Page 96

[MAILKORRESPONDANCEN] privilegier er nemlig intet andet end netop rare for den enkelte; for organisationen er de alene midler til at opnå målet. Målet om høj produktivitet og effektivitet. Og derfor er privilegier noget, som den modige leder (læs; den leder, der ved, at den forventning, der er til medarbejderne om at producere værdi, præcist beskriver den forventning, der er til ham selv) vil fratage medarbejderne i det øjeblik, at de ikke præsterer som forventet, og som de får løn for. Virkeligheden er imidlertid, at disse medarbejderprivilegier, som vi har strøet rundhåndet om os i 00’erne er blevet til medarbejderrettigheder, ja ligefrem menneskerettigheder. Noget næsten urørligt og helligt. Og de privilegier, der skulle have været effektive midler til at opnå organisationens mål med, er endt med at blive mål i sig selv. Resultatet er, at vi har mistet forståelsen af, hvad det vil sige at være et arbejdende menneske. Og tiden er i den grad inde til at skabe en organisationsog arbejdskultur, der tager sit rene afsæt i det forhold, at din arbejdsgiver, når først han har betalt din rette løn til rette tid og ellers overholder gældende lov i kongeriget, intet skylder dig. Derimod skylder du nu som lønmodtager og medarbejder virksomheden dit hårde, dedikerede, koncentrerede og kompetente arbejde den næste måned. Med andre ord du skylder nu din arbejdsgiver værdiskabelse for den løn, du har fået. Og det er min ledelsesfilosofiske tese, at alt få ledere har husket at sige ovenstående til deres medarbejdere for nylig! KH. Morten

Fra: Til: Dato: Emne:

Pia Møller Søe [et cetera] Morten Albæk 05/11-12 – KL. 11.02 Re: et cetera

Fra: Til: Dato: Emne:

Morten Albæk Pia Møller Søe [et cetera] 05/11-12 – KL. 12.42 Re: et cetera

Kære Pia, Vores arbejdsliv skal selvsagt, og som du korrekt påpeger, give mening for os selv, idet alternativet er et meningsløst arbejdsliv. Men før vi fokuserer for meget på at finde mening i arbejdslivet er det essentielt, at vi stopper op og stiller os selv spørgsmålet, hvad forudsætningen er for det meningsfulde arbejdsliv? I min verden må det logisk vis være det meningsfulde liv. For arbejdslivet er kun en mindre bestanddel af selve livet, der udover arbejdslivet også indeholder fritidslivet, familielivet, kærlighedslivet, samfundslivet, kunstlivet og alle de andre underkategorier af livet, som vi alle færdes i hver eneste dag men som opsummeret kan defineres som selve livet. Vores liv. Og her er det min tese, at hvor man sagtens kan få de fleste lønmodtagere til at svare præcist og forståeligt på spørgsmålet om, hvad meningen er med arbejdslivet, nemlig at tjene penge, udvikle sine faglige kompetencer, have succes, opnå forfremmelse, blive anerkendt og respekteret for sine præstationer (og måske endda hygge sig og få venner), så bliver de selv samme personer anderledes utydelige, uforståelige og lange i spyttet, når de skal svare på spørgsmålet om, hvad meningen er med deres liv. Prøv selv og tjek, om du kan svare på dette det mest fundamentale spørgsmål af alle spørgsmål: Hvad er meningen med mit liv? Uden at du vel at mærke forfalder til banale floskler eller lommefilosofisk tågesnak. Og hvad er så moralen i ovenstående i forhold til at skabe den toppræsterende organisation? Jo, den er ganske enkel: Idet du ikke ved eller måske mere præcist har erkendt, hvad meningen er med dit liv, så kender du ikke dig selv. Og idet du ikke kender dig selv, så er sandsynligheden så meget desto større for at fare vild i både dit liv og dit arbejdsliv. At det forholder sig sådan, illustreres måske bedst ved de modsatrettede ambitioner, som mange yngre middelklassemedlemmer med hjemmeboende børn er spændt ud imellem.

Hej Morten Du har ret. Jeg har bare aldrig tænkt sådan over det før. Helt banalt er det jo lidt besynderligt, at ældste nulevende generation stadig kan fremvise ar efter de vabler de fik efter 12 monotome timer i roemarken, mens yngste ditto skal have økologiske frokostordninger for at de overhovedet gider investere tiden. Vi forlanger et personligt udbytte, udvikling etc. af vores arbejdsliv. Men det er vel også en del af drivkraften. Af vi præsterer for os selv - og ikke kun - vores arbejdsplads? Hvad er du egentligt selv formet af? Hvordan har du fundet frem til den ledelsesmæssige strategi du arbejder efter - med så stor succes. Er det tænkt eller praktisk arbejde? Hvordan balancerer du i setuppet af frisk frugt, familie, præstationer og personlig udvikling?

[ 96 ]

På den ene side er der ambitionen om at have en topkarriere. Det kan ikke understreges nok, at det at have en karriere er noget helt og aldeles andet end det at have et job, At have et job eller et arbejde er isoleret set er en organisatorisk statisk bevægelse, som ikke nødvendigvis er forbundet med en ambition om at rykke tættere på direktionslokalet, At have en karriere handler derimod om at ville opad og fremad mod mere magt, indflydelse og position. På den anden side

[et cetera] magazine #3 - 2012  

Aalborgs største magasinproduktion. Mød i dette nummer: Anne Marie Helger, Anette Wille, Niclas Bendixen, Camille Kaasby-Wang, Restaurant ME...

[et cetera] magazine #3 - 2012  

Aalborgs største magasinproduktion. Mød i dette nummer: Anne Marie Helger, Anette Wille, Niclas Bendixen, Camille Kaasby-Wang, Restaurant ME...