Page 1

3 2017

BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNDTIDNING ENERGIDAGEN LÖ 16.9.2017

SOLENERGI PÅ EGET TAK

FÖRSTÅ SIG PÅ LEDLAMPOR

Evenemanget för hela familjen

Hur ska man komma igång?

Såhär skapar man trivsam belysning

ENERGIDAGEN

Specialnummer


BORGÃ… ENERGI

FOTO: MARIKA KANGASKOLKKA

ETT NATURLIGT VAL.


I detta nummer

14

Energidagen lördagen 16.9 Ärtsoppa, Mumintroll och intressanta energinyheter. Välkommen till vår gårdsfest!

6 8 11

12

4

8

12

LEDARE

SOLPANELERNA ÄR HÄR

BRA, BÄTTRE, LED-BELYSNING

Välkommen på fest.

Miljövänlig tilläggsel med lokalkännedom för såväl egnahemshus, stuga som företagsfastighet.

Både plånbok och natur tackar den som installerar LEDbelysning.

11

16

NNB FIXAR ALLA ELJOBB

ÖPPET HUS BLEV ENERGIDAGEN

Inget eljobb är för litet eller för stort för nygrundade Nylands Nätbyggnad.

Borgå Energi har ordnat familjefesten i över tjugo år!

6 OSLAGBAR FJÄRRVÄRME Fjärrvärmen är bäst i Östnyland, vare sig du bygger nytt eller funderar på ekologiskt uppvärmningsalternativ.


L E DA R E N

Välkommen på fest

Det här numret av Eko handlar om Energidagen, som arrangerades för första gången i samband med Borgå stads 650-årsjubileum för över tjugo år sedan. Då gick tillställningen under namnet Öppet hus, och tanken var, att det skulle förbli en engångsföreteelse. Men dagen var så lyckad att vi bestämde oss för att ta om det. Och så föddes en tradition. FOTO: LOTTA ÅBERG

Årets Energidag ordnas för sista gången här i Borgå centrum. Snart flyttar hela Borgå Energis verksamhet till Auguststranden, och bolaget sätter punkt för sin över hundraåriga historia vid Mannerheimgatan 24. Det är en obetydlig förändring för utomstående, men efter elva år vid spakarna och över tre decennier i huset blickar jag framåt med ett visst vemod. Det är väldigt sällsynt att ett företag verkat så länge på samma adress. Vad allt skulle inte dessa vackra stenhusväggar ha att berätta om seklet som gått! Samtidigt är vi framme vid en naturlig brytningspunkt. Energibranschen förändras med stormsteg och det är både spännande och inspirerande att se hur de förnybara energiproduktionsformerna banar väg för en renare värld. Från våra nya kontorsutrymmen på Tolkis biokraftverk, bolagets kronjuvel, har vi fri sikt in i framtiden. Men först har jag glädjen att bjuda in såväl barn som vuxna till den i rad elfte Energidagen, som går av stapeln lördagen den 16 september. Vi håller tummarna för ett lika strålande väder som tidigare år. Hjärtligt välkommen!

Patrick Wackström verkställande direktör

Borgå Energi -bolagen Mannerheimgatan 24 PB 95 06101 BORGÅ tel. 019 661 411 borgaenergi.fi eko@borgaenergi.fi

Chefredaktör Cilla Mattheiszen

Ombrytning FPW Firmaservice

Redaktörer Nina Fransas Marika Kangaskolkka Pamela Westerlund

Omslagsbild Energidagen 2015 fotograf Greger Grönroos Tryckeri Painoyhtymä Oy

Layout Sherpa

4 Eko 3/2017

Upplaga 32 000


PBE NYHETER

URSPRUNGSGARANTI

UTVECKLING

Endast påvisat förnybart

Åsa lotsar väg till framtiden

VISSTE DU, att Borgå Energi producerar och

BORGÅBON Åsa Hedman, doktor

säljer endast förnybar energi?

i energiteknologi, hjälper före-

Vi är först i Finland med att ha fyllt alla

tag och samhällen att utveckla

EU-krav för energiproduktion för år 2050 redan

hållbara energilösningar. Hon har

nu, årtionden i förväg. All el vi säljer är till 100

fungerat som forskare och företa gare

procent förnybar, utsläppsfri och garanterad

i sitt bolag Sustecon. Hedmans special-

med ursprungsgarantier.

kunnande är hur man tar hänsyn till energieffektivitet i stads-

Ursprungsbevisen garanterar att elen är producerad med förnybara energikällor.

planeringen. Hon fungerar också som rådgivare för företag, som vill uppfylla sina energieffektivitetsmål. – Samarbetet med Borgå Energi handlar om att hitta olika nya serviceformer. Energimarknaden förändras stort just nu och de företag som vågar utveckla sin egen verksamhet utanför de traditionella modellerna, är framtidens vinnare, konstaterar Hedman.

FÖLJ OSS! På Facebook lyfter vi fram både lokala och internationella energinyheter. Vårt Instagram-konto Borgå Energi säljer endast el producerad på sol, vatten, vind och bioenergi från skogen.

tar en titt bakom kulisserna.

STUGELEN

Bryt stugelen från elmätaren, inte huvudbrytaren BRUKAR DU knäppa av elen från huvudströmbrytaren då du lämnar stugan? Gör det hellre med den fjärravlästa elmätaren. Då får vi information om eventuella elfel och kan reparera dem snabbare. Om elen bryts med huvudbrytaren, får vi heller ingen info om den aktuella elförbrukningen, utan är tvungna att fakturera enligt vad vi uppskattar att förbrukningen på årsnivå är. Lätta anvisningar för att bryta elen rätt hittar du här: porvoonenergia.fi/elmatare

Eko 3/2017

5


PBE NYHETER

OSLAGBAR FJÄRRVÄRME Ska du bygga hus eller byta uppvärmningssystem? I Östnyland är fjärrvärmen oftast det allra förmånligaste och miljövänligaste alternativet.

FJÄRRVÄRMESYSTEMET värmer upp ditt hem och ditt vatten på ett energieffektivt sätt. Värmen hålls behändigt på önskad nivå och priset är i det långa loppet ytterst konkurrenskraft igt – i de fl esta fall de facto det förmånligaste jämfört med de fl esta andra uppvärmningssystem. I Borgå och Lovisa produceras fjärrvärmen till nästan 100 procent med förnybar bioenergi av lokalt skogsfl is, som transporteras till anläggningarna från en radie på cirka 100 kilometer. Fjärrvärmen som Borgå Energi producerar är således landets grönaste. Också produktionssiff rorna från den första årshalvan i den nya biovärmeanläggningen i Lovisa var ännu grönare än väntat, då andelen använt biobränsle i fjärrvärmeproduktionen var till och med 99,7 procent. Före den nya centralen togs i bruk låg siff ran på cirka 70 procent. Lovisaborna njuter alltså av landets miljö-

BILD: ISTOCK

vänligaste fjärrvärme.

FJÄRRVÄRMEKARTOR FÖR BORGÅ OCH LOVIISA porvoonenergia.fi/sv/varme/fjarrvarme/fjarrvarmekarta/

ASKOLA

Borgå Energi köpte Askolan Kaukolämpö Oy BORGÅ ENERGI äger nu hela Askolan kaukolämpö efter att bolaget köpte de resterande aktierna av Askola kommun. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä sålde sin tredjedel åt Borgå Energi redan 5.6.2017. Det år 2000 grundade fjärrvärmebolaget producerar och distribuerar fjärrvärme på Monbyområdet. Bolaget har en omsättning på cirka 300 000 och en fjärrvärmevolym på cirka 4 000 MWh. – Borgå Energi har skött om det administrativa sedan starten och också om det dagliga underhållet redan i några år, så för att minska byråkratin och göra saker effektivare var fusionen ett naturligt steg, säger Ari Raunio, verkställande direktör på Askolan Kaukolämpö Oy.

6 Eko 3/2017


PBE NYHETER

Sopor blir till fjärrvärme i Borgå

MILJÖTÄNK

Spara på naturen, byt till e-räkning

Östra Nylands Avfallsservice börjar producera fjärrvärme åt Borgå Energi av den biogas, som föds på Domargård.

VISSTE DU, att du sparar både på energi och miljö då du byter till e-räkning? Mottagning av e-faktura minskar på koldioxidutsläpp och skapar inget avfall, som belastar naturen. Det är lätt att ta i bruk e-räkningen i din egen nätbank. Då får du räkningen i fortsättningen till din nätbank. Gör såhär:

1

– Samarbetet startade redan på 1990-talet, då Borgå Energi producerade fjärrvärme av gaserna som uppstod på

Logga in i din nätbank. Gå till menyn och leta reda på ”e-räkning”, ”e-fakturor” eller ”gör e-avtal”.

2

Välj Borgå Energi Ab som fakturerare.

3

Fyll i de fält som din nätbank ber om. Räkningens igenkänningskod är samma som räkningens referensnummer.

avstjälpningsplatsen. Men tekniken föråldrades, och samarbetet lades på paus då vi började leta efter ett bättre koncept. Med modern utrustning kan vi samla in gasen på ett jämnare sätt, och kan igen köra igång med produktionen av naturvänlig fjärrvärme vid årsskiftet, säger Vesa Heikkonen, som är verkställande direktör på Östra Nylands Avfallsservice. Samarbetet är rätt så ovanligt i fi nska mått. Det distributionsrör som kommer från Domargårds

Då vi har fått anmälan om att du tar i bruk e-räkningen, får du inte längre någon pappersfaktura, utan räkningarna skickas direkt till din nätbank.

avfalls station förlängs, och en ny produktionsenhet byggs i samband med Borgå Energis fjärrvärmecentral. Borgå Energi köper fjärrvärmeprodukten och distribuerar den till sina kunder. FOTO: MARIKA KANGASKOLKKA

Heikkonen är nöjd över att avstjälpningsplatsgaserna tas till vara och att de inte bidrar till klimatförändringen genom att rymma ut i atmosfären. – Att vi får dem som råvara till fjärrvärmeproduktion är en ännu fi nare grej, konstaterar han. – Vår fjärrvärme är redan nu landets renaste, men det hindrar oss inte från att utveckla nya samarbetsmodeller, som ytterligare minskar på ortsbornas ekologiska fotavtryck, konstaterar Ari Raunio, som är chef för värme och produktion på Borgå Energi.

Borgå får inom de närmaste månaderna två nya laddningsstolpar. På bilden stolpen vid Gamla Helsingforsvägen.

ELBILAR

Nya laddningsstolpar för elbilar till Borgå BORGÅ ENERGI installerar två nya laddningsstolpar för elbilar i centrala Borgå; den ena på Ågatan intill Runebergsesplanaden, den andra framför Konstfabriken. Det finns jämförelsevis många laddningspunkter i Borgå redan nu, och efter nyinstallationerna stiger antalet Borgå Energis laddningsstolpar till sex.

Kommunernas avfallsstationer samlar och återanvänder sopor. Därför byggs en ny biogasanläggning i Borgå, säger Vesa Heikkonen. Foto Lotta Åberg

Eko 3/2017

7


Solenergi klart grönast TEXT Marika Kangaskolkka FOTO Lotta Åberg

ENERGIDAGEN

Utställare 8 Eko 3/2017


SOLENERGI

I Finland är sommar och tidig höst högsäsong för installering av solpaneler. Under en arbetsdag installerar Borgåföretaget Playgreen ett användningsklart solpanelsystem för ett egnahemshus.

laygreen installerar solkraftverk för företag och privatpersoner i hela södra Finland. Bolaget har utfört också större stugprojekt i till exempel Mäntyharju eller Lappland. Förutom i Borgå, har företaget kontor även i Helsingfors och Åbo. – Det uppstod ett behov att göra något för miljön, att pröva på något nytt, beskriver Jouni Penttinen, verkställande direktör på Playgreen Finland Oy, sina känslor för snart tio år sedan som ledde till att företaget grundades.

P

SOLEN RÄCKER TILL I FINLAND I Finland använder vi elektricitet mest under dagtid och då skiner ju solen. Det har räknats ut att om sommaren, tack vare våra långa ljusa sommardagar, kan man i södra Finland producera lika mycket solel som till exempel i norra Tyskland. Tidigare påståenden om att det inte lönar sig att producera solenergi i Finland har enligt de senaste decenniernas statistik visat sig vara osanna. Solenergin lämpar sig även för uppvärmning, men i dag är solel den mest förädlade formen, och installeringarna

av solfångare för att värma vatten har avtagit. BÄSTA TIDEN FÖR INSTALLERINGAR – Den mest livliga installeringsmånaden för egnahemshus är september. Då vill kunderna ha installeringarna gjorda innan vintern kommer samt utnyttja hushållsavdraget, berättar Penttinen. Den bästa tiden för installation är från mitten av mars, då snön har smultit från taken, till slutet av oktober. Om vintern varit mild och snöfattig har vi någon gång installerat i januari-februari, men då har det oftast varit frågan om ett platt tak på en företagsfastighet, fortsätter Penttinen.

Playgreens verkställande direktör Jouni Penttinen tror på en ren, utsläppsfri och energieff ektiv elproduktion.

Eko 3/2017

9


SOLENERGI

Playgreens montÜrer pü ett tak i Borgü. Antalet paneler kan optimeras enligt elfÜrbrukningen, men münga kunder lüter pü en güng installera  era paneler eller sü münga att de täcker hela taket. Pü lüng sikt är detta oft ast lÜnande.

Solkraftverket levereras enligt principen nyckelfärdigt. Efter kundkontakten tar Playgreen med hjälp av flygbilder och kartapplikationer, reda pü var kundens hus är, i vilka vädersträck taken är riktade och om det fi nns nügra stÜrre skuggande hinder. Med ett besÜk pü platsen säkerställs den preliminära planen och arbetsmängden uppskattas. Därefter für kunden en offert. När offerten är godkänd sätter installeringen av solpaneler pü egnahemshustaket igüng, vanligen inom ett par veckor frün beställning. Själva installeringsarbetet pü egnahemshus eller stugor gÜrs i regel pü en dag, hÜgst pü en och en halv. BÖR TAKET FIXAS PÅ FÖRHAND? Ofta är garagetaket mer lämpat fÜr panelerna än boningshusets tak med sina taklyktor och vinklar. Tekniskt sett lyckas installeringen lika bra süvitt garaget bara är kopplat till samma elmätare. Takets bärkraft bÜr klarläggas. Om taket tül att människor rÜr sig där sü kan man sätta upp paneler. Münga kunder gÜr underhüllsarbeten pü sina tak innan monteringarna, men det är inte

10 Eko 3/2017

alltid nÜdvändigt. Särskilt onÜdigt är det att müla takytan där panelerna skall komma. – I själva verket skyddar solpanelerna taket. Olika takmaterial har egna fästanordningar och ställningarna bÜr alltid vara av aluminium. Med tanke pü vüra väderleksfÜrhüllanden i Finland lÜnar det sig inte att pruta pü materialen. Vi har sett hafsigt gjorda monteringar och fi ffel, dessa kan leda till miljonbelopp i vattenskador när taket bÜrjar läcka, summerar Penttinen. Ett pülitligt fÜretag som gÜr professionella installeringar är ett säkert kort. Playgreen är ett litet fÜretag, som är smidigt och flexibelt. Vüra installeringar är garanterat säkra och vür kundnÜjdhet är pü en mycket hÜg nivü, tillägger han. – MiljÜaspekten är fÜrvünande nog inte huvudorsaken till att kunderna väljer ett eget solkraftverk. Däremot framhävs Ünskan om att själv kunna producera el med ny teknik samt Üka pü fastighetens värde, berättar Penttinen om fÜretagets kunderfarenheter. Solpanelerna behÜver mycket lite underhüllsarbete, vilket fÜr en del kun-

der verkar vara rent av en besvikelse. Men istället kan man i realtid fĂślja med elproduktionen och -konsumtionen samt se hur mycket el man kan sälja till elbolaget. SOLPANELEN TĂ…L TIDENS TAND Solpanelernas utveckling har nĂĽtt sin kulmen. Pris- och kvalitetsnivĂĽn pĂĽ panelerna är nu ultimat, sĂĽ utvecklingsarbetet koncentrerar sig pĂĽ lagring av elen. FĂśr den som bor i egnahemshus är det dock irrelevant, eftersom den el som man inte själv konsumerar säljs. – I Finland har vi erfarenheter av solpaneler som har installerats redan pĂĽ 1980-talet och de fungerar än. Man kan alltsĂĽ säga att panelen hĂĽller i minst 40 ĂĽr. Garantin är till och med 25 ĂĽr, och dĂĽ ĂĽterbetalningstiden pĂĽ bĂĽde paneler och installeringsarbetet har fĂśrkortats sĂĽ är utgĂĽngsläget mycket bra, säger Penttinen. Playgreen installerar även laddningsstationer fĂśr elbilar. FĂśretaget kĂśpte sin fĂśrsta elbil 2011 och har sedan dess själv producerat solel fĂśr bilfärderna, helt i enlighet med fĂśretagets grĂśna värden. đ&#x;”˛


E L I N S TA L L AT I O N E R

ELJOBB PĂ… LAND, TILL HAVS OCH I LUFTEN TEXT Cilla Mattheiszen FOTO Marika Kangaskolkka

ylands Nätbyggnad (NNB) bÜrjade sin verksamhet pü vüren och hjälper büde kommuner, fÜretag och privatkunder med i princip allt som har med elektricitet att gÜra. Nätbyggnad är bolagets specialkunnande, men fi xar ocksü annat frün luftledningar till vägguttag. – Sommaren var en arbetsdryg period. Vi monterade utomhusbelysning, byggde tomtcentraler fÜr nya egnahemshus och lokaliserade och reparerade kabelfel. Vi fungerade ocksü som entreprenÜrer üt energibolag, säger NNB:s verkställande direktÜr Kaj Ljungberg. Bolagets eldistributionstjänster täcker helheter pü 0,4–20 kV inklusive material och verkar fÜr tillfället fÜrutom i hemkommunen Borgü ocksü i Kervo, Sibbo, Borgnäs och Lovisa. Ljungberg tror ändü att bolagets breda tjänstrepertoar hämtar kunder ocksü frün andra orter redan under hÜstens lopp. Bolaget klarar av exempelvis ocksü havstransporter och besvärliga trädfällningar.

N

đ&#x;”˛

ď ˝ď€ Stefan Bergholm frĂĽn NNB installerar ett tillfälligt fjärravläst elskĂĽp fĂśr en kund som ska renovera sitt hus.

TJĂ„NSTER

ENERGIDAGEN

Utställare • Byggnad, reparation och underhüll av elnät och utomhusbelysningsnät • Eldistributions- och reparationstjänster • Tillfällig arbetsplatsstrÜm och reservkraft • Kabelvisningar samt lokalisering och reparation av kabelfel, kablar 0,4–20 kV • Tomtcentraler med full service-principen • Mindre elinstallationer inomhus • Lyft -, transport- och trädfällningstjänster

Överraskande elfel? Bygger du? BehÜver du gatubelysning eller tillfällig arbetsplatsstrÜm till ditt evenemang? Nylands Nätbyggnad stür till tjänst med elexpertis i alla sorters elärenden.

Eko 3/2017

11


Ledilamppu tuo säästöä.

LÄTT ATT BYTA TILL LED TEXT Marika Kangaskolkka FOTO Lotta Åberg ENERGIDAGEN

Utställare

Belled Oy levererar enligt kundens behov skräddarsydda ledbelysningssystem för både inomhus- och utomhusbruk. I paketet ingår också planering, installation av solpaneler samt Borgå Energis elavtal. 12 Eko 3/2017

B

elled Oy riktar sig främst till företagskunder, men verkställande direktör Johan Malmgren ger även bra tips för ledbelysning i hemmen. – Det ger en inbesparing på minst 50 procent av armaturens elförbrukning, om man byter ut den gamla ljuskällan till en ledlampa. Det fi nns dock stora skillnader i kvalitet på ledlampor till salu. Det lönar sig att välja modeller av välbekanta tillverkare, berättar Malmgren.


L E D B E LY S N I N G

VAD STÅR DET PÅ FÖRPACKNINGEN? Informationen pü lampfÜrpackningen underlättar valet av lampa. Här ett exempel pü fÜrpackning.

FärgĂĽtergivningstal ď ˝ Antal tändningar ď ˝ď ˝

KĂ„LLA: MOTIVA

ENERGIKLASSER De bästa ledlamporna energiklassas som A++ och A+. Traditionella lügenergilampor är vanligen klass A.

ď źď€ Energiklass

Dimbarhet ď ˝

RundstrĂĽlande halogenlampor har energiklass C. De flesta ledlampor är klass A+, och är ungefär 30 % effektivare ď źď€ EnergifĂśrbrukning/1000

5 000 K

Kall vit

4 000 K

Neutral

3 000 K

Varm vit

ď źď€ Ljusstyrka ď źď€ EnergifĂśrbrukning ď źď€ Livslängd

än A-klassade lügenergilampor. EnergifÜrbrukningen meddelas i kilowattimmar per 1 000 fÜrbrukningstimmar, som är det genomsnittliga antalet fÜrbruknings-

ď€ ď žď€ Färgtemperatur

2 700 K

h

Dagsljus 5 500 K GlĂśdlampa 2 700 K Halogenlampa 3 000 K

ď€ LysrĂśr 2 700 – 6 500 K KompaktlysrĂśr 2 700 – 4 000 K LED-lampa 2 700 – 6 500 K

timmar fÜr en lampa i hemmet. Källa: lampputieto.fi

www.lampputieto.ďŹ

Lampans energiklass fi nns märkt pü fÜrpackningen och den bÜr vara minst A+. Ledlampor har samma ljusfärger, det vill säga färgtemperaturer (kelvin), som de gamla glÜdlamporna, sü det finns en ledlampa fÜr varje behov.

ür, samt den lüga energifÜrbrukningen. – Besparingarna garanterar att lamporna betalar sig tillbaka pü 2-3 ür. Det behÜvs heller inget mer underhüll av lamporna än normal dammtorkning, berättar Malmgren.

SMARTA TIPS FÖR HEMMET – Ett nytt tips är att installera en armatur med led-list till exempel i kÜket, och med dimmer justera färgtemperaturen steglÜst. Pü morgonen kan lampan användas som energilampa om färgen justeras upp till 5 000 kelvin. Pü kvällen igen är det skÜnt att slappna av i ett mysigt sken under 3 000 kelvin, tipsar Malmgen. Utvecklingen av ledlampor har gütt framüt med storm steg och i dag är pris- och kvalitetsnivün skälig. Det fortfarande hÜgre infÜrskaffningspriset pü ledlampor jämfÜrt med traditionella lampor uppvägs av ledlampans lünga livslängd som kan vara upp till 15–20

ETT SKRÄDDARSYTT BELYSNINGSSYSTEM Belleds samarbetskompanjoner har stora utbud av olika slags ledbelysningssystem. Belysningen i kundens fabrik eller kontor planeras utgüende frün vilken ljusstyrka och hur vitt sken det behÜvs vid olika arbetsbord och arbetspunkter. – Dü belysningen inne eller ute fÜrnyas, lÜnar det sig att byta ut hela systemet till ett ledanpassat. Visst kan man endast byta ut glÜdlampan till en ledlampa, men dü den gamla armaturen ofta är lite trüng stiger temperaturen i den och det igen fÜrkortar ledlampans livslängd. I saneringsprojekt är det

enkelt att räkna ut hur stor energifĂśrbrukningens besparing blir i jämfĂśrelse med det gamla systemet. Men fĂśrstĂĽs gĂśr vi ocksĂĽ belysningssystem fĂśr nybyggen, säger Malmgren. FINANSIERINGSLĂ–SNING – Vi erbjuder även fi nansiering enligt leasing modell, det vill säga kunden gĂśr mĂĽnatliga avbetalningar och kan pĂĽ sĂĽ sätt använda den energieffektivare belysningens besparingarna till sin egen produktion, fĂśrklarar Malmgren. Belled är ett ungt fĂśretag, men dess olika samarbetspartner har lĂĽng erfarenhet och mycket specialkunnande. Malmgren, med tidigare arbetshistoria inom ledbelysning, har skapat ett fungerande nätverk av ledtillverkare som kompletterar varandra. PĂĽ sĂĽ sätt hittas ett lämpligt belysningsalternativ fĂśr varje kund. Belled utvidgar som bäst sitt fĂśrsäljningsnät att täcka hela Finland. đ&#x;”˛

Eko 3/2017

13


Välkomna!

ENERGI

DAGEN

LÖRDAG 16.9.2017 MANNERHEIMGATAN 24 KL. 10–13

Se och göra Brandbil, eldsläckning och Röda Korsets ambulans.

Mumintrollen och Benny Törnroos Kl. 10.30 och 12.00

14 Eko 3/2017


Solpaneler och led Hyra solpanel i solenergipark eller köpa till eget tak? Playgreen och Borgå Energi ger råd. Belled ger info om ledbelysning.

Nylands Nätbyggnad Lyftkran, fordon och utrustning. Bekanta dig med installationstjänsterna.

Ladda elbilen Virtapiste Ab visar laddningsstolpar. Elbil på plats.

Vi bjuder på Ärtsoppa, kaffe med dopp, ballonger och ansiktsmålning.

Eko 3/2017

15


HISTORIA

Nina Fransas som arrangerar Energidagen njuter fullt ut av den trevliga stämningen. Här tilsammans med Sniff från Mumindalen.

ENERGINS DAG Få saker är så närvarande i allas vardag, men samtidigt ändå så osynligt, som värme och el. Därför firar vi energin med en egen dag! TEXT Cilla Mattheiszen FOTON Greger Grönroos

arför öppet hus på ett energibolag, kanske någon frågar sig. Svaret är enkelt. Få saker är så närvarande i allas vardag, men samtidigt ändå så osynligt, som värme och el. På Energidagen har vi fått träffa våra kunder personligen, konstaterar Nina Fransas, som håller i trådarna för arrangemangen. – Det började med öppet hus samma dag som Borgå stad fyllde 650 år, alltså för 21 år sedan. Då hette evenemanget

V

16 Eko 3/2017

Öppet hus, men ganska få andra saker har förändrats sedan dess, berättar Fransas, som jobbar som marknadsföringskoordinator på Borgå Energi. Sedan år 1996 har publikdagen ordnats oavbrutet vartannat år, och varje gång har besökarna räknats i flera tusental. Men i höst är det lite speciellt, med tanke på att bolaget,

KIPINÄGnistan var Borgå Energis personaltidning. I numret 2–3/99 berättas om Energidagens program. Nu sköts den interna informationen via bolagets Intranet.


HISTORIA

Eko 3/2017

17


År 2010, dü Borgü Energi fyllde 110 ür, hade evenemanget redan blivit tradition och gürden fylldes med bekanta ansikten: Mumin, husdjur, brandkür, dansband och sü vidare. Taidetehtaan Tanssikoulu uppträdde med fartfyllda nummer och mellan verserna kunde publiken bekanta sig med elbilar och elmoped.

2008 som opererat pü samma adress sedan 1903, kommer at flytta frün stadskärnan till Auguststrands kontorsfastighet invid biokraftverket i Tolkis och det gamla stenhuset som agerat kontor- och kraftverksbyggnad i alla ür kommer att säljas. – Vi som jobbar här tar det litet som en avskedsfest fÜr Mannerheimgatan 24. Men kanske det blir inflyttningsfest i Tolkis nästa güng, ler Fransas. NYHETER OCH MUSIK Pü nittiotalet vid kommunsammanslagningstider var den fria elmarknaden, energiskatten och elpriset de heta diskussionsämnena pü Öppet hus -dagen. I matsalen serverades kaffe. Ensto visade upp sina utebelysningsarmaturer, Panasonic presenterade luftvärmepumpar och Seteherm värmeväxlare. År 2005 steg Benny TÜrnroos upp pü scen med sina mumintroll och sedan dess har den populära Muminshowen varit en självklar del av Energidagsfi randet. Borgünejdens Dragspelsklubb uppträdde och turisttüget kÜrde non-stop mellan stadshuset och Borgü Energi. År 2008 lärde Ebbo FBK besÜkarna att släcka eldsvüda och de fyrfotade vännerna frün HembÜle husdjurspark fascinerade de minsta. Trollkarlen Teemu bjÜd pü trollkonster och bandet Kuunsilta stod fÜr musiken. – Maten smakade helt tydligt väldigt gott, fÜr det var oavbruten kÜ till soppstündet, minns Fransas.

PUBLIKREKORD ATT VÄNTA År 2015 blev det rekordpublik, närmare tre tusen personer. Ärtsoppan tog slut och kaffe kokades pü lÜpande band dü publiken bekantade sig fÜrutom med Borgü Energis stora arbetsbilar ocksü eldsläckning, sjÜräddning och ambulansens vardag. – Vi har varje ür fütt tack fÜr det att tillställningen är gratis fÜr alla. Vi har satsat speciellt pü barnen men fÜrsÜker alltid ocksü hitta pü nügot nytt, aktuellt och intressant, konstaterar Fransas.

I ĂĽr har BorgĂĽ Energi bjudit in sina samarbetspartners, solpanelleverantĂśren Playgreen Finland, LED-belysningsfĂśretaget Belled, Nylands nätbyggnad samt laddningsoperatĂśren Virtapiste, som erbjuder laddningsservice fĂśr elbilar. Programmet bĂśrjar klockan tio. đ&#x;”˛

2015 18 Eko 3/2017

Profile for Porvoon Energia

Pbe lehti eko energidagen 032017 sv  

Pbe lehti eko energidagen 032017 sv  

Advertisement