Page 1

Payroll-oplossingen voor de publieke sector


Inhoud 03

POSG brengt mensen verder

05

Over onze dienstverlening

08

Payrolling vergroot de schaalbaarheid van uw organisatie

12

Mobiliteit als middel om organisatiedoelstellingen te behalen

14

Over POSG


POSG brengt mensen verder Duurzame loopbaanontwikkeling is de essentie van onze dienstverlening. Wij verbinden de doelstellingen van organisaties aan de persoonlijke en professionele doelen van mensen, ook als deze uiteenlopen. Dat doen wij met een veelomvattend aanbod van tactische en strategische mobiliteitsoplossingen. Hiermee realiseert POSG continu誰teit in beweging. En brengen wij mensen verder.

3


Over onze dienstverlening POSG helpt organisaties met structurele mobiliteitsoplossingen en een flexibele schil van professionals. Dit resulteert in maximale schaalbaarheid en flexibiliteit waar het gaat om complexe personele vraagstukken. Voor medewerkers creëren wij gelegenheid voor reflectie – met behoud van waarborgen. Door oriëntatie op de eigen intrinsieke drijfveren en mogelijkheden, ontstaat ruimte voor revitalisatie, meer professionele zelfsturing en een perspectiefrijke voortzetting van de loopbaan. POSG is marktleider op het gebied van arbeidsmobiliteit en sparringpartner van overheid, bedrijfsleven en politiek. Naast ons unieke Mobiliteitsdienstverband, zijn wij gespecialiseerd in mobiliteits- en loopbaanadvies, interim-management, payrolling en werving & selectie. Hiermee bekronen wij complexe projecten met succesvol resultaat.

5


“POSG brengt veel meer dan alleen kennis van payrolling”


Mijn ervaring met POSG

Marlies Bodewes Senior HR Adviseur bij Waterschap Regge en Dinkel

De juiste balans tussen een gezonde organisatie en gezonde medewerkers Daar ben ik in mijn werk als HR-adviseur altijd naar op zoek. We zitten in een fusieproces en tegelijk hebben we te maken met economisch zwaar weer, dus in die balans zitten nu grote uitdagingen. Dan zoek ik naar oplossingen die de organisatie helpen en onze medewerkers ook. Payrolling biedt de mogelijkheid om mensen die we anders zouden moeten laten gaan toch nog wat langer vast te houden.

POSG helpt daarbij Onze payroll-activiteiten hebben we uitbesteed aan POSG: zij kwamen met de scherpste prijs. We hebben even moeten zoeken naar de juiste vorm, maar die hebben we nu gevonden. Samen hebben we nieuwe efďŹ ciĂŤntere contractsjablonen ontwikkeld die ons veel tijd en geld besparen. Bijkomend voordeel is hun enorme kennis van de overheid: die biedt onze medewerkers nieuwe perspectieven.


Payrolling vergroot de schaalbaarheid van uw organisatie Zo krijgt u grip op veranderingen in uw personele capaciteitsbehoeften. In de samenleving spelen tal van ontwikkelingen die tot in alle geledingen van de publieke sector voelbaar zijn. Decentralisaties, bezuinigingen, kerntaken en een flexibiliserende arbeidsmarkt leiden tot een toename van de dynamiek – soms zelfs turbulentie – in het maatschappelijk krachtenveld. De sterke fluctuaties in personeelsbehoeften die hiermee gepaard gaan, vergen zowel van mensen als van organisaties meer adaptievermogen dan voorheen. Payrolling – meer slagkracht, minder zorgen POSG helpt mensen en organisaties hun adaptievermogen vergroten. Dat doen we met een breed palet aan diensten rondom personele mobiliteit en strategische personeelsplanning, waaronder Payrolling. Organisaties zullen de komende jaren zeer kritisch kijken naar de omvang, samenstelling en benutting van hun personeelsformatie. Schaalbaarheid is daarbij een cruciale overweging. Welke staftaken wilt u zelf blijven uitvoeren en welke kunnen worden afgestoten tegen lagere uitvoeringskosten? POSG ontzorgt organisaties met payroll-oplossingen die, naar gelang de vraag, variëren van generiek tot zeer specifiek. Doordat wij de salaris-, personeels- en/of uitkeringsadministratie van u overnemen, kan uw organisatie zich volledig richten op de eigen kerntaken en doelstellingen. Desgewenst nemen wij ook het werkgeverschap van u over. Dit is kostenefficiënt én u kunt hierdoor slagvaardiger opereren. Ook vermijdt u zo de kosten van uitzend- en detacheringsbureaus.

8

In onze dienstverlening gaan wij uit van: • commerciële voorwaarden die sterk concurrerend zijn ten opzichte van andere aanbieders. • de mogelijkheid tot digitale verwerking van gegevens als onderdeel van een effectieve en foutloze procesgang. • inspanningen op gebied van MVO en social return on investment.

Meer capaciteit, maar niet meer medewerkers Verandertrajecten, fusies en decentralisaties vergen van overheden een efficiëntere bedrijfsvoering. En ook een flexibeler personeelsbestand dan wanneer ú werkgever bent van al uw medewerkers. Tegelijkertijd groeit uw takenpakket. In omvang én complexiteit. Juist dan wilt u gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers aan u binden. Wat als u mensen niet direct een dienstverband kunt aanbieden? In dat geval nemen wij de mensen in dienst die u werft. Bij uitbesteding van het juridisch werkgeverschap aan POSG, loopt u geen kostbare arbeidsrechtelijke risico’s en krijgt u meer capaciteit, maar niet meer medewerkers.


Zo werkt POSG Payrolling Wij onderscheiden een aantal vormen van dienstverlening: • Juridisch werkgeverschap

• ZZP-contractmanagement

POSG neemt de medewerker in dienst die u werft en inschaalt. Dit betekent dat wij het arbeidscontract, de correspondentie, de salarisadministratie alsmede de afdrachten aan fiscus en bedrijfsvereniging verzorgen. Wij betrachten hierbij goed werkgeverschap. Het pensioen van de medewerker brengen we desgewenst onder bij het ABP, PFZW of StiPP. Door uitbesteding van het juridisch werkgeverschap loopt u geen kostbare arbeidsrechtelijke risico’s, zoals wachtgeldrisico, en vrijwaart u zich van boven- en nawettelijke WW-aanspraken. Medewerkers krijgen een arbeidscontract volgens uw voorwaarden. Zo hebben deze mensen vrijwel dezelfde arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten als uw andere medewerkers. En dat geeft rust op de werkvloer.

POSG fungeert als intermediair tussen organisaties en zelfstandigen. Hierbij ontzorgen wij uw organisatie van de administratieve verplichtingen die gepaard gaan met de samenwerking met freelancers. Desgewenst helpen wij ook bij het opstellen van contracten en het vinden van een passende contractvorm.

• Salaris- en/of personeelsadministratie

POSG verzorgt de salaris- en/of personeelsadministratie van medewerkers die u werft en bij u in dienst zijn. Dit kan op tijdelijke basis of voor een langere periode. Bijvoorbeeld als u projectmedewerkers of vakantiekrachten wilt aantrekken of heeft aangetrokken.

• Uitkeringsadministratie

Voor organisaties in de publieke sector geldt het zelf risicodragend werkgeverschap. Om die reden is het voor u van belang dat de administratie en uitbetaling van uitkeringen is gekoppeld aan een adequate re-integratieinspanning. POSG verzorgt de administratie en uitbetaling van WW-, BW- en NW-uitkeringen van medewerkers die al dan niet bij u in dienst zijn. Omdat wij ook zorg dragen voor monitoring en uitvoering van de re-integratie-inspanning, voorkomt u dat ten onrechte uitkeringen worden toegekend. Zo beperkt u het werkgeversrisico tot een minimum.

9


“POSG is betrokken en flexibel. En hun prijzen zijn scherp.”


Mijn ervaring met POSG

Marloes Bouwman HR Adviseur bij de Gemeente Uden

De gemeente is steeds in beweging Binnen de gemeente verandert alles voortdurend en dat maakt mijn werk uitdagend. De hamvraag is voor mij: halen we het optimale uit onze mensen? Als dat zo is loopt de organisatie vanzelf. Als ik zie dat een afdeling of een individu niet goed functioneert, zoeken we samen naar een oplossing. Dat kan een training zijn, het kan ook een parttime vacature op een andere afdeling zijn of een werkervaringsplaats elders.

Contractuele flexibiliteit is een voorwaarde Payrolling geeft me de flexibiliteit die ik nodig heb. Als er wel geld is, maar geen formatie. Als ik iemand die niet goed op zijn plek zit een andere plek wil aanbieden, zonder onnodig risico te nemen. Of om iemand de kans te bieden in andermans keuken te kijken. Met POSG heb ik altijd prima gewerkt. Zij zijn flexibel, ze denken goed mee en hun prijzen zijn scherp. Een goede business partner.


Mobiliteit als middel om organisatiedoelstellingen te behalen

Mobiliteitsoplossingen voor organisaties op korte en lange termijn

Werken aan de ontwikkeling van mensen en organisaties

Binnen het openbaar bestuur spelen tal van ontwikkelingen die impact hebben op organisaties. Het kan zijn dat u te maken heeft met een fusie of reorganisatie. Misschien moet uw organisatie taken opnemen of juist afstoten. De arbeidsmarkt flexibiliseert terwijl marktwerking toeneemt. Wellicht loopt er talent bij u weg omdat er geen doorstroming is aan de top. Hoe het ook zij, sommige ontwikkelingen vragen om een tactische en tegelijkertijd strategische benadering van arbeidsmobiliteit. Zodat u uw doelstellingen kunt behalen.

Wat ook de vraagstukken zijn waarmee uw organisatie te maken heeft, deze hebben altijd gevolgen voor uw mensen. POSG helpt u deze gevolgen om te zetten in kansen. Voor u en uw medewerkers. Met dienstverlening die naadloos aansluit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Want bij POSG verbinden we de doelstellingen van organisaties aan de persoonlijke en professionele doelen van mensen.

POSG helpt organisaties met resultaatgericht maatwerk op het gebied van personele mobiliteit. Dit resulteert in maximale schaalbaarheid en flexibiliteit bij het managen van complexe personele vraagstukken. Op korte termijn spelen vaak individuele dossiers. Terwijl u op lange termijn juist de kerntaken van de organisatie wilt borgen met duurzaam personeelsbeleid.

Er zullen medewerkers zijn waarvan u de ontwikkeling wilt faciliteren in een andere functie. Of met een loopbaanstap buiten de organisatie. Onze dienstverlening is er op gericht de professionele autonomie en inzetbaarheid van mensen te ontwikkelen. Dit vergroot hun werkneembaarheid. Oriëntatie op de eigen intrinsieke drijfveren en mogelijkheden schept ruimte voor revitalisatie, waardoor nieuwe, wenkende loopbaanperspectieven ontstaan. POSG biedt een breed palet van diensten rond mobiliteit en arbeidsmarktparticipatie. Naast ons unieke Mobiliteitsdienstverband, waarbij een medewerker in dienst komt bij POSG en een nieuwe loopbaanstap zet, zijn wij gespecialiseerd in mobiliteits- en loopbaanadvies, interim-management, payrolling en werving & selectie. Zo creëren we, samen met u, grip op de personeelsconjunctuur en vergroten we tegelijkertijd de adaptiviteit van uw organisatie.

12


Tijdelijke of blijvende expertise op maat

Essentie van de publieke zaak

Bij POSG helpen wij organisaties met concrete mobiliteitsoplossingen en een flexibele schil van professionals. Bijvoorbeeld als u vacatures open hebt staan, waarvoor u gekwalificeerde mensen zoekt. Soms is er behoefte aan nieuw elan in de vorm van jong talent. Andere keren zoekt u wellicht een doorgewinterde professional of topmanager. Het kan ook zijn dat u zelf de juiste mensen al hebt gevonden, maar hen op een goede manier in uw organisatie wilt inpassen.

De dienstverlening van POSG gaat uit van de essentie van de ambtelijke professionaliteit: de begaanheid met, of zo u wilt, de roeping voor de publieke zaak. In tegenstelling tot een bedrijf, kiest de overheid niet zelf de taken waarvan ze het meeste succes verwacht. Het gaat veeleer om ‘de gezaghebbende toedeling van waarden in en ten behoeve van de samenleving’, zoals de politicoloog David Easton het omschrijft. Dit gegeven maakt de context van het openbaar bestuur zeer specifiek. Onze dienstverlening houdt rekening met deze specificiteit.

Bij POSG helpen we u niet alleen de juiste mensen te vinden, maar desgewenst ook bij het opstellen van contracten en het vinden van een passende contractvorm. Wij beschikken over een omvangrijk netwerk van kandidaten binnen het openbaar bestuur en bedrijfsleven. Dit kunnen mensen zijn uit interne POSG-trajecten, zoals loopbaanadvies en Mobiliteitsdienstverband, of externe kandidaten die een nieuwe carrièrestap willen maken.

13


Over POSG. Visie, missie en werkneembaarheid

Visie

Missie

De bestaansgrond van POSG is de maatschappelijke relevantie van onze dienstverlening: duurzame loopbaanontwikkeling. Hierdoor halen mensen het maximale uit zichzelf en hun carrière en vergroten zij hun personele mobiliteit en werkneembaarheid. Zo zijn zij in staat meer te betekenen voor hun naaste omgeving, hun werkgever(s) en de samenleving.

De persoonlijke groei en werkneembaarheid van mensen duurzaam ontwikkelen. Zo creëren we zowel voor hen als voor organisaties kansen én oplossingen op het gebied van loopbaanmobiliteit.

14

Werkneembaarheid Werkneembaar zijn is op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt de essentie. Mensen willen hun loopbaan vormgeven door continu te onderzoeken of er de ideale match is tussen hun werk en hun verwachtingen en ambities. En organisaties zoeken en verwachten flexibiliteit om zo hun doelstellingen te behalen.


Colofon Dit is een uitgave van POSG. Hedel, 2013

POSG bedankt haar relaties voor hun bereidwillige medewerking.

Ontwerp & vormgeving: Koeweiden Postma, Amsterdam Teksten en redactie: Olaf Zwetsloot, Amsterdam / Joep Luycx, Amsterdam Fotografie: Ed van Rijswijk, Zeist Druk: Drukkerij Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch

© POSG, 2013. Alle rechten voorbehouden.


Mobiliteitsadvies / Loopbaancoaching / Interim / Payrolling / Werving & Selectie Tel. 073 503 93 20 / Fax. 073 503 93 29 / info@posg.nl / www.posg.nl / Postbus 94 / 5320 AB Hedel Den Haag / Hedel / Zwolle

Profile for POSG - Brengt mensen verder

POSG - Payrolling  

Brochure over 'Payrolling-oplossingen voor de publieke sector' van POSG.

POSG - Payrolling  

Brochure over 'Payrolling-oplossingen voor de publieke sector' van POSG.

Profile for posg
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded