Page 1

bring news Koncerninformation från Posten Norge Nr 1 /2013. Årgång 5

Trainee med talang Intresset för att starta som trainee på Bring ökar. Unga talanger med hög utbildning och med potential till att bli ledare vill gärna ha en trainee-plats på Bring. Sara Johansson är en av dem som Bring satsar på. Sidan 14

Gröna idéer Första utdelningen från Miljöfonden är klar.

Sidan 12

Ekdalhls’ nya färg Åkeriets bilar och uniformer blir Bring-gröna.

Sidan 7

Enklare med ett Bring Specialistnamnen försvinner. Produkter och tjänster ska bli tydligare för kunderna och för medarbetarna. Sidan 4-6


puls

Paket (miljoner)

Driftsintäkter (MNOK) 10,4

9,4

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012

6 124

5802

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

4. kvartal 2012

Ett Bring Tipsa oss! Vad vill du läsa mer om? Vad händer på din arbetsplats? Sänd oss ditt tips på SMS eller bilder på MMS til: 72 320 Lösenord: VINN + ditt tips Ring + 47 23 14 84 10 redaksjonen@posten.no I varje nummer premierar vi det bästa tipset med ett presentkort.

Bringnews Besöksadress: Posthuset (19. tr) Biskop Gunnerus gate 14 A, Oslo Postadress: Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo Ansvarig redaktör: Elisabeth H. Gjølme Tfn: + 47 901 40 449 Redaktör: Tina Mari Flem Tfn: + 47 951 02 793 Redaktionschef Hege Grubben Tfn: +47 414 02 346 hege.grubben@posten.no Design och produktion: Konsernstab kommunikation Tryck: Mediatrykk, Bergen Upplaga: 2000 Forsidefoto: Birger Morken

Från och med nyår har Bring blivit ett. Målet är att det ska bli enklare för kunderna att förhålla sig till Bring. Alla specialistnamn kommer med tiden att försvinna från Bring-logon på alla bilar och uniformer och annat material som koncernen använder gentemot kunderna. Sedan Bring etablerade sig som ett varumärke på företagsmarknaden år 2008 har företaget varit uppdelat i specialistområden – så kallade deskriptorer kopplade till Bring-logon. Från början var de sex specialister. Två år senare utökades de till nio. Tanken var att specialisterna tillsammans skulle bilda en integrerad verksamhet som gav kunderna ett enhetligt utbud.

Erfarenheter visar dock att denna indelning inte har fungerat som planerat. Kunderna tycker att det är svårt att förstå organisationen och att de istället uppfattar specialisterna i Bring som egna företag. Även internt i koncernen har organiseringen med specialister lett till att Bring inte har blivit så integrerat, kundvänligt och effektivt som vi önskat. Det blev ännu

Bringnews mars 2013

Den nya organiseringen med indelning i divisionerna Logistik Norge, Logistik Norden, E-handel och Post var ett viktigt steg i rätt riktning. Vi ser redan att denna indelning gett positiva resultat i arbetet med att utveckla en integrerad koncern och vinna kundens hjärta. Bring ska erbjuda nordiska lösningar till nordiska och internationella kunder på den nordiska marknaden. Koncernen arbetar nu med att reducera antalet värdekedjor och integrera verksamheten med ett gemensamt ansikte mot kunderna. Målet är ett ökat värde för kunderna och ökad konkurrenskraft för koncernen genom standardisering, modulbaserade lösningar, industriell specialisering och kontinuerlig förbättring. Att specialisterna försvinner från logon i takt med att bilar och annat

Kunderna tycker att det är svårt att förstå organisationen och uppfattar specialisterna i Bring som egna företag.

leder

2

tydligare både externt och internt efter omorganisationen hösten 2012.

material byts ut är ett synligt bevis på det som sker. Det kommer också att visas i våra allt viktigare digitala kanaler. Ännu mer avgörande är dock arbetet som görs för att kunderna verkligen ska märka skillnaden när de väljer att utnyttja våra tjänster. Ska koncernen lyckas skapa en integrerad nordisk koncern måste vi också lyckas utveckla lösningar och uppträda på ett sätt som gör att kunderna lätt hittar flera av de tjänster som vi erbjuder. Det kommer att öka försäljningen och ge nöjdare kunder. Framöver kommer vi att följa upp och utveckla en ny struktur för hur tjänsteutbudet ska presenteras, så att vi bättre får fram helheten i det som koncernen har att erbjuda. Ett av koncernens huvudmål är nöjda kunder. Vi har de bästa förutsättningarna för att lyckas, men det kräver ett fortsatt bra samarbete och ökat fokus på kunden.


Sjukfrånvaro 271

7,3%

4. kvartal 2011

Driftresultat (EBIT, MNOK)

397

6,9% 1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

3. kvartal 2012

VISSTE

du att... … Christina Söderlund startade i divisionen den 3 december som chefsassistent till Tim Jörnsen? … Stein Eidsvåg startade december som Säljdirektör för Division Logistik Norden? … Jyrki Holtari den 1 februari började som direktör for Industriell Utveckling i division Logistik Norden? … Lina Eriksdotter-Brandt den 1 mars började som controller på Logistik Norden Finance?

Illustrationsfoto: bild från kampanjen

… Hélène Belin börjar den 1 april som informationschef i division Logistik Norden?

Vad kan vi göra för dig? Stadens bästa kaffebar, bästa godis eller favoritmuseum ingår i Bring Express sista budkampanj. n Bring Express använder lokalkännedom som en fördel i jakten på fler kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö. I början av mars inleds den stora försäljningskampanjen i Sveriges tre största städer. Personligt Anna Hedsäter arbetar med intern och extern kommunikation på Bring Express i Stockholm. – Vi bjuder på kunskap och tipsar om våra lokala favoriter inom olika branscher. Kampanjen har en personlig och nära prägel, och vi hoppas att

upplevelsen gör nya kunder nyfikna på oss, säger Anna Hedsäter. Hjärtat klappar Man har bland annat skickat ut direktreklam till en exklusiv målgrupp med potentiella kunder. Kunderna kan själva boka ett möte med en säljare, eller så följer säljarna upp och bokar kundmöten per telefon. I direktreklamen framgår det också klart och tydligt att Bring Express hjärta klappar för till exempel Stockholm. Man hänvisar till flera Stockholmsfavoriter, som t.ex. olika

kaffebarer, och erbjuder gratis entrébiljetter till Fotografiska, ett av favoritmuseerna i huvudstaden. På kundmötet blir det både en påse kolor till receptionisten och en påse bullar på mötet med information om var man kan köpa favoritprodukterna. TEXT: BIRGER MORKEN

Aktuella länkar för kampanjen: www.bring.se/stockholm www.bring.se/goteborg www.bring.se/skane

Falsk marknadsföring?

Bring lyckas komma fredagen 21/12 med gods på eftermiddagen då ingen är på plats. Fredagen innan Julafton. De har bara haft sen 17e på sig att förflytta godset från Jönköping till Sundbyberg. Tycker att vi borde anmäla Bring Express för falsk marknadsföring! Express antyder ju att det skall gå fort. Claes Pollak

Bärselar

Varför använder er personal inte bärselar när de flyttar stora möbler såsom flyttfirmor gör? Bringpersonal bar, och slog sönder, ett vitrinskåp med måtten 40x180x137 endast med händerna. En bärsele kostar 580 kronor, det sönderslagna skåpet hade jag betalat 9000 kronor för. John Hermiz

Bringnews mars 2013

3


Nyheter

ETT BRA ÅR: Den 15 februari presenterade Posten sitt årsresultat för 2012. Driftsresultatet uppgick till 1 116 miljoner NOK, vilket är 65 miljoner NOK bättre än 2011. – Det är femte året i rad med resultatframgång. Vi har gjort kraftiga kostnadsreduktioner och samtidigt lyckats bra på marknaden, säger koncernchef Dag Mejdell.

STÖRRE I NORDEN: Koncernen har ambitionen att växa i Norden. År 2012 organiserade man logistiksegmentet efter land, bland annat för att möjliggöra bättre tillväxt utanför Norge. – Nästan var tredje krona som vi omsätter kommer från verksamheter utanför Norge. Vi vill få en ännu starkare position i Sverige, säger Mejdell.

Hälsoinspiratörer n Utbildningen av hälsoinspiratörer är nu i full gång i Sverige. Omkring 20 personer har utbildats i att vara en drivkraft för hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Arbetet som hälsoinspiratör utförs på normal arbetstid. Vill du ha mer information? Kontakta din närmaste chef.

Bring är en enhet n Vi ska bli mycket bättre på att berätta för kunderna vad vi faktiskt håller på med. Vi kommer att synliggöra både för kunden och för oss som arbetar på Bring att vi är en enhet, berättar Tim Jörnsen, koncerndirektör i Logistik Norden, i sista videobloggen. Se videobloggen på

mylink

5-i-topp

mylink 1 2 3 4

I mål med omorganiseringen i Norge Kjøp Posten og Brings profilerte sportsklær Ny konsesjon til Posten Ny struktur og dimensjonering i Logistikk Norge og E-handel 5 Finn Hungnes forlater Posten - Infolink

4

Bringnews mars 2013

Nu ska alla nya bilar och uniformer och allt kommunikationsmaterial endast ha Bring-logon.

Specialistnamn Hädanefter ska Bring framställas som ett Bring – utan specialistnamn i logon. Det ska underlätta för kunderna. n – Kunderna vill tala med Bring och har ingen relation till vår interna organisering. Nu vill vi göra det enklare för kunderna, samtidigt som vi vill ha en mer integrerad koncern – ett Bring, säger koncerndirektör Kommunikation, Elisabeth H. Gjölme. Bringspecialister Då Posten lanserade Bring år 2008 samlade man en rad verksamheter under Bring-logon. Koncernen skapade därför sex varianter av logon anpassade efter specialistområdena. Syftet var att visa upp specialisterna inom

Bring och hjälpa kunderna orientera sig i utbudet. År 2010 ändrade man indelningen i specialistområden, och Bring fick nio logon. Omorganisationen i höstas ledde till att logokartan inte längre stämmer överens med organisationskartan. I stället för att ta fram nya Bring-logon vill koncernledningen ha ett enda Bring. – Det är fortfarande viktigt att vara tydlig mot kunderna om vad Bring har att erbjuda, men det ska vi lösa genom god kommunikation. Nu arbetar vi med att utveckla lösningar för hur vi ska presentera Brings utbud


FÄRRE SJUKA: Sjukfrånvaron minskade med 0,2 procentpoäng till 6,9 procent, och antalet skador som ledde till frånvaro halverades under 2012. För varje krona som investeras i hälsa får vi tillbaka 3,5 NOK. Om effekten blev lika stor för alla anställda skulle vi kunna spara samhället 150 miljoner NOK i sjukfrånvarokostnader.

E-HANDEL: Sedan 2008 har förbättringsprogrammen bidragit med över 3 miljarder NOK till långvariga förbättringar. – Men vi måste även öka intäkterna. Därför har vi som första postföretag upprättat en separat division för e-handel. Vi förbereder oss nu på att bli den föredragna leverantören för såväl mottagare som avsändare, säger Mejdell.

Koncernen inför nu Carrier Management.

Nytt transportprojekt Inköpen av transporttjänster i koncernen ska nu samköras. Det kommer att öka vår konkurrenskraft och spara miljoner. n – Som koncern köper vi in transporttjänster för 6,2 miljarder NOK om året. Tjänsterna köps in av respektive affärsenhet. Denna fragmenterade inköpsmodell gör att vi inte har en optimal styrka på marknaden, säger Tim Jörnsen, koncerndirektör i Logistik Norden.

n försvinner för kunderna på ett enkelt och omfattande sätt och hur vi ska benämna tjänster och affärsområden i hela koncernen, säger Gjölme.

material med specialistnamn på byggnader och längs vägarna, understryker Gjölme.

Hög kännedom Erfarenheter visar att specialistlogorna har varit till stor hjälp under uppbyggnaden av Bring som varumärke. Koncernen har på kort tid lyckats göra varumärket känt och starkt. I dag vet 9 av 10 i Norge vad Bring är. I Sverige säger 62 procent KUNDVÄRDE av målgruppen att de känner till Bring.

Ingen omprofilering Från och med den 1 januari 2013 ska alla nya bilar och uniformer och allt kommunikationsmaterial endast ha Bring-logon. Koncernen ska inte lägga ner pengar på att omprofilera gammalt material. Bilar med specialistnamn ska inte målas om. – Allt nytt material ska profileras med Bring och gammalt material ska bytas ut naturligt. Därför kommer det fortfarande att finnas en del

Text: mads yngve storvik

På Mylink finns det en guide för dig som använder Bring-material dagligen.

I förarsätet Det ska projektet Carrier Management göra något åt. Metoden som redan används av konkurrenter i branschen innebär att man samordnar inköpen av transporttjänster samtidigt som man använder sitt eget transportmaterial. Man uppnår stordriftsfördelar och säkerställer att avtalen, priserna och kvaliteten är de bästa möjliga. Carrier Management är ett viktigt steg mot målet att bli en nordisk, integrerad och industrialiserad koncern. KONTINUERLIG – Vi har en stark tro på att vi ska FÖRBÄTTRING kunna reducera kostnaderna kraftigt om vi klarar av att samla trupperna och ta fram en etablerad metod där man identifierar behov, skriver anbudsdokument och har årliga genomgångar av underleverantörernas avtal. Stora belopp – En förbättring på en procent av alla våra avtal innebär 62 miljoner NOK. Klarar vi av att spara två procent innebär det en förbättring på 120 miljoner i koncernen, säger han som exempel. En nyupprättad Carrier Management-avdelning ansvarar för att hitta de bästa lösningarna för bästa pris med utgångspunkt i koncernens marknadsbehov. – Den här avdelningen ska arbeta med avtalssystem gentemot agenter, samarbetspartners och underleverantörer och har ingenting med den dagliga driften att göra, preciserar Jörnsen. Text: Signe Steinnes

Bringnews mars 2013

5


Illustration: Anette Roksti

Snart ligger denna typ av delikatesser från Picard på de svenska mattallrikarna.

Delikat samarbete Bring levererar djupfrysta delikatesser för Frankrikes mest uppskattade matbutik. n Picard, som är en fransk livsmedelskedja inom segmentet för fryst mat av högsta kvalitet, ska etablera sig på den svenska marknaden. Målet är minst 50 nya butiker inom en femårsperiod och de första två butikerna slog upp sina portar i Stockholm redan under februari 2013. Spännande – Det är oerhört spännande att få vara med om Picards etablering i Sverige, och vi är naturligtvis mycket stolta över att Picard har valt att ge Bring förtroendet att ansvara för logistiken, säger säger Bengt Olandersson, KAM på Bring Frigo och ansvarig för avtalet med Picard. KUNDVÄRDE Picard har mycket högt ställda kvalitetskrav genom hela produktionskedjan, och har valt att ingå ett treårigt samarbetsavtal med Brings specialister inom segmentet tempererad logistik. Avtalet gör Bring till helhetsleverantör av logistiktjänster inom både lagring och transport för Picards svenska verksamhet.

Ett komplett lag sätter fart Koncerndirektör Tim Jörnsen är nöjd med Logistik Nordens prestationer så långt.

Från Trappes I avtalet ingår transport av de djupfrysta delikatesserna från Trappes, en förort sydväst om Paris, till Brings fryslager i Stockholm. Därefter lagerhanteras och distribueras Picards sortiment, som består av drygt 700 olika artiklar, ut till de svenska butikerna.

n Logistik Norden har uppfyllt förväntningarna när det gäller HMSmål och lönsamhet efter att divisionen startades hösten 2012, säger koncerndirektör Tim Jörnsen. Nu tar han sig an nya uppgifter med en komplett ledningsgrupp.

Tekst: Anne Svedberg Foto: Picard

Laguppställning – Divisionsstrukturen är på plats. Laguppställningen är komplett och vi kör på med full fart framöver, säger Jörnsen om början på 2013. Nu är det Bring som helhet som Jörnsen och hans ledningsgrupp ska framhäva. Produkter och tjänster ska bli tydligare för kollegor i alla affärsområden och inte minst för kunderna. Bring ska framstå som ett företag, utan några specialistnamn i logon.

PICARD Har de senaste tre åren utsetts till Frankrikes mest uppskattade matbutik 900 butiker, främst i Frankrike, men även i Italien och Belgien Från februari påbörjas en stor etablering i Sverige

6

Laguppställningen är komplett och vi kör på med full fart framöver, säger Tim Jörnsen om början på 2013.

Bringnews mars 2013

Lyckoträff Förvärvet av Ekdahls Åkeri har hittills varit en lyckoträff. Under årets 2–3 första veckor har företaget gett divisionen 15 miljoner kronor i nya avtal. Samtidigt har divisionen sparat in lika mycket tack vare nya samarbetsformer. Andra stora projekt för 2013 är bland annat planeringen av nya linjestrukturer och samordnandet av produkter mellan Logistik Norden och Logistik Norge.

– Vi ska bli mycket bättre på att berätta för kunderna vad vi gör och vad vi faktiskt håller på med. Vi kommer att synliggöra både för kunden och för oss som arbetar på Bring att vi är en enhet, berättar Tim Jörnsen, koncerndirektör i Logistik Norden. I Norge har Brings produkter namn som ”Servicepakke”, ”Bedriftspakke” och ”Stykkgods”, medan de i Sverige heter till exempel ”Carryoncash” och ”Bulk Split”. Det ska man nu titta närmare på. – Att vi ska bli nordiska innebär att vi måste samordna oss över gränserna. Detta är ett nyligen inlett stort projekt mellan Logistik Norge och Logistik Norden, och under 2013 kommer det att bli tydligare för kunderna, säger Jörnsen.

Över gränserna Ett viktigt arbete framöver är att få fram att hela Bring är en enhet.

Text: Terje Owrehagen och Sahra Helen Karlsen

– Vi ska bli mycket bättre på att berätta för kunderna vad vi håller på med, säger Jörnsen.


Tre om samgåendet

Marie Florén

Den 18 mars byter Ekdahls namn till Bring. Bilarna kommer att profileras löpande.

Foto: ekdahls

Fler gröna bilar på vägen Från den 18 mars byter Ekdahls namn till Bring. Det betyder bland annat många fler gröna bilar på vägarna. n Med Ekdahls Åkeri har Bring blivit en ännu starkare logistikpartner som med ett komplett inrikesnätverk på allvar tar upp kampen om Sverigemarknaden. Det är Ralf Ekdahl, VD för Bring Cargo Inrikes AB (tidigare Ekdahls AB), och Håkan Nilsson, VD för Bring Cargo AB, eniga om. – Det vi skapar nu kommer bli riktigt bra, säger Ralf Ekdahl. Han fortsätter: – Om du ska skicka en pall, en lång stång på 6 meter eller 35 ton sten – vad än du har behov av så kan vi sköta det. Om det så ska till Azerbaijan. Du behöver inte fråga ett annat företag. Håkan Nilsson instämmer: – Vi kommer att kunna erbjuda ett mer integrerat, sammanhållet koncept för internationella flöden och inrikesflöden. Och detta kan vi sy ihop till en helhetslösning under Brings ansvar, med våra kvalitetskrav. Logistiken viktigare i framtiden Ekdahls inrikeserbjudande kompletteras alltså med det som sedan tidigare

Ralf Ekdahl (t.v.) och Håkan Nilsson

Miljön i fortsatt fokus Också i Brings miljöprofil passar Ekdahls väl in, eftersom företaget länge haft miljön i fokus: – Där blir det till att jobba vidare mot samma mål, menar Ralf. Det är mycket snack om diesel, men jag tycker det är viktigast att få in så många nya bilar som möjligt. De är mer effektiva för både miljö och ekonomi. Nilsson menar att man som stort åkeri har ett viktigt ansvar och större möjlighet att påverka miljön i positiv riktning. – Ekdahls har sedan tidigare gjort ett bra arbete. Där tror jag att vi har möjlighet att lära av varandra ömsesidigt.

finns inom Bring, bland annat export Bra mottagna och import, expresstransporter, paket, Under januari och februari har kollegorhemleveranser och tempererat. Och na på Ekdahls etablerat kontakter med Nilsson menar att den nya kollegor från alla systerbolagen konstellationen har en stor runt om i Sverige. De har blivit roll att fylla: väldigt bra mottagna och det – Vi blir än del i våra har redan gett snabba resultat kunders totala erbjudande. i form av samordnade produkKUNDVÄRDE Logistiken är en viktig kontionslösningar av transporter kurrensparameter, och den och av gemensamma offerter. kommer att bli ännu viktigare än den har varit tidigare. Text: Gisela Björkgren – Med Ekdahls blir Bring en heltäckande logistikpartner för svensk handel och industri på den svenska marknaden.

Kvalitet och miljö, Ekdahls – Spännande och utmanande! Det finns många områden som vi kan utveckla tillsammans och bli ett självklart val i logistikbranschen. Nu måste vi utnyttja kompetensen på rätt sätt och inte tappa vår lokala förankring och våra personliga relationer med våra kunder.

Lars Fredriksson Förarstöd, Ekdahls – Det är väldigt positivt, känns tryggt och bra inför framtiden. Den positiva lagandan är jätteviktig, vi arbetar som ett team och det måste fortgå.

Ingmar Grönwall Terminalchef, Ekdahls – Jag ser oerhört positivt på samgåendet och möjligheterna det innebär för oss från Ekdahls Åkeri. Vi ska behålla vår positiva attityd och se alla möjligheter vi har för att fortsatt vara ”Ditt Bästa Åkeri med den personliga servicen”! Bringnews mars 2013

7


Noterat

Visa upp dig på Instagram! Använder du bilddelningstjänsten Instagram på din mobil? Vi tycker att det är spännande att få en inblick i arbetsdagen hos dig som medarbetare på Bring. Därför har vi vikt denna sida till Instagram-bilder som du själv kan lägga ut. Lägg till hashtagen #bringsverige på din bild nästa gång, så kommer den kanske på tryck här i nästa nummer.

Solsäsong

Obs! Mopeden till @ewnypewny kollapsade men hon var snabbt på benen igen med ett leende på läpparna.

Snart är det dags för att @sweetanja kan hämta fram sina solglasögon igen.

Klar for retur Vårtecken @mariaheggheim er @liljadaniel har dokumenterat ikkeårets overlykkelig over at En Citymailförsta vårtecken: kollega @agjesteland haroch t-shirt. brevbärare i shorts merket henne for retur.

Kolla också #postennorge

8

Bringnews mars 2013

Bringbröder @urbanb72 och hans gröna kollegor är klara för dagen!

Läs mer om tjänsten www.instagram.com


Med Bring på bröstet skal Martin Dolk och restan av herrlandslaget i håndball pröva nå nesta års EM.

I lag med Bring

Vi stödjer det svenska dam- och herrlandslaget i handboll på deras väg mot EM 2014. n Under våren kommer det att råda handbollsfeber i hela landet när damoch herrlandslaget ska ge sig ut i strid igen. Med Bring i laget ska de försöka kvalificera sig för nästa års EM-turnering. Visar styrka År 2010 ingick Bring ett sponsoravtal med de svenska landslagen i handboll. Och vår gröna logo har sedan dess prytt både matchdräkterna och arenor. Med Bring-logon på bröstet har landslagen vunnit silver i både EM och OS. Och de sportsliga bedrifterna har bidragit till att engagemanget och intresset kring handboll har ökat kraftigt bland den svenska befolkningen de senaste åren. Nu går båda landslagen in i en hektisk period då de ska försöka kvalificera sig för EM 2014. Gisela Björkgren, marknadschef på Bring Sverige, tror att de kommer att klara det med glans. – Vi sponsrar svensk handboll för att positionera Bring som en utmanare

Analyser visar att Bring-logon exponeras för ett värde som är långt högre än det som sponsringen faktiskt kostar. Gisela Björkgren marknadschef på Bring Sverige

inom post och logistik i Sverige – både på företags- och privatmarknaden. Samtidigt visar vi styrka genom att ”ta ägarskapet” till en av Sveriges nationalarenor, säger Björkgren.

Bygger stolthet Förutom att bygga upp Brings varumärke externt visar färska analyser att sponsrin-

gen är något som slår väl an även internt. Omkring sex av tio anställda svarar att de är mycket positiva (8–10 på en skala på 1–10) till att Bring sponsrar de svenska landslagen i handboll. Att följa vårt handbollslag från läktaren tillsammans med kollegor och kunder skapar en härlig stämning av gemenskap och vi blir oerhört stolta när de vinner. Som sponsor är vi ju en viktig kugge i att lagen får de bästa möjligheterna för att arbeta sig fram till mästerskapsmedaljer. Vi förfogar över ett större antal biljetter per landslagsmatch som spelas i Sverige och dessa fördelar vi så rättvist det går till de medarbetare som anmält intresse för matcherna, men vi har också valt att använda tillfällena till att arrangera mindre kundevent för att knyta starkare band med våra kunder. Högt exponeringsvärde Parallellt med det ökande handbollsintresset har svenska tv-kanaler vigt mer och mer tid till landskamper i sina sändningsplaner. När herrarna och damerna strider på handbollsplanen är Bringlogon väl synlig både på dräkterna och

på planen. Det innebär logoprofilering på bästa sändningstid, bland annat på TV4. – Analyser visar att Bring-logon exponeras för ett värde som är långt högre än det som sponsringen faktiskt kostar. Sponsringen har hjälpt oss bygga upp kännedomen om varumärket. Hela 66 procent av målgruppen i Sverige känner till Bring i dag. Det är en mycket hög siffra och något som vi har uppnått genom den totala exponeringen av Bring, säger Björkgren. Text och foto: Håvard Jörstad

HANDBOLSSPONSRINGEN Bring har profilerats på dam- och herrlandslaget. Har arenareklam och sponsorplakat på SVTV/TV4. Ska bygga upp en intern stolthet och exponering mot anställda och kunder. Bring sponsrar även det norska herrlandslaget, medan Posten sponsrar damerna.

Bringnews mars 2013

9


Jonas Randulw, Anette Norrman, Marita Maijgren och Ulrika Fejde på Bring Air & Sea arbetar med hela världen, från kontoret i Göteborg.

Alltid redo Personalen på Bring Air & Sea i Göteborg säger skämtsamt att alla har med sina pass på jobbet.

n Skämtet är dock rotat i verkligheten på det lilla kontoret med den stora världen som arbetsområde.

Theresa Callsen arbetar som ordermottagare. Jonas hade egen bil. – Expresskörning blev för stressande för mig, så Allt för kunden jag sökte mig hit. Mycket av godset som skickas med Ett forskningsfartyg utanför Australien saknade en flyg skulle varit framme i går. Det handlar ofta om liten reservdel till färskvattenstankens rensapparat. brådskande gods, som till exempel lax och mässgods. Det var bråttom, och delen hittades i Göteborg. Två Konfektion går ofta med flyg eftersom det är lätt och därmed billigt att sända. Dessutom skickar vi pannkvinnor på Bring Air & Seas kontor tog tag i saken. Under loppet av en timme hade de fixat kakor till Japan, tillägger Jonas. delen, visum, tull, biljett och pass, och den Normann berättar att verksamheten ena Bring-medarbetaren hann nätt och inte påverkas så mycket av konjunkturer, jämnt med reguljärplanet till Australien just för att avdelningen är liten och de – med delen i handväskan. Deras service, flesta kunderna är medelstora. Hon lyfter KUNDVÄRDE kundfokus och kreativitet belönades med fram fördelarna och tryggheten med att Finding New Ways-priset. ha en stark koncern som Posten Norge Norrman och två andra kunniga ani ryggen. ställda jobbar med flyg och sjöfrakt, export och import. Ulrika Fejde på administrations- och ekonomiDe tänker och handlar globalt bakom sina skrivbord i avdelningen nämner Norröna (vinterkläder) Active Hisings Kärra. Avdelningen erbjuder kompletta lös- Brands (leverantör till sport- och friluftsmarknaden), ningar till kunder i hela Norden. Övriga åtta anställda Bergendahlsgruppen och Trebuchet (hushållsapparajobbar med hela kontinenten och Norden. ter) som exempel på kunder. Kortsiktigt Jonas Randulw har arbetat med flygfrakt i ett år. Tidigare arbetade han på Bring Express, där sambon

10

Bringnews mars 2013

Långsiktigt Sjötransporter tar lång tid. Gods som transporteras sjövägen tar ofta en månad innan det ankommer.


Arkivfoto: birger morken

Posten-chauffören är på väg till en norsk kund med Bonver-paket under armen.

Väljer fortsatt Bring

Bonver Logistics AB som varit kund till Bring Parcels i sju års tid fortsätter samarbetet. – Vi kan få en bokning från till exempel Kina och har då kontakt ända ner på fabriksnivå. Det kan ta tre månader innan allt är i hamn, berättar Anette. Textilier till Norröna tillverkas i Asien och skickas med flyg eller båt. Godset fraktas till Brings lager i Jönköping. Där packas det upp och körs ut till butikerna med Bring Express. – Det händer att långväga försändelser delas upp och att Jonas tar en bit som brådskar med flyg, säger Anette.

– Hur märker ni kulturskillnaderna? – Vi har kontakt med många olika kulturer. Japaner är mycket ödmjuka, och både kineser och amerikaner är extra noga med att få allt bekräftat. Marita Maijgren arbetar som innesäljare med bland annat prisförfrågningar. – Det händer att privatpersoner ringer oss för att fråga om vi kan skicka till exempel hundar. Då måste vi beklaga och säga att vi inte erbjuder tjänster för privatpersoner, säger Marita.

Som en resebyrå Personalen på Bring Air & Sea i Göteborg har gedigen kunskap och erfarenhet. De måste kunna språk och valutor. De måste känna till resvägar och operatörer, och de har kontakt med olika kulturer och ett agentnätverk över hela världen. I den här branschen kan ett fel bli katastrofalt dyrt. – Vi som arbetar med sjöfrakt har en god relation till kunderna. Arbetet tar tid, och det är inte ovanligt med korrespondenser på 50 mejl, kan Anette berätta.

Text och foto: Birger Morken

AIR & SEA GÖTEBORG Bring Air & Sea ligger i Hisings Kärra i Göteborg Elva anställda Har vunnit Finding New Ways-priset

Viktig partner – Vi är väldigt glada över att vi nu kommit överens med Bring om ett nytt avtal för 2013. Vårt framgångsrika samarbete för transporter till Glädjande Finland och Norge fortsätter där– Det är glädjande att med. Bring kommer vi fått fortsatt förtroäven att vara en mycket ende som deras utvalda viktig partner i vår stotransportpartner ännu ra satsning på e-handel ett år och att vi har kunkommande år, säger Hans Magnusson, vice nat utveckla vårt samKUNDVÄRDE arbete ytterligare, säger VD Bonver Logistics. Lena Hillring, KAM på – Vi strävar hela tiden Nordic Key Accounts och kundan- efter att ha en god dialog. Det är viksvarig för Bonver. tigt att vi är flexibla både när det gälBonver är ett familjeägt bolag ler kapacitet och upphämtningstider som erbjuder TPL-lösningar (tred- till att kunna erbjuda flexibla distrijepartslogistik) och distribution av butionslösningar i vårt heltäckande främst film- och underhållnings- nätverk. Vi måste hela tiden hålla en produkter i Norden, men satsar hög kvalitet i det vi gör och vara promer och mer på andra branscher aktiva, avslutar Lena Hillring. som exempelvis skönhetsprodukter och leksaker. Text: susanne kender n Avtalet gäller i huvudsak paketoch palldistribution till företag och privatpersoner i Norge och Finland och är värt 28 MSEK.

Bringnews mars 2013

11


Ett GPS-system ligger dolt i Bring Express-chaufför Umul Etals bil i Göteborg. Det gör att körkontoret kan ha översikt över antalet körda kilometer.

Regionchef Niclas Coster i Bring Express Göteborg visar fram

Många har gröna Ansökningarna till Miljöfonden strömmar in. Bring Parcels & Express har fått bidrag för att skära ner onödiga kilometer.

effektivt och miljövänligt. Systemet har redan testats i Göteborg och Helsingfors med lovande resultat. Fem procent mindre CO2-utsläpp från Bring Express bilar i Sverige innebär omkring 250 ton per år.

n Miljöfonden består av fem miljoner NOK som ska stödja bra miljöförslag. Hela 42 ansökningar från Norge, Sverige och Danmark har kommit in till den första utdelningsomgången. Av dessa har man beviljat 15 ansökningar och avslagit 18. Nio ansökningar har överförts till nästa omgång. En av de som får stöd för sin goda, gröna idé är Bring Parcels & Express i Sverige.

Stor potential – Denna åtgärd har stor potential och kan få en stor inlärningseffekt på andra platser i koncernen, skriver juryn i sin motivering. Åtgärden innebär också utbildning i miljöeffektiv körning. – Miljöfonden är ett bra och professionellt sätt att öka uppmärksamheten kring miljöåtgärder. Att alla dessutom kan komma med förslag, oavsett roll och ansvar, tror jag är stimulerande, menar Bohlin.

250 ton CO2 per år – Att få dessa medel stärker vår självtillit, då det signa12

Bringnews mars 2013

lerar att koncernen tycker att vi tänker rätt. Dessutom gör det att vi kan arbeta mycket snabbare med miljö- och trafikförbättring, säger Olof Bohlin, regionchef i Stockholm. Med hjälp av trafikstyrningssystemet ”FleMILJÖ et Management” får de bättre information om var bilarna är, var de har varit och hur de har kört. Det sker med hjälp av GPS- och gyroenheter i bilarna. På så sätt kan de leda trafiken bättre och därmed reducera antalet körda kilometer. Översikten gör också att de lär sig hur de kan köra mer


Foto: colourbox.com

Dessa svenska enheter har fått bidrag i den första omgången: Bring Cargo East: Energikartläggning Syfte: Att få goda råd och tips om hur man kan reducera energiförbrukning och kostnader på terminalerna i Malmö och Varberg. Bring Supply Services: Ta bort vattenstationer och använda befintliga vattenledningar Syfte: Reducera CO2-utsläpp som uppstår till följd av transport av vattenbehållare, reducera avfall och belastning på vägar. Bring Frigo, Transport Jönköping: Byta ut armatur till LED-belysning Syfte: LED-belysning avger lite värme, förbrukar mindre energi och håller länge. Bring Frigo Åkeri Helsingborg: Ersätta dieselbil med gasbil Syfte: Reducera utsläppet av CO2, NOx och partiklar. Läs mer om åtgärderna på

mylink

Miljöfonden

trafikstyrningssystemet.

Fem miljoner NOK delas ut till goda miljöåtgärder i koncernen. 3,3 miljoner återstår.

idéer Vill ha nyskapande idéer Av Miljöfondens fem miljoner NOK delar man i den första omgången ut 1,7 miljoner. En uppskattning visar att åtgärderna kan spara 1,3 miljoner NOK och minska CO2-utsläppen med hela 475 ton. – Vi är väldigt nöjda med responsen. Det har kommit in ansökningar från chaufförer, produktionsanställda, postbud, stabsanställda och chefer. Idéerna spänner också över ett vitt område – från energibesparande åtgärder till alternativ transport, avfallshantering och kompetens. En del av idéerna har varit helt nyska-

Att få dessa medel stärker vår självtillit, då det signalerar att koncernen tycker att vi tänker rätt.

Idén kan vara liten eller stor, men den måste vara ett komplement till redan planerade miljöåtgärder. Du kan ansöka när du vill. Ansökningarna samlas in i slutet av varje kvartal och bedöms. Åtgärden bedöms utifrån miljöeffekt, ekonomisk lönsamhet, inlärningseffekt och om den kan användas på andra platser i koncernen.

pande, och det vill vi ha mer av, säger miljörådgivare Hege Sagplass på koncernstab HR.

För mer information, se mylink eller fråga din närmaste chef. Du kan också skicka din fråga till miljøfondet@posten.no

En ny ansökningsomgång har inletts och svar kommer i april.

Text: Signe Steinnes Foto: Birger Morken

Olof Bohlin regionchef i Stockholm

Bringnews mars 2013

13


Talangfulla traineer Norska Posten satsar i Sverige. Det innebär en ökad satsning på svenska traineer som kan gå in i ledande ställningar efter att ha avslutat traineeprogrammet. Kulturskillnader Sara skrev sitt examensarbete om kultur och chefsstrategi på Brings olika expresskontor i Norden. – Det är olikheter och skillnader mellan de olika kontoren. Posten Norge har gjort många förvärv, och den gamla kulturen lever alltjämt kvar i de olika verksamheterna. Det handlar om människor, och chefernas attityd och beteende har stor betydelse. Expressverksamheten har vuxit en hel del de senaste åren och blivit stor. Därför måste vi ställa högre krav på bättre system och mer samarbete, understryker den 25 år gamla traineen.

n Sara Christiansson (25) är en av flera svenska traineer som har rekryterats av Posten Norge. I hennes kull på sju personer är tre traineer svenska. I februari började hon praktisera på Brings expressverksamhet i Mölndal, strax utanför hemstaden Göteborg. Livsbalans Norska Posten satsar i Sverige. Det innebär också en ökad satsning på svenska traineer som kan gå in i ledande ställningar efter att ha avslutat traineeprogrammet. – Lilla Hektor ändrade planerna, men det går bra tack vare koncernens arrangemang och flexibilitet. Så ska det också vara. Det måste vara möjligt att ha en livsbalans med familj och jobb och samtidig ha det bra, menar Sara. Svensk mentor Under kick-offen i Oslo träffade traineerna sina mentorer för första gången. Sara hade träffat sin mentor, HMS-direktör Johan Swärd, tidigare, då hon var sommartrainee på hans avdelning i Posthuset i Oslo år 2011. Där utvecklade hon en miljökalkylator för Brings expressverksamhet i Sverige. – Vad betyder det för dig att ha en mentor? – Johans erfarenhet är viktig. För mig är han ingen chef som ska eller kan bedöma mig. Det blir informellt. Jag kan slappna av, vara mer öppen och fråga om allt möjligt. 14

Bringnews mars 2013

TEXT OCH FOTO: BIRGER MORKEN

Fakta

Trainee Sara Christiansson på kick-off i Oslo med ”minitrainee” Hektor i famnen.

Swärd tillägger att han vill vara en sparringpartner som följer Sara under hela traineeprogrammet. – Det blir en energipåfyllning för oss båda. Posten Norge inklusive Bring är en stor koncern, och jag kan bidra till att Sara får en helhetsförståelse för verksamheten, säger Swärd, som själv är svensk men har bott i Norge i 15 år.

Förbättring Sara ska jobba med kvalitet och förbättring för hela Norden på Brings expressverksamhet. – Traineeprogrammet är givande och väl förankrat i organisationen. Det blir en hel del utmaningar, och jag får sätta mig själv på prov. Som traineer arbetar vi i olika projekt och får chefsansvar. Traineekollegorna har mycket energi. De kommer

med nya idéer och har ett bra driv, men är också ödmjuka. Det är viktigt med en stor koncern i ryggen, poängterar hon. Sara har en masterexamen i Technology Management från Lunds universitet. Där lärde hon känna Emelie Gustafsson, som också är trainee på Posten Norge. Det var Emelie som fick Sara att se möjligheterna över gränsen och på Posten.

Tre svenskar av totalt sju personer i Saras traineekull 12 (började hösten 2012) Tre svenskar av totalt sju personer i traineekull 13 (börjar hösten 2013) 34 procents ökning i antal sökande från 245 i fjol till 328 i år Störst ökning från svenska skolor (164 procent) från 31 sökande i fjol till 82 sökande i år


Från och med nyår har Brings logistikverksamhet i Sverige samlats under samma paraply - division Logistik Norden. Samtidigt ökar satsningen på svenska traineer som kan gå in i ledande ställningar efter att ha avslutat koncernens traineeprogram. Bringnews mars 2013

15


Ilyas Mohammad plockar vin till en order.

Trebuchet bjöd in personal från inblandade Bring-specialister till en vinprovning. Vinet blev självklart spottat ut igen. 16

Bringnews MARS 2013

Marianne Snekkestad på Vinmonopolet CC Vest sätter Trebuchetvinerna på plats i hyllan.


Här levererar Pål Storhaug till CC Vest i Oslo.

Gallerrummet i Berger hyser ädla droppar.

Jon Olav Björke tömmer en container full med vin med varsam hand. Han brukar en specialtruck för varsam hantering.

Inte rum för flaskhalsar Aggressiva eller fylliga, pärlande eller torra. En del av oss lägger dem i vår källare.

chaufförerna är ansiktet utåt och att de gör ett mycket bra jobb. Här tillåts inga flaskhalsar. – Bring har hela kedjan i Norge, och det är bra. Bring har hög kvalitet på sina tjänster. Mätningar visar en bra plockkvalitet i Berger och få skador. Vinmonopolet har stränga krav. De mäter och övervakar hela tiden. I augusti låg plockkvaliteten på 99,96 procent. Det var mycket högre än förra året. Bring ligger i topp och har varit den stabilaste transportören de senaste 12 månaderna, säger Andresen. Vinet körs ut till samtliga 30 Bringterminaler i landet. I Oslo är kravet från Vinmonopolet att det ska levereras inom en halvtimme. På övriga platser i landet är det en timme, i enskilda distrikt två timmar. Trebuchet har samma system som Systembolaget i Sverige och Alko i Finland, som använder logistikföretagen DHL respektive Itella.

Skonsam behandling Jon Olav Björke i Berger håller på att lossa en container. – De ädla dropparna måste behandlas med försiktighet. Jag har fått goda rutiner när det gäller hur en container full av vin ska tömmas, förklarar Björke på specialtrucken. Han berättar att det går 28 Många specialister plastpallar – ”Slip sheets” – fotoVincontainrar från England i en container. reportagen eller Australien ankommer Vinlagret består av 70–80 Kongshavn i Oslo eller Moss olika artiklar. Det pågår en hamn. Bring Warehousing i Kongs- del produktion inne på lagret, som t.ex. havn transporterar containrarna till byggnad av utställningspallar. Varje Bring Warehousing i Berger. Där har vecka kör Bring Cargo 19 laster med Trebuchet en egen, stor lageravdel- vin från Berger. ning. Kundservice- och försäljningsavdelningen har viktiga funktioner i Rosar personalen värdekedjan, som avslutas med Bring Trond Andresen på Trebuchet är glad Cargo i Karihaugen och utkörning till att företaget valde Bring som samlandets Vinmonopol. arbetspartner. Han understryker att Text och foto: Birger Morken

n Flytande varor kräver flyt i logistiken. Vi talar om vin, druvdrycken som kan kopplas till både passion och vetenskap. Vin måste hanteras varsamt. När Trebuchet får sina godsaker till norsk hamn är det Bring som lagrar och fraktar vinet till landets 274 Vinmonopol (Systembolag).

TREBUCHET 4PL-företag (fjärdepartslogistik) som erbjuder servicelösningar inom logistik. Distribuerade drygt 21 miljoner liter vin i Norden år 2011. Erbjuder även elektroniklösningar till hela Norden från Brings centrallager i Jönköping. Hanterar dessutom livsmedel för hela grossist- och detaljhandelsmarknaden i Norden. Använder Bring i hela värdekedjan, från transport av vincontainrar från kaj till lager, lagring och utkörning till 274 Vinmonopol i landet.

Bringnews mars 2013

17


HÄLSA Foto: privat

www Mina favoriter på nätet

Tobias Israelsson gillar det mesta inom sport.

Jobb: Säljare på Bring Express Sverige i Mölndal utanför Göteborg

1 2 3

Glossybox.se Presentbox som kommer i slutet av varje månad med 5 olika skönhetsprodukter. Även kul present att ge bort.

Nelly.com Fina kläder och accessoarer. Jag tycker att sidan är utformad på ett sätt som gör det enkelt att hitta det man söker.

Lookfantastic.com Skönhetsprodukter ifrån England. Många kända märken och oftast mycket billigare än att handla i Sverige.

Norges nätfavoriter: nettfavoritter.posten.no

av Børge Lund

18

Bringnews mars 2013

Tränade sig till pris Månadens Around the World-vinnare i december och januari blev Tobias Israelsson och Dorthe Lau Schleidt.

n – Jag gillar det mesta inom sport. Tidigare har jag spelat både fotboll och innebandy. Nu tränar jag löpning, styrketräning och hockey. Jag tycker också om att cykla, och på vintern går jag på spinning. Det har gjort Tobias Israelsson väl rustad för Around the World. I december toppade han nämligen resultatlistorna. Till vardags arbetar han som produktionschef på Bring Express i Jönköping, där han och några av kollegorna även spelar hockey ihop. Motiverande Dorthe Lau Schleidt blev januari månads vinnare. Hon är med

alla anställda på Posten och Bring. I tillägg till månadsvinnare dras en etappvinnare, som får cykel eller klippkort med personlig tränare.

i Around the World för att det är motiverande, och så gillar hon att utmana sig själv. – Jag springer 3-4 gånger i veckan, 10-15 km per gång – det ger mig positiv energi och jag känner att jag mår bra av det. I maj ska jag springa en halvmaraton. Jag ser verkligen fram emot våren, för då blir det roligare att springa ute i naturen. Dorthe Lau Schleidt är kontorsassistent på Bring Frigo i Kolding, Danmark. Båda får träningskläder, en drickflaska och ett sittunderlägg i pris.

Delta du också: atw.postennorge.no

Vinn cykel eller PT Around the World är en tävling för

Dorthe Lau Schleidt gillar at springa ute.

Foto: privat

Navn: Jenny Söderholm


min vardag

Jim Sandin har delat ut post i Rosengård i fyra års tid men aldrig känt sig hotad.

Postleverans i Rosengård Jim Sandin levererar post i Sveriges mest omtalade bostadsområde. n – Jag har delat ut post i Rosengård i fyra år och aldrig känt mig vare sig hotad eller trakasserad. Mediernas bilder av brinnande bilar och stenkastning har gjort Rosengård till Sveriges mest omtalade bostadsområde. Med sitt dåliga rykte låter det inte som någon drömmiljö att leverera post i, men det håller inte Bring Citymails cykelbud Jim Sandin med om. Dåligt rykte Rosengård är egentligen ett vackert och idylliskt namn på ett bostadsområde. Ryktet som platsen har fått de senaste åren är dessvärre inte lika vackert. Även om Jim Sandin känner sig trygg när han levererar post där, medger han att det kan vara ett problemområde på flera sätt. – Rosengård är oerhört segregerat. I vissa kvarter bor det inga med svenskk-

lingande namn och husen är väldigt nedgångna, berättar han. Ett av stoppen på hans rutt är den beryktade Herrgården, där det för en tid sedan inträffade våldsamma upplopp. Både här och på andra platser längs rutten är en av utmaningarna att postmottagarna helt enkelt har försvunnit. – Det är vanligt att folk flyttar utan eftersändning här. Man får lappa, även om väldigt få hör av sig, säger Jim. Slitage Sandin har levererat post i det här området i fyra år. Trots en del utmaningar har han järnkoll på postleveransen. – De håller på och renoverar och då flyttas folk fram och tillbaka, men det brukar gå att pussla ihop, berättar han. Och renoveringen behövs. Området som Sandin levererar i präglas av slitage.

Vissa trappuppgångar är nästan ofattbart utslitna – nästan som hämtat från en gammaldags amerikansk polisfilm. Farliga fördomar I vintras var Rikard Spålseus, informationschef på Bring Citymail, ute och besökte Sandin på jobbet i Rosengård. Det han minns bäst var när de skulle leverera post till en mottagare med en trasig dörr. Brevlådan var skadad och breven ville inte gå i. Efter en stund hörde de att någon rörde sig bakom dörren. Spålseus fruktade det värsta. – Men den som kom ut var en liten flicka, kanske fem år gammal. Hon såg glad ut och undrade vad som hände. Det sammanfattar nog det som Rosengård handlar om. Fördomarna är långt mycket farligare än verkligheten.

min vardag Jim Sandin Arbetsplats: Bring Citymail Befattning: Cykelbud

Text: Håvard Jörstad och Rikard Spålseus Foto: Julia Lindemalm

Bringnews mars 2013

19


Punktum Fel adress?

Redaktionen avslutade arbetet

Är du anställd inom ett Bringföretag och har fått fel adress på den här utgåvan av Bringnews? Kontakta din personalavdelning. Andra mottagare kan ge besked till Posten Norge AS, koncernstab Kommunikation, Box 1500 Sentrum, 0001 Oslo om rätt adress.

Redaktionen avslutade arbetet med den här utgåven 6. mars Ny utgåva av Bringnews kommer i juni 2013.

Arkivbilden

Bästa transportör 2012 Bring Frigo vann priset som Axfoods bästa transportör 2012. Priset delades ut på Axfoods huvudkontor i Solna den 23 januari 2013 i samband med en transportörsträff där ett 30-tal av Axfoods leverantörer hade samlats. Det avtal som premierade Bring Frigo till det fina priset gäller distribution av färskvaror till Axfoods kunder Pressbyrån, 7-Eleven, OK/Q8 och Preem. Tre till sex dagar i veckan distribuerar Bring Frigo bl a färdiga mackor, sallad, frukt och grönt ut till de olika butikerna. Det är en tät leveransfrekvens och man räknar med att det är ca 4500 leveranser som går ut i månaden.

Foto: privat

Denna arkivbilden från 1961 har vi fått av Bring Frigo i Helsingborg. Det vi ser är en FloFREEZE – en fluidiseringsfrysare – som var en av bolagets (då Helsingborg Frys) innovationer inom individuell infrysning av exempelvis ärter.

Fick ny favoritbil Då Kaspian (2) och hans pappa gick av bussen tappade Kaspian sin Bring-lastbil på marken. Dessvärre körde bussen över favoritbilen. Kaspian var förtvivlad, och hans pappa, Niklas Borg, skrev till kundtjänst för att be om hjälp. Lastbilen, som Kaspian fått av sin farbror, var hans absoluta favoritbil. Niklas frågade om han kunde få köpa en ny. Bring Air & Sea-avdelning utanför Göteborg visste råd. I samarbete med Bring Parcels ordnade Jonas Randulw fram en ny bil. Kaspians mamma reagerade med glädjetårar då han överlämnade bilen hemma på dörren. Kaspian var inte hemma just då, men gissa om han blev glad när han kom hem! Pappa Niklas skriver i ett mejl: ”Tusen tack för hjälpen! Den service ni förmedlar överträffar allt! P.S. Ni behöver inte «Finding new ways» – just keep up the good work!”

Bring News 1-2013  

Selskapsinformasjon fra Posten Norge rettet mot medarbeidere i Sverige

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you