Page 1

S.07 > Handlingsplan for mangfold klar – se tiltakene S.08 > Fjorårets oppskrift ga rent julebord i Tromsø S.10 > Bring Linehaul og Norsk Resirk på skinner MIDTPUNKTET Kristoffer Kanestrøm lever for politikk og post.

SIDE 16

Post- & Bringavisen

»

Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 1/2011 - 21. januar • 60. årgang

FREMTIDENS POSTLØSNING Neste uke kan du være med og teste den digitale postkassen. SIDE 4 »

Gjenfødt

Norges eldste lastebil har vært brukt som sagmotor. Nå kan du se den på Postmuseet.

SIDE 18

TEMA: Bring Frigo

»

Effektfulle lederkurs

Siste selskap ut i vår Bring-serie er en veltemperert og smakfull spesialist.

Undersøkelser viser at Postens lederkurs gir mer fornøyde medarbeidere. Torgeir S. Einum og Hege Lunder er blant 600 som er kurset.

SIDE 12

SIDE 6

»

»


2

NR. 1

Puls

SITATET

21. JANUAR 2011

Det ville være en feilslått strategi å sitte på gjerdet og se på at dette skjer, uten å møte konkurransen fra andre aktører ved å utvikle egne løsninger. Odd Christian Øverland, Postkom

Les mer om digital post side 4

POST- & BRINGAVISEN

LEDER

BESØKSADRESSE: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus’ gate 14A, Oslo Tlf: +47 2314 8410/Faks: +47 2314 8025

Ja takk, begge deler!

ANSVARLIG REDAKTØR: Elisabeth H. Gjølme, Tlf: +47 901 40 449 Epost: elisabeth.gjolme@posten.no REDAKTØR: Mads Yngve Storvik, Tlf: +47 900 45 079 Epost: mads.storvik@posten.no REDAKSJONEN:

REDAKSJONSSJEF:

Hege Grubben Tlf: +47 414 02 346 Epost: hege.grubben@posten.no

DAG MEJDELL KONSERNSJEF Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 Epost: nils.midtboen@posten.no

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 Epost: birger.morken@posten.no

Henrik Sørlie Tlf: +47 926 65 225 Epost: henrik.sorlie@posten.no

Det er neppe noen som kan gi bedre råd om hvordan vi lager den beste postkassen enn våre egne ansatte

Maria Sivertsen Tlf: +47 417 70 101 Epost: maria.sivertsen@posten.no

POST- & BRINGAVISEN

Postens planer om å lansere et nytt digitalt post-

Utviklingen internasjonalt gir grunn til å tro at det

system i løpet av våren betyr at alle innbyggere i Norge kan få en digital postkasse i tillegg til den fysiske postkassen. Denne offensive satsingen understreker at vi i Posten er opptatt av å tilpasse oss utviklingen og være tidsaktuelle. Vi ser at det også i den digitale verden er behov for å få viktig post samlet i en postkasse. Ingen har bedre forutsetninger for å ta denne rollen enn Posten, og vi ønsker å være først ute i Norge.

finnes et marked for en digital postkasse. I Norden har Finland og Danmark lenge hatt en digital postkasse med et økende antall brukere. Deutsche Post lanserte sin digitale postkasse i fjor høst, og har i løpet av kort tid fått mange brukere og avsendere som kunder. Jeg tror derfor at spørsmålet primært er hvem som skal tilby en digital postkasse, ikke om noen skal gjøre det. Derfor er det åpenbart at Posten Norge må ta denne posisjonen i Norge.

Mange vil kanskje si at dette har både Posten og

Mange postansatte vil nok føle at dette legger

andre prøvd før, men uten særlig forretningsmessig suksess. Det er til dels riktig at mange konsepter har vært utviklet og prøvd. Digitaliseringen av samfunnet har imidlertid nå kommet så langt at det har oppstått nye behov som ikke lenger dekkes verken av Posten eller de leverandører og offentlige instanser vi som privatpersoner må forholde oss til.

stein til byrden og kan stimulere enda raskere overgang fra tradisjonell brevpost til digitale løsninger og dermed kreve ytterligere omstillinger og nedbemanninger. Isolert sett er dette riktig, men det er likevel viktig at Posten Norge griper muligheten til å følge brevet over i den digitale postkassen. På den måten kan vi påvirke hvordan overgangen til digital kommunikasjon skjer.

NR. 1

21. JANUAR 2011

89,5 %

ikke at kommunikasjonsmengden synker, men den finner andre veier. Strømleverandører, banker og det offentlige både tvinger og lokker oss over på deres egne nettsider for å ivareta kommunikasjonsoppgaver som Posten tidligere ivaretok. Som forbrukere må vi forholde oss til flere og flere nettsider, brukernavn og passord for å kommunisere både med det offentlige og det private næringslivet. For mange er det vanskelig å holde orden på alt, og her kommer den digitale postkassen inn i bildet. Postens digitale postkasse vil ivareta det samme behovet som den fysiske postkassen gjør, foruten at den gir helt andre muligheter for sikker kommunikasjon og arkivering av viktige personlige dokumenter.

AVTALT

Antall inngående telefonhenvendelser til Posten og Bring kundeservice siste tre uker. Ned 10 841.

SIGNERT

Ut av skapet Som postansatt har jeg sverget til fysiske fakturaer og a-post i stedet for epost. Men nå skal jeg avsløre en liten hemmelighet – jeg har vært skapbruker av digitale tjenester frem til i dag. At jeg bruker nettbank er en selvfølge. Med den har elektroniske regninger funnet veien til meg. Selvangivelsen dukker opp i en annen digital kanal, og forsikringsbevisene i en tredje. Ukeplanene fra skole og barnehage er henholdsvis kanal fire og fem.

Sånn kan jeg fortsette å ramse opp kanaler jeg bruker: Coops medlemssider, kredittkortselskap, leverandører som kabel-tv, internett, telefon, mobiltelefon, strøm, nettleie og alarm er de jeg kommer på nå. 14 i tallet! Med forskjellig brukernavn og passord. Nå har jeg til og med et sted jeg logger meg inn for å huske alle passordene.

Posten har vært en viktig del av samfunnets infrastruktur i 364 år og vil fortsatt være det. Når vi nå lanserer en «konkurrent» til den grønne postkassen er det også med på å videreføre Postens lange tradisjon for å tilpasse seg samfunnsutviklingen og leve opp til vår visjon om å være verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkvirksomhet. Det vil nok fortsatt ta lang tid før den digitale post-

kassen blir viktigere enn den grønne postkassen for nordmenn flest. Jeg oppfordrer imidlertid deg som postansatt til å bli med å teste og påvirke utformingen av den digitale postkassen i pilotperioden som starter i slutten av måneden. Det er neppe noen som kan gi bedre råd om hvordan vi lager den beste postkassen enn våre egne ansatte.

FREMOVER

Som du skjønner er det mange grun-

TIPS OSS! Har du et tips om en avdeling eller en person i Posten eller Bring som har funnet smartere og bedre måter å jobbe på, så send det inn til redaksjonen@posten.no

Forbedringskultur på Berger logistikksenter. Avdelingen som utfører tjenester for digital-tv-leverandøren Get er en av flere på Berger som har gjennomført forbedringsprosjekt. Med støtte fra Lean-teamet har de strukturert hele produksjonen fra A til Å. Lagerbeholdningen er redusert med 26 prosent. Det betyr at dekoderne som kommer inn og senere skal ut igjen etter feilsøk og service, går raskere gjennom produksjonen. Nå har produksjonslederen også tid til å sette de daglige små og store forbedringene i system. – Hittil har jeg fått inn nærmere 60 forbedringsforslag fra medarbeiderne. Av disse har vi rukket å gjennomføre 30, sier André Pedersen som står i midten på bildet. T.v. Lean-navigatør Martin Oust og t.h. lagermedarbeider Jason Kaysornchan. Foto: Stine Gabrielsen

SETT UTENFRA

Mer info om saken: infolink.posten.no

SAGT OM FAKTURAER MED EKSTRAGEBYR

DESIGN OG PRODUKSJON: Konsernstab kommunikasjon, Design UTGIVER: Posten Norge AS Postboks 1500 Sentrum 0001 OSLO redaksjonen@posten.no TRYKK: Mediatrykk, Bergen Opplag: 25 000

Infrastrukturnyheter.se MANDAG 7.-8. FEBRUAR

Staples – ny kunde i Danmark Staples er verdens største selskap innen kontorrekvisita og en viktig og stor kunde i Norge for Bring Parcels. Nå er det gjort en avtale med Staples om deres leveranser i Danmark. Avtalen på to år har en verdi på 14 millioner svenske kroner i året. Thomas Jensen og Gunnar Lindblad, Nordic Key Ac-

count, er ansvarlige for avtalen. Jensen, som tidligere har hatt en kundeforbindelse med Staples, fikk et hint om at bytte av leverandør var aktuelt. – Vi er veldig glad for å ha vunnet denne kunden i hard konkurranse, sier Gunnar Lindblad.

» Finding New Ways-prisen 2010 deles ut på

ledersamling for Logistikkløsninger i København.

ONSDAG 9. FEBRUAR

» Samling for Kjededrift i Post på Hurdalsjøen Hotell- og Konferansesenter.

FREDAG 11. FEBRUAR

» Post- & Bringavisen nr. 2-2011 kommer i postkassen til ansatte i Norge.

ONSDAG 16. FEBRUAR

» Kl. 0900: Nettmøte med konsernsjefen på

Infolink. Resultater for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2010 legges frem.

FREDAG 29. APRIL

» Bring Cargo åpner kontor i Hong Kong, Kina.

3

82 788

Antall miljøbevis som er godkjent + påbegynt i konsernet i Norge, Sverige og Danmark. Opp 77.

JOBBER SMARTERE

STILLINGSANNONSER: Kristin Fremmergård, tlf: +47 2314 8097 Epost: kristin.fremmergard@posten.no

TELEFON REDAKSJONEN: +47 2314 8410 EPOST: redaksjonen@posten.no

3 517

Leveringskvalitet på stykk- og partigods fraktet av Bring Cargo de siste tre ukene. Ned 5,3 %.

En konsekvens av at det sendes mindre post, er

Terje Owrehagen Tlf: +47 408 58 927 Epost: terje.owrehagen@posten.no

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

PULS

POST- & BRINGAVISEN

Norske CargoNets etablering ved Höglandsterminalen i Nässjö har bidratt til at selskapet er blitt Sveriges fjerde største på sitt felt. Logistikksjef Anders Wittskog ved terminalen sier til Infrastrukturnyheter.se at CargoNet er inne i en dynamisk fase. – Fra Höglandsterminalen har vi nå direkteforbindelser til hele det norske, svenske og kontinentale markedet. Med samarbeidspartnerne våre har vi skapt muligheter for import- og eksportgodsløsninger i begge retninger. Det gagner alle typer kunder, ikke minst de store distribusjonslagrene som finnes her, sier Wittskog.

» Nøtterøy kommune har den siste tiden fått nokså mange fakturaer fra Posten på grunn av manglende porto på sine forsendelser. Regningene er stort sett blitt betalt, men nå begynner kommunen å stille spørsmål ved dem. – Siden vi har kilopost som blir talt og veid, mener jeg det ikke skal være mulig å få feil porto, mener fagkonsulent Kjersti Hauan. Hun ønsker en forklaring på hvordan slikt kan oppstå, slik at fakturaene med ekstragebyr fra Posten kan opphøre. Næravisen Øyene

FORBRUKERMAKT

» Det man som postkasseeier kan gjøre er å bruke sin forbrukermakt. For er det mange nok som sier nei, må kjedene og avisene endre sin distribusjon, og for eksempel benytte nettet i langt større grad, sier daglig leder i Grønn Hverdag, Tone Granaas om reklame i postkassen. Klikk.no

med ansatte i sammenlignbare sektorer. Umiddelbare sammenligninger viser at norske postansatte ikke behøver å sove dårlig om natten. I 2009 tjente en nyansatt i Posten Norge ca 23 500 kr i månedslønn. Dette er på linje med lønninger innenfor tjeneste- og handelsnæringer med tilsvarende kvalifikasjoner, sier forfatterne bak Copenhagen Economics-rapporten om liberalisering.

TOMME POSTKASSER

» Det har vært sykdom, det har vært feil på biler. Men uansett forklaring er det ikke godt nok at posten uteblir. Vi skal ha posten uansett, slår Svanhild Strømsnes fast. Naboen, Bernt Johan Bergum, er også irritert på at postkassa er tom. – Det rare er jo at det aldri har vært slik før. Til og med den gangen posten ble levert med hest og kjerre, så kom den frem. Det burde være enklere å få posten levert i dag enn før. Nye Troms

POSTBUDLØNN I NORGE

»Hovedspørsmålet for norske

postansatte er derfor hvordan deres lønninger er sammenlignet

Dagsavisen

SNØMÅKING

» For et postbud har det vært enestående å se hvor flinke folk har vært til å måke rundt postkassestativene sine etter snøfallet i jule- og nyttårshelga, sier Jon Olav Skjølset i Meldal. – Det gjør jobben vår langt enklere. All honnør til beboere langs ruta vår, skryter han, og håper den gode trenden fortsetter utover vinteren. Og da passer det med en liten omskriving av Postens kjente slagord: Når det måkes, kommer posten alltid fram. Sør-Trøndelag

ner til at jeg har meldt meg inn i heiagjengen til Postens nye digitale postkasse – Digipost. I denne avisen kan du lese mer om det.

I internetts spede begynnelse var det flere som spådde det nord og ned. De liker sikkert ikke å bli minnet om det i dag når de fleste av deres venner først og fremst treffes på Facebook.

Nå har du den digitale verdenen med deg over alt hvor du går. På bussen, i bilen, båten eller flyet. Jeg er så heldig å ha tre små barn fra ett til seks år. De er allerede avanserte brukere av iPad, iPhone og andre duppeditter som styres med å bruke fingeren på skjermen. Selv min yngste sønn navigerer seg enkelt frem til spillet som viser hva slags lyd kua og grisen lager. Tenk deg hvordan han erobrer den digitale verdenen.

Jeg har fremtidstro når vi i Posten melder oss på i den digitale utviklingen. Om noen dager kan vi som ansatte teste den digitale postkassen. Det planlegger jeg å være med på. Da kan jeg ta med meg postkassen på sommerferien i utlandet, som selvfølgelig er bestilt på nett. Jeg er med andre ord kommet ut av skapet.

jeg har vært skapbruker av digitale tjenester frem til i dag.

MADS STORVIK REDAKTØR


4

NR. 1

AKKURAT NÅ

Vinn iPad » Posten blir først ut med å lansere en digital postkasse for alle i Norge. Det skjer i løpet av våren 2011. Den digitale posten skal finne deg ved hjelp av din gateadresse. Nå kan du være med og teste systemet. Og ikke nok med det – du kan vinne en iPad! Mer om saken i nyhetsreportasje på denne siden.

» I forbindelse med at Posten lanserer den digitale postkassen, er det laget en internfilm for ansatte. Den skal forklare hva en digital postkasse er og hva den brukes til. Har du ikke sett den ennå kan du klikke deg inn på Infolink, der den ligger til høyre på førstesiden. http://infolink.posten.no Passord: Norden

Ikke epost. Digipost er mye

mer enn epost. Her går du inn i nettleseren og logger på med fødselsnummer og passord. Postkassen blir unik og vil følge deg hele livet. Digipost baserer seg på gateadressen slik at avsenderen enkelt kan finne mottakere av posten. Når du endrer gateadresse, blir den digitale

postkassen med på flyttelasset. Tryggheten i systemet ivaretas med kjente sikkerhetssystemer som BankID og Buypass. Ny hverdag. Postens kunnskap,

Mest lest siden sist 1) 2) 3) 4) 5)

Kan ha misbrukt dominerende stilling Postautomatene legges ned Postkontoret på Kjelsås ranet Toll-boom i Posten Julegaver søker mottagere

5

POST- & BRINGAVISEN

Digitalt postkort på fransk

» To dager etter offentliggjøringen av Postens satsing på Digipost forelå det 122 medieklipp hos nyhetsovervåkeren Retriever om saken. Mange av dem var like og basert på NTBs omtale. Flere typer medier, spredt over hele landet, har omtalt Digipost, som snart kan testes av Posten Norges ansatte.

» Bring Citymail økte salget av effektmålinger med nær 40 prosent i fjor. Kundene får hjelp til å måle og analysere hva mottakerne egentlig syntes om utsendelsen. – Vi tror at kundene gjennom målingene lærer seg mer om postkassen som mediekanal, og hvordan de skal bruke den, sier markedsanalytiker Magnus Olsson.

» Den franske postoperatøren La Poste har lansert en applikasjon til iPhone og Android som lar brukerne lage postkort basert på bilder de har tatt med sin mobiltelefon. Postkortet kan sendes gratis til en epostadresse, eller man kan få det skrevet ut og sendt fysisk via La Poste sitt distribusjonsnettverk for 2,49 euro.

troverdighet og adresseregister setter selskapet i en unik posisjon til å etablere en løsning som vil komme uansett. Konsernsjef Dag Mejdell erkjenner at en digital løsning kan konkurrere med den tradisjonelle postombæringen som Posten har håndtert i 364 år. Men Posten har også evnen til å tilpasse seg en ny hverdag. – Her må Posten være med, og vi vil være først ute i Norge, sier Mejdell. – Postens digitale satsing vil åpne for at den grønne postkas-

1. LOGG INN

2. BEKREFT

sen blir flyttet inn i stua. Det er en kjempeforbedring for personer, småbedrifter og store selskaper, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da Digipost ble offentliggjort på en pressekonferanse 12. januar. Utvikles videre. Digipost-pro-

sjektet startet høsten 2009 som et samarbeid mellom konsernstab Strategi og divisjon Post. Nå foreligger en første versjon av løsningen, men Digipost skal utvikles videre etter som kunder knytter seg til og erfaringer høstes gjennom bruk. Avanserte nettbrukere utenfor Posten gir innspill om løsningen på nettstedet Posten Beta, en «lekeplass for fornyelse». – Posten Beta er en kanal for

Magnhild Meltveit Kleppa, samferdselsminister

5 på topp

21. JANUAR 2011

Flere vil ha effektmåling

Det er en kjempeforbedring for personer, småbedrifter og store selskaper

INFOLINK

NR. 1

Blest om Digipost

Mandag 31. januar kan du som ansatt i Posten Norge AS teste Postens nye satsing på digital post.

På www.digipost.no kan du registrere deg som testbruker av den digitale postkasseløsningen. Ansatte i morselskapet Posten Norge AS får sjansen først. Til våren skal tilbudet rettes til alle postmottakere i Norge.

Se filmen

POST- & BRINGAVISEN

Ditt digitale postbud er her TEKST TERJE OWREHAGEN

VIDEO PÅ NETTET

21. JANUAR 2011

konstruktiv kritikk og ros. Folk har mye på hjertet, og dette er et sted de har kunnet utfolde seg, sier David Hoem, ansvarlig for dialog med brukerne av Postens digitale postkasse. Populære ideer. Blant mange forslag til funksjoner i Digipost har brukerne foreslått å få skattekortet for videresending til arbeidsgiver, kvitteringer fra butikkjøp, dokumenter til signering, oversikt over bank- og pensjonsavtaler, dokumenter for budgivning ved boligkjøp, prioritering av post etter viktighet, søking i dokumenter og betaling av postoppkrav. Noe av dette kan bli en realitet i Digipost på sikt.

31. januar kan du registrere deg som testbruker av den digitale postkasseløsningen på www.digipost.no

3. SE ALL POSTEN DIN PÅ ET STED

Skeptiker snudde Han syntes det var «det mest idiotiske» han hadde hørt.

gistrere seg og logge seg inn. Enkelhet og brukervennlighet er avgjørende, sammen med en umiddelbar følelse av at dette er sikkert, sier Solheim.

Så konkluderte medieutvikler og blogger Eirik Solheim i NRKS utviklingsavdeling med at Digipost fyller et behov og er en god idé. Solheim tar pulsen på nyskapende løsninger i NRKs sandkasse for teknologi, NRKbeta. – Dagens system med epost gir ganske store problemer med formell og sikker kommunikasjon. Det er fornuftig at Posten gjør dette. Jeg stoler mer på Posten enn på mange andre, sier Solheim. Han mener noen viktige forutsetninger må innfris for at Digipost skal bli verdifullt for befolkningen. – Det viktigste er at det er enkelt å re-

Positiv. Erik Solheim i NRKbeta vil begynne å bruke Digipost. Foto: Svein Aronsen

Begeistrede grupper Deltakere i fokusgruppene var genuint begeistret for tanken. «Genuint begeistret for tanken». Slik reagerte over halvparten av deltakerne i gruppesamtaler utført av Synovate for Posten i april 2010. Folk flest ble intervjuet om temaet Personlig Digital Postkasse. Svarene ble en del av grunnlaget Posten

kunne fortsette å bygge tjenesten Digipost på. Flere fordeler med tjenesten avtegnet seg da brukergruppene diskuterte digital post: Alt på ett sted, tilgjengelig over alt, bedre kontroll, miljøvennlig, raskt og billig, sikrere enn fysisk post, mer varig, og du slipper midlertidig adresseforandring. Av ulemper er det særlig sikkerhet, valgfrihet og virkningen på sikt for fysisk postdistribusjon brukerne er opptatt av.

Storebrand er med Storebrand er en av Postens kunder som støtter Digipost. Konserndirektør Informasjon og Marked, Egil Thompson, mener Posten satser viktig, riktig og dristig. – Det er viktig å ta utviklingen innen kommunikasjon alvorlig. Det er riktig at Posten, som ser at papirkommunikasjonen reduseres, stiller seg i front for en digital løsning. Det er også dristig, for Posten risi-

kerer å kannibalisere sin tradisjonelle kommunikasjon, sier Thompson. Storebrand sender ut opptil fem millioner brev årlig til kundene sine. Thompson sier at stadig flere kunder blir fortrolig med elektroniske løsninger. – Det er viktig for oss å stå sammen med Posten i denne satsingen. Den er miljøriktig og legger til rette for en mer effektiv kundekommunikasjon, om kunden selv ønsker det, sier han.


6

NR. 1

21. JANUAR 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 1

21. JANUAR 2011

7

POST- & BRINGAVISEN

Beste praksis etter snøkaos

Nullvisjon for Citymail

Blank tittel inn her Facebook-stunt i Bring

Blankmulighet Stor tittel innpå her nett

» Europeiske og amerikanske post- og pakkeoperatører gjennomgår nå sine rutiner for beste praksis etter snøkaoset i desember. Foreløpige funn av beste praksis viser at fraktaktørene tidlig varslet nettbutikkene om hvilke steder som var spesielt utsatt og ba nettbutikkene videreformidle informasjon om siste ordredato.

» Bring Citymail i Sverige har som ambisjon å få et resultat som går i null om to år. Så skal selskapet ha overskudd. Målet for 2011 er et resultat på minus 50 millioner svenske kroner. Det er 50 millioner bedre enn året før. Det handler ikke bare om å arbeide raskere, men også smartere, mener adm. dir. Mats Forsberg.

» Bring Kpsum erdolor offisiell sit sponsor amet, consectetuer for det svenske adipiscing herrelandslaget. elit. Nunc quis I

» E-handelen Kpsum dolorover sit amet, grensene consectetuer øker. Den adipiscing europeiskeelit. netthandelen Nunc quis

den vitae nisi anledning sem pulvinar har selskapet facilisis. en Lorem kampanje ipsum på dolor Facebook ipsum fordolor. å øke dfgdf ghdfhdg Brings synlighet dfgdfgdf og merkevarekjennskap, dfgddfgdf samt skape engasjement Sit rundt amet, håndball-VM. consectetuerSe adipiscing. mer på http://www.facebook.com/ sdjfhksjd skdjfh skdjfh sdkjfhs skjdh sdkfhksdf BringSverige. Kampanjen kjshdfkerksdjhfk Jon Martin sd ksdhfksdhfkjser Tafjord i Digitaleadipiscing. kanaler sdjfhksjdansvarlig Konsern skdjfh skdjfh for. sdkjfhs skjdh

er påvitae nisi helesem 1400 pulvinar milliarder facilisis. kroner, Lorem viser ipsum en ny europeisk dolor ipsum e-handolor. dfgdf ghdfhdg delsindeks fra dfgdfgdf DIBS Payment dfgddfgdf Services. De europeiske markedene utgjør Sit amet, en stor consectetuer forretningsmulighet adipiscing. for sdjfhksjd norske nettbutikker skdjfh skdjfh – gitt sdkjfat hs skjdh man tar hensyn sdkfhksdf til ganske kjshdfkbetydelige ksdjhfk sdforskjeller ksdhfksdhfkjser mellomadipiscing. landene. sdjfhksjd skdjfh skdjfh sdkjfhs skjdh

Lederkurs med effekt » GIR MER SYNLIGE OG TYDELIGE SJEFER

» TAR OPP RELEVANTE EMNER

Konsernets lederkurs får gode skussmål av deltakerne. Nå viser også to undersøkelser at kursene har effekt. HENRIK SØRLIE NILS MIDTBØEN

272 Posten-ansatte svarte på en spørreundersøkelse om sjefen. Svarene har psykolog Leif Davies brukt som materiale i masteroppgaven sin. Ansatte med ledere som har gått på Postens mellomlederkurs, gir gjennomgående høyere score til lederen sin enn i kontrollgruppen, der lederne ikke har gått på kurs. Det ble gitt høyere score på faktorer som «synlighet», «tydelighet», «ta og gi ansvar», «kontinuerlig forbedring» og «utvikle og inspirere».

Satser på mangfoldet

Kanskje årsaken rett og slett er et vellykket kurs. Psykolog Leif Davies

– Det var nesten overraskende sterke effekter, mener Leif Davies. Tidligere studier viser at det ikke er så lett å lære ledelse. Derfor dobbeltsjekket Davies materialet for å utelukke feil. – Men jeg fant ingen feil. Kanskje årsaken rett og slett er et vellykket kurs. Tre årsaker. Han ser tre årsaker til

at kurset har effekt. For det første mener han at kurset tar opp relevante emner om ledelse. Dessuten er det oppfølging og oppgaver mellom de tre delene som kurset består av. – I tillegg er dette et kurs som har vart relativt lenge i Posten. Det kan bidra til en lederkultur som forsterkes og setter seg i organisasjonen. Endringsorientert. Hans Meising-

set i konsernstab HR har også studert Postens lederkurs. Han har tatt for seg spørsmål i organisasjonsundersøkelsen som omhandler lederrollen. Han fant at de med kurs har medarbeidere som scorer høyere på kompetanse, og at enhetene deres er mer endringsorientert. Derimot

» OM FEM ÅR SKAL 7,5 PROSENT AV ANSATTE

I STAB OG LEDELSE HA INNVANDRERBAKGRUNN

Foto: www.colourbox.com

TEKST FOTO

Definisjon av «innvandrerbakgrunn»: I Posten defineres dette som en person som kommer fra – eller som har foreldre fra – et land utenfor Norden.

Ledere. Torgeir S. Einum og Hege Lunder på Østlandsterminalen mener at lederkurset gjør dem tryggere i lederrollen. – I tillegg har det gitt meg økt trivsel og følelse av å bli verdsatt, sier Lunder.

fant han ingen betydelige forskjeller på det som omfattes av åpenhet eller relasjonsorientert ledelse, som at «min leder gir meg nyttig tilbakemelding den jobben jeg utfører». – Det overrasker at relasjonsorientert ledelse ikke gir utslag, for dette vektlegges på kurset. En god leder bryr seg og har god dialog med sine ansatte – samtidig som avdelingens mål oppnås, sier Meisingset. Komplisert å måle. På en skala som

går til fem, gir deltakerne hele 4,5 poeng i evalueringen av kurset. – Dette må sies å være en veldig høy score. Det store spørsmålet er derimot hvilken effekt ledernes nye innsikt har på avdelingen, sier Meisingset. Han forklarer at det er vanskelig å isolere effekten av lederkurs. Resultatet i en avdeling kan påvirkes av mange andre faktorer enn sjefen. Ek-

sempler er sykefraværet i avdelingen, andre kolleger, omstillingsprosesser eller markedskonjunkturene. – Dette er komplisert. Vi forventer ikke at lederkurset automatisk gir bedre resultater på bunnlinjen eller bedre score på organisasjonsundersøkelsen. Men vi er trygge på at kursopplegget er i tråd med mye forskning på området, og at det er satt i sammenheng med konsernets strategi, sier Meisingset.

Vi er trygge på at kursopplegget er i tråd med mye forskning på området. Hans Meisingset i konsernstab HR

Skaper trygghet Fornøyde kursdeltakere mener de har blitt tryggere som leder etter å ha gjennomført Postens mellomlederprogram.

Posten øker satsingen på mangfold og integrering gjennom norskopplæring og flere ledere med innvandrerbakgrunn. TEKST HENRIK SØRLIE

Det store flertallet er særdeles fornøyd med lederkurset, og gir i snitt 4,5 av fem mulige poeng. Fagsjef HR i Region Oslo og Akershus, Hege Lunder, deltar for tiden på kurset. Hittil har hun gjennomført to av tre bolker. Lunder har deltatt på ulike lederkurs tidligere, men synes at dette er i toppsjiktet. – Det gjelder både form og innhold. Vi får øve oss på realistiske oppgaver i konkrete situasjoner. Jeg tror det gir et

sterkt bidrag til enheten jeg leder, sier Lunder. Produksjonssjef Torgeir S. Einum avsluttet kurset for et år siden. Han synes også at det var interessant og spennende. – Det er matnyttig og tilpasset situasjonen til Posten. Kurset gjorde meg tryggere som leder. Du blir bedre rustet til å lede, og generelt bedre rustet for utfordringene som Posten står overfor, sier Einum.

Konsernstab HR har i høst samlet erfaringer fra ulike enheter om hva som er viktig for integrering og mangfold. – Mye bra er Guro Cedell gjort lokalt. Fra sentralt hold ønsker vi nå å satse enda mer systematisk på arbeidet for mangfold og integrering, sier Guro Cedell i konsernstab HR.

Det vil bli sendt ut informasjon om nye tiltak etter hvert som de blir klare utover året. Norsk på jobben. Det vil fortsatt bli

kurs i basisopplæring, med mulighet for blant annet norskopplæring. – Det er en klar tilbakemelding at norsk er viktig for integreringen. Norsk skal være arbeidsspråket, og vi ønsker å bidra ytterligere til norskkunnskapene. Foruten kursingen, skal det lages en ordbok med «Posten-norske» ord og uttrykk. I tillegg startes pilotprosjektet «Du gjør forskjellen». Det er et utviklingsprogram som i første

omgang vil være for fem ansatte med innvandrerbakgrunn. – Dette rettes mot ansatte i drift som har høyere utdanning og som ønsker hjelp til videre karriere. De får 12 måneders hospitering i stab og ledelse, og kan blant annet få hjelp til å bli bedre i skriftlig norsk. Flere ledere. Posten har som mål at

7,5 prosent av de ansatte i stab og ledelse om fem år skal ha innvandrerbakgrunn. I dag er det 3,7 prosent med slik bakgrunn. Det skal jobbes med hvordan man kan få flere innvandrere til å søke på lederstillinger. Og hvis to søkere stiller likt, skal den med innvandrerbakgrunn velges. – Ett tiltak blir å utlyse lederstillinger på www.ambisjoner.no. Det er en nettportal innen utdanning og karriere rettet mot personer med minoritetsbakgrunn, forteller Guro Cedell.

Det er en klar tilbakemelding at norsk er viktig for integreringen. Norsk skal være arbeidsspråket. Guro Cedell, konsernstab HR

TILTAK FOR MANGFOLD OG INTEGRERING I 2011

» Kurs i basiskompetanse i Posten og Bring (opplæring i lesing, skriving og regning)

» Nytt materiell til «Rasismefri sone» » Profilering og stillingsutlysninger på www.ambisjoner.no

(nettportal rettet mot personer med minoritetsbakgrunn)

» Pilotprosjektet «Du gjør forskjellen»

(for ansatte med innvandrerbakgrunn som ønsker hjelp til karrieren)

» Pilotprosjektet «Sykefraværsoppfølging i tverrkulturelt perspektiv» » Kampanjen «Hos oss er forskjeller det normale», som inkluderer å

støtte tiltak som fremmer mangfold/integrering på arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet. I tillegg skal det lages en ordbok med «Posten-norske» ord og uttrykk.


8

NR. 1

21. JANUAR 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 1

21. JANUAR 2011

9

POST- & BRINGAVISEN

Schenker-tog til Nord-Norge

Verdens minste julekort

Blank tittel inn smiler Pakkekundene her bredere

Blank tittel Forsvarer ombæring inn her

» DB Schenker har åpnet godsrute med tog mellom Oslo og NordNorge. Forbruksvarer og stykkgods fraktes nordover, mens fersk fisk fraktes sørover. Godstoget skal kjøre mellom Oslo og Narvik fem dager i uken via det svenske jernbanenettet. Ruten erstatter 12 500 trailere. Det er 10 selskaper i Norge som driver godstransport på bane.

» Nantoteknologer ved University of Glasgow i Skottland har laget

» Kundetilfredsheten Kpsum dolor sit amet, hosconsectetuer Brings norske adipiscing pakkekunder elit. Nunc gikk opp quis

» IKpsum forlengelsen dolor sit avamet, en fersk consectetuer rapport setter adipiscing Copenhagen elit. Nunc Econoquis

det som trolig er verdens minste julekort. Motivet er et juletre etset på en bitteliten glassbit. – Kortet er omtrent en tredel av bredden til et menneskes hårstrå. Du får plass til over en halv million av dem på et standard A5 julekort, sier professor David Cumming. Kilde: Postal Technology International

i andre nisi vitae halvår sem 2010, pulvinar spesielt facilisis. forLorem bedriftspakkekundene. ipsum dolor ipsumHer dolor. dfgdftilfredsheten økte ghdfhdg dfgdfgdf fra 73 dfgddfgdf til 79 poeng. Indeksen for servicepakkekunder Sit amet, steg consectetuer fra 69 til 72. adipiscing. Pakkekundene sdjfhksjd er mest skdjfhfornøyd skdjfh med sdkjfhs skjdh sdkfhksdf selgernes kompetanse, kjshdfk serviceinnstilling ksdjhfk sd ksdhfksdhfkjser og evne til å holde adipiscing. løfter. sdjfhksjd Også sjåførene skdjfh får skdjfh skryt. sdkjfhs skjdh

micsvitae nisi spørsmålstegn sem pulvinar ved facilisis. berettigelsen Lorem av ipsum en konsesjonspliktig dolor ipsum dolor. dfgdf dagers seks ghdfhdgpostombæring. dfgdfgdf dfgddfgdf – Å hente posten seks dager i uka er Sit en kvalitet amet, consectetuer ved Norge som adipiscing. er viktig sdjfhksjd å ta vare skdjfh på, sier skdjfh politisk sdkjfrådgiver hs skjdh Sigrid sdkfhksdf Brattabø kjshdfk Handegard ksdjhfk sd i Samferdselsdepartementet ksdhfksdhfkjser adipiscing. til sdjfhksjd Klassekampen. skdjfh skdjfh sdkjfhs skjdh

Rent bord til jul på terminalen » INGEN SENDINGER LÅ IGJEN PÅ JULAFTEN

» TREDJE JULEDAG VAR ALLE JULEKORTENE SENDT UT

Tre på juleterminalen

Pakkerekord Posten satte julepakkerekord for jula 2010.

Tom-Arne Jensen, superbruker PTT – Vi hadde bedre kontroll i 2010 enn i 2009, for posten var bedre fordelt utover i juleperioden. Det føles ikke mye tyngre å jobbe i jula enn ellers, for vi er flere folk på jobb, men det føles som et ekstra stort ansvar. Vi er litt detektiver, og gjør alt vi kan for å fram posten.

Jørn Karlsen, sjåfør Posten Transport – Jula ble spesielt hektisk, for jeg hadde nattevakt siste uka, og kjørte nærmest i skyttel mellom flyplassen og terminalen. Jula er i det hele tatt litt spesiell, fordi det er mye post og ekstra stor aktivitet. Jeg ser fram til selve jula, når jobben vår er gjort.

OSLO, POSTHUSET: Fra siste uke i november til 22. desember gikk det over fire millioner pakker gjennom terminalene. Det er en økning på ca fem prosent fra samme periode i 2009. Økningen var størst for Servicepakke, som ofte brukes ved netthandel, og Smartpost, for post mellom privatpersoner. For bedriftspakker var det mindre endringer. – Disse tallene vitner om en god julehandel i Norge, og at norsk økonomi er på vei opp. Det er spesielt interessant at stadig flere nordmenn handler sine julegaver på nettet, sier konsernsjef Dag Mejdell. For såkalt dagligpost A ble det nedgang i desember 2010 med 5,4 prosent sammenlignet med samme periode i

fjor. Dagligpost A er kontor- og privatpost frankert med frimerke eller frankeringsmaskin. Den fakturerte masseposten er holdt utenom, og det forelå ingen julestatistikk for denne eller andre kategorier da Post- & Bringavisen gikk i trykken.

Toppdag. 30. november passerte 130 000 pakker gjennom PGO. Frem til 22. desember gikk over fire millioner pakker gjennom Postens terminaler.

Leif Arnesen, postbud – Jula gikk veldig greit. Etter hvert har jeg fått mye rutine, og vi har godt med folk på jobb. Det spesielle er at det er en del annen post i jula, som klumpsendinger. Store brevpostsendinger gir mer jobb, for det skal lages hentelapper som sendes til postkontorer og Post i Butikk.

Vel blåst. Terminalsjef Odd Arne Nilsen (midten) er godt fornøyd med hvordan medarbeiderne håndterte juletrafikken. F.v.: Yngve Bentdal, Thomas Arnesen, Nilsen, Erik Mortensen, Roger Tømmerholen og Sverre Gabrielsen.

Full kontroll de tre-fire siste dagene før jula ringte inn. Tromsø postterminal gjorde som grevinnen: «Same procedure as last year.» TEKST OG FOTO

TERJE OWREHAGEN

TROMSØ: – Jula er en unntakstilstand, men bare i kort tid, sier terminalsjef Odd Arne Nilsen ved Tromsø postterminal når han og de nærmeste medarbeiderne oppsummerer jula 2010 for Post- & Bringavisen. – Kontrollert unntakstilstand, vil jeg si. Vi vet når og om vi kommer til å snuble, sier Yngve Bentdal, pro-

duksjonsleder logistikk, pakkeavdelingen. Ved Tromsø postterminal tok de fram planen fra jula 2009 og fulgte den igjen. Det omfattet blant annet daglige møter med representanter for de sju andre postregionene i landet fra 6. desember. Ved store forsinkelser for inngående post ville staben i Tromsø raskt få rede på det og forberede seg på omrokkeringer. Daglige rapporter fra Postens godssenter i Oslo (PGO) var også et nyt-

tig kompass å sette kursen etter, og lederteamet i Tromsø berømmer kollegene i hovedstaden for «stålkontroll». Det sier sitt at det var første jul i Tromsø uten innleid hjelp utenfra. Vær og vind. – Vi begynner å plan-

legge jula rett over nyttår. Det er en kontinuerlig evaluering som pågår utover året. Det eneste som virkelig overrasker oss er vær og vind, sier Thomas Arnesen, rådgiver produksjon, transport og teknisk (PTT). Vær og vind gjorde at et rutefly skled av rullebanen i Bodø, og ARE-toget via Sverige til Narvik var forsinket ti ganger i juleperioden. Slike hendelser setter i gang kreativ koordinering av mannskap til alle døgnets tider.

– Jeg må gi honnør til folk som jobber her. De tar i et ekstra tak når det for eksempel er tre ganger så mye post som vanlig. Ellers er det ikke nødvendigvis mengden som er problemet, men at posten kommer uregelmessig, sier Erik Mortensen, rådgiver og julekoordinator, divisjon Post. Det var de siste ti dagene før jul som var ekstra intensive i Tromsø. Da ble deltidsansatte og vikarer hentet inn til full jobb for å innfri publikums forventninger om julepost i tide. Administrativt personell gjorde også sitt «på golvet». Resultatet forsvarer innsatsen: Julaften var det ingen ubesørgede sendinger som lå igjen, og tredje juledag var alle julekortene sendt ut. – Men vi må regne med romjula

også under planleggingen. Vi har brent oss før på å ha gitt for mange fri, sier distribusjonsleder Sverre Gabrielsen. – Når det gjelder pakker, faller bunnen ut av markedet i romjula. Også det er en øvelse i planlegging. Det er ingen vits i å ha fullt belegg av folk her som bare spiser julekake, sier Yngve Bentdal, produksjonsleder logistikk, pakkeavdelingen. To bølger. Lederteamet i Tromsø mener juletrafikken består av to bølger. I november kommer de store mengdene med reklame for julegaver, og det utløser travel handleaktivitet i nettbutikker. Reklamemengden i november/desember 2010 økte med nesten 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2009.

– Finanskrisen er definitivt gravlagt, mener Bentdal. Lederteamet i Tromsø håper nordmenns juletradisjoner holder stand, slik at nedgangen i antall brev ikke blir like stor som ellers i året. De tror også at klumpsendinger vil utgjøre en enda større del av juletrafikken. – Jeg ønsker at tollgrensen på pakker kunne økes fra 200 til 1000 kroner. Det ville fått fart på mengden, tror Erik Mortensen. – Vi må stadig være bevisst på at vi holder høy kvalitet. Kundene forventer det, og det gjør oss stadig bedre, sier Yngve Bentdal. Hverdag. Sorterer Erling Bårdsen ved Tromsø postterminal er tilbake i hverdagen etter en hektisk juleperiode.

Kom i land

Julesjauen gikk bedre med nytt konsept på Hagan postkontor.

NITTEDAL, HAGAN: – Alle var på jobb og gjorde det beste ut av det. Slik oppsummerer daglig leder Kirsten Simonsen ved Hagan postkontor i Nittedal den første jula etter at postkontoret fikk nytt konsept. Ombyggingen har ført til at kjelleren er borte og at antallet kasser er redusert fra tre til to.

– Julestria er tøffere enn andre perioder. Da er det veldig fint å kunne stå istedenfor å sitte bak gitteret som i de gamle kassene. Det er en mye bedre arbeidssituasjon. Vi får kontakt med kundene på en annen måte, sier Simonsen, som får høre fra kundene at det «nye» postkontoret er lyst, fint og koselig. Køsystemet viser at Hagan postkontor hadde 363 færre kunder i desember 2010 sammenlignet med samme periode i 2009, fra 8 399 til 8 036.

Julekort holder stand OSLO, BLINDERN: – Julekort sendes fortsatt mye i Norge, kanskje stadig mer, sier Ane Ohrvik, stipendiat i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på juletradisjoner, og mener julefeiringen nå blir mer innrettet mot kjernefamilien på bekostning av offentlige ritualer som for eksempel kirkebesøk.

– Familien er en viktig eksponent for å skape tradisjoner, også i forbindelse med jula. Dermed står også julekortet sterkt. Utviklingen av det personlige julekortet, som presenterer familien i form av en slags årskavalkade i tekst og bilder, henger nøye sammen med at vi har fått stadig enklere og lett tilgjengelig teknologi, sier Ane Ohrvik.


10

NR. 1

21. JANUAR 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 1

21. JANUAR 2011

11

POST- & BRINGAVISEN

Ny amerikansk nettjeneste

Sparer millioner årlig

1 mrd. klimanøytrale sendinger

Samlet 96,3 kilo reklame

» Pitney Bowes vil i løpet av andre halvår 2011 etablere en ny nettjeneste i USA, kalt Volly. På sikt vil tjenesten muligens også tilbys i andre land. Her får amerikanere mulighet til å betale regninger samt å motta post, kataloger, kuponger, etc. Pitney Bowes har bidratt til utviklingen av den danske e-boksløsningen.

» Posten sparer flere millioner hvert år på å samlokalisere

» Deutsche Post DHL opplyser at de innen utgangen av 2010 vil ha sendt over 1 milliard «Go Green»-sendinger med brev, pakker og ekspress-sendinger. Selskapet opplyser at dette har spart miljøet for 50 000 tonn CO2, mot 38 500 i 2009. «Go Green»sendingene har vokst jevnt siden de ble lansert i 2005. Produktet er nå i 36 land.

» Forfatter og reklamemann Roger Pihl har i seks år samlet alt

postkontoret og all postdistribusjon på Øvre Romerike. –våre beregninger viser at vi kan spare inn tre ganger så mye som vi nå investerer. Dette skyldes lavere husleie, lavere utgifter til kjøretøypark og mer effektiv drift, sier informasjonssjef Jørn Michalsen i Posten Norge til Eidsvoll Ullensaker Blad.

han mottar av direktereklame i postkassen og som avisinnstikk. Resultatet ble 96,3 kg reklame i 2010, 2,5 kg mer enn året før og 26,5 kg mindre enn toppåret 2008. Papirhaugen viser at aktører som Elkjøp, Sportshuset, Bolia og Byggmakker reduserte omfanget fra 2009 til 2010.

Panten tar miljøtoget Ambisiøs. Posten ønsker å bli ledende på miljøområdet i den nordiske post- og logistikkbransjen. Foto: www.colourbox.com

Handling for miljøet Nå har Posten vedtatt handlingsplaner for å nå miljømålet innen 2015. TEKST

TERJE OWREHAGEN

Posten-konsernet har siden 2009 hatt mål om å redusere CO2-utslipp med 30 prosent innen 2015. Men hvordan skal det gjøres i praksis? CO2-effekt. Nå foreligger hand-

lingsplaner som tydeliggjør hvilke tiltak de ulike forretningsområdene skal jobbe med og hvilken CO2-effekt tiltakene har. Handlingsplanene som ble vedtatt av konsernledelsen før jul i fjor, er utarbeidet av Konsernstab HR og divisjonene med mye involvering fra regionene og forretningsområdene. – Vi ønsker å bli ledende på miljøområdet i den nordiske post- og logistikkbransjen, sier HMS-direktør Johan Swärd i konsernstab HR. Miljønettverk. Swärd leder i dag

HMS-staben, der fem personer arbeider med miljø. De samarbeider med et miljønettverk i divisjonene som har månedlige telefonkonferanser for å dele beste praksis og koordinere felles aktiviteter. Posten satte i 2008 opp et klimaregnskap som viste at konsernet slapp ut 428 384 tonn CO2. Tiltak som er satt i verk eller skal bli det, vil redusere utslippene med 29 prosent for perioden 2008-2015. Det er mest å vinne på å få underleverandører til å redusere sine CO2-utslipp. – For å oppnå målet og lukke gapet mellom 29 og 30 prosent, har vi identifisert viktige satsingsområder: Samarbeid med leverandører, miljøtiltak på egne kjøretøy og alternative kjøretøy og drivstoff. Det er også viktig at arbeidet med å påvirke rammebetingelsene fortsetter, sier Swärd

Drikkebokser og plastflasker tar toget til utlandet for å gjenvinnes. Det sørger Bring Linehaul for.

TEKST OG FOTO

BIRGER MORKEN

ALNABRU, OSLO: Rett før jul var avtalen med Norsk Resirk i boks, og fra 1. januar rullet de første togene ut fra Alnabruterminalen. Ombord på de daglige avgangene har togene trailere lastet med sammenpresset pant. Boksene går til gjenvinning i Frankrike, mens plasten toger til Sverige med samme formål. Mye spart. Togløsningsspesialist

John Asak i Bring Supply Chain understreker at det er en stor gevinst for miljøet å bruke jernbane istedenfor vei. Kapasiteten til togene er 28-30 trailere per avgang. – Skulle drikkeboksene blitt fraktet på vei, ville distansen med bil vært 1575 kilometer én vei. Etter at trailerne blir losset sør i Tyskland ved grensen til Frankrike, kjører de kun 36 kilometer til gjenvinningsanlegget. En billast hele veien ville gi 3,2 tonn CO2 i snitt. En trailer fra Bring på tog gir 0,4879 tonn. Vi snakker om en betydelig miljøgevinst, sier Asak entusiastisk. Han legger til at han på Bring Linehauls vegne er stolt av å jobbe med en virksomhet som driver miljøarbeid og at Norsk Resirk bidrar til å sette opp nye togløsninger. Fire år. Administrerende direktør

i Norsk Resirk, Kjell Olav A. Maldum, er overbevist om at togsporet er riktig vei for tomgodset. – For oss er det avgjørende å redusere miljøbelastningen. Ikke minst er det viktig innenfor logistikken, og da er togløsningen med Bring svært positiv. Bring er

en grønn aktør. Dette er en fireårsavtale som vi har stor tro på, sier Maldum. Han trekker fram perioden mellom kundens bestilling og levering som et viktig punkt. – Det gir minimal mellomlagring hos oss og hos gjenvinnerne. I tillegg vil jevn leveranse til gjenvinneren bidra til bedre produksjonsplanlegging. Som ekstra bonus får vi bedre kontroll på økonomiske oppgjør og etterkontroll. Plastflaskene - gjenvinningsflasker kalt PET - går til gjenvinning i Sverige. Trailerne lastes av toget i Jönköping og kjører til Norrköping for levering av plastflaskene. Når trailerne har tømt sin «flaskepost» hos gjenvinningsanlegget, blir de lastet opp med varer fra Ikea før returen til Norge. Asak opplyser at det ennå ikke finnes bedrifter i Norge som kan foredle, derfor går råstoffet med plast til gjenvinning i Sverige.

Til utlandet. Både på Østlandsterminalen og Gardermoen skal det sertifiseres. Bildet er fra Gardermoen og viser transportleder i Posten, Tore Olastuen i Gardermoen Mail Unit, sammen med Hans Aasheim i SAS Spirit. Arkivfoto: Stine Gabrielsen

Skal bedre utlandsposten » 200 SJEKKPUNKTER SKAL GJENNOMGÅS » UTLANDSPOSTEN JAKTER KVALITETSSERTIFIKAT

Posten skal sikre høyere kvalitet på utlandsposten. Det kan gi 15 millioner kroner i kassa. TEKST HENRIK SØRLIE

Evig liv. I fjor leverte vi i Norge

326 millioner bokser og 97 millioner flasker til pant. Ifølge Norsk Resirk betyr det at 5500 tonn aluminium og 3500 tonn plast kan gjenvinnes til nye bokser og plastprodukter. Alle bokser som pantes gjenvinnes til ny aluminium. Dette krever 95 prosent mindre energi enn utvinning av ny aluminium. Plastflasker som gjenvinnes blir nye flasker og andre plastprodukter som blant annet fleece og møbelstoff. Det spares to kilo olje ved å gjenvinne en kilo plast. – Norsk Resirk driver med høyverdigjenvinning av aluminium og PET. Dette er fullverdige råvarer som kan benyttes om og om igjen, understreker Maldum.

Pant. Driftsleder Yngvar Aarnes ved Norsk Resirks anlegg på Alnabru tar imot pant...

PANTEFAKTA

» Norsk Resirk startet i 1999. » Fra 1. januar 2011 frakter

Bring panten med daglige togavganger til gjenvinningsanlegg i Frankrike og Sverige.

» I fjor pantet vi 326 millioner bokser og 94 millioner flasker med pantemerke. Det er 12 millioner enheter mer enn året før.

» Hele 92 prosent av alle

kjøpte bokser og 90 prosent av alle kjøpte flasker med pantemerke blir pantet.

På Brevsenteret i Oslo var det fire team som håndterte utlandsposten, i tillegg til annen post. På Østlandsterminalen blir nå brev til og fra utlandet håndtert av kun ett team. Dette kalles Team Utland, og det består av 60 personer. – Nå er ansvaret samlet, og utlandsposten får mer oppmerksomhet og dedikert oppfølging, sier Finn Kristiansen, teamleder for internasjonal postutveksling og kvalitet i Post. Ifølge Kristiansen utgjør utlandsposten omtrent ti prosent av brevmengden og bidrar med rundt en milliard kroner til omsetningen i konsernet.

Bedre kvalitet er penger rett i kassa. Finn Kristiansen i Internasjonal Post

» Norsk Resirk har mottaksanlegg i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Bjerkvik.

For oss er det avgjørende å redusere miljøbelastningen. Og da er togløsningen med Bring svært positiv. Kjell Olav A. Maldum, adm. dir. Norsk Resirk

...som Bring Linehaul frakter videre med tog til Frankrike og Sverige for gjenvinning.

John Asak. Togløsningsspesialist i Bring.

Sertifisering. Posten Norge har som

mål å skaffe seg det internasjonale «Certificate of Excellence». Dette er en sertifisering som utstedes av bransjeorganisasjonen IPC, der Posten Norge er medlem. IPC jobber blant annet for å sikre høy kvalitet på internasjonal postproduksjon. – Vi må vise at vi har god struk-

tur for håndtering av internasjonal post for å bli sertifisert. I tillegg må vi vise at vi har en plan for å nå enda høyere kvalitetsmål i fremtiden, sier Kristiansen. Bedre rutiner. Totalt er det 200

sjekkpunkter som skal gjennomgås, og man må oppnå 92 prosent av maks poengsum for å få utstedt sertifikatet. Sertifiseringen skal gjennomføres både i Team Utland på Østlandsterminalen og for Postens aktiviteter på Gardermoen. Driftsleder Leif Gunnar Bjerke i Team Utland forteller at de har lagd oppdaterte rutiner som passer til produksjonen på Østlandsterminalen. Utfordringen framover blir å følge alle rutinene. Samtidig påvirkes kvalitetstallene av den generelle kvaliteten på posten innenlands. – Heldigvis har vi hatt god bedring siste halvår her på Østlandsterminalen. Nå må vi også jobbe tett med de andre leddene i verdikjeden for å få enda høyere kvalitetstall på utlandsposten, sier Bjerke. Kan tjene 15 millioner. Sertifiserin-

gen skal hjelpe til å skape rammer for å gjøre en enda bedre jobb enn i dag. Hvis Posten klarer å oppnå høyere kvalitet, vil det resultere i mer penger fra andre postselskap. – Vi kan få 15 millioner kroner mer hvis vi øker kvaliteten til det som er avtalt for internasjonal avregning mellom postselskapene. Med andre ord: Bedre kvalitet er penger rett i kassa, poengterer Kristiansen. Team Utland skal utføre en tre dagers pretest fra 8. februar. Deretter skal selve sertifiseringen, eller «eksamen», gjennomføres 3.-5. mai.


12

NR. 1

Tema

Bring Frigo

21. JANUAR 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 1

21. JANUAR 2011

13

POST- & BRINGAVISEN

VISSTE DU AT...

VISSTE DU AT...

VISSTE DU AT...

» … Frigoscandias gründer Tore Lauritzson skrev svensk historie da han i 1955 åpner Burger Grill og serverte Sveriges første hamburger.

» … Sties Termo-Transports første bil i 1957 transporterte frossen spinat for Frionor Produkter, og det ble brukt tørris for å skape kulde.

» …På 60-tallet skapte Frigoscandia store overskrifter i næringsmiddelindustrien verden over med innovasjoner som fluidiseringsfryseren FLoFREEZE og spiralfryseren GYRoFREEZE.

Smakfull spesialist i utvikling

» SATSINGSOMRÅDER I 2011: KUNDEVERDI, MILJØ, FORBEDRING OG KOMPETANSE

Bring Frigo på 1-2-3 » Spesialist på lagring og frakt av matvarer. » Er blant de aller beste på logistikkløsninger for fersk-, kjøle- og frysevarer.

» Tilbyr løsninger hele veien fra produsent til matfat, i Norden og resten av verden.

» Omsetning 2009: NOK 3,7 mrd. » 1230 ansatte. » 22 termolagre over hele Norden. » 1500 trailere. » Kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Frankrike.

transport av matvarer til sjøs og i luften.

Historikk

» 1950 Tore Lauritzson etablerer Helsingborgs fryshus,

» » » » »

som siden blir Frigoscandia. 1957 Øystein Stie etablerer Sties Termo-Transport AS. 1996 Sties Termo-Transport AS bytter navn til Nor-Cargo Thermo AS. 2004 Posten Norge AS kjøper Nor-Cargo. 2006 Posten Norge AS kjøper Frigoscandia Distribution. 2007 Nor-Cargo Thermo AS fusjonerer med Frigoscandia. 2008 Frigoscandia bytter navn til Bring Frigoscandia. 2010 Bring Frigoscandia bytter navn til Bring Frigo.

Her er Bring Frigo: Sverige: Danmark: Malmö Staffanstorp Helsingborg Sölvesborg Göteborg Jönköping Linköping Norrköping Jordbro Stockholm Kumla Umeå

København Ålborg Horsens Kolding Padborg

Norge:

Finland:

Larvik Oslo Skårer Furuset Rud Rudshøgda Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund Stryn Molde Trondheim Tromsø

Helsingfors

Bring Frigo Norges 15 største kunder etter omsetning, per desember 2010. Marine Harvest Bama Nrs Coast Rema Salmar Ica United Bakeries

Coop Domstein Villa Sales Norsk Kylling Inter Sea Norgesgruppen Hallvard Lerøy

Vi ser på oss selv som en multispesialist innen næringsmidler og gods med behov for temperaturregulering. Eirik Borge

Leder an i det norske markedet I Norge er Bring Frigo suveren markedsleder innn næringsmiddellogistikk.

TEKST ANNE SVEDBERG OG STINE GABRIELSEN

» Har nylig lansert nytt produkt: Overseas –

» »

Bring Frigos toppsjef Jan Kilstrøm er stolt over å lede et selskap som bidrar til at folk får tilgang på fersk og kvalitetsriktig mat.

Nederland: Zwijndrecht

Frankrike: BoulogneSur Mer

HELSINGBORG, SVERIGE: Bring Frigo har vært gjennom store organisasjonsendringer det siste året. Selskapet hører nå inn under divisjonen Logistikkløsninger, og har i tillegg gjennomført en restrukturering internt. Administrerende direktør Jan Kilstrøm mener den nye divisjonsorganiseringen har vært en positiv endring for selskapet. – Selv om vi fortsatt er i en fase der vi finner ut av og forholder oss til nye roller, ser jeg store fordeler med ny organisering. Ved å være en større del av en mindre divisjon får vi lettere gjennomslag for våre forslag og prioriteringer sammenlignet med å være en mindre del av en større divisjon, sier han. Økt kundeverdi. Internt er Bring Frigo nå organisert etter land. Det vil for eksempel si at all den norske virksomheten er samlet i ett forretningsområde under ledelse av Eirik Borge. Kilstrøm mener dette vil bidra til økt kundeverdi, som er et av Posten-konsernets fire satsingsområder for 2011. – Vi vil ha et naturlig grensesnitt mellom produkter, innenriks transport, internasjonal transport og lagring. Med landorganisering har vi tilpasset oss mer etter kundens behov, og det er et viktig tiltak for å sikre økt kundeverdi, påpeker han. Miljø og forbedring. Foruten kun-

deverdi har konsernet definert miljø, kontinuerlig forbedring og netthandel som de viktigste områdene dette året. Bring Frigo satser sterkt innen miljø og forbedring. Selskapet har utarbeidet en strukturert miljøhandlingsplan, som er en naturlig og integrert del av virksomheten. Forbedringsarbeid står også høyt oppe på agendaen hos næringsmiddelspesialisten. – Av større forbedringsprosjekter vil jeg trekke fram Lean-prosjektet

TEKST STINE GABRIELSEN

En av Bring Frigos mange styrker er at selskapet kan tilby kundene helhetlige logistikkløsninger for næringsmidler. – Vi ser på oss Eirik Borge, selv som en muladm. dir. i tispesialist innen Bring Frigo næringsmidler og Norge. gods med behov for temperaturregulering, sier adm. dir. i Bring Frigo Norge Eirik Borge. Ekspertisen finnes blant annet på områdene eksport av fersk fisk, import av frukt og grønt, frysehusaktivitet, nasjonal dagligvaredistribusjon og lokal innhenting og distribusjon i hele Norge. Selskapet kjører til og med hengende kjøtt fra slakteri. Samhandling på tvers. SamhandStolt satsing. Jan Kilstrøm, administrerende direktør i Bring Frigo, har store planer for videreutvikling av selskapet i 2011. Foto: Magnus Torle

som starter på vår terminal i Helsingborg høsten 2011, sier Kilstrøm. Ser netthandelspotensial. Han på-

peker at netthandel foreløpig ikke er en stor del av Frigos virksomhet. Lagring og frakt av matvarer er relativt komplekst, og kjennetegnes av nære og langsiktige relasjoner til kundene.

Netthandel består mer av enkeltoppdrag, mener han. Samtidig ser han et stort potensial her i fremtiden. – Vi har startet med hjemkjøring av mat til privatpersoner. Det passer inn i netthandelskanalen. Produktet er populært og vi har en ambisjon om å utvide på dette området, opplyser han.

Vi er ekstremt opptatt av rett temperatur, god hygiene og presis leveringstid. Du kan rett og slett smake forskjellen. Jan Kilstrøm, adm. dir. Bring Frigo

Bring Frigo har flere andre områder som skal videreutvikles dette året. Blant annet skal salgsorganisasjonen forbedres. Selgerne skal bruke mer tid ute hos kundene. Målet er å avdekke kundens fremtidige logistikkbehov tidligere. Et annet mål er at selgerne skal kunne tilby totale logistikkløsninger til kundene. – Vi skal følge opp salgsarbeidet mer profesjonelt, for stadig å forbedre våre relasjoner til kundene. Det er viktig for meg at Bring Frigo blir en moderne organisasjon der vi kan handle raskt og fleksibelt ut mot markedet, fastslår Kilstrøm. Kompetanseheving. Bring Frigo

satser også på opplæring og kompetanseutvikling. Medarbeiderne skal ha god kunnskap innen logistikk og næringsmiddelhåndtering. Nylig lanserte selskapet et internt, nettbasert opplæringsprogram som leder til kunnskapsbeviset Frigokortet. Både nyansatte og ansatte med lengre fartstid skal gjennomføre opplæringen. – Alle ansatte, uansett hvor lenge de har jobbet her, skal ta Frigokortet. Planen er at samtlige skal ha gjennomført nettkurset i løpet av den nærmeste tiden, sier Kilstrøm. Kvalitetsleverandør. Kilstrøm er opptatt av at Bring Frigo er mye

mer enn bare en transportbedrift. Som eksperter på lagring og frakt av mat er Bring Frigo en essensiell del av næringsmiddelindustrien. – Mat er viktig for alle mennesker, og elskes av mange. Vi skal være stolte av at Bring Frigo sørger for at butikker og restauranter kan tilby ferske matvarer av god kvalitet. Vi er ekstremt opptatt av rett temperatur, god hygiene og presis leveringstid. Du kan rett og slett smake forskjellen. Det er derfor vi fortsatt finnes her 60 år etter bedriftens oppstart, avslutter Frigodirektør Jan Kilstrøm.

ling med andre Bring-spesialister og Posten står sentralt. For eksempel deler Bring Frigo mange felles kunder med Bring Cargo. Sammen

kan de tilby løsninger både innen temperaturregulert og ikke-temperaturregulert logistikk. – Et annet eksempel er at vi har felles lokaler med Bring Cargo enkelte steder i Norge. Vi frakter også post for Posten på ruter med ledig kapasitet, forteller Borge. Nyskapende togløsninger. Borge

konstaterer at selskapet er helt i teten når det gjelder bruk av tog til matvaretransport – også internasjonalt. Et viktig poeng er at varene fraktes intermodalt, som betyr at alle varene befinner seg i samme lastbærer (trailerhenger) under hele transporten. Hele enheten løftes bare over på tog eller båt, og senere tilbake til trekkvogn igjen. – Vi har utviklet gode intermodale transportløsninger i samarbeid med Bring Linehaul. Dette er noe kundene setter stor pris på, og vi merker at kravene til miljøeffektive løsninger øker, sier han. Skal være best. Målet fremover

er å få fram Bring Frigos spesialisttilbud enda tydeligere i markedet. – Vi skal bygge videre på de dyktige medarbeiderne og gode produktene vi har. Vi skal være en klar markedsleder også i årene som kommer, fastslår Eirik Borge.


14

Tema

NR. 1

Bring Frigo

21. JANUAR 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 1

21. JANUAR 2011

15

POST- & BRINGAVISEN

VISSTE DU AT...

VISSTE DU AT...

VISSTE DU AT...

» … I løpet av 1960- og 70-tallet etablerte Frigoscandia egne fryselagre i Sverige, Australia, Brasil, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Italia, Sveits, Storbritannia, Venezuela og Østerrike.

» …På Frigoscandias 25-årsjubileum i 1970, feiret selskapet verdensrekord i lagervolum (1,6 millioner kubikkmeter).

» …Bring Frigo er i dag den absolutt største aktøren innen termologistikk i Norden, og en av de ledende aktørene i Europa.

Supersatsing ved storhavet SALMAR INVESTERER INVESTERER FOR EN HALV MILLIARD » BRING FRIGO ER HOVEDLEVERANDØR »» SALMAR Et av verdens største og mest moderne lakseforedlingsanlegg er under innkjøring på Frøya. Bring Frigo skal frakte fisken ut i verden. TEKST OG FOTO

ALBERT H. COLLETT

FRØYA, SØR-TRØNDELAG: Den treårige avtalen med SalMar ble satt ut i livet for et halvt år siden. Verdien er flere hundre millioner kroner. – SalMar er en av de tre største laksekundene våre. Avtalen er strategisk svært viktig, understreker key account manager Karl Erik Fylling ved Bring Frigo i Ålesund. Størrelsen er én ting. Forutsigbarheten en annen: – SalMar eier hele verdikjeden selv. Dermed kan vi operere med langsiktige prognoser og drive industrielt på et helt annet nivå enn med mer flyktige leveranser. Her har vi langsiktige eiere med bunnsolid økonomi. De har kapasitet til videre vekst, forklarer Fylling. – Hva tror du avgjorde SalMars valg av Bring Frigo? – Det viktigste var nok at vi har kapasitet til å ta oss av en så stor kunde. Dessuten tror jeg vårt gode rutenett i Europa og gode personlige relasjoner spilte en rolle, samt at vi spilte på lag med lokale leverandører, svarer Fylling. Laksefrakten passer for øvrig svært godt inn i forhold til returlastene, med blant annet appelsiner fra Spania og blomster fra Nederland.

Hovedleverandør. – Kombinasjonen kapasitet, fleksibi-

litet, service og kostnad avgjorde valget av Bring Frigo, forteller Dag Nikolai Ryste. Han er leder for logistikk, salg og markedsføring i SalMar. Kundeforholdet mellom partene er på ingen måte av ny dato. Det som er nytt, er at Bring Frigo er valgt som hovedleverandør og vil stå for størsteparten av biltransporten fra anlegget. Unntaket er eksporten til Russland, som russerne vil ta på egne biler. Lokalt samarbeid. Bring Frigos samarbeid med lokale transportører har også vært viktig for SalMar: – For det første har de lokale transportørene kjennskap og utstyr som er rustet i forhold til de geografiske og veimessige utfordringene i Norge og på Frøya. For det andre ligger vi et stykke fra sentrale bestemmelsessteder og markeder. Derfor er det av betydning at transportene starter her slik, at vi får utnyttet fremførselstida maksimalt. Vi opererer i et marked med strenge krav til fremførselstid og leveringstidspunkt. – Hvor viktig er transporten som del av helheten? – Svært viktig. Vi lever med knallhard konkurranse og små marginer. Å levere riktig produkt med riktig kvalitet på rett tid og sted er avgjørende for kundens inntrykk. Konsekvensene av avvik rammer naturlig nok transportøren like sterkt som oss. Derfor er vi i samme båt når det gjelder interessen av prikkfri levering, poengterer Ryste.

Kombinasjonen kapasitet, fleksibilitet, service og kostnad avgjorde valget av Bring Frigo. Dag Nikolai Ryste, leder for logistikk, salg og markedsføring i SalMar.

SALMAR

» Etablert i 1991, da Gustav

Witzøe overtok et konkursbo med én konsesjon for oppdrett av laks og et slaktings- og bearbeidingsanlegg på Nordskaget på Frøya.

» Notert på Oslo Børs i 2007. » Hadde ved utgangen av 2009

56 konsesjoner i Midt-Norge og Troms. Eier også 50% av Scottish Sea Farms Ltd., som er Storbritannias nest største produsent av oppdrettslaks.

» Omsetningen i 2009 var på 2,4 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 634 millioner.

» Slaktevolum 2009: 78 000 tonn sløyd vekt.

» Nyanlegget som snart innvies

på Frøya, er på 16 000 m2 (mot dagens 3 000), og har som mål å bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakt og bearbeiding av laks.

Sunnere vaner. Nordmenn ønsker god kvalitet og et variert utvalg av frukt og grønt. Den sunne trenden har gitt mer å gjøre for termobransjen. Foto: www.colourbox.com

Mange konkurrenter Volumvekst og økende konkurranse preger termomarkedet i Norge. TEKST HENRIK SØRLIE

OSLO: Norge har økt eksporten av fersk laks med rundt ti prosent årlig siden 2004. Denne veksten har fortsatt også gjennom de siste års dårlige tider i Europa. Det har i tillegg vært vekst i segmentet frukt og grønt, som utgjør hoveddelen av det termobransjen bringer inn til Norge. – Det går i retning av sunnere kosthold. Import av frukt og grønt har økt med sju prosent årlig siden 2004, men vi opplevde en dropp under finanskrisen, sier Knut Erik Rekdal som leder Strategi og analyse i Logistikkløsninger. Rekdal antar at lakseeksporten vil fortsette å øke, i hvert fall hvis fiskerinæringen slipper sykdommer og klarer å møte etterspørselen. En annen trussel gjelder for den nordiske lagervirksomheten. Den kan miste volum hvis mer av foredlingen flyttes til Øst-Europa. – Men importen av frukt og grønt øker igjen. Dessuten ønsker folk et stadig mer variert utvalg også av andre matvarer. Det vil sikre termobransjen ytterligere importvolum.

Største noen gang. Frøya har

storhavet som nærmeste nabo. Nå er noe annet stort på gang. Anlegget til SalMar er den største investeringen som noen gang er gjort på Trøndelags-kysten: Nesten en halv milliard kroner. I løpet av et par måneder er innkjøringen fullført. Da kan anlegget fôre opptil 100 biler per skift i uka. I tillegg til enda mer skånsom behandling av laksen, utmerker anlegget seg som meget effektivt og med stor fleksibilitet. Alt foregår uavbrutt online, og man kan variere fra rund til filetert, fersk eller frosset nærmest ubegrenset. I prinsippet kan anlegget filetere hele produksjonen. Tilrettelegging for større grad av videreforedling er nettopp et av siktemålene.

Tre ulike konkurrenter. Veksten høres lukrativ ut for

Nytt. Dag Dag Nikolai Ryste er leder for logistikk, salg og markedsføring i SalMar. Han Nytt. Han gleder gleder seg seg stort stort til til foredlingsanlegget foredlingsanlegget kommer kommer ii full full drift. drift.

Bring Frigo, men økningen har også tiltrukket seg nye konkurrenter. De senere årene har firmaer fra både Norge og Øst-Europa gjort sitt inntog. De tar andeler av lakseeksporten til de største markedene som Polen, Russland og Frankrike. Dessuten tar de andeler av den store, danske eksporten av svinekjøtt. Rekdal deler konkurrentene inn i tre grupper. Den

første er breddeleverandørene som har alle tjenester innenfor temperaturregulert logistikk. De største selskapene er Bring Frigo, Schenker og Andreas Andresen (Nagel Group). – Ifølge regnskapstall er Bring Frigo størst i Norge og Sverige, mens Andresen er størst i Danmark. Den andre gruppen er mindre aktører som spesialiserer seg på enten internasjonal transport, fryse ogkjølelager eller en spesiell varetype. Stor konkurrent. Den tredje konkurrentgruppen er

dagligvarekjeder med egne distribusjonsapparat. De ønsker kontroll over hele kjeden og får produsentene til å brukes deres system fremfor aktører som Bring Frigo. – Denne trenden er særlig sterk i Norge. En gigant som NorgesGruppen har som mål å drifte hele logistikkjeden selv. I dag har NorgesGruppen nesten to tredeler egendistribusjon. I Sverige er det mer vanlig å outsource utkjøringen fra grossist til butikk, og dette blir gjort av firmaer som Bring Frigo og Schenker. – Det skal bli spennende å se hvilken vei utviklingen går i Sverige. Det er mulig at svenskene vil ta etter eksemplet fra norske grossister – men de kan også fortsette å kjøpe tjenester eksternt i markedet.

En gigant som NorgesGruppen har som mål å drifte hele logistikkjeden selv. Knut Erik Rekdal, Strategi og analyse i Logistikkløsninge.


16

NR. 1

21. JANUAR 2011

POST- & BRINGAVISEN

Midtpunktet

NR. 1

21. JANUAR 2011

17

POST- & BRINGAVISEN

SAGT OM Det lyser varme av Kristoffer når han forteller om eldre med landpostbudet som eneste forbindelse til samfunnet. Arild Hausberg, ordfører i Tromsø (Ap)

Jeg trenger aldri å bekymre meg for om jobben blir gjort når Kristoffer fungerer i mitt fravær.

Han er en humørfylt type med enorm arbeidskapasitet og har alltid en god replikk på lur.

Tor Yngve Indal, distribusjonsleder

Bjørn-Gunnar Jørgensen, venn og leder i kontrollutvalget, Tromsø kommune

Kronprins Kanestrøm Han som kanskje blir ordfører i Tromsø til høsten har mye pent å si om Posten. Han jobber jo der.

DETTE ER KRISTOFFER Alder: 27 Arbeidssted: Nestleder, Tromsdalen distribusjonsenhet Sivil status: Samboer Utdanning: Grunnfag jus, Universitetet i Tromsø Praksis: Kirketjenervikar, landpostbud, ulike politiske verv for FrP Interesser: Politikk, biler

TEKST OG FOTO

TERJE OWREHAGEN

TROMSØ: Kristoffer Kanestrøm var 12 år og benket seg foran TV-skjermen for å følge en politisk debatt. Blant deltakerne var Carl I. Hagen, Fremskrittspartiets formann. Kjernespørsmål som eldreomsorg, innvandring og kriminalitet ble heftig debattert, og unge Kanestrøm lot seg engasjere av Hagens retoriske kraftsalver. Budskapet sank så dypt inn at gutten meldte seg inn i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) kort tid etter. Ordførerkandidat. Kristoffer har

ikke fått det politiske engasjementet hjemmefra. Han er usikker på hvor foreldrene står politisk, men tror de er på vei i hans retning. Kanskje har han sørget for to nye FrP-velgere til høstens kommune- og fylkestingsvalg. – Jeg tror de synes det ville være bra med forandring etter tre perioder med Arbeiderpartiet ved roret, sier Kristoffer. I dag er Ap størst med 17 representanter, mens FrP er nest størst med ni. Det rød-grønne styret mangler én representant for å få flertall, men nyter godt av at Rødt er på vippen. Valget i høst kan endre Kristoffers liv. Nylig ble han nominert som FrPs andrekandidat. Hvis enkelte meningsmålinger holder hele veien til velgerne har sagt sitt, kan 27-åringen bli ordfører i Ishavsbyen. Da trengs det nye krefter på nest øverste post i Tromsdalen distribusjonsenhet. God kverulant. På tomannshånd er

Kristoffer lavmælt og mild i form

og innhold. Men som fylkesformann (ikke leder, for det er «tøft å skille seg litt ut») i FpU i 11-12 år må du være et politisk dyr som kan vise klør når det trengs. Det var sju medlemmer i Troms FpU da Kristoffer meldte seg inn. I dag er det over 300. Det er ikke utenkelig at han kan ta på seg litt av æren. Han har lagt ned mange timer på stand, kurs, landsstyremøter og i aksjoner. Han mener organisasjonen har lært ham enormt mye om samfunn, mennesker og organisering. Kristoffer var nervøs og svett første gang han stilte seg på en talerstol. Han kan fortsatt være nervøs, men litt mer adrenalin før brennbare temaer skal belyses er bare av det gode. – Jeg kan være en god kverulant. Det må du være i politikken. Men det er en balansegang. En arrogant bedreviter med innøvde svar slår ikke an hos velgerne, sier Kristoffer. Politisk veibom. Han ser færre TV-debatter nettopp fordi drevne rikspolitikere kan bli forutsigbare og ideologisk fastlåst. Den slags kommer du ikke langt med overfor sindige tromsøværinger. Heller ikke når kompromisser skal inngås på tvers av partigrensene. Kristoffer kunne godt ha tjent gode penger på talegavene sine hvis han hadde holdt ut på skolebenken. Han siktet seg inn mot advokatyrket, for det virket interessant og lukrativt. Så satte politikken opp en veibom for et liv med finlesing av paragrafer. Han stanset etter et grunnfag i jus. Men studiene brakte ham inn i Posten som lørdagsvikar. Så ble han ansatt som landpostbud,

en god skole for en framtidig politiker som vil skjønne hva folk er opptatt av. Posten og livet. – For noen er

landpostbudet deres eneste kontakt med folk i løpet av dagen. Jeg husker en eldre dame på opplæringsruten min. Hun bodde alene etter at mannen døde, og hun var så glad for besøk at hun vartet opp med pannekaker og ertesuppe, minnes Kristoffer. Han fikk oppleve enda flere av livets faser da han fungerte som kirketjenervikar i Tromsdalen kirke for ti år siden. Barnedåp, vielser og begravelser på nært hold gjør varig inntrykk.

Det er en luksus når jeg kan sette meg ned med et glass vin og gjøre ingenting. Kristoffer Kanestrøm

– Jeg fikk ta del i alt fra den største glede til den dypeste sorg. Det føltes som vettugt arbeid, sier Kristoffer. Å være nestleder i Tromsdalen distribusjonsenhet, med tilhold ved postterminalen, er også «vettugt» for Kristoffer. – Post er noe folk er avhengig av og venter på. Jeg liker en jobb der det er «trøkk» og ingen dager er like. Jeg kjenner mange av postrutene personlig, og synes det går greit å improvisere i vaktlistene

hvis noe uforutsett skjer. Og ved sykdom hiver jeg meg fort i bilen. Da kjenner sirkushesten lukten av sagmugg, smiler Kristoffer. Han er en systematiker og et petimeter og røper et personlighetstrekk enkelte har kalt en tvangstanke: Kristoffer må drikke av det samme stedet på glasset når han først har tatt en slurk. Han ler av det og plages åpenbart ikke. Politikk og konkurranse. Han pla-

ger heller ingen andre med misjonering for politiske standpunkter der det ikke føles riktig. Posten er politikkfri sone for ham. Det bygges ikke valgstand mellom reolene. Men det er vanskelig å møte en erklært politisk liberalist uten å streife innom det tredje postdirektivet, et av de store stridstemaene for postselskaper Europa rundt. Kristoffer blir politisk rund når han svarer. – Jeg synes at konkurranse er sunt, og at Posten har vist seg svært konkurransedyktig mange ganger. Jeg frykter derfor ikke dette direktivet så mye som mange andre, men jeg har stor forståelse for at andre konkluderer annerledes enn meg, sier Kristoffer. Postdirektivet hører hjemme nasjonalt og internasjonalt. For Kristoffer er det rushtidsavgift, veiprising og eldreomsorg som skal gi tiltrengte mandater for ham og partiet. Han skal debattere som representant i kommunestyre, formannskap og fylkesting. Døgnet har bare gitt ham 24 knuslete timer. – Mange ganger er jeg drittlei. Men det er en glød i meg som ikke blir borte. Da er det bare å fortsette. Ny karriere? Kristoffer Kanestrøm, nestleder i Tromsdalen distribusjonsenhet, kan til høsten bli FrP-ordfører i Tromsø.


18

NR. 1

21. JANUAR 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 1

21. JANUAR 2011

19

POST- & BRINGAVISEN

Tett på 1.

5. 2.

1. Volvo Duett, 1956. Omtrent 50 slike var i drift over hele landet på slutten av 50-tallet.

er fra Norsk Folkemuseeum i 1996, med sjåfør Gunnar Johannessen.

2. Variert liv. Lastebilen

5. Harley Davidson med sidevogn fra 1932, brukt i Oslos gater.

3. Tempo, 3-hjuling, 1966. Denne var i tjeneste ved Ytre Arna postkontor i 60-årene.

6. Mye dokumentasjon. Gunnar Johannessen har hele 15 permer med info om Fiaten og Volvoen. – Det har blitt ganske mange kjøreturer med Fiaten. Blant annet fikk vi være med på åpningen av Kristiansunds forbindelse til fastlandet i 1992, forteller han. Foto: Henrik Sørlie

har vært brukt som postbil, traktor og drivkraften til en sag. Nå er den trygt plassert på Maihaugen. Foto: Helge Sognli/Maihaugen

4. Snart 100 år. Fiat Lorry 15 TER, 1914, kjørte rundt i Kristiansunds gater på 1920-tallet. Dette bildet

VISSTE DU AT... 4.

3.

6.

Kronjuvelen er på plass Norge eldste registrerte lastebil eies av Posten. Nå har den endelig funnet veien til Postmuseet. TEKST HENRIK SØRLIE

MAIHAUGEN, LILLEHAMMER: En Fiat Lorry 15 TER fra 1914 står og glitrer i Postmuseet. Kronjuvelen i Postens kjøretøysamling har registreringsnummer T-511. Etter et langt og broket liv har den fått sin plass i rampelyset på Maihaugen. Bilen ble bygd i Torino i 1914, men fikk en vanskelig start. Grunnet første verdenskrig ble den stående på la-

ger i fire år. Etter krigen ble det derimot fart på salget. Blant andre Postvesenet i Norge hadde bestemt seg for å kjøpe inn lastebiler. 11 Fiat ble bestilt fra Fabrica Italiano Automobile Torino. Rettere sagt var det kun chassisene som ble kjøpt inn, altså understellet med ramme, motor, gir, drivverk og fjæring. – Det var ikke billig å kjøpe bil på den tiden. Vi har funnet papirer på at Postvesenet i 1920 betalte hele 17 500 kroner pr. chassis. I tillegg måtte man få bygd førerhus og lasteplan, og det ble lagd av treverk, forteller postpensjonist Gunnar Johannessen. Drivkraft. Johannessen har vært drivkraften bak Pos-

tens samling av veterankjøretøy. Han startet som avdelingsingeniør ved Postens verksted i 1970. På den tiden var det ikke tatt vare på noen gamle biler eller motorsykler. Synd, mente Johannessen, siden Posten startet

på bensin allerede i 1908. Den første bilen var fransk og av typen Unic. – Etter hvert fikk vi vekket interessen til ledelsen i Posten, og i 1974 startet vi jakten på gamle kjøretøy. Følere ble sendt ut til biltilsyn og postkontor rundt om i landet, men det var lite å finne. Året etter dukket det opp melding om en gammel postbil på Eide i Nordmøre. Den hadde vært i tjeneste for Kristiansund poståpneri mellom 1920 og 1932.

I utgangspunktet ønsket ikke eieren å selge, siden han selv ville restaurere bilen. Det ble derimot aldri noe av, og Posten fikk kjøpt delene i 1979. De ble sendt til Postens verksted i Konows gate i Oslo. – Folk lo og ristet på hodet da vi fikk inn skrapet, men jeg hadde tro på det. Vi holdt på i fem år innimellom det vanlige arbeidet, til 1984. Det var mange ansatte som bidro, og restaureringen skapte en flott lagånd på verkstedet, erindrer bilentusiasten.

Et vrak. – Proppfulle av forventning oppsøkte vi eieren,

Fremragende. Han viser fram noen av de mange ring-

men det som møtte oss var nærmest en vrakhaug. Chassisnummeret bekreftet imidlertid at det var en gammel postbil. Bilen manglet førerhus og lasteplan, og rammen hadde blitt kortet inn og brukt som en traktor. Motoren hadde deretter fungert som drivkraften på en bygdesag.

permene han har samlet med info om restaureringsarbeidet, deriblant alle tegningene de fikk tilsendt fra den italienske bilprodusenten. Disse var til god hjelp for å gjenreise den gamle og sjeldne lastebilen. – Selv Fiat-museet i Italia har ikke maken, sier Johannessen.

De siste 26 årene har bilen vært med i en rekke veteranløp, og den har til daglig stått parkert ved Postens verksted i Oslo. Johannessen peker stolt på plaketten fra Norsk Veteranvogn Klubb for «fremragende restaureringsarbeid». – Det er hyggelig at bilen heretter blir å se på Postmuseet. Jeg håper virkelig den blir tatt godt vare på, avslutter Gunnar Johannessen.

...postpensjonister og ansatte i Posten og Bring får gratis inngang på Postmuseet mot fremvisning av bevis? Gruppepris for familiemedlemmer. For åpningstider, se www.maihaugen.no

POSTMUSEET STILLER UT:

» Fiat Lorry 15 TER fra 1914 » Volvo Duett fra 1956 » Tempo, 3-hjuling fra 1966 » Harley Davidson med sidevogn fra 1932

» Postvogn som ble trukket

Selv Fiat-museet i Italia har ikke maken. Gunnar Johannessen

av hest, fra 1900.


20

NR. 1

» FULL STENDIG utlysningstekst på

stillingen finnes på: PIA/ansatt/ledige stillinger i Posten og Infolink. Til alle stillinger skrives egen søknad, og CV legges ved. Følgende opplysninger må alltid stå i søknaden: Navn, ansattnum­ mer, nøyaktig angivelse av hvilken stil­ ling som søkes, utdanning og erfaring.

21. JANUAR 2011

» SØKNAD OG CV SENDES elektronisk via weblinken på: PIA/ansatt/ledige stillinger i Posten. Hvis du ikke har tilgang til PIA, kan du søke på http://infolink.posten.no. Passord: norden

POST- & BRINGAVISEN

» KONSERNET ER OPPTATT AV

mangfold og ønsker å speile mang­ foldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kultu­ rell bakgrunn.

NR. 1

21. JANUAR 2011

21

POST- & BRINGAVISEN

Folk i farta Mange underfrankerte brev

Vil du bli trafikkplanlegger? » OBS! SØKNADSFRIST ALLEREDE MANDAG 24. JANUAR IT-systemet gir oversikt over ledig kapasitet i Bring Cargo.

En nyopprettet avdeling i Bring Cargo skal styre linjetrafikken for gods i Norge. Nå trenger de 8–10 trafikkplanleggere.

Finding New Ways. Når Bring Cargo

TEKST THOR S. KRISTIANSEN

være stasjonert på ulike knutepunkt eller hovedterminaler i Bring Cargo.

Bring Cargo jakter kompetente medarbeidere som vil være med å forme fremtiden. Hovedtyngden av nasjonal godsproduksjon skal legges over på nytt IT- system, som er utviklet i TDLP-prosjektet. Planleggingsenheten vil bestå av 8–10 personer, som skal være en del av sentral trafikk- og produksjonsavdeling. Hovedbasen vil ligge i Oslo, men noen planleggere vil

Planleggerne skal dimensjonere nødvendig produksjonsutstyr for linjetrafikk i Norge. Planleggingen vil dekke anslagsvis 80 prosent av all nasjonal trafikk i Bring Cargo. Løsningene kobler informasjon om hvert enkelt kolli sammen med fastlagt driftsløsning, tilgjengelig transportmateriell, og foreslår leveranse fra ende til ende. Linjetrafikk.

iverksetter TDLP PAL, vil en stor del av den nasjonale godsstrømmen være planlagt på forhånd. Det spesielle er at hele transportopplegget for det meste av godset skjer allerede fra første scanningspunkt.

STILLINGENE: Planleggere Linjetrafikk (8-10) vil ha ansvar for blant annet daglig planlegging, overvåking og kontroll av linjetrafikk, sikre standardiserte driftsprosesser og rutiner, sikre optimal utnyttelse av materiell, legge forholdene til rette for å tilby og selge ledig kapasitet. Leder Planlegging Linjetrafikk (1) skal lede avdelingen, overvåking og kontroll av all linjetrafikk. Ansvarlig Masterdata (1) vil ha ansvar for innhenting, kvalitetssikring og registrering av masterdata, samt oppgaver relatert til datafangst og datakvalitet. Stillingene er utlyst på Infolink under «Jobben og jeg => Ledige stillinger».

Manglende porto ble satt i søkelyset på landets terminaler. Det fikk stor effekt.

Ny runde med voksenopplæring

TEKST HENRIK SØRLIE

I november og desember arrangerte Inntektssikring en konkurranse på posttterminalene. Målet var å fange opp brev som er større enn det som får plass i en vanlig postkasse (mer enn 36x26x7cm), og der det ikke er betalt tilleggsporto for dette.

Vil du bli bedre i lesing, skriving eller bruk av datamaskin? Det er klart for nye kurs i basiskompetanse for ansatte i Posten og Bring. I løpet av vinteren og våren 2011 blir det satt opp kurs i basiskompetanse i Oslo, Akershus, Sarpsborg, Stokke, Stavanger, Bergen og Trondheim. Som sist er AOF ansvarlige for undervisningen, som består av grunnleggende opplæring i lesing, skriving og bruk av datamaskin. Hvert kurs foregår over omtrent 100 undervisningstimer(40 prosent vil foregå i arbeidstiden og 60 prosent i fritiden). Alle ansatte med halv stilling eller mer i Posten og Bring kan søke om å få delta innen 1. februar. Obligatorisk. Av de 100 kursti-

mene, er 75 timer satt av til lesing og skriving med data og 25 timer til lokale behov. Alle oppgaver og trening er tilpasset deltakerne, og man vil jobbe med tekster fra arbeidsplassen og andre deler av hverdagen. Sentrale temaer er praktisk

Formattillegg. – Vi kaller det formattillegg, på grunn av ekstrakostnadene med hentelapp som slike brev medfører, sier fagansvarlig Bjørn Egil Grimsrud i Inntektssikring. Det ligger store verdier i underfrankerte brev, og Posten ønsker å rette søkelyset mot dette. Denne gangen var det altså de største brevene som fikk mest oppmerksomhet. – Det er viktig at postansatte følger med når de ser store brevsendinger. Vi håper resultatet blir at kundene blir flinkere til å frankere riktig i første omgang.

bruk av lesing og skriving i arbeid og fritid, leseteknikker, rettskriving, studieteknikk og tekstbehandling. Deltakerne vil bruke PC i opplæringen. Man vil også lære om bruk av digital informasjon, grunnleggende programmer, internett og e-post. Valgfritt. I alle kurs er det

mulighet for inntil 25 undervisningstimer med innhold etter lokale behov. Dette kan eksempelvis være regning eller videre arbeid med lesing og skriving med data. I regnekurset vil man få opplæring i tallforståelse, praktisk bruk av matematikk, personlig økonomi, budsjett, renter og rabatter, regneark og lignende. Husk søknadsfristen 1. februar! Kursstart i februar/mars.

NYTTIG FOR DEG SOM:

» Vil bli flinkere i muntlig og skriftlig kommunikasjon » Har en jobb som krever at du mestrer lesing, skriving og data

» Kunne tenke deg å ta fagbrev, men trenger en oppfrisking før teorien

» Skal gjennomgå EU­bestemt yrkessjåføropplæring » Trenger lesing, skriving og data i fritiden

Ønsker du å søke om plass eller å få mer informasjon? Kontakt din nærmeste leder eller HR­rådgiver i din region eller enhet.

(hobbyer, verv, leksehjelp til egne barn)

Alle som søker blir vurdert.

LEDERSTILLINGER

PRODUKSJONSSTILLINGER

Leder for Planlegging Linjetrafikk Bring Cargo, Søknadsfrist: 24.01.11

Førstepostbetjent (2 stillinger) PTT Logistikk Transport Salten, Søknadsfrist: 28.01.11

Distribusjonsleder Sandnes distribusjonsenhet 2, Søknadsfrist: 28.01.11

Transportleder Trafikkstyring Supply Chain HPG, Logistikk, Søknadsfrist: 31.01.11

Distribusjonsleder Alta distribusjonsenhet 1, Søknadsfrist: 28.01.11 Fagsjef HR Region Øst Stab, Søknadsfrist: 28.01.11

Postbud heltid/deltid (vikariater) Tromsø distribusjonsenhet 2, Søknadsfrist: 28.01.11 Postbud (2 stillinger) 4,75 – 12,25 t/u Orkdal distribusjonsenhet, Søknadsfrist: 28.01.11 Tilkallingsvikarer (postbud) Lillehammer distribusjonsenhet 1 og 2, Søknadsfrist: 28.01.11

Stillingene er utlyst på infolink

Postbud 37,5 t/u Stange distribusjonsenhet, Søknadsfrist: 28.01.11 Postbud vikariat 30,0 t/u Stange distribusjonsenhet, Søknadsfrist: 28.01.11 Postbud deltid 30,0 t/u Kongsvinger distribusjonsenhet 2, Søknadsfrist: 28.01.11 Postbud midlertidig (timevikar) Aure distribusjonsenhet, Søknadsfrist: 28.01.11 Postbud midlertidig 3,0 t/u Aure distribusjonsenhet, Søknadsfrist: 28.01.11

ADMINISTRATIVE STILLINGER STILLINGER ADMINISTRATIVE Førstepostbetjent (2) 17,5 og 9,5 t/u Bodø produksjonsenhet 2, Søknadsfrist: 28.01.11 Postbud vikariat 37,5 t/u Elnesvågen distribusjonsenhet, Søknadsfrist: 28.01.11 Befrakter Åndalsnes, Bring, Søknadsfrist: 23.01.11 Postbud 37,5 t/u Asker distribusjonsenhet 1, Søknadsfrist: 28.01.11 Postbud (2) 37,5 t/u Lambertseter distribusjonsenhet 1, Søknadsfrist: 04.02.11

Webanalytiker Konsernkommunikasjon, Søknadsfrist: 29.01.11

Seniorrådgiver/ PA Bring Salg Søknadsfrist: 31.01.11

Operativ Trafikkleder Bring Express Søknadsfrist: 28.01.11

Sommertrainee 2011 i Posten Norge Søknadsfrist: 13.02.11

Planleggere Linjetrafikk Bring Cargo, Søknadsfrist: 24.01.11

Rådgiver, Reiser og utlegg HR-senteret, Søknadsfrist: 28.01.11

Ansvarlig Masterdata Bring Cargo, Søknadsfrist: 24.01.11

GRATULERER

30 40 ÅR: 12. februar: Benny Margrethe Gullholm, Hattfjelldal

50 ÅR: 3. februar: Helge Knudsen, Bodø

Trondheim og Molde. Oppmerksomheten rundt konkurransen ga tydelig effekt på landets terminaler i førjulstida. Totalt ble det fanget opp hele 165 prosent flere brev uten formattillegg enn i samme periode i fjor. Trondheim postterminal fanget opp flest underfrankerte sendinger i konkurranseperioden, sett i forhold til det totale brevvolumet som går gjennom terminalen. Den andre klassen gjaldt den som hadde størst prosentvis egenforbedring sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Den vant Molde postterminal. – De to terminalene får hver en gavesjekk på 5000 kroner, forteller Grimsrud.

SEND INN DINE GRATULASJONER TIL REDAKSJONEN@POSTEN.NO 30 ÅR: 20. januar: Ümit Bulduk, Stavanger

50 50 ÅR: 6. februar: Dag Helge Lavik, Fyllingsdalen

30 ÅR: 25. januar: Merethe Lokøy, Ulvsvåg

40

40 ÅR: 30. janaur: Grete Bilden, Holmestrand

40 ÅR: 7. februar: Ravinder Singh, Oslo

40 ÅR: 10. februar: Randi Hægdahl, Harstad

50 ÅR: 31. januar: Rosario M. Manago Ødegård, Oslo

50 ÅR: 11. januar: Wenche Fossheim Glesnes, Sotra

50 ÅR: 28. januar: Harald Aaserød, Sarpsborg

50 ÅR: 30. januar: Tom-Erik Grønberg, Sarpsborg

50 ÅR: 31. januar: Ingrid Guttormsen, Bø

50 ÅR: 6. februar: Anne Tove Tangen, Oslo

50 ÅR: 7. februar: Tom Roger Kristiansen, Kristiansand

50 ÅR: 10. februar: Nina Olsen, Sarpsborg

50 ÅR: 11. februar: Helga Birkenes Østhus, Fogn


22

NR. 1

Folk i farta

21. JANUAR 2011

POST- & BRINGAVISEN

NR. 1

21. JANUAR 2011

TIPS OSS OM FOLK I FARTA

DAGENS VISDOMSORD:

Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken, amerikansk journalist og kritiker

MIN HVERDAG

BRA JOBBA!

VISSTE DU AT...

» …såkalte smarttelefoner kommer til å vokse seg stadig større

som kommunikasjonskanal? Årsaken er muligheten til å laste ned applikasjoner (apps) fra tredjeparter. Hele 30 prosent av telefoner i norske nett er i dag smarttelefoner. Dette tallet antas å vokse til 50 prosent innen utgangen av 2012. Postens sporingsapp ble lansert i høst. Den er nå lastet ned av 70 000 brukere.

TILBAKEBLIKK

Presisjonsfrakt

Legger kabal hele dagen

FOR 10 ÅR SIDEN:

BRA JOBBA: Før jul skaffet Bring Cargos Air & Sea-avdeling i Trondheim seg et større oppdrag på vegne av det amerikanske forsvaret. 98 Hummerbiler skulle transporteres fra lager i Tromsdal, Bjugn og Hell til Libanon. Bring hadde ansvar for innhenting fra lager, stuffing og sikring i containere, og oversjøtransport i samarbeid med Maersk Line. Bilene ble fraktet på en og samme skipning i 49 stk 40’ containere. Det ble gjennomført med presisjon, og det var trangt om plassen i containerne. – Dette var et komplekst oppdrag med mange involverte, og jeg har lyst til å rose alle som bidro, sier Johan Kristiansen, teamleder Air & Sea i Trondheim. Containerne gikk fra Trondheim i uke 49, og var ventet til havn i Beirut 20. januar.

ELISABETH SIVERTSEN Arbeidssted: Bring Cargo,

Tromsø Stilling: Befrakter

TEKST OG FOTO

FOLK I FARTA 23

POST- & BRINGAVISEN

TERJE OWREHAGEN

Generaldirektøren innleder det nye året (1986) med mål og måtene vi skal arbeide for å nå dem. Disse må ha utgangspunkt i en såkalt ledelsesfilosofi med følgende stikkord: Evne og vilje til forandringer. Være markedsorientert. Bruke informasjonsteknologien som et viktig virkemiddel for å skape et mer fremtidsrettet postverk. Skape forutsetninger for at de medarbeiderne som er nærmest kunden, har de nødvendige fullmakter slik at kundene får en god og tidsmessig service. Bruke organiseringen som middel for å nå målene. Være innstilt på å samarbeide.

Her er det trafikk åtte dager i uka, 30 timer i døgnet.

Vinterforsinkelse. En av kildene

til frustrasjon om vinteren er AREtoget (Arctic Railway Express) som går fra Oslo via Sverige til Narvik. Derfra skal containerbilsjåførene som Sivertsen booker, ta med gods til Tromsø, Harstad og Sortland. Hun skal også planlegge for sjåførenes returtransport til toget. Spenningen ligger i om vinteren har forsinket toget. I gjennomsnitt fraktes

FOR 50 ÅR SIDEN:

60 ÅR: 17. januar: Ingrid Valborg Vadset, Ålesund

60 ÅR: 6. februar: Norma Helen Bauge, Straume

70

Under krigen var interessen for frimerker og førstedagsstempler enorm, og mangel på plass og personale førte til at ordningen med spesielle datostempler måtte innstilles. Den ble tatt opp igjen forbindelse med flyktningefrimerkene i april 1960. Det er hyggelig å slå fast at arbeidet på alle måter har gått knirkefritt og etter programmet. Avdelingssjef Korstvedt kan fortelle at det ikke er mottatt en eneste klage på påsetting av frimerker eller avstempling. Og da er det grunn til å sende honnør til damene for presist og nøyaktig arbeid. (Fra Postverkets frimerkesalg til samlere).

Containerdama. Befrakter Elisabeth Sivertsen blir spøkefullt omtalt som containerdama av kollegene i Bring Cargo. Kabeltromler av langt større kaliber enn den på bordet er noe av det hun organiserer.

420-430 containere med toget hver måned, og det betyr over 200 containerbiler å dirigere til kundene. – Når jeg kommer på jobb, sjekker jeg ordrestatus for gårsdagen og bestiller biler til neste natts trafikk. Toget skal være i Narvik ved midnatt, men det hender jeg går hjem om ettermiddagen usikker på om dette går

bra. Vi sliter veldig med den uvisse ventingen, sier Sivertsen. Vakttelefonen ved Bringterminalen er betjent til kl. 23. Om natten kan sjåførene melde fra via SMS hvis noe uforutsett skjer. Så håndterer Sivertsen mulige endringer i kjøreskjemaet når hun kommer på jobb klokka åtte om morgenen.

– Her er det trafikk åtte dager i uka, 30 timer i døgnet, fleiper hun. Tre årstider. Det er små marginer for varetransporten. Mye er ferskvare som ikke skal stå på lager, men sendes til storkunden Coops butikker. Da er det ikke bare et tog med vintervegring som kan gi forsinkel-

GRATULERER

60

(…) Posten åpner også for tjenesten eKurer som er sikker distribusjon av e-post. Tjenesten gir mulighet for flere sikkerhetsnivå. Avsender kan forsikre seg om at sendingen er kommet frem og at den er åpnet. Tjenesten eKurer inneholder også en angreknapp som kan stoppe en e-post som ennå ikke er levert eller åpnet av mottaker. (Postavisen nr. 1/2001)

FOR 25 ÅR SIDEN:

LAGBILDET

TROMSØ: – Det er aldri noe tema at vi ikke har noe å gjøre, sier Elisabeth Sivertsen i Bring Cargo. Befrakterne styrer all containertrafikk på tog fra Oslo til Nord-Norge. Det høres halsbrekkende ansvarsfylt ut. – Av og til må vi gjøre om bookinger på kort varsel. Jeg legger kabal hele dagen. Det skal ikke mye til for at den ikke går opp, sier hun.

Mandag 15. januar ble Postens elektroniske vindu, ePosten, lansert i fullt monn. Nå kan alle i folkeregisteret med egen pc sende opplysninger sikkert over Internett. Nøkkelen er at du først får en elektronisk identitet (eID).

ser. Sjåførene som kjører containerbiler kan godt kjøre gjennom tre årstider på samme tur. – Jeg har en trivelig jobb og en spennende hverdag. Jeg sitter på kontor, men det er absolutt ingen vanlig kontorjobb, sier Elisabeth Sivertsen.

SEND INN FOTO av din avdeling til redaksjonen@posten.no

FULLSERVICE. Jobber med administrative oppgaver internt i Posthuset. Gjør alt mellom himmel og jord, eller mellom 13. og 20. etasje, som blant annet resepsjons- og fakturaarbeid, vaktmestertjenester, retanking av pcer og bringer og henter internpost. 14 personer jobber i avdelingen. Foto: Nils Midtbøen

25 OG 40 ÅR I POSTEN OG BRING 60 ÅR: 1. januar: Ernald Hartviksen, Sarpsborg

60 ÅR: 26. januar: Sverre Andreas Hatlevik, Ski

60 ÅR: 9. februar: Anne-Karin Haaland, Bergen

60 ÅR: 9. januar: Hans Jørgen Aasrum, Sem

60 ÅR: 3. februar: Inger Johanne Øvergaard, Hønefoss

60 ÅR: 11. februar: Sverre Berg, Oslo

60 ÅR: 12. januar: Turid Lilleaas, Lørenskog

60 ÅR: 6. februar: Lillian Berit Skadberg, Egersund

30 ÅR: 10. januar Jørgen Næss, Lørenskog 40 ÅR: 16. januar: Frank-Roger Mathias Tverfjeld, Narvik 50 ÅR: 9. januar: Randi Hetland, Eigerslund 24. januar: Roger Fragell,, Stathelle 31. januar: Odin Jonassen, Sem 1. februar: Linda Skjold, Kvinesdal

70 ÅR: 4. februar: Ola Jostein Romfo, Grøa

6. februar: Jan Bersvendsen, Tromsø 7. februar: Jorunn B. Sivertsen, Narvik 60 ÅR: 5. januar: Klaus Holt, Sem 8. januar: Ingrid Helene Killerud, Lørenskog 10. januar: Martin Erik Holm, Lørenskog 3. februar: Arvid Espebu, Kristiansand

25 ÅR I POSTEN: 13. januar: Espen Skoglund Røed, Skien

25 ÅR I POSTEN: 13. januar: Lise Larsson, Årdalstangen

25 ÅR I POSTEN: 13. januar: Kåre Bøe, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 17. januar: Inger Elise Lund, Kanebogen

25 ÅR I POSTEN: 20. januar: Jørgen Wang, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 1. januar: Herborg Webermann, Askøy 1. januar: Randi Tråer, Notodden

25 ÅR I POSTEN: 27. januar: Roger Storrø, Trondheim

25 ÅR I POSTEN: 27. januar: Dagny Elisabet Somby, Tana

25 ÅR I POSTEN: 27. januar: Oddrun Heggvold, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 1. februar: Tor Kvakland, Trondheim

25 ÅR I POSTEN: 1. februar: Marion S. Sørli Olsen, Alta

25 ÅR I POSTEN: 3. februar: Nils John Vestøl, Stavanger

1. januar: Aud Grete Bergstad, Russenes 6. januar: Beate Pedersen, Bømlo

25 ÅR I POSTEN: 3. februar: Steinar Sandvik, Arendal

25 ÅR I POSTEN: 4. februar: Arna Johansen, Askim

25 ÅR I POSTEN: 5. februar: Anne Elisabeth Nielsen, Kristiansand

25 ÅR I POSTEN: 10. februar: Pål Skevik, Lørenskog

25 ÅR I POSTEN: 11. februar: Trine Johnsen, Sarpsborg

8. februar: Ann-Mari Andersen, Berlevåg

2. februar: Susan Vivian Knutsen, 0. februar: Kristiansand Helge Jenssen, Bø 4. februar: Kandasamy 11. februar: Kamalanathan, Bjørg Botn, Oslo Kristiansand

25 ÅR I POSTEN: 20. januar: Lisbeth Asp Braaten, Jevnaker

40 ÅR I POSTEN: 14. januar: Jonny Vikebø, Fyllingsdalen

40 ÅR I POSTEN: 25. januar: Bjørn Egil Hågensen, Nesodden

40 ÅR I POSTEN: 26. januar: Eric Rasmussen, Kristiansand

40 ÅR I POSTEN: 8. februar: Bjørn Inge Skoglund, Trondheim

40 ÅR I POSTEN: 9. februar: Aud Kvalheim, Bergen

25 ÅR I POSTEN: 13. februar: Randi Skimmeland, Raglamyr

7. januar: Ann Tove Isaksen, Oslo 9. januar: Tone Bjerkhaug, Trondheim 11. januar: Elsa Anita Johansen, Bærøyvågen 19. januar: Toril Rasmussen, Stokke

19. januar: Annbjørg Strupstad, Aure 21. januar: Geir Ivar Mjøen, Melhus 22. januar: Henny-Elin Helland, Voss 13. februar: Helene Rochstad, Oslo 1. februar: Harald Antonsen, Brønnøysund 3. februar: Ove Tesdal, Fana 3. februar: Joar Asle Bakkli, Orkdal 3. februar: Dagfinn Bjerke, Kristiansand

3. februar: Ellen Sundsdal, Arendal 3. februar: Helge Garpestad, Oslo 3. februar: Torstein Hole, Lørenskog 40 ÅR I POSTEN: 5. januar: Karstein Emil Furuskjeg, Knarvik 6. januar: John Henning Undem, Skien 25. januar: Tor Arne Jakobsen, Røyken 13. februar: Viktor Blakset, Stryn


24

NR. 1

Punktum SMÅNYTT

FEIL ADRESSE?

» Er du ansatt i Posten Norge AS eller ErgoGroup,

og det er feil adresse på denne utgaven av Post & Bringavisen? Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». » Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernkommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

21. JANUAR 2011

POST- & BRINGAVISEN

REDAKSJONEN AVSLUTTET:

» Redaksjonen avsluttet arbeidet

med denne utgaven onsdag 19.januar Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer fredag 11.februar

ARKIVBILDET

Blodslitet over. Pål Anders Ullevålseter jubler etter målgang for årets 6. plass. Foto: Dakar.no / Scanpix

Jubel tross motgang Pål Anders Ullevålseter er skuffet over Dakar-innsatsen, men jublet for 6.-plassen under premieseremonien. TEKST

THOR S. KRISTIANSEN

Pål Anders Ullevålseter skulle forsvare fjorårets sterke andreplass totalt, men kom skjevt ut allerede på første fartsetappe 2. januar. Bedre etter hvert. Etter hvert ble han bedre venn

med den nye 450 kubikk KTM-motorsykkelen. Men da var pallen for lengst utenfor rekkevidde, og det gjaldt å komme inn til en anstendig sluttplassering. Katastrofeåpning. Derfor slapp han jubelen løs da

slitet endelig var over sist lørdag. Ullevålseter havnet på 6.plass totalt. – Jeg er fornøyd når jeg ser tilbake på hvor mye trøbbel jeg hadde i starten av rittet. Jeg kan allerede nå bekrefte at jeg deltar i Dakar 2012 så sant ikke noe uforutsett skulle skje. Tusen takk til alle som har heiet på meg underveis, avrunder Ullevålseter sitt siste innlegg på sin Facebook-side.

HEKTISKE DAGER PÅ HURTIGRUTA. Dette bildet er hentet fra postekspedisjonen på Hurtigruteskipet «Finnmarken». Her har to ansatte i reisetjenesten nok å gjøre med å sortere pakker, aviser og brev som skal pakkes i sekker for utveksling underveis på ruten mellom Bergen og Kirkenes. Foto: Postmuseet.

Skyttelbuss til Stokke-terminalen

Sikker prisvinner i Stavanger

Stokke kommune setter i gang et prøveprosjekt med skyttelbuss mellom Stokke stasjon og Borgeskogen næringsområde.

Torsdag 13. januar fikk Bring Cargo i Stavanger overrakt Vær sikker-prisen av Postens HMSdirektør Johan Swärd.

Dette har vært et ønske blant mange ansatte i området, og det ble også tatt opp av postansatte i et nettmøte med konsernsjef Dag Mejdell i høst. Planlagt oppstart er i august, og skal i første omgang gjelde et år. – Dette vil bli et godt tilbud for mange av de som jobber her på dagtid, sier rådgiver Ingunn Halkinrud ved Stokke postterminal. Et lignende tilbud ble lagt ned i 2005 siden få benyttet det. Antallet som jobber i Borgeskogen næringsområde har imidlertid doblet seg siden 2005, til rundt 2000 mennesker i dag.

DISSE VANT JULEKONKURRANSENE I juleutgaven av Post- & Bringavisen hadde vi to konkurranser. Vi har trukket følgende vinnere: «Husker du disse?»: Gerd Olsen, Bergen. En iPod Nano er på vei til deg! «Julenøtter»: Bokgavekort er på vei til disse fem: Kristin Næss Berge, Roa, Nelly Marie Hodneland, Myking,Tove Midtlien, Oslo, Rune Ulfstein, Ulsteinvik, Svein Egil Ådnevik, Olsvik.

TEKST

BIRGER MORKEN

– Å få Vær sikker-prisen er ærefullt og motiverende. I et konsern med 20 000 ansatte ønsker jeg at min enhet også skal være synlig. Dette er et bevis på at vi blir sett av konsernledelsen, sier distriktssjef Jan Håvard Hatteland. Skadefritt. Han understreker at det dag-

lige arbeidet med HMS er viktig og at det også er økonomisk lønnsomt. Hatteland berømmer sine ansattes gode moral og positive innstilling til arbeidsplassen og kollegene.

Smak av sikkerhet. Null fravær på grunn av skader og lavt sykefravær både i 2009 og i 2010 ga Vær sikker-pris og kake. Foto: Jarle Andersen.

– Ingen fravær på grunn av skader to år på rad i en produksjonsbedrift blir lagt merke til. Mitt inntrykk er at det er en svært god dialog og systematikk i virksomheten. Her er bevisste holdninger, sier Postens HMS-direktør Johan Swärd.

Tiltak. En lokal tilpasset HMS-instruks må

leses og signeres av alle som skal ha tilgang til terminalområdet. Det er ett av mange tiltak som er gjennomført ved landets tredje største Bring Cargo-avdeling.

Post & Bringavisen nr 1 2011  

Konsernavis for Posten Norge AS. Opplag 22.000 eks. Nr. 1/2011 - 21. januar • 60. årgang

Post & Bringavisen nr 1 2011  

Konsernavis for Posten Norge AS. Opplag 22.000 eks. Nr. 1/2011 - 21. januar • 60. årgang

Advertisement