Page 1

Post& bring avisen Konserninformasjon fra Posten Norge Nr 8 - september 61. årgang

Fikk forbedringsprisen Flere el-kjøretøy, mindre sykefravær og skader. Region Oslo, Akershus og Østfold gikk seirende ut av kampen om konsernets beste forbedring. Side 4

Netthandel har blitt handel Å handle på nettet har blitt en naturlig del av hverdagen, viser konsernets nye netthandelsundersøkelse. Side 8

Ny organisering

Bringer griselabber

Innen 2015 skal vi være et nordisk, integrert og industrialisert konsern.

Mat få spiser i Norge fraktes til utlandet som delikatesse.

Side 6

Side 22


puls

Brev (millioner)

Pakker (millioner) 638

607

3. kvartal 2011

4 kvartal 2011

1. kvartal 2012

Hva vil du lese mer om? Hva skjer på din arbeidsplass? Send oss ditt tips på SMS eller bilder på MMS til: 2030

8,5

9,4

2. kvartal 2012

TIPS OSS!

Driftsinntekter (MNOK)

3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

1 kvartal 2012

2. kvartal 2012

5 555

5 566

3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

Ny organisering Vi skal bli bedre på å ta ut stordriftsfordeler. Derfor er det behov for å gjøre justeringer av organisasjonen for å sikre fortsatt konkurransekraft.

Ring 23 14 84 10 redaksjonen@posten.no I hver utgave premierer vi det beste tipset med et gavekort.

Post og Bringavisen Besøksadresse: Posthuset (19. etasje) Biskop Gunnerus gate 14 A, Oslo Postadresse: Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo Ansvarlig redaktør: Elisabeth H. Gjølme, tlf + 47 901 40 449 Redaktør: Mads Yngve Storvik, tlf: + 47 900 45 079 Design og produksjon: Konsernstab kommunikasjon Trykk: Mediatrykk, Bergen Opplag: 23 000 Stillingsannonser: Kristin Fremmergård, tlf: 47 23 14 80 97 Epost: kristin.fremmergard@posten.no

Før sommeren ble det offentliggjort endringer i konsernledelsen. Samtidig annonserte jeg at det kunne komme endringer av den overordnete organiseringen. Etter å ha vurdert dagens organisering har jeg kommet frem til at det trengs justeringer for å sikre konkurransekraft også i fremtiden. Det er fordeler og ulemper med alle måter å organisere seg på. Etter grundige vurderinger er det besluttet å organisere logistikksegmentet etter land; Post, Logistikk Norge og Logistikk Norden. I tillegg oppretter vi en ny divisjon for distansehandel. Vi har samhandling som en av våre fem verdier fordi det gir konsernet store synergier når vi lykkes med det. Så langt har jeg i mine drøye seks år

i sjefsstolen ikke vært fornøyd med samhandlingen totalt sett. Det er kritisk for konsernet å ta ut større stordriftsfordeler mellom verdikjedene. De største synergiene innen logistikk er nasjonale, og dette tar vi nå konsekvensene av ved å gå mot en større grad av landorganisering. Dette vil legge forholdene bedre til rette for felles produksjon og samkjøring av verdikjeder, koordinert kundefront, enhetlig styring og integrering av oppkjøp. Den nye konsernstrukturen innebærer også at virksomhetene i Sverige, Danmark og Finland blir direkte representert i Konsernledelsen. Vårt mål er at vi innen 2015 skal være et nordisk, integrert og industrialisert konsern. Grunnen til at vi løfter frem

Vårt mål er at vi innen 2015 skal være et nordisk, integrert og industrialisert konsern.

Dag mejdell

Konsernsjef

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

leder LEDER

2

Post-&Bringavisen september 2012

distansehandel er at dette markedet er i kraftig vekst. Vi må vinne en større andel av dette markedet, som vokser med 15 prosent årlig. Vi har gode forutsetninger for å øke våre markedsandeler, men det krever ekstra innsats og styrket tjenestetilbud. Vi skal utvikle en mer handlekraftig organisasjon hvor prestasjonsledelse og forbedringskultur styrker vår gjennomføringskraft. Blant annet skal vi innføre belønningssystemer som fremmer samhandling og måloppnåelse. Til syvende og sist handler det om en kultur hvor vi har konsernets beste i tankene. Det betyr at vi må jobbe sammen for konsernets beste, selv om andre valg kan synes å være bedre for egen enhet isolert sett.


Leveringskvalitet A-post (andel over natt) 86,5% 85,5%

86%

3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

Sykefravær 7,1%

Driftsresultat (EBIT, MNOK) 7,0% 85,5%

3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

381 85,5%

299

3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

Sagt om Posten og Bring

«Posttenestene i Sogn og Fjordane har vorte dårlegare i regjeringstida til Ap, SV og Sp. Dette meiner eg er ein skikkeleg dårleg politikk». Anders Hamre Sveen, i Fjordabladet

illustrasjonsFoto: birger morken

Si din mening

Innen 17. oktober må du svare på årets Organisasjonsundersøkelse.

?

Hva er Organisasjonsundersøkelsen?

Organisasjonsundersøkelsen gjennomføres årlig for å måle og kartlegge arbeidsmiljøet, og består av to deler. Del A er et spørreskjema som baserer seg på 10 ulike områder, for eksempel motivasjon, attraktiv arbeidsplass og nærmeste leder. Del B gjelder bare Posten Norge AS, og består av en fysisk vernerunde. Her inspiseres arbeidsplassen for å sikre at de fysiske arbeidsforholdene er som de skal. Denne gjennomføres av leder og verneombud i alle enheter og avdelinger.

?

Hva oppnår man med undersøkelsen?

Dette er først og fremst en fin mulighet for ansatte til å si ifra hvordan de har det på jobb – både faglig og sosialt. Den skal også gi ledere og medarbeidere et bedre grunnlag for å forstå hvordan organisasjonen henger sammen. Svarene fra undersøkelsen skal avdekke forbedringsområder for avdelinger og enheter. Slik legger den også et grunnlag for handlingsplaner - SMART-planer - for å bedre arbeidsmiljøet og samspillet mellom individ og organisasjon.

?

Hvem skal gjennomføre den?

Alle ansatte i Posten Norge AS og majoritetseide datterselskaper skal besvare undersøkelsen. Undersøkelsen kan besvares i tidsrommet 19. september - 17. oktober.

?

Hvordan svarer du?

Undersøkelsen gjennomføres enten på papir eller elektronisk. Dersom din enhet/avdeling skal svare elektronisk, vil medarbeiderne få tilsendt en e-post med invitasjon til undersøkelsen og lenke til eget skjema eller du kan svare via mylink. Skal din enhet/avdeling svare på papir vil du få utlevert et papirskjema som returneres enkeltvis i tilsendt svarkonvolutt.

!

Undersøkelsen er anonym.

Det er kun analyseselskapet Rambøll som kan se de utfylte besvarelsene. Lederne for avdelingen vil kun få utlevert en rapport for hele enheten i etterkant av gjennomføringen.

«Da jeg fikk høre at jeg skulle på frimerke, trodde jeg først at det var en tulletelefon. Nå må jeg ringe hjem til mamma, eller kanskje sende henne et kort, for å fortelle nyheten». Morten Abel til Vårt Land

Tusj på postkassa

Hei! Har en postmann som allerede sliter litt med å levere post til riktig adresse. Ikke nok med det så har han f*** vært og markert postkassa med sprittusj, med feil navn i tillegg. Syntes den siste der var litt drøy! Hvor kan jeg klage på slikt? Per Kristian Rolness

Møkkasur

Etter å ha sittet og ventet på å komme gjennom til kundeservice og endelig fikk svar, kom jeg til det sureste kvinnemennesket jeg noen gang har snakket med! Spurte om det jeg lurte på, og hun svarer kjempesurt og legger på. Er det virkelig slik dere behandler kundene deres? Jeg har mistet pakker gjennom dere før, og når jeg ikke en gang får hentelappene mine fra posten blir jeg møkkasur! Marte Holseker

debatt

september 2012 Post-&Bringavisen

3


Nyheter

NY AVTALE: Bring Cargo fortsetter det gode samarbeidet med Aker Solutions. Den nye rammeavtalen har en verdi på mellom 50 – 100 millioner norske kroner avhengig av prosjektaktivitet. Nå starter jobben med å implementere avtalen, og gjøre den kjent internt.

ØKT SAMARBEID: Posten Norge AS, Aftenposten, Distribution Innovation og Amedia-distribusjon undersøker muligheten for utvidet samdistribusjon og samarbeid. – Dette representerer en milepæl både for Posten og avishusene, sier Aftenpostens logistikkdirektør, Per Iversen.

Adresseforum n 12. og 13. september ble Norsk Adresseforum 2012 holdt i Posthuset i Oslo, med 95 deltakere. Posten er medarrangør for forumet som ble arrangert for tredje år på rad. Dette er en felles møteplass for mange ulike adressemiljø- og brukere. Tema var aktuelle problemstillinger knyttet til adressering generelt, kvalitet, adresseflyt og bruk av adresser spesielt. Årets forum ble avsluttet med omvisning på Østlandsterminalen.

Distribusjonsleder ved ØT6, Anne Evensen, mener den nye distribusjonsstrukturen har gjort at hun kommer tettere på medarbeiderne. Her med Shirley Sverresvold.

Load-filmer n I forbindelse med netthandelsdagen Load.12 har vi laget to filmer, en om vinnerne av netthandelsprisene og en om selve konferansen. Se begge på

infolink

5 på topp på

infolink 1 2 3 4 5

Neste steg i ny organisering starter nå Foreløpig tidsplan for omlegging av postkontor Klappsalver, kaker og karameller for storkontrakt Utvidet samarbeid mellom posten og avisene Organisasjonsundersøkelsen kommer onsdag

Prøvde seg fra Flere el-kjøretøy, mindre sykefravær og skader. Region Oslo & Akershus og Østfold fikk årets Forbedringspris. n 181 prosent flere el-kjøretøy. 80 prosent færre skader med fravær. 37 prosent mindre CO2-utslipp. Region Oslo,Akershus og Østfold har gjort en stor forbedringsreise det siste året – og det gjennom mye nybrottsarbeid. Det ble de hedret for med årets Forbedringspris, som ble delt ut under Topplederkonferansen i begynnelsen av september. Ny distribusjonsstruktur ØT 6 på Østlandsterminalen er blant enhetene i regionen som kan skilte med null skader og lavt sykefravær.

4

Post-&Bringavisen september 2012

Distribusjonsleder Anne Evensen mener den nye distribusjonsstrukturen, som Region Oslo, Akershus og Østfold er kommet lengst med, har gjort det lettere å følge opp medarbeiderne. Bølgesortering er innført. I tillegg er inne- og ute-avdelingene blitt delt. Mens budene før selv sorterte posten de gikk med, får de den nå ferdig sortert og går lengre ruter. Med flere satellitter kan mer av posten distribueres med el-kjøretøy. Og mens Anne Evensen før var leder for både inne- og utearbeidende, kan hun nå konsentrere seg om medarbeiderne som jobber inne.


MYBRING VOKSER: MyBring styrer mot 84 millioner NOK i årsomsetning og 30.000 registrerte kunder innen året. Dette er en viktig selvbetjeningsflate som skaper kryssalg og meromsetning. Nå er også 1 600 kunder fra Bring Cargo kommet med. Fra før kan 20.000 pakkekunder bestille stykkgods i MyBring.

VERDENS BESTE: Landslagssjefen for de Posten-sponsede håndballjentene, Thorir Hergeirsson, er kåret til verdens beste trener for kvinnelag. Fans og media fra hele verden har stemt i det internasjonale håndballforbundets avstemning. – Dette er en anerkjennelse av team-tankegangen og team-arbeidet, sier han.

Konkurranse kuttet kundeklagene GAVEKORT: I sommer kjempet alle landets distribusjonsenheter om å ha lavest klageprosent. Reglene var enkle, men krevende: Den av enhetene i hver region med lavest klageprosent fra kundene vant et gavekort på 3000 kroner. De fleste klagene Posten mottar, gjelder kvaliteten på en utført tjeneste. Sommeren 2011 kom det 4280 klager på «Midlertidig adresseendring», mens det i sommer kom 3820.  Det er også merkbart bedre resultater både på «Varig adresseendring» og «Oppbevaring».  – Når vi sammenlikner med totalt antall bestilte tjenester i sommer er klagene gått ned med nesten 12 prosent. Konkurransen har fått god oppslutning ute  på distribusjonsenhetene. Den har bidratt til færre klager, noe som betyr flere fornøyde kunder, sier Kirsti Stalheim, fagansvarlig for adresseendring i Posten. Sommerens beste månedsresultater fordelt på de seks regionene (andel klager i prosent):

En stolt regiondirektør Hans Øyvind Ryen (foran) mottok prisen på Topplederkonferansen sammen med ledergruppen sin

m til suksess Kommer tettere på – Når man har et mindre område å forholde seg til, kommer man tettere på de ansatte. Da blir det lettere å følge dem opp, mener hun. – Jeg tror tilhørigheten og samholdet blir bedre når det er blitt faste grupper. Det gir også god informasjonsflyt, supplerer Ronald Skorstad, distriktssjef i distrikt 5 og ansvarlig for budene. Tettere forhold gjør det også enklere å tilrettelegge med lettere arbeid dersom folk er syke eller skadet. – Vi har det allright her, og hjelper hverandre hvis noen er småsjuke. Da er det lettere å komme på jobb, sier produksjonsmedarbeider ved ØT 6, Else Mari Skjerve. De andre regionene følger etter med den nye

«Vi har det allright her, og hjelper hverandre hvis noen er småsjuke». Mari Skjerve, produksjonsmedarbeider

strukturen. Region Oslo, Akershus og Østfold hadde derimot ingen eksempler å se på. Ingen kokebok – Det fantes ingen kokebok, så det har vært viktig at lederne har gitt oss frihet til å prøve og feile, sier distribusjonssjef ved ØT, Frank Hansen. Han roser medarbeiderne for måten de har taklet endringene på. – Jeg har jobbet i Posten i 33 år og har aldri opplevd en så stor velvillighet blant de ansatte. Det tror jeg skyldes at vi snakker mye om forandringene i forkant, sier Hansen.

Oslo/Akershus Distrikt7 (3,9 % i juni) Øst Drammen og omegn (2,6 % juni) Sørvest Rogaland 3 (4,8 % i juli) Vest Sogn og Fjordane (1,7 % i juni) Midt Trøndelag 2 (2,3 % i juni) Nord Troms (1,2 % i juni) Se alle vinnerne på

infolink

Tekst: Signe Steinnes Foto: Nils Midtbøen

september 2012 Post-&Bringavisen

5


Legger veien videre Nå starter arbeidet med å planlegge konsernets fremtid. n I disse dager starter Posten-konsernet en ny strategiprosess. For et konsern med flere forretningsområder og så mange ansatte, er dette en omfattende prosess. Går konsernet i sømmene Nå befinner man seg i en analysefase, hvor det skal utarbeides en helhetlig status for hvor konsernet står i markedet. I denne perioden skal hele konsernet gås etter i sømmene for å skissere en overordnet status. – I denne fasen jobber vi med å samle inn informasjon om markedet, kunder, konkurrenter, økonomi og mye mer. Til slutt oppsummeres de utfordringene vi har i de forskjellige forretkontinuerlig ningsområdene. Med forbedring den totaliteten vi har i Posten-konsernet, er dette en viktig prosess som involverer mange personer på tvers av divisjonene, sier Ingemar Karlsson i Konsernstab Strategi. Arbeidet skal foregå frem til november, hvor det endelige puslespillet blir presentert for konsernledelsen i form av et samlet bilde og vurdering. Varer til påske Etter at man har dannet seg et bilde av hvor konsernet står og hvilke utfordringer vi står overfor, vil det frem til januar foregå en vurdering av ulike alternativer og mulige veivalg. Etter dette vil vi få et bilde av hvordan den videre strategien kan se ut. – Deretter følger en beslutningsfase, hvor vi vil vurdere konsekvensene av de ulike strategivalgene nærmere, og til slutt bestemme oss for hvilke alternativer vi vil velge for de ulike divisjonene og forretningsområdene. Så skal dette skal konkretiseres og sys sammen til en helhetlig konsernstrategi. Planen er at vi skal være ferdige til en endelig styrebehandling i april, sier Karlsson. TEKST: HÅVARD JØRSTAD

6

Post-&Bringavisen september 2012

Sterkere med ny Økt konkurransekraft og kundefokus er målet når Posten-konsernet får ny organisering. n – Målet er at vi innen 2015 skal være et nordisk, integrert og industrialisert konsern, sier konsernsjef Dag Mejdell. Den nye organisasjonsstrukturen, som trer i kraft fra 1. oktober, skal i større grad ta ut stordriftsfordelene i konsernet. Mejdell mener det er mer å hente på nasjonal basis enn mellom landene. Logistikkdelen blir derfor

delt i to divisjoner: Logistikk Norge og Logistikk Norden. Legger forholdene til rette – Nå legger vi forholdene bedre til rette for felles produksjon og samkjøring av verdikjeder, koordinert kundefront, enhetlig styring og integrering av oppkjøp. Selv om vi innfører landorganisering i logis-

tikksegmentet, skal vi fortsette å ta ut synergier mellom landene og videreføre dagens spesialister, understreker Mejdell. Divisjon Logistikkløsninger vil gå inn i og videreføres i de nye landdivisjonene. Det vil bli arbeidet for at eventuelle overtallige skal få nye jobber internt. Både den nye divisjonen Distansehandel og Logistikk Norden vil bli bemannet med interne ressurser. Netthandel vokser Netthandel er konsernets mest spennende vekstmulighet og utfordring. Markedet i Norden vokser med 15 prosent årlig. Det blir derfor oppret-


Tre om ny organisering Helga Anfinsen Produktansvarlig B2C, Logistikk

– Jeg synes organiseringen er spennende. Det er flott at konsernledelsen ser viktigheten av samlet innsats på netthandel. Jeg var også med på «eventyret» Posten Fjernhandel. Vi var tidlig ute, men vi lærte utrolig mye som jeg senere har hatt stor glede og nytte av i jobben. Jeg vil gjerne være med på nye eventyr!

Lillian Sandstad, Markedsrådgiver Logistikkløsninger

Posten Norge Dag Mejdell

Økonomi/finans/IT Tone Wille

HR og HMS Randi Løvland

– Jeg synes det er et skritt i riktig retning mot å bli oppfattet som en mer enhetlig, nordisk aktør. Logistikk og logistikkløsninger har kanskje vært en litt forvirrende inndeling. Distansehandel burde imidlertid heller blitt kalt netthandel, som er et begrep mer i tiden.

Kommunikasjon Elisabeth Gjølme

Johnny Stensby Transportleder Bring Cargo Post Gro Bakstad

Logistikk Norge Tore K. Nilsen

Logistikk Norden Tim Jørnsen

Distansehandel Ubesatt

organisering tet en egen divisjon for distansehandel. Den nye divisjonen får ansvar for tjenestetilbudet, utviklingen av tjenestene og kundeansvar for de største, nordiske distansehandelskundene. De øvrige divisjonene skal fortsatt produsere tjenestene. –Distansehandel gir spennende muligheter for innovasjon og utvikling. Vi har gode forutsetninger for å øke våre markedsandeler, men det krever fokusert innsats og styrket tjenestetilbud, sier Mejdell. Den beste kundeopplevelsen For at konsernet skal gi den beste kundeopplevelsen i bransjen, skal det bli laget

tydelige kundestrategier. Det skal bli lagt visjonssjef for Distansehandel er lyst større vekt på prestasjonsledelse og for- ut. Konserndirektør Pål R. Amundsen bedringskultur. har fått tilbud om å fortsette i konsernDen neste fasen blir å deledelsen, men har valgt å forlate Posten Norge. signe nivået under konsernPostens konsernledelse direktørene. Dette nivået skal etter planen være på plass vil fra 1. oktober bestå av kontinuerlig innen midten av oktober. konserndirektørene for de forbedring Deretter venter organiseringfire divisjonene, i tillegg til en under ledere på nivå tre. konsernsjef Dag Mejdell, Målet er at den nye organisasjonen skal samt konserndirektør Økonomi/finans være fullt operativ i løpet av siste kvartal. Tone Wille, konserndirektør HR/HMS Randi Løvland og konserndirektør Nye ledere Kommunikasjon Elisabeth H. Gjølme. Tore K. Nilsen blir leder for Logistikk Norge. Divisjon Post vil bli ledet av TEKST: MADS STORVIK Gro Bakstad, mens stillingen som di- OG SIGNE STEINNES

– Jeg tror at den nye organiseringen er et skritt i riktig retning. Jeg tror det er veldig viktig å fokusere på Norden, hvor jeg tror at svært mange av våre framtidige kunder ligger. At den nye sjefen for logistikk er den forrige sjefen for Post, tror jeg også kan bidra sterkt til enda mer samhandling mellom divisjonene.

ny organisering nL ogistikkdelen i konsernet organiseres etter land i to divisjoner: Logistikk Norge og Logistikk Norden. Unntaket er Bring Express, som videreføres i samme struktur som nå. Dagens seks spesialister videreføres. n En ny divisjon for distansehandel (e-handel) opprettes. nK onsernets IT-ressurser samles under felles ledelse, med unntak av Bring Citymail og Bring Dialog. nD ivisjon Post videreføres hovedsakelig som i dag. nD agens tre konsernstaber videreføres: HR/ HMS, Kommunikasjon og Økonomi/finans/IT

September 2012 Post-&Bringavisen

7


Tema: netthandel Visste du at…

de første nettbutikkene ble lansert i 1994? Det samme året ble også den første nettbanken lansert.

Visste du at…

den private bredbåndshastigeten er doblet på to år? Gjennomsnittlig hastighet for private bredbånd i Norge er 12,8 Mbit/s.

Visste du at…

i februar ble det gjennomført 21 millioner online kjøp i Skandinavia?

Visste du at…

45 prosent i aldersgruppen 18-30 år har brukt mobiltelefonen som betalingsmiddel? Kilder: Wikipedia, SSB

Norges nettfavoritter TRYGT OG BRA: Posten ønsker å fremme trygg handel på internett. Brukerne skal føle seg sikre på at de handler med et seriøst firma når de bruker nettbutikker. Den nye tjenesten, Norges nettfavoritter, skal samle en mengde norske og internasjonale nettbutikker på ett sted. Butikkene må oppfylle flere krav til seriøsitet og kvalitet for å bli plassert blant favorittene. – Norges nettfavoritter er brukernes eget nettsted. Dine kommentarer til butikker du har erfaring med, på godt og vondt, har stor betydning for andre brukere som vil handle på nettet, sier markedsdirektør i Posten Norge, Gro Myking. Posten ønsker at flest mulig skal kunne dele sine nettfavoritter på Facebook eller Twitter. – Slik bidrar vi alle til at butikkene arbeider for å høyne kvalitet og service, sier Myking. Norges nettfavoritter har allerede 300 nettbutikker. Brukerne kan selv lage lister med favoritter, og en rekke bloggere har lagt inn lister som er med når tjenesten lanseres.

Kvinner fyller oftest den digitale handlekurven med klær, sko og kosmetikk. Menn handler småelektronikk.

Mer erfarne eÅrets netthandelsrapport viser at «alle» nordmenn shopper på nettet. n Posten og Brings årlige netthandelsrapport avdekker nordiske forbrukeres elektroniske shoppingvaner. Årets rapport fastslår at netthandel har blitt en naturlig del av hverdagen for de fleste. For ti år siden gjaldt det et mindretall av nordiske forbrukere – nå handler ni av ti elektronisk. Elektronisk reisefeber Både i Danmark, Sverige og Norge er det kjøp av reiser og billetter er

8

Post-&Bringavisen september 2012

det som er mest populært. Av fysiske varer er småelektronikk den varekategorien som fyller mest av den elektroniske handlevognen. I følge rapporten, tror forbrukerne i alle de tre landene at de kommer til å handle enda mer på nett i alle varekategorier neste år, spesielt innen reiser, billetter, bøker, sko og klær. Ingen nordmenn tror at de vil handle mer dagligvarer på nett i 2013.

Tilgjengelighet viktig Hovedgrunnen til at norske forbrukere logger seg inn på nettet for å svinge bankkortet, er at det er enkelt. De vektlegger også at det er viktig å kunne shoppe når det passer dem. I motsetning til våre svenske og danske naboer er ikke prisene på nettet noe stort argument for å handle der. Når det gjelder hvilken nettbutikk de velger, er utvalget av leveringsalternativer avgjørende. Generelt ønsker forbrukerne store og tunge varer levert hjem, mens små og billige produkter er attraktive å


Alf Jordahl, Jonas Nystrøm og Roy Larsen elsker dingser og hentet prisen som Årets nettbutikk på vegne av Clasohlson.no.

Årets nettbutikk Clasohlson.no stakk av med tittelen Årets nettbutikk, Tretti.no med Årets innovasjonspris og Shavecare.no ble Årets nykommer.

7 % Vet ikke

Hvilken plattform for netthandel tror bedriftene mest brukt de neste to årene?

49 % PC Mac

27 % Mobil

17 % Nettbrett

-handlere få i postkassen. Små og dyre produkter som mobiltelefoner ønskes levert hjem eller til et utleveringssted hvor man kan hente selv. Handel fra utenlandske nettbutikker er mer utbredt i Norge og Danmark enn i Sverige. Usikkerhet rundt toll og avgifter på kjøp fra utenlandske nettbutikker er en barriere for utenlandshandel.

Bedriftene må tilpasse seg Mer enn halvparten av forbrukerne har smarttelefon eller nettbrett. Selv om forbrukere flest forventer å kunne handle mobilt i dag, er det

få som så langt har gjort dette. Vi vil se en betydelig vekst de neste årene. Her har norske nettbutikker en jobb å gjøre. Kun 1 av 10 har tilpasset nettbutikkene sine til disse plattformene. TIPS: Hele undersøkelsen ligger på postennorge.no under «Nyheter og media» Tekst: Håvard Jørstad Bilde: Fra Bringnews

n Kåringen skjedde under Posten og Brings logistikk- og netthandelsdag, Load.12, i Oslo tirsdag 18. september. – Alle de tre vinnerne viser at de tar kundens behov på alvor og gjør hverdagen enklere, sa konserndirektør Tore K. Nilsen. Det beste eksemplet er Clasohlson.no, som tok den gjeveste av de tre prisene.

gorier. Ut fra beslutningskategorier som miljøhensyn, materiale, farge og størrelse, har kundene på kort tid et så tydelig bilde av sine favoritter, at kjøleskapet nesten oppleves som installert”.

Nyttig – I nettbutikken har Clas Ohlson klart å overføre sin ekspertise på nyttige hverdagsprodukter siden 1918, over i det digitale århundret. Nettbutikken strømmer over av smarte dingser, og den er gjennomført profesjonell med et ryddig og rikt vareutvalg, sa Tore K. Nilsen. Nettbutikken stilte med tre svært fornøyde representanter under prisutdelingen. De lovet at butikken skal bli enda bedre: – Vi har jobbet hardt et par år for å få en god nettbutikk, men dette er bare begynnelsen. Jeg kan love at mye skal skje hos oss, sa Alf Jondahl fra Clasohlson.no. Han kunne fortelle at hans favorittdings i nettbutikken er en laptopnedkjøler. Kollega Roy Larsen har en halogenpærefjerner som favoritt. Det svenske innslaget i trioen, Jonas Nystrøm, er spesielt glad i en trebladet saks, som gjør at det er enklere å klippe urter som du kjøper i dagligvarebutikken eller henter fra din egen hage.  Hvitevarer og husholdningsapparater Også Tretti.no (Oslo), som ble Årets innovatør, har tatt kundeservice til et nytt nivå. Juryen uttaler: “Selskapet har utviklet en søkegenerator som elegant filtrerer produktpreferanser i seks beslutningskate-

Nybarbert nykommer Shavecare.no (Rælingen) er en god nykommer med et konsept som gir menn en plass i et mylder av kvinneprodukter på nettet. Nettbutikken tilbyr barbersaker som koster og høvler i tillegg til kosmetikk og hudpleie. Tekst: Jørn Michalsen Foto: Birger Morken

netthandelsprisene Finalister Clasohlson.no (vinner) Platekompaniet.no Handsize.no Finalister Årets innovasjonspris: Tretti.no (vinner) Pandurohobby.no Coolstuff.no Finalister Årets nykommer: Shavecare.no (vinner) Batterionline.no Lilleluksus.no Juryen: Lillian Fjeld, Trygg e-handel Ine Thereze Gransæter, Aller internett Bent H. Gjendem, Skandiabanken Anne Lisæth Schøyen, Bring, jurylederomfatter frakt med fly, båt, jernbane og bil.

September 2012 Post-&Bringavisen

9


Fire menn og et frimerke Kjente mannlige artister preger nye pop-frimerker n De kan se tilbake på lange og begivenhetsrike karrierer. Likevel er det et høydepunkt for Åge Aleksandersen, Ole Paus, Morten Abel og Sondre Lerche å bli plukket ut som motiver for årets frimerker i serien Norsk populærmusikk. – Større enn dette blir ikke livet, sier en stolt og humoristisk Ole Paus om øyeblikket da han fikk vite at han kom på frimerke. Åge Aleksandersen sammenligner frimerkeutgivelsen med at han har fått en statue av seg selv i hjembyen Namsos, mens Morten Abel trodde det var en tulletelefon. Sondre Lerche sier han er beœret og forfjamset over å komme på frimerke, spesielt i et så variert og tungt selskap. – Det er stort å få en slik fjœr i hatten det året jeg fyller 30.

frimerker: Norsk populærmusikk n Norsk populærmusikk er en frimerkeserie som første gang kom ut i 2009. n Dette er fjerde utgivelse i serien. Frimerkene er i salg fra fredag 14. september. n Tidligere serier: Rockepionerene, Melodi Grand Prix, Kvinnelige artister. n Neste serie: Band i 2013

10

Post-&Bringavisen september 2012

Bring blir hofflev Bring Cargos velsmurte samarbeid med Statoil over 30 år krones med Norges største logistikkontrakt. n – Dette er en stor tillitserklæring til Bring. Vi har vunnet kontrakten i sterk internasjonal konkurranse, og avtalen innebærer at vårt lange samarbeid med Statoil blir enda mer omfattende, sier konsernsjef Dag Mejdell. Milliardavtale 12. september ble det klart at Bring er tildelt milliardavtalen som er Norge største logistikkontrakt gjennom tidene. Bring får nå hovedansvaret for hele oljelogistikken langs norskekysten, med over 200 000 transportoppdrag årlig. I tillegg står Bring for tollklarering, kvalitetssikring

av leveranser, og personell på Statoils lokasjoner. Bring startet tidlig på 70-tallet med å kartlegge oljevirksomhetens transportbehov. I dag tilbyr Bring Cargo skreddersydde transport- og spedisjonsløsninger for Statoil med bil, bane, fly og på sjø. Det er denne avtalen som nå både fornyes og utvides. Store ringvirkninger – Denne kontrakten er uhyre viktig. Nå har vi fått en enda bedre og bredere plattform for videre satsing i denne vekstbransjen. Avtalen kan gi store positive ringvirk-


Tore K. Nilsen, Tim Jørnsen og Norbert Tjore møttes på Bring-terminalen i Bergen, etter at avtalen var i boks.

Acergy Piperlegger verden lengste undersjøiske gassrørledning, Langeled, ved Sleipner Øst-feltet.

Foto: nils midtbøen

Foto: Kim Laland/Statoil

Her feires det med kake på Posthuset i Oslo.

Foto: birger morken

verandør for Statoil ninger for oss, og flere oppdrag fra andre som leverer til Statoil, sier Norbert Tjore, direktør for Offshore & Energy i Bring. Han anslår at kontrakten vil gi mellom 10 og 15 nye årsverk i hans organisasjon, i tillegg til flere innleide sjåfører. I Norge utfører den såkalte Oljeekspressen de fleste transportoppdragene. Lagarbeid Bring-ansatte har jobbet intenst med å levere inn tilbudet etter at Statoil-anbudet ble offentlig 26. mars. – Folk rundt om i organisasjonen har gjort en gigajobb og arbeidet døgnkontinuerlig til tider. Dette var et vinnerteam som overbeviste Statoil om at Bring er best i klassen, framhever Tjore.

«Dette var et vinnerteam som overbeviste Statoil om at Bring er best i klassen» Norbert Tjore, direktør Offshore & Energy

Høye krav For Statoil er det helt avgjørende at det som skal leveres er på rett sted til rett tid, og 100 prosent helt og intakt. – Det er store verdier som står på spill. Selv den minste forsinkelse kan resultere i ekstra kostnader for Statoil. Derfor er vi glade for at vi også denne gangen har fått en solid og god samarbeidspartner på transportsiden, sier Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil. Statoil trekker også fram høye HMS- og miljøkrav som avgjørende for at de valgte Bring.

Statoilavtalen n Varer i 4 år med start 1. februar 2013, og kan forlenges for nye 6 år. n Inkluderer transport- og spedisjonstjenester til og fra Statoils forsyningsbaser, landanlegg og kontorsteder med bil, bane, båt og fly. n Oljeekspressen, med 60 spesialbygde semitrailere som kjører mellom oljebase, utgjør ryggraden i leveransen. n Kan også benyttes for Statoils internasjonale virksomhet, og omfatter frakt med fly, båt, jernbane og bil.

Tekst: Thor Kristiansen og Signe Steinnes

september 2012 Post-&Bringavisen

11


Høstkampanje skal rekruttere flere Over 200 000 nordmenn har tatt i bruk Digipost. Nå skal flere lokkes til å åpne den digitale postkassen. n «I mer enn 360 år har Posten tatt hånd om den fysiske postdistribusjonen i Norge og løpende tilpasset tjenestene til endringer i samfunnet og nye kundebehov. Et nytt digitalt postsystem, Digipost, er en tjeneste fra Posten og kommer i tillegg til den tradisjonelle postkassen.» Viser fordelene Slik innledes en DM for Digipost som i disse dager sendes ut til en million norske husstander. Denne legger frem fordelene ved å benytte seg av den digitale postkassen, og er signert konsernsjef Dag Mejdell. – Skal øke kunnskapen I tillegg til DM-en vil det sendes egne reklamespotter på radio, samt at det vil annonseres i utvalgte nettaviser. Dette skal bidra til å øke nordmenns kjennskap til Digipost. – Vi kjører denne kampanjen for å øke kunnskapen om hva Digipost er, samt rekruttere nye brukere, sier Ida Svele, direktør i Marketing og Digital. Kampanjen varer ut oktober. TEKST: HÅVARD JØRSTAD

så enkelt er det n Klikk deg inn på www.digipost.no n Trykk på «Registrer deg nå» n Bekreft din identitet med Buypass eller BankID n Fyll inn dine personalia, og ta i bruk din nye, digitale postkasse

Forbundsleder i Postkom, Odd Christian Øverland, mener det er riktig av Posten å satse på en digital postkasse.

Slår et slag for Digipost n De siste årene har digitale postkasser hatt en oppblomstring verden over. Det var aldri spørsmål om hvorvidt det skulle komme en slik løsning i Norge. Spørsmålet var hvem som skulle utvikle den, mener Øverland. – Digipost har vokst frem som følge av teknologiske muligheter, og slike digitale løsninger er en del av både dagens og fremtidens måter å kommunisere på. Vi mener derfor det var en riktig beslutning av Posten å ta, sier han. Kommet for å bli Ikke alle deler denne oppfatningen. Det har Øverland full forståelse for. – Jeg skjønner at de som til daglig jobber med den fysiske brevstrømmen reserverer seg mot å støtte en tjeneste som potensielt kan redusere arbeidsmengden deres. Likevel tror jeg ikke dette har så mye å si i det store bildet, for denne typen kommunikasjon har kommet for å bli. Hvem spiser hvem? I diskusjonen rundt Digipost har kritikerne ofte dratt frem begrepet «kanni-

12

og næringsliv kan kommunisere med det offentlige. Digipost har vært trukket frem som en høyaktuell kanal for denne oppgaven, men staten har så langt ikke bestemt seg for hvilken aktør de skal benytte. Øverland mener at Digipost utvilsomt er en god nok kandidat, og at balisering». Flere har fryktet at en digital Postens 350 års historie med å binde lanpostkasse i Postens navn vil bidra til å det sammen er et kvalitetsstempel som spise sine egne fysiske brevvolumer. bør tas til etterretning. – Digipost er bare en av mange faktorer – Enten du skal sende noe fysisk eller som bidrar til å redusere de fysiske volu- digitalt, er tilliten til distributøren alfa og mene, men det er ingen tvil om at en slik omega. Som kunde må man ha tillit til at løsning virker kannibaliserende på egen det man sender behandles som det skal brevstrøm. Men, for å spille viog kommer frem dit det skal. Med Postens dere på begrepet; er det da bedre «Enten du skal å bli spist av sin egen art eller en tradisjon har man også sende noe fysisk annen art, spør Øverland? en god forutsetning for eller digitalt, Han påpeker at blant andre å kunne utvikle denne er tilliten til danske E-boks sikler på det ditjenesten for staten, sier distributøren gitale postmarkedets uberørte Øverland. alfa og omega» markedsandeler. Derfor mener – I en eventuell anbudsrunde vil det å han det er riktig av Posten å Odd Christian Øverland Forbundsleder ha mange brukere og gjøre sitt inntog fremfor å bli abonnenter gi tiltro til sittende på gjerdet. at man kan levere et – Dessuten vil ikke Postkom kvalitetsprodukt. Derha samme påvirkningskraft og dialog hos en «ekstern» leverandør av en for vil det også være et tegn på kvalitet for digital postkasse som vi har hos Posten. Digipost dersom mange Posten-ansatte er brukere av tjenesten. Kampen om statens gunst Også Staten har gitt uttrykk for at de vil TEKST: HÅVARD JØRSTAD tilby digital postkasse hvor innbyggere FOTO: BIRGER MORKEN

Postkoms Odd Christian Øverland mener det er riktig å satse på Digipost. Men han forstår at ansatte vegrer seg.

Post-&Bringavisen september 2012


Notert atw.postennorge.no

MORSOM KARTLEGGING: Kundekonsulent ved PGO, Helene Graff, er august-vinneren i Around the World. Hun får en sekk med treningsinnhold i premie. – Det er morsomt å få kartlagt hvor mye man trener. I tillegg er jeg et konkurransemenneske, så det å

kunne forsøke å gjøre det like bra eller gjerne bedre enn kolleger, er jo artig. Helene er aktiv i Rælingen Håndballklubb, hvis mål er å rykke opp til 1. divisjon i løpet av sesongen. Sammen med laget trener hun variert.

– Det er deilig å være svett og fæl etter en trening og kjenne at man har hatt ei god økt. I tillegg er det veldig sosialt å være på et lag, sier hun. Geir Gjelsten, daglig leder ved Ålesund postkontor, er månedens verver i Around the World. Han sverger til sykling til og fra jobb for å holde seg i aktivitet og kan nå ikle seg en ny treningsdress.

Liker svett konkurranse: Helene Graff spiller mye håndball, men setter også pris på treningsøkter i friluft. Her fra Prekestolen i juni

Foto: Tor Olav Sviland

Vil du lære m Søk ster? ipend!

ost av Bilp nger t nsen, ra r a le slo b t Joha te år. .: Knu lett i O s på Bis deltok bl.a i friidrett ne n tt re d d idtbøe ii fr M ta i s r tN a s Nils m ost-NM mber. Fra H ngør for Po Foto: P : P A TERSK t - 1. septe stad er arra ar us ESMES NORG lga 31. aug rin Olson. H e a h K i g BIL no orman Rita N

Mello Poste m 1.- og 3 ansa n Norges 0. oktob e t sehe te i mors stipendo r kan du rdnin ving elska uten gjenn g. Or søke på pet s fo d til bå om studie r ordinæ om ønsk ningen e e d r r Når s e kor ttid r eller ku e kompe r kompe for t t r s anne tipenden studium s. Du ka ansetilta ann e k t tens bli lagt v skal bli og langtid motta s – tø t strat e egi o kt på fag ildelt, vil sstudium tte d g fra mtidig ets betyd et blant . For m n er in e k ompe ing for fo og tanse Posvilkå beho r, se v. infoli nk.po sten. no.

September 2012 Post-&Bringavisen

13


Endelig tidsplan for omlegging til Post i Butikk kommer første kvartal 2013. Foto: birger morken

Foreløpig tidsplan klar OMLEGGING: 12. juni ble det kjent at Stortinget har besluttet å legge om 149 postkontor til Post i Butikk. Den foreløpige tidsplanen er nå klar. – Den gir en indikasjon på når det enkelte postkontor legges ned og erstattes av Post i Butikk. Men tidsplanen er foreløpig og det vil komme endringer, sier leder i Kjedekonsept, Asle Nilsen. Bakgrunnen for at tidsplanen likevel kommuniseres er at den utgjør en del av kunngjøringen om konkurransen for Post i Butikk. – Det er viktig at medarbeidere som er direkte berørt, får informasjonen først, sier Nilsen. Gjennom sommeren har regionene jobbet med forberedelser til omleggingen av postkontorene. I tillegg til å utarbeide foreløpig tidsplan, er potensielle lokasjoner for Post i Butikk kartlagt og henteområder og spesielle kundebehov vurdert. Personalmøter er igangsatt og kartleggingssamtaler med den enkelte overtallige fortsetter utover høsten. Kunngjøringen om konkurransen for Post i Butikk skjer i løpet av høsten. Endelig tidsplan kommer første kvartal 2013. I løpet av fjerde kvartal 2014 er alle de 149 postkontorene lagt ned og erstattet av Post i Butikk. Se tidsplanen på

infolink

Posten.no på nynorsk ny språkdrakt: Alle produkt og tenester kan no også lesast om på nynorsk. Dette er ein del av arbeidet med å oppfylle kravet frå Postens eigar, Samferdsledepartementet, om at 25 % av den eksterne informasjonen frå konsernet skal vere på nynorsk. Informasjon om Posten generelt, kundeservice og toppmenyen på framsida kjem og på nynorsk.

14

Post-&Bringavisen september 2012

Helge Åmotsbakken i Elkjøp med en av de 350 000 frankerte mobilkonvoluttene.

Putt i konvolutt Nå kan brukte mobiltelefoner puttes i en frankert konvolutt og videresendes for kassering eller gjenbruk. n I norske hjem ligger det åtte millioner brukte mobiltelefoner. Kunder, som kjøper nye telefoner hos Elkjøp og Lefdal, får nå utdelt en frankert konvolutt til den gamle telefonen. Det er plass til tre telefoner i konvolutten, som sendes til Østlandsterminalen. Bring Cargo frakter telefonene videre til en fabrikk i Skottland for sletting av alt innhold. Der blir de kassert eller satt i stand og solgt til markeder i andre land. Tenkte nytt Elkjøp og Lefdal selger hvert år rundt 500.000 Bra mobiltelefoner i sine jobba norske butikker. Loven pålegger kjedene å samle inn gamle mobiler tilsvarende sine markedsandeler. – Ingen i Norge klarer å samle inn

et miljøprosjekt, sier KAM Robert Larsen Ørnfjord i Bring Mail. –Dette er et godt eksempel på å finne nye løsninger.

forskriftsmessig andel av gamle telefoner. Vi får nesten ingen via våre tradisjonelle miljøkanaler. Vi måtte tenke nytt. Da kom ideen om en konvoluttløsning, sier Åmotsbakken.

tekst og foto: Birger Morken

Engasjert partner Han legger til at de ikke gjør dette for å tjene penger, men for å løse sin miljøforpliktelse satt av Miljødepartementet. – Bring er Elkjøps partner i prosjektet. De har vært løsningsorientert og engasjert i hele prosessen og ser på dette som et nybrottsprosjekt. – Svarsendinger er en enkel returløsning, og her ligger et stort potensiale med flere millioner mobiltelefoner. Det er positivt å kunne være med den største aktøren i bransjen i

n Mobiltelefoner kan inneholde miljøskadelige stoffer som kvikksølv, brom og kadmium.

mobilkonvolutt

n Kan også inneholde verdifulle metaller som gull, platina og sølv for gjenvinning. n For hver innleverte telefon gir Elkjøp et bidrag til Røde Kors-prosjektet «Vann for livet». n Internt samarbeid mellom Bring Mail, eksport utland på Østlandsterminalen (ØT) og Bring Cargo.


Vil ha mangfold i postkassen

Ni av ti tømmer postkassa hver dag

45%

Hvor ofte sjekkes eller tømmes vanligvis din postkasse?

39%

26%

Undersøkelsen ble gjennomført i mars/april 2012. 2009 personer deltok

Everk

17% 16%

Én gang i uka 1%

Telecom

90%

Fra hvilke bransjer vil du da generelt sett være interessert i å motta post?

33% 29%

Flere ganger i uka 9%

Daglig

45%

Møbler Bil Klær Elektronikk

Bank Dagligvare

Kilde: Undersøkelse om folks erfaringer og holdninger til den fysiske postkassen, utført av TNS Gallup for Posten

Positive til postkassen. Ni av ti nordmenn åpner postkassen daglig. Den tradisjonsrike kommunikasjonskanalen holder stand også i en digital tid.

Nært og nyttig i postkassen Folk flest vil helst ha noe personlig, viktig, inspirerende og nyttig i postkassen. n Posten har sammen med TNS Gallup kartlagt hva folk flest vil ha i postkassen. Selv med solide doser TV-reklame, kommersielle anbefalinger i sosiale medier og bannerannonser tett i tett på nett, ser fortsatt 9 av 10 forbrukere daglig i postkassen etter informasjon på papir. 3 av 10 har ganske positive forventninger til hva som skal møte dem når de titter ned i postkassen. Og forventningene har ikke endret seg så mye som innholdet i postkassen. Undersøkelsen er en god pekepinn for bedrifter som ønsker å selge produkter og styrke sin egen merkevare. Blant

postkassen. De eldre tenker på aviser, brev og reklame. De yngre ser for seg reklame, regninger og pakker.

Pakker og brev på topp annet oppgir én av tre å ha fått bedre I dag kan mye post mottas digitalt hvis inntrykk av en bedrift etter å ha mottatt det er ønskelig. Men det er noe som er noe de satte stor pris på. viktig for folk å få i den fysiske postkassen også i fremØnsker god opplevelse tiden. De eldre vil fortsatt ha aviser og brev, mens de Hovedkonklusjonen i unkundedersøkelsen er at folk vil ha yngre vil ha pakker og brev. verdi en positiv opplevelse via Når folk svarer på hva de postkassen, og de vil sende har satt ekstra pris på når de noe som er relevant og blir satt pris på har tittet ned i postkassen, er det pakav mottakeren. For bedrifter er fordelen ker og brev som scorer best. Best av alt med postkassen at de kan appellere til er å få noe de har bestilt. Postkort, inflere sanser samtidig. Om de i tillegg vet vitasjoner, innbydelser, gaver og aviser står også høyt i kurs. hva folk ønsker seg, er målet nærmere. Alder betyr mye når folk forteller om hvilke assosiasjoner de får til Tekst: terje owrehagen

Postkassa er eit betre alternativ enn både avisa og dørmatta, meiner Pensjonistforbundet.

Postkassa gav medlemsboom VERVESUKSESS: Pensjonistforbundet rekrutterte nyleg nesten 18 000 medlemmer gjennom adressert reklame. Etter at Pensjonistforbundet skifta namn frå Norsk Pensjonistforbund, og fekk ny logo, ville dei spreie ordet om forvandlinga. Dei har og stadig behov for medlemsverving – med eldre medlemmer fell 10 prosent frå kvart år. Sidan fyrste kampanje i 2007 har postkassa gitt ein netto på 60 000 nye medlemmer. – Postkassa er den viktigaste kanalen for oss. Annonsering i aviser er veldig dyrt, og det er ofte lite som sit igjen hos dei som ser ho. I tillegg er fysisk post ein kanal som Kundedei potensielle medlemverdi mene våre er fortrulege med. Berre tre prosent av medlemsmassen vår har gitt oss e-postadressa si, seier generalsekretær Harald Olimb Norman. I april og mai sendte dei ut ein adressert konvolutt til 305 000 personar i aldersgruppa 62 til 80 år. Inni låg publikasjonen «Godt Voksen», laga spesielt for kampanjen, samen med eit brev og ein ferdig utfylt giro. Kampanjen gav resultat: I juni var 17 800 nye medlemmer verva. – Nesten 18 000 nye medlemmer er veldig bra. Og sjølv dei som kastar konvolutten, har i det minste sett det nye namnet, påpeikar Norman. Tekst: Signe Steinnes Foto: Birger morken

Pensjonistforbundet nE r Noregs største pensjonistorganisasjon med vel 210 000 medlemmer. nG ir ut bladet Pensjonisten seks gonger i året.

September 2012 Post-&Bringavisen

15


Brosjyrestativet hos Bring Cargo East er velfylt. I 25 år har de kjørt til og fra Baltikum, Øst-Europa, Sør-Europa, Midtøsten og Sentral-Asia.

Norske varer på «svenske» ruter Nå skal norske kunder få benytte Bring Cargo Easts unike nettverk og kompetanse. n Svenske Bring Cargo East har 25 års erfaring med transport til og fra Baltikum, Øst-Europa, Sør-Europa, Midtøsten og Sentral-Asia. Nå får også norske kunder mulighet til å benytte seg av de hyppige avgangene, via Jönköping, Varberg, Malmö eller Ystad.

land, Iran, Jordan, Kasakhstan, Kirgisistan, Polen, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Syria, Tadsjikistan, Tsjekkia, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan. – Vi vil nå kunne tilby norske kunder en frekvens og ledetider som man ikke har kunnet tilby i det norske markedet. Det er første steg for å bygge et felles Bunnsolid tjeneste Bring-nettverk i Øst-Europa gjennom – Dette er land man trenger kompetan- et felles trafikk-, partner- og agentsamse og kunnskap for å operere i. I Norge arbeid. Dette vil være med på å styrke og sikre posisjonen til skal vi bygge på den store kompetansen som Bring Cargo East, fastslår er i Bring Cargo East. Antonesen. «Dette er land Når vi nå går ut med man trenger dette nye rutetilbudet Sterkere sammen kompetanse i det norske markedet, VD i Bring Cargo East, og kunnskap kan vi være trygge på Håkan Nilsson, gleder for å operere i» at det er en bunnsolid seg over det nye samarTom Antonesen og unik tjeneste. Tjebeidet. Direktør for Agent/ nesten bygger også opp – Vi er dyktige på forPartner i Bring Cargo under våre kundeløfter skjellige ting i Bring, og om kvalitet, enkelhet og dette er et bra eksemtilgjengelighet, sier Tom pel. Vi kan dra nytte av Antonesen, direktør for Agent/Partner hverandres styrker og bli sterkere i Bring Cargo. sammen. Det er også svært bra at vi i dette prosjektet raskt har gått fra ord Styrker posisjonen till konkrete handlinger, sier Nilsson. Blant landene som Bring Cargo East kjører til og fra, er Armenia, Aser- Tekst: Signe Steinnes bajdsjan, Georgia, Hellas, Hviteruss- Foto: Birger Morken 16

Post-&Bringavisen september 2012

IT gjør det Nye IT-løsninger er helt nødvendig for å gjøre det enklere å være kunder hos Posten og Bring n Dette var noe av budskapet til konsernsjef Dag Mejdell under den første og største samlingen for IT-ansatte i konsernet. Deltakerne kom både fra Norge, Sverige, Danmark og fra datterselskapene. Det er 240 IT-ansatte i konsernet. 70 av disse er svenske. Gjøre forenkling mulig Mejdell forklarte at IT gjør den nordiske strategien mulig. Han trakk fram sam-

handling, nye felles avtaler, flere store leverandører, nye roller og ansvarsforhold som eksempler på det som vil gi et nytt løft. – IT har en stor rolle med å gjøre informasjon tilgjengelig. Merkevare fase 2, som skal være en betydelig forenkling overfor kundene, blir en stor utfordring for IT. Vi skal fremstå mer helhetlig, og da blir samspillet mellom alle IT-enheter i konsernet viktig. IT er


Ærlighet og andre -heter I dag ble jeg lettere opphetet. Og det hele to ganger i løpet av én time.

«Merkevare fase 2 vil endre Posten betydelig de neste tre årene» Morten Stødle, IT-direktør

IT-direktør Morten Stødle tok forsamlingen med på en inforeise om ny sourcingstrategi - OneIT. 2014 - der 150 leverandører skal bli til noen få.

mulig kritisk for gjennomføring av Merkevare fase 2, fastslo Mejdell.

konsernet et økt konkurransefortrinn. – Sourcingløpet og Merkevare fase 2 vil endre Posten betydelig de neste tre årene. Fra tekno til forretning Der er vi med, sa Stødle. Arrangør og direktør Morten IT-samlingen på Hotel Stødle fra Konsern IT underQuality Expo på Fornebu streket betydningen av samgikk over to dager i slutten av august. IT-trender, handling mellom IT-enhetene i kontinuerlig sikkerhet, OneIT.2014, Norge og Sverige. Han forklarte forbedring hvordan IT i Posten har gått fra fra kundens perspektiv og å være teknologiorientert til forMerkevare fase 2 var noen retningsintegrert. av postene på programmet. En evaluering Konsernets mange IT-leverandører av samlingen viser at deltakerne var svært skal samles til noen få, som skal binde tilfreds. En samlet score på 5,2 på en skala konsernet sammen og gi stordriftsfor- 1-6, der 6 er best, var beviset på det. deler. IT skal være nær forretningen. Den nye strategien har som mål å gi Tekst og foto: Birger Morken

merkevare fase 2

Det er slikt som kan skje når en bryter rutinen. Jeg tok bussen i stedet for sykkelen. Det skulle jeg ikke gjort. Da måtte jeg opp med lommeboka, finne Flexus-kortet, dra det foran leseren, putte det tilbake i lommeboka, og legge lommeboka tilbake i veska, samtidig som både jeg og mange andre skulle finne et sete. Samtidig som jeg hadde tankene et helt annet sted. Jeg vet ikke når, eller på hvilken måte det skjedde. Det jeg vet, er at lommeboka ikke var der den skulle da jeg sto i kaffebaren og skulle betale ett kvarter senere. Jeg skrudde alarmknappen over på «code red», som de sier i Grey’s Anatomy, og sperret bank- og kredittkortene mens jeg gikk til kontoret. Ringte Ruter, som ringte trafikkleder, som ringte sjåføren, som ikke kunne finne noe i bussen. Men bussen skal være tilbake ved Oslo S kl. 07.31, så du kan jo dra ned og sjekke selv. Jeg fant naturligvis ikke noe der, og sjåføren var fra seg av utålmodighet etter å kjøre videre. Kanskje Trafikanten hadde fått inn noe. Nei, du må dra til Hittegodskontoret på Nationaltheatret. Fikk telefonnummeret dit, og hastet videre inn på Oslo S. Var det ikke en bitteliten politistasjon her før? Bare klesbutikker nå. Nedstemtheten er til å ta og føle på idet jeg entrer Posthuset igjen. Og det er da det skjer. Ukjent nummer. Hei, det er Geir Karlsen. Lurer på om du har mistet noe. JA DET HAR JEG! Geir Karlsen, som var på vei til verkstedjobben i Lodalen, som satt på skrå bak meg. Han er det som ringer og er lei for at han ikke får levert lommeboka før etter arbeidstid. Dette er ikke til å tro. Det finnes fremdeles sjeler som mener at ærlighet varer lengst. Nå er det ikke lenge til jeg skal møte Geir fra 34-bussen. Den lettheten jeg føler nå, vil bli premiert med finnerlønn.

nG jøre det enklere å være kunde hos oss n T ydeliggjøre tjenestetilbud både eksternt og internt n F elles begrepsapparat internt nE nklere fremstilling av våre tjenestetilbud i alle kanaler n IT blir viktig i prosessen

hege grubben REDAKsjonssjef

September 2012 Post-&Bringavisen

17


«Brings løsning er svært fleksibel » Foto: colourbox

Stig Tangerud, marketing manager i Solis Proffesional AS

Kundemøtet

Kunden: Solis Professional AS Kundeforhold: Bring Warehousings varelager oppbevarer, pakker og kjører ut produktene som skal ut til Solis’ kunder. Deretter sørger Posten for at de kommer helskinnet frem til mottaker.

Om Solis Professional AS: n Grunnlagt 2009 n En del av Bonaventura Gruppen n Antall ansatte: 20 n Omsetning: 40 MNOK

Vekst: Solis Professional ble etablert i 2009, med distribusjon av profesjonelle hårprodukter som forretningsidé. For å unngå krøll med lagring og distribusjon, tok de i bruk Brings velfriserte logistikkløsninger. – I oppstarten hadde vi mange aktiviteter, og mange personer skulle ansettes. Vi ville ikke ha et eget lager hvor vi måtte ordne med leiekontrakter, opplæring, utstyr og rekruttering av lagermedarbeidere, sier marketing manager Stig Tangerud. Brings løsning fritar dem også fra å rive seg i håret over egne IT-løsninger innad i organisasjonen. – En egen IT-integrasjon med en ekstern dataleverandør ville blitt dyrt. 18

Post-&Bringavisen september 2012

Produktforståelse: Når en kunde har bestilt hårfarge, er det svært viktig at riktig eske blir sendt til frisøren. Når alle produktene ser like ut, skaper dette utfordringer for de Bring-ansatte som skal plukke varene. – Vi har en fast kontaktperson som vi er veldig fornøyd med. Dessuten er «gutta på gulvet» serviceinnstilte og kan jobben sin. Kommunikasjon: – Brings løsning er svært fleksibel, og de tilbyr alle tjenester på ett sted. Vi kan ringe samme kontaktpunkt hos Bring som hjelper til med alt, og kommunikasjonen føles veldig personlig. Når vi snakker med kundesevice hos Posten føler vi mer at vi snakker med et stort maskineri. Det blir veldig upersonlig.

Kvalitet : – Brings kvalitet var det som ble avgjørende under anbudsrunden. – I motsetning til de andre store internasjonale selskapene som var med i anbudsrunden, har Bring varelager i Oslo. Får Solis inn ordren før klokka 12, vil varene normalt bli sendt samme dag. – Vi benytter Posten som transportør. Skulle ikke kundene være i salongen når de forsøker å levere første gang, forsøker de en gang til. Tidene overholdes i produksjon og transport, og transporten bærer preg av kvalitet. Bring og Posten er de eneste som kan tilby så god kvalitet og dekning på lager og pakkenettverk i Norge, sier Tangerud. TEKST: HÅVARD JØRSTAD


Andel med positivt inntrykk av posten.

70 %

60 %

50 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ole Paus tok del i innspillingen av Postens nye reklamefilm for å fortelle norske tv-tittere hvorfor Posten stadig må endre seg.

Foto: cato geertsen/skjermdump

«Posten forandrer seg fordi folk forandrer seg» Naturlige forandringer og nødvendige endringer er budskapet i Postens nye reklamefilm. n Når postkontor legges om til Post i Butikk, kan det av mange oppfattes som om Postens tjenestetilbud bygges ned. I følge Posten er dette heller en nødvendig tilpasning i takt med endringene i samfunnet. Dette er temaet i Postens nye reklamefilmen som gikk på lufta for to uker siden. Folk forandrer seg – Er det egentlig forandring du håper på, eller skulle du ønske at alt bare var som før? Det er spørsmålet som stilles til ettertanke i reklamefilmen. Filmen har til hensikt å fortelle om Postens rolle i samfunnet, samt hvordan man i over

åpningstider gir økt tilgjengelighet, påpeker Gjølme

I beste sendetid Postens nye reklamefilm ble vist for første gang lørdag 8. september før ny350 år har måttet tilpasse seg skiftende hetene på TV2. Da satt folk rundt i de tider og behov i samfunnet. tusen hjem og ventet på å få vite hva som – Vi har lett for å møte endringer hadde forandret seg i verden siden sist. I med en viss skepsis, sier Elisabeth H. filmen dukket den kjente og folkekjære Gjølme, konserndirektør Kommunika- artisten Ole Paus’ stemme opp, og forsjon i Posten Norge.  talte seerne hvordan PosGjølme påpeker også at ten stadig er og har vært i folk ikke bruker Postens tjeutvikling både da og nå. nester på samme måte som – Jeg sa ja til Posten kontenuerlig før. For 20 år siden var det fordi jeg liker Posten og forbedring 3000 postkontor i Norge, om vet at de alltid har vært et par år vil det være 30 igjen. der.  Men også Posten I stedet vil 1500 Post i Butikk ta over an- må forandre seg. Akkurat som oss ansvaret for posttjenestene. dre, uttalte Ole Paus, som aldri tidligere – De fleste som har prøvd Post i Bu- har stilt opp i reklamesammenheng. tikk sier at de er godt fornøyde.  Mange er mer fornøyde enn før, fordi lange TEKST: HÅVARD JØRSTAD

2012

Postens omdømme faller Posten Norge falt fra 17. til 39. plass på omdømmemåling. n Hvert år gjennomfører analyseselskapet Ipsos MMI en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til store norske bedrifter. Etter en positiv utvikling over flere år, har det norske folk snudd i synet på Posten. Kunden i sentrum – Dette er vi på ingen måte fornøyd med, sier konserndirektør Kommunikasjon, Elisabeth H. Gjølme. Posten er nødt til å forbedre seg på mange områder for å snu utviklingen, mener hun. – Vi er i en krevende periode. Fall i brevvolumene gjør at vi må foreta store omstillinger. Nye vekstområder, blant annet innen internasjonal transport, gir oss nye utfordringer. Vi jobber iherdig med å omstille virksomheten og sikre kvalitet i alle ledd. Og vi må bli bedre til å sette kundene i sentrum.  Storkunde på toppen Antallet som har et negativt inntrykk av Posten øker fra 17 til 27 prosent. Posten havner på 3. plass over selskap folk er minst fornøyd med. Bare Adecco og NSB er dårligere likt. – Det er bekymringsfullt at folks inntrykk svikter. Økte priser og endringer i tjenestetilbudet har påvirket kundene negativt. De opplever å få mindre valuta for pengene, sier Gjølme. – Posten har sviktet på samfunnsansvar og moral i kabotasjesaker og ESA-dommen. Vi har klart å snu en negativ utvikling før og vi skal klare det igjen. Vi må klare å forklare folk hvorfor vi er nødt til å endre oss, fremhever Gjølme. TEKST: MADS YNGVE STORVIK

September 2012 Post-&Bringavisen

19


norge rundt Miljøengasjement EIDSVOLL: Øvre Romerike distribusjonshus i Eidsvoll kommune satser på å bli miljøsertifisert i november. Det jobber rundt 100 personer der. På oppstartmøte i midten av september var det stort engasjement fra både ledere, tillitsvalgte og vernetjenensten, forteller Bente Myhrvold i Region Oslo, Akershus og Østfold. – De har gjort veldig mye bra på HMS allerede, så mye handler om å dokumentere alt det gode arbeidet som de har gjort innenfor ulike områder, sier hun.

På kne for superstjerne Lørenskog: Festivalsjef og Posten-medarbeider Nasrullah Qureshi takket Indias drømmedame og superstjerne Hema Malini, blant annet med personlige frimerker. Hun og døtrene fremførte indisk, klassisk dans under Bollywoods 10-års jubileumsforetilling i Oslo Konserthus 9. september. Årets festival med indisk film og dans ble åpnet i Lørenskog hus av utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foruten flere indiske aktører, lokale dansere og æresgjester deltok Nasjonalballetten under åpningsforestillingen. Foto: Birger Morken

Foto: Richard Reyes

Express-jeep OSLO: Bring Express i Oslo har fra midten av august hatt en Comarth el-jeep til låns for å teste den ut som budbil. Et innbrudd i lasterommet hvor døren og låsen ble ødelagt sørget imidlertid for at den planlagte testingen ble utsatt. I mellomtiden har de testet en annen elbil, Mia Electric, i nesten to uker. Dette har vært svært vellykket. Tilbakemeldingene har vært entydig positive, både hva gjelder komfort, effektivitet, fremkommelighet og ikke minst rekkevidde. – Vi kommer til å foreta flere tester av ulike bilmodeller utover høsten og vi håper at vi etter hvert får inn den første elbilen i bilparken vår, sier Einar Lade Astad i Express Oslo.

Sparer strøm med sensorlys BERGER: Bring Warehousing har montert nye sensorstyrte lysarmaturer på sitt lagerhotell på Berger. Lysene reguleres av og på ved bevegelse. Når det ikke er mennesker i sonen er lyset av. – Vi har beregnet at dette vil gi oss en årlig besparelse på 61.452 kwh. Med en strømpris på rundt kr 1 pr. kwh blir det ca 60.000 kroner i årlig besparelse, sier miljøansvarlig i Bring Warehousing, Kristina Mork. – Basert på de erfaringene vi gjør oss med de nye lysene, vil vi vurdere å sette i verk tilsvarende energisparende tiltak ved andre lager etter hvert.

Medalje til hedersmann Oslo: Forrige uke fikk Egil Hogstad (70) medaljen for lang og tro tjeneste av Norges Vel. Han har vært ansatt i Posten i over 51 år. Fra 1980 til begynnelsen av 90-tallet bygde han opp Pakningssentralen. Han startet helt alene og endte med 80 medarbeidere og store kunder som Bondebladet, Ellos og HM. Egil skapte en sterk kultur for å levere, uansett hvilke problemer som måtte dukke opp. De siste årene har han jobbet i Kundeservice Storbedrift. Han har bidratt sterkt til et godt arbeidsmiljø gjennom sitt lune og trivelige vesen.

Foto: Nils midtbøen

20

Post-&Bringavisen september 2012


Fagbrevklasse på PGO ALNABRU: 15 medarbeidere på PGO tar fagbrev. Opplæringskontoret og læreren er imponert over elevene, ifølge produksjonssjef Bård Kristoffersen. Skriftlig eksamen ble unnagjort før sommeren. I høst er det praksisprøve over tre dager, og så er det slutt.

Foto: Kjetil Sunde

Birkenbarskinger MOLDE: Disse karene deltok under Birkebeinerrittet 2012. Til venstre på bildet står Pål Henrik Ljøen, nestleder Molde Transport og til høyre Asbjørn Helseth, formann på Bring Cargo Molde. Riktig nok er de nå organisert under samme navn, Operations Molde. Dette er andre året Asbjørn deltar og første gang for Pål Henrik. Begge syklet inn på imponerende tider, Pål; 03:52:18 og Asbjørn; 04:54:08

Teknologisk kvantesprang ROBSRUD/ØT: I september skrur divisjon Post på knappen for en ny og avansert sorteringsteknologi. Denne kalles «førstelinjelesing» og betyr at postbudene vil få mer av posten ferdig sortert i ruterekkefølge (MRK). Dermed kan denne posten tas rett ut på ruta uten videre manuell sortering. Maskinparken vil utnyttes på en mer avansert måte enn noen gang, og på et nivå kun et fåtall postselskaper kan skilte med. Teknologien er rettet mot såkalte småbrev (C5 og C6), som utgjør omtrent 60 prosent av volumet på adresserte sendinger, og vil derfor påvirke et betydelig volum av sendinger.

Posthuset skal bli Miljøfyrtårn OSLO: Landemerket Posthuset skal bygges om til å bli Miljøfyrtårn. Ombyggingen er en del av Nordisk ministerråds konkurranse hvor ett bygg i hvert av de nordiske landene skal pusses opp for å kutte energikostnadene. Entra Eiendom, som eier Posthuset, sa ja til å ta utfordringen, og valgte signalbygget hvor 2000 mennesker arbeider. I følge nettstedet E24 kan ombyggingen få en prislapp på 600 millioner kroner. Blant annet skal 9000 kvadratmeter med vinduer byttes og isoleres.

Foto: Birger morken

september 2012 Post-&Bringavisen

21


tett på

Tom Vidar Smeby er kledd for å håndtere fersk mat. Han liker at griselabber blir brukt som mat, selv om det ikke er livretten hans.

Grensesprengende 22

Et steinkast unna barndomshjemmet til Alf Prøysen pakkes og lagres syltelabber for eksport til Kina, Liberia og Kongo.

Bring Frigo Warehouse på Rudshøgda i Ringsaker ligger i «bakgården» til Alf Prøysen. Kanskje det var i dette området han fikk inspirasjon til Sparegrisvisa eller Griskokktrøsta? Selv var han griskokk i sin ungdom.

– Dette er en meningsfull jobb, og jeg stortrives. Det er bra at produktene brukes, for det kastes altfor mye mat i dag. Det bør helst være 10,5 kilo i posen. Er det under 10 kilo, får vi griselabbene i retur.

n Nykokte griselabber er ikke hverdagsmat på nordmenns middagstallerkener. Den tradisjonelle, norske retten er mest kjent som en juledelikatesse for entusiaster. I land som Kina og Kongo sier folk derimot velbekomme.

Meningsfylt Tom Vidar Smeby står i ren sone og fyller opp plastposer med 10 kilo griselabber. De ferske labbene går videre på rullebånd til kolleger i nabolokalet for pakking, innfrysing og lagring.

Plussprodukter Fryselageret på Rudshøgda får kjøtt fra seks av Norturas slakterier i Norge. Varene eies av datterselskapet Norilia. Restproduktene etter slakting kaller Norilia for plussprodukter. Tidligere

Post-&Bringavisen september 2012


Tom Vidar sender poser med 10 kilo ferske syltelabber inn i naborommet for pakking i kartong Brenden Currie fra Sør-Afrika har tidligere jobbet for Leger uten grenser. Han ønsker å gjøre en mastergrad på produksjonen han jobber med.

Kartonger med griselabber stables på pall og gjøres klar for nedfrysing.

griselabber gjorde slakteriene denne jobben selv. – Vi er godt fornøyd med service og oppfølging hos Bring på Rudshøgda. Norilia bruker også anlegget som et mellomlager for importvarer til hundefôr, forteller salgssjef Rune Birkeland i Norilia. Etterspørsel Plassjef Arve Øverlien forteller at nisjen med syltelabber øker. – Vi håndterer 80 tonn i måneden, eller 1 000 tonn i året. Kyllingføtter er

Mina Øverlien drar fram en ny pall med ferske griselabber. Tom Vidar mottar og tar go´bitene med inn i ren sone.

også et produkt i vår varebeholdning. Norske Isbilen henter på lageret. AnlegDe kommer ferdig pakket, og vi lagrer get er et av få i landet som tar imot bær og sender til Kina, opplyser han. til konservering. Midt Daglig leder Ingvard Risholm på sommeren, i løpet av i Bring Frigo Warehousing meén måned, blir 120 tonn foto ner det er positivt at Bring kan bær plastpakket og fryst reportasjen ta en del av verdikjeden. ned. Gartnerhallen er kunden, og bærene går Is og bær i hovedsak til syltetøyfabrikker. Nesten 80 prosent av produktene på fryselageret på Rudshøgda er kjøtt. Tekst og foto: Birger Morken Foruten kylling lagres også fisk, is og bær. Åtte distribusjonsbiler fra Den

Syltelabb n Syltelabb er, sammen med svineknoke, en tradisjonell norsk rett, som regel spist fra en tid etter høstslakt og til rundt juletider. Begge er først marinert i saltlake og deretter kokt. Labb og knoke er som navnene sier, rett og slett de mest kjøttfylte leddene på grisens føtter. n I 2006 ble det arrangert VM i syltelabb-spising på Brokelandsheia hvor komikeren Kristopher Schau deltok.

September 2012 Post-&Bringavisen

23


Skanning hos Grethe Ådlandsvik er et av terminalens stoppesteder for pakker, før de kjøres ut til forventningsfulle bergensere.

Informasjonsrådgiver Terje Løseth ønsker velkommen når tre nye distribusjonsenheter nå flytter til terminalen. 24

Post-&Bringavisen september 2012

Når postterminalen bygges ut, får driftskoordinator Rune Hanssen og kollegene 700 ekstra kvadratmeter å boltre seg på.


Davy Wathne, TV2-journalist På 1960-tallet, da Jens Bjørneboes svært omstridte bok «Uten en tråd» var forbudt i Norge, hadde min onkel fått tak i den fra Danmark. Han tok den med til et bridgelag hjemme hos oss, hvor min far fikk låne den. Moren min tjuvlånte den med seg i badekaret, men klarte å miste den i vannet. For at ingen skulle fatte mistanke ba hun meg (16), bestille en ny fra Danmark. Det endte med at jeg måtte gå alene bort på Minde postkontor, hvor alle kjente alle, for å hente den forbudte pornoboken.

Filip Rygg (KrF), byråd for byutvikling, klima og miljø Vi ønsker å bli den byen i Norge med flest miljøvennlige kjøretøy, og Postens satsing på el-biler er viktig i dette arbeidet. I norsk sammenheng er deres miljøsatsing enestående, og det er bra at en så stor aktør bidrar til mindre lokal forurensning i Bergen by. Vi tar av oss hatten!

Under samme paraply i Bergen by Postens flaggskip i Bergen utvider med et mellomdekk. Snart seiler de opp som e av byens største miljøfyrtårn. n Solen smyger seg opp bak De syv fjell. Bybanen har hatt sine første avganger, og på Fisketorget diskes det opp. På Minde, litt utenfor sentrum, gjør Postens folk seg klare til å utføre en minst like viktig oppgave for å holde Bergens hjul gående. Jo flere vi er sammen Hvert femte minutt suser Bybanen forbi postterminalen, som i over 20 år har vært flaggskipet for byens postvirksomhet. Av stiger jobbklare postansatte, på avstand lik Brann-supportere i sine røde uniformer. I tillegg til å forsyne bergenserne med post, bidrar postterminalen med mange arbeidsplasser. – Vi har 500 ansatte som jobber både med transport, logistikk og distribusjon, sier informasjonsrådgiver Terje Løseth. Han river i en kopp kaffe på terminalens kaffeautomat fra House of Coffee – et datterselskap av det bergenske kaffehuset Friele.

– Det var mye skepsis i starten, men så langt har vi veldig gode erfaringer. Budene får posten ferdig sortert fra terminalen, og de er dessuten en viktig del av miljøsatsingen vår, påpeker Løseth. Posten i Bergen har en visjon om å gjøre distribusjonen i sentrum CO2-fri. Deler tak I gatene er el-kjøretøy et vanlig syn, og Bergen har en av Nordens mest tra- i kontrast til Brann stadion en kampfikkerte flyplasser, og havnen er blant dag, er el-kjøretøyene nærmest lydløse. Europas travleste. I disse dager er det Dessuten er postterminalen sertifisert hektisk også på postterminalen. Både som miljøfyrtårn, i godt selskap med ansatte, kjøretøy og utstyr fra distri- store bedrifter som Sparebanken Vest, busjonsenhetene i Loddefjord, Fana Åsane Storsenter og Taxi1. og Fyllingsdalen flytter inn i – Det har vært krevende løpet av året. Da må det bygå sertifisere et så stort bygg, ges ut. Stort. men vi har klart det ved å – Det krever mye arbeid, fokusere på energiforbruk, Postplanlegging og kommunikautslipp til luft og vann og nummeret sjon. Bygningsarbeidere jobkildesortering av avfallet. Vi er veldig stolte av å ha ber nå iherdig med en helt ny mellometasje på over 700 kvadratme- fått det til, sier Terje Løseth. ter, sier Løseth. 1. oktober får Bergen postterminal Som en del av omstruktureringen i miljøfyrtårnsertifikatet overrakt av byens postvirksomhet satses det også byens ordfører. Da vil ikke engang på postsatellitter. Selv om det bok- de beryktede regnskurene kunne stavelig talt kan høres fjernt ut for et hindre flaggskipet på Minde i å sole postbud å jobbe på en satellitt, kamu- seg i glansen. flerer ordet egentlig hjemmekoselige jobblokaler bestående av blant annet spiserom, garderober og kontorer. TEKST OG FOTO: HÅVARD JØRSTAD

5868 Bergen n Areal: 465 km² n Innbyggere: Cirka 265 000 n IGrunnlagt: 1070, under navnet «Bjørgvin» n Attraksjoner: Bryggen, Fløibanen, Akvariet, Fisketorget, Ulriken, Grieghallen og De syv fjell. n Kjente bergensere: Ole Bull, Herman Friele, Edvard Grieg, Amalie Skram, Inger Hagerup, Max Manus, Davy Wathne, Jan Eggum, Sissel Kyrkjebø og Sondre Lerche. n Bergen hevder å ha Norges største tre, som er 100 år gammelt. n Hansa er det lokale ølet. n Henrik Ibsen bodde herda han var i tjueårene. n Bergen er en av Norges mest populære studentbyer, med omtrent 30 000 studenter.

Neste gang reiser vi til

4550 Farsund Bergen postterminal har ligget og speilet seg i Solheimsvannet på Minde siden arkitekt Tor Naustvoll tegnet den i 1991. September 2012 Post-&Bringavisen

25


26

Post-&Bringavisen september 2012


Miras mål Mira Verås Larsen brukte året i Posten til å tenke – og satse. Året etter var hun best i Norge. n – Det beste med padlingen er treningen, ikke konkurransen. Å kjenne at jeg hele tiden forbedrer meg, at jeg bygger meg opp, blir sprekere og at tidene blir raskere. Men jeg klarer ikke å trene så mye hvis jeg ikke har et mål. Og målet er å bli best. Direktesendt sommer Da det ble klart at Mira Verås Larsen skulle få æren av å bære det norske flagget under åpningsseremonien i London-OL, var hun for mange et ganske ukjent navn. Det vil si, etternavnet kjente de fleste til. At mannen Eirik for lengst har oppnådd idrettsheltestatus, var en trygghet da alle plutselig skulle ha en bit av 25-åringen fra Rykkinn. – Å være på direktesendt tv er som å få et kamera opp i ansiktet og få beskjed om å «si noe morsomt nå». Eirik rådet meg til å ta det med ro og prate fortere enn det jeg vanligvis gjør. Og at det er viktig å være til stede og virkelig høre på spørsmålet, så de slipper å gjenta det. Nå, et par måneder etter, ringer ikke telefonen like mye. – Det har vært kjempegøy, men mye kjør. Det er deilig å komme tilbake til hverdagen. Postvikar At hun skulle kvalifisere seg til OL hadde lenge vært et mål. Men veien var ikke uten hindringer. Sommeren 2008 måtte hun ta et valg: Satse eller blåse i det. En ryggskade gjorde at oppkjøringen til sesongen hadde vært elendig. Stevnene gikk dårlig. Hun avbrøt og bestemte seg for å jobbe og tenke på noe annet. Den nødvendige tankeflukten fikk hun som kundebehandler ved Postens bedriftssenter på Lysaker. Etter sommerjobben fortsatte hun i deltid gjennom året. Samtidig bestemte hun seg: Det var padling hun ville drive med.

– Neste år var jeg best i Norge. Siden da har hun hatt vakter på bedriftssenteret hver sommer og jul. Bortsatt fra denne sommeren. – De ringer vanligvis før sommeren og jula for å høre om jeg vil jobbe, men den telefonen fikk jeg ikke i år. De skjønte at det var uaktuelt. Jeg er innom postkontoret og henter pakker og hilser på med jevne mellomrom, så jeg holder dem oppdatert, forteller hun. Trives i tosomhet Hverdagen tilbringer Mira aller helst med mannen sin, som hun giftet seg med i fjor. Så mye at de ifølge venner har utviklet et eget språk. – Vi er ikke så veldig sosiale, og begge har blitt veldig påvirket av hverandres språk og tonefall. Eirik har omtrent utviklet sin egen dialekt. Vi har mange interne spøker og vår egen måte å kommunisere på. Det er helt greit at vi er litt rare. Når målet er å bli verdens raskeste padler, er det en fordel å trives for seg selv. – Vi lever i en boble og holder oss unna mennesker en måned før konkurranser. Hvis vi vet at folk er syke i et familieselskap eller en fest, holder vi oss unna – også hvis det er i en treningsperiode. Det er ikke et stort savn. Det å bli syk setter deg så mye tilbake. Utenfor sesongen treffer vi jo mange. Privilegert Men at hun ofrer mye, er hun ikke enig i. – Jeg er veldig motivert til å trene og synes jeg er privilegert som får ha denne livsstilen. Hverdagen er veldig bra. Men for at jeg skal kunne rettferdiggjøre at jeg fortsetter, må jeg ha framgang. Når sesongen begynner i okto-

Har alltid vært ei ordentlig og fornuftig jente, skoleflink og sporty. Hvis hun som barn var på besøk hos noen som satte på en film hun ikke hadde lov se, gikk hun hjem.

Er sprudlende og har veldig positiv energi. Skarp. Egne meninger, men lytter til hva andre har å si. Av og til litt tiltaksløs, spesielt når det gjelder husarbeid.

Mamma Janne

Ektemann Eirik

ber, skal jeg sette meg ned og lage en ordentlig plan, følge den og se at jeg om fire år kan være mye lenger framme enn i år. I høst tar hun med seg børsa til Vestlandet for å jakte hjort. Om sommeren drar hun gjerne ut i båt. – Jeg var egentlig mye mer opptatt av å bade enn å padle da jeg begynte. I år er jeg skuffet over meg selv, for jeg har ikke badet en eneste gang i Oslofjorden. Det er trist, for da begynner jeg å bli voksen. Forventer mye Til jul er hun ferdig utdannet kjemiingeniør, og etter julejobbing i Posten venter yrkeslivet ved siden av padlingen. Mira liker seg på laboratoriet. Håpet er å kunne koble jobben med idretten, for eksempel gjennom næringsmidler og kosttilskudd. Men hvor får hun alt overskuddet fra? – Har jeg mye å gjøre, får jeg gjort mye, har jeg ikke så mye å gjøre, får jeg nesten ikke gjort noen ting. – Moren din sier du kan være litt streng? – Ja, jeg er streng, bekrefter hun kontant. – Jeg forventer mye av meg selv, og det gjør at jeg forventer mye av andre. Lillesøsteren min får høre det hvis hun ikke legger nok i skolearbeidet, for eksempel. Neste mål er VM i august neste år. Fram til da venter 20 timer trening i uka, 30 timer på vinteren. I løpet av vintermånedene skal hun også ha klart å løfte sju og en halv kilo mer i benkpress og oppheis. Godt hjulpet av sitt nye livsmotto, tatt fra Pippi Langstrømpe: «Det har jeg aldri prøvd før, så det er jeg sikker på at jeg kan». – Det er sånn jeg ønsker å angripe utfordringene, i stedet for å snakke meg selv ned.

Midtpunktet Navn

Mira Verås Larsen (25)

Tittel/arbeid:

Profesjonell padler, student og tilkallingsvikar ved Postens bedriftssenter på Lysaker

Bosted: Lysaker Sivil status:

Gift med Eirik Verås Larsen

Interesser:

Jakt, bøker og reising

Tekst: Signe Steinnes Foto: Thomas Hammarstrøm

Veldig målbevisst. Ei støttende venninne, unner andre å gjøre det bra. Rolig, men er morsom og kan dra opp stemningen.

sagt om Mira Verås Larsen

Venninne og treningspartner Agnes

september 2012 Post-&Bringavisen

27


www

meninger

Mange spurte Dag Mine nettbutikkfavoritter

Navn: Marcus Sundh Jobb: Speditør, Bring Cargo Halmstad

1 2 3

Netonnet.se Selger elektronikk med gode prisgarantier og rask levering.

Skanskebyggvaror.se Her kan man bestille byggvarer og få dem levert hjem.

Blocket.se Selger alt fra biler til blomstervaser, både brukt og nytt.

Norges nettfavoritter: nettfavoritter.posten.no

Dag Mejdell svarte på spørsmål om omorganisering. Til høyre konserndirektør Elisabeth H. Gjølme.

Her ser du noen av spørsmålene og svarene fra konsernsjefens siste nettmøte på Infolink. Bring Express Tove Burås: Hei, Dag, hvorfor får Bring Express et unntak fra landorganiseringen? Svar: Bring Express har i større grad enn andre spesialister utviklet nordiske løsninger, og derfor valgte vi å videreføre dagens struktur. Prøvd det før? Hans: Hei, Dag. Jeg er ganske ny i Posten-systemet. Etter presentasjonen i går hørte jeg mange si at vi har prøvd før å ha en egen divisjon for store kunder. Hva tenker du om det? Svar: Det kan sikkert være noen som mener at det er likhetstrekk med tidligere satsninger (Posten

Fjernhandel). Jeg vurderer det ikke slik. Netthandel er noe helt annet i dag enn for 10 år siden. Markedet er mer modent og våre tilbud er helt annerledes. Hvordan forankre og koordinere HMS-arbeidet? Julia Banda Rasmussen: Det er en kjent sak at dagens divisjon Post og Logistikk har jobbet systematisk med og fokusert på HMS de siste 3-4 årene. Hvordan vil du som konsernsjef sikre at de to nye divisjonene har samme fokusering? Svar: Jeg mener alle dagens tre divisjoner fokuserer godt på dette, og alle kan vise til god fremgang i

HMS-indikatorer. Dette følger vi tett i konsernledelsen, og det vil vi gjøre med uforminsket styrke i nytt KL. Terminalstrukturen Bjørn Breili: Hei, hvordan ser du terminalstrukturen for brevsentrene om cirka 5 til 10 år? Og hva tenker du om omdeling av post hver dag? Svar: Terminalstrukturen henger sammen med fordelingen mellom A- og B-brev. Hvis det går som vi tror, at B etter hvert tar over for A, vil nok det også påvirke terminalstrukturen. Når det gjelder omdeling av post, har vi anbefalt politisk ledelse i Samferdselsdepartementet å ta bort lørdag som distribusjonsdag for brev, men dette har ikke fått tilslutning. Flere spørsmål og svar på

infolink

Tilbakeblikk

28

For 10 år siden:

For 25 år siden:

For 50 år siden:

Gjennom kunsten ønsker Posten å synliggjøre visjonen: «Verdens mest fremtidsrettede postbedrift». Konsernsjef Kaare Frydenbergs øvrige argumenter for kunst i PostHuset er blant annet for å profilere både internt og eksternt at Posten er en sterk kulturbærer. Den skal også motivere og stimulere til nytenkning og kommunikasjon, samtidig som den skal bidra til kunstforståelse og fremmedkulturell bevissthet hos medarbeidere og samarbeidspartnere. Han ønsker at kunsten skal uttrykke en tolkning av Postens funksjon, slagord og adferdsløfter. (Postavisen nr. 14 2002)

Nesten annenhver husholdning i Norge handler i dag på postordre. I 1960 handlet én av ti på postordre. En formidabel utvikling som bare vil fortsette. Norge vil trolig følge utviklingen i resten av Vest-Europa der veksten i postordrehandelen har vært større enn i detaljhandelen. I 1983 utgjorde postordresalget 2,2 % av den totale omsetningen i detaljhandelen, mens den i 1986 hadde en andel på ca 3 %. Vi anslår at handelen i 1990 vil være på omkring 5 %. I 1960 var 80% av postordrekundene bosatt på landsbygda. I dag utgjør disse bare 40 %. (Post nr. 2 1987)

Verdens eldste frimerkeserie, det er ingen dårlig tittel. Særlig når vi har dekning for den – når vi kan bringe en artikkel om våre posthornmerker under en slik tittel. Vi kan ikke skryte av å være blant pionerene når det gjelder frimerkeutgivelse. Hele femten år gikk det før den engelske ideen om forutbetalte «gummierte etiketter» vant gehør hos våre myndigheter. Nå, en liten fjær i hatten har vi likevel – vi slo svenskene med et halvt år og finnene med drøye året, mens danskene lå 3 ¾ år foran oss. Det første norske frimerke ble tatt i bruk 1. januar 1855. (Post nr. 1 1963)

Post-&Bringavisen september 2012


Ledige Stillinger

hva skjer? 15. september ‒ 15. november Intern ATW lagkonkurranse i Bring Warehousing.

2. oktober Konsernsjefen reiser med Bring-toget gjennom de italienske alpene.

Produksjon n Postbud (2), 18,75 t/u, ved Veggli distribusjonsenhet. Frist: 05.10.2012 n Postbud, 10,3 t/u, ved Veggli distribusjonsenhet. Frist: 05.10.2012 n Postbud, 20,5 t/u, ved Veggli distribusjonsenhet. Frist: 05.10.2012

17. oktober Frist for å svare på Organisasjonsundersøkelsen. Se egen sak side 3.

22. oktober Større bedriftskunder over til Kundeservice Logistikk. Private og mindre bedrifter betjenes av Kundeservice Posten og Bring.

22.‒23. oktober

n Postbud lørdag, 5,5 t/u, ved Distribusjon, Finnsnes. Frist: 07.10.2012 n Produksjonsarbeider, 21,52 t/u, ved Logistikk, Gardermoen. Frist: 05.10.2012

stab/støtte

Transport & Logistikk 2012 - Nordens største logistikkonferanse på Gardermoen.

24. oktober

n Seniorrådgivere kundeintegrasjon, Konsern IT. Frist: 01.10.2012 n Verdikjedeekspert/Prosjektleder, Stab verdikjede, Post Region Øst. Frist: 07.10.2012

Post- og Bringavisen nr. 9-12 kommer i postkassene til ansatte i Norge.

29.‒30. oktober Styret i Posten Norge møtes til styremøte i Trondheim.

31. oktober Posten Norge AS legger frem resultatene for tredje kvartal 2012.

For fullstendig annonsetekst og flere ledige stillinger, se http://infolink.posten.no/ledige-stillinger (passord: norden) Her finner du også lenke til elektronisk søknadsskjema. Har du spørsmål om rekruttering og ledige stillinger, ta gjerne kontakt med HR-senteret på tlf. 02408.

23. november n Konsernsjefen til Bergen. Besøker Bring Linehaul, Bring Cargo BCI/Oil & Offshore.

Tips oss Det er mye som rører seg i et så stort konsern. Er det noe du ønsker å lese om i avisen? Vi som skal skrive om alt det interessante, trenger dine øyne og ører for å fange opp mest mulig. Er det en person som fortjener å være forbilde? En avdeling som jobber smartere? En distribusjonsenhet som hever kvaliteten? Ikke nøl med å kontakte oss, eller send e-post til redaksjonen@posten.no redaksjonssjef

Hege Grubben Tlf: +47 414 02 346 hege.grubben@posten.no

Nils Midtbøen Tlf: +47 915 71 242 nils.midtboen@posten.no

Birger Morken Tlf: +47 922 67 978 birger.morken@posten.no

Marit Mosnesset Tlf: +47 995 19 011 Epost: marit.mosnesset@posten.no

Signe Steinnes Tlf: +47 957 58 040 Epost: signe.steinnes@posten.no

Håvard Jørstad Tlf: +47 936 92 847 havard.jorstad@posten.no

Stillingene er utlyst på

infolink

September 2012 Post-&Bringavisen

29


Gratulerer

«Posten er imponerende, med mange flinke folk som gjør en god innsats for å få ting frem. Jeg får alltid det jeg bestiller.» Jon Almaas, NRK-profil og LOAD-programleder

Den elektroniske tjenesten «Postkort» tilbyr å bruke bilder fra mobilen eller pc-en, skrive inn teksten og la Posten gjøre resten av jobben. I løpet av årets sommerkampanje ble det solgt 5.640 personlige postkort. 90 prosent ble sendt via Postkort-appen, resten via posten.no.

30 ÅR

50 år

50 år

60 år

60 år

60 år

Diana Krasnauskiene

Sribasgaran Veerasingam

Gisken Brøsholen

Unni Astad

Roar Bjørke

Randaberg

Oslo

Sissel Berglie Nygård Loddefjord

Oslo

Hamar

40 år

50 år

50 år

60 år

60 år

60 år

Lars Christian Gundersen Lørenskog

Johan Elnes

Åge Rambjørg

Hans Riise

Britt Lavik

Molde

Oslo

Dombås

Gerd Hildur Rønning

50 år

50 år

50 år

60 år

60 år

60 år

Anita Oddlaug Johannessen Sagvåg

Ingunn Børtvett

Trond Viggo Trondsen Tverlandet

Marianne Veivåg Helseth

Huu Hanh Huynh

Dale

Ann-Helen Pettersen Bergen

50 år

50 år

50 år

60 år

60 år

70 år

John Johansen

Morten Ahlsen

Drammen

Olaf Solberg Skjæveland

Halden

John Edvin Seljedal

Åse Irene Kvam

Ole-Brede Haugli

Ulsteinvik

Aksdal

Lørenskog

50 år

50 år

60 år

60 år

60 år

70 år

Roger Bruer

Arne Larsen

Randi Lian

Geir Bjørnfelt

Erling Prestbø

Tromsø

Oslo

Kristiansand

Lørenskog

Stavanger

Kirsti Sortehaug Nilsen

23. oktober

14. oktober

30. september

30. september

1. oktober

3. oktober

5. oktober

7. oktober:

8. oktober

Stavanger

11. oktober

18. oktober

20. oktober

26. oktober

28. oktober

16. september

1. oktober

Oslo

1. oktober

4. oktober

7. oktober

10. oktober

15. oktober

20. oktober

16. oktober

22. oktober Åsane

Hitra

17. oktober

26. oktober

Oslo

Stord

18. oktober

26. oktober

19. oktober

9. oktober

Hammerfest

50 år

50 år

60 år

60 år

60 år

70 år

Viggo Olsen

Odd-Bjørnar Myhre

Ivar Johan Pedersen

Terje Hansen

Per Bjørke

Nordkjosbotn

Kolvereid

Trondheim

Elverum

Marit Johanne Nore

1. oktober Gardermoen

11. oktober

30. september

14. oktober

20. oktober

18. oktober Måløy

25 og 40 år i posten og bring 25 år i Posten

25 år i Posten

25 år i Posten

25 år i Posten

40 år i Posten

Per Helge Tryggestad

Harald Moholt

Anne Kari Stemsrudhagen

Hildur Johansen

Gunnar Grini

Stathelle

Vinterbro

1. september

Ålesund

3. oktober Oslo

6. oktober

Flisa

19. oktober

3. oktober

25 år i Bring 15. juli

Anne Wedul Oslo

1. august Geir Nielsen 25 år i Posten

25 år i Posten

25 år i Posten

40 år i Posten

40 år i Posten

Kari Endestad

Laila Nilsen

Ronny Sjøberg

Ålesund

Lysaker

Sarpsborg

Oddbjørn Stensvold

Jan Peder Stensland

Sunndalsøra

Råholt

1. oktober

5. oktober

13. oktober

18. september

16. oktober

Oslo

25 år i Posten 11. september Asle Tronrud Nøtterøy

1. oktober 25 år i Posten

25 år i Posten

25 år i Posten

40 år i Posten

40 år i Posten

Inger-Berit Johannessen

Arild Anderssen

Anne-Marie Roppestad

Anne Lise Gjelsvik

Jan Grue

Lørenskog

Nesttun

1. oktober

Gressvik

30

6. oktober Oslo

Post-&Bringavisen september 2012

15. oktober

1. oktober

16. oktober Skien

Sonja Juklerød Kragerø Inger E. Norum Olsen Fredrikstad


Dronning Elizabeth av England sendte sin første epost allerede i 1976. Det samme året ble Apple etablert av Steve Jobs og Steve Wozniak.

30 år

17. oktober

6. oktober

Anne Kathrine Evensen

Jon Olav Holmøy

Oslo

Stryn

Er du jubilant i Posten eller Bring? Vet du om et arrangement for postfolk? Kjenner du noen som fortjener omtale? Vi tar imot tips på 23 14 84 10, eller postfolk@posten.no

22. oktober

21. oktober

Toril Bolland

Kari Anne Bruvoll

Trondheim

Hokksund 28. oktober Lars-Christian Wang Halden

40 år:

7. oktober Mariann Tverdal Skaufel Levanger

28. oktober Janne Helen Kihl Saarpsborg

50 år:

23. oktober Erik Bratland Bergen

28. oktober Sritharan Sathasivam Oslo

60 år:

Som speditør med ansvar for Hellas har Marie Nilsson merket finanskrisen.

6. september Inge Sandem Oslo

Språkglad Hellas-spesialist

26. september Helge Oppholt Harstad

Marie Nilsson bruker fire ulike språk i jobben som speditør, og er i gang med å lære et femte.

5. oktober Signe Kvaalen Weisser Stjørdal

May-Britt Carlsen

19. oktober

Trondheim

Heidi Adamsen

3. oktober

Lørenskog

Bjørn Tømmerås

28. oktober

Trondheim

Tove M. H. Midtlien

4. oktober Eli Kristoffersen Trondheim

6. oktober Bengt O. Bovoll Vinterbro

8. oktober Eva Borud Lørenskog

9. oktober Tom Meland Bekkevold Horten

Oslo

40 år i Posten 2. oktober

Rune Halvorsen Oslo

16. oktober Hans Sivertsen Kongsvinger

18. oktober Jenny Karin Høysæter Eikelandsosen

n Svensk, engelsk og tysk høres daglig fra Marie Nilssons arbeidskrok. I blant hjelper hun kolleger med noen spanske gloser. Nå er hun i tillegg i gang med å lære kroatisk. – Det er et språk som mange av sjåførene våre snakker. Jeg liker språk og synes det er gøy å få utnyttet kunnskapene mine hver dag, sier Nilsson. Alt skal klaffe Som teamleder for Hellas-avdelingen ved Bring Cargo Easts Malmø-kontor har hun ansvar for den daglige eksporten fra Norden til Hellas. Det innebærer å holde kontakt både med kundene, datterselskapet i Hellas og ikke minst sjåførene. Ruter skal planlegges, biler skal dirigeres, booking- og prisforespørsler skal besvares. – Alt må klaffe til minste detalj. Det er en utfordring, men en kul sådan. Arbeidsdagen kan likevel aldri planlegges helt. – Det oppstår alltid noe som snur alt på hodet. Det er mye stress, så en

annen utfordring er å beholde roen når det stormer som mest sier hun. Lokale Hellas-kontor Som følge av finanskrisen er omsetningen knyttet til landet nær halvert – men Hellas er likevel fortsatt det viktigste markedet for Malmø-kontoret. Forpakningsmateriell, stål, telekommateriell, legemidler, kjøle- og frysevarer og reservedeler til industrien er blant varene som eksporteres. Importen består i hovedsak av mat – ost, yoghurt og frukt – men også stålprodukter og konfeksjon. – At vi fortsatt holder en sterk posisjon skyldes i stor grad at vårt datterselskap CombiTrans Hellas har et sterkt nærvær i landet. Vi har kontor og terminal i både Aten og Thessaloniki. Disse server alle deler av Hellas, inkludert øyene, i tillegg til både Kypros, Israel og Egypt, forteller Nilsson.

min hverdag Marie Nilsson (36) Interesser: Trening, venner og familie Arbeidssted/avdeling: Bring Cargo East, Malmø Ansvarsområde: Team Leader Hellas.

Tekst: Signe Steinnes Foto: Birger Morken

september 2012 Post-&Bringavisen

31


Punktum Feil adresse?

Redaksjonen avsluttet:

 r du ansatt i Posten Norge AS og det er feil adresse på denne utgaven av Post- og Bringavisen? E Gi beskjed til ditt «Lønnskontor». Andre adressater gir melding til Posten Norge AS, Konsernstab Kommunikasjon, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO om riktig adresse.

Red­ak­sjonen avsluttet arbeidet med denne u­ tgaven fredag 21. september. Neste utgave av Post- & Bringavisen kommer 25. oktober.

Postidrettsglede Fra norgesmesterskapet i postidrett i Haugesund i 1975. Fra venstre Idar Frøyland, PIL Haugesund, Jens Stien, PIL Kristiansand, Øyvind Hegglund, Gunnar Hundhammer, Øystein Syversen og Oddvar Schrøder. Foto: PIF

Skadefri i år også For andre sommer på rad var region Midt i divisjon Post og Bring Express helt skadefrie. Også Bring Danmark unngikk fraværsskader. I resten av konsernet var det 27 fraværsskader i juli og august. HMS-direktør Johan Swärd tror ikke det er tilfeldig at de to enhetene oppnådde en skadefri sommer også i år. – De har jobbet svært systematisk og målrettet med sikkerhetsarbeidet over tid, sier han. Eksempler på hva de har gjort er dokumentert i filmen «Skadefri 2011», som ligger på Mylink.

«Kanskje inspektøren vil gå over og be ham flytte kassa?» Hentet fra POST nr. 3. 1962

Post- & Bringavisen 8-12  

Konserninformasjon fra Posten Norge AS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you