Page 1


Actualitate

Guvernul a aprobat noua Strategie de privatizare a Poştei Române

InvestItorul strategIc va deţIne 51 %

dIn capItalul socIal al companIeI Guvernul romÂniei a aprobat, în şedinţa din 12 decembrie 2012, proiectul de Hotărâre de Guvern nr. 1258 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul privatizării. Cea mai importantă prevedere din noul act normativ stabileşte cadrul legal de implementare a metodei de privatizare prin majorarea capitalului social cu aport de capital privat prin selecţia unui investitor, precum și strategia de privatizare a Companiei naţionale Poșta română S.A., prin care se stabilește că investitorul va deține 51% din capitalul social al companiei. Hotărârea a fost publicată în monitorul oficial nr. 0871/2012. Actualizarea strategiei de privatizare a Poştei Române a fost elaborată de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) în baza asistenței oferite de KPMG România, firmă selectată la finele lunii septembrie pentru a oferi consultanţă în procesul de privatizare a CNPR. Actul normativ adoptat modifică şi completează Hotărârea Guvernului 761/2012, principalele amendamente aduse strategiei de privatizare fiind următoarele:  dobândirea de către un investitor a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al C.N. Poșta Româna S.A. în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital social prin aport în numerar;  stabilirea metodei de selecţie a investitorului prin licitaţie cu ofertă în plic combinată cu metoda licitaţiei cu strigare, precedată de negocieri desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante depuse de potenţialii investitori;

ale CNPR și asupra resurselor investite, crescând direct proporțional valoarea oportunității investiționale;  structura propusă a tranzacţiei prin care investitorul devine acţionar majoritar, lărgeşte plaja potenţialilor investitori, creând premisa obținerii unui preț real și echitabil;  contribuţia financiară aferentă majorării capitalului social reprezintă un aport de numerar substanţial adus de investitor, necesar pentru a finanţa programele investiționale ale companiei şi, totodată, arată seriozitate, interes și angajament din partea acestuia pe termen lung.

 procentul fix (51%) propus investitorului conferă claritate procesului de privatizare și valorificarea maximală a participației statului la momentul tranzacției și în perspectivă, pasul doi, la momentul exit-ului;

„Prin aprobarea acestui act normativ s-a atins un prim punct important în itinerariul strategiei de privatizare, validat acum de Guvernul României, și care prevede cea mai bună modalitate de valorificare, pe termen mediu și lung, a capitalului Poștei Române şi a poziției de acționar a statului. Modificările recente vor permite selectarea unui investitor care, deținând un pachet de 51% din acțiuni, va efectua investiții financiare și de know-how semnificative. Acestea se vor materializa într-o diversificare și creștere a calității serviciilor oferite de companie, în beneficiul tuturor clienților săi. Specialiștii cooptați în cadrul MCSI, alături de consultanții selectați, vor demara în perioada următoare, conform itinerariului de privatizare, discuții cu potențialii investitori”, a declarat Dan Nica (foto), ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, imediat după aprobarea HG.

 procentul de 51% conferă potențialilor investitori dreptul de control asupra deciziilor financiare și operaționale

În paginile 11-18 puteţi citi nota de fundamentare a acestui proiect de lege, aşa cum a fost ea întocmită de mCSi.

 stipularea posibilității ca Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale să-și asigure condiții de profitabilitate maximă pentru un eventual exit. Decizia oferirii unui pachet de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social a fost motivată, într-un comunicat al MCSI, prin următoarele avantaje:

POªTAªUL410 ¦ 3


Actualitate

Ultima amendă pentru încălcarea drepturilor furnizorului universal de servicii poştale Pe 21 decembrie 2012, cu doar zece zile înaintea expirării monopolului CNPR, ANCOM a aplicat companiei S.C. TOTAL POST MAIL SERVICES S.R.L., cu sediul în Ilfov, o amendă în cuantum de 20.000 de lei pentru încălcarea dreptului rezervat furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale prin furnizarea de servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă în greutate de până la 50 de grame la un tarif mai mic de 2 lei/trimitere. Dreptul rezervat CNPR a fost dobândit la data de 26 aprilie 2009, în urma unei proceduri de desemnare a furnizorului de serviciu universal organizate de către ANCOM, la care au participat CNPR şi compania Poşta Atlassib Curier Rapid. În vederea asigurării dreptului utilizatorilor de acces la serviciul universal, CNPR a beneficiat până la sfârşitul anului 2012 şi de dreptul exclusiv de a presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, cu o greutate mai mică de 50 g şi pentru care se percepe un tarif mai mic de 2 lei, constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă interne şi distribuirea trimiterilor de corespondenţă expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. Calitatea de furnizor de serviciu universal implică, pe lângă beneficierea de anumite drepturi şi respectarea anumitor obligaţii. Printre aceste obligaţii se numără şi cea de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, la aceleaşi ta-rife, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde cantitatea de corespondenţă este mică. „Pe parcursul acestui an (n.r. - 2012) am constatat că mulţi furnizori de servicii poştale nu au respectat dreptul rezervat Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR). Pentru încălcarea dreptului rezervat CNPR, ANCOM a aplicat 10 amenzi contravenţionale în valoare de 281.000 de lei şi au fost aplicate două sancţiuni de suspendare temporară a dreptului de a furniza servicii poştale. Aceasta a fost cea mai des întâlnită abatere de pe piaţa serviciilor poştale sancţionată cu amendă de ANCOM în 2012”, a declarat Cristin Popa, Directorul Direcţiei Executive Monitorizare şi Control din cadrul ANCOM. 4 ¦

IANUARIE 2013

CNPR VA CONTRACTA UN ÎMPRUMUT DE

100 DE MILIOANE LEI

Poşta Română va semna mai multe contracte de împrumut pentru suma totală de 100 de milioane de lei, banii urmând să finanţeze capitalul de lucru al companiei. CNPR a scos la licitaţie patru loturi de 20 milioane de lei şi două loturi de 10 milioane de lei. Au fost primite patru oferte din partea a patru bănci. Nici una dintre oferte nu a fost refuzată. Toate loturile urmează să fie atribuite, costul total încadrându-se în limita de 8,8 milioane de lei. Rambursarea creditului se va efectua din sursele proprii ale operatorului poştal. Anunţul de participare a fost publicat pe www.e-licitatie.ro în data de 18 iulie 2012, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor a expirat la 3 septembrie 2012.

Expoziţie filatelică la

MNF

Muzeul Naţional Filatelic şi Compania Naţională Poşta Română au sărbătorit 150 de ani de activitate poştală printr-o expoziţie filatelică vernisată pe 18 decembrie în spaţiul Muzeului, de pe Calea Victoriei. Cu acest prilej a fost expusă integral publicului colecţia filatelică aparţinând lui Ludovig Dengel. Mare filatelist sibian, Ludovic Dengel (1902-1984) şi-a concentrat energia colecţionînd şi studiind mărci şi documente poştale. A publicat numeroase studii şi articole de specialitate. Spre sfîrşitul vieţii sale, Dengel a donat Direcţiei Generale a Poştelor şi Telecomunicaţiilor, dar şi Muzeului Brukenthal din Sibiu, numeroase piese filatelice de mare valoare.


Poştă & Poştaşi

Caius lăzăresCu, singurul doctor în poştă din românia:

„Marketingul, un sector o companie de Lector Universitar Dr. Caius Lăzărescu este o enciclopedie poştală şi, totodată, unul dintre cei care susţin formarea specialiştilor în domeniul serviciilor poştale din ţara noastră. Lucrează în Poştă din 16 octombrie 1978. A pornit de la postul de oficiant la OPRM Lugoj. Ulterior a terminat şcoala de diriginţi la Bucureşti, în 1982, printre primii. În 1999 a ajuns economist la statistică şi planificare în cadrul Direcţiei Regionale Timişoara, în 2000 şef serviciu operaţional, iar în 2001, şef birou CFG în cadrul DRP Timişoara. În acest moment este expert Control şi CFG la Dispersie Teritorială Timişoara. Nu s-a angajat cu gândul să rămână o viaţă întreagă în Poştă. Nu ştia, în 1978, că tocmai asta avea să devină vocaţia sa. Între timp, a ajuns primul şi singurul doctor în domeniul poştal din România, a scris mai multe cărţi despre domeniul în care activează şi are în proiect alte lucrări de gen. Într-un interviu pe care ni l-a acordat la finalul anului trecut, Caius Lăzărescu ne-a explicat viziunea sa asupra modului în care se poate revigora sistemul poştal. Interlocutorul nostru nu a scăpat ocazia să structureze dialogul în aşa fel încât să pară un curs care să cuprindă, pe lângă istoria poştală, teme care au făcut subiectul cărţilor sale de specialitate, referitoare la management şi marketing poştal. – Cei vechi în sistemul poştal vă cunosc îndelungatul parcurs profesional şi contribuţia adusă prin lucrările domniei voastre. Pentru cei care vă cunosc mai puţin, spuneţi-ne câteva cuvinte despre pregătirea pe care o aveţi în domeniu. – Am terminat facultatea de ştiinţe Economice cu lucrarea de licenţă „Contabilitatea serviciilor poştale”. Apoi am urmat un master în gestiune financiar-contabilă cu lucrarea de disertaţie „Sisteme de decontare în serviciile poştale”, iar pentru teza de doctorat am ales tema „Posibilităţi de perfecţionare a managementului şi marketingului serviciilor poştale în mediul rural”. Am fost sprijinit de profesorul Vergiliu şchiopârlan, care mi-a pus la dispoziţie toată strategia UPU în domeniu, ca să pot schiţa structura tezei. Coordonatorul tezei de doctorat a fost profesorul universitar Dr. Ioan fruja, care este un mare specialist în marketing şi căruia îi datorez foarte mult. Ulterior, dorind să împărtăşesc şi altora din cunoştinţele mele în domeniul poştal, am decis să înfiinţez un program de masterat, intitulat „Marketingul serviciilor poştale”, în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Doresc să menţionez că am beneficiat şi beneficiez şi în continuare de un sprijin mare şi necondiţionat din partea profesorului universitar Dr. Aurel Ardelean, Rectorul fondator al Universităţii „Vasile Goldiş” şi actualmente preşedintele CA al Universităţii. Deja două promoţii de studenţi au absolvit acest master. Personal, am predat şapte materii cu acest prilej, deoarece nu există specialişti în domeniu. 6 ¦

IANUARIE 2012

– Cărţile dumneavoastră sunt răsfoite de colegii poştaşi din Timişoara şi din întreaga ţară. Povestiţi-ne câte ceva despre activitatea dumneavoastră publicistică. – Prima carte a fost „Economia serviciilor poştale”, apoi a urmat „Automatizări şi tehnologie poştală”, pe care o voi îmbunătăţi şi reedita. „Economia serviciilor poştale” am scos-o deja în ediţie revăzută şi completată. Am în curs de apariţie o nouă carte, „Managementul serviciilor poştale”, un studiu care analizează peste un secol de furnizare a serviciilor poştale şi formele de organizare poştală şi în care vreau să demonstrez care formă de organizare a fost cea mai eficientă pentru serviciile poştale. Am mai multe hărţi ce reprezintă căile poştale de pe teritoriul ţării noastre, din timpul Daciei Romane şi, cu precădere, de la 1890 încoace. De asemenea, cartea va arăta ce a stat la baza elaborării instrucţiunilor poştale pe plan mondial şi naţional. Este o lucrare destul de amplă si care presupune o muncă titanică, cu foarte multe noutăţi, de care aş dori să vorbesc în revista noastră, „POşTAşUL”, la momentul lansării sale. După „Managementul serviciilor poştale” voi începe un nou proiect, „Marketingul serviciilor poştale”. Va fi o carte mult mai grea, mai pretenţioasă, motiv pentru care voi lucra în colaborare cu profesori de marketing. Am avut o corespondenţă bună cu şeful de catedră de la Universitatea din Belgrad, cel care mi-a pus la dispoziţie cartea „Marketingul serviciilor poştale”, editată de Universitatea lor. Am făcut eforturi să o traduc. Un lucru este cert: nici o conducere profesionistă a unei


esenţial pentru genul Poştei Române” companii de servicii nu poate ocoli acest aspect. Suntem agent economic pe o piaţă extrem de competitivă şi complet liberalizată. şi o companiei de profilul Poştei, fără marketing, ce ar fi? Uitaţi-vă la instituţiile poştale europene: îi poţi aduce pe cei mai buni specialişti, dar fără marketing nu vei face poştă. Toate aceste aspecte se regăsesc în cartea mea, „Debutul marketingului serviciilor poştale”. Într-un final, sper să scot şi „Geografia şi transporturile poştale ale României”. Aici vreau să descriu drumul unei scrisori pentru ca oricine să poată afla calea pe care o urmează o trimitere, fie ea internă sau externă. Va fi adresată atât poştaşilor, cât şi publicului larg.

„Accent pe pregătirea salariaţilor” – Care consideraţi că este cea mai mare realizare a dumneavoastră? – Sunt mândru că am reuşit să studiez poşta atât de bine încât să îmi pot da seama cum trebuie abordată în contextul concurenţei existente în piaţă, care ne pune în dificultate în fiecare zi. Ca agent economic nu poţi evolua doar prin tradiţionalism. Unul dintre cele mai elocvente exemple, care a devenit chiar temă de masterat a studenţilor mei, este cel al Poştei Austriece. Se spune că serviciile poştale erau greu de susţinut de curtea imperială. Poşta nu făcea progrese, mergea numai în regres, până când un bun consilier a mers la împărat şi i-a spus: „Poşta poate să aducă şi venituri curţii, însă numai în condiţiile în care numiţi la conducere un mare om de afaceri, ajutat de specialişti în poştă.” A fost adus un olandez, care a fost „călăuzit” tot timpul de cei mai buni specialişti în servicii poştale din poşta imperială şi a reuşit să dezvolte sistemul, să scoată bani din poştă şi să facă din Poşta Imperială o poştă de referinţă în Europa. – Aţi înfiinţat un program de masterat în servicii poştale care a atras atenţia unei bune părţi a salariaţilor poştali. Cum aţi reuşit să stârniţi interesul unui număr atât de mare de poştaşi pentru tot ceea ce a însemnat şi trebuie să însemne serviciul poştal românesc? – Când am început acest master toţi vroiau să ştie care este „ştiinţa” poştei. şi le-am arătat. Poşta are, poate, cel mai vechi

sistem managerial de pe pământ, alături de armată. Chinezii, cu mult înainte de Hristos, aveau o reţea poştală asemănătoare tranzitelor noastre de astăzi, aveau căruţe care întreţineau utilajele poştale, aveau veterinarii care aveau grijă de cai, aveau maseuri şi medici care se îngrijeau de curieri. Un sistem administrativ admirabil, dacă ţinem cont că se întâmpla acum mai bine de 3.000 de ani! Secole la rândul, Poşta a avut un rol extrem de important în conducerea unei ţări. Pe timpul emirului Mazur, odată cu căderea Imperiului roman de apus, prin anii 700, a luat fiinţă Imperiul arab. La acea vreme, când imperiul era în plină ascensiune, el a înfiinţat un sistem poştal foarte bine pus la punct. Poşta era condusă de un personaj numit Moavia, care avea grad de emir, pentru că nu oricine putea conduce poşta pe atunci. Vorbele emirului Mazur au rămas consemnate în istorie: „Tronul meu se sprijină pe patru picioare, puterea mea pe patru oameni: pe ministrul de război, pe ministrul de finanţe, pe judecător şi pe şeful poştei.” – Într-un context economic destul de tulbure, Poşta Română nu poate fi ocolită de ameninţări. În aceste condiţii, care consideraţi că este sectorul de activitate poştală ce necesită cele mai mari intervenţii? – După părerea mea, cel mai mare accent trebuie pus pe pregătirea angajaţilor. Eu lucrez la controlul de gestiune, dar susţin că cea mai grea e gestiunea umană. Partidul Comunist a distrus mult sistemul poştal şi reţeaua de învăţământ pe care acesta se baza. În perioada interbelică poşta avea şcolile ei, reţeaua sa de sănătate, casa de pensii, avea mult personal, care era foarte bine pregătit. Pregătirea în domeniul serviciilor poştale se realiza în trei tipuri de şcoli: elementară, medie şi superioară, care au funcţionat la Bucureşti şi Timişoara. Din păcate, după Revoluţie lucrurile nu s-au schimbat prea tare în acest domeniu. Este nevoie de o instruire şi o perfecţionare continuă a oamenilor noştri, pentru a face faţă concurenţei acerbe de pe piaţă. – După cum e firesc, aţi intrat în poştă cu nişte aşteptări. Privind în urmă, credeţi că aţi dus la capăt ceea ce v-aţi propus? – Când vorbesc despre poştă totul este frumos, am multe amintiri frumoase. Ce mi-am dorit de la început a fost să îmi aplic teza, să las o şcoală în urma mea. Am reuşit în mare parte acest lucru, dar cred că, în acest sector, mereu va mai fi ceva de făcut. Vă pot spune însă că iubesc atât de tare poşta încât, dacă palatul poştei ar fi avut o grădină, ultima mea dorinţă ar fi fost să fiu îngropat în grădina poştei. Ada Cojan POªTAªUL410 ¦ 7


Revista "Postasul" Ianuarie 2013  

Revista "Postasul" Ianuarie 2013

Revista "Postasul" Ianuarie 2013  

Revista "Postasul" Ianuarie 2013

Advertisement