Page 1

S.09 > Fretex fryder seg over en avtale med Posten S.11 > Kjededrift i divisjon Post opphører som forretningsområde S.14 > Postbudene faller stadig sjeldnere på glattisen

MIDTPUNKTET

Post- & Bringavisen Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 5/2011 - 15. april • 60. årgang

Bedre bak rattet Postens sjåfører skal heve kvaliteten på to Bring-produkter med hjelp av radioreklame. SIDE 10

»

Ekspert for Expert Fra midt i mai skal kundeavisene til Expert utelukkende distribueres av Posten. SIDE 04

»

Et veto mot det tredje postdirektivet vil neppe bety mye for Postens utvikling, mener konsernsjef Dag Mejdell. Han er mer opptatt av at eposten overtar for den fysiske posten. »

Roger Tømmerholens hunder har oppdragelse utenom det vanlige. TETT PÅ SIDE 18

»

Så mye får du i lønn Posten er enig med Postkom i morselskapet om årets lønnsoppgjør, med virkning fra 1. april. SIDE 10

»

SIDE 16

»

Veto stopper ikke eposten LEDER SIDE 2 SIDE 6

Vennlig disiplin

Postbud Jan Olav Tuterud sprer glede på sykkel i Hamars gater.

»


2

NR. 5

Puls POST- & BRINGAVISEN BESØKSADRESSE: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus’ gate 14A, Oslo Tlf: +47 2314 8410/Faks: +47 2314 8025 ANSVARLIG REDAKTØR: Elisabeth H. Gjølme, Tlf: +47 901 40 449 Epost: elisabeth.gjolme@posten.no

SITATET

NR. 5

15. APRIL 2011

PULS

POST- & BRINGAVISEN

95%

3 686

Leveringskvalitet på stykk- og partigods fraktet av Bring Cargo de siste tre ukene. Ned 0,7 %.

Antall miljøbevis som er godkjent + påbegynt i i konsernet i Norge, Sverige og Danmark. Opp 38.

Antall besvarte telefonhenvendelser til Posten og Brings kundeservice siste tre uker. Opp 3 721.

JOBBER SMARTERE

Terje Owrehagen Tlf: +47 408 58 927 Epost: terje.owrehagen@posten.no

DAG MEJDELL KONSERNSJEF

Et veto vil ikke gi oss flere bankkunder i postkontorene eller stanse overgangen til elektronisk kommunikasjon.

Jeg ble overrasket da Arbeiderpartiets landsmøte valgte å gå inn for reservasjon mot EUs tredje postdirektiv.

vi er en del av. Realiteten er at vi er avhengig av nye forretningsområder for å sikre et solid Posten-konsern.

Overrasket fordi Oslo Economics på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har konkludert med at en åpning av markedet for brev under 50 gram bare i liten grad vil øke behovet for statlig betaling for posttjenester. Det er ingen sammenheng mellom Postens behov for omstilling og et veto mot EU-direktivet. De sendingene som vi har enerett på, brev under 50 gram, står for 15 prosent av konsernets omsetning. Det er allerede konkurranse om det meste vi driver på med, og vi er gode til å konkurrere.

Derfor har vi også satset flere milliarder kroner på oppkjøp av nye virksomheter i Norden. Kundene etterspør nordiske løsninger, og nasjonale grenser viskes ut i bransjen. Vår hovedkonkurrent er Posten Norden, som er en fusjon av Posten Sverige og Post Danmark. Også de tenker nordisk. Et nei til postdirektivet skaper usikkerhet om vår nordiske satsing. I Sverige distribuerer vi brev til flere husstander enn i Norge. Bring Citymail har eksistert i 18 år og har et innarbeidet konsept og en stabil og økende kundeportefølje. Selv om vi har hatt utfordringer med lønnsomheten i Bring Citymail de siste årene som følge av geografisk utvidelse og virkninger av finanskrisen, er satsingen i Sverige viktig for oss.

I de siste ti årene har brevene i stadig større tempo forsvunnet over fra den fysiske postkassen til epost. Det er jo også derfor vi har etablert Digipost. Vi ønsker å være med som postleverandør også i den digitale verdenen. Og der er det full konkurranse. Markedet for fysiske, adresserte brev under 50 gram er i dramatisk fall. Vi tror volumene er ytterligere halvert i løpet av åtte år. Det er vår fremste utfordring – ikke om vi får konkurranse. Det er slik at uadressert reklame gir oss viktige inntekter og er med på å finansiere seks dagers omdeling i landet. Det er et marked som vi på ingen måte opererer alene i. Netthandel er et annet område som vokser, og som

Maria Sivertsen Tlf: +47 417 70 101 Epost: maria.sivertsen@posten.no

Det er ulike oppfatninger om konsekvensene av å reservere seg mot postdirektivet. Vi kommer til å følge saken nøye for å sikre Postens interesser. Det som imidlertid er klart, er at vi uavhengig av direktivet, må tilpasse oss kundenes behov. Et veto vil ikke gi oss flere bankkunder i postkontorene eller stanse overgangen til elektronisk kommunikasjon, og er derfor heller ingen garanti for å opprettholde arbeidsplasser. Det gjør vi utelukkende med å finne nye inntektskilder.

SIGNERT

Facebookfella Det kan være farlig å mene for mye om Melodi Grand Prix på Facebook. Men jeg har gjort det. En varaordførerkandidat ble brått revet ned av pidestallen da hun blandet bongotrommer, samer og moskuser sammen med årets grandprixvinner på Facebook.

Jeg gikk ikke lenger enn å gi karakterer til låtene. Privat moro i sosiale kanaler. Postdirektivet får du dog ikke vite min mening om selv om jeg ble utfordret til det av en av mine venner. Jeg setter et klart skille mellom jobb og privatliv enten det er Facebook eller Twitter. 4. februar 2004, for bare sju år siden, så Facebook dagens lys. Nå er det over 500 millioner brukere på verdensbasis, og nylig leste jeg at de planlegger sin inntreden i Kina. Alle må forholde seg til Facebook. Mange virksomheter har innført retningslinjer for hvordan du som medarbeider skal forholde deg i sosiale kanaler.

Den diskusjonen har vi startet i

TIPS OSS! Har du et tips om en avdeling eller en person i Posten eller Bring som har funnet en smart måte å jobbe på? Send det inn til redaksjonen@posten.no

Synligere sykling. Bring Express i Sverige vil gjøre sykkelbudene synligere for kunder og mulige kunder i tråd med Postens ambisjoner om å være det mest miljøvennlige post- og logistikkselskapet. En rekke tiltak vurderes for å gjøre de grønne syklistene enda tydeligere som et fullt ut miljøvennlig alternativ. Sykkelveskene skal få miljømerking, sosiale medier skal vektlegge miljøet når sykkelbud skal rekrutteres, web-siden skal gis enda klarere grønn profil, reklamemateriell med miljøprofil skal stiles til mulige kunder, på Googles søkemotor skal ordet «sykkel» klatre høyere på trefflisten og nyhetsbrevet ExpressNews vil si tydelig fra om at sykkelbudene er det helgrønne alternativet for kunder med transportbehov i svenske byer. På bildet er det en av de danske sykkelbudene som tråkler seg vei forbi mer miljøbelastende doninger. Foto: Mathias Nordahl Carlsen

FREMOVER

STILLINGSANNONSER: Kristin Fremmergård, tlf: +47 2314 8097 Epost: kristin.fremmergard@posten.no DESIGN OG PRODUKSJON: Konsernstab kommunikasjon, Design UTGIVER: Posten Norge AS Postboks 1500 Sentrum 0001 OSLO redaksjonen@posten.no TRYKK: Mediatrykk, Bergen Opplag: 25 000

TORSDAG 12. MAI

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

Fokusert. Evy-Ann von der Fehr (salgsstøtte) Dag Ulvatne Hansen (Key account manager) og Wenke Kristin Aronsen (Kundeservice) har jobbet fram nye avtale med Brilleland om distribusjon av uadressert reklame. Foto: Nils Midtbøen

Brillefin avtale TELEFON REDAKSJONEN: +47 2314 8410 EPOST: redaksjonen@posten.no

God samhandling internt har gitt Bring Mail innpass hos Brilleland. Mediebyrået Mediaedge:cia tester en uadressert kampanje for Brilleland med materiell i postkassa. Den vil gi Bring inntekter på 390 000 kroner. Hvis kampanjen fungerer etter hensikten,

kan det bli flere kampanjer. Kampanjen kom som innspill fra Kundeservice Storbedrift. Samarbeidet med Kundeservice, salg og mediebyrået ga Brilleland et verdifullt produkt som har stort potensial.

» Posten legger frem resultater for første kvartal 2011. TORSDAG 19. MAI OG FREDAG 20. MAI

» Konsernsjef Dag Mejdell på reiserunde

hos Bring i Danmark.

FREDAG 20. MAI

» Posten lanserer nytt frimerke: Drammen by 200-årsjubileum. FREDAG 3. JUNI

» Posten lanserer nytt frimerke:

Oslo brann- og redningsetat 150 år.

TIRSDAG 7. JUNI

» Stokke postterminal feirer ti-årsjubileum.

SETT UTENFRA

SAGT OM

Rekordstor økning i pris

FRA KAFÉ TIL POST

Royal Mails årlige prisøkning for Apost ble iverksatt 4. april. Prisen på et frimerke steg 5 pence til 46 pence. Dette er den største prisøkningen som er notert i Royal Mails historie. Prisjusteringen tilsvarer en økning på 12 prosent, noe som er tre ganger så mye som inflasjonsnivået. Royal Mails frimerkepriser på brev opptil 100 gram vil likevel forbli blant de laveste i Europa, ifølge selskapet. Prisøkningen fra Royal Mail vil i gjennomsnitt gjøre det 7 pence dyrere i uken for en engelsk husholdning å poste brev. – Ingen liker å betale mer, og vi beklager at vi må ta disse tøffe avgjørelsene når det gjelder prising, sier Moya Greene, sjefen i Royal Mail. Kilde: postaltechnologyinternational.com

Posten også. På den ene siden har vi ytringsfrihet, på den andre siden lojalitet til arbeidsgiver og taushetsplikt. Posten og Bring bruker Facebook og Twitter aktivt i dialog med kunder og for eksempel i Digipost-kampanjen. Vi ønsker at du som medarbeider er med på å spre dette innholdet. Men kan du si hva du mener om for eksempel Digipost?

Netcom har åtte kjappe prinsipper for

Håvard Jørstad Tlf: +47 936 92 847 Epost: havard.jorstad@posten.no

AVTALT

3

85 151

Omstillingene stopper ikke

FUNG. REDAKSJONSSJEF:

Henrik Sørlie Tlf: +47 926 65 225 Epost: henrik.sorlie@posten.no

Vi ønsker å løfte fram sjåførene som helter og vise hvor viktige de er for oss og produktene våre.

LEDER

REDAKSJONEN:

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 Epost: birger.morken@posten.no

POST- & BRINGAVISEN

Vibeke Trasti, markedsansvarlig for Bring Parcels i Norge, side 10

REDAKTØR: Mads Yngve Storvik, Tlf: +47 900 45 079 Epost: mads.storvik@posten.no

Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 Epost: nils.midtboen@posten.no

15. APRIL 2011

OPPRINGT AV FALSK POSTEN-ANSATT

» Hønefoss postkontor åpner

i dag dørene til et tre ganger så lite postkontor som det de flyttet fra. I dag åpner dørene i lokalene til tidligere Melkebaren i Storgaten 11 etter at hovedpostkontoret i Hønefoss har holdt til Storgaten 4 i ti år. Grunnen til at de har valgt å gjøre dette, er et nytt konsept fra Posten som også postkontoret i Hønefoss sentrum må tilpasse seg: – Alle postkontorene skal inn i et nytt konsept hvor hvert postkontor skal ha rundt 220 kvadratmeter. Hvert eneste postkontor skal også være like i innredning slik at en kunde skal kunne kjenne seg igjen og finne ting som konvolutter og alt annet som hører med på vant plass. På en måte skal vi bli nesten som en Rimi-butikk, slik at når du kommer inn på én, så kjenner du deg igjen fra en annen, sier Karin Tangen. I flytteprosessen har de også blitt én mindre ansatt. Ringerikes Blad

POSTVANDALER HERJER PÅ VAULEN

» Tre ganger den siste uken har

noen vært i postkassen til Lin Therese Fredriksen Reese og herjet med innholdet i denne. – Etter å ha snakket med naboene fant vi ut at det ikke bare var hos oss at dette har funnet sted. Også naboene har blitt veldig plaget, sier hun. Blant annet har en annen nabo i Granlunden på Vaulen bestilt en DVD. – Da han kom hjem fant han bare emballasjen revet opp og kvitteringen i postkassen. Ifølge Reese politianmeldte naboen forholdet som tyveri. Noen dager senere ble DVD-en funnet igjen i hagen til en annen nabo. Rogalands Avis

» Anne Edvardsen er bosatt på Oslos vestkant og én av flere som har fått den mistenkelige telefonen fra skjult nummer. – Det var en veldig hyggelig kvinne som ringte. Hun fortalte at Posten skulle ha en undersøkelse for å sjekke postforsendelser over en tre ukers periode, og det var viktig å få avklart om det ville være noen i husstanden i påsken. Edvardsen svarte «nei» på spørsmålet fra den tilsynelatende så tillitsvekkende, unge kvinnen med østlandsdialekt. Først litt lettet over at hun da ikke passet inn i undersøkelsen, ble Edvardsen straks klar over at hun hadde gått rett i fella. Kunne det være en kjeltring som ville vite om huset skulle være ubebodd i påsken? Mistanken ble forsterket etter å ha pratet med Posten. – Vi har sjekket med alle våre spørrebyråer, og ingen kjenner til dette. Det er ikke vi som ringer, sier informasjonssjef i Posten, Jørn Michalsen. Han opplyser at i alle fall ti personer fra Osloområdet ringte Posten i forrige uke og lurte på hva denne undersøkelsen var. Aftenposten Aften

bruk av sosiale medier. De sier noe om at det er bra for bedriften at du bruker dem, men at du må huske på hvor du jobber. Deretter går de litt dypere inn i hvorfor bedriften bruker sosiale medier, hvem i bedriften som har ansvaret for ulike oppgaver, hva slags kommentarer man skal svare på og hvordan man skal svare. Netcom er veldig tydelige på at medarbeiderne ikke sier negative ting om andre bedrifter og produkter. Og de er også veldig tydelige på at det er noen temaer man ikke diskuterer åpent, for eksempel børssensitiv informasjon og interne omorganiseringer. Dessuten vet alle at de ikke skal svare journalister på vegne av bedriften hvis det ikke er jobben deres.

Poenget er at sosiale medier er kraftfullt, både i positiv og negativ forstand. Det er viktig å finne balansen mellom hva som kan kommenteres fritt, og hva som er underlagt andre regler.

Stormberg sier det så enkelt som at: «Du skal ikke plage andre. Du skal skrive sant og ærlig, og for øvrig kan du skrive hva du vil … basert på sunt folkevett og folkeskikk.»

MADS STORVIK REDAKTØR


4

NYHETER

NR. 5

15. APRIL 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 5

15. APRIL 2011

NYHETER

POST- & BRINGAVISEN

Feiring i Larvik

NetPosti karbonnøytralt

VIP-behandling

» 1. april feiret Larvik kundesenter ti år med åpen dag for innbudte. Senteret begynte som et utgående kundesenter for logistikk og post med spesialisering for bedriftsmarkedet. I dag er oppgavene fordelt på kundeservice for privat og bedriftsmarkedet, ett salgsteam for logistikk, ett salgsteam for post og Postens analyseteam.

» Den finske elektroniske meldingsutvekslingstjenesten NetPosti har siden 2008 fokusert på å redusere karbonutslippene. I løpet av denne perioden har de gått fra 28 gram til 3 gram utslipp. NetPosti oppgir å ha satt søkelys på miljøvennlige metoder, og kompenserer for resterende utslipp gjennom å delta i miljøprosjekter. (cep-research.com)

» Bring Parcels i Danmark har begynt å gi enkelte kunder VIPbehandling, med direkte telefonnummer til kundeservice. Kontorutstyrsleverandøren Staples er først ute med ekstra god og daglig forbindelse med Parcels, noe som har ført til gode tilbakemeldinger fra storkunden. Ambisjonen er at behandlingen kan gi fortrinn i salgsarbeidet.

Fant tonen. Experts administrerende direktør, Lars Tendal, og salgsdirektør i Bring Mail, Kjell Magne Leirgulen, har nylig avsluttet forhandlingene om distribusjon av Experts kundeaviser. Foto: Birger Morken

AKKURAT NÅ

Åpnet Digipost » – Har du sendt noe til meg? spurte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Hun henvendte seg til konsernsjef Dag Mejdell da de offisielt lanserte Digipost på ministerens kontor tirsdag 5. april. Kleppa registrerte seg som bruker mens pressekorpset dokumenterte det hele. Da hun var ferdig, så hun fire brev i den digitale postkassa, deriblant et fra Mejdell. Til venstre sitter direktør for enheten Digital i divisjon Post, Thomas Mathisen. Foto: Birger Morken

– Vet vi når frem med Posten Administrerende direktør i Expert Norge, Lars Tendal, har troen på at postkassen blir en verdifull reklamekanal for dem fremover. TEKST HÅVARD JØRSTAD

Da Kjell Magne Leirgulen, salgsdirektør i Bring Mail, skulle sette sin signatur på avtalen, var det en gammel Posten-kjenning som satt på den andre siden av bordet for å signere på vegne av Expert. Lars Tendal er administrerende direktør i Expert Norge, men var tidligere konserndirektør i Posten i ni år for daværende divisjon Post. Derfor har han klokkertro på at Expert har gjort rett i å velge Posten som distributør av kundeaviser. – Med Posten som distributør vet vi at vi når fram til de kundene vi vil snakke med. Mer målrettet kommunikasjon betyr i neste instans økt omsetning for oss. Expert ønsker å bruke uadressert reklame i samspill med mer profilerende fjernsynsreklame. Vår erfaring er at adressert og uadressert reklame utløser salg direkte, og postkassen er derfor en svært verdifull reklamekanal for oss, sier Lars Tendal.

LYD PÅ NETT

Hør kampanjen » I uke 15 og 17 pågår sjåførkampanjen som skal øke kvaliteten på produktene Ekspress – Over natten og På døren. For å nå fram til sjåførene brukes radioreklame i P4 og brosjyremateriell. Sjåførene selv deltar. Morten Johnsrud (bildet) er frontfigur gjennom hele kampanjen. Han mener at både sjåfører og kunder kan bidra til bedre kvalitet på pakkelevering. http://infolink.posten.no Passord: norden

INFOLINK

5 på topp

Mest lest siden sist 1) 2) 3) 4) 5)

Lønnsoppgjøret i havn Postveto stopper ikke eposten Fristen snart ute for deg som vil opp og fram Vareprøver gjennom posten Bedre sjåfører via radioen

Ekspertise til Expert Posten tar over distribusjonen av elkjeden Experts kundeaviser. TEKST HÅVARD JØRSTAD FOTO BIRGER MORKEN

I over ti år har Expert stolt på at kundeavisen deres har hatt best effekt som innstikk i avis. Fra midten av mai skal kundeavisene utelukkende distribueres av Posten. Tidkrevende prosess. Et par pennestrøk

fra salgsdirektør i Bring Mail, Kjell Magne Leirgulen, avsluttet den lange forhandlingsprosessen med Expert Norge. Nå er det stadfestet at postkassen blir eneste distribusjonskanal for elektronikkjedens kundeaviser.

– Jeg er stolt over et salg som har blitt gjort ved hjelp av omfattende rådgivning, og jeg vil takke alle som har bidratt til at Expert valgte oss. Vi er stadig ute etter gode vinn-vinn-avtaler, og dette er en god avtale som skaper omsetning for Posten samtidig som Expert når bedre ut til målgruppen som kjøper mest elektronikk, sier Leirgulen. Bedre dekning. Key Account Manager

Morten Bergli i Bring Mail var sentral i forhandlingsprosessen med Expert. Han mener distribusjon via postkassen gir Expert mer presis styring av hvilke målgrupper de vil treffe med salgsbudskapet sitt:

– Dette har vært en rådgivningsprosess like mye som en salgsprosess. Det tok mange måneder og en rekke møter før avtalen endelig ble signert, og vi brukte lang tid på å avlive myten om at postkassen som kanal ikke er salgsutløsende nok – noe den definitivt er. Vi viste Expert at reklame distribuert via postkassen gir et bredere dekningsområde og et mer presist utvalg av relevante mottakere enn hva avisen kan gi. Avisen distribueres jo der avisabonnentene deres bor, vi distribuerer der Expertkundene bor, sier Bergli. Omfattende analyser. Gjennom et utvi-

klende samarbeid med mediebyråene IUM og Carat gjennomførte Posten analyser av Experts målgrupper og markedsandeler, samt en effektanalyse av postkassen sammenlignet med avisinnstikk. Effekttesten viste blant annet at postreklame når flere

potensielle Expert-kunder enn papiravisen. – Dette brukte vi som argument i salgsprosessen. I tillegg viste vi også frem segmenteringsverktøyet vårt. Expert ga oss salgsdata som vi brukte til å analysere nærområdet til butikkene deres ved hjelp av kartsystemet vi bruker for uadressert postreklame. Derav kunne vi se hvor stor omsetning hvert varehus hadde i nærområdet sitt, og kunne på grunnlag av dette

velge ut et relevant distribusjonsområde, sier Bergli. Kvalitet i bunnen. Selgerne har lagt ned

en formidabel jobb med å bearbeide og overbevise Expert til å signere avtalen. Bergli er likevel bestemt på at de aldri ville vært i stand til å dra i land avtalen uten kvaliteten som ligger i bunn for Postens tjenester. – Vi ville aldri fått denne avtalen på plass

om det ikke hadde vært for den kvaliteten som blant annet postbudene i regionene leverer til daglig. Det er lettere for oss som selgere å få i stand avtaler når vi er sikre på at alle i hele verdikjeden sørger for at kunden blir fornøyd med valget. Slik som Expert i dette tilfellet kan forvente at kundeavisen kommer ut på den dagen de ønsker. Avtalen er et resultat av innsatsen til alle som sørger for at vi har god kvalitet hver dag, sier han. Videreutvikles. Den nysignerte avtalen

Vi ville aldri fått denne avtalen på plass om det ikke hadde vært for den kvaliteten som blant annet postbudene i regionene leverer til daglig. Morten Bergli, Key Account Manager I Bring Mail.

innebærer at samarbeidet mellom Expert og Posten skal utvikles videre. – Det er nå jobben begynner, og det er nå vi må vise Expert at de har gjort riktig valg. Det innebærer at vi opprettholder den gode kvaliteten vi er kjent for, og at kundeavisene deres kommer ut tidsnok, sier han.

POSTKASSENS FORDELER » Gir kundene en unik mulighet til å nå relevante målgrupper som er interessert i deres tilbud

» Reklame eller informasjon kan sendes til alle husstander og bedrifter i Norge

» Postkassen gir den beste dekningen i stort sett hele Norge

» Postreklame foretrekkes når forbruker oriente-

rer seg om tilbud, uansett bransje (Forbruker & Media 09)

» Folk oppbevarer postreklame, og leser den når det passer best

» Rundt 66 % av alle husholdninger i Norge ønsker å motta uadressert reklame i postkassen

» Bring har de beste verktøyene og kunnskap til å

hjelpe kunden med å finne sin målgruppe, basert på for eksempel geografi eller demografi

5


6

NYHETER

NR. 5

15. APRIL 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 5

15. APRIL 2011

NYHETER

POST- & BRINGAVISEN

Oslo havn EU-godkjent

TNT satser dobbelt

Hviskende togbremser

Vurderer bilavgifter

» Oslo havn er Norges første EU-sikkerhetsgodkjente havn. Det betyr at selskapet følger både nasjonale forskrifter for havnesikring og EU-direktiv. Det er i praksis Oslo havns overordnede plan for havnesikring fra 2007 og vurderinger av sårbarhet som har sikret selskapet den ettertraktede godkjenningen fra EU. (www. oslohavn.no)

» Den nederlandske distributøren TNT satser dobbelt på e-handel ved både å eie nettbutikker og tilby logistikk og logistikkrelaterte tjenester. Ved å eie og drive egne nettbutikker får TNT god kunnskap om kundenes behov og bruk av blant annet logistikktjenester. TNT tilbyr også utvikling av websider og innholds- og lagerstyring. (cep-research.com)

» EuropeTrain», et fremtidsrettet tog fra Deutsche Bahn, ruller lavmælt inn i fremtiden med nye bremser som skal halvere støy fra toglinjen og som også kan benyttes på eldre togsett etter justering. Toget overvåkes av teknikere og ingeniører i et testprogram som skal gi toget 200 000 kilometer på bane før testperioden avsluttes i 2012. (www.deutschebahn.com)

» Regjeringen varsler at den kan komme til å endre bilavgiftene i forbindelse med statsbudsjettet for 2012. Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) sier at regjeringen mener det er grunn til å gjennomgå hele avgiftssystemet knyttet til bilbruk, bilhold og bilkjøp for å se om det fungerer etter hensikten. Eventuelle endringer kan komme allerede neste år. (NTB)

7

Satser fortsatt nordisk Flere fremtredende jurister tror ikke Posten Norges satsing utenlands blir påvirket av et veto mot postdirektivet. Men usikkerhet råder. TEKST HENRIK SØRLIE

Aps landsmøtevedtak har ført til en rekke spekulasjoner om hva som vil skje med forholdet mellom Norge og EU. Storpolitikken overlater vi til andre aviser å omtale. Derimot skal vi se på hva EØS-eksperter tror om eventuelle konsekvenser for Brings virksomheter i utlandet. I dag omsetter konsernet for nesten seks milliarder kroner utenfor Norge. Cirka 700 millioner kommer fra Bring Citymail. Kan konsernet bli nektet å dele ut brev i Sverige? I spill. Det norske postmarkedet er

allerede åpnet gjennom de to første postdirektivene. Det er EUs tredje

Postveto skaper usikkerhet

postdirektiv striden nå står om. Professor i europarett ved Universitetet i Oslo, Fredrik Sejersted, tror et mulig utfall av et norsk veto er at de to første postdirektivene også settes helt eller delvis ut av spill. – Det store spørsmålet nå er hva det vil bety for Postens virksomhet i utlandet. Ved å bruke reservasjonsretten stenger vi markedet for tjenester som er liberalisert i EU. Dermed kan det bli vanskelig for Posten å konkurrere, sier Sejersted til Aftenposten. Mindre bekymret. Professor Finn

Arnesen ved Senter for europarett er mindre bekymret for Bring-virksomhetene i utlandet, deriblant Bring Citymail Sweden AB. Han fremhever at

dette er et svensk datterselskap, og blert i vertsstaten, så kommer de inn ikke en filial av Posten Norge. under vertsstatens regler. Det betyr – Jeg mener det ikke vil få noen at de ikke berøres av EØS-reglene betydning for Bring Citymail. Som et eller endringer i disse, sier Graver. selskap opprettet i samsvar med lovgivningen i en EU-stat, er tilgangen Mer usikker. Advokat Thomas G. til markedene regulert av EU-retten, Naalsund i Kluge skrev i fjor en juikke EØS-avtalen, sier Arnesen til ridisk betenkning på oppdrag for Post- og Bringavisen. Samferdselsdepartementet. Temaet – Kan et veto få noe å si for lo- var mulige konsekvenser ved et veto. gistikkvirksomheten til Bring i EU- Et av scenarioene er at EU-statene i land? praksis vil ha begrensede muligheter – Jeg har vanskelig for å se det, til å nekte norske aktører å etablere med samme beseg. Samtidig grunnelse som for antar Naalsund Bring Citymail. at EU vanskelig Professor Hans kan akseptere at Norge eller Petter Graver ved norske foretak Institutt for privatrett er på linje høster konkremed Arnesen. te fordeler som Ifølge Graver vil Jusprofessor Finn Arnesen ved UiO følge av et veto. Posten Norge – Rettsvirkkunne få probleningene vil i praksis også mer hvis man skal yte grenseoverskridende tjenester avhenge av hva de enkelte EU- og på et område som krever konsesjon. EFTA-stater beslutter i sin interne – Men hvis de skal yte tjenester lovgivning, skriver Naalsund. gjennom datterselskaper som er eta-

Jeg mener et veto ikke vil få noen betydning for Bring Citymail.

Kioskvelter. Avisforsidene var preget av postdirektivet etter at Arbeiderpartiets landsmøte sa klart fra om hva regjeringen bør gjøre. Foto: Birger Morken

POSTDIREKTIVET

» Det tredje postdirektivet ble vedtatt 27. februar 2008.

» Liberaliseringen av posttjenes»

Å bruke vetoretten mot EUs tredje postdirektiv gir usikkerhet for Postens virksomhet utenfor Norge. Overgang til epost er imidlertid en større utfordring. TEKST MADS YNGVE STORVIK

– Det er en politisk beslutning å bruke vetoretten, og den forholder vi oss til. Nå er vi opptatt av konsekvensene for Posten som virksomhet, sier konsernsjef Dag Mejdell.

Han mener det er for tidlig å si noe bestemt om konsekvensene av et veto. – Det vil avhenge av prosessen fra norsk side og hvilke reaksjoner vi vil møte fra EU. Uavhengig av at Norge sier nei til EUs postdirektiv, vil Posten fortsatt måtte tilpasse seg en

utvikling med fallende brevvolumer. Vi må også fortsette å omstille virksomheten og tilpasse servicenivået til endret bruk av posttjenester, sier konsernsjefen. Halvering av volum. De siste ti åre-

ne har brevmengden blitt redusert med 30 prosent. De neste ti årene kommer volumet til å bli ytterligere halvert, ifølge Postens beregninger. Hovedårsaken er enkel. Epost overtar for brevpost. Det betyr at Posten uansett står overfor store tilpasninger i de kommende årene. – Postdirektivet har ingen påvirkning på vår hovedutfordring, nemlig at elektronisk kommunikasjon i stort

tempo spiser av de fysiske volumene. Et veto stopper med andre ord ikke eposten, sier Mejdell. Kan påvirke utlandet. Posten har de siste årene satset nordisk, fordi kundene er nordiske. I dag kommer 27 prosent av inntektene fra virksomheten i utlandet. – Det er flere meninger om hvor-

dan EU kan komme til å reagere på et nei til postdirektivet. For Posten er utenlandssatsingen viktig, fordi nasjonale grenser viskes ut i bransjen, de største kundene er nordiske og vi omsetter for seks milliarder kroner utenfor Norges grenser, påpeker Mejdell.

Postdirektivet har ingen påvirkning på vår hovedutfordring. Dag Mejdell

» » » » »

ter i EU skulle skje senest 31. desember 2010 Enkelte navngitte medlemsstater kan utsette liberaliseringen i ytterligere 2 år - til 31. desember 2012 Det tredje postdirektivet skal utnytte fordelene ved det indre markedet for posttjenester fullt ut Det nye direktivet er det siste steget i en lang reformprosess Etter ratifiseringen av EUs 1. og 2. postdirektiv er Postens enerett redusert til brev under 50 gram Direktivet skal åpne postmarkedet ved å redusere omfanget av eneretten Medlemsstatene må fortsatt opprettholde innsamling og levering av post minst 5 dager i uken

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok nylig at regjeringen må nedlegge veto mot EUs tredje postdirektiv.

Svensk. Bring Citymail er et svensk datterselskap, ikke en filial av Posten Norge. Det kan være godt nytt med tanke på postdirektivet. Foto: Jack Mikrut


8

NYHETER

NR. 5

15. APRIL 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 5

15. APRIL 2011

NYHETER

POST- & BRINGAVISEN

Bensinbiler skal bort

Mindre flyfrakt

Sjette beste tollvesen

Urban avtale

» Ifølge en ny transportplan fra EU skal antallet bensinbiler i europeiske byer halveres innen 2030. 20 år senere skal det ikke lenger være noen bensinbiler å se. Det inkluderer etter sigende også dieselbiler, som i et bymiljø er verre enn bensinbiler. EU ser for seg at elbiler, hybridbiler, offentlig transport og sykler skal dekke transportbehovet. (Borsen.dk)

» Pakketransport med fly gikk betydelig ned internasjonalt i febru-

» Verdensbanken har sammenlignet 155 land når det gjelder global handelslogistikk og effektive tollvesen. Norge har hoppet oppover på begge listene og er nå det tiende mest effektive landet for handelslogistikk, og vi har det sjette mest effektive tollvesenet. Svar fra nær 1 000 internasjonale fraktselskap fra 130 land danner grunnlaget for kåringen. (www.toll.no)

» Bring Parcels i Sverige har fått en avtale verdt seks millioner svenske kroner med TopStreetWare.com. en nettbutikk som selger gatemote og hiphop-klær. Det var nettbutikkens ambisjoner om utvidelse som banet vei for Bring Parcels, ikke minst erfaringen med transport til det tyske markedet. Avtalen omfatter også Finland og Norge.

ar i takt med politisk uro i Nord-Afrika og Midt-Østen. Tsunamien i Japan ventes også å minske mengden de kommende månedene, ifølge International Air Transport Association. Økte drivstoffutgifter kan også gjøre 2011 tøffere for flyselskapene. (www.ifw-net.com)

Postens stolthet. Østlandsterminalen preger forsiden til papirutgaven av årsog bærekraftrapporten for 2010.

Fjoråret på papir

Fretex fryder seg over en ny avtale med Posten. Eierløs post vil gi mer penger til gode formål.

Postens års- og bærekraftrapport er nå tilgjengelig både på nett og i papirutgave. TEKST TINA MARI FLEM

25. mars ble Postens års- og bærekraftrapport lansert på nettet. Nå foreligger rapporten også i papirutgave på norsk, og i midten av mai vil rapporten være tilgjengelig på engelsk. Bærekraft. Som et resultat av at Pos-

ten ble medlem i Global Compact i mars 2011, leverer konsernet nå en årsrapport med en integrert bærekraftrapport. Global Compact er FNs initiativ for samarbeid med nærings-

TEKST OG FOTO

livet om en bærekraftig utvikling. Som deltager forplikter Posten seg til å rapportere om samfunnsansvar en gang i året. Det skjer altså via årsrapporten.

Medarbeidere på video I års- og bærekraftrapporten på nett kan du se videoer av medarbeidere som har lykkes med forbedringsarbeidet. Det er laget fire videoer til årets rapport som viser forbedringstiltak i konsernet. Felles for tiltakene er at de har gitt svært positive resultater. Det er laget film om intern-

Alle konsernets medarbeidere kan enkelt lese nyheter på Infolink fra sin hjemme-PC.

Infolink er konsernets egen nettavis med nyheter fra alle deler av virksomheten. Mange av konsernets medarbeidere har ikke mulighet til å lese Infolink i løpet av arbeidsdagen. For de medarbeiderne som likevel ønsker tilgang til Infolink etter endt arbeidsdag, kan de enkelt logge seg inn hjemmefra. SLIK GJØR DU: Logg deg inn på epostadressen: infolink.posten.no. Passord og brukernavn: norden. NB: Viktig at dere skriver Norden med liten n.

transportanlegget på Østlandsterminalen, reduksjon av sykefravær i Drammen distribusjonsenhet Team 2, truckkampanjen til Bring Frigo i Helsingborg og omleggingen til mer miljøvennlige transportmetoder i Hovedpostgang.

Se videoene her: www.postennorge.no/ Nyheter+og+media/Videoarkiv

Nyheter på SMS

Nå kan du abonnere gratis på viktige nyheter fra konsernet til mobiltelefonen.

Ved å abonnere på nyheter fra konsernet får du raskt beskjed om viktige nyheter uansett hvor du måtte befinne deg. Abonnementet er kun tilgjengelig for medarbeidere i Norge. Det er kun nyheter som har stor betydning for virksomheten og drif-

ten av konsernet som blir sendt ut via SMS. Nyhetene vil være aktuelle for alle konsernets medarbeiderne i Norge. Eksempler på dette er lønnsoppgjøret og lansering av Digipost. SLIK GJØR DU: For å starte tjenesten: 1. Opprett en SMS 2. Skriv i tekstfeltet: info start 3. Send meldingen til tlf.: 2262 For å stoppe abonnementet: 1. Opprett en SMS 2. Skriv i tekstfeltet: info stopp 3. Send meldingen til tlf.:2262

Vil du lese rapporten? Papirutgaven: Send epost til kristin.fremmergard@posten.no med din adresse og du vil motta et eksemplar per post. Nettversjonen: www.postennorge.no/ aarsrapport

Møter kundene. Lisbeth Knotten (nærmest) og Shobitha Ravishankar anslår at hver tredje kunde benytter banktjenestene. Foto: Stig B. Fiksdal

Bank til post Etter påske får DnB NORs kunder tilgang på nye produkter og tjenester ved postkontorene.

HENRIK SØRLIE

TEKST EGIL ERLANDSEN

Fretex skal få ubesørget post som har ligget på Godssenteret i ett år uten at eieren har henvendt seg. I tillegg får Fretex skadde pakker som er erstattet av Posten. Motytelsen er at Fretex sørger for å hente pakkene, slik at det ikke hoper seg opp i Postens lokaler. Dessuten må de dokumentere at pengene fra salget går til veldedige formål. Fra 2009 til nå har det vært Holmlia sportsklubb som har mottatt disse pakkene. Før den tid var det Godssenteret selv som organiserte auksjoner og ga bort pengene til et veldedig formål. – Dette medførte mye administrasjon, og derfor ønsket Posten å overlate jobben til andre, sier Tove Feyling i Logistikk.

Forbedring. Den røde tråden i årets utgave er kontinuerlig forbedring. Forbedringsarbeidet i konsernet har preget nærmest alle deler av virksomheten i året som gikk. Også års- og bærekraftrapporten er produsert i forbedringens ånd. Kostnader er spart ved blant annet gjenbruk av bilder på en kreativ måte, og alt innhold er produsert internt.

Les Infolink hjemme

Gavepakke til Fretex

9

Så langt har Postbanken tatt hånd om banktjenestene i postkontorene. DnB NOR-kundene har også fått utført enkelte banktjenester på «posten». Etter påske blir en rekke nye produkter og tjenester tilgjengelig for begge kundegruppene. Etter hvert blir de alle kunder i DnB. Bredere distribusjon. – Hensikten

med sammenslåingen er å gi alle kundene et bedre tilbud, bredere distribusjon og fortsatt gode priser. Det er viktig for Postbanken-kundene at de får et større produktspekter etter påske. Minst like viktig er det for DnB NOR-kundene at de nå kan få flere banktjenester utført i hele Postens distribusjonsnett. Alle har et ærend innom et postkontor en gang iblant, sier konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR.

Til attføring. Det var fem interessenter til

jobben etter at avtalen med Holmlia sportsklubb gikk ut: Røde Kors, Kirkens Bymisjon,

Vår visjon er å gi folk en grunn til å tro på fremtiden.

Alt for alle. Postbanken og DnB NOR blir samlet i ett datasystem. Alle kunder får tilgang til de samme produktene og tjenestene. Leder Lisbeth Knotten ved Bogstadveien postkontor har seks medarbeidere pluss noen lørdagsvikarer. De har nettopp gjennomført opplæringen i nye produkter og salgskanaler. – Det er en del nytt, men jeg synes det virker greit, sier Knotten.

Bjørg Hegrenes, arbeidsleder i Fretex

Fretex, Manglerud skolekorps og Holmlia sportsklubb. Fretex ble valgt siden de best kunne tilfredsstille Postens krav til blant annet henting, lagringsplass og miljøforsvarlig håndtering. Avtalen gjelder i 12 måneder, med mulighet for forlengelse.

NYE TJENESTER » Informasjon om betingelser

Flere varer. – Vi i Fretex er takknemlig for

avtalen med Posten. Det betyr flere varer til butikkene, som i sin tur betyr mer penger til attføringstiltak, sier Frode Nilsen, logistikkog produksjonssjef i Fretex Øst-Norge. Han fremhever at Fretex er Norges største attføringsbedrift. Blant 1500 ansatte er det omtrent 1100 som går på arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med Nav. Dette er jobber innen transport, produksjon, kantinedrift eller i en av de 45 butikkene til Fretex. Flere av utsalgene tilbyr langt mer enn brukte klær, som bruktbutikken på Alnabru i Oslo. Det er her pakkene fra Posten skal selges.

Mottaker. Arbeidsleder Bjørg Hegrenes i Fretex-butikken på Alnabru er takknemlig for gaven fra Posten. – Tusen takk! Vår visjon er å gi folk en grunn til å tro på fremtiden. Gavene fra Posten vil bidra, sier Hegrenes.

og egenskaper ved DnB NORs produkter » Bli kunde i DnB NOR » Opprette brukskonto, BSU eller andre konti » Etablere Leve-basispakken, Fox & Pia, Intro og Student » Søke om MasterCard » Bli henvist til rett kanal ved ønske om Saga Gull/Platinum, Partner eller aksjehandelsløsning » Søke om boliglån, rammelån, Boliglån for ungdom og billån * » Tegne fondsandeler og kjøpe Vital spareprodukter * * Håndteres av finansrådgiveren ved postkontoret


10

NYHETER

NR. 5

15. APRIL 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 5

15. APRIL 2011

NYHETER 11

POST- & BRINGAVISEN

Accenture med digital post

La Poste tjente mer

Postkvalitet stadig bedre

Nye tollpriser

» Konsulentselskapet Accenture skal gjøre postselskaper verden over i stand til å gi kundene digital post, à la det Posten gjør med Digipost. Accenture mener det meste av tradisjonell post vil egne seg i digital versjon og dermed kompensere for litt av inntektstapet som kommer av fallende brevpostvolumer verden over. (Postal Technology International)

» Franske La Poste Group økte inntektene i 2010 med to prosent fra året før, til nesten 21 milliarder euro. Nedgangen i fysisk post er betydelig også i Frankrike, men gikk ikke så dramatisk ned i 2010 som i 2009. Pakkepostdelen av La Poste fikk et rekordresultat på 4,841 milliarder euro, opp 6,3 prosent fra 2009. (Postal Technology International)

» Kvaliteten på posttjenester i Europa er for 13. året på rad bedre enn det EU har som mål. Det gjelder både hastighet og pålitelighet for levering. Det er postorganisasjonen IPC som med sitt UNEX-målesystem har påvist dette i undersøkelsen som omfatter alle 27 EU-land og sju andre, deriblant Norge. (Postal Technology International)

» Priser for fortolling gjennom Posten justeres fra 1. juni. Dette gjelder forenklet tollbehandling per oppdrag; fortolling per oppdrag når Posten fortoller for deg; ekspedisjon, egenfortolling og tollagerkostnad; tollrefusjon (per søknad); og innhenting av importdokumentasjon. Prisene for bedrifter vil bli kunngjort senere. (www.posten.no)

Helter på lufta En kampanje for pakkesjåfører er på lufta. Innbakt i kampanjen er en konkurranse der hovedpremien vil bringe vinneren til himmels. TEKST OG FOTO

Superbruker. Ingunn Romfog i Bring Mail bruker OCS. Foto: Nils Midtbøen

Ser mulighetene på PC Visste du at alle Postens PC-er er utstyrt med verktøy for blant annet videokonferanser?

BIRGER MORKEN

TEKST MARIA SIVERTSEN

Kvaliteten for produktene Ekspress – Over natten og På døren skal styrkes. Nå gis et bidrag med en sjåførkampanje i uke 15 og uke 17 der bruk av radioreklame på P4 kombineres med brosjyremateriell. Enklere. Ny organisering skal gjøre det enklere for postkontorer og distribusjon å samarbeide tett om planlegging, omstilling og oppfølging av drift. Foto: Nils Midtbøen

Styrker stoltheten. God kvalitet henger

nøye sammen med PTT/Posten-sjåførenes stolthet over å levere. Yrkesstoltheten er der, men den kan bli enda større, understreker kampanjeansvarlig Vibeke Trasti, markedsansvarlig for Bring Parcels i Norge. – Vi ønsker å løfte fram sjåførene som helter og vise hvor viktige de er for oss og produktene våre. I en radiokampanje får vi fortalt store deler av befolkningen om de dyktige sjåførene i Posten og samtidig treffer vi sjåførene «hjemme». De sitter i bilene store deler av dagen og hører mye på radio. Vinneren i en intern konkurranse for sjåførene får dessuten en helikoptertur med P4helikopteret, sier Trasti. Profilerer kampanjen. Morten Johnsrud er

nestleder i transportavdelingen ved Postens godssenter på Alnabru i Oslo. Det er han som har dialogen med kollegene ute i bilene. 31-åringen, som skal være frontfigur gjennom hele kampanjen, mener at både sjåfører og kunder kan bidra til bedre kvalitet på pakkelevering. – Kundene får en SMS på forhånd, men vi skal også ringe dem 30-60 minutter før vi er «På døren». Samtidig må kundene gjøre sitt, som å skrive riktig adresse og firmanavn på pakker. Manglende navn på ringeklokker er en utfordring, sier Johnsrud, som fremhever sjåførenes lokalkjennskap som en fordel.

Inngangsord. Sjåførene løftes fram, og publikum får samtidig nyttig informasjon om produktene våre gjennom kampanjen, mener Morten Johnsrud. Han er frontfigur i kampanjen og til daglig nestleder i transportavdelingen ved Postens godssenter på Alnabru i Oslo.

Ekspress – Over natten leveres på døren innen klokka 07.00 eller klokka 09.00 neste morgen til byer og større tettsteder. – Dette er bedriftspakker som haster, så topp leveringskvalitet er stikkordet, fastslår Johnsrud. Skape iver. Johnsrud har

tro på kampanjen han selv er en viktig del av. – Jeg håper dette vil skape en iver blant sjåførene. De har en selvstendig jobb, men de er mye alene. Derfor er det positivt å bli sett

og satt pris på. Det styrker samholdet og viser at hver enkelt er en viktig del av helheten og et stort konsern. Sjåførene løftes fram, og publikum får samtidig nyttig informasjon om produktene våre gjennom kampanjen, mener Johnsrud. Det er sjåfører selv som skal delta i radiospotene. – Det blir artig, ja, motiverende å høre andre sjåfører, for eksempel kolleger i Trondheim, fortelle på radioen om samme utforMorten Johnsrud, frontfigur i kampanjen dringer som en selv har, sier sjåførkoordinatoren.

Jeg håper dette vil skape en iver blant sjåførene.

SJÅFØRKAMPANJEN » Uke 15 og 17 » Skal øke kvaliteten på produktene

Ekspress – Over natten (levert før kl. 09.00 eller 07.00) og På døren (levert mellom kl.17.00 og 21.00)

» Radioreklame i P4 og bruk av

brosjyremateriell med egne sjåfører

» Nestleder/koordinator Morten

Johnsrud profilerer kampanjen

» Ansvarlig er markedsavdelingene

i Logistikk og Konsernkommunikasjon

» Samstemt med netthandelskampanje i uke 17-19 som har søkelys på Ekspress – Over natten og På døren

Lønnsoppgjøret er i havn Posten er enig med Postkom i morselskapet om årets lønnsoppgjør.

Lønnstillegget er bruttotillegg, og deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg. I tillegg får følgende grupper justeringer:

» Alle stillinger som kundebeTEKST MADS YNGVE STORVIK

I oppgjøret med Postkom er det enighet om følgende tillegg, inkludert A-delen av oppgjøret:

» Lønnstrinn 1-57: kr 13.000,» Lønnstrinn 58-100: 2,9 prosent tillegg.

handler i lønnstrinn 34 heves til 35

» Alle stillinger som nestledere i distribu»

sjon heves 1 lønnstrinn. Lønnsrammen for postbud endres slik at man når topplønn etter 24 år i stedet for 30 år.

Lønnsjusteringen gjelder fra 1. april i år. Oppgjøret har ivaretatt føringene fra A-delen

om å ta hensyn til likelønn/lavlønn/likestilling og langtidsutdannede. – Det har vært en god tone i forhandlingene og vi er glad for å ha kommet til enighet med Postkom. Men vi er i en tøff markedssituasjon og enhver kostnadsøkning er en utfordring, sier konserndirektør HR Randi Løvland. Oppgjøret med Postansattes Landsforbund er ikke avsluttet. Hovedforhandlingene med Econa og NITO er avsluttet. Det er også enighet innenfor områdene: Bring Warehousing, Bring Express og Bring Parcels. Medarbeidere her får informasjon linjevei.

Kjededrift ut i regionene Kjededrift i divisjon Post opphører som eget forretningsområde. nen vil bli. Etter dette vil det bli individuelle samtaler med mulige overtallige.

TEKST MARIA SIVERTSEN

Divisjon Post beregner at det adresserte postvolumet i 2020 er halvert. Prisøkninger og andre kjente tiltak vil ikke være tilstrekkelig for å opprettholde lønnsomheten. Funksjonene i Kjededrift skal derfor ivaretas av regionene, og den nye organisasjonsmodellen skal etter planen tre i kraft 1. juni 2011. – Tiltakene vi har gjort og fortsatt gjør har ikke vært tilstrekkelig for å redusere underskuddet. I 2010 gjorde vi opp med et underskudd på 250 millioner kroner. Legger vi til dystre utsikter for fysiske brevvolum frem mot 2020, er det tvingende nødvendig med mer effektivisering, sier konserndirektør Tore K. Nilsen i divisjon Post. Drøftinger. Alle som er

berørt av endringen er nå informert og det har vært tilbud om individuelle samtaler. Etter påske, 27. april, vil det bli informert om den endelige organiseringen. Innen den tid skal ledelsen og de ansatte ha blitt enige om hvordan strukturen og bemanningssituasjo-

Ledige stillinger. Det er ikke klart hvor mange

stillinger som blir borte med den nye organiseringen. Arbeidet med å finne ledige stillinger på tvers av konsernet som tilbud til overtallige, er allerede godt i gang. De berørte vil få tilbud om sluttpakke eller gavepensjon. Det skal også til vurdering om sluttpakke eller gavepensjon skal kunne gjelde for en større krets i divisjonen. Ikke tilfeldig. Tidspunktet for omorganisering

er ikke tilfeldig. Også en rekke tunge prosjekter innen omlegging av kjedekonsepter er avsluttet eller vil avsluttes i løpet av året. Dette gjelder blant annet Postens nye nettstruktur (PNN), inngåelse av nye avtaler for Post i Butikk (PiB), nytt postkontorkonsept, konseptet «PiB enkel», nye postløsninger og diverse IKT-initiativ og innkjøpsprosesser.

Tiltakene vi har gjort og fortsatt gjør har ikke vært tilstrekkelig for å redusere underskuddet. Tore K. Nilsen, konserndirektør

Tunge prosjekter. I dag

har divisjon Post linjeorganisering i Kjededrift, mens produksjon og distribusjon er organisert i regionene. Denne strukturen gjør det

krevende for postkontorer og distribusjon å samarbeide tett om planlegging, omstilling og oppfølging av drift. Divisjon Post mener derfor den beste løsningen for effektiv drift på tvers kan oppnås med en desentralisert organisasjonsmodell der løsningene finnes og beslutningene tas så nær driften som mulig. Rekrutteringsstopp. Ettersom Kjededrift nå

opphører som eget forretningsområde, minner konserndirektør HR, Randi Løvland, om at det fortsatt er rekrutteringsstopp i stab- og lederstillinger i Posten. – Vi må sikre at vi ikke oppbemanner samtidig som vi skal nedbemanne. Derfor skal alle ledige stillinger meldes til Jobbørs ved HR-senteret. De som eventuelt blir overtallige har fortrinnsrett til ledige stillinger som passer for dem, sier Løvland.

OMORGANISERINGEN » Kjededrift opphører som eget forretningsområde

» Kjedekonseptet blir tydeligere og plasseres som egen enhet i Produkt, Marked og Industriutvikling (PMI)

» Salgs- og driftsoppfølging integreres

OCS er et nyttig verktøy for mange Posten-ansatte, men for få kjenner til de store mulighetene. Med OCS kan du blant annet chatte, ringe og opprette videokonferanser med dine medarbeidere i elektroniske møterom, hvor også eksterne kan delta. Communicator er chatte-programmet mange kjenner til, og som er integrert i verktøyet. Dette minner om den mer kjente kommunikasjonskanalen MSN. Få kjenner resten av mulighetene som ligger i tjenesten. For alle PC-brukere. OCS (Office

Communications Server) er gjort tilgjengelig for alle Postens PC-brukere. Med et par hodetelefoner og webkamera har du tilgang til alle sidene ved verktøyet, og da er du bruker av den nye teknologien «Live Meeting». Du trenger ikke møte fysisk de du vil snakke med. Dere møtes på nett – som om dere skulle være i samme rom – med lyd og bilde. I møtet kan du blant annet holde presentasjoner for – og dele dokumenter med – de andre deltagerne. Strategisk løsning. Postens IT-

gruppe ønsker nå at flere skal ta i bruk verktøyet. Postens IT-strategi for 2009-2013 handler blant annet om å innføre en moderne og integrert løsning for samhandling mellom de ansatte. Derfor ble OCS installert på PC-ene deres. Superbruker. – Da muligheten for OCS ble kjent, benyttet jeg muligheten til å gjennomgå et selvopplæringsprogram. Med god støtte fra andre medarbeidere ble vi enige om at dette tar vi i bruk i møter, sier Ingunn Romfog, teamleder for kundeservice i Bring Mail. Hun bruker OCS tiI kundeteammøter og ved oppfølgingssamtaler med medarbeidere utenfor Oslo.

med regionene

» Post i Butikk-kjeden legges i en

egen styringslinje under regionene

» Frimerketjenesten legges i sin helhet som egen enhet i Økonomi- og virksomhetsstyring

Mer informasjon. Du finner mer informasjon om OCS på det nye intranettet MyLink: Jobbe sammen/ Slik jobber vi sammen/Elektronisk samhandling (OCS).


12

NYHETER

NR. 5

15. APRIL 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 5

15. APRIL 2011

NYHETER 13

POST- & BRINGAVISEN

Vareprøver i posten

Bank på postkontoret

Samler seg i Fauske

Kunde via kunde

» Å sende brev som inneholder matvarer og produkter for

» DnB NORs kunder får tilgang på nye produkter og tjenester

» For å styrke konkurransekraften samlokaliserer Posten Logistikk og Bring Cargo virksomhetene i Fauske i månedsskiftet april/mai. Samtidig flytter Posten produksjon av uadressert reklame fra Fauske til Bodø. Om lag 40 ansatte totalt berøres av flyttingen. Flyttingen skal bidra til å sikre fremtidig drift ved terminalen i Fauske. (www.infolink.posten.no)

» Bring Parcels i Sverige har fått en avtale med agenturet CG Home AB, fordi en fornøyd kunde, Tennessee Style, tipset agenturet om at Bring var verdt å satse på. CG Home AB selger mest i Sverige, med resten jevnt fordelt på Danmark, Norge og Island. – Den personlige kontakten var god allerede i første møte, sier Christoffer Noaksson i Bring Parcels.

personlig pleie vil gi markedsførere en troverdig kanal for dialog med kundene, produkttesting og mersalg, mener US Postal Service. Nyheten går under navnet Sample Showcase. Produktet ble lansert med sendinger til over 250 000 husstander i byene Austin, Chicago og Denver. (Post & Parcel)

ved postkontorene. Så langt har Postbanken tatt hånd om banktjenestene i postkontorene. DnB NOR-kundene har også fått utført enkelte banktjenester her. Etter påske får begge kundegruppene flere produkter. Etter hvert blir de også alle kunder i DnB. (www.infolink.posten.no)

»

Visste du at Posten deler ut 1,5 millioner til utdanningsstipend i år?

» Stipendordningen er for ansatte i Posten Norge AS som ønsker å heve kompetansen sin.

» Stipendet tildeles enkeltpersoner etter en begrunnet søknad be handlet av en stipendjury.

Min store sjanse Hun kan mye om tall. Nå får hun også bevis på det. Suhantini Kirubharan jobbet med regnskap i Sri Lanka før hun kom til Norge og begynte som kundebehandler i Posten. Selv etter 13 år i jobben har hun aldri klart å legge fra seg tanken om å gjenoppta regnskapskarrieren. Derfor sendte hun en søknad.

SUHANTINI KIRUBHARAN (47) Stilling: Kundebehandler

St. Hanshaugen postkontor Søkte om penger til: Regnskaps-

medarbeiderutdanning, Utdanningshuset Innvilget: 50.000 kroner

Lønnsomt. Bring skal bruke Bring. Det er en ledestjerne for spesialistene i det svenske Bringnettverket som nå sprer seg til regionalt nivå.

Tjener millioner på nettverk Nysalg på 20 millioner svenske kroner og med kanskje ytterligere 120 millioner kroner i sikte. Bring-spesialistenes nettverk i Sverige bærer frukter. TEKST ILLUSTRASJON

SUSANNE KENDER TALE FRISAK

De fleste Bring-selskaper i Sverige deltar i nettverksforumet for å samarbeide på tvers og øke kundemasse og inntjening. Et vesent-

lig poeng er at selskapene skal benytte hverandres kunnskap. Bring skal bruke Bring. Det startet med at de svenske Bring-lederne snakket om hvordan de kunne få til mer samhandling og synergi i salgsarbeidet. Full støtte. – Vi besluttet å skape et forum

i tillegg til vårt ledernettverk. Her skulle det også kunne gjøres forretninger. Oppgaven hadde et mål og en tidsramme, men ellers var det ingen faste rammer. Gruppen skulle selv bestemme dagsordenen, og den fikk full støtte fra oss, sier Tobias Åbonde, Nordic Director HomeDelivery i Bring Express. Mer kunnskap. Det nye forumet ble beman-

net med nøkkelpersoner fra salg og representanter fra produksjon. De første møtene hadde til hensikt å øke forståelsen for hverandres virksomhet og styrke kontaktnettet i konsernet. Det var avgjørende å få bedre

kunnskap om hver spesialists markedsposisjon, produkter og organisering.

Døråpner. Den slagkraftige samhandlin-

gen har åpnet dører hos kunder som tidligere ikke har vært interessert. For eksempel Mye arbeid. – For å kunne møte kunder hadde Bring Parcels prøvd å få napp hos selprofesjonelt må vi kjenne skapet Duell. Det ga ikke resultater. Så ble nettvertil hverandres tilbud og tjeket etablert. Ettersom nester. Vi har alle lært mye om hverandres firmaer og Duell var kunde hos Bring ser at det finnes et stort poCargo, og kunden hadde behov for å distribuere tensial. Men det kreves også mindre pakker til Norge, mye arbeid for å oppnå full ble Duell satt i kontakt effekt, sier Patrik Alexanmed de riktige personene dersson, Key Account Manager i Bring Parcels. i Bring Parcels. At det fanTobias Åbonde, Bring Express Gruppen ble delt opp i en tes et avtaleforslag fra før, salgs- og produksjonsdel. gjorde at avgjørelsen kunGanske snart ble det idenne tas raskt. tifisert både muligheter og spørsmål. Skritt for skritt er spørsmålene besvart eller tatt Spansk åpning. Et annet eksempel er Bring med videre som en del av den felles forret- Cargo-kunden Diab, som spurte om pris på ningsplattformen spesialistene står på. transport av paller til Spania. Johan Libera

Vi har alle lært mye om hverandres firmaer og ser at det finnes et stort potensial.

som sitter på en lignende drøm om å søke om stipend, selv om man skulle være godt opp i årene. – Det er bare å søke, det verste man kan få er et nei, oppfordrer hun. Om ikke drømmejobben skulle dukke opp i Posten, vil hun se seg om etter en jobb eksternt. Verdifull. – Det er det eneste negative

med denne stipendordningen, at jeg risikerer å miste henne, sier Suhantini Kirubharans sjef Finn Otto Aarseth, daglig leder ved St. Hanshaugen postkontor.

Bachelor i boks En medarbeidersamtale ble til et dytt i ryggen tilbake til skolebenken. der en medarbeidersamtale, ble han oppfordret av sin nærmeste leder til å søke stipend for å fullføre en bachelorgrad i Management (ledelse). Nå studerer han «utviklende og motiverende lederskap» samt coaching. Til høsten blir det enda et spennende kurs, og våren 2013 skal graden etter planen være fullført.

i Bring Cargo sier at det var vanskelig å konkurrere på pris. Men så viste det seg at Bring Frigo hadde kapasitet og en løsning for transport til Spania. Sammen kunne de to spesialistene gi kunden en god pris, og Frigo kunne selge til Cargo. Et mersalg på én million kroner, ifølge Libera.

Vinn-vinn. Rennesund kaller stipend-

Regionalt. – Konseptet med nettverket har

vist seg å være så vellykket at vi godkjente et forslag om å innføre nettverk også på regionalt nivå. Den nasjonale salgsgruppen har lagt et godt grunnlag for samhandling. Nå får den i oppdrag å spre arbeidet videre, sier Tobias Åbonde. I vår skal det opprettes nettverk i Stockholm, Jönköping/Göteborg og Malmö/ Helsingborg. – Jeg tror det har vært et uuttalt ønske om å få i gang samhandling i Sverige. Derfor har dette gått ganske lett, sier Tobias Åbonde.

Hele beløpet. – Jeg tenkte at jeg aldri kom til å få gjennomslag for søknaden. Eller hvis jeg skulle være så heldig, ville jeg ikke få dekket hele beløpet. Men det fikk jeg sier Kirubharan. I juni avslutter hun den ettårige utdannelsen, og da vil hun forsøke å søke jobb innen regnskap i Posten. – Jeg er i sterk konkurranse med både etnisk norske nordmenn og de som er yngre enn meg. Men med utdannelsen i bakhånd håper jeg det kan gi meg et fortrinn, sier hun.

Godt voksen. Hun oppfordrer andre

CHRISTIAN RENNESUND (30) Stilling: Distribusjonsleder på Skøyen 2 Søkte om penger til: Bachelor of

Management, BI Innvilget: 48.500

Christian Rennesund (30) har jobbet som distribusjonsleder i Posten siden 2007. Etter å ha lagt frem mål for fremtiden un-

Anbefalt. – Jeg kan virkelig anbefale

folk å søke. Men det er viktig å ta en realitetssjekk og spørre seg selv om man har tiden som trengs, avslutter Christian Rennesund.

STIPENDORDNINGEN

ordningen en vinn-vinn-ordning. Han får kunnskap for å kunne stille sterkere i jobben, samtidig som han kan gi tilbake mer av seg selv. 30-åringen tror utdannelsen kan være avgjørende for å få en jobb som 2. linjeleder i Posten. – Hvis man har ambisjoner kan man ikke bare sitte i ro og tro nye utfordringer kommer av seg selv. Man må gjøre noe for å bli kompetent nok til å mestre disse utfordringene, oppfordrer han.

» Stipendordningen er et supplement

Viktig støtte. – Studier og full jobb kre-

»

ver at man må nedprioritere visse ting. Dessuten er det viktig å ha støtte fra både lederen sin og de ansatte, sier han.

» » »

» »

til ordinære kompetansetiltak for ansatte i Posten Norge AS (morselskapet). 1,5 millioner kroner skal i år deles ut til stipend Maks beløp per mottager er 50.000 kr Det legges vekt på at utdannelsen har betydning for Postens strategi og kompetansebehov samt personlig utvikling og arbeidsmessige behov for søkeren. I 2010 kom det inn 68 søknader, hvorav 44 fikk tildelt stipend. Søknadsfristen våren 2011 er 1. mai. Neste mulighet er 1. november. Mer informasjon: http://infolink. posten.no/stipend.


14

NYHETER

NR. 5POST- & BRINGAVISEN

NR. 5

15. APRIL 2011

NYHETER 15

POST- & BRINGAVISEN

Postbil tok fyr

Prisbelønt for Digipost

Kan kutte ut lørdag

Enklere pakkeretur

» En postbil i Drammen tok fyr denne måneden. Om lag 1.000 postmottakere ble berørt. Mange mottakere på ti postnumre i Drammen fikk sine selvangivelser ødelagt i brannen. Disse sendingene ble av hensyn til sikkerheten makulert. Brev fra Posten om Digipost-lansering og purring på NRK-lisens var blant annen post som gikk tapt. (Drammens Tidende)

» BEKK Consulting ble Årets konsulentselskap blant annet for sitt arbeid med Digipost. En bredt sammensatt jury har delt ut Konsulentprisen. Prisen skal belønne fremragende aktører i konsulentbransjen og bygge en tydeligere profil i det offentlige rom for den rollen konsulentene har for verdiskapningen i samfunnet. (konsulentprisen.wordpress.com)

» Den amerikanske postregulatøren er i tvil om hva effekten

» Det engelske hjemkjøringsselskapet Hermes har lansert en

blir av at US Postal Service skal kutte lørdagsutlevering. Det hevdes at selskapet har vært for optimistisk med tanke på kostnadene ved å gå fra seks til fem dagers utlevering. Regulatøren tror besparelsen er 1,7 milliarder dollar i året, ikke 3,1 milliarder, som USPS hevder. (Post & Parcel)

ny tjeneste for vareretur. Mottakeren kan enkelt bestille retur av varer kjøpt i for eksempel nettbutikker. Mottakeren kan bestille retur på Internett, og varen blir så hentet på døren av distributøren. Tjenesten skal konkurrere med både beslektede selskaper og Royal Mail. (Hellmail)

Stadig stødigere Postbudene står stadig stødigere på glattisen. Skader med fravær har gått ned over 30 prosent de fire siste vintrene. TEKST TERJE OWREHAGEN FOTO PÅL JAKOBSEN

I perioden januar-mars i 2008 var det 92 fallskader med fravær blant postbudene. Året etter var tallet sunket til 87, deretter til 70 og i år 62. Postens «Vær sikker»-kampanje gir synlige resultater og en bedre hverdag på glatt føre. Som en del av Postens «Vær sikker»-kampanje ble det til vinteren i fjor lansert en tiltakspakke under navnet «Færre fall i vinter». I år var ambisjonsnivået høyere, under navnet «Ingen fallskader i vinter». Mål om 20 prosent. Rett før årsskiftet i år satte Posten seg et mål om å redusere antall fallskader som førte til fravær i vintermånedene. Målet var en reduksjon på 20 prosent, noe HR-direktør Anne Stenseth Kristoffersen i divisjon Post mente skulle kunne gå seg til med den tunge satsingen på brodder og piggsko.

Fra tøff vinter til testing i varmen

Postbudene sier at disse piggskoene er det beste tilbudet de har fått fra Posten noen gang når det gjelder sikkerhetsutstyr.

Postbud Kato Sivertsen fra Steinkjer skal på «sydentur» for å teste forbedringer som er gjort på eljeepen.

Tor-Erik Thorheim, verneombud

I brosjyren som ble sendt ut, var det lagt inn to nye tiltak: Forbedret vintersko og vintersko/ støvletter med pigg. De sistnevnte gjorde skadestatistikken til hyggeligere lesning.

Piggene ut. Verneombud Tor-Erik Thorheim i region Troms og Finnmark hadde hørt om et postbud i Honningsvåg som hadde god erfaring med piggsko. Nå bidrar Icebug-skoen til stadig færre skader for vinterutsatte postbud. Foto: Pål Jakobsen

Icebug. Forrige vinter prøvde over 70 heltids-

ansatte ved tre enheter i region Midt, Vest og Nord ut vinterskoen av merket Icebug. – Vi ville teste skoene i ulikt klima og på forskjellig føre. Evalueringen i vår var svært god. Derfor la jeg frem en anbefaling om kjøp for ledergruppen i august, sier HR-direktør Anne Stenseth Kristoffersen. Piggsko. Verneombud Tor-Erik Thorheim i

region Troms og Finnmark hadde hørt om et postbud i Honningsvåg som hadde god erfaring med piggsko. Thorheim utfordret distribusjonssjef Ann-Sofi Helena Nyback om å kikke på nettopp Icebug-skoen som fantes i en butikk i Tromsø. Hun tok imot utfordringen og ga grønt lys for innkjøp av noen par til utprøving. – Postbudene som prøvde skoene sa at det var de beste de noen gang hadde brukt, både med hensyn til gripeevne og varme, sier Thorheim.

Evalueringen fra de første som prøvde skoene var så god at Nyback ba om støtte fra divisjonsledelsen for å høre om det kunne være relevant å teste dem ut i større skala. Skoene er dyre, men med sentral støtte ble sko til 50 bud kjøpt inn. Budene ga tilbakemeldinger som at skoene er lette, har god passform, gir god demping i sålen, er vanntette, gir trygghetsfølelse, er gode på stålis, ikke sideglatte og at de har slitesterke pigger. – Postbudene sier at disse piggskoene er det beste tilbudet de har fått fra Posten noen gang når det gjelder sikkerhetsutstyr. Hverdagen er blitt bedre, de faller ikke så ofte og føler seg mye tryggere, sier Tor-Erik Thorheim. Tenke sikkerhet. – H-verdien, som er antall

skader per én million arbeidstimer, handler

hovedsakelig om fallskader. Det er begrenset STØDIGERE hvilke sikkerhetsbarrierer vi kan bygge for Skader med fravær i Distribusjon januar-mars: postbud som er ute på ruten. Vi er derfor avhengig av at postbudene våre tenker sikkerhet ute på ruta og «Tar 2» for å vurdere hvordan de kan forholde seg sikkert hele ruta igjennom, sier HR-direktør Anne Stenseth Kristof-100 92 fersen. 87 «Ta 2» er en metode for å tenke seg om noen 90 sekunder i situasjoner der risikoen bør vur80 deres. 70 Engasjement. – Personlig synes jeg det er en

skikkelig «höjdare» at piggskoene kommer inn i Posten. Det viser at det nytter å engasjere seg lokalt og ha en ledelse som er villig til å gå nye veier, sier verneombud Tor-Erik Thorheim i Tromsø.

70

62

60

TEKST OG FOTO

– Dette gleder jeg meg til, for det er ikke hver dag jeg får en jobbtur til Spania, sier Sivertsen, som har testet én av Postens eljeeper under tøffe vinterforhold i én måned. 16 forbedringskrav. Etter påske reiser

30-åringen til eljeep-produsenten i Spania sammen med utstyrsgruppen som har evaluert eljeepen og konkludert. Den går inn 100 for videre arbeid med firehjulingen og har 90 krav om 16 forbedringer. Evalulagt fram eringsskjemaet fra Steinkjer distribusjons80 enhet var spesielt grundig. Sivertsen har prøvd eljeepen mest og ble invitert med på 70 testturen. Taklet 25 minus. Kjøretøyet fikk virkelig

prøvd seg i desember. 40

40

–Vi hadde en bil i Steinkjer i 20-25 minusgrader. – Tålte den kulda? – Batteriet ble tynet, men det holdt overraskende bra. Plastdørene var derimot åpne hele tiden, for det var umulig å rulle dem opp og ned i minusgradene. Plasten ble for stiv. Jeg holdt varmen med noe som liknet en snøscooterdress. – Hvilket inntrykk har du av eljeepen? Elpositiv. Postbud Sivertsen er positiv til el.

– Vi må bare hive oss på. Mye er bra, men det er løsninger som kan forbedres. Jeg ønsker blant annet dører på kalde dager. Det er liten plass til post foran, og setet er for flatt. Eljeepen passer nok best i bystrøk med korte runder og mye ut og inn, sier Sivertsen.

60 50

50

BIRGER MORKEN

2008 2009 2010 2011 30

30

20

20

Alle ønsker oppfylt. Den spanske produsenten etterkommer alle 16 ønsker til forbe-

dringer på den elektriske postjeepen. Dermed får postbud og bruker Kato Sivertsen fra Steinkjer innfridd mange av sine punkter på ønskelisten. Thorbjørn Eriksen i utstyrsgruppen, Post Beste Praksis, er godt fornøyd. – Vi har hatt et møte med produsenten etter testen. Da hadde de allerede gjort mange endringer på bakgrunn av en tilsvarende prosess med franske La Poste, som mest sannsynlig kjøper 800-1000 eljeeper i løpet

Dette gleder jeg meg til, for det er ikke hver dag jeg får en jobbtur til Spania. Kato Sivertsen

av året. Vi har fått alle våre 16 ønsker oppfylt. Setet og pedaler er forandret. Jeepen har fått vanlige bildekk. Det er laget bedre plass til post i førerhuset. Dørene har fått en annen type plast som er mindre vâr for kulde, og

plassen bak er økt med 25 centimeter, opplyser Eriksen. Må godkjennes. Han forteller at 10 eljeeper

er under utprøving på forskjellige steder i landet og at tilbakemeldingene fra budene er gode. Eljeepene er ennå ikke godkjent for videreanskaffelse, men det er planlagt å gjøre hos produsenten. Avdelingsleder Gunnar Inderberg, Beste Praksis, legger til at det er raskere og rimeligere å godkjenne endringene hos produsenten enn å frakte en justert versjon til Norge for ny test. – Det bestemmes lokalt hvor mange eljeeper vi ender opp med i Norge. Den enkelte distribusjonsenhet avgjør egnethet for sine ruter. Generelt tror vi dette blir et nyttig og funksjonelt verktøy spesielt for sentrums- og blokkruter, der man gjerne går sløyfer fra bilen, mener Inderberg.


16

Midtpunktet

NR. 5

15. APRIL 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 5

15. APRIL 2011

MIDTPUNKTET 17

POST- & BRINGAVISEN

SAGT OM Han er snill, omtenksom og sosial. Kan ha litt kort lunte. Svanhild Ljones, datter

Han er en flink lobbyist for å få aksept for sine synspunkter.

Jan Olav er sosial, pliktoppfyllende og omsorgsfull. Han har mye pågangsmot.

Nils Midtbøen, kamerat fra PIF

Arve Offigstad, barndomsvenn

Tut og smil Postbud Jan Olav Tuterud (55) sverger til sykkel når han deler ut post og vennlige meldinger i Hamar sentrum. Men størst av alt er toget.

TEKST OG FOTO

HENRIK SØRLIE

HAMAR: – Ha en fortsatt fin dag!

Utallige postkunder blir ønsket en fin dag av Jan Olav Tuterud. Og han sier det på en måte så du føler at han faktisk bryr seg. Jan Olav haster mot sykkelen og neste kunde. Hun står allerede klar og venter på posten, og hun spør om det er noen kjærlighetsbrev i dag. – Nei, det ser dårlig ut. Du må nok skaffe kjærlighet på andre måter, svarer Jan Olav, med det bredeste smilet som er å finne i Hamars gågate. Vårsola varmer og snøen er borte – i sterk motsetning til kalde vinterdager langs Mjøsa. Året rundt og uansett vær bruker Jan Olav sykkel på ruta si. Det hevdes at han er det eneste syklende postbudet i Hedmark. – Her i sentrum er det bedre brøytet enn i boligområder, og det er korte avstander. Da er det praktisk å kjøre sykkel. Dessuten har jeg ikke lappen. – Ikke lappen? – Nei, jeg har aldri vært interessert i å kjøre bil. Mulig jeg ikke hadde tro på at jeg ville bli en god sjåfør, og jeg har alltid klart meg fint uten å kjøre. Men fruen kjører bil, forteller Jan Olav. Han legger til at sykkel var vanlig for postbudene i Hamar-distriktet tidligere. Da Jan Olav i 1984 begynte å jobbe i Hamar, brukte nesten alle postbudene sykkel. – Den gangen hadde vi bare én rute der det ble brukt bil. Nå er det omvendt. Togentusiast. Selv om Jan Olav trives på sykkel,

Engasjert. Jan Olav Tuterud er aktiv på en rekke arenaer. Han har blant annet vært med i flere tv-reklamer der postfolk forteller om Posten.

er det ingenting som slår toget. Med jobb i sentrum er det ganske lett å se ned mot togstasjonen. Jan Olav kikker på klokka og konstaterer at toget fra Trondheim er forsinket. – Det skulle ha vært her 13.48. Jeg liker å følge med på slikt. Jeg har alltid vært interessert i tog og togtider. Interessen startet allerede som guttunge i Gudbrandsdalen. Han vokste opp på Tretten, og derfra fulgte han med når toget på Dovrebanen passerte. I voksen alder har han på sitt mest ivrige tatt toget alene i fem døgn. Turen gikk på kryss og tvers av Norge, via Stockholm, København, Hirtshals, over til Kristiansand og hjemover igjen til Hamar. – Jeg hadde én overnatting på hotell i Stockholm, men ellers var jeg mest på ulike tog i fem døgn. Dette var på 90-tallet, og toginteressen har nok roet seg siden den gangen, smiler han. – Kanskje du skulle ha jobbet på tog?

– Ja, jeg hadde nok likt å være konduktør, slik jeg liker å være postbud. Begge yrker handler om å møte folk, og jeg er glad i mennesker. Arbeidstiden i Posten er derimot mer forutsigbar, og kanskje lettere å kombinere med et familieliv. Idrett for postfolk. Ikke langt fra jobben, hjemme

på Stavsberg i Ringsaker, bor han med kona Gunnhild. De har tre døtre som alle har flyttet hjemmefra. I sommer skal to av dem gifte seg, og farens hovedoppgave blir å holde tale. De som kjenner Jan Olav, vet at han har snakket i forsamlinger tidligere. Han drar gjerne en artig historie, selv om enkelte har hørt den før. – Jeg har vel etter hvert fått litt trening i å snakke til en forsamling. Postidretten har bidratt til det. Det er særlig innen postidretten Jan Olav har engasjert seg gjennom årene, både som arrangør og idrettsmann. Han har gått skirenn, løpt orientering, deltatt i friidrett og bowlingmesterskap. – Jeg har engasjert meg i postidrett i over 30 år. Det er en glimrende måte å få mosjon i tillegg til et godt sosialt nettverk. Jeg har blitt kjent med flotte postfolk fra hele landet, sier Jan Olav. I 20 år har han også vært leder for det lokale idretts laget i Hamar. I tillegg har han engasjert seg i en rekke andre arrangementer i regi av postidretten, og han har hjulpet til under begivenheter som OL og Ski-VM. I vinter stilte han opp som løypevakt under VM i Holmenkollen. Han liker å holde orden og at folk følger reglene.

le på valglista til Arbeiderpartiet i Ringsaker kommune. Han skulle egentlig bare motta et merke for 20 års medlemskap i Ap, og da ble han spurt om å være med i styret til Furnes arbeiderlag. Deretter kom spørsmålet om å stille på liste. – Jeg tenkte at jeg bør bli mer aktiv i lokalpolitikken. Ap har 16 representanter i dag, og jeg står bare på 18. plass. Men jeg synes det er viktig å engasjere seg. Vennlig. Han hilser på to forbipasserende mens

han blir fotografert av Post- og Bringavisen. De to smiler og sier at Tuterud må være Norges beste postbud. Så går de videre, mens neste kunde ikke er like fornøyd. Hun har ikke fått selvangivelsen, og er redd den er borte i posten. Kvinnen er tydelig irritert. – Den skal komme innen 8. april, og det er fire dager til. Den kommer nok, skal du se, beroliger Jan Olav. Hun slår seg til ro med svaret. Jan Olav smiler og hilser og går videre. Blir han aldri lei av å være vennlig og hyggelig? – Nei, jeg liker å småprate og gi komplimenter. Det passer meg midt i blinken å jobbe her i sentrum og levere post til butikkene. Men det er naturligvis en balansegang å være effektiv uten å være avvisende. Derfor blir det mest korte hilsener.

Jeg hadde nok likt å være konduktør, slik jeg liker å være postbud. Begge yrker handler om å møte folk, og jeg er glad i mennesker.

Tilrettelegger. For tiden brenner Jan Olav spesielt

for den såkalte Vinterfestivalen. Den skal arrangeres i april neste år på Skei i Gausdal, og Jan Olav er drivkraften bak det hele. Han satser på en gjentakelse av suksessen fra et liknende arrangement i 2007. Det blir en kombinasjon av postmesterskap i ski og andre vinteraktiviteter, i tillegg til landsting og gode måltider. – Jeg synes det er viktig å hjelpe til med slike arrangementer. Noen må legge til rette slik at andre kan utøve idretten sin. Han funderer på om han kanskje er typen som litt for ofte sier ja. Senest i vinter sa han ja til å stil-

DETTE ER JAN OLAV Alder: 55 år Arbeidssted: Hamar distribusjonsenhet 1. Leverer post i Hamar sentrum. Utdanning: Folkeskole og ett år handelsskole Praksis: Ett år i butikk, åtte år i pakkeavdelingen på Oslo postterminal, 27 år som postbud i Hamar. Interesser: Sport, politikk, tog og togtider.

Tut-tut. Det finnes nok dem

som også har opplevd en irritert versjon av Jan Olav. – Klart jeg kan bli irritert på kolleger, særlig hvis noen maser og gjør meg stressa. Da kan jeg si fra, men jeg er ikke langsint. Jeg lar meg derimot lett engasjere og liker å få med folk. Det forsinkede toget har ankommet, himmelen er blå og roen hersker i Hamar sentrum. Det eneste som mangler nå er postreklame, og Tuterud må dra for å fylle opp. – Før du drar må jeg spørre om etternavnet ditt. Tuterud er jo et litt artig navn. Får du mange kommentarer? – Å ja, det er klart. Noen kaller meg «Tut og kjør», eller «Tuter´n». Jeg smiler og svarer: Tuter´u, så tuter jeg.

Vil du vite mer om postidrett? Besøk Postens Idretts- og Fritidsforbunds hjemmesider for mer informasjon www.postidrett.no


18

NR. 5

15. APRIL 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 5

15. APRIL 2011

19

POST- & BRINGAVISEN

FULL KUSTUS Roger Tømmerholens hunder har oppdragelse utenom det vanlige.

seks dager i uken, gjerne to timer i slengen, i tillegg til de fleste helger og ferier, bruker Roger Tømmerholen på å trene hundene sine. Punky (7) og Chilli (2) er to Gordonsettere med innøvde ferdigheter langt utover «dekk» og «gi labb». Krevende trening. «Jaktprøver for stående

TEKST: MARIA SIVERTSEN FOTO: PÅL JAKOBSEN

Så snart han kommer hjem fra jobben som produksjonsleder ved Tromsø postterminal, er det rett ut i skauen med hundene. Opptil

fuglehunder» heter det Tømmerholen driver med. Denne jaktformen går ut på å få hunden til å finne et bytte, i nord gjerne en rype, innen et gitt tidsrom, for så å stå musestille til eieren kommer for å skyte fuglen. Det høres kanskje ikke så vanskelig ut,

men det å få en jakthund til å stå i ro, uten å si en lyd eller gjøre den minste bevegelse, når den er forhåndsprogrammert til å fange dyret den har foran seg, er svært krevende. Komplett ro. I skogen og på fjellet er det

ikke alltid like lett å finne hunden. I en halvtime, eller kanskje enda lenger, må hunden kunne stå i ro til føreren kommer frem. Nå må hunden gjennom selveste «generalprøven» – få byttet til å lette mens den selv fremdeles sitter komplett i ro. På jaktprøve kalles dette «rolig i oppflukt og skudd», som skal belønnes i form av premie.

Lang trening. Roger Tømmerholens hunder Punky (7) og Chilli (2) er to Gordonsettere med innøvde ferdigheter langt utover «dekk» og «gi labb».

– På virkelig jakt vil man risikere å treffe hunden, og ikke viltet, hvis ikke hunden sitter helt rolig når fuglen letter. Nå er det slik at vi ikke bruker skarpe våpen på prøver, men startpistol. Men det trenes som om det skulle være ramme alvor, forklarer Tømmerholen. En livsstil. Tømmerholen har drevet med

jaktprøver for stående fuglehunder i ti år. Han betegner hobbyen som en livsstil. Bil, hus og ferier må tilpasses den noe sære interessen. I huset har hundene, som for øvrig er mor og datter, eget «soverom». Bilen må være

stor nok til å romme både mennesker og dyr, og det er ikke bare-bare å dra på ferie når hundene trenger så mye trening. Uten fysisk makt. – Man må holde trenin-

gen ved like hele tiden på dette nivået. Det finnes jo de som bruker hunden sin til jakt en uke i året. De burde kanskje heller kvitte seg med hunden, mener Tømmerholen. Han er utdannet hundeinstruktør, og holder kurs for andre fuglehundfolk. – Å bruke fysisk makt er helt utelukket. Da sender jeg folk hjem fra kursene mine. Innlæringen må alltid være med positivt omhu, hunden skal ikke kues. Alle hunder

Å bruke fysisk makt er helt utelukket. Da sender jeg folk hjem fra kursene mine. Roger Tømmerholen

liker å jobbe, både fysisk og psykisk, men må stimuleres, bedyrer han. Knurrer til hunden. Skal hunden bli god i

denne typen jaktprøver, er det kun trening, trening og atter trening som gjelder. Hunden må korrigeres om og om igjen for alle feil den gjør. Tømmerholen sier han «snakker» til hunden på et språk den forstår, ved å knurre slik en hundemamma knurrer til valpene sine. Skal en hund bli virkelig god, må treningen starte allerede i 7-8 ukers alder, da den mest lærevillige alderen varer frem til hunden er 6-7 måneder gammel.

Snill kone. Jaktprøvene arrangeres av lo-

kale fuglehund- og raseklubber over hele landet. Om vinteren er det prøver hver helg fra midten av februar til midten av april. Da er Tømmerholen og hundene hans på farten 12-14 helger på rad. Om høsten er sesongen noe kortere, men også 5-6 helger går med til prøver her. I tillegg kommer tre-fire samlinger i løpet av året. – Siden jeg har så snill kone, går dette veldig bra. Uten henne hadde ikke dette vært mulig, smiler Tømmerholen.


20

NR. 5

» FULL­STENDIG utlysningstekst

på stillingen finnes på http://infolink. posten.no. /Jobben og jeg / Ledige stillinger. Følgende opplysninger må alltid stå i søknaden: Navn, ansattnummer, utdanning og erfaring.

15. APRIL 2011

» SØKNAD OG CV SENDES

sendes via elektronisk søknadsskjema: http://infolink.posten.no > Jobben og jeg / Ledige stillinger Passord: norden

POST- & BRINGAVISEN

PRODUKSJONSSTILLINGER

SALG OG KUNDEBEHANDLERSTILLINGER

Sales Manager Norway, Bring Parcels Frist: 21.04.11

Forretningsorienterte BI/DWH rådgivere, Konsernstab IT Frist: 17.04.11

Postbud 37,5 t/u Østlandsterminalen distribusjonsenhet 14, Frist 26.04.11

Kundebehandler 18,0 t/u Sortland postkontor Frist: 26.04.11

Sales Manager Direct Sales, Bring Frist: 30.04.11

Førstekonsulent ajourhold, Konsernstab økonomi og finans Frist: 17.04.11

Postbud lørdag (2 stillinger) 4,35 t/u Randaberg distribusjonsenhet 1 Frist: 26.04.11

Kundebehandler lørdag 2,0 t/u Hønefoss postkontor Frist: 26.04.11

Transportleder Logistikk PTT Bergen Frist: 26.04.11

IT Support Bring Express Frist: 20.04.11

Postbud 3 stillinger 21,2, 18,75 og 10,5 t/u Kristiansand distribusjonsenhet 2 Frist: 26.04.11

Kundebehandler vikariat 37,5 t/u Gjøvik postkontor Frist: 26.04.11

Systemansvarlig IT Bring Express Frist: 20.04.11

Postbud lørdag 5,0 t/u Fana distribusjonsenhet Frist: 26.04.11

Kundebehandler lørdag 2,75 t/u Grunerløkka postkontor Frist: 26.04.11

Postbud 18,75 t/u Hitra distribusjonsenhet Frist: 26.04.11

Kundebehandler vikariat 12,7 t/u Sunndalsøra postkontor Frist: 26.04.11

Postbud (midlertidig) sommervikarer Tromsø distribusjon Frist: 26.04.11

Kundebehandler 4,15 t/u og 1,5 t/u Dokka postkontor Frist: 26.04.11

Sommervikarer (postsjåfør) Tromsø Transport Frist: 26.04.11

Kundebehandler vikariat 18,75 t/u Etterstad bedriftssenter Frist: 26.04.11

Postsjåfør (vikarer) Bergen Transport Frist: 26.04.11

Kundebehandler vikariat 37,5 t/u Sofienberg postkontor Frist: 26.04.11

Postbud deltid 18,4 t/u Kvinesdal distribusjonsenhet Frist: 26.04.11 Sommervikarer(postsjåfør) Transport Narvik Frist: 26.04.11

Stillingene er utlyst på infolink.posten.no

Føler seg tryggere som leder – Svært viktig i den situasjonen vi er i nå, sier distriktssjef Victor Hansen om kurset som skal gi tryggere ledere. – Mye oppmerksomhet rettes mot økt selvinnsikt, økt selvtillit og selvrefleksjon. Som ledere må vi tørre å utfordre oss selv på områder vi føler vi er usikre på. Vi må være villig til å utvikle og kanskje forandre adferd og kommunikasjon. Kurset bidrar til å bevisstgjøre ledere i dette. Det gjelder å få med medarbeiderne, for det er der kraften ligger, understreker han. Hansen legger til at man som kursdeltaker blir konfrontert med sine sterke og svake sider.

Kraft i medarbeidere. Distriktssje-

Berit Kongsrud Bredesen

fen forteller at man ikke lærer mer på kurset enn det en er villig til selv. Aktiv deltakelse er stikkordet.

Tilbakemeldinger.

Leder Berit Kongsrud Bredesen ved Odal distribusjon håper hun har blitt enda et hakk tryggere som leder. – Jeg har vært på mange kurs, og dette er et av de bedre. Jeg har lært å bli enda bedre til å lytte og fått vite hvordan an-

Lovord. Distriktssjef i Hedmark, Victor Hansen, og leder Berit Kongsrud Bredesen ved Odal distribusjon anbefaler kurset «Tryggere som leder».

dre oppfatter meg. Det har vært verdifullt å kunne gi og få konstruktive tilbakemeldinger om styrker og svakheter og å bli bevisst forbedringsområder. «Walk and talk», å gå to

Skriv inn til Brevsprekken. Dette er lesernes egen spalte for personlige leserbrev. Alle må undertegne med fullt navn. Maks 2000 tegn. Vi forbeholder oss retten til å forkorte brevene. Ubenyttede brev blir ikke returnert. Adresse: Posten Norge AS, Post -og Bringavisen, Postboks 1500, 0001 Oslo. Merk «Brevsprekken». Epost: redaksjonen@posten.no

Grunnløse beskyldninger I Dagens Næringsliv 31. mars fikk bussgründerne Olav Lj. Risdal og Tom Roger Øydne over nesten en hel side boltre seg med grunnløse og udokumenterte påstander om at Posten kryssubsidierer. Vi er overrasket over beskyldningene som fremsettes helt uten substans eller fnugg av fakta. Dette kan ikke stå uimotsagt. Det er ikke første gangen Posten møter slike beskyldninger fra transportbransjen, men de blir ikke mer utsagnskraftige av å gjentas. Bransjen har tidligere klaget Posten inn for ESA-domstolen, men også der er påstandene blitt avvist etter grundige undersøkelser. Post- og teletilsynet har i oppgave å påse at Posten ikke kryssubsidierer. Hvert år kontrolleres Postens produktregnskap uten at det noen gang er påvist kryssubsidiering. Ingen aktører i bransjen blir fulgt med slike argusøyne som Posten. eid og fortsatt har et gjenværende enerettsområde, plager åpenbart herrene Risdal og Øydne. Postens gjenværende monopol utgjør en liten del av virksomheten, kun lukkede, adresserte brev under 50 gram. Alt annet er konkurranseutsatt virksomhet. Det betyr at Posten og Bring konkurrerer om kundene hver dag for nærmere 90

Sommervikarer (postsjåfør) Transport Alta og Tana Frist: 18.04.11

Jeg har lært å bli enda bedre til å lytte og fått vite hvordan andre oppfatter meg.

» BREVSPREKKEN. Har du noe på hjertet?

prosent av inntektene. At det mellom de politiske partiene foregår en debatt om konkurranseåpning av det gjenværende postmonopolet (se sak om postdirektivet side 6-7) er av mindre forretningsmessig betydning for Postens virksomhet, men noe vi selvfølgelig må forholde oss til.

Sterk konkurrent. Når transportnæ-

ringen gjentar sine beskyldninger, tar vi det som en bekreftelse på at vi utgjør en sterk konkurrent i bransjen. At det denne gangen er bussnæringen som angriper Postens virksomhet, var uventet. Men det gleder oss at de i hvert fall er fornøyd med posttjenestene! Av konsernsjef Dag Mejdell

Konkurranseutsatt. At Posten er statlig

Postbud (en del) 37,5 t/u Ålesund distribusjonsenhet 1 Frist: 26.04.11

av lovord om kurset «Tryggere som leder». Sju av 13 distribusjonsledere i Hedmark har hittil gjennomført opplæringen. – Forbedringstiltak skal utføres i en tid med fallende volumer, og da er det ekstra behov for motivasjon og engasjement. Sterke og trygge ledere med god selvinnsikt skal bidra til dét, fastslår Hansen. Han poengterer at det fortsatt skal presteres og samtidig skapes en forståelse for Postens utfordringer.

21

POST- & BRINGAVISEN

mangfold og ønsker å speile mang­ foldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

ADMINISTRATIVE STILLINGER

HEDMARK: Distriktssjefen i Hedmark er full

15. APRIL 2011

» KONSERNET ER OPPTATT AV

LEDERSTILLINGER

TEKST BIRGER MORKEN

NR. 5

og to sammen og løse en oppgave etter lunsj, var en glimrende aktivitet, synes Kongsrud Bredesen.

Dikt

Overrasket. «Hvert år kontrolleres Postens produktregnskap uten at det noen gang er påvist kryssubsidiering,» skriver konsernsjef Dag Mejdell. Foto: Birger Morken

I Bring er det ingen konflikter, om fargen grønn som forplikter. Det vet alle i Bring. Så nå sier vi klingeling. Bring de er grønne, og de er skjønne. Fargen den er viktig, og den er riktig. Fargen den er spesiell, fordi den er nå aktuell. Miljø er denne fargen knyttet til, og da er ikke Bring i tvil. Bring tenker på dette, og med rette. Miljø er viktig, derfor er Bring pliktig. Å tenke på miljøet, og ikke få den stygge kløe. Da har ting gått galt, og det er kort fortalt. Til slutt. Miljø og fargen grønn høre sammen, og da er det ikke noe jammen. Da gjør vel de grønne ikke noe galt. Bring har nå talt. Hilsen Einar Nordmarken.

Hvem vil du lese om? Kjenner du personer i Posten og Bring som du tror er interessente å lese om? Vi trenger stadig kandidater som kan fylle rollen som et midtpunkt, slik Jan Olav Tuterud gjør på side 16-17. Tips oss på redaksjonen@posten.no


22

15. APRIL 2011

NR. 5

Folk i farta

POST- & BRINGAVISEN

NR. 5

15. APRIL 2011

FOLK I FARTA 23

POST- & BRINGAVISEN

TIPS OSS OM FOLK I FARTA

DAGENS VISDOMSORD:

Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

Den kloke er langsom i sin tale og hurtig i sin handling.

MIN HVERDAG

VISSTE DU AT...

» …Posten, ved Bring Mail, for femte året på rad inviterer store kunder til seminar på danskebåten? 27. april setter det glade selskapet kursen for København og en blanding av sosial hygge og faglig refleksjon. Konserndirektør Tore K. Nilsen i divisjon Post er blant de som skal gi kundene kloke ord med på overfarten. Kundene betaler gildet selv.

Konfucius

BRA JOBBA!

TILBAKEBLIKK

Femteplass i ørkenen

Samme rute i 30 år

LANGT OG FORT: Bring-sponsede Pål Anders Ullevålseter ble nummer fire på den femte og siste 294 kilometer lange etappen av Abu Dhabi Desert Challenge 2011 – og fikk en femteplass sammenlagt. Han var 19 minutter og 44 sekunder bak vinneren, Marc Coma fra Spania. Abu Dhabi Desert Challenge var årets første VM-runde for endurokjørerne.

OLE-JØRGEN FIGENSCHAU (57)

Optimalt. – Sykkelen har fungert bedre enn forventet og alt det motortekniske sitter optimalt, sier Pål Anders Ullevålseter, her i Abu Dhabi. Foto: Julie Kristoffersen

Arbeidssted: Tromsøpost-

terminal/Kvaløysletta Stilling: Postbud

LAGBILDET

Postbud Ole-Jørgen Figenschau kan ruta si bedre enn de fleste.

SEND INN FOTO av din avdeling til redaksjonen@posten.no

TROMSØ: – Jeg er glad i rutiner,

konstaterer Ole-Jørgen Figenschau, som har jobbet 40 år i Posten. De siste 30 årene har han gått den samme postruta på Kvaløysletta. – Jeg liker ruta godt siden jeg er lommekjent. Jeg vet nøyaktig hvor lang tid jeg bruker, sier han. Arbeidsdagen starter klokka seks. Da blir A- og B-post hekket inn i reolene. Hvis han får tid, hjelper han teamlederen med å sortere klump. Deretter tar han med reklamen og pakkene, i tillegg til brevene som maskinelt er klargjort for ruta. Alt blir pakket og klargjort før teammøtet som starter klokka 8.30. Dobbeltrute. – Deretter spiser jeg

lunsj og drar ut klokka 9.30 sammen

30 40 ÅR: 4. mai: Per Olav Vik, Sandnes

50 ÅR: 25. april: Ole-Magne Elnes, Elnesvågen

60 60 ÅR: 6. mai: Randi Ørstadvik Norum, Oslo

» Et postbud i den skotske byen Fort Augustus ble ufrivillig sjekket opp av en elskovssyk hund på ruta si her forleden. Newfoundlandshunden Bruno, på 90 kilo, falt pladask for postbudet som er 20 kilo lettere. I ti minutter forsøkte hunden å pare seg med postbudet – uten å lykkes. Postbudet ble lagt i bakken av Bruno som stilte seg over ham og slikket ham både i ansiktet og andre steder på kroppen. Visstnok til stor fornøyelse for Brunos eier som så det hele fra vinduet. Etter ti minutter kom postbudet seg løs på egen hånd. (Postavisen nr. 7, 2001)

FOR 25 ÅR SIDEN:

TEKST HENRIK SØRLIE

GRATULERER

FOR 10 ÅR SIDEN:

SJÅFØRER, POSTENS GODSSENTER I OSLO. Sjåførkampanjen i uke 15 og 17 skal øke kvaliteten på produktene Ekspress - Over natten og På døren. For å nå fram til sjåførene brukes radioreklame i P4 og brosjyremateriell. Sjåførene selv deltar. Her er teamet Hjemkjøring kveld (H2) ved Postens godssenter i Oslo rett før utkjøring. 1. rekke fra venstre: Manjinder Singh Toor , Habibullah Allahdad, Muhammed Ali Yaseen, Jonas Tennebø, Tahir M Baig. 2. rekke fra venstre: Rachid Azagahg (med rød lue), Hassan Bouhmidi, Asbjørn Danielsen, Ghulam Mustafa. 3. rekke fra venstre: Erlend Bekkenes, Hamid Fahkri, Mohammed Ahktar, Khalid Sealiti og Karim Al Mouhktari. Foto: Birger Morken

Trives. Klokka 9.30 legger Ole-Jørgen Figenschau ut på ruta si. – Jeg liker alt med jobben min, sier Figenschau. Foto: Pål Jakobsen

med partneren min. – Er dere to? – Ja, vi kjører i samme bil, en Toyota Hiace, og samarbeider om å dele ut posten til 720 husstander på Kvaløysletta. Han understreker at han alltid deler ut til de samme husstandene. Det varierer hvem som er partneren, men vedkommende tar de resteren-

de husene på «dobbeltruta». De er ute i omtrent 4,5 timer, og arbeidsdagen er ferdig kl. 14.10. Kjenner mange. – Hva liker du best

med jobben? – Jeg liker alt med jobben min, svarer Figenschau. – Men det er vel noe du liker spesielt godt?

– Det må bli å levere pakker på døra og å slå av en liten prat med folk. Etter hvert har jeg jo blitt ganske godt kjent med de fleste. Han legger til at han også er veldig fornøyd med teamet sitt på postterminalen. – Vi har godt teamarbeid, og alle hjelper hverandre ved behov. Utenom jobben er det spesielt syk-

ling om sommeren som postbudet bruker fritiden på. – Generelt får jeg mye mosjon gjennom jobben. Jeg går omtrent 200 mil hvert år i arbeidstida. Det tilsvarer avstanden mellom Tromsø og Kristiansand.

40 ÅR: 2. mai: Marita Lindvik, Oslo

50 ÅR: 26. april: Tove Lill Jensen, Harstad

40 40 ÅR: 8. mai: Thomas André Bech, Lørenskog

50 ÅR: 3. mai: Bjørn Olsen, Oslo

60 ÅR: 8. april: Anne Lise Kleffelgård, Oppdal

60 ÅR: 14. april: Bjørn Fugelsnes, Kristiansund

60 ÅR: 7. mai: Tove Nilsen, Oslo

60 ÅR: 10. mai: Wiggo Nilsen, Bodø

40 ÅR: 18. april: Kyrre Holstad, Oslo

50 50 ÅR: 5. mai: Per Johansen, Sarpsborg

60 ÅR: 15. april: Elsa Mari Hanssen Skei, Dønna/Herøy

60 ÅR: 13. mai: Ellinor Marianne Joramo, Birtavarre

40 ÅR: 22. april: Anita G. Mikkelsen, Lørenskog

50 ÅR: 7. april: Sverre Bruheim, Sandane

50 ÅR: 6. mai: Stein Erik Sveum, Oslo

60 ÅR: 16. april: Bjørn Magne Strickert, Oslo

60 ÅR: 16. mai: Karen Chong Lang Nilsen, Karmøy

FOR 50 ÅR SIDEN:

» Denne epistelen handler ikke om kvinner som samler frimerker. La det være sagt så tidlig som mulig. Så skremmer det kanskje ikke bort dere som ikke har interesse for frimerker. Og dere som ikke interesserer dere for kvinner. En dag fikk vi tilsendt et frimerke. Et med to søte, feminine ansikter og med innskriften «The American Woman». Og så slo det oss at det var noe uvanlig ved dette merket. Det var noe som gjorde at det skilte seg ut fra den tusenfoldige frimerkefloraen. Det var gitt plass for en kvinne. Ikke en regjerende monark, ikke et symbol for en idé, men rett og slett en kvinne som var plassert der fordi hun var kvinne. (Post nr. 4, 1961)

25 OG 40 ÅR I POSTEN OG BRING

SEND INN DINE GRATULASJONER TIL REDAKSJONEN@POSTEN.NO 30 ÅR: 23. april: Mali Solvang, Tynset

» Kunstneren og postmannen Johannes Haukland har tegnet frimerker for FN, for Ghana og for Norge. Han har tegnet tjenestemerker, innskuddsmerker og feriemerker. Han revolusjonerte bankreklamen da Postbanken kom i 1950. Han har tegnet byvåpenet til Sandnes. Som den nøyaktige mannen Haukland alltid har vært, valgte han å slutte nøyaktig 49 år etter at han begynte som postelev i Sandnes. (Post nr. 2, 1986)

40 ÅR: 22. april: Monica Karlsen, Gjerøy

50 ÅR: 19. april: Kristin Treider Alvheim, Oslo

50 ÅR: 9. mai: Frank Alfred Karlsen, Lørenskog

60 ÅR: 18. april: Harald Aune, Trondheim

60 ÅR: 17. mai: Bjørnar Løvstad, Flisa

40 ÅR: 24. april: Jorun Bjørkedal Manseth, Nordfjordeid/ Stryn

40 ÅR: 28. april: Akbari Mohammad Ali, Bærum Postterminal

40 ÅR: 1. mai: Siri Fossing, Oslo

50 ÅR: 19. april: Lise Larsson, Årdalstangern

50 ÅR: 23. april: Bjørnar Jarle Evensen, Oslo

50 ÅR: 24. april: Elin Nøklegård, Horten

60 ÅR: 13. mai: Per Jon Nes, Sogndal

60 ÅR: 20. april: Terje Demroen, Gardermoen

70

50 ÅR: 14. mai: Halvor Kvakland, Trondheim

50 ÅR: 15. mai: Ivar Dale, Ringøy

60 ÅR: 20. april: Roald Pettersen, Stokke

60 ÅR: 26. april: Nada Balabusic Rossbach, Skien

7 0 ÅR: 7. april: Hans Bekken, Flå

7 0 ÅR: 14. april: Jan Borger Berntzen, Fredrikstad

40 ÅR: 1. april Oskar Hannibal Broberg, Lørenskog 4. april: Anne Merete Pedersen, Lørenskog 16. april: Terje Draugsvoll, Drammen 50 ÅR: 5. april: Elisabeth Jensen, Surnadal 12. april: Gunn Anita Hansen, Oslo 17. april: Roger Kvamstrø, Steinkjer

21. april: Elin Vevatne, Tysnes 14. mai: Bente Olin Ekornåsvåg, Ålesund 60 ÅR: 7. april: Edith Iglebekk Nygård, Steinkjer 15. april: Inger-Alice I Thorsen, Larvik 16. april: Viggo Forårsveen, Lørenskog 26. april: Magny Rannveig Banken, Lom/Otta

29. april: Randi Velle Andersen, Visthus 6. mai: Britt Helene Multhagen, Hamar 12. mai: Helge Moseid, Kristiansand

25 ÅR I POSTEN: 12. april: Bernt Olav Aulborg, Fauske

25 ÅR I POSTEN: 21. april: Arna Danielsen, Stavanger

25 ÅR I POSTEN: 23. april: Torill Heiberg, Bodø

1. april: Solfrid Irene Nilsen, Oslo 25 ÅR I POSTEN: 27. april: Laila Landrø, Indre Namdal

25 ÅR I POSTEN: 1. mai: Jonny Dyb, Ålesund

25 ÅR I POSTEN: 1. mai: Reidun Rotnes, Kvaløysletta

16. mai: Gerd Olaug Seldal, Stavanger 17. mai: Betsy Jorun Finseth, Fauske 17. mai: May-Lill Engen, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 1. april: Henning Grav, Stokke

7. april: Agnes Skollevoll, Bergen 28. april: Marit Tvedt, Skien

25 ÅR I POSTEN: 2. mai: Svalaug T. Hanagard, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 5. mai: Ronald Aspeli, Hamar

40 ÅR I POSTEN: 26. april: Sten Magne Thomassen, Harstad

40 ÅR I POSTEN: 10. mai: Alf Jan Stiansen, Risør

40 ÅR I POSTEN: 25. april: Ida Rasmussen, Sandvika

1. mai: Trond Arne Myrvoll, Tromsø 6. mai: Iren Haugseth, Lørenskog

40 ÅR I POSTEN: 11. mai: Einar Inge Eidsaunet, Jevnaker

7. mai: Jan Ragnar Visth, Lørensog 40 ÅR I POSTEN: 8. mai: Marit Kristine Eliassen, Svolvær 10. mai: John-Arvid Antonsen, Bodø 16. mai: Alvhild Tveit, Stord


24

NR. 5

Punktum SMÅNYTT

15. APRIL 2011

POST- & BRINGAVISEN

FEIL ADRESSE?

REDAKSJONEN AVSLUTTET:

» Er du ansatt i Posten Norge AS og det er feil adresse på denne utgaven av Post- og Bringavisen? Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». » Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernstab Kommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

» Red­ak­sjonen avsluttet arbeidet

med denne ­utgaven onsdag 13. april. Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer fredag 13. mai.

ARKIVBILDET

Aprilsnarr. Du får ikke fly gratis med postflyene, dessverre. Gikk du på årets aprilsnarr? Foto: Nils Midtbøen

Ble du lurt? En gang i året er det lov å lure folk. Vi prøvde oss på Infolink. Gikk du på spøken om at du kan fly gratis med postflyene? Postflyene flyr mellom de største byene i landet, og til Svalbard mandag - fredag. Sjef for hovedpostgangen, Inge Seljeset, leter stadig etter måter å bedre lønnsomheten på, men passasjertrafikk skal han ikke starte med. Mange meldte sin interesse. Som ventet var Svalbardruten mest populær…

Romslig på oslokaia. I 1962 startet Stie opp med den første transporten av dypfrossen fisk til kontinentet. Dermed var det også duket for den første turen med «Kronprins Harald» fra Oslo til Kiel. På bildet er en enslig bil fra Stie klar til å kjøre om bord på båten etter levering på kontinentet. Sties Termotransport er forløperen til Nor-Cargo Thermo og Bring Frigo. Arkivfoto: Nor-Cargo.

Dag på dagsbesøk Konsernsjef Dag Mejdell fortsetter sine besøk ved avdelinger landet rundt. Nylig var han i Follo. Dagen startet med en visitt hos Follo distribusjonsenhet på Vinterbro, der flere enheter nylig ble samlokalisert. Neste

stopp var kunden Alliance-Healtcare på Langhus. Så ventet Ski postkontor. Dagens siste besøk var hos en helt ny Post i Butikk på Meny i Drøbak, der den første PiB-en ble offisielt åpnet for ti år siden.

Gjerrig romantikk «Ung, frisk rik og vakker kvinne søker livsledsager.» Denne annonsen kunne for mange år siden leses i en skotsk avis. Rundt 25 000 giftesyke menn meldte seg. Annonsøren var imidlertid verken rik eller vakker – eller kvinne! Det var en mannlig skotte som hadde satt inn annonsen. Saken var den at skotten hadde en sønn som i lang tid hadde forsøkt å få penger av far til å utvide frimerkesamlingen sin. Faren var fullt klar over den menneskelige natur, og fikk ideen om en ekteskapsannonse, som han dessuten prutet kraftig på. 25 000 vakkert frankerte brev, mange med sjeldne frimerker, gjorde sønnens frimerkesamling stor og fin, og faren kom unna med en minimal investering. Kjærlighet på skotsk vis… Hyggelig møte. På Ski postkontor møtte konsernsjef Dag Mejdell avtroppende daglig leder Wenche Stolanowski, nå daglig leder ved Vestby postkontor, og daglig leder Nils-Erik Enberg. Foto: Birger Morken

Post & Bringavisen nr 5 2011  

Konsernavis for Posten Norge AS. Opplag 22.000. Nr. 5/2011 - 15. april • 60. årgang

Advertisement