det blir færre spørsmål. Lederne vil også få en bedre oversikt og en litt annerledes inndeling av faktorer når de skal jobbe med resultatene. Fra måling til handling. En organisasjons-

undersøkelse er en fin mulighet for alle ansatte å si fra hvordan de faktisk har det på jobb, både faglig og sosialt. Men svarene har liten betydning hvis ikke enhetene jobber videre etterpå med områdene de kan forbedre, slik konsernstab Innkjøp har gjort. – En god måling er en som fører til handling, sier Steffen Burger.

REGISTER Konsernfelles personellregister (KPR)

» Posten Norge består av selskap i flere » » » » »

land uten et felles lønns- og personalsystem Enkelte personer som jobber med Postens løsninger er ikke ansatt i Posten Norge Konsernet trenger et felles register for alle personer tilknyttet konsernet KPR vil inneholde informasjon om alle personer tilknyttet konsernet og hvilken enhet/avdeling disse jobber i KPR skal enten levere informasjon til andre løsninger (som organisasjonsundersøkelsen) eller gi nødvendig styringsinformasjon til konsernstaber Prosjektet med å etablere KPR startet i april i år

Endringer. Konsernstab Innkjøp har fått en ny hverdag etter endringene som er gjort siden organisasjonsundersøkelsen i fjor var klar. Foto: Henrik Sørlie


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

NYHETER 13

POST- & BRINGAVISEN

Kollektiv satsing

Vekst på vei

» Samferdselsdepartementet oppretter i høst en ny avdeling med ansvar for kollektivtransport og jernbanesaker. Samtidig setter departementet i gang et prosjekt som skal utarbeide mål og strategi for kollektivtrafikken. Bakgrunnen for de nye grepene er et politisk ønske om å styrke departementets satsing på kollektive transportløsninger. Kilde: Samferdselsdepartementet

» Det ble utført et transportarbeid i veitransporten på 17,2 mil-

liarder tonnkilometer i 2010. Dette er 6,6 prosent mer enn året før. Transportarbeidet økte med nesten 7 prosent. Transportert godsmengde økte med drøyt 3 prosent, til 279 millioner tonn. Persontrafikken økte med 1,1 prosent, til 73,7 milliarder passasjerkilometer. Kilde: Logjobb.net

g rundt Det var tid for endring da resultatene fra fjorårets organisasjonsundersøkelse for konsernstab Innkjøp lå på bordet. TEKST

SIRI FOSSING

Hvert år jobber enhetene i Posten med resultatene fra organisasjonsundersøkelsen. Men ikke mange får så konkrete resultater av arbeidet som konsernstab Innkjøp etter fjorårets undersøkelse. Avdelingen ledet av Petter Andresen blinket ut tre områder å arbeide videre med. – Vi måtte begrense oss. Vi ble enige om at de viktigste områdene hvor vi ville se endringer hos oss var innen verdier, verdibasert ledelse og helsefremmende arbeidsmiljø, sier Andresen. De som ønsket det, fikk være

inkluder seks navigatører er omorganisert fra 1. august, med blant annet tre ledere under Andresen som har både fag- og personalansvar for hvert sitt område. Utretter mye. – Jeg har lært at

med i en arbeidsgruppe som skulle finne løsningsforslag for å oppnå bedre resultater på disse områdene. God prosess. Arbeidsgruppen be-

sto av medarbeidere som hadde forskjellige roller i avdelingen, og ble ledet av Andresen. De hadde totalt seks møter på to-tre timer, og fikk hjemmelekser mellom møtene. – Dette opplegget har fungert bra for oss, både med møtene og «leksene» hvor to og to ofte har jobbet sammen, sier han. Etterpå har deloppgavene vært presentert og diskutert i felleskap, etterfulgt av en demokratisk beslutningsprosess. Avdelingen på 20

en frivillig gruppe kan få utrettet veldig mye mer enn jeg ville klart på egenhånd. I tillegg er eierskapet til endringen blitt mye større i avdelingen, og de som ikke satt i arbeidsgruppen har stolt på at gruppen har gjort gode vurderinger, mener Andresen.

En frivillig gruppe kan få utrettet veldig mye mer enn jeg ville klart på egenhånd. Petter Andresen, direktør konsernstab Innkjøp

Tre med god tro Hva er din rolle i avdelingen? Jeg er fagsjef for tjenester og kontorutstyr, og har personalansvar for fire medarbeidere.

MARIANNE REIMING

Hva synes du om prosessen? Prosessen var kjempebra. Jeg satt i arbeidsgruppen, og vi holdt på i rundt tre måneder. Sorterte og prioriterte. Noen av innspillene handlet om Petters lederHva er din rolle i avdelingen? Jeg er kategoriansvarlig for bygg og eiendom.

PER ARNE BRUSTAD

FRODE SKALLERUD

skap, og det måtte han ta hånd om selv, så det sorterte vi ut. Men det var ikke gitt at vi skulle omorganisere. Hvordan synes du resultatet er blitt? Det er litt tidlig å si, men jeg har tro på at dette kommer til å bli bra. Det viktigste er at vi har større mulighet til å få til en bedre personalledelse, og en jevnere arbeidsfordeling.

ble satt av såpass mye tid til å jobbe så grundig med dette.

Hva synes du om prosessen? Jeg satt ikke i arbeidsgruppa, men synes det var forståelig at vi satte i gang en slik prosess. Petter hadde veldig mange å følge opp, så det er fornuftig å få løst opp i dette slik at han får frigjort mer tid til strategiske innkjøpsprosesser. Det var positivt overraskende at det

Hvordan synes du resultatet er blitt? Løsningen er logisk. Jeg var veldig fornøyd med Petter som sjef, men ser at dette var et riktig grep for avdelingen. Det vil alltid være noen som er mer fornøyd, og noen som er mindre fornøyd med endringsprosesser. Men resultatet viser at det tas grep og at vi utvikler en mer fremtidsrettet innkjøpsavdeling.

Hva er din rolle i avdelingen? Jeg er fagsjef for godstransport og materiell, og har personalansvar for to medarbeidere.

forslag som ble diskutert i fellesskap. I en gruppe nedsatt på frivillig basis har man også mulighet til å være med å påvirke resultatet.

Hva synes du om prosessen? Den var veldig ryddig og demokratisk. Jeg satt i arbeidsgruppa, og synes det var en god struktur på arbeidet. Oppgavene ble delegert til grupper på to-tre stykker. De kom tilbake med utkast til

Hvordan synes du resultatet er blitt? Da vi startet, så jeg ikke for meg at det ville munne ut i en omorganisering. Men underveis ble det veldig naturlig. Så langt har jeg ikke opplevd noen motforestillinger i avdelingen.

Lederspirer i region Nord. Tom Roger Sletten, Svolvær (foran fra venstre); Tone Bygdåsmo, Mo i Rana; Åsmund Johansen, Alta; Ingvar Solberg, Mo i Rana (bak fra venstre); Arnt Eirik Søreng, Nordkjosbotn; Randi Jensen, Evenes; Stian Eikvik Johannessen, Lakselv; Ørjan Norum, Bodø; Tommy Markussen; Tromsø. Foto: Erik Mortensen

Grobunn for ledere

I divisjon Post spirer og gror det med nye teamledere i regionene. Et nytt utviklingsprogram gir vekstmuligheter. TEKST

SIRI FOSSING

Programmet «Lederspirer» skal finne fram til og utvikle nye førstelinjeledere. Etter endt program skal regionen sitte igjen med en gruppe medarbeidere som er klare til å ta slike stillinger i Distribusjon og Produksjon. Den enkelte region bestemmer selv om de vil kjøre programmet. Alle ansatte i regionen som kjører programmet kan søke. Noen søker selv, andre blir bedt om eller anbefalt å søke. I sommer har Nord gjennomført «Lederspirer». Randi Jensen (35) fra produksjonen på Evenes var en av dem som fikk muligheten. – Jeg har jobbet i Posten i 14 år, og hadde lyst på nye utfordringer, sier hun. Sammensatt program. Program-

met består av tre samlinger og tre praksisperioder. Lederkandidatene får kunnskap om og trening i bruk av blant annet ledelsesverktøy, lover og regler, verdier, ledelsesprinsipper og etiske retningslinjer,

Lean-prinsipper og gjennomføring. Kommunikasjon er også viktig når du skal være leder. – Det er kanskje noe av det vanskeligste. Det er lett å føle seg liten når du skal kommunisere med medarbeiderne, men du skal helst fremstå som litt stor, ler Randi Jensen. God blanding. Randi var heldig og

fikk prøve seg som førstelinjeleder i et sommervikariat i Distribusjon i Harstad. Hun har bare godord om programmet hun gjennomførte. – Det er luksus å få delta i et program som gir opplæring i hva det vil si å være leder. Kombinasjonen av samlinger og hospitering fungerte veldig bra, og det var utrolig lærerikt, sier hun. Ambisjonen hennes er å få en lederstilling. – Jeg begynner faktisk i et vikariat nå i september, som varer ut oktober. Det er på samme sted i Harstad hvor jeg hospiterte, så det gleder jeg meg veldig til. Region Sør/Vest var først ute med «Lederspirer». Nå er region Midt og Øst i gang. Da vil de snart ha flere ferske førstelinjeledere å skilte med.

Motiverende kvinne søkes Er du kvinnelig leder, tillitsvalgt eller verneombud og ute etter en lærerik opplevelse? Da er det deg vi trenger til Postens nye mentorprogram, et prosjekt som skal hjelpe innvandrerkvinner med å komme seg inn i arbeidslivet. Ved å sette av en time i måneden kan du som mentor være med å utgjøre forskjellen for kvinner som har et brennende ønske om å arbeide i Norge, men som mangler erfaring til å få en fot innenfor. Samtidig blir du en erfaring rikere. Ønsker du mer informasjon om hva det betyr å være mentor? Ta kontakt med Guro Cedell på guro.cedell@posten.no.


14

NYHETER

NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

Litt billegare diesel

Vil ha reformer i Russian Post

» Dieselprisen gjekk ned 1 prosent frå juli til august 2011. Samtidig auka kostnadene for løn og sosiale kostnader, kapital, dekk, reparasjon samt administrasjon. Kostnadsindeksen for lastebiltransport har stige med 0,3 prosent frå juli. Dei siste tolv månadene gjekk dei totale kostnadene opp 5,7 prosent. Kjelder: Logjobb.net og ssb.no

» Konkurransemyndighetene i Russland ønsker å åpne det rus-

POST- & BRINGAVISEN

siske postmarkedet for mer konkurranse. Russian Post anklages for å motsette seg liberalisering og at selskapet hindrer konkurrenter i markedet. Selskapet anklages for å være lite effektivt og at det mangler et reformprogram. Kilde: www.cep-research.com

Vi må bli fl på tvers av k terminaler er Konsernsjef Dag Mejdell er svært fornøyd med utviklingen i Post. For logistikkdivisjonene krever han bedre lønnsomhet i 2012. TEKST

MADS STORVIK

Posten-konsernet er halvveis i strategiperioden 2009 til 2013. Her gjør konsernsjefen opp status.

NORDISK Posten Norge kjøper de svenske logistikkselskapene IntertranspedIA og Ytrans og integrerer selskapene med CombiTrans AB. Oppkjøpet skal styrke Postens posisjon innen grenseoverskridende transport til og fra Norden. Tidligere i år kjøpte Posten Norge svenske Coldsped. Oppkjøpet av IntertranspedIA og Ytrans bidrar til å utvikle logistikktilbud ytterligere. IntertranspedIA og Ytrans driver internasjonal stykk-, parti- og hellasttrafikk til Sentral- og Øst-Europa , samt Tyrkia. Foto: lastbilsfoton.se

SAMHANDLING Posten og Bring har fått felles regiondirektør for Produksjon, Transport og Teknisk (PTT) og Bring Cargo i region Nord og i region Midt. Både Bring Cargo og PTT

tilhører divisjon Logistikk. Formålet med den nye organiseringen er å få ut størst mulig nytte og stordriftsfordeler av samhandling. Det kan bety økt lønnsomhet, og kundene får én part å forholde seg til. I samhandlingen mellom PTT og Bring Cargo ligger ressurser og kompetanse, som igjen skal styrke konkurransekraften. Kartgrunnlag: Statens kartverk

– Hvordan er du fornøyd med utviklingen halvveis på veien til 2013? – På grunn av den økonomiske bølgedalen verden har vært gjennom har vi måttet fokusere sterkere på lønnsomhet. Samtidig har ikke markedet for kjøp og salg av bedrifter fungert. Derfor har vekstambisjonene våre måtte vente. Totalt sett har vi tilfredsstillende lønnsomhet, selv om det er forskjell på post og logistikk. Vi har en solid økonomi i bunn og tilgang til lånekapital, slik at vi er godt rustet til å kjøpe flere virksomheter. Jeg er mindre fornøyd med at vi ikke har fått til større vekst innenfor det vi allerede eier. – Hvorfor leverer Post så gode resultater? – Det er veldig morsomt å se at Spinnaker, som ble satt i gang da finanskrisen traff oss, har levert bedre enn ventet. Vi har hentet ut flere hundre millioner kroner mer enn vi trodde. Den opprinnelige planen var 2,3 milliarder kroner – det blir over 2,5 milliarder kroner. – Hvorfor lykkes Post så godt? – De har gjennomført det de sa at de skulle gjennomføre. Det er nøkkelen til ethvert forbedringsprogram. Vi aksepterer ikke unnskyldninger. Det har vært styrken i programmet. – Hva vil du si til medarbeiderne i Post? – De har gjort en kjempejobb for å snu utviklingen og økt lønnsomheten. Nå leverer Post gode økonomiske resultater i en periode hvor volumfallet har vært større enn vi trodde. Det er fantastisk bra å styre skuta så stødig i motvind.

Fargeblind. – I økende grad vil de som jobber i Bring Cargo og Posten jobbe under samme tak. Fargen på bil eller uniform spiller ingen rolle for kunden, sier konsernsjef Dag Mejdell. Foto: Nils Midtbøen


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

NYHETER 15

POST- & BRINGAVISEN

80 prosent fra bom til vei

Digitalt i Singapore

» – Over 80 prosent av alle pengene som kommer inn over landets bomselskaper går direkte til veibygging, ifølge vegdirektør Lars Aksnes. Fjellinjen AS blir pekt på som landets dyreste innkreving, noe som fra selskapets side forklares med en kombinasjon mellom ekstraordinære avskrivninger av tap og store tekniske og IKT-investeringer. Kilde: Logjobb.net

» Singapore Post har lansert to digitale tjenester for å stimulere

til økt brevvolum. Med den ene tjenesten kan kundene lage en fotobok av sine digitale bilder, som så produseres og sendes via Singapore Post. Den andre tjenesten er en ny e-handelsplattform som gjør det enklere for små bedrifter å etablere en nettbutikk. Kilde: postandparcel.info

flinkere til å samarbeide konsernet. Å kjøre mellom r ikke rakettforskning. – Hva med logistikkdivisjonene? – Vi hadde noen kjempegode år før finanskrisen. Da den kom, ble det gjort en god jobb for å tilpasse oss lavere etterspørsel. Vi klarte oss bra gjennom finanskrisen. Men akkurat i år er vi påvirket av økte kostnader på innleid materiell og diesel. Det har vi ikke klart å hente inn i økte priser. Det er et bransjeproblem. Så i 2012 må prisene på logistikktjenester videre opp. – Hva betyr det at vi skal være nordiske? – Vi som konsern er nordiske. Men vi skiller mellom post og logistikk. Det er ikke et nordisk marked for posttjenester. Det var en av årsakene til at vi la ned i Danmark, og postvirksomheten i Sverige må stå på egne ben. Innenfor logistikk er vi genuint nordiske. Vi må være en av de tre største aktørene innenfor alle logistikkområder vi er i. Derfor må vi bygge videre på det vi allerede har påbegynt, og øke vår markedsposisjon i det svenske, danske og etter hvert finske markedet. – Hvordan skal vi gjøre det? – Mesteparten skal skje gjennom oppkjøp. Men vi må få til en sterkere lønnsom vekst i det vi allerede eier. – Hvordan får vi til lønnsom vekst? – Vi må få frem tydelig for kundene hvilke konkurransefortrinn vi har. Vi skal ikke selge til alle for å selge. Omsetning er ikke noe mål i seg selv. Vi skal blant annet skille oss fra konkurrentene ved at vi er den lokale spesialisten i det nordiske markedet. Mange har erfart at oppkjøpte virksomheter leverer dårligere resultat etter et oppkjøp. Vi ønsker å beholde kompetansen og styrken i de virksomhetene vi kjøper. Vi må likevel integrere selskapene inn i vår virksomhet på en bedre måte enn vi har gjort til nå. Et godt eksempel er måten vi nå integrerer gods og pakkevirksomheten i Norge på. I løpet av tre til fem år vil vi ha en helt ny terminalstruktur i Norge hvor vi produserer pakker og gods under samme tak. Det vil gi oss store besparelser. – Er det noen deler av virksomheten som ikke egner seg til å integrere? – Det er ikke sånn at «én størrelse passer alle». I dag har vi ni spesialister, men vi skal ikke ha ni verdikjeder. Det betyr at vi må ha færre verdikjeder enn spesialister. Kunden skal slippe å bekymre seg over det som skjer på bakrommet hos oss. Vi må opptre samordnet i møte med kunden.

– Varsler du at kommende oppkjøp integreres raskere enn til nå? – Ja, vi må bli flinkere til å integrere raskere. Det får vi til ved å praktisere to av verdiene våre: Åpenhet og respekt. Det er viktig at vi er åpne om våre ambisjoner for selskapet. Samtidig skal vi ha respekt for det som er skapt i bedriften før vi kjøpte den. Klarer vi å kombinere de to verdiene på en god måte, tror jeg vi får forståelse og vilje til å gjennomføre våre planer for det oppkjøpte selskapet. – Hva er viktig for kommende oppkjøp? – Prioritet én er å bygge et godsnettverk i Sverige og å bli enda bedre på europeiske destinasjoner. Sverige er det største markedet i Norden. – En del av strategien er industrialisering – på hvilket nivå? – Vi må bli flinkere til å samhandle på tvers av konsernet. Å kjøre mellom terminaler er ikke rakettforskning. Det er heller ikke distribusjon eller innhenting av varer. Det er ikke rart at mange kunder lurer på hvorfor vi besøker dem så mange ganger hver dag. Det koster penger, og det gjør vi nå noe med. – Hvordan vil samhandlingen mellom Posten og Bring utvikle seg? – Det er bare i den postale verden hvor vi skiller mellom det som veier over eller under 35 kg. Det gjør ikke kundene, og derfor spør de hvorfor vi ikke klarer å levere gods og pakker sammen som alle konkurrentene. Vi må ta innover oss at det koster for mye ikke å samkjøre. I økende grad vil de som jobber i Bring Cargo og Posten jobbe under samme tak. Fargen på bil eller uniform spiller ingen rolle for kunden. – Hvor raskt må du ha bedre lønnsomhet i logistikk? – Vi må se et betydelig løft til neste år. Det er forbedringsplaner på plass i store deler av virksomheten. Jeg tror og håper at vi i løpet av høsten ser at utviklingen snur. En bekymring er hvordan økonomien i verden rundt oss utvikler seg. Det er usikre tider i Europa. Hvis vi får en ny finanskrise vil det også påvirke oss. Da må vi tilpasse oss en lavere aktivitet, men jeg er optimist for fremtiden.

INTEGRERING Selvbetjente løsninger innen kundeservice blir stadig mer populært, og tjenesten er blitt en stadig viktigere konkurransefaktor for bedriftene. Kundene forventer service tilpasset behovet. Skal Posten Norge hevde seg i dette markedet, må selskapet møte behovene på riktig måte. Derfor får divisjonene Post og Logistikk felles kundeservice for privatpersoner og små og mellomstore bedrifter. Her vil man også videreføre satsingen på kundeservice for storbedrift for divisjonens største kunder. Foto: Stine Gabrielsen

INDUSTRIALISERING I Stokke i Vestfold ligger Bring- og Posten-terminalen vegg i vegg. Her gjelder optimalisering av nettet og samordning. Inne på Bring-terminalen har Posten og Bring felles kjørekontor, som betjener 600 kunder. Her brukes egne ressurser fremfor å kjøpe eksternt. Posten-sjåførene André Ottesen og Therese Gustavsson kjører for Bring. – Vi kjører både Bring og Posten-paller, sier de. I Vestfold er det 14 faste Cargo-ruter hver dag, som betjenes av 14 Posten-sjåfører. Fire av bilene er grønne. Foto: Birger Morken


16

Midtpunktet

DETTE ER CAMILLA OPKVITNE Alder: 37 år Tittel: Distribusjonssjef Aust-Agder Arbeidssted: Arendal Sivil status: Samboer og to barn Praksis: Pub, barnehage, PGO, Synovate, hovedkontoret (2 år), distribusjonssjef 4 ½ år Interesser: Barn, skole, bøker, lokalpolitikk, religionshistorie

NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

POST- & BRINGAVISEN


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

MIDTPUNKTET 17

POST- & BRINGAVISEN

SAGT OM En energibunt med tæl og vilje. En kvinne med ryggrad, rask og ung. Hans-Øyvind Ryen, tidl. regionsdirektør og Camillas sjef

Masse energi – og uten bunn. Enormt stort hjerte. Stiller opp og drar i gang i høyt tempo. Torill Sandberg, venninne

Vanvittig godt humør, selvironi og humor. Har energi og driv. Ingenting er vanskelig. Liker utfordringer, er impulsiv og har slangefobi. Siv Skum, venninne

Hurtigtoget Naboens krypdyr kostet Camilla Opkvitne 100 000 kroner. Men det var hun villig til å betale. TEKST OG FOTO

BIRGER MORKEN

KRAGERØ: Camilla er en utålmodig sjel. Ting må skje

raskt. En leilighet i Oslo ble solgt like fort som den ble kjøpt. – Da jeg hørte at naboen vegg i vegg hadde en svær slange krypende, var det bare én ting å gjøre: komme seg ut. Å ha en baby krabbende rundt med en slange til nabo? Ær´u gær´n. Leiligheten ble solgt tvert – med et tap på 100 000 kroner, ler Camilla rått. Den 37 år gamle distribusjonssjefen i Aust-Agder presiserer at hun overhodet ikke vil bli kvitt sin slangefobi. For da må hun i nærkontakt med krypdyret. Mammaopprører. «Småbarnsmammaer i Kragerø er fly forbannet. Mammaopprørene består i første rekke av nevnte Camilla Opkvitne,» sto det å lese i lokalavisen. Camilla er en energibunt, og den særpregede latteren sitter løst. Hun snakker mye, men ofte for andre. Camilla snakker høyt, for damen vil bli hørt. – To ordførere hadde lovet oss lekeplass i sentrum, så kom det en skulptur på plassen. Da reagerte jeg. Tenk så fine sosiale arenaer lekeplasser er. Dette var jeg vant med fra Oslo, men det manglet i Kragerø. Det endte med at vi bygget lekeplass selv etter å ha fått tak i 350 000 kroner. Det er alltid midler å finne, bare en vet hvor man skal søke. Skummel skolevei. Camilla blir lett talskvinne for

barn og unge, for hun sier fra. Hun er FAU-leder og klassekontakt på skolen. – Kan jeg utrette noe for barna, så gjør jeg det. Som foreldrerepresentant prøver jeg å bygge opp gode rutiner, som folk etter meg kan overta. Nå er jeg opptatt av en skummel skolevei. Det er da jeg konstaterer at Posten virkelig er kommet langt med sitt HMS-arbeid. Skolesystemet og skoleledelse provoserer meg en del, men lærere gjør en kjempejobb, fastslår hun. Kommunepolitiker igjen? For noen år tilbake var Camilla varamedlem i Kragerø kommunestyre for Arbeiderpartiet. – Er du fortsatt politisk aktiv i Ap? – He, he, du har gjort godt forarbeid. Nei, jeg er ikke det, og dessuten er jeg ganske blå, sier hun overraskende og bryter ut i sin umiskjennelige latter. Camilla synes for øvrig at Ap og Høyre ofte ikke står langt fra hverandre i kommunepolitikken, en politikk hun mener er altfor treg. – En kommunepolitiker sa til meg at det ikke er uvanlig at det tar 10 år fra et vedtak er fattet til det skjer noe.

– Hallo! Lite handling og mye prat orker jeg ikke. Så lenge har ikke jeg tid til å vente. Men du skal ikke se bort ifra at jeg dukker opp igjen i lokalpolitikken på et senere tidspunkt, innrømmer hun. Lærer. Distribusjonssjefen skulle bli lærer. Hun kom

første gang i kontakt med Posten da hun studerte i Oslo. Hun hadde PR og markedsføring på BI, tok grunnfag i religionshistorie og jobbet på Postens godssenter om kvelden. – Det ble fem år med analyse ved MMI istedenfor kateteret. Så fulgte to år med strategi og analyse på Posthuset i Oslo før vi flyttet til Kragerø. Nå har jeg hatt stillingen i Aust-Agder i fire og et halvt år. I mitt arbeid er møtene med menneskene det viktige, sier distribusjonssjefen, som har 120 årsverk med på laget. Tror på takt. Hun er opptatt av «at alle går i takt».

Hun mener det er viktig å ha tydelige forventninger til hver enkelt medarbeider. – Da blir det enklere å jobbe mot et felles mål. Jeg har tro på Lean og en standardisering og er overbevist om at det er mer å hente. Men vi må ikke glemme menneskene og deres ulike behov. Jeg er en systematisk person, som alltid har mål for meg selv. – Er du en kontrollfreak? – Jeg er vel kanskje det. Jeg må til og med sjekke komfyren, selv om den er en induksjonstopp som slår seg av selv, ler hun oppgitt. Islam er spennende. Strategi, analyse og religions-

historie. 37-åringen har svært ulike emner i sin fagkrets. – Hvordan går det med religionshistorien? – Jeg har en påbegynt mastergrad i faget, men jeg kunne like godt ha tatt en master i økonomi. Sånn er jeg. Da jeg jobbet på PGO kom jeg i kontakt med mange religioner. Jeg har lest mye om islam og intervjuet folk på PGO til masteroppgaven. Den beskriver hvordan religion påvirker arbeidsplassen. Islam er en interessant religion. Mye er likt kristendommen, men islam er en måte å leve på, sier hun. Lever nå. Camilla Opkvitne, oppvokst i Groruddalen

og med etternavn fra Voss, bruker mye av fritiden på egne og andres barn og på vennskap. Hun leder en teatergruppe på 18 barn, som hvert år setter opp en produksjon. Nå er det Hakkebakkeskogen som står for tur. Hun har en samboer som er fotballtrener og to jenter som spiller. Og selv er hun med i både en lesering og i en mat- og vinklubb. Konserter i hovedstaden er ofte mål for den målbevisste damen. – Jeg ser alltid fremover og er bevisst på å ha mye moro, leve nå, avslutter Camilla.


18

NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

POST- & BRINGAVISEN

Tett på

Rødt mot grønt. Bjørn Kristiansen og Pakkepost vant stafetten på 100 meter for herrer - knepent foran Andreas Riiber og Bring Frigo.

Nykomlingene imponerte. Laget fra Bring Frigo forsynte seg godt av premiebordet. Bak f.v.: Geir Engsæter, Karlo Pettersen, Lise Wangberg, Lars Haugvad, Anders Haugvad og Jeremy Ukkestad. Foran f.v.: Andreas Riiber, Torbjørn Harstad og Patrik Ranheim.

Veteran. Jan Larsson (72) fra Drammen var med som mesterskapets eldste deltager.

Satser på medalje. Glenn Abrahamsen fra Brevpost Oslo tok kjempesats i håp om medaljefangst i lengdehopp.


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

19

POST- & BRINGAVISEN

Fra frysevarer til friidrett Bring Frigo fylte fryseren med storfangst fra medaljefatet under Postmesterskapet i friidrett. TEKST FOTO

HÅVARD JØRSTAD NILS MIDTBØEN

Det oste av vinnervilje i luften over Marienlyst Stadion i Drammen da det årlige Postmesterskapet i friidrett nok en gang ble arrangert. Da startskuddet gikk, var hele 85 medarbeidere fra konsernet klare til å kjempe om de gjeve gullmedaljene. Ny deltaker. I år var det et forventningsfullt be-

driftslag fra Bring Frigo som hadde meldt seg på det tradisjonsrike mesterskapet for første gang. Nykomlingene viste at de kunne holde hodet kaldt også på friidrettsbanen, og til stor jubel fra kollegene var de ofte på seierspallen. Bring Frigo endte opp med å ta medaljer i alle grener de deltok i. HR-sjef Lise Wangberg i Bring Frigo Norge bekledde rollen som koordinator for laget under mesterskapet. Hun sier at laget var aktivt helt siden det var i daværende Nor-Cargo, og at en deltagelse i Holmenkollstafetten for noen år siden igjen ristet liv i laget. – Deltagelsen i Postmesterskapet i friidrett ble en suksess resultatmessig. Ikke minst var det veldig moro sosialt. Det har vært helt topp å få være med på dette, og jeg oppfordrer flere til å

Kjemper tett. Mesterskapets andre dag startet med terrengløp og det tradisjonsrike løpet Postmosjonisten, og hadde god deltagelse.

Full strekk. Hilde Jernberg fra Logistikk-laget kommer seg over høydestanga med god margin.

være klare til neste års mesterskap. Her kan alle delta, fra mosjonisten til den topptrente, sier hun. –I tillegg til hyggelige konkurransedager var det flotte sosiale arrangementer. Det ga muligheter til å treffe og bli kjent med ansatte i egen virksomhet og med postansatte vi ikke omgås til vanlig, sier Wangberg. Positivt mangfold. Nestleder i Postidrettsforbundet (PIF), Stein Ekle, fryder seg over at mesterskapet tiltrakk seg nye deltagere i år. Han mener Bring Frigo bidro til å sette et positivt og mangfoldig preg på arrangementet. –Det var svært hyggelig å kunne bekjentgjøre at Bring Frigo var tatt opp som medlemmer i PIF. Jeg ønsker dem velkommen inn i «postfamilien», sier Ekle, som også er førstepostbetjent ved Trondheim Postterminal. Årets arrangement viste seg å bli det største på mange år, med 85 deltagere. Aldersdifferansen mellom yngste og eldste deltager var hele 56 år. Det vitner om et mesterskap hvor alder aldeles ikke var noen hindring. – Det er mange år siden det var vært så bra deltagelse. Det morsomme denne gangen var at vi hadde mange unge deltagere. På vegne av forbundsstyret vil jeg takke både arrangører og deltakere for en flott helg i Drammen, sier Ekle.

God lagånd. Lagene fra Pakkepost Oslo tok både 1. og 3. plassen på 1000m stafett. Bak f.v.: Bjørn Kristiansen, Sigurd Falk Hagen, Christoffer Nilsson Kristiansen og Fawad Hakimi. Foran f.v.: Vegard Brand, Palany Subramaniam, Glenn Hegstad og Roar Gaustadnes.


20

NR. 10

» FULLSTENDIG utlysningstekst

på stillingen finnes på http://infolink. posten.no. /Jobben og jeg / Ledige stillinger. Følgende opplysninger må alltid stå i søknaden: Navn, ansattnummer, utdanning og erfaring.

LEDER

PRODUKSJON

Distribusjonsleder Harstad distribusjonsenhet 1 Frist: 30.09.11

Postsjåfør midlertidig 37,5 t/u Logistikk PTT Drammen transport Frist: 30.09.11

Nestleder (vaktleder) Supply Chain Hovedpostgang, Gardermoen Frist: 30.09.11

Sjåfør (3) Vikariat, 35,5 t/u Logistikk PTT Bergen transport Frist: 30.09.11

Businesss Area Manager Home Delivery Bring Express Frist: 09.10.11

Postbud (3) 37,5 t/u Skøyen distribusjonsenhet 3 Frist: 30.09.11

Postbud vikariat 37,5 t/u Tønsberg distribusjonsenhet Frist: 30.09.11 Produksjonsmedarbeider (en del) 20 t/u Pakkeavdelingen PTT Bergen Frist: 30.09.11

26. SEPTEMBER 2011

» SØKNAD OG CV SENDES

sendes via elektronisk søknadsskjema: http://infolink.posten.no > Jobben og jeg / Ledige stillinger Passord: norden

Postbud 37,5 t/u Østlandsterminalen distribusjonsenhet 4 Frist:30.09.11

POST- & BRINGAVISEN

» KONSERNET ER OPPTATT AV

mangfold og ønsker å speile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Terminalarbeider Haugesund, Bring Cargo, arb.tid: kveld/natt Frist: 25.09.11

Postbud (3) 30 t/u Østlandsterminalen distribusjonsenhet 4 Frist:30.09.11

STAB/STØTTE

Postbud lørdag 3,7 t/u Florø distribusjonsenhet Frist: 30.09.11

Postbud vik (3) 37,5 t/u Østlandsterminalen distribusjonsenhet 13 Frist 30.09.11

Konserntrainee 2012 Frist: 16.10.11

Postbud 30 t/u Jørpeland distribusjonsenhet Frist: 30.09.11

Førstepostbetjent 30 t/u Østlandsterminalen distribusjonsenhet 13 Frist: 30.09.11

Stillingene er utlyst på infolink.posten.no

Feiret 75 år i Posten 630 medarbeidere feiret 18 000 år i Posten under årets jubilantfest. Blant dem var Jon Heggland og Ellen Margrethe Tønnessen, far og datter med 75 års fartstid. TEKST TERJE OWREHAGEN FOTO NILS MIDTBØEN

Postbud Jon Heggland fra Kristiansand var selvskreven gjest ved hovedbordet under festen, der han hygget seg med seks andre 50-årsjubilanter og konsernsjef Dag Mejdell. 50 år i samme bedrift er «intet mindre enn imponerende», sier konsernsjefen. Heggland har hatt mange stillinger i Posten siden han begynte som budaspirant i juli 1961. Den utrettelige innsatsen i tjeneste for brev og pakker belønnes i høst med Kongens fortjenestemedalje i sølv. – Posten har vært en god arbeidsplass. Jeg er både glad og stolt over det vi gjør og har gjort; at Posten lager en fest som dette, fortjener respekt, sier den spreke sørlendingen. Hegglands datter, Ellen Margrethe Tønnessen, går i farens fotspor. Hennes karriere i Posten er halvveis til 50. I dag er hun førstepostfullmektig ved Postens kundesenter i Kristiansand. – Joda, jeg skal ikke forsøke å bortforklare at jeg nok har et visst ansvar for at Ellen jobber i Posten. Hun begynte, som så mange andre, som vikar i 16-årsalderen, sier Jon Heggland. – For Posten er det en styrke at så mange av våre ansatte har med seg vår historie og utvikling, sier Dag Mejdell, som synes det er inspirerende og lærerikt å møte så mange jubilanter.

Familietreff. Jon Heggland og datteren Ellen Margrethe Tønnessen har 50 og 25 års tjeneste bak seg i Posten.

JUBILANTFESTEN » Oslo Plaza 22. september » 630 jubilanter » 7 ansatte 50 år i Posten » 178 ansatte 40 år i Posten » 445 ansatte 25 år i Posten » Til sammen over 18 000 år i Posten Se bildeserie på infolink.posten.no

Stor fest. 630 jubilanter med til sammen over 18 000 år i Posten hygget seg på Oslo Plaza forrige torsdag.

350 år. Sju jubilanter med 50 år hver seg i Posten sammen med konsernsjefen: Fra venstre Odd Løvsett, Odd Bjarne Torsæter, Bjørn Brustad, Andreas Sandvikmoen, Jon Heggland, Kristian Gunnar Eikrem, Egil Hogstad og Dag Mejdell.


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

21

POST- & BRINGAVISEN

» BREVSPREKKEN. Har du noe på hjertet? Skriv inn til Brevsprekken. Dette er lesernes egen spalte for personlige leserbrev. Alle må undertegne med fullt navn. Maks 2000 tegn. Vi forbeholder oss retten til å forkorte brevene. Ubenyttede brev blir ikke returnert. Adresse: Posten Norge AS, Post -og Bringavisen, Postboks 1500, 0001 Oslo. Merk «Brevsprekken». Epost: redaksjonen@posten.no

Meninger fra Infolink: Sissel: Herved oppfordres alle ansatte til å fjerne sin egen merkelapp «Nei takk til uadressert reklame».

Dette med tanke på sin egen arbeidsplass, konkurransesituasjonen med avisene og i et miljøperspektiv! Jan: Jeg kommer absolutt ikke til å sette opp merket på min postkasse og vil også be naboene om å la være. Terje: Jeg synes dette er uakseptabel oppførsel av Aftenposten, særlig når det er gjort med hensikt.

Så lenge de får lov å gi oss reklame, burde de ikke «rakke ned» på oss som ikke får lov. Steinar: Aftenposten har jo mye mer reklame inne i avisen enn Posten legger i postkassa. Avisen veier jo

snart 3 kg! (…) Hvis denne klistreaksjonen blir utbredt, og i store områder eller kommuner, bør Posten vurdere om de har råd til at de aktuelle områdene / kommunene skal få seks dagers postomdeling. Thomas: Vi kan være flinkere til å ta av klistremerker med «Nei takk» når noen flytter og før noen nye flytter inn. Så får vi la de nye som flytter inn bestemme

selv om de vil ha reklame eller ikke. V kan bli flinkere til å oppdatere ruteregisteret og faktisk ha det riktige antallet reklame. Dermed kan vi dokumentere den faktiske forandringen i reklamemengde. Har du «Nei takk»-klistremerke på postkassen? Stem på infolink.posten.no/mening

Nei takk. Aftenposten distribuerte denne måneden en «Nei takk»-brosjyre og klistremerker med oppfordring om å si nei takk til uadressert postreklame og gratisaviser. Foto: faksimile

«Nei takk» fra Aftenposten Aftenposten har sendt ut «Nei takk»-klistremerker til å feste på postkassen. Postansatte reagerer sterkt. Aftenposten distribuerte denne måneden en «Nei takk»-brosjyre og klistremerker med oppfordring om å

si nei takk til uadressert postreklame og gratisaviser. Utsendelsen gikk til alle husstander. Effekten kan være konkurransevridende til fordel for avisen. (Se også leder side 2.) – Ettersom avisinnstikk og fulldistribusjon av abonnementsaviser er unntatt fra markedsføringslovens reservasjonsbestemmelse, vil flere «Nei takk»-reservasjoner særlig ramme Posten og vår distribusjon av

uadressert reklame, sier konserndirektør Kommunikasjon Elisabeth H. Gjølme. Postansatte reagerer. Forbrukerombudet og Barne- og likestillingsdepartementet har vært i dialog med Aftenposten om utsendelsen. Ifølge Gjølme har Forbrukerombudet bekreftet at utsendelsen skjedde på Aftenpostens eget initiativ.

Mange postansatte har reagert negativt på utsendelsen og sett på dette som et markedsfremstøt fra Aftenposten. – Det er naturlig at Postens medarbeidere reagerer og er bekymret for at Aftenpostens utsendelse kan skade Posten. Jeg håper de fleste møter dette med ikke selv å benytte «Nei takk»-klistremerket.

Ikke likebehandling. Posten kjem-

pet for å få likebehandling av avisinnstikk og postreklame da den nye markedsføringsloven ble behandlet for noen år siden, men vant ikke frem. – Vi tror ikke «Nei takk» fører til mindre reklame totalt sett. Forbrukere som ikke ønsker å motta reklame, vil likevel få reklame, men som innstikk i avis, sier Gjølme.


22

NR. 10

Folk i farta

26. SEPTEMBER 2011

POST- & BRINGAVISEN

TIPS OSS OM FOLK I FARTA Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

MIN HVERDAG

Alt stemte på Gardermoen IFTEKHAR AHMED KHAN («IFTA») (34) Arbeidssted: Gardermoen/

Hovedpostgangen Stilling: Transportleder

– Han er veldig flink, og veldig positiv. I tillegg er han utrolig løsningsorientert, og han var helt sentral for å løse det som var knyttet til flyfrakt for oss. Hovedbudskapet må vel være at Hovedpostgangen leverer, smiler han. Gjør det han må. Først og fremst er

Forhåndsstemte du ved valget i høst? Da kan du takke blant andre «Ifta» på Oslo lufthavn, Gardermoen for at stemmen ble talt opp. – Det var veldig lærerikt. Godt samarbeid på kryss og tvers, vekslinger med presisjon, og mange, mange telefoner, sier han. «Ifta» satt i beredskapsgruppen som ble opprettet for å sikre at denne viktige posten kom frem i tide. Tor Ivar Hvam, som ledet den bredt faglige sammensatte gruppen, kan nesten ikke få skrytt nok av deres mann på Gardermoen.

«Ifta» transportleder, men han bistår også med det som er av forefallende oppgaver innenfor drift og operative utfordringer. På Gardermoen er ingen dager like, og det er det «Ifta» synes er mest spennende med jobben. De må hele tiden gjøre nødvendige prioriteringer og finne løsninger som gir minst mulig kvalitetssvikt i verdikjeden. – Målet er null i gjenligg, og at flyene går i rute, eller helst litt før, sier han. Nå står Posten Norge foran sin mest krevende sesong, og «Ifta» er selvsagt klar. Mye tid går med på å forberede den travle tiden som kommer. – Det meste av arbeidstiden min går nå med på å sikre god kvalitet, og å forberede vinter- og juletrafikk, sier han.

Viktige stemmer Posten brukte store ressurser på å få fram forhåndsstemmene til alle kommuner innen siste frist. I de fleste tilfellene hadde ikke forhåndsstemmer noen betydning, men det finnes også eksempler på det motsatte. I Ski kommune måtte

det telles fem ganger, og til slutt ble styringsflertallet i kommunen avgjort med en margin på under en stemme. Det skyldtes såkalte slengere, som i Ski med 41 kommunestyrerepresentanter utgjør 1/41-del av en stemme. I farta. Iftekhar Ahmed Khan hadde det travelt under valget, og nå kommer snart julesesongen. Foto: Birger Morken

GRATULERER

40 50 ÅR: 2. oktober: Lars Hammer, Trondheim

50 ÅR: 10. oktober: Frode Wold, Oslo

60 ÅR: 6. oktober: Bjørg Helene Pinsle, Lørenskog

SEND INN DINE GRATULASJONER TIL REDAKSJONEN@POSTEN.NO 40 ÅR: 26. september: Elisabeth Ringbakken Bjørsrud, Stathelle

40 ÅR: 4. oktober: Sonja Rasmussen, Molde

40 ÅR: 5. oktober: Frode Larsen, Stokke

50 ÅR: 3. oktober: Johnny Navdahl, Askim

50 ÅR: 5. oktober: Håkon Tonulltre Natvig, Sortland

50 ÅR: 7. oktober: Dag Anders Kjærnes, Lørenskog

50 ÅR: 12. oktober: Tommy Bjerken, Orkdal

60 ÅR: 7. oktober: Brit Vestrum Strand, Namsos

50 ÅR: 12. oktober: Karstein Fure, Oslo

60 ÅR: 7. oktober: Tor Atle Aune, Finnsnes

60 60 ÅR: 10. oktober: Reidun Vågen, Kvinnherad

50

50 ÅR: 8. oktober: Heidi Anita Andreassen, Myre i Vesterålen

60 ÅR: 1. oktober: Jarle Singstad, Bjugn

70

50 ÅR: 29. september: Palinder Singh Grewal, Oslo

50 ÅR: 9. oktober: Heidi Christin Fallang, Sarpsborg

60 ÅR: 3. oktober: Anne Marie Roppestad, Lørenskog

70 ÅR: 27. september Reidar Bø, Stavanger

50 ÅR: 29. september: Lise Dørdal, Orkdal

40 ÅR: 27. september: Connie Greger Edvardsen, Lurøy 8. oktober: Khanh Phuong Bui, Olso 50 ÅR: 6. september: Trond Rygh, Oslo 29. september: Kolbjørn Pedersen, Tana 1. oktober: Lisbeth Sørling Pedersen, Moss

2. oktober: Trond Werner, Oslo 7. oktober: Rolf Haugen, Lørenskog 7. oktober: Lillian Eidem, Sarpsborg 60 ÅR: 5. september: Marit Elisabeth Velund Bunes, Askim 3. oktober: Solveig Lillian Johansen, Nordfosen 6. oktober: Anita Marie Steffensen, Finnsnes


NR. 10

26. SEPTEMBER 2011

FOLK I FARTA 23

POST- & BRINGAVISEN

DAGENS VISDOMSORD:

VISSTE DU AT...

Store oppgaver skal en ta fatt på – ikke overveie. Julius Cæsar

BRA JOBBA!

» Bring Citymail er nominert til Svenska Designpriset i kategorien Identitet Print - Profil? Det er byrået IK Stockholm og designer Oskar Lindström som har gitt Citymail et tydelig visuelt uttrykk. Vinnerne kunngjøres under prisutdelingen på Moderna Museet i Stockholm 29. september. Se eksempler på Citymails profil på www.designpriset.se

TILBAKEBLIKK FOR 10 ÅR SIDEN:

Ros på Råholt TILGJENGELIG: Råholt postkontor har fått Eidsvoll kommunes «Tilgjengelighetspris 2011» for god tilgjengelighet for funksjonshemmede. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtok at postkontoret skulle få årets pris fordi lokalene er utformet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bevege seg i lokalet og få mulighet for den service de har behov for. Bygget rommer også distribusjonen i Øvre Romerike. – Jeg visste at vi var nominert sammen med fire andre, og da jeg kom fra ferie lå beskjeden fra kommunen her. Vi er glade, ydmyke og takknemlige, sier daglig leder May Riegel ved Råholt postkontor. Her får hun prisen fra ordfører Terje Teslo. Distriktsjef Øyvind Udnes i midten og leder for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Knut Skotvedt Roste, til høyre. Foto: Nils Midtbøen

I snart 50 år har posten til mange kunder blitt levert i postkasser på postkassestativ. Nå vil Posten ta et viktig skritt nærmere kundens dør igjen. Nå skal kunden få bestemme hvor postkassen skal stå. Inntil en viss grense – som vil være ved innkjørselen til boligen. Dermed bryter Posten med en 50 år gammel tradisjon hvor iver etter direktiver og postkassestativer var viktigere enn å lytte til kundens ønsker. (Postavisen nr. 16/2001)

FOR 25 ÅR SIDEN: Februar ble kontraktenes måned. Med bare en knapp ukes mellomrom skrev Postverket under på to kontrakter, som hver på sin måte ga gjenklang her til lands. Vi hoppet over en generasjon datautstyr og får nå et skrankemaskinsystem som er blant det mest avanserte i verden. Avtalen med Nixdorf omfatter utstyr til 450 postkontorer. Posten blir norsk håndballs hovedsponsor, i første omgang fram til 1.5.1987. Avtalen på 2,5 millioner kroner ble underskrevet av markedsdirektør Anders Renolen og presidenten i Norges Håndballforbund, Tor Lian. (Post nr. 2/1986

LAGBILDET

FOR 50 ÅR SIDEN:

SEND INN FOTO av din avdeling til redaksjonen@posten.no

NYE KONSERNTRAINEER. 1.september startet sju traineer på det som forhåpentlig blir to veldig lærerike år i konsernet. – Traineeprogrammet er helt glimrende. Både bredden, fleksibiliteten og mulighetene det gir oss gjør programmet attraktivt. Det blir en glidende overgang fra skole til arbeidsliv, sier Ida Strøm Seljeseth, en av de sju. Ida har tatt Strategi og Ledelse ved Handelshøyskolen i Bergen. I løpet av de to årene i konsernet skal hun og de andre traineene hospitere i seks-åtte måneder på tre ulike områder. I tillegg blir det to-tre måneders arbeid i drift. Fra venstre foran: Siv Margrete Austrud, Ida Strøm Seljeseth. I midten: Hans Martin Karlsen, Erling Stærk-Andersen, Emelie Gustafsson. Øverst: Tarald Bjørdal Langan, Varun Upadhyay. Foto: Henrik Sørlie

Det ble lenge å vente på den kunstneriske utsmykning i hovedhallen i Bergens postkontor. Til gjengjeld er resultatet blitt så godt at vi kan registrere det som en hyggelig landevinning både for postale og ikke-postale bergensere – og for etaten vår som helhet. «Postverkets utvikling gjennom tidene, særlig med henblikk på Vestlandet» var det motiv som dannet grunnlaget for innbydelsen som ble sendt ut til norske kunstnere. Ved fristens utløp den 15. februar 1955 var det kommet inn 34 konkurranseutkast. Ved åpningen av navnesedlene viste det seg at førstepremien var gått til maleren Rolf Syrdahl fra Mandal for forslaget «Formidlere». Juryen uttalte blant annet at den hadde festet seg ved «Formidlere» på grunn av utkastets gode rytmiske hovedinndeling og det lovende anslag i sidefeltene – havet til venstre og fjellet til høyre. (Post nr. 2/1961)

25 OG 40 ÅR I POSTEN OG BRING 25 ÅR I POSTEN: 26. september: Vivi-Ann Vindal, Porsgrunn

25 ÅR I POSTEN: 28. september: Yngve Vatn Pedersen, Sarpsborg

25 ÅR I POSTEN: 29. september: Paal Bekkelund, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 29. september: Odd Arild Evensen, Drammen

25 ÅR I POSTEN: 29. september: Berit Wilmann, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 30. september: Geir Trygve Larsen, Lørenskog

25 ÅR I POSTEN: 1. oktober: Bjørn Arvid Fløisvik, Stavanger

25 ÅR I POSTEN: 1. oktober: Helga Vadla, Sjernarøy

25 ÅR I POSTEN: 1. oktober: Tor Bangfil Andreassen, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 1. oktober: Marit Smelvær Kyrkjebø, Leirvik

25 ÅR I POSTEN: 13. oktober: Frank Gerald Pedersen, Lørenskog

25 ÅR I POSTEN: 14. oktober: Rune Svendsen, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 15. oktober: Liv Helen Pettersen Utengen, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 16. oktober: Anne Marie Vogt, Harstad

40 ÅR I POSTEN: 23. august: Sol Grete Vatle Jensen, Finnsnes

40 ÅR I POSTEN: 27. september: John Inge Olsen, Steinkjer

40 ÅR I POSTEN: 6. oktober: Terje Andreas Bertelsen, Haugesund

25 ÅR I POSTEN: 5. september: Anne Mette Rebnord, Åsane

40 ÅR I POSTEN: 13. september: Tore Jan Strømsnes, Fauske

40 ÅR I POSTEN: 11. oktober: Tadeusz Drazkowski, Trondheim

40 ÅR I POSTEN: 11. oktober: Odd-Arne Fossholm, Oslo

40 ÅR I POSTEN: 13. oktober: Erik Stig Dregan, Lørenskog

50 ÅR I POSTEN: 1. september: Kristian Eikrem, Ulsteinvik

30. september: Benthe Sulen Bjørke, Askim

13. oktober: Rolf Even Johnsen, Oslo

15. september: Odd Martin Asp, Oslo

1. oktober: Randi Thomassen, Steinkjer

13. oktober: Trond Joar Tusvik, Nesodden

26. september: Frode Krosby, Sarpsborg

4. oktober: Hildegun Ask, Bergen

40 ÅR I POSTEN: 4. oktober: Svenn-Arild Hoff, Gjøvik

27. september: Magnar Davidsen, Lørenskog

7. oktober: Ann Kristin Lein, Gardermoen

12. oktober: Willy Egil Sørensen, Lørenskog


24

NR. 10

Punktum SMÅNYTT

FEIL ADRESSE?

» Er du ansatt i Posten Norge AS og det er feil adresse på denne utgaven av Post- og Bringavisen? Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». » Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernstab Kommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

26. SEPTEMBER 2011

POST- & BRINGAVISEN

REDAKSJONEN AVSLUTTET: » Redaksjonen avsluttet arbeidet med denne utgaven fredag 23. september. Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer fredag 14. oktober.

ARKIVBILDET

Samling. Fagfolk fra hele Europa samles til PostEuropmøte på Holmenkollen Park Hotel Rica i regi av Posten.

Kvalitetsmøte Postkvalitet over landegrensene er det store temaet når postfolk fra hele Europa samles i Oslo. 3.-5. oktober samles nesten 50 postfolk fra 25 land i Oslo til en konferanse i regi av Posten. Begivenheten er en samling for PostEurop, en paraplyorganisasjon for offentlige, europeiske postoperatører. Deltakerne vil være både ledere og medarbeidere med ansvar for kvalitet, kvalitetsmålinger, transport og distribusjon av post mellom postoperatørene i Europa. Det er første gang Posten Norge er vertskap for et så stort internasjonalt postarrangement. Konsernsjef Dag Mejdell står for åpningen.

Frimerkekø. En dag med utgivelse av nye frimerker først på 70-tallet. Køene var lange når Postverket ga ut nye frimerker. Allerede tidlig om morgenen - i god tid før åpning - var frimerkeinteresserte på plass. Frimerketjenesten holdt da til i Kirkegata 20, den gamle hovedpostgården i Oslo. Dette var dager da det ikke var lett å komme seg forbi køen og inn på jobb. Foto: Frimerketjenesten/Posten

Nyheter på SMS Nå kan du abonnere gratis på viktige nyheter fra konsernet til mobiltelefonen. Ved å abonnere på nyheter fra konsernet får du raskt beskjed om viktige nyheter uansett hvor du måtte befinne deg. Abonnementet er kun tilgjengelig for medarbeidere i Norge. Det er kun nyheter som har stor betydning for virksomheten og driften av konsernet som blir sendt ut via SMS. Nyhetene vil være aktuelle for alle konsernets medarbeiderne i Norge. Eksempler på dette er lønnsoppgjøret og lansering av Digipost. SLIK GJØR DU: For å starte tjenesten: 1. Opprett en SMS 2. Skriv i tekstfeltet: info start 3. Send meldingen til tlf.: 2262 For å stoppe abonnementet: 1. Opprett en SMS 2. Skriv i tekstfeltet: info stopp 3. Send til tlf.:2262

Glade vinnere. Fra venstre: Elisabeth H. Gjølme (konserndirektør Kommunikasjon), Tina Mari Flem (prosjektleder), Kristin Slotterøy (grafisk designer) og Tone Terum (Halogen AS). Foto: Farmand Aktivum

Gull for årsrapport Posten ble dobbelt gullvinner da den prestisjetunge Farmandprisen ble delt ut. Med to gull i kategorien beste årsrapport på nett og beste årsrapport for ikke-børsnoterte selskaper, ble Posten Norge den store vinneren da Farmandprisen 2011 ble delt ut ny-

lig. Cermaq, Posten Norge og NBIM («Oljefondet») gikk til topps i de tre hovedklassene Børs, Ikke-børs og Offentlig. Posten ble kveldens store vinner ved også å gå til topps i kategorien Beste årsrapport på nett. Farmandprisen (Beste årsrapport) er Norges mest prestisjefylte årsrapportpris og har vært delt ut hvert år siden etableringen i 1955. Farmandprisen Beste nett-

sted ble første gang arrangert i 2006, og har vært delt ut årlig etter dette. – Dette er en pris som premierer den gode samhandlingen vi har med økonomi, HR og juridisk. Det er en drøm å produsere en årsrapport med så gode innholdsleverandører, sier informasjonsdirektør Mads Yngve Storvik.

Post- & Bringavisen nr 10 2011  

Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 10/2011 - 26. september • 60. årgang

Post- & Bringavisen nr 10 2011  

Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 10/2011 - 26. september • 60. årgang

Advertisement