POSG brochure Werken in het Onderwijs

Page 1

Werken in het OnderwijsWerken in het Onderwijs van POSG Een logische stap voor professionals uit het openbaar bestuur, zorg of bedrijfsleven De kennis en ervaring die professionals in hun vakgebied hebben opgebouwd, zijn van toegevoegde waarde in het onderwijs. Bent u toe aan een nieuwe loopbaanstap? Werken er in uw organisatie mensen die u wilt helpen een nieuwe stap te zetten? Of wilt u als onderwijsinstelling beschikken over hooggekwalificeerde, vakbekwame professionals als stagiair? Dan is Werken in het Onderwijs het overwegen waard. Werken in het Onderwijs is een pedagogisch-didactisch omscholingsprogramma van POSG, dat professionals uit andere vakgebieden helpt om versneld een loopbaanstap naar het onderwijs te zetten. In twaalf maanden verwerft de professional een startbekwaamheid als vakdocent in het mbo en hbo. Wij onderscheiden drie doelgroepen voor Werken in het Onderwijs: • de professional: wil een vliegende start maken in het onderwijs • de opdrachtgever: wil de professional helpen een nieuwe stap te zetten • de onderwijsinstelling: wil vakbekwame professionals een stageplek bieden


Een onderwijscarrière. Het overwegen waard

Als u toe bent aan een betekenisvolle loopbaanstap, biedt Werken in het Onderwijs perspectief. Want in twaalf maanden verwerft u een startbekwaamheid als vakdocent in het mbo en hbo. Deelname vereist minimaal een voltooide, geregistreerde hbo-opleiding.

Doorloopt u het programma succesvol, dan legt u met een gecertificeerd portfolio de basis voor uw uiteindelijke onderwijsbevoegdheid en kunt u als docent aan de slag in het onderwijs. De lengte van het vervolgprogramma naar de definitieve onderwijsbevoegdheid hangt af van uw resultaten en ervaring en varieert van nul – vrijwel direct bevoegd – tot enkele maanden. In het laatste geval vormt het opdoen van extra praktijkervaring (meters maken) vaak het hoofdaccent. Maak ook een vliegende start met Werken in het Onderwijs Via Werken in het Onderwijs kunt u uw onderwijsbevoegdheid aanzienlijk sneller behalen dan via een reguliere docentenopleiding. Het hoge percentage deelnemers (70%) dat er in slaagt een functie als docent te verwerven, sterkt ons in de overtuiging dat u met Werken in het Onderwijs een vliegende start zult maken in het onderwijs. Opbouw van het programma Werken in het Onderwijs wordt geheel begeleid door POSG en heeft een looptijd van twaalf maanden. Het programma begint met een kennismakingsgesprek met de Adviseur Onderwijs van POSG, een online

onderwijsgerelateerde persoonlijkheids-, taalen rekentest, een reflectie-opdracht en een kwalificerende intake door een oud-lector van Fontys Hogescholen. De intake geeft een beeld van hoe succesvol u als docent zult zijn. Bent u eenmaal toegelaten, dan volgt u één dag per week een modulair ingericht lesprogramma in pedagogische en didactische vaardigheden. Tegelijk met de scholing doet u via werkplekleren ervaring op bij een onderwijsinstelling in uw regio. Inhoudelijke opzet van het programma Tijdens het programma ontwikkelt u doelgericht de zeven competenties op pedagogisch-didactisch terrein. Deze legt u vast in uw portfolio. De zeven competenties zijn: 1. Interpersoonlijke competentie 2. Pedagogische competentie 3. Vakinhoudelijke en didactische competentie 4. Organisatorische competentie 5. Samenwerken in een team 6. Samenwerken met de omgeving 7. Reflectie en ontwikkeling


Het programma bestaat uit vijf modules: Module 1. Basisvaardigheden voor het lesgeven en persoonskenmerken Module 2. De docent in een professionele leeromgeving Module 3. De competenties van de docent Module 4. Coaching en collegiale ondersteuning bij de eigen professionele ontwikkeling Module 5. Ondersteuning bij het werkplekleren Naast het deelnemen aan groepsbijeenkomsten werkt u tijdens de cursus in een online leeromgeving die intervisie en intercollegiaal leren ondersteunt en zowel de opbouw als het beheer van uw portfolio faciliteert. Beoordeling Het programma wordt afgesloten met een formele beoordeling van uw portfolio door twee assessoren. Op basis van dit portfolio krijgt u Permanente Educatie (PE-)punten toegekend. Hoe meer PEpunten u vergaart, des te eerder u onderwijsbevoegd bent. Kwalificaties • Het portfolio sluit volledig aan bij de bekwaamheidseisen voor hbo-docenten, zoals vastgelegd in het BKE / BKO. • Voor het mbo sluit het portfolio volledig aan bij de beoordelingscriteria die de lerarenopleiding van Fontys Hogescholen hanteert bij het beoordelen van deelnemers aan het maatwerkprogramma voor Pedagogische Didactische Bekwaamheid.

Studiebelasting De studiebelasting bedraagt 75 fysieke contacturen, 250 uren zelfstudie en een variabel aantal stage-uren. De stage geven wij in overleg met u en de stageschool vorm. Wij adviseren minimaal 16 uur stage per week. De voordelen van POSG • Ontwikkeling van werkneembaarheid resulteert voor u in meer zelfregisserend vermogen, bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief. • U krijgt betere toegang tot de arbeidsmarkt door het uitgebreide netwerk van POSG. • Persoonlijke begeleiding, ondersteuning en arbeidsmarktadvies door een Adviseur Onderwijs. • Via Werken in het Onderwijs kunt u uw onderwijsbevoegdheid aanzienlijk sneller behalen dan via een reguliere docentenopleiding. Het slagingspercentage van ons programma is hoog (70%). • Naast pedagogisch-didactische scholing omvat Werken in het Onderwijs coaching, evaluaties en een stageplaats, waarmee u kennis en ervaring opdoet als docent in een onderwijsorganisatie.


“POSG maakt je bewust van je unieke eigenschappen�


Mijn ervaring met Werken in het Onderwijs van POSG

Marie-Louise van Lieshout Docent voor het programma Werken in het Onderwijs van POSG

Ruim twintig jaar werkte ik bij Fontys Hogeschool. Onderwijsverbetering vormde de rode draad in mijn loopbaan. Als onderwijskundige bracht ik vernieuwingen in de praktijk die we aan tafel bedachten. Nu doceer ik samen met Ton Schouten, voorheen lector en manager Research & Development bij Fontys Hogeschool, in het POSGprogramma Werken in het Onderwijs. Waarbij we de visie delen dat goed onderwijs start vanuit de mens, ofwel ontwikkelingsgestuurd onderwijs. Professionals die deelnemen aan het programma Werken in het Onderwijs zijn experts in hun vakgebied en willen deze kennis overbrengen in het onderwijs. Hoe dit in het werkveld eruit ziet, is voor iedereen anders. Daarom stimuleren wij mensen voorafgaand aan het programma zich breed te oriĂŤnteren. Bijvoorbeeld door bij een mbo-school in de buurt het programma te bekijken en te bedenken hoe hun kennis hier een bijdrage aan kan leveren.

De persoonlijkheid van een docent maakt het verschil. Dit is zelfs wetenschappelijk bewezen. Tijdens het intakegesprek brengen we de persoonlijke kwaliteiten van de professional in kaart. Deze kwaliteiten vormen het uitgangspunt in de individuele begeleiding. Door mensen bewust te maken van hun unieke eigenschappen, ontwikkel je authentiek leraarschap. En wordt iemand de leraar die studenten niet leert, maar stimuleert om te leren. Laatst zei een deelnemer dat het vertrouwen dat wij haar gedurende het programma gaven, haar versterkt in hoe ze voor de klas stond. We zetten deze mensen dus echt in hun kracht.�


Breng uw mensen verder. Met een vliegende start in het onderwijs Werken in het Onderwijs biedt perspectief. Want in twaalf maanden verwerft uw medewerker een startbekwaamheid als vakdocent in het mbo en hbo. Deelname vereist minimaal een geregistreerde en voltooide hbo-opleiding.

Doorloopt uw medewerker het programma succesvol, dan legt deze met een gecertificeerd portfolio de basis voor de definitieve onderwijsbevoegdheid. En kan hij of zij aan de slag in het onderwijs. De lengte van het vervolgprogramma naar de uiteindelijke onderwijsbevoegdheid hangt af van de resultaten en ervaring van een kandidaat en varieert van nul – vrijwel direct bevoegd – tot enkele maanden. In het laatste geval vormt extra praktijkervaring opdoen (meters maken) vaak het hoofdaccent. Een vliegende start met Werken in het Onderwijs Via Werken in het Onderwijs kan uw medewerker zijn of haar onderwijsbevoegdheid aanzienlijk sneller behalen dan via een reguliere docentenopleiding. Het hoge percentage deelnemers (70%) dat er in korte tijd in slaagt een functie als docent te verwerven, sterkt ons in de overtuiging dat ook uw medewerkers via dit programma een vliegende start zullen maken in het onderwijs.

Opbouw van het programma Werken in het Onderwijs wordt geheel begeleid door POSG en begint met: een kennismakingsgesprek met onze Adviseur Onderwijs; een online onderwijsgerelateerde persoonlijkheids-, taal- en rekentest; een reflectie-opdracht door de kandidaat; en een kwalificerende intake door een oud-lector van Fontys Hogescholen. De intake geeft een beeld van hoe succesvol de kandidaat in het onderwijs zal zijn. Na toelating volgt de kandidaat één dag per week een modulair ingericht lesprogramma in pedagogische en didactische vaardigheden. Tegelijk met de scholing doet hij of zij via ‘werkplekleren’ praktische onderwijservaring op in een onderwijssetting.


Studiebelasting De studiebelasting bedraagt 75 fysieke contacturen, 250 uren zelfstudie en een variabel aantal stageuren. Wij adviseren minimaal 16 uur (0.4 FTE) stage per week. De voordelen van POSG • Ontwikkeling van werkneembaarheid resulteert voor de kandidaat in meer zelfregisserend vermogen, bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief. • De kandidaat krijgt betere toegang tot de arbeidsmarkt door het uitgebreide netwerk van POSG. • De kandidaat krijgt persoonlijke begeleiding, ondersteuning en arbeidsmarktadvies van een Adviseur Onderwijs. • Via Werken in het Onderwijs kan de kandidaat zijn of haar onderwijsbevoegdheid aanzienlijk sneller behalen dan via een reguliere docentenopleiding. Het slagingspercentage van ons programma is hoog (70%). • Naast pedagogisch-didactische scholing omvat Werken in het Onderwijs coaching, evaluaties en een stageplaats, waarmee een kandidaat kennis en ervaring opdoet als docent in een onderwijsorganisatie. • Werken in het Onderwijs is desgewenst te combineren met het Mobiliteitsdienstverband van POSG, waarbij uw medewerker bij ons in dienst komt en een betekenisvolle loopbaanstap zet.


“Mede dankzij POSG heb ik weer passie voor mijn werk”


Mijn ervaring met Werken in het Onderwijs van POSG

Suzan Steentjes Actief als docent na het programma Werken in het Onderwijs van POSG

Vanaf 1993 werkte ik voor het Ministerie van Justitie. Eerst binnen het gevangeniswezen, zowel in jeugd- als volwasseninrichtingen. Daarna als Raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Door opleiding en training heb ik me continu ontwikkeld en daardoor kon ik deze carrièrestap maken. Toch kwam ik er steeds meer achter dat de functie me niet helemaal paste. Ik zat steeds meer op kantoor, was met de theorie bezig. Maar ik ben meer een doener dan een denker.

Al mijn praktijkervaring doorgeven aan de jeugd, dat leek me wel iets. Ik werk nu als docent maatschappelijke zorg op het Zadkine college in Spijkenisse. Het voelde meteen vertrouwd om voor de klas te staan. De leerlingen zijn allemaal reuze nieuwsgierig naar al mijn praktijkverhalen. ‘Jij bent als een snoepwinkel voor ze’, zei iemand me laatst. Prachtig vind ik dat. Ik heb weer passie voor mijn werk en daarin heeft POSG een grote rol gespeeld. Suzan Steentjes

Ik ben uiteindelijk gaan praten met mijn werkgever en samen kwamen we tot de conclusie dat het tijd was voor iets nieuws. POSG leek me een goede partij om me daarin te begeleiden. Ook vanwege de zekerheid die ze bieden op het gebied van pensioen. Al snel was ik erg enthousiast over het programma Werken in het Onderwijs. Nooit gedacht dat ik dat nog eens zou gaan doen, voor de klas staan. Ik moest even omschakelen. Gelukkig kreeg ik van POSG de tijd en ruimte om dat te doen.

Voorheen Raadsonderzoeker bij team civiele recht bij de Raad voor de Kinderbescherming, nu docent maatschappelijke zorg op het Zadkine college Spijkenisse


intensieve training

mobiliteit

vrijwillig

individueel

expertiseplaats jobhunt

propositie

arbeidsmarkt service center (24/7 online dashboard)

Werken in het Onderwijs maand 1

maand 2

u 01 u 02 u 03

POSG / Opdrachtgever • toelichting traject • opdrachtbevestiging

reflectie reconstructie carrièreverloop; formulering en toetsing ambitie

01

Adviseur Onderwijs • intake

Trainer • persoonlijkheidstest • vakinhoudelijke competenties

ambitie vertaling ambitie naar cv, arbeidsmarktprofiel en performance

02

oriëntatie focus arbeidsmarkt, (online) netwerken, versterken sollicitatieen acquisitievaardigheden

03

Adviseur Onderwijs

Adviseur Onderwijs

• vaststelling werkneembaarheid • advies opleiding en expertiseplaats

• go / no go

01

02

03

04

Onderwijsinstellingen • verkenning • kennismaking

Trainer • voorbereiding docent (5 modules)

module 1 basisvaardigheden voor het lesgeven en persoonskenmerken

actie ontsluiten netwerken en vacatures; verkrijgen (tijdelijke) opdracht

stageplaats • lesobservatie-evaluatie • begeleiding

realisatie verwerven vast of tijdelijk dienstverband

oriënteer jezelf

profileer jezelf


maand 3

maand 4

maand 5

maand 7

maand 6

tot einde contract u gesprekken met opdrachtgever individuele gesprekken trainingen p keuzegesprek (ruggespraak) « netwerkgesprekken

module 3 de competenties van de docent

module 2 de docent in een professionele leeromgeving

03

Adviseur Onderwijs • voortgang traject • jobhunt

«01

Netwerkgesprek

module 4 coaching en collegiale ondersteuning bij de eigen professionele ontwikkeling

04

Adviseur Onderwijs

• intervisie

p 01

u 02

Adviseur Onderwijs

POSG / Opdrachtgever / werkplek / deelnemer

• individuele gesprekken

uitstroom

introduceer jezelf

module 5 ondersteuning bij het werkplekleren

05

Adviseur Onderwijs

06

Adviseur Onderwijs • eindevaluatie

• evaluatie

• dienstverband (tijdelijk / vast)

realiseer jezelf

brengt mensen verder


“Ik breng een heleboel ervaring mee naar een klas”


Mijn ervaring met Werken in het Onderwijs van POSG

Ilonka van Hoorn Actief als docent na het programma Werken in het Onderwijs van POSG

Ik werkte bij het Ministerie voor Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Bij het Programmabureau Zuidwestelijke Delta gingen we voor een gezamenlijk doel en sloten we de programma’s van verschillende ministeries inhoudelijk op elkaar aan. Een mooie baan: veel samenwerken in projecten en inhoud verbinden. Dat lag me goed. Toen er een reorganisatie kwam, ging ik terug naar regulier beleidswerk. Dat wilde ik niet, dus ik ging op zoek naar een andere uitdaging. Er was al eens eerder een moment geweest dat iemand tegen me zei: onderwijs, is dat niet iets voor jou? Via POSG ging ik op zoek naar ander werk. Mijn coach bij POSG maakte het preciezer en zei: ‘Hbo, is dat niet iets voor jou?’ Dat was een kantelmoment. Ik ben gaan kijken naar het POSG-programma ‘Werken in het Onderwijs’. Dat begint met een profieltest om te checken of je beschikt over de eigenschappen die je nodig hebt om een goede docent te kunnen zijn. Dat bleek het geval. En dat is ook niet zo gek: samen beter worden is in ieder project altijd mijn belangrijkste doel geweest.

Nu ben ik docent bij de Academie voor Bouw en Infra. De cultuur in het onderwijs is gericht op ontwikkeling. Dat bevalt me. Ik merk dat studenten mijn praktijkervaring waarderen: die heb ik in ruime mate en daarmee kan ik theorie levend maken. Dat is ook meteen het grootste verschil met mijn werk voor LNV: mijn doelgroep zit gewoon voor mijn neus. Ik zie meteen het effect van mijn werk en dat werkt heel motiverend. Ilonka van Hoorn Voorheen Senior beleidsmedewerker Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nu docent Watermanagement aan de Academie voor Bouw en Infra, Avans Hogeschool


Vakbekwame professionals als docent in uw organisatie

Werken in het Onderwijs helpt ervaren professionals uit andere vakgebieden om versneld een loopbaanstap naar het onderwijs te maken. Een stageplaats bij een onderwijsinstelling, mogelijk de uwe, maakt hiervan integraal onderdeel uit. In een aantal maanden verwerft de professional een startbekwaamheid als vakdocent in het mbo en hbo. Deelname vereist minimaal een voltooide, geregistreerde hbo-opleiding. Het succes van Werken in het Onderwijs – 70% van de deelnemers heeft in korte tijd een functie als docent verworven – is mede gebaseerd op onze selectie bij aanvang van het programma. Hierdoor kunt u als onderwijsinstelling beschikken over hooggekwalificeerde, vakbekwame professionals als stagiair. Mensen met kennis, ervaring, expertise én een eigen netwerk. Als u een deelnemer aan het programma Werken in het Onderwijs een werkplek biedt, rekenen wij er op dat u hem of haar op de werkplek begeleidt. Tijdens of na het traject kunt u besluiten de deelnemer een dienstverband of een functie op detacheringsbasis – waarbij de deelnemer bij ons in dienst is – aan te bieden. Dit heeft als voordeel dat u de persoon al kent en voor de openstaande vacature geen procedure voor werving en selectie hoeft op te starten. Wat houdt het programma in? Afhankelijk van het loopbaanprofiel van de deelnemer, dat wij inschatten tijdens de intakeprocedure, komen de volgende vormen van werkplekleren in aanmerking: excursie, observatie,

uitvoering van stagelessen en het zelfstandig uitvoeren van lessen onder supervisie. Het is wenselijk dat de docent in opleiding tijdens het werkplekleren in contact komt met meerdere onderdelen van het docentschap, meerdere rollen kan verkennen, verschillende onderwijsvormen kan toepassen en in contact komt met diverse groepen studenten / leerlingen. Zo kan hij of zij al doende de eigen mogelijkheden en beperkingen, specifieke talenten en valkuilen verkennen én ontwikkelen. De deelnemer zorgt voor een neerslag van zijn of haar ervaringen en bevindingen in het digitale portfolio. Belangrijk is dat wij bij de start afspraken maken over de wijze van reflectie en feedback door de praktijkbegeleider. Vergoedingen De docent in opleiding verricht de werkzaamheden bij de onderwijsinstelling tijdens de stageperiode in eerste instantie tegen een stagevergoeding. Reiskosten worden vergoed conform de regelingen voor het personeel van de betreffende onderwijsinstelling.


Opbouw en duur van het programma Werken in het Onderwijs is opgebouwd uit drie fasen1 1. Testen – persoonlijkheidstests en een kwalificerende intake meten de geschiktheid voor het programma 2. Trainen – modulair ingerichte pedagogische en didactische scholing 3. Lesgeven – werkplekleren ter voorbereiding op het docentschap De studiebelasting bedraagt 75 fysieke contacturen, 250 uren zelfstudie en een variabel aantal stageuren. Wij adviseren minimaal 16 uur per week (0.4 FTE, conform de richtlijnen in het onderwijs). Werken in het Onderwijs duurt minimaal 9 en maximaal 12 maanden. Indien u als onderwijsinstelling een stageplek aanbiedt, bespreken we in overleg met u hoe we het praktijkleren vormgeven en in welke intensiteit. Praktijkleren resulteert in de opbouw van PE-punten (Permanente Educatiepunten) voor het digitale portfolio. Werken in het Onderwijs wordt geheel begeleid door POSG. Het programma begint met een kennismakingsgesprek met de Adviseur Onderwijs van POSG, een online onderwijsgelieerde persoonlijkheids-, taal- en rekentest, een reflectieopdracht en een kwalificerende intake door een oudlector van Fontys Hogescholen. Is de kandidaat eenmaal toegelaten, dan volgt hij of zij één dag per week een modulair ingericht lesprogramma in pedagogische en didactische vaardigheden (24 bijeenkomsten). Dit gebeurt onder leiding van ervaren experts, een oud-lector en een 1

3T Onderwijstransfertraject

senior onderwijsconsultant van Fontys Hogescholen. Tegelijk met de scholing doet de kandidaat via werkplekleren praktische onderwijservaring op. De voordelen van POSG-kandidaten • Ontwikkeling van werkneembaarheid resulteert voor de kandidaat in meer zelfregisserend vermogen, bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief. • De kandidaat krijgt betere toegang tot de arbeidsmarkt door het uitgebreide netwerk van POSG. • De kandidaat krijgt persoonlijke begeleiding, ondersteuning en arbeidsmarktadvies van onze Adviseur Onderwijs. • Via Werken in het Onderwijs kan de kandidaat zijn of haar onderwijsbevoegdheid aanzienlijk sneller behalen dan via een reguliere docentenopleiding. Het slagingspercentage van ons programma is hoog (70%). • Onze professionals hebben achtergronden in diverse vakgebieden. Hierdoor kunt u als onderwijsinstelling beschikken over hooggekwalificeerde, vakbekwame professionals als docent. Mensen met kennis, ervaring, expertise én een eigen netwerk. Detachering van POSG Hebt u door een reorganisatie, ziekteverzuim of schaalvergroting te maken met een (tijdelijk) tekort aan docenten? Met detachering van POSG beschikt u op tijdelijke basis over gekwalificeerde docenten, zonder dat u hiervoor nieuwe mensen in dienst hoeft te nemen. Hierbij nemen wij u het juridisch werkgeverschap en alle administratieve lasten uit handen.


“Leraar zijn met hart en ziel”


Mijn ervaring met Werken in het Onderwijs van POSG

Louwe Kater Manager Interim en Onderwijs bij POSG

Het programma Werken in het Onderwijs van POSG is een krachtig programma waarin je binnen een jaar klaargestoomd wordt van beroepskracht tot docent. Het programma is een loopbaanversneller waarin je jezelf leert kennen. Je wordt aangesproken op je intrinsieke motivatie om docent te worden. Leraar zijn met hart en ziel, noem ik dat. Het programma bestaat uit leren en werken. Een paar weken na de start van het programma pas je de verkregen vaardigheden al toe voor de klas. Je wordt continu gereflecteerd. Door docenten van het programma, maar ook door andere deelnemers uit je groep. Zo bouw je een portfolio op waar je ĂŠcht wat aan hebt. Het onderwijs heeft behoefte aan goede docenten met praktijkervaring. POSG slaat die brug tussen het onderwijs en beroepskrachten. Degene die bij ons aangeeft het progamma Werken in het Onderwijs te willen volgen, krijgt een uitvoerig intakegesprek met persoonlijheidsconfiguratie. De voorselectie is streng, je krijgt een realistisch advies of je geschikt bent voor het onderwijs. We toetsen niet alleen je kennis,

maar ook je persoonlijkheid. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat je persoonlijkheid vooral bepaalt of je als docent slaagt. Professionals die bij ons het programma Werken in het Onderwijs hebben gevolgd, zijn succesvol. Tweederde vindt dankzij het netwerk van POSG een passende baan bij een gecertificeerde onderwijsinstelling. Ze zijn toekomstgericht, zoeken de reflectie, hebben kennis van de markt en leveren een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van studenten. In combinatie met het Mobiliteitsdienstverband van POSG behouden deelnemers tijdens het programma hun salaris en andere opgebouwde zekerheden. Voor velen een mooie bijkomstige zekerheid.Over POSG. Visie, missie en werkneembaarheid

Visie De bestaansgrond van POSG is de maatschappelijke relevantie van onze dienstverlening: duurzame loopbaanontwikkeling. Hierdoor halen mensen het maximale uit zichzelf en hun carrière, en vergroten zij hun personele mobiliteit en werkneembaarheid. Zo zijn zij in staat meer te betekenen voor hun naaste omgeving, hun werkgever(s) en de samenleving. Missie De persoonlijke groei en werkneembaarheid van mensen duurzaam ontwikkelen. Zo creëren we zowel voor hen als voor organisaties kansen én oplossingen op het gebied van loopbaanmobiliteit.

Werkneembaarheid De moderne werknemer staat steeds meer aan het vliegwiel van de eigen levensloop. Hij of zij is in toenemende mate werkondernemer. Regisseur van de eigen loopbaan. De komende jaren zal de arbeidsmarkt in het teken staan van zelfregisserend vermogen. Ontwikkeling van werkneembaarheid is hierbij cruciaal, omdat dit resulteert in meer professionele autonomie, bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief. Zo komen mensen op de arbeidsmarkt daadwerkelijk verder. En zijn zij van grotere waarde voor organisaties.
Mobiliteitsadvies / Loopbaancoaching / Interim / Payrolling / Werving & Selectie www.posg.nl / info@posg.nl / 088 330 20 00 / postbus 84 / 5201 AB ’s-Hertogenbosch Amsterdam / Den Haag / ’s-Hertogenbosch / Zwolle


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.