Page 1

DODATEK SPECJALNY Biznes

I

w powiecie 41/2018

Biznes w powiecie

y m r i f a i c e l 0 3 i j z a k Zo

specjalne ceny i promocje

DACHY R RYNNY YNNY OKNA PODBITKI TYNKI


II

DODATEK SPECJALNY Biznes

Urząd Miasta Kobyłka

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie zaprasza dzieci i młodzież na kszta³cenie w nastêpuj¹cych kierunkach:

wydział instrumentalny wydział wokalny

ul. Wołomiñska 3 05-230 Kobyłka tel. 22 760 70 08 fax 22 760 70 55 e-mail: urzad@kobylka.pl Budynek przy ul. Wołomiñskiej 1 Kancelaria i Informacja Sekretariat Burmistrza Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta Urząd Stanu Cywilnego

22 760 70 08 22 760 70 45 22 760 70 47 22 760 71 01 22 760 70 07

w powiecie 41/2018

Biuro Rady Miejskiej Wydział Administracji i Informatyki Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Wydział Zamówieñ Publicznych Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Wydział Kadr i Płac Wydział Budżetu i Planowania Wydział Podatków i Opłat Wydział Inwestycji Wydział Gospodarki Przestrzennej Bezpieczeñstwo i Porządek w Mieście Ochrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych

22 760 70 14 22 760 70 13 22 760 70 42 22 760 70 54 22 760 70 20 22 760 70 48 22 760 70 89 22 760 70 84 22 760 70 91 22 760 70 96 22 760 71 00 22 760 70 11 22 760 71 06

Budynek przy ul. Wołomiñskiej 3 Wydział Infrastruktury Wydział Gospodarczy Wydział Ochrony Środowiska

22 786 45 22 22 786 45 20 22 786 45 44

Zapraszamy dzieci od 3 do 6 lat na zajêcia umuzykalniaj¹ce prowadzone metod¹ Orff’a

WOŁOMIN

1 Maja 36A tel. 22 787 29 13 biuro.wolomin@oknoplast.com.pl

Posiadamy uprawnienia szko³y publicznej Wo³omin ul. Legionów 85 tel. 605 615 661, tel./fax 22 787 21 00 www.muzyczna.wolomin.pl pawel.rozbicki@net-dev.pl lutoslawski.muzyczna@neostrada.pl

MARKI

Piłsudskiego 174 tel. 22 761 91 12 biuro.marki@oknoplast.com.pl

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z.o.o. 05-200 Wo³omin, ul. Graniczna 1 CENTRALA: tel./fax 22 776 33 58, 776 21 21 DZIA£ OBS£UGI KLIENTA: tel. 22 776 21 17 POGOTOWIE WOD. KAN.: tel. 22 776 21 21

www.pwik.wolomin.pl


DODATEK SPECJALNY Biznes

!

w powiecie 41/2018

KREDYTY

DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

SZYBKO, ŁATWO I SKUTECZNIE

oraz NOWOŚĆ

KREDYT

KONSOLIDACYJNY

+ DODATKOWA GOTÓWKA

ul. Targowa 66 paw. 31 tel. 502 130 300

III


IV

Rzetelna Firma

DODATEK SPECJALNY Biznes

P. P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek obejmuje swoim zakresem: wykonywanie robót ziemnych, nasypów, rozbiórek budowlanych i drogowych, kruszenie, transport maszyn budowlanych, ciê¿kiego sprzêtu, towarów (sypkich, kruszyw, mas bitumicznych) oraz sprzeda¿ materiałów sypkich budowlanych, ogrodniczych, opałowych (piaski, ¿wiry, pospółka, towar na nasypy, podbudowy, kruszywa, cement, wapno, ziemia ogrodnicza, kora, wêgiel).

TRANSPORT I SPRZEDA¯ MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH I OGRODNICZYCH

-

pospó³ka, ¿wir, piasek, gruz, t³uczeñ cement, wapno, sól drogowa wêgiel sprz¹tanie i utwardzanie terenu wykopy, kopanie stawów, rozbiórki itp. wynajem transportu od 1 do 27 ton transport niskopodwoziowy 37 - 60 DMC

CENTRALA: Wo³omin/Leœniakowizna ul. Kasprzykiewicza 92 tel. 22 787 80 07, 696 066 033

e-mail: budamrek@wp.pl

w powiecie 41/2018

Istniejemy i prężnie działamy na rynku od roku 1993, kierując się zasadą zadowolenia Klienta z wysokiej jakości oferowanych usług i towarów. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwoliło nam wypracować zaufanie Kontrahentów i stabilną pozycję przedsiębiorstwa. Zaufa³y nam takie firmy jak: Astaldi S.C., Astadim S.A., Alfa-Bet Polska Sp. z o.o. Sp. K., API Sp. z o.o., Budimex S.A., Czystość Sp. j. Szpañski J.J.D., Eiffage Polska Budownictwo S.A., Fundamental Group, F.B.I. Tasbud S.A., Instalbud Rzeszów, P.U.T. Intercor Sp. z o.o., Kalter Sp. z o.o., Miejski Zakład Oczyszczania Wołomin, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Probis Sp. z o.o., PKP PLK S.A., P.H.U. Polaktiv, PORR S.A., RATAG Sp. z o.o., SB Complex Sp. z o.o. Sp. K., SBN Capital Development Sp. z o.o., Totalbud Sp. z o.o., Unibep S.A. i wiele innych. W prowadzonej działalności kierujemy się utrzymaniem wysokiej jakości wykonywanych usług i oferowanych materiałów, dysponując nowoczesnym taborem samochodowym i maszynowym, spełniającym ekologiczne normy Unii Europejskiej: Euro 5 oraz Euro 6. Jeśli cenisz swój czas i pieniądze - skorzystaj z usług naszej firmy. Nieprzerwanie od 2009 roku uczestniczymy w programie

FILIA: Koby³ka ul. Nadarzyñska 143 tel. 668 142 332

www.budamrek.pl

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW WWL 008 05-200 Wołomin, Nowe Lipiny - ul. Szosa Jadowska 53 tel./fax 22 776 10 08, 22 776 18 28 www.zientara.com.pl

Elektryka lelektronika

pojazdowa

Tachografy analogowe lcyfrowe lsprawdzanie linstalacja lwykresówki

l

Hamownia lpomiar

mocy silnika w samochodach o masie całkowitej do 3,5 t oraz motocykli

Auto Serwis

lmechanika

pojazdowa lgeometria komputerowa lserwis klimatyzacji lwulkanizacja lzawieszenia

Myjnia ltiry

lciężarowe

ldostawcze

losobowe

lpranie

tapicerki


DODATEK SPECJALNY Biznes

V

w powiecie 41/2018

OFERTA ASORTYMENTOWA

PARK MASZYNOWY

OFERTA ASORTYMENTOWA


VI

DODATEK SPECJALNY Biznes

TURZE-WOŁOMIN

Z Z

Dworce i przystanki

DZIEŃ POWSZEDNI

Dworce i przystanki

DZIEŃ POWSZEDNI

CZARNÓW ŚLĘŻANY MARIANÓW LASKÓW DĄBRÓWKA TROJANY CHAJĘTY OSP GUZOWATKA Szkoła RADZYMIN Czartoryskiej SŁUPNO

w powiecie 41/2018


DODATEK SPECJALNY Biznes

VII

w powiecie 41/2018

Artystyczna pracownia sukien ślubnych

wideofilmowanie i fotografowanie

ślubów • chrztów • komunii, sympozjów • spotkań konferencji i innych uroczystości

FILMOWANIE

w systemie DV-CAM

FOTOGRAFIA reklamowa katalogowa studyjna cyfrowa

OBRÓBKA CYFROWA FOTOGRAFII

najnowsze kolekcje szycie na miarę indywidualne zamówienia

foto ksiąŻki gadżety fotograficzne

Salon Firmowy ADRIA Tłuszcz, ul. Słoneczna 24 tel. 29 75 73 550 www.suknie-adria.waw.pl

Wołomin ul. Legionów 19 tel. 602 79 97 32 tel. 22 787 56 46 email: fotoelkafilm@gmail.com

Urząd Miejski w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 tel. 29 757 30 16, tel./fax: 29 777 52 52, e-mail: urzad@tluszcz.pl strona internetowa BIP: www.bip.tluszcz.pl Wydział Organizacyjny Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego Wydział Planowania i Finansów Referat ds. Podatków i Opłat Lokalnych Wydział Inwestycji i Rozwoju Wydział Urbanistyki Wydział Ochrony Środowiska Biuro Obsługi Rady Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

tel. 29 777 52 58, tel. 29 75 73 155, tel. 29 75 73 165, tel. 29 75 73 076, tel. 29 777 52 55 tel. 29 777 52 64, tel. 29 75 73 442, tel. 29 777 52 61, 29 75 73 016 wew. 220, tel. 29 777 52 53, tel 29 777 52 60, tel. 29 777 52 56,

URZĄD GMINY JADÓW ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów tel. /25/ 675-40-44, 675-40-46, fax /25/ 675-43-84 mail: jadow@o2.pl Wójt Gminy Jadów Przyjęcia interesantów w środy w godz. 8.00-17.00 Sekretarz Gminy Jadów Sekretariat Skarbnik Gminy Jadów Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego kierownik drogi zamówienia publiczne Kierownik Referatu Organizacyjno Społcznego Księgowość Budżetowa Księgowość Oświatowa Obsługa Rady Gminy Działalność Gospodarcza Gospodarka Gruntami Gospodarka Komunalna śmieci Kierownik Referatu Gospodarki, ochrona środowiska Wymiar Podatków Księgowość Podatkowa

tel. 25 785-44-05 25 785-44-06 25 675-40-44 25 785-44-01 25 785-44-03 25 785-44-15 25 785-44-16 25 785-44-17 lub 25 785-44-18 25 785-44-09 25 785-44-00 25 675-49-20 25 785-44-03 25 785-44-14 25 785-44-11 25 785-44-13 25 785-44-12 25 785-44-07 25 785-44-08

GMINA KLEMBÓW Wójt Gminy Sekretarz Gminy Przewodniczący Rady Gminy Biuro Obsługi Interesanta Zarządzanie kryzysowe, OSP - OC Zagospodarowanie przestrzenne Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste Ewidencja ludności, działalność gospodarcza Podatki Kasa Gospodarka nieruchomościami Inwestycje Kierownik Referatu Gospodarka odpadami Ochrona Środowiska Księgowość Skarbnik Gminy Obsługa Rady Promocja Stanowisko ds. środków zewnętrznych Zamówienia publiczne

29 753 88 17 29 753 88 18 29 753 88 19 29 753 88 00 29 753 88 02 29 753 88 02 29 753 88 03 29 753 88 04 29 753 88 05 29 753 88 06 29 753 88 07 29 753 88 08 29 753 88 09 29 753 88 10 29 753 88 11 29 753 88 20, 29 753 88 12 29 753 88 13 29 753 88 14 29 753 88 15 29 753 88 15 29 753 88 16

Urząd Gminy Strachówka Strachówka, ul. Norwida 6, tel. 25/756-28-28, fax: 25/756-28-29 e-mail: ug_strachowka@poczta.onet.pl www.strachowka.com.pl Wójt Gminy tel. 25/756-28-35 Sekretarz Gminy tel. 25/756-28-37 Skarbnik Gminy tel. 25/756-28-26 Przewodniczący Rady Gminy tel. 25/756-28-30 Biuro Rady Gminy tel. 25/756-28-21 Budownictwo i ochrona środowiska tel. 25/756-28-34 Drogownictwo i inwestycje tel. 25/756-28-23 Gospodarka odpadami tel. 25/756-28-25 Informatyk tel. 25/756-28-22 Księgowość tel. 25/756-28-24 Podatki tel. 25/756-28-27 Rolnictwo tel. 25/756-28-23 Sekretarz, zamówienia publiczne tel. 25/756-28-37 Skarbnik 25/756-28-26 Urząd Stanu Cywilnego tel. 25/756-28-31 Wójt 25/756-28-35 Zarządzanie kryzysowe tel. 25/756-28-32


VIII

DODATEK SPECJALNY Biznes

w powiecie 41/2018

ŚWIAT ROŚLIN OGRODOWYCH

Wołomin, ul. Lipiny Kąty 42 Hurt: 603 755 648 Detal: 601 732 648

www.agaflora.pl Od projektu do zadowolenia Nasza firma oferuje profesjonalną pomoc przy realizacji twoich wymarzonych mebli. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, starając się aby nasze meble były niepowtarzalne.

MEBLE NA WYMIAR

Wysoka jakość

Nasze realizacje cechuje wysoka jakość i trwałość wykonania. Projektujemy i wykonujemy kompleksowo powierzone nam prace. Wykonujemy wszystkie usługi związane z montażem mebli.

Profesjonalne ułsugi CNC Zakres prac na CNC: Cięcie pod wymiar elementów do samodzielnego montażu: kuchni, szaf, garderoby itp. Fronty MDF z wybraniem i bez wybrania według wzoru klienta. Cięcie na dowolny wymiar (nie tylko wymiary typowe). Wymyślne kształty szaf i szafek, stelarze do mebli tapicerowanych, podłogi i ściany busów. Nesting wykonujemy z materiału: MDF SKLEJKA, PŁYTA WIÓROWA.

Zaprszamy do współpracy: Architektów wnętrz. Projektantów. Stolarzy. Dekoratorów wnętrz. Agencje reklamowe. Zleceniodawców indywidualych.

Dysponujemy nowoczesnym centrum nestingowym BIESSE Rover K.

WIÓR-PŁYT ul. Białostocka 92, 07-200 Wyszków, tel. 502 773 031. Pn-pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

mail:biuro@wiorplyt.pl

www.wior-plyt.pl


DODATEK SPECJALNY Biznes

w powiecie 41/2018

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 05-200 Wołomin, ul. Wileñska 74 z filią w Zagościñcu, ul. Kolejowa 17

Zakład funkcjonuje w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia W zakresie: - Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Stomatologii zachowawczej dla dorosłych z protetyką - Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (poradnia ginekologiczno - poło¿nicza, otolaryngologiczna) Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 Rejestracja zapisy telefoniczne - 22 787 54 16 i 22 776 26 56 Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 Punkt pobrañ czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 10.00 Administracja tel./fax 22 787 51 06 mspzoznr2wolomin@o2.pl biuro@zozwolomin.pl www.zozwolomin.pl FILIA W ZAGOŒCIÑCU, UL. KOLEJOWA 17 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zagościñcu czynny: poniedziałek, wtorek 8.00 - 14.00; środa, piątek 8.00 - 13.00; czwartek 8.00 - 18.00. Rejestracja zapisy telefoniczne 22 787 75 54

IX


X

DODATEK SPECJALNY Biznes

PRODUKTY PROMOCYJNE:

w powiecie 41/2018

Materiały budowlane i wykoñczeniowe

05-230 Kobyłka ul. Załuskiego 4 Godziny otwarcia: pn.- pt. 7:00-18:00 sobota 8:00 -14:00 tel. 22 786 03 33 e-mail: martikobylka@gmail.com

115 zł/25 kg

73 zł/10 l URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 tel. 22 667-67-67, fax 22 786-51-95 e-mail: umig@radzymin.pl BURMISTRZ Z-CA BURMISTRZA SEKRETARZ SKARBNIK

tel. 22 6676801 tel. 22 6676802 tel. 22 6676803 tel. 22 6676804

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Kierownik

22 6676810

REFERAT PLANOWANIA I REALIZACJI BUD¯ETU Kierownik Pomoc Administracyjna REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY Kierownik REFERAT BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG Kierownik

22 6676805 22 6676808 22 6676837 22 6676882

REFERAT INWESTYCJI Kierownik

22 6676886

BIURO WINDYKACJI Kierownik

22 6676818

REFERAT ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kierownik 22 6676824 REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI Kierownik

22 6676829

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Kierownik 22 6676885 REFERAT MELIORACJI I ODWODNIENIA Kierownik REFERAT TELEINFORMATYKI I MONITORINGU Kierownik REFERAT PARTYCYPACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ Kierownik

22 6676891 22 6676821 22 6676852

REFERAT ŒRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI Kierownik 22 6676871 BIURO RADY MIEJSKIEJ Kierownik 22 6676840 REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI Kierownik

22 6676848

BIURO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH Kierownik

22 6676834

BIURO POZYSKIWANIA ŒRODKÓW ZEWNÊTRZNYCH Kierownik 22 6676844 AUDYTOR WEWNÊTRZNY Audytor

22 6676858

55 zł/10 l

URZĄD MIASTA ZIELONKA

ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka tel. centrala: (22) 761 39 00, fax: 22 781 99 89 Burmistrz Z-ca burmistrza Sekretarz Skarbnik Wydział prawny Wydział administracji i informatyki Sekretariat Biuro obsługi interesanta Administracyjno-gospodarczy Archiwista Informatycy Wydział organizacyjny+biuro rady Płace Rada miasta Wydział spraw społecznych Sprawy społeczne Rodzina 500 + Promocja Wydział inwestycji Z-ca naczelnika wydziału Inwestycje Wydział infrastruktury i zamówieñ publicznych Drogi, oświetlenie Zamówienia publiczne Wydział gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Gospodarka nieruchomościami Zagospodarowanie przestrzenne Gospodarka mieszkaniowa Wydział ds. Funduszy zewnętrznych Wydział ochrony środowiska Gospodarka odpadami Ochrona środowiska Wydzia³ finansowy Podatki i opłaty Księgowość budżetowa i sprawozdawczość Urząd stanu cywilnego Sprawy obywatelskie Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Główny specjalista ds. koordynacji i kont. post.międzywydziałowych

tel. 761-39-01 wew.101 tel. 761-39-01 wew.101 tel. 761-39-45 wew.145 tel. 761-39-31 wew.131 tel. 761-39-30 wew.130 tel. 761-39-40 wew.140 tel. 761-39-01 wew.101 tel. 761-39-13 wew.113, fax 781-99-89 tel. 761-39-29 wew.129 tel./fax 781-08-87 tel. 761-39-24 wew.124 tel. 761-39-47 wew.147 tel. 761-39-18 wew.118 tel. 761-39-05 wew.105 tel. 761-39-51 wew.151 tel. 761-39-51 wew.151 tel. 761-39-52 wew.152 tel. 761-39-07 wew.107 tel. 761-39-06 wew.106 tel. 761-39-37 wew.137 tel. 761-39-37 wew.137 tel. 761-39-08 wew.108 tel. 761-39-21 wew.121, 761-39-48 wew.148 tel. 761-39-28 wew.128 tel. 761-39-23 wew.123 tel. 761-39-25 wew.125 tel. 761-39-49 wew.149 tel. 761-39-34 wew.134 tel. 761-39-44 wew.144 tel. 761-39-46 wew.146 tel. 761-39-27 wew.127 tel. 761-39-19 wew.119 tel. 761-39-15 wew.115 tel. 761-39-22 wew.122 tel. 761-39-32 wew.132 tel. 761-39-26 wew.126 tel. 761-39-41 wew.141 tel./fax 781-08-87, 22 799-75-00 tel. 761-39-10 wew. 110

Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 5-091 Ząbki tel. 22 5109-700 do 702, fax. 22 5109-888 e-mail: um@zabki.pl Biuro Obsługi Interesanta

tel. 22 51-09-700 tel. 22 51-09-701

Sekretariat Burmistrza

tel. 22 5109-702

Kierownik Urzędu Miasta

tel. 22 5109-702

Zastępca Burmistrza

tel. 22 5109-702

Sekretarz Miasta

tel. 22 5109-708

Skarbnik Miasta

tel. 22 5109-707

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 22 5109-710

Biuro Rady Miasta

tel. 22 5109-712, 713

Referat Budżetowo-Finansowy

tel. 22 5109-777 do 783

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. 22 5109-770, 772, 773,786

Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji

tel. 22 5109-771

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

tel. 22 5109-751 do 753

Referat Spraw Obywatelskich

tel. 22 5109-721 do 725

Referat Inwestycji i Rozwoju

tel. 22 5109-757 do 761

Referat Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

tel. 22 5109-762 do 763

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 22 5109-744 do 747

Referat Organizacyjno-Administracyjny

tel. 22 5109-728 do 731

Stanowisko d/s Obrony Cywilnej

tel. 22 5109-790

Referat Kadrowo-Placowy

tel. 22 5109-716,717

Stanowisko d/s Działalności Gospodarczej

tel. 22 5109-788

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

tel. 22 5109-738 do 741

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej

tel. 22 5109-766 do 768

Stanowisko ds Zamówieñ Publicznych

tel. 22 5109-796

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia

tel. 22 5109-792

główny specjalista - Joanna Wysocka

tel. 22 5109-793

Zespół Informatyki

tel. 22 5109-733

Administrator Bezpieczeñstwa Informacji

tel. 783-220-250

Archiwista

tel. 22 5109 731

Redaktor „Co słychać?”

tel. 22 5109-793


DODATEK SPECJALNY Biznes

XI

w powiecie 41/2018

DACHY WIĘŹBY AKCESORIA Z okazji 20 lecia specjalna ofer ta

EKIPY MONTAŻOWE tel. 609 618 094

ul. Cicha 7 00-353 Warszawa tel. 22 637 10 52 tel. 693 850 377 e-mail: biuro@wwwconsulting.pl

konstrukcje aluminiowe Marki ul. Leœna 45 okna - drzwi (wejœcie od ul. Z¹bkowskiej) ogrody zimowe tel. 22 761 03 01 tel. 22 761 03 02 PRODUCENT e-mail: almatex@almatex.com.pl www.almatex.com.pl

www.almatex.pl

www.almatex.eu


XII

DODATEK SPECJALNY Biznes

w powiecie 41/2018

Gwarancja rzetelnych us³ug komunalnych

Wołomin, ul. Łukasiewicza 7D tel. 22 786 89 46, fax 22 787 88 65 imperf@imperf.com.pl www.imperf.com.pl Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki telefon: (22) 781 10 03, fax: (22)781 13 78 e-mail: urzad.miasta@marki.pl Sekretariat Urzędu Miasta Marki Burmistrz Zastępca Burmistrza E-mail: sekretariat@marki.pl Skarbnik Sekretarz Wydział Podatków i Opłat Biuro Windykacji i Egzekucji Biuro Rady Miasta Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleñ Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydział Spraw Obywatelskich E-mail: rso@marki.pl Wydział Monitoringu Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Stanu Cywilnego Wydział Zamówieñ Publicznych Wydział Planowania i Rozwoju ALARMOWY NA TERENIE MIASTA MARKI OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W MARKACH

tel. 22 781 10 03 tel. 22 781 10 03 tel. 22 781 10 03, 22 781 10 03 tel. 22 781 10 03, tel. 22 781 10 03 tel. 22 781 10 03, wew. 500, 510, 520 tel. 22 781 10 03, wew. 530, 540 tel. 22 781 10 03, wew. 190 tel. 22 781 10 03, wew. 230 tel. 781 10 03, wew. 700, 710, 720 tel 22 403 31 60

Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka tel. 29 757-80-02, fax 29 757-82-20 e-mail: urzad@dabrowka.net.pl

Wójt Gminy Dąbrówka Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka Sekretarz Gminy Dąbrówka Skarbnik Gminy Dąbrówka

tel. 29 757-80-02, 03 tel. 29 757-80-02, 03 tel. 29 757-80-02, 03 tel. 29 757-80-02, 03

Jednostki gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 29 757-80-02 wew. 28, tel. 29 757 80 25 tel. 29 757-80-24 tel. 29 57-80-02 wew. 26, tel. 29 757-80-17

WYKAZ TELEFONÓW DO URZÊDU GMINY W POŒWIÊTNEM

WRAZ Z NUMERAMI WEWNÊTRZNYMI 25 752-03-80; 25 752-03-90; 25 752-03-10 Stanowisko

Numer wew.

Adres email

Wójt Gminy

13

wojt@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy

15

sekretarz@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

11

skarbnik@ugposwietne.pl

Sekretariat

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Ewidencja Ludności

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Z-ca Wójta / Kierownik Referatu Oświaty

14

oswiata-kierownik@ugposwietne.pl

Działalność Gospodarcza; KASA

17

dzialalnosc-gospodarcza@ugposwietne.pl

Księgowość Podatkowa

18

ksiegowosc-podatkowa@ugposwietne.pl

Wymiar Podatków

18

podatki-wymiar1@ugposwietne.pl podatki-wymiar2@ugposwietne.pl

ul. Prądzyñskiego 3, 05-200 Wołomin, tel. 22 787-43-01, 03, 04, fax: 22 776-50-93

Budownictwo

19

budownictwo@ugposwietne.pl

Sprawy rolne i ochrona środowiska

20

rolnictwo@ugposwietne.pl

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl www: http://www.powiat-wolominski.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi

20

rolnictwo2@ugposwietne.pl

Godziny otwarcia: poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00, wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

USC

21

usc@ugposwietne.pl

GOPS

22

gops@ugposwietne.pl

Godziny pracy kas starostwa: przy ul. Prądzyñskiego 3 - poniedziałek - 10.00 - 15.00, - wtorek - piątek - 8.00 - 13.00

Ref. Oświaty Księgowość

23

oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl

Zamówienia Publiczne

24

w budynku Geodezji przy ul. Powstañców 8/10 - poniedziałek - 10.30 - 17.30, - wtorek - piątek - 8.30 - 15.30

przetargi@ugposwietne.pl przetargi2@ugposwietne.pl

Księgowość Budżetowa

25

ksiegowosc@ugposwietne.pl

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A - poniedziałek - 10.00 - 17.45, - wtorek - piątek - 8.00 - 15.30

OC, Sprawy Obronnei Zarządzanie Kryzysowe

26

oc@ugposwietne.pl

Informatyk

27

informatyk@ugposwietne.pl

Obsługa Rady Gminy

29

rada@ugposwietne.pl

tel. 781 10 03, wew. 940 tel. 22 781 10 03, wew. 300, 320 tel. 781 10 03, wew. 640 tel. 781 10 03, wew. 900, 205 tel. 22 403 31 60 tel. 22 781 10 03, wew. 660 tel. 22 781 10 03 w. 910 501 437 802, 22 419 09 34 505 389 949

Starostwo Powiatowe w Wołominie


DODATEK SPECJALNY Biznes

XIII

w powiecie 41/2018

Pozyskujemy środki na kolejne inwestycje! Także w 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie pozyskało kolejne środki zewnętrzne na realizację inwestycji polegających na budowie i modernizacji infrastruktury technicznej w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W paŸdzierniku gminna Spółka ogłosiła więc przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie, planowane jest również ogłoszenie postępowania na wybór Wykonawcy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/ Czarna oraz na modernizację sieci wodociągowej w ul. Szosa Jadowska.

Nowoczesna przepompownia „Kobyłkowska”

Dzięki podpisanej umowie zmodernizowana zostanie na przykład jedna z najbardziej eksploatowanych przepompowni ścieków na terenie

Gminy Wołomin - przepompownia ścieków „PZ Kobyłkowska”. Obecnie znajduje się ona w trakcie przebudowy i modernizacji, a dzięki zainstalowanym w ramach modernizacji rozdrabniarkom, „PZ Kobyłkowska” stanie się przepompownią bezodpadową. Jakie korzyści przyniesie taka modernizacja? Dzięki montażowi rozdrabniarek ograniczone zostaną do minimum możliwości zatykania się wirników pomp oraz rur kanalizacyjnych - rozdrabniarki bowiem zredukują wymiary dużych części stałych, często znajdujących się w ściekach. W efekcie przeprowadzonych prac zwiększy się przepustowość przepompowni oraz wyeliminowane zostaną nieprzyjemne zapachy, dzięki zainstalowaniu urządzeñ do filtracji powietrza. Ponieważ inwestycja jest duża, a przepompownia obsługuje sporą część miasta, w celu minimalizacji ewentualnych niedogodności, inwestycję rozpoczęto od budowy tymczasowego obejścia przepompowni (tzw. by-pass) zapewniają-

cego nieprzerwane odprowadzanie ścieków dopływających do modernizowanego obiektu. Dotychczas obejście to działa bez zarzutu, pozwalając na prężną realizację robót budowlanych wewnątrz przebudowywanej komory przepompowni. - Dokładamy wszelkich starañ, by inwestycja została zrealizowana jak najszybciej przy jak najmniejszych niedogodnościach i trudnościach, nie tylko dla mieszkañców pobliskiego osiedla, lecz również dla wszystkich naszych klientów. Dzięki gotowości i zaangażowaniu wykonawcy robót oraz nadzorowi z naszej strony, prace kontraktowe prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania, a tempo prac z dnia na dzieñ, zmienia „PZ Kobyłkowska” na nowoczesny obiekt infrastruktury ściekowej na terenie Gminy Wołomin - deklaruje prezes PWiK Sp. z o.o. w Wołominie Paweł Solis. Powyższe inwestycje współfinansowane są z Unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach kolejnego już, realizowanego przez nas dużego Projektu „Budowa i modernizacja urządzeñ wod.-kan. w Gminie Wołomin”.

Co z terenami wiejskimi?

Pozyskane środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej pozwalają Spółce na modernizację i uzupełnienie infrastruktury na terenie aglomeracji Wołomin. Nie znaczy to jednak, że Spółka nie podejmuje działañ, zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2016 r. Przedsiębiorstwo aplikowało w ww. programie, ale duża ilość złożonych wniosków uniemożliwiła przyznanie dofinansowania dla obszaru nieobjętego aglomeracją. Potrzeby na terenach wiejskich Gminy Wołomin są ogromne i nie jest możliwe zaspokojenie ich bez pozyskania

środków zewnętrznych. - Nie znaczy to jednak, że czekamy z założonymi rękami. W roku bieżącym na terenach Gminy Wołomin zakoñczyliśmy realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księżycowej i GwiaŸdzistej w Zagościñcu, a obecnie trwają prace wykonawcze w ul. Słonecznej w Lipinkach. Planowany termin zakoñczenia robót w terenie planowany jest już na paŸdziernik 2018 r. - informuje prezes Paweł Solis. Spółka przygotowuje się też do dużej inwestycji na terenie miejscowości Duczki, tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej. Uzupełnienie infrastruktury jest konieczne przed wykonaniem przez Gminę Wołomin nawierzchni asfaltowej. Wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Lipinkach i ul. Długiej w Duczkach stanowić będą tzw. szkielet główny, umożliwiający w przyszłości rozbudowę infrastruktury. Przed realizacją inwestycji drogowych konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej sieci wod.-kan. Z uwagi na planowane remonty-budowy nawierzchni Spółka projektuje kolejne ponad 3,5 km sieci wodociągowej oraz 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków. Jest to niezbędne wszędzie tam gdzie brakuje infrastruktury tak, aby w przyszłości nie niszczyć wybudowanych i wyremontowanych ulic. Jednocześnie opracowywany jest projekt techniczny dla remontu 0,8 km sieci wodociągowej i 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej. Poza tym, w trakcie opracowania jest 2,7 km sieci wodociągowej, 6,2 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 2,7 km tłocznej i 9 przepompowni ścieków. - Liczymy na pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, które pozwolą nam na przyspieszenie realizacji nowych inwestycji - podsumowuje prezes Paweł Solis.

P. Solis: „Pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych pozwoli nam na przyspieszenie realizacji następnych inwestycji.”


XIV

DODATEK SPECJALNY Biznes

w powiecie 41/2018

Salon wzorcowy i zakład produkcyjny: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 19a tel. 22 782 18 40 fax 22 782 18 30 tel. kom. 660 690 007 www.retro-modern.pl

W naszej ofercie znajdują się wszelkie meble kuchenne zaopatrzone w nowoczesne systemy wyposażenia, meble do salonów, biblioteki, gabinety, sypialnie, meble dziecięce, łazienkowe, sklepowe i hotelowe. Nie prowadzimy produkcji taśmowej. Wszelkie meble wykonywane są według indywidualnych zamówień. Nasze produkty dopasowane są do indywidualnych potrzeb klienta, którego oczekiwania są dla nas najważniejsze.

Usługi CNC

Cięcie, nawiercanie, frezowanie, wycinanie, nesting płyty dla stolarzy, designerów i miłośników pięknych mebli

Sprzedaż i dystrybucja środków ochrony indywidualnej, artykułów PPOŻ, oznakowania.

IE E W U NN B O RO H OC

KA W

IC

APTECZKI

OKULARY OCHRONNE

GA

ŚN

Tel.: 22 637 1052 Kom.: 693 850 377

www.bhp-shop.com

E

IC

E

K

IE N A OW

O

A ZN


DODATEK SPECJALNY Biznes

XV

w powiecie 41/2018

Wołomin, ul. Prądzyńskiego 20 C Kobyłka, ul. Mieszka i 51 Prince Polo XXL

Knoppers

Krakersy Artur

Clasic Mleczne Orzechowe

Olej Kujawski

wszystkie smaki 100 g

1l

149

Kiełbasa brocka

1799 z³/kg

Daktyle suszone Makar

499

119

149

z³/szt.

z³/op.

z³/szt.

z³/op.

Przyprawy Prymat

Ketchup łagodny, pikantny

wszystkie rodzaje

Dawtona

149

369

z³/op.

słonecznik łuskany Makar

2699

z³/op.

Wiórki kokosowe

szynka sołtysówka

z³/kg

Masło roślinne

znicze

Makar

250 g

249

z³/op.

149

249

z³/op.

z³/op.

serek waniliowy

Jogurt naturalny

Rolmlecz

Zott

Płatki owsiane górskie

239

z³/op.

Black energy Drink

od

179

z³/szt.

Kawa Pedro’s mielona

Melvit

500 g

199

z³/szt.

Promocja do wyczerpania zapasów

159

z³/op.

249

z³/op.

149

z³/szt.

999

z³/op.


XVI

DODATEK SPECJALNY Biznes

w powiecie 41/2018

BIZNES W Powiecie Wołomińskim  
BIZNES W Powiecie Wołomińskim  
Advertisement