Page 2

SIDA

Svenska kyrkans överklagandenämnd

2 (9)

Församlingarna Domkyrko, Vasa, Johanneberg, Haga och Annedal bildar Domkyrkopastoratet Församlingarna Masthugg, Oscar Fredrik, Carl Johan och Högsbo bildar Carl Johans pastorat Församlingarna Västra Frölunda, Älvsborg, Tynnered, Näset och Styrsö bildar Västra Frölunda pastorat Församlingarna S:t Pauli, Härlanda, Björkekärr och Örgryte bildar Örgryte pastorat Församlingarna Nylöse, Bergsjön, Kortedala och Angered bildar Nylöse pastorat Församlingarna Backa och Tuve-Säve bildar Backa pastorat att

indelningsdelegerade ska inrättas enligt bilaga och

att

församlingarna senast den 28 februari 2013 ska ha förrättat val till indelningsdelegerade samt snarast efter valet meddela resultatet till stiftsstyrelsen.

SVENSKA KYRKANS ÖVERKLAGANDENÄMND POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 - 16 95 00 FAX: 018 - 16 95 80 E-POST: overklagandenamnden@svenskakyrkan.se HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden TELEFON: 018

Beslut om Goteborg - overklagandenamnden  

Överklagandenämndens beslut med anledningen överklagandet av stiftsstyrelsen i Göteborgs beslut i december 2012 om att dela upp Göteborgs ky...

Advertisement