Page 1

S.08 > Diskuterte fremtiden for Post S.12 > Digipost byr på stadig mer S.15 > Ønsker flere rollebytter Slik unngår du å havne i fella på Facebook

SIDE 13

»

Post- & Bringavisen Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 1/2012 - 27. januar • 61. årgang

Blir tryggere med Posten

MIDTPUNKTET Hanne Kjeksli har et våpen hun sjelden bruker. SIDE 16

»

Hadeel Hasan Mechman ønsker å bli en del av norsk arbeidsliv. Hun får hjelp av Heidi Ihle Edvardsen i Posten til å oppfylle drømmen. SIDE 4 »

Hemmelig brevåpning Harald Moholt kan ikke snakke mye om jobben. SIDE 18

»

Foto: Birger Morken

Prisbelønt snuoperasjon En lønnsom snuoperasjon i Bring Warehousing på Berger førte til Finding New Ways-prisen for 2011 i divisjon Logistikkløsninger. SIDE 5

»


2

NR. 1

Puls POST- & BRINGAVISEN BESØKSADRESSE: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus’ gate 14A, Oslo Tlf: +47 2314 8410/Faks: +47 2314 8025 ANSVARLIG REDAKTØR: Elisabeth H. Gjølme, Tlf: +47 901 40 449 Epost: elisabeth.gjolme@posten.no REDAKTØR: Mads Yngve Storvik, Tlf: +47 900 45 079 Epost: mads.storvik@posten.no REDAKSJONEN:

FUNG. REDAKSJONSSJEF:

Terje Owrehagen Tlf: +47 408 58 927 Epost: terje.owrehagen@posten.no

POST- & BRINGAVISEN

Jeg vet veldig godt at sjåførene er vårt ansikt utad.

SITATET

Hanne Kjeksli, produktansvarlig Transport, Warehousing, side 16

LEDER

Godt nytt år! Jeg vil gjerne gi honnør til hele organisasjonen som har bidratt til at vi kom styrket ut av 2011!

Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 Epost: nils.midtboen@posten.no

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 Epost: birger.morken@posten.no

Henrik Sørlie Tlf: +47 926 65 225 Epost: henrik.sorlie@posten.no

Siri Fossing Tlf: +47 408 50 043 Epost: siri.fossing@posten.no

Håvard Jørstad Tlf: +47 936 92 847 Epost: havard.jorstad@posten.no

27. JANUAR 2012

Det nye året har allerede kommet godt i gang, men det har sjelden vært så stor usikkerhet knyttet til hva det nye året vil bringe. Vi hører daglig om krisen i store deler av Sør Europa, men vi merker den ikke slik vi merket den globale krisen for tre år siden. Situasjonen i Europa er likevel alvorlig, og det er en åpenbar risiko for at euro-samarbeidet, slik vi i dag kjenner, det bryter sammen. Når vi legger til problemets egentlige kjerne – de sør-europeiske landenes svake statsfinanser, økende lånekostnader, økende arbeidsløshet og fallende forbruk og investeringer – er det liten tvil om at utviklingen i Europa vil være sterkt påvirket av dette i tiden fremover.

Vi merker at aktivitetsnivået går ned. Innenfor de av våre virksomheter som gjerne påvirkes av nedgang i etterspørsel, er det klare tegn til lavere aktivitet. Utviklingen så vi først i Sverige. De siste månedene har tegnene til lavere aktivitet også blitt tydeligere i Norge.

I Norge hører vi ofte at vi er heldige som bor i en oljesmurt økonomi. Nye oljefunn bygger opp under denne oppfatningen. Da er det viktig å minne om at Norge fortsatt har en betydelig eksportrettet industri, og ikke minst er mange underleverandører helt avhengig av at eksportindustrien gjør det bra. Posten og Bring er heller ikke lenger kun avhengig av hva som skjer i Norge når 30 prosent av vår omsetning skjer utenfor landets grenser, hovedsakelig i Sverige.

Jeg vil gjerne gi honnør til hele organisasjonen som har bidratt til at vi kom styrket ut av 2011! Dette er også den viktigste forutsetningen for at vi skal klare å styre trygt gjennom 2012. For selv om verden rundt oss preges av usikkerhet, vil vi fortsette å hente ut effektene fra programmene for resultatforbedring som pågår i alle de tre divisjonene våre. Spinnaker Post har bidratt med 2,3 milliarder kroner i varige kostnadsreduksjoner de siste fire årene!

Likevel er det grunn til å glede seg over at vi kom styrket ut av 2011. Det økonomiske resultatet ble bra og på nivå med fjoråret. Kundetilfredshet utviklet seg svakt positivt og kvaliteten er i fremgang innenfor de fleste områder. Sykefravær, arbeidsskader og nye uføretilfeller gikk ned, mens medarbeidertilfredsheten økte.

DAG MEJDELL KONSERNSJEF

AVTALT

FREMOVER

STILLINGSANNONSER: Kristin Fremmergård, tlf: +47 2314 8097 Epost: kristin.fremmergard@posten.no DESIGN OG PRODUKSJON: Konsernstab kommunikasjon, Design UTGIVER: Posten Norge AS Postboks 1500 Sentrum 0001 OSLO redaksjonen@posten.no TRYKK: Mediatrykk, Bergen Opplag: 23 000

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

TELEFON REDAKSJONEN: +47 2314 8410 EPOST: redaksjonen@posten.no

Hjemlevering. Bring Express skal kjøre varer fra Elkjøp hjem til konsumentene. Foto: Elkjøp/Bård Gudim

Levert og montert Bring Express skal levere og montere produkter fra Elkjøp og Thorn. Home Delivery-avtalen med Elkjøp har en årlig verdi på 15-20 millioner kroner, noe som betyr 20 000-25 000 hjemleveringer per år. Avtalen omfatter levering til Trondheim og Nord-Norge, og oppstart er 1. februar. Elkjøp har til hensikt å starte opp hjemleveringsavtaler i alle landsdeler i løpet av 2012. Det betyr at Bring Express kan sikre seg en ny gigantkunde – på størrelse med IKEA. – Hvis vi får en avtale for hele landet,

betyr det at summen kan bli omtrent fem-doblet, sier Joakim Levorsen, som har forhandlet fram de to avtalene for Bring Express. Bring Express startet i januar med å levere varer for Thorn på landsbasis. Avtalen betyr omtrent 4000 hjemkjøringer årlig. Bring Express tilbyr også tilleggstjenester som installering og montering av hvitevarer og TV. I første omgang for Trondheim og Oslo. – Elkjøp som storkunde vil gi mange synergieffekter og være en referansekunde for Bring Express – Home Delivery. Samtidig er det viktig for oss å ha flere middels store kunder som Thorn, sier Levorsen.

TORSDAG 2. FEBRUAR

» Konsernsjef Dag Mejdell og konserndirektør Arne Bjørndahl besøker Blomquist Trucking i Slovakia.

MANDAG 6. FEBRUAR

» Frist for påmelding til kurset «Tryggere som

leder». Kurset er for ledere som ønsker personlig vekst og utvikling.

UKE 7

» Konsernet legger fram økonomiske resultater for 1. kvartal.

TIRSDAG 21. FEBRUAR

» Frimerkelanseringer: Norsk kunst V; Personlig

frimerke; og Kong Harald V og dronning Sonja 75 år.


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

PULS

NR. 1

95,8%

Leveringskvalitet Leveringskvalitet på stykk- og partigods fraktet av Bring Cargo de siste tre ukene. Ned 0,3 %.

75 601

Antall inngående telefonhenvendelser til Posten og Bring kundeservice siste tre uker. Ned 8526.

3

4 084

Antall miljøbevis som er godkjent + påbegynt i konsernet i Norge, Sverige og Danmark. Opp 17.

JOBBER SMARTERE

SIGNERT

Språksurr Hva hadde du tenkt om jeg skrev etternavnet mitt slik: StorVik? Noen hadde kanskje smilt og lurt på om jeg er blitt stormannsgal. Andre ville åpenbart avskrevet dette som en skrivefeil. Men vi omgir oss med denne skrivemåten støtt og stadig. La oss se hvordan vi skriver navnet på intranettet vårt. Mylink, myLink, mylink eller MyLink. Og det finnes flere eksempler i konsernet på at vi omgir oss med store bokstaver. Kanskje det ser så fint ut? Eller gjør saken litt mer viktig? Et av verdens største selskaper, Apple, har definert en ny skrivemåte på sine produkter: iPhone. Eller er det Iphone? Slikt smitter.

TIPS OSS! Har du et tips om en avdeling eller en person i Posten eller Bring som har funnet en smartere måte jobbe på? Send det til redaksjonen@posten.no

Divisjon Logistikk er endret. En mer funksjonell divisjon Logistikk skal gi mer samarbeid og samhandling. De største endringene skjer i Produksjon, Transport og Teknisk (PTT) og i divisjonsstabene IT og Økonomi, Marked og Utvikling (ØMU). Konserndirektør Arne Bjørndahl i Logistikk påpeker at det er nødvendig med tilpasninger etter at den nye divisjonsstrukturen kom 1. juli 2010 og etter endringene for Bring Cargo AS 1. februar 2011. – Vi trenger mer samarbeid mellom enheter, og legger til rette for at alle i organisasjonen drar i samme retning. Vi har gjennomgått rolle- og ansvarsfordeling, og gjort noen grenseoppganger. Den nordiske retningen blir tydeligere. Skillet mellom driftsorganisasjon og forretningsenheter blir klarere. Endringene underbygger at vi er en industriell aktør med integrerte forretningsområder, sier Bjørndahl. Foto: Birger Morken

SETT UTENFRA

SAGT OM

Smarte frimerker

BØR LÅSE POSTKASSEN

Post Danmark har fått heder og ære for sin digitale frimerkenyskaping som ble lansert i april 2011. Konseptet går ut på at du kan sende en SMS og få en nisifret kode i retur. Denne skriver du på konvolutten, og den fungerer like godt som et tradisjonelt frimerke. Dermed kan du kjøpe et frimerke uansett når og hvor du befinner deg, og du betaler via telefonregningen. Magasinet Postal Technology International kåret dette til fjorårets «Delivery Innovation of the Year». I kategorien årets tjenestetilbyder vant Swiss Post. Posten Norge var en de andre finalistene, sammen med UPS og Austrian Post.

Mer info om saken: www.postaltechnologyinternational.com

» 19. januar i år ble en 34 år

gammel mann stoppet av en polititjenestemann i Kannikgata i Stavanger sentrum. Bakgrunnen var at mannen var mistenkt for å ha stjålet post fra flere postkasser i området rundt. Tilfeldigheter gjorde at han ble oppdaget av politimannen som egentlig hadde fri den dagen, og da han ble pågrepet ble det funnet post fra minst åtte forskjellige adresser på den mistenkte 34-åringen. Dermed ble mannen brakt inn til arresten. – Rådet fra politiet er å kjøpe låsbare postkasser for å forhindre eventuelle identitetstyverier med mer, sier operasjonsleder i politiet, Victor Jensen. Kilde: Rogalands Avis

SAVNER DU NOEN GAVER?

» Jula ser ut til å vare helt til påske, for det er ennå mange gaver som ikke har rukket fram til mottakerne. Vet du at din Adrian, Mette, Thorleif, Kåre eller tante Liv ikke har fått pakken du sendte dem før jul? Da ligger løsninga kanskje her. Hvert år mottar Posten flere hundre pakker som mangler adresse til både mottaker og avsender. Nå ligger flere av disse pakkene og venter

på sin eier. Stort sett klarer Posten å finne fram til rett mottaker, takker være sine julegavedetektiver. Nå kan hvem som helst hjelpe disse detektivene. Posten har laget en nettside hvor man kan søke opp pakker man har en mistanke om er på villspor. På Postens julegaveservice kan man søke etter mottaker, avsender, terminal og referansenummer. Kilde: Finnmarken

INNBRUDD I POSTKASSER

» Ta kontakt med dem du har sendt brev til, sier Nina Fagerland Rokstadmoen i Posten. Natt til onsdag ble tre tømmepostkasser i Kongsvinger brutt opp. Disse står i Oterveien, ved Bunnpris i Rastaveien og ved Kiwi i Stasjonsveien. – Dette er veldig

kjedelig for de som har sluppet post i kassene. Det lå noe post igjen i kassene, og vi vet ikke om noe er stjålet ennå, sier Rokstadmoen. Hun ber avsendere om å prøve å finne ut om noe er borte. – De som har sendt brev bør ta kontakt med mottaker for å få bekreftet at posten har kommet fram, sier Rokstadmoen. I forrige uke ble en annen tømmepostkasse i Oterveien forsøkt åpnet av uvedkomne. De ødelagte postkassene er reparert slik at de er brukbare. Det er bestilt nye som vil komme opp etter hvert. Kilde: Glåmdalen

AVVERGET ID-TYVERI

» Politiet i Ullensaker mener å ha stanset et omfattende ID-tyveri. Under en ransakelse fant politiet posten til minst 60 personer fra Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker. Politiet har pågrepet tre personer for posttyveriet, og de tre blir mistenkt for å ha planlagt å misbruke identiteter til andre personer til omfattende svindel. Det er tyveri fra postkasser som er skjedd, og ved andres ID kjøper man varer på andres navn. Én av de tre er tatt for IDtyveri tidligere. Kilde: NRK Østlandssendingen

Skriver du kongen med stor eller liten -k? Eller regjeringen med stor eller liten -r? Svaret finner du innen du er ferdig med denne kommentaren. Og apropos «innen» – jeg havnet i en diskusjon med en tidligere kollega om betydningen. Vi måtte til slutt spørre en ekspert om han var ekspert «innen» språk eller «innenfor» språk og om han kunne svare «innen» utgangen av dagen. Svaret var interessant «i forhold til» diskusjonen med min tidligere kollega. Huff, nå kommer min redaksjonssjef til å bruke rødpennen på «i forhold til». Hvis du ikke er ute etter å sammenligne ting, bør du unngå uttrykket. Så var det stor eller liten bokstav på Stoltenbergs kollegium og regenten. Svaret er litt kjedelig – for begge deler er riktig. Snakker du om Kongen eller Regjeringen som en institusjon er det stor bokstav. Er det som person eller en bestemt regjering skal det være liten forbokstav. Og så var det svaret på diskusjonen. «Innen» handler i utgangspunktet om tid, men ifølge språkeksperten går det an å bruke ordet når du snakker om noe «innen et miljø», selv om det skurrer litt. Så diskusjonen med min tidligere kollega endte uavgjort. Men «StorVik» får du aldri se mer.

Vi måtte til slutt spørre en ekspert.

MADS STORVIK REDAKTØR


4

NR. 1

Nyheter

27. JANUAR 2012

POST- & BRINGAVISEN

Mer penger i CargoNet » Etter et tøft år for CargoNet bestemte konsernstyret i NSB seg for å tilføre 300 millioner kroner i egenkapital til transportbedriften. Tilførselen av penger anses som avgjørende for at CargoNet skal kunne fortsette som en av Norges største transportører av gods på bane. I 2011 var det uvanlig mange avbrudd i driften på grunn av flom, ras og brann. Kilde: nsb.no

AKKURAT NÅ

Fortsatt rasismefritt » Når dette leses har Posten fornyet en forpliktende avtale om å være rasismefri sone. Avtalen er gjort mellom Posten-konsernet, de tillitsvalgte i konsernet i Norge og Norsk Folkehjelp. Som rasismefri sone forplikter hele virksomheten å ta alle henvendelser om rasisme og diskriminering alvorlig. Den skal også prøve å løse konflikter når de oppstår. I stillingsannonser oppfordres personer med minoritetsbakgrunn til å søke, og kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn bør innkalles til intervju. Posten skal også markere synlig at arbeidsplassen er en rasismefri sone.

» MENTORPROGRAMMET

Lærer av hverandre Gode samtaler med Heidi Ihle Edvardsen skal gjøre det lettere for Hadeel Hasan Mechman å få en jobb.

Ny sjef i Bring Cargo » Tim Jørnsen (45) blir ny administrerende direktør i Bring Cargo AS. Den nye toppsjefen har bred nordisk og internasjonal logistikkerfaring. Han har jobbet 20 år i UPS, blant annet som Norden-direktør. Jørnsen er nå Europa-direktør i Palletways med tilhold i Sveits. Han starter i Bring Cargo 2. mai, og vil ha tilhold i Stockholm, men stå i løpende kontakt med organisasjonen og logistikkmiljøet i Posthuset. Tim Jørnsen kommer opprinnelig fra Tønsberg. Han har latt seg imponere av Brings nordiske satsing, og gleder seg veldig til å starte. Mer info om saken: infolink.posten.no

INFOLINK

5 på topp

TEKST OG FOTO

BIRGER MORKEN

Hadeel og Heidi sitter sammen ved et kafébord i Oslo. De prater og ler. De har funnet tonen. Heidi har nettopp vist fram sin arbeidsplass i Posthuset. Hadeel er imponert og sier at hun godt kunne tenkt seg en jobb i det høye bygget. Får drahjelp. Hadeel ønsker å bli en del av norsk arbeidsliv. Det er målet med møtene som de to kvinnene skal ha i løpet av et halvt år. Dette er andre gangen de møtes. Heidi, som for tiden er prosjektleder i divisjon Logistikk, er med i et nystartet mentorprogram i Posten med 15 andre Posten-kvinner. Programmet retter seg mot kvinner med minoritetsbakgrunn som ikke er i jobb. Kvinnene skal få drahjelp av mentorene til å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Hadeel, som er gift, forteller at alt var totalt nytt for ekteparet da de kom til Norge for ett år siden. – Forskjellene er store fra Irak. Jeg kjente litt til norsk historie, blant annet vikingene. Også er det mye lettere å lære norsk enn russisk, legger Hadeel til. Vil bli farmasøyt. Hun beskriver nordmenn som seriøse og hyggelige. Hun synes de jobber mye. 24-åringen har ingen arbeidserfaring fra hjemlandet, men hun studerte russisk i ett år på univer-

sitetet i Bagdad før hun kom til Norge. Hadeel er spesielt interessert i språk, blant annet spansk. Hun har språkøre. Det høres på hennes allerede gode norskkunnskaper. – Det viktigste nå er å lære norsk godt. Jeg får undervisning hos Oslo voksenopplæring på Rosenhoff i Oslo og har praksisplass i en butikk to ganger i uken. Jeg ønsker å studere farmasi og få jobb på apotek etter utdannelsen, sier Hadeel, som liker å tegne, gjøre lekser og lese på fritiden. – Jeg bruker også TV til å lære norsk, spesielt Barne-TV. I begynnelsen skjønte jeg ingenting, men nå får jeg med meg mer og mer. Gjensidig nytte. Heidi synes det er viktig, men også nyttig å kunne bidra som mentor i arbeidsprosjektet. – I Posten jobber vi mye med integrering og mangfold, så jeg kommer til å ha nytte av disse en-til-en-møtene selv. Jeg får et innblikk i problemer og utfordringer innvandrerkvinner står overfor når de skal inn i jobbmarkedet. De er undersysselsatt i forhold til menn. Som mentor håper jeg å gi Hadeel støtte og veiledning, slik at hun blir trygg. Jeg kan hjelpe henne med søknader og CV og være en referanse for henne. Hadeel er positiv, nysgjerrig og svært lærevillig, så henne blir det nok ikke vanskelig å anbefale. Jeg er overrasket over hvor god hun er blitt i norsk. Dette blir spennende møter, fastslår mentoren.

Mest lest siden sist 1) Kundeservice får nytt nummer 2) Logistikk justerer organisasjonen 3) VG-sak om postkontornettet 4) Overrasket Ona vant hovedpremien i julekalenderen 5) Norske kabotasjeregler skal følges

Posten tar samfunnsansvar Mentorprogrammet er et samarbeid mellom Posten-konsernet, NAV og Norsk Folkehjelp. 16 kvinnelige ledere, tillitsvalgte og verneombud i Posten-konsernet er mentorer for 16 kvinner med innvandrerbakgrunn. Hensikten for Posten er å ta samfunnsansvar utover det som gjøres i egen organisasjon. En mentorordning kan bidra til å utjevne forskjeller i arbeidsmarkedet ved å støtte grupper som i dag ikke er så mye i arbeid som befolkningen ellers. Mange som har vært utenfor arbeidslivet og uten arbeid som er relevant for utdanning og erfaring kan ha svekket selvfølelse og tenke negativt om muligheter på arbeidsmarkedet. Mentorens oppdrag er å bidra til å bryte den negative tankegangen og å hjelpe til med å identifisere kandidatens styrker. Mentoren må kunne by på seg selv og være åpen og støttende, samt bruke sitt eget nettverk aktivt. Det kan også hende mentoren må være en språklig støtte for kandidaten. Språk er ofte den største utfordringen for arbeidsledige innvandrerkvinner. Mentor og


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

NYHETER

NR. 1

Én milliard på konto

Klimanøytral distribusjon

» Innskuddskontiene til de ansatte i Posten Norge AS har passert én milliard kroner. – Pensjonsordningen i DNB har nå vart i seks år. En av fordelene ved ordningen er at det er enkelt å se hvilken verdi som er oppspart til enhver tid, sier seniorrådgiver Svein Hølleland. Han er fagansvarlig for pensjon og personalforsikringer i Posten. Kilde: infolink.posten.no

» Posten styrker miljøarbeidet gjennom «Klimanøytral distribu-

5

sjon». Da garanteres kundene at distribusjonen av sendingene er klimanøytral. Det betyr at Posten forplikter seg til å redusere transportens klimagassutslipp, og i tillegg kompensere for resterende utslipp. Kilde: infolink.posten.no

Motiverende. Prosjektleder Robert Gulevski (t.v.) og Site Manager Pierre Nasrala (t.h.) ble satt pris på av konserndirektør Pål R. Amundsen. Foto: Mads Storvik

FINDING NEW WAYS:

Pris for snuoperasjon Divisjon Logistikkløsningers Finding New Ways-pris for 2011 gikk til prosjektet som har arbeidet med snuoperasjonen på Bring Warehousings logistikksenter på Berger. TEKST KRISTINE GJERSTAD RØE

– Veldig inspirerende å få prisen, sier en glad vinner, Pierre Nasrala. Han er Site Manager for Bring Warehousings moderne logistikksenter på Berger. Sammen med prosjektleder Robert Gulevski i stab Logistikkløsninger mottok han prisen i Malmö på vegne av prosjektgruppen som har arbeidet med snuoperasjonen, kalt Turnaround Berger. – Det er motiverende å bli satt pris på på denne måten, sier Gulevski. – Prosjektet har vist hva man kan få til om man virkelig vil og at man kan få til veldig gode resultater med interne ressurser. Vi har mobilisert fra alle deler av konsernet til teamet, sier Robert. Pierre framhever dugnadsånden som har preget Turnaround Berger-prosjektet. Juryens begrunnelse. I juryens begrunnelse heter det at Prosjekt Turnaround Berger kan vise til meget gode resultater, mye bedre enn målet og forventningene. Resultatene har også overgått eksterne spesialisters analyser og anbefalinger. Det mener juryen er unikt. Juryen sier at i «prosjektet har man kombinert det beste fra flere verdener, og vi har virkelig fått erfare hvorfor det er bra å være en del av et større konsern både med tanke på tilgjengelighet til resurser og hurtig respons. Dette prosjektet har krevd vilje og forståelse for at vi må endre oss raskt. Selv om Berger er et nytt anlegg, har prosjektet tillatt seg å tenke i nye baner når de har etablert stabil drift av anlegget. Her er det investert og videreutviklet gode systemløsninger for optimalisering av anlegget og integrasjon av modulene. De som har vært med på denne snuoperasjonen har vist evne og lyst til å utvikle og levere nye løsninger på mange områder og nivå slik at vi har de beste forutsetningene til å levere tilfredsstillende resultat på Berger i årene som kommer».

menti. Mentor Heidi Ihle Edvardsen i Posten og Hadeel Hasan Mechman skal ha flere møter i løpet av et halvt år. Møtested varierer fra gang til gang.

Hockey-premie. Pierre Nasrala og Robert Gulevski får prisen sammen med Stig Belgum, Patrick Molema, Lars Hjerkinn, Martin Oust og Morten Helgesen. Premien er et opplegg i forbindelse med VM i ishockey i Stockholm i juni og kampen NorgeTsjekkia.


6

NYHETER

NR. 1

27. JANUAR 2012

Tysk samarbeid

Norpost adressert

» Deutsche Telekom og TNT Post Deutschland ønsker i fellesskap

» Norpost vil i 2012 distribuere adresserte postsendinger.

å tilby henholdsvis elektronisk og fysisk forretningspost i Tyskland i 2012. Deutsche Telekom har utviklet en kryptert e-posttjeneste kalt De-Mail. Tjenesten er blitt forsinket på grunn av tekniske og juridiske problemer. Lanseringen er ventet å komme våren 2012. Kilde: CEP-Research.com

POST- & BRINGAVISEN

Selskapet har gjort investeringer og omlegginger i budnettet, og kan tilby adresserte postsendinger til inntil én million husstander i Norge. Tjenestene omfatter bøker, blader, aviser og kataloger; lukkede sendinger og pakker over 50 gram; og åpne sendinger. Kilde: norpost.no

Lokalt ja til P I 2001 var mange politikere og kunder imot å innføre Post i Butikk (PiB). Et klart flertall av daværende ordførere vi har spurt er nå positive til omleggingen.

TEKST HÅVARD JØRSTAD

For litt under 11 år siden gikk Posten i gang med sitt største og mest omtalte omleggingsprosjekt noensinne. Omtrent 700 postkontorer skulle over en tiårsperiode legges ned til fordel for Post i Butikk (PiB). Selv om PiB skulle bidra til økt tilgjengelighet og

ASTRID AARHUS BYRKNES (KrF) Knarvik (Lindås kommune)

DA: Jeg var litt skeptisk til konseptet, mye fordi jeg visste veldig lite om det. Jeg var vant til å ha et postkontor og fryktet at kundeservicen ikke ville holde samme nivå i Post i Butikk. Dessuten utgjorde postkontoret en viktig del av regionssenteret, og viktige arbeidsplasser ville gå tapt. Godt fornøyd. Kundene blir stadig mer fornøyd med Post i Butikk. Foto: Birger Morken

» FORTSETTER Å LEGGE OM:

Stadig mer Post i Butikk

Posten ønsker å fortsette omlegging av postkontor til Post i Butikk. Kundebehovene endrer seg, og Posten må endre seg i takt med kundene. Posten tilbyr i dag banktjenester i hele sitt ekspedisjonsnett som består av 179 postkontor, 1250 Post i Butikk (PiB) og rundt 1700 landpostbud. Erfaringene med PiB er gode siden de første omleggingene startet i 2001. Kundene er godt fornøyd med tilbudet, og PiB anses som en bedre løsning for pakkeutlevering. Også internasjonalt går utviklingen i samme retning. I Sverige legges alle postkontor om til PiB.

Vi mener det er grunnlag for å legge om cirka 150 postkontor til PiB. Dag Mejdell

Endring i bankplikten. Videre omlegging til PiB er en forutsetning for å redusere kostnadene ved endringer i bankplikten. – Vi mener det er grunnlag for å legge om rundt 150 postkontor til PiB. Samtidig ønsker vi å innføre et nytt og enklere butikkonsept med pakkeutlevering i fokus, sier konsernsjef Dag Mejdell. Venter på stortingsmelding. Samferdselsdepartementet planlegger å legge fram en stortingsmelding om Postens virksomhet i vår. (Se artikkel på høyre side.) Dersom departementet går inn for videre omlegging til PiB, og Stortinget slutter seg til dette, kan omleggingen starte. Posten vil sørge for forsvarlige omstillingsprosesser og sikre at avtalemessige forhold blir ivaretatt.

NÅ: Jeg ble fort fornøyd og ble positivt overrasket over hvor godt det fungerte. Det ga mye større handlefrihet, spesielt for oss som jobber mer enn vanlig arbeidstid. Dessuten var kundeservicen like god som på det gamle postkontoret.

KJARTAN LONGVA (AP) Høyanger kommune

DA: Som ordfører var jeg ganske nøytral til omleggingen. Jeg så både negative og positive sider ved det. Det mest negative var arbeidsplassene vi mistet, ingen liker jo å tape arbeidsplasser. Det positive var de lange åpningstidene som ville bedre tilgjengeligheten for kundene betraktelig.

NÅ: Jeg ble veldig fornøyd etter omleggingen. Før måtte man nærmest gå tidligere fra jobb for å rekke sine ærender på postkontoret. Med Post i Butikk ble det mye enklere. Det ga meg et helt nytt og forbedret forhold til posttjenester. STEINAR ASPLI (Sp) Kolvereid (Nærøy kommune)

DA: Min holdning var negativ. Det var positivt med lengre åpningstider, men det veide ikke opp for tapet av arbeidsplasser og postbanktjenesten. Dessuten følte jeg at Kolvereid ble fratatt en viss status ved en nedleggelse. NÅ: Holdningen endret seg etter omleggingen. Det gikk ganske bra med PiB. Jeg kan ikke snakke for de ansatte ved det gamle postkontoret, men mitt inntrykk er at de fleste kom seg ut i ny jobb ganske raskt. PiB er en god ordning, men vi skulle gjerne fortsatt hatt postbanktjenesten. GERD ELI BERGE (Sp) Nesbyen (Nes kommune)

DA: Jeg var veldig positiv til omleggingen i første omgang, for posttjenestene ble flyttet til en butikk i nabobygget til det gamle postkontoret. Forandringen for folk flest ble minimal når de kunne forholde seg til nærmest det samme lokalet som før. NÅ: Løsningen fungerte glimrende inntil Posten besluttet å flytte PiB til en butikk i utkanten av sentrum. Den ble liggende altfor langt fra sentrumskjernen hvor andre butikker og tjenestetilbydere befant seg. Posten burde tatt mer hensyn til kommunens synspunkter i anbudsrunden. JARLE HAGA (Venstre) Averøy (Bruhagen PiB)

DA: Min holdning til omleggingen var hele tiden positiv. Mitt inntrykk var også at denne oppfatningen ble delt av de ansatte ved det tidligere postkontoret, og det var generelt veldig lite dramatikk og protester rundt omleggingen i vår kommune. NÅ: Effektene av omleggingen ble som forventet; en fleksibel og tilgjengelig løsning med åpningstider som gagner alle.


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

NYHETER

NR. 1

Foreslår milliardspleising

Over grensene

» Distriktssjef Jan Håvard Hatteland i Bring Cargo tenker nytt om satsing på infrastruktur. Som fylkesstyreleder Rogaland i Logistikk- og transportindustriens landsforening vil han opprette et infrastrukturfond på flere hundre milliarder kroner. Det kan skje i form av et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Kilde: rogalandsavis.no

» La Poste og Swiss Post skal kombinere sine grenseoverskri-

7

dende aktiviteter for å stå sterkere internasjonalt. Internasjonal post er et marked med en anslått omsetning på 10 milliarder euro i 2010. La Poste og Swiss Post har hver for seg de siste årene bygd seg opp internasjonalt gjennom underselskaper og strategiske samarbeid i viktige markeder. Kilde: post.ch

Post i butikk lengre åpningstider, ble prosjektet møtt med stor skepsis blant politikere, kunder og medier. Flere steder gikk folk i fakkeltog og demonstrasjoner mot omleggingen. I dag er det 1252 PiB-er over hele landet, og de fleste protestene har stilnet. I en fersk undersøkelse sier 57 prosent av kundene som benytter PiB i dag at de fortsatt ville valgt å bruke denne løsningen fremfor et postkontor dersom de fikk valget.

GUDNY FAGERHOL (AP) Ørsta kommune

DA: Jeg var negativ til omleggingen av vårt postkontor, mye på grunn av at det innebar at vi mistet arbeidsplasser. Ingen ordførere ønsker å miste så gode arbeidsplasser, og det var trasig å måtte legge ned postkontoret vårt.

NÅ: Holdningen min endret seg totalt. Dette omleggingsprosjektet er noe av det lureste Posten har gjort. Før omleggingen var postkontoret åpent da folk flest var på jobb og stengt da de hadde fri. Med Post i Butikk har det blitt mye mer tilgjengelig.

Topp 5 for PiB-brukerne 1. Hente og sende pakker 2. Åpningstid 3. Geografisk tilgjengelighet og lokalisering 4. Hente og sende brev 5. Serviceinnstilling Kilde: Undersøkelse blant 569 PiB-brukere (Opinion 2010).

» POSTEN ØNSKER AVKLARING

Venter på svar Posten uttrykker bekymring over manglende politisk avklaring på viktige spørsmål. TEKST HENRIK SØRLIE

LARS PETTER HEGGELUND (Venstre) Flisa (Åsnes kommune)

DA: Jeg var veldig skeptisk til omleggingen. Overgangen innebar at flere posttjenester falt bort, og det er ikke bra nok ut fra de kravene jeg mener en slik filial bør oppfylle. NÅ: Min holdning er ikke endret. Nivået på tjenestetilbudet har sunket. Det er visse posttjenester som innbyggerne i kommunen må reise flere mil for å utføre nå, som de kunne utføre på postkontoret før. Det positive er selvsagt de forlengede åpningstidene, men det er fortsatt ikke godt nok fra en monopolbedrift helhetlig sett. INGUNN FOSS (Høyre) Lyngdal kommune

DA: Vi hadde allerede en Post i Butikk i kommunen før postkontoret her ble lagt ned, så erfaringen derfra gjorde at jeg var positiv fra starten av. NÅ: Ordningen med Post i Butikk var godt kjent i kommunen, og så langt jeg kan se er det ikke noe negativt forbundet med det utover arbeidsplassene vi mistet da postkontoret ble lagt ned.

PER SIGURD SØRENSEN (Høyre) Vågsbygd (Kristiansand kommune)

DA: Jeg næret en viss skepsis til å legge om til Post i Butikk. Jeg var ikke helt overbevist om at dette var riktig måte å gjøre det på. Mye av grunnen var at vi var vant til tryggheten og kompetansen postkontoret ga oss, og jeg var usikker på om posttjenestene ville holde den samme standarden om de ble utført i en butikk.

NÅ: Ordningen fungerer veldig bra, og posttjenestene lar seg faktisk utføre like godt i en butikk som i et postkontor. Jeg synes personlig at dette var et godt trekk av Posten. EVA KRISTIN ANDERSEN (FrP) Gressvik (Fredrikstad kommune)

DA: Det viktigste for meg var at det lokale tilbudet for innbyggerne ble ivaretatt. Man er jo ofte kritisk til alt nytt når det ikke er noe galt med det gamle. Vi hadde dog et veldig positivt og informativt møte med Posten som gjorde at jeg ble mer positivt innstilt. NÅ: Ordningen ble tatt veldig godt imot både av meg og resten av innbyggerne. Spesielt positivt er det med de lange åpningstidene. Jeg bruker også Post i Butikk personlig, og er veldig fornøyd med løsningen.

Styret i Posten har sendt brev til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa i Samferdselsdepartementet hvor de etterlyses en snarlig politisk avklaring av endringsbehovene Posten har meldt fra om. I første omgang gjelder det avvikling av bankplikten og videre restrukturering av postkontornettet. I statsbudsjettet for 2012 har Posten fått 90 millioner kroner mindre i statlig kjøp enn det beregnede behovet. Regjeringen begrunnet dette med at ny eiermelding tidlig i 2012 ville åpne for endringer i bankplikten. I statsbudsjettet sto det at «dette vil føre til en betydelig reduksjon i behovet for statlig kjøp av banktjenester for 2012». Forsinkelser. Styret registrerer at de politiske avklaringene trekker ut i tid. Den ventede eiermeldingen vil ikke bli fremlagt på nyåret slik regjeringen varslet i statsbudsjett. Konsernsjef Dag Mejdell understreker at det dermed vil ta ytterligere tid å få realisert effektene. Dette som følge av den politiske behandlingsprosessen som innebærer stortingsbehandling av eiermeldingen og etterfølgende lovendring. Dernest vil Posten sørge for forsvarlige omstillingsprosesser og sikre at avtalemessige forhold blir ivaretatt. – Posten har derfor ingen realistisk mulighet til å redusere kostnadene for banktjenester med 90 millioner kroner i år, slik det legges opp til i statsbudsjettet. Det er mer realistisk at dette kan skje fra 2013, sier Mejdell. Rask volumnedgang. Mejdell mener Postens økonomi settes ytterligere under press som følge av nedgangen i banktransaksjoner og at brevvolumene faller raskere enn tidligere antatt. – Av flere grunner er det derfor ønskelig raskt å få en politisk avklaring på Postens endringsbehov. Vi trenger svar på hvordan eieren ønsker å utvikle Posten videre, sier Dag Mejdell.


8

NYHETER

NR. 1

27. JANUAR 2012

Flere på Mylink

Toppmøteskryt

» Posten-konsernets intranett tar nye steg. Bring Parcels og Bring Danmark (utenom Express) har fått tilgang. De neste som skal kobles til er etter planen Bring Warehousing og Bring Cargo, som begge har mye av sitt innhold klart. Deretter følger etter planen Bring Frigo, Bring Supply Services, Bring Dialog og Bring Express. Kilde: infolink.posten.no

» Internasjonal Post inviterte for første gang de 50 postoperatø-

POST- & BRINGAVISEN

rene i PostEurop til et kvalitetsmøte i oktober. Nå har generalsekretær Botond Szebeny i PostEurop sendt et takkebrev til konsernsjef Dag Mejdell. Der får Postens Finn Kristiansen og Stein Otto Rørmark ros for sitt bidrag under møtet. Kilde: infolink.posten.no

» DISKUSJON OM FREMTIDEN FOR POSTEN

Rundt bordet med Tre medarbeidere i Drammen møtte konserndirektøren for å snakke om veien videre for divisjon Post. Hva må gjøres når brevene blir stadig færre?

Men mer reklame i postkassene vil ikke være nok. TEKST OG FOTO

TERJE OWREHAGEN

Tore K. Nilsen leder en divisjon som har sett markedet endre seg raskt de siste årene. Og utviklingen fortsetter. Brevmengden blir bare mindre. Flere tiltak må settes i verk for at Posten også i fremtiden skal være attraktiv for kundene og en lønnsom og trygg arbeidsplass. TORE: De som har vært lenge i Posten har sikkert sett på bedriften som en grunnleggende viktig samfunnsaktivitet, som strøm- eller vannforsyning. Nå er den virkeligheten snudd på hodet. Logistikk blir en stadig mer dominerende inntektskilde i konsernet. TORE: I 2012 vil den adresserte posten være redusert med mer enn 30 prosent siden den var på topp. I perioden har uadressert post kompensert for deler av dette arbeidsbortfallet. TORE: Vi skapte nok frustrasjon blant flere medarbeidere da vi for noen år siden begynte å skalere ned virksomheten som en kompensasjon for mindre postmengder. Så gikk ikke aktiviteten totalt sett ned likevel.

TORE: De neste seks til åtte årene vil den adresserte posten halveres fra i dag. Det er forholdsvis dramatisk. I siste runde vil det gå ut over de ansatte. Postbud Kjetil Nyseter har vært i Posten siden 1978. Hver dag ser han bevis for at Nilsens påstand stemmer. KJETIL: Det er flere dager med lite post nå enn for bare fire-fem år siden. Jeg merker det også privat. For eksempel er det stadig mindre brevpost fra banken. De fleste postbud skjønner at noe må gjøres. Så spørs det om hva som er riktig vei til målet.

Den yngste rundt bordet er superbruker Andreas Handelsby ved postreklamesenteret i Drammen. ANDREAS: Hva slags karrieremuligheter har vi i et konsern som står overfor så store endringer? TORE: Vi ønsker en jevn aldersfordeling av arbeidsstokken der utskiftninger skjer mest mulig naturlig. Men arbeidslivet er slik innrettet, kanskje heldigvis, at unge arbeidstakere ikke foretrekkes foran de eldre ved nedskjæringer.

Hva slags karrieremuligheter har vi i et konsern som står overfor så store endringer? Andreas Handelsby, superbruker

Kjetil Nyseter erkjenner at postbudet i klassisk forstand må akseptere endringer. Selv forsvarte han at postbudet ikke lenger skulle jobbe på akkord. KJETIL: Da kunne det sikkert stått 30 kolleger i kø for å slå meg ned. Men holdningene har endret seg. Nyseter er derimot ikke lysten på å ta innover seg alle endringer som skjer i Postens kjøretøypark. Moped i bitende kulde og på glattisen kan han styre seg for. Nilsen skjønner innvendingen, men: TORE: Tre forhold styrer hvor Posten er på vei med kjøretøy. Det er økonomi, effektivitet og helse, miljø og sikkerhet. Disse forholdene kan ikke alltid forenes med de ansattes ønsker. Vi har 20 el-biler av typen Ford Connect som fungerer godt for miljøet og for postbudet, men de er dobbelt så dyre i innkjøp som en tilsvarende tradisjonell bil. Kundebehandler Øyvind Henriksen ved Mjøndalen postkontor har vært i Posten siden 1970. ØYVIND: Jeg tror ikke vi har hatt færre kunder de to siste årene, men trafikken har forandret seg. Det blir stadig mer pakkeutlevering. Folks tiltakende lyst til å handle på internett gir mindre post, men samtidig flere pakker. Det kommer Posten til gode.

ØYVIND: Pakkene blir stadig større.

TORE: Det kom ikke TV-er i posten for 15 år siden. Konserndirektøren bekrefter dermed at bildet er sammensatt. Enkelte postkontorer har like mye eller mer aktivitet. Kanskje på grunn av pakkeveksten, kanskje fordi områder med boligbygging gir flere kunder. TORE: Derfor kan vi ikke bruke ostehøvelprinsippet og skjære ned virksomheten med for eksempel fem prosent over hele fjøla. Det er uansett sikkert at dagens 179 postkontorer skal bli færre. Mange av dem skal erstattes av Post i Butikk. Kanskje vil tallet på postkontorer være rundt 30 om noen år hvis bankplikten fjernes. Det betyr færre ansatte og lavere kostnader for Posten. ØYVIND: DnB må jo være glad for at vi har bankplikt og gjør jobben for dem.

TORE: Det høres rart ut, men penger er noe banker ikke har lyst til å holde på med. Det er dyrt og liksom litt skittent.

Trafikken har forandret seg. Det blir stadig mer pakkeutlevering. Øyvind Henriksen, kundebehandler


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

NYHETER

NR. 1

21 vil undertegne

Mer punktlig godstrafikk

» Reims V-avtalen er en av fire hovedtyper europeiske betalingsavtaler Posten er forpliktet av når det gjelder grenseoverskridende post. Reims V-avtalen kom på plass mot slutten av fjoråret. 1. januar ble det kjent at 19 postselskap har underskrevet avtalen, mens to bekrefter at de ville gjøre det rett over nyttår. Kilde: infolink.posten.no

» Godstogene endte på 76 % punktlighet totalt i 2011, en

framgang fra 69 % i 2010. Likevel er det langt fram til målet på 90 %. Det er kjørt et prosjekt for å bedre avgangspunktligheten på Alnabru i Oslo med god effekt. Prosjektet er også utført for blant annet Flytoget og på Vossebanen. Kilde: jernbaneverket.no

Tore Konserndirektøren påpeker at banktransaksjoner på postkontoret og i landposttjenesten har skrumpet inn hele 90 prosent fra toppnivået. Kanskje er det mellom 15 000 og 25 000 personer som fortsatt har behov for denne tjenesten. Andreas er nysgjerrig på om Posten kan gjøre mer ut av uadressert post. Han har merket seg vareprøveesken. Posten sendte ut en eske med produktprøver til 20 000 oslokvinner i alderen 25 til 42. Etterpå ble 500 mottakere spurt om innholdet. Oppsummert syntes nesten alle at de var i målgruppa. De likte forsendelsen, og de har tenkt å kjøpe ett eller flere av produktene.

Nilsen mener medarbeidere i Posten skal være stolte over jobben som gjøres. Lønnsomheten er der fortsatt, men den kommer ikke automatisk. De siste årene har flere tiltak bidratt til å opprettholde lønnsomheten: maskinell sortering og -ruteklargjøring, redusert stab- og støttefunksjon, bygging av Østlandsterminalen, ny terminalstruktur, omlegging til Post i Butikk og alternative kjøretøy. På lang sikt kan det hende Postens A-strøm og B-strøm slås sammen til én «presisjonsstrøm». Alle endringene vil ha konsekvenser, og mange medarbeidere vil få en annen hverdag.

TORE: Vi prøver å tenke nytt, og vareprøveesken er et eksempel. Vi ser at det finnes muligheter. Det er morsomt å høre at administrerende direktør i Elkjøp ville valgt postkassen om han måtte bruke bare én kanal til reklame.

TORE: Så langt som mulig vil vi tilstrebe å beholde heltidsstillinger, men folk må være villig til å vise mer fleksibilitet i arbeidsdagen og kanskje utføre flere oppgaver.

Mange av Postens tjenester er pålagt av myndighetene. Selv ønsker Nilsen at myndighetene kan fjerne lørdagen som distribusjonsdag. Og uten kravet om å levere 85 prosent av posten over natten, kunne kostnader knyttet til blant annet fly og nattarbeid blitt redusert med nær en halv milliard kroner i året. Nilsen og samtalepartnerne rundt bordet i Drammen mener en postfri lørdag ikke vil bli noe stort savn for folk – med ett unntak: lørdagsavisen.

KJETIL: Det er greit for meg å gjøre flere ting om det trengs for å fylle dagen med meningsfylte oppgaver.

TORE: Det er et dilemma for oss at diskusjonen om lørdagsomdeling i stor grad er knyttet til avisdistribusjon.

TORE: Jeg er sikker på at vi har en fysisk struktur for postutlevering så langt det er mulig å se inn i fremtiden, men Posten vil se veldig annerledes ut. Jeg er imponert over entusiasmen i organisasjonen. Det er imidlertid viktig at vi fortsetter fortløpende å tilpasse oss markedssituasjonen. Lener vi oss tilbake, kan vi fort bli forbikjørt.

Det er greit for meg å gjøre flere ting om det trengs for å fylle dagen med meningsfylte oppgaver. Kjetil Nyseter, postbud

Så langt som mulig vil vi tilstrebe å beholde heltidsstillinger. Tore K. Nilsen, konserndirektør

9


10 NYHETER

NR. 1

27. JANUAR 2012

Norges flotteste

Hedret av Se og Hør

» En illsint baby som blir trøstet av storebror er kåret til landets flotteste personlige frimerke i en konkurranse Posten arrangerte på Facebook. Da Anette Risnes skrev julebrev, klistret hun på et frimerke som har blir kåret til Norges flotteste. Bildet av de to småguttene gikk rett i hjertet på juryen. Kilde: postennorge.no

» Hele julen arbeidet de ansatte i Posten knallhardt for at

POST- & BRINGAVISEN

pakker og brev skulle nå frem i tide. Det har ikke gått upåaktet hen i landets medier. Ukebladet Se og Hør ga «Ukens champis» til Posten ved konsernsjef Dag Mejdell, fordi det «legges ned en imponerende innsats i alle ledd, og logistikken er enorm. Takk for innsatsen!». Kilde: Se og Hør

«Karo» gull verdt Karoline Dyhre Breivang gjorde en god figur på TV-skjermen da hun frontet Postens julekampanje. Mobbeoffer. Det er din plikt å si fra hvis du oppfatter at noen blir mobbet. Illustrasjonsfoto: Birger Morken

Hvis noen mobber

Nå kommer tydeligere kjøreregler for hva du skal gjøre hvis noen blir mobbet. TEKST HENRIK SØRLIE

Alle vet at det ikke er lov med mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Like fullt kan dette forekomme, og loven forplikter deg til å si fra hvis du ser at noen blir mobbet. Posten har oppdatert retningslinjene for hvordan du skal gå fram ved mobbing, trakassering og konflikthåndtering. – Vi ønsker en forutsigbar og riktig framgangsmåte som bidrar til å løse slike saker på en forsvarlig og hensynsfull måte, forklarer HMSdirektør Johan Swärd. Over tid. Det defineres som mobbing eller trakassering «når én eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger». Eksempler kan være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver eller sårende fleiping som den rammede personen har vanskelig for å forsvare seg mot. Saklig begrunnet korreksjon fra leder og arbeidskolleger er ikke mobbing, men alle har et ansvar for å oppføre seg på en måte som ikke virker krenkende. – Ved å skape bevissthet om mobbing, ønsker vi å forebygge at slikt forekommer. Men hvis det likevel skjer, da skal retningslinjene hjelpe deg til å vite hvordan du bør gå fram. Nedlasting. De nye retningslinjene gjelder for den norske delen av konsernets virksomhet. Du kan laste dem ned på Mylink eller via nyhetsartikkel på Infolink. Arbeidstilsynet har også mye informasjon om mobbing. Dette finner du på www.jobbingutenmobbing.no.

TEKST HÅVARD JØRSTAD

Opp gjennom årene har Postens julekampanjer bidratt til å få inn brev- og pakkevolumene tidligere. I fjor var det Karoline Dyhre Breivang, veteran på det norske landslaget i håndball, som frontet kampanjen. – Det var virkelig stor stas å bli spurt om jeg ville fronte kampanjen til Posten, spesielt når det er så mange flotte jenter å ta av på laget vårt, sier landslagsspilleren. Ikke sett seg selv. Breivang var i Brasil og spilte håndball-VM for kvinner da julereklamen gikk på TV, og har ennå ikke sett seg selv på skjermen. Det har lagvenninnene hennes i Larvik Håndballklubb. – Jeg har fått mange morsomme tilbakemeldinger, og det har blitt litt vennskapelig tulling med reklamen på laget, sier Breivang. God ambassadør. Gro Myking, markedsdirektør i Posten Norge, sier fjorårets håndballVM ga en gyllen mulighet til å knytte Postens håndballsponsorat opp mot Postens julebudskap. – Vi tenkte at Karoline ville være en flott ambassadør for Posten og gi oss økt oppmerksomhet rundt julebudskapet, sier hun. Effektmålinger av kampanjen viser at koblingen mellom håndball og julepost skapte god forståelse for budskapet i norske hjem, spesielt da jentene vant VM-finalen. Håndballjentene ble også «årets lag» og Karoline Dyhre Breivang «årets lagspiller» på Idrettsgallaen 2012.

– At håndballjentene skulle bli verdensmestere i Brasil visste vi jo ikke da kampanjen ble planlagt, men det er en enorm bonus for vårt håndballsamarbeid. I tillegg kom Idrettsgallaen, som viser at Posten satset rett med julekampanjen, mener Myking. Viktig samarbeidspartner. Karoline Dyhre Breivang mener de norske håndballjentene også kan takke Posten for de gode resultatene. – Det er viktig å ha gode samarbeidspartnere. Det gjør at vi får muligheten til å dra på samlinger og treningsleirer og lignende. Det må til om vi skal kunne klare å prestere på det nivået vi gjør, sier hun. Kampanje. I fjor var det Karoline Dyhre Breivang, veteran på det norske landslaget i håndball, som frontet Postens kampanje for innlevering av julepost.

I mål med ny avtale Bring blir å se på svenske landslagsdrakter også i årene fremover.

Norge - Sverige. De norske og svenske jentene møttes i Møbelringen Cup i Stavanger og Tysnes i november 2011. Foto: Nils Midtbøen

De siste årene har de svenske landslagene i håndball storspilt med Bring på brystet. Nå har Bring inngått en ny treårsavtale som hovedsponsor for Svenska Handbollsförbundet. Etter at de svenske landslagsjentene tok sølv i EM i 2010 og gutta imponerte stort under VM på hjemmebane i fjor, viser undersøkelser fra Sponsor Insight at den svenske håndballinteressen har skutt fart under avtaleperioden med Bring. –De siste årene har dessuten svenske TV-kanaler viet mer og mer tid til håndball, sier sponsorsjef Jørn Sandvig.

Intern stolthet. Verdien av Brings logoeksponering under kvinne-EM (2010) og herre-VM (2011) var på nesten 50 millioner kroner totalt. Undersøkelser viser at sponsoratet også har skapt bred intern stolthet hos de Bring-ansatte i Sverige. 42 prosent er fornøyd. I Norge er håndballinteressen større enn noen gang, og sporten er rangert som den tredje best likte her til lands. I 2010 reforhandlet Posten og Bring avtalen som generalsponsor for Norges Håndballforbund. – I Posten mener totalt 39 prosent at sponsoratet i svært stor grad gjør dem stolte av å jobbe i Posten. 36 prosent av de Bring-ansatte mener det samme. Vi er svært fornøyd med resultatene både på eksterne og interne målinger, sier Sandvig.


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

NYHETER 11

NR. 1

Dansk protest

Sammenslåing i Midt-Norge

» En ny postlov som trådte i kraft ved nyttår fikk dansker til å protestere tydelig. Loven setter en stopper for å få posten levert på døra. Nå er det postkasse ved veien som gjelder. Mange nektet å ta postkassen i bruk, og har brukt snor og andre midler for at postbudet ikke kan få åpnet lokket. Kilde: tv2fyn.dk

» Postreklamesenteret i Ålesund er slått sammen med Trondheim Postreklamesenter. Endringene i forbindelse med terminalstrukturen startet våren 2010 med flyttingen av brevproduksjonen fra Ålesund til Molde. Neste steg er å flytte alle aktiviteter ut av den «gamle» postterminalen i Breivika i Ålesund sommeren 2012. Kilde: infolink.posten.no

Pallplass i sikte Posten Norge avanserer til 4. plass i verden innen miljøsatsing, ifølge International Post Corporation. TEKST HÅVARD SOLERØD

Travelt. Postens sjåfører fikk det ekstra travelt før jul med å levere pakker på grunn av «På døren»-kampanjen. Foto: Birger Morken

Travelt «På døren» Julens «På døren»kampanje leverte så gode resultater at Posten tidvis slet med å levere. TEKST HÅVARD JØRSTAD

Under fjorårets juleinnspurt gjennomførte Posten en tre uker lang kampanje for leveringstilbudet «På døren». For en fast pris uavhengig av vekt og sone ble privatpersoner tilbudt å få pakker fra utvalgte nettbutikker levert hjem på døren på kvelden.

God respons. I et netthandelsmarked i sterk vekst viste det gode tilbudet seg å gå rett hjem hos norske nettshoppere. I de tre kampanjeukene steg antallet bestilte pakker

Kampanjen genererte et høyt pakkevolum som overrasket alle Øyvind Høgset, avdelingsdirektør B2C.

på døren betydelig. Sammenlignet med samme periode i 2010 økte

volumet med gjennomsnittlig 138 prosent. – Vi gjennomførte kampanjen for å få flere til å prøve vår «På døren»løsning, og for å øke bruken på sikt. Ekstra gledelig er det at økningen ser ut til å komme uten å ta volum fra Servicepakken, påpeker Øyvind Høgset, avdelingsdirektør B2C. Uventet pågang. I noen områder slo kampanjen nesten for godt an. Tidvis vokste pakkevolumene seg så uventet store at det visse steder ble vanskelig for driften å holde tritt. Dette skapte utfordringer for leveringen, som igjen førte til at noen kunder blant annet ikke fikk

pakkene til riktig dag eller klokkeslett, og at de ikke ble oppringt som avtalt. Høgset mener det er beklagelig at kunder som prøver tjenesten ikke fikk pakkene levert som avtalt, men påpeker at det var en situasjon som var vanskelig å forutse for alle parter.

I 2007 startet International Post Corporation (IPC) et program for å måle og følge alle medlemsorganisasjoners miljøsatsing og utslipp. Det første året lå Posten litt under gjennomsnittet på rankingen. Siden har kurven vist en jevn og sterk stigning. –Vi var kun «tiendeler» fra tredjeplassen, sier HMS-direktør Johan Swärd. –Stillingen på IPC-listen bestemmes av målinger ut i fra 11 forskjellige parametere. Vi får spesielt gode tilbakemeldinger om systematikk og helhetlig strategi, og god forankring av tiltak i ledelsen, sier Swärd. Han sier at rankingen i seg selv ikke er målet. Posten setter sine egne mål og jobber systematisk med å redusere utslipp. Men han viser også konkurranseinstinkt med tanke på IPC-rankingen. –Konkurransen er beinhard i toppsjiktet. Landene som ligger på topp jobber svært seriøst med miljøutfordringene. Å stå på toppen av den listen er litt av en bragd, sier Swärd.

Konkurransen er beinhard i toppsjiktet. Johan Swärd, HMS-direktør.

Berømmer innsatsen. – Driftsapparatet skal berømmes for en strålende innsats. Kampanjen genererte et høyt pakkevolum som overrasket alle, og vi ønsker å gi både drift, sjåfører og kundeservice et klapp på skulderen for hvordan de løste den plutselige utfordringen, sier han.

Mye spart med Spinnaker Innsparingsprogrammet Spinnaker i divisjon Post innfrir over all forventning. 2,3 milliarder kroner i varig reduksjon av kostnader er status på fire år.

Tiltak Besparingseffekt (mrd. kr) Ny brevterminal for Østlandet (ØT), endring av terminal- og distribusjonsstruktur. 0,1 Operational Excellence (Opex) i Distribusjonsnett (LEAN), økt maskinsorteringsgrad og maskinell ruteklargjøring og forbedret adressekvalitet. I tillegg endring av produkter, frister og postkasseplassering. 0,3 Reorganisering og effektivisering av stab og støtte. 0,4 Innkjøpsprogram og SPENST-prosjektet (IT). 0,5 Inntektssikring og andre inntektsøkende tiltak utover prisøkninger. 0,1 Postens nye nettstruktur, Post i Butikk, nytt postkontorkonsept og satsing på SMB og reklamesalg. 0,3 Hverdagseffektivisering, volumtilpasning og øvrige tiltak. 0,6 Samlet resultat av Spinnaker-programmet per oktober 2011. 2,3

Knapp margin. Vi var kun «tiendeler» fra tredjeplassen, sier HMSdirektør Johan Swärd.


12 NYHETER

NR. 1

27. JANUAR 2012

Citymail sparer millioner

Flere nyttårshilsener

» En ny maskin sparer Bring Citymail i Sverige for 4,5 millioner svenske kroner årlig. Inntil nylig var det underleverandøren Samhall AB som manuelt sorterte ettersendinger og usorterte postvolumer for Bring Citymail i Sverige. Nylig kjøpte Citymail inn en ny sorteringsmaskin som tok over dette arbeidet. Kilde: infolink.posten.no

» 1 av 3 nordmenn sender en nyttårshilsen i stedet for julekort. Mange bruker romjula til å skrive og sende hilsenene de ikke rakk før jul. I år kunne nyttårshilsenen bli ekstra aktuell, med ferske bilder fra julefeiringen. Posten har en ny tjeneste hvor du laster opp egne bilder fra PC-en, skriver kortet og trykker «send». Kilde: postennorge.no

Avtalt. Som ansatt i morselskapet kan du få utlevert en oppdatert arbeidsavtale. Foto: Birger Morken

Du får oppdatert arbeidsavtale Snart får du en oppdatert arbeidsavtale fra din leder. Det er ikke dramatisk. TEKST TERJE OWREHAGEN

I februar kan de fleste som er ansatt i Posten Norge AS få en «ny» arbeidsavtale fra sin leder. Du trenger ikke bli bekymret og begynne å finlese dokumentet for spor etter vesentlige forskjeller fra i dag. Verken lønn, stillingsstørrelse, arbeidstid, pensjonsordning eller andre vesentligheter er forandret. Posten gjør oppdateringen for at arbeidsavtalene skal være à jour med tanke på stillingstittel, arbeidssted og henvisninger til avtaleverk og lover. Over 40 år. Mange i Posten Norge AS har et arbeidsforhold som strekker seg langt bakover i tid, kanskje over 40 år. Da har det skjedd mange endringer som kanskje ikke er fanget opp i alle arbeidsavtaler: Divisjoner og enheter har endret navn og logo, stillinger har fått nye titler, formuleringer om pensjonsavtaler og henvisninger til arbeidsmiljøloven har endret seg og selve oppsettet i avtalen er forandret. Opprydding. – Vi ajourfører nå arbeidsavtalen, basert på din faste ansettelse pr 1. januar 2012, sier seniorrådgiver Sverre Aasen i konsernstab HR. En annen fordel er at feil i bostedsadresser kan bli rettet opp slik at omadresseringer og retur av post kan blir et mindre problem. Posten vil også samle alle avtalene i det sentrale personalarkivet for at de kan gjøres tilgjengelig elektronisk. Ikke alle får fornyet avtale i vinter. Dette gjelder alle midlertidige ansatte samt medarbeidere ved Østlandsterminalen som fikk nye avtaler ved innflyttingen. Posthuset og teknisk håndteres på et litt seinere tidspunkt.

POST- & BRINGAVISEN

Han «digger» Digipost Konserntrainee Hans Henrik Wilkens er sikker på at han får stor nytte av den digitale kanalen som fylles med stadig mer innhold og funksjonalitet. TEKST OG FOTO

BIRGER MORKEN

– Digipost er en kanal for sikker sending, men også en sikker arkivkanal. Ta for eksempel en leiekontrakt. Det er raskere å sende digitalt enn i vanlig post. Jeg gleder meg til hjemmearkivet blir fullelektronisk. Da blir det ryddig! Digipost er enkelt og funksjonelt og vil appellere til alle, også eldre. Kanalen har lav inngangsterskel, og designet er stilrent, fastslår Wilkens. Nye tjenester. Privatpersoner kan nå sende post til hverandre gjennom Digipost. Snart kan du motta butikkvitteringer i din digitale postkasse. I løpet av våren kan brukere få kvitteringer rett inn i sin digitale postkasse når de kjøper varer i enkelte butikker. Selskapet dSafe skal levere løsningen og gjennomfører i disse dager et lukket pilotprosjekt overfor utvalgte butikker i kjedene Euronics, Bunnpris og XXL.

– Vi tror dette er et tilbud som er særlig relevant for litt dyrere varer, der det er viktig å ta vare på kvitteringer ved reklamasjoner, sier direktør Thomas Mathisen i Digipost. Mer attraktiv. Digipost fylles stadig med nytt innhold og utvidet funksjonalitet. Posten ønsker at flere interne brukere registrerer seg i den digitale kanalen for å benytte mulighetene. Over 175 000 privatpersoner har åpnet Postens digitale postkasse på nett etter at den ble lansert i april i fjor. Svært sikkert. Privatpersoner med Digipost kan nå sende post til hverandre. Marketing-ansvarlig Anita Sviland i Digipost sier at sikkerhet er den digitale postkassens fortrinn. – I en e-post sender du ikke sensitiv informasjon som for eksempel kontonummer. Det kan du gjøre sikkert gjennom

den digitale postkassen, for her er alt kryptert. Dessuten må alle som sender og mottar post bekrefte sin identitet med en elektronisk ID (rett post til rett person). For idrettslag, borettslag og andre organisasjoner er Digipost en glimrende løsning for å sende ut brev. Å finne e-postadresser kan være vanskelig, og disse endres stadig, sier Sviland, som understreker at Digipost også egner seg godt til å søke etter personer via navn eller adresse. Flere avsendere. Så langt er 20 avsendere på plass i Digipost, og det jobbes hele tiden med rekruttering av flere privatpersoner og bedrifter. Hafslund, Storebrand, Santander og If er noen av selskapene som vil benytte Digipost. Flere partnere er også i gang med å integrere brevsending til Digipost gjennom løsninger de tilbyr i bedriftsmarkedet. Aditro, Software Innovation og Agresso er eksempler på slike partnere. Hovedjobben er å tilrettelegge for at flere bedrifter skal kunne sende digital post. – Avtaler, kontrakter, forsikringspoliser, fakturaer, vitnemål og søknader er typer forsendelser som egner seg godt, sier Sviland, som fremhever Digipost som et felles digitalt arkiv for brev og dokumenter. Andre områder det jobbes med er blant annet digital signering av dokumenter, nye ID-løsninger, samt sending og mottak av helseinformasjon.

Digipost for Bring-medarbeidere Neste måned får også Bring-ansatte lønnslippen i Digipost. Rundt 3 300 Posten-medarbeidere i Norge mottar lønnsslipp og reiseutlegg i Digipost. Fra februar kan nesten 2 000 Bringmedarbeidere få det samme i sin digitale postkasse. Det er medarbeiderne i Warehousing, Cargo, Frigo og Ekspress som nå kan få lønnsslippen digitalt. Dialog og Linehaul kommer ikke inn under ordningen foreløpig. De som ønsker å se februarlønnen på skjerm må registrere seg på www.digipost.no senest 31. januar. Her kan du registrere deg: www.digipost.no

Vi ajourfører nå arbeidsavtalen, basert på din faste ansettelse pr 1. januar 2012, Sverre Aasen, seniorrådgiver konsernstab HR.

For alle. – Digipost er enkelt og funksjonelt og vil appellere til alle, også eldre, mener entusiasten Hans Henrik Wilkens, trainee i Posten.


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

NYHETER 13

NR. 1

Forlenget konsesjon

Togstrekning fyller år

» Samferdselsdepartementet forlenger Postens gjeldende konsesjon med ett år. Postens nåværende konsesjon ble fastsatt 18. desember 2006 og gjaldt opprinnelig frem til 31. desember 2010, da den ble forlenget til ut 2011. Nå gjelder konsesjonen til 31. desember 2012. Kilde: postennorge.no

» DB Schenker North Rail Express er ett år. NRE-toget går fem dager i uken tur-retur Oslo-Narvik. Togtilbudet har 95 prosent utnyttelse. NRE-toget erstatter biltransport med 25.000 containere pr. år. Kilde: logistikknettverk.no

Disse gikk i fella

Giv akt! En vakt ved Buckingham Palace skulle opprinnelig være vakt under det storslåtte prinsebryllupet til prins William og Kate Middleton i England. Det slapp han etter å ha hetset både pakistanere og jøder og kalt Middleton for ei «sossete ku» på Facebook. Dermed så ikke det britiske Forsvarsdepartementet noen annen mulighet enn å gi den løsmunnede vakten sparken. (www.vg.no) Forskrudd pleieassistent Den sykemeldte norske pleieassistenten oppdaterte statusen på Facebook med at hun «skrudde på» bilen og «lunsjet i solveggen på jobben». Dager senere mistet hun sommer-

vikariatet sitt hos sin arbeidsgiver i Lenvik kommune. Hun påstår at hun skrev «jobben» fordi hun hadde jobbet på dette bilverkstedet før, men nå var der for «å skru» på sin egen bil. Dette trodde ikke arbeidsgiveren i Lenvik kommune på. (www.vg.no) Siste dag på galehuset «Én dag igjen av uken på dette galehuset,» oppdaterte den svenske 28-åringen på sin Facebook-status. Det kostet ham jobben hos Volvo Powertrain i Sverige. Volvo så på hendelsen som illojal og sendte mannen hjem umiddelbart. Også to andre personer som arbeidet her mistet senere jobben etter å ha oppdatert sin status. (www.vg.no) Løsmunnet i lufta Flyselskapet Virgin Atlantic sparket 13 av sine ansatte, etter at de skal ha postet kommentarer om både selskapet og flypassasjerer på Facebook. Flyselskapet sa at atferden til de ansatte var totalt uakseptabel og ga selskapet dårlig omdømme. Det ble blant annet sagt at selskapets flymotorer ble skiftet kun fire ganger i året, passasjerene

ble kalt for bråkmakere, og flyene skulle være fulle av kakerlakker. (www.vg.no) Enslig samboer En 25 år gammel Buskerud-kvinne mottok penger fra Nav som enslig mor, og hadde til sammen fått over 350 000 kroner i trygd. Da en Nav-ansatt sjekket profilen hennes på Facebook, hadde hun derimot skrevet om samboeren sin, og avslørte dermed kvinnens trygdesvindel. Hun innrømmet forholdet, og ble siktet for grovt bedrageri med en strafferamme på inntil ni måneders fengsel. (www. vg.no) Ikke lenger kjedelig Kimberley Louise Swann i USA tenkte kanskje ikke så langt da hun oppdaterte Facebookstatusen sin med «I’m bored at work» [jeg kjeder meg på jobb]. Det fikk konsekvenser, og samme dag ble hun oppsagt. Den ikke navngitte arbeidsgiveren uttalte at Swann åpenbart ikke var fornøyd med å jobbe for ham, og så det derfor som en god løsning for begge parter å si henne opp. (www.vg.no)

Foto:colourbox.com

Det finnes fullt av eksempler på hvordan folk har stått for flauser på Facebook. Post- & Bringavisen har plukket ut noen av dem:

» NYE RETNINGSLINJER FOR SOSIALE MEDIER:

Ikke gå i fella! Styr unna flaue og farlige situasjoner i sosiale medier ved å lære deg Postens nye retningslinjer. TEKST HÅVARD JØRSTAD

Som privatperson bestemmer du selv hvordan du bruker sosiale medier. Som ansatt må du derimot være klar over at det gjelder noen plikter for lojalitet og taushet. Taushetsplikten følger av ansettelsesavtalen. Lojalitetsplikten er uskrevet. Den innebærer til dels en plikt for deg til å fremme konsernets

interesser og ikke sette til side interessene på bekostning av egne eller andres interesser. Ingen skal uttale seg på vegne av Posten-konsernet hvis det ikke er en del av jobben. Dette gjelder også for sosiale medier. Vær åpen om hvor du jobber, og sørg for et tydelig skille mellom deg som privatperson og som medarbeider i konsernet.

Bruk av sosiale medier i arbeidstiden Omtale av forretningskritiske og interne forhold i konsernet Taushetsplikten innebærer at du som medarbeider ikke skal omtale konfidensiell eller forretningskritisk informasjon som gjelder konsernet. Interne forhold i konsernet skal ikke omtales på sosiale medier. Bruk i stedet interne kanaler til å fremme dine synspunkter –for eksempel Mylink. For varsling av kritikkverdige forhold skal reglene for varsling benyttes. Som utgangspunkt skal

medarbeidere ikke omtale kolleger i sosiale medier. Et av konsernets hovedmål er godt arbeidsmiljø, og som medarbeider har også du plikt til å verne om arbeidsmiljøet. Omtale av kunder, leverandører og konkurrenter Taushetsplikten gjelder også omtale av kunder og leverandører. Som utgangspunkt skal du ikke omtale kunder og leverandører. Du bør heller ikke omtale konkurrenter.

Anbefalinger • Et sosialt medium har sin ytringskultur. Forstå spillereglene, oppfatningene og behovene til det nettsamfunnet du adresserer før du engasjerer deg. • Husk at alt du skriver på sosiale medier er tilgjengelig for alle til enhver tid over alt i verden. Det som er akseptabelt i én kultur kan være straffbart i en annen kultur. Les alle retningslinjene på infolink.posten.no


14 NYHETER

NR. 1

27. JANUAR 2012

Vil ha årsoppgave på papir

Postkort fra rommet

» Nesten seks av ti svensker ønsker årsoppgave fra banker og forsikringsselskap levert i postkassen, ikke digitalt. Det viser en undersøkelse utført av TNS SIFO for Postnord. Knapt tre av ti vil ha årsoppgave via nettbanken, og bare én av ti via e-post. Kilde: postnord.se

» PostNL har levert det første postkortet fra verdensrommet med hjelp av sin «hybride» posttjeneste. Astronaut André Kuipers fra det europeiske romfartsbyrået sendte postkortet fra den internasjonale romstasjonen, 400 kilometer fra jorda. Kortet ble sendt til en 11 år gammel jente som har en sjelden kronisk sykdom. Kilde: postandparcel.info

POST- & BRINGAVISEN

» ØNSKER FLERE MED FAGBREV

Sikrere fremtid bak rattet Lærling Nicolai Tveter vil bli sjåfør i Posten. 19-åringen får råd og støtte av gode kolleger som nylig har tatt fagbrev som yrkessjåfører. TEKST OG FOTO

BIRGER MORKEN

Veteranene Laila Bekken, Jan Arne Byvold og Rune Henriksen skryter av unggutten ved postterminalen i Sarpsborg. Trioen beskriver ham som en dyktig og seriøs sjåfør, en som har en fremtid i bransjen. Selv har de mange års fartstid i Posten, men først i fjor tok de fagbrevet som praksiskandidater. Roser miljøet. Nicolai bestemte seg etter et skolebesøk ved terminalen i østfoldbyen. – Besøket her var avgjørende. Jeg startet i august og tok «lappen» i november. Jeg ser at jeg får til ting, mestrer ulike situasjoner og finner løsninger. Dette kan jeg anbefale dem som har interesse for transportkjøring, sier lærlingen. Han roser miljøet ved terminalen og understreker at han er blitt svært godt mottatt. Hovedpostgangen i Sarpsborg har 12 sjåfører. Ni av dem har fagbrev. Fire tok fagbrevet i 2011. To personer på terminalen er i gang med utdanning i logistikkfaget. Én av dem er lærling. Produksjonsleder Tom Lundblad opplyser at rundt 70 prosent av totalt 40 logistikkmedarbeidere har fagbrev. Hever statusen. Sjåfør Laila sier at fagbrevet er en anerkjennelse. Og en sikkerhet. – Jeg har fått en utdannelse. Dette er et bevis på hva jeg kan, og jeg blir mer bevisst jobben og arbeidsoppgavene rundt den. En gammel hund kan lære nye triks, ler Laila. – Veien til fagbrevet gjør at jeg blir tryggere på faget mitt – transport- og logistikkbransjen. Vi blir

aldri utlært, og jeg har fått med meg ny kunnskap. Det var faktisk mer omfattende enn jeg hadde trodd, sier Jan Arne. – Fagbrevet er med på å heve statusen vår og øke selvfølelsen. Det er også bra at HMS fikk størst oppmerksomhet hele veien, for sikkerhet er viktigst, sier Rune. Skolebesøk. Transportleder Erik Fraugerud sier at det vil bli vanskelig å få tak i sjåfører i tiden fremover, og at det er svært viktig å fange opp læringer. – Vi må være flinkere til å reise ut og besøke skoler. Et fagbrev øker kvaliteten på jobben, og det øker yrkesstoltheten til den enkelte. Det å bli satset på er i seg selv en opplevelse for en lærling. Vi er forpliktet å følge opp, og vi får kompetanse tilbake. Det er positivt at bedriften koster på utdanning til lærlinger. Et førerkort for vogntog koster nesten 150 000 kroner om en skulle betalt selv, sier Fraugerud. Attraktiv lærebedrift. Posten Norge har som mål at flest mulig av medarbeiderne i Posten og Bring har fagbrev. HR-rådgiver Norunn Alling sier at fagene yrkessjåfør, logistikk og salg er de tre mest aktuelle områdene. – Fagbrev er langsiktig investering. Kunder og samarbeidspartnere etterspør fagkompetanse. Blant annet er HMS en vesentlig del av et fagbrev. Det er et kvalitetsstempel å bruke faglært arbeidskraft, sier Alling. Hun understreker at medarbeidere som vil bli praksiskandidater selv har et ansvar for å ta opp dette med sin leder.

INTERESSERT? Egne ansatte i Norge kan søke på ordningen som praksiskandidat. De må ha fem år godkjent praksis, og det anbefales et kurs før teorieksamen. Lærlinger går to år på skole og tar to år i lære i konsernet. Ledere som ønsker å bli godkjent lærebedrift kan kontakte Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen eller Opplæringskontoret i service og samferdsel.

Fagkompetanse. Jan Arne Byvold, Laila Bekken og Rune Henriksen ved postterminalen i Sarpsborg tok fagbrev som yrkessjåfører i fjor. Nå har de fått med lærling Nicolai Tveter (19) på laget.


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

NYHETER 15

NR. 1

Sparing via postkassen

Strekkoder via telefonen

» Barnefamilier kan spare mye penger ved å handle på grunnlag av adressert og uadressert matvarereklame fra postkassene. En undersøkelse utført av markedsanalyseinstituttet GfK Danmark viser at en dansk familie med hjemmeboende barn under 15 år kan spare rundt 11 000 kroner i året, en reduksjon på 25 prosent. Kilde: printpower.no

» US Postal Service har lansert en ny applikasjon for iPhone som kan skanne strekkoder på shipping-etiketter for enklere sporing av pakker og brev. Applikasjonen lagrer etikettnumrene slik at kundene kan holde seg à jour om hvor sendingen befinner seg. Skanneren fungerer for iPhone 3GS, iPhone 4 og iPad 2. Kilde: CEP-Research.com

Ønsker flere rollebytter Konsernet ønsker at ledere flytter på seg oftere og rekrutteres internt.

TEKST HENRIK SØRLIE

Grunntanken er enkel: Variert ledererfaring gjør deg til en bedre leder. Derfor ønsker Posten at flere ledere søker andre lederstillinger i konsernet, gjerne på tvers av divisjoner, regioner, land og stab og linje. – Mer intern mobilitet er bra for konsernet, og det er bra for den enkelte leder som får nye utfordringer og mer variert erfaring. Større mobilitet bidrar også til at vi gjør oss mindre personavhengige og understøtter integrasjon, sier konserndirektør HR Randi Løvland. Flere fordeler. Løvland ser flere fordeler ved intern rekruttering. Det er en rimeligere og raskere prosess, og med interne referanser er det større mulighet for å ansette rett person.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Større mobilitet kan også motivere dyktige medarbeidere til å se at det finnes mange muligheter internt, sier Løvland. Må utlyse stillinger. Alle ledige stillinger på nivå tre og fire skal heretter bli utlyst. De neste årene skal man skaffe bedre oversikt over lederne, blant annet gjennom en felles CV-database. Såkalte LederReviews og Pluss-samtaler skal brukes til å evaluere prestasjoner og identifisere potensial og ambisjoner hos lederne. Bedre systemstøtte er nødvendig for å gjøre denne informasjonen tilgjengelig på alle ledernivåer, og dette arbeidet starter nå. – Målet er at hovedtyngden skal besettes internt – i første omgang for nivå tre og fire. Vi skal dyrke et konsern som utvikler og gir karrieremuligheter til dyktige medarbeidere, fastslår Løvland.

Vi spurte tre som har byttet jobb CAROLINE GRØNVOLD (37)

ALF GEORG HAMMER (41)

ALEXANDRA BJERTNÆS (41)

Jobb: Konstituert salgsdirektør i Bring Frigo Norge

Jobb: Adm. direktør i Bring Linehaul AS

Jobber som: Direktør for Utvikling i Logistikk

Tidligere jobber: Leder for Business Development i Logistikkløsninger og strategirådgiver i Post, med ansvar for innovasjonssatsingen.

Tidligere jobber: Leder av Verdikjedeutvikling i Logistikk, Verdikjede- og kvalitetsansvarlig i Distribusjonsnett, stabsleder i Posten Transport, Drifts- og logistikkdirektør NorCargo Thermo.

Tidligere jobber: Director Sales and Business Development i Logistikk og Senior Manager i konsernstab Strategi.

Hva har jobbskiftet betydd for din utvikling? Jobbskiftene er nok avgjørende for at jeg har blitt i konsernet, for jeg er nysgjerrig og liker nye utfordringer. Det har vært lærerikt å jobbe både strategisk og operasjonelt. Var det vanskelig å sette seg inn i ny jobb? Det gis god støtte ved jobbskifter i konsernet. Verktøy og menneskene rundt er stort sett tilgjengelig, men i starten kan det kan være mye å sette seg inn i. Det tar for eksempel litt tid å sette seg inn i strategien og markedssituasjonen, men man vet hvem man skal spørre. Dessuten er det nyttig at vi har felles verdier og ledelsesprinsipper

Hva har jobbskiftet betydd for din utvikling?

Hva har jobbskiftet betydd for din utvikling?

I ny jobb får jeg nye problemstillinger å bryne meg på, og det gir meg mer kompetanse, energi og et større kontaktnett.

Å bytte jobb har gitt meg masse ny energi. Jeg har blitt kjent med flere mennesker og fått et større nettverk. Jobbskiftene har resultert i større forståelse av kunder og drift. Med bredere erfaring får man dessuten større gjennomslagskraft.

Var det vanskelig å sette seg inn i ny jobb?

Var det vanskelig å sette seg inn i ny jobb?

Ja, spesielt det siste jobbskiftet har vært utfordrende. Problemstillingene og områdene har vært mer ulike enn ved de andre jobbskiftene. Nå har jeg også fått et mer formelt ansvar på grunn av styrerapportering og det ansvaret som naturlig ligger på en daglig leder. Men jeg har kommet greit gjennom det ved hjelp av de rundt meg, styrelederen og tidligere daglig leder som fortsatt jobber i konsernet.

Det er ikke vanskelig å bytte jobb, men spennende. Jeg har startet med et relativt nytt område og fått nye kolleger. Ledelsesprinsippene er veldig til hjelp for å prioritere og huske på de viktige tingene, og jeg har mange flinke folk som hjelper meg.


16

NR. 1

27. JANUAR 2012

Midtpunktet

Myk og tøff. Som leder er jeg blitt mer ydmyk. Samtidig hater jeg konflikter på arbeidsplassen og tar affære straks det er noe som skurrer, sier Hanne Kjeksli. Foto: Birger Morken.

POST- & BRINGAVISEN


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

MIDTPUNKTET 17

NR. 1

SAGT OM Hun er selskapets mest engasjerte leder, med fullt trykk på alle fronter for å drive egen forretning best mulig. Hun er omsorgsfull og lojal. Erik Mørch, direktør

Hanne er blid, utadvendt og engasjert. Hvis hun bestemmer seg for noe, går hun veldig inn for det. Da er det ingen som kan stoppe henne.

Hanne har stor rettferdighetssans. Hun kan gå i ilden for deg. I oppveksten tok hun meg alltid i forsvar. Hun er også en populær tante for mine døtre.

Kjell Arild Sørlie, sjåfør

Lise Kjeksli, søster

Sjåførsjefen På slektstreet finnes transportfolk i tre generasjoner bakover. Det bare måtte bli lastebiler for Hanne Kjeksli.

TEKST HÅVARD SOLERØD

Oldefar drev transport med hester, farfar med lastebiler. Det fem år gamle barnebarnet maste seg til å sitte på når anledningen bød seg. – Faren min drev også med transport. Da jeg vokste opp var det lastebiler og sjåfører rundt meg bestandig. Jeg syntes det var kjempeinteressant å bli med sjåførene på oppdrag, sier Hanne Kjeksli. På ekspedisjonskontoret til Bring på Kongshavn i Oslo havn hersker god stemning en ettermiddag i januar. Kjeksli fyller på en skål med kjeks til sjåførene. Omgangstonen er som blant nære venner. Leder med flyskrekk. Hun er leder i et mannsdominert miljø av sjåfører som driver tungtransport. Arbeidsantrekket hennes er et par snitt mer elegant enn hos gutta hun leder, og hun tilstår at shopping er en lidenskap. Å fly er det stikk motsatte. Skrekken har gjort at hun kjører til møter i Trondheim i stedet for å ta luftveien. På jobb viser hun ingen tendenser til skrekk. Hanne byr på seg selv, men hun kan også være tøff. Hører hun at noe skurrer mellom medarbeidere, tar hun straks affære. Da er det ingen kjære mor. – Jeg hater konflikter. Straks jeg skjønner at noe er på gang, innkaller jeg til møte mellom de det gjelder og løser flokene der og da. Jeg kan bli «sort i øynene». Det er et «våpen» jeg sjelden bruker. Det kan oppstå uenigheter her som overalt ellers. Alle sjåførene har sine interesser som må balanseres, sier Kjeksli, som har tatt steget fra «gølvet» til lederstolen med bare treårig videregående skole.

–Etter at jeg ble leder lytter jeg mer, og tenker mer over hva jeg skal si før jeg sier det. Jeg har blitt mer ydmyk. Respekt og tillit er veldig viktig, forklarer Kjeksli. Vær sterk. Den røffe tonen blant sjåførene har hun lært seg å leve med, eller rettere sagt, har hun vokst opp med. Som 19 åring ble hun spurt om hun ville jobbe i samme transportfirma som sin far. Faren ga hennes følgende råd: «Bry deg aldri om sleivete kommentarer, vær sterk og ha tro på deg selv i det du gjør.» Kjeksli har ti medarbeidere på avdelingen med hovedbase på Kongshavn og avdeling i Trondheim. De jobber tett sammen med sjåførene til 45 fast tilknyttede bileiere i Oslo, og syv i Trondheim. – Jeg vet veldig godt at sjåførene er vårt ansikt utad. De må føle seg så viktige som de er. Slik får vi fornøyde kunder. Det er vår jobb å legge til rette for dem slik at de kan gjøre jobben sin best mulig og tjene penger, sier Kjeksli, som ofte omtaler sjåførene som «mine sjåfører». Nyredonasjon. Kjeksli er tobarnsmor, og har akkurat blitt bestemor. Den eldste datteren på 25 år har fått tvillinggutter. – For meg er jobben en livsstil. Det blir ofte mange timer på jobb. Tvillingene, to nydelige gutter, vil kreve mer av meg når de blir litt større. Eldstedatteren har en nyresykdom og kan trenge en ny nyre i nærmeste fremtid. Som mor er Hanne høyaktuell som nyredonor. Det gir blandede følelser. – Jeg har aldri vært syk. Har kun vært på sykehus for å føde. Tanken på å legge seg under

kniven og samtidig være hundre prosent frisk, er underlig. Nyredonasjonen vil også kreve en tre måneders restitusjonsperiode. – Faren hennes og jeg skal gjennom medisinske tester før nyretransplantasjonen for å se hvem som passer best som donor. Jeg har en følelse av at det blir meg... Hun er sterkt engasjert i jobb og familie, men det er ett sted hun kobler av fullstendig. – Straks jeg kommer hjem fra jobb, tar jeg en gåtur i skogen før middag. Det første kvarteret hender det at tanker fra jobben er i hodet, men så kobler jeg av og opplever naturen, og ser endringer i årstid og klima. Vokser fortsatt. I havneområdet bak ekspedisjonskontoret rager containere som har kommet sjøveien fra Det fjerne østen. Jobben til Kjeksli og kollegene er å administrere den siste transportetappen ut til kunder i Oslo og omegn. Veien frem til dagens Bring-avdeling på Kongshavn har slynget seg gjennom en historie med flere selskapsnavn. I år 2000 ble Wajens kjøpt opp av Posten. – Jeg hadde akkurat blitt forfremmet til avdelingsleder i Wajens. Det var på mitt første avdelingsledermøte at nyheten om Postens oppkjøp ble kunngjort. «Moro så lenge det varte», tenkte jeg. Siden har vi vokst med flere oppkjøp. Jeg har fått muligheten til å utvikle meg videre. I disse dager jobber jeg også med et samhandlingsprosjekt i Trondheim. Det er interessant å kartlegge hvilke muligheter vi har for å bli bedre med å samarbeide på tvers av avdelinger. Både kunden og vi kan vinne på det, sier hun. Kjeksli fortsetter å vokse med jobben.

DETTE ER HANNE KJEKSLI Alder: 46 Tittel: Produktansvarlig Transport, Bring Warehousing Arbeidssted: Kongshavn i Oslo havn Sivil status: Tobarnsmor og nybakt bestemor Utdanning: 3-årig videregående skole, diverse kurs Praksis: Har gått gradene fra dokumentbehandling til produksjonsansvarlig Interesser: Gåturer i skogen, shopping


18

NR. 1

27. JANUAR 2012

Tett på

Åpner brev. Siste utvei for å få levert brev uten mottaker og ukjent adresse, er å åpne brevet. – Jeg leser ikke brevene, bare skummer gjennom for å finne ledetråder, sier Gry Kjos Olsen.

Enkelt å sjekke –Jeg registrerer alle kjennetegn på brev som vi ikke klarer å finne mottaker til. Stempel, farge, navn og andre kjennetegn føres inn i KATsystemet. Jeg er forbauset over at ikke flere forsøker å finne post de savner, forteller Gry Kjos Olsen. Postens kontaktsenter har direkte adgang til KAT. Kunder som savner posten kan muligens finne den ved å ta kun én telefon. –Flere kunne fått post de savner ved å gå den veien. Vi er veldig nøye med å registrere alle detaljene, men jobben vi gjør hadde kommet mer til nytte dersom flere kjente til kanalen inn til oss via KAT-systemet og kundeservice, sier Kjos Olsen. –De siste årene har det vært en økning i registrering av feil som budene kunne ha oppdaget tidligere, mener avdelingsleder Harald Moholt. –For eksempel kan budet ha merket et brev med gatenummer 22, som egentlig skulle ha vært 22 b, som ukjent adresse. Dersom budet hadde strukket seg litt lenger hadde vi spart mye tid og ressurser. Da hadde vi fått en mer korrekt returbehandling, sier Moholt.

Lang erfaring. Ove Kristiansen på post for Brevåpningskommisjonen. For å jobbe her må han ha minst 25 års ansiennitet i Posten.

Adgang forbudt. –Kun adgang for Brevåpningskommisjonen, sier avdelingsleder Harald Moholt.

POST- & BRINGAVISEN


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

TETT PÅ 19

NR. 1

Åtte kolleger. Brevåpningskommisjonen i arbeid. Åtte medarbeidere på Østlandsterminalen åpner 600 000 sendinger i året.

Med lisens til å

ÅPNE

Ingen har mindre enn 25 års ansiennitet. Alle har skrevet under flere taushetserklæringer og passert sikkerhetsklareringer. Kollegene i Brevåpningskommisjonen snakker ikke om innholdet i jobben sin.

TEKST OG FOTO

HÅVARD SOLERØD

– Hit, men ikke lenger. Du får ikke fotografere eller komme innenfor døren, advarer Harald Moholt, leder for Brevåpningskommisjonen. I kjelleren på Østlandsterminalen finnes et rom med kraftig ståldør uten navnskilt på. Kun medarbeidere fra Brevåpningskommisjonen har adgang her. – Selv vi som jobber i Brevåpningskommisjonen kan ikke gå inn alene. Vi må være to i følge, sier Moholt. Å åpne andres brev er galt. Men hvis returadressen ikke står på brevet eller pakken, og mottakeren ikke er å finne, så er Brevåpningskommisjonen siste utvei for å få posten frem til mottaker. – Før hadde vi en auksjon én gang i året med

uavhentede verdigjenstander fra lageret vårt. Fra 2011 ble det bestemt at gjenstandene skulle overleveres til Frelsesarmeen, slik at inntekten gikk til et veldedig formål. Nytt er det også at uavhentet post nå kun lagres i seks måneder, mens det før var ett år, sier Moholt. Verdier og glede. Det hemmelige rommet i kjelleren er til oppbevaring av verdier og post i sendinger hvor både avsender og mottaker er ukjent. Noen etasjer over sitter åtte medarbeidere i Brevåpningskommisjonen og gjør nettopp det navnet sier; åpner brev. I fjor kom 600.000 uavhentede brev til Brevåpningskommisjonen på Østlandsterminalen. Ved å åpne brevene fant de frem til riktig mottaker for 230.000 forsendelser. Det betyr at 370.000 ble låst inne på lageret i kjelleren. – Detektivarbeid preger arbeidsdagen vår. Folk

blir som oftest veldig glad når vi forteller at vi har post de savner, sier Gry Kjos Olsen, som er i ferd med å åpne et brev da vi ber om å fotografere. Det må skje slik at innholdet ikke kan leses på bildet. Ledetråder. – Jeg skumleser brev på leting etter adresser eller navn. Ofte finner jeg ledetråder mot slutten av brevet. Slik viser jeg mest mulig respekt for de som har skrevet brevet. Jeg leser aldri selve innholdet, sier Kjos Olsen. En annen årsak til hemmeligholdet er at brev og pakker på avveie kan inneholde verdisaker. –Vi kan ikke fortelle om konkrete hendelser. De gode historiene må være mellom kunden og oss. Generelt kan vi si at det også er verdisaker som smykker, nøkler, klokker, pass og lånepapirer blant posten som ikke kommer frem, sier Moholt.


20

NR. 1

» FULL­STENDIG utlysningstekst

på stillingen finnes på http://infolink. posten.no. /Jobben og jeg / Ledige stillinger. Følgende opplysninger må alltid stå i søknaden: Navn, ansattnummer, utdanning og erfaring.

LEDER Commercial Manager Bring Warehousing, Skedsmokorset Frist: 23.01.2012 Transportleder Logistikk Operations Stavanger Transport 3 Frist: 27.01.2012 Nestleder vikariat Ulvsvåg distribusjonsenhet Frist: 27.01.12

PRODUKSJON Postbud, 37,5 t/u Ålesund distribusjonsenhet 1 Frist: 27.01.12

Postbud, 37,5 t/u Haugesund distribusjonsenhet 2 Frist: 27.01.12

Produksjonsmedarbeidere heltid/deltid (flere stillinger) Logistikk PGO Frist: 27.01.12

Postbud, 37,5 t/u Ulvsvåg distribusjonsenhet Frist: 27.01.12

Førstepostbetjent (rampekoordinator) Logistikk PGO, Mottak E Frist: 27.01.12

Postbud, 26,5 t/u Svolvær distribusjonsenhet Frist: 27.01.12

Postsjåfør 4 stillinger Logistikk Bergen Transport Frist: 27.01.12

Produksjonsmedarbeider 37,5 t/u Logistikk PGO Frist: 27.01.12

STAB/STØTTE

Førstepostbetjent(superbruker PRS) 37,5 t/u Hamar produksjonsenhet 2 Frist: 27.01.12

Price Coordinator Divisjon Logistikk Frist: 25.01.12

Postbud vikariat, 18,75 t/u Kongsvinger distribusjonsenhet 2 Frist: 27.01.12

27. JANUAR 2012

» SØKNAD OG CV SENDES

sendes via elektronisk søknadsskjema: http://infolink.posten.no > Jobben og jeg / Ledige stillinger Passord: norden

POST- & BRINGAVISEN

» KONSERNET ER OPPTATT AV

mangfold og ønsker å speile mang­ foldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Forretningsanalytiker Divisjon Logistikk Frist: 24.01.2012

SALG OG KUNDEBEHANDLING Kundebehandler 18,75 t/u Sofienberg postkontor Frist: 27.01.12

Superbruker Produksjon Evenes Postterminal Frist: 27.01.12

Stillingene er utlyst på infolink.posten.no

» VANT VEDDEMÅLET:

Sprekest blant likemenn Arne Bjørndahl og hans ledergruppe i Logistikk er sprekere i Around the World enn kollegene i Post og Logistikkløsninger. Nå får Bjørndahl en bedre middag. TEKST TERJE OWREHAGEN

Konserndirektør Pål R. Amundsen i Logistikkløsninger utfordret kollegene Tore K. Nilsen i Post og Arne Bjørndahl i Logistikk til en konkurranse mellom ledergruppene «Pål’s

Bring Dreamteam», «Ain’t no mountain high enough» (Post) og «Rising Star» (Logistikk). Lagene består av alle medlemmene i divisjonsledergruppene. Nå er det Arne Bjørn- Arne Bjørndahl dahl som med knapp margin kan glede seg til en bedre middag påspandert av direktørkollegene. Logistikks ledergruppe fikk 333 poeng, bare 0,27 poeng foran Nilsens «tindebestigere» i Post. Amundsens «drømmelag» oppnådde 311,78 poeng.

etter nyttårsaften. Jeg landet hardt og brutalt da jeg så hva sluttresultatet ble, fleiper Amundsen. – Jeg er overrasket over mange poeng alpint og gulasjsuppe gir, ler Bjørndahl. – Mange av kollegene mine trener veldig hardt, så jeg tok meg selv i nakken, sier Bjørndahl om konkurransen. – Jeg er blitt mer bevisst hvordan jeg trener. Det var litt kjipt å tape på målstreken, sier Amundsen. – Jeg konstaterer hvor lite aktivitet hverdagen kan gi. Å bruke skritteller bevisst har gitt en aha-opplevelse, sier Nilsen.

Around the World er en fantastisk idé.

Alpint og gulasjsuppe. – Jeg la inn siste registrering i konkurransen like

Ønsker fordobling. De tre direktørene vil gjerne fortsatt i det samme spreke sporet som konkurransen har stimulert til. Men de ønsker like mye at medarbeidere i konsernet kommer seg opp av sofaen, snører på seg joggeskoene, beveger seg og kanskje registrerer den gode samvittigheten i Around the World. Målet for 2012 bør være at minst hver femte medarbeider i konsernet blir med. – Jeg ønsker at Around the World bidrar til å motivere den enkelte medarbeider til mer aktivitet i hverdagen. Det er viktig for å forebygge sykefravær. At vi konkurrerer mot andre divisjoner og innad i divisjonen bidrar jo til økt samhold og trivsel på arbeidsplassen, sier Pål R. Amundsen.

Til topps Jim Nilsson i Bring Frigo vant hovedpremien i Around the World for 2011. Sprekingen i Bring Frigo kan glede seg over en hovedgevinst som motiverer til vinterlig mosjon: en skipakke til en verdi av opptil 3.500 svenske kroner. – Tusen takk for premien! Jeg trener fem til sju dager i uken avhengig av tid og mulighet. Det går mest i raske spaserturer på en times tid, gjerne blandet med litt jogging, sier Jim Nilsson.

Konkurransen fortsetter Around the World fortsetter sin seiersgang i 2012. Året byr på fire kvartalsvise konkurranser. Meld deg på nå! Les mer på infolink. posten.no

Tre på topp. Arne Bjørndahl (foran) får påspandert en bedre middag av kollegene Tore K. Nilsen (t.h.) og Pål R. Amundsen som vinner av den innbyrdes konkurransen i Around the World. Pokalen er lånt for anledningen… Foto: Nils Midtbøen


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

21

NR. 1

» BREVSPREKKEN. Har du noe på hjertet?

Skriv inn til Brevsprekken. Dette er lesernes egen spalte for personlige leserbrev. Alle må undertegne med fullt navn. Maks 2000 tegn. Vi forbeholder oss retten til å forkorte brevene. Ubenyttede brev blir ikke returnert. Adresse: Posten Norge AS, Postog Bringavisen, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo. Merk «Brevsprekken». Epost: redaksjonen@posten.no

På nett med nytt år Ny terminal, julegave til de ansatte og antall postkontorer. Temaene favnet vidt da Dag Mejdell møtte medarbeidere til nettprat nylig om det nye året. Integritet internt Eg har registrert at Posten Norge AS har eit prisverdig og sterkt søkelys på «høg integritet i alt vi føretek oss», jf. utsendt materiell til alle tilsette i haust. Eg opplever ikkje at det er like sterk fokusering på at dei same prinsippa skal og bør gjelde internt, det vil seie i relasjonar mellom dei ulike funksjonane og rollene ein har i jobbsamanheng. Det kan såleis vere greit om konsernsjefen kan stadfeste at dei same prinsippa også skal gjelde internt, for det er vel intensjonen? Anders Hallvard Slettevold Svar: Eg kan stadfeste at dei same prinsippa også gjeld internt. Om vi ikkje greier det, trur eg heller ikkje at vi greier å leve opp til forventningane eksternt (og hjå vår eigar). Helsing Dag Postkontornettet i 2012 Vi venter i spenning på hva som vil skje med postkontornettet i 2012. Det er (altfor) mange baller i lufta samtidig. […] Er det mulig å ta et steg av gangen slik at man klarer å skape forståelse og ro under endringer og omstilling? Liv H. P. Utengen Svar: Med det fortsatte fallet i kundebesøk på postkontorene, tok vi allerede tidlig i 2010 til orde for omlegging av flere postkontor til PiB. Dette har nå ligget til behandling i Samferdselsdepartmentet i hele to år. Vi venter at dette avklares i løpet av første halvår. Det er svært beklagelig at det har tatt så lang tid, men dette er vanskelige politiske spørsmål. Hilsen Dag Innovasjon i fokus? Et av hovedfunnene i organisasjonsundersøkelsen som omhandlet revideringen av konsernets strategi var at mange ledere savner en mer helthetlig satsning på innovasjon. […] Undersøkelsen tyder på at lederne ser et potensial og at viljen er der, men i praksis må innovasjonskultur være forankret helt fra toppen for ikke å forvitre i hverdagslige prioriteringer og gamle vaner. […] Hva mener du om dette når vi nå går inn i det nye året? David Hoem Svar: Vi skårer svakt på innovasjon. Det har vi fått bekreftet i lederundersøkelsen som vi gjennomførte i høst blant alle konsernets ledere. Det fremkom også i topplederkonferansen som vi hadde i

september 2011. Derfor har vi utpekt innovasjon som et av to områder som det nå skal gjøres en felles innsats for å øke takten på. Dette vil skje i løpet av første halvår. Hilsen Dag Miljøsatsing Hvordan går det med miljøsatsingen vår? Når vi målet om 30 prosent kutt i 2015? Jeg kjører el-bil og synes flere burde gjøre det i 2012! Henrik Andersen Svar: Vi er på god vei, men vi må øke innsatsen i 2012 for at vi skal nå målet om 30 prosent reduksjon. Særlig er dette viktig med tanke på eksterne transportører, som også må bidra med betydelige kutt. For øvrig kommer det flere el-biler i årene fremover, men vi er fortsatt i en fase med å teste ut. Hilsen Dag Ny terminal Blir det ny pakkepostterminal på Alnabru? Åse Marie Lerfald Svar: Det korte svaret er ja. Men ting tar tid. Akkurat nå holder vi på å planlegge hvordan terminalanlegget skal se ut, og hvilke aktiviteter (pakker, gods, termo) som skal inngå. Dernest må vi bli enige med øvrige aktører om en rekke forhold. Hilsen Dag Kundekontakt i 2012 Mange små og mellomstore bedrifter i Norden har kundeforhold til flere av spesialistområdene i Bring. Dermed må samme person hos kunden forholde seg til mange forskjellige kontaktpunkter inn i Bring, mange fakturaer, osv. Hvordan ser du for deg at vi konkret skal møte denne utfordringen, og de forventningene kundene har til enkelhet? Magne N. Hertzenberg Svar: På den ene siden er vi multispesialister, og det er ikke slik at «one size fits all». Derfor tror jeg heller på å bygge sten på sten med tanke på samhandling, å spille hverandre gode og trekke frem de mange gode kundeeksemplene til inspirasjon for andre. I tillegg må vi ha en del basisverktøy i bunn (kunnskap om hverandre, organisasjonskart, kontakt-personer) pluss en genuin vilje til å støtte hverandre. Hilsen Dag

Større innsats. Vi må øke miljøinnsatsen i 2012 for at vi skal nå målet om 30 prosent CO2-reduksjon innen 2015, svarte konsernsjef Dag Mejdell i nettmøtet nylig. Foto: Terje Owrehagen

Konsesjon Jeg leser at konsesjonen vår er forlenget med ett år – hva betyr det? Ole Hansen

Julegave i 2012 Kan alle ansatte få julegave fra ledelsen i 2012? Nasrullah Qureshi

Svar: Det betyr først og fremst at vi skal levere de samme gode posttjenestene i år som vi har gjort i 365 år. Når den er fornyet med bare ett år, ser jeg det som et signal om at myndighetene ønsker å holde muligheten åpen for å gjøre tilpasninger i konsesjonen i forlengelsen av eiermeldingen som er varslet i løpet av våren. Hilsen Dag

Svar: Jeg har sett på kommentarene på Infolink at det er en del som er opptatt av julegave. Jeg er glad for engasjementet! Før vi sluttet å gi en gave til hver enkelt for noen år siden, opplevde jeg at mange syntes at vi heller burde gi en gave til et veldedig formål. Etter det valgte vi å gi penger til ulike formål. Der kan vi gjøre en forskjell og ta samfunnsansvar. Jeg tror det alltid vil være forskjellige oppfatninger om hva

som er riktig i en så stor organisasjon som vår. Vi bryr oss uansett om deg som medarbeider, og jeg forventer av mine ledere at de gir oppmuntring og tilbakemeldinger hele året, og spesielt i en hektisk førjulstid. Jeg ser også at noen er lei seg for at vi ikke sendte julekort i år, men en julehilsen på intranettet. Det forstår jeg veldig godt, og neste jul blir det julekort fra meg! Hilsen Dag

Mer info om saken: infolink.posten.no


22

NR. 1

Folk i farta

27. JANUAR 2012

POST- & BRINGAVISEN

TIPS OSS OM FOLK I FARTA Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

MIN HVERDAG

På lufta med herr Online EBI HOSSEINI (46) Arbeidssted: Konsernstab IT Stilling: Systemeier for online-

terminaler

Ebi Hosseini skal sørge for at Posten og Bring får 10 000 nye og gode onlineterminaler. TEKST OG FOTO:

HENRIK SØRLIE

Hosseini beskriver hverdagen som hektisk og variert. Nå er han i sluttfasen av å teste og implementere de nye, håndholdte terminalene.

GRATULERER

30

– I april vil 4200 medarbeidere få ny online-terminal, så dette prosjektet bruker jeg mye tid på nå. De neste årene skal rundt 10 000 få ny terminal. Jeg virkelig brenner for at vi skal få gode terminaler som brukerne er fornøyd med, sier Hosseini. Knutepunkt. Han har base i Posthuset, men tilbringer også mye tid på testlaben på Godssenteret i Oslo. I tillegg er han involvert i andre store prosjekter, som TDLP. – Jobben min er å tilrettelegge for online-brukerne, innføre endringsønsker fra forretningen og bidra i de ulike prosjektene. Den norsk-persiske 46-åringen har bodd i Norge siden 1988. Han har tidligere jobbet i Tollvesenet og Forsvaret, blant annet med det tekniske på F16-fly.

Snakker sammen. For øvrig består arbeidsdagen av å sjekke at alt står bra til med terminalene når det gjelder overføring av data mellom mobile enheter og fagsystemer. – Hvis ikke må vi feilsøke og rette, og jeg koordinerer og følger opp dette arbeidet. Harmonisering mellom systemene til Posten og Bring ser han på som både spennende og utfordrende. – Dette er en viktig oppgave siden stadig flere kjører for både Posten og Bring. De ulike systemene må snakke sammen, og det skal jeg bidra til. Opplæring. Ebi Hosseini har rigget opp en rekke terminaler og er klar for å lære opp superbrukere i Bring Cargo.

SEND INN DINE GRATULASJONER TIL REDAKSJONEN@POSTEN.NO 30 ÅR: 18. februar: Nayyer Maqbool, Oslo

40 ÅR: 22. februar: Asima Batool Syeda, Oslo

40 ÅR: 6. februar: Tom Aaserud, Lørenskog

50 ÅR: 7. februar: Lars Fanebost, Oslo

50 ÅR: 8. februar: Dag H. Uthaug, Vinterbro

50 ÅR: 21. februar: Aud Marit Solheim, Trondheim

– Jeg er glad i det tekniske, og jeg har jobbet mye på leverandørsiden. Det kan nok være en fordel når jeg skal bestille og godkjenne leveranser.

60

30 ÅR: 25. februar: Thinesrajan Selvamanikkaraja, Lørenskog

50

40 50 ÅR: 4. januar: Marianne Reiming, Oslo

50 ÅR: 9. februar: Runa Ravin Søstrand, Oslo

50 ÅR: 9. februar: Rune Hansen, Kristiansand

60 ÅR: 28. januar: Torbjørn I. Nilsen, Pasvik

60 ÅR: 30. januar: Bjørn Sagplass, Oslo

40 ÅR: 3. februar: Aydin Talibov, Oslo

40 ÅR: 10. februar: Børge Paulsen, Vesterålen

40 ÅR: 18. februar: Trond Ivar Mathisen, Tromsø

50 ÅR: 10. januar: Tor Ivar Rykkelid, Stathelle

50 ÅR: 22. januar: Kurt Jacobsen, Sarpsborg

50 ÅR: 31. januar: Vidar Slattum, Oslo

50 ÅR: 16. februar: Rita Synnøve Sandberg, Sarpsborg

50 ÅR: 17. februar: Heidi Vannebo, Oslo

50 ÅR: 19. februar: Rune Lindgren, Sarpsborg

60 ÅR: 1. februar: Magne Arne Tyskeberget, Flisa

60 ÅR: 2. februar: Gun Jorun Larsen, Halden

60 ÅR: 3. februar: Elisabeth Bakkenget Erikssøn, Drammen

60 ÅR: 4. februar: Bjørg Marit Reikerås, Knarvik

60 ÅR: 6. februar: Brit Gunvor Middelthun Sættem, Årnes

60 ÅR: 6. februar: Bjørn Arild Sæther, Molde

60 ÅR: 7. februar: Oddrun Gisnås, Meldal

60 ÅR: 10. februar: Øystein Mikal Johnsen, Skien

60 ÅR: 11. februar: Oddvar Johan Enoksen, Bardufoss

60 ÅR: 12. februar: Janie Alice Vinningland, Kvinesdal

60 ÅR: 12. februar: Reidar Strand, Elverum

60 ÅR: 13. februar: Eldbjørg Bergsbakken, Fagernes

60 ÅR: 14. februar: Per Ivar Bruvold, Nordkjosbotn

60 ÅR: 15. februar: Svenn Mikal Benjaminsen, Stokkvågen

60 ÅR: 20. februar: Dag Magne Lysne, Oslo

60 ÅR: 24. februar: Anne-Marie Borhaug, Lyngdal

60 ÅR: 26. februar: Marit Liv Haugland, Kristiansand

60 ÅR: 26. februar: Jan Solem, Trondheim

70

70 ÅR: 3. februar: Brit Jorun Skjøstad, Trondheim


POST- & BRINGAVISEN

27. JANUAR 2012

23

NR. 1

DAGENS VISDOMSORD:

VISSTE DU AT...

En diplomat er en mann som husker en kvinnes fødselsdag, men som glemmer alderen hennes.

Dette er et viktig ledd i arbeidet med å tilby en samlet og effektiv kundeservice for private kunder i Parcels, Cargo og Mail, og ikke minst sikre en god opplevelse for alle som trenger kundeservice. Tilsvarende vil kundeservice for SMB-markedet samles til høsten.

» Posten har innført kundenummer 04004 for privatpersoner?

Gerald Barry

BRA JOBBA!

LAGBILDET

I havn. – Det er kjempegøy å få denne avtalen i havn, spesielt siden Europris nylig byttet mediebyrå, sier storkundeselger Runa Ravin Søstrand i Salg Norge i Bring Mail. Foto: Henrik Sørlie

Mer i postkassa

SEND INN FOTO

SKAFFET 45 MILLIONER: Posten ska distribuere reklame for Europris for 45 millioner kroner i år, mot 29 millioner i fjor. Det skyldes at Europris skal øke frekvensen til ukentlige utsendelser. – Nye byråer ønsker ofte å endre på mediemiksen, og da kunne Europris gått for avisinnstikk. Men vi har dokumentert at postreklame er den mest salgsutløsende kanalen de kan bruke, sier storkundeselger Runa Ravin Søstrand i Salg Norge i Bring Mail. Fra i fjor høst målrettet Europris distribusjonen til kun de som bor i normal kjøreavstand fra en Europris-butikk. Det var Posten som foreslo endringen, og reklameeffekten viste seg å bli omtrent like stor som før.

av din avdeling til redaksjonen@posten.no

SPREKINGER. 21 ivrige damer på Postens godssenter trener hver torsdag farsotten zumba. Bak fra venstre: Kari Grande, Nina Bjørnstad, Bente Bakken, Live Kilden og Linda Appelqvist. Zumba-leder Monica Bedi fra Avancia Sport i Oslo i midten. Fra vestre med ryggen til: Åse Marie Lerfald, Lone Jacobsen, Sølvi Tveita Løken, Helen Berg og Anita Johansen. Foto: Nils Midtbøen

25 OG 40 ÅR I POSTEN OG BRING 40 ÅR: 24. desember: Jøran Halvorsen, Hamar 2. februar: Geir Børmark, Trondheim 50 ÅR: 28. desember: Eirin Høiby, Bring Cargo Oslo 5. februar: Hashim Reza, Lørenskog

25 ÅR I POSTEN: 8. januar: Per Olav Østvold, Kongsvinger

25 ÅR I POSTEN: 1. februar: Marie-Louise Sæland, Stavanger

25 ÅR I POSTEN: 8. januar: Anne Paulsen, Lørenskog

25 ÅR I POSTEN: 2. februar: Hanne Kari Telle, Loddefjord

25 ÅR I POSTEN: 9. januar: Robert Fossheim, Eidsvoll

25 ÅR I POSTEN: 2. februar: Elin Lindnes, Laksvåg

25 ÅR I POSTEN: 26. januar: Monika Espeland Gjerde, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 3. februar: Geir Lasse Andersen, Sandnessjøen

25 ÅR I POSTEN: 26. januar: Rigmor Irene Lund, Sykkylven

25 ÅR I POSTEN: 3. februar: Ståle Undheim, Kristiansand

7. februar: Lars Lindgren, Skien 10. februar: Kristian Bloch Ihlen, Jørpeland 16. februar: Rita Synnøve Sandberg, Sarpsborg 21. februar: Ann-Christin Kilde, Lørenskog 21. februar: Harald Stensli, Lørenskog 24. februar: Susan Jane Daniel, Heimdal 24. februar: Bente Marie Thorkildsen, Lørenskog

25 ÅR I POSTEN: 3. februar: Oddgeir Jomar Trøan, Verdal

25 ÅR I POSTEN: 3. februar: Jan Vimme, Kristiansand

25 ÅR I POSTEN: 3. februar: Solveig S. Tømte, Leirsund

25 ÅR I POSTEN: 3. februar: Arve H. Røneid, Sogndal

25 ÅR I POSTEN: 3. februar: Leif Ove Tvermyr, Arendal

25 ÅR I POSTEN: 10. februar: Christina Horrigmo, Moss

25 ÅR I POSTEN: 20. februar: Hilde Synnøve Larsen, Oslo

25 ÅR I POSTEN: 10. februar: Bente Sandbekk, Åsane

40 ÅR I POSTEN: 3. januar: Haavard Lilleeng, Bring Warehousing

25 ÅR I POSTEN: 11. februar: Per Gunnar Johnsen, Oslo

40 ÅR I POSTEN: 31. januar: Bernt Almar Selstad, Lørenskog

25 ÅR I POSTEN: 13. februar: Inger Lise Haldorsen, Ulset

40 ÅR I POSTEN: 5. februar: Henning Nilsen, Kongsberg

25 ÅR I POSTEN: 16. februar: Magnar Per Pedersen, Trondheim

40 ÅR I POSTEN: 7. februar: Ivar Johan Pedersen, Terråk

18. februar: Nils Halvor Thorsrud, Vikersund 20. februar: Roar Aas, Hamar 21. februar: Iris Gunnarrud, Hamar 25. februar: Kjell E. Olsen, Nordkjosbotn

10. februar: Synnøve Eide Berg, Fauske

3. februar: Wenche Karlsen, Trondheim

10. februar: Jorunn JohansenLørge Horten

7. januar: Tommy Håkonsen, Stavanger

15. februar: Henny Gro Knutsen, Bergen

12. januar: Edgar Trøen, Trondheim

16. februar: Beate Kristin Nerli, Lørenskog

13. januar: Tor Engen, Oslo

13. februar: Inger Lise Haldorsen, Åsane

16. februar: Hoa My Thi Nguyen Tran, Lørenskog

1. februar: Geir Olav Svee, Trondheim 1.februar: Bente Dæhlin Solheim Kristensen, Arendal 1.februar: Kimmo Storvik, Åsane 2. februar: Tove Fjæreide, Bergen 2. februar: Jens Fjæreide, ergen

40 ÅR I POSTEN: 7. februar: John Olav Engeset, Oslo

40 ÅR I POSTEN: 7. februar: Arnt Kulø, Løkkemyra

40 ÅR I POSTEN: 7. februar: Inge Torbjørn Hoksvold, Dombås

40 ÅR I POSTEN: 7. februar: Harald Gustavsen, Lørenskog

40 ÅR I POSTEN: 8. februar: Birger Angelsen, Skonseng

3. februar: Maren Helene Næsset,Veggli 3. februar: Per Wennerød, Bø 3. februar: Sissel Grønfjell, Mo i Rana

40 ÅR I POSTEN: 11. februar: Marith Pihl Nyquist, Larvik

40 ÅR I POSTEN: 14. februar: Erna Pettersen, Lørenskog

40 ÅR I POSTEN: 21. februar: Birgit Kaspersen, Årnes

40 ÅR I POSTEN: 23. februar: Leif Audun Kalsund, Sotra

3. februar: Rita Jakobsen, Bodø

3. januar: Grethe Rabben, Sotra

19. januar: Nina C. Halvorsen, Sarpsborg

60 ÅR: 10. februar: May Mjøvik, Oslo 10. februar: Bodil Schultz Slettemeås, Stange

25 ÅR I POSTEN: 2. februar: Unni Holmen, Holmestrand

3. februar: Målfrid Skarvøy, Molde 3. februar: Ann-Britt Godtlund, Kongsvinger

18. februar: Aud Irene Aune, Oslo 23. februar: Dagfinn Sund, Lørenskog 40 ÅR I POSTEN: 2. februar: Håvard Øien, Hamar 7. februar: Olav Eriksen, Vinje 7. februar: Edel Agnes Rusten, Fiskå 7. februar: Odvar Svendstad, Lørenskog 7. februar: Hermod Jessen, Ulsteinvik 8. februar: Arne Henrik Moen, Drammen 9. februar: Einar Bårdset, Aure 14. februar: Jarle Strømme, Bergen 14. februar: Erik Mellemdokken, Bjørkelangen


24

NR. 1

Punktum SMÅNYTT

FEIL ADRESSE?

» Er du ansatt i Posten Norge AS og det er feil adresse på denne utgaven av Post- og Bringavisen? Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». » Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernstab Kommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

27. JANUAR 2012

POST- & BRINGAVISEN

REDAKSJONEN AVSLUTTET: » Red­ak­sjonen avsluttet arbeidet

med denne ­utgaven fredag 20. januar. Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer fredag 24. februar.

ARKIVBILDET

Vintermoro. Hele familien kan kose seg i Gausdal midt i april. Foto: Nils Midtbøen

Skiglede på Skeikampen Nå kan du melde deg på til årets vinterfestival på Skeikampen 12.-15. april. Hamarpost BIL og Velferdsråd, i samarbeid med Postens Idretts- og fritidsforbund byr på en kombinasjon av landsting, skimesterskap og familiehelg. Alle ansatte i Posten-konsernet kan ta med seg familien til innlosjering på Thon Hotel Gausdal for en vinterlig opplevelse før våren setter inn. Meld deg på senest 15. februar. Les mer på www.postidrett.no

Frimerketjenesten jubilerer. 1. februar fyller Frimerketjenesten 75 år. Gjennom tidene har spesialavdelingen levert perfekte produkter til samlere over hele verden. Dette bildet er fra Postverkets frimerkesalg til samlere eller «Luka» som ble åpnet 1. februar 1937. Frimerkesamlere strømmet til «Luka» i det gamle hovedpostkontoret – Steinhuset – i Dronningensgate i Oslo.

Snart på spansk TV Postbud Peter Igelstrøm og hans elektriske Comarth kom i fokus for spanske TV-fotografer i Oslo nylig I løpet av et par måneder blir han å se på spansk fjernsyn. TV-kanalen TVE lager en serie om firmaer som gjør det godt i utlandet, og den spanske produsenten av Comarth er en av bedriftene som presen-

teres i serien. Posten Norge tester ut Comarth i forbindelse med satsingen på å innføre el-kjøretøyer, og TV-mannskapet ønsket å vise hvordan jeepen fungerer i vinterlandskap.

TV-crewet på seks fulgte Peter gjennom arbeidsdagen. Han ble filmet før han kjørte ut, mens han kjørte inn til sentrum, og mens han leverte post på snødekte Aker Brygge. I tillegg ble det ekstra fotoopptak foran Oslo S og Rådhuset.

Vinnerpryd. Bengt André Nilsen (t.h.) har finere bart enn Kjell Erling Myhr (t.v.) og Ronny Berntsen. Foto: Lise Wangberg

Bartevinner Tre av gutta på avdeling Utland Oslo i Bring Frigo inngikk en avtale om å anlegge adventsbart. De startet 1. desember og avslutter med kåring av fineste bart 23. desember. Vinneren ble Bengt André Nilsen. Juryen besto av Hege Krokstad og Hildegunn Linde. De mente Nilsen hadde den mest velfriserte hårpryden under nesen. De andre deltakerne har mistanker om at vinneren har jukset, i og med at han slo ut en trønder. En av deltakerne, Ronny Berntsen, lanserer nå konkurransen som en årlig tradisjon, og har allerede begynt å spare i form av et kledelig helskjegg.

FILMET. Peter Igelstrøm ble filmet på Aker Brygge mens han leverte post. Foto: Nils Midtbøen

Post & Bringavisen nr 01 2012  

Konserninformasjon fra Posten Norge Nr. 1/2012 - 27. januar • 61. årgang. Opplag 23.000