Page 1

S.04 > Fant nye veier og fikk pris. S.09 > Fortviler over Postens kjøring. S.12 > Satser på norsk fisk i Frankrike.

MIDTPUNKTET

Post- & Bringavisen

Sharmin Ahmed tok vare på sin store mulighet.

SIDE 16 »

Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 3/2012 - 23. mars • 61. årgang

Livsviktige varer

Flere friske løft Ved Sarpsborg godssenter er sykefraværet snart borte. SIDE 6

»

Arne Ertvaag i Bring Warehousing må innfri strenge krav. Han pakker helsebringende materiell for Norges største arbeidsplass. SIDE 18 »

På jobb hos kunden Postfolk finner gode løsninger på lageret hos apotek.

Foto: Birger Morken

SIDE 14

»

Full gass på fire hjul Biler som går på biogass gjør Posten mer miljøvennlig. SIDE 5

»


2

NR. 3

Puls POST- & BRINGAVISEN BESØKSADRESSE: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus’ gate 14A, Oslo Tlf: +47 2314 8410/Faks: +47 2314 8025 ANSVARLIG REDAKTØR: Elisabeth H. Gjølme, Tlf: +47 901 40 449 Epost: elisabeth.gjolme@posten.no REDAKTØR: Mads Yngve Storvik, Tlf: +47 900 45 079 Epost: mads.storvik@posten.no REDAKSJONEN:

FUNG. REDAKSJONSSJEF:

23. MARS 2012

POST- & BRINGAVISEN

Jeg er en ja-person. Tar du ansvar, får du ansvar.

SITATET

Sharmin Ahmed, deltaker i utviklingsprogrammet «Du gjør forskjellen», side 16

LEDER

Viktig vekst Et godt resultat gir konsernet handlefrihet.

Terje Owrehagen Tlf: +47 408 58 927 Epost: terje.owrehagen@posten.no

Posten oppnådde i fjor det beste resultatet på fem år. Det må vi glede oss over, det er viktig. Et godt resultat gir konsernet handlefrihet – og det gir eieren utbytte.  Samtidig er det et bevis på at vi har lyktes med å omstille og effektivisere postvirksomheten.  Det er i hovedsak divisjon Post som har bidratt mest og skal ha ros for innsatsen. Å gå med overskudd er ikke bare noe vi må fordi staten som eier krever det, men det er også nødvendig for å skaffe finansiering til å vokse videre innenfor nye produkt- og tjenesteområder. Siden begynnelsen av 2000-tallet har vi investert over fem milliarder kroner gjennom oppkjøp. Det har vært mulig å finansiere fordi vi har hatt en sunn økonomi. Dette er vel det beste beviset på den nære sammenhengen mellom økonomiske resultater og vekstevne.

Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 Epost: nils.midtboen@posten.no

I våre markeder er de viktigste vekstområdene pakke- og logistikktjenester, og vi må lykkes med salg og mersalg til eksisterende kunder. I tillegg skal vi fortsatt vokse gjennom oppkjøp. Vi skal ekspandere ut ifra vår tradisjonelle kjernevirksomhet post og pakker – over i tyngre gods, temperert gods, lager og ekspress. Dette er en logisk reise. 

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 Epost: birger.morken@posten.no

Marit Mosnesset Tlf: +47 995 19 011 Epost: marit.mosnesset@posten.no

Oppkjøpte virksomheter skal integreres og industrialiseres innenfor Posten og Bring. Ved å styrke konsernets totaltilbud og ta ut stordriftsfordeler skal vi øke lønnsomheten og over tid skape

resultater som sikrer at Posten forblir en sterk og solid virksomhet – og en trygg arbeidsplass. I forbindelse med fremleggelsen av resultatet grep media fatt i at vi samtidig tok til orde for betydelige omlegginger i postvirksomheten. Posten har foreslått å fjerne bankplikten, fortsette omlegging til Post i Butikk og fjerne brevdistribusjon på lørdager. Noen nyhet er det imidlertid ikke. Forslagene ble lagt frem for to år siden. Vi regner med at den politiske avklaringen vil skje i eiermeldingen om Posten, som forventes fremlagt før sommeren. Vi må imidlertid hele tiden tenke på hva vi skal gjøre når brevvolumene blir vesentlig mindre enn det de er selv i dag. Det vi merker er at mange kunder (avsendere) er mer opptatt av å vite når brevet kommer frem, enn om det er fremme til neste dag. Dernest ser vi også at nedgangen i A-post er større enn for B-post. I den forbindelse er det hele tiden behov for å vurdere fremtidige endringer i postproduktene. Dette var nok årsaken til at det i media ble sagt at vi vurderer å slå sammen A- og B-post. Dette er likevel ingen aktuell problemstilling i dag. Vår oppgave som ledelse er å gjøre de forretningsmessige vurderingene ut ifra utviklingen i kundebehovene. Så er det Samferdselsdepartementet og Stortinget som til slutt må gjøre de politiske avveiningene om hva som skal prioriteres. Vi må også bidra til å skape en felles virkelighetsforståelse for utfordringene vi står overfor.

Signe Steinnes Tlf: +47 957 58 040 Epost: signe.steinnes@posten.no

Håvard Jørstad Tlf: +47 936 92 847 Epost: havard.jorstad@posten.no

DAG MEJDELL KONSERNSJEF

AVTALT

FREMOVER

STILLINGSANNONSER: Kristin Fremmergård, tlf: +47 2314 8097 Epost: kristin.fremmergard@posten.no DESIGN OG PRODUKSJON: Konsernstab kommunikasjon, Design UTGIVER: Posten Norge AS Postboks 1500 Sentrum 0001 OSLO redaksjonen@posten.no TRYKK: Mediatrykk, Bergen Opplag: 23 000

TORSDAG 22. MARS

» Styremøte Posten Norge AS. Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

Satser sammen. Bring Mail og Byggmakker satser mer på uadressert reklame sammen. Foto: Nils Midtbøen / montasje

Mer for Byggmakker Bring Mail viderefører avtale med Norges største byggevarekjede.

TELEFON REDAKSJONEN: +47 2314 8410 EPOST: redaksjonen@posten.no

Avtalen sikrer at Bring Mail fortsatt har ansvaret for å sende ut uadressert reklame for bygggiganten. Verdien av avtalen

er fordoblet. Morten Bergli, key account manager i Bring Mail, er ansvarlig for kunden, og er glad for at Byggmakker fortsatt ønsker Bring. – Dette er en stor og viktig kunde i en stor bransje. De hadde en periode i fjor hvor de satset mye på tv-reklame, men i år valgte de å gå tilbake til å bruke mer DM, sier den fornøyde selgeren.

FREDAG 30. MARS

» Posten-konsernets Års- og bærekraftsrapport

2011 publiseres på nett. Pål Anders Ullevålseter deltar i Abu Dhabi Desert Challenge i De forente arabiske emirater.

MANDAG 9. APRIL

» Konsernsjef Dag Mejdell stiller til nettmøte på Infolink.

FREDAG 13. APRIL

» Frimerkeutgivelser: Sonja Henie 100 år, Torbjørn Egner 100 år.

MANDAG 30. APRIL

» Frist for gjennomføring av PLUSS-samtale –

hovedsamtalen. Mer informasjon på Infolink.


POST- & BRINGAVISEN

23. MARS 2012

PULS

NR. 3

95,9%

Leveringskvalitet på stykk- og partigods fraktet av Bring Cargo de siste tre ukene. Opp 0,7 %.

79 145

3

41 87

Antall inngående telefonhenvendelser til Posten og Bring kundeservice siste tre uker. Opp 3.626.

Antall miljøbevis som er godkjent + påbegynt i konsernet i Norge, Sverige og Danmark. Opp 47.

JOBBER SMARTERE

SIGNERT

Å bry seg Det kan være ubehagelig å bli snakket om uten at du selv er til stede. Men alternativet er mye verre. Vi elsker å snakke om folk. Vi har mange meninger om naboen eller arbeidskollegaen. De siste ukene har mange ment mye om Posten. Skal vi gå med post og ikke overskudd? Hvordan går det an å tenke på å kutte lørdagsomdelingen? Meningene er mange. Både internt og eksternt. Det skal vi faktisk være glad for. Det betyr at vi er relevante. Alternativet er at folk trekker på skuldrene. At de ikke bryr seg. Det er mye verre ikke å bli snakket om enn å bli snakket om. Tenk deg gata der du bor. Hvor mange har du en mening om og hvor mange har du ikke en mening om? Hva tenker du om dem du ikke har en mening om? Er det en grunn til det? Er det fordi de ikke betyr noe?

TIPS OSS! Har du et tips om en avdeling eller en person i Posten eller Bring som har funnet en smartere måte jobbe på? Send det til redaksjonen@posten.no

Løsning på kjøpesenter. Bring Salg, Field Sales har lansert et nytt pilotprosjekt: en såkalt kjøpesenterløsning som Bring i første omgang tilbyr 30 utvalgte potensielle kunder. Det betyr at Bring tilbyr butikk-kjeder og firmaer som igjen har sine kunder på kjøpesenter en løsning for utlevering innenfor en tidsramme på to timer. Tidspunktet for utlevering er gitt på forhånd. Både avsender og mottaker vet derfor når de må sende varer, og når de vil motta varene. Denne forutsigbarheten hjelper butikkene med å planlegge bemanning og plassering av varer på lager og i butikk. Dette igjen fører til økt salg og lønnsomhet for Brings kunder. – Det er gledelig å se hvor godt selgerne samarbeider på tvers av avdelingene, samt spiller på hverandres kompetanse, sier salgssjef i Bring Field Sales East, East Hilde Wiberg.

SETT UTENFRA

SAGT OM LØRDAGSOMDELING

andre, inkludert Samferdselsministeren, står fram og gjør det til en kampsak at postombæring på lørdager må fortsette, slik at posten må fortsette å bruke mye ressurser på de oppgavene som blir minst viktige fremover,» skriver Abelia-direktør Paul Chaffey i en kronikk.

» «Jeg er veldig kritisk til at Posten

Dyrt over grensene En undersøkelse gjort om det internasjonale pakkemarkedet konkluderer med at prisene for å sende pakker over landegrensene i EU/EØS-områdene er for høye. Dette kan blant annet hemme veksten i internasjonal netthandel, spesielt for mindre nettbutikker, sies det i rapporten. Undersøkelsen er utført av amerikanske FTI Consulting, som påpeker at inntil 450 millioner pakker sendes over landegrensene i Europa hvert år. Lavere priser vil øke både pakkevolumer og antall netthandelsaktører i et marked med stort vekstpotensial, heter det i rapporten. Kilde: www.postandparcel.info

ikke lengre vil dele ut post på lørdager. Jeg stiller meg tvilende til at det er store innsparinger å hente, ettersom selskapet slår fast at man fortsatt vil distribuere aviser på lørdager. Posten viser til at i en digital verden sendes det langt færre brev via dem enn tidligere. Men nevner ikke at kjøp av varer via internett har økt kraftig de siste årene. Nå er det også flere partier som støtter Frps forslag om å øke det tollfrie taket for import av varer fra 200 kr til 1000. Derfor er det grunn til å tro at postsendinger ikke vil falle drastisk i tiden fremover.»

Frps stortingsrepresentant Per Willy Amundsen.

DÅRLIG SERVICE

» «Før her i verden var Postverket

den beste serviceinstitusjonen vi hadde i Norge! Posten gikk raskt og smertefritt. Det var også mulig å ringe til butikken eller postkontoret for å spørre om det ene og det andre. Nå må du gjennomgå et kryssforhør uten like før du aller nådigst får snakke med den du spør etter. «Kundeservicen» til Posten er et

Computerworld

TIMES NEW ROMAN sant mareritt! Før var Postverket her for å yte service, nå er de her bare for å grabbe til seg mest mulig penger for å yte minst mulig service,» skriver Stig Ødegaard i et leserinnlegg. Haugesunds avis

POST OG POLITIKK

» «Politikere burde juble over at

et konsern som fortsatt har monopol på og plikt til å levere tjenester som går rett nedover og samtidig er sterkt konkurranseutsatt på tjenester om vokser, gjør det så bra. De burde støtte og oppmuntre videre omstilling, slik at også fortsettelsen av denne historien kan bli lykkelig. Dessverre gjør mange politikere det motsatte. Den ene rødgrønne politikeren etter den

» Postens nye sorteringsmaski-

ner takler ikke en av verdens mest brukte fonttyper, Times New Roman. – Vi kan ikke pålegge kundene våre å bytte skrifttype, men vi vil diskutere med dem om det kan være en mulighet, sier informasjonssjef Jakobsen. En av Postens største kunder, Lånekassen bekrefter at de nå vil droppe Times New Roman, og erstatte denne med en av Postens foretrukne varianter, Arial. – Vi ønsker å tilpasse oss dette, slik at brev fra Lånekassen kan behandles mest mulig effektivt i deres sorteringsmaskiner. Vi synes det er helt greit at Posten stiller krav til fonter, sier fungerende informasjonsdirektør Solbjørg Sørensen.

Aftenposten

Jeg er veldig glad for at mange av våre medarbeidere har engasjert seg i dialogkanalene vi har på nett. Flere har levert skarpe kommentarer om artikler på Mylink, og konsernsjefen svarte på tøffe spørsmål direkte i nettmøte (se side 21). Engasjementet er stort. Det motsatte av kjærlighet er ikke hat. Det er likegyldighet. Vi har en posisjon som er langt fra likegyldighet. Folk er enten veldig fornøyd med Posten eller misfornøyd. Det er få som trekker på skuldrene. Heldigvis er det stadig flere som svarer at de er fornøyd i den årlige omdømmeundersøkelsen, og færre som er misfornøyd. Jeg slår et slag for at enda flere meninger skal komme frem også internt. Bruk den muligheten du har til å engasjere deg ved å kommentere saker på Mylink, eller sende

Det er mye verre ikke å bli snakket om enn å bli snakket om. et leserbrev til Post- & Bringavisen. Det er meningsbryting som bringer oss fremover, ikke skuldertrekk og likegyldighet. Men fremsnakking er bedre en baksnakking, bare for å ha det sagt det.

MADS STORVIK REDAKTØR


4

NR. 3

Nyheter

23. MARS 2012

Hatteland gjenvalgt » Distriktssjef Jan Håvard Hatteland i Bring Cargo Stavanger er gjenvalgt som styreleder for Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, region Rogaland. Det øvrige styret: Anders Jørpeland (Tollpost Globe), Reidar Haglund (NorLines), Bjørn Røstad (SR Transport), Jan B. Molland (NorLines), Kurt Ommundsen (Risavika Terminal) og Morten Nevland (Kuehne+Nagel).

AKKURAT NÅ

Toget av gårde » Nylig ble det avholdt en såkalt mulighetskonferanse på Holmenkollen Park Hotell om hvilken rolle jernbanen kan spille for næringslivet. Blant bidragsyterne på konferansen var konsernsjef Arne Kjensli i CargoNet (f.v.), konsernsjef Dag Mejdell i Posten, konserndirektør Arne Bjørndal i divisjon Logistikk og konsernsjef Geir Isaksen i NSB. Foto: Birger Morken

VIDEO PÅ NETTET

I gapet på giganten

» FINDING NEW WAYS-PRISEN:

Fant nye veier over fjellet Divisjon Logistikks «Finding New Ways pris 2011» går til et firkløver i Post og Logistikk. Sammen fant de smartere løsninger for bedriftspakkekunder i Sogn og Fjordane.

» Bring Cargo brukte et av verdens største fly,

Antonov, da to enorme oljemoduler ble flyttet fra Kongsberg til Nigeria. Fem vogntog var også i sving for å frakte en last på til sammen 80 tonn og tilbehør på ytterligere 70 tonn. Se videoen fra det tunge oppdraget på infolink.posten.no

TEKST THOR S. KRISTIANSEN

Raskere og bedre løsninger for bedriftspakkekunder i Sogn og Fjordane har gitt Posten og Bring økt slagkraft i fylket. Derfor går divisjon Logistikks Finding New Ways pris 2011 til: • Kai Arne Tordhol (Transportsjef Hovedpostgang, Supply Chain, Logistikk) • Rune Langeland (Distriktssjef Operations Region Vest, Logistikk) • Egil Thane (Distriktssjef Sogn og Fjordane, Region Vest, Post) • Johan Sundsøy (Distribusjonsleder Sogndal, Region Vest, Post) Direkte over fjellet. Inntil april i år fikk kundene i Sogndal bedriftspakkene levert tidligst

klokka 14 om ettermiddagen. Nå får de første kundene pakkene levert allerede klokka ni. Årsaken er at pakkene nå kjøres direkte til Sogndal over fjellet fra Postens Godssenter i Oslo (PGO). På PGO er det opprettet to sorteringsuttak for pakkecontainere til Sogndal og Førde. Frem til 1. mai 2011 ble alle bedriftspakkene sendt til Bergen postterminal, og gikk derfra med lastebil til Sogn og Fjordane. Terminalen i Bergen sorterte 200 000 pakker i året til Sogn og Fjordane. Men bedriftspakkene kom sent frem, og tilbudet til bedriftskundene var dårlig. Transport- og distribusjonsløsningen var kostbar, og kvaliteten sårbar. Det var ingen samhandling mellom pakker, brev og stykkgods til fylket. Omleggingen har ført til at flere bedriftskunder i området nå velger Posten og Bring.

INFOLINK

5 på topp Mest lest siden sist 1) 2) 3) 4)

Posten må omstille i tide Postkom svarer DN Derfor må Posten gå med overskudd Hvorfor må vi glede oss over at Posten går med overskudd? 5) Feil ved godkjenning av reiseregning

Prisvinnere. Kai Arne Tordhol, Rune Langeland, Egil Thane og Johan Sundsøy.

Juryens begrunnelse: Vinnerne av divisjon Logistikks Finding New Ways-pris 2011 lever opp til alle sju kriteriene som kandidatene blir vurdert etter. Prisvinnerne har vist stor grad av initiativ, satt kundene i fokus, og laget bedre løsninger for lokalområdet. Dette har resultert i ekstra konkurransekraft og økt omsetning, samt redusert enhetskostnadene med distribusjon av pakker. Resultatene er oppnådd gjennom et samarbeid på tvers av divisjonsgrenser.

Effekter: • 3,3 millioner kroner i reduserte kostnader • 9 færre distribusjonsbiler • 250 000 færre kjørte km per år • 800 tonn mindre CO2 per år • Bedre tilbud og økt konkurransekraft • Åpner for ytterligere effekter • Gevinster med Bring Cargo i Sogndal og Førde • Enda flere steder i Sogn og Fjordane kan få én dag raskere fremsendingstid

POST- & BRINGAVISEN


POST- & BRINGAVISEN

23. MARS 2012

5

NR. 3

Mindre CO2 i Citymail

51 forbedringer

» Bring Citymail slapp ut 185 tonn mindre CO2 i 2011 sammenlignet med 2010. Det tilsvarer en nedgang på 4,4 prosent. Nedgangen skyldes hovedsakelig mindre utslipp fra godstransport, hvor flere gamle kjøretøy er byttet ut med nyere og mer miljøvennlige varianter. Også omfordelingskjøretøyene har redusert utslippene.

» Bring Citymails forbedringsarbeid begynner å finne formen. 51 forbedringsforslag er gjennomført, etter at et nytt verktøy for håndtering av disse ble innført i høst. 24 nye forslag skal behandles på en kvalitetskonferanse i slutten av mars. Søppelsortering og overgang fra kartotek til etikettskrivere er blant de største forbedringene.

Landet rundt. De 31 biogassbilene vil bli fordelt mellom distribusjonsenheter i Stavanger, Stord, Fredrikstad, Oslo og Akershus.

» BIDRAR TIL MILJØMÅLET:

Postbiler på biogass på plass 31 nye biogassbiler skal drive Posten nærmere miljømålet. Miljøbevegelsen gir skryt. TEKST FOTO

HÅVARD JØRSTAD NILS MIDTBØEN

ØSTLANDSTERMINALEN: Nylig ble 31 flunkende nye postbiler avduket utenfor Østlandsterminalen. Bilene har Postens sedvanlige rødfarge utvendig, men innvendig er de «grønne» – med biogass som hoveddrivstoff. Innkjøpet skal bidra til at Posten når sitt miljømål om 30 prosent CO2-reduksjon innen 2015. Pådriver. Pressekorpset som hadde møtt opp på Østlandsterminalen fikk først en innføring i Postens miljøsatsing av Johan Swärd, HMS-direktør i Posten. – Dersom vi inkluderer transportleverandører, har vi omtrent 10.000 kjøretøy i konsernet. Disse biogassbilene skal bidra til at det totale utslippet fra våre kjøretøy reduseres. Vi ønsker å være en pådriver for alternative drivstoff i Norge, sa Swärd. Sikre biler. Biogassbilene, av typen Volkswagen Caddy EcoFuel, er de første i sitt slag i Postens bilpark. De har et klimautslipp på omtrent 80 prosent mindre CO2 enn en dieseldrevet bil. Representanter for bilimportør Harald A. Møller AS inntok også talerstolen på Østlandsterminalen for å si hvordan bilene fungerer. – De har gass som hoveddrivstoff, og en bensintank som reserve. Gasstankene er montert under bilen, og stjeler ikke plass fra varerommet. Noen spør seg nok også om det er forsvarlig å ha gass under trykk under en bil, men denne er like sikker å kjøre som hvilken som helst annen bil, sa direktør i Harald A. Møller, Harald Frigstaad.

Kjører direkte. Kundene får pakkermye tidligere nå som bilene kjører direkte over fjellet til Sogndal fra Postens Godssenter. Illustrasjonsfoto.

– Sitt ansvar bevisst. Foreløpig er infrastrukturen for gasstasjoner relativt snever her til lands, noe som

skaper et «høna og egget»-dilemma om hvem som skal være pådriver for biogass. Eivind Hodne Steen er transportpolitisk rådgiver i miljøorganisasjonen ZERO. Han berømmer Posten for å være sitt miljøansvar bevisst, og gå i bresjen for biogass. – Sett utenfra vil vi virkelig skryte av Posten og deres miljøengasjement. Vi håper dette vil inspirere andre aktører til å følge Postens eksempel. Dette innkjøpet kan også være med på å utvikle infrastrukturen på gasstasjoner her i landet, tror han.

Vi ønsker å være en pådriver for alternative drivstoff i Norge. Johan Swärd, HMS-direktør

Dette er biogass • Består hovedsakelig av metan • Dannes når biologisk materiale råtner uten tilførsel av oksygen. • I teorien kan biogass framstilles av alt biologisk materiale, deriblant matavfall, husdyrgjødsel og kloakkslam. • Biogassbiler har alltid en egen bensintank i tillegg, slik at føreren har mulighet til å fylle på ordinære bensinstasjoner hvis det ikke skulle være gasstasjoner i området.


6

NYHETER

NR. 3

PostNord omstiller

DPD blir karbonnøytrale

» Svensk-danske PostNord varsler en større omstilling. Den nye konsernstrategien innebærer blant annet at personalstyrken fortsatt skal reduseres kraftig, ifølge Svenska Dagbladet. – De siste årene har vi redusert med mellom 1 500 og 3 000 ansatte. Vi anslår at vi kommer til å ha omtrent samme utvikling i 2012 og 2013, sier adm. dir. Lars Idermark.

» Den europeiske pakke- og ekspressdistributøren DPD gjør samtlige pakkeprodukter karbonnøytrale. Dette skjer uten prisøkning. Selskapet har 2,5 millioner forsendelser hver dag. DPD vil investere rundt 5 millioner euro hvert år på klimaprosjekter i Europa og utviklingsland.

23. MARS 2012

POST- & BRINGAVISEN

Visjon. – Alt man gjør i jobben, skal bygge opp under målene våre, sa konsernsjef Dag Mejdell til de nyansatte som arbeider i Posthuset.

Mejdell møtte nyansatte Tradisjon. Nylig ble det arrangert introduksjonsmøte med Dag Mejdell for nyansatte i Posthuset. Det skal bli en tradisjon. – De fleste har fått en grundig innføring i enheten de jobber i. Men mange føler at de mangler det helhetlige bildet og har etterlyst et møte med Dag, sa kommunikasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme. Alle som er ansatt i løpet av 2011 og fram til nå, med arbeidssted i Posthuset, var derfor invitert til introduksjonsmøtet med konsernsjefen. Konsernsjefen gikk gjennom konsernets visjon, strategi, mål og utvikling. Viktige hendelser i 2011 ble gjennomgått, det samme ble viktige utfordringer og forventninger.

Færre personskader Kartlegging. Systematisk arbeid med sikkerhet gir historisk lave skadetall i januar og februar. – Vi ser resultatene av god, langsiktig og systematisk fokusering på sikkerhet, sier HMS-direktør Johan Swärd. Bedre kartlegging av risikoområder, bruk av brodder og piggsko – og noe hjelp av en mild vinter – har gitt betydelig færre skader i konsernet sammenlignet med tidligere år. Ved utgangen av februar var det hittil i år registrert 35 personskader med fravær. På samme tid i 2011 var tallet 87. Av de 16 registrerte fraværsskadene i februar, har ti oppstått i divisjon Post, fem i divisjon Logistikk og én i divisjon Logistikkløsninger. Halvparten av fraværsskadene skyldes fall til samme nivå.

Ett team. Etter at de to produksjonsenhetene ble slått sammen til ett team, med Tom Lundblad som leder, er de ansatte blitt bedre kjent med hverandre. Det skaper trivsel. Her ett av skiftene: F.v. Kjell Svorkås, Frank Filar, Oddbjørn Eidem, Bjørn Inge Groth, Gunn Tove Jensen, Hanne Tollefssen (delvis skjult), Lisbeth Fallaug Olsen, June Moum, produksjonsleder Tom Lundblad, Stein Ove Svendsen og Helge Karlsen.

» FRISKERE I SARPSBORG:

Har knekt fravær Sykefraværet ved Sarpsborg godssenter har stupt fra 20 til 2 prosent på ett år. TEKST FOTO

SIGNE STEINNES NILS MIDTBØEN

SARPSBORG. Da Tom Lundblad tok over som produksjonsleder ved Sarpsborg godssenter i mars i fjor, hadde han et sykefravær på 20 prosent å bryne seg på. Ett år etter er nærværet – som er begrepet Lundblad foretrekker – på nesten 98 prosent. Hva har skjedd?

Fleksibelt. Mer fleksibilitet har vært en viktig medisin. – Man må gi og ta litt for å finne løsninger sammen. Hvis noen har en dårlig dag eller uke, får de drahjelp ved å ha en litt lettere arbeidsstasjon. Dette informeres om på gulvmøter, slik at også de andre ansatte blir klar over situasjonen. Slik bruker man restarbeidsevnen, sier Lundblad. Verneombud Frank David Filar har selv vært borte fra jobb på grunn av tennisalbue, en

vanlig plage blant produksjonsmedarbeidere. – Har jeg behov for det, får jeg arbeidet tilrettelagt for en periode – ved for eksempel å stå ved rennene som har vakuumløfter, forteller Filar. Rullerer. – Terskelen er høy for å bli hjemme nå. Hvis jeg er i dårlig form en dag, møter jeg forståelse for det på jobb. Vi har en leder som skjønner at vi må tilpasse arbeidet enkelte dager, sier produksjonsmedarbeider Karina Strømsvaag. Økt fleksibilitet innebærer også at de nå rullerer mellom pakkesorteringen og postreklamesenteret, som er i samme bygg. Det gjør at arbeidskraften kan brukes der den trengs mest, og at oppgavene blir mer variert. Færre konflikter. Etter at de to produksjonsenhetene ble slått sammen til ett team, er de


POST- & BRINGAVISEN

23. MARS 2012

NYHETER

NR. 3

Kritiske til prisregime

Enklere tollbehandling

» Medlemmer av den britiske regjeringen kritiserer den britiske postregulatøren Ofcom for å tillate prisøkninger. Ofcom overtok rollen som regulatør i fjor, og sier at de vurderer å fjerne all prisregulering med unntak av enkeltsendinger i b-strøm. Myndighetenes er bekymret for at det vil bli dyrt for folk å bruke posttjenester.

» Flere posteksperter mener tollbehandling må bli enklere dersom man skal lykkes med internasjonal netthandel. Dette kom frem på en postkonferanse i Miami sist måned. Potensialet blir sett på som enormt dersom man klarer å gjøre netthandelen over landegrenser mer transparent for mottakerne, skriver postandparcel.info.

Mindre borte. – Terskelen er høy for å bli hjemme nå. Vi har en leder som skjønner at vi må tilpasse arbeidet enkelte dager, sier produksjonsmedarbeider Karina Strømsvaag, som selv har slitt med senebetennelse.

7

» STORE FORVENTNINGER TIL OneIT.2014:

Ønsker mer konkurransekraft

Liker kakebonus. Tillitsvalgt Hans Olav Bergerud og de andre ansatte setter pris på å bli premiert med jevne mellomrom i form av kake eller pizza. – Å føle seg verdsatt er viktig for trivselen, sier Bergerud.

Viktige tiltak: • Midlertidig tilrettelegging gjør at flere kan jobbe på dårlige dager • To team er blitt til ett – én leder gir bedre teamfølelse og færre konflikter

Stor jobb. – Det er en stor jobb som skal gjøres, sier konserndirektør Pål R. Amundsen om OneIT 2014. Foto: Nils Midtbøen, grafikk: Nyhetsgrafikk

• Gode resultater blir satt pris på med kake eller pizza • Livsstilsundersøkelse er blitt tilbudt, med kostholds-, trenings- og stressveiledning • Roller er blitt tydelig avklart, slik at man vet hvor problemer skal tas opp

Lettere løft. Å kunne stå ved arbeidsstasjoner med vakuumløfter gjør arbeidsdagen mer overkommelig for verneombud Frank David Filar når han er plaget av tennisalbuen.

Økt konkurransekraft. Det er resultatet konserndirektør Pål R. Amundsen håper å se med den nye sourcingstrategien i konsernet. TEKST SIGNE STEINNES

skoden ansatte blitt bedre kjent med hverandre. Begge vakter har daglige gulvmøter, slik at alle får lik informasjon på samme dag, i tillegg til et månedlig fellesmøte. Dermed unngås småkonflikter. De ulike rollene er også blitt tydelig avklart, slik at ingen skal tvile på hvor man skal henvende seg med problemer. – Vi har hatt noen konstruktive og fruktbare møter med verneombud og tillitsvalgt. Kommunikasjon er viktig, understreker produksjonslederen. Livsstilsundersøkelse. Gjennom Bedriftshelsetjenesten har de gjennomført en frivillig livsstilsundersøkelse, som 32 av 36 ansatte var med på. De som ønsket, fikk også individuell veiledning av fysioterapeut og kostholdsveileder etterpå.

– Det var et ressurskrevende tiltak, men det ble tatt godt imot, forteller Lundblad. – At Posten legger tid og penger i helseundersøkelsene, er et godt signal for oss ansatte, sier verneombud Frank David Filar. Kake gir trivsel. Tillitsvalgt Hans Olav Bergerud mener de ansatte også setter stor pris på å bli premiert når resultatene er bra, for eksempel i form av kake eller pizza. – Å føle seg verdsatt er viktig for trivselen. Vi vet at vi driver bra her, og da er det viktig å bli sett, sier Bergerud. MTI-en (medarbeidertilfredshetsindeksen) viser at trivselen er gått opp fra 75 til 80 (av 100). – Det er veldig bra på en såpass rutinepreget arbeidsplass, konkluderer produksjonslederen.

– Jeg har store forventninger til prosessen. Det er sunt å gå gjennom dagens IT-avtaler og -leverandører for å se hvilke krav vi har til systemene våre og sette spørsmålstegn ved dem. En felles sourcingstrategi gjør at vi kan gå samlet ut og bruke vår forhandlingsmakt, sier Pål R. Amundsen, konserndirektør i Logistikkløsninger. Stor jobb. Prosjektet OneIT.2014 er nå i fase én. Den består blant annet i å kartlegge dagens IT-situasjon i konsernet. Datterselskapene skal selv gå gjennom sine behov for tjenester. – Det er en stor jobb som skal gjøres, innenfor vår divisjon, som har mange spesialistområder. Motivasjonen må være at vi gjør det for å finne bedre, enklere og mer kostnadseffektive løsninger. Det er nødvendig i et stort konsern, sier Amundsen. Konkurransekraft. Amundsen vil ikke anslå konkret hvor mye som kan spares i penger med den nye strategien. – Det viktigste er å finne gode tjenester som vil gi økt konkurransekraft i mar-

kedet. Jeg har stor tiltro til at prosjektet skal ivareta dette, sier Amundsen. Kunden viktigst. Han mener standardiserte tjenester er viktig. Samtidig setter han pris på at OneIT.2014 kan gi en viss fleksibilitet. – Det er kjempeviktig å tenke industrielt, som konsernet er opptatt av, også når det gjelder IT-systemer. Det betyr at vi ikke kan få skreddersydde tjenester for absolutt alt. Vi må være nøkterne og pragmatiske, men tillate spesialisttjenester der det er forretningsmessig riktig og betyr mye for kunden, sier konserndirektøren.

• Posten-konsernet har om lag 150 leverandører av IT-tjenester og over 200 kontrakter. • Sourcingstrategien OneIT.2014 skal redusere disse til noen få. • Strategien sier hvordan anskaffelser skal gjøres i perioden 2012-2015. • Nye kontrakter skal være inngått innen første kvartal av 2013. • Implementeringen skal begynne i 2013 og være gjennomført i 2014.


8

NYHETER

NR. 3

23. MARS 2012

Posten og Zero er sant

Lørdagspost

» Miljøorganisasjonen Zero og Posten har innledet et formelt samarbeid som blant annet vil sette søkelyset på el-kjøretøy og alternative drivstoffer. Det er et privilegium å samarbeide med Posten, mener leder Einar Håndlykken i Zero. Han mener Posten viser mot, handlekraft og evne til å tenke nytt når det gjelder utslippsfrie transportløsninger. (Se også side 5.)

» Halvparten av befolkningen mener post på lørdager er viktig, men den andre halvparten mener det motsatte, viser en undersøkelse Sentio har gjort for Nationen. Lørdagspost er viktigere desto eldre man blir og desto mer usentralt man bor. Senterpartiets og Kristelig Folkepartis velgere setter mer pris på lørdagspost enn andre velgergrupper.

POST- & BRINGAVISEN

Trening med tonef Pernilla Ekolin får treningsdress og ryggsekk i premie. Foto: Privat

Månedens verver Vervet åtte. Pernilla Ekolin ved IT-support 1st-line i Bring Frigo er månedens verver i Around the World (ATW). Hun har vervet åtte personer fra sin avdeling, som er alle utenom én. Hun ble selv utfordret av sjefen sin, Patrik Olsson, til å jobbe med helse og motivere flest mulig til å henge seg med på ATW. – Vi er veldig individuelle på teamet vårt. Noen spiller bandy, noen trener på gymmen, noen spaserer og andre løper. Mange bruker også skritteller i dagliglivet, forteller Ekolin. Hun kan vente seg treningsdress og ryggsekk i premie. Hele teamet får drikkeflasker.

Frisk luft og riktig musikk er en god treningsformel for håndballspiller Håvard Tvedten. TEKST SIGNE STEINNES FOTO PRIVAT

Som profesjonell håndballspiller har Håvard Tvedten de fleste av sine arbeidstimer i en hall. Da setter han desto mer pris på å få drive med aktiviteter under åpen himmel. – Jeg synes det er deilig å trene utendørs når jeg kan – også i dårlig vær. Så er det gøy å variere, for eksempel med fotball, basket, svømming og sykling, sier han. For Tvedten har det aldri vært noe problem å få nok mosjon.

–For meg er trening noe jeg alltid har holdt på med, og jeg liker de fleste treningstyper, sier han. – Men jogging er ikke en favoritt, tilstår håndballproffen.

HÅVARD TVEDTEN (33)

» Profesjonell håndballspiller » Spiller for Aalborg Håndbold og det norske landslaget

» 191 landskamper for Norge, 746 mål

» Hjemmeside: www.havardtvedten.com

» Tvedtens beste tips om: Motivasjon

Vinnere. F.v. Johan Gustavsson, Mikael Bohlin, Magnus Berglund og Stefan Björk. Foto: Privat

Fra pils til premie 880 poeng. Team Gunny i Bring Frigo er ATW-vinner i februar. Teamleder Magnus Berglund, Johan Gustavsson, Mikael Bohlin og Stefan Björk hadde lagt 150 treningsøkter bak seg og oppnådd 880 poeng da seieren var et faktum. «Belönar oss alltid med en öl efter träningspasset!» står det på Team Gunnys lagside. Røper dette motivasjonen? – Vi var ute på en «after work» da vi bestemte oss for å danne Team Gunny og utfordre andre lag – derav slagordet. Men vi tar altså ikke en øl hver gang vi

For meg er det motiverende å spille musikk når jeg trener. Det får tankene bort fra at det er slitsomt. Hør på noe du liker og som du føler får opp motivasjonen. Jeg varierer musikktypen med hva slags trening jeg holder på med. Er det hard styrke, må jeg ha litt hard musikk. På en rolig langtur hører jeg på noe rolig. «Radioresepsjonen» fungerer også bra – poenget er å fokusere på noe annet.

Kondisjon

Kondisjonstrening er slitsomt, uansett hvordan man vrir og vender på det. Begynn med noe du føler er overkommelig. Sett deg små mål – ta for eksempel tida på en runde, slik at du kan kjenne på framgangen. Godt utstyr er viktig, både gode sko og riktige klær for forholdene. Husk også at alt som får opp pulsen, er kondisjonstrening, så det går an å variere. Jeg trener for eksempel alene med ball. Intervalløkter er imidlertid det mest effektive. 4 x 4 – det vil si fire minutter løping og fire minutter pause,

gjentatt fire ganger – er den treningen som gir mest framgang. Det kan du gjøre både med sykling og løping.

Styrketrening

Å trene med frivekter er den beste formen for styrketrening. Da bruker du i tillegg stabiliseringsmusklene rundt hovedmusklene du trener. Det er veldig viktig å ha riktig teknikk, så spør noen til råds før du setter i gang. Du trenger imidlertid ikke trene styrketrening i et helsestudio. Du kan også bare bruke kroppen, og den har du tilgang til hele tida. Vi bruker også strikker til styrketrening, som er enkle å ta med seg. Det er mange instruksjonsvideoer på internett som viser hvordan du kan lære ulike styrkeøvelser.

Kosthold

Du kommer langt med sunn fornuft. Ha et sunt, vanlig, norsk kosthold og tren nok. Det er lov å skeie ut en gang i uka – og det smaker litt bedre når du har trent. Selv begrenser jeg inntaket av usunne karbohydrater.


POST- & BRINGAVISEN

23. MARS 2012

NYHETER

NR. 3

Mer inn – mindre igjen

Lync nå på Citrix

» Inntektene og volumene økte i divisjon Logistikk i 2011, men kostnadene steg mer. Det betyr at overskuddet minsker. I segment Logistikk, som også omfatter Logistikkløsninger, var driftsresultatet etter engangseffekter og nedskrivninger på 100 millioner kroner i 2011. Tøff konkurranse og sterkt prispress er noen hovedårsaker.

» I desember ble samhandlingsverktøyet Lync tilgjengelig for pc-brukerne i morselskapet. I uke 10 fikk også Citrixbrukerne tilgang. Hovedfunksjonene på Citrix er lynmeldinger og tilgjengelighet. I tillegg kan man bruke tavlen til idédugnad, utføre undersøkelser og dele PowerPoint-presentasjoner. Les mer om opplæring i og bruk av Lync på Infolink..

ølge

9

Regelbrudd. Trafikkreglene er klare: Det er ikke er lov å kjøre på fortau eller gangvei. Foto: Privat

Tøying og toner. For Håvard Tvedten får musikk tankene bort fra at det er slitsomt å trene. Bekymret. – Posten skal ikke være den som utsetter barna våre for fare, sier Gaute Aadnesen. Foto: Privat

trafikkreglene, understreker Janne Skarsbø, regiondirektør Sørvest. Hun poengterer at man må være ekstra påpasselig i områder hvor barn ferdes. – Dersom det skjer en ulykke, er det en tragedie for samtlige parter. Ta alle nødvendige forholdsregler, råder hun.

» TRAFIKKRUTINER I POSTEN:

Her skal ikke postbilen kjøre Foreldre i et område av Stavanger frykter for barnas sikkerhet på grunn av postbilens kjøring. Mobilside lansert

» Nå kan du registrere dine spreke oppdateringer i Around the World rett på smarttelefonen. 1. Skriv inn nettadressen http://atw.postennorge.no på telefonen. 2. Logg inn eller registrer deg for å gå videre. 3. Registrer og lagre ny aktivitet. Ferdig!

TEKST SIGNE STEINNES

STAVANGER: – Posten skal ikke være

den som utsetter barna våre for fare. Det er skummelt og vanskelig nok å lære trafikkreglene, om de ikke skal bekymre seg for en rød bil som kommer. Det sier Gaute Aadnesen, pappa og leder for trafikkgruppen og foreldreutvalget på en barneskole i Stavanger. Han og flere andre foreldre har sett seg lei på at postbilen gjentatte ganger har kommet kjørende på fortauet for å levere posten. –Første gangen gikk jeg ut og pratet med sjåføren. Han beklaget og sa det ikke skulle gjenta seg. Det gikk et par uker, så hendte det igjen. Tredje gangen jeg så det skjedde, ringte jeg til Postens kundeservice, forteller Aadnesen. Han oppfattet kundeservice som

hyggelig og at han ble tatt alvorlig. Likevel hendte det igjen. Posten var forsinket, og kom dermed kjørende etter at skolebarna var kommet hjem.

Det er viktig for Postens omdømme at du som postbud kjører riktig. Janne Skarsbø, regionsdirektør Sørvest

– Postbilen kom kjørende i 30-40 km/t med full musikk, samtidig som gutten min kom springende ut. Han var få sekunder fra å bli truffet, og jeg gikk ut og kjeftet på budet. Han ble perpleks og mente han hadde fått opplæring i å kjøre på fortauet, forteller Aadnesen.

Ditt ansvar. Trafikkreglene er klare: Det er ikke er lov å kjøre på fortau eller gangvei. – Trafikkreglene gjelder også når man bruker bil i tjeneste, og det er hver enkelt sjåfør sitt ansvar å overholde disse. Det er selvsagt også veldig viktig at de som har noen på opplæring, er oppmerksom på

Kontaktet politiet. Etter fjerde eller femte telefon til kundeservice, begynte Gaute Aadnesen å bli så frustrert og sint at han tok kontakt med politiet.Han fikk beskjed om at han kunne anmelde saken. En anmeldelse mener han imidlertid er siste utvei. – Det hjelper ikke om en enkeltperson som kjører bilen blir anmeldt, når det virker som om det er en følgefeil i opplæringen, påpeker han. Postens ansikt utad. – Postens renommé henger ofte sammen med hvordan postbilene opptrer. Sjåførene må huske at de er Postens ansikt utad, sier Aadnesen. Janne Skarsbø skjønner godt hans bekymring. Hun er enig i at postbudene fungerer som ambassadører for Posten. – Alle legger merke til postbilene og særlig i boligstrøk. Det er viktig for Postens omdømme at du som postbud kjører riktig, sier Skarsbø. Et landsomfattende kurs i miljøeffektiv kjøring er for øvrig under planlegging i Posten. Dette setter søkelyset på både miljø og sikkerhet, og skal etter planen gjennomføres i de kommende to årene.

Hva skjer når kundeservice mottar en klage? Når kunden ringer inn en klage på 04004 eller 04045, vurderer kundebehandleren – ut fra kundens opplysninger eller ønske – om saken kun skal registreres som klage og avsluttes. Dersom saken avsluttes, legges den på enheten det gjelder, som samtidig får en epost om saken. Det er opp til enheten og enhetens leder å vurdere

saken videre. Krever en sak ytterligere behandling, for eksempel ved gjentatte klager eller kunden ønsker skriftlig svar, sendes saken videre til behandling ved Kristiansand kundeservice. Her innhentes nødvendig informasjon hos de involverte enhetene og kunden følges opp med resultat og svar.


10 NYHETER

NR. 3

23. MARS 2012

Ny Oslo-tunnel

Senk farten – spar miljøet

» Kapasiteten gjennom Oslo må aukast. Det er ein viktig føresetnad å kunne løyse framtidas transportbehov i Austlands-området, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Jernbaneforum nyleg. Ho varsla at ho vil bestille ei konseptvalsutgreiing for ny Oslo-tunnel, i nær framtid, skriv regjeringen.no

» Svenske Trafikverkets målinger viser at om yrkestrafikken holdt fartsgrensene, ville ikke bare 15 menneskeliv vært reddet hvert år. I tillegg ville drøyt 230 000 tonn CO2 og 1,1 milliarder svenske kroner vært spart som følge av lavere drivstofforbruk og mindre slitasje på kjøretøyene, skriver trailer.se.

POST- & BRINGAVISEN

» KLATRER OPPOVER I POSTEN:

Grobunn for ledere

Lederspireprogrammet i Posten løfter fram nye ledere over hele landet. TEKST HÅVARD JØRSTAD/THERESE RØD HOLM

Etter initiativ fra region Sørvest ble det såkalte Lederspireprogrammet utviklet og gjennomført i 2010. Nå har programmet blitt en del av konsernets totale satsing på lederutvikling. Hittil har 37 ledertalenter fra de ulike regionene blitt utrustet for en lederkarriere i Posten. Lederspireprogrammet har som mål å

dyrke frem flere ledere til regionene. Underveis går kandidatene gjennom en kombinert læringsprosess av samlinger og hospitering, nærmere bestemt tre samlinger, tre praksisperioder og et individuelt forbedringsprosjekt. Slik tilegner de seg kunnskap om og trening i bruk av blant annet ledelsesverktøy, lover og regler, verdier og etiske retningslinjer. I region øst viste blant annet evalueringen av kurset at deltakerne var svært godt fornøyd med innholdet, med en score på hele 91 prosent.

Tre fornøyde spirer MAY BENTE MYRHOLMEN Larvik distribusjonsenhet Dette programmet ga meg mer kjøtt på beinet postfaglig, og jeg lærte mye om hva det innebærer å ha en lederrolle. Programmet lærte oss de forskjellige lederverktøyene, og det var interessant å få hospitere på en annen arbeidsplass. Vi har hatt en liten omlegging til bølgesortering i Larvik den siste tiden som jeg har fått være med å lede, hvor jeg da har fått brukt litt av det jeg lærte. Alt i alt var det et veldig ålreit program.

HELLE OLDEN Hamar produksjonsenhet Jeg valgte å melde meg på programmet fordi det virket som en kjempefin mulighet til å utvikle meg. Jeg liker nye utfordringer, og dette har både vært utfordrende og lærerikt, og jeg har fått et godt utbytte. Her jeg jobber driver vi nå og kikker på nye tjenester og lignende. Etter at jeg tok kurset har jeg blitt involvert i den prosessen. Det er masse muligheter i Posten for å «fylle på litt ekstra», og man bør gripe dem mens man kan.

OLAV EIDE KRISTIANSEN Sandefjord distribusjonsenhet Etter å ha deltatt på programmet, har jeg først og fremst fått en mye mer omfattende oversikt over Posten. Dessuten har jeg fått en mye større forståelse for lederjobben. Underveis øvde vi blant annet mye på ledersituasjoner, for eksempel på samtaleteknikker og å forstå andre personer. Selv om jeg ikke har fått brukt det så mye i jobben ennå, er det likevel noe jeg har fått stort utbytte av rent personlig.

Skal utvikle talentene Talentprogrammet 2012 skal motivere og utvikle kremen av konsernets mellomledere. Bedre ledere og flere rollebytter er målet. TEKST SIGNE STEINNES FOTO BIRGER MORKEN

– For å oppnå målet om et mer integrert nordisk konsern er mobilitet viktig – det

vil si at ledere flytter på seg både mellom divisjoner, regioner, land, stab og linje, sier Cathrine Pedersen, prosjektleder i organisasjonsutvikling i konsernstab HR. Blir kjent. Etter en pilot i 2009, ble Talentprogrammet for første gang arrangert i fjor. Også i år skal 15 mellomledere fra ulike deler av konsernet møtes på fire samlinger. Samlingene består blant annet av dypdykk i hver enkelt divisjon, hvor deltakerne jobber med forretningscaser og treffer kunder og ansatte. På samlingene er de i tett dialog med representanter for divisjonens ledergruppe og presenterer sine anbefalinger for dem.

Slik blir talentene både kjent med og synliggjort for de andre divisjonene. Vellykket. Evalueringen av Talentprogrammet 2011 viser at programmet har vært vellykket. – Deltakerne oppga at programmet økte deres motivasjon for å gjøre karriere på tvers av konsernet. Undersøkelser vi har gjort etterpå viser også at det er betydelig større mobilitet blant deltakerne enn blant mellomledere generelt i konsernet, sier Pedersen. På første samling for årets kull fikk deltakerne blant annet møte konsernsjef Dag Mejdell til en dialog om konsernets strategi.

Nøye utvalgt. Første samling for 2012-kullet i Talentprogrammet. Fra venstre: Hilde Rud, Ane Matheson Haugen, Thomas Fiil, Tobias Åbonde, Caroline Grønvold, Frode Karoliussen, Arne Erik Berntzen, Gisela Björkgren, Øystein Gullaksen, Terje Berget, Pierre Nasrala, Anders Svensson, Lars Veder og Camilla Opkvitne.


POST- & BRINGAVISEN

23. MARS 2012

NYHETER 11

NR. 3

Svensk netthandel øker

Representerte Posten 8. mars

» Svensk netthandel fortsetter å øke, på tross av svingende konjunkturer. I 2011 økte den med 10,6 prosent, noe som tilsvarer en omsetning på 27,7 milliarder svenske kroner. Dermed står netthandelen for fem prosent av den totale detaljhandelen i Sverige, skriver postnord.com.

» HR-sjef i region Oslo/Akershus/Østfold Hege Lunder og HRrådgiver Sharmin Ahmed representerte Posten på markeringen av den internasjonale kvinnedagen i Operaen i Oslo. De fortalte publikum om blant annet Postens mangfolds- og integreringsarbeid, og svarte på spørsmål i foajeen etterpå, skriver infolink. posten.no.

Forbrukerne får en stadig mer digitalisert atferd. Tore K. Nilsen, konserndirektør divisjon Post

» POSTEN LANSERER «TILBUDSSØK»:

Kundeavis i digital drakt Posten lanserer en tjeneste på internett som gjør det mulig å søke opp tilbud fra aktuelle kundeaviser. TEKST THERESE RØD HOLM

– Forbrukerne får en stadig mer digitalisert atferd, også ved innkjøp. Det ønsker vi i Posten å legge til rette for ved at annonsørene kan distribuere

tilbudsavisen både fysisk og digitalt, sier Tore K. Nilsen, konserndirektør i divisjon Post. Flere muligheter. Muligheten til å distribuere kundeaviser både i postkassen og i digitale kanaler gir økt dekning for annonsøren, forlenget levetid på kundeavisen og økt tilgjengelighet for forbrukeren. I tillegg blir det enklere for forbrukerne å finne frem til relevante tilbud. Løsningen vil være tilgjengelig på både PC, lesebrett og mobil. – For forbrukerne skal tjenesten bli det naturlige stedet å gå for å orientere seg om tilbud i markedet, sier Nilsen. Sterk tro. Det ligger et omfattende arbeid bak den nye tjenesten. Både Produkt-, Markeds- og Indus-

triutvikling (PMI), Salg, IT og web-teamet har jobbet sammen i dette prosjektet og med å utvikle tjenesten som nå lanseres. – Den tradisjonelle fysiske distribusjonen og «Tilbudssøk» dekker ulike behov hos forbrukerne. Ved å kombinere de to kanalene, økes tilgjengeligheten betraktelig. Det tror vi annonsørene vil verdsette, og vi har sterk tro på den nye tjenesten, sier Gunnar Henriksen, leder for Salg og kundeservice i divisjon Post. Ved lansering vil mange, store annonsører ligge inne i «Tilbudssøk» med sine tilbudsaviser. Det er kun annonsører som også distribuerer tilbudsavisene fysisk som får tilbud om å benytte den nye digitale tjenesten.

TILBUDSSØK I «Tilbudssøk» kan forbrukeren:

» Bla gjennom de nyeste kundeavisene » Få opp alle kundeaviser innen

»

»

kategorien man er interessert i, for eksempel møbler og interiør eller elektronikk og hvitevarer. Forbrukeren kan også differensiere på underkategorier og geografi Søke direkte på butikk, gjennom et kategorivalg eller gjennom fritekstsøket på startsiden, og få opp butikkens siste kundeavis eller gå direkte til butikkens nettside Søke direkte på produkt, og få opp alle kundeaviser og tilbud som matcher søkeordet


12 NYHETER

NR. 3

23. MARS 2012

Nordisk pakkefortolling

Sjøveien billigere

» Norge og Sverige får 18. mars felles fortollingssystem for pakker. Det er et viktig skritt nærmere et felles fortollingssystem i Bring. Prosjektet «Fortolling – veien videre» har til oppgave å få det norske og svenske systemet til å snakke sammen. Et felles datasystem åpner for mange forbedringer i form av spart tid og bedre kvalitet.

» For norske vareeiere som importerer gods fra Europa er det i

POST- & BRINGAVISEN

snitt 28 prosent rimeligere å velge båt fremfor bil. Det viser en omfattende kartlegging utført av Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL). Sjølast til Vestlandet kommer spesielt godt ut. I gjennomsnitt reduseres CO2-utslippet ved sjøtransport med 64 prosent.

Norsk fisk i fransk disk Bring Frigos franske kontor ligger strategisk plassert i Boulogne-sur-Mer, i den største og viktigste fiskehavnen i Frankrike. TEKST ANNE SVEDBERG KRISTINE G. RØE BIRGER MORKEN

BOULOGNE-SUR-MER: Den nord-

franske byen med rundt 45 000 innbyggere ligger ved Den engelske kanal. Bring Frigos kontor har 40 medarbeidere fordelt på kontor, terminal og biler. Hervé Jordy er direktør i virksomheten, som ble startet i 1997 under navnet NorCargo Thermo. Solid alternativ. Han mener at franske kunder ser på Bring Frigo som et alternativ til to store transportgiganter, som i prinsippet har kontroll over det franske transportmarkedet i dag. – Mange franske kunder liker ikke denne ubalansen i markedet. Dermed oppsøker de alternative leverandører. Bring Frigo kan vise til en sterk eier i Posten Norge, som har et stabilt og sterkt økonomisk fundament. – Dette kan spille en rolle når kunden velger partnere. I tillegg har Bring Frigo en godt utbygd infrastruktur med transportløsninger for distribusjon i hele Skan-

Fiskeutsalg. I Boulogne-sur-Mer i Frankrike selges norsk fisk. Foto: Anne Svedberg

dinavia. Et nettverk som ingen andre av leverandørene i Sør-Europa kan tilby. Klar trend. Jordy forteller om en positiv og klar trend i den økende vareflyten fra Frankrike til Spania,

spesielt i fordelingen av fisk og skalldyr. Her ser han et stort potensial for fremtiden. – Bring Frigo i Frankrike har allerede foretatt en rekke viktige skritt for å ta store deler av disse strømmene, opplyser direktøren.

Mange franske kunder liker ikke denne ubalansen i markedet. Dermed oppsøker de alternative leverandører, som Bring Frigo. Hervè Jordy, direktør Bring Frigo i Frankrike

Fransk sjef. Direktør Hervè Jordy ved kontoret til Bring Frigo i Frankrike. Foto: Anne Svedberg

Økonomisk uro. Bring Frigo i Frankrike påvirkes også av den turbulente økonomiske situasjonen i Europa. – Vi har hatt stabil transport innenlands, men har sett en nedgang i våre internasjonale transporter og spesielt med leveranser eller strømmer fra Norge. Vi merker uroen i kontakt med både potensielle og nåværende kunder. Sterke forretningsforbindelser, godt samarbeid gjennom mange år og kvalitetssikret logistikk er ikke alltid nok. Nå konkurrerer vi ofte utelukkende på pris. Rimelige operatører i markedet gjør konkurransen hard. Hvis vi ville

Brings verden. Kartet viser hvilke land Bring er representert i.

velge å konkurrere her, ville det i beste fall bety svært lave marginer og lav lønnsomhet og i verste fall negative marginer og rene tap av virksomheten. Vi må tenke nytt og se andre muligheter, sier Jordy. Jobbe sammen. Jordy understreker at det må fokuseres på utvikling og samarbeid mellom landene Bring Frigo opererer i. Dette er viktig for å sikre bedre lønnsomhet i fremtiden. Nå er det på tide å gjøre forretninger sammen, sier Frigos mann i Frankrike.


POST- & BRINGAVISEN

23. MARS 2012

NYHETER 13

NR. 3

UPS og TNT forhandler

Ny terminal på Sunnmøre

» De to globale aktørene UPS og TNT forhandler om en sammenslutning. Partene skal være et godt stykke fra hverandre når det gjelder betingelser. Om forhandlingene lykkes, vil det sammenslåtte selskapet bli en av de største aktørene i det globale ekspressmarkedet, skriver TransportMemo i sitt siste nyhetsbrev.

» Posten og Bring kjem under same tak i ein ny terminal på Digerneset i Skodje, som skal vere innflyttingsklar i juni. Terminalen skal forsyne private og bedrifter i Nordfjord og Sunnmøre med 80 000 små og store pakker i veka. 100 eigne tilsette og 40–50 frå underleverandørar skal styre godset, meldar Sunnmørsposten.

1,7 millioner. Ifølge TNS Gallup ønsker nærmere 1,7 millioner nordmenn å motta viktige brev i en digital postkasse.

» UNDERSØKELSE OM DIGITALE POSTKASSER:

Digipost står sterkest Nordmenns kjennskap til digitale postkassetjenester øker. Det kommer Posten til gode. TEKST HÅVARD JØRSTAD

I februar i år gjennomførte TNS Gallup en landsomfattende undersøkelse om digitale postkasser. Undersøkelsen ble gjennomført på vegne av Posten, men for å sikre objektive svar, ble ikke intervjuobjektene opplyst om at Posten sto bak. – Formålet med undersøkelsen var å bidra til økt innsikt om folks kjennskap, kunnskap og preferanser når det gjelder digitale postkasser, sier Henning Bjune, markedssjef i Posten. Stor kjennskap. I rapporten ble det avdekket en stor kjennskap blant det norske folk om digitale og elektroniske postkasser. 8 av 10 spurte kjente til disse begrepene. Likevel slet 7 av 10 med å nevne viktige forskjeller mellom e-post og digitale postkasser.

Da intervjuobjektene ble spurt om de visste hvilke aktører som kunne tilby digitale postkassetjenester, kunne over halvparten navngi Posten. Dette var åpne svar uten hjelp eller svaralternativer. Det vitner om at Posten har en sterk mental posisjon i dette markedet. Utover dette var kjennskapen til hvem som kunne tilby slike tjenester liten. Over halvparten svarte at de ikke kunne navngi noen aktører. – Vi jobber mye med å informere og bygge opp kunnskap om hva en digital postkasse er og hvordan den kan være nyttig for folk flest, sier Anita Sviland, marketingansvarlig i Digipost. Sikkerhet i høysetet. På spørsmål om hva som var viktigst når man skulle velge en digital postkasse, kom sikkerhet høyest, med 37 prosent.

Dernest kom brukervennlighet (23 prosent) og tilgjengelighet (12 prosent). Jo større internetterfaring man hadde, jo viktigere ble disse tre områdene. Vil ha alt i én postkasse. 9 av 10 svarte at de ikke så noen fordeler ved å ha flere enn én digital postkasse, og ønsket heller å få alt på samme sted. Over 40 prosent mente også at Posten var et naturlig valg som tilbyder av digitale postkassetjenester, mens over 30 prosent svarte «vet ikke». Med andre ord er Posten tilnærmet alene om å inneha en så sterk posisjon som naturlig tilbyder i Norge. Ifølge TNS Gallup ønsker nærmere 1,7 millioner nordmenn å motta viktige brev i en digital postkasse. Når det gjelder hva som er ønskelig i fremtiden, deler svarene seg omtrent på midten. 43 prosent ønsker en digital postkasse, mens 50 prosent vil ha en fysisk.

»

Viktigst:

Hva vil du si er viktigst for deg ved valg av en digital postkasse? Sikkerhet Brukervennlighet Tilgjengelighet 12%

23%

37%

» Kjennskap:

Har du hørt om digital postkasse, elektronisk postboks eller meldingsboks?

Ja 78% Nei 21% Vet ikke 1%

78% Ja

» Én postkasse:

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: «Jeg vil ha alle viktige brev, enten de er private eller fra det offentlig, i én og samme digitale postkasse». Enig 50% Verken eller 20% Uenig 25% Vet ikke 5%

50% Enig


14 NYHETER

NR. 3

23. MARS 2012

Notis tittel Kabotasjeregler utsettes

Ny dansk postkassefrist

» Iverksettelsen Notis brødu av nye kabotasjeregler for turbiler er utsatt på ubestemt tid. Utsettelsen skyldes uavklarte spørsmål i forbindelse med EU/EØS-regelverket, ifølge Transport.no. Det skal nå ses på andre muligheter for å forhindre at utenlandske turbiler ikke utkonkurrerer norske virksomheter som følge av andre lønnsvilkår.

» Fristen for å plassere postkassa i henhold til den nye danske

POST- & BRINGAVISEN

postloven – og dermed beholde retten til å motta post i den – gikk opprinnelig ut 1. mars. Mange står imidlertid fortsatt feilplassert. Nå viser det seg at flere av Post Danmarks advarsler ble feilsendt, og derfor utvides fristen, skriver Berlingske Tidende.

Jobber hos kund

ALLIANCE BOOTS • Dannet i 2006, etter en fusjon mellom Alliance Unichem og Boots. • Europas ledende apotekkjede med 3000 apotek og 400 grossistenheter. • De første Boots-apotekene i Norge ble lansert i 2008. • I 2010 byttet alle Alliance-apotekene navn til Boots, og det er nå rundt 150 Boots-apotek i landet. Kilde: Wikipedia/Boots

Det er en stor fordel å bruke erfarne postfolk på lageret. Arild Jacobsen, Alliance Healthcare

Levert. Sjåfør Tor Kolstad har levert varer på Boots apotek på Kolbotn.

Postfolk tar seg av lageret til Bootsapotekene. Det er bra for både Posten og Boots. TEKST OG FOTO HENRIK SØRLIE

LANGHUS: På Langhus sør for Oslo

ligger noen av de største lagerbygningene i landet. Alliance Healthcare

Norge AS eier et av disse lagrene, best kjent som Holtung blant mange postfolk. Her pakkes varer blant annet til Boots-kjeden og sykehjem. Fremfor det vanlige – å ha egne ansatte på lageret – benytter de

arbeidskraft fra Postens godssenter. Sju postansatte sørger for at alt er klart når Posten og Bring svinger innom Langhus. – Det er en stor fordel å bruke erfarne postfolk på lageret. De kjenner postgangen og er flinke til å finne løsninger for alt som ikke er A4. Dessuten er de gode til å beregne avganger og å sortere til rett postnummer, sier transportsjef Arild Jacobsen i Alliance Healthcare. Postsjåfør Kim Roar Espelid

bekrefter at Alliance Healthcare har system i sakene. – Stort sett går det raskere å hente varer her. De har nok bedre rutiner og er mer opptatt av å holde fristene, for de vet hva forsinkelser skaper av problemer videre i kjeden. Enkelte firmaer tror jo de kan holde igjen fly hvis de er forsinket, forteller Espelid. Mer av verdikjeden. – Det er positivt å sikre seg større deler av verdikjeden, påpeker Erik

Gamlemoen, som er regiondirektør Oslo og Akershus i Operations i Logistikk. Han forteller at de først og fremst jobber for tettere integrasjon med kundenes IT-løsninger, og i tillegg ønsker de naturligvis at kundene benytter Bring Warehousing til lagervirksomhet. Men han ønsker også løsninger som den på Langhus velkommen. – Jeg tror dette bidrar til bedre kvalitet og et tettere kundeforhold.


POST- & BRINGAVISEN

23. MARS 2012

NYHETER 15

NR. 3

Fellesterminal i Stockholm

Oppfølging av sykmeldinger

» Bring i Sverige har fått aksept for å opprette en ny felles terminal i Västberga i Stockholm. Det innebærer at Bring Parcels, Bring Express og Bring Cargo kommer under samme tak og skal dele cirka 15 000 kvm. Det skal også prosjekteres for et automatisk pakkesorteringsanlegg for oppsamling og spredning i Sverige.

» Myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet er enige om nye tiltak som gjør det enklere å følge de nye reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Etter at nye regler trådte i kraft 1. juli 2011, har det vært usikkerhet blant både virksomheter og sykmeldere om hvordan reglene skal forstås, skriver regjeringen.no

26 steder får nye postnummer

den

Befolkningsveksten i Norge gjort det nødvendig med mer detaljert inndeling flere steder. Dette er de stedene som får nye postnummer:

» BEFOLKNINGSVEKST KREVER ENDRING:

108 000 husstander

omfattes av endringen

9100 Kvaløysletta

8400 Sortland Tromsø

8800 Sandnessjøen 8900 Brønnøysund 7800 Namsos

12 000 bedrifter omfattes av endringen

6100 Volda

6150 Ørsta

3800 Bø i Telemark

6800 Førde 5200 Os

5300 Kleppestø

7600 Levanger

5700 Voss

4056 4085 Tananger Hundvåg

3408 Tranby 3400 Lier

7650 Verdal

Trondheim

7500 Stjørdal

2380 Brumunddal

4058 Tananger

Oslo

Kvernavik 509

4057 Tananger 3080 1440 Holmestrand Drøbak

Det er positivt for begge parter, sier Gamlemoen. En nylig inngått avtale tyder på at Alliance Healthcare setter pris på Posten og Bring. Avtalen innebærer at Posten-konsernet skal ta seg av frakten også de neste fem årene. Det betyr at røde og grønne biler årlig skal frakte 10 000 paller og over én million esker og kassetter.

I Tananger utenfor Stavanger, blir postnummer 4056 Tananger delt opp i tre nye områder.

2050 Jessheim

4050 Sola

4340 Bryne

Et postnummer blir til tre

TANANGER

4056 Tananger 4370 Egersund

Flere postnummer i Norge 26 større tettsteder og mindre byer i Norge vil 1. oktober 2012 bli delt inn i flere postnummer. TEKST JØRN MICHAELSEN ILLUSTRASJON NYHETSGRAFIKK

Nå har befolkningsveksten gjort det nødvendig med mer detaljert inndeling flere steder. Totalt

kan 108 000 husstander og 12 000 virksomheter bli berørt av endringene. En del sentrumsområder vil beholde dagens postnummer blant annet for å gjøre det enklere for virksomhetene. Kommunene som er berørt vil bli kontaktet i nær fremtid. Hvert sted vil få to til ni nye postnummer.

Ved å ta i bruk flere postnummer vil Posten oppnå bedre og mer effektiv sortering og distribusjon av brev og pakker. Større byer i Norge har allerede en inndeling med bruk av flere postnummer. Den endelige inndelingen i nye postnummer vil være klar 1. juni. Før sommeren vil alle husstander og bedrifter i de aktuelle tettstedene og byene få en informasjonsfolder om endringene.


16

Midtpunktet

Norsk-bengaler. Sharmin Ahmed er med i Postens utviklingsprogram «Du gjør forskjellen», som skal heve andelen ansatte med minoritetsbakgrunn i ledelse og administrasjon. Nå er hun HR-rådgiver i Bring

NR. 3

23. MARS 2012

POST- & BRINGAVISEN


POST- & BRINGAVISEN

SAGT OM

23. MARS 2012

17

NR. 3

Hun er direkte. Kaller en spade for en spade. Sier ifra. Tar styring og ansvaret for egen utvikling seriøst. Læringen går begge veier. Veldig inspirerende å bli kjent med henne.

Veldig flink. Ikke redd for utfordringer, tvert imot så liker hun det godt. Trygg medarbeider som lærer fort. Veldig engasjert.

Hun er en veldig spesiell venn. Sprudlende og morsom. Frittalende og veldig direkte. Men også veldig seriøs. Satser mye på karrieren.

Hans Meisingseth, mentor konsernstab HR

Signhild Veganger, daglig leder Tveita postkontor

Said Adeel Syed, bestevenninne

Sharmoffensiv 1,55 på strømpelesten og to meter i selvtillit. Sharmin Ahmed griper muligheten når den er der.

TEKST HEGE Ø. GRUBBEN FOTO

HENRIK SØRLIE

ULVEN, OSLO: Dagen før hun skal til overtalligsamtale på postkontoret ser hun en annonse i Postog Bringavisen. Det søkes etter ledertalenter med minoritetsbakgrunn til utviklingsprogrammet «Du gjør forskjellen». – Jeg tror på skjebnen. Jeg skjønte at dette var min store mulighet, sier Sharmin Ahmed (30). Direkte. I 1988 forlot en mor med tre små barn en tøff tilværelse i Bangladesh. Deres nye hjemland het Norge, og her ventet faren. Han ledet en gruppe politisk opposisjonelle og ble dømt til 13 års fengsel. Ved hjelp fra Amnesty kom han seg til Norge. – Jeg kaller meg norsk-bengaler. Tar det som et kompliment når folk spør om jeg er adoptert, sier Sharmin. Smilet er stort og hvitt. Latteren sprudlende. – Ja, jeg er en glad person. Samtidig har jeg opplevd mye i mitt korte liv. Broren min er schizofren. Og søsteren min er bipolar. Så enkelt har det ikke vært. Sharmin fikk rollen som bindeledd mellom foreldrene, som snakket dårlig norsk, og diverse institusjoner. – Jeg måtte være direkte for å nå igjennom. Det har preget henne siden. Men det har ikke alltid vært slik. Snakket ikke. – Jeg er eldst av fire søsken og hadde det veldig strengt. Det var skole, så hjem. Skulle jeg være med venner, måtte jeg ha med lillesøster. – Hvordan ble dere mottatt i lokalmiljøet da dere kom? – Nordmenn var ikke så interessert i å bli kjent med oss. Det var en del plaging i nabolaget til å begynne med. Da vi lærte oss norsk ble det bedre. Men jeg turte ikke å snakke i klassen. Fikk mange meldinger med hjem om dette, he-he. Menn og gutter var fy-fy for den muslimske jenta. Ikke før i slutten av tredje klasse åpnet hun munnen. Hun ble veldig glad i læreren sin. – Jeg husker spesielt da vi skulle på leirskole. Han spurte pappa hvorfor jeg ikke fikk dra. Pappa sa det var for dyrt. Læreren ordnet det så jeg kunne dra likevel. Men jeg fikk fortsatt ikke reise. Økonomien var bare en unnskyldning. I gymmen var det jo også masse styr – ikke dusje sammen med andre, og ikke uten klær. Men Stig Arne Skjærstad, som han het, sørget for at jeg fikk bruke lærergarderoben. – Har du møtt ham siden?

– Ja, på ti-årsklassetreffet. Jeg reiste dit bare for å treffe læreren min igjen. Posten. Da hun var 17 år begynte Sharmin som postbud. Neste stopp var lørdagsjobb på Tveita postkontor. Der skulle hun bare være til hun var ferdig med studiene og fant noe annet. Midlertidigheten skulle strekke seg over 12 år. – Jeg vokste opp på Tveita postkontor, sier Sharmin og ler høyt. – Hvordan da? – Jeg har lært utrolig mye både om salg, egenutvikling og å håndtere ulike folk og situasjoner. Jeg har fått kastet flere ut av postkontoret, for å si det sånn. Jeg har vært tillitsvalgt, noe som også var en lærerik prosess. Innimellom postjobbingen har Sharmin studert samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Ved hjelp av Postens stipendordning fikk hun også tatt et HR-studium ved BI. Kjærligheten. Privat følte hun presset om å gifte seg. Men Sharmin ville velge selv. – Jeg skulle i alle fall ikke hente meg mann. Men så dro jeg til Bangladesh på ferie. Og der sto han. Det var skjebnebestemt. Magisk. Han var den første jeg har møtt som ikke så på meg som en billett til utlandet. Da ble han jo enda mer interessant. De reiste frem og tilbake i tre år, før Den Store Kjærligheten endelig kjøpte enveisbillett til Norge. – Vi har det så bra sammen. Jeg føler at jeg fant meg selv etter at jeg møtte ham.

– Først syntes de det var veldig bra at jeg hadde fått muligheten. Så ble de bekymret over hvordan han skulle klare det. Men da han kom tilbake til Bangladesh sa de at alle burde lære barneoppdragelse av ham. Jeg ble så stolt. – Hvordan oppdrar dere gutten? – Jeg kjører norsk oppdragelse, mens mannen min prøver bengalsk, altså mer muslimsk. Prøv å være litt mer muslimsk, prøv å nevne Gud litt oftere, får jeg høre. Men det kommer ikke naturlig, sier hun. – Hva med hodeplagg? – Sjal skal jeg begynne med når jeg blir gammel, he-he. Det er ikke naturlig for meg nå. Men jeg bytter til sari når jeg kommer hjem. Satser på HR. Siden oktober har hun vært HR-rådgiver ved Østlandsterminalen. Nå er hun på sitt andre hospiteringssted, hos Bring Express i Nydalen. – Hvordan har det vært så langt? – Det har vært hektisk og rett inn i arbeidsoppgavene. Jeg fikk en varm velkomst av alle, og de var veldig glad for å få en HR-person som er stasjonert i Nydalen. Det betyr jo bare at det er nok å gjøre. Jeg har nok noen spennende måneder foran meg. – Hva ser du for deg videre i Posten? – Jeg ser for meg at jeg jobber i HR. Trives så godt med det. Kunne godt tenke meg å være fagsjef eller avdelingsleder en dag. Jeg er glad for at jeg har oppdaget at Posten er mer enn postbud. Det er så mange muligheter her.

Jeg er en ja-person. Tar du ansvar, får du ansvar. Sharmin Ahmed

Utvalgt. Hun er så ærlig at hun sier det er litt kjedelig å måtte gå gjennom et utviklingsprogram for å komme inn i karrieren når hun er norsk. Samtidig er hun innstilt på å gjøre det som skal til. Sharmin ble utvalgt til «Du gjør forskjellen», som en av fem blant 73. Det var bare én hake. Hun hadde akkurat blitt mor. Løsningen ble at mannen tok mesteparten av fødselspermisjonen. Det ble mange runder med hans arbeidsgiver – ingen hadde gjort dette før. – Hva sa han selv? – Han ville at jeg skulle gjøre dette. Og han sier han er stolt av meg. Men nå føler jeg det er på tide at han kommer seg ut på jobb igjen, sier hun og klukkler. – Og familien hans?

Godt eksempel. 8. mars holdt Sharmin innlegg på et arrangement i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hun snakket om hvordan hun hadde fått jobb, hva som skal til. – Jeg er en ja-person. Tar du ansvar, får du ansvar. Hvis jeg kan være et godt eksempel for andre kvinner med minoritetsbakgrunn, er det bare gøy.

Drømmen. Sharmin har et sterkt ønske om å gi noe tilbake til landet sitt. Hver måned setter hun av penger til det som skal bli barnehjem for jenter. Hun har avtale med landsbyen til mannen, eiendommen står klar. Men mannen vil ha eldrehjem. Det ligger an til et kompromiss, der de eldre kan fungere som besteforeldre for barna. – Det gjenstår å finne de rette folkene til å drive det. Det er vanskelig å finne folk jeg kan stole på. – Da passer det jo bra at du jobber med HR. Dette må da være det beste caset du kan finne?

DETTE ER ER SHARMIN AHMED Alder: 30 Sivilstatus: Gift, en sønn Utdanning: Bachelor i samfunn og kultur / Samfunnsgeografi (UiO), HR Management, BI Erfaring: HR-rådgiver, postbud, kundebehandler ved Tveita postkontor, norsk-bengali-tolk Interesser: Reise, musikk, film, familie og venner, strikking, hennamaling, fattigdomsbekjempelse


18

NR. 3

23. MARS 2012

POST- & BRINGAVISEN

Tett på » HELSEBRINGENDE TRANSPORT:

Strenge krav til viktige varer Plukker. Tine Christin Larsen er i plukkteamet og setter varene til HSØ klare for Cargo-sjåførene.

Bak låste dører pakker Arne Ertvaag i Bring Warehousing livsviktige varer for Norges største arbeidsplass. TEKST OG FOTO BIRGER MORKEN

Hånd i hanske. Anestesisykepleier Siri Birkeland (t.v.) og sykepleier Kirsten Refsahl ved Ski sykehus (tilhører A-hus) bruker engangshansker levert av Bring.

Kjentmann. Jan Justad kjører til sentrallageret ved Drammen sykehus to ganger i uken.

Arne Ertvaag fjerner ett lag fra pakken og gjør varen om til tolagsemballasje før den lagres. Han ser ut som en kirurg. – Her er det påbudt med hårnett og steril bekledning. Vaskerutinene er strenge, og varene som ankommer har sin helt faste plass. På grunn av smittefare får du ikke lov til å berøre bordet jeg jobber på, forklarer Ertvaag bak låste dører. Sterilt miljø. Han er inne på den sterile avdelingen i et varelager som er en del av forsyningssenteret til Helse Sør-Øst (HSØ). Helseforetaket er Norges største arbeidsplass med 70 000 medarbeidere. Sykehuset i Drammen er en del av HSØ. Arbeidsplassen får en stor del av sine varer levert fra Bringterminalen (forsyningssenteret) i Drammen. Kvalitet over kravet. Avtalen med HSØ er omfattende og krevende. – Vi har hatt problemer med kvaliteten, men siden august i fjor har leveringspresisjonen økt fra rundt 87 prosent til å ligge stabilt over 96 prosent, som er minimumskravet fra kunden. Systematisk jobbing med å ta tak i feil og finne ut hvor de oppstår, har gitt resultater, sier leder for kundeservice i Drammen, Anett Nielsen. – Forbedringen gjelder både service, at kunden får det den skal, og leveransekvalitet, at varen blir levert innen rett tid. For Ahus er tidsfristen for levering 24 timer, for andre sykehus 48 timer, sier Nielsen. Vil øke omsetningen. Marianne Mengkrogen er logistikksjef i Sykehuspartner, en HSØ-enhet som blant annet forvalter avtalen med Bring.

– I fjor var kvaliteten dårlig, men det har vært en fin utvikling de siste månedene. Det gjenstår noe på den opplevde kvaliteten, der kravet til plukkpresisjon ikke er nådd. Sykehusene stiller krav til at varen skal leveres som rett vare, i rett antall, være pen, ren og i korrekt stand, sier Mengkrogen. Tre spesialister. Gode leveranser til rundt 62 leveringspunkter, blant dem 20 til Ahus og til Oslo sykehusene, er avhengig av god samhandling mellom spesialistene Bring Warehousing, Bring Cargo og Bring Supply Services. Tre innkjøpere sitter hos Bring i Helsingborg i Sverige og bestiller varene fra leverandørene. Varene fraktes til terminalen i Drammen der egne team for påfylling og plukking drifter virksomheten sammen med en kundeserviceavdeling på fem personer. Kundeservice tar imot bestillinger direkte fra sykehusene i HSØ og håndterer alle reklamasjoner. Varene plukkes og ferdigstilles for utkjøring, og Bring Cargo i andre enden av terminalen «bookes». Varsom håndtering. Forsyningssenteret til HSØ består av rundt 2 000 ulike artikler. To ganger i uken senker Bring Cargo-sjåfør Jan Justad lastelemmen for å dra nye varer inn på sentrallageret til Drammen sykehus. Blå engangshansker, kilovis med kopipapir, tørkepapir, sprøyter og kulepenner. Avdelingsleder Anders Gravdal sjekker varene nøye før han kvitterer ut. Justad er én av 15 faste sjåfører som leverer varer til sykehus. Det skjer varsomt. – Jeg må passe på at varer ikke stikker ut fra pallen. Forseglingen på sterile varer må ikke brytes. Jeg kjører fast her og vet hvordan sykehuset vil ha det. Vi har en god kommunikasjon, og da fungerer det bra, sier Justad.


POST- & BRINGAVISEN

Renslig mann. Arne Ertvaag jobber med varer som krever spesiell behandling i en steril avdeling p책 lagerhotellet.

23. MARS 2012

NR. 3

19


20

NR. 3

» FULLSTENDIG utlysningstekst

for stillingen finnes på infolink.posten. no/Ledige stillinger. Klikk på aktuell stilling for å søke. Følgende opplys­ ninger må alltid stå i søknaden: Navn, ansattnummer, utdanning og erfaring.

LEDERSTILLINGER Transportleder vikariat Logistikk Operations Stavanger Transportenhet 4 Frist: 30.03.12

Postbud, 37,5 t/u Stavanger distribusjonsenhet 1. Frist: 30.03.12 Postbud (2), 6,5 t/u Vinstra distribusjon Ringebu satellitt. Frist: 30.03.12

23. MARS 2012

POST- & BRINGAVISEN

» KONSERNET ER OPPTATT AV

mangfold og ønsker å speile mang­ foldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

STAB/STØTTESTILLINGER HR Seniorrådgiver Konsernstab HR Frist: 01.04.12 Du gjør forskjellen Internt utviklingsprogram Frist 13.04.12

PRODUKSJONSTILLINGER

Postbud vik, 37,5 t/u Ulvsvåg distribusjon, Leinesfjord satellitt. Frist: 30.03.12

Postbud, 18,75 t/u Nesna distribusjonsenhet. Frist: 30.03.12

Postbud (2), 29 t/u Follo distribusjonsenhet 5 (Mortensrud/Holmlia) Frist: 30.03.12

Postbud 5,5 t/u Ryfylke distribusjonsenhet Frist: 30.03.12

Postbud vik, 37,5 t/u Follo distribusjonsenhet 5. (Mortensrud/Holmlia) Frist 30.03.12

SALG OG KUNDEBEHANDLER

Postbud fast 37,5 t/u og vikariat 31,25 t/u Kongsvinger distribusjonsenhet 2 Frist 30.03.12

Postsjåfør 37,5 t/u Logistikk Operations, Stavanger Transport Frist: 30.03.12

Kundebehandler 30,0 t/u, Trysil postkontor Frist:30.03.12

Transportkoordinator Bring Warehousing, avd. Trondheim Frist: 24.03.12

Forskjell. Postens interne utviklingsprogram «Du gjør forskjellen» skal i gang med en ny runde. Programmet er en del av konsernets satsing på mangfold. «Du gjør forskjellen» skal blant annet øke andelen ansatte med innvan­ drerbakgrunn i stab og ledelse. Superbruker Vijay S. Prabhugaonkar (bildet) på Østlandster­ minalen var en av de fem som ble plukket ut til første runde, som startet høsten 2011.

Stillingene er utlyst på infolink.posten.no

Flyttesjau for bedre kundeservice Posten og Bring jobber side om side i nytt storkundesenter på Alnabru. TEKST THOR KRISTIANSEN FOTO BIRGER MORKEN

KARIHAUGEN, OSLO: Fredag 2. mars var

det flyttesjau på Postens Godssenter i Oslo (PGO). Det nye kundesenteret i Logistikk åpnet, og 40 kundekonsulenter fra Bring Cargo Karihaugen flyttet inn i nyrenoverte arbeidssoner på PGO.

– Dersom pakker og gods i Posten og Bring Cargo skal samkjøres, må kundeservicen også samkjøres. Det er viktig at kundene får en opplevelse av at Posten og Bring er sammen. Flyttingen i seg selv gikk smertefritt, og det er en kjempestemning i de nye lokalene, sier prosjektleder Heidi Ihle Edvardsen.

Konkurransefortrinn. Et av Postenkonsernets mål er at kundeservice skal Fornøyd. Turid Kåsen er en av de som bli et konkurransefortrinn i kampen om jobber på kundeserviceavdelingen i kundene. Det nye storkundesenteret skal Posten Logistikk på PGO, og har nå fått både bidra til økte inntekter og reduserte nye kolleger i hus kostnader, og til å fra Bring Cargo. Det være i forkant med er hun godt fornøyd å ivareta kundene med. dersom noe går galt. – Det var litt – Vi har valgt en funksjonell organismåkaos til å begynne sering av det nye med, men vi ble godt storkundesenteret. informert underveis. Dette innebærer Vi som jobbet her at vi organiserer fra før av har flyttet plasser vi også, så menneskene i kundedet er litt nytt for oss service etter oppgaver og. Generelt virker Heidi Ihle Edvardsen, prosjektleder som utføres. Vi det som om folk har har også utført en innrettet seg bra og kompetansekartlegging for å kunne er positive, så det har organisere kundeservice for pakker og jo fått en happy ending for alle, ler hun. gods på den samme måten, sier Ihle Samkjøres. Nå jobber hun i et felles Edvardsen. storkundesenter for rødt og grønt. 70 Kundesenteret er organisert med fire ulike kundekonsulenter for pakker og gods er fagområder, som har ansvar for sine respektive kategorier med kundeserviceoppgaver. samlet under samme tak.

Dersom pakker og gods i Posten og Bring Cargo skal samkjøres, må kundeservicen også samkjøres.

Flytting. Kundekonsulent Turid Kåsen i aksjon under flyttingen.


POST- & BRINGAVISEN

23. MARS 2012

21

NR. 3

» BREVSPREKKEN. Har du noe på hjertet?

Skriv inn til Brevsprekken. Dette er lesernes egen spalte for personlige leserbrev. Alle må undertegne med fullt navn. Maks 2000 tegn. Vi forbeholder oss retten til å forkorte brevene. Ubenyttede brev blir ikke returnert. Adresse: Posten Norge AS, Post ­og Bringavisen, Postboks 1500, 0001 Oslo. Merk «Brevsprekken». Epost: redaksjonen@posten.no

» RESULTATET FOR 2011:

Post og butikk Posten må gå med overskudd for at konsernet skal kunne vokse på nye områder, sa konsernsjef Dag Mejdell i nettmøte med ansatte etter at resultatet for 2011 ble lagt fram. Riktig retning At Posten går med overskudd er meget bra. Det er en positiv utvikling i Postens resultater for 2011. Vi går i riktig retning, og vi må tilpasse oss det som skjer i dag og i morgen. Nasrullah Qureshi Svar: Jeg er helt enig. Å gå med overskudd er ikke bare noe vi må fordi staten som eier krever det, men det er også noe vi må gjøre for å skaffe kraft og finansiering til å vokse videre innenfor nye produktog tjenesteområder. Veksten fra begynnelsen av 2000-tallet, en periode hvor vi har investert over fem milliarder gjennom oppkjøp, er finansiert med egen balanse. Hilsen Dag Kvalitet Jeg lurer på om vi er i ferd med å spare oss til fant. Her om dagen hørte jeg et kåseri på radioen som raljerte med framsendingstid og pris. Fokuserer vi så skarpt på å kutte kostnader at vi mister kunden av syne? Lisbeth Jensen Svar: Nei, det er jeg ikke enig i at vi gjør, selv om det alltid vil finnes eksempler på at vi ikke har behandlet enkeltkunder godt nok. I fjor hadde vi god framgang i kvalitet for både post- og pakkeprodukter, og det er vel det eneste objektive målet. Når vi blir raljert med som Per Inge Torkelsen gjorde, er det en påminnelse om at folk bryr seg om Posten på godt og vondt, og Torkelsen har sin form … Hilsen Dag Bring Sverige Bring Citymail har lenge hatt utfordringer med lønnsomheten. Hvorfor gjør vi ikke om det eksisterende nettet til Bring Citymail for å etablere et last mile-distribusjonsnett for både brev og pakker i Sverige (pakkene til Bring Parcels)? Magne Hertzenberg Svar: I første omgang må vi få lønnsomhet i det vi har. I Sverige som i Norge må vi skille mellom varer i brev som går i postkassen og pakker som utleveres hos «ombud». Per i dag har vi ikke et tilbud for varer i brev, men vi vurderer dette. Synergiene for pakker ligger derfor ikke på last mile i dag. Hilsen Dag

Tapet av Komplett Jeg så for noen dager siden at vi har mistet Komplett som pakkekunde. Etter mitt skjønn er det på linje med å miste DNB som brevkunde. Hva skal vi gjøre for å hindre at dette skjer igjen? Siri Beate Lønning Svar: Ja, dette var et stort tap for oss. Det viser igjen at det er lettere å være utfordrer. Men det betyr at vi må jobbe videre med å styrke kundetilbudet og redusere kostnadene. Dette er jo noe av bakgrunnen for at vi ønsker å legge om flere postkontor. En gjennomsnittstransaksjon i et egendrevet postkontor koster 2,5 ganger så mye som i en Post i Butikk (PiB). Det sier litt om utfordringen. Neste gang skal vi vinne tilbake Komplett – det må være målet å jobbe mot! Hilsen Dag Samme konklusjon? Problemstillingen er den samme som i 1995-96, da første store nedleggingsrunde var under planlegging: Skvisen mellom politikk og butikk. Svaret den gang, og i hver runde etterpå, har vært det samme: Staten vil, naturlig nok, bruke pengene på sykehjem, skoler, barnehager veier osv. i stedet for å opprettholde et postnett som færre og færre har bruk for. Ser du noen grunn til at konklusjonen skulle bli en annen denne gangen? Steinar Solaas Svar: Vår oppgave som ledelse er å gjøre de forretningsmessige vurderingene ut ifra kundebehov og den utviklingen vi ser framover. Så er det Samferdselsdepartementet og Stortinget som til slutt må gjøre de politiske avveiningene om hva som skal prioriteres. Vi må også bidra til å skape en felles virkelighetsforståelse om utfordringer vi står overfor. Jeg tror ikke det er riktig av meg å mene noe om hva politikerne faller ned på, men det er jo kjent at det nå er lagt ut et forslag om å endre bankpliktene. Hilsen Dag Bedre lønnsomhet i Posten enn Bring Vi må selvfølgelig ha sunn økonomi, men hvordan vurderer du at det er

Stolt av Post. – Jeg er kjempestolt av det postdivisjonen har fått til. Det har vært gjort en formidabel innsats i hele divis­ jonen for å komme dit hvor vi er nå, skriver Dag Mejdell. Her med konserndirektør Kommunikasjon, Elisabeth Gjølme. Foto: Birger Morken

den delen av markedet som er i fritt fall som faktisk leverer best resultater? Per Kåre Holdal Svar: Jeg er kjempestolt av det postdivisjonen har fått til. Det har vært gjort en formidabel innsats i hele divisjonen for å komme dit hvor vi er nå. Dette viser at det går an å skape gode resultater også med store volumfall og at forbedringsprogrammet Spinnaker har gitt store og varige effekter. Hilsen Dag Vil kundene ha PiB? Vi skjønner at posten må drive lønnsomt, og at PiB er billigere enn egendrevne postkontor. Men vi skjønner ikke hvordan dere kan påstå at kundene vil bli mer fornøyd med PiB enn postkontor! Hos oss har vi fire PiB innen 15 kilometer fra postkontoret. Vi får stadig klager fra kunder som tilhører disse […]. Gro, Stathelle postkontor Svar: Her må vi skille mellom forskjellige kundegrupper. For privatpersoner, og særlig på grunn av nedgangen i banktjenester, sier alle våre undersøkelser at kundene særlig verdsetter tilgjengelighet og lange åpningstider ved PiB. De siste målingene av kundetilfredshet viser generelt veldig høy score både for postkontor og PiB. Det skal vi være fornøyd med. Hilsen Dag

For de ansatte Hva med å benytte noe av overskuddet som vi alle har bidradd til, til positive tiltak for de ansatte? Det kan være skikkelige treningstilbud, velferdsturer på fritiden (for blant annet å dyrke fram gode forhold til kolleger) etc. Det er bare å spørre folk, så kommer det nok mange gode forslag. Asbjørn Eileraas Nilsen Svar: Det vil alltid være mange ønsker om hva vi skal tilby av velferdsgoder til våre ansatte. Mye av det bestemmes imidlertid lokalt. For meg har det vært viktig å rette oppmerksomheten mot arbeidsmiljøet og nærvær for de som er på jobb. Som organisasjon har vi gjort en kjempeinnsats for å få ned sykefravær, arbeidsskader osv. samtidig som vi har mange positive aktiviteter, som for eksempel Around the World. Hilsen Dag Bekymret for kutt Hei, jeg og mine kolleger på terminalen er bekymret for det ensidige søkelyset på å kutte kostnader. Vi ser at brev trenger færre ressurser etter som brevmengden går ned, men vi er forundret over at det ikke blir satset på nye måter å tjene penger på når vi er på døra til hele Norge hver dag. […] Den ensidige fokuseringen på kutt vil på litt sikt rasere de

selskapene og den omsetningen som Posten kjøper seg. Vi må tiltrekke oss ny omsetning med egne evner for å bli den pengemaskinen eierne vil ha. Petter Torp Svar: Jeg er enig med deg i at vi må evne å bruke både gass og brems samtidig, men jeg mener at vi er flinke til å gjøre begge deler. Når volumene faller, kommer vi ikke utenom at vi må kutte kostnader. Og oppkjøp gir muligheter for samordning og effektiv drift. Men vi må vokse på topplinjen, og jeg synes det er mange gode eksempler på at vi gjør det. For eksempel lanserte vi Digipost og QuickPack i fjor, og topplinjeveksten vår var totalt sett 2,4 prosent for konsernet. Ikke så mye, men bedre enn for eksempel PostNord. Hilsen Dag

Når volumene faller, kommer vi ikke utenom at vi må kutte kostnader. Dag Mejdell


22

NR. 3

Folk i farta

23. MARS 2012

POST- & BRINGAVISEN

TIPS OSS OM FOLK I FARTA Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

MIN HVERDAG

Kongen av Mylink RUNE GRYTTEN (61) Arbeidssted:

Logistikk Salg Bergen Stilling: Rådgiver, ansvarlig for

Selgerportalen på Mylink

Rune Grytten prøver å lokke flere til å bruke intranettet. Selv er han den som klikker mest. TEKST

SIGNE STEINNES

– Per dags dato er jeg nok den i Logistikk som er desidert mest inne på intranettet, med rundt 3000 brukertreff på en måned, forteller Rune Grytten. – Mylink er arbeidsverktøyet mitt, så da blir det også mye brukt, utdyper han. Grytten er rådgiver i Logistikk Salg, Business Development, med bosted og kontor i Bergen. Herfra styrer han en av konsernets mest brukte intranettsider – Selgerportalen. Suksesshistorier. Som ansvarlig for Selgerportalen er den viktigste

delen av jobben hans å legge ut og oppdatere nyheter, verktøy og dokumenter som selgerne i Logistikk Salg har nytte av. Portalen skal være informasjonskanalen deres framfor epost. Da er det viktig at folk faktisk besøker den. – Den største utfordringen i jobben min er å få folk til å bruke intranettet. Noen er veldig aktive, men mange er det ikke. Jobben min er å skrive budskapet på en så interessant måte at folk synes det er ok å gå inn dit og lese det, sier han. Å presentere kundecaser som synliggjør hvordan Bring lykkes i transportmarkedet, er noe av det han liker best med jobben. – Vi vil gjerne Rune Gryten bygge en prestasjonskultur i Logistikk salg og vise hvordan selgerne lykkes. Jeg har jobbet med salg i 20 år og vært salgssjef i 10 år. Da er det veldig gøy å få fortelle suksesshistoriene og se at vi er frampå, sier rådgiveren.

50 ÅR: 29. mars: Wenche Risnes, Ulseth

61-åringen begynte i Posten i 1970. Det har slett ikke vært en ensformig karriere av den grunn. – Postenkonsernet er på sett og vis mange bedrifter i én. Det gjør at man kan bytte beite og få helt andre gjøremål. I løpet av 42 år her har jeg fått en tverrfaglig erfaring innen blant annet drift, trafikk, salg og administrasjon. Økonomi er omtrent det eneste jeg ikke har jobbet med, oppsummerer han.

Vi vil gjerne bygge en prestasjonskultur og synliggjøre hvordan selgerne lykkes.

GRATULERER

30 50

Variert karriereløp. Grytten jobber også med å utvikle kundetilfredshetsundersøkelser som viser hvordan selgerne i Logistikk oppfattes av kundene i salgsrollen. Han utfører også andre typer spørreundersøkelser som benyttes internt i salg. I tillegg gjør han ulike ad hoc-oppdrag og deltar i forretningsutviklingen som skjer innen Logistikk Salg, Business Development.

Stasjonær. – Arbeidsdagen min foregår for det meste foran PC-en. Jeg er også i Oslo et par ganger i måneden på avdelingsmøter, sier Rune Grytten. Foto: Privat

SEND INN DINE GRATULASJONER TIL REDAKSJONEN@POSTEN.NO

40

30 ÅR: 3. mars: Shamsher Singh, Oslo

30 ÅR: 19. mars: Linda Wollertsen, Solheimsviken

30 ÅR: 20. mars: Hege Johansen, Askim

30 ÅR: 20. mars: Kenneth Hallgrimsen, Stokke

50 ÅR: 27. februar: Anne Marie Jensen, Stavanger

50 ÅR: 21. mars: Soran Maroofi, Oslo

50 ÅR: 22. mars: Paal Graaberget, Oslo

50 ÅR: 15. mars: Anita Godager, Oslo

50 ÅR: 19. mars: Sissel Johansen, Oslo

50 ÅR: 20. mars: Trond Paulsen, Fredrikstad

60 ÅR: 11. mars: Ingvar Sørgård, Trondheim

60 ÅR: 12. mars: Åsmund Lillevik, Oslo

60 ÅR: 13. mars: Marit Holt, Sarpsborg

60 ÅR: 14. mars: Bjørn Egil Lie, Leknes

60 ÅR: 15. mars: Hagbard Serigstad, Bryne

60 ÅR: 21. mars: Roar Ramstad, Lørenskog

60 ÅR: 21. mars: Yvonne Moe, Oslo

60 ÅR: 23. mars: Kjell Myhre, Verdal

60 ÅR: 23. mars: Birgit Terese Sørhus, Haugesund

60 ÅR: 23. mars: Torhild Roen, Fagernes

70 ÅR: 25. mars: Astri Røhrsveen Bekkemellem, Brummundal

70 ÅR: 5. april: Arvid Olav Mellemstad, Elverum

70 ÅR: 22. april: Olav S. Egge, Sandane

60

60 ÅR: 15. mars: Nina Helene Bøe, Larvik

60 ÅR: 18. mars: Tore Erling Bogen, Lørenskog

60 ÅR: 24. mars: Lu Hoang Tuan, Oslo

60 ÅR: 24. mars: Roar Jan Gamlem, Brattvåg

70

40 ÅR: 13. mars: Signe Merete Schulze, Kristiandsand


POST- & BRINGAVISEN

23. MARS 2012

23

NR. 3

VISSTE DU AT...

DAGENS VISDOMSORD:

» … Bring Express leverte 10 000 ekspressforsendelser med fly i fjor? At de leverer neste morgen innen klokka 09.00 til de fleste europeiske byer? Eller at de leverer innen to dager til 70 prosent av alle amerikanske adresser?

Nothing is impossible, the word itself says “I’m possible”! Audrey Hepburn

BRA JOBBA!

Utmerket service KUNDEROS: Jeg vil takke dere gjennom dette beviset på at deres logistikkintegrasjon virkelig fungerer. Det gikk under et døgn fra jeg bestilte et fotoapparat hos Japan Photo på nett, til jeg hentet det på Post i Butikk på Smart Club Slependen. Det er utrolig bra. Derfor vil jeg dele gleden over utmerket service med de som har utført jobben. Jeg leser for tiden en bok om Lean og dette var beviset på at praksis kan være bedre enn teorien. Vanligvis kan jeg lese flere bøker mens jeg venter på varer. Dette var bare helt rått – langt over forventet service, skriver Per Olav Apalnes fra Nesøya i en epost til redaksjonen. Takker Posten. Kunde mottok kamera i «ekspressfart».

LAGBILDET

TILBAKEBLIKK FOR 10 ÅR SIDEN: Brevmonopolet skrumper. Fra nyttår har Posten bare monopol på brev under 100 gram. Og fra 2006 kun på brev under 50 gram. Det vedtok EU-parlamentet sist onsdag. Posten Norge BA blir påvirket av vedtaket i EU fordi det omfattes av EØS-avtalen. I dag har vi enerett på lukkede og adresserte sendinger inntil 350 gram. Men konsernsjef Kaare Frydenberg virker ikke bekymret. Han tenker offensivt og hilser sterkere konkurranse velkommen. – Vi skal møte den nye konkurransen med å satse på økt service og kvalitet, og samtidig omstille og effektivisere driften slik at vi blir konkurransedyktige og kan ha en fornuftig prisutvikling for portoen. Samtidig satser Posten på utvikling av nye produkter og tjenester gjennom oppkjøp og allianser, forklarer Frydenberg. Vedtaket i EU-parlamentet innebærer en reduksjon i enerettsområdet. Det medfører at en større del av Postens virksomhet – og inntekter – blir utsatt for konkurranse. (Postavisen nr. 5/2002)

FOR 25 ÅR SIDEN:

SEND INN FOTO av din avdeling til redaksjonen@posten.no

GLAD GJENG. Trivselsfaktoren er høy på Straume postkontor. – Vi har ikke hatt fravær på 18 uker. Vi deler kunnskap og har godt humør. Det gir en god mestringsfølelse for alle. Sliter noen en dag bytter vi gjerne arbeidsoppgaver for å avlaste, sier daglig leder Ole Palerud. Fra venstre: Norma Bauge, Bjørn Hovden, Palerud og Solveig Olaisen. Foto: Privat

25 OG 40 ÅR I POSTEN OG BRING 40 ÅR: 20. mars: Øyvind T. Gilja, Stavanger

50 ÅR: 22. mars: Roy Hjorth, Langhus

30 ÅR: 20. mars: Hege Marie Johansen, Askim 40 ÅR: 17. mars: Marianne Jacobsen Laugen, Oslo 19. mars: Linda Flygel, Narvik

25 ÅR I POSTEN: 16. mars: Bente Sandahl, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 16. mars: Jack Ulriksen, Mo i Rana

17. mars: Cato Simonsen, Åsane 25 ÅR I POSTEN: 17. mars: Jørn Winter Trondheim

25 ÅR I POSTEN: 23. mars: Britt Unni Torgersen, Karmøy

60 ÅR: 24. mars: Elin Vindsetmo, Trondheim

25. mars: Bjørn Inge Dervola, Straumen 50 ÅR: 21. mars: Svein Hardang, Molde 22. mars: Trond Vikvam, Lørenskog 24. mars: Håvard Damman, Molde 60 ÅR: 15. mars: Frøydis Kjæmperud, Gjøvik 21. mars: Anna Lunestad, Sogndal

19. mars: Bente Kristin Nordstrøm, Haugesund 40 ÅR I POSTEN: 13. mars: Rolf Varberg, Oslo

19. mars: Monika Hansen, Askim 60 ÅR: 15. mars: Oddbjørn Solbakken, Stavanger

25 ÅR I POSTEN: 13. mars: Bård Paulsen Krogh, Trondheim

40 ÅR I POSTEN: 13. mars: Odd Asbjørn Guldvik, Steinkjær

40 ÅR I POSTEN: 15. mars: Ingrid Eikerol Bareksten, Florø

40 ÅR I POSTEN: 17. mars: Stig Roar Bjerkhaug, Nord-Fron

40 ÅR I POSTEN: 22. mars: Tormod Johansen, Harstad

20. mars: Steinar Mjelde, Bergen 20. mars: Bjørn Riise, Røros 20. mars Knut Gehrken, Lørenskog

I den lille landsbyen Ebel es Saqi i SørLibanon finnes et “helnorsk” postkontor som skal betjene den ca. 750 mann sterke norske FN-styrken. Men det er ikke bare de norske soldatene som har glede av Postverkets tjenester der nede. Også for sivilbefolkningen er postkontoret gull verdt. Mange av dem har konto i Postsparebanken og de benytter postkontoret til å sende pakker til hele verden. Innpakningsregler og norske tolldeklareringspapirer byr på visse problemer, men gutta på postkontoret ordner opp i det meste. I tillegg får postkontoret masse henvendelser fra filatelister rundt om i verden, for UNIFIL-stempelet er en filatelistisk godbit. Dette postkontoret er noe mer enn et postkontor. Det er et viktig bindeledd mellom soldatene og hjemlandet, og soldatene mener at posttjenesten er den beste velferd. Så er de da også aktive markedsførere de tre som jobber på postkontoret, og de vet å kombinere reklame for Posten med tiltak som soldatene setter pris på. (Post nr. 1 1987)

FOR 50 ÅR SIDEN: Det er meningen at dette nummeret av Postverkets bedriftsblad skal nå lengre enn vanlig. Vi tar sikte på at det skal bli lest av sjøfolk og sjøfolks pårørende, av mennesker som mer enn de fleste er avhengige av posten. Sjømannsyrket har utviklet seg fra det som i skriftlige og muntlige overleveringer er opphøyet til romantikk – til et regulært yrke som er en av grunnpilarene i hele vår eksistens. Den vesentlige forskjellen på sjøfolk og andre arbeidstakere i dag er at de første må arbeide og bo utenfor hjemmet. De er avhengige av forbindelsen med hjemlandet. Det er en av Postverkets hovedoppgaver å holde denne forbindelsen intakt. Sjømannen og stjernen – vi kan ikke vurdere de to begrepene. Men vi kan gjøre vårt for å skape et annet begrep: Sjømannen og posten. Det er mer realistisk, det er mer nødvendig, det passer bedre sammen. Sjømannen, det står for noen titusener av landsmenn som arbeider på en kjøl på sju hav. Posten er oss. (Post nr. 1 1962)


24

NR. 3

Punktum SMÅNYTT

23. MARS 2012

POST- & BRINGAVISEN

FEIL ADRESSE?

REDAKSJONEN AVSLUTTET:

adresse på denne utgaven av Post- og Bringavisen? Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». » Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernstab Kommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

med denne utgaven onsdag

» Er du ansatt i Posten Norge AS og det er feil

» Redaksjonen avsluttet arbeidet

Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer fredag

ARKIVBILDET

Lærere. F.v.: Undervisningsansvarlig Asle Prestbakmo og instruktør Roy Arne Olsen. Foto: Espen Bless Stenberg

Sjåføropplæring Alle Postens 1600 tungtransportsjåfører må ta det obligatoriske kurset, som er et nytt EU-krav. Sjåførkurs. Først ut var sjåførene i Finnmark, Troms og Nordland, som gjennomførte opplæringen i Harstad i uke 8. Deretter var det Østlandsterminalen og Stokke, og videre går det slag i slag for sjåførene i resten av landet. Etterutdanningen går over fem dager à sju timer og består av seks ulike moduler. Her blir blant annet kunnskap om lovverk, ny bilteknologi, HMS, førstehjelp, sikring av last, optimal kjøring, kost og ernæring tatt opp. Sjåførene må gjennomføre kurset hvert femte år.

Postens storhetstid på internasjonale fotballbaner: Det norske postlandslaget i fotball har hevdet seg bra mot post- og telelandslag over hele Europa. 1989: gull (i Frankrike), 1993: sølv (i Nederland, se bildet) og 1997: bronse (på Malta). Siste deltakelse var i 2000. I 2001 greide de ikke å kvalifisere seg. Sølvlaget fra 1993: Bak fra venstre: Tor Enge (trener), Robert Pedersen, Kristoffer Fjeldvær, Erik Tangen, Kimo Storvik, Kjell Rune Pedersen, Frode Johannesen, Ole Grøndal, Johnny Holmberg og alt mulig-mann Johnny Taulse. Foran fra venstre: Geir Heggedal, Morten Ahlsen, Rune Engan, Ulrik Mathisen, Ketil Elvenes, Jan Fjetland, Jan Wendelborg og Arne Gustavsen.

Sølv og heder fra Kongen Miljøinnsats. Earth Hour er en gyllen anledning til å gjøre noe for miljøet.

Earth Hour

Gjør en mørk innsats for miljøet. Slukk lyset i en time. Mørklegging. Lørdag 31. mars er det igjen klart for Earth Hour, World Wildlife Funds årlige timesmarkering for miljøet. Organisasjonen oppfordrer både privatpersoner og bedrifter om å slukke lyset i en time. – Vi oppfordrer alle til å ta en ekstra runde for å slå av lyset, enten du er hjemme eller på jobb, sier HMSdirektør i Posten Johan Swärd. Posten-konsernet er påmeldt som bedrift på kampanjesidene til Earth Hour. Det er fjerde året på rad at vi deltar.

Utmerkelse. Reidar Bø får medalje og diplom fra ordføreren i Randaberg, Bjørn Kahrs. Foto: May Berg, Posthornet

Reidar Bø fra Randaberg i Rogaland har fått Kongens fortjenstmedalje i sølv. Reidar Bø ble foreslått som mottaker av den gjeve utmerkelsen fordi han i over 50 år har

bidratt særskilt positivt som arbeidstaker og tillitsvalgt i Posten. Han har også alltid syntes det har vært viktig å hjelpe de svakeste i samfunnet. Derfor har Bø jobbet som verge for en person med spesielle behov. I vår går han av for aldersgrensen. Kongens fortjenstmedalje i sølv blir utdelt

på bakgrunn av disse kriteriene: lønn for særlig fortjenstfull innsats over lengre tid i samfunnslivet i offentlig stilling eller verv, ved innsats i frivillige organisasjoner eller ved annen personlig virksomhet som er samfunnsnyttig (kunst, kultur, vitenskap, sosialt og humanitært virke).

Post & Bringavisen nr 03 2012  

Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 3/2012 - 23. mars • 61. årgang

Advertisement