Page 1

nr 2 — 2011

innehåll: egyptens kristna andas frihet sid 2 framgång i vattenfrågan sid 3 hit går din gåva sid 4-5 för folk med åsikter sid 6 ge människor stöd att förändra sid 8

En ljusnande framtid Fadi Azzis går inte i vanlig skola men får undervisning av koptiska nunnor. Han är sju år och bor i en sopstad utanför Kairo. Vi vet ingenting om hans framtid. Kanske är han en av det nya Egyptens unga, demokratiska ledare om tjugo år? Koptiska kyrkan tror på demokrati och lika rättigheter för alla. Det gör vi också.


[världens tidning]

Ge din gåva idag!

Använd inbetalningskortet och skänk hopp till behövande medmänniskor!

Atmosfären i ökentältet på Anafora är varm, uppsluppen och allvarlig. Precis som läget i hela Egypten de första veckorna efter de ungas revolution som kan ge kopterna en ny roll i samhället. Den första mars är jag med på ett möte med personalen på Anafora – koptiska kyrkans retreatgård mellan Kairo och Alexandria. Vi sitter runt väggarna i ett stort kvadratiskt tält. Biskop Thomas berättar de senaste nyheterna. En medarbetare översätter från arabiska till engelska för de utländska volontärerna. Idag handlar mötet om girighet och den avsatte presidenten Mubaraks öde. Många deltar i samtalet i en aktiv och glad ton, ställer frågor och ger förslag. Senare på dagen berättar biskop Thomas för oss gäster om den stora utmaning som väntar i revoltens spår. Det är en mödosam och turbulent process att genom utbildning och öppenhet bygga för ett nytt Egypten. Svåra utmaningar som han går in i genom sin roll som biskop och föreståndare för Anafora. ungdomar städar gatorna – Ett mirakel! Vi lever i en mirakulös tid där Gud vill välsigna Egypten, säger han. Dörren är öppen. Det finns hopp. Känslan av förändring tar sig olika uttryck. Jag har aldrig förr sett ungdomar i Kairo frivilligt städa gatorna. Kanske inte så professionellt

Framgång i vattenfrågan

andas frihet ledarskap, kommunikation och demokratibygge. Man bjuder in föreläsare som är specialister i olika ämnen, till exempel psykoterapeuten Anna Gerge från Sverige som lär ut metoder i traumabearbetning. Det är en kunskap som behövs särskilt väl nu när människor vågar berätta öppet om sina upplevelser under diktaturen.

I lugnet på retreatgården Anafora sjuder diskussionerna om det nya Egypten. I höstens val hoppas kopterna på en bred uppslutning kring en liberal politik. Biskop Thomas, till vänster, samtalar med besökare från amerikanska ambassaden.

3

avgörande val i höst Några dagar senare kommer personal från USA:s ambassad i Kairo för samråd med biskop Thomas om det nya läget. De sitter ute på den öppna terrassen vid Anaforas matsal. Av stämningen förstår man att de uppskattar hans analyser och öppna attityd till demokratbygget i den nya tid som Egypten nu går in i. – Men vi har inga gemensamma projekt med ambassaden, påpekar biskopen. Många svårigheter väntar i framtiden. Inför valet i höst önskar biskop Thomas en bred uppslutning kring en liberal politik, med representanter för både kopter och moderata muslimer. karin hollmer

vad gör svenska kyrkan i egypten?

• Svenska kyrkan stödjer Mariadöttrarna inom den koptiska kyrkan och deras sociala utvecklingsarbete i sopstaden i kairoförorten Ezbeth el Nakhl samt kyrkans diakonala projekt för byutveckling och mot kvinnlig könsstympning. • Den koptiska kyrkan och Svenska kyrkan har sedan mitten av 1990-talet mötts för samtal om kyrkornas olika traditioner och teologiska synsätt. Med åren har utbytet fått praktiska konsekvenser. Svenska kyrkans pedagogik och synsätt på barn och unga har inspirerat koptiska kyrkans verksamhet och några församlingar i Sverige håller så kallade Öken-

En mänsklig rättighet. Barnen på förskolan Orlando Celso i Brasilien har rent vatten att dricka och tvätta sig i.

mässor inspirerade av koptiskt gudstjänstliv.

Rent vatten är numer en mänsklig rättighet. Ett glädjande besked för Svenska kyrkans påverkansarbete.

Den koptisk-ortodoxa kyrkan är en av kristendomens äldsta trosinriktningar. Majoriteten bor i Egypten och omfattar ca 10 procent av befolkningen. I Sverige finns tre koptiska församlingar i Stockholm, Göteborg och Södertälje. Kontakt med Anafora via e-post: anafora.retreat@yahoo.com

utfört, men det är mycket positivt att de bjuder till! – Det är ett stort steg att bygga demokrati, säger biskopen. Människor vågar nu påtala vad som är fel. Det leder till samtal om etik och behovet av en ny och rättvis konstitution som står fast. Utbildning och öppenhet behövs inför framtiden. Folket andas in frihet. Det är en frihetens process! vidareutbildar i demokrati Jag frågar om koptiska kyrkans roll i demokratiarbetet. Biskop Thomas berättar om konferenser och seminarier om etik och demokrati för kyrkans personal och frivilliga medarbetare som anordnas på Anafora och över hela landet. Särskilt för de unga som brinner av iver att medverka i att bygga ett nytt Egypten. Jag besöker en sådan konferens på Anaforas egen folkhögskola, Anastasia, där män, kvinnor och barn erbjuds särskilda aktiviteter. Folkhögskolan kan ge mat och logi till 150 personer och drivs delvis efter inspiration från samarbetet med Helsjöns folkhögskola i Sverige. Under tre dagar varje månad samlar biskop Thomas alla präster i sitt stift för vidareutbildning i

foto: carolina johansson

foto: magnus aronson/ikon

erik lysén Chef för Svenska kyrkans internationella arbete

Egyptens kristna

foto: karin hollmer

N

är jag under de senaste månaderna bevittnat den enorma kraft och längtan som burit människor i Egypten, Tunisien, Libyen, Yemen, Bahrain, Syrien, så har jag tänkt: Befrielse. De längtar efter frihet. Frihet att få säga sin mening, att få utöva sin religion, att få organisera sig. Kort sagt, frihet att få vara människa! Och att inte längre behöva vara rädd. Det är också Guds tilltal till varje människa: Var inte rädd! En gång var jag själv väldigt rädd. Året var 1993. Jag hade firat gudstjänst i Kapstaden under ledning av Desmond Tutu. Tusentals människor hade samlats i centrum för att skrika ut sin sorg över att Chris Hani, en av ANCs mest respekterade ledare, hade mördats. När gudstjänsten var slut tågade vi ut i procession och mötte den sydafrikanska armén som stod med höjda kulsprutor och siktade på oss. Helt plötsligt blev det oroligt. Butiksfönster krossades. Kulorna ven i luften. En man som stod någon meter bort från mig föll till marken. Paniken tog tag och vi sprang för livet. Jag var livrädd. I Svenska kyrkans internationella arbete finns idag hundratals samarbetskyrkor och partner vars medarbetare många gånger är både modiga och rädda. Det går att föreställa sig rädslan hos en ung kopt som deltar i manifestationerna i Kairo. På samma sätt utsätter sig medarbetare i exempelvis Colombia, Honduras och Filippinerna för livsfara. Vi ska komma ihåg, när vi samlas till bön, sång och nattvard, att alltid omsluta dessa modiga människor, som trots sin rädsla väljer frihet. Och som genom sin frihetslängtan uppenbarar Guds egen vilja.

[världens tidning]

foto: magnus aronson/ikon

2

Några veckor efter det egyptiska folkets framgång står artikelförfattaren Karin Hollmer på Tahrirtorget där allt utspelade sig. Demonstranterna och deras tält var fortfarande kvar.

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog i mars en resolution om rätten till rent dricksvatten och sanitet. Sverige ställde sig nu bakom beslutet, ett krav som Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete ställt till Sveriges regering. – Det är ett glädjande besked, säger Åsa Elfström, Svenska kyrkans expert på vattenfrågor. – Förorenat vatten och vattenbrist hindrar all mänsklig utveckling. Det är av stort värde att Sverige nu så tydligt markerat att frågan om vatten och sanitet ska vara mänskliga rättigheter, säger Åsa Elfström. För tre år sedan var Svenska kyrkans internationella arbete med om att se till att FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève fick en oberoende rådgivare för rätten till vatten och sanitet. Bland annat lämnades 20 000 namnunderskrifter, som samlats in av församlingarna i samband med fastan, över till utrikesdepartementet av Anders Wejryd. Insatsen ledde till att vattenproblematiken fick mer uppmärksamhet och nu inrättas en ny funktion som specialrapportör för rätten till vatten och sanitet. Det innebär att den rådgivande tjänsten uppgraderas och ges större befogenheter. – Vi har inte släppt frågan. Att vi nu får en specialrapportör med större mandat att agera visar att påverkansarbetet ger resultat, säger Åsa Elfström.


4

[världens tidning]

[världens tidning]

5

Hit går din gåva

58%

foto: fredrik olofsson

utvecklingssamarbete

Ryssland

Ingen behöver vara fattig om vi fördelar jordens resurser rättvist. Alla som handlar utifrån den insikten är med och skapar en bättre värld.

kyrkan i världen Relationer med kyrkor runt om i världen är livsviktiga för oss. Rhea Hilaria är präst i Filippinerna.

Rumänien

Moldavien Kirgizistan

Kosovo

Aktuella katastrofinsatser som Svenska kyrkan stöder via ACT-alliansen (april 2011). Länder där Svenska kyrkan har långtidsutsänd personal (april 2011).

Pakistan

Israel Palestina

Tunisien

Indien

Egypten

Eritrea Etiopien

Kambodja

Colombia Liberia

Uganda Demokratiska republiken Kongo Malawi

Fotnot: Siffrorna är baserade på det preliminära resultatet för 2010.

hiv och aids Genom den lutherska kyrkan i Zimbabwe får Tawanda medicin, näringsriktig kost och sjukgymnastik.

information och opinion

14%

Madagaskar

foto: magnus aronson/ikon

Swaziland Sydafrika Chile

så fördelas pengarna i år

14% 13% 12% 3%

58%

påverkansarbete Fattiga människors rättigheter ska stå i centrum för att skapa hållbar utveckling för alla.

58% 14% 13% 12% 3%

Utvecklingssamarbete Information och opinion Humanitära insatser Insamling Administration

så arbetar vi Svenska kyrkans internationella arbete har inga egna projekt eller kontor någonstans i världen. Det behövs inte, eftersom kyrkor och organisationer på plats är de som bäst driver arbetet framåt och bäst kan definiera lokala behov. Vi svarar på deras ansökningar om pengar eller personal. Under 2010 samarbetade vi med 128 kyrkor och organisationer i 38 länder. Detta världsvida nätverk är vi stolta över.

rustade för katastrofer Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, Action by Churches Together, vars styrka är den lokala förankringen. ACT-alliansens medlemmar utgörs av mer än 100 kyrkor och kyrkliga organisationer som arbetar i 125 länder. Det gör att ACT är på plats före, under och efter katastrofen. Var och en av medlemmarna bidrar med specifik kompetens. Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar för psykosociala insatser.

humanitära insatser

13%

foto: magnus aronson/ikon

15% 5%

Kollekt & gåvor Övriga intäkter Kyrkoavgiftsmedel Bidrag, Sida & Eu

Indonesien

Moçambique

Zimbabwe

totala intäkter 2010: 318,2 miljoner kronor. Mer än hälften av intäkterna kommer från människor som gett en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete. Eller rättare sagt, till en medmänniska någonstans i världen. Det borgar för engagemang och frihet att vi till största del driver vi vårt arbete av egen kraft.

Filippinerna

Somalia

Kenya

Tanzania

Brasilien

Peru

52%

mänskliga rättigheter Hasnije Maloku, till vänster, leder en läs- och skrivkurs för minoritetsgruppen ashkali i Kosovo.

Sudan

foto: ing-marie svenning

Nicaragua

Costa Rica

52% 5% 15% 28%

Hong Kong

Mauretanien

Honduras

28%

Bangladesh Burma

Haiti

Guatemala El Salvador

hållbar utveckling En vattencistern, sticklingar och frön har gett familjen Goncalves da Silva i Brasilien ekologisk mat och ett överskott att sälja.

Kina

foto: urban jorméus/ikon

Länder där Svenska kyrkan har långsiktigt utvecklingssamarbete.

foto: magnus aronson/ikon

symbolförklaring

katastrofinsatser Svenska kyrkans särskilda uppgift handlar om psykosociala insatser, som aktiviteter för barnen i Haiti.


[världens tidning]

Vi åker på en gropig grusväg på flaket på en gammal pickup. Någon har varit vänlig och lagt ut en madrass för att det ska vara skönare att sitta, men den stinker kattpiss lång väg. Det är över 45 grader varmt. Vi är på väg till några församlingsbor i Steinkopf, nära den Namibiska gränsen, i Sydafrika för att vara med på ett bibelstudium. När vi kommer fram möts vi av tre unga tjejer, strax över 20 år gamla. Alla tre har två barn var och är ensamstående och arbetslösa. Sydafrikanska staten bidrar med 250 kronor i månaden för att de ska överHur klarar leva. Lägg märke till att prisnivån är näsde sig, tan lika hög som i undrar jag. Sverige. Bensin kosJag får tar drygt nio kronor inget svar. litern och äpplen kostar 15,90 kilot. Tjejerna ammar sina barn trots att de är rätt stora, gissningsvis för att de ska få tillräckligt med näring. Den äldsta flickan ska fylla tre år. Hur klarar de sig, undrar jag. Jag får inget svar. De tittar bort och undviker att svara på frågan. Jag tar chansen att prata mer med de unga mammorna efter bibelstudiet och frågar dem om deras framtidsdrömmar. De skakar på huvudena och säger: Vi kan inte ha några drömmar om framtiden och om arbete. Vi måste vara hemma och ta hand om våra barn, så vi har ingen möjlighet att skaffa oss några jobb. Skulle vi få arbete, finns det ingen som kan ta hand om våra barn. Även här hemma i Sverige finns det unga mammor som har det väldigt svårt och som inte längre har några framtidsdrömmar. Jag känner att vi i Svenska kyrkan har en stor uppgift och måste fortsätta att jobba för att ge unga, ensamma mammor hopp. Var de än befinner sig.

För folk med åsikter Via e-postnätverket Agera kan du vara med och skapa ett folkligt tryck kring aktuella frågor.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete handlar om långsiktig utveckling, snabb katastrofhjälp och samarbete med kyrkor och organisationer över hela världen.

Under våren har vi legat på om att klimatfrågan måste upp på bordet igen, uppmuntrat handlarna att ta in rättvisemärkta rosor och sagt åt EU att sluta konkurrera ut Afrikas bönder. Vill du också vara med och påverka ska du anmäla dig på www.svenskakyrkan.se/agera. Där hittar du också insändarmallar och andra tips på vad du kan göra för att få politiker att lyssna på just ditt budskap. Dessutom kan du följa den nystartade opinionsbloggen, där handläggare och experter från Svenska kyrkans internationella arbete ger sin syn på skeenden och politiska processer. Var med och förändra världen.

Alla gåvor förändrar!

Ärkebiskop Anders Wejryd talar på Climate Walk i Uppsala, 2009.

Gåvor som glädjer fler Gåvor som kommer andra till nytta. Det önskade sig Lena Eriksson av släkt och vänner när hon fyllde jämnt. Känns det igen? Antingen är man själv jubilar och tycker att man har allt man behöver, eller så letar man efter den rätta gåvan till vännen som har allt. – För mig var det angeläget att gåvorna skulle gå till dem som behöver. Jag radade upp de vackra hyllningskorten tillsammans med andra kort och blommor som jag fick. Jag kände mig både stolt

och glad, säger Lena Eriksson i Upplands Väsby, vars 60-årsdag gav 900 kr till Svenska kyrkans internationella arbete. Eva-Gun Bergman var en av dem som hörsammade jubilarens önskemål. – Jag ringde till informationsservice och beställde ett hyllningsblad. Det var lätt, men det dröjde länge innan fakturan kom! Det går också bra att göra beställningen på webben. Där visas alla motiv som finns att välja på och beställningen görs klar i fem enkla steg. Gå in på www.svenskakyrkan.se/gedirekt och klicka på Minnes- och hyllningsgåvor i vänstermenyn.

Det här räcker gåvan till: 100 kronor - 10 träd

foto: ester sorri/verbum förlag

Swedbank Robur erbjuder ett antal fonder som ställer särskilda sociala och miljömässiga krav på företagen man investerar i. Om du väljer att spara i Banco Samaritfond och väljer Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete, som förmånstagare låter du dessutom två procent av ditt årliga fondvärde gå till det internationella arbetet. Mer information finns på www.swedbankrobur.se/svenskakyrkan eller på närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor.

5 000 kronor - vattencistern

Ett vackert kort skickas till den adress du uppger.

58%

13%

12%

3%

Utvecklings­samarbete Information och opinion Humanitära insatser Insamling

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223.

»herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje.« ps 19:9

Bli Månadsgivare! Bli Månadsgivare på www.svenskakyrkan.se/givare eller ring 018-16 96 00 så skickar vi dig en anmälningstalong!

21 000 kronor - brunn

14%

Administration

Som Månadsgivare stöder du vårt arbete varje månad via autogiro. Det gör att vi kan planera våra resurser bättre, vara effektivare och fortsätta vårt långsiktiga arbete.

530 kronor - skolgång

176 000 kronor - skolbyggnad

fondspara för en bättre värld

Som Månadsgivare tar du ställning för utsatta människor i hela världen. Alla människor har en inneboende vilja och kraft att skapa sig ett bra liv. Därför stöder Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete ett stort antal projekt runt om i världen där människor får möjlighet att själva förändra sina liv.

390 kronor - 6 kycklingar maria eddebo persson Webbredaktör, Härnösands stift

7

Så använder vi pengarna

foto: magnus aronson/ikon

Mammor utan drömmar

[världens tidning]

Som bevis på ditt engagemang får du en vacker rockslagsängel!

foto: magnus aronson/ikon.

6


8

[världens tidning]

Ge människor stöd att förändra

foto: magnus aronson/ikon foto:mary shuma

foto: emilie murman

I Filippinerna arbetar Bahay Tuluyan med gatubarn som utsatts för övergrepp och förlorat förtroendet för vuxna. Barnen på centret tar kontakt med barn som lever på gatan. På så sätt kan barnen hjälpas till en ny start. P135

Ursprungsbefolkningen längs Andaguedafloden i Colombia drabbas hårt av de stora företagen som exploaterar marken och förgiftar vattnet. Utbildning hjälper minoriteterna att kräva sin rätt. P90

I Latinamerika har kyrkorna gått samman för att utbilda teologer i hiv- och aidsfrågor. Om kyrkan talar öppet om hiv vågar människor testa sig och får möjlighet att medicinera. Då kan spridningen förhindras. P193

ra! d n ä r ö f h c Ge o 3 Pg 90 01 22- Bg 900-1223 Världens tidning ges ut av: Informationsavdelningen, Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala, Kontakt: redaktionen@svenskakyrkan.se, www.svenskakyrkan.se, 018-16 96 00, Plusgiro 90 01 22-3  Bankgiro 900-1223, Ansvarig utgivare: Helén Ottosson Lovén  Redaktion: Magdalena Wernefeldt, Johan Ehrning, Fredrik Åkerblom

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkansarbete.

Kvinnlig könsstympning innebär hälsoproblem och komplicerade förlossningar. Tanzanias kristna råd håller kurser med traditionella ledare för att förändra synen på kvinnan. P190

din gåva är viktig! var med och bidra!

Gemensamt för alla insatser som stöds av Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är att människorna i de olika projekten själva är med och påverkar. De får en möjlighet att förändra sina liv. Varje givare behövs! Om du vill att din gåva ska gå till ett särskilt projekt, kan du märka den med något av projektnumren ovan. Läs mer om projekten och katastrofarbetet på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

MILJÖMÄRKT Trycksak 341142

Lutherska världsförbundet i Kambodja bygger skolor på landsbygden där barn från de fattigaste familjerna lär sig att läsa och informerar föräldrar om vikten av att även sända sina flickor till skolan. P25

foto: ewa almqvist/ikon

COC-Bless, koptiska kyrkans diakonala gren, arbetar med byutveckling i Egypten. Lokala ledare utbildas och byborna sätter upp mål utifrån vad byn behöver. Det är allt från utbildning till rent vatten och vägar. P45

Art.nr: sk11025  Omslagsfoto: Jesper Klemedsson/ikon.  Produktion och tryck: Ekotryck Redners

foto: leak ratna

foto: jesper klemedsson/ikon

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete stöder långsiktig utveckling och katastrofinsatser.

Världens tidning nr 2/2011  
Världens tidning nr 2/2011  

Världens tidning, om Svenska kyrkans internationella arbete.

Advertisement