Page 1

LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 1 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) ARTIČE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

122

Neveljavnih gl.: 6

Veljavnih gl.: 116

Zap.št. Kandidat 2 ANTON GAJŠEK 1 BORIS OŽVALD

Št. glasov % glasov 65 56.03 51 43.97

ARTIČE - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

89

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 89

Zap.št. Kandidat 2 SUZANA BOGOVIČ 1 FRANC GORIŠEK

Št. glasov % glasov 61 68.54 28 31.46

ARTIČE - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.: Zap.št. 1 3 4 2

119

Neveljavnih gl.: 3

Veljavnih gl.: 116

Kandidat IVAN KOSTEVC LIDIJA PETAN ROBERT ZORKO IVAN LIPEJ

Št. glasov % glasov 56 48.28 23 19.83 21 18.10 16 13.79

ARTIČE - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

37

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 37

Zap.št. Kandidat 2 MAŠA LILEG - SENICA 1 BRANKO KOVAČIČ

Št. glasov % glasov 30 81.08 7 18.92

ARTIČE - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

57

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 55


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 2 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. Kandidat 1 JANEZ KASTELIC

Št. glasov % glasov 55 100.00

ARTIČE - VOLILNA ENOTA 06 Oddanih gl.:

36

Neveljavnih gl.: 5

Veljavnih gl.: 31

Zap.št. Kandidat 1 BERNARDKA OGOREVC

Št. glasov % glasov 31 100.00

ARTIČE - VOLILNA ENOTA 07 Oddanih gl.:

87

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 86

Zap.št. Kandidat 1 RENATA SLAK 2 VINKO HOSTAR

Št. glasov % glasov 44 51.16 42 48.84

ARTIČE - VOLILNA ENOTA 08 Oddanih gl.:

56

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 56

Zap.št. Kandidat 1 UROŠ PREDANIČ

Št. glasov % glasov 56 100.00

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.: Zap.št. 1 3 4 5 2

253

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 249

Kandidat PETER GREGL JANKO KRŽAN BARBARA ILJAŠ JANEZ KOSTANJŠEK MARINA ŠEKORANJA

Št. glasov % glasov 124 49.80 100 40.16 63 25.30 55 22.09 45 18.07

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

98

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 94


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 3 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. 3 1 2

Kandidat ANTON MEDVED ANDREJA ŽERTUŠ DAVID BABIČ

Št. glasov % glasov 45 47.87 26 27.66 23 24.47

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

73

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 69

Zap.št. Kandidat 1 MARIJA RAJTERIČ

Št. glasov % glasov 69 100.00

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

43

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 41

Zap.št. Kandidat 2 ROMAN ŠEPETAVC 1 SANDI ŠKOF

Št. glasov % glasov 28 68.29 13 31.71

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

40

Neveljavnih gl.: 3

Veljavnih gl.: 37

Zap.št. Kandidat 1 FRANC KELHER

Št. glasov % glasov 37 100.00

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 06 Oddanih gl.: Zap.št. 3 1 2

34

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 33

Kandidat ANDREJ PAVLIN HERMAN PREMELČ JOŽEF GERŠAK

Št. glasov % glasov 13 39.39 11 33.33 9 27.27

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 07 Oddanih gl.:

30

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 30


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 4 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. Kandidat 1 MILAN ZALOKAR

Št. glasov % glasov 30 100.00

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 08 Oddanih gl.:

36

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 36

Zap.št. Kandidat 2 JOŽICA OBRADOVIĆ 1 MIHAEL BALON

Št. glasov % glasov 21 58.33 15 41.67

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 09 Oddanih gl.:

19

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 19

Zap.št. Kandidat 1 JOŽEF MALUS

Št. glasov % glasov 19 100.00

BIZELJSKO - VOLILNA ENOTA 10 Oddanih gl.:

15

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 14

Zap.št. Kandidat 1 MIRAN VERŠEC 2 PETER STERMECKI

Št. glasov % glasov 7 50.00 7 50.00

BREŽICE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.: Zap.št. 1 4 8 5 3 12 10 6 11

1022

Neveljavnih gl.: 76

Kandidat JOŽE BAŠKOVIČ PATRICIA ČULAR ALJOŠA ROVAN NATAŠA ALEKSIĆ PRIMOŽ LEOPOLD RUEH ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ BOŠTJAN LUKEŽ ALENKA DROBNIČ ELICA TOMŠE

Veljavnih gl.: 946 Št. glasov % glasov 490 51.80 484 51.16 467 49.37 406 42.92 403 42.60 393 41.54 387 40.91 362 38.27 349 36.89


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 5 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) 2 MILAN LAZIĆ 7 SIMONA ZUPANČIČ 9 MITJA ŠTANGELJ

339 309 226

35.84 32.66 23.89

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

72

Neveljavnih gl.: 3

Veljavnih gl.: 69

Zap.št. Kandidat 1 IVAN TOMŠE 2 MARJAN PRESKAR

Št. glasov % glasov 43 62.32 26 37.68

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

96

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 95

Zap.št. Kandidat 2 VILJEM GROJZDEK 1 JERNEJ ZORKO

Št. glasov % glasov 70 73.68 25 26.32

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

113

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 111

Zap.št. Kandidat 1 DUŠAN ERHOVNIC 2 MITJA PACEK

Št. glasov % glasov 93 83.78 18 16.22

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

130

Neveljavnih gl.: 44

Veljavnih gl.: 86

Zap.št. Kandidat 1 IVAN LENIČ

Št. glasov % glasov 86 100.00

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

45

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 45


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 6 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. Kandidat 2 VINKO ZLOBKO 1 ALFONZ DUHANIČ

Št. glasov % glasov 33 73.33 12 26.67

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 06 Oddanih gl.:

46

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 44

Zap.št. Kandidat 1 JOŽE JUREČIČ

Št. glasov % glasov 44 100.00

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 07 Oddanih gl.:

43

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 42

Zap.št. Kandidat 2 SONJA BOYD 1 IVAN GOLOB

Št. glasov % glasov 26 61.90 16 38.10

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 08 Oddanih gl.:

69

Neveljavnih gl.: 6

Veljavnih gl.: 63

Zap.št. Kandidat 1 FRANC PAVLOVIČ

Št. glasov % glasov 63 100.00

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 09 Oddanih gl.:

38

Neveljavnih gl.: 5

Veljavnih gl.: 33

Zap.št. Kandidat 1 DARKO KVARTUH 2 MARTIN UNETIČ

Št. glasov % glasov 28 84.85 5 15.15

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 10 Oddanih gl.:

33

Neveljavnih gl.: 4

Zap.št. Kandidat 1 MARJAN KODRIČ

CERKLJE OB KRKI - VOLILNA ENOTA 11

Veljavnih gl.: 29 Št. glasov % glasov 29 100.00


Oddanih gl.:

44

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 40


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 8 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. Kandidat 1 VOJKO PAVLOVIČ

Št. glasov % glasov 40 100.00

ČATEŽ OB SAVI - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.: Zap.št. 1 3 2 4

132

Neveljavnih gl.: 17

Veljavnih gl.: 115

Kandidat ALOJZ ŠKRABL FRANC LES DAVID KRIŽMAN NASTA-PAVLINA LES

Št. glasov % glasov 80 69.57 61 53.04 52 45.22 51 44.35

ČATEŽ OB SAVI - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

78

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 76

Zap.št. Kandidat 1 JOŽE GRUBIČ

Št. glasov % glasov 76 100.00

ČATEŽ OB SAVI - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

20

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 19

Zap.št. Kandidat 1 ANDREJ TOMŠE

Št. glasov % glasov 19 100.00

ČATEŽ OB SAVI - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

54

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 50

Zap.št. Kandidat 1 IGOR BUDIČ

Št. glasov % glasov 50 100.00

ČATEŽ OB SAVI - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

38

Neveljavnih gl.: 5

Zap.št. Kandidat 1 SREČKO PRAH

ČATEŽ OB SAVI - VOLILNA ENOTA 06

Veljavnih gl.: 33 Št. glasov % glasov 33 100.00


Oddanih gl.:

58

Neveljavnih gl.: 9

Veljavnih gl.: 49


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 10 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. Kandidat 1 BENJAMIN JALOVEC

Št. glasov % glasov 49 100.00

ČATEŽ OB SAVI - VOLILNA ENOTA 07 Oddanih gl.:

32

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 31

Zap.št. Kandidat 1 VINKO BAŠKOVČ

Št. glasov % glasov 31 100.00

DOBOVA - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

304

Neveljavnih gl.: 34

Veljavnih gl.: 270

Zap.št. Kandidat 2 ANDREJ HOTKO 1 PETER MOČAN

Št. glasov % glasov 193 71.48 175 64.81

DOBOVA - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

106

Neveljavnih gl.: 19

Veljavnih gl.: 87

Zap.št. Kandidat 1 DUŠAN KOVAČIČ

Št. glasov % glasov 87 100.00

DOBOVA - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

90

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 88

Zap.št. Kandidat 1 JOŽE ŠAVRIČ 2 ROBERT DERŽIČ

Št. glasov % glasov 63 71.59 25 28.41

DOBOVA - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

124

Neveljavnih gl.: 11

Veljavnih gl.: 113

Zap.št. Kandidat 1 MIHAEL BORANIČ

Št. glasov % glasov 113 100.00

DOBOVA - VOLILNA ENOTA 06 Oddanih gl.:

102

Neveljavnih gl.: 7

Veljavnih gl.: 95


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 12 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. Kandidat 1 JANKO KRULC

Št. glasov % glasov 95 100.00

DOBOVA - VOLILNA ENOTA 07 Oddanih gl.:

76

Neveljavnih gl.: 7

Veljavnih gl.: 69

Zap.št. Kandidat 1 ALBIN JURKAS

Št. glasov % glasov 69 100.00

DOBOVA - VOLILNA ENOTA 08 Oddanih gl.:

284

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 280

Zap.št. Kandidat 2 BRANKA STERGAR 1 BOJAN PETELINC

Št. glasov % glasov 215 76.79 188 67.14

GLOBOKO - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

88

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 84

Zap.št. Kandidat 1 DOMINIK KOSI 2 DUŠAN HARAPIN

Št. glasov % glasov 65 77.38 59 70.24

GLOBOKO - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.: Zap.št. 4 2 3 1

21

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 21

Kandidat MARKO SEVNIK MATJAŽ OGOREVC POLONA LEVIČAR BRIGITA BUČAR

Št. glasov % glasov 10 47.62 7 33.33 6 28.57 4 19.05

GLOBOKO - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

125

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 123


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 13 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. 1 2 3

Kandidat MARTINA ŽIVIČ MARJAN KRAJNČIČ BOJAN KOS

Št. glasov % glasov 72 58.54 57 46.34 55 44.72

GLOBOKO - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.: Zap.št. 3 2 1

99

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 97

Kandidat ALEŠ GREGOREVČIČ ALEKSANDER DOVJAK ZDENKA ZUPANČIČ

Št. glasov % glasov 73 75.26 51 52.58 24 24.74

GLOBOKO - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.: Zap.št. 1 3 2

95

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 94

Kandidat RADO NOVAK MIHAEL PETANČIĆ VLADIMIR CIZL

Št. glasov % glasov 58 61.70 50 53.19 44 46.81

JESENICE NA DOLENJSKEM - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

69

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 67

Zap.št. Kandidat 2 ZORAN GAJSKI 1 MATEJ FRIGELJ

Št. glasov % glasov 58 86.57 51 76.12

JESENICE NA DOLENJSKEM - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.: Zap.št. 3 1 2

49

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 47

Kandidat BRUNO HUMEK ROMAN STROJNIK DAMJANA OBRANIĆ

Št. glasov % glasov 33 70.21 21 44.68 19 40.43

JESENICE NA DOLENJSKEM - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

104

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 102


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 14 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. 2 1 3

Kandidat ZDENKA ŽRLIČ BAHČIČ DRAGO MUNIČ ZLATKO LADOVIĆ

Št. glasov % glasov 61 59.80 58 56.86 34 33.33

JESENICE NA DOLENJSKEM - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

14

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 14

Zap.št. Kandidat 1 IVAN FRANKO 2 MIRA BUDIČ

Št. glasov % glasov 9 64.29 5 35.71

JESENICE NA DOLENJSKEM - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

30

Neveljavnih gl.: 3

Veljavnih gl.: 27

Zap.št. Kandidat 1 JOŽE TOMŠE

Št. glasov % glasov 27 100.00

JESENICE NA DOLENJSKEM - VOLILNA ENOTA 06 Oddanih gl.:

53

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 52

Zap.št. Kandidat 2 BOŽIDAR ZORC 1 SILVA PLEJIĆ

Št. glasov % glasov 31 59.62 21 40.38

KAPELE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

65

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 61

Zap.št. Kandidat 1 SANDI KROŠELJ

Št. glasov % glasov 61 100.00

KAPELE - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

97

Zap.št. Kandidat 1 IVAN UREK

Neveljavnih gl.: 18

Veljavnih gl.: 79 Št. glasov % glasov 79 100.00


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 15 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini)

KAPELE - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

48

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 44

Zap.št. Kandidat 1 FRANC HOTKO

Št. glasov % glasov 44 100.00

KAPELE - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

37

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 36

Zap.št. Kandidat 2 STANKO OGOREVC 1 MILENA BAŠKOVČ

Št. glasov % glasov 22 61.11 14 38.89

KAPELE - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

39

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 37

Zap.št. Kandidat 2 IGOR ILJAŠ 1 SLAVKO KEBER

Št. glasov % glasov 27 72.97 24 64.86

KAPELE - VOLILNA ENOTA 06 Oddanih gl.:

44

Neveljavnih gl.: 5

Veljavnih gl.: 39

Zap.št. Kandidat 1 IVAN KROŠELJ

Št. glasov % glasov 39 100.00

KAPELE - VOLILNA ENOTA 07 Oddanih gl.:

74

Neveljavnih gl.: 6

Veljavnih gl.: 68

Zap.št. Kandidat 2 MIRA ŠULER 1 IVAN ROŽMAN

Št. glasov % glasov 57 83.82 46 67.65

KRŠKA VAS - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

243

Neveljavnih gl.: 12

Veljavnih gl.: 231


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 16 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. 5 6 4 2 1 3 7

Kandidat STANISLAV ILC MARKO LUBŠINA FRANC PILTAVER TONČKA TOKIĆ DARJA AVGUŠTIN MATJAŽ AVŠIČ IRENA BAUSOVAC

Št. glasov % glasov 137 59.31 118 51.08 112 48.48 111 48.05 102 44.16 90 38.96 87 37.66

MRZLAVA VAS - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

3

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 3

Zap.št. Kandidat 1 ZLATKO LIPIČAR

Št. glasov % glasov 3 100.00

MRZLAVA VAS - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

29

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 28

Zap.št. Kandidat 1 MATEJA TOMŠE 2 DRAGO ZUPANC

Št. glasov % glasov 23 82.14 22 78.57

MRZLAVA VAS - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

6

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 4

Zap.št. Kandidat 1 MARTIN OŠTIR

Št. glasov % glasov 4 100.00

MRZLAVA VAS - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

72

Neveljavnih gl.: 9

Veljavnih gl.: 63

Zap.št. Kandidat 2 BRANKO BAŠKOVIČ 1 LILJANA ROŽMAN

Št. glasov % glasov 52 82.54 36 57.14

MRZLAVA VAS - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

5

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 5


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 17 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. Kandidat 1 JOŽE GRAMC

Št. glasov % glasov 5 100.00

PIŠECE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

60

Neveljavnih gl.: 3

Veljavnih gl.: 57

Zap.št. Kandidat 2 BRANKO KOSTREVC 1 ALEŠ ZAGMAJSTER

Št. glasov % glasov 46 80.70 38 66.67

PIŠECE - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

49

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 49

Zap.št. Kandidat 1 MATEJ LESINŠEK 2 JOŽE JAGRIČ

Št. glasov % glasov 40 81.63 25 51.02

PIŠECE - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

25

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 24

Zap.št. Kandidat 1 MIHA ŠUŠTERIČ 2 BORIS ŽIBERT

Št. glasov % glasov 17 70.83 7 29.17

PIŠECE - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

75

Neveljavnih gl.: 5

Veljavnih gl.: 70

Zap.št. Kandidat 2 MIHAEL PIKELC 1 TADEJ ŠKOF

Št. glasov % glasov 48 68.57 45 64.29

PIŠECE - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

94

Neveljavnih gl.: 2

Zap.št. Kandidat 4 PETER SKRIVALNIK

Veljavnih gl.: 92 Št. glasov % glasov 54 58.70


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 18 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) 1 DANIJEL STARC 3 NINA MARKOVIČ 2 MITJA OSOJNIK

46 30 13

50.00 32.61 14.13

PIŠECE - VOLILNA ENOTA 06 Oddanih gl.: Zap.št. 2 3 1

107

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 107

Kandidat FRANCI ŽGALIN JOŽE DENŽIČ JOŽE VRANETIČ

Št. glasov % glasov 50 46.73 35 32.71 22 20.56

SKOPICE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.: Zap.št. 4 11 9 2 10 1 6 3 8 5 7

191

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 189

Kandidat JOŽE BAŠKOVIČ MOJCA ŽIBERT TOMŠE STANE BAŠKOVIČ ALENKA POTOKAR NATAŠA KALIN DAVOR KALIN JERNEJ VEGELJ MIROSLAV FERENČAK IRENA RUDMAN ANTON KODRIČ MOJCA BIZJAK

Št. glasov % glasov 125 66.14 120 63.49 116 61.38 113 59.79 105 55.56 100 52.91 95 50.26 88 46.56 80 42.33 75 39.68 64 33.86

SROMLJE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

38

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 38

Zap.št. Kandidat 2 IVANKA PETERKOVIČ 1 MIHAEL SOTLER

Št. glasov % glasov 28 73.68 27 71.05

SROMLJE - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

25

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 25


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 19 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. 3 2 1

Kandidat TEREZIJA PETAN MARIJAN PAVOŠEV MARUŠKA KRAUBLAT

Št. glasov % glasov 18 72.00 14 56.00 8 32.00

SROMLJE - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

20

Neveljavnih gl.: 3

Veljavnih gl.: 17

Zap.št. Kandidat 1 VLADO MOLAN

Št. glasov % glasov 17 100.00

SROMLJE - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.: Zap.št. 4 1 3 2

68

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 68

Kandidat FERDO PINTERIČ IVAN BERTOLE JANEZ VOLČANŠEK MARIJA MAJOR

Št. glasov % glasov 34 50.00 31 45.59 22 32.35 15 22.06

SROMLJE - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.: Zap.št. 1 2 4 3

27

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 26

Kandidat JOŽE KOLMAN STANISLAV PETAN NUŠKA MATJAŠIČ IVAN JURATOVEC

Št. glasov % glasov 16 61.54 13 50.00 8 30.77 4 15.38

SROMLJE - VOLILNA ENOTA 06 Oddanih gl.: Zap.št. 3 1 2

38

Neveljavnih gl.: 0

Kandidat DANICA SUŠA ANTONIJA PINTERIČ VESNA KOZOLE

Veljavnih gl.: 38 Št. glasov % glasov 24 63.16 16 42.11 12 31.58


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 20 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini)

ŠENTLENART - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.: Zap.št. 3 1 2 4

182

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 181

Kandidat BRANKO HERVOL ERIKA KOPINČ SLAVKO ROŽMAN MARIJA SUŠIN

Št. glasov % glasov 129 71.27 83 45.86 63 34.81 25 13.81

ŠENTLENART - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

67

Neveljavnih gl.: 7

Veljavnih gl.: 60

Zap.št. Kandidat 1 DAVID KRŽAN 2 RADO KRŽAN

Št. glasov % glasov 41 68.33 18 30.00

ŠENTLENART - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

144

Neveljavnih gl.: 13

Veljavnih gl.: 131

Zap.št. Kandidat 2 STANKO RADANOVIČ 1 GREGOR GERJEVIČ

Št. glasov % glasov 88 67.18 43 32.82

ŠENTLENART - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.: Zap.št. 9 3 6 1 5 7 2

527

Neveljavnih gl.: 33

Kandidat STANE KOCJAN JOŽEF PODVINSKI VLADIMIRA KEŽMAN MOJCA FLORJANIČ DAVOR LIPEJ IGOR ILOVAR LEONIDA ZAGMAJSTER JOVANOVIĆ

Veljavnih gl.: 494 Št. glasov % glasov 198 40.08 189 38.26 177 35.83 156 31.58 133 26.92 132 26.72 87 17.61


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 21 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) 8 SAŠA DERNAČ 4 DANIEL SMREKAR

83 49

16.80 9.92

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.:

32

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 30

Zap.št. Kandidat 1 JOŽE BARKOVIČ

Št. glasov % glasov 30 100.00

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 02 Oddanih gl.:

18

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 18

Zap.št. Kandidat 1 FRANC GAJSKI

Št. glasov % glasov 18 100.00

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 03 Oddanih gl.:

26

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 25

Zap.št. Kandidat 1 MARIJAN ŽIBERT

Št. glasov % glasov 25 100.00

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 04 Oddanih gl.:

36

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 36

Zap.št. Kandidat 1 MIHAEL PRAH

Št. glasov % glasov 36 100.00

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 05 Oddanih gl.:

17

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 17

Zap.št. Kandidat 1 IVAN ZEVNIK

Št. glasov % glasov 17 100.00

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 06 Oddanih gl.:

24

Neveljavnih gl.: 1

Veljavnih gl.: 23


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 22 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) Zap.št. Kandidat 1 SREČKO ČRPIČ

Št. glasov % glasov 23 100.00

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 07 Oddanih gl.:

2

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 2

Zap.št. Kandidat 1 FRANJO ŠINKO

Št. glasov % glasov 2 100.00

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 08 Oddanih gl.:

35

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 35

Zap.št. Kandidat 1 ANDREJ PRIŠEL

Št. glasov % glasov 35 100.00

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 09 Oddanih gl.:

18

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 16

Zap.št. Kandidat 1 MARTIN MUNIČ

Št. glasov % glasov 16 100.00

VELIKA DOLINA - VOLILNA ENOTA 10 Oddanih gl.:

69

Neveljavnih gl.: 0

Veljavnih gl.: 69

Zap.št. Kandidat 2 IVAN ŠVAL 1 MARTIN ŠEBERLE

Št. glasov % glasov 60 86.96 52 75.36

ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.: Zap.št. 7 1 5 8

1015

Neveljavnih gl.: 84

Kandidat SREČKO ROŽMAN ANDREJA TOMAŽIN MARKO HERCIGONJA JOŽICA BRATANIČ

Veljavnih gl.: 931 Št. glasov % glasov 444 47.69 428 45.97 418 44.90 418 44.90


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 23 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) 6 2 3 4

LUDVIK REZELJ BORIS SAVNIK JURE KROŠL NEVENKA SIMON

415 411 393 387

44.58 44.15 42.21 41.57

VELIKE MALENCE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.: Zap.št. 4 2 5 1 6 3

116

Neveljavnih gl.: 6

Veljavnih gl.: 110

Kandidat EMIL ARH JOŽE PRAH MILAN KREAČIČ ALEN GRAMC VLADKA PRIŠELJ ANTONIJA KOŽAR

Št. glasov % glasov 69 62.73 62 56.36 59 53.64 51 46.36 51 46.36 44 40.00

KRIŽE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.: Zap.št. 2 1 6 3 4 5

62

Neveljavnih gl.: 4

Veljavnih gl.: 58

Kandidat MAJDA BAN SIMON ZUPAN JOŽE OMRZEL DAMJANA SOTOŠEK IVAN GRMŠEK SILVO BRAČUN

Št. glasov % glasov 47 81.03 34 58.62 25 43.10 24 41.38 21 36.21 21 36.21

PEČICE - VOLILNA ENOTA 01 Oddanih gl.: Zap.št. 3 5 9 8

38

Kandidat IVAN OMERZEL DUŠAN GERMŠEK MANI GODLER ALOJZ BOGOVIČ

Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 36 Št. glasov % glasov 28 77.78 27 75.00 22 61.11 21 58.33


LV5_05b Občina: 009 Brežice

Stran: 24 od 21 Datum: 13.10.2010 09:12:13 Čas izr.13.10.2010 09:11

Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse skupnosti v občini) 11 2 7 1 6 10 4

JANEZ PETROVIČ IVANKA GERMŠEK JOŽE ZUPAN DARINKA GODLER IVAN ZUPAN OLGA PETROVIČ ZLATA BOGOVIČ

20 19 16 14 13 12 11

55.56 52.78 44.44 38.89 36.11 33.33 30.56

/skupni  

http://posavje.info/images/stories/2010-10/skupni.pdf

Advertisement