Page 1

Post& bring avisen Konserninformasjon fra Posten Norge Nr 5 - 2013 62. årgang

Xxx Xxx. Side xx

Ny start Etter 32 år i Posten byttet Tone Johansen ut pakkeskanneren med en menneskeskanner. Side 12

Nytt terminalkart

Supre småpakker

Drømmejobb på 12 hjul

I Kristiansand har røde og grønne ansatte jobbet under samme tak siden 2011. Nå følger flere steder etter.

Kundene liker den nye tjenesten Småpakker i postkassen.

Etter flere års målbevisst satsing fikk Caroline Thoresen drømmejobben. Bak rattet i et Bring-grønt vogntog.

Side 6

Side 20

Side 4


puls

Brev (millioner)

638

Pakker (millioner) 625

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012

TIPS OSS! Hva vil du lese mer om? Hva skjer på din arbeidsplass? Send oss ditt tips på MMS til: 2030 kodeord: VINN + ditt tips Ring 23 14 84 09 redaksjonen@posten.no I hver utgave premierer vi det beste tipset.

Post- og Bringavisen Besøksadresse: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus gate 14 A, Oslo Postadresse: Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo Ansvarlig redaktør: Elisabeth H. Gjølme, tlf + 47 901 40 449 Redaktør: Tina Mari Flem, tlf: + 47 951 02 793 Redaksjonssjef: Hege Grubben, tlf: +47 414 02 346 Epost: hege.grubben@posten.no Design og produksjon: Konsernstab kommunikasjon Forsidefoto: Signe Steinnes

9,1

8,5

1. kvartal 2013

2. kvartal 2012

Driftsinntekter (MNOK)

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012

1. kvartal 2013

2. kvartal 2012

4. kvartal 2012

1. kvartal 2013

Med ryddighet og smil kan vi gjøre en stor forskjell. Alle ansatte i Flytoget som går innom selskapets kontorlokaler i Posthuset i Oslo før de starter arbeidsdagen som verter på togene til Gardermoen, ser rett inn i et stort speil med påskriften “Jeg er strøken”. Her kan de ta en siste sjekk av uniformen slik at de kan være sikre på at de representerer Flytoget på en god måte. Detaljen viser at Flytoget er et selskap som tar sitt omdømme på alvor og at alle som representerer selskapet og møter kundene har et ansvar for hvordan de fremstår. Og det virker. I de siste omdømmemålingene er det Flytoget som topper listene. Kundene har større tillit til Flytoget enn til noen andre norske bedrifter. Vi i Posten og Bring har noe å lære her. Heldigvis viser de samme målingene at

den negative trenden de siste to årene er snudd. Vi beveger oss i riktig retning, men har fortsatt et godt stykke å gå før vi er der vi bør være. Jeg ønsker at vi skal klare å gå den veien, slik at Posten igjen er blant de selskapene i Norge med best omdømme. Det er viktig for at vi skal kunne nå våre forretningsmessige mål, for at vår eier skal ha tillit til oss, og for at våre ansatte skal bli enda mer stolt og fornøyd. Vi er i gang med en rekke tiltak som skal styrke omdømmet og bedre kundeopplevelsen. Dette er en oppgave vi alle må ta på alvor. Det gjelder dere som møter våre kunder til daglig, enten det er ansikt til ansikt, gjennom postkassen eller leveringspunktet, eller ved å svare på henvendelser via telefon og

Jeg ønsker at vi skal klare å gå den veien, slik at Posten igjen er blant de selskapene i Norge med best omdømme.

Opplag: 23 000

Dag mejdell Konsernsjef

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

leder

Post-&Bringavisen mai 2013

3. kvartal 2012

Er du strøken?

Trykk: Mediatrykk, Bergen

2

5 730

5555

internett. Og det gjelder alle andre, ved å sørge for at kundene får levert de tjenestene som de betaler for. Kjører du bil, er det viktig at den er ren, ryddig og i orden. Bruker du uniform, skal den også være ren og hel. Treffer du kunder, skal du være hjelpsom og lytte til kundens behov. Og et smil og blikkontakt gjør en stor forskjell. Klarer vi dette, vil vi gå i riktig retning for å vinne kundens hjerte. I Post & Bringavisen kan du for tiden lese om medarbeidere som har gjort det. Jeg håper du også ønsker å bli en slik medarbeider. Vi kan alle klare det. Det gjelder bare å være strøken!


Leveringskvalitet A-post (andel over natt) 86%

87%

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012

1. kvartal 2013

Sykefravær

Driftsresultat (EBIT, MNOK) 7,6%

6,5%

2. kvartal 2012

146

110

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012

1. kvartal 2013

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012

1. kvartal 2013

Sagt om Posten og Bring

«Vi sendte brev til en kjent bedrift, men skrev besøksadressen i stedet for postadressen . […] og hva gjorde Posten? Jo, de åpnet brevet, fant navn og adresse til avsender, og sendte det i retur. [...] Denne prosessen tok to uker, og da var brevets innhold gått ut på dato.» Stig Hansen i Bergensavisen

Illustrasjon: hanne clausen

Digital rutebok En digitalisering av postbudenes papirrapporter kan gjøre budhverdagen enklere. For postbudene er ruteboka et viktig hjelpemiddel i hverdagen, med fullstendig oversikt over stopp, postkasser og postmottakere. I en hverdag som blir stadig mer papirløs, ser man nå på mulighetene for å erstatte noen av dagens papirrapporter med en digitalisert rutebok. Det kan åpne for en rekke fordeler som kan gjøre jobben enklere for budene. En prototype har blitt utviklet og testet, og dette har gitt Posten mange gode svar. Det vurderes nå om, og hvordan, dette kan tas videre.

Enklere endringer: En digital rutebok vil kunne åpne for en smidigere registrering av endringer i ruta, eksempelvis nye navn på postkasser eller reklamereservasjoner. I dag må budene sende inn notater på papir, og det kan ta dager å få oppdaterte ruterapporter tilbake. Elektronisk vil denne prosessen gå mye raskere. Enklere orientering: En digital løsning gjør det lettere å orientere seg på ruta. Har man f.eks. brev til en mottaker man ikke

vet hvor er på postkasseanlegget eller ruten, kan man gå inn i den elektroniske enheten og søke seg frem i stedet for å lete i den papirbaserte ruterapporten for å finne riktig kasse. Enklere oppdateringer: Før postbudene går ut på rutene i dag, er det en del papirarbeid med rutebøkene. Daglige oppdateringer må for eksempel byttes i ruteboka. En digital løsning vil åpne for at disse endringene kommer automatisk til den digitale enheten.

«I postens barndom her i kommunen var det vanlig med post i landhandel. Når Lakselv postkontor legges ned i år, går vi tilbake til Post i Butikk.» Filatelist Helmer Benjaminsen i Finnmark Dagblad

Tregt En forsendelse fra Tyskland ankom terminal i Oslo 23. april.. den er fremdeles under transport. Dette skjer hver eneste gang når Posten/Bring skal levere. DHL, Schencker, Tollpost leverer innen 3 virkedager bestandig. Det er helt utrolig. Geir Arne Sørnes

Utlevering Hvorfor får jeg noen pakker utlevert på postkontoret og noen på post i butikk? Karoline Ring Hertzberg

mai 2013 Post-&Bringavisen

3


Nyheter

STØ KURS: Posten Norge hadde stabil omsetning i første kvartal 2013 sammenlignet med 2012, mens driftsresultatet var lavere enn i samme periode i fjor. Nå kommer snart 60 prosent av Posten Norges inntekter fra logistikksegmentet og 30 prosent fra virksomheter utenfor Norge.

NÅDDE KVALITETSKRAVET: Kvaliteten på A-post levert over natt endte på 85,5 prosent i første kvartal. Konsesjonskravet er 85 prosent. De øvrige fem konsesjonskravene ble også oppfylt i første kvartal 2013. I løpet av 2013 og 2014 åpner Posten Norge 170 nye Post i Butikk over hele landet for å møte nye kundebehov. De første ble åpnet i april.

Omdømmet opp n Ferske omdømmemålinger av store norske bedrifter viser at den negative trenden Postenkonsernet har opplevd de to siste årene, er vi ferd med å snu. – Dette er tegn på at vi er på rett vei etter svakere resultater de siste årene. Vi har satt i verk en rekke tiltak for å styrke omdømmet, sier konserndirektør Kommunikasjon, Elisabeth H. Gjølme. Les mer om saken på mylink

Posten- og Bring medarbeidere som jobber side om side blir et vanligere syn fremover, når flere terminaler skal sam

Postmotorsykkel n Den knallrøde motorsykkelen på Postmuseet hadde lenge stått og samlet støv innendørs. I vinter tok MC-klubben Sleipner på seg jobben med å få den gamle motoren til å brøle igjen, til glede for Postmuseets besøkende i sommer. Motorsykkelen er en Harley Davidson på 1200 kubikk fra 1932. Postens videoteam har nå foreviget vidunderet i Postrevyen. Se filmen på

infolink

5 på topp på

infolink 1 Konsernet styrker kundeorienteringen 2 Postmottakere vant fram i sak mot staten

og Posten

3 Frøs du i vinter? 4 Lønnsoppgjøret avsluttet i morselskapet 5 Viktig endring for deg som skal på reise

4

Post-&Bringavisen mai 2013

Flere under sa Fremtiden byr på flere rødgrønne terminaler i Logistikk Norge. n – Posten og Bring er to sider av samme sak. Det sa konsernsjef Dag Mejdell da han åpnet Posten og Brings terminal i Kristiansand i 2011. Terminalen er landets første fellesterminal for sortering og håndtering av pakker og gods. For å øke konkurransekraften for Logistikk Norge, skal flere terminaler følge samme modell i tiden fremover. Under ett I Kristiansand jobber rød- og grønnkledde side om side. Etter samlokaliseringen deler de nå pauserom, trimrom, kantine, garderober og møterom. Skillene mellom rødt og grønt har blitt visket ut, og der de tidligere omtalte hverandre som «oss» og «dem», er det nå «vi» som gjelder. – Her opererer vi med felles ledelse for pakker og gods. Det gjør at vi blant annet kan flytte folk fra pakkeproduksjon til gods ved behov. Vi ser ressursene på bygget under ett, sier

Øistein Bergstøl, distriktssjef for de to virksomhetsområdene. Han mener at de har klart å utnytte samarbeidspotensialet maksimalt. Flere av de ansatte på pakkesiden har til og med tatt truckførerbevis som gjør dem kapable til å jobbe med gods – en mulighet alle kan benytte seg av. Også på transportsiden har de hatt stor effekt av å utnytte kapasiteten. – Det har gitt oppfylte biler, færre kjørte kilometer og mindre innleid materiell. Det er en styrke å kunne fordele ressursene etter aktiviteten, sier Bergstøl, og legger til at de bruker hverandre fremfor å leie inn vikarer. Terminalstruktur Etter at terminalen i Kristiansand ble bygget, har fire lignede fellesterminaler kommet til – sist i Fredrikstad. For å holde tritt med utviklingen i et logistikkmarked i vekst, skal det bli flere. Dette skal sikre Brings markedsposisjon,


VERDENS TOPPSJEFER SAMLES: Toppsjefene i postbransjen samles til sin årlige IPC (International Post Corporation)-konferanse i Oslo 23.-25. mai. IPC er bransjeorganisasjonen for verdens største postoperatører, der konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge er styreleder. H.K.H. Kronprins Haakon vil være til stede under konferansen.

FROKOST OG FAG: Om lag 60 frammøtte kombinerte frokost og faglig påfyll da divisjon E-handel nylig inviterte til sin andre eFrokost. Med asiatisk-europeisk frokost på tallerkenen fikk kunder, leverandører, partnere og andre netthandelsaktører på restauranten SüdØst tips og råd om å redusere antallet avbrutte kjøp i nettbutikker.

Planlagt terminalstruktur Alta

Samlokalisert. Pakker og gods

Trømsø

Samlokalisert. Pakker, gods og Frigo

Lofast

Narvik Fauske

Mo i Rana

Molde

Ålesund

Vidar Kristian Olsen, sjåfør: Folk startet nok med å være litt skeptiske da terminalen åpnet, men det har snudd til entusiasme. En slik fellesterminal er jo en gullgruve med muligheter. Det er for eksempel en veldig stor fordel at vi har samme leder både for pakker og gods. For min del kjører jeg også for Bring når det åpner seg behov og mulighet for det.

Trondheim

Kaupanger Hamar

Bergen Haugesund Stavanger

Drammen Stokke

Oslo Fredrikstad

Kristiansand

lokaliseres

samme tak samtidig som kostnadene minker. Ved å samlokalisere forretningsområdene pakker, gods og Bring Frigo, vil det være 19 fellesterminaler på landsbasis i 2017. – Dette åpner for felles transport og effektiv terminalbehandling for pakker, gods og termotransport i Norge. I tillegg legger det til rette for et samlet tjenestetilbud for pakke og stykkgods, i stedet for at vi fremstår som to leverandører. Slik skaper vi et nettverk av terminaler med effektiv trafikk mellom hverandre, samt møter kundenes krav om felles innhenting og utkjøring av pakker og gods, sier Petter Evjen, direktør for marked og utvikling i Posten. Lang vei å gå Etter hvert som de øvrige terminalene blir ferdigstilte, gjenstår arbeidet med å bygge felles bedriftskultur for de røde og grønne.

«Mange skal under samme tak, og jobben med kultur er like viktig hvert sted.» Øistein Bergstøl, distriktssjef i Kristiansand

– Mange skal under samme tak, og jobben med kultur er like viktig hvert sted. Hos oss har færre ledernivåer, færre ledere, raskere beslutninger, kompetansedeling og felles lagånd vært suksessfaktorer for å få det til, sier Bergstøl i Kristiansand. Han mener at medarbeiderne på terminalen nå har begynt å tenke totalitet. Det startet så smått med at de begynte å sette seg sammen i kantinen uavhengig av farge på uniformen. Nå har de nylig stilt med et felles lag på Holmenkollstafetten. I tillegg har sykefravær og medarbeidertilfredshet gått markant i riktig retning, og produktivitet og effektivitet har økt. – Da har vi gjort mer riktig enn feil. Men - det å bygge en ny bedriftskultur tar tid. Vi har begynt på en reise som på langt nær er ferdig, sier Bergstøl.

Berit Hagen, befrakter: – I starten var nok noen av de Posten-ansatte bekymret for hvordan det ville bli å jobbe med og for Bring. Nå synes de imidlertid at det er gøy å kjøre for «de grønne». Jo tettere vi sitter, jo lettere er det for oss å få til et godt samarbeid oss i mellom. Jeg tror det er en fin variasjon å ha muligheten til å drive med flere arbeidsoppgaver.

Ny terminalstruktur n Nytt produksjonskonsept reduserer kostnader innen distribusjon og linjetrafikk. n 19 fullverdige terminaler skal samlokaliseres i et integrert nettverk i Norge. n I tillegg til fem fellestermi-

naler i drift, er fellesterminaler i Alta og Haugesund under bygging. n Ytterligere åtte terminaler planlegges, og planlegging av resterende fire terminaler starter i 2013.

Tekst og foto: Håvard Jørstad

mai 2013 Post-&Bringavisen

5


Nordmenn vil heller ha reklame fra Gustavo Ponce og andre postbud enn innstikk i avisen.

Postkassen er fjerde største reklamekanal Kun tv-kanalene samlet gir bedre dekning enn postkassen. n For første gang har det blitt gjort en undersøkelse som viser alle mediekanalene i samspill, enten det gjelder magasiner, radio, tv eller postkassen. Her kom det frem at 2,7 millioner nordmenn leser reklamen de får i postkassen. Det gjør den til den fjerde største reklamekanalen i landet. Bedre enn avis Av de over 4 250 000 personene over 12 år i Norge, leser 65 prosent av dem reklamen de får i postkassen. I følge undersøkelsen er det kun tv-kanalene samlet som gir bedre dekning som reklamekanal. – Barnefamilier er lettest postå fange opp i postkassen, da kassen 70 prosent av landets barnefamilier mottar reklame her, sier Kjetil Pettersen, markedsanalytiker i Posten. Tidligere undersøkelser har vist at reklame i postkassen oppfattes som mer positivt enn innstikk i avis. Nå kommer det også frem at man når flere med en DM i storbyene enn med instikk i storbyavisene. – Faktisk når man 200 000 flere personer i storbyene med DM enn med avisinnstikk. God miks Undersøkelsen konkluderer med at man ved å bruke postkassen i medieplanleggingen styrker muligheten til å finne den beste kanalmiksen. Den viser også effekten av å kombinere tv, web og postkassen. – Det gir en dekning på 95,6 prosent. Tv, web og DM er kanaler som utfyller hverandre, og kombinasjonen av dem gir optimal dekning, sier Pettersen. Dessuten får man i denne nye multimedieundersøkelsen (MMU), målt kanalenes eksklusive dekning. I kombinasjonen tv, web og postkassen vil det vær mer enn 330.000 personer som kun nås via postkassen. Undersøkelsen er utført av TNS Gallup, i samarbeid med Mediebyråforeningen, Mediebedriftenes Landsforening, Annonsørforeningen (Anfo) og de aller fleste forlagshus/medier. Tekst: Håvard Jørstad Foto: Birger morken

6

Post-&Bringavisen mai 2013

Undersøkelser viser at mange, som August, gjerne vil ha pakken rett i postkassen.

Populære småpa Kundene har tatt godt imot den nye tjenesten «Småpakker i postkassen», som ble lansert i januar. n – Vi ser en fin volumøkning i et stadig voksende netthandelsmarked, og ligger godt an til å nå målet vi har satt i 2013, sier Catharina H. Olstad, seniorrådgiver i divisjon E-handel. Blant dem som har tatt i bruk løsningen er Platekompaniet. – Vi sender mellom 80 og 90 prosent av pakkene i postkassen, noe kundene våre synes er kjapt og enkelt.

rett i kundenes postkasser. Det egner seg spesielt godt når pakken er forholdsvis liten og lett, og innholdet har en relativt lav verdi, som for eksempel småelektronikk, spill, bøker og kosmetikk. Småpakker går i brevstrømmen, og sendes den som A-post, er den som Vi er fornøyd med den nye løsningen, regel framme hos mottakeren allerede som også gjør det rimeligere dagen etter bestilling. for oss, sier Nora Indreeide i – Nettbutikkene opplePlatekompaniet. ver det som en forenkling at de nå bare trenger å forEnklere for kunden holde seg til en tykkelsesE-handel «Småpakker i postkassen» ble grense ved forsendelse av varer – under eller over 7 introdusert som et enkelt og smidig alternativ for netthandelsbe- cm tykk. Som forventet kommer mye drifter som ønsker å sende småvarer av volumet fra andre brevtjenester, men


«Tørr i kjeften og med hjertet utenpå kroppen følte jeg en enorm lykkerus».

Folkefesteventyret Alle kan løpe, viser det seg.

akker vi ser også at helt nye aktører i Norge og Norden bruker Småpakker, sier Olstad. Viktig valgfrihet Den nye tjenesten er en viktig del av Postens netthandelssatsing. Undersøkelser viser at mottakere gjerne vil velge hvordan de får levert varene de har kjøpt på nettet. – For netthandelsaktørene er det en styrke å kunne gi kundene sine ulike leveringsalternativer, noe Posten tilbyr gjennom «trekløveret»: Hente på Posten, få levert hjem på kveldstid eller få levert rett i postkassen. Postkassekanalen er en viktig del av trekløveret, og vi ser helt klart at Småpakker fyller et

behov i markedet, sier Gunnar Henriksen, direktør i divisjon E-handel. –Volumveksten for Småpakker tegner godt, og jeg ser fram mot å følge utviklingen. Platekompaniet er en av kundene som setter pris på Posten-konsernets netthandelssatsing og den nye divisjonen for E-handel. – Nå har vi fått én kontaktperson som gir oss helhetlig oppfølging og kommer med ideer – og som har oversikt over alle tjenestene og produktene Posten tilbyr, sier Indreeide.

Småpakker Leveres rett i mottakerens postkasse.

Jeg har vært med på et eventyr. I alle fall kaller arrangøren av Holmenkollstafetten dette løpet «Vårens vakreste eventyr». Hvis noen for to år siden hadde fortalt at jeg kom til å løpe med startnummer foran og Posten-logo bak, hadde jeg bedt dem ta en tur til fastlegen. Og jeg tror verken jeg var noe vakkert eller eventyrlig syn, der jeg hikstet meg inn i vekslingsfeltet for å plante stafettpinnen i neven til sjefen. Men, hva følte jeg da? Tørr i kjeften og med hjertet utenpå kroppen følte jeg en enorm lykkerus. Jeg hadde gjort det – løpt en etappe i verdens største stafett.   Og hva er så spesielt med dette? Jo, jeg har alltid hatet å løpe. I alle de grenseløst irriterende løpetestene på skolen gjorde jeg meg usynlig. Jeg lot som om resultatet også var usynlig. Det var ingen som oppmuntret meg til å ha det gøy med løpingen heller. Det var bare å komme seg gjennom det. I alle år har jeg altså trodd at løping ikke var for meg. Men for to år siden løsnet det. Etter å ha fått tre barn var det om å gjøre å finne en lett tilgjengelig form for trening. Løping krever kun et par sko. Og friske bein.   Plutselig var det blitt så gøy, at jeg fikk samlet en gjeng på jobben til å stille lag i årets Holmenkollstafett. En fin gjeng damer og herrer fra fem ulike avdelinger i Konsernstaber. Noen kjente hverandre godt fra før, andre ikke. Felles for alle 15 var at dette ville vi gjøre sammen. Vi utviklet et samhold på tvers, og stemningen løpsdagen var ubeskrivelig. Ute i feltene så vi andre Posten- og Bringløpere, som vi heiet på, eller slo av en prat med. Og alle på laget gjennomførte. I år deltok 10 lag fra Posten og Bring – klarer vi flere neste år? Bli med! 

Kan sendes som A- eller B-post til inn- og utland. Max 2 kg. Mest aktuell når varen har lav verdi. Ikke sporbar.

Hege grubben redaksjonssjef

Tekst: Signe Steinnes Foto: Birger morken

mai 2013 Post-&Bringavisen

7


«Vi trenger en partner som kan levere i hele landet på en god måte» Tom Andersen, Baresko.no

Kundemøtet

Kunden: Baresko.no Kundeforhold: Posten har distribuert sko for dem siden 2010.

Om Baresko.no: n 3 heltidsansatte. Omsetning på 5,6 millioner kroner i 2012. n Den første norske nettbutikken som bare selger sko. n Lager og administrasjon i Tønsberg.

Baresko.no sender fottøy til hele Norge. De mange utleveringsstedene gjør Posten til førstevalget.

Utleveringssteder: Posten har gode tjenester, og samarbeidet fungerer bra. Vi trenger en partner som kan levere sko i hele landet på en god måte. En av grunnene til at vi har valgt Posten, er at de har et stort utvalg av utleveringssteder. fraktpris: Vi tilbyr kundene gratis frakt og bytte, noe mange nettbutikker gjør. Det betyr at vi har store fraktutgifter i forhold til omsetning. Da er selvsagt fraktprisen veldig viktig for oss. Vi har fått tilbud fra andre aktører som har noe lavere porto. Vi har imidlertid 8

Post-&Bringavisen mai 2013

vektlagt tryggheten og tjenestene til Posten. Foreløpig er det ikke verdt å bytte. Volumberegning: Vi selger sko, som er relativt lette varer. Men siden skoesken er ganske stor, blir vi volumberegnet. Det som er utfordringen, er at utenlandske aktører – som nettbutikker i Sverige – blir portoberegnet på en annen og mer gunstig måte. Vi sender med Servicepakke, mens svenske aktører sender med CarryOn HomeShopping. Posten Norge bør være bevisst på at dette kan oppleves noe urettferdig for norske aktører.

Leveringskvalitet: Leveringskvaliteten er veldig god. Det er svært sjelden at vi opplever feil. Det har selvsagt hendt, men når man har såpass mange forsendelser, må man regne med at det skjer noe. Oppfølging: Oppfølgingen fungerer bra. Kontaktpersonen kontakter oss med jevne mellomrom og sørger for at tingene fungerer som de skal.

TEKST: signe steinnes


Nomi n noen d er kjenn u er!

Mai

Slik nominerer du:

1 2 3

Lysegrått vil være sølv (metallet), hvit trykkes.

Skriv navn, epostadresse og mobilnummer til den som nomineres. Skriv en kort oppsummering av hendelsen som utmerker seg. Send nominasjonen til: hjerteforkunden@posten.no

Kriterier:

Månedens medarbeider med hjerte for kunden

Minst ett av kriteriene under må være oppfylt. Alle forretningsområder kan nominere kandidater til prisen, også staber. n Utmerket seg som en god ambas-

sadør for Posten eller Bring.

Andreas Bergströms ekstraservice reddet husbyggingen til en superfornøyd kunde.

Snarrådig spesialservice Sjåfør Andreas Bergström visste råd da han leverte til en adresse hvor ingen var hjemme. n I disse dager jobber svenske Gabriel Börjesson iherdig med å bygge et nytt hus i Göteborg. Den jobben kunne vært kraftig forsinket om det ikke hadde vært for Bring-sjåfør Andreas Bergströms innsats. Slu snekker «Med dette vil jeg uttrykke takknemlighet for Andreas Bergströms hjelp og service». Slik startet Börjesson e-posten som imponerte juryen til å utnevne Bring Expresssjåfør Andreas Bergström til månedens medarbeider «Med hjerte for kunden». Börjesson hadde bestilt tre paller med materialer, med hjemlevering fra Bring. Han måtte jobbe på leveringstidspunktet, men fikk sin snekker til å motta dem. – Men snekkeren dro hjem, og jeg satt fast på jobben uten bil, sier Börjesson. Ordnet seg med omvei Dermed var ingen hjemme til å motta varene. På vei til huset ringte sjåfør Berg-

borg i syv år, og mener at det å ha «hjerte for kunden» gjør hverdagen bedre. Fornøyde kunder gjør jobben lettere, og han ble svært glad for mailen fra Börjesson. – En sånn tilbakemelding kan man leve ström rutinemessig til kunden – som naturlig nok var svært frustrert over situasjo- på en stund. Man gjør ofte lignende ting nen. For den 34 år gamle sjåføren var ikke uten å få «kred» for det. Kundene sier som problemet vanskelig å løse. regel ifra når de er misfornøyde. – Vi skal jo finne nye veier, så jeg spurte Mikael Karlsson, Bergströms sjef, omom jeg skulle hente ham på jobb. Det var taler ham som en profesjonell. En som fredag og materialene var viktige for byg- alltid behandler kundene på en hyggegingen. Det tok et kvarter å hente ham, lig og handlekraftig måte, og skaper tillit men da slapp han å vente over helgen på på kort tid. Derfor nominerte han også varene, sier han. Bergström som månedens Etter å ha hentet kunden, «Med hjerte for kunden»hjalp Bergström til med å bære medarbeider. Hos husbyginn materialene – noe som ikke ger Börjesson har han defimed hjerte inngikk i avtalen. Deretter kjørnitivt bygget tillit. for kunden te han Börjesson tilbake på jobb. – Dette gjorde at dere fikk – Dette gjorde at jeg slapp å en utrolig fornøyd kunde legge inn ny bestilling, bli sur på snekke- som vil prate godt om Bring i lang tid ren, samt ta fri fra jobb for å møte opp til fremover. Ved hjemleveranser kommer jeg nå alltid til å spørre om jeg kan velge en ny leveranse senere, sier Börjesson. Bring, sier han. – Alltid profesjonell For Bergström var servicen en selvfølge. Tekst: Håvard Jørstad Han har jobbet for Bring Express i Göte- Foto: Ida Lindström

n Fått en positiv tilbakemelding fra

en kunde, for eksempel gjennom medieoppslag, leserbrev, epost, brev, sms eller telefon.

n Spilt noen andre i verdikjeden

gode til det beste for kunden.

n Lyktes med ny kundekontrakt n Fremhevet kunden i ledermøter

eller avdelingsmøter.

n Kommet på en ny idé som kan

settes ut i praksis og gi verdi for kunden.

n Tatt initiativ til eller arrangert et

vellykket kundeseminar.

#

hjerteforkunden Publiser ditt bilde på Instagram og tag det med #hjerteforkunden og #postennorge.

n Postsjåfør Ole Johansen ble

månedens medarbeider i april.

mai 2013 Post-&Bringavisen

9


Notert

Notert

Vis deg fram på Instagram! Vi synes det er spennende å få et innblikk i arbeidsdagen til ansatte i Posten og Bring over hele landet. Derfor har vi viet denne siden til Instagram-bilder dere selv legger ut. Merk bildet ditt #postennorge neste gang, så kommer det kanskje på trykk her.

Postbromantikk @iselilja83 rir inn i en idyllisk soloppgang over den flotte Karmsund-brua.

Trår til i varmen @ewnypewny melder sesongpremiere for shorts på jobb hos Bring Citymail i Sverige.

Kongen av gata Langs veiene i Molde er det få kjøretøy som er like majestetiske som @rogertheman sin ScaniaR560.

Løper for å levere Stafettpinnene ble hurtig levert av @signesteinnes og andre medarbeidere under åretsHolmenkollstafett.

Nå kan du også følge oss på @postennorge.

10

Post-&Bringavisen mai 2013

Les mer om tjenesten på www.instagram.com


å p n v a N n e s s a k post

Leder for adresser og inntektssikring, Unn Sjøholt minner om at det er viktig med navn på postkassen.

rer i juni en kampanKampanje: Posten gjennomfø postkassen. på n nav je for å få folk til å sette ved å dele ut e roll ig vikt en Budene vil spille navn. Brevet vil ha brev i postkasser som mangler i lokket. Mottaker en liten «navnelapp» hengende eller benytte sen kas på kan klistre navnelappen . Målet med pris halv til t skil sse tilbud om postka tig merking av kampanjen er økt kvalitet: Rik ten kommer frem postkassene skal bidra til at pos til riktig mottaker. ig i juni, i god tid Kampanjen gjennomføres tidl før sommerferien. rdring generelt, – Mangelfull merking er en utfo tkasseanlegg pos tiv, sta og spesielt på postkasse inn. Meningen og ut e my er flytt og steder der folk n på postkassen er å hjelpe flere til å sette nav rksomhet, sier me gjennom å skape positiv opp inntektssikring og er ess Unn Sjøholt, leder for Adr ute i somrer vika nge ma er det Hun opplyser at n nav på postkasmer, og at riktige og godt synlige sen er viktig for dem. rken Tekst og foto: Birger Mo

å p t t a b a R navneskilt

Tilbud: Kampanjen gjennomføres torsdag 6.6 og fredag 7.6. Tilbud om rabatterte postkasseskilt vil vare ut juni. Det kommer info om dette på plakater og skjermer på Post i Butikk, og på posten.no og postkontor i perioden.

Kul dagsjobb!

Jobb: Bor du i eller i nærheten av Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger? Posten skal være tilstede på VG-listeshowet for å vise fram våre digitale tjenester. Vi trenger gode ambassadører til vår stand. Du er god på internett og sosiale medier, og liker å snakke med nye mennesker. Vi tilbyr god opplæring, en innholdsrik dag og konsert. Send epost om hvorfor vi bør velge deg og hvilken by som er aktuell: victory.cruz@posten.no eller ring 92 44 08 48.

mai 2013 Post-&Bringavisen

11


Foto: Nils Midtbøen

Tone Johansen har byttet ut den røde postuniformen med en svart vekteruniform. På Gardermoen kontrollerer hun passasjerer og bagasjen deres før flyavgang.

I Post i Butikk i ICA på Sagene er betjeningen svært fornøyd med å få inventar fra nedlagt postkontor.

Gjenbruker utstyr Skrankeutstyr fra nedlagte postkontor blir gjenbrukt i Post i Butikk med gammel innredning. n Post i Butikk i ICA på Sagene i Oslo har fått utstyr fra nedlagt postkontor. Tilsammen 80 Post i Butikk med gammelt interiør får nytte av gjenbruken. Av 149 postkontor som skal omgjøres til Post i Butikk, har 103 nytt konsept som skal gjenbrukes. Inventar skal også gjenbrukes i 23 bedriftssentra. Seniorrådgiver Morten Stene i Kjedekonsept Post forteller at det ble tenkt gjenbruk allerede ved innføringen av nytt postkontorkonsept. – Vi sparer både penger og miljøet med dette. 170 nye Post i Butikk får nytt interiør, men de får også noe gjenbruk fra postkontor, som vekter og infoskjermer.

Profilerte kontaktpersoner Nå får Postens kontaktpersoner som jobber med Post i Butikk eget profileringstøy. n Mange medarbeidere i Posten møter ansatte i Post i Butikk. Kontaktpersonene vil blant annet stå for opplæring av postansvarlige hos samarbeidspartnere. Seniormarkedsrådgiver Marianne Dokka sier at det er viktig at de butikkansatte raskt ser at vi kommer fra Posten. Dette ikke er et krav, men et ønske. Det handler om å opptre helhetlig og gjennomført. – Profiltøy har vært etterspurt, men dette er ikke noen uniform. Målgruppene er driftskonsulenter, distriktssjefer, opplæringsansvarlig og alle andre Posten-representanter som er i kontakt med ansatte i Post i Butikk, sier Dokka.

12

Post-&Bringavisen mai 2013

Fra pakkeskanning «Speeddaten» med G4S på Østlandsterminalen ga full klaff for Tone Johansen. GARDERMOEN: Etter 32 år i Posten, de siste årene på Elisenberg postkontor, har hun nå fått jobb som vekter i sikkerhetskontrollen på Gardermoen. – Det er bare å hoppe i det og tørre å prøve, oppfordrer 51-åringen.

Møte mennesker Da hun ble fortalt om rekrutteringsmøtet som skulle arrangeres med sikkerhetsselskapet G4S på Østlandsterminalen, var hun ikke i tvil om å ta turen. Postkontoret hun har jobbet på er blant dem som skal legges ned.

– Jeg følte på meg at det var en jobb som kunne passe for meg. Det gir meg mye å møte mennesker og jobbe blant folk, sier den blide dama. Sammen med andre interesserte fikk hun høre mer om arbeidsgiveren – og bli «speedintervjuet». – Speedintervjuet er et kort intervju på 15–20 minutter hvor vi stiller de mest grunnleggende spørsmålene opp mot kravene vi stiller til kandidatene våre. De aktuelle blir deretter kalt inn til nytt intervju og tester, forklarer rekrutterings-


Vil du på speed-interv ju?

HR-avdeling en p terminalen vi å Østlandsl i samarbeid med G4S arra nger «speeddate» e en ny 5. juni. Kontaktperso n: Bente Myrvo ld.

g til menneskeskanning ansvarlig i G4S, Trude Johansen. Gode egenskaper Mange som har jobbet på postkontor har flere av egenskapene som G4S ser etter. – De er blant annet vant til kundeservice, å jobbe i team og å tilpasse seg et miljø hvor man møter mange ulike mennesker. De må også ha helse til den fysisk krevende jobben det er å være vekter. I tillegg må de ha plettfri vandel, kunne norsk og engelsk og ha førerkort, forteller hun.

«Det er en helt ny start. Jeg har en god følelse.» Tone Johansen

Sammen med en kollega fra Solli postkontor har Tone Johansen byttet postuniformen med vekteruniform. Etter et vekterkurs på tre dager, 12 dager med teori og to tester, er hun i gang med praksisen. Etter 22 dager med en praksisinstruktør ved sin side skal hun ta avsluttende tester og søke luftfartstilsynet om sertifisering. Ny start – Det har vært litt uvant å sitte på skolebenken igjen, og jeg har av og til følt meg helt tom i hodet etter en

kursdag. Men vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor. Det er viktig å være positiv, se løsninger og være villig til å omstille seg, råder hun. Selv har hun fått ny jobb, flyttet

fra Oslo til Jessheim og kjøpt seg bil. – Det er en helt ny start. Jeg har en god følelse. TEkst og foto: Signe steinnes

Nøkkeltall per 31.mai 2013 Hittil

Juni

Plan 1. halvår

Antall postkontor lagt ned

29

9

38

Antall Post i Butikk opprettet

32

12

44

Antall bedriftssenter opprettet

4

1

5

mai 2013 Post-&Bringavisen

13


Foto: Ketil Edmond Fjeld

norge rundt

Pausegym ALNABRU: Klokken 13.00 starter cd-spilleren på HRsenteret. Det er tid for 10 minutter med pausegymnastikk. Oppslutningen er som vanlig høy, det strekkes og hoppes, humøret er på topp – dette er forebygging av stive skuldre i praksis, skriver Ketil Edmond Fjeld i en epost til oss.

Stafettlag på TV 2 OSLO: Et lag sammensatt av medarbeidere fra Konsernstab Kommunikasjon deltok under «vårens vakreste eventyr» lørdag 11. mai. I år ble Holmenkollstafetten, verdens største stafett, arrangert for 90. gang. «Team Posten Norge», som laget kaller seg, deltok for første gang. Fredag morgen var de gjester hos Signe Tynning i «God Morgen Norge» på TV 2. En morsom opplevelse, og en perfekt oppladning foran selve dagen. Neste år går de for ett rent herrelag og ett damelag. Posten stilte med til sammen seks lag mens Bring stilte fire lag.

Fremtidens postkunder på besøk KJELSÅS/OSlo: Førskole fra Grefsenlyst barnehage fikk nylig omvisning på Kjelsås postkontor. Her fikk de et innblikk i hva som skjer på en arbeidsplass som snart er historie. Innen podene begynner på skolen, er postkontoret nedlagt. – Disse barna er blant de siste som får oppleve postkontorene, og derfor syntes vi dette var en god idé. Og det vi tar som en selvfølgelighet, er jo en spennende verden for dem, sier distriktssjef Torgeir Svinsaas Einum, som sto for guidingen. Barna fikk blant annet både kikke og sitte på postvekta, hilse på postmannen, se på pengeskrinene og kikke inn i hvelvet. – Kan dere fange tyver inni der? undret Max (5). Lukas (6) hadde sin teori om hva som tar mest plass i postlasten. Bak fra v. Christian, Max, Sofia, Thea Louise, Lukas, Petter. Foran fra v Ingvild, Leah og Leah

Vinn ! i n i m d iPa

Foto: Nils Midtbøen s! g tipssteos o o t o f ditt det be Send inårents slutt premieredsmini!

Ved

a ed en iP o tipset m osten.n p nen@ redaksjo

Around the world KARIANNE ØEN i Bring Kundeservice i Kristiansand er aprilvinneren i Around the World. Hun får en Bring-profilert treningsdress, håndkle og sitteunderlag i premie. Karianne løper, trener friidrett og går turer i skogen og på fjellet. – Jeg liker konkurranser og det er motiverende å se om jeg når mine treningsmål. Årets største mål er å fullføre Luberon halvmaraton i Provence Frankrike i oktober. Jeg var med for første gang i fjor.

Around the world

atw.posten.no er konsernets portal for registrering av trening og fysisk aktivitet. Samle poeng og bli med i trekningen av flotte premier.

Malerisk levering BIRTAVARRE: Hei, tok dette bildet av postbilen med Lyngsalpene i bakgrunnen sommeren 2012. Har nå senere fått dette bildet malt, og hengt på veggen. Alle som har sett maleriet, de er svært begeistret. Vedlagt har jeg bilde av maleriet, men gjør oppmerksom på at maleriet er mye klarere enn vedlagt bilde viser. Av og til er jeg vikar som landpostbud ved Birtavarre postomdeling, skriver Jens A. Simonsen i en epost til oss.

Foto: thor kristiansen

14

Post-&Bringavisen mai 2013


Foto: birger morken

Send ditt tips til redaksjonen@posten.no

Flunkende nye 45-fotere SJURSØYA: Driftsleder Knut Erik Andersen i Bring Warehousing tar en siste sjekk på de nye 45 fot store Posten-containerne i depotet på Kongshavn i Oslo. Han forteller at de på eget verksted på Sjursøya (Skur 89) har montert LED-lamper inne i alle containerne. Containerne skal monteres på chassis for deretter å settes inn i biltransport i hele landet. Det pågår for tiden omfattende arbeider på hele kaiområdet. En nedfart fra Mosseveien til hele kaiområdet gjør at Brings containerdepot er flyttet til området ved skrapterminalen. Bring har fått nytt skur nærmere kaikanten for å gi plass til den nye adkomsten. Nåværende Skur 74 skal rives. Den nye godshavna i Sydhavna vil tilsvare 34 fotballbaner og vil kunne ta imot alle typer gods. Norges største godshavn skal stå ferdig i 2015, og all containertrafikk i Oslo samles på Sjursøya.

Gå på kontoret HAUGESUND: André Berning prøver seg på gående kontorarbeid. Det er mulig hos Posten og Bring Kundeservice i Haugesund (PBK). HMS har stor oppmerksomhet i avdelingen, og et av tiltakene er kontormøllen, en tredemølle ved pulten. Her kan du jobbe og trene samtidig. Tredemølle ved pulten er også et godt virkemiddel for enkelte med ryggproblemer,og for personer som trenger å være i bevegelse.

Tekst og foto: Birger Morken

Til odel og eie HAUGESUND: Posten og Bring kundeservice har trålet heiene og sentrum i Haugesund etter naturposter. Innsatsen i friskverntiltaket i regi av Haugesund idrettslag, ga kundeservice vandrepokalen til odel og eie etter tre napp. Og det foran bedrifter som Statoil, Aibel og Haugesund kommune! Tiltaket er en konkurranse mellom næringslivet på Haugalandet. Bedriftene kjøper kart, og medarbeidere går ut. Kundeservice vant også 2012, men hittil i år ligger Sjøfartsdirektoratet foran, så nå er det bare å henge på, forteller Brita Røksund, Birgit Sørhus og Målfrid Grønningen med pokalen, som 20 medarbeidere har en bit av.

Posten i musikkvideo OSLO: Nylig slapp den Oslo-baserte rapperen Danny og tidligere Idol-finalist Bjørn Johan Muri en ny låt. Med en låttittel som lød «Brevduer» inviterte de naturlig nok Posten med på innspillingen av musikkvideoen. I videoen ser man snurten av et par Posten-ansatte, mens Muri selv sykler rundt på en postsykkel. Se musikkvideoen på

Foto: birger morken

mai 2013 Post-&Bringavisen

15


Den nye distribusjonsløsningen har blant annet gitt Vivian Homstad og de andre postbudene nye lasterutiner. De nye el-kjøretøyene har mindre plass, og må derfor lastes to

Ny posthverdag fra nord Bølgesortering og satellitter innføres nå over hele landet. I mars fikk postbudene i Trondheim ny hverdag. n – Om ikke alt er på plass ennå, så får vi i alle fall ut posten. Folk er innforstått med at det er litt lange dager i begynnelsen, og at vi må justere ting underveis. Men vi har fått gode lokaler og er veldig fornøyd med fasilitetene, sier nestleder ved satellitten på Heimdal i Trondheim, Vivian Homstad.

16

Post-&Bringavisen mai 2013

Arbeidsdager utendørs I Trondheim innførte de den nye distribusjonsstrukturen i mars. Antall distribusjonsenheter er redusert fra sju til fem. All rutesortering er samlet på postterminalen. Bølgesortering er innført – det vil si at man sorterer i to omganger på samme reol – og med det er antallet reoler redusert fra 82 til 40. Samtidig er det etablert fire satellitter hvor

budene møter opp og laster ferdigsortert færre kjøretøy siden man jobber lenger ute. post. I tillegg er 44 dieselbiler erstattet med Slik sparer vi kostnader for å møte volum20 nye el-kjøretøy. Omleggingen har nedgangen. Den nye ruteført til flere nye rutiner for postbudene. og satellittstrukturen legger – Det er mindre plass i en el-jeep, også til rette for bruk av alså derfor må man laste i to omganger ternative og miljøvennlige Jobber smartere kjøretøy. Postkassene skal – på morgenen og i lunsjen. I tillegg fortsatt betjenes selv om har vi lengre ruter, og du blir et rent utendørspostbud. Overgangen er nok uvant vårt tradisjonelle volum synker, og ingen er for mange, men så lenge været er fint, går bedre i stand til dette enn postbudene våre, det bra, sier nestlederen. sier Steinar Magnussen, leder for sentral gjennomføringsstøtte. Sparer kostnader – Hensikten med den nye løsningen er å Læringsprosess sentralisere reoler og redusere innetiden. Stavanger, Stokke, Drammen, Bodø og Færre reoler krever mindre areal, og vi får Tromsø er blant stedene som starter opp


Jim Sandin har delt ut post i Rosengård i fire år, men aldri følt seg truet.

Postlevering i beryktet bydel Jim Sandin i Bring Citymail leverer post i Sveriges mest beryktede boligområde. ganger om dagen.

til sør

n – Jeg har delt ut post i Rosengård i fire år og har aldri følt meg truet eller trakassert, sier han. Medienes bilder av steinkasting og brennende biler har gjort Rosengård i Malmø til Sveriges mest omtalte boområde. Med sitt dårlige rykte høres det ikke akkurat som noe drømmemiljø å levere post i, men det er ikke Bring Citymails sykkelbud Jim Sandin enig i.

– Akkurat nå pågår renovering og da flyttes folk frem og tilbake, men jeg får som regel samlet sammen puslebrikkene slik at jeg får levert. Og renovering trengs. Området som Sandin leverer i preges av slitasje. Enkelte oppganger er så nedslitte at det nesten ikke er til å fatte – nesten som hentet fra en gammeldags amerikansk politifilm.

med den nye distribusjonsstrukturen før sommeren. Bergen hadde oppstart i november. Endringene berører alle ansatte i Distribusjon. For kundene vil konsekvensen være at posten kan komme til andre tidspunkter enn tidligere, som følge av at rutene er lagt om. – Planleggingsarbeidet har mange hensyn å ta, både når det gjelder ansatte, kvalitet og økonomi. Ledere, stab og postbud er inne i en læringsprosess nå for at dette skal bli solide distribusjonsløsninger vi kan møte framtiden med, sier Magnussen.

Dårlig rykte Sverige Farlige fordommer Rosengård er egentlig et vakkert stedsnavn. Ryktet I vinter var Rikard Spålseus, informastedet har fått de siste årene er dessverre ikke like sjonssjef ved Bring Citymail, ute og besøkte Sandin vakkert. Men selv om han kjenner seg trygg når han levepå jobb i Rosengård. Det han husker best var da de rer post der, innrømmer han at det kan være et problemskulle levere post til en mottaker med en ødelagt dør. område på flere vis. – Rosengård er svært segregert. I enkelte kvartaler bor Brevsprekken var også ødelagt slik at de ikke fikk det ingen med svenskklingende navn og husene er veldig brevene gjennom. Etter en stund hørte de at noen rørte seg bak døren. Spålseus fryktet det verste. nedslitt, forteller han. – Men den som kom ut var en liten jente, kanskje Ett av stoppene til Sandin er den beryktede Herrgården, fem år. Hun så glad ut og lurte på hva de ville. Det der det var voldsomme opptøyer for en tid siden. Både oppsummerer det som Rosengård handler om. Forher og andre steder langs ruten er det en utfordring at dommene er langt farligere enn virkeligheten. postmottakerne ganske enkelt har forsvunnet. – Det er vanlig at folk flytter uten ettersending her. Veldig få lar høre fra seg.

Tekst: Signe Steinnes Foto: Thor Nielsen

Slitasje Sandin har levert post i området i fire år. Tross en del utfordringer har han stålkontroll på postleveransen.

Tekst: Håvard Jørstad og Rikard Spålseus Foto: Julia Lindemalm

mai 2013 Post-&Bringavisen

17


Da Judith Ørke ville bli overtallig ved omleggingen av Haugesund postkontor, fikk hun jobb på kjørekontoret til Bring Cargo.

Kjetil Håland og Martan Osmanjev ser fram til å forlate terminalen fra 1946. 18

Post-&Bringavisen mai 2013

– Nå skal vi levere enda bedre tjenester til kundene våre, sier distribusjonssjef Anne Torild Severeide.


Harald Selsås, leder innland og offshore Bring Cargo - Det er en rivende utvikling i Haugesund. Mye spennende industri etableres i forbindelse med offshore. Her er godt sykkelterreng hele året.

Malin Odde, leder Kundeservice - Haugesund er en ramsalt by som er sentrum for Haugalandet. Haugesundere er patriotiske og stolte av å vise seg og byen fram.

Øivind Staveland, Vamp - Haugesund by er raus og imøtekommende, mener frontfiguren i Vamp. Gruppen har 20års jubileum som plateartister. De kommer ut med en samleplate «To med alt».

Vekk med gjennomtrekk Martan Osmanjev og Kjetil Håland i Haugesund ser fram til å flytte inn i en vanntett og varm terminal. n Ferjekøen til Norges minste kommune, Utsira, snor seg gjennom Bring Cargos lasteområde på Risøy i Haugesund. Midt blant parkeringsplasser, kontorbygg, cruisebåthavnen og en planlagt rundkjøring vaier de grønne Bring-flaggene. – Vi har et godt miljø her på kaien, men den nye terminalen blir en bedre arbeidsplass på mange måter, sier produksjonsleder Kjetil Håland og lærlig Martan Osmanjev. De beskriver hvordan vestavinden kan herje tvers gjennom terminalbygget. – Nå kan vi endelig ta imot kunder og gjester uten å være flaue, sier distriktssjef Magne Olav Strand og peker rundt i brakkebygget og bort på den slitte terminalen. 1. september flytter Bring inn i nybygget på 5 500 kvadratmeter. Der skal Operations, Cargo og Post samles. Haugesund distribusjonsenhet er inne allerede 3. juni. Bring Cargo i Haugesund flytter inn med alle sine avdelinger: Stykk og partigods inn- og utland, fly- og sjøfrakt og offshore. Eneste selger, Vegard Birkeland,

markedet. Tre team med til sammen 52 faste medarbeidere betjener postbokstjenesten og privatdelen. Servicen foregår via telefon, e-post, brev, fax og sosiale kanaler. Leder Malin Odde forteller at Kundeservice hele tiden merker forandringene i samfunnet. Medarbeiderne har en immed en av de største omsetningene i Nor- ponerende kunnskap. Den kommer godt ge, er med på flyttelasset. Haugesund er med når de skal håndtere henvendelser for øvrig Brings tredje største fly- og sjø- som gjelder alle ulike forretningsområder fraktavdeling i Norge. i både Posten og Bring. Avdelingen flytter ikke inn i det nye fellesbygget. Fikk ny jobb – Vi har også support for Digipost, Judith Ørke (49) er én av fire på kjøre- og noen lurer faktisk på om den fysiske kontoret. Der har hun jobbet siden postkassen vil bli tatt ned. Med økende januar etter å ha sittet bak skrannetthandel får vi også henken på Haugesund postkontor de vendelser fra vettskremte siste årene. folk som feilaktig har klik– Da beskjeden kom om at postket på annonser for ulovlig Postnummeret kontoret skulle legges ned, fikk jeg innførte legemidler og som god hjelp av sjefen min til å skrive spør om det er lurt å melde søknader og CV. Hun var selv i samme si- seg for å få strafferabatt. Det er mye uvituasjon. Jeg søkte på jobben hos Bring og tenhet blant folk, og mange er for ukrier veldig glad jeg fikk den. tiske til hva de legger igjen av personlige Ørke oppfordrer andre i hennes situa- opplysninger på nettet, sier Odde. sjon til å stå på. – Her jobbes det kontinuerlig med – Jobber kommer ikke dalende. Du må kundedialogen for å tilfredsstille og imøse muligheter selv, understreker hun. tekomme denne. Det er jo kunden som er sjefen, fastslår hun. Kunnskapsrike I Haugesund ligger også den ene av Posten og Brings to Kundeservice for privat- Tekst og foto: Birger Morken

5527 Haugesund n Folketall: 35 670 n Areal: 72,72 km² n En region med rundt 150 000 mennesker n Attraksjoner: Filmfestivalen med Amandaprisen, Sildajazz n Kjente haugesundere: Kolbein Falkeid, Vamp, Enslaved, Hanne Krogh, Susanne Sundfør, Susanne Wigene, Einar Steensnæs

Neste gang reiser vi til Haugesund

3003 Drammen

mai 2013 Post-&Bringavisen

19


En av gutta Midtpunktet Caroline Thoresen (22) Tittel/arbeid:

Sjåfør hos Posten Skien Transport. Vara ungdomskontakt hos Postkom.

Sivil status:

Forlovet, planlagt bryllup i 2014.

Interesser:

Brodering, turer i skog og mark, reising og jobbing.

Caroline Thoresen brukte over 100 000 kroner på å oppfylle den store drømmen: Å bli tungtransportsjåfør. n Et Bring-vogntog på 20 meter og et titalls tonn vrenger inn på varemottaket hos en parfymebutikk i Seljord. Ut av et av Brings største kjøretøy klyver en jente på 22 år, 1.69 meter og 55 kilo. Kunden sperrer øynene opp, og kan ikke dy seg for å spørre: – Kjører du den store bilen der?! Ujålete sjåfør Det er ikke første gang sjåfør Caroline Thoresen får det spørsmålet, og garantert ikke den siste. Som regel responderer hun med et smil. Når hun klatrer opp i førerhuset igjen, spør vi om ikke det å levere parfyme er midt i blinken for ei jente på hennes alder. Hun ler. – Nei, jeg er ikke så glad i sånt. Jeg er litt mer guttejente. Guttejente eller ei – utseendemessig står hun i sterk kontrast til hva de fleste forbinder med en stereotypisk lastebilsjåfør. Likevel anser hun ikke fysikken sin som noe hinder i et mannsdominert yrke med tunge tak. Snarere tvert i mot. – Alt går om jeg legger viljen til, og det er moro å vise gutta hva jeg kan. Dessuten har jeg en fordel som ikke mine mannlige kolleger har; jeg behøver bare å smile pent om jeg trenger hjelp, humrer hun. Tøffe tider Selv om 22-åringen nå ruller rundt på tolv brede hjul, startet hun på to tynne. Som 15-åring fikk hun ettermiddagsjobb i Posten Skien Transport, og ble snart sykkelbud. Allerede her ble tøffe og tunge tak en vanesak. – Jeg husker spesielt vintrene. På det verste måtte jeg bære sykkelen i 15 centimeter dyp snø for å komme meg gjennom ruta, sier hun. Tenårene bød på tunge tak også privat. Oppveksten ble preget av skilsmisse i hjemmet, og i

Sagt om Caroline

20

Post-&Bringavisen mai 2013

starten av ungdomstiden fikk Skiensjenta påvist dysleksi og Aspergers syndrom. Sistnevnte diagnose byr blant annet på problemer med å fungere sosialt, men Thoresen ville ikke la den sette på håndbrekket for livet hennes. – Diagnosen gjorde at jeg aldri kom meg inn i noen vennegjeng på skolen, og folk kunne feiltolke meg på tonefall og uttrykk jeg hadde. Men – jeg bestemte meg for å nekte kroppen å sette begrensninger for meg. Jeg ville ikke ende opp med et liv alene på et kontor fordi jeg ikke taklet å omgås mennesker, sier hun. Løsningen ble kollegene på jobben. Hun tok ofte turen på jobb bare for å være sammen med noen. Selv når hun hadde fri. – På den måten fikk jeg vært sosial, samtidig som jeg fikk god kontakt med de jeg jobbet med. Jeg tror kanskje det kunne bli litt mye for noen, for jeg kunne være der i tolv timer av gangen. De forsto nok ikke hvorfor jeg var der så mye, for det er veldig få som vet om diagnosen min, sier hun. Knuste sparegrisen Interessen for de virkelig store doningene vokste frem først da hun tok billappen som 18-åring. Omtrent på samme tid valgte hun å forlate skolebenken for godt, til fordel for førersetene til Posten og Bring. – Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at jeg skulle bli lastebilsjåfør. Hun sier at det var en befriende følelse første gang hun satt i førerhuset i et vogntog. Å trone over veien med en ultimat oversikt over omgivelsene ga mersmak, og hun satte seg et mål om å ta sertifikatet for vogntog. Men det var ingen økonomisk støtte å få. – Det endte med at jeg brukte sparepengene mine på å ta sertifikatet på egenhånd. Jeg betalte omtrent 100 000 for det, sier Tho-

resen, som fikk sertifikatet i fjor. 140 timers yrkessjåførkurs var krevende for en ung og rastløs jente med dysleksi, men stålviljen veide opp. Nylig pekte hun nese til dysleksien igjen, da hun imponerte alle under den avgjørende prøven i et kurs i transport av farlig gods. – Læreren sa jeg var den første eleven på 10 år som hadde løst alle oppgavene. Motbeviser skeptikerne Som toppbemanning hos Skien Transport må Thoresen i dag nøye seg med å kjøre mindre biler også, men så lenge hun får kjøre vogntog innimellom, er det verdt det. Selv om hun har valgt en uvanlig yrkesvei for sitt kjønn og alder, har hun fått støtte både hos familie, kolleger og en omsorgsfull samboer. – Jeg tror kollegene mine setter pris på at jeg er her. Hjemme synes de det er litt skummelt, men lillebroren min på 12 har allerede lyst til å følge i mine fotspor, sier Thoresen, som nylig også ble vara ungdomskontakt i Postkom. Også kundene er svært positive når de møter henne. – Jeg har aldri fått negative bemerkninger ute hos kunder, men jeg merker på noen ansikter at de kanskje har litt fordommer. Noen takler nok ikke helt jenter i dette yrket. Da er det bare ekstra gøy å vise hva jeg kan. Nylig ble Thoresen og samboeren forlovet, og de planlegger bryllup i 2014. Nå ser hun frem til sommeren. Først og fremst fordi de skal ut og reise, men ikke minst fordi det åpner for mer tid i førerhuset. – Jeg tar ferie så sent som mulig, så jeg får kjøre mer vogntog når de andre er på ferie.

Tekst og foto: Håvard Jørstad

«Til en så liten jente å være, imponerer hun veldig med de takene hun tar. Hun går veldig inn for oppgaven, og jeg tror aldri jeg har hørt henne spørre om hjelp.»

«Caroline var så ivrig da hun skulle ta sertifikatet for vogntog, at vi nesten måtte bremse henne litt. Det er greit å være ivrig, men det er viktig å være uthvilt og.»

«Man skulle hatt flere med samme arbeidsglede som Caroline har. Hun har en stor ståpå-vilje, og har kommet dit hun er i dag uten hjelp fra noen andre.»

Truls Larsen, kollega

Øistein Lunde, sjef

Ole Rugtveit, plasstillitsvalgt


Caroline Thoresen elsker å kjøre vogntog og har ofret mye for å nå målet sitt.

MAi 2013 Post-&Bringavisen

21


norge rundt

tett p책

Elisabeth h책per hun kan vise andre at det finnes mange muligheter med barn p책 tur. - Lek og mat er det viktigste, sier hun.

22

Post-&Bringavisen mai 2013


Fra kontor til

kun tur

Elisabeth Lau-Henriksen har tatt seg fri fra Posten-jobben i et halvt år for å være ute på tur med datteren Dina (6).

OSLO:

I leiligheten på Årvoll står en pulk på stuegulvet, omringet av en svak eim av bål. Den lånte turkameraten Polly logrer ivrig. De er på «mellomlanding» for å vaske tøy og planlegge neste ferd i norsk natur. Siden midten av februar har Elisabeth og Dina Lau-Henriksen hatt fri fra jobb og barnehage for å være mest mulig ute på tur.

Slippe klokka – Jeg er alene med Dina, og hverdagen er ofte hektisk. Man forter seg hjem, henter i barnehagen, lager middag og legger seg. Feriene blir også ofte fullpakka. Jeg hadde et ønske om å få mer tid, slippe å forholde meg til klokka og ikke vite hvilken ukedag det er. Så har vi et ønske om å være mye på tur og kunne dra på lengre turer hvis vi vil. Slik forklarer hun avgjørelsen om å ta permisjon fra jobben i Produkt, Marked og Industriutvikling (PMI) i divisjon Post i et halvt år. – Dina begynner på skolen til høsten, så dette var en gyllen anledning for henne. Da var det bare å si opp barnehageplassen. Løse planer Til nå har de blant annet vært i Finnskogen, Trillemarka, Snøhetta, Skrim og Dovre – i tillegg til småturer i Oslomarka. De har vært på orrleik og isfiske. I mai skal de nordover, sannsynligvis til Børgefjell. Streng planlegging er ikke deres greie. – Fleksibilitet er viktig. Vi har kanskje en løs plan om at vi skal være på tur en uke, men så kan vi bli lenger eller kortere om vi vil. Det er bare å fylle opp pulken med utstyr og mat og sekken med snacks. På bloggen «utejenter.blogspot.no» kan venner og andre interesserte følge dem. Turduoen har også fått oppmerksomhet i mediene. – Det er allright å vise at det er hyggelig å være på tur med barn og at det finnes mange muligheter. Man trenger ikke bare å gå til nærmeste hytte. Lek og mat er det viktigste for å lykkes. Vi leker ofte at vi er Ronja og Birk (fra Astrid Lindgrens «Ronja Røverdatter», red.

Elisabeth og Dina har fått låne hunden Polly som turkamerat. I mai er de i Nord-Norge.

anm.), så går turen av seg selv. Så må man fylle på med mat regelmessig, gjerne en gang i timen, råder den erfarne turgåeren. 100 utenetter Elisabeth har vært friluftsinteressert siden 20-åra. Dina var på sin første telttur da hun var tre og en halv måned og nådde nettopp sin hundrede utenatt. – Jeg liker best å klatre på steiner og i trær. Og så er det morsomt å bli dratt av Polly, særlig i nedoverbakker, forteller seksåringen.

Elisabeth mener de har funnet roen. – Jeg føler at vi er på den turen vi skal. Tiden flyter, og det er fint. Mobilen er avslått mesteparten av tiden for ikke å tappe batteriet. Hvis jeg plutselig må skrive datoen, kjenner jeg at jeg sliter litt. – Hverdagen vil nok uansett bli hektisk igjen til høsten, men jeg håper vi kan ta med oss noe av roen videre.

Tekst: Signe Steinnes Foto: Birger Morken

mai 2013 Post-&Bringavisen

23


www

nettbutikker

Mine nettfavoritter

Navn: Hege Isaksen Stilling: Nestleder og bud ved Kirkenes distribusjonsenhet

1 2 3

Caredirect.no

Kosttilskudd og hudpleieprodukter. Bra utvalg, og billigere enn på apotek- og helsekostbutikker.

Lunehjem.no

Det meste for hus og hjem. Eksklusivt og spennende utvalg av alt fra puter til god te.

Bergans.no

Jeg er glad i sport, og her finner jeg det jeg trenger av turklær og liknende.

av Børge Lund

24

Post-&Bringavisen mai 2013

Bjørn Henning Rørvik i Komplett (t.v.), Filip Elverhøy i NetOnNet og Maria Ebbestad i Kondomeriet kan glede seg over at det norske folk synes nettbutikkene deres er de beste i landet. Foto: Birger Morken

Folkets nettfavoritter Det norske folk har stemt: Elektronikkbutikken NetOnNet er «Folkets Nettfavoritt». n Via Postens portal «Norges Nettfavoritter» har over 13.000 avgitt stemme i kåringen av egne favorittnettbutikker. NetOnNet mottok nylig heder og ære fra konserndirektør Gunnar Henriksen i divisjon E-handel. – NetOnNet vant en svært jevn kamp om de norske forbrukernes gunst, og fikk flest stemmer i konkurransen, sier Henriksen. – Dette er en utrolig hyggelig be-

kreftelse på alt arbeidet vi har lagt ned. Spesielt fordi det er kundene som har kåret oss, sier Filip Elverhøy i NetOnNet. Kondomeriet og Komplett Bak NetOnNet følger Kondomeriet og Komplett. Det norske folk har nominert og stemt på hele 1.050 unike norske nettbutikker. Felles for de mest populære er kvalitet, service og personalisering av handelen. De

er også aktive i sosiale medier. Publikum setter pris på at de får tilbud om flere leveringsalternativer og gode returordninger. – Dette stemmer godt med de trendene vi ser. Kundene krever minst like mye fra en netthandelsbutikk som fra tradisjonell fysisk handel, sier Gunnar Henriksen. Priser på LOAD «Folkets Nettfavoritt» blir delt ut under logistikk- og netthandelsdagen LOAD 19. september. Da kåres også blant annet «Årets Nettbutikk» for åttende gang av en egen jury.


Ledige Stillinger

hva skjer?

Lederstillinger Produksjonsleder, 37,5 t/u, Region OAØ, Postens Østlandsterminal, Klargjøring Inn 5. Søknadsfrist: 30.05.2013

1. juni Frist for påmelding til høstens voksenopplæringskurs i regi av VOX. Se mer informasjon under «Ledige stillinger» på Mylink.

Driftsleder trafikk, 37,5 t/u, Bring Logistikk Sunnmøre AS. Søknadsfrist: 27.05.2013 Distribusjonsleder, 37,5 t/u, Rissa distribusjonsenhet. Søknadsfrist: 30.05.2013

1.-2. juni Postmesterskapet i sjakk finner sted i Oslo. Påmeldingsfrist: 28. mai.

Produksjonsstillinger Produksjonsmedarbeider, 26,25 t/u,Bring Logistikk terminalen, Molde. Søknadsfrist 24.05.2013

5. juni

Postbud, 37,5 t/u, Evje distribusjonsenhet, Satellitt Valle i Setesdal. Søknadsfrist: 30.05.2013

Konsernsjefens reiserunde: Dag Mejdell besøker medarbeidere i København og Malmø. Blomquist Trucking skifter navn til Bring Trucking i Slovakia. De 215 hvite Blomquist-trekkvognene skifter navn og farge til grønt.

Postbud, 18,75 t/u, Nord Østerdal distribusjonsenhet ft Tynset. Søknadsfrist: 30.05.2013 Postbud vikariat, 15,0 t/u, Nord Østerdal distribusjonsenhet ft Tynset. Søknadsfrist: 30.05.2013 Postbud, 18,75 t/u, Rennesøy distribusjonsenhet. Søknadsfrist: 30.05.2013 Sjåfører, 37,5 t/u, Bring Logistics Sunnmøre AS. Søknadsfrist: 29.05.2013

26. juni Siste utgave av Post- og Bringavisen før sommeren kommer i postkassen til alle ansatte i Norge.

Stab/støtte Rådgiver, Datafangst og produksjonsplanlegging, Region Nord, Tromsø. Søknadsfrist: 30.05.2013

Juli-August Husk å omadressere eller bestille oppbevaring til posten din i ferien.

Annet Basiskompetanse for alle ansatte i Posten og Bring (Norge). Søknadsfrist: 07.06.2013

23. august Posten Norge AS legger frem resultat for 2. kvartal 2013.

Tips oss

redaksjonen@posten.no

redaksjonssjef

Hege Grubben Tlf: +47 414 02 346 hege.grubben@posten.no Design

Månedens beste tips premieres med et gavekort!

Thomas Hammarstrøm Tlf: +47 984 19 082 thomas.hammarstrom@posten.no

Design

Hanne Clausen Tlf: +47 472 59 190 hanne.clausen@posten.no

Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 nils.midtboen@posten.no

Signe Steinnes Tlf: +47 957 58 040 signe.steinnes@posten.no

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 birger.morken@posten.no

Håvard Jørstad Tlf: +47 936 92 847 havard.jorstad@posten.no

For fullstendig annonsetekst og flere ledige stillinger, se infolink.posten.no/ledige-stillinger (passord: norden). Her finner du også lenke til elektronisk søknadsskjema.

Stillingene er utlyst på

infolink mai 2013 Post-&Bringavisen

25


Gratulerer

«Bare de som tar sjansen på å gå for langt, kan finne ut hvor langt det er mulig å gå.» T. S. Eliot

NYTT HUS: 6. mai flyttet Bærum distribusjon enhet 1,3,4 og 5 til sitt nye distribusjonshus på Rud. Der får de bedre logistikkflyt plassert midt i distriktet som betjener Asker og Bærum. Det blir bedre tilførsel for Transporten, og ny og mer effektiv drift, sier distriktssjef Mette Colbjørnsen.

30 år

40 år

50 år

50 år

60 år

60 år

Maximilian Uno Malcholm

Andrè Jahren

Torhild Lillesund

Randi Hordnes

Dag Harding

Oslo

Haugesund

Jan Laurits Leirvik

Oslo

Oslo

30 år

40 år

50 år

50 år

60 år

60 år

Rafal Jan Mazur

Jan Ole Vesterlid

Kari Solseth

Ålesund

Ann Kristin Johansen

Kim Hue Nguyen

Straumgjerde

Rune Henrik Bauge

Oslo

Bardu

30 år

40 år

50 år

50 år

60 år

60 år

Akbar Mohammed

Bjørn Helge Olsen

Torbjørn Selsvik

Wenche Kullstad

Lørenskog

Bergen

Bergen

Anne-Britt Stavenes

OSLO

Thurupan Sivasubramaniam

30 år

50 år

50 år

50 år

60 år

60 år

Ali J. Beck

Raisi Mansoor

Rachel Ritman

Oslo

Fredrikstad

Jan Walter Fischer

Per Lerøen

Lillestrøm

Anne Mette Hauglien Gjøvik

Oslo

40 år

50 år

50 år

50 år

60 år

60 år

Trond Dahlgren

Lars Ivar Bakke Bring Cargo Østfold

Evy-Ann von der Fehr

Leif-Erik Johansen

Atle Holgersen

Stokke

Tove Kristin Brekke Trondheim

Oslo

Nordkjosbotn

40 år

50 år

50 år

60 år

60 år

60 år

Rajithappriya Ragulan

Bjørnar Sætnan

Torill Anita Andreassen

Geir Gjelsten

Ingar Tangen

Ålesund

Harstad

Roar Ove Johansen

5. juni

Hamar

7. juni

14. juni

13. juli

15. juni

16. juni

Lørenskog

17. juni

30. juni

Tromsø

9. juli

3. mai

7. juni

8. juni

Fredrikstad

8. juni

12. juni

13. juni

4. juli

4. juni

Berger

6. juli

19. juni

4. juni

Dombås/Otta

8. juli

20. juni

10. juni

24. juni

Haugesund

Lørenskog

18. juni

19. juni

4. juli

Troms

8. juli

14. juni

11. juli

28. juni Åsane

15. juni

8. mai

28. juni Bergen

18. juni

29. juni

Trondheim

25 og 40 år i posten og bring 25 år i Posten

25 år i Posten

40 år i Posten

40 år i Posten

25 år i Posten

Kari Ellen Taalesen

Steinar Fjeldvang

Kristin Peggy Godejord

Svein Birkeland

Eileen Pedersen Sarpsborg

Stokke

Oslo

Namsos

Åsane

2. juli

14. juli

18. juni

3. juli

2. mai

3. juni Asta Sand Nordkjosbotn

25 år i Posten

7. juli

25 år i Posten

7. juni

40 år i Posten

25. juni

Tove Merete Berg

Roar Ove Johansen

Knut Hartvik Heimark

Lørenskog

Trondheim

Bergen

40 år i Bring

10. juli

Frode Hollund Stavanger

11. juni Jan Halvard Kne Steinkjer

13. juni Eva Ekanger Fredrikstad

25 år i Posten

13. juli

Nils Espen Støylen Lørenskog «You`ll Never Walk Alone»

26

Post-&Bringavisen mai 2013

40 år i Posten

13. juni

40 år i Posten

28. juni

14. juni Ann-Christin Kilde

Erik Mortensen

Finn Ivar Sørvik

Lørenskog

Tromsø

Trondheim

22. juni Anne Turid Dahle Risør

25. juni Jorid Merete Bakken Skoglund Lørenskog

1. juli Kjellfrid Garshol Klungsøyr Ulsteinvik

6. juli Kari J. Rosså Natland Sauda

11. juli Harald Austgulen Oslo 40 år i Posten

25. juni

Jan Hansen Fana

12. juli Gjermund Nyhus Kongsberg


LOAD.13.: Til høsten arrangerer Bring netthandelsdagen LOAD for 7. gang. Årets tema er «Mot til å lykkes». Målet er 450 eksterne deltakere. Programmet begynner å ta form, blant annet skal Magnus Lindkvist snakke om trender og futurologi som grunnlag for å forstå framtiden.

60 år 1. juli

Roy Gonsholt Skien

Er du jubilant i Posten eller Bring? Fyller du rundt år? Har du giftet deg eller fått barn? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på telefon 23 14 84 10, eller via e-post postfolk@posten.no

30 år 25. juni Marit Krokan Drammen

40 år 60 år

22. juni

4. juli

Thomas Nyvold

Roar Thorstensen

Lørenskog

Skien

50 år 23. juni

60 år 8. juli

Finn Arild Kristiansen Oslo

John Rødby Drammen

60 år 9. mai Karin Peistorpet Flisa

60 år

18. juni

8. juli

Ragnar Langås

Anne-Lise Ofstad

Sandefjord

Oslo

21. juni Arild Arnesen Stavanger

70 år

22. juni

14. juni

Reidun Synnøve Grændsen

Liv Vedaa

Arendal

Åsane

27. juni Gunnar Eliassen Bergen

70 år

5. juli

16. juni

Marit Halvorsen

Geir Igelkjøn

Stokke

Sykkylven

6. juli Kåre Odden Tynset

Tilbakemelding til Kundeservice: Hei! «Tusen takk for mail og deres sjenerøse måte å behandle min klage på! Jeg er både takknemlig og ydmyk for at dere vil hjelpe meg med denne henvendelsen. Erstatningsbeløpet har nå kommet inn på min konto. Tusen takk igjen». Hilsen Terje

Grethe Danielsen sørger for fulle Bring-biler ut fra Molde.

Sjåførenes gode hjelper Befrakter Grethe Danielsen (36) sørger for at godset ikke får ligge lenge i ro på terminalen. n – Alt godset som kommer inn, skal ut samme dag. Vi blir målt på det, og får resultatet hver torsdag. Leveringskvalitet er noe vi jobber mye med her, og målet er at den skal være på over 97 av 100, forteller befrakter Grethe Danielsen. Hun holder hus i den gamle havneterminalen i Molde, hvor de får stadig mer å henge fingrene i. Kvalitetsarbeidet har gitt resultater, og Bring er nå markedsledende i området på både pakker og gods. Gule sider – Min jobb er å planlegge hvilke biler som skal frakte hva, tilrettelegge for at bilene er fulle, og sørge for at vi får godset ut til kundene. På travle dager er det mye gåing fram og tilbake mellom kontoret og terminalen. Lurer sjåførene på noe, må vi hjelpe til. Ofte gjelder det hvor kunden befinner seg. Det er ikke alt vi kan svare på, men da har vi jo karttjenesten til gule sider. Så slipper sjåførene å bruke tid på småting, sier Danielsen, som begynner enten klokka 6 eller 9, alt etter hvilken uke det er.

min hverdag Grethe Danielsen

– Ingen dag er lik. Det kan være stressende, men det er slik dagene går. Jeg trives i et hektisk miljø hvor det hele tiden er noe å gjøre. Da er det samtidig viktig å kunne ha et rolig hode og se andre muligheter dersom ikke alt går etter planen.

ARBEIDSSTED: Bring i Molde ANSVARSOMRÅDE: Befrakter

Biter fra seg 36-åringen har vært i logistikkbransjen siden 1996, og stortrives i miljøet som fortsatt er mannsdominert. – Du kan ikke være hårsår i en slik jobb, og må kunne bite fra deg. Men det er en super gjeng å jobbe med. Fasilitetene kunne hun imidlertid ønske var bedre, og hun gleder seg til å kunne flytte inn i ny terminal sammen med pakkedelen av Logistikk. De holder til på postterminalen noen kilometer unna. – Vi har vokst oss ut av denne terminalen for mange år siden, og venter egentlig bare på en ny. Men vi klarer oss fint selv på liten plass, og har få personskader. Tekst og foto: Signe Steinnes

mai 2013 Post-&Bringavisen

27


Punktum Feil adresse?

Redaksjonen avsluttet:

 r du ansatt i Posten Norge AS og det er feil adresse på denne utgaven av Post- og Bringavisen? E Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernstab Kommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

Red­ak­sjonen avsluttet arbeidet med denne u­ tgaven fredag 24. mai. Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer uke 26.

Arkivbildet DATIDENS TREHJULING: Posten har i mange år brukt motorsykler i Postomdelingen. Her er postbud Ole Ringlund på vei ut med sin motorsykkel med tre hjul og kasse. Motorsyklene er i dag stort sett byttet ut med elmopeder. Bildet er tatt i 1957. Foto: Postmuseet

Besøksrekord for Tilbudssøk For en tid tilbake siden lanserte Posten løsningen «Tilbudssøk», en nettbasert samlingsplass for digitale kundeaviser. I jula nådde den 7000 besøkende på en uke. Andre uken i mai ble nok en rekord satt, da over 11 442 personer avla visitt. Tjenesten ble lansert for å samle kundeaviser og reklame på nett, slik at kunder kan søke opp tilbud som de vanligvis får i postkassen. Her finnes gode tilbud på alt fra dagligvarer til møbler, og gjør det lettere å orientere seg i tilbudsjungelen. – Maxbo-avisen «Uterommet» er den mest populære. I april hadde den alene 1420 besøk og 11 735 viste sider, sier Vibeke Ahlsand, direktør i marked og utvikling.

Tilbakeblikk For 10 år siden:

For 25 år siden:

For 50 år siden:

Det oser kjærlighet og romantikk av Postens frimerkeslipp. Fra 10. februar setter Posten Norge i gang et gigantisk salg av Champagneroser og Grand Prix-roser. På frimerker. Samtidig kan du ved hjelp av frimerker si «Elsker deg» til din kjære, eller fortelle mor at hun er «Verdens beste mor». […] For første gang i norsk frimerkehistorie blir det utgitt såkalte skrapefrimerker, hvor det bak hvert sølvfargede hjerte skjuler seg en hyggelig hilsen til mottakeren.

I Bokholderiseksjonen på Verdiavdelingen i Oslo postdistrikt ble et stort antall utbetalingskort og gireringskort inntil nylig skrevet for hånd. De ansatte har lenge påpekt at rutinene var gammeldagse og lite rasjonelle, og tok kontakt med Postgiro for eventuelt å kunne benytte en standard PC-pakke. Dette førte ikke fram . De ga seg ikke, og som deltakere i ØS fikk de tildelt Nixdorf-utstyr for å kunne benytte et tilpasset standard regnskapssystem til sine remitteringsrutiner.

Det franske postverket har også fått sin frimerkeknute å løse. Noen båtsmannsknop er det ikke – i tilfelle måtte det være to. Klagene har i hvert fall strømmet inn til den postale generaldirektør i forbindelse med den nye serien som viser berømtheter i teatrets verden – fra Molière til våre dager. Men Brigitte Bardot er ikke med. Hennes beundrere har altså klaget over dette, og blant annet pekt på at hun for tiden er Frankrikes største eksportartikkel.

Postavisen nr. 2 2003

Post nr. 3 1988

Post nr. 1 1963

Post- og Bringavisen nr. 5-2013  
Post- og Bringavisen nr. 5-2013  

Konserninformasjon fra Posten Norge.

Advertisement