Page 1

Post& bring avisen Konserninformasjon fra Posten Norge Nr 3 2013. 62. årgang

Xxx Xxx. Side xx

Express til sjøs Bring Express på Kongshavn fant sjøveien for kunden. Side 20

Actionfylt skole

Grenseliv

Sjåfører fikk lære om brann og ulykker på kurs.

Russerne holder Postens folk i Kirkenes i sving.

Side 20

Side 18


puls

Brev (millioner)

687

Pakker (millioner) 675

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

Tips og vinn! Hva vil du lese mer om? Hva skjer på din arbeidsplass? Send oss ditt tips på MMS til: 2030 kodeord: VINN + ditt tips Ring 23 14 84 09 redaksjonen@posten.no I hver utgave premierer vi det beste tipset.

Post- og Bringavisen Besøksadresse: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus gate 14 A, Oslo Postadresse: Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo Ansvarlig redaktør: Elisabeth H. Gjølme, tlf + 47 901 40 449

10,4

9,4

4. kvartal 2012

1. kvartal 2012

Driftsinntekter (MNOK)

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012

1. kvartal 2012

Design og produksjon: Konsernstab kommunikasjon Forsidefoto: Pierre Björk

Ingen andre treffer så mange av våre kunder hver dag hele året. Vi kan derfor trygt si at sjåførene er våre viktigste ambassadører, både i selve kundemøtet, og med tanke på hvordan andre trafikanter opplever Posten og Bring i trafikkbildet. Med så mange ansatte på veien hver dag, er jeg opptatt av at Posten og Bring skal kjennetegnes av sikker og miljøvennlig kjøring. Som en av Nordens største post- og logistikkvirksomheter må vi ta et stort ansvar for sikkerheten til våre sjåfører. Samtidig, hvis uhellet først skulle være ute, skal vi kunne håndtere alle situasjoner som oppstår med minst mulig skade på person og materiell. Derfor er jeg glad for at Norge nå, i likhet med andre europei-

ske land, har innført obligatorisk etterutdanning av yrkessjåfører. I fjor gjennomgikk nærmere 300 av våre sjåfører slik etterutdanning, og i år blir det enda flere. Men vi ønsker å gå lengre. Derfor har vi i vinter gjennomført glattkjøringskurs for så vel norske som utenlandske sjåfører. I fjor fikk også 2800 av våre sjåfører opplæring i miljøeffektiv kjøring og et stort antall tunge kjøretøy fikk montert fartssperrer. Erfaringen vår er at miljøeffektiv kjøring ikke bare reduserer CO2-utslippene med 5-10%, men også innebærer en sikrere kjøreadferd i trafikken. Slik gjør vi dette til en «vinn-vinn»-situasjon med sikrere arbeidsplasser, færre trafikk-skader, lavere drivstofforbruk

«Jeg er glad for at Norge, i likhet med andre europeiske land, har innført obligatorisk etterutdanning av yrkessjåfører.»

Opplag: 23 000

Dag mejdell Konsernsjef

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

leder

Post-&Bringavisen mars 2013

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012

Over 10.000 av våre kollegaer har sitt daglige virke bak rattet i et av Postens og Brings mange kjøretøy – alt fra små postbiler til tunge vogntog.

Trykk: Mediatrykk, Bergen

2

2. kvartal 2012

Ambassadører på hjul

Redaktør: Tina Mari Flem, tlf: + 47 951 02 793 Redaksjonssjef: Hege Grubben, tlf: +47 414 02 346 Epost: hege.grubben@posten.no

6 124

5802

og ikke minst reduserte CO2-utslipp. Konkurransen om kundenes gunst er stor. Pris er viktig for at de skal velge oss ved neste korsvei. Men vel så viktig er det at vi fremstår som en kvalitetsleverandør som yter det lille ekstra gjennom alle deler av leveransekjeden. Våre sjåfører er med i hele denne finmaskede kjeden. Kvalitet og kjøreatferd i innhenting, linjetrafikken og utlevering er viktige elementer som er avgjørende for at vi leverer som avtalt. Leverer vi som avtalt og fremstår som gode representanter for Posten og Bring, bidrar vi også til å vinne kundens hjerte. Og det er nettopp en av de største utfordringene som vi har gitt oss selv i 2013.


Leveringskvalitet A-post (andel over natt) 86%

4. kvartal 2011

82% 1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

Sykefravær 7,3%

4. kvartal 2011

Driftsresultat (EBIT, MNOK) 6,9%

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

397

271

4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

Sagt om Posten og Bring

– Etter at Postverket ble omgjort til aksjeselskap for en del år siden, ser det ut som at det viktigste for dem er størst mulig profitt. Om kunder blir misfornøyde eller sinte, er uinteressant. Rolf H. Holm, Nordlys

Illustrasjon: HAnne Clausen

Få støtte til å lære mer Stadig flere søker om stipend fra Posten Norge. Neste frist er 30. april – dette bør du vite.

God markedsføring av stipendordningen har gjort at søkertallet har økt fra 29 i 2009 til 104 i 2012. Mens studier innen organisasjon og ledelse var i flertall i begynnelsen, søker nå flere om stipend til produksjons- og driftsrettede fag. Neste mulighet til å søke er mellom 1. og 30. april.

Hvorfor? Formålet med stipendordningen er å støtte studier eller kurs som har et videre perspektiv enn den ordinære kompetansehevingen. Den skal også bidra til å motivere medarbeidere og rette søkelyset mot utvikling og læring.

Hvem kan søke? Du må være ansatt i Posten Norge AS i minimum halv stilling. Når stipendet tildeles, blir det lagt vekt på betydningen for både Postens strategi og kompetansebehov, kandidatens utvikling og spredning

– Av en eller annen grunn har jeg alltid hatt lyst på et opphold på Svalbard, for å oppleve noe vidt forskjellig fra det indre Østland. Det er jo ikke et tre her, sier gudbrandsdølen Tove Lillemoen (52) om sin nye jobb som postlastebilsjåfør på Svalbard. Gudbrandsdølen Dagningen

i alder og kjønn. Studiet eller kurset skal fortrinnsvis gi godkjente studiepoeng.

Hvordan brukes det? Stipendet kan bare benyttes på det aktuelle studiet eller kurset, og i løpet av året som er oppgitt i søknaden. Korttidsstudier støttes med inntil 40.000 kroner, langtidsstudier med inntil 70.000 kroner. Stipendet kan brukes til å dekke studieavgift, studiemateriell, reiseutgifter, opphold og tapt arbeidsinntekt. Det dekker ikke utgifter til for eksempel pc og andre tekniske hjelpemidler. De som mottar stipend, har arbeidsplikt etter at studiet er gjennomført.

Bursdagspost Takket være fantastisk kundeservice av en med Haugesundsdialekt på deres kundesenter, er det en jente som blir veldig glad i kveld! Etter flere telefoner han tok til ulike i distribusjonssystemet, fikk jeg anledning til å hente forsendelsen på terminalen i Stavanger i stedet for å vente noen dager til den kom på døra. Da fikk dattera mi bursdagsgaven sin i dag. Tusen takk! Børge Frantzen

For mer informasjon se Mylink eller send epost til hr-senteret@posten.no

mars 2013 Post-&Bringavisen

3


Nyheter

TETTERE PÅ KUNDEN: Utvalgte kundeansvarlige i konsernet har nå fått rollen som «konsern-KAM-er» (Key Account Manager). Konsern-KAM-ene skal ha ansvar for 21 av Posten og Brings største kunder, blant annet IKEA, Orkla og Statoil. Slik skal disse bli ivaretatt på en helhetlig måte på tvers av divisjonene.

NY FRIGOSJEF: Håkan Nilsson blir ny administrerende direktør i Bring Frigo. Han kommer fra sjefsstolen i Bring Cargo & Warehousing, og tiltrer i den nye stillingen 1. april. For å styrke Frigo-virksomheten ytterligere vil Tommy Paulsson, nåværende adm.dir. i Bring Supply Services, få ansvar for markeder og strategi.

Foto: Sebastian Ludvigsen

Pris til Posten-bilder n Fotograf Sebastian Ludvigsen fikk pris for bilder han har tatt av Østlandsterminalen. Gullsnitt er en anerkjent fotokonkurranse i regi av Norske Reklamefotografer. Det var viktig at de ansatte skulle bli synlig i bildene. Derfor valgte fotografen å gå høyt og ta oversiktsbilder. – Det at Posten ville arbeide med meg er den største annerkjennelsen. Bronse er bare tredje best, ler Ludvigsen. Les mer om saken på mylink

Den nye utmerkelsen skal hedre medarbeidere som har gitt det lille ekstra i møte med kunden. Det skal inspirere til å

Postbud i skjørt n En ny filmsnutt fra Postrevyen ble lagt ut på Info-

link i anledning kvinnedagen 8. mars. Kvinner spiller hovedrollen i dette hyggelige gjensynet, der nye uniformer med tilhørende skjørt og deltidsarbeid i ombæringstjenesten er tema. Se filmen på

infolink

5 på topp på

infolink 1 2 3 4 5

4

Nye Post i Butikk åpner fra april Slik skal Bring-logoen brukes Furuheim ny regionsdirektør i Øst 2012 ble et godt år for Posten KAM-er på Kick Off

Post-&Bringavisen mars 2013

Hedrer ansatte me Første vinner lanseres i neste utgave av avisen!

Postbud, speditør eller rådgiver. Alle konsernets medarbeidere kan bli kåret til månedens medarbeider «med hjerte for kunden». n Konsernets nye utmerkelse, «Med hjerte for kunden», skal hedre medarbeidere i Posten eller Bring som har gitt det lille ekstra i møte med kunden og som utmerker seg som gode ambassadører for konsernet. – Ett av konsernets hovedmål er fornøyde kunder. Vi ser at vi har potensial til å bli enda mer kundeorientert. Vi skal «vinne kundens hjerte» og vil stimulere alle medarbeidere og andre som møter kundene på våre vegne, til å skape gode kundeopplevelser. Derfor introduserer vi denne kåringen, sier konsernsjef Dag Mejdell.

Heder og pin En vinner vil bli kåret hver måned (unntatt i juli). Alle kan nominere kandidater ved å sende en epost til adressen hjerteforkunden@posten.no. Konsernledelsen vil kåre månedsvinnerne hver måned. Vinnerne blir oppringt av konsernsjefen selv. Premien er heder, en spesiallaget pin og diplom. I tillegg kvalifiseres månedsvinneren automatisk til kåringen av årets «Hjerte for kunden»-pris. Premien er en reise til håndball-EM.


AVVIKLER TEXAS-KONTOR: Brings avdelingskontor i Houston legges ned 25. mars. Oppgavene blir videreført av Brings logistikkpartner Lynden. Begrunnelsen for å opprette Bring-avdelingen i USA var å følge kundene ut i verden. Nå skal det fokuseres på å betjene nærområdene og å bruke etablerte samarbeidspartnere i resten av verden.

ENDRINGER I WAREHOUSING: Bring Warehousing innfører færre ledernivåer, og avdelingen på Alnabru blir avviklet når leiekontrakten går ut 30. juni. Endringene skjer for å sikre en forsvarlig lønnsomhet framover. Bring Warehousing har hatt en anstrengt økonomisk situasjon de siste åra, uten positive resultattall.

Nomi n noen d er kjenn u er!

Slik nominerer du:

1 2 3

Lysegrått vil være sølv (metallet), hvit trykkes.

Skriv navn, epostadresse og mobilnummer til den som nomineres. Skriv en kort oppsummering av hendelsen som utmerker seg. Send nominasjonen til: hjerteforkunden@posten.no

Kriterier: Minst ett av kriteriene under må være oppfylt. Alle forretningsområder kan nominere kandidater til prisen, også staber. n Utmerket seg som en god ambassadør for Posten eller Bring n Fått en positiv tilbakemelding fra

en kunde, for eksempel gjennom medieoppslag, leserbrev, epost, brev, sms eller telefon

n Spilt noen andre i verdikjeden

Bildetekst uten inngangsord

gode til det beste for kunden

n Lyktes med ny kundekontrakt

jobbe enda mer med å ha kunden i sentrum..

d hjerte for kunden Bilde av månedsvinneren og historien bak, vil bli publisert i Post- og Bringavisen og på konsernets intranett. Alle kan vinne Det er ikke bare de som jobber direkte mot sluttkunden som kan nomineres. Kriteriene for prisen er svært åpne, nettopp for å inkludere alle konsernets medarbeidere. I tillegg vil de som møter kundene på våre vegne – både sjåfører og butikkansatte – bli vurdert. – Spiller du andre i verdikjeden god, kommer også det sluttkunden til gode. Det handler om å lykkes i kundemøtet, sier Mejdell.

«Det er den enkelte som hver eneste dag jobber for å oppnå små og store forbedringer, som gjør forskjellen». Dag Mejdell , konsernsjef

Inspirasjon Målet med prisen er at den skal inspirere til å jobbe enda mer med å ha kunden i sentrum. – I denne avisen kan du lese historien om en forsvunnet brudekjole, som takket være et stort og godt samarbeid mellom ansatte i Posten og Bring, ble funnet. Det er et godt eksempel på å ha hjerte for kunden. Det er den enkelte som hver eneste dag jobber for å oppnå små og store forbedringer, som gjør forskjellen, understreker Mejdell.

n Fremhevet kunden i ledermøter eller avdelingsmøter n Kommet på en ny idé som kan

settes ut i praksis og gi verdi for kunden

n Tatt initiativ til eller arrangert et

vellykket kundeseminar

#

#hjerteforkunden Hva betyr det å ha hjerte for kunden for deg? Publiser ditt bilde på Instagram og tag det med #hjerteforkunden og #postennorge. Les mer om Posten på Instagram side 11.

Tekst: signe steinnes foto: Pierre Björk

mars 2013 Post-&Bringavisen

5


«Vi har aldri opplevd at en pakke har blitt borte.» Susanne Skou, Guttelus.no

Kundemøtet

Kunden: Guttelus.no Kundeforhold: Posten og Bring frakter produktene

Om Guttelus.no: n Både nettbutikk og fysisk butikk med barneprodukter til små gutter n Etablert av søstrene Marianne og Susanne Skou i 2010 n  Leverer gutteklær, barneutstyr, leker og interiør til gutterommet nL  everer også økologiske klær som ikke er tilsatt kjemikalier ved produksjon

Guttelus leverer barneklær og andre produkter til små gutter. Klær fra danske Ej sikke lej på bildet.

Tilgjengelighet: – Vi har stor glede av at Posten har Post i Butikk, slik at vi kan levere varer på kveldstid etter at postkontoret har stengt. Alternativ for hjemlevering er en ekstraservice som jeg tror er fremtiden for mange nettkjøpere. Mange som handler på nett har ønske om å få varen kjapt – helst i går, sier Susanne Skou i nettbutikken Guttelus.no. 6

Post-&Bringavisen mars 2013

Pris: – Vi synes jo at Posten må jobbe med prisene sine. Det har etterhvert kommet flere konkurransedyktige tilbydere på markedet. Pålitelighet: – Posten er en pålitelig leverandør. Vi har opplevd et par tilfeller hvor vi har meldt pakkene «forsvunnet», men de har alltid dukket opp igjen. Det er utrolig viktig for

Foto: Anders Hald

oss at vi kan stole på at kundene får varene sine levert raskt og uten problemer. Merkevare: – Vi synes at både Posten og Bring er flinke til å bygge merkevaren sin. På kort tid føler vi at de har etablert et solid merkenavn. TEKST: Håvard jørstad


Erling Elverum, Therese Gustavsson og Kjell Bomann med sjåførenes tipskort.

Skal kapre kunder Med tipskort i bilen skal sjåførene ta tilbake gamle kunder og skaffe nye.

Bring vinner tilbake stadig flere kunder, og får samtidig nye.

Vinner tilbake kunder Den nye kunden RKC er nærmeste nabo til Bring i Stokke. Optimal beliggenhet gir smidig logistikk. n Bring har gjenvunnet flere kunder, men også fått nye fra konkurrenter, som RKC i Vestfold. Bedriften leverer et stort utvalg produkter som hagemøbler, utegriller og lagringssystemer til de store byggevarekjedene i Norge.

2008. Planlagt oppstart er 1. april. – MyBring, pris og henvisning til gode referansekunder var utslagsgivende, sier selger Geir Verhaug. – Vårt gode salgsverktøy MyBring er mange kunder interessert i. Vi går inn i kundens verdikjede. Vi er eksperter og blir spurt om råd om logistikkløsninger. Kunden har tiltro til oss, sier salgssjef Hilde Wiberg

Kvalitet teller – Vi har vurdert konkurrentens lavere priser opp mot deres fremføringstid og kvalitet på leveransene som avgjørende, sier lagersjef Tor Telenor Erik Kristiansen. En ny stykk- og partigodsavIfølge salgsdirektør Kjell tale med Telenor ble iverksatt KundeBomann i Region Øst er dette 1. november 2012. En konkurverdi den største kontrakten som er rent har hatt avtalen i mange skrevet ved godsterminalen i år. Godset, som master og Stokke. Og kundens beliggenhet kunne tallerkener, er komponenter til basestaikke vært bedre. Oppstart er 1. juni. sjoner. Dette kjøres ut fra lager i Fåberg. Direktør Ole B. Dahlum for produkt og MyBring forretningsutvikling sier det er viktig at Biblioteksentralen er tilbake hos Bring vi lykkes med kunder også utenfor Oslo. etter å ha vært hos en konkurrent siden – Fra lageret hentes to containere om

dagen, og vi utnytter kapasiteten med rød-grønn distribusjon. Som andre aktører i bransjen, mister også vi kunder, men så vinner vi andre., sier Dahlum.

Skandinavias største Lyreco, Skandinavias største leverandør av kontorutstyr, valgte å forlate en konkurrent til fordel for Bring. – Avtalen, som hadde oppstart i juli 2012, kom etter flere måneders godt samarbeid mellom Salg, Operations og Produkt, forteller selger Bui Hammer. Tekst og foto: Birger Morken

fra konkurrent til bring n B.H. Ramberg, transport- og logistikkselskap i Drammen, stykkgodsleverandør. n Wonderland, en av Skandinavias ledende aktører innen senger og madrasser, med fabrikk i Åndalsnes. n Løvenskiold, bo- og byggevarer til Maxbo.

n Region Øst (Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark) kjører tipskampanjen mellom januar og april. Alle sjåfører som henter eller leverer pakker og gods hos bedriftskunder i regionen kan være med. Engasjement – Dette gjør oss mer engasjert i jobben. Det er motiverende å snakke om kunder og ikke bare ha oppmerksomhet på kostnader og effektivitet. Interessante observasjoner noteres ned, blant annet firmanavn og navn på konkurrenten. Så leverer vi tipskortet til nærmeste leder, sier sjåførene Erling Elverum og Therese Gustavsson ved terminalen i Stokke. Tilbakemelding Salgssjef Kjell Bomann i Region Øst forteller at det er gjort kampanjer med tipskort før, både i sentral og lokal regi. Noen husker kanskje “Misjon i Postbilen”? – Tidligere var det for dårlig med konkrete tilbakemeldinger til sjåførene på innsendte tips. Dette er vi bevisst nå, og responsen har vært veldig god. Hittil har vi mottatt over 150 tips, og vi tror kampanjen vil skape et enda større engasjement ute i drift. Så håper vi selvsagt at det dukker opp noen gullkorn. Vi går gjennom tipskortene med lederne på lokale kundefora, forteller Bomann. Premier Det er lagt opp til premiering for flest tips, tips som medfører kundemøter og avtaler, og for andre kategorier. Premiene består av ulike Bringartikler og gavekort. Kampanjen går parallelt med en pågående vintersalgskampanje.

Tekst og foto: Birger Morken

n Castrol, frakter oljeprodukter fra Gøteborg til Norge.

mars 2013 Post-&Bringavisen

7


4 om Post i Butikk

Tonje Waitz (25)

Jeg er veldig fornøyd, og liker at det er åpent lenge. Jeg får god hjelp til det jeg trenger og god service.

Foto:

Hva synes du om posttjenestene her på Smart Club Slependen?

Bring skal frakte pakker, ekspress og brev for Miinto.

Miinto valgte Bring En av Norges mest fremadstormende netthandelsaktører, Miinto.no, har inngått en avtale med Bring som betyr om lag 200.000 pakker årlig. n – Trekløveret av leveringskanaler – Postkassen, På døren, Ekspressleveranse og Post i Butikk – gjør at vi kan tilby Miintos kunder valgfrihet og mottakerstyrt levering. Tjenester vi har solgt inn til Miinto.no er Minipakken, Servicepakken, På døren, Express, Frankeringsmaskin for de minste artiklene, pick-up fra butikk og fleksible returløsninger, sier Ana Jovanovic, Key Account Manager i divisjon E-Handel. – Bring var meget løsningsorientert fra første stund, og vi gleder oss til å introdusere flere fraktalternativer til våre kunder, og dermed bidra til en bedre kjøpsopplevelse på nett. Jeg tror at potensialet for På Døren og Express-tjenestene er stort, sier Managing Director Jake Petersen i Miinto. tekst: Kristine gjerstad røe

1020 butikkansatte skal snart betjene Postenkunder. Det skjer ikke uten omfattende opplæring.

Nye kunder Avtaler: Her er en oversikt over noen av de andre kundene som Posten og Bring har fått siden sist: TNT NORGE, Speidersport, Wonderland, Perfect Home, Antalis, ATEA, Komplett Services, Vikenco, Ringnes, Sunrise Food, Aquatran, Rich. Steen, Fram Distribusjon.Reforhandlede kontrakter: Hermes/Bestseller, NetonNet, CDON, Fjellsport, Haugen Bok. Les mer om Miinto-avtalen på 8

Godt rustet fo

Mylink

Post-&Bringavisen mars 2013

n I løpet av to år skal 170 butikker få Post i Butikk og rundt 1020 nye butikkansatte bli Postens ansikt utad mot kunder. God opplæring er viktig for at de skal lykkes i arbeidet sitt. Blant dem som nylig har mottatt kursbevis som postansvarlig er Mariann Gjerseth Bakkehaug ved Slependen Post i Butikk. Hun begynte opplæringen i midten av januar. – Opplæringen er grundig, og jeg har hele tiden fått tett oppfølging. Nå føler jeg meg trygg

i jobben jeg gjør. I tillegg er hjelpemidlene vi har enkle og brukervennlige, sier hun. Initiativ og service Grunnopplæringen skal gjennomføres i løpet av tre uker, og består av 24 teoretiske og praktiske moduler. Her får man innføring i emner som produkter, tjenester, service, kundereaksjoner, sikkerhet og IT-verktøy. På nyopprettede Post i Butikk står Postens egne driftskon-


Heidi Bø (43)

Jeg foretrekker et postkontor, fordi det var mindre tungvint å komme seg dit. Men servicen her er fin.

Lise Dybvik (37)

Even Salbu (20)

Jeg synes det er litt masete å måtte gå til Smart Club for å hente pakkene, men hjelpen jeg får her er god.

Jeg merker egentlig ikke noe forskjell på dette og et postkontor, bortsett fra at det er mindre venting her. Jeg får gjort det jeg trenger.

Mariann Gjerseth Bakkehaug og Michael Sæter jobber hos Post i Butikk hos Smart Club på Slependen. De synes opplæringen og oppfølgingen i etterkant har vært god og grundig.

r Posten-kunder sulenter for opplæringen av postansvarlige og kundebehandlere. Post i Butikk på Slependen har eksistert siden 2011, og derfor har tidligere postansvarlig Michael Sæter hatt ansvaret for opplæringen. Han har også lært opp tre kundebehandlere, en oppgave han ikke tar lett på. – Vi prøver å velge ut de beste, og det har hendt at jeg har funnet ut at noen ikke Kundeer egnet til jobben. Man verdi må kunne ta tak i oppgaver uten at man blir bedt om det. Serviceinnstilling er viktig, samtidig som man må kunne være streng på en hyggelig

måte. Vi har jo legitimasjonsplikt på en del av tjenestene.

God kvalitet Når opplæringsmodulene er fullført og godkjent av enten postansvarlig eller driftskonsulenten, skriver distriktssjefen i Posten ut et kursbevis. Distriktssjefen har ansvaret for oppfølging av driftsavtalen som er inngått mellom butikken og Posten, og har jevnlige møter med postansvarlig og butikksjef. Driftskonsulentene hjelper også til ved behov etter at opplæringen er fullført. – Det er viktig at driftskonsulentene

er på plass for å gi en trygg opplæring og oppfølging. Samtidig er en god postansvarlig det beste utgangspunktet for å ha en bra Post i Butikk. Kassasystemet PULS og intranettet Postlink er gode hjelpemidler, og brukerstøtte gjør også kvaliteten god, sier Jan Erik Lyshaug, driftskonsulent i region Oslo, Akershus og Østfold.

Tekst: Signe Steinnes Foto: Nils Midtbøen

Postkontoromleggingen Det ble i juni i fjor klart at 149 postkontor skal legges om til Post i Butikk. Posten Norge har foreløpig tildelt 148 butikker avtale om drift av Post i Butikk. De siste 23 stedene blir klare etter nye anbudsrunder. Omleggingen skal være gjennomført innen utgangen av 2014.

mars 2013 Post-&Bringavisen

9


Notert

Notert

Vis deg fram på Instagram! Vi synes det er spennende å få et innblikk i arbeidsdagen til ansatte i Posten og Bring over hele landet. Derfor har vi viet denne siden til Instagram-bilder dere selv legger ut. Legg til hashtagen #postennorge på ditt bilde, så kommer det kanskje på trykk her.

Rim på ruta Den vinterkledte postruta til @elinolafsen er et postkortmotiv verdig.

Polarpost Med denne isbjørnlua hadde @martinee89 glidd rett inn som postbud på Nordpolen.

Trailer-trainee Konserntrainee @emeliesanden1 debuterer som grønn og barsk lastebilsjåfør. .

Nå kan du også følge oss på @postennorge.

10

Post-&Bringavisen mars 2013

Rosinen i sørpa @hegegrubben fant et grønt lyspunkt i et ellers nitrist Oslo-skue.

Les mer om tjenesten på www.instagram.com


Foto: håvard jørstad

Around the world

Klar, ferdig, gå!

Tar beina fatt Dag Levin Sørensen, seniorer rådgiver i Web & Integration, the und februarvinneren i Aro world. Han får en Bring-profilert etreningsdress, håndkle og sitt ker bru Dag . mie pre i g erla und kudd Around the World som et pås len. sto god av ut for å komme seg litte skr ker bru og kt ras – Jeg går å n ute ler. Jeg liker å kunne trene er føle treningspress. Ingen følg e lsen øve e rett de r med om du gjø r me tem bes Du . nok lang eller går . selv selv og konkurrerer med deg luft k fris Samtidig får du masse

Postidretten går en travel vår og sommer i møte. Frem mot slutten av august skal det arrangeres fire postmesterskap.

og kan utforske nye steder – og kommer i form nesten uten å merke det. rtHunden hans er fast treningspa ner og turkamerat. – Den klager aldri på tempoet, lengden eller været. Idrettsmerket neste gsMånedens verver er Roar Hau yn. Str g Brin i ter rak tveit, bef n Her har alle vært i trening side de at n lane de vedtok i smartp ttansatte skal forsøke å ta idre . Det ren me som av et løp i et smerk

ess, kan de nå gjøre i lik treningsdr og er og de får også drikkeflask sitteunderlag i premie.

Around the world Registrer aktiviten din på atw.posten.no, og vær med i r. trekningen av flotte premie

26. til 28. april arrangeres postmesterskapet i skyting på Kløfta. Påmeldingsfrist er 1. april 24. til 26. mai går turen til Drammen, hvor postmesterskapet i bowling igjen går av stabelen. Påmeldingsfrist er 25. april. 1. til 2. juni er det sjakkfolket sin tur til å tevle. Mesterskapet finner sted i Oslo, og påmeldingsfrist er 28. mai. 30. august til 1. september blir postmesterskapet i friidrett arrangert i Harstad. Mer informasjon om påmeldingsfrist kommer på postidrettens hjemmesider. Videre jobbes det med et mesterskap i både golf og fotball.

r e t t ø n e k s å p s ø L k n i l o f n på I

På Mylink får du hver dag i hele påsken en ny påskenøtt å knekke. Fra palmesøndag til 2. påskedag har du sjansen til både å vinne flotte Posten- og Bringpremier og lære mer om konsernet. Vinnere trekkes hver dag, og ansatte i hele Norden kan delta. Mylink.posten.no Passord: norden

Les mer om hvordan du melder deg på på www.postidrett.no.

e k s å P God mars 2013 Post-&Bringavisen

11


Verdifulle forskjeller Med Bring og Postens «Du gjør forskjellen» fikk Sharmin Ahmed en unik sjanse til å ta et steg videre. n 17 år gammel startet hun som postbud. I Karriereløft dag jobber Sharmin Ahmed (31) som senior I 2011 startet hun opplæringen ved ØstHR-rådgiver ved HR-senteret på Alnabru i landsterminalen, deretter hospiterte hun hos Oslo. For tre år siden oppdaget hun utvik- Bring Express. Hun kunne selv velge om hun lingsprogrammet som ga henne en kickstart ville hospitere ett eller to steder under det 12 i karrieren. måneder lange programmet. – Jeg valgte to steder, for å – Jeg satt hjemme i permisjon og leste Post- og Bringavisen, da jeg kom lære mest mulig og få mest over en artikkel om «Du gjør forskjelmulig erfaring, sier Ahmed. Siden september 2012 har len». Det var en sjanse jeg bare måtte mangfold gripe. hun hatt fast stilling ved HRHun fullførte HR-utdannelsen sin senteret på Alnabru. Det var ved BI, som hun hadde fått stipend fra Pos- den fjerde hun søkte på. – Det er ikke gitt at man får en jobb etter ten til å gjennomføre, og søkte. Etter to inprogrammet. Du må jobbe for det. tervjurunder ble hun utvalgt sammen med fire andre av totalt 73 søkere. Vær sulten Hvis du føler at du har mer å gi og vil prøve deg innenfor andre stillinger internt, så søk, oppfordrer Sharmin. – Du får så mye igjen for det, det er et løft «Du gjør forskjellen» for de som ikke kommer videre i arbeidslivet. Men det er viktig at du ikke lener deg Internt utviklingsprogram for tilbake og tror at det går av seg selv hvis du medarbeidere med familiebakgrunn kommer med i programmet. utenfor Norden som har kompetanse de Når hun tenker framover, er utvikling ikke får brukt i stillingen sin. viktig for henne. En mastergrad er med i Programmet gir medarbeidere planene. muligheten til å hospitere i en eller to – Og så har jeg fått noen tilbakemeldinger relevante stillinger i løpet av et år. på at folk tror at jeg kunne vært en god leder, Del av konsernets satsing på så jeg har litt lyst å prøve meg som det en mangfold og integrering, og har blant dag, avslutter Sharmin Ahmed. annet som mål å øke mangfoldet blant medarbeidere i stab og ledelse.

Søknadsskjema legges ut under Ledige jobber på Mylink i begynnelsen av april.

12

Post-&Bringavisen mars 2013

TEKST: Sahra Helen Karlsen FOTO: Birger Morken


Utviklingsprogrammet «Du gjør forskjellen» ble springbrettet Sharmin Ahmed hadde ventet på.

Klokken 03.30 på morgenen står Kurt Fuglestad opp for å rekke jobb.

Morgenfugl med truck Mens de fleste andre fortsatt er i drømmeland, har Kurt Fuglestad allerede tømt første kaffekopp og er på vei til arbeid. n Klokken halv fem på morgenkvisten er han på plass på Brings offshore-anlegg i Tananger, et av de større utkjøringsstedene for utstyrsleverandører i offshorebransjen. Han har stilling som skiftleder, og med store trucker som gjerne veier over 10 tonn, driver han med lossing av gods og varer. Lastingen tar kveldsvaktene seg av. Lang erfaring Fuglestad har lang erfaring innenfor transport- og logistikksektoren. Før han startet i nåværende jobb, kjørte han langtransport for Høiland Transport fra 1983. I 1996 fikk han tilbud om jobben i Bring, og siden har han jobbet der. Anlegget får inn opp til 30 containere med gods som fraktes videre til ulike kunder hver dag. Han forteller at ingen hverdag er lik, fordi man aldri vet hva man kommer til på jobb. – Noen dager er det relativt rolig, mens det andre dager kan være «armer og bein», beskriver Fuglestad. Derfor er det viktig å være presis og

nøyaktig, så varer og utstyr havner på riktig plass og blir sendt videre til riktig destinasjon. Gode kolleger En av hovedgrunnene til at han trives så godt på jobb er den gode omgangstonen med kollegene. – Vi går godt sammen, og har vært den samme gjengen lenge. Vi kan spøke med hverandre, samtalen er løs, og vi har det kjekt på jobb. Arbeidstidene er også greie. Jeg slipper unna kø og er tidlig ferdig på jobb. Jobben foregår for det meste utendørs, men det har han ikke noe imot. Selv om det finnes noen regndager, så veier de fine dagene opp. – Jeg kunne aldri jobbet innelukket bak fire vegger. En typisk kontorjobb hadde ikke vært noe for meg, det hadde vært for rolig. Dessuten er det bare å kle seg godt når man jobber i dårlig vær, så går det helt fint, smiler han.

min hverdag Kurt Fuglestad (55) Arbeidssted: Bring Cargo Offshore & Energy i Tananger Stilling: Skiftleder

TEKST: Sahra Helen Karlsen FOTO: Håvard Jørstad

mars 2013 Post-&Bringavisen

13


norge rundt Full gass for mangfold

Foto: mcmessen.no

ALNABRU: Motorbrøl og latterbrøl i lett blanding ble det da medarbeidere ved Postreklamesenteret på Østlandsterminalen fikk fartsfølelse bak rattet på en gokart nylig. Det var støtte fra Postens mangfoldprosjekt som førte dem til Harald Huysman Karting i Oslo der de små racerbilene kunne prøves i trygge omgivelser. Etter utladningen bak rattet var det tid for sosialt samvær over en middag.

Fremtidens postkunder på besøk Bring-sponsede Pål Anders Ullevålseter kjørte supermotard mot Ailo Gaup og André Villa på MC-messen på Lillestrøm.

Full fres på messe LILLESTRØM/LUSAKA: 1.-3. mars stilte Bring-sponsede Pål Anders Ullevålseter med egen stand på MC-messen på Lillestrøm. I tillegg kjørte han supermotard (innendørs road racing) mot blant andre Ailo Gaup og André Villa. Denne vant han. I tillegg mottok vår mann produsenten KTMs spesialpris for lang og tro tjeneste, og for å ha fullført Paris Dakar 10 ganger.

Torskemiddag til kundene BERGEN: Nylig serverte Offshore & Energy sitt tradisjonsrike torskebord til 130 kunder om bord på hurtigruteskipet M/S Midnatsol i Bergen. Dette er en årlig totalopplevelse for hjerne og hjerte for Brings offshorekunder – med delikatesser, faglig utveksling og sosialt samvær. Fersk skrei i fangstsesongen regnes blant den ypperste kulinariske opplevelsen Norge har å by på. Til nå har det vært avholdt to torskebord i kundepleien – ett for kunder med oljerelatert virksomhet og ett for andre kunder. I år valgte Bring å slå disse sammen til ett stort arrangement. Statoil var godt representert. Dette understreker betydningen av Brings største kundeavtale som startet opp 1. februar.

KJELSÅS/OSlo: Førskole fra Grefsenlyst barnehage fikk nylig omvisning på Kjelsås postkontor. Her fikk de et innblikk i hva som skjer på en arbeidsplass som snart er historie. Innen podene begynner på skolen, er postkontoret nedlagt. – Disse barna er blant de siste som får oppleve postkontorene, og derfor syntes vi dette var en god idé. Og det vi tar som en selvfølgelighet, er jo en spennende verden for dem, sier distriktssjef Torgeir Svinsaas Einum, som sto for guidingen. Barna fikk blant annet både kikke og sitte på postvekta, hilse på postmannen, se på pengeskrinene og kikke inn i hvelvet. – Kan dere fange tyver inni der? undret Max (5). Lukas (6) hadde sin teori om hva som tar mest plass i postlasten. Bak fra v. Christian, Max, Sofia, Thea Louise, Lukas, Petter. Foran fra v Ingvild, Leah og Leah Foto: Nils Midtbøen

Postsvane HAUGESUND: Hei! Ville bare dele et litt koselig, og ikke helt naturlig bilde av en svane oppi ei bygate i Haugesund, med tanke på kulden og snøen!:) Svanen kom mot meg mens eg la post opp i noen kassar, fekk litt av lunsjen så eg hadde baki postmopeden, og den så tilfreds ut for bollå han fekk av meg, hehe :) Mvh. Hallvard K. Storstein, Haugesund Distribusjon 2.

Foto: Hallvard k. storstein

14

Post-&Bringavisen mars 2013


Send ditt tips til redaksjonen@posten.no

Sølv til Postorkesteret

Foto: tv2

LØRENSKOG: Oslo Postorkester deltok i Akershusmesterskapet i Lørenskog Hus søndag 10. mars. – Vi stilte i 2. divisjon og fikk en flott 2.plass med gode dommerkommentarer. I denne konkurransen er det 3 divisjoner, sier leder i Oslo Postorkester Liv Bodil Sortodden.

Tøff tur verden rundt på TV

BJØRVIKA/OSlo: Postbud Gustavo Ponce ved Oslo sentrum distribusjonsenhet har fått nye ruter. Bildet er tatt på Sørenga og vi ser bydelen Bjørvika med det mye omtalte Barcode-komplekset i bakgrunnen. Fjordbyen Bjørvika, med sine høyhus, er omdiskutert og elsket, hyllet og utskjelt. Ponce, som er fra Spania, kjører ut fra Grønland postkontor og leverer post på Sørenga til rundt 1000 mottakere. I Bjørvika leverer han til firmaer som DNB og Pricewaterhouse Coopers.

Foto: HÅVARD JØRSTAD

Ny rute i ny bydel

OSLO/VERDEN: Onsdagskvelder framover kan du følge Posten-ansatte Bilal Ishqair i TV2-programmet «The Amazing Race Norge». Sammen med broren Omar utgjør han et av 11 par som kjemper mot hverandre i en halsbrekkende og spektakulær reise rundt i verden. I hvert program må de løse oppgaver på vei mot et endelig destinasjonssted. Det siste laget som når fram, risikerer å bli sendt hjem. Teamet som står igjen etter 12 etapper, vinner en premie til en verdi av over en million kroner. – Det blir spenning, action og stress, med en god dose brødekjærlighet. Dette har vært en opplevelse for livet, og vi har fått testet forholdet vårt til det ytterste. Men vi har gått både inn og ut av det som bestevenner, forteller Bilal (t.v. på bildet), som er nestleder ved Oslo Sentrum Distribusjonsenhet.

Foto: Birger morken

Postmesterskap på ski LIER: Postmesterskapet på ski ble gjennomført på Martinsløkka ved Eiksetra i Lier 9. mars. PIL Drammen var arrangører. Ragnar Næss fra Trondheim og Mette Kylgård fra Brevpost hadde best tid i det individuelle løpet i 10 km klassisk. Blant deltakerne var det også en del mosjonister som tok en skitur i god mosjonsånd uten mas med klokka. Løypene gikk i småkupert terreng på Eiksetra i lett snødryss. Grovkornet snø ble dekket av 5 cm nysnø rett før start. I tillegg til det klassiske løpet var det også sprintstafett – en populær øvelse som engasjerte til små fighter i løypa og entusiasme blant tilskuerne på arenaen.

Postens høyeste miljøfyrtårn OSLO: Posten Norges hovedkontorer i Posthuset har nå blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Det er totalt sett nummer 20 i rekken av Posten-konsernets enheter som har fått sertifiseringen, og flere står for tur i løpet av 2013. Colin Campbell, miljødirektør i Posten, mottok stolt diplomet tidligere denne måneden.

Foto: postidrett.no

mars 2013 Post-&Bringavisen

15


Klagemur, men ikke sur Hos Kundeservice i Kristiansand behandles alle klagene i Posten og Bring. De vet mye om å ha kunden i hjertet.

saker i uka, fordelt på 56 ansatte. I Kristiansand havner alle typer kundehenvendelser som ikke er blitt avsluttet i første linje, det vil si ved Kundeservice i Sarpsborg, Haugesund eller Larvik. I tillegg har de ansvaret for «Rett betalt», som sikrer at Posten får korrekt portoinntekt fra underfrankert post. Årets første måneder er travlest – da kommer det som gikk galt i jula inn som reklamasjoner. – Vi merker at terskelen for å klage er blitt lavere, og at lunta er blitt kortere blant kundene. Det tror jeg er et uttrykk for konkurranse og at forbrukermakten er blitt større, sier direktør Nils Åge Molden. Glad for kundefokus Kundebehandlerne må ha omfattende kunnskap om hele organisasjonen for å nøste opp i kundenes problemer. Blant dem er Anita Henningsen, som jobber med reklamasjonssaker i Logistikk. Disse sakene dreier seg n – Her henvender kunder seg når det er noe som ikke som oftest om forsvunne pakker. – Vi må sette oss inn i kundens ståsted. Hva ville du er som det skal. Da er det ekstra viktig å ha kunden i hjertet. Det å bli behandlet ordentlig når ting ha gjort hvis det var din pakke som var går galt, kan være avgjørende for hvem kunden borte? Vi er glade for at hele verdikjeden velger i framtiden, understreker konsernsjef Dag nå retter søkelyset mot å vinne kundens kundeMejdell. hjerte. Det er viktig at alle tenker over at verdi det sitter en kunde i den andre enden. Kortere lunte Sammen med konserndirektør i divisjon Post, Gro Skattejakt Bakstad, var han på besøk hos Kundeservice i Kristi- Hun finner fram opplysninger om en savnet pakke på ansand nylig. Her behandles rundt 2800 reklamasjons- skjermen sin. Adresselappen er borte, men ved hjelp av opplysninger om pakkens vekt og innhold, klarer hun å spore den opp og sende den til riktig mottaker. – Dette er det mest spennende med jobben. Som regel løser det seg, og her gleder alle seg til å gå på jobb, sier Henningsen, som har hatt stillingen siden 2001. Kundekonsulent Barbro Svendsen i samtale med konserndirektør Gro Bakstad og konsernsjef Dag Mejdell.

Hva skjer når kundeservice mottar en klage?

Når kunden ringer inn en klage, vurderer kundebehandleren ut fra kundens opplysninger eller ønske om saken kun skal registreres som klage eller avsluttes. Avslutter kundebehandler saken, går det samtidig en epost til enheten det dreier seg om. Saken blir her overlatt til enheten og enhetens leder for videre vurdering. Dersom en sak krever ytterligere behandling, dersom det er gjentatte klager eller dersom kunden ønsker skriftlig svar, sendes saken videre til behandling ved Kristiansand kundeservice. De sørger for innhenting av nødvendig informasjon fra involverte enheter og følger opp kunden med resultat og svar.

16

Post-&Bringavisen mars 2013

Høy trivsel Det bekrefter både et lavt sykefravær og en MTI på 85 av 100. På tv-skjermer på veggene ruller hilsener fra glade og takknemlige kunder. – Vi fokuserer på det positive og graver oss ikke ned selv om vi jobber med klager. Det er jo kjempebra at Posten har noen som tar seg av deg og hører på deg når noe har gått galt, sier teamleder Trond Bjorvand. Tekst: Signe Steinnes Foto: Petter Emil Wikøren

Anita Henningsen stortrives med klagejobben ved Kundeservice i Kristiansand.


Den personlige kundesiden skal gjøre det enkelt og oversiktlig for kunden. Slik kan den bli seende ut.

Min Posten Høsten 2013 får Postens privatkunder en personlig, mobiltilpasset kundeside. n Min Posten skal samle Postens tjenester til privatkunder under én innlogging. Kunden skal gjennom Min Posten enkelt kunne endre sin adresse, se informasjon om egne sendinger, bestille eller kjøpe andre tjenester eller varer Posten tilbyr. – Dagens kunder har store krav til enkelhet og rask service. Gjennom Min Posten vil kunden få full oversikt over sitt kundeforhold til Posten. Dette er fremtidens måte å betjene våre kunder på, sier Anne Hognestad, direktør for Digitale kanaler konsern.

«Det meste løser vi, og det er jo små problemer i den store sammenhengen.» Anita Henningsen, kundebehandler

En innlogging I dag må Postens kunder logge seg inn i flere forskjellige systemer, alt etter hvilke tjenester de skal ha utført. Nå samles disse tjenestene i Min Posten under en innlogging. – Det blir ikke bare enklere og mer oversiktlig for kunden, men lettere for Posten å presentere sine tilbud på en fremtidens god måte. Gjennom Min Posten kan posten vi synliggjøre andre varer og tjenester som vi tilbyr, som eksempelvis muligheten for å bestille personlige frimerker eller dør- og postkasseskilt. Vi er helt sikre på at dette vil gi mersalg, sier Hognestad. Lett tilgjengelig Min Posten vil være tilpasset alle digitale flater, som pc, iPad og mobil. Det skal også utvikles en egen app. Løsningen skal fremstå som en komplett kanal ut mot kundene, og bidra til en helhetlig opplevelse på tvers av kanaler, spesialister og tjenester. Min Posten vil være tilgjengelig i første versjon fra høsten 2013, men hovedlanseringen vil først skje i 2014. Det vil derfor i denne perioden være løpende lanseringer på de enkelte tjenestene, etter hvert som de blir tilgjengelige. Tekst Sahra Karlsen

mars 2013 Post-&Bringavisen

17


Øystein Berg leverer varer for Bring langs grensen til Russland og er innom alt fra forskningsinstitutter til huskyfarmer på ruta.

Sportmann-pakker adressert til russiske kunder dukker ofte opp hos postkontoret og sjåfør Alf Eriksen.

I det vakre vinterlandskapet i Kirkenes er det få turister som går glipp av en rundtur med husky-hundene.

18

Post-&Bringavisen mars 2013


Kåre Tannvik, medeier av Snøhotellet Som endestasjon for Hurtigruten tiltrekker Kirkenes seg mange turister. Kreativiteten blomstret da gruvene ble lagt ned, og byen har fått dyktige aktører innenfor reiseliv.

John Kristian Dahl, langrennsløper Det beste med å vokse opp i Kirkenes, var nærhet til naturen. Den varierer fra skoger via vidde til fjord og øyer, samt den fantastiske midnattssolen og mørketid.

Tove Alstadsæter, fung. ordfører SørVaranger kommune Selv om Kirkenes ligger ved grensen til Russland, har byen mange forbindelser til resten av landet. Vi føler egentlig at vi ligger i midten av alt.

I grenseland Nabofolket fra Øst setter sitt tydelige preg på dagliglivet til Postens folk i Kirkenes. n – Her i Kirkenes jobber det russere i nesten alle butikker, så du må omtrent ha visum når du skal handle mat, humrer den lokale taxisjåføren. Hun spøker om hvordan den lille grensebyen preges av å ligge «vegg i vegg» med Russland, mens hun svinger inn til et vinterkledd Kirkenes sentrum. Hun stopper motoren og peker mot et gateskilt. «Parkveien. Парквейен». – Til og med skiltene her står på både norsk og russisk. Handel over grensen I Kirkenes har over 10 prosent av innbyggerne russisk opphav, og de er godt integrerte i lokalsamfunnet. Mange av dem jobber i butikkene på kjøpesenteret Amfi, hvor også det lokale postkontoret holder hus. – Her på senteret er nok vi på postkontoret de eneste som ikke har russiske kollegaer, sier Hege Isaksen bak disken. Likevel har de russiske kunder på daglig visitt, og Isaksen fastslår at de alltid er blide og hyggelige. Noen har lært seg noen norske fraser, men praten går som regel på engelsk. De fleste innbyggerne i Kirkenes har et så-

kalt grenseboerbevis som gir fri ferdsel over til Russland. Det har bidratt til at mange russere kommer til Kirkenes for å handle matvarer og klær, mens nordmenn reiser andre veien for bensin og alkohol. – Mange russere handler klær fra norske nettbutikker. Disse henter de her på postkontoret og tar de med seg til Russland for å selge dem. Det var en mann som startet med dette for noen år tilbake og siden har flere og flere begynt med det, sier Peggy Øien, som har jobbet på postkontoret siden 60-tallet.

– Folk som ikke er herfra tror omtrent at vi bor i ødemarka, men vi føler at vi ligger ganske sentralt. Oslo er bare en rask flytur unna, og på sommeren går det også fly til Tyskland herfra, sier postbud Mona Johansen, som for øvrig har en av Norges østligste postruter.

Variabelt klima Selv om utenforstående ofte forbinder byen med vinter og snø, byr sommeren i Kirkenes på fine strender og flott natur med rikt dyreliv. Likevel er ikke været alltid pålitelig. Posten-sjåfør Jan Steve sier at det kan slå om på kort tid, og det kan variere stort på korte avstander. – Det kan være fint vær her, mens det noen kilometer unna kan være Smått, men sentralt strake motsetningen. Da jeg beRussisk er ikke det eneste fremgynte ruta mi ute ved Tana bru medspråket man hører når man i dag morges, var det 20 minusPostnummeret vandrer gatelangs i Kirkenes. grader. Da jeg kom til Kirkenes, Som endepunkt for Hurtigruhadde det krøpet opp til omten, trekker byen turister i hopetall. Som- trent 5-6 minusgrader, sier han. mer som vinter kommer de for å oppleve Eller, som taxisjåføren oppsummerte nordlys, midnattssol, krabbefiske, hunde- klimaet: sledekjøring og mye mer. Det har gitt en – Vi har lært oss å ikke følge værmeldingblomstrende reiselivsnæring til en by som ene, og vi vet aldri om sommeren kommer. tidligere var avhengig av gruvedrift. Det eneste som er sikkert, er at vi har vinter Fra flyplassen, som ble etablert av tysk- hvert år. erne under andre verdenskrig, er det også daglige avganger til Oslo og Tromsø. Tekst og foto: Håvard Jørstad

Langs noen av postrutene i Kirkenes kan man se røyk fra fabrikkpipene i den russiske gruvebyen Nikel.

9900 Kirkenes n Befolkning: Ca. 3 500 (7 200 om man regner med tettstedene i umiddelbar nærhet) n Severdigheter og aktiviteter: Russertorget, Snøhotellet, Prestefjell, diverse krigsmonumenter, fisking av kongekrabbe, nordlyset og hunde- og reinsledekjøring. n Kjente personer: Vegard Ulvang, John Kristian Dahl, n Øvrig: Fikk bystatus i 1998. Var en av de mest bombede plassene under andre verdenskrig. Omtrent 10 prosent av befolkningen er russisk.

Kirkenes

Neste gang reiser vi til

6415 Molde

mars 2013 Post-&Bringavisen

19


tett på

Budbilen måtte vike for en innleid budbåt da Bring Express fikk ordre om leveranse på dypt vann.

På båten for kunde Da det tikket inn et hjemleveringsoppdrag til en øy, fant Bring Express nye sjøveier.

n De ansatte i Bring Express på Kongshavn i Oslo er vant til tøffe tak når kundene bestiller hjemlevering. Tunge møbler og trange trappeoppganger er en del av hverdagen, og som regel er ingen oppdrag like. Likevel hadde de nylig en høyst uvanlig bestilling. Da vaktmesteren på Hovedøya i Oslofjorden bestilte et kjøkken levert på døra, måtte de nemlig ut på dypt vann. Nært, men fjernt Hovedøya er et populært område for bading og friluftsliv om sommeren. Det er Oslo kommune som leier og disponerer øya, og i fjor bestemte de seg for å renovere vaktmesterboligen.

20

Post-&Bringavisen mars 2013

– Vi bestilte et kjøkken fra IKEA, og dette ønsket vi «levert hjem» til øya. Ettersom vi holder til her ute var det viktig å koordinere leveransen nøye med varetransporten, sier Fredrik Helverschou, øy- og naturoppsynsleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Vanntett løsning Varetransporten for IKEAs hjemlevering er det Bring Express som står for. De skjønte at dette ville bli en levering utenom det vanlige. Hovedøya ligger kun et par kilometer i luftlinje fra terminalen, men det er ingen veiforbindelse dit. – Når vi ikke kunne nå ut med bil, måtte vi tenke litt anner-


Kjøkkenleveranser er hverdagskost for Bring Express, men da gjerne med en litt annen vri enn dette.

Kunden går nøye gjennom fraktseddelen sammen med Brings Stewart Whiting (t.v.) og Andreas Handelsby.

Stewart Whiting forsikrer om at varene er i trygge hender.

Kjøkkendelene måtte sikres godt før de ble heist over i båten.

den ledes. Løsningen ble å levere varene på en egen fraktebåt med kran, sier Andreas Handelsby, avdelingsleder for Bring Express på Kongshavn. Kjøkkenelementene ble først hentet hos IKEA, før de ble levert til terminalen. Der sto de pakket og klare da fraktebåten putret inn til brygga. På et snaut kvarter sørget de ansatte fra Bring og kommunen for å heise leveransen over i båten. Da båten forlot brygga, sto de grønnkledde igjen med mobilkameraene sine for å dokumentere det hele. – Dette var jo en ganske uvanlig leveranse for vår del, ler Handelsby, som også ble med båten over til Hovedøya for å se til at lasten kom trygt frem.

Fornøyd kunde Vel fremme på Hovedøya ble kjøkkenet løftet av båten, og Fredrik Helverschou i Bymiljøetaten sto klar på brygga for å ta i mot bestillingen sin. Han er storfornøyd både med den fleksible leveransen og med at kjøkkenet kom helskinnet frem. – Når vi bestiller båt for å hente varer på den måten, er det svært viktig at varene er på plass etter avtale. Dette gikk heldigvis uten problemer, og Bring hadde alt på stell da fraktebåten ankom brygga, sier en oppussingsklar Helverschou.

Bring Home Delivery n Spesialist på effektive hjemleveringer av forbruksvarer hver dag n Har både uforutsette og faste leverin-

ger til små og store bedrifter

n Tilbys i hele Norden

Tekst og foto: Håvard Jørstad

mars 2013 Post-&Bringavisen

21


Tor Arne Blokken og Bjørn Nordlien følger spent med på Tor Erik Engnæs som slukker brann med pulverapparat.

Tryggere tungt Posten fortsetter videreutdanningen av sjåfører. Vi var flue på bilruten i Stokke.

Bjørn Nordlien i aksjon for å få oversikt over de skadde i den simulerte ulykken.

I mat og ernæringsdelen fikk sjåførene se hva maten faktisk inneholder.

22

Post-&Bringavisen mars 2013

n En varebil og en lastebil har kollidert. I varebilen er det tre passasjerer, tilstanden deres er ukjent. I lastebilen er en person besvimt, mens føreren vandrer rundt på åstedet i sjokk. Bak kommer det to biler kjørende. Dette er heldigvis en simulering. Vi er på Stokke Postterminal på sjåføropplæring, og i dag er det praktisk øving i ulykkesberedskap.

ringt AMK? Det ligger en under lastebilen!

God stemning Etter ti minutter er det hele over, og selv om det er alvorlige tema, sitter latteren løst mellom øvelsene. Roald Pettersen, fagansvarlig for kurset i Stokke, legger ikke skjul på at han er glad for at Posten har startet med sjåføropplæring. – Jeg har bakgrunn fra politiet og synes Trygghet avgjørende dette er topp. Generelt er opplæring et forsømt tema, dette har Posten tatt tak i. – Det er viktig å øve, for når det skjer i virkeligheten er det avgjørende å være Vi har en gjeng med dedikerte instruktører Kompetanse trygg på hva man skal gjøre, sier instruksom bidrar til å skape veldig god stemning tør Trond Halstad, mens han nøye følger på kurset. kursdeltakerne i aksjon. I løpet av dagen har de 12 deltakerne blant annet vært Ut av de to bilene løper seks av dem ikledd gule ves- gjennom hjerte- og lungeredning på dukker, lært om ter mot ulykkesstedet. Vi hører dunking på bilvindu- ernæring og lagt trykkbandasjer på hverandre. Utover ene og skrik etter hjelp. uken skal de gjennom mye mer på det 35 timer lange – Går det bra med deg? Sjekker du han? Har noen kurset.


Sjåførene fikk praktisk øvelse i HLR. Her prøver Ida Charlotte Solberg å få liv i dukken sammen med Tor Arne Blokken.

transport Helse og ernæring – Det koster nok litt å holde kursene, men det er verdt det. Vi lærer veldig mye som er viktig å kunne i det daglige i transporten, og det er firmaet tjent med, sier Monica Vestly. – Det er veldig ålreit å få repetert litt, og oppdatere seg på nye lover og endringer. Og så er det bra at det er en del praksis, og ikke bare teori, legger Ida Charlotte Solberg til. I jobben er det viktig å ha en kropp som fungerer optimalt. Derfor synes de det er positivt at de tar opp temaer som helse og ernæring på kurset. – Vi har lært at det er viktig å drikke masse vann. Men vannet må jo ut igjen, og det er ikke alltid like praktisk for oss kvinnelige sjåfører, spøker Monica. Brannslukking Siste praktiske øvelse for dagen er brannslukking. – Det kan være til stor hjelp om du kommer i en vanskelig situasjon. Ofte skjer det ting man ikke kan forutse. Selv har jeg hatt ansatte som har opplevd brann i lastebil, sier transportleder i Drammen Vidar Tveten. Han forteller at lastebilen tok fyr på grunn av en feil i batteriet, og understreker at de ansatte som var der den

gangen, gjorde alt riktig for å slukke brannen. Likevel ble bilen kondemnert, og mange utgifter fulgte med. – Men sånt kan skje, og derfor er det viktig med trening. På lik linje som en fotballspiller trenger å trene for å bli god, trenger vi å trene for å bli gode yrkessjåfører, avslutter Tveten.

Knut Dørmennen og Tor Arne Blokken sikrer luftveiene til Nils Otto Tempelen og Tor Erik Engnæs.

TEKST: Sahra Karlsen FOTO: Birger Morken

sjåføropplæring n I 2012 innførte Norge krav om etterutdanning av yrkessjåfører innen godstransport, der målet er å bedre trafikksikkerheten og øke kvaliteten. n Seks temaer: Kosthold og ernæring, ergonomi, helse, miljø og sikkerhet, brannøvelse, og kriminalitet. n De første tok etterutdanning i 2012, fordelt på 25 kurs og 259 sjåfører. n I 2013 skal 400 sjåfører i Bring få opplæring, og kursene foregår syv steder rundt i Norge.

Ulykkesberedskap: Monica Vestly legger en skadet syklist i stabilt sideleie.

mars 2013 Post-&Bringavisen

23


Kjolene til brudepikene Hedda Emilie Karlsen og Andrea Leikvoll Karlsen lå også i esken med brudekjolen sendt fra Nepal.

Foto: birger morken

Foto: Dorte Berggreen

Ole Johnny Johansen på Postens godssenter var med på letingen etter pakken med brudeklær. Han forklarer at den ble funnet i en container som denne.

24

Post-&Bringavisen mars 2013

Bring Express var involvert i brudeferden både i Oslo og Haugesund. Foto: birger morken


En pakke med fem bryllupskjoler er borte i posten to dager før bryllupet. Det ligger an til krise. n Siw Hege Karlsen (34) fryktet at pakken fra Nepal ikke ville dukke opp i tide. Rett før hun og Jan Frode Bjørstad skulle gifte seg i Haugesund, manglet brudekjolen. Kjolen, designet av norske Leila Hafzi, var sydd i Nepal og sendt fra samme land. – Kjolen min var ikke det verste. Jeg kunne leie en erstatningskjole, men i pakken lå også kjolene til brudepiker og forlovere, forteller Karlsen.

Foto: Dorte Berggreen

Brudeferden i posten «Dette var superbra service fra Posten. Vi var temmelig frustrerte før pakken dukket opp.»

Høydepunktet Lørdag 2. februar skulle det feires, og rammen rundt bryllupet var ikke hvilken som helst. Vielsen skulle holdes på en bryllupsmesse i Haugesund. Bryllupet og designerkjolene skulle være messens høydepunkt med familie, venner, publikum, presse og lokal tv på plass. Karlsen forteller at pakken fra Nepal ble sendt med UPS og at den skulle ankomme Haugesund før 22. januar. Men dagene gikk. Nervøsiteten steg hos bruden og hennes følge. Da tok kunden (UPS) kontakt med Posten. Mange mobiliserte Christopher Sogge Røtnes i Postens IT-avdeling ble tett involvert i saken med den forsvunne brudekjolen. Postens godssenter (PGO) med blant andre produksjonsleder Andreas Pedersen ble koblet på og sporet raskt opp pakken. Mange involverte avdelinger og medarbeidere tro nå til for å få brudestasen fram i tide. UPS hadde sendt godset til PGO med sin etikett. De skjønte plutselig at det hastet, kontaktet PGO og satte stoppordre på pakken. Den ble tatt av båndet og sendt rutinemessig i retur til UPS. Pedersen forteller at den kommer tilbake fra UPS som bedriftspakke etter to dager. Siden den fortsatt er registrert som en stoppordre, blir den på ny returnert til UPS. – Det uvanlige var at vi kjente historien til pakken. Det gjorde «etterforskningen» spesiell, sier Pedersen. Tok tak Røtnes ber om å bli ringt opp om pakken skulle dukke opp for tredje gang. Det gjør den torsdag 31. januar klokken 17.00. Han kontakter Bring Express for å undersøke om det er mulig å få den levert samme kveld. Bring Express, avdeling QuickPack, sjekker flytider og bekrefter tilbake at dette er mulig - om det handles raskt! Sogge Røtnes, som i mellomtiden har hatt løpende kontakt med medarbeiderne på PGO, sørger for at pakken blir lagt i resepsjonen. Der hentes den av Bring Express klokken

Siv Hege Karlsen og Jan Frode Bjørstad i brudevalsen og bruden iført «den forsvunne kjolen».

18.15 og går i ekspressfart til Gardermoen. Klokken 21 tar ruteflyet av med brudestasen. Klokken 22.35 banker Bring Express-budet på døren hjemme hos Karlsen. Den glade 34-åringen har én dag å gå på med skredder for å tilpasse kjolen. Hun er gravid i femte måned. – Dette var superbra service fra Posten. Vi var temmelig frustrerte før pakken dukket opp. Posten tok tak og fulgte opp, og alt gikk bra til slutt, sier nygifte Karlsen tilfreds. Sterke sammen Steinar Haugen, leder for Nordic Operations og kundeansvarlig for UPS i Bring Express, er stolt av konsernets beredskap når situasjoner oppstår. – Med denne historien viser vi bredden i kundetilbudet, fra det standardiserte og effektive til det fleksible og skreddersydde. Her viser Bring Express evnen til å løse avvik og tilby det «lille ekstra» når det virkelig gjelder. Sammen med Postens sterke nettverk tilbyr vi UPS en svært konkur-

ransedyktig totalløsning. Vi er sterke sammen, og våre tette relasjoner gjør det lett å samhandle, sier Haugen. Hendig uhell Sogge Røtnes forklarer at hele saken var et hendig uhell, som skyldes kommunikasjonssvikt hos kunden(UPS). – Vi returnerte pakken i vanlig returbur, og UPS behandlet returen som vanlig pakke. De sender syv containere med rundt 4000 pakker daglig. Vi reddet bryllupsmessen fra å mangle designerkjolen og kunden fra å miste ansikt. Det er jo hyggelig å hjelpe hverandre. En annen gang kan det være vi som trenger en håndsrekning, sier Sogge Røtnes, som berømmer medarbeiderne på PGO og Bring Express for innsatsen.

Tekst: Birger Morken

mars 2013 Post-&Bringavisen

25


Desibel og drømmer Midtpunktet Kenneth Gravdal (31) Tittel/arbeid:

Produksjonsmedarbeider på Postens Godssenter Oslo (PGO) på dagtid. DJ/produsent i Phonk & House på kveldstid (phonkandhouse.com)

Sivil status:

Samboer, ett barn

Interesser:

Musikk og familien

Kenneth Gravdal (31) drømmer om å se tusener danse etter hans hit. I år kan det skje. n – Drømmen er å skape den ene hiten, og stikke ut i den store verden. Klokka er 10. Kenneth Gravdals øyelokk er tunge. Det har sin forklaring: – Jeg kom hjem halv seks i dag tidlig. Folk klikka i vinkel, så vi bare holdt på. Vi fikk inn tre nye bookinger også, så det var en vellykket kveld. Det suser litt i ørene, for jeg glemte øreproppene, og bassen var steinhard. DJ-duo 31-åringen har tatt ut en fridag fra jobben på Postens Godssenter Oslo (PGO) for å komme til hektene etter nattens jobb. Folkene han refererer til, er 500 festglade russ fra Romerike. «Vi» består av Kenneth og DJ-makkeren Thomas. Sammen danner de housegruppa Phonk & House, noe de har gjort siden 2007. Du kan ha hørt dem på radio: I 2010 lå de to uker på VG-lista med låta «You & me». I fjor fikk de mye spilletid for «A million miles», et samarbeid med fiolinist Ingrid Berg Mehus – også kjent som eksen til Alexander Rybak. De har spilt på Ibiza. Torrevieja. På Kiel-fergen «så takplatene rista». Men de venter fortsatt på monsterhiten. – Akkurat nå fokuserer vi på å lage gode produksjoner. Vi peiler oss egentlig ikke inn på å spille på russearrangement, eller i Norge generelt. Markedet er for lite her, og det er for dårlig betalt. Har du et navn, kan du tjene mye i utlandet. En jeg kjenner, spiller fire ganger i uka og får 50.000 kroner per gig. Han spiller overalt, sist i Peru. Korte netter To-tre kvelder i uka kjører Kenneth fra hjemmet i Ski til studioet i Lørenskog – en reise på 40 minutter hver vei – for å følge drømmen. Musikken

Sagt om Kenneth

26

lages med soft synth, det vil si på data. – Innen house er det mye herming og etterligning, og utviklingen går raskt. Det som er inn i dag, er ut i morgen. Så kan du ha flaks og skape noe nytt som andre vil etterligne. Eller det kan være helt skivebom og gå i søpla. I studioet sitter han som regel fra seks-sju til halv tolv på kvelden. Kvart over fem på morgenen må han være på plass på PGO. – Livet er innholdsrikt, og det er mye du kan gå glipp av hvis du sover for lenge. Jeg trenger ikke så mye søvn, men jeg er mye trøtt, innrømmer han. Fast pengesekk Kenneth har jobbet i Posten siden 2003. Først på bedriftsteam, så på manuelt team. Her sorterer og registrerer han pakker og kjører truck. – Jeg trengte en jobb, og det virket som et greit sted å jobbe. Planen var at jeg bare skulle være der i noen få år. Men så var det så fint med den faste pengesekken hver måned. Og jeg trives – det er jo en grunn til at jeg har jobbet der så lenge. Jobben er likevel bare en jobb for ham. – Det er det som skjer på ettermiddagene og kveldene som er lidenskapen min, og målet er å kunne leve av musikken. Men jeg er glad for at jeg har en fysisk jobb – det hadde ikke passet meg å arbeide på et kontor med det inntaket av karbohydrater jeg har. Brutalt ærlig Kenneth nøler lite når han snakker. Snakker rett fram. En hissigpropp, vil enkelte si. – Jeg kan fort bli sinna, særlig når folk ikke skjønner at noe helt opplagt er feil. Da bryr jeg meg lite om jeg tråkker noen på tærne, så lenge

jeg er ærlig. Jeg vet jeg kan virke brutal av og til, men jeg er ikke langsint. Dessuten er jeg nok blitt roligere og mer veloverveid de siste åra. Det gir han datteren Celina (2 ½) æren for. Hun har gitt ham nye perspektiv og prioriteringer i livet. – Jeg er blitt mer tålmodig etter at jeg fikk barn, og har fått en helt annen glede i livet. Jeg gjør de samme tingene, bare ikke like hyppig. Jeg spiller ikke like mye Xbox og fester ikke hver helg. Men jeg har en fantastisk samboer som holder ut med at jeg er borte så mange kvelder i uka. Høye mål Familieliv har ikke satt en stopper for drømmene om verdensturnering. – Dama er sykepleierstudent, så når hun er ferdig, kan hun egentlig jobbe hvor hun vil. Men den samtalen får vi eventuelt ta når det blir aktuelt. I mars slippes låta «Feel my fire», med britiske Raff på vokalen. Kenneth spiller av et lydklipp på mobilen fra NRK mP3, hvor radioverten introduserer den som «kveldens tighteste låt». – Når du spiller musikken vår på et greit anlegg, er det røft. Vi skal jobbe beinhardt framover. Målet er to store gigs i året, det vil si minst 1000 mennesker som er der for å høre oss. Antakelig får vi et slikt i april. I dag kan det se ut som vi når målet om å passere 5500 fans på Facebook også, sier han og kikker ned på mobilen. – Det er viktig med høye og klare mål. Du må skyte øverst, så treffer du kanskje blink på noe nedenfor. Tekst: Signe Steinnes Foto: Thomas Hammarstrøm

Engasjert. Kan være utålmodig, og blir irritert når ting tar lang tid. Lager liv der han er og prater med alle. Litt morgengretten.

Brenner for musikken. Blir innimellom så ivrig på gigs at han trykker på eject-knappen på feil sted, så det blir helt stille. Litt flaut.

Opptatt av at andre skal bli behandlet rettferdig. Kan være litt hissig. Er blitt roligere etter å ha fått samboer og barn.

Therese Aaslund, samboer

Thomas Franke, DJ-makker

Thi Kim Nguyen, tidligere leder PGO

Post-&Bringavisen mars 2013


Kenneth Gravdal har allerede vært på VG-lista, men venter fortsatt på den store monsterhiten. I mars slippes låta «Feel my fire». – Vi skal jobbe beinhardt framover, sier han.

mars 2013 Post-&Bringavisen

27


www

netthandel

Mine nettfavoritter

Stem på din nettfavoritt Nå kan du stemme på din favorittbutikk på nettet og bli med i trekningen av gavekort. n 13. mars startet nominasjonskampanjen for årets netthandelspriser. Prisene deles ut på logistikk- og netthandelsdagen LOAD 19. september.

Navn: Trude Håverstad Stilling: Analysesjef i Konsernkommunikasjon

1 2 3

Zadig-et-voltaire.com Utrolig spennende fransk klesbutikk. De lager rocka klær, sko m.m. av fantastisk kvalitet. Mye til menn også.

Lagarconne.com Stilrene, androgyne klær. Tar inn kolleksjoner fra kjente og ukjente designere. Anbefaler å følge med på sesongsalget.

Bolina.no Må anbefale en norsk nettbutikk også. Her finner du kule klær, tilbehør, smykker, gaver og interiør.

av Børge Lund

28

Post-&Bringavisen mars 2013

Folkets nettfavoritt Nytt av året er kategorien Folkets nettfavoritt, nettbutikken som får flest stemmer. Som medarbeider i konsernet kan du bli med i trekningen av gavekort når du gir din stemme til din favorittnettbutikk her: posten.no/ansattfavoritt Det trekkes et gavekort på 500 kroner for hver 50. ansattstemme, som kan brukes i en valgfri norsk nettbutikk. Jo flere som stemmer, jo flere sjanser til å vinne. Du kan stemme til og med 16. april. Dele – Jeg oppfordrer alle i konsernet til å stemme og samtidig dele denne informasjonen med familie og venner, for eksempel på sosiale medier. Det bygger opp under Postens satsing på netthandel og merkevaren, sier informasjonsansvarlig Kristine Gjerstad Røe i E-handel. Andre kan stemme ved å gå inn på nettfavoritter.no Fire priser Posten opprettet Årets netthandels-

Vibeke Trasti (t.v.) og Marit Holmefjord i Posthuset skal stemme på sin nettfavoritt og oppfordrer kolleger til å gjøre det samme.

pris i 2005. I 2013 blir det delt ut fire priser: Årets nettbutikk, Årets nykommer, Folkets nettfavoritt og Årets cross border. Sistnevnte går til en nettbutikk som opererer i mi-

nimum tre land i Europa, inkludert Norge. Prisene kåres av en uavhengig jury. Tekst og foto: Birger Morken


Ledige Stillinger

hva skjer? 22. mars

Lederstillinger

Postens års- og bærekraftrapport for 2012 publiseres på postennorge.no

Distriktssjef Helgeland distrikt. Frist: 28.03.2013 Distribusjonsleder Fagernes distribusjonsenhet. Frist: 04.04.2013

25. mars Posten publiserer årsregnskapet på Oslo Børs.

Produksjonsstillinger Befrakter, Logistikk Norge, Harstad. Frist: 04.04.2013

3. april Herrelandslaget i håndball spiller EM-kvalik mot Frankrike hjemme (Stavanger).

Befrakter, Logistikk Norge, Trafikk og kjørekontor Tromsø. Frist: 04.04.2013 Postsjåfør 15 t/u ved Logistikk Norge Kristiansund. Frist: 02.04.2013 Postsjåfør (7) 37,5 t/u Ved Logistikk Norge Narvik transport. Frist: 01.04.2013

6. april Herrelandslaget i håndball spiller EM-kvalik mot Frankrike borte.

Postsjåfør/koordinator 37,5 t/u Logistikk Norge Transport Tromsø Anslien. Frist: 01.04.2013 Lærlinger yrkessjåfør, PGO Oslo. Frist: 04.04.2013

25. april Post- og Bringavisen nr. 4-2013 kommer i postkassene til alle ansatte i Norge.

stab/støtte Drifts KAM, Logistikk Norge, Trondheim gods. Frist: 04.04.2013

26. april

Selger, Bring region Øst. Frist: 22.03.2013

Posten legger frem resultater for 1. kvartal 2013.

26.-28. april Postmesterskapet i skyting arrangeres på Kløfta utenfor Oslo.

5.-6. juni  Konsernsjef Dag Mejdell besøker medarbeidere i København og Malmø.

Tips oss

redaksjonen@posten.no

redaksjonssjef

Hege Grubben Tlf: +47 414 02 346 hege.grubben@posten.no Design

Thomas Hammarstrøm Tlf: +47 984 19 082 thomas.hammarstrom@posten.no

Månedens beste tips premieres med et gavekort! Design

Hanne Clausen Tlf: +47 472 59 190 hanne.clausen@posten.no

Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 nils.midtboen@posten.no

Signe Steinnes Tlf: +47 957 58 040 signe.steinnes@posten.no

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 birger.morken@posten.no

Håvard Jørstad Tlf: +47 936 92 847 havard.jorstad@posten.no

For fullstendig annonsetekst og flere ledige stillinger, se infolink.posten.no/ledige-stillinger (passord: norden). Her finner du også lenke til elektronisk søknadsskjema.

Stillingene er utlyst på

infolink

mars 2013 Post-&Bringavisen

29


Gratulerer

«Vi vet aldri om sommeren kommer. Det eneste som er sikkert, er at vi har vinter hvert år.» Jan Steve, Posten-sjåfør i Finnmark

Jubilant. I år fyller Selvangivelsen 100 år. Posten har vært med hele veien. ‒ Dette er årets største utsendelse. Omtrent alle i Posten og Bring er involvert i prosessen på et eller annet vis, enten det gjelder planlegging, sortering eller distribuering, sier Ragna Kyrkjebø, Key Account Manager i Bring.

30 år

50 år

50 år

50 år

60 år

60 år

Muhammad Usman

Leif Kristian Hustad

Peter Weatherill

Øyvind Solheim

Ålesund

Florø

Kåre Henning Vatvedt

Oslo

Kristiansand

Øyvind Halvorsen

30 år

50 år

50 år

50 år

60 år

60 år

Imran Shahzad Butt

Finn Tveito

Morten Jørstad

Oslo

Ann Heidi Henriksen

Askim

Aud Jorunn S. Hengebøl

Henning Kristian Knudsen

Flisa

Bergen

40 år

50 år

50 år

50 år

60 år

60 år

Samina Janjya

Bjørg Kari Rust

Terje Fossum

Oslo

Randi Leinum Mathisen

Eric Rasmussen

Oslo

Odd Eilif Aspebakken

Kristiansand

Inderøy

40 år

50 år

50 år

50 år

60 år

70 år

Wenche S. E. Redal

Annie H. Thomassen

Kjell Bjarne Røiland

Leif Martin Veland

Janne Sagnes

Rolf Baakind

Flora

Oslo

Evje

Haugesund

Straumen

Lena

40 år

50 år

50 år

50 år

60 år

70 år

Sigbjørn Vassbø

Ove Pedersen

Harald Kallhovd

Morten Schrøder

Stavanger

Lillestrøm

Trine Flytør Skånøy

Kristiansand

Oslo

Ingrid Arnhild Heggom

50 år

50 år

50 år

60 år

60 år

70 år

Johan Konrad Sundsøy

Karin Mari Olsen

Hans Christian Flytøren

Bjørnar Lauvli

Nils Bakken

Dokka

Mysen

Kari Gro Pedersen

11. april

12. april

Lørenskog

28. mars

3. april

4. april

1. mars

Sogndal

22. mars

26.mars

1. april

Lillehammer

7. april

8. april

11. april

Harstad

16. april

18. april

Fauske

19. april

19. april

19. april

Rissa

22. april

Oslo

22. april

Karmøy

23. april

24. april

Sarpsborg

25. april

28. april

23. mars

24. mars

26. mars

1. april

1. april

2. april

2. april

6. april

Sarpsborg

10. april

27. april

26. mars

10. april

Fagernes

18. april

Sandefjord

25 og 40 år i posten og bring 25 år i Posten

25 år i Posten

25 år i Posten

25 år i Posten

40 år i BRING

40 år i Posten

Yonas Ghebreselassie

Hild Mari Hellesøy

Britt Helen Torvik

Stig Perry Nedregård

Anne Teisbo

Geir Ivar Merkesdal

Kristiansand

Kopervik

Førde

Oslo

Oslo

25 år i Posten

25 år i Posten

25 år i BRING

25 år i Posten

40 år i Posten

40 år i Posten

John Stefan Zaal

Bjørn Otto Andreassen

Tove Bolli Hyldbakk

Ragnhild Fjeld

Kåre Nordhagen

Kristiansand

Torunn Marit Hillestad Fauske

Stavanger

Molde

Tønsberg

Oslo

25 år i BRING

25 år i Posten

25 år i Posten

25 år i Posten

40 år i Posten

40 år i Posten

Geir Grenby

Knut Øivind Børø

Sølvi Teodorsen

Loddefjord

Tove Mauseth Særsten

Erling Friis

Kleppestø

Kathrine Lysaker Lørenskog

Bremnes

Hamar

Mosjøen

12. mars

29. mars

1. april

30

Post-&Bringavisen mars 2013

1.april

1. april

5. april

11. april

11. april

13. april

18. april

20. april

26. april

1. mars

28. mars

1. april

2. april

Bergen

19. april

19. april


60 MIL. Mellom 15 000 – 20 000 røde postkassetter med selvangivelser sendes ut hvert år. Lagt etter hverandre tilsvarer det en tur fra Oslo til Steinkjer, eller 60 mil. Planleggingen er svært viktig. De første møtene mellom Posten og Skatteetaten starter i november.

70 år

17. april

11. april

24. april

Anita Opås

Helge Villanger

Eldbjørg Kristine Paulsen

Flisa

Ytre Arna

17. april

16. april

Tormod Bjørnstad

Sigurd Berge

Skien

Førde

18. april

19. april

Lars Rune Fornes

Gunnar Henry Bentsen

Linda-Merete Skramstad

Egersund

Søgne

Hamar

18. april

20. april

22. april

Aud Aasnes

Herleif Bjerkeng

Miroslava Jurtikova

Odda

Oslo

Kristiansund

24. april

23. april

Randi Leinum Mathisen

Astrid Johanne Flaat

Sarpsborg

Grong

Brasøy

30 år 16. april

40 år 2. april

24. april

Shahid Munir

Ragnhild O. Bjerga Forsberg

Lørenskog Sten Øien

60 år

Hesseng

10. mars Liv-Berit Seifert

50 år

Sarpsborg

25. mars

25. mars

Hanne Engan

Den gode opplevelsen Brått var jeg ansvarlig for hele butikken hans. Kundeservice er best når den holdes på et anstendig nivå, altså ikke for dårlig og ikke overivrig. De fleste av oss har opplevd begge, det være seg å bli ignorert på restaurant eller fotfulgt av en ekspeditør i en klesbutikk. Jeg kan også like når kundeservicen inntar uventet form. Som for eksempel da jeg besøkte et bokantikvariat her om dagen. Jeg var på jakt etter en spesiell bok, og innehaveren fant den på dataen. «Den ligger i pose 212 på lageret fem minutter oppi gata, men hvis du passer ”buttikken” så går jeg og henter´n for deg.» Jeg fikk ikke svart før han var ute av døra. Jeg kunne stjålet med meg både det ene og andre og lagt på dør selv.

Halsa

11. april

Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

Lill N. Edvardsen

Hattfjelldal

Tillit skapes ved at den tas i bruk. Ordene tilhører den tyske dikteren Bertholt Brecht, og har mye sannhet i seg. Bokantikvaren vurderte det dithen at han kunne ha tillit til meg. Til gjengjeld fikk jeg full tillit til ham. Og det er jo klart at jeg kommer til å dra tilbake. Tillitsforholdet som oppsto der og da, ga meg en god opplevelse. Den vil jeg gjerne oppleve igjen.

Sandnessjøen

26. mars

26. mars

Beate Samseth

Liv Ann Johansen

Årnes

Lakselv

27. mars

1. april

Ann-Karin Madsen

Arne Rosvoll

Bergen

Stokke

8. april Chandrakumar Nalathamby Lørenskog

For meg henger kundeservice og tillit tett sammen. Barnehagen vår sender hver dag dagsreferat med bilder både fra uteog innendørsaktiviteter de har drevet med i løpet av dagen. Mammaen i meg opplever god kundeservice når jeg blir godt informert om hvordan barna har hatt det. Tilliten til at de som jobber der kan sine ting er på topp.

9. april Terje Sundet Fagernes

15. april

9. april

Kim Khue Tran

Kristin Knutsen

Oslo

Trondheim

De gode opplevelsene er dessuten lette å dele med andre.

50 år i Posten

1. april

Tor Anders Vollebæk Sarpsborg

25 år i Posten

40 år i Posten

9. mars

19. mars

Randi Solevåg

Knut Formo

Oslo

Grong

1.april

9. april

Mai-Lis Taftø

Bjørn Einar Svee

Alta

Kristiansand

4. april

10. april

Anita Opås

Torill Brekke

Flisa

Skien

8. april Sissel Fretheim Horgen Austvoll

Hege grubben redaksjonssjef

mars 2013 Post-&Bringavisen

31


Punktum Feil adresse?

Redaksjonen avsluttet:

 r du ansatt i Posten Norge AS og det er feil adresse på denne utgaven av Post- og Bringavisen? E Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernstab Kommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

Red­ak­sjonen avsluttet arbeidet med denne u­ tgaven fredag 15. mars. Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer uke 17.

Arkivbildet Dette morsomme bildet er tatt i Konows gate i Oslo ca. 1969. “Tjorven”-bilen er en svenskprodusert bil med plastkarosseri, og var opprinnelig gul. Den røde utgaven kom til Norge i 1969. Da fikk Postverket fem slike kjøretøy for prøvedrift i postomdelingen. Bilene var plassert i Oslo, Østfold, Porsgrunn og på Vestlandet. “Tjorven” svarte imidlertid ikke helt til forventningene, og det ble med disse fem. Bildet er utlånt fra Maihaugen.

Lag adressekortet på nett No kan du gjere klar norgespakken din heime. Du bestiller og betalar det frankerte adressekortet på nett, skriv det ut og limer det på pakken. Slik kan du gjere alt klart før du enkelt og greitt leverer pakken hos Posten. Han har same eigenskapar som Norgespakken: Du kan både spore og leggje inn postoppkrav. I veke 11 til 15 køyrer Posten ein kampanje for produktet på Finn.no, retta mot personar som kjøper og sel på nett. – «Norgespakke på web» er eit ledd i satsinga vår på å gi kunden fleire sjølvbetente løysingar, seier kampanjeansvarleg Eva Harlem Solås.

Tilbakeblikk For 10 år siden:

For 25 år siden:

For 50 år siden:

Postsjåførene bulker ikke lenger mer enn andre som kjører firmabil. Ifølge LeasePlan er det utrolig sjelden at andre enn sjåføren selv er involvert i ulykker med postbiler. De fleste skader skyldes imidlertid sjåførens egen feil. Svært ofte er det rygging mot et tre, en husvegg, en søppelkasse eller andre gjenstander som forårsaker skadene.

Postverket gikk i 1987 inn i en ny epoke i sin 340-årige historie – data og teknologiepoken. Samtidig er postverkets nye etatsmerke offentliggjort. Det er fortsatt posthornet, men i en mer moderne versjon. Det bør oppfattes som et synlig signal som viser overgangen fra å være en ren forvaltningsbedrift til å være en forretningsbedrift.

Postombæringen i tettbygde strøk og i landdistriktene blir stadig bedre. I grender hvor man for et par år siden måtte hente posten selv på «krambua», får man nå hver dag besøk av postmannen. Nye, praktiske postkasser står og skinner ved hver bygdevei og hvert veikryss. Å vente på postbudet er blitt en del av livsrytmen for stadig flere mennesker i landet vårt.

Post nr. 3 1988

Post nr. 2 1963

Postavisen nr. 6 2003

Post- og Bringavisen nr. 3-2013  

Konserninformasjon fra Posten Norge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you