Page 1

S.05 > Foreslå din enhet som kandidat til å vinne forbedringspris. S.11 > Posten innfrir alle konsesjonskrav med god margin. S.15 > Over 600 besøkende deltok på åpen dag.

Post- & Bringavisen Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 6/2011 - 13. mai • 60. årgang

MIDTPUNKTET Tom Bolstad har en rød lidenskap.

SIDE 16-17

»

Sommervarsel:

NULL SKADER Konsernsjefen utfordrer oss alle i juli og august. SIDE 4-5 »

Transport. Sjåfør Jørn Hallén leverer post til postomdelinga på Skøyen. Foto: Nils Midtbøen

Sparer stort med Spinnaker Spinnaker i divisjon Logistikk skal forbedre resultatet med 350 millioner kroner innen 2013. SIDE 6-9

»

Pilot for pakker Posten skal teste om enkel pakkeutlevering gir fordeler i markedet for pakker og netthandel. SIDE 10

»

Lønnsom håndballfeber Postens sponsing av norsk håndball blir tatt godt imot av stadig flere. SIDE 14 »


2

NR. 6

Puls POST- & BRINGAVISEN BESØKSADRESSE: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus’ gate 14A, Oslo Tlf: +47 2314 8410/Faks: +47 2314 8025

SITATET

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

Det gror en spire i deg, som blir til en kraft. Du blir dratt inn med hjerterota.

Distribusjonsleder Tom Bolstad, side 16

NR.6

13.MAI 2011

PULS

POST- & BRINGAVISEN

94,2 %

Leveringskvalitet på stykk- og partigods fraktet av Bring Cargo de siste tre ukene. Ned 0,8 %.

3718

Antall miljøbevis som er godkjent + påbegynt i konsernet i Norge, Sverige og Danmark. Opp 32.

95 736

Antall inngående telefonhenvendelser til Posten og Bring kundeservice siste tre uker. Opp 10585.

SIGNERT

JOBBER SMARTERE

LEDER

Sosiale Cameron og meg

Null komma null

ANSVARLIG REDAKTØR: Elisabeth H. Gjølme, Tlf: +47 901 40 449 Epost: elisabeth.gjolme@posten.no

Fem år har gått siden jeg satte nytt trykk og forster-

ket søkelys på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i konsernet. Det har gitt resultater – sykefravær, fraværsskader og antall nye uføretilfeller er på vesentlig lavere nivå nå enn for fem år siden.

REDAKTØR: Mads Yngve Storvik, Tlf: +47 900 45 079 Epost: mads.storvik@posten.no REDAKSJONEN:

iver etter å få jobben gjort, tar vi sjanser fordi «det pleier jo å gå bra». Det er jo helt riktig, men det er altså 350 ganger det ikke går bra. Det er denne holdningen vi må gjøre noe med – og i juli og august skal det å jobbe sikkert være «top of mind» – hvis det ikke allerede er det.

Jeg traff en fascinerende kar i forrige uke. Han heter Cameron, og kommer egentlig fra Australia. Nå bor han i London, og driver med kommunikasjonsarbeid via sosiale medier.

Jeg er likevel mindre fornøyd med at vi hvert år FUNG. REDAKSJONSSJEF:

Terje Owrehagen Tlf: +47 408 58 927 Epost: terje.owrehagen@posten.no

DAG MEJDELL KONSERNSJEF Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 Epost: nils.midtboen@posten.no

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 Epost: birger.morken@posten.no

fortsatt har rundt 350 arbeidsskader som medfører fravær. Riktignok er dette en nedgang på rundt 30 prosent i forhold til nivået vi lå på for noen år siden, men det er fortsatt 350 fraværsskader for mange. I sommer skal vi derfor sette som mål å ha 0 (null) fraværsskader i juli og august. Er det mulig? Ja, selvfølgelig! Det er ingenting ved

I sommer er målet å ha 0 (null) fraværsskader i juli og august.

Henrik Sørlie Tlf: +47 926 65 225 Epost: henrik.sorlie@posten.no

vår virksomhets natur som tilsier at vi ikke kan drive uten fraværsskader. Gjennom rapporteringen om nestenulykker og etter hvert god statistikk for fraværsskader ser vi at det er særlig tre kategorier skader som gjentar seg – fall (særlig på glatt føre), fall fra høyere nivå (for eksempel inn/ut av bil) og truckulykker. Hvorfor har vi så mange arbeidsskader innenfor

disse kategoriene? Jeg tro ikke det kan skyldes at vi ikke har et sikkert arbeidsmiljø og nødvendig verneutstyr. Vi har for eksempel aldri hatt flere typer fottøy å velge i for å forebygge fallskader. Årsaken ligger nok vel så mye hos hver og en av oss; i vår

Ser vi utenfor konsernet, for eksempel til store

Australieren i slutten av 20-årene flyttet til England på grunn av en forelskelse. Forholdet sprakk, men han ble likevel værende på grunn av ekte kjærlighet – til London og til Europa. Dessuten har han fått sjansen til jobbe med spennende prosjekter – sammen med andre unge mennesker fra flere land. Hans nærmeste kollega kommer fra den finske landsbygda. Neste vinter skal de to dra til finnens hjemsted, slik at arbeidskollegaen skal få oppleve snø.

industriselskaper som Hydro, Yara, Statoil og Orkla, finner vi statistikk for fraværsskader som er en brøkdel av vår egen. Hvorfor er det slik? Jeg tror den viktigste årsaken faktisk er at disse virksomhetene har jobbet systematisk med forebyggende arbeid vesentlig lenger enn hva vi har gjort. Det har blitt en del av deres kultur og det har blitt en rotfestet holdning til å jobbe sikkert. Med de skadenivåene vi har, er det selvfølgelig

et ambisiøst mål å unngå skader i juli og august. Samtidig er det den perioden vi tradisjonelt har færrest skader. Hvis alle i det daglige arbeidet klarer å huske at «ingen arbeidsoppgave haster så mye at vi ikke har tid til å jobbe sikkert», skal vi klare målet.

Cameron er en racer i alt som har

Det er fortsatt en stund til sommeren setter inn

for fullt og vi skal ha null skader. Min oppfordring er at vi også bruker den tiden til å jobbe like sikkert. Målet om null skader gjelder hver dag, hele året.

TIPS OSS!

Maria Sivertsen Tlf: +47 417 70 101 Epost: maria.sivertsen@posten.no

Har du et tips om en avdeling eller en person i Posten eller Bring som har funnet en smartere måte jobbe på? Send det til redaksjonen@posten.no

Håvard Jørstad Tlf: +47 936 92 847 Epost: havard.jorstad@posten.no

FREMOVER

AVTALT

Automatisk pålogging. Hvis du skal inn i det såkalte OEBS-systemet og skrive reiseregninger eller noe annet som angår lommeboken, har du nå en bekymring mindre: Du slipper å logge deg på. Alle OEBS-brukere blir nå automatisk pålogget OEBS uten å oppgi brukernavn og passord. Forutsetningen er at du må være pålogget Posten-domenet (det vil si en Posten-PC). Dette tiltaket er et av initiativene i det såkalte Fix-the-basics-prosjektet, ifølge Technical Architect IT, Corneliu Henriksen (bildet). Det er første steg mot automatisk pålogging på konsernnivå. Integrasjonen av flere sentrale applikasjoner følger tett etter. Neste steg planlegges utført før sommeren med Kundeportalen, etterfulgt av intranettet MyLink. Så er det aktuelt med påloggingsfri løsning for organisasjonsundersøkelser og konsernfelles personellregister. Foto: Nils Midtbøen

SETT UTENFRA

STILLINGSANNONSER: Kristin Fremmergård, tlf: +47 2314 8097 Epost: kristin.fremmergard@posten.no DESIGN OG PRODUKSJON: Konsernstab kommunikasjon, Design UTGIVER: Posten Norge AS Postboks 1500 Sentrum 0001 OSLO redaksjonen@posten.no

ONSDAG 1. JUNI

» Posten øker prisene på ulike typer fortolling. 45

0

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

TELEFON REDAKSJONEN: +47 2314 8410 EPOST: redaksjonen@posten.no

SAGT OM MÅ STENGE DØREN

bilene, men så langt er det ingen bestemt mistenkt i saken.

betyr i praksis redusert tilbud på Ytterøy. Jan Ståle Almestad, leder for Postens distribusjon Levanger, sier de blir nødt til å stenge det som har fungert som et lokalt postkontor. Almestad bekrefter at Posten må tåle en kraftig prisøkning fra fergeselskapets. – Vi har fått til en avtale, og det innebærer en radikal økning i prisene, sier han. For beboerne på Ytterøy vil prisøkningen resultere i stengt dør ved det som i praksis har fungert som et lokalt postkontor. Per i dag har Posten en ordning hvor postbilen sendes uten sjåfør. Postens mann på Ytterøy har overtatt bilen ved ankomst Hokstad om morgenen, og motsatt på ettermiddagene hvor øvrige postansatte har hentet bilen ved fergeleiet i Levanger. Denne ordningen blir det nå en slutt på, for dersom bilen defineres som reisegods, øker også prisen betraktelig.

Kilde: Gudbrandsdølen Dagningen

» Dyrere yrere fergeoverfart for Posten

TRYKK: Mediatrykk, Bergen Opplag: 23 000

Statoil. Bring skal levere oljeprodukter til bensinstasjoner. Foto: Statoil Norge

Oljer bensinstasjonene Divisjon Logistikk har sikret en avtale med Statoil Norge til 16 millioner kroner. Avtalen dreier seg i hovedsak om kjøring av oljeprodukter til bensinstasjoner. Med de nye inntektene vil Statoil Norge heretter stå for over 40 millioner kroner av Brings omsetning. – Det er en stor og viktig avtale som gir penger i kassa og sikrer arbeidsplasser i Bring. Dessuten kommer vi enda tettere på Statoil, slik at det blir lettere å utvide samarbeidet ytterligere i neste fase, sier Elsbeth Kjølsrød i divisjon Logistikk. Hun leder Named Accounts Field Sales,

salgsavdelingen for utvalgte storkunder i Logistikk. Kjølsrød berømmer det tette samarbeidet mellom salg og drift. Svein Haugen i hennes avdeling samarbeidet tett med Kai Stålsett som jobber med drift ved Bring Cargo-terminalen på Karihaugen. Hun ønsker også å takke alle andre i drift som bidrar til at Statoil og andre kunder velger Bring. – Den daglige innsatsen i alle ledd bidrar til at kvaliteten er på topp. Dette skaper fornøyde kunder, og fornøyde kunder kjøper mer og gir oss grunnlaget for å få nye kunder.

FREDAG 10. JUNI

» Frimerkelansering: Skog – FNs internasjonale skogår

SØNDAG 19. JUNI

» Postens dag på Maihaugen TORSDAG 30. JUNI OG FREDAG 1. JULI

» Konsernsjef Dag Mejdell på reiserunde i Finnmark: Vadsø og Tana.

3

En bit av bryllupshistorien Før prins William og Kate Middleton sa ja til hverandre fredag 29. april, var de allerede foreviget på offisielle frimerker. Forlovelsesbilder tatt av den kjente fotografen Mario Testino pryder de to frimerkene Royal Mail har lansert i forbindelse med at den engelske tronarvingen fikk sin hertuginne av Cambridge. Frimerkene ble tilgjengelig ved engelske postkontorer 21. april. De er godkjent på høyeste hold, av dronning Elizabeth. Royal Mail har lansert gavesett i forbindelse med bryllupet der frimerkene inngår. Frimerkene har et formelt og et uformelt motiv tatt i the Council Chamber og the Cornwall Room i St. James´s Palace i London. Kilde: Royal Mail

Kilde: Levanger-Avisa

DYR OG TVILSOM «PÅSKETUR»

» Taksten på de 17 postbilene

som noen gikk over i påsken, beløper seg til mellom 300.000

IKKE SEND PENGER I POSTEN

» Norges ungdom skal i ukene

og 400.000 kroner. Jan Hage fra Lillehammer Karosseri og Lakk utførte nylig skadetakst på bilene. Hver bil er skadet for minst 20.000 kroner, noen enda mer. Det var i påsken noen hadde lagt påsketuren sin over taket på de 17 postbilene utenfor postens hovedkvarter i Lillehammer. Samtlige 17 tak har bulkskader og andre skader, mens panseret på en av bilene har betydelige bulkskader.– Dette er ille, og helt unødvendig gjort, sier distribusjonssjef i Posten, Roar Sandvold. Skader på biltak er blant de dyreste å reparere fordi også tilstøtende flater da kan skades, slik som i dette tilfellet. De store og omfattende skadene på de 17 postbilene er politianmeldt. Politiet har åstedsgransket

fremover tre inn i de voksnes rekker, i Guds eller HumanEtisk Forbunds regi. Tanter og familievenner landet over feirer anledningen ved å sende hundrelapper i posten. Det er en dårlig idé. Grunnen er enkel: Pengene kan bli borte. Det er lett å tenke at Posten selv er syndebukken. Med rundt én milliard forsendelser i året, må nødvendigvis noe bli borte på veien. Men Posten hevder noen andre må ta brorparten av skylden. Rundt konfirmasjonstider vil mange langfingrede menn og kvinner saumfare nabolagets postkasser etter konfirmantenes yndlingsgave. Finner de tantes hundrelapper, er de dermed borte for godt. – Dette opplever vi hvert år, forteller informasjonssjef i Posten, Jørn Michalsen. I fjor mottok politiet til sammen 1.294 anmeldelser om tyveri fra norske postkasser. 155 av disse blir karakterisert som grove tyverier. Kilde: DinSide

med sosiale medier og elektronisk kommunikasjon å gjøre. Han holder kontakt med familie og venner Down Under ved hjelp av PC-en og mobiltelefonen, han bruker Twitter både i jobb og privat. For ham er ikke den virtuelle verdenen fjern – Cameron synes at han er mer en del av den enn av den fysiske verdenen de fleste andre føler seg mest hjemme i. Han tror vi de neste årene vil se en utvikling vi i dag bare kan drømme om. Det er bare å spenne fast sikkerhetsbeltene.

Den digitale utviklingen vil få konsekvenser for måten alle bedrifter kommuniserer med sine kunder på. For eksempel er det mange eksperter som mener at reklame i fremtiden i stadig mindre grad vil skje gjennom tradisjonelle kanaler. Det er de som sprer sine reklamebudskap ved hjelp av sosiale medier, som vil lykkes. Tankegangen er at alle slike medier har så stor gjennomslagskraft og så stor distribusjonshastighet at det både er enkelt og billig å få brukerne til å spre budskapene.

Også vi i Posten har så vidt begynt å ta konsekvensen av dette. For eksempel var mye av annonseringen i forbindelse med lanseringen av Digipost, basert på denne tankegangen.

Å høre Cameron snakke om fremtidens muligheter var spennende og fascinerende. Men det jeg husker best av den trivelige australieren er reaksjonen jeg fikk da jeg fortalt hva jeg drev med:

– Cool! Jobber du virkelig med post? Skikkelig post, fysisk post? Så fantastisk. Tenk å få drive med kommunikasjon det faktisk er mulig å holde i hendene. Du er virkelig en heldig fyr!

JØRN MICHALSEN INFORMASJONSSJEF


4

NR. 6

AKKURAT NÅ

Sjefen satt i sving » Konsernsjef Dag Mejdell besøkte enheter både på Evenes, i Harstad og i Vesterålen under en hektisk todagersreise forleden. På Sortland postkontor var daglig leder Kirsti Henriksen i gang med å registrere dagens innkomne pakker da konsernsjefen kom på besøk. – Dette har jeg da gjort før, humret Mejdell, da Henriksen utfordret ham til å ta i et tak. – Det er veldig hyggelig å få besøk, og særlig nå som vi får vist frem et helt nytt postkontor. Men du vet; arbeidet gjør seg ikke selv, så det må unna, sa Henriksen.Les mer fra konsernsjefens tur i nord på infolink.posten.no

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

NR.6

13.MAI 2011

NYHETER

POST- & BRINGAVISEN

Sprek 85-åring

DHL med ny flyterminal

Sjekk sjåførkortet

» 28. april gikk 85 år gamle George Witherow på jobb for aller siste gang, etter 50 år som postbud i amerikanske US Postal Service. Mer enn 50 kolleger og familiemedlemmer holdt avskjedsfest for den nå spreke pensjonisten i hjembyen Olympia. Foto: Tony Overman. Kilde: www.theolympian.com

» DHL Express har åpnet sin nye flygodsterminal i Malmø. Den nye 4000 kvadratmeter store terminalbygningen gjør det mulig å håndtere ekspresstransporter mer effektivt gjennom såkalt direktelasting fra sorteringsbåndet, der godset føres direkte inn i distribusjonsbilene. Kilde: www.trailer.se

» Alle sjåfører som kjører med digitale fartsskrivere må sjekke utløpsdatoen på sjåførkortet sitt. Er det over fem år gammelt? Da vil ikke sjåførkortet virke, og sjåførene kjører i strid med regelverket. Statens vegvesen ber alle skaffe nytt kort i tide. Kilde: www.ltl.no

Ønsker skad efri sommer Konsernsjefen har talt: I juli og august skal konsernet være fritt for fraværsskader.

Sparte mye. Hovedpostgang vant Forbedringsprisen i fjor etter å ha spart hele 100 millioner kroner på å jobbe smartere. Nå kan du nominere nye kandidater. Foto: faksimile

TEKST HÅVARD JØRSTAD

Foto: Pål Jakobsen

AKKURAT NÅ

Posten bedre likt » Posten klatrer fra 22. til 16. plass i den årlige omdømmeundersøkelsen RepTrak. Det betyr at Posten er i gruppen med godt kjente, norske selskaper som har «godt omdømme». Posten har klatret stadig høyere på denne og andre omdømmemålinger de siste årene. Årets RepTrak-analyse er den åttende som gjennomføres i Norge. Studien gjennomføres av Apeland Informasjon og Reputation Institute, i samarbeid med førsteamanuensis Peggy S. Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmet til Norges 50 mest synlige selskaper er analysert.

Hvem er best?

– Er det mulig? Ja, selvfølgelig! skriver Dag Mejdell i sin leder på side 2. Sikkerhet og skadefrie medarbeidere er Postens viktigste satsningsområder innenfor HR i 2011, og ambisjonen er å være et arbeidssted hvor ingen blir skadet som følge av jobben. Derfor har konsernsjef Dag Mejdell satt som mål at konsernet skal ha null fraværsskader i juli og august.

Nå kan du melde på din enhet til Konsernets forbedringspris. BYLINE

INFOLINK

5 på topp

Mest lest siden sist 1) 2) 3) 4) 5)

Kjøp Posten og Brings profilerte sportsklær! En pålogging mindre for OEBS-brukerne Enighet om ny struktur for Kjededrift Spår drastisk nedgang i postvolum Postbanken og DnB NOR har blitt én bank

MADS YNGVE STORVIK

Én skade er en for mye. Statistikk viser

en nedgang i antall fraværsskader i løpet av de siste årene, men konsernsjefen mener én skade likevel er én for mye. Han innrømmer at Postens skadenivå per dags dato gjør målet noe ambisiøst, men er fast bestemt på at økt bevissthet og engasjement rundt sikkerhet på arbeidsplassen gjør målet realistisk. –Det er ingenting ved vår virksomhets natur som tilsier at vi ikke kan drive uten fraværsskader, sier konsernsjefen, og trekker frem at sommermånedene tradisjonelt er den perioden hvor konsernet registrerer færrest fraværsskader.

Hvert kvartal kåres den beste forbedringen i hele Posten og Bring, og Konsernets forbedringspris deles ut én gang i året. Da kan enheten din vinne inntil 30 000 kroner. I fjor var det Hovedpostgang som stakk av med hovedpremien. – Nå skal vi kåre prisen for første kvartal, og vi er på jakt etter gode kandidater, sier forbedringsgeneral Björn Hellqvist. Må kunne måles. Forbedringen må være målbar

hvis man skal delta. Det betyr for eksempel at en enhet som har jobbet systematisk for å få ned sykefraværet – og som har lyktes med det – kan vinne prisen. En enhet som tilfeldigvis har hatt mye lavere fravær, er ikke kvalifisert til å delta. – Poenget er at vi må kunne måle forbedringen, enten det er mer effektiv drift, økt kundetilfredshet, bedre lønnsomhet eller økt tilfredshet hos medarbeiderne. Og den må være bedre enn gjennomsnittet, sier Hellqvist.

Alle må bidra. Dag Mejdell sier at det å

Foto: Birger Morken

5

jobbe sikkert skal være «top of mind» for alle enheter i månedene som kommer, men at sikkerheten også bør ruve høyt på dagsordenen året rundt. Han mener at mange av årsakene til skadefraværet ligger hos hver og en av oss ansatte, når vi i vår iver etter å få jobben gjort tar sjanser fordi det erfaringsmessig går bra.

Nå skal vi kåre prisen for første kvartal, og vi er på jakt etter gode kandidater.

Det er ingenting ved vår virksomhets natur som tilsier at vi ikke kan drive uten fraværsskader.

Björn Hellqvist

Dag Mejdell, konsernsjef

Selv om det i de fleste tilfeller faktisk går bra, bør holdningen heller være å holde seg på den sikre siden. – Det er fortsatt en stund til sommeren setter inn for fullt. Min oppfordring er at vi også bruker den tiden til å jobbe like sikkert. Målet om null skader gjelder hver dag, hele året. Hvis alle i det daglige arbeidet klarer å huske at «ingen arbeidsoppgave haster så mye at vi ikke har tid til å jobbe sikkert», skal vi klare målet, sier Mejdell. Engasjerende krafttak. Randi Løvland er

konserndirektør for HR og HMS i Posten, og mener det er viktig å øke innsatsen for en sikrere arbeidshverdag. Til tross for at

Lokale initiativ. Det kjøres forbedringsprogram-

Skadefritt. Både grønne og røde ansatte skal kunne komme seg gjennom sommeren uten skader som fører til fravær hvis konsernsjef Dag Mejdell får det som han vil. Foto: Stine Gabrielsen

noen enheter er mer utsatt for fraværsskader enn andre, deler hun oppfatningen til Mejdell om at sikkerheten bør være sentral i hverdagen hos dem alle. Krafttak. – Dette skal være et krafttak som

øker bevissthet rundt ulykker og nestenulykker hos våre ansatte. Vi ønsker å legge til rette for at enhetene ute har et godt rammeverk for å oppnå en skadefri sommer. I tillegg til dagens innhold i verktøykassen for et sikkert arbeidsmiljø, vil det utarbei-

des kampanjemateriell som vil være klart til bruk i midten av juni, sier Løvland. Lederansvar. Ledere og andre nøkkelper-

soner vil ha en sentral rolle i å skape entusiasme og glød i sine enheter rundt målet om skadefrie sommermåneder. –Jeg vil oppfordre hver og en til å ta ansvar. Både for seg selv og på vegne av sine kolleger, slik at vi hindrer at noen blir skadet mens de er på jobb, sier Løvland.

Fall i fravær for alle Sykefraværet går ned i alle divisjoner. TEKST HÅVARD JØRSTAD

HMS-resultatene per mars 2011 viser at sykefraværet hittil i år er 0,3 prosentpoeng lavere sammenlignet med samme periode i

2010. Så langt i år er det også registrert seks færre fraværsskader enn på samme tidspunkt i fjor. Resultatrapporten viser også at innrapporteringen av nestenulykker har blitt betraktelig bedre i alle divisjoner i første kvartal. Det bidrar til målrettet forebyggende HMS-arbeid både i den Bedre rapportering.

enkelte enheten og på et overordnet nivå. I tillegg bidrar det til å opprettholde søkelyset på sikkerhet. Det er ifølge statistikken tre skadekategorier som gjentar seg: Fall (særlig på glatt føre), fall fra høyere nivå (for eksempel inn/ ut av bil) og truckulykker. NB: ErgoGroup er ikke medregnet i resultatene.

mer i hele konsernet, men Forbedringsprisen er først og fremst rettet mot de lokale initiativene. – Jeg synes å se en trend der ansatte er med og påvirker forbedringsarbeidet. Det er et ønske fra de ansatte om å bidra og ta ansvar for forbedring på egen enhet. Hos Bring Cargo på Karihaugen har medarbeiderne kommet med mange forbedringsideer som terminalen jobber med å sette ut i livet, sier Hellqvist. Han understreker at Forbedringsprisen gjelder hele konsernet – ikke bare virksomheten i Norge. – Jeg ser at det gjøres mye bra i Sverige og Danmark og oppfordrer selskapene våre i disse landene spesielt til å gå foran og vise hva de gjør. Påmelding kan gjøres via skjema på infolink.posten.no/tema/forbedring/ kandidater-til-forbedringsprisen


6

NR. 6

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

NR.6

13.MAI 2011

SPINNAKER

POST- & BRINGAVISEN

Tema Spinnaker Spinnaker skal gi stålkontroll Fjerner moms i Finland

Satser på pakker og nett

Zumbox-løsning til New Zealand

» Finske Itella vil fra 1. juni fjerne moms på post og pakker for å motvirke økte priser. I de fleste tilfeller vil ikke momsbortfallet på 23 prosent komme kundene til gode. Itella vil isteden bruke bortfallet til å dekke sine økende kostnader. Kilde: CEP-Research.com

» Verdens største internasjonale postoperatør, DHL, vil fokusere på nettjenester og internasjonal pakkedistribusjon for fremtidig vekst. Konsernsjef Thomas Kipp uttaler at DHL skal gå fra å være en fysisk brevdistributør til en nett- og pakkeorientert aktør. Kilde: CEP-Research.com

» New Zealand Post har inngått en lisensavtale med Zumbox om

å levere en tjeneste for digital meldingsutveksling. Zumbox leverer en tilsvarende tjeneste i egen løsning i USA fra før, og mener en lisenshaver vil kunne ha en egen løsning oppe og stå på 90 dager ved å inngå en lisensavtale. Kilde: postandparcel.info

Kontroll over hver meter av forsyningskjeden og lissepasninger mellom hvert ledd må til for å spille i logistikkens elitedivisjon. TEKST FOTO

Samhandling. Noe gjenstår i lokalet til Bring Cargo på Fauske, men inn- og utkjøringen er i gang. Fra venstre: Harald Teibakk, transport- og produksjonssjef i PTT Nord-Norge; Merethe Holte, avdelingsleder i Bring Cargp Bodø og Fauske; Steinar Hjemgård, produksjonsleder i Posten; Glenn Olaussen, terminalarbeider; Thorbjørn Antonsen, terminalsjef; Johnny Bergholt, sjåfør; Trond Brunstad, produksjonsleder Posten; og Karl Henrik Karlsen, distriktssjef for Bring Cargo i Nord-Norge. Foto: Bjørn L. Olsen, Saltenposten

Felles fremtid i Fauske

THOR S. KRISTIANSEN BIRGER MORKEN

Pågående og nye prosjekter i divisjon Logistikk er nå samlet under Spinnaker Logistikk. Programkontoret i divisjonen kom på plass i fjor høst, og ser alle prosjekter i sammenheng. – Vi må være lette på foten for å være i front. Det gjelder å prioritere de rette tingene, og å våge å investere i mer konkurransekraft. Der vil Spinnaker Logistikk kunne gi oss ny medvind etter noen tøffe år med finanskrise og inntektssvikt, sier konserndirektør Arne Bjørndahl i Logistikk.

Fullastede biler. Han mener at mer

harmonisering av verdikjeder og samhandling mellom mennesker er suksessoppskriften for å utnytte ressursene bedre. – Det betyr for eksempel at vi ikke har halvfulle biler som kjører i kortesje, men at bilene er fullastet. Vi investerer i bransjeledende IT-systemer. Likevel er det menneskene i divisjonen som må gjøre jobben, presiserer Bjørndahl. Integrert logistikk. Store konkur-

renter som Tollpost og Schenker har integrert logistikk. De henter og leverer pakker og gods på samme bil

Bring Cargo og PTT er nå under samme tak i Fauske.

beste løsningene både for Posten og Bring. God stemning og løsningsorienterte ansatte borger for det, sier Teibakk.

TEKST

Tett samarbeid. PTT og Bring

HÅVARD JØRSTAD

Cargo har hver sin innstrøm av pakker og gods til terminalen, men en felles utstrøm som driftes helt og holdent av PTT. Alt gods som går ut fra terminalen vil bli sampakket, og målet er 100 prosent fyllingsgrad for alle transporter ut fra Fauske. I tillegg vil Bring Cargo drifte manuelt gods for PTT i sine lokaler, som for eksempel I K E A -v a r e r. Motsatt vil PTT ta hånd om alle småpakker for Cargo. S p i n n a k e r. – Disse samSamlokaliserinHarald Teibakk, transport- og produksjonssjef i Nord-Norge handlingene gen er et ledd i arbeidet med er umiddelbart å utnytte musvært positive lighetene som økonomisk for ligger i å kombåde Posten og binere pakker og gods på samme Bring. Dessuten innebærer flyttinsted. Dette er et godt eksempel på gen lavere husleie for Bring Cargo, et av samhandlingsprosjektene i sier Teibakk. Spinnaker – effektiv terminalutnytModerne terminal. Bring Cargo telse. (Se grafikk neste side.) – Det ble en hektisk dag med har i mange år måttet drive sin oppstart av Bring Cargo i full drift virksomhet fra utdaterte lokaler i fra dag én. Det var mange spente Bodø. Etter at de flyttet sin termiansatte, både i PTT og Bring Cargo, nalvirksomhet til Fauske, innfrir de sier Harald Teibakk, transport- og imidlertid alle krav til en fremtidsrettet og kostnadseffektiv drift. produksjonssjef i Nord-Norge. – For oss er det en stor oppside Én ut, én inn. Etter at PRS pakket å komme til en moderne terminal, snippesken og flyttet ut fra termina- både økonomisk og når det gjelder len, har mange av de gjenværende arbeidsforhold, sier distriktssjef ansatte i PTT mistet gode kolleger Karl-Henrik Karlsen i Bring Cargo. de har jobbet med i mange år. – Vi har etablert nye samarbeidsfora på terminalen, og etter oppstartsmøtet er jeg overbevist om at SPINNAKER I PRAKSIS de ansatte på terminalen finner de De siste ukene på postterminalen i Fauske har vært hektiske. 800 kvadratmeter har stått tomt siden produksjonen av uadressert reklame (PRS) flyttet ut av terminalen, helt til Bring Cargo flyttet inn nylig. Lokalene deler Cargo nå med PTT (Produksjon, Transport og Teknisk), og terminalen har blitt en kombinert pakke- og godsterminal.

350 millioner. Målet er en Spinna-

ker-effekt på i alt 350 millioner kroner innen 2013. Over 100 millioner i effekt ble registrert allerede i 2010. 250 millioner gjenstår i perioden 2011–13. – Minst 250 millioner kroner i økt lønnsomhet i forhold til i dag, påpeker Bjørndahl. Spinnaker er delt i tre prioritetsområder. De mest utslagsgivende prosjektene ligger i den såkalte Masterplan A. Trafikkstyringssystemet TDLP og fem samhandlingsprosjekter ser på hvordan Logistikk skal jobbe sammen i felles pakke- og godsterminaler, og å kjøre pakker og gods i samme biler. (Se grafikk på neste side.)

7

Disse endringene er umiddelbart svært positive økonomisk for både Posten og Bring.

Våger mer. –Det gjelder å prioritere de rette tingene, og å våge å investere i mer konkurransekraft, sier konserndirektør Arne Bjørndahl i divisjon Logistikk.

– og produserer pakker og gods på samme terminal. – Dette ønsker kundene våre også. Her har vi ligget litt etter. Vi må få mer konkurransedyktige løsninger, innrømmer Bjørndahl. – Vi etabler standarder for hvordan vi jobber som gjelder hele organisasjonen. Det betyr at vi jobber

over samme lest i Bergen, Sandnessjøen og Fauske. Det neste leddet i kjeden må vite hva som kommer når for å planlegge kapasitet. Eller om sendingene er forsinket, og når de kommer, forklarer Bjørndahl. Ikke bare egne folk, men også kundene er svært opptatt av å bli varslet om forsinkelser og avvik.

Det er ikke godt nok lenger med utstrakt telefonering, papirblanketter og gule lapper. Arne Bjørndahl

– Kundene våre krever det. Det er forskjell på planlegging og krisehåndtering. Da må vi ha rutiner og systemer som fanger opp avviket straks om vi skal kjempe i toppen, fortsetter Bjørndahl Nådeløs konkurranse. Bransjeend-

ringene skjer kjapt: Handelsmønstrene blir globale, internasjonale konsern med svære muskler er hovedkonkurrenter, kundene forlanger totalløsninger for pakker og gods… Bring er i en vekstbransje, med nådeløs konkurranse. – Logistikk er et kunnskapsfag, som krever planlegging, styring og

oversikt over hver meter av kjeden. Manuelle systemer og skreddersøm for hver eneste kunde rekker ikke til om vi skal være i eliteserien. Dersom vi bare satser på lokale forbedringer, taper vi litt terreng hver dag. Til slutt mister vi også viktige kunder. Det har vært for lite standardisering til nå, spesielt for gods. Vi trenger universelle systemer og industrielle løsninger. Det blir en sentral del av Spinnaker Logistikk, understreker Bjørndahl. IT er et nøkkelbegrep i fremtidens logistikk. Bjørndahl beskriver det som skjer i bransjen som et «teknologisk hamskifte», på linje med å gå

fra skrivemaskin til PC. IT-meldinger fremover i kjeden er grunnleggende for kontroll av hele verdikjeden. – Det er ikke godt nok lenger med utstrakt telefonering, papirblanketter og gule lapper, illustrerer Bjørndahl. Rødt i grønt. De nye IT-verktøyene

er like gode til å planlegge smarteste kjørerute som de beste sjåførene. Og like god til å styre bilflåten som de beste befrakterne. – Vi ønsker å være best på logistikk i Norden. Da må vi ha de fremste IT-verktøyene og de dyktigste medarbeiderne. Vi ser behovene

samlet, og utnytter kapasiteten. Vi har Posten-biler som kjører gods. Nå har røde Posten-sjåfører begynt å kjøre godsruter med Bring-lastebiler enkelte steder der det er felles terminaler. Bring bruker Posten som underleverandør i stedet for å leie inn eksterne transportører. Det er vinn-vinn for Posten og Bring, og viser hvordan vi kan finne urealisert konkurransekraft internt, ifølge Bjørndahl. Bring og Posten har sammen et nettverk som vil kunne gi samkjøringsgevinster og bedre kundeløsninger regionalt.

SPINNAKER » Logistikks forbedringsprogram

for lønnsom og bransjeledende logistikk. » Består av Masterplan A, B og C. Masterplan A har størst effekt » Skal gi 350 millioner kroner i lønnsomhetseffekt innen 2013. » IT-basert logistikkplanlegging fra A til Å. Alle ledd er orientert. » Felles terminaler og samkjøring mellom Posten og Bring. » Pakker og gods i samme strøm. På samme bil og under samme tak.


8

Tema Spinnaker

NR. 6

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

NR.6

13.MAI 2011

SPINNAKER

POST- & BRINGAVISEN

Pakker ga vekst i Sveits

TNT Post blir PostNL

Kanskje fra seks til fem

» Swiss Post økte driftsresultatet med 25 prosent, til 910 millioner sveitsiske franc, noe som økte marginen fra 8,4 prosent til 10,7 prosent. Omsetningen økte med 2,1 prosent, til 8,7 milliarder franc. 61 prosent av resultatet kommer fra banktjenester, men økte pakkevolumer oppgis å være viktig for veksten. Kilde: CEP-Research.com

» TNT Post endrer navn til PostNL etter fisjon med TNT Express.

» US Postal Service i USA regner med å spare 3,1 milliarder dol-

Logoen blir ny, men den oransje fargen beholdes. PostNL skal konsentrere seg om markedet for brev, pakker og tilhørende e-handel i Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Storbritannia. Selskapet melder om stor økning i pakkevirksomheten som følge av e-handel. Kilde: IPC

9

lar i året ved å gå over fra seks til fem dagers levering. Selskapet regner med at det vil føre til minimal nedgang i postvolumet. Ifølge myndighetene blir måten dette innføres på vesentlig for hvor store besparelser som er realistisk. Kilde: IPC

De største prosjektene Bruker Fleet. Kjøreleder Rickard Jacobsson (t.v.) og sjåfør Tómasz Ochmanski på terminalen til Bring Cargo i Drammen er to av mange som har tatt i bruk Fleet ved innhenting av gods. Til høsten kommer neste del av TDLP.

Skal bli god flyt Fleet er første del av en omfattende endring i Bring Cargo, men flyten i Fleet har gått litt i rykk og napp. TEKST

Her er prosjektene i Spinnaker-programmet som forventes å gi størst forretningsnytte for divisjon Logistikk, og disse utgjør «Masterplan A». Prosjektene skal sikre at investeringene gir forventet effekt, og støtter opp under divisjonens strategiske mål. Sammen med forretningens andre styringsmodeller skal Spinnaker bidra til at divisjonen fokuserer på prosjekter som sikrer at investeringene prioriteres riktig og at korrekte beslutninger fattes.

han trenger mer informasjon, ringer han kjørekontoret. Ochmanski synes papir er litt gammeldags, og han sparer tid på å slippe å hente papirer på kjørekontoret. – Det er kanskje ikke mange minutter, men det er viktige minutter i en travel hverdag. Noen ganger måtte jeg også vente en stund hvis kjørelederne satt opptatt, sier Ochmanski.

HENRIK SØRLIE

Kontinuerlig forbedring. Inntil videre må kjørelederne bruke en kombinasjon av to daDRAMMEN: Fleet er første del av TDLP-pro- tasystemer – Fleet og Amphora. sjektet. I hovedsak består denne delen av et IT– Det er den største ulempen. I tillegg mesystem for innhenting av gods. Den viktigste ner jeg det trengs noen oppdateringer og forendringen er GPS i alle bilene, og et digitalt bedringer av funksjonaliteten i Fleet. Det håkart på kjørekontoret per jeg kommer etter der posisjonene vihvert, sier Jacobsson. ses. Dermed blir det Hans Martin Fladenklere å se hvilken by er ansvarlig for å bil det er smartest implementere TDLP å bruke til diverse i Bring Cargo. Han innhentinger som bekrefter at de jobmeldes inn i løpet av ber kontinuerlig med dagen. Tidligere fikk å forbedre systemet og anvendelsen av sjåførene oppdrag Hans Martin Fladby, ansvarlig for TDLP-implementeringen utdelt på papir om Fleet. i Bring Cargo morgenen, og deret– Husk at dette bare er første verter ble de oppringt av kjørelederne ved sjon av et omfattende nye oppdrag. Nå gis IT-system. Vi samler alle oppdrag på SMS via Fleet-systemet. erfaringer, og melder fra til systemleverandøNå har alle Bring Cargo-terminaler tatt i ren for å rette feil og forbedre funksjonaliteten. bruk det nye systemet. Terminalen i Drammen startet med Fleet i vinter, og medarbeidere Må standardisere. En annen stor oppgave er melder om både fordeler og ulemper. å standardisere og forbedre flere driftsrutiner – Det virkelig positive er kartet som gir god i Bring Cargo. Dette er nødvendig for at TDLP oversikt over bilene. Vi sparer mye tid når vi skal fungere slik det er tiltenkt. I dag finnes det ikke må ringe opp mange sjåfører, sier kjørele- mange ulike arbeidsmetoder blant de ansatte. der Rickard Jacobsson. – Det er krevende å industrialisere et gammelt håndverksyrke, men utvikling og endring Ulike meninger. Jacobsson er midt i noen er avgjørende for å være konkurransedyktig i hektiske ettermiddagstimer der varer skal årene som kommer. Det tar tid å innføre et nytt rekke frem i tide samtidig som nye hentinger og omfattende system, og det blir nok noen skal fordeles. Sjåfør Jan Justad kommer innom tøffe tak i en periode fremover. kjørekontoret. Han likte bedre å få oppdragene Fladby forteller at neste del av TDLP skal på papir enn SMS. implementeres i løpet av høsten. Da kommer – Jeg kjører i nærområdet, og har mange en ny distribusjonsløsning samt planleggingsoppdrag hver dag. Det er enklere å sortere pa- del for linjetrafikk. pir enn SMS-meldinger. Dessuten fikk vi mer – Det er først etter dette vi kommer til å se informasjon på papir enn SMS. Det gjorde det de store effektene. Deretter skal vi få på plass lettere å finne raskt frem til rette person der vi siste del i TDLP, som vi kaller «order to cash». skal hente varer, sier Justad. Det betyr at TDLP da skal kunne håndtere hele En annen sjåfør, Tómasz Ochmanski, liker verdikjeden fra ordremottak til avregning. derimot å få oppdragene på SMS. De gangene

Vi samler erfaringer, og melder fra til systemleverandøren for å rette feil og forbedre funksjonaliteten.

TDLP TDLP er forkortelse for Transport-, Distribusjon og LastPlanlegging. Dette er et IT-system som skal støtte styring, planlegging og optimering av transportene i hele verdikjeden. Første del, kalt Fleet, ble implementert i 2010. Den består blant annet av GPS i biler og kartløsning for befraktere. I år skal PAL (Planning All Legs) implementeres. Dette skal bidra til at man effektivt kan styre kapasiteten i hele verdikjeden, fra innhenting og linjetrafikk til utkjøring.

SAMHANDLING 1: TRANSPORT OG DISTRIBUSJON Skal se på muligheter for å samhandle om innhenting og distribusjon av pakker og gods. Prosjektet skal overføre erfaringer fra pilotprosjekter i Tromsø og Sarpsborg, og bistå med analyse og optimering i regionene.

SAMHANDLING 2: LINJETRAFIKK Skal finne gode løsninger for å utnytte kapasitet på tvers av virksomhetene innen linjetrafikk, inkludert Bring Frigo.

SAMHANDLING 3: TERMINALUTNYTTELSE Skal vurdere beliggenhet, utforming og mulig samlokalisering av terminalene til Bring og Posten. Terminalene til Bring Cargo ble i sin tid bygget for å ha nærhet til havna. For dagens virksomhet er det viktigere å ha terminaler knyttet til jernbane og hovedveier. I tillegg er det en rekke terminaler hvor husleiekontrakter er i ferd med å løpe ut, og det er naturlig å vurdere nye løsninger. Samlokalisering gjør at virksomhetene kan dele fellesfunksjoner og samhandle lettere.

SAMHANDLING 4: ALNABRU Den fremtidige Alnabru-terminalen er skilt ut som et eget prosjekt på grunn av omfang og kompleksitet. Terminalen blir navet i Brings logistikkvirksomhet, og den skal huse virksomhet både for divisjon Logistikk og Logistikkløsninger.

SAMHANDLING 5: NYTT PRODUKSJONSKONSEPT Skal gi et framtidig bilde av logistikkvirksomheten. Målet er å beskrive hva, hvordan og hvor vi produserer, samt nettverket vårt for pakker og gods i Norge om 5-7 år. Prosjektet skal beskrive en løsning som er konkurransedyktig. Løsningen skal dessuten tilfredsstille fremtidige kundekrav kostnadseffektivt. Resultatet skal også bidra til å gjøre det klart hvordan Alnabru-området best kan utnyttes til pakkeog godsproduksjon.


10

NYHETER

NR. 6

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

NR.6

13.MAI 2011

NYHETER 11

POST- & BRINGAVISEN

Lojalitetspoeng til SMB-kunder

Reklamemarkedet i vekst

Mindre utslipp

Vil vise barcode-effekt

» DHL har inngått et samarbeid med Nectar Business, Englands ledende B2B-lojalitetsprogram. Gjennom å bruke DHL som distributør får SMB-kundene lojalitetspoeng, som deretter kan veksles inn i varer fra butikker som Amazon, eBay, Dell eller Vodafone. Kilde: www.CEP-Research.com

» Tall fra Mediebyråforeningen viser en vekst på 8,6 prosent

» 16 europeiske postoperatører som er med i prosjektet «Greenhouse Gas Reduction Programme» reduserte sine utslipp med 15 prosent i perioden 2007-2009. Målet i prosjektet var 10 prosent innen 2012. De 16 postoperatørene representerer 75 prosent av brevvolumet innen EU. Kilde: www.CEP-Research.com

» USPS lover tre prosent rabatt for direktereklame som innehol-

i reklamemarkedet i løpet av første kvartal. Mediekanalene som vokser mest er TV (+20 prosent), radio (+15,5 prosent) og utendørs (+15,2 prosent). Direktereklame økte med 2,2 prosent, mens fagpressereklame sank med 8,8 prosent. Kilde: www.kampanje.com

der såkalte todimensjonale Quick Response (QR) Barcodes. Forbrukeren kan skanne disse kodene med smarttelefon, og får så mer informasjon om produktet eller tilbyderen via mobilt internett. Kilde: postandparcel.info

Pakker via «PiB-enkel» Posten skal i fire måneder teste om enkel pakkeutlevering er en god løsning for å møte økt netthandel og konkurranse i det norske pakkemarkedet. TEKST OG FOTO

BIRGER MORKEN

Lettere tilgjengelig for kunden, konkurransedyktige priser og rimelig i drift: Posten Pakkeutlevering er et nytt konsept for utlevering av pakker og store brevsendinger til privatkunder. To dagligvarebutikker i Oslo, én i Asker og én i Sandefjord skal prøve ut konseptet og nyetableringen. Kjernekonseptet er pakkeutlevering, men innlevering av Smartpost-esker og salg av Smartpost skal testes ved to piCecilie Topp, Prosjektleder loter.

pakker til en lavere kostnad enn Posten kan. Posten Nordens «MyPack» og Schenkers «Privpak» er to av konkurrentene. De har som mål å etablere 700-1000 utleveringssteder hver i butikker og kiosker. Posten vil forsvare sin ledende posisjon. Et nytt konsept for enkle post- og pakketjenester er et viktig element i Postens strategi for postkontornettet 2013. Konseptet vil sammen med Postkontor og Post i Butikk (PiB), utgjøre Postens samlede nettverk av faste enheter for kundebetjening i Norge.

Nå skal vi teste om kundene synes Posten Pakkeutlevering er en forenkling.

Tøff

konkurranse.

Netthandel er et viktig satsingsområde for Posten. Markedet er i sterk vekst, og Posten må ta nye grep for ikke å tape markedsandeler. Konkurrentene etablerer egne utleveringsnett for

Tester i fire måneder. Cecilie Topp i

divisjon Post er prosjektleder for Posten Pakkeutlevering. – Vi setter i gang pilotene i juni, og dette er en test for oss selv og kundene. Etter fire måneder avvikles pilotene, og evaluering gjennomføres som grunnlag for en eventuell innfø-

ring av konseptet. Samferdselsdepartementet har godkjent pilotdrift, og skal også godkjenne eventuell utrulling av konseptet i større skala, forklarer Topp.

også ved pilotbutikkene. – Et nytt konsept krever at kommunikasjon og navn tydelig må kommunisere hvilke tjenester kunden kan få utført, sier hun.

Tillegg og erstatning. Enkelt og effektivt er

Liker løsningen. Logistikkdirektør i Komplett.

stikkord for Posten Pakkeutlevering. Modellen er ment for større tettsteder og byer. Enkelte steder vil tilbudet være et tillegg til eksisterende postkontor og PiB-er. I noen tilfeller tenker man å erstatte eksisterende PiB og postkontor. Butikkene trenger ekstra hylleplass, men ekspederingen skjer via butikkenes kasse- og systemløsning. For berørte kunder vil det i de fleste tilfeller bli kortere avstand til nærmeste postpunkt og økt åpningstid.

no, Pål Vindegg, synes Posten Pakkeutlevering høres interessant ut. Komplett omsatte i 2010 for 3,8 milliarder kroner og består av flere nettbutikker med rundt 620 000 aktive kunder. – En light-versjon av Post i Butikk, som innebærer en økning i utleveringssteder, passer oss bra. Flere steder betyr bedre tilgjengelighet for kundene, men konseptet må ikke dra på mer kostnader, råder Vindegg.

Rimelig og tilgjengelig. – Posten Pakkeutle-

vering skal være en enkel form for PiB. Den skal fremstå som et rimelig og tilgjengelig alternativ for kunden. Det blir stadig flere som bestiller varer på nettet. Disse kundene må vi møte med effektive og tilgjengelige løsninger, som også er med på å senke våre kostnader. Nå skal vi teste om kundene synes Posten Pakkeutlevering er et bedre tilbud enn dagens. Så gjelder det ikke å skape forvirring. Dette er en tjeneste for pakkeutlevering og ikke generell pakkeservice, understreker Topp. Tydelig logo. Hun legger til at Posten-logoen

med et visuelt vedheng for pakkeutlevering vil være godt synlig på utleveringsstedenes fasade,

Vekst. Volumvekst i logistikksegmentet bidro til at Postens driftinntekter i første kvartal økte med 3 prosent.

Økte inntekter

PILOT

Posten økte driftsinntektene i første kvartal i år til tross for at brevmengden fortsatt minker mye.

» Nytt konsept for å møte økt netthandel » » » » » »

og konkurranse Utlevering av pakker, returservice og enkelt salg av produkter Piloter i Kiwi Torshov, Oslo, Kiwi Ranvikskogen, Sandefjord og Kiwi Fusdal, Asker i fire måneder fra 6. juni Pilot i ICA Supermarked Alexander Kiellandsplass, Oslo fra 15. juni Bedre tilgjengelighet for kunden gjennom økt åpningstid Flere punkter og kortere avstand for kunde til nærmeste postpunkt Tiltenkt byer og tettsteder som et tillegg, men også som erstatning for postkontor og PiB

Handler mest på nett

Posten innfrir. De store omleggingene på terminalsiden har bidratt sterkt til at Posten leverte over konsesjonskravene i første kvartal i år. Foto: Søren Nielsen

Klarte kravene

Nesten dobbelt så mange nordmenn handler på nettet sammenliknet med gjennomsnittet i Europa, viser en analyse fra Statistisk sentralbyrå. 70 prosent av innbyggere i Norge handler på internett, bare 37 prosent av EU-innbyggerne gjør det samme. Elektronikk og IT-utstyr topper fortsatt kjøpelisten, selv om salget i denne gruppen har falt det siste året. Lavere pris enn i butikk blir stadig viktigere for at folk vil handle mer på internett. Ifølge NTB topper Norge også den nordiske statistikken over netthandel. Over 1,7 millioner nordmenn handlet på internett i 2009. Varer for over 18 milliarder ble kjøpt, en økning på 43,8 prosent fra året før.

Så langt i år innfrir Posten alle konsesjonskrav med god margin. TEKST HÅVARD JØRSTAD

I 2010 mislyktes Posten med å innfri konsesjonskravet på levering av A-post over natt. Etter at leveringstallene fra første kvartal i år ble offentliggjort, ser saken lysere ut: Posten innfrir alle konsesjonskravene til både A- og B-post. Godt fornøyd. Konsesjonskravet til

den tidskritiske A-posten over natt er

Færre terminaler betyr færre forsinkende ledd i postgangen. Tore K. Nilsen, konserndirektør i divisjon Post

Netthandel. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Pilot. Pilot. Cecilie Cecilie Topp Topp ii divisjon divisjon Post Post utenfor utenfor ICA ICA på på Alexander Alexander Kiellandsplass Kiellandsplass ii Oslo. Oslo. Butikken Butikken blir blir en en av av fire fire piloter piloter for for Posten Posten pakkeutlevering. pakkeutlevering.

på 85 prosent, og resultatet fra første kvartal 2011 viser at Posten med sine 86,4 prosent har levert godt over dette kravet så langt i år. I tillegg innfris de øvrige kravene med god margin. – Dette er et resultat vi er godt fornøyd med, sier konserndirektør i divisjon Post, Tore K. Nilsen. –Dagens postdistribusjon er i større grad enn tidligere bedre rustet til å takle ytre forstyrrelser i postgangen som dårlig vær og teknisk svikt. Det vil alltid være årsaker vi ikke kan gardere oss helt mot, men vi kan håndtere dem bedre nå enn før.

tidkrevende flyttingen til Østlandsterminalen satte også sitt preg på resultatet.

neskene og maskinene her har hatt positiv innvirkning på postgangen, sier han.

Færre forsinkende ledd. Nilsen

Nattestengte flyplasser. Nylig

trekker frem de store omleggingene på terminalsiden som nøkkelgrunner til at leveringskvaliteten har økt siden i fjor. Posten har gjennomført en betydelig industrialisering de siste årene. Mer sentraliserte postterminaler har bidratt til færre vekslinger av post og mer effektive produksjonsprosesser. –Færre terminaler betyr færre forsinkende ledd i postgangen, og distribusjonen går følgelig raskere. Dessuten er driften på Østlandsterminalen endelig i rute, og det gode samspillet mellom bygget, men-

ble det kjent at vedlikehold på Bergen lufthavn, Flesland og Tromsø lufthavn, Langnes vil føre til nattestengte flyplasser i deler av mai og juni. Dette får konsekvenser for postgangen i disse periodene. – Dette er selvsagt ingen ønsket situasjon, men vi har gjennom årene blitt vant til slike vedlikeholdsfaktorer. Selv om det vil ha konsekvenser for leveringskvaliteten, har vi allerede begynt å jobbe med mottiltak for å kompensere for eventuell tapt kvalitet, forsikrerNilsen.

Askesky. Fjorårets resultat på A-

post over natt var skuffende 83,5 prosent. Resultatet var i stor grad påvirket av ytre faktorer som dårlige værforhold, nattestengte flyplasser og den enorme askeskyen fra Island som la lokk på luftrommet. Den

KONSESJONSKRAV Produkt

» A-brev, levert innen 1 dag » A-brev, levert innen 3 dager » B-brev, levert innen 4 dager » B-brev, levert innen 6 dager

Konsesjonskrav

85 97 85 97

% % % %

1. kvartal 2011

86,4 99,2 94,3 99,6

% % % %

Volumvekst i logistikksegmentet bidro til at Postens driftinntekter i første kvartal økte med 3 prosent, til 5 724 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivninger for videreført virksomhet ble 233 millioner kroner i første kvartal, en økning på ni millioner kroner mot samme periode i fjor. Økt aktivitet i logistikkmarkedet er en pekepinn på større aktivitet i samfunnet generelt, tror konsernsjef Dag Mejdell. – Vi ser at veksten har kommet først og sterkest i Sverige, men Norge kommer etter, sier Mejdell. Færre brev. I første kvartal har

adressert post minket med 9,4 prosent sammenlignet med i fjor. Bransjer som bank/finans, tele og forsikring står for den største nedgangen. For logistikksegmentet er resultatutviklingen påvirket av sterk konkurranse og økte kostnader knyttet til innleid materiell. Rammebetingelser. Postmarkedet i

Europa ble liberalisert fra 1. januar i år i henhold til EUs tredje postdirektiv. Etter vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte synes det klart at den norske regjeringen ikke ønsker å implementere direktivet. – Uavhengig av om Norge sier nei til EUs tredje postdirektiv må Posten fortsatt tilpasse seg en utvikling med fallende brevvolumer og dermed fortsette å omstille virksomheten og tilpasse servicenivået, sier Mejdell. Konsernets lønnsomhetsprogram Spinnaker ble satt i gang i 2008, og per 1. kvartal 2011 har det hatt en samlet effekt på over to milliarder kroner. Nå innføres programmet også i Logistikk. (Se side 6-9.)


12

NYHETER

NR. 6

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

NR.6

13.MAI 2011

NYHETER 13

POST- & BRINGAVISEN

Sammenlignet portopriser

La Poste blir grønn

Miljøros til Posten

Mindre importgods

» Deutsche Post har sammenlignet portoprisene i europeiske land, blant annet innenlands porto på standardbrev. En industriarbeider i Norge må jobbe 1,98 minutter for å ha råd til porto. I Nederland er tilsvarende tall 1,09. I Bulgaria må man jobbe ett kvarter for å få råd til å sende et standardbrev. Kilde: http://www.dpdhl.com

» Franske La Poste har lansert en ny enhet med grønn profil kalt Greenovia. Den skal være en rådgiver innen miljøvennlig transport for selskaper som ønsker å vri sine aktiviteter i mer bærekraftig retning. Greenovia skal trekke veksler på erfaringen La Poste har opparbeidet ved administrering av sin egen transportflåte, en av Europas største. Kilde: CEP-Research.com

» Forbrukerombudet roser Posten for å være et godt eksempel på en bedrift som følger ombudets krav til å dokumentere miljø- og klimapåstander. Blant annet bruker Posten konkrete eksempler på positive tiltak i stedet for overordnede påstander med problematiske begrep som «miljøvennlig» og «grønn», sier nestleder Bente Øverli i Forbrukerombudet. Kilde: www.forbrukerombudet.no

» Norske lastebiler transporterte 2,9 prosent mindre gods enn i samme kvartal året før. Totalt ble det fraktet 2,9 millioner tonn gods med lastebil inn og ut av Norge i 1. kvartal. Det er nesten 114 000 tonn – eller 4 prosent – mer enn i fjor. De baltiske landene økte sin norgestransport med 18,8 prosent, danskene med 17 prosent. Kilde: SSB

Innsikt på lang sikt

Hvilke trender vil påvirke postsektoren det neste tiåret? I svaret ligger nøkkelen til å lykkes i en verden med stadig mindre brevpost. TEKS

HENRIK SØRLIE

Det danske Instituttet for Fremtidsforskning har lagd en fremtidsanalyse på oppdrag for International Post Corporation (IPC). I en 60 siders rapport omtales kommunikasjonstrender utenfor postsektoren. Hvordan vil disse trendene skape nye kundekrav og påvirke rollen til brevpost? Ikke overraskende er konklusjonen følgende: De mest suksessfulle selskapene tar seg tid til å tenke gjennom muligheter og trusler representert av kommunikasjonsteknologien, og de tilpasser nye produkter og tjenester til utviklingen. Her er et kort sammendrag om trender som vil påvirke samfunnet og utviklingen av kommunikasjonsteknologien, ifølge Instituttet for Fremtidsforskning: Økonomisk utvikling. Det spås at

det er stor sannsynlighet for stagnasjon i økonomien i IPC-landene for store deler av neste tiår. Globalisering. Globaliseringen øker

TIPS! Hele rapporten finnes på Infolink og i dokumentbiblioteket til www.ipc.be.

bestå av de som er vokst opp etter 1977. Disse er ekstra vant til elektronisk kommunikasjon og kan utgjøre en stor utfordring for selskap som lever av å formidle brev. Raskere endringer. Stadig flere

deler av samfunnet blir involvert i den teknologiske utviklingen. Dette bidrar til mer nyskaping og raskere endringer enn før. Det kan gjøre at bortfall av fysisk post vil skje raskere enn mange postselskap spår i dag. Demokratisering av informasjon.

Enklere tilgang på informasjon har ført til lavere kostnader for å kommunisere. Jo flere gratisalternativer, jo høyere krav stilles til kvaliteten på betalt kommunikasjon – som brevpost. Kommersialisering. Privatisering og liberalisering vil bidra til økt konkurranse med tilbud av flere produkter og tjenester. Det blir større konkurranse innen pakkelevering og digitalisering av brev, i tillegg til mer bruk av elektronisk signatur og reklame.

antallet økonomier som deltar i utviklingen av kommunikasjonsteknologi. Det kan for eksempel bidra til raskere nyskaping av mobile muligheter.

Mer komplisert. Samfunnet blir

Miljøspørsmål. Klimautfordringe-

Individualisering. Det går mot sta-

ne kan gjøre det vanskelig for vekst innen fysisk post, og postselskap må bli mer miljøeffektive. Flere postkunder vil trolig velge elektronisk post for å reduseres CO2-utslippet. Demografi. I snitt vil flertallet av befolkningen i IPC-landene i 2020

mindre enhetlig og mer komplisert, og kommunikasjonskanalene øker i takt med dette. Det bidrar til overflod av informasjon. dig mer individualisering i samfunnet. Brukerne vil ønske mer skreddersydd informasjon, og de ønsker å motta den på ulike måter – fysisk, digitalt eller en kombinasjon. Brukerne kommer derfor til å kreve mer spesialiserte tjenester fra postselskapene.

Utsikter. En rekke tendenser innen kommunikasjon vil påvirke tradisjonell post det neste tiåret, skriver Instituttet for Fremtidsforskning i en rapport. Foto: www.colourbox.com

Spår drastisk fall i postvolumer Postvolumene vil reduseres drastisk på grunn av overgangen til elektronisk kommunikasjon og andre faktorer, tror konsulentselskapet Accenture.

postbransjen i Accenture, på en konferanse for European Postal Services i London nylig. Dette er tall fra Accentures siste årsrapport om resultater i postbransjen. Den dekker 26 av verdens største postdistributører. Brutt ned på verdensdeler ser Accenture for seg et fall i Nord-Amerika på 49 prosent, i Europa 35 prosent og Asia 31 prosent. Skremmende. – Volumnedgangen

TEKST TERJE OWREHAGEN

I tall ventes nedgangen i post å gå fra 297 milliarder enheter i 2009 til 165 milliarder enheter i 2020, sa Brian Moran, internasjonalt ansvarlig for

er kommet for å bli. Postvolumet vil gå ned år for år. Det er et skremmende scenario, sa Brian Moran under konferansen i London. Selv om nedgangen varierer avhengig av land, må postindustrien belage seg på en gjennomsnittlig årlig nedgang på

minst 5 prosent i overskuelig framtid, sa Moran. Postindustrien må særlig satse på mulighetene i elektronisk kommunikasjon; ikke bare selge produkter på nett, men utvikle en portefølje elektroniske tjenester, sa Moran. – Markedet er modent for elektroniske tjenester, og postdistributørene bør handle raskt. De bør utnytte kraften i merkevaren og distribusjonsnettet, sa Brian Moran. Lyset i posttunnelen er gode muligheter for økning i pakkevolum på grunn av stadig mer handel på internett, mener Accenture.

Tradisjon. Posten og Bring har lang tradisjon for å bruke egne medarbeidere i reklame.

Bli modell

Posten trenger fortsatt nye fjes til å profilere merkevarer i både Posten og Bring. Tøy og bøy. Morgentrim sto på programmet hele arbeidsmiljøuken i Tromsø.

Morgenfrisk miljøuke Felles morgentrim sto på menyen under Postens arbeidsmiljøuke i Tromsø. TEKST MARIA SIVERTSEN. FOTO PÅL JAKOBSEN

Tromsø postterminal vant Konsernsjefens HMSpris for 2010. Prisen på 50 000 kroner ble brukt til en ekstra investering i de ansattes helse og trivsel – en hel uke til ende. Frisk start. Mandag 2. mai ble arbeidsmiljøuken

Drastisk. Postvolumene i Europa vil falle 35 prosent frem til 2020, spår Accenture i sin siste årsrapport om postbransjen. Foto: Nils Midtbøen

høytidelig erklært for åpnet i produksjonshallen. Som en frisk start på dagen ble det hele uken arrangert morgentrim for alle mer og mindre spreke morgenfulger i samme hall. Kantinen ble dessuten omgjort til «grønn» kantine, der det

ble servert kjernesunn mat til halv pris, spesielt komponert av kokken Nils H. Moe. Eksotisk. Verneombud Tor Erik Thorheim for-

teller at det også ble delt ut gratis smaksprøver av frukt litt utenom de vante eplene og bananene. – Vi kjøpte inn frukter så eksotiske at verken du eller jeg vanligvis hadde tort å kjøpe dem i butikken, smiler Thorheim. Det ble arrangert morsomme konkurranser hver dag, og de ansatte fikk gode, helserettede tilbud hele Tor Erik Thorheim uken. Onsdag 4. mai kunne alle ansatte ta med seg familiene sine på grillaften med hyggelige aktiviteter for liten og stor, inkludert omvising på postterminalen.

Motivasjon. Høydepunktet i uken var et fore-

drag og tilhørende middag med motivator Henrik Aase. Hans tema for kvelden var «Hvordan være motivert når man ikke vil». Helsekontroller for de som ønsket det ble også gjennomført. – Det ble god, gammeldags kjøttkontroll, med blant annet blodtrykk-, blodsukker- og hjertemålinger, ler Thorheim.

Vi kjøpte inn frukter så eksotiske at verken du eller jeg vanligvis hadde tort å kjøpe dem i butikken.

Stress under kontroll. Det ble også

arrangert et spesielt kurs for de som ønsket å lære seg stressmestring. Og det var det mange som ville. – Vi har hatt meget god oppslutning om arrangementene. Vi håper de helsefremmende tiltakene har motivert folket som jobber her, og vist at vi setter pris på dem, konkluderer Thorheim.

Posten og Bring har lang tradisjon for å bruke egne medarbeidere i reklame. Det gir gode resultater. Markedssjef for Bring, Magne Hertzenberg, og markedssjef for Posten, Pia Karfjell, ønsker fortsatt flere ansikter til å profilere merkevarene. – Vi ønsker å bygge opp en bank med medarbeidere som kan tenke seg å være med i reklamemateriell nå og i årene som kommer, sier Hertzenberg. Hvis du vil bli modell, må du legge ved bilde. Så blir du med og kjemper om en plass blant dem som skal profilere Bring eller Posten. Plakater. – Det er viktig at du har lyst til å bli eksponert og at du kan tenke deg å pryde plakater med Bring-merkevaren, sier Hertzenberg. Markedssjefen oppfordrer alle som har lyst til å melde seg, uavhengig av hvilken stilling man har. Administrerende direktør eller terminalarbeider – det går for det samme. Det er også ønskelig at ansatte fra alle landene Bring opererer i, melder seg på. – Våre medarbeidere i Bring og Posten er merkevarenes største konkurransefortrinn, og det er disse vi ønsker å vise frem, poengterer Hertzenberg.

Bli modell her: infolink.posten.no/reklame


14

NYHETER

NR. 6

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

NR.6

13.MAI 2011

NYHETER 15

POST- & BRINGAVISEN

Fortsatt massefotografering

Stjal medisiner

Bring Citymail ISO-sertifisert

Må ansette postbud

» Statens vegvesen vant frem i klagesaken mot Datatilsynet som ville stoppe vegvesenets fotopraksis ved automatiske trafikkontroller. Datatilsynet ville pålegge vegvesenet å fotografere kun biler som kjørte for fort, mens dagens praksis er å ta foto av alle som passerer strekningen. Foto: Colourbox.com. Kilde: www.vegvesen.no

» Etter å ha vært under mistanke i en årrekke, ble en 62-åring

» Bring Citymail er blitt ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø basert på sitt virksomhetssystem «Vägen till nöjd kund». Det er firmaet Intertek som har gjennomført sertifiseringsrevisjonen. Formelt skjer sertifiseringen etter at Bring Citymail presenterer planer for hvordan sju mindre avvik funnet i revisjonen, skal håndteres.

» Et postbud, som i 21 år jobbet ved Statoils interne postkontor

postansatt i US Postal Service nylig arrestert for å ha stjålet reseptbelagte medisiner som egentlig skulle til amerikanske krigsveteraner. En agent fra postselskapet tok 62-åringen på fersken da han puttet post i egen lomme. Foto: Colourbox.com. Kilde: www.news10.com

for så å få sparken, har fått medhold i Stavanger tingrett og får jobben tilbake. Statoil nektet først mannen fast ansettelse, men rett før påske fikk han den positive dommen. Foto: Øyvind Hagen/ Statoil. Kilde: NTB

Stort for de minste Over 600 besøkende tok turen da Østlandsterminalen inviterte til åpen dag.

Strålte i fjor. Leif Westgård og Line Skaane mottok prisen som viser at Stormberg.no ble Årets nettbutikk i 2010. Foto: Birger Morken

TEKST HÅVARD JØRSTAD FOTO NILS MIDTBØEN

Stem på nettfavoritt

Lørdag 7. mai var det om mulig mer hektisk enn normalt på Østlandsterminalen. Da var de ansattes venner og familie invitert til åpen dag, og over 100 besøkende sto og ventet spent i resepsjonen allerede før åpningstid. – Det var enorm pågang denne dagen, og vi registrerte totalt over 600 nysgjerrige gjester, sier Leif Berg, rådgiver i region Oslo/ Akershus.

Du kan være med og kåre de beste nettbutikkene i Norge. Stem innen 5. juni. TEKST

Egne forslag. Nettbutikkene kan

foreslå seg selv som vinnerkandidat til Norges viktigste netthandelspriser. De kan også legge ut avstemmingsbannere på egne sider for på den måten å sanke stemmer fra egne kunder. Posten- og Bring-medarbeiderne kan også foreslå egne favoritter.

Jubler. Sponsingen av norsk håndball gjør ansatte i konsernet stolte av arbeidsplassen sin. Foto: Alf Ove Hansen, Scanpix

Tar bølgen for sponsing Konsernets sponsing av norsk håndball blir lagt godt merke til.

10 000 stemmer. Forslagene om

nettbutikker vurderes av en profesjonell jury, ledet av Anne Schøyen – som er direktør for marked og utvikling i Logistikk. I august presenteres tre vinnerkandidater i hver av de tre kategoriene. Også de små nettbutikkene har vinnersjanser. – Målet er 10 000 forslag innen fristen 5. juni, og 600 nettbutikker på juryens bord, sier markedsansvarlig Vibeke Trasti i Bring Parcels. Vinnerne blir kunngjort under festmiddagen på LOAD.11. Markedsledende.

NETTHANDELSPRIS » Netthandelsprisene 2011 blir » » » »

delt ut under LOAD.11 den 22. september. Medarbeidere, netthandlere og nettbutikker kan spille inn priskandidater frem til 5. juni. Stem her: Bring.no/load/ nominering eller Posten.no/ nettbutikker En profesjonell jury nominerer vinnerkandidater, og plukker ut endelige vinnere i hver klasse. Netthandelsprisen er blitt utdelt siden 2006. Befester Posten og Brings ledende posisjon som netthandelsaktør.

God reklame. Utenfor terminalen ga den strå-

lende sola gjenskinn i nyvaskede postkjøretøy, som for anledningen var stilt opp på rad og rekke. Her hadde de kantineansatte på terminalen også rigget opp matservering, slik at de besøkende kunne fordøye lærerike og morsomme opplevelser sammen Moro for de minste. Dagen med grillmat og is. startet med at alle de besø– Det var et svært velkende fikk en guidet omvislykket arrangement, og ning av brevproduksjonens god reklame både for kretsløp inne på terminalen. Posten og ØT. Mange takket for en givende For de minste var det en rekke Leif Berg, rådgiver i region Oslo/Akershus aktiviteter å delta på, og de utdag før de dro, og noen trykte stor iver da de fikk lov koste seg så mye at de ble sittende utenfor i til å kjøre Postens el-mopeder og -biler. Utenfor terminalen fikk de prøve seg sola nesten en time etter at vi hadde rigget som storbilsjåfører med radiostyrte lastebiler. ned, sier Berg.

Det var et svært vellykket arrangement, og god reklame både for Posten og ØT.

THOR S. KRISTIANSEN

Brings netthandelspriser 2011 deles ut under Logistikk- og Netthandelsdagen LOAD.11 i Oslo 22. september. Kategoriene er «Årets nettbutikk», «Årets nykommer» og «Innovasjonsprisen».

– I forbindelse med arrangementet arrangerer vi nå en spennende konkurranse for barna. Før de dro fikk de utlevert tegnesaker, slik at de kan tegne inntrykkene de fikk fra Østlandsterminalen. De beste tegningene vil bli trukket ut, og vinnerne vil få en fin premie, sier Berg.

TEKST HÅVARD JØRSTAD

– Håndball er den tredje best likte idretten i Norge, og damelandslaget er generelt det laget i Norge med desidert best omdømme. I løpet av sesongen 2009/10 var verdien av logoeksponeringen vår 100 millioner kroner. For eksempel prydet damelandslaget 613 avisforsider siste kvartal i fjor, hvorav logoene til merkevarene våre snek seg med på mange av dem, sier Jørn Sandvig, sponsorsjef i Posten-konsernet. Topp og bredde. Posten-kon-

spilte. Dette førte til at Bring og Posten fikk en voldsom logoeksponering på TV, internett og avisforsider. Økt oppmerksomhet. Etter mesterskapene

undersøkte Posten og analyseselskapet Sponsor Insight effekten sponsoratet har hatt på det norske folk. Resultatet var overveldende: Hele 60,5 prosent kjenner nå til at Posten sponser norsk håndball, og over 70 prosent av disse mener sponsingen er positiv. For Bring-merkevaren, som kom inn som sponsor først i 2009, er den samme kjennskapen på omtrent 40 prosent. – Vi har hatt en jevn stigning helt siden vi gikk inn som generalsponsor i NHF. Dette er langt over kjennskapen til de andre sponsorene, sier Sandvig. Jørn Sandvig, sponsorsjef

Vi har hatt en jevn stigning helt siden vi gikk inn som generalsponsor i NHF

sernet har siden 2007 vært generalsponsor for Norges Håndballforbund (NHF), og er på banen med både Posten og Bring. Med de to merkevarene sponser konsernet både topp- og breddehåndball i Norge og er tungt profilert i Postenligaen, Postenserien, Bringserien, Bring Cup og på herre- og damelandslaget.

Nasjonalt engasjement. Da de norske hånd-

ballherrene og -damene spilte henholdsvis VM og EM rundt nyttår, var de i ilden med Posten og Brings logoer på brystene. Langflate i sofaen med håndballfeber var nordmenn klistret til TV-skjermene, og TV2s seertall bikket over en million på hver av kampene landslagene

me undersøkelsen sier omlag en tredjedel av Posten-og Bring ansatte at sponsoratet i svært stor grad gjør dem stolte av å jobbe i konsernet. Kaster tilbake. NHFs håndballklubber er

spredt utover hele landet, og forbundet er storforbruker av budtjenester. Da Bring gikk inn som sponsor, avsluttet forbundet alle avtaler med andre budfirmaer, og overlot tjenestene til Bring. I dag kjøper NHF post-, bud- og logistikktjenester av Posten og Bring for fem millioner kroner årlig. – Det er naturlig for oss å kjøpe tjenester tilbake fra sponsorene våre dersom de tilbyr tjenester vi bruker. Det er for eksempel Bring som frakter håndballgulvene som brukes på alle landskamper i Norge, sier Stian Grøstad, salgssjef i NHF. De norske landslagene i håndball skal bære Posten og Brings logoer i syv nye internasjonale mesterskap, og mye tyder på nye vinn-vinnsituasjoner.

Intern interesse. Håndball-

feberen har bredt voldsomt om seg også internt i konsernet. Hittil i den fireårige avtaleperioden har 12 000 ansatte deltatt på landskamper, og 35 000 ansatte har vært på kamp i Postenligaen (eliteserien for kvinner og menn). På tribunene har de skapt god stemning ikledd røde Posten- og grønne Bring-trøyer. Stolte ansatte. – Stoltheten og engasjementet

blant våre ansatte skaper gode ambassadører for merkevarene våre, sier Sandvig. I den sam-

PROFILERT

Kakekos med Kristin

Kake hører med når noe skal feires. Kosen sikres med søte fristelser fra Kristin Øye.

Posten

» Damelandslaget » Postenligaen (eliteserien for kvinner og menn)

» Postenserien (det nasjonale sluttspillet

TEKST HENRIK SØRLIE FOTO KRISTIN ØYE

i 14-årsserien)

Bring

» Herrelandslaget » Bring Cup (Årlig firenasjonersturnering »

i Norge) Bringserien (Den nasjonale 16-årsserien)

Full gass. Lian Brox Bekkevold har funnet plassen i trucken. Se flere bilder på infolink.posten.no

I mai skal Molde postterminal feire ti år, og da skal Kristin Øye (30) bake kake. Hun jobber til daglig som stedfortredende produksjonsleder på

terminalen, men er i tillegg en ivrig hobbybaker. – Kaffe og kake hører liksom med når man skal feire noe. Vi har hatt mange kaker på terminalen i Molde, ja. Kongelig. – Hva ville du gjort hvis du skulle

lage kake til alle bryllupsgjestene i Buckingham Palace?

– Først ville jeg fått nervøst sammenbrudd. Deretter ville jeg nok lagd noe enkelt og elegant som står i stil med bruden. Kanskje frisk bringebærfromasj trukket med hvit sjokolade? Man kunne pyntet med liljekonvall- og blondemønster for å matche buketten og kjolen til bruden. – Hvor kommer kakeinteressen fra? – Det startet med at jeg liker fotofikling, altså at jeg designer kort og liknende på PC-en. Disse har jeg fått trykket opp som spiselige bilder til diverse kaker. Etter hvert ønsket jeg å lage litt mer avanserte kaker til bildene mine.

Favoritt. – Hva er din egen favorittkake?

– Ostekake liker jeg best selv, men det er litt kjedelig å lage. Til andre blir det gjerne sukkerbrød, eller sjokoladesukkerbrød, trukket med sukkerpasta. Til fyll bruker jeg ofte tobleronekrem. Dessuten er det jo populært med kreative muffins. – Kan alle bestille kake fra deg? – Nei, jeg baker til venner og kjente. Vi har bare et hybelkjøkken vens vi venter på å få bygd hus, så det er lite rom for stordrift. – Takk for praten! Nå skal avdelingen min samles til fredagskaffe – med kake.


16

NR. 6

Midtpunktet

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

NR.6

13.MAI 2011

MIDTPUNKTET 17

POST- & BRINGAVISEN

SAGT OM Får frem sine synspunkter. Stort hjerte for arbeidsplassen. Utfordrer andre i ledergruppen. Opptatt av forbedring. Har orden i «sysakene». Gir alt. Lars Veder, Toms leder

Jovial og hjelpsom og stiller opp. Vi er Tom og Jerry, reiseledererparet. Han har alltid kontroll, men glemte passet på siste tur. He, he . . .

Strukturert, bestemt og en topp sjef. Bryr seg nesten for mye om folk. Utrolig ryddig og kunnskapsrik. Deler lærdommen. En liten slappfisk. Gidder ikke sykle.

Andre Øien, kamerat

Einar Johanessen, Toms nestleder

Barnebarna ble Liverpool-supportere da de var fem og tre minutter gamle. Tom Bolstad har fotballaget på hjernen og i hjertet.

TEKST OG FOTO

BIRGER MORKEN

ASKIM: Kona var med på barnebarnas fødsler

DETTE ER TOM Alder: 53 Arbeidssted: Distribusjonsleder ved Askim distribusjon Sivil status: gift, to voksne døtre og to barnebarn Praksis: Begynte i Posten som 16-åring. Avbrekk tre år som vaktmester Interesser: Liverpool FC og Posten

Tøffe Tom. Distribusjonsleder Tom Bolstad i Askim med verdens tøffeste logoer: Liverpool og Posten.

og ringte Tom direkte da de kom til (fotball) verden. Bestefaren sørget for innmelding umiddelbart. Her er det ikke snakk om reservasjonsrett, og muligheten for retrett er låst. En supporter bytter aldri klubb! Dette er antakelig en av de få gangene i livet Tom har fraveket sine leveregler om medvirkning, samarbeid, tilbakemeldinger, ja, medbestemmelse. Da Post- og Bringavisen ringte distribusjonsleder Tom Bolstad i Askim første gang, måtte han utsette intervjuet. Han sto på farten til Liverpool og Anfield stadion som reiseleder for en «menighet» på 249 personer. Rundt 80 hjemmekamper har han sett iført den Postenrøde fotballtrøya. – Posten-rød? Det har jeg faktisk ikke tenkt på, men det er en herlig farge, og den forplikter, selv om «fienden» – Manchester United – har den samme, sier Tom og blunker. Styrer 40 000. En lunsjprat med Bolstad må

i hovedsak handle om to temaer: Liverpool og Posten. Jeg lar ham tømme seg om fotball og Liverpool først. Så er det gjort. Han ble supporter i 1966. I gymtimen var det fotball på timeplanen. Læreren kalte Toms lag for Liverpool, og han var hekta. I dag er han styremedlem i den skandinaviske supporterklubben med 40 000 medlemmer, der 95 prosent er nordmenn. Den største supporterklubben i verden etter Liverpools egen. – Det er alltid med noen førstegangsreisende, og det er sterkt å observere dem med tårer i øynene når «You´ll Never Walk Alone» runger utover stadion. Jeg får fortsatt klump i halsen hver gang jeg er der, forteller han.

Sterke følelser. Tom har vært med Liverpool

på tragedier og oppturer. Han har flere venner blant de engelske supporterne, som han beskriver som inkluderende, høflige og gjestfrie. – Det gror en spire i deg, som blir til en kraft. Du blir dratt inn med hjerterota. Det går ikke én dag uten at jeg tenker på Liverpool, sier Tom. Mannen hadde vært en glimrende misjonær, om ikke kallet hadde vært Posten. Hva med familien? – Familien er nummer én, men så kommer fotballaget og Posten. Det eldste barnebarnet på åtte år har allerede vært med på Anfield. Den ene datteren er interessert, den andre overhodet ikke. Kona er supporter, men har et avslappet forhold til min lidenskap. Bilulykke. I 1995 ble Tom og kona utsatt for

en trafikkulykke. Tom var på vei til jobb med kona i passasjersetet. Bilen ble påkjørt av en tankbil, og etter ulykken har kona vært uføretrygdet. – Vi flyttet nettopp inn i ny leilighet, og jeg hadde ett krav: Et fotballrom. Det ble loftstua, sier han og smiler tilfreds. Kravet er forståelig. I det forrige huset var kjellerstua et rom i rødt og hvitt overfylt med Liverpool-effekter. Han er mest stolt av ølkrana, gitt av en venn og eier av Whitestar pub i Liverpool. Nå ligger effektene i esker, men snart flytter de – fra kjeller til loft. Postenfamilie. 53 år gamle Tom begynte som

lørdagsvikar på Solli postkontor som 16-åring. Posten er eller har vært arbeidsgiveren til både faren, moren, hans to brødre og søsteren. – Ser du noe som er overførbart fra fotballen til Posten? – Verdiene i fotballen er sammenliknbare. Konfliktsituasjoner er ofte like. Jeg pleier å

sammenlikne et team i Posten med et fotballag. Vi har et felles mål å jobbe mot, fastslår han. Sparringspartner. Distribusjonslederen har

vært fotballtrener i mange år. Han kan ikke få understreket nok hvor viktig god og bevisst kommunikasjon er for å lykkes, blant annet på arbeidsplassen. Tom er kjent i arbeidsmiljøet for å være en åpen, klar og tydelig leder. Han viser følelser og står i det når det er tøft. Hans lederstil og motiverte medarbeidere har løftet distribusjonsenheten i Askim til å bli en mønsterenhet. – Faren min var en sparringspartner til han døde for to år siden. Av ham lærte jeg å være ærlig og real. Det etterstreber jeg. Også tør jeg å prøve ut ting. Det har vi gjort i fellesskap i Askim med stor suksess. Trygge ledere. Tom har gjennomført lederutviklingskurs og tatt med seg økt kunnskap og større selvinnsikt tilbake til arbeidsplassen og medarbeiderne. Han filosoferer gjerne over ulike ledertyper, men de som tilhører den grå massen, de som du ikke får taket på, som han selv beskriver, skulle han gjerne «røsket» litt opp i. – Medarbeidere liker ikke den typen ledere. Nei, vi må være klare, åpne og tydelige. Først og fremst handler det om å være trygg på seg selv. Jeg må tåle å ta imot kritikk uten å komme i forsvar, som veldig mange gjør. Som

leder ønsker jeg å få vite mest mulig av mine medarbeidere. Alle har noe å bidra med. Informasjonen er til stede, det er bare å få vite hvordan man får tak i den. Poenget er at alle skal være med i «lokomotivet» og ikke la andre tre ting nedover hodet sitt. Lederen poengterer at det er bedre at ti personer mener noe, enn bare han alene. – Forskjellige meninger må vi ha. Da blir beslutninger tatt på et godt grunnlag. Folk blir hørt og sett. Da blir de selvstendige, og jeg kan gjøre meg overflødig på mange områder. Tilbakemeldinger er utvikling, og de må gå begge veier, understreker Tom, som leder rundt 45 personer. Kulturbygger. Da Tom kom til Askim i 2003 var

han raskt ute med å påvirke og forme en god kultur på arbeidsplassen. Kulturbygging hadde han med seg fra supporterklubben. Han innførte morgenmøter et annet sted enn ved reolene, og Askim ble den første enheten som innførte bølgesortering. Sykefraværet gikk ned, kvaliteten gikk opp og trivselen kom tilbake i en enhet som hadde slitt. Apropos trivsel: – Når skal du se neste kamp med Liverpool? – 1. august er i hvert fall spikret. Da tar Vålerenga imot verdens mest berømte fotballag på Ullevål stadion. Det blir en gigantisk fotballfest i hovedstaden, forsikrer «Tibben», Tom Ivars kallenavn internt i Liverpool-klubben.


18

NR. 6

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

NR.6

13.MAI 2011

POST- & BRINGAVISEN

Tett på Livet i

BREVF RM Ni år gamle Simon Slethei Rustad har fått over 500 rekommanderte brev de siste åtte årene. Fra pappa.

TEKST OG FOTO

SONJA EVANG

Mottakeren er sønnen Simon Slethei Rustad (9). Åtte år med hendelser i Simons liv er ført i pennen av pappa John Erik. Historier fra far til sønn, sammen med hilsener fra idrettsstjerner som Marit Bjørgen, avisutklipp fra da Simon møtte prinsesse Märtha, hans første melketann og dokumentasjon fra første skoledag. Dette er hva Simon kan se fram til når han en gang som voksen skal åpne de hundrevis av brevene, som ligger tett i tett i pappas skattekiste. Julebrev. Snart et

følgende året bestemte John Erik seg for like godt å gjøre forsendelsen til en fast rutine. – Det er jo spesielt å gjøre noe slikt i utgangspunktet – så jeg tenkte: Hvorfor ikke ta det helt ut? Gjøre det helt spesielt ved å sende brev hver uke rekommandert? Det dreier seg jo i høyeste grad om verdipost, sier John Erik. Tidsbilde. Å skrive brev har gjennom his-

torien vært en særegen kommunikasjonsform, mener John Erik. For ham er innholdet i brevene det aller viktigste. – Brevene jeg sender til Simon er mine fortellinger til ham. Jeg har selv en bunke brev som min far skrev til min mor under studietiden hans i Danmark. Brevene sier noe om tiden de levde i – og ikke minst noe om forholdet dem imellom, og har stor verdi for meg. I dag er alt så annerledes. Hvor

Brevene jeg sender til Simon er mine fortellinger til ham.

tiår er gått siden familien Slethei Rustad feiret jul John Erik Rustad på Vestlandet – og pappa og filatelist John Erik fikk ideen om å skrive et julebrev til sønnen Simon. Han sendte det rekommandert med spesielt utvalgte frimerker. Ett brev ble til flere - og det på-

Opplevelser. John Erik Rustad har sendt over 500 brev.

mange e-poster fra ti år siden tar folk vare på? Det er nok ikke mange. Frimerkeverdi. Hver uke skriver John Erik en håndskrevet A4-side om hva Simon og familien har gjort siste uken. – Det kan handle om et skolearrangement, en skitur, bursdagsinvitasjoner – hva som helst. Av og til legger jeg ved billetter, brosjyrer, ukeplaner eller tegninger – alt etter hva vi har gjort i den uken. Men det er også en tilleggsverdi ved brevene: Frimerkene. – Det hender at jeg bruker gamle frimerker fra 50-, 60- og 70-tallet. De har jo i seg selv en verdi. Andre samlere synes kanskje det er rart at jeg bruker nettopp disse, men av og til synes jeg at det gjør seg. Men jeg er mest opptatt av å bruke frimerker som er tidsriktige. Generelt vil jeg si at Posten i Norge er veldig gode på nye frimerker. Det gjelder både tema og kvalitet. Mens andre land sverger til glansbilder, tør man i Norge å satse på variasjon. Nedlagt postkontor. En ting John Erik er

mindre fornøyd med er at postkontoret i hjembyen Holmestrand ble nedlagt i fjor.

– Jeg har hatt en fast rutine gjennom mange år. Hver lørdag har jeg gått ned til postkontoret med hentelappen, og samtidig levert et nytt brev som jeg har stemplet selv, sier John Erik. 12. februar i fjor var det slutt. Postkontoret i Holmestrand ble lagt ned og erstattet med Post i butikk. – Problemet nå er at jeg ikke kan oppnå den samme stempelkvaliteten som tidligere, fordi jeg ikke får stemplet brevet selv i Post i Butikk, sier den skriveglade faren. Løsningen har blitt å dra til postkontoret i nabobyen Horten et par ganger i måneden for å få stemplet skikkelig. Særstempel. – Det er tungvint, så jeg går

og ruger på tanken om å få laget et såkalt særstempel. Det er en drøm jeg har hatt lenge. Jeg har motiv og tekst klart for meg. Det er et bilde hvor jeg sitter med Simon på fanget med tittelen «Fortellinger mellom generasjoner», sier John Erik. Han håper sønnen en gang vil dele hans lidenskap for frimerker. – Foreløpig går det i Pokemon-kort, men han har full kontroll på dem. Så han har det nok i seg.

Ukebrev. Hver Hver uke uke skriver skriver John John Erik Erik Rustad Rustad en en håndskrevet håndskrevet A4-side A4-side om om hva hva Simon Simon og og familien familien har har gjort gjort siste siste uken. uken. Ukebrev.

Barndomsminner. Når niåringen Simon blir voksen kan han lese seg gjennom sin egen barndom, forfattet av pappa John Erik.

19


20

NR. 6

» FULLSTENDIG utlysningstekst

på stillingen finnes på http://infolink. posten.no. /Jobben og jeg / Ledige stillinger. Følgende opplysninger må alltid stå i søknaden: Navn, ansattnummer, utdanning og erfaring.

PRODUKSJON Førstepostbetjent (postsjåfør) Logistikk PTT Stavanger transport 2 Frist: 20.05.11 Postbud (2), 37,5 t/u Follo Distribusjonsenhet 3 Frist: 20.05.11 Postbud (2), 37,5 t/u Østlandsterminalen Distribusjonsenhet 5 Frist: 20.05.11 Postbud, 18,75 t/u Lillehammer distribusjonsenhet 2 Frist 20.05.11 Postbud vikariat 8,5 t/u Seljord distribusjonsenhet Frist: 20.05.11

Førstepostbetjent heltid/deltid (flere stillinger) Logistikk PGO Frist 20.05.11

ADMINISTRASJON

» SØKNAD OG CV SENDES

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

Kundebehandler lørdag 2,33 t/u Kanebogen postkontor Frist: 20.05.11

Førstepostbetjent (postsjåfør) 3 faste/ 2 vikariater Logistikk Transport Narvik Frist: 20.05.11

Prosjektleder Utvikling og Nybygg Posten Eiendom Frist: 22.05.11

Kundebehandler lørdag 6,0 t/u Ulsteinvik postkontor Frist: 20.05.11

» BREVSPREKKEN. Har du noe på hjertet? Skriv inn til Brevsprekken. Dette er lesernes egen spalte for personlige leserbrev. Alle må undertegne med fullt navn. Maks 2000 tegn. Vi forbeholder oss retten til å forkorte brevene. Ubenyttede brev blir ikke returnert. Adresse: Posten Norge AS, Post -og Bringavisen, Postboks 1500, 0001 Oslo. Merk «Brevsprekken». Epost: redaksjonen@posten.no

Ønsker flere poststempler Stortingsrepresentant JanHenrik Fredriksen (FrP) har sendt brev til samferdselsministeren om Post i Butikk og stemplet «Posten Norge».

Kundebehandler lørdag 1,83 t/u Kongsvinger postkontor Frist: 20.05.11

Førstepostbetjent (postsjåfør) 4 stillinger Logistikk Transport Salten Frist: 20.05.11 Driftstekniker Logistikk Teknisk avdeling Bodø og Fauske postterminal Frist: 20.05.11

Stillingene er utlyst på infolink.posten.no

Spørsmål: Posten Norge har over tid gjennomført Post i Butikk og stemplet «Posten Norge», som innebærer bokstav og tallkode. Dette medfører at det i Vest-Finnmark alene er tre kommuner som i dag ikke har stempel med stedsnavn: Kautokeino, Hasvik og Loppa. Posten Norge har bestemt at Post i Butikk kan få stedsstempel. Det er blitt svart positivt på slike henvendelser mange steder i Norge, men i Finnmark har alle henvendelser blitt negativt besvart, eller ikke blitt besvart av Posten Norge. Hvorfor? Her er bakgrunnen Fredriksen bruker som utgangspunkt for spørsmålet: Post i Butikk (PiB) har flere steder fått positiv behandling på søknad om å få stedsstempel. Sted, dato og navn utstedes etter søknad til Postdirektoratet. I Finnmark har noen steder søkt og fått avslag. Andre har søkt om å få tilbake stedsstempel, men har ikke fått svar fra Region-Troms og Finnmark i Troms på over ett år. Ordningen kan helt sikkert være KATS-kunnskap. Et knippe prosjektmedarbeidere i gang med testing: Terje Bjørnstad (t.v.), Steinar Berget, Rina Moen, Jan Egil Egren, Jan Ivar Eliassen, Lars Andersen, PBK Sarpsborg; Kristine Wik, Åse Reidun Axelsen, Anne Kristine Gjerde, Foto: Birger Morken

KATS for kunder og kundeservice Både kunder og kundeservice skal få bedre og raskere informasjon med den nye KATS-løsningen TEKST MARIA SIVERTSEN

– KATS er en løsning som vil forenkle hverdagen betraktelig for oss som jobber med kundeservice. Jeg håper og tror prosjektet vil leve opp til slagordet «fortere, morsommere, billigere og mer fornøyde kunder,» sier Jan Ivar Eliassen ved Customer Service PGO. Prosjekteier og leder av Posten Bring Kundeservice, Nora Steinvik, ser på prosjektet som vesentlig for å levere den beste kundeservicen i

markedet via mer effektiv og differensiert betjening. – Med mer tilgjengelig informasjon om kunden og mer hensiktsmessig funksjonalitet i prosessene, vil vi bedre og raskere kunne besvare de mange henvendelsene som mottas i løpet av året, sier Steinvik. Bedre for kunden. KATS-løsningen

gir Posten et godt grunnlag for å videreutvikle kundenes selvbetjening, blant annet gjennom bedre kontaktskjemaer, dynamisk løsningsdatabase og etter hvert integrasjon

gjennom Mybring for bedriftskunder. I tillegg kan løsningen enkelt tilrettelegges for sosiale kanaler som Facebook, Twitter og chat. Stor innsats. Prosjektleder Anne

Kristine Gjerde er svært fornøyd med innsatsen, engasjementet og kunnskapen som preger KATS-prosjektet. – Postens kundeservice omfatter mange produkter og kundegrupper. Alle prosjektmedarbeiderne har vist stor evne og vilje til å tenke nytt og til å stå på når det trengs, sier Gjerde. KATS vil tas i bruk 30. mai av Posten og Bring Kundeservice, kundeservice på PGO og Brevåpningskommisjonen på Østlandsterminalen. Over 300 ansatte får i mai og juni opplæring i å bruke systemet. Potensielt 2000 brukere i Distribusjon

og Postkontor vil bruke en forenklet utgave i behandlingen av kunderelaterte avvik. Løsning i «skyen». Salesforce.com ble valgt som løsning i konkurranse med flere. Salesforce har over 90.000 kunder over hele verden og over 20 års fartstid. Den tekniske løsningen er i «skyen», det vil si at Posten deler maskinparken med andre kunder, men oppsettet av løsningen er tilpasset Postens bruk. Integrasjonen er også etablert på ny plattform. Dette vil gi Posten bedre styring med trafikken og sikker kommunikasjon med løsninger utenfor Postens nett. EDB Ergogroup er leverandør av driftstjenester og har sammen med flere underleverandører stått for tilpasninger til involverte fagsystemer.

21

POST- & BRINGAVISEN

mangfold og ønsker å speile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

SALG OG KUNDEBEHANDLING

Ansvarlig for leverandør-oppfølging samfunnsansvar Innkjøp Frist: 22.05.11

13.MAI 2011

» KONSERNET ER OPPTATT AV

sendes via elektronisk søknadsskjema: http://infolink.posten.no > Jobben og jeg / Ledige stillinger Passord: norden

Kjøreleder (overpostbetjent) Logistikk Transport Stokke Frist: 20.05.11

NR.6

KATS » KATS erstatter Kundereak-

»

» » » »

sjonssystemet, gjenstående funksjonalitet av Avvik og Tiltak, samt Saksbehandling i eJournal (derav navnet KATS) KATS-løsningen skal minimere manuelt arbeid, standardisere arbeidsprosessene, øke samhandlingen mellom kundeservicefunksjonene og redusere drifts- og forvaltningskostnadene Cirka 20 personer fra Posten har jobbet i prosjektet, enda flere har vært involvert ved behov Styringsgruppe med representanter fra Post, Logistikk og IT Cap Gemini er leverandør av saksbehandling i Salesforce Accenture er leverandør av Integrasjon med eksempelvis OEBS, Caesar, Logistikkmotor og telefoni

Skryter av Bring

Nettbutikken Eltema. no gir svært gode skussmål til Bring. –Ordet kvalitet er et ord som stadig dukker opp i hodet mitt om dagen, skriver Terje Sundbø i Kristiansandsbedriften Eltema. no til Paal Hartmann i Bring Field Sales. – Bring har vært utrolig presise med hentinger. Vi kan omtrent stille klokken etter dere, og det er jo nesten utrolig med den trafikken og køen rundt byen her, skriver Sundbø. To ukers samarbeid er kort tid for evaluering, men han sier likevel at nettbutikkens ansatte er «superfornøyd» med Brings tjenester.– Vi er allerede i gang med å anbefale Bring til kolleger og leverandører av oss, skriver Terje Sundbø.

Stempel. Jan-Henrik Fredriksen ønsker at flere Post i Butikk i Finnmark skal få stempel med stedsnavn.

praktisk for Posten Norge, men har helt klart mange negative sider. Mottakeren ser ikke hvor brevet kommer i fra. Turister får ikke lenger dokumentert hvor de har vært, unntatt på Nordkapp og et par andre steder. Stedsstempler har stor filatelistisk betydning. Norges status som samleområde har sunket fordi det er så få postkontor som har stedsstempler. Poststempel er en viktig identitetsmarkør og fremmer distriktenes rolle og bidrag. Hvorfor er det slik at PiB i Finn-

mark ikke blir positivt behandlet ved søknad om stedsstempel, som mange søknader ellers i landet blir til del? Svar: Samferdselsministeren hadde ikke svart representanten da Post- og Bringavisen gikk i trykken, men vi trykker innspillet Posten Norge har sendt Samferdselsdepartementet: Hovedregelen er at PiB-ene ikke foretar datostempling på innlevert post. Bakgrunnen er at manuell datostempling av innlevert post ville

være tid-, ressurs- og kostnadskrevende for PiB-driveren. I tillegg ville det også vært svært ressurskrevende for Posten å holde kontroll med anskaffelse og bruk av egne datostempler ved alle de cirka 1200 Post i Butikk. Posten har derfor sentralisert datostempling av innlevert post ved PiB til nærmeste/første sortering i Postens verdikjede under fremsending til adressat. Et fåtall steder kan det likevel være mest rasjonelt for Postens verdikjede at PiB-en utfører datostempling et-

ter nærmere avtale. Hovedårsaken til at steds- og datostempel i dag finnes ved enkelte PiB-er er imidlertid viktige turistmessige og/eller filatelistiske hensyn ved disse stedene. Dette gjelder mye besøkte turistmål (permanente), og/eller at man har lokale/ regionale/nasjonale hendelser man ønsker å markere også filatelistisk. Noen eksempler er Flåm, Geiranger og Honningsvåg/Nordkapp. Hvis man lokalt mener man ut fra slike hensyn bør ha egen datostempling på PiB-en, kan PiB-driver søke Postens distriktsledelse om dette. Distriktssjefen kan etter nærmere vurdering avslå søknaden ut fra de nevnte kriteriene, eller sende den videre med en positiv anbefaling til Posten sentralt for endelig avgjørelse. Fordi slike lokale ordninger betyr ekstra kostnader for Posten, legger vi vekt på å begrense antall steder og holde en ensartet praksis for hele landet. I tillegg til Honningsvåg/Nordkapp er det i dag datostempel i PiB på følgende steder i Finnmark: Gamvik, Bugøynes, Mehamn og Kjøllefjord. Når det gjelder de tre kommunene i Finnmark (Kautokeino, Loppa og Hasvik) det refereres til i spørsmålet, mottok distriktsledelsen høsten 2010 en søknad fra PiBdriveren i Sør-Tverrfjord (Loppa kommune), om tildeling av steds- og datostempel. Søknaden ble avslått med begrunnelse i at det ikke var tilstrekkelig behov, verken filatelistisk og/eller driftsmessig, for tildeling av stempel. Det er ikke mottatt tilsvarende søknawder fra Kautokeino eller Hasvik kommuner. Kristin Bergum leder for konsernstab Myndighetskontakt, Posten

Satte preg på Hamburg

Nyheter på SMS

Posten var med da Norge og østlandsregionen presenterte seg for det tyske markedet under årets store havnefest i Hamburg 6. til 8. mai.

Nå kan du abonnere gratis på viktige nyheter fra konsernet til mobiltelefonen.

TEKST ARNFINN SKÅLE

Anslagsvis 300 000 besøkende var innom Norges område på Hafengeburtstag, noe som overgikk de mest optimistiske prognoser.

igjen i Postens utstillingsstempel. Til tider var det så mange besøkende at folk bare ble presset gjennom festivalen, men norske frimerker og stempel var populære, noe som ga godt salg for Posten.

Frimerker og stempel. I samar-

beid med arrangøren hadde Pos ten laget Personlige frimerker av seilskuta «Berntine» og skoleskipet MS «Sjøkurs». Begge skip besøkte Hamburg under festivalen. Det gjorde også hurtigruteskipet «Fram», som man kunne finne

Personlig. Personlig frimerke av skoleskipet MS «Sjøkurs».

Ved å abonnere på nyheter fra konsernet får du raskt beskjed om viktige nyheter uansett hvor du måtte befinne deg. Abonnementet er kun tilgjengelig for medarbeidere i Norge. Det er kun nyheter som har stor betydning for virksomheten og driften av konsernet som blir sendt ut via SMS. Nyhetene vil være aktuelle for alle konsernets medarbeiderne i Norge. Eksempler på dette er lønnsoppgjøret og lansering av Digipost.

SLIK GJØR DU: For å starte tjenesten: 1. Opprett en SMS 2. Skriv i tekstfeltet: info start 3. Send meldingen til tlf.: 2262 For å stoppe abonnementet: 1. Opprett en SMS 2. Skriv i tekstfeltet: info stopp 3. Send meldingen til tlf.:2262


22

NR. 6

Folk i farta

13. MAI POST- & BRINGAVISEN

NR.6

13.MAI 2011

FOLK I FARTA 23

POST- & BRINGAVISEN

TIPS OSS OM FOLK I FARTA

DAGENS VISDOMSORD:

Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

Den dagen det ikke skrives brev, vil livet miste mye av sitt lys og sin varme.

MIN HVERDAG

VISSTE DU AT...

Johan Falkberget

BRA JOBBA!

Ryddet vekk rasket

Sjef med orden i sysakene RAGNAR KRAG EVENSEN (37) Arbeidssted: Bring Cargo Stilling: HMS-sjef

Han har systematisering og struktur som drivkraft, HMS-sjefen i Bring Cargo. TEKST MARIA T. SIVERTSEN

Siden 2006 har Ragnar Krag Evensen vært sjef for helse, miljø og sikkerhet i Bring Cargo. Her jobber han blant annet med jobbsikkerhet, ulykkesforebygging og granskning. Konkurransefortrinn. De siste årene

har ulykkestallene i Bring Cargo vært stabile, med rundt 14 personskader i året. – Én personskade er likevel én personskade for mye, så vi jobber aktivt med å redusere potensielle faremomenter, og lære av ulykker, sier Evensen. Krevende kunder. Kunder som Sta-

toil krever tett oppfølging i HMSarbeidet. Bring Cargo og oljegiganten har egne HMS-møter minimum kvartalsvis for å gå gjennom tiltak. – I offshore og industri blir HMS-arbeidet satt svært høyt. At vi tar dette alvorlig gjør at vi fremstår som en seriøs bedrift, og det gir oss et viktig konkurransefortrinn, sier Evensen.

vært koordinator for granskninger av ulykker i divisjon Logistikk. Noen ganger igangsettes det granskning selv om ingen ble skadet. Et eksempel på det er ulykken i Olden i mars 2011, der en Bring-sjåfør kjørte av veien, men heldigvis kom uskadet fra hendelsen. Sjåfører og terminalarbeidere har en utsatt arbeidssituasjon, og derfor er det viktig å legge til rette for at arbeidet foregår så sikkert som mulig.

LAGBILDET

Drastisk endring. HMS-sjefen har

Bevisst. I år vil HMS-sjefen utarbeide

mellom 10 og 20 omfattende miljørapporter for kunder. For kort tid siden var tallet null. Evensen sier han også merker stor forskjell på holdninger til miljøarbeid internt i bedriften.

Krevende. – En tydelig miljøprofil begynner å bli et krav for å vinne anbud og opprettholde eksisterende avtaler, sier Ragnar Krag Evensen, sjef for helse, miljø og sikkerhet i Bring Cargo. Foto: Jarle Andersen

– Det har blitt struktur på arbeidet, og folk er generelt mer bevisst, mener han. Nettopp struktur og systematikk er noe Evensen brenner spesielt for. – Så du har orden i sysakene? – Det sies vel at jeg har nettopp det, smiler han.

40

40 ÅR: 28. mai: Dag Tapani Knutsen, Kristiansand

50 ÅR: 26. mai: Greta Kristin Ursin, Kanebogen

50 ÅR: 28. mai: Hilde Simonsen Lind, Kjeller

50 ÅR: 30. mai: Atle Ebeltoft, Lørenskog

60 ÅR: 9. mai: John Midtgard, Narvik

60 ÅR: 12. mai: Helge Moseid, Kristiansand

60 ÅR: 14. mai: Niels Henrik Abel, Hamar

60 ÅR: 60 år: 18. mai: Evelyn Fonn, Åsane

60 ÅR: 27. mai: Tom Østreng, Oslo

60 ÅR: 28. mai: Randi Holen, Otta

15. mai gikk startskuddet for Postens Plusstjenester. Nå kan privatkunder over hele landet melde adresseendring via Internett eller telefon. 30 kundebehandlere er klare til å betjene postkunder som ønsker å benytte seg av Postens Plusstjenester – bestilling av «Midlertidig Ettersending» og «Oppbevaring av Post» via Internett eller telefon – mot betaling. – Vi er veldig spent på hvordan betalingsordningen blir tatt imot av kundene. Vi tror folk vil akseptere at de må betale for et tilbud som er vesentlig bedre enn den gamle ordningen med blankettbasert adresseendring, sier kundebehandler Aslaug Eintveit ved kontaktsenteret i Haugesund. (Postavisen nr. 9, 2001)

FOR 50 ÅR SIDEN:

Én personskade er likevel én personskade for mye, så vi jobber aktivt med å redusere potensielle faremomenter, og lære av ulykker

60 ÅR: 31. mai: Gerd Waage Skålevik, Stord

40 ÅR: 30. mai: Jon Nikolaisen, Lakselv

50

50 ÅR: 31. mai: Merete Netteland, Lørenskog

50 ÅR: 31. mai: Svein Olsen, Lørenskog

60 ÅR: 19. mai: Kjell Ellefsrød, Stokke

60 ÅR: 19. mai: Åse Nomme, Skien

60 ÅR: 2 juni: Ingrid Herdlevær, Bergen

70

SEND INN FOTO av din avdeling til

REDAKSJONEN@POSTEN.NO

BRING EXPRESS, OSLO. Her er noen av de mange miljøbevisste hos Bring Express i Nydalen i Oslo som har tatt Miljøbeviset: F.v. adm. dir. Ove Bråland Sætre, Andreas Vaagen, Einar Astad, Knut-Egil Thorvaldsen og Mia Kristine Olsen. Miljøbeviset er en gratis, grunnleggende miljøutdanning myntet på alle i Posten. Foto: Birger Morken

Brevet skal alltid ha en sentral plass i vår bevissthet som postfolk. Det er ikke noe krav eller pålegg, det står ikke i noe reglement. Det er bare en selvfølgelighet. Budbæreren har alltid vært en nødvendighet – i alle forhold og til alle tider. Histiætus het grekeren som barberte sin slave på hodet og skrev en viktig beskjed på den blanke issen. Så fikk mannen gå der til håret var utvokst. Først da ble han sendt av gårde til mottakeren som kunne la ham barbere på nytt, og lese den viktige meldingen som ingen hadde maktet å spore opp underveis. (Post nr. 1, 1961)

25 OG 40 ÅR I POSTEN OG BRING

SEND INN DINE GRATULASJONER TIL REDAKSJONEN@POSTEN.NO 30 ÅR: 24. mai: Sten-Arne Pedersen, Lørenskog

FOR 10 ÅR SIDEN:

– Som eneste bindeledd mellom de norske FN-soldatene i Libanon og familiene hjemme i Norge, er Posten og feltpostkontoret velferdstilbud nr. 1. Det er feltpostinspektør DKØ, postsjef Ola Ramstad, som sier dette. Sammen med assisterende feltpostinspektør, avdelingsleder Atle Ola Barbo, foretok han for en tid tilbake kasseettersyn og driftsinspeksjon ved feltpostkontoret i FN-bataljonen. Feltpostkontoret ligger i den norske FN-bataljonens hovedkvarter(Norbatt) i byen Ebel el Saqi og har full postal tjeneste med en bemanning på tre fullt utdannede postfolk. (Post nr. 2, 1986)

me de som arbeider på kontor. Farlige forhold kan også oppstå her; man kan snuble i løse ledninger eller taste en SMS mens man går i trappene og ikke er observant, sier Evensen. I år har det så langt vært færre ulykker enn normalt, og fortsetter det slik vil det bli et godt år for Evensen og hans arbeid. også ansvaret for det ytre miljøet. Evensen sier det har vært en drastisk endring i bedriftenes miljøbevissthet de siste årene. Stadig flere kunder krever årlige miljørapporter, der de vil vite hvor mye deres transportbehov forurenser. – En tydelig miljøprofil begynner å bli et krav for å vinne anbud og opprettholde eksisterende avtaler, sier han.

TILBAKEBLIKK

FOR 25 ÅR SIDEN:

Kontorfeller. – Men vi må ikke glem-

50 ÅR: 22. mai: Khudada Yarmoradi, Bærum Postterminal

60 ÅR: 26. mai: Trond Jensen, Finnsnes

VEL BLÅST: Ved Bring-terminalen på Karihaugen har de to vaktmestrene Roger Martinsen og Morten Schrøder (t.v.) brukt de siste dagene i april til våropprydding. Det blir mye søppel i løpet av vinteren i dette området. Noe kommer fra egen aktivitet ved lasting og lossing, som for eksempel plast og pallrester. Bring-terminalen ligger dessuten tett inn på avkjøringen til Lillestrøm, og spesielt tomflasker suser ut gjennom bilvinduene og ned i skråningen mot terminalen. Bare langs denne strekningen ble det plukket 20 sekker søppel. Alt som kan, blir gjenvunnet. Til sammen samlet de to Rusken-entusiastene 30 sekker pluss pallrester og annet skrot i løpet av fire dager. Inspirerende for kolleger ved andre terminaler, kanskje? Foto: Nils Midtbøen

Granskning. Siden april har Evensen

GRATULERER

30

» Postcanto hedrer The Beatles med konsert på Kolben i Kolbotn 22. mai klokka 18? Koret skal synge mange av Liverpool-kvartettens klassikere. Postcanto får musikalsk drahjelp av anerkjente Strings Unlimited, som tidligere har spilt inn en CD med kjente slagere fra John, Paul, George og Ringo. Bestill billett: http://www.kolben.no/arrangementer.php

50 ÅR: 20. mai: Oddveig Dybdahl Fagerfold, Selbu

50 ÅR: 2. juni: Mai Gunn Bergsvik Hope, Knarvik

60 ÅR: 21. mai: Inger Johanne Skilbred, Skien

50 ÅR: 20. mai: Lisbeth Knotten, Oslo

60 60 ÅR: 22. mai: Mailvaganani Sithiravelautham, Lørenskog

50 ÅR: 21. mai: Bent Åge Fafting, Stokke

40 ÅR: 7. mai: Svein Kyrre Hamnes, Oslo 18. mai: Trond A. Eriksson, Fauske

60 ÅR: 29. april: Edmund HarrisChristensen, Bring Cargo Haugesund

60 ÅR: 23. mai: Olaf Jensen, Stavanger

30. mai: Wenche Roos Lie, Vinterbro 50 ÅR: 21. mai: Trond Harald Gundersen, Tromsdalen 21. mai: Jorun Nilsen Stallemo, Kristiansand 27. mai: Tor Håkensen, Hamar

70 ÅR: 22. mai: Ole Sten Hjelljord, Rjukan

70 ÅR: 29. mai: Marit Solvei, Arendal

28. mai: Marit Lervik, Rakkestad 30. mai: Helen Medhaug, Sandnes

60 ÅR: 29. april: Aud Foss, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 14. mai: Ingebjørg Melgaard, Gulskogen

25 ÅR I POSTEN: 27. mai: Bjørn-Roald Davidsen, Tromsø

25 ÅR I POSTEN: 1. juni: Marit Sørpoll Lykkebø, Måløy

25 ÅR I POSTEN: 3. juni: Mary Ann Hagen, Skien

25 ÅR I POSTEN: 5. juni: Altaf Mohammad, Lørenskog

40 ÅR I POSTEN: 27. april: Johan Ravlo, Asker

40 ÅR I POSTEN: 28. mai: Henning Vabø, Måløy

50 ÅR I POSTEN: 1. juni: Andreas Sandvikmoen, Vågsbygd

50 ÅR I POSTEN: 1. juni: Odd Christian Brosstad, Oslo

5. mai: Anne Storli, Finnsnes 18. mai: Anne-Mari Takseth, Lørenskog 21. mai: Gunnar Lillegård, Mo i Rana 26. mai: Randi Sundsøy, Sogndal 70 ÅR: 22. mai: Dorthea Meisingseth, Averøy

50 ÅR I POSTEN: 1. juni: Jan Reidar Kolnes, Kongsberg

25 ÅR I POSTEN: 1. mai: Astrid Emilsen, Oslo 1. mai: Mary Sørensen, Mørkved 8. mai: Rita Wenberg, Gjøvik 2. juni: Ellen Margrethe Tønnessen, Kristiansand 2. juni: Jorunn Brursås Sivertsen, Hamar 40 ÅR I POSTEN: 10. mai: Einar Inge Eidsaunet, Hønefoss


24

NR. 6

Punktum SMÅNYTT

13. MAI 2011

POST- & BRINGAVISEN

FEIL ADRESSE?

REDAKSJONEN AVSLUTTET:

» Er du ansatt i Posten Norge AS og det er feil adresse på denne utgaven av Post- og Bringavisen? Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». » Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernstab Kommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

» Redaksjonen avsluttet arbeidet med denne utgaven onsdag 11.mai. Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer fredag 3. juni.

ARKIVBILDET

Russejentene som leverer «Postpikene» i Narvik lever for å levere i russetiden, «mest på grunn av at vi liker mottoet til Posten,» som de selv sier. De sju jentene som står bak er de første i Narvik med egen russebuss. Den har ingen Post i Butikk om bord, men selvsagt en bar. Bussen er blitt et møtested for russen i byen. De sju bussjentene er også lett gjenkjennelig i Narvik med sine gensere og caps påført «Postpikene».

Tonesikkert. Oslo Postorkester spilte seg til fjerdeplass i NM. Her fra jubileumsfest for Posten i fjor. Foto: Nils Midtbøen

Spilte seg høyt opp Oslo Postorkester fikk fjerdeplass med 92,5 poeng av 15 deltagende musikkorps i 4. divisjon i Norgesmesterskapet i Janitsjar i Trondheim. Soloer av Liv Bodil Sortodden (trombone), Tor Haagensen (aufonium), og et tonesikkert korps ga lønn for strevet etter måneder med forberedelser på Østlandsterminalen. Iført grønne slips og skjerf fra Bring og røde drikkeflasker fra Post leverte de musikalske posthorn nesten optimalt. Helgen før fikk Oslo Postorkester 2. plass med 91 poeng av sju musikkorps i 2.divisjon i Akershusmesterskapet.

Gratulerer, Citymail Fredag 13. mai er ingen ulykkesdag for Bring Citymail i Sverige. I dag er nemlig selskapet 20 år. Konsernsjef Dag Mejdell mener dagen ikke bare er et jubileum for Bring Citymail og alle ansatte. Den er også et jubileum for alle postkjøpere som på grunn av Bring Citymail i løpet av 20 år har spart milliarder av kroner i porto. Bring Citymail feirer 20 år som utfordrer i det svenske markedet. – Det skal vi fortsette med! Selv om de siste to årene har vært krevende for Bring Citymail, er vi nå på rett vei, sier Mejdell, som hilser på vegne av et Posten Norge som er stolt eier.

POSTSLIPP. Først postfly fra Norge slapp post ved Longyearbyen 28. mars 1954. Fotografen tok bilde i det flyet svinger inn over fotballplassen. Bildet er hentet fra boka Hilsen fra Svalbard nylig utgitt av dreiser forlag. Fotograf: Leif Archie Grøndal.

Kake for Digipost Hvorfor er Digipost bra? Det er spørsmålet som er stilt i forbindelse med en Digipostkampanje i postkontornettet. I alt seks vinnere er premiert med en kake dandert med påskriften «Spør oss om Digipost». Nordstrand postkontor ble en av de tre første vinnerne. Inger Wilson svarte blant annet at Digipost fungerer «suverent om du er mye bortreist, f.eks. tilbringer store deler av vinteren i Spania». Digipost ble åpnet for alle i Norge 4. april. Over 100 000 brukere har registrert seg, og flere store kunder har inngått avtale om å sende post gjennom den nye kanalen. Den første utsendelsen utenom Postens egne meldinger skal komme denne måneden. Vinnersmak. Inger Wilson (t.v.), Eva Græsberg (daglig leder) og Daniel Rokseth Bøen ved Nordstrand postkontor koste seg med god marsipankake. Eris Kristiansen og Anne Lise Gringen hadde senvakt og fikk kake da de kom på jobb senere. Foto: Nils Midtbøen

Post & Bringavisen nr 6 2011  

Konsernavis for Posten Norge AS. Opplag 22.000. Nr. 6/2011 - 13. mai • 60. årgang

Post & Bringavisen nr 6 2011  

Konsernavis for Posten Norge AS. Opplag 22.000. Nr. 6/2011 - 13. mai • 60. årgang

Advertisement