Page 1

bring news Koncerninformation från Posten Norge Nr 2 /2013. Årgång 5

Vann kundens hjärta Chauffören Andreas Bergström löste kundens problem när han skulle leverera till en adress där ingen var hemma. Har du hjärta för kunden? Sidan 10

Ett Bring Gemensamma terminaler, nätverk och IT-leverantörer ska göra Bring starkare. Sidan 4

Får toppbetyg Systembolagets kunder är mycket nöjda med Brings hemleverans. Sidan 8

Nytt, grönt jobb Melinda Sjögren tycker det är både kul och utmanande att gå från ett familjeföretag till stora Bring. Följ med till Bring Cargo Inrikes. sidan 14


puls

Paket (miljoner)

Driftsintäkter (MNOK)

8,5

Kvartal 2 2012

Kvartal 3 2012

Tipsa oss! Vad vill du läsa mer om? Vad händer på din arbetsplats? Sänd oss ditt tips på SMS eller bilder på MMS til: 72 320 Lösenord: VINN + ditt tips Ring + 47 23 14 84 10 redaksjonen@posten.no I varje nummer premierar vi det bästa tipset med ett presentkort.

Bringnews Besöksadress: Posthuset (19. tr) Biskop Gunnerus gate 14 A, Oslo Postadress: Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo Ansvarig redaktör: Elisabeth H. Gjølme Tfn: + 47 901 40 449

Kvartal 4 2012

9,1

5555

Kvartal 1 2013

Kvartal 2 2012

5 730 Kvartal 3 2012

Design och produktion: Konsernstab kommunikation Tryck: Mediatrykk, Bergen Upplaga: 2000 Forsidefoto: Ida Lindström

Nästan var tredje krona som koncernen omsätter kommer från verksamheterna utanför Norge. Jag tycker att vi ska vara stolta över att vi har lyckats bygga upp vår verksamhet till Nordens ledande logistikföretag. Nu tar vi ytterligare ett steg mot att förverkliga våra nordiska ambitioner och köper in oss i det viktigaste styckegodsföretaget i Danmark, nämligen Danske Fragtmænd. Genom vårt förvärv av Danske Fragtmænd kommer vi att få en mycket starkare position på den danska marknaden. Detta är ett företag som omsätter över två miljarder kronor. Det är ett av de största förvärven i Postens historia. Tanken är att vi ska överta hela företaget inom ett par år. Då börjar vår satsning i Danmark verkligen ta form.

Våra danska kollegor har berättat att kunderna ser positivt på att det är Posten Norge som står bakom Bring. Det ger dem stor trygghet samtidigt som vårt system ger dem tillgång till ett bra nätverk både mot Norge och Sverige, men också internationellt.

möta kunderna med ett Bring. Division Norden är på god väg att uppnå det. Vi håller på att omprofilera företaget Ekdahls, som vi köpte i fjol. Det innebär mer än 200 fler gröna Bring-bilar på svenska vägar. Vår närvaro blir väldigt tydlig.

Vår nordiska satsning bidrar till att fylla både bilar och postväskor. Gränsöverskridande paket är till exempel i kraftig tillväxt. Det säger något om hur viktigt det är att vara nordisk.

Jag är stolt över att bygga en slagkraftig nordisk post- och logistikkoncern med huvudkontor i Norge. Vi tar den stolta posttraditionen in i framtiden på ett sätt som gör att jag känner mig trygg inför framtiden.

Vi ser redan resultat av den nordiska logistikdivision med divisionsledningen i Stockholm som vi etablerade i höstas. Vi siktar på att integrera och industrialisera verksamheten och

Vi ser redan resultat av den nordiska logistikdivision med divisionsledningen i Stockholm som vi etablerade i höstas.

Dag mejdell Koncernchef

leder

2

Bringnews juni 2013

Kvartal 1 2013

Vi är synliga

Redaktör: Tina Mari Flem Tfn: + 47 951 02 793 Redaktionschef Hege Grubben Tfn: +47 414 02 346 hege.grubben@posten.no

Kvartal 4 2012


Sjukfrånvaro

Driftresultat (EBIT, MNOK) 7,6%

6,5%

Kvartal 2 2012

146

110

Kvartal 3 2012

Kvartal 4 2012

Kvartal 1 2013

Kvartal 2 2012

Kvartal 3 2012

Kvartal 4 2012

Kvartal 1 2013

VISSTE

du att...

… Cargo inrikes i Sverige har 520 anställda? … 50 av våra Cargo inrikes lastbilar konverterar vi så att de i slutet av året är klara att tankas med RME (raposolja)? … Alla fordon som kör med stycke och partigods utrustas nu med handdatorer för att allt gods ska ha full spårbarhet? … En stor del av Candy Kings lösgodis som finns i butikerna har fraktas med Bring Cargo Inrikes bilar? Illustration: Hanne clausen

Allt om din arbetsgivare

… Merparten av den fetaost vi äter i Sverige har fraktats av Bring?

Vill du lära dig mer om din arbetsgivare är det bara att dyka ner i års- och hållbarhetsrapporten för 2012.

… Sorteringsanläggningen på paketterminalen i Jönköping har kapacitet att sortera/hantera 6000 paket per timme?

Produktion och kvalitet: År 2012 producerade vi 2,21 miljarder brev och 37,3 miljoner paket. Dessutom hade vi en leveranskvalitet för A-post (andel framme över natt) på 85,3 procent.

… Bring Frigo har 15 lagerställen och 330 000 pallplatser för tempererat gods i Sverige?

Års- och hållbarhetsrapporten på nätet avslöjar det mesta om vem Posten Norge AS är, hur vi är organiserade och var vi håller till. Den ger en mycket bra översikt över vad vi har uppnått under 2012 och vilka ambitioner vi har inför framtiden. Den sista delen handlar om hållbarhet och koncernens arbete med samhällsansvar. Här är några fakta från rapporten: Personal: Posten Norge har i dag 20 646 anställda i koncernen, varav 16 547 arbetar i Norge, 3 126 i Sverige, 413 i Danmark, 24 i Finland och 513 utanför Norden.

Alternativa fordon: Vi har Norges största fordonspark med alternativa fordon som går på alternativt drivmedel. År 2012 bestod fordonsparken av 643 elektriska fordon (261 elmopeder, 213 eljeepar och 145 eldrivna vagnar). Dessutom har Bring Express 37 cyklar.

E-handel: E-handelsmarknaden växer årligen med 15 procent. Posten Norge har som enda postföretag i världen upprättat en separat division för e-handel. Den ska hjälpa Postens och Brings kunder lyckas med e-handel. Förutom siffror och fakta hittar du artiklar, intervjuer och filmer i rapporten. Se rapporten här: postennorge.no

… Bring Express levererar årligen mer än 300 000 matkassar hem till svenska hushåll? … Var åttonde Bring Expressbil i Sverige drivs av biogas?

Bringnews juni 2013

3


Nyheter

BRC-certifieringar: Det nionde av Bring Frigos tolv fryshus i Sverige är BRC-certifierad. Detta ska trygga matsäkerhet, kvalitetssäkring och hygien enligt kundernas krav och förväntningar. Denna typ av certifieringar efterfrågas allt mer av transportörer, då livsmedelshandeln blir mer och mer internationell.

Nya standardtruckar: Med många olika punkter för lossning och lastning på terminalerna har det den senaste tiden skett en del skador i samband med truckolyckor på Bring Frigo. En ny typ standardtruck har nu minskat antalet skador avsevärt. Den är utformad på ett sätt som minskar risken för att hälar och fötter ska komma i kläm.

Förtroendet ökar n Färska undersökningar av omdöme om stora norska verksamheter visar att den negativa trenden som Posten-koncernen har upplevt de två senaste åren nu vänder. På den ena av två nya mätningar går framförallt Bring framåt, med hela 9 poäng. – Detta är ett uppmuntrande tecken på att vi är på rätt väg. Vi har satt igång en mängd åtgärder för att stärka omdömet i allmänhet och kundbemötandet i synnerhet, säger koncerndirektör Kommunikation, Elisabeth H. Gjølme. Läs mer på Mylink

mylink

Koncerndirektör Tim Jörnsen har nyligen flyttat till den nya Stockholmsterminalen i Västberga, där Logistik Nordens huvudkontor finns. Här diskuterar han med produktkoordinator Patric Bylund.

Vill få ut mer av kunderna n – Vi ska bli bättre på att följa upp kunden tidigare har sagt om vilka volymer dom kan ge oss, berättar Tim Jörnsen, koncerndirektör i Logistik Norden, i videobloggen. Se videobloggen på

mylink

5-i-topp

mylink 1 2 3 4 5

4

Koncernen stärker kundorienteringen Postmottagare vann tvist mot staten och Posten Frös du i vinter? Lönerevisionen avslutad i moderbolaget Viktig ändring för dig som reser i jobbet

Bringnews juni 2013

På väg mot ett Gemensamma terminaler, nätverk och IT-leverantörer – och hjärta för kunden – ska göra Bring större och starkare. n Med förvärvet av Danske Fragtmænd är Bring på god väg att bli den tredje största logistikaktören i Norden. För att nå pallplatsen måste vi bli ännu bättre på att arbeta tillsammans, som ett Bring. Enklare för kunder och anställda – Vi har mycket att vinna på att samordna oss. Gång på gång har vi märkt att vi har köpt tjänster av underleve-

rantörer när vi faktiskt har tjänsterna internt. När vi nu är ett enda stort lag kan vi få ett mycket starkare kunderbjudande genom att dra nytta av varandra, säger koncerndirektör för Logistik Norden, Tim Jörnsen. – Samtidigt jobbar vi med att göra det enklare för kunden att köpa av oss. Projektet ”Varumärke 2” ska tydliggöra vilka produkter och tjänster vi faktiskt har, så att det blir

enkelt både för kunder och anställda, säger Jörnsen.

Utnyttja varandra De olika specialistområdena har i dag olika terminalstruktur och nätverk. – Nu ska vi se hur vi bäst kan utnyttja dem och sätta ihop dem till ett nätverk och en terminalstruktur. Målet är att varje terminal i framtiden ska ha alla produkter. Det medför också att man måste ha en gemensam linjestruktur, så långt det är möjligt. Det innebär att fylla upp bilarna till brädden, något som också påverkar CO2-redovisningen. Två servicecenter ska slås ihop för att hämta stordriftsfördelar i redo-


Bilarna folieras: Koncernledningen i Posten Norge har beslutat att alla Bringbilar ska folieras, inte lackeras. Detta för att säkra Bring-varumärket och undvika att Bring-märkta bilar säljs vidare och används med vårt varumärke med annan verksamhet. Foliering ger totalt sett bäst lönsamhet och större trygghet.

Har nyckeln: Bring hade stark närvaro på Transport-mässan i Göteborg 29-30 maj. Under parollen ”Bring har nyckeln till framgång för din logistik” bjöds kunder och andra intressenter till en pratstund. Mässan gav stärkta relationer med kunderna och ett tydligt budskap till branschen att Bring är en stark spelare i Sverige.

Du som arbetar mycket framför dator kommer att märka ändringarna mest.

Så kommer One IT att påverka dig Alla anställda i koncernen får snart en gemensam servicedesk, dit man ska vända sig oavsett problem. Vi har mycket att vinna på att samordna oss, konstaterar Tim Jörnsen.

Bring

visningen. Projektet ”One IT” har – De stora kunderna är viktiga, samma mål när det gäller IT-leveran- men den stora möjligheten för oss törer. Genom ”Carrier Management” att växa ligger hos de små och melska anbudsmetoderna standardlanstora kunderna. iseras för att stå sig starkare genDen totala nortemot underleverantörerna. diska marknaden inom vår bransch – Som en stor köpare kan vi Ett Bring omsätter 217 milnaturligtvis få bättre priser. Men det är också en del i att förenkla jarder om året, så vi för oss själva – och för kunden. Min- har massor av utrymme att växa. Vi dre administration och inte minst ett ska hitta det lönsammaste segmentet. starkare Bring blir en tuffare match för konkurrenterna. Infria förväntningarna Att ha hjärta för kunden är viktigt Måste skaffa fler kunder i alla led. För att öka volymerna måste också – Det handlar om att leva upp till kundportföljen bli bredare, under- det tydliga varumärket som vi har stryker Jörnsen. och att alltid tänka på hur vi kan

infria förväntningarna. Det kan gälla allt från att ha rena bilar och uniformer, köra bra och möta kunden på ett bra sätt till att hålla det vi lovar. Vi ska också erbjuda tjänster som kunderna upplever ger något extra, som exempelvis Home Delivery kvällstid. Vi ska bli den mest kundnära koncernen i vår bransch i Norden.

Text: Signe Steinnes och Hélène Belin Foto: Petter Magnusson

n – Personerna som hjälper dig kommer inte längre att ha någon personlig kännedom om dig och bolaget, vilket kan kännas ovant för en del. Vi kommer dock att lägga mycket fokus på uppföljning och kvalitet, säger Karl Cinthio, projektledare för One IT på It Bring Norden. Servicedesk kommer att svara slutanvändarna på ett skandinaviskt språk, medan en stor del av den tekniska supporten mot IT-organisationen kommer att ske på engelska. Ett nätverk All personal kommer att få en gemensam infrastruktur, vilket bland annat innebär samma nätverk och samma tekniska lösningar. – Man kommer att få tillgång till alla tjänster. Detta kommer verkligen att göra det möjlig för oss att vara nordiska, säger Cinthio. Effektivare One IT kommer att göra IT-lösningarna mer standardiserade och industrialiserade. Utrullningen kommer att först ske i Logistik Norden. De första användarna kommer troligen att märka av den nya IT-vardagen under det sista kvartalet 2013, övriga under det första kvartalet 2014. Text: Signe Steinnes

Bringnews juni 2013

5


Danskt förvärv Posten Norge köper 34 procent av aktierna i Danske Fragtmænd AS. n På sikt har koncernen för avsikt att köpa hela företaget. Posten Norge och Danske Fragtmænd har slutit ett avtal om att samarbeta inom ett antal områden fram till 2015. Danske Fragtmænd är ett av Danmarks ledande logistikföretag. De omsatte drygt 2 miljarder danska kronor 2012 och erbjuder företagstjänster inom gods- och pakettransporter, lager och expressgods. – Vår ambition är att bli en betydande logistikleverantör också i Danmark. Danske Fragtmænd passar väl in i vår nordiska strategi, säger konsernchef Dag Mejdell.

Foto: signe steinnes

Text: mads storvik

Johan Holgersson leder ett projekt som ska samordna Express och Parcels tjänster.

Mot gemensam framgång De två Bring-specialisterna Parcels och Express drar fördelar av varandra. n Som en del av målet att bygga upp ett gemensamt paket- och godsnätverk i Sverige slog man nyligen samman Bring Parcels och Express. Nu har man inlett ett projekt som ska förenkla och förena de två verksamheternas tjänster. – Det gör vi för att bli tydligare på marknaden och göra det enklare att sälja våra tjänster, säger Johan Holgersson, Director Commercial. I projektet ska man analysera Parcels och Express tjänstportfölj noggrant, både var för sig och i kombinerad form. Det handlar om allt från ekonomiska data till namnsättning och kommunikation. Det är en stor fördel att kunna välja bland det bästa av två världar för att skapa något helt nytt, trots att det är två verksamheter med märkbara skillnader i både arbetssätt och -kultur, menar Holgersson. – Jag som har rötter i Express har lärt mig otroligt mycket bara de senaste månaderna. Det lovar gott inför framtiden, säger han. Text: Håvard Jörstad

6

Bringnews juni 2013

Magnus Jägerström ansvarar för flyttprojekten i Stockholm och Malmö. Här pratar han med chaufför Paul Ejke på Stock

Flyttar ihop under I Stockholm och Malmö står nya gemensamma terminaler redo att göra Bringteamet starkare och samarbetet enklare. n Gemensamma terminaler är ett viktigt steg på vägen mot ett Bring. Målet är att alla terminaler i framtiden ska ha alla produkter, där det är möjligt. – Det finns massor av möjligheter när vi som jobbar på terminalerna kan hantera fler eller alla produkter i Bring Logistiks erbjudande. Vi kan ge varandra volymer och dra nytta av

lösningar på en gång. Ska vi hämta något från Frankrike kan vi samtidigt erbjuda paketleverans och hemleverans om kunden så önskar, säger Magnus.

Stor förbättring I Malmö flyttar Bring Cargo East, mankraften över specialistgränserna. Bring Cargo Inrikes och Bring Express/ Malmö och Stockholm är de Parcels ihop. Bring två stora projekten, berättar Cargo Easts hyresavtal Magnus Jägerström, som har går ut i juni och de är Arbeta ansvaret för flyttprojekten i de först ut med att flytta smartare två städerna. i Malmö. Bring Cargo – Det blir lättare att fråga Inrikes kommer efter i varandra när man sitter ihop, vilket augusti. Den nya Malmöterminalen gör att vi kan erbjuda kunderna flera ligger i en befintlig terminal, men har


Ulf Nordeman är platschef på Bring Frigo i Johanneshov.

Nordens kallaste lagerhotell

Bring Frigos fryslagerhotell i Johanneshov är troligen Nordens enda, och är fullbelagt.

holmsterminalen i Västberga.

Foto: petter magnusson

samma tak byggts ut och är nu 8 200 kvadratmeter stor. – Det gör att man nu har 70 portar och även möjlighet att lasta från sidan. Det utgör en stor förbättring. Huvudkontor i Stockholm Till den nya Stockholmsterminalen flyttar Bring Cargo West, Bring CargoInrikes och Bring Express/Parcels ihop. Utöver terminal sitter också Home Delivery-avdelingen och trafikstyrningsavdelningen för Express Bud i Västberga. Dessutom befinner sig vårt gemensamma huvudkontor för Logistik Norden, med delar av ledningen och den nya gemen-

samma redovisningsavdelningen (Shared Service Center) på plats. Närhet till verksamheten – Att staben har nära till verksamheten är också viktigt – då kan de gå ner till terminalen för att ta en titt och prata med folk, fortsätter han. Terminalen har 19 lastportar och sju portar på markplan. Ny sorteringsanläggning är också under planering och ska öka kapaciteten på paketleveranser. Även här har Bring haft stor nytta av LEAN-navigatörerna i planeringen. Text: Signe Steinnes

n Någon traditionell marknadsföring och – Det bådar gott inför framtiden då koncepannonsering har det inte funnits något behov tet inte enbart bidrar till hög beläggning av av, menar Ulf som sedan tidigare visste att fryslagret just nu, utan även innebär att vi det fanns ett sug på marknaden efter successivt växer med kunden mindre lagerytor. och blir den självklara leve– De har kommit många förfrågrantören när kundens logistikningar på detta under åren, så jag behov ökar, säger Nordeman. KUNDVÄRDE plockade fram mina gamla antecknin– Idén med fryslagerhotell gar, kontaktade kunderna och på den föddes under en period när vägen är det, säger Ulf Nordeman, platschef. det var tufft att få den höga beläggningsgrad på fryshuset som vi önskade. Vi tänkte nytt Livsmedel och hittade ett koncept som det fanns behov Just nu är det 700 kvm som upptas av de små av på marknaden, avslutar platschefen. inhägnade fryslagerutrymmena som vart Ett bra exempel på Finding new ways, helt och ett är från 20 kvm och uppåt. Kunden enkelt. förser sitt lager med eget lås och hanterar själv sina produkter. Man har tillgång till sitt Text och foto: Anne Svedberg lagerutrymme på vardagar mellan 07.00 – 16.00. Övrig tid är lastportarna stängda. – Vi vill ha full kontroll på bilar som lastar och lossar, det är viktigt, menar Nordeman. Bring frigo har Däremot finns det möjligheter att hämta ut mindre volymer även under andra tider 15 lagerställen för tempererat gods i Sverige på dygnet, och då genom den vanliga entrédörren dit varje kund har egen nyckel. 6 lagerställen för tempererat gods Huvudsakligen är hyresgästerna små och i övriga Skandinavien mellanstora grossister med livsmedel som 1,1 miljoner kubikmeter tempererad den gemensamma nämnaren. Just nu är det lageryta totalt ett 10-tal kunder på plats och i deras fryslaHantering: 1.800.000 pallar/år, ger trängs allt ifrån glass till grekisk filodeg 22.500.000 kolli/år och spanska korvar. Allt i väntan på leverans till restauranger och mindre butiker. Finding New Ways I maj firade fryslagerhotellet i Johanneshov 1-årsjubileum och många av företagen som hyr in sig växer och vill utöka sina lagerytor. Bringnews juni 2013

7


Noterat

Visa upp dig på Instagram! Använder du bilddelningstjänsten Instagram på din mobil? Vi tycker att det är spännande att få en inblick i arbetsdagen hos dig som medarbetare på Bring. Därför har vi vikt denna sida till Instagram-bilder som du själv kan lägga ut. Lägg till hashtagen #bringsverige på din bild nästa gång, så kommer den kanske i tryck här i nästa nummer.

Kisspaus @adamalmen: Tid för en liten kisspaus. #BringSverige #BringCitymail #Bring #moped #likeaboss #yolo #postman

Shortspremiär @ewnypewny: Premiär shorts delning idag! NU är det vår #bringcitymail #citymail

Ny coach @misskorte: Coach för sommaren! Jäklar vad jag kommer köra med mina kära grodor #sommar #coach #citymanlife #bringcitymail #bringsverige #jobb

I hissen Klar for retur @lifeofjohan: Avslutar rundorna

@mariaheggheim och veckan med etterin da hiss ikkemoment. overlykkelig over at #himlenärgrön #alltärgrönt kollega @agjesteland har #älskardetta #bringsverige #extraallt merket henne for retur.

Kolla också #postennorge

8

Bringnews juni 2013

Läs mer om tjänsten www.instagram.com


Tobias Åbonde från Bring Express och Stefan Bäckman från Systembolaget möttes i Oslo i slutet av maj.

Chaufför Magnus Svensson levererar ett vinpaket vid dörren hos en kund i Stockholm.

Ger Bring toppbetyg Systembolagets kunder är mycket nöjda med Brings hemleverans. n I höstas startade ett testprojekt med hemleverans av Systembolagets varor. Först ut var Sollentuna i Stockholms län. Nu har utbudet utökats till postorterna Askim, Borås, Bromma, Brämhult, Göteborg, Johanneshov, Mölndal, Nacka och Uppsala. Från den 1 september ska utbudet enligt planen utökas ytterligare och dessutom gälla beställningssortimentet. – Volymerna har inte varit så stora än, men i gengäld har vi fått toppbetyg från Systembolagets kunder, säger Lennart Evefjord, projektledare på Bring Express.

Höga krav Systembolaget skickar ut en enkät till alla kunder som har tagit emot hemleverans och ber dem betygsätta upplevelsen. Nittio procent av kunderna som har svarat är överens om att Bring-chauffören uppträdde ansvarsfullt och trevligt. Resteran-

de tio procent ger betyget 4 av 5. – Vi har börjat försiktigt med avsikt för att se hur det fungerar. Vi ställer samma krav på Brings chaufförer som på vår egen personal i butikerna och våra ombud. Det innebär att inte leverera till personer under 20 år, personer som är märkbart berusade eller i situationer där det är risk för langning, berättar Stefan Bäckman, projektledare på Systembolaget.

Därefter avslutas det hela med ett prov på internet, berättar Lennart Evefjord, som ansvarar för utbildningen på Bring. – Vi lär oss mycket om kundmötet som vi kan ta med oss i andra leveranser, poängterar han.

Framtidspotential Resultatet så långt visar att två tredjedelar av kunderna är män, att åldern är spridd och att man beställer mest vin, och ofta i högre prisklasser. Chauffören Magnus Svensson har varit med från början. – Det har alltid gått helt felfritt. Jag har inte stött på några problem, som till exempel beGrundlig utbildning rusade eller minderåriga, berätKUNDVÄRDE Alla chaufförer som ska leverera tar han. Systembolagets varor måste därför – Det har varit utvecklangenomgå samma utbildning som System- de och lärorikt att jobba med en kund som bolagets kundbehandlare. ställer så höga krav. Chaufförerna är stolta – 25 chaufförer har utbildats i ”det goda över att få uppdraget och uppskattar utbildkundmötet”. Efter en interaktiv utbildning ningen. En del har till och med ringt och på nätet har de tre timmars praktisk utbild- frågat specifikt om de kan få köra för Sysning, vilket bland annat inkluderar rollspel. tembolaget. Vi hoppas att det leder till att

vi får möjlighet att leverera i hela Sverige i framtiden, säger Tobias Åbonde, som ansvarar för hemleveranser på Bring Express. Text: Signe Steinnes Foto: Signe Steinnes och Birger Morken

Om avtalet Tjänsten med hemleverans av Systembolagets produkter riktar sig till privatpersoner. Legitimationskontroll är obligatorisk vid överlämnande av varorna. Kunden kan få maximalt åtta kollin. Hemleveransen kan ske tidigast tre dagar efter beställning.

Bringnews juni 2013

9


Foto: birger morken

Andreas Bergströms extraservice räddade husbygget för en supernöjd kund.

Gisela Björkgren, marknadschef för Bring i Norden.

Söker ambassadörer Alla i koncernen kan bli korade till månadens medarbetare ”med hjärta för kunden”. n Koncernens nya utmärkelse, ”Med hjärta för kunden”, ska hedra medarbetare på Posten och Bring som har gett det lilla extra i mötet med kunden och som utmärker sig som goda ambassadörer för koncernen. – Att vinna kundens hjärta är en förutsättning för att vi ska kunna växa och vinna nya affärer. Därför är det viktigt att vi alltid har en tillmötesgående profil, säger Gisela Björkgren, marknadschef för Bring Sverige. Äran och en pin En vinnare koras av koncernledningen varje månad (förutom i juli). Alla kan nominera kandidater genom att skriva till hjerteforkunden@posten.no. Priset är äran, en specialtillverkad pin och ett diplom. Vinnarna blir uppringda av koncernchef Dag Mejdell. Dessutom kvalificerar sig månadsvinnaren automatiskt till utdelningen av årets ”Hjärta för kunden”-pris, där priset är en resa till handbolls-EM. Månadsvinnarnas historia publiceras i Bring News och på MyLink.

Månadens medarbetare med hjärta för kunden

Alla kan vinna Kriterierna är mycket öppna, så att alla medarbetare i koncernen inkluderas. – Det är de små detaljerna som gör skillnaden för kunden att uppfatta oss som lite bättre och lite trevligare än alla de andra, säger Björkgren. Text: Håvard jørstad

Med hjärta för kunden 1. Vad betyder ”Med hjärta för kunden” för dig? 2. Hur bidrar du till att koncernen når det målet?

10

Bringnews juni 2013

Marie Florén Kvalitets- och miljöansvarig, Malmö 1 Vi värnar om personliga relationer och alla våra kunder ska känna sig välkomna och att vi tar hand om dem och deras gods på bästa sätt. Alla kunder har en personlig kontaktperson hos oss - det är viktigt. 2 Jag kan bidra med att alltid finnas tillhands oavsett om det är små eller stora frågor kunderna har. En fråga som är liten för mig kan vara stor och viktig för kunden. Att alltid svara i telefonen med ett leende är bra att tänka på.

Emil Linusson Customer Service Agent, Jönköping 1 Kunden är alltid i fokus. 2 Med trevligt bemötande och bra service till alla kunder som kontaktar oss angående sin leverans. Målet är att kunden alltid skall vara nöjd och förhoppningsvis ha ett positiv bild av Bring.


Rådig specialservice Chauffören Andreas Bergström löste kundens dilemma när han levererade till en adress där ingen var hemma. n Svenska Gabriel Börjesson arbetar för fullt med att bygga ett nytt hus i Göteborg. Det arbetet hade kunnat försenas kraftigt om det inte hade varit för Bringchauffören Andreas Bergströms insats.

att bära in materialet – något som inte ingick i avtalet. Därefter körde han Börjesson till jobbet igen. – Det gjorde att jag slapp lägga in en ny beställning, bli sur på min snickare och ta ledigt från jobbet en halv dag för att möta upp en ny leverans senare, säger Börjesson.

Slug snickare ”Med detta vill jag gärna uttrycka min tacksamhet för Andreas Bergströms hjälp och service(…)”. Så inled- – Alltid professionell des e-postmeddelandet som imponerade på juryn och För Bergström var servicen en självklarhet. Han har fick dem att utse Bring-chaufför Andreas Bergström arbetat för Bring Express i Göteborg i sju år och tycker till månadens medarbetare ”Med hjärta för kunden”. att tanken med att ha ”hjärta för kunden” gör vardagen Gabriel Börjesson hade beställt tre pallar bättre. Nöjda kunder gör jobbet lättare med material, och Bring Express fick i uppoch han blev väldigt glad över mejlet drag att leverera dem hem till dörren. Eftersom från Börjesson. – Sådan respons kan man leva på ett Gabriel var tvungen att arbeta vid tidpunkten med hjärta för kunden för leveransen tog hans snickare på sig ansvaret tag. Man gör ofta liknande saker utan att ta emot varorna. att få ”cred” för det. Kunderna säger i – Men det visade sig att snickaren åkte hem tidigare. regel ifrån när de är missnöjda. Jag satt fast på jobbet utan bil, och därmed var ingen Mikael Karlsson, Production Manager på Bring Exhemma för att ta emot varorna, säger Börjesson. press i Göteborg, kallar honom professionell. En som alltid behandlar kunderna på ett trevligt och handLöste problemet med en liten omväg lingskraftigt sätt och skapar tillit på kort tid. Därför noPå väg till huset ringde Bring-chauffören Andreas minerade han Bergström till månadens medarbetare Bergström som vanligt till kunden – som förståeligt ”Med hjärta för kunden”. Hos husbyggare Börjesson nog var mycket frustrerad över situationen. För den 34 har han definitivt byggt upp ett förtroende. år gamla chauffören var problemet inte svårt att lösa. – Detta gjorde att ni fick en otroligt nöjd kund som – Vi ska ju finna nya vägar, så jag frågade om jag kommer att tala väl om Bring en lång tid framöver. skulle hämta honom på jobbet. Materialet var viktigt Vid hemleveranser kommer jag numera alltid att för byggarbetet och det var fredag. Det tog en kvart att fråga om jag kan välja Bring, säger han. hämta honom, men då slapp han vänta på varorna över helgen. Han blev väldigt överraskad, säger Bergström. Text: Håvard Jörstad Efter att ha hämtat kunden hjälpte Bergström till med Foto: Ida Lindström

Lisa Jackson Miljöansvarig på Parcels/Express, Stockholm ”Med hjärtat för kunden” tycker jag representerar att vi är ett ärligt och genuint företag som tar ansvar hela vägen. 2 Jag bidrar till att vinna kundens hjärta genom att ge tyngd till vårt miljöarbete och säkra att det inte bara är ord utan även handling. Detta är något vi sedan kan vinna många kunders hjärta med, ett genuint och ärligt arbete för miljöns skull. 1

Christer Condrup Driftsschef Bring Frigo, Helsingborg 1 Vi arbetar med stort engagemang 7 dagar i veckan för att med kvalitet lösa de transportuppdrag som vi får från våra kunder. 2 Jag är alltid tillgänglig för att hjälpa de chaufförer som arbetar för Bring Frigo, med att lösa allehanda problem som uppstår ”på vägen”.

Niklas Andersson Koordinator Bring Cargo Inrikes, Torshälla 1 Att man ser kunden som en samarbetspartner/ kollega och att man har en öppen och ärlig dialog. Man löser problemet ihop i stället för att försöka mörka det inträffade. 2 Jag ser alltid till att själv återkoppla kunden när jag fått en förfrågan vare sig det rör sig om ett nytt upplägg eller tex en godssökning i stället för att skicka ärendet vidare.

Nomi n någon era d känne u r!

Så nominerar du:

1

2 3

Skriv namn, e-postadress och mobilnummer till den som ska nomineras. Skriv en kort sammanfattning av händelsen som du tycker kvalificerar personen till priset. Skicka nomineringen till: hjerteforkunden@posten.no

Kriterier: Minst ett av kriterierna nedan ska uppfyllas. Utmärkt sig som en god ambas-

sadör för Posten eller Bring.

Fått positiv respons från en kund,

till exempel genom publicitet i media, läsarbrev, e-post, brev, sms eller telefon.

Bidragit till att någon annan i

värdekedjan har lyckats vinna kundens hjärta.

Fått till stånd ett nytt kundavtal. Framhävt kunden på chefsmöten

eller avdelningsmöten.

Kommit på en ny idé som kan

omsättas i praktiken och ge värde för kunden.

Tagit initiativ till eller anordnat

ett lyckat kundseminarium.

Frida Sjöborg Receptionist/Växeltelefonist Bring Frigo, Helsingborg 1 Att man sätter kundens bästa i första hand, att man har kundens behov

framför ögonen. 2 Se till att kunden får tala med den personen han eller hon söker, att få hjälp. Det spelar ingen roll om kunden som ringer inte vet vem han ska prata med eller om klockan är 17.00 på en fredag. Ringer det, svarar jag. Jag har gjort mitt jobb när kunden fått hjälp av den personen han ville pratat med.

Bringnews juni 2013

11


Foto: colourbox.com

För att bli riktigt samspelta måste vi lära känna varandra ännu bättre.

Tillsammans är vi starka Vi har tagit steget. Vi är på väg från att vara skilda företag i samma koncern till att bli ett Bring. Alla våra affärsmål – att bli bäst i Norden på det vi gör, att ta fler kunder och bli en ännu bättre arbetsgivare – bygger på att vi verkar som ett lag. Vi har tuff konkurrens och faktum är att vi kommer att minska vår omsättning om vi inte hela tiden tar nya affärer. Om vi däremot drar nytta av vår storlek, och fortsätter att utveckla oss, kan vi göra så mycket mer för våra kunder. Tillsammans kan vi nå längre än var och en av oss kunnat drömma om. För att bli riktigt samspelta måste vi lära känna varandra ännu bättre. Bara då kan vi dra nytta av varandras styrkor och täcka upp för varandras svagheter. När man går från ett mindre sammanhang till ett stort kan det kännas som att man tappar någonting. I ett mindre företag har man koll på många saker och känner de flesta. I ett större sammanhang kan du vinna något annat. Du kan ta större kliv, utveckla dig. Du kan du med full kraft få mer gjort och ha mer inflytande. Du blir på så sätt ännu viktigare. Som lag och som individer har vi alltså chansen att ta nya kliv och spela i en annan liga. Jag är glad att få spela i samma lag som du!

Genom att byta till energisnål LED-belysning minskade Bring Frigo i Göteborg den totala elförbrukningen med 3 procent.

Lysande besparning Bring Frigos lager i Göteborg bytte sin belysning til LED och sparar både miljö och pengar.

Tim Jørnsen koncerndirektör Logistik Norden

12

Bringnews juni 2013

n Har man som Bring Frigo ett stort antal tempererade lager i Sverige med ca 255 000 pallplatser för frysta, kylda och torra livsmedel måste man arbeta målmedvetet för att minska energiförbrukningen.

tala elförbrukningen med 3 procent i Göteborgslagret. Vi sparar 100 MWh och minskar CO2-utsläppen med 700 kg per år, säger Anna Kinch, controller och specialist på elförsörjning på Bring Frigo.

Kartläggning På lagret i Göteborg gjordes en energikartläggning på anläggningen. Resultatet efter utvärdering blev en helt ny belysningslösning, nämligen byte till LED-armaturer. En satsning som sparar både miljö och pengar. – Genom att byta till energisnål LED-belysning minskade vi den to-

Aha-upplevelse Det var en utmaning att hitta en belysningslösning som klarade det kalla klimatet, kraven på lägre underhållskostnader och kravet på rätt belysningsnivå. Men nu är den alltså på plats. – Personalen är mycket positiv till den nya LED-belysningen och lo-

Vi sparar 100 MWh och minskar CO2utsläppen med 700 kg per år. Anna Kinch, controller

kalerna känns betydligt ljusare än tidigare. Den nya belysningen ger ett jämnare och vitare ljus och en bättre färgåtergivning vid så låga temperaturer som det är på våra lager. Det är en riktig aha-upplevelse, säger Kinch. Text och foto: ANNE SVEDBERG


Speditör Heidi Lorentzen har varit ansvarig för solcellsprojektet på Bring Risskov i Danmark, från början til slut.

Skapar sin egen ström Bring Risskov i Danmark fick medel till en solcellsanläggning från Postens och Brings miljöfond. Nu är de självförsörjande på el. n Bring Cargo i Risskov fick 420 000 kronor i bidrag från Miljöfonden. Anläggningen aktiverades den 1 maj och har en kapacitet på 36 kWh. Det räcker för att täcka förbrukningen för både kontor och terminal. Bring Cargo Danmark ligger i Risskov tillsammans med Bring Parcels och Express. Terminalen är en kombiterminal med styckgodssortering, crossdocking, Home Delivery-sortering och lagerhotell samt disponering på nordiska destinationer. Solcellspanelen har installerats på taket. Mobil anläggning Speditör Heidi Lorenzen var den som fick idén och har också ansvarat för hela projektet från början till slut.

farenheter som andra terminaler kan ta efter. – Det är också roligt att personalen tycker att det är ett bra projekt. Flera av dem har även solpaneler hemma.

Fick bidrag till elbilar – Vi började med att titta på det i slutet av En annan enhet i Danmark som har fått november och skickade in en ansökan till pengar från Miljöfonden är Bring ExMiljöfonden i början av december. Vecka press i Köpenhamn genom Jerry Wael. 20 var anläggningen klar, berättar hon De har fått bidrag för att ersätta två och tillägger att de har samarbetat med dieselbilar med elbilar. De har testat en en av sina kunder, Feiyue Solar, elbil som distributionsbil i projektet. i centrala Köpenhamn, Anläggningen är mobil och kan och det har fungerat bra. demonteras och monteras upp på Danmark befinner sig i inMILJÖ nytt om Bring Risskov skulle byta ledningsfasen när det gälläge under de kommande 30 åren, ler att satsa på alternativa vilket är anläggningens förväntade livs- fordon. Ett av syftena med Miljöfonden längd. Bring Risskov är nu självförsör- är att bidra till att prova ut nya lösningar jande på el och har reducerat sin miljö- och att lära från varandras erfarenheter. belastning med ca 30 ton CO2. I juryns motivering heter det att man vill stödja denna åtgärd då det är ett spännande och TEXT: Hege Grubben nyskapande projekt som kan ge goda er- FOTO: Kristina Svensson

Miljöfonden Fem miljoner NOK delas ut till goda miljöåtgärder i koncernen. 3,3 miljoner återstår. Idén kan vara liten eller stor, men den måste vara ett komplement till redan planerade miljöåtgärder. Du kan ansöka när du vill. Ansökningarna samlas in i slutet av varje kvartal och bedöms. Åtgärden bedöms utifrån miljöeffekt, ekonomisk lönsamhet, inlärningseffekt och om den kan användas på andra platser i koncernen. För mer information, se mylink eller fråga din närmaste chef. Du kan också skicka din fråga till miljøfondet@posten.no

Bringnews juni 2013

13


Eric Johansson på trucken i sin nya, gröna uniform.

Melinda Sjögren och Helena Andersen i administrationen tycker det är både kul och utmanande att gå med många nya möjligheter och förändringar.

I transportledningen hittade vi Jörgen Persson.

Lyckad överg Bring syns alltmer på vägarna i Sverige i takt med att tidigare Ekdahls svidar om till grönt. Steget in i Bring-familjen har gått mycket bra. n – Jag tycker att det har gått jättebra. Alla medarbetare ser positivt på processen och kunderna har stannat hos oss, med undantag för svenska Posten, sammanfattar Ralf Ekdahl.

Från blått till grönt på bilarna.

14

Bringnews juni 2013

Bring-identitet Från att vara VD för Ekdahls Åkeri sitter han nu i chefsstolen för Bring Cargo Inrikes och Warehousing

och har en plats i ledningsgruppen i Logistik Norden. Verksamheten inkluderar 600 personer, 10 platskontor och lager över hela Sverige - i Malmö, Landskrona, Bjuv, Jönköping, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Ljungby, Stockholm och Borlänge. Nu ser de fram emot att flytta ihop med Bring Cargo East och Parcels & Express i Malmö den


Camilla Petterson är lön- och personalansvarig, och flyttar snart till den gemensamma HR-avdelningen på Helsingborgskontoret.

från att ha varit ett familjeföretag till ett betydligt större, internationellt företag,

Den gröna miniatyrbilen har funnit sin plats vid dom andra bilarna.

ång från blått till grönt 1 augusti. Även i Stockholm och i Jönköping flyttar man ihop. – Det tror jag kommer att bli väldigt bra. Vi kommer att kunna dra nytta av varandra och fylla bilarna ännu bättre. Framöver ska vi fokusera på att samarbeta mer för att effektivisera flödet i Sverige, få ordning på IT-supporten så att kunderna kan boka och följa sitt gods och göra lagerverksamheten ännu attraktivare för kunderna, säger Ralf Ekdahl. Nära kundrelationer – Vi har fått ett otroligt bra mottagande av alla på Bring. Den största skillnaden för oss

är nog att vi nu är en del av en stor koncern med mer resurser, säger kvalitets- och miljöansvariga Marie Florén. Hon menar att det är viktigt att kunderna har samma personliga och nära relation till dem som tidigare, samtidigt som de kan dra nytta av att ha blivit en del av något större.

«Jag tycker att det har gått jättebra.» Ralf Ekdahl

– Vår stora bredd och mycket kompetenta personal gör att vi med all säkerhet blir många kunders första val, säger Florén. Ny miljökunskap Även när det gäller miljö har de mycket att hämta hos den nya familjen. – Miljöarbetet är viktigt både för oss och för våra kunder. Vi kan få mycket kunskap och erfarenhet från övriga Bring, som ligger långt fram när det gäller detta.

Ekdahls Åkeri Grundades 1965 av Stig och Gunvor Ekdahl Köptes upp av Posten Norge hösten 2012 för att bygga upp ett inrikesnätverk i Sverige Bytte namn i mars 2013 till Bring Cargo Inrikes Ralf Ekdahl är 51 år, har tre vuxna barn och bor på landet utanför Skurup

Text: Signe Steinnes Foto: Julia Lindemalm

Bringnews juni 2013

15


Tjock fabriksrök från den ryska industristaden Nikel vittnar om hur långt österut Öystein Bergs rutt går.

16

Bringnews juni 2013


Lasten består av mat och dryck som ska förse skolor, forskningsinstitut och butiker längs den ryska gränsen.

Vägarna uppe vid gränsen är dåliga och slitna, men naturen är jättefin.

Skyltar på norska, samiska och ryska är vanlig i Pasvikdalen.

Chauffören Öystein Berg tar sin vanliga kaffepaus hos den estniska butikschefen Laima på Coop i Pasvik.

Hit, men inte längre Öystein Berg kör för Bring längs en välövervakad gräns i norra Norge. n – Jag får ringa upp dig igen. Täckningen försvinner snart. Öystein Berg kör så nära den ryska gränsen att hans telefon växlar mellan det ryska och norska mobilnätet. Vägen från Kirkenes till den norsk-ryska gränsstationen i Svanvik är dålig. Genom sidorutan skymtar han ryska kontrolltorn med jämna mellanrum. – Vad jag vet är de inte bemannade, men de har nog full kontroll ändå, säger han. Nikel Lite vatten är det enda som skiljer oss från det ryska fastlandet. I kalla krigets mest spända fas stod tusentals norska och ryska soldater i beredskap på båda sidor. Hur långt tror han att jag kommer om jag tar en joggingtur över isen? – Då får du hoppas på att det är de norska soldaterna som tar dig först. En dyr tur blir det oavsett, skrattar han.

Det är få bilar på vägen och långt mellan husen. I fjärran ser vi fabriksskorstenar spy ut tjock rök. Det är Nikel, som fått sitt namn efter de stora nickelförekomsterna. Levnadsåldern är låg även med ryska mått mätt, och många invånare drabbas av luftvägsinfektioner till följd av utsläppen. Det hindrar varken Berg eller norrmän med s.k. gränsboendebevis att fylla tanken där. Mjölkrutt Bergs leveranser består för det mesta av mat och dryck till skolor och livsmedelsbutiker i dalen mellan Kirkenes och Svanvik. Dessutom har han med sig mjölk som Bring levererar till Tine, en norsk meieriförening. – Vi är de enda förutom Posten som levererar något på den här sträckan. I regel har vi leveranser här två dagar i veckan, säger han. Hos Coop i Svanvik står estniska Laima

med kaffet klart. Här tar Berg rast när han kommer för att fylla på livsmedel. Därefter går färden vidare mot forskningscentret Bioforsk Svanhovd. Natur- och djurutställningen här vittnar om ett rikt och exotiskt djurliv i området. – Jag ser allt möjligt längs vägen. Brunbjörn har jag till exempel sett flera gånger. Efter några timmars rundtur är lastrummet tomt. Snart är vi tillbaka igen på Brings terminal i centrala Kirkenes. Innan jag hoppar ut ur förarhytten frågar jag vad han tycker är det bästa med att leverera på just den här sträckan. Han nämner både de trevliga människorna och omväxlingen från

«Jag ser allt möjligt längs vägen. Brunbjörn har jag sett flera gånger.» Öystein Berg, chaufför

de mer tätbebyggda stråken innan han blir lite fundersam. – Det är i alla fall inte vägen, skrattar han. Text och foto: Håvard Jørstad

kirkenes Stad i östra Finnmark län med ca 7 000 invånare Slutstopp för E6 och Hurtigruten Gatorna i centrum är skyltade både med det latinska och en variant av det kyrilliska alfabetet, norska, finska och ryska. Omkring 10 procent av befolkningen är rysk 320 bombanfall gjorde att Kirkenes blev den näst mest bombade platsen i världen under andra världskriget efter Malta

Bringnews juni 2013

17


www

e-handel

Mina favoriter på nätet

På ett café i centrala Stockholm samlades kunder och branschfolk för en frukost på temat e-handel. Navn: Jenny Linder Jobb: Projektledare Bring Express

1 2 3

Hm.com Här handlar jag barnkläder. Det är lätt att leta, och de har också satt ihop kollektioner som tipsar om kläder som passar ihop.

Bokus.com Här köper jag böcker. Man får också förslag på liknande titlar som man kanske skulle tycka om. Snabb leverans. Fin design.

Brandos.se Stort sortiment av skor, mycket större urval än i butikerna.

Norges nätfavoriter: nettfavoritter.posten.no

av Børge Lund

18

Bringnews juni 2013

Dröm eller mardröm? Ett sextiotal kunder och branschpersoner samlades i slutet av april till e-handelsfrukost i Stockholm. n Morgonens ämne var ”Gränslös e-handel – dröm eller mardröm?”. Frågan ställdes av moderatorn Beata Wickbom till en panel som bestod av Frida Bucht från Hope, Simon Saneback från SmartGuy, Max Riis Christiansen från MakesYouLocal samt vår egen guru Johan Holgersson. Några av de kunder och andra ehandlare som var på plats var Kicks, Linas Matkasse, Bubbleroom, Sportamore och Mio, som lånade ut sin lokal för frukostmötet.

Gränslös handel i Norden Panelen var rörande överens om att det går bra för svensk e-handel utomlands och att nya stora internationella aktörer håller på att etablera sig i Norden på allvar. På så sätt är e-handeln verkligen gränslös. Samtidigt är det avgörande att webbutiken uppfattas som lokal genom att anpassa sina tjänster och sin webb till varje land. Kunden förväntar sig att det ska vara lika enkelt att handla, oavsett vem de handlar av.

Ger försprång E-handelsföretag i de nordiska länderna har fördelar framför de internationella bolagen eftersom länderna redan idag har mycket utbyte och liknar varandra relativt mycket. Många nordbor som handlar på nätet har större förtroende för nordiska webbutiker. Vi är en stark partner för alla webbutiker som vill sälja till nordiska kunder. Det var andra gången Bring samlade till möten mellan e-handelsföretag. Nu planeras en frukost i Göteborg i höst. Nyfiken? Kontakta jenny.linder@bring.com Text och foto: Helene Belin


min vardag

Torbjörn Svensson har full kontroll på termometrarna i Bring Frigo.

Tobbe temperatur Torbjörn Svensson är Bring Frigos egen dedikerade temperaturspecialist. n Bring Frigo erbjuder transport- och lagringstjänster för tempererade livsmedel till kunder inom livsmedelsindustrin. Torbjörn Svensson, eller Tobbe temperatur som han kallas, arbetar med att kalibrera fasta temperaturgivare i terminaler och lagerrum, samt alla portabla termometrar och loggar som används av exempelvis chaufförer och mottagspersonal på terminaler och fryshus. – I mitt arbete ingår också att utbilda vår personal i att mäta godstemperaturen i pallarna på rätt sätt samt att ge rekommendationer angående livsmedels olika temperaturkrav vid exempelvis samlastning. Hur ser en arbetsdag för dig? – Idag körde jag till vår terminal i Göteborg, där har jag nu påbörjat kalibreringen av de fasta givarna. Samtidigt som jag är på termina-

len passar jag på att samla in de portabla termometrarna som finns här och lämnar utlåningstermometrar i utbyte som de kan använda under tiden som deras termometrar kalibreras i vårt laboratorium. Utöver kalibreringsarbetet som pågår hela året, håller jag just nu på med en uppdatering av vårt styrande dokument Temperaturhandboken. Vad är det mest utmanande med ditt jobb? – Att ha förståelse för den löpande verksamheten som pågår runt mig samtidigt som jag utför mitt jobb. Och det mest spännande? – Att möta våra medarbetare och tillsammans hitta lösningar på utmaningar som uppstår längs vägen. Det är också spännande att vara en del av kedjan som säkerställer kvaliteten

på våra kunders gods. Vi kallar det ”den obrutna kyl- och fryskedjan”. Jag har ett bra utrustat laboratorium för kalibreringar av mätinstrument. När jag är ute på uppdrag har jag lärt mig att synlighet är viktig då jag rör mig i lagerutrymmen och på terminaler med tät trucktrafik och högt tempo. Temperaturen i min arbetsmiljö kan variera mellan ca +25 grader C och -26 grader C, så det gäller att ha rätt arbetskläder på sig.

min vardag Torbjörn Svensson Ansvarsområde: Temperaturkontroll och kalibrering Arbetsplats: Bring Frigo Kvalitet & Miljö Stad: Helsingborg

Hur hamnade du där? – Jag har sedan 1998 jobbat som kylmaskinist på Bring Frigos fryslager i Helsingborg. När internannonsen om tjänsten som temperaturspecialist kom ut förra året blev jag sugen på att ta ett steg till något nytt. Med mina erfarenheter i ryggen har jag god förståelse för vår verksamhet.

TEXT: Hege Grubben FOTO: Anna Persson

Bringnews juni 2013

19


Punktum Fel adress?

Redaktionen avslutade arbetet

Är du anställd inom ett Bringföretag och har fått fel adress på den här utgåvan av Bringnews? Kontakta din personalavdelning. Andra mottagare kan ge besked till Posten Norge AS, koncernstab Kommunikation, Box 1500 Sentrum, 0001 Oslo om rätt adress.

Redaktionen avslutade arbetet med den här utgåven 7. juni. Ny utgåva av Bringnews kommer i höstas.

”Sara 91” trivs med sin hektiska och varierade arbetsdag bakom ratten i Expressbilen.

Enda tjejen bakom ratten Sara Hatamian, 31, är Bring Express enda kvinnliga chaufför i Stockholm. n ”Sara 91”, som hon kallas på Bring på grund av sitt chaufförsnummer, började för lite mer än ett halvår sedan. Att det blev Bring var ingen slump. – Innan jag började som chaufför kollade jag upp de flesta stora transportföretagen i Stockholm. Bring verkade vara det

smartaste valet. Då kan man lita på att man jobbar på ett företag som har kunskap, vilja och kraft att ta ansvar för både kunder och personal, menar hon. Extra insats Som yrkeschaufför jobbar hon i en mycket mansdominerad miljö.

– Jag är den enda kvinnliga ranserna varierar – det kan vara chauffören i området här, men allt från ett litet kuvert till en tresom tur är så sitter det sittssoffa på sjunde många trevliga tjejer i våningen. ledningen. Som enda Det är med andra Chaufför kvinna känner jag att ord fysiskt krävande intervju jag måste leverera extra att jobba som bud. bra för att hävda mig. Jag har bevisat för både mig själv och Stort ansvar mina kollegor att man kan göra Hon är medveten om sin roll som det mesta här i livet om man bara Brings ansikte utåt. har viljan. – Jag har tagit på mig ett stort Arbetsdagen börjar i regel tidigt. ansvar genom att vara chaufför – Senast 7.40 är jag igång. Leve– både gentemot Bring och

kunderna. Jag ska leverera Brings budskap till kunderna och alltid vara trevlig. Samtidigt ska jag vara bäst på att leverera i tid och på ett säkert sätt.

Text och foto: Signe Steinnes

BringNews 2-2013  

Selskapsinformasjon fra Posten Norge rettet mot medarbeidere i Sverige.