Page 1

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SEVNICA Glavni trg 19/a 8290 Sevnica Številka: 041-0001/2010 Datum: 12.10.2010

POROČILO O UDELEŽBI NA LOKALNIH VOLITVAH V OBČINI SEVNICA

Občinska volilna komisija je na seji dne 11. oktobra 2010 ugotovila naslednjo udeležbo na lokalnih volitvah 2010 v Občini Sevnica, ki so bile izvedene 10. oktobra 2010:

Skupno število volivcev z območja občine: Skupaj glasovalo po imeniku: Skupaj glasovalo s potrdili: Skupaj glasovalo:

14559 7113 0 7113

Procent udeležbe v občini:

48.86 %

Pripravil: Roman Strlekar, univ.dipl.prav. tajnik Občinske volilne komisije Marko LISEC, univ.dipl.prav. predsednik Občinske volilne komisije Občine Sevnica

Vročiti: 1. 2. 3. 4. Vložiti: 1.

županu Občine Sevnica, Občinskemu svetu Občine Sevnica, Državni volilni komisiji, predstavnikom kandidatur. v zadevo.

/101013_porocilo_o_udelezbi-2010  

http://posavje.info/images/stories/2010-10/101013_porocilo_o_udelezbi-2010.pdf

Advertisement