Rauman Sataman käsikirja 2020 handbook

Page 1

K Ä S I K I R J A 20 2 0 H A N D B O O K W W W. P O R T O F R A U M A . C O M / H A N D B O O K


Tuonti / Vientivarasto

Import / Export Shed

Öljy/Kemikaliosäiliö

Oil/Chemical tank

Sivupo

Toimisto

Office

Aita

Fence

Erikois

Tuontivarasto

Import warehouse

Konttiterminaali

Container Terminal

Hätäpo

Vientivarasto

Export warehouse

Muu rakennus

Other building

Talous

1

2

A

3

4

5

6

7

8

100m

200m

100m

200m

Saukko 0

0

B

Uutta kenttää 2021 New Area 2021

C

Medlog Rauma/ MSC Logistics Oy

D

P3 495 m

P2 12,00

12,00

36. P1 10,20

Chemec Oy

KL 2

Autovaaka Weigh Bridge

H

-(12,0)-

49.

Autopalvelupisteet Truck Service Points D1 D2

Konttiterminaali Container Terminal

Mantsinen Group Ltd Oy 44.

Rauman Satama varikko Port of Rauma Depot

Seamens Club / Merimieskirkko

18.

19. 192 m Ro-Ro 6 10,00

51.

Euroports Rauma Oy

14. 20.

Ro-Ro 7 12,00

42.

52.

Autopalvelupisteet T1 Truck Service Points T2

205 m

Pikisaari

50.

520 m

Konttilaituri Container berth

G

IMO

Liettämöt Slurry Plants

10,00 KL 1

12,00 -(12,0)KL 3

Arctic Container Oy

Depot Service Rauma Oy

Petäjäs

39.

5,90 21.

34.

35.

37.

38. Suomen Viljava Oy

E

- (5,90) -

Depot Service Rauma Oy

Euroports Rauma Oy

Sauna Koulutustila

F

Euroports Rauma Oy

Iso-Hakuni 185 m Ro-Ro 5 10,00 -(10,0)-

127 m Ro-Ro 3 8,3

-(9,0)-

I

J Järviluoto

Steerprop Oy Rauma Sh

4

15.

2. 252 m

223 m Ro-Ro 4 10,00

45. 46.

Rauma Terminal Services Oy

16.

17.

Kongsberg M Finland

Ro-Ro 2

9. 10. Hakuni 7,0

Keskussat Central Har

20 23

21

6,5

193 m 6,80 -(8,50)8,50


ortti

Secondary gate

Kokoontumispiste

Assembly Point

skuljetusportti

Gate for high- / long/ wide transport Emergency exit gate

Hätäsuihku

Emergency Shower

Helikopterin laskeutumispaikka

Helipad

Domestic waste collection points

Vartioitu tasoristeys

Railway crossing with barrier

Vartioimaton tasoristeys

Railway crossing

ortti

sjätepisteet

9

10

11

12

13

14

Kantasataman pääportti / Main Gate Hakunintie 28 FI-26100 Rauma N 61° 08,0’ E 21° 28,0’ INFO / WC / Suihku Shower / 24 h Kahvila / Cafeteria Tulli / Customs LOP – Traffic Information (Euroports) Nurminen Logistics Euroports Logistics Oy

42

Maritime Oy

41.

40. Service Center

3.

tama rbour

0

4.

8. 160 m Ro-Ro 1

5. 17

Rauma Keskusta Downtown 2 km

7. 347 m 8,20

16

6.

Rauma Terminal Services Oy

17

Logistikas Schenker/ Kiitolinja Oy 39

8,20

4,90

ME Group Kalasatama Fishing harbour

Kallistuslaituri

3,00

Chemical 1

Turku VT 8

-(5,00)5,00

Baltic Tank Oy 1

Samat Nordic Oy 25

7

Kiilto Oy

Chemical 2

Öljylaituri Oil Berth

Kallistuslaituri

Suomen Akkukeräys Baltic Tank Oy

Baltic Tank Oy

Laitsaari 15

Logistikas

Autovaaka Weigh Bridge Delete Puhdistuspalvelut Oy

Depot Service Rauma Oy NESTE Euroports SHELL Rauma Oy

11.

TEBOIL

Rauman KTK Pori/Turku VT 8 Hakunintie Tampere VT 12

Logistikas

Rauman Satama Oy, Toimisto Port of Rauma Ltd / Office

20

41

y hipping Oy

31. 32.

15

Suojan laituri

Merenkulun yksiköt Maritime Institute

2

Rolls-Royce Oy Ab Kongsberg Maritime Finland Oy

Martinkari

Seaside Industry Park

Portti/Gate

Seaside Industry Park

Kartta ei sovellu navigointiin / Map is not suitable for navigation 02/2020


SATAMAKÄSIKIRJA / PORT HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook

ANNA PALAUTETTA / GIVE US FEEDBACK

SÄÄ SATAMASSA / WEATHER IN PORT LAIVALISTA / VESSEL LIST www.portofrauma.com


SISÄLTÖ

CONTENT

RAUMAN SATAMA OY HENKILÖSTÖ ��������������������������� 6

PORT OF RAUMA LTD PERSONNEL ��������������������� 6

TIUKKA INVESTOINTITAHTI JATKUU RAUMALLA �� 8

RAPID INVESTMENT PACE CONTINUES IN RAUMA ��8

PETÄJÄS 4 LAAJENNUSHANKE ��������������������������������� 10

PETÄJÄS 4 EXPANSION PROJECT ��������������������10

OHJEITA SATAMA-ALUEELLA LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN ������������������������������������������������������������ 14

INSTRUCTIONS FOR MOVING AND WORKING IN THE HARBOUR AREA �������������������������������������� 14

TYÖSKENTELYSSÄ HUOMIOITAVAA ��������������������������������������������������������������� 18

THINGS TO TAKE INTO ACCOUNT WHEN WORKING ������������������������������������������������������������������ 18

TÄYDEN PALVELUN SATAMASI ���������������������������������� 23

YOUR FULL SERVICE PORT ��������������������������������� 23

VÄYLÄT ������������������������������������������������������������������������������ 27

CHANNELS ��������������������������������������������������������������� 27

SÄÄNNÖLLINEN LIIKENNE RAUMALTA 2020 ������� 28

REGULAR TRAFFIC FROM RAUMA 2020 �������� 28

RAUMAN SATAMAN TILASTOJA �������������������������������� 30

PORT OF RAUMA STATISTICS ����������������������������� 30

RAUMAN SAAVUTETTAVUUS MAANTEITSE �������� 34

REACHABILITY OF RAUMA BY ROAD �������������� 34

EUROPORTS RAUMA ON ASIAKASLÄHTÖINEN SATAMAOPERAATTORI ��������������������������������������������������36

EUROPORTS RAUMA IS A CUSTOMERCENTERED PORT OPERATOR �� 36

RAUMA – KAHDEN MAAILMANPERINTÖ­­KOH­TEEN SATAMA ��������������������������������������� 40

RAUMA – THE CRUISE PORT OF TWO WORLD HERITAGES ����������������������������������� 40

TEOLLISUUSPUISTO ON RAUMAN MERIKLUSTERIN KESKUS �������������������������������������������� 44

INDUSTRY PARK IS THE HUB OF THE MARITIME CLUSTER IN RAUMA ����������������������� 44

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRI-LIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET ����������������������������������������������� 50

GENERAL CONDITIONS OF THE NORDIC ASSOCIATION OF FREIGHT FORWARDERS ��� 50

VAKIOLAIVAUS­EHDOT 2008 ���������������������������������������� 71

STANDARD SHIPPING TERMS 2008 ����������������� 71

INCOTERMS 2020 ���������������������������������������������������������� 79

INCOTERMS® 2020 ������������������������������������������������ 79

VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS ��������������������� 84

IMDG CLASSIFICATION ����������������������������������������� 84

LOGISTIIKKA SANASTO ������������������������������������������������� 94

LOGISTICS GLOSSARY ������������������������������������������ 94

MERIKULJETUKSEN KÄSITTEITÄ ��������������������������� 100

SHIPPING CONCEPTS ����������������������������������������� 100

KONTTIEN MITTOJA ���������������������������������������������������� 106

CONTAINER SPECIFICATIONS �������������������������� 106

KONTITUS �������������������������������������������������������������������������107

CONTAINER PACKING ����������������������������������������� 107

SATAMAKÄSIKIRJA KELTAISET SIVUT / YHTEYSHAKEMISTO ���������������������������������������������������� 126

PORT HANDBOOK YELLOW PAGES / CONTACTS �������������������������������������������������������������� 126

KULJETTAJAN MUISTILISTA ENNEN SATAMAKÄYNTIÄ ���������������������������������������������������������� 138

DRIVER’S CHECK LIST BEFORE PORT VISIT �������������������������������������������� 138

®

RAUMAN SATAMAN KARTTA ���������������ETUKANNEN SISÄOSASSA

RAUMA HARBOUR MAP ���������������������������INSIDE THE FRONT COVER

RASKAAN LIIKENTEEN SUOSITELTAVAT REITIT ������������������������������������������ TAKAKANNEN SISÄOSASSA

RECOMMENDED ROUTES FOR HEAVY TRAFFIC ����������������������������������������������� INSIDE THE BACK COVER

JULKAISIJA: RAUMAN NUORKAUPPAKAMARI 2020 VASTAAVA TOIMITTAJA: OUTI KAARINA HOLMBERG PAINO: EURA PRINT OY TAITTO: JABADABADUU


RAUMAN SATAMA OY HENKILÖSTÖ

PORT OF RAUMA LTD PERSONNEL

Hannu Asumalahti

Toimitusjohtaja Managing Director and CEO +358 50 303 9700

Timo Metsäkallas Tekninen johtaja Technical Director +358 50 303 9706

Antero Mäkilä

Työpäällikkö Construction Manager +358 40 828 0284

Esa Vuori

Liikenne- ja turvapäällikkö Harbour Master and Port Security Officer +358 50 303 9704

6

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Ari Ahlfors

Talouspäällikkö Finance Manager +358 50 598 9308

Katja Kujala

Toimistopäällikkö Head of Office +358 50 552 0059

Lauri Isberg

Satamavalvonnan työnjohtaja Port Control Foreman +358 50 325 2281

Esa Oksanen

Kunnossapidon työnjohtaja Maintenance Foreman +358 45 235 4520

etunimi.sukunimi@portofrauma.com

firstname.lastname@portofrauma.com

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

7


TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS:

CEO’S MESSAGE:

TIUKKA INVESTOINTITAHTI JATKUU RAUMALLA

RAPID INVESTMENT PACE CONTINUES IN RAUMA

Petäjäksen laajennushankkeet ovat osa kokonaisuutta, jolla Rauman Satama Oy luo edellytyksiä Raumalle suunnitellun suursahan tuotannon laivaamiseen. Alueita riittää myös muuhun käyttöön. Vuonna 2019 valmistuneet Petäksen kenttäalueiden vaiheet 2 ja 3 ja satamayhtiö aloitti uuden laajennusvaiheen 4 rakentamisen. Mahdollista on, että sahatavaraliikenteen tarpeisiin rakennetaan vielä lähivuosina laajennusvaihe 5 ja uusi Länsilaituri. Sataman tulevaisuuden reservialue on nykyisen kantasataman eteläpuolella sijaitseva Järviluoto. Tämä merkitsee kokonaan uuden satamaosan rakentamista ja tarvitsee siten runsaasti uutta satamaan liittyvää liikennettä. Tällaista hanketta ei juuri nyt ole näkyvissä, mutta haluamme olla

The Petäjäs expansion projects are part of an entirety used by the Port of Rauma (Rauman Satama Oy) to create the requirements for shipping the production of the large sawmill planned for Rauma. There is also plenty of space for other purposes. 2019 saw the completion of stages two and three of the Petäjäs operational areas and the port company initiated construction for stage four of the expansion. In the coming years, it is possible that expansion will continue to stage five and a new Länsilaituri (Western Quay) will be constructed to satisfy the needs for the shipping of sawmill products. The future reserve area allocated for the port is Järviluoto, located just south of the main port in use today. This means the construction of an entirely new port section and therefore requires

8

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


valmiina, jos sellainen tulee vireille. Näistä syistä Järviluodon satamaosan kaavoitustyö ja yleissuunnittelu on hyvissä ajoin aloitettu. Tällä hetkellä työtä hidastaa keväällä 2019 Järviluotoon asettunut merimetso-kolonni. Luultavasti lintuasia ratkeaa ajan kanssa ja Järviluoto voidaan ottaa vaiheittain käyttöön tarvittaessa. Vuonna 2019 Rauman sataman kokonaisliikenne oli edellisen vuoden tasolla. Liikennemäärä oli yhteensä 5,83 milj. tonnia. Kontteja kuljetettiin 261 000 konttiyksikköä (TEU). Sahatavara oli hyvässä kasvussa, paperin vienti oli sen sijaan laskussa. Vuonna 2019 nähtiin satamassa uusia isoja laivoja, jotka hyödynsivät hiljattain syvennettyä 12 metrin väylää. Hannu Asumalahti Toimitusjohtaja Rauman Satama Oy

plenty of new traffic to the port. A project of this kind is currently not in the pipeline, but we want to make sure we are fully prepared to engage in this project, if such a need arises. Consequently, the planning work and general designs for the Järviluoto port section have started in good time. At the moment, work is slowed down by a flock of great cormorants that decided to settle in Järviluoto in the spring of 2019. We are expecting the bird matter to be resolved in time and, if necessary, Järviluoto can be commissioned in stages. Transport figures for the Port of Rauma in 2019 were much the same as the previous year. The amount of freight travelling through the port totalled 5.83 million tons. A total of 261,000 shipping containers were shipped through the port. Shipping of sawmill products saw a healthy increase, while paper exports dropped. 2019 also saw a number of new, large ships at the port, that made use of the recently deepened 12-metre channel. Hannu Asumalahti Managing Director and CEO Port of Rauma Ltd

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

9


PETÄJÄS 4 LAAJENNUSHANKE

PETÄJÄS 4 EXPANSION PROJECT

VUODEN 2019 LOPULLA ALOITETTU PETÄJÄS 4 -LAAJENNUSHANKE tuo Rauman sataman käyttöön yhteensä noin 6 hehtaaria uutta kenttäaluetta. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja valmista pitäisi olla lokakuuhun 2021 mennessä. Tämä vaihe on viimeinen osa reilu kymmenen vuotta sitten käynnistynyttä suunnitelmaa, joiden ensimmäisen vaiheen rakennustyöt aloitettiin 2016.

INITIATED AT THE END OF 2019, the Petäjäs 4 expansion project commissions the use of around six hectares of operational areas for the Port of Rauma. Construction has gone according to plan and is planned for completion by October 2021. This stage marks the final step in designs that commenced over a decade ago, with the first stage of construction commencing in 2016.

10

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


URAKKA-AIKA: 2019–2021 KUSTANNUS: 18,5 M€ TILAAJA: Rauman Satama Oy URAKOITSIJA: Terramare Oy • pilaantuneiden maiden ruoppausta ja läjitystä noin 15.000 m3 • puhtaiden maiden ruoppausta ja läjitystä noin 300.000 m3 • vesialueiden täyttöä louheella kenttäalueeksi noin 800.000 m3 • alueen kuivatuksen- ja kaapelireittien rakentamista

CONTRACT TERM: 2019–2020 COST: 18.5 M€ CLIENT: Rauman Satama Oy CONTRACTOR: Terramare Oy • dredging and stockpiling of contaminated soil: approximately 15,000 cubic metres • dredging and stockpiling of clean soil: approximately 300,000 cubic metres • filling of marine areas using crushed rock to form operational areas: approximately 800,000 cubic metres • construction of drainage and cable routes for the area

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

11


SUOMEN VILJAVA OY Ulkopetäjäs 26100 RAUMA GSM +358 (0)40 715 6299 GSM +358 (0)40 182 8083 rauma@suomenviljava.fi

Finnish shipbuilding company Rauma Marine Constructions continues and further develops the strong shipbuilding tradition in Finland. Our flexible, networked operations provide a broad range of expertise well-suited for life-cycle services. Read more rmcfinland.fi

12

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

13


OHJEITA SATAMAALUEELLA LIIKKUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN

Turvallisuus on yhteinen asia! Suorita sataman turvallisuusperehdytys osoitteessa www.elearning.fi/ portofrauma tai asiakastietokoneella sataman pääportin aulassa.

INSTRUCTIONS FOR MOVING AND WORKING IN THE HARBOUR AREA

Safety is everybody’s business! Go to www.elearning.fi/portofrauma and complete the safety orientation of the Port of Rauma. You may also use the computer at the Main Gate lobby.

Saapuminen satamaan

Arrival at the port

Ennen saapumista satamaan varmista, että olet huolehtinut seuraavista: • turvallisuusperehdytys on suoritettu • olet hankkinut kulkuluvan yritykseltä, jossa olet tulossa asioimaan • sinulla on tarvittavat turvavarusteet (varoitusliivi, kypärä ja turvajalkineet) • ajoneuvosi rekisterikilpi on puhdas (kulkuluvan tunnistaminen tehdään rekisterikilven perusteella pääportin tunnistuspisteellä) • jos vierailet aluksella, olet varmistanut aluksen saapumisen laituriin sekä tarkan sijainnin

Prior to arrival at the port, ensure that you have: • completed the safety orientation • obtained an access permit from the company you are visiting • adequate safety gear (high-visibility vest, protective helmet and safety footwear) • a clean license plate on your vehicle (the evaluation of access permit is done based on the license plate at the access point at the main gate entrance) • verified that the vessel you are visiting has arrived and are aware of the exact location of the vessel

14

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


SATAMA-ALUEELLA LIIKKUVIEN henkilöiden on tarvittaessa osoitettava henkilöllisyys ja/ tai satamakäynnin tarkoitus. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty. Kulkuluvan haltija on vastuussa omasta kulkuluvastaan ja se voidaan evätä tai peruuttaa tapauskohtaisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Tähän voi johtaa esimerkiksi kulkuluvan väärinkäyttö tai turvallisuus-, nopeus- ja pysäköintimääräysten laiminlyönti.

Lisätietoa saapumisesta satamaan löydät verkkosivuiltamme / www.portofrauma.com/liikenne/ saapuminen-satamaan

PERSONS WISHING TO ACCESS the Port must be able to provide an ID and a reason for visiting the port upon request. Access into the harbour area without a valid reason is prohibited. The holder of the access permit is responsible for their own permit. In case the permit is being misused or if the occupational safety, speed limit or parking rules of the port are being offended, the Port of Rauma port authority holds the right to issue warnings and to cancel the permit on a temporary or permanent basis. Additional information on arrival to the port area can be found on our website at: www.portofrauma.com/en/traffic/ arrival-port

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

15


Liikennesäännöt

Traffic regulations

SUURIN SALLITTU NOPEUS Hakunintiellä on 40 km/h, portti- ja laiturialueilla 30 km/h sekä konttiterminaalissa 20 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen. Pysäköinti laiturialueilla on sallittu vain merkityissä pysäköintiruuduissa. Vain lyhytaikainen (max. 30 min), viralliseen asiointiin tarkoitettu pysäköinti on sallittu laiturilla, jos auto on varustettu keltaisella tai sinisellä vilkkuvalolla ja pysäköity sivuun.

THE SPEED LIMIT in the harbour area is 40 km/h on Hakunintie, 30 km/h on quay areas and 20 km/h at the container terminal. Regular traffic rules and signs apply in the harbour area. Violation of speed limits and other traffic regulations will result in temporary or permanent cancellation of the access permit. Parking at the quay is only permitted at the designated parking spots. Only short-term parking for official business (less than 30 min) is allowed at the quay provided that the vehicle is equipped with yellow or blue strobe light and the vehicle is parked out

16

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Vahingon sattuessa pysäköidyn ajoneuvon kuljettaja on vastuussa mahdollisista vahingonkorvauksista. • Varo tasoristeyksiä • Vältä jalankulkua sekä pyöräilyä satama-alueella • Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia • Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. • Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi. • Muista käyttää tarvittavia turvavälineitä • Konttiterminaalissa liikuttaessa tulee käyttää ajoneuvossa vilkkuvaloa

of the way. In case of damage the driver of the parked car is held responsible for any damage costs. • Beware of the railway crossings • Avoid walking as well as using a bicycle at the port areas • In the quay areas, stay in the middle of the traffic routes and away from doorways and warehouse corners. • Avoid cargo handling areas near unloading and loading vessels. The work areas between unloading and loading vessels and the warehouses are exclusively reserved for stevedoring operations • The traffic routes provided in the background areas shall primarily be used when moving from one harbour area to another and quay areas should not be used unless absolutely necessary for the performance of work. • Remember to use necessary safety gear • When moving in the container terminal area, the use of a strobe light is required on the vehicle

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

17


TYÖSKENTELYSSÄ HUOMIOITAVAA

THINGS TO TAKE INTO ACCOUNT WHEN WORKING

Tulityöt

Hot work

TULITYÖLUPIA sataman yleisille alueille myöntää ja valvoo Rauman Satama Oy. Satama-alueella toimivat yritykset myöntävät luvan hallinnoimilleen alueille. Tehtäessä tulitöitä kohteissa, joissa on erittäin suuri palo- tai räjähdysvaara, kuten satama-alueella sijaitsevan palavien aineiden varastoalue, on otettava yhteys Satakunnan pelastuslaitokseen, puh. (02) 621 1500, ennen tulitöiden aloittamista.

HOT WORK PERMITS for public areas in the Port of Rauma can be obtained from the Port of Rauma Ltd personnel. Companies operating in the port area are responsible for granting permits for areas under their administration. If hot work is to be carried out in areas that involve an increased risk of fire or explosion, such as the storage field for flammable materials in the port, the Satakunta Rescue Services shall be contacted, tel. +358 (0)2 621 1500, before work is started. The Port of Rauma Ltd supervises any hot work carried out in these areas.

LISÄTIEDOT TULITYÖLUVISTA ja lupien myöntäjistä antaa Satamavalvonta puh. 0500 597 579.

Vaaralliset aineet Kuljetettaessa vaarallisia aineita Rauman sataman kautta tulee kuljetuksista tehdä kysely/ilmoitus. Vaarallisten aineiden ilmoittamiseen ohjeet löytyvät internet-sivuilta: www.portofrauma.com.

FOR MORE INFORMATION about permits and where they can be obtained, please contact Harbour Control, tel. +358 (0) 500 597 579.

When transporting dangerous goods through the port, an advance inquiry/notice shall be submitted of the transport. Instructions for notifying the Port of Rauma personnel about transports of dangerous goods are provided at: www.portofrauma.com.

18

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Ympäristölupa

Environmental permit

Rauman Satama Oy:lle on myönnetty toiminnallinen ympäristölupa, jonka ehtoja kaikkien satama-alueella toimivien on noudatettava. Ympäristöluvan ehdot löytyvät sataman internet-sivuilta: www.portofrauma.com.

Operation in the Port of Rauma is governed by the environmental permit granted to the Port of Rauma Ltd. All the operators in the harbour area must comply with the terms and conditions of the permit. The terms and conditions of the environmental permit can be found at www.portofrauma.com.

MAHDOLLISET YMPÄRISTÖVAHINGOT, esim. öljyvuodot tulee ilmoittaa satamavalvonnalle puh. 0500 597 579. VALOKUVAUS, VIDEOINTI sekä lennättäminen satama-alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n myöntämällä luvalla.

ALL DETECTED ACCIDENTS and spills must be immediately reported to the Harbour Control of the Port of Rauma Ltd., tel. +358 (0) 500 597 579. PHOTOGRAPHING, VIDEO RECORDING and operating drones within the port area is only allowed with the permission of Port of Rauma. P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

19


DELIVERIES TO ALL PORTS IN FINLAND General ship supplier – provisions – deck stores – engine stores – cabin stores – bonded stores

20

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Ab ME GROUP Oy Ltd Anderssonintie 4 FIN-26100 Rauma Phone: +358 2 27 30 580 Fax: +358 2 82 21 433 Email: rauma@megroup.fi www.megroup.fi


Merikonttikuljetuksia jo vuodesta 1992

SPEED OY Hakunintie 21 26100 Rauma

Puh. 044 - 752 6100 Speed.fi P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

21


22

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


TÄYDEN PALVELUN SATAMASI

YOUR FULL SERVICE PORT

RAUMAN SATAMA tarjoaa yhteensä 20 laituria täyden palvelun vienti-, tuonti- ja transitoliikenteelle. Laajasti tunnustettu kilpailukyky ja palvelutaso ovat tehneet Raumasta Suomen johtavan paperisataman, merkittävän sahatavarasataman sekä länsirannikon suurimman konttisataman.

WITH A TOTAL OF 20 BERTHS, the Port offers full-service facilities for import, export and transit traffic. The widely recognised competetiviness and service level of the Port of Rauma have made it the largest paper harbour in Finland, a significant sawn goods port and the biggest container port on the west coast of Finland.

TIHEÄT LÄHDÖT RAUMAN SATAMASTA helpottavat asiakasyritysten liiketoimintaa, sillä rahtia ei tarvitse turhaan seisottaa varastoissa. Erityisesti kemiallisen metsäteollisuuden ansiosta Rauma on erittäin vahva vientisatama, joka tarjoaa samalla myös isoa ja kustannustehokasta kapasiteettia tuontikuljetuksille. Satamasta on viikoittain yli 20 lähtöä Euroopan satamiin sekä kuukausittain 6 lähtöä USA:han. Rauman tiheät konttiyhteydet Eurooppaan ja valtameren yli maailmalle kulkevat Euroopan valtamerisatamien, kuten Antwerpenin, Hampurin ja Bremerhavenin kautta. RAUMAN SATAMAN NOSTURIKALUSTO soveltuu erinomaisesti kontti-, kappale­ tavara- ja irtotavaraoperointiin. Hyvien maantieyhteyksien ja monipuolisen nosturikapasiteetin ansiosta Rauman satama soveltuu mainiosti myös projektikuljetuksiin. Nostovoimaa Rauman satamasta löytyy 200 tonniin saakka ja Raumalta viedäänkin paljon muun muassa paperi- ja dieselkoneita.

THE HIGHER FREQUENCY OF DEPARTURES from the Port of Rauma translates into business advantages for the client companies, as the cargoes need not be unnecessarily stored in warehouses. Chemical wood processing industry, in particular, has made Rauma an extremely strong export harbour that can also offer large-scale, cost-effective capacity for import shipments. The Port of Rauma boasts over 20 weekly departures to European ports and 6 monthly departures to the USA. The frequent container routes from Rauma to Europe and across the Atlantic call in the European transatlantic harbours, such as Antwerp, Hamburg and Bremerhaven. THE CRANE FLEET IN THE PORT of Rauma is excellently suited for container, general cargo and bulk cargo operations. Good road connections and the versatile crane capacity makes Rauma an ideal port for project shipments as well. The Port of Rauma can provide lifting capacity up to 200-ton loads,

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

23


RO-RO JA STO-RO -LIIKENTEEN kautta kulkee vuosittain 2,5 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. PERINTEINEN LO-LO -LIIKENNE koostuu pääasiassa sellun, sahatavaran ja raakapuun käsittelystä. RAUMAN SATAMAN NESTELIIKENNE tapahtuu kahdessa terminaalissa; pohjoisessa Kemikaalisatamassa ja eteläisessä Öljysatamassa. Tuotteet vaihtelevat öljytuotteista aina erikoiskemikaaleihin ja palvelut varastoinnista yksiköintiin.

24

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

which is why, among other things, paper machines and diesel engines are shipped through the port. RO-RO AND STO-RO TRAFFIC ships 2.5 million tons of paper and cardboard annually mainly to Europe and the United States. CONVENTIONAL LO-LO TRAFFIC consists of mainly handling of pulp, sawn goods and round wood. LIQUID SHIPMENTS through the Port of Rauma are handled in two terminals, the Chemical Harbour in the north part of the Port and the Oil Harbour in the south part. Cargo varies from oil products to special chemicals, and services from warehousing to stuffing.


Warehouse capacity

Varastokapasiteetti Kappaletavara

284 000 m2

General cargo

284 000 m2

Irtolasti

230 000 m3

Bulk cargo

230 000 m3

Kenttäalueet

128 ha (+5 ha 11/2021)

Field areas

128 ha (+5 ha in 11/2021)

Lämmin varastotila

35 000 m2

Heated warehouses

35 000 m2

Viljasiilot

175 000 t

Grain silos

175 000 t

Kemikaali ja öljysäiliöt

560 600 m

Chemical and oil tanks

560 600 m3

Konttikapasiteetti

650 000 TEU

Container capacity

650 000 TEU

Muut

45 000 m2

Miscellaneous

45 000 m2

3

Machinery

Kalusto Kiinteät nivelpuominosturit

1 x 45 tn 1 x 16 tn

Fixed knuckle boom cranes

1 x 45 tn 1 x 16 tn

Konttipukkinosturit

1 x 85 tn 2 x 48 tn

Container Gantry Cranes

1 x 85 tn 2 x 48 tn

Mobiilinosturit

3 1 1 1

Mobile harbour cranes

3 1 1 1

x x x x

100 tn 25 tn 14 tn 10 tn

x x x x

100 tn 25 tn 14 tn 10 tn

Viljan purkain /lastain kuljettimineen (kapasiteetti purkaimella 150 tn/h, lastaimella mx. 500 tn/h)

Grain unloader/loader with conveyor (capacity with unloader 150 tn/h, with loader max. 500 tn/h)

Suljettu kuljetinjärjestelmä kaoliinin purkuun (kapasiteetti 1000 tn/h, pituus 500 m)

Enclosed conveyor system for discharging china clay (capacity 1000 tn/h, total length 500 m)

Trukit

160 kpl, nostokyky 3 - 32 tn 2 kpl vastapainotrukki

Forklifts

160 pcs, capacity 3 - 32 tn 2 pcs counterbalance

Konttikurottajat

14 kpl, nostokyky 45 tn 3 kpl, nostokyky 10 tn 4 kpl tyhjille konteille

Reach stackers

14 pcs, capacity 45 tn, 3 pcs, capacity 10 tn, 4 pcs for empty containers

Kontinsiirtäjät

7 kpl

Container movers

7 pcs

Kontinsiirtovaunut

27 kpl

Container carriage

27 pcs

Alavaunut

18 kpl

Undercarriage (casette)

18 pcs

Vetomestarit

44 kpl

Tug masters

44 pcs

10 kpl

Container stackers

10 pcs

Twin Lift -tarraimia

8 kpl

8 pcs

Sahatavaran kontituslaitteita

4 kpl

TwinLift container spreaders

4 pcs

Automaattisia sellutarraimia

6 kpl

Load plates to stuff sawn wood Automatic pulp grippers

6 pcs

Konttipinoajat

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

25


Laiturit / Berths

Konttialukset / Container vessels

Ro-Ro ja Sto-Ro alukset / Ro-Ro and Sto-Ro vessels

Lo-Lo alukset / Lo-Lo vessels

Irtolastialukset / Bulk carriers

Tankkialukset / Tankers

kpl / pcs

3

7

4

3

2

max syväys (m) / max draft (m)

12,00

10,00

8,20

12,00

8,50

laiturin pituus (m) / length of the berth (m)

520

205

347

445

223

Konttiliikenteen lisäarvopalveluja tarjoavat

Container added-value services are provided by

Euroports Rauma Oy Depot Service Rauma Oy Arctic Container Oy

Euroports Rauma Ltd Depot Service Rauma Ltd Arctic Container Ltd

Irtolastipalveluja tarjoavat

Bulk services are provided by

Chemec Oy (kaoliinin liettämö) Suomen Viljava Oy (vilja) Euroports Rauma Oy (kaoliini ja muut irtolastit)

Chemec Ltd (pigment slurry plant) Suomen Viljava Oy (grain) Euroports Rauma Oy (china clay and other bulk cargo)

Nesteiden käsittelypalveluja tarjoavat

Liquid handling services are provided by

Baltic Tank Oy Rauma Terminal Services Oy Samat Nordic Oy Kiilto Oy

Baltic Tank Ltd Rauma Terminal Serviced Ltd Samat Nordic Ltd Kiilto Ltd

26

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


VÄYLÄT

CHANNELS

Rauman satamaan pääsee 12 metrin syväväylää Rihtniemen kautta (14 meripenin- kulmaa) tai 7,5 metrin syväväylää Valkeakarin kautta (6,8 meripeninkulmaa).

The port of Rauma can be accessed by a 12-meter draft channel (Rihtniemi, 14 nautical miles) or a 7.5-meter draft channel (Valkeakari, 6.8 nautical miles).

VALKEAKARI

KYLMÄPIHLAJA

RIHTNIEMI

© M E R E N KUL K UL AITOS / S J Ö FARTSV E RKE T LUPA NRO / T ILLSTÅND NR. 10 / 721 / 2 0 0

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

27


SÄÄNNÖLLINEN LIIKENNE RAUMALTA 2020

REGULAR TRAFFIC FROM RAUMA 2020

MÄÄRÄNPÄÄ

VARUSTAMO

LÄHDÖT

VIENTI/TUONTI

TYYPPI

DESTINATION

CHARTERER

DEPARTURES

EXPORT/IMPORT

TYPE

ROSTOCK

UPM

TUE

E/I

STO-RO / RO-RO

ROSTOCK

UPM

SAT

E/I

STO-RO / RO-RO

HAMBURG

HAPAG-LLOYD

WED

E/I

CONT

HAMBURG

UNIFEEDER / CMA CGM

MON

E/I

CONT

BREMERHAVEN

HAPAG-LLOYD

WED

E/I

CONT

BREMERHAVEN

UNIFEEDER / CMA CGM

MON

E/I

CONT

BREMERHAVEN

MSC

THU

E/I

CONT

BREMERHAVEN

MAERSK

MON

E/I

CONT

WILHELMSHAVEN

MAERSK

MON

E/I

CONT

HULL / SHOREHAM / GRANGEMOUTH

UPM

1-2/M

E

LO-LO

TILBURY

TRANSFENNICA

FRI

E/I

STO-RO / RO-RO

GERMANY

UK

BELGIUM ANTWERP

GHENT

TRANSFENNICA

TUE

E/I

STO-RO / RO-RO

TRANSFENNICA

FRI

E/I

STO-RO / RO-RO

MSC

THU

E/I

CONT

MSC

THU

E/I

CONT

UPM

1-2/M

E

LO-LO

HAPAG-LLOYD

WED

E/I

CONT

FRANCE FÉCAMP

LITHUANIA KLAIPEDA

28

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Linjaliikenne Raumalle / Raumalta

Regular traffic from / to Rauma

USA BALTIMORE JACKSONVILLE

GREENOCK

GÄVLE

GRANGEMOUTH

STOCKHOLM NORRKÖPING

RAUMA PIETARI PALDINSKI RIIKA

KLAIPĖDA KALININGRAD ROSTOCK GDYNIA

HULL WILHELMSHAVEN BREMERHAVEN TILBURY HAMBURG SHOREHAMN ANTWERBEN ZEEBRUGGE GHENT FECAMP

EUROPE

LA PALLICE SANTANDER EL FERROL

ASIA

MONFALCONE

YOKOHAMA

GENEVA

KOBE BUSAN

TIANJIN

SAVONA

SHANGHAI GANDIA

HAI PHONG LAEM CHAPANG

HO CHI MINH CITY

SINGAPORE JAKARTA

KONTTILIIKENNE KAIKKIALLE MAAILMAAN

CONTAINER TRAFFIC WORLDWIDE

SPAIN EL FERROL / SANTANDER

UPM

1/W

E/I

STO-RO / RO-RO

GANDIA

SUOMI SHIPPING

1-3/M

E

LO-LO

SUOMI SHIPPING

1-3 / M

E

LO-LO

ITALY GENOVA / SAVONA / MONFALCONE

USA BALTIMORE

SPLIETHOFF

1/W

E

SIDEPORT / STO-RO

JACKSONVILLE

SPLIETHOFF

1/W

E

SIDEPORT / STO-RO

BBC CHARTERING

1-2/M

E

LO-LO

EURO-ASIA EXPRESS SEVERAL ASIAN DESTINATIONS

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

29


RAUMAN SATAMAN TILASTOJA

PORT OF RAUMA STATISTICS

2010–2019

VIENTI / TUONTI

EXPORT / IMPORT

4,06 M tn 4

4,14 M tn

3

1,70 M tn

2 1,60 M tn

1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

M tn

30

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

2016

2017

2018

2019

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


2010–2019

KONTTILIIKENNE

CONTAINER TRAFFIC

290 000 280 000 270 000 260 000 240 000 220 000 200 000

23,3 M€

180 000

16,3

120 000

M€

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

261 000 TEU

140 000

263 000 TEU

160 000

2018

2019

2017

23,3

TEU

M€

INVESTOINNIT / INVESTMENTS

2010–2019

LIIKEVAIHTO / NET SALES

28 26 24 22 20 18

12,6 M€

16 14 12

11,8 M€

10

11,9 M€

8 6

6,1 M€

4 2 2010

M€

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2010

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-2014 Rauman satamaliikelaitos, Port of Rauma 2015-2019 Rauman Satama Oy / Port of Rauma Ltd

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

31


32

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Kokemus, huippukalusto ja osaaminen samassa paketissa PowerVac on luotettava, tehokas ja laadukas alansa ammattilainen. Yli 25 vuoden kokemuksella ja ajanmukaisella kalustolla teemme aina sen, minkä lupaamme ja teemme sen parhaiten. Pyydä tarjous ja katso video: www.powervac.fi Työtilaukset: +358 2 533 7400 +358 44 797 9009 kaj.lundstrom@powervac.fi

Palvelut

• Höyrytystyöt • Suurtehoimut • Korkeapainepesut • Lämminvesitoimitukset

Päivystys 24 +358 2 533 7 /7 400 Toimipisteet: Arvelantie 4, Rauma Kuralankatu 6, Turku


RAUMAN SAAVUTETTAVUUS MAANTEITSE

REACHABILITY OF RAUMA BY ROAD

Sijainti tuo nopeutta

Location means speed

RAUMAN MAINIO SIJAINTI länsirannikolla tuo mukanaan monia etuja. Kulkuyhteydet ovat erittäin hyviä ja sujuvia. Rahti ehtii esimerkiksi Vaasaan, Tampereelle ja Pirkanmaan kohteisiin sekä pääkaupunkiseudulle, kehä kolmosen tukkuvarastoalueille, reilussa kolmessa tunnissa.

THE EXCELLENT LOCATION of Rauma on the west coast offers many advantages. Good connections ensure that shipments can be forwarded to e.g. Vaasa, Tampere, the Pirkanmaa region and to the wholesale warehouses along Ring Road 3 in the Helsinki region in a little more than three hours.

VAJAASSA TYÖPÄIVÄSSÄ Rauman sataman kautta kulkeva rahtiliikenne ehtii matkaamaan aina Kokkolaa, Jyväskylää ja Lahtea myöten.

GOODS SHIPPED THROUGH Rauma will reach most of Finland, including Kokkola, Jyväskylä and Lahti, in less than one working day.

RAUMAN SATAMAN PALVELUT sekä portti- ja turvajärjestelyt toimivat joustavasti ja joutuisasti. Rahdin saa ulos kellon ympäri viikon jokaisena päivänä ja satamatien ansiosta pääsy valtatie 8:lle ja valtatie 12:lle sujuu nopeasti. Valtateiden parannushankkeet lisäävät rahtiliikenteen sujuvuutta entisestään. Rauma–Kokemäki - rataosuus kuuluu runkoverkkoon ja sitä pitkin liikennöinti on mahdollista 25 tonnin akselipainolla.

ALL SERVICES AS WELL AS GATE and security arrangements are smooth and swift in the Port of Rauma. Goods are handed out 24/7, and the harbour road provides quick access to the highways. The new improvement project of the highways will further increase the fluency of traffic. The rail line between Rauma and Kokemäki is part of the Finnish trunk railway and carrying of freight is possible on 25 ton axle load.

Suositeltavat reitit viimeisellä sivulla

34

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

The recommended routes are shown on the last page


MATKA-AIKA

TRAVEL TIME

4,5h

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

35


EUROPORTS RAUMA ON ASIAKASLÄHTÖINEN SATAMAOPERAATTORI

EUROPORTS RAUMA IS A CUSTOMERCENTERED PORT OPERATOR

EUROPORTS TARJOAA Rauman satamassa kaikki satamaoperoinnissa tarvittavat palvelut niin lastinkäsittelystä varastointiin ja huolintaan kuin varustamopalveluista kansainvälisiin kuljetuksiin ja tullivarastopalveluihin.

EUROPORTS OFFERS all services needed for port operations in Rauma, from cargo handling, warehousing and forwarding to ship operator services, international transport and customs warehousing.

KONTTILAITURIN PIDENNYS 520 metriin nosti lastinkäsittelykapasiteettia. Konttiterminaalin laajennus ja uusi STS Post-Panamax -koon konttinosturi tehostavat kontinkäsittelyä merkittävästi.

EXPANSION OF CONTAINER QUAY up to 520 metres will allow operating several vessels at the container quay simultaneously. New container terminal and new STS Post-Panamax -size container grane will result in improved cargo operations.

OPERAATTORIN JOUSTAVUUS, venymiskyky

FLEXIBILITY, THE ABILITY to stretch in

36

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


poikkeavissa tilanteissa ja asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan ymmärtäminen luovat perustan Europortsin toiminnalle.

unusual situations and an understanding of customer needs and the nature of their business form the foundation for Euroports’ activities.

Kansainvälinen kumppani

International partner

Euroports on kansainvälinen kuljetus- ja logistiikkaratkaisuja tarjoava yritysryhmä. Ydintoimintamme sisältää satamaoperoinnin ja siihen liittyvät terminaalipalvelut, kuljetuspalvelut, huolinnan ja logistiikkaratkaisut eri teollisuudenaloille.

Euroports is an international group, offering transport and logistics solutions. Our core service package includes port operations, terminals, transport services, freight forwarding and contract logistics in a number of industries.

www.euroports.fi • www.euroports.com

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

37


A leading port operator in Finland offers excellent connections for your cargo

EUROPORTS.FI


CONTACT Euroports Finland Oy Hakunintie 23 • P.O. Box 68 • 26101 Rauma, Finland • tel. +358 2 83 121 • info@euroports.fi


RAUMA – KAHDEN MAAILMANPERINTÖ­­KOH­TEEN SATAMA

40

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

RAUMA – THE CRUISE PORT OF TWO WORLD HERITAGES


SUOMEN KOLMANNEKSI VANHIN KAUPUNKI Rauma perustettiin vuonna 1442. Pohjanlahdella sijaitseva Rauma on noin 40 000 asukkaan satama-, teollisuus- ja kulttuurikaupunki.

FINLAND’S THIRD OLDEST CITY RAUMA was founded in 1442. Rauma is a port as well as an industrial and cultural city on the Gulf of Bothnia with a population of around 40,000 people.

KAUPUNGISSA ON KAKSI UNESCON MAAILMANPERINTÖKOHDETTA – hurmaava puukaupunginosa Vanha Rauma ja pronssiaikainen hautaröykkiöalue Sammallahdenmäki.

RAUMA IS HOME TO TWO UNESCO WORLD HERITAGE SITES – charming wooden city centre Old Rauma and Bronze Age burial site Sammallahdenmäki.

© RAUMAN KAUPUNKI

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

41


RAUMA TERMINAL SERVICES OY • • • •

LOADING AND UNLOADING OF TRUCKS, TRAINS AND VESSELS STORAGE TANK RENTAL PACKAGING + RELATING SERVICES FILLING FACILITIES FOR IBC’S, DRUMS AND CANISTERS Jarkko Kuusisto Terminal & Logistics Manager + 358 (0) 400 480385 jarkko.kuusisto@telko.com

42

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


TUTUSTU RAUMAN TARJOLLA OLEVIIN YRITYSTONTTEIHIN rauma.fi/yritysalueet


TEOLLISUUSPUISTO ON RAUMAN MERIKLUSTERIN KESKUS

INDUSTRY PARK IS THE HUB OF THE MARITIME CLUSTER IN RAUMA

TEOLLISUUSPUISTO SEASIDE INDUSTRY PARK RAUMA (SIPR) on Rauman meriklusterin keskus. Menestyvät laivanrakennuksen ja meriteollisuuden veturiyritykset (mm. Rauma Marine Construction, Kongsberg Maritime Finland) laajoine ja tehokkaine toimittajaverkostoineen toimivat teollisuuspuistossa hyödyntäen sen monipuolista infrastruktuuria ja kattavia yhteisiä palveluita.

SEASIDE INDUSTRY PARK RAUMA is the hub of the maritime cluster in Rauma. Successful principal companies in shipbuilding and marine production (e.g. Rauma Marine Construction, Kongsberg Maritime Finland) with wide and efficient supplier network operate in the park. The region is utilizing versatile infrastructure and comprehensive common services.

Tervetuloa nauttimaan Seaside Industry Parkin tuottamista eduista!

Welcome to enjoy the benefits of Seaside Industry Park Rauma!

44

Logistisesti erinomainen - Loistava sijainti sataman vieressä sekä hyvät maantie- ja rautatieyhteydet. Valmis infrastruktuuri - Runsaasti eri käyttötarkoituksiin mukautuvia tiloja sekä erityisesti raskaalle teollisuudelle RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Logistically excellent - An excellent location next to the port, with good access to the roads and the railway. Ready infrastructure - Plenty of adaptable facilities for different kind of uses and equipment especially suited for heavy industry.


soveltuvaa laitteistoa. Menestyviä veturiyrityksiä - Alueen keskeisillä toimijoilla on merkittäviä verkostoja. Pk-yritystenkin on mahdollista päästä mukaan mittaviin projekteihin. Tehokas alihankintaverkosto - Alueen yritykset voivat hyödyntää toistensa erityisosaamista ja tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Kattavat yhteiset palvelut - Alueella on tarjolla kattavat tukipalvelut, kuten esim. kiinteistönhuolto-, kunnossapitoja vartiointipalvelut. Resurssitehokas - Yhteinen infrastruktuuri ja palvelut luovat tehokkuutta ja säästöjä. Yhteinen ympäristölupa - Teollisuuspuistolla on yhteinen ympäristölupa, joka kattaa kaikki alueen yritykset. Joustava - Vuokrasopimukset räätälöidään aina joustavasti kunkin yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Successful principle companies – Several key companies with their collaboration network operate in the park, which enables also smaller companies to participate in major projects. Efficient subcontracting network – Companies in the area can leverage each other’s expertise and offer comprehensive solutions to their clients. Comprehensive common services - The park offers comprehensive services such as maintenance and security services. Resource efficient - Shared infrastructure and services create efficiency and savings. Common environmental permit – There is a common environmental permit that covers all companies in the park. Flexible – Tenancies are always tailored flexibly for the needs of each company

YHTEYSTIEDOT / CONTACT Timo Luukkonen Toimitusjohtaja / Managing Director timo.luukkonen@seasideindustry.com +358 (0)40 550 1942

Juha Rosten Kunnossapito- ja turvallisuuspäällikkö / Maintenance and Security Manager juha.rosten@seasideindustry.com +358 (0)50 301 0623

Juha Lehtinen Tekninen asiakasvastaava / Technical Account Manager juha.lehtinen@seasideindustry.com +358 (0)40 505 8745

Saara Haaslahti Kehityskoordinaattori / Development Coordinator saara.haaslahti@seasideindustry.com +358 (0)40 730 5487 P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

45


www.portagency.fi

Vuokrakoneet sekä palvelut rakentamiseen ja teollisuuteen Tervetuloa vuokraamoon: Hakuninvahe 1 26100 Rauma puh. 020 750 2235 www.ramirent.fi Konevuokraamo palveluksessasi Satamakirja Ramirent 82x120mm.indd 1

46

RA UMAN S ATAMA KĂ„SI K IRJ A

27.12.2019 11:53:52


Rauma Cata Oy provides towage, icebreaking and fairway services for the maritime sector, as well as special services for marine rescue and offshore construction activities. We also cater for customers requiring ferry traffic and vessel maintenance services.

Contact us: Rauma Cata Oy • Tel. +358 2 7900 • raumacata@raumacata.fi • www.raumacata.fi


”Me Logistikas Oy:ssä haluamme olla etulinjassa kehittämässä uusia, parempia toimintatapoja. Se on aina myös asiakkaidemme etu.” VALTTERI VIRTANEN LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJA

TUNNUS JA SLOGAN, kIELIVERSIOT

Myynti: 044 321 1469 info@logistikas.fi www.logistikas.fi Logistikas_120x82mm.indd 1

21.2.2019 10.58

Automated Access and Area Control • • • •

Visy Access Gate Visy Alarm Gate Visy Train Gate Visy Crane Gate

Käytettäessö liikemerkin yhteydessä slogania ”Ratkaisuja helppoon hallintaan” ja sen kieliversiota sitä käytetään ylläolevien esimerkkien mukaisesti.

Expand 5

your vision www.visy.fi

48

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

sales@visy.fi


PSYM 2015

NSAB 2015

JOHDANTO 50

INTRODUCTORY CONDITIONS

50

SOVELTAMINEN 1 §

50

APPLICABILITY § 1

50

VERKOSTOVASTUULAUSEKE 2 §

51

NETWORK CLAUSE § 2

51

HUOLINTASOPIMUS 3 §

51

THE FREIGHT FORWARDERS CONTRACT § 3

51

TOIMEKSIANTAJA 4 §

52

THE CUSTOMER § 4

53

YLEISET MÄÄRÄYKSET

53

GENERAL CONDITIONS

53

TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN 5 §

53

THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT § 5

53

6 §

54

§ 6

54

7 §

54

§ 7

54

8 §

55

§ 8

55

9 §

56

§ 9

56

10 §

56

§ 10

56

11 §

56

§ 11

57

12 §

57

§ 12

58

LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOTURVA 13 §

58

CONFIDENTIALITY AND INFORMATION SECURITY § 13 58

PIDÄTYS- JA PANTTIOIKEUS 14 §

58

RIGHT OF RETENTION AND LIEN § 14

59

ERITYISET MÄÄRÄYKSET

59

SPECIAL CONDITIONS

59

HUOLITSIJAN VASTUU SOPIMUSOSAPUOLENA 15 §

59

THE FREIGHT FORWARDER’S LIABILITY

16 §

60

AS A CONTRACTING PARTY § 15

59

17 §

60

§ 16

60

18 §

61

§ 17

61

19 §

61

§ 18

61

20 §

62

§ 19

61

21 §

63

§ 20

62

HUOLITSIJAN VASTUU VÄLITTÄJÄNÄ 22 §

64

§ 21

63

23 §

64

THE FREIGHT FORWARDER’S LIABILITY

24 §

65

AS INTERMEDIARY § 22

64

VARASTOINTI 25 §

65

§ 23

65

TOIMEKSIANTAJAN VASTUU 26 §

67

§ 24

65

REKLAMAATIO JA ERIMIELISYYDET

68

STORAGE § 25

65

REKLAMAATIO 27 §

68

THE CUSTOMER’S LIABILITY § 26

67

VANHENTUMINEN (TANSKA, SUOMI JA RUOTSI) 28 § 69

NOTICE OF CLAIM AND DISPUTES

68

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 29 §

NOTICE OF CLAIM § 27

68

TIME-BAR (DENMARK, FINLAND AND SWEDEN) § 28

69

DISPUTE RESOLUTION § 29

70

70

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

49


POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET VOIMASSA 1.1.2016 LUKIEN

GENERAL CONDITIONS OF THE NORDIC ASSOCIATION OF FREIGHT FORWARDERS EFFECTIVE AS OF JANUARY 1st, 2016

JOHDANTO

INTRODUCTORY CONDITIONS

Nämä Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet toisiaan kohtaan sekä sisältävät määräykset huolitsijan vastuusta kuljetusoikeuden eri konventioiden mukaan, kuten CIM, CMR, Haag-Visbyn -säännöt sekä Montrealin konventio, mukaan lukien niiden myöhemmät muutokset. Kansallisesta lainsäädännöstä johtuen erityiset määräykset ja/tai säännökset voivat tulla sovellettaviksi kussakin Pohjoismaisen Speditööriliiton jäsenmaassa.

These General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders set forth the freight forwarder’s and the customer’s rights and obligations towards each other, including the freight forwarder’s liability under various applicable transport law conventions valid from time to time, such as CIM, CMR, the Hague-Visby Rules and the Montreal Convention, or any amendments, annexes or protocols of any such transport law convention. Special Regulations and / or Provisions may apply in the applicable member countries of the Nordic Association of Freight Forwarders due to national legislation.

SOVELTAMINEN 1 § Nämä määräykset on tarkoitettu vain ja yksinomaisesti Pohjoismaisen Speditööriliiton jäsenten sovellettaviksi. Pohjoismaisen Speditööriliiton jäsenyhdistys voi kuitenkin oman maansa osalta nimenomaisesti ilmoittaa, että kyseisen jäsenyhdistyksen maassa myös muut kuin jäsenyritykset voivat soveltaa näitä määräyksiä.

50

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

APPLICABILITY § 1 These conditions shall only and exclusively apply to members of the Nordic Association of Freight Forwarders. However, upon explicit notice given by a member association of the Nordic Association of Freight Forwarders with effect for the concrete member associations’ country, these provisions may also be used by non-member companies.


VERKOSTOVASTUULAUSEKE 2 § Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, huolitsijan vastuu määräytyy kyseistä kuljetusmuotoa koskevien lainmääräysten ja yleisesti käytettyjen kuljetusehtojen mukaisesti sikäli kun kyseiset lainmääräykset ja ehdot poikkeavat näiden määräysten 6 §:n 2 ja 3 momenteista tai 15-21 §:istä.

NETWORK CLAUSE § 2 If a certain mode of transport has been expressly agreed upon, or if it is proved that loss, depreciation, damage or delay has occurred whilst the goods were being carried by a particular means of transport, the freight forwarder shall be liable in accordance with the law applicable to such mode of transport and commonly used conditions of carriage, to the extent that these deviate from what is laid down in § 6, section 2 and 3 or §§ 15 – 21.

HUOLINTASOPIMUS 3 § A. Palvelut Huolintasopimukseen voivat sisältyä: • tavaran kuljetus-, edustus- ja välityspalvelut • logistiikkapalvelut, toimitusketjun hallintapalvelut ja neuvontapalvelut • tavaran säilytys- ja varastointipalvelut • ahtauspalvelut ja laivameklaritoiminta (rahtaussopimusten välittäminen ja laivanselvitys) • muut palvelut, joita voivat esimerkiksi olla tullaus, muut tullaukseen ja arvonlisäveroon liittyvät palvelut, toimeksiantajan avustaminen julkisoikeudellisten velvollisuuksien täyttämisessä, avustaminen vakuutusasioissa sekä avustaminen vienti- ja tuontiasiakirjojen laadinnassa. B. Huolitsija sopimusosapuolena 1) Huolitsija on vastuussa sopimusosapuolena 2 §:n ja 15-21 §:ien mukaisesti kaikista niistä palveluista, jotka hän on ottanut suorittaakseen, lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa 3 C mainittuja tapauksia. Huolit-

THE FREIGHT FORWARDERS CONTRACT § 3 A. Services The freight forwarders contract may include: • carriage of goods, agency services and intermediary services, • logistic services, supply chain services and advisory services, • storage of goods and warehousing services, • stevedoring services and ship brokering, • other services, such as – but not limited to – customs clearance, other customs and VAT-related services, co-operation in the performance of the customers obligations under public law, assistance in handling insurancerelated issues and assistance in relation to export and import documents. B. The freight forwarder as contracting party 1) In accordance with §§ 2 and 15-21, the freight forwarder will be responsible as a contracting party for all services undertaken by the freight forwarder excluding instances under section 3 C below. The freight forwarder is furthermore responsible for other

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

51


sija on lisäksi vastuussa muista osapuolista, joita huolitsija on käyttänyt sopimuksen täyttämiseen puolestaan. 2) Nämä ehdot soveltuvat sekä niihin osapuoliin, jotka suorittavat palveluita huolitsijalle sopimuksen täyttämiseksi, että huolitsijaan itseensä riippumatta siitä, millä perusteilla vaatimukset kohdistetaan huolitsijaan tai tämän käyttämään osapuoleen. Huolitsijan ja muiden osapuolten yhteenlaskettu enimmäisvastuu rajoittuu siihen määrään, mitä näissä määräyksissä huolitsijan vastuusta on määrätty. C. Huolitsija välittäjänä Huolimatta edellä mainitusta 3 B.1 kohdasta huolitsija voi välittäjänä ottaa suorittaakseen palveluja tai niiden osia 22-24 §:ien mukaisesti, mikäli huolitsija ei suorita kyseisiä palveluja omissa nimissään tai omaan lukuunsa. Edellytyksenä on, että huolitsija erityisesti ilmoittaa toimeksiantajalle, että hän suorittaa palvelut pelkästään välittäjänä. Välittäjänä toimiessaan huolitsija ei ole vastuussa muista osapuolista vaan ainoastaan omista työntekijöistään. D. Varastointi Huolitsijan velvoitteet varastoinnin tai säilytyksen osalta on määritelty jäljempänä 25 §:ssä. E. Yleinen käytäntö ym. Sen lisäksi mitä on erityisesti sovittu, sovelletaan yleistä käytäntöä ja yleisesti käytettyjä ehtoja siinä määrin kuin ne eivät poikkea näistä määräyksistä. TOIMEKSIANTAJA 4 § Näissä määräyksissä pidetään toimeksianta-

52

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

contracting parties that the freight forwarder has engaged to perform or carry the contract on behalf of the freight forwarder. 2) These conditions apply equally to the persons that provide services for the freight forwarder in order to perform the contract as to the freight forwarder himself, irrespective of the grounds for the customer’s claims against the freight forwarder and such other persons. The aggregate liability of the freight forwarder and such other persons is limited to the amount that applies to the freight forwarder’s liability under these conditions. C. The freight forwarder as intermediary Notwithstanding article 3 B.1 above, the freight forwarder can in accordance with §§ 22 – 24 below, undertake services – or parts of services – as intermediary, if the freight forwarder does not undertake such services in his own name or on his own account and on the condition that the freight forwarder specifies to the customer that the services are undertaken solely as intermediary. As intermediary, the freight forwarder is not responsible for parties other than his own employees. These Conditions will enter into effect as of January 1st, 2016 and are the result of negotiations between the Nordic Association of Freight Forwarders and the following organisations: D. Warehousing The responsibility of the freight forwarder with regards to warehousing or storing is governed by and in accordance with § 25 below. E. General practice etc. In addition to what has been expressly


jana sitä, joka on tehnyt sopimuksen huolitsijan kanssa tai joka on tullut toimeksiantajan tilalle. Toimeksiantajan vastuusta määrätään 26 §:ssä. Huomautus: määräysten alkuperäiskieli on englanti Nämä määräykset tulevat voimaan 1.1.2016 ja ne ovat lopputulos neuvotteluista, jotka on käyty Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen järjestöjen välillä:

agreed upon, general practice and commonly used terms shall be applicable in so far as they do not deviate from these conditions. THE CUSTOMER § 4 Under the present conditions, the customer is the party that has concluded a contract with the freight forwarder, or that has acquired the rights of that party. The liability of the customer is governed by § 26 of these conditions.

YLEISET MÄÄRÄYKSET GENERAL CONDITIONS

TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN 5 § Osapuolet, tiedostaen asian tärkeyden, ovat velvolliset antamaan toisilleen tarpeelliset tiedot tehtävän suorittamiseksi tai täyttämiseksi. Huolitsija sitoutuu suorittamaan palvelut, noutamaan tavaran, huolehtimaan siitä tai järjestämään sen käsittelyn sopimusehtojen mukaisesti ja toimeksiantajan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja yleisesti käytetyillä kuljetusvälineillä sekä reiteillä. Jos huolitsija ja toimeksiantaja käyttävät sähköisiä asiakirjoja näyttönä kuljetusta tai muita palveluita koskevasta sopimuksesta, se katsotaan tehdyksi, kun huolitsija antaa hyväksynnän sisältävän sähköisen kuitin. Huolitsijan tehtävän laajuutta koskevat ohjeet on tiedotettava huolitsijalle suoraan. Kauppalaskussa olevat tiedot, joiden mukaan tavara on myyty jälkivaatimuksella tai lähetysohjeisiin sisältyvä arvoilmoitus, eivät näin ollen merkitse sitä, että huolitsijan kuuluisi periä laskun osoittama määrä tai ottaa vakuutus. Ellei toisin ole sovittu, tavaroiden lastaaminen ja purkaminen on

THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT § 5 The parties recognize the importance of and shall provide each other with information necessary for the performance or fulfilment of the contract. The freight forwarder undertakes to perform services, to pick up, take care of or procure the handling of the goods in accordance with the contract terms and in a suitable way for the customer with generally used means and routes of transport. A contract between the freight forwarder and the customer (for carriage or other services) evidenced by electronic transport documents shall be deemed to have been concluded only when the freight forwarder issues an electronic receipt which includes an acceptance thereof. Instructions to the freight forwarder concerning the scope of the contract shall be given directly to him. Information contained in the invoice stating that goods have been sold cash on delivery or against a declaration of value specified in the dispatch instructions does not therefore

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

53


toimeksiantajan velvollisuus ja ahtaaminen ja kiinnittäminen on huolitsijan velvollisuus. 6§ Huolitsija on velvollinen näyttämään, että hän on sopimuksen mukaisesti valvonut huolellisesti toimeksiantajan etuja. Huolitsija ei voi vedota näiden määräysten vastuusta vapauttaviin tai sitä rajoittaviin tai todistustaakan siirtymistä koskeviin sääntöihin, mikäli osoitetaan, että huolitsijan alihankkija on tahallaan, tai huolitsija itse tai hänen omat työntekijät ovat tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaneet vahingon, viivästyksen tai muun menetyksen, ellei 2 §:stä muuta johdu. Mikäli olosuhteita, jotka aiheuttivat tavaroiden katoamisen, vähentymisen, vahingoittumisen tai viivästymisen niiden ollessa huolitsijan hallussa, ei voida osoittaa, tätä asiaa ei itsessään pidetä osoituksena huolitsijan törkeästä huolimattomuudesta. 7§ Huolitsija on vastuussa siitä, että tavara noudetaan, kuljetetaan ja luovutetaan kohtuullisessa ajassa (ilman aikalupausta). Arvioitaessa ajan kohtuullisuutta on otettava huomioon huolitsijan markkinoinnissaan tai muutoin sopimuksen teon yhteydessä antamat tiedot arvioidusta nouto-, kuljetusja saapumisajasta. Huolitsija on vastuussa siitä, että tavara noudetaan, kuljetetaan ja luovutetaan sen ajan kuluessa (aikalupaus), joka on - kirjallisesti sovittu erityisenä aikatakuukuljetuksena, tai - annettu kirjallisena tarjousedellytyksenä, jonka

54

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

mean that the freight forwarder has undertaken to collect the invoice amount or to take out an insurance. Unless otherwise agreed it is the customer’s obligation to arrange for loading and unloading of the goods and it is the freight forwarder’s obligation to arrange for stowing and securing of the goods. §6 It is the duty of the freight forwarder to prove that, according to the contract, he has protected the customer’s interests in a diligent manner. The freight forwarder may not invoke the rules in these conditions which exonerate him from or limit his liability, or alter the burden of proof, if it is proven that the freight forwarder’s subcontractor has wilfully, or the freight forwarder himself or his own employees have wilfully or grossly negligent, caused the damage, delay or other loss, unless otherwise stated in § 2. If the exact circumstances that resulted in loss, depreciation of, damage to or delay of goods which occurred when the goods was in the custody of the freight forwarder cannot be demonstrated, this shall not in itself be considered as gross negligence on part of the freight forwarder. §7 The freight forwarder shall be responsible for ensuring that the goods are picked up, carried and delivered within a reasonable time (without a time guarantee). When assessing such reasonable time, information as to the expected time of pick up, carriage and arrival stated by the freight forwarder


huolitsija on nimenomaisesti hyväksynyt, tai - huolitsijan kirjallisessa tarjouksessa, jonka toimeksiantaja on hyväksynyt. 8§ Jos huolitsijan täytyy tehtävää suorittaessaan toimia niin, ettei hän hanki ensin ohjeita, katsotaan hänen toimivan toimeksiantajan lukuun ja tämän vastuulla. Jos syntyy sellainen vaara, että haltuun otetun tavaran arvo vähenee, tai jos vaara syntyy tavaran ominaisuuksien vuoksi henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle, eikä toimeksiantajaa tavata, tai jos hän ei ensi tilassa kehotuksen saatuaan huolehdi tavaran poiskuljetuksesta, huolitsija on oikeutettu ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tavaran suhteen. Jos katsotaan tarpeelliseksi, on huolitsijalla oikeus myydä tavara turvallisella tavalla. Tavaran, jota uhkaa pilaantuminen tai voimakas arvon väheneminen tai joka aiheuttaa välitöntä vaaraa, huolitsija voi olosuhteiden mukaan ilman ennakkoilmoitusta myydä toimeksiantajan lukuun, tehdä vaarattomaksi tai hävittää. Saamansa myyntivastikkeen, josta on vähennettävä kohtuulliset myynnin johdosta aiheutuneet kustannukset, huolitsija on velvollinen välittömästi tilittämään toimeksiantajalle. Huolitsijan on mahdollisimman pikaisesti tiedotettava toimeksiantajalle suoritetuista toimenpiteistä. Hänen on vaadittaessa tosittein vahvistettava näihin liittyvien kustannusten määrä sekä osoitettava, että hän on noudattanut asianmukaista huolellisuutta kulujen ja riskien rajoittamiseksi. Suorittamistaan maksuista huolitsijalla on

in his marketing or in connection with the signing of the contract, shall be taken into account. The freight forwarder is responsible (with a time guarantee) for the goods being picked up, carried and delivered within the time that: - has been agreed upon in writing as a special, time-guaranteed transport, or has been submitted in writing as a condition of an offer expressly accepted by the freight forwarder, or - has been presented by the freight forwarder in a written quotation that was accepted by the customer. §8 If it becomes necessary for the freight forwarder in the performance of the contract to act before seeking instructions, he does so at the customer’s risk and for his account. If the risk of depreciation of goods already taken over arises or, if by reason of the nature of the goods, there is a danger to persons, property or to the environment, and the customer cannot be reached, or should he not, upon being requested to remove the goods, arrange to do so, the freight forwarder may take appropriate measures in respect of the goods, and, if necessary, sell the goods in an appropriate manner. The freight forwarder may, depending on the circumstances and without notice, sell on behalf of the customer, render harmless or destroy goods which are in danger of becoming worthless or extensively depreciated, or which give rise to imminent danger. After deduction of reasonable expenses connected with the sale, the sum received from the sale shall be immediately reported

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

55


oikeus periä erityinen maksupalkkio. 9§ Kolmannen henkilön toimenpiteistä tai laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta, viivästymisestä tai muusta menetyksestä huolitsija on velvollinen reklamoimaan tätä vastaan sekä ilmoittamaan asiasta viivytyksettä toimeksiantajalle, kuitenkin ainoastaan silloin kun huolitsijalla tai tämän työntekijöillä on ollut tai olisi tullut olla tieto kyseisestä vahingosta, viivästyksestä tai menetyksestä. Huolitsijan on tällaisessa tapauksessa ilmoitettava asiasta toimeksiantajalle, ja hänen on yhteisymmärryksessä tämän kanssa ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin toimeksiantajan korvausvaateiden varmistamiseksi siltä, joka on aiheuttanut vahingon tai katoamisen tai siltä, joka siitä vastaa. Lisäksi hänen on pyynnöstä avustettava toimeksiantajaa tämän kiistassa kolmannen henkilön kanssa. Huolitsijan on pyynnöstä luovutettava toimeksiantajalle ne oikeudet ja vaateet, joita huolitsijalla voi olla kolmannen henkilön kanssa solmimansa sopimuksen takia. 10 § Huolitsijan tekemä tarjous perustuu toimeksiantajan hänelle antamiin, sopimuksen täyttämiseksi tarvittaviin tietoihin tai olosuhteisiin, joita huolitsija muuten voi pitää tavanomaisina sopimuksen tarkoittamassa toimeksiannossa. 11 § Riippumatta siitä, mitä mahdollisesti on so-

56

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

to the customer. The freight forwarder shall notify the customer as soon as possible of measures that have been taken, and, upon request, supply evidence of any expenses in connection herewith, as well as prove that he has exercised due diligence in limiting costs and risks. For such expenses the freight forwarder may debit a special expense charge. §9 The freight forwarder has a duty to promptly inform the customer and notify a claim against a third party, where goods have been damaged, delayed or when some other loss has occurred due to that party’s acts or omissions, but only if the freight forwarder or his own employees have – or ought to have had – knowledge of such damage, delay or loss. The freight forwarder shall in such case inform the customer and consult with him in order to take such steps as are necessary to secure the customer’s claim to compensation from the party who has caused the damage or loss, or who is responsible therefore, and shall, when requested to do so, assist the customer in his relation to the third party. If so requested, the freight forwarder shall transfer to the customer all rights and claims that the freight forwarder may have under his agreement with a third party. § 10 The offer made by the freight forwarder is based on information relevant to the contract supplied to the freight forwarder


vittu toimeksiantajan maksuvelvollisuudesta kauppa- tai kuljetussopimuksen mukaisesti muun kuin huolitsijan kanssa, toimeksiantaja on velvollinen, huolitsijan kanssa sopimiensa ehtojen mukaisesti, huolitsijan vaatimuksesta korvaamaan huolitsijalle tämän saamiset, jotka perustuvat sopimukseen (palkkio, ennakko, kulujen korvaus) mukaan lukien huolitsijan ennakkomaksu kustannuksista, asianmukaisia tositteita vastaan. Ellei muuta ole sovittu ja mikäli tavaraa ei sopimuksen mukaisesti ole luovutettu kuljettamista varten eikä tehtävää tästä syystä voida kokonaisuudessaan tai osittainkaan toteuttaa sovitusti, tai tilanteissa, joissa tehtävän suorittaminen estyy huolitsijan tai tämän alihankkijoiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä, eikä tehtävää tästä syystä voida toteuttaa sovitusti, huolitsijalla on oikeus sovittuun rahtiin ja muuhun korvaukseen vähennettynä sillä määrällä, jonka huolitsija on säästänyt tai kohtuudella olisi voinut säästää sen vuoksi, että tehtävää ei tarvinnut suorittaa. Edellä mainittu soveltuu myös tilanteeseen, jossa huolitsija on antanut toimeksiantajalle maksulykkäystä siihen asti, kunnes tavara on tullut perille määränpäähän. 12 § Palveluista, joita selvästi tarvitaan nimenomaisesti sovitun tai huolitsijan tehtävään normaalisti sisältyvän palvelun lisäksi, mukaan lukien huolitsijan suorittamista palveluista johtuvat lisäkustannukset, huolitsija on oikeutettu saamaan lisäkorvauksen. Korvaus määräytyy samojen periaatteiden

by the customer, or otherwise as the case may be, on circumstances that the freight forwarder may assume as being normal for the intended contract. § 11 Notwithstanding the customer’s obligation as to payment under contracts of sale or freight agreements with parties other than the freight forwarder, he has a duty upon request, subject to terms being agreed upon, to pay the freight forwarder what is due as per the contract (remuneration, advanced payment, refund of outlays) including advance payment to the freight forwarder for such expenditures, against appropriate documentation. Unless otherwise agreed upon the freight forwarder is entitled to – when the goods have not been delivered for transport under the terms of the contract and the contract therefore cannot be executed, wholly or partially, as agreed upon, and further in the event the contract is interrupted and cannot be executed asagreed upon due to circumstances beyond the control of the freight forwarder or his subcontractors – receive the agreed charges for freight and other remuneration subject to deductions for what the freight forwarder has saved, or could reasonably have saved, by not having to execute the contract. The above should also apply in the event the freight forwarder agreed to allow the customer to defer payment until the arrival of the goods at the place of destination

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

57


mukaan kuin huolintasopimukseen sisältyvissä palveluissa. LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOTURVA 13 § Osapuolet sitoutuvat käsittelemään kaikkea toiselta osapuolelta saamaansa tietoaineistoa luottamuksellisena. Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että sen työntekijät ja neuvonantajat noudattavat huolintasopimuksessa osapuolille asetettuja velvoitteita. Osapuolet sitoutuvat asianmukaisin teknisin ja rakenteellisin toimenpitein turvaamaan palvelujensa tietoturvan ja tietojärjestelmissään käsiteltyjen tietojen säilymisen ja käyttämisen huomioiden toimintojensa, tietoliikenteensä sekä järjestelmänsä laitteiden ja ohjelmien turvallisuuden samoin kuin tietosisällön luottamuksellisuuden ja eheyden. Pääsy huolitsijan tai toimeksiantajan tietojärjestelmiin tulee toteuttaa tavalla, joka takaa tietojärjestelmän turvallisuuden. Osapuolet sitoutuvat kohtuulliseen huolellisuuteen noudattaessaan edellä mainittuja velvoitteita ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia sekä asiaan liittyvät riskit ja kustannukset. Tässä 13 §:ssä asetetut velvoitteet säilyvät huolitsijan ja toimeksiantajan välillä huolintasopimuksen päättymisenkin jälkeen. PIDÄTYS- JA PANTTIOIKEUS 14 § Huolitsijalla on pidätys- ja panttioikeus hänen valvonnassaan olevaan tavaraan sekä kaikkien tavaraa rasittavien kustannusten - palkkio ja varastovuokra niihin mukaan luettuina - että hänen kaikkien muiden samalta toimeksiantajalta edellä 3 §:n tar-

58

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

§ 12 For services which are clearly necessary in addition to what has been explicitly agreed upon or normally follows from the freight forwarder’s contract, including additional expenses for services rendered by the freight forwarder but under the scope of the agreement and contract, the freight forwarder is entitled to additional compensation. Such compensation shall be subject to the same principles as compensation for services agreed upon under the scope of the agreement. CONFIDENTIALITY AND INFORMATION SECURITY § 13 The parties undertake to treat all material information received from the other party as confidential. Each party is responsible for that its employees and advisers comply with the obligations of the party as set forth in the freight forwarding contract. The parties shall take appropriate technical and organizational measures to safeguard the information security of its services and the storage and use of information processed in its information system having regard to the security of the functions, telecommunication, hardware and software as well as the confidentiality and integrity of the data content. All access to the information systems of the freight forwarder or the customer must be conducted in a manner which safeguards the security of the accessed information system. The parties shall exercise reasonable care in observing the obligations above taking into account technology available and the risks and costs


koittamiin tehtäviin perustuvien saataviensa vakuudeksi. Jos tavara häviää tai tuhoutuu, on huolitsijalla sama oikeus korvausmääriin, jotka vakuutusyhtiö, rahdinkuljettaja tai joku muu suorittaa. Ellei huolitsijan erääntynyttä saatavaa makseta, on huolitsija oikeutettu turvallisella tavalla myymään tavarasta niin paljon, että kustannusten lisäksi hänen yhteenlasketut saatavansa tulevat katetuiksi. Mikäli mahdollista, huolitsijan tulee hyvissä ajoin tiedottaa toimeksiantajalle toimenpiteistä, joihin hän aikoo ryhtyä tavaran myymiseksi. ERITYISET MÄÄRÄYKSET

HUOLITSIJAN VASTUU SOPIMUSOSAPUOLENA 15 § Huolitsija on sopimusosapuolena vastuussa 2 §:n ja 16-21 §:ien mukaisesti tavaran katoamisesta, vähenemisestä ja vahingosta sen haltuun ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana sekä tavaran noudon ja luovutuksen viivästymisestä. Mikäli huolitsijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä tehtävän suorittaminen on tai tulee mahdottomaksi suorittaa huolintasopimuksen ehtojen mukaisesti, tai tilanteissa joissa olosuhteet estävät huolitsijaa toimittamasta tavaraa sovitusti niiden saavuttua sovittuun toimituspaikkaan, huolitsija on vastuussa tavarasta 6 §:n ensimmäisen kappaleen mukaisesti, ellei toimeksiantajan kanssa tehdä erillistä sopimusta asiasta.

involved. The obligations set forth above in this § 13 shall survive termination of the contract between the freight forwarder and the customer. RIGHT OF RETENTION AND LIEN § 14 The freight forwarder has a right of retention and a lien on the goods under his control, for fees and expenses in respect of such goods – remuneration and warehousing charges included – as well as for all other amounts due from the customer under contracts according to § 3 above. Should the goods be lost or destroyed, the freight forwarder has similar rights in respect of compensation payable by insurance companies, carriers or others. Should the amount due to the freight forwarder not be paid, he has the right to arrange the sale, in a satisfactory manner, of as much of the goods as is required to cover the total amount due to him, including expenses incurred. The freight forwarder shall, if possible, inform the customer well in advance what he intends to do with regard to the sale of the goods. SPECIAL CONDITIONS

THE FREIGHT FORWARDER’S LIABILITY AS A CONTRACTING PARTY § 15 The freight forwarder is liable as contracting party in accordance with §§ 2 and 16 – 21 for loss, depreciation of or damage to goods, occurring between the moment when the goods have been taken over until the moment the goods have been delivered, as well as for delay in pick-up or delivery. If for

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

59


16 § Huolitsija on vapaa vastuusta, jos katoaminen, väheneminen, vahinko tai viivästyminen on aiheutunut A. toimeksiantajan virheestä tai laiminlyönnistä B. tavaran käsittelystä, lastauksesta, ahtauksesta, kiinnittämisestä tai purkamisesta, josta toimeksiantaja tai hänen puolestaan toiminut henkilö on huolehtinut. C. tavaran omasta luonnollisesta erityisestä alttiudesta vahingoittumiselle, kuten murtumiselle, vuodolle, itsesytytykselle, mädäntymiselle, ruostumiselle, käymiselle, haihtumiselle sekä kylmän, lämmön tai kosteuden arkuudelle. D. puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta E. tavaran virheellisestä tai epätäydellisestä osoittamisesta tai merkitsemisestä F. tavaraa koskevien tietojen virheellisyydestä tai epätäydellisyydestä G. avonaisen ajoneuvon käytöstä, milloin se on tavanomaista tai siitä on sovittu. H. olosuhteista, joita huolitsija ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia hän ei ole voinut estää. Rahoista, arvopapereista ja muista kalleuksista huolitsija vastaa ainoastaan, jos siitä on erikseen sovittu. 17 § Korvaus tavaran katoamisesta tai vähenemisestä lasketaan kauppalaskuun merkityn arvon mukaisesti, ellei osoiteta, että samanlaatuisen tavaran markkina-arvo tai käypä arvo sinä aikana ja siellä, missä huolitsija oli ottanut tavaran huostaansa, oli

60

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

any reason outside the control of the freight forwarder it is or becomes impossible for the freight forwarder to carry out the contract in accordance with the terms agreed, or where circumstances prevent the freight forwarder from making delivery of the goods after their arrival at the place designated for delivery, then the freight forwarder has a liability for the goods in accordance with § 6, section 1, unless other agreement is entered into with the customer. § 16 There is no liability if loss, depreciation, damage or delay is caused by: A. fault or neglect of the customer B. handling, loading, stowage, securing or unloading of the goods by the customer or anyone acting on his behalf C. the inherent nature of the goods to be easily damaged, i.e. by breakage, leakage, spontaneous combustion, rotting, rust, fermentation, evaporation or being susceptible to cold, heat or moisture D. lack of or insufficient packing E. faulty or insufficient address or marking of the goods; F. faulty or insufficient information about the goods G. the use of open transport equipment, where this is usual or has been agreed H. circumstances which the freight forwarder could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent. Unless specifically agreed, the freight forwarder is not liable for money, securities and other valuables.


toinen. Toimeksiantajan tulee osoittaa, ettei vahingoittuneella tavaralla ole jäännösarvoa. Korvausta ei suoriteta antiikkiarvosta, tunnearvosta eikä muusta erityisestä tavaran arvosta. Edellä olevan lisäksi korvataan kadonneen tavaran rahtikustannukset, tullimaksut ja muut kuljetukseen liittyvät maksut. Huolitsija ei ole tämän lisäksi velvollinen korvaamaan muuta vahinkoa, kuten menetetystä kauppavoitosta tai menetetyistä markkinoista aiheutunutta vahinkoa tai mitään muuta vahinkoa riippumatta sen luonteesta. 18 § Korvaus tavaran vahingosta on se määrä, joka vastaa arvon vähentymistä. Tämä määrä lasketaan siten, että sitä tavaran arvoa, joka määrätään 17 §:n 1 momentin mukaisesti, alennetaan sillä prosenttimäärällä, jolla tavaran arvo on vahingon johdosta vähentynyt. Tämän lisäksi korvataan vastaavassa määrin kustannukset, joita tarkoitetaan 17 §:n 2 momentin ensimmäisessä lauseessa. Tämän lisäksi ei huolitsija ole velvollinen korvaamaan mitään muuta vahinkoa. 19 § Viivästys A. Jos tavara noudetaan, kuljetetaan tai luovutetaan myöhemmin kuin mitä 7 §:n ensimmäisessä kappaleessa on sanottu, on huolitsijan korvattava toimeksiantajalle sellaiset välittömät ja kohtuulliset kustannukset, jotka sopimusta tehtäessä saatettiin katsoa viivästymisen todennäköisiksi seurauksiksi.

§ 17 Compensation for loss or depreciation of goods shall be calculated on the basis of their invoice value, unless it is proved that their market value, or the current value of goods of the same kind and nature at the time and place the freight forwarder took over the goods was different from the invoice value taking into account that the customer must demonstrate that there is no residual value of the goods. Compensation will not be paid for antique value, sentimental value or other special value. Freight charges, customs charges and other outlays connected with the transport of the goods lost will also be compensated. Apart from that, the freight forwarder is not obliged to pay any compensation, i.e. for loss of profit, loss of market or other loss of any kind whatsoever. § 18 Compensation for damaged goods shall be paid to an amount equivalent to the extent of depreciation in value. The amount is arrived at by using the percentage of depreciation in value consequent upon damage to the goods, in relation to the value of the goods, as laid down in § 17, section 1. Expenses referred to in § 17, section 2, first sentence, will also be paid to the same extent, but apart from this, the freight forwarder is not obliged to pay any further compensation. § 19 Delay A. If the goods are picked up, carried or

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

61


Huolitsijan on kuitenkin korvattava enintään se määrä, joka vastaa tehtävästä sovittua rahtia tai muuta korvausta. B. Tapauksissa, joissa kuljetussopimus on sisältänyt 7 §:n toisessa kappaleessa tarkoitetun aikalupauksen, huolitsijan on, ellei muuta ole sovittu, sovitun kuljetusajan ylittyessä hyvitettävä toimeksiantajalle rahti tai muu kuljetuksesta sovittu korvaus. Hyvitystä ei kuitenkaan ole tehtävä, jos viivästyminen on johtunut olosuhteista, jotka ovat huolitsijan oman vaikutuspiirin ulkopuolella. Euroopan sisäisissä maantiekuljetuksissa huolitsija vastaa kuitenkin myös siitä, mikä sisältyy hänen alihankkijansa vaikutuspiiriin. Toimeksiantajan katsotaan kärsineen rahdin määrää vastaavan vahingon, ellei osoiteta, että vahinko on tätä pienempi. Viimeksi mainitussa tapauksessa hyvitystä maksetaan ainoastaan vahinkoa vastaava määrä. 20 § Viivästyksen muuttuminen katoamiseksi A. Toimeksiantajalla on oikeus vaatia korvausta tavaran katoamisesta, jos luovutusta ei ole tapahtunut • kansainvälisissä maantiekuljetuksissa 30 päivän kuluessa sovitun määräajan kulumisesta, tai mikäli erityistä aikaa ei ole sovittu, 60 päivän kuluessa siitä, kun tavara otettiin kuljetettavaksi • muissa kuljetusmuodoissa 60 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin tavaran olisi tullut saapua perille. Toimeksiantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen katoamisesta, jos huolitsija voi edellä mainitussa määräajassa osoittaa, että

62

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

delivered too late under § 7, section 1, the freight forwarder shall compensate the customer for such direct and reasonable expenses as could have been foreseen as a probable consequence of the delay at the time of the conclusion of the contract, although with an amount not exceeding a sum equivalent to the freight or other compensation agreed upon in the contract. B. When a time guarantee has been agreed, according to § 7, section 2, and the agreed time of transport has been exceeded, the freight forwarder shall, unless otherwise agreed, credit the customer for the freight or any other compensation agreed upon for the transport. This does not apply if the delay was caused by circumstances beyond the freight forwarder’s own control, except that with regard to carriage of goods by road within Europe the freight forwarder is liable also for circumstances within the control of persons engaged by him for the performance of the contract. The customer shall be considered to have suffered a loss equivalent to the amount of the freight, as long as it cannot be shown that the amount of the loss is less In the latter case only the amount equivalent to the loss shall be credited. § 20 Delay and total loss A. The customer has the right to compensation as if the goods had been lost if no delivery has been made • with regard to international road transports, within 30 days after the expiry of the agreed period of time, or, if no


tavara on tallessa ja se voidaan luovuttaa kohtuullisessa ajassa. B. Jos tavara on toimitettu huolitsijan virheellisen osoitemerkinnän takia tai muusta huolitsijasta johtuvasta syystä väärään paikkaan, huolitsijan tulee tehdä kohtuudella parhaansa ja pyrkiä toimittamaan tavara edelleen sovittuun määränpäähän käyttäen samaa tai samantyyppistä kuljetusvälinettä kuin alun perin oli sovittu käytettäväksi, tai jota huolitsija oli käyttänyt. Mikäli huolitsija epäonnistuu tavaran toimittamisessa sovittuun määränpäähän omien vaikutusmahdollisuuksiensa piiriin johtuvista syistä, huolitsija korvaa toimeksiantajalle tavaran 17 ja 18 §:ien mukaisesti perustuen arvoon, joka tavaralla olisi ollut alun perin sovittuna luovutusaikana sovitussa määränpäässä. Olosuhteista riippumatta huolitsija on muusta vastuusta vapaa eikä hän vastaa muista tavaraan liittyvistä kustannuksista. 21 § A. Huolitsijan vastuu tavaran katoamisesta, vähenemisestä tai vahingoittumisesta rajoittuu 8,33 SDR:ään kilolta tavaran bruttopainosta siltä osin kuin tavara on kadonnut, vähentynyt tai vahingoittunut. B. Huolitsijan vastuu noudon, kuljetuksen tai luovutuksen viivästymisestä rajoittuu rahdin määrään. C. Huolitsijan vastuu muista vahingoista rajoittuu 100.000 SDR:ään jokaista toimeksiantoa kohden. D. Mikäli osapuolet ovat sopineet erityisestä etuudesta koskien tavaran toimittamista, voidaan korvausta toteennäytetystä lisäme-

particular period of time has been agreed upon, within 60 days from the moment the goods were accepted for transport • for other modes of transport, within 60 days from the time when the goods should have arrived. The customer has no right to compensation as if for total loss if the freight forwarder can prove within the above mentioned time limits that the goods have not been lost and that they can be delivered within a reasonable period of time. B. In case of cross-labelling or delivery to wrong destination, the freight forwarder shall use his best reasonable efforts to transport the cargo to its original destination using same or similar means of transportation as originally agreed upon or used by the freight forwarder. If the freight forwarder fails for reasons within the freight forwarder’s control to redeliver the goods to the agreed destination, the freight forwarder shall compensate the customer with the full value in accordance with §§ 17 and 18 of the goods at the time and place of the destination originally agreed upon, but shall be under no further liability or bear any further costs related to the goods regardless of the circumstances. § 21 A. For loss, depreciation of or damage to goods the freight forwarder’s liability is limited to SDR 8.33 per kg (gross) of the part of the goods which has been lost, depreciated or damaged. B. For delay in pick up, carriage or delivery the freight forwarder’s liability is limited to

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

63


netyksestä tai vahingosta vaatia sovittuun lisäarvoon asti riippumatta edellä mainituista kohdista A – C. E. Laskettaessa korvausta tavaran katoamisesta, vähenemisestä, vahingoittumisesta, viivästymisestä ja muista vahingoista noudatetaan 17-20 §:issä määriteltyjä korvausperiaatteita. Huolitsija ei ole velvollinen korvaamaan muuta vahinkoa, kuten menetetystä kauppavoitosta tai menetetyistä markkinoista aiheutunutta vahinkoa tai mitään muuta vahinkoa riippumatta sen luonteesta. HUOLITSIJAN VASTUU VÄLITTÄJÄNÄ 22 § Huolitsija vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei hän ole noudattanut riittävää huolellisuutta tehtävän suorittamisessa. Huolitsija ei vastaa kolmannen osapuolen toimenpiteistä eikä laiminlyönneistä kuljetuksessa, lastauksessa, purkamisessa, luovutuksessa, tullauksessa, varastoinnissa, perimistehtävässä tai missään muissa huolitsijan välittämissä palveluissa. Huolitsijan huolellisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon se, mitä huolitsija on tiennyt tai hänen olisi tullut tietää koskien kolmatta osapuolta. Lisäksi tulee ottaa huomioon toimeksiantajan antamat tiedot tehtävän luonteesta kuin myös muu tieto, jolla on merkitystä sopivaa kolmatta osapuolta valittaessa. Rahoista, arvopapereista ja muista kalleuksista huolitsija vastaa ainoastaan, jos tästä on erikseen sovittu. 23 § Laskettaessa korvausta tavaran katoami-

64

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

the amount of the freight. C. For all other loss the freight forwarder’s liability is limited to SDR 100,000 in respect of each assignment. D. If a declaration of a special interest in delivery has been agreed upon, compensation for the additional loss or damage proved may be claimed, up to the total amount of the interest declared, independently of the compensation provided for in sections A-C above. E. In calculating the extent of compensation for loss, depreciation, damage and delay, and all other loss, the principles of §§ 17-20, shall apply correspondingly. The freight forwarder is not obliged to pay any compensation i.e. for loss of profit, loss of market or other loss of any kind whatsoever. THE FREIGHT FORWARDER’S LIABILITY AS INTERMEDIARY § 22 The freight forwarder is liable for damage resulting from his lack of due diligence in the performance of the contract. The freight forwarder is not liable for acts or omissions of third parties in performing the transport, loading, unloading, delivery, clearance, storage, collection or other services rendered by the freight forwarder. When assessing whether the freight forwarder has acted with due diligence it shall be taken into consideration what the freight forwarder knew or should have known regarding the third party as well as which information was given by the customer regarding the character of the task as well as other information with relevance to the selection of a suitable third


sesta, vähenemisestä, vahingoittumisesta, viivästymisestä ja muista vahingoista, noudatetaan 17-21 §:issä määriteltyjä korvausperiaatteita. 24 § Huolitsijan vastuu 3 C kohdassa mainituista tehtävistä on rajoitettu 50.000 SDR:ään jokaista toimeksiantoa kohden, ja kokonaisuudessaan 500.000 SDR:ään yhdestä ja samasta tapahtumasta. Huolitsijan vastuu ei kuitenkaan missään tapauksessa ylitä: A. viivästyksen osalta huolitsijalle tehtävästä sovitun korvauksen määrää, B. tavaran katoamisen, vähentymisen tai vahingoittumisen tilanteissa 8,33 SDR:ää kilolta tavaran bruttopainosta siltä osin kuin tavara on kadonnut, vähentynyt tai vahingoittunut, C. kaikissa muissa vahingoissa summaa, joka vastaa huolitsijalle tehtävästä sovitun korvauksen viisinkertaista (5) määrää. VARASTOINTI 25 § A. Huolitsijan velvollisuudet tehtävistä sopimusosapuolena, vrt. 3 B §: Ellei toimeksiantaja ole antanut kirjallisesti muuta ohjetta, huolitsijan tulee omissa nimissään ja toimeksiantajan lukuun merkitä palo-, vesi- ja murtovakuutus, joka perustuu tavaralaskun arvoon varastoinnin alkaessa + 10 %. Ellei toimeksiantaja ole ilmoittanut huolitsijalle tavaroiden arvoa, tällöin huolitsija saa arvioida tavaroiden arvon. Toimeksiantaja kantaa riskin tavaroiden hinnan väärin arvioimisesta. Tavaran katoamisesta, vähenemisestä tai vahingosta, jota

party. Unless specifically agreed, the freight forwarder is not liable for money, securities and other valuables. § 23 In calculating the extent of compensation for loss, depreciation, damage and delay, and all other loss, the principles of §§ 17-21, shall apply correspondingly. § 24 The freight forwarder’s liability for services mentioned in § 3 C is limited to SDR 50,000 in respect of each assignment, and totally in the event of any one occurrence SDR 500,000. However, in any event compensation shall not exceed: A. for delay a sum equivalent to the agreed payment in relation to the individual assignment, B. for loss, depreciation of or damage to goods, SDR 8,33 per kg (gross) of the part of the goods which has been lost, depreciated or damaged, C. for all other loss five (5) times the agreed payment in relation to the assignment. STORAGE § 25 A. Responsibility for tasks performed by the freight forwarder as contracting party, cf. § 3 B: Unless otherwise instructed in writing by the customer, the freight forwarder shall take out insurance for the risks of fire, water and burglary in his own name and for account of the customer based upon the invoice value at the time of storage + 10 %. Unless the customer has informed the freight forwarder

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

65


edellä tarkoitettu vakuutus ei kata tai jos sellaista vakuutusta ei ole otettu huolitsijan toimesta, huolitsija vastaa virheensä tai laiminlyöntinsä perusteella 17-18 §:ien ja 21 §:n mukaisesti ja niissä mainituin rajoituksin. Huolitsijan kokonaisvastuu suhteessa kaikkiin toimeksiantajiin samasta tapahtumasta aiheutuneista vahingoista on rajoitettu 500.000 SDR:ään. Viivästyksestä huolitsija vastaa 19-20 ja 21 B §:ien mukaisesti. B. Lisäksi seuraavat määräykset soveltuvat: 1. Huolitsijan tulee tarkastaa ja kuitata vastaanotetuiksi kokonaiset kollit. Hänellä ei kuitenkaan ole vastuuta niiden sisällöstä ja piilevästä vahingosta. Toimeksiantajan vaatimuksesta huolitsijan on suoritettava varaston kokonaisinventaario. Mikäli kokonainen kolli rikkoutuu vastaanoton jälkeen, tulee huolitsijan rikkoutumisen tapahduttua välittömästi reklamoida puutteellisuudesta tai vahingosta, jonka hän on havainnut tai joka hänen olisi pitänyt havaita. Huolitsijan on huolehdittava tarpeellisesta luovutustarkastuksesta. 2. Ellei toimeksiantaja ole antanut erityisiä ohjeita tavaran varastoinnista, huolitsijalla on oikeus edellyttäen, että hän toimii riittävän huolellisesti, vapaasti valita eri säilytystapojen välillä. 3. Jos varastoitu tavara ominaisuuksiensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle, on toimeksiantaja heti velvollinen viemään tavaran pois. 4. Toimeksiantajan on viimeistään varastoinnin alkaessa ilmoitettava huolitsijalle osoite, johon tavaraa koskevat ilmoitukset

66

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

of the value of the goods, the freight forwarder may asses the value. The customer bears the risk of errors in such assessment of the freight forwarder. For loss, depreciation of or damage to the goods not covered by insurance in accordance with the above, or when no insurance has been taken out by the freight forwarder, the freight forwarder is liable for negligent acts or omissions with the determination and limitation of liability specified in §§ 17-18 and 21. The freight forwarder’s liability in relation to all customers is limited to SDR 500,000 with regard to damages occurring on one and the same occasion. The freight forwarder is liable for delay according to §§ 19 – 20 and 21 B. B. Furthermore, the following applies: 1. The freight forwarder shall check and issue receipts for whole packages of goods received, without any liability, however, for the content of the packages and invisible damage. At the request of the customer the freight forwarder shall make an inventory of the stock. The freight forwarder shall, upon opening the packages, immediately notify the customer of any defect or damage that he has observed or should have observed. The freight forwarder shall take care of the necessary delivery control. 2. If the customer has not left any special instructions with regard to the storage of the goods, the freight forwarder may freely choose between various storage possibilities, provided that he exercises due diligence in so doing. 3. If goods in store, by reason of their nature, are deemed to be a danger to property or persons, the customer has a


on lähetettävä ja josta ohjeet annetaan. Toimeksiantajan on myös välittömästi tiedotettava huolitsijalle mahdollisista osoitteenmuutoksista. C. Nämä varastointia koskevat määräykset eivät koske ehtojen 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tilanteita. TOIMEKSIANTAJAN VASTUU 26 § Toimeksiantaja on velvollinen korvaamaan huolitsijan vahingon sekä huolehtimaan siitä, ettei huolitsija joudu lopullisesti kärsimään tälle aiheutunutta vahinkoa tai menetystä eikä kantamaan vastuuta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että: A. tavaroita tai toimeksiantoa koskevat tiedot ja dokumentit ovat virheellisiä, epäselviä tai epätäydellisiä B. tavarat ovat puutteellisesti pakattu, merkitty tai selvitetty, tai että tavarat on toimeksiantajan tai tämän puolesta toimivan osapuolen toimesta virheellisesti lastattu, ahdattu tai kiinnitetty C. tavaralla on sellaisia vahinkoa aiheuttavia ominaisuuksia, joita huolitsija ei kohtuudella ole saattanut havaita D. huolitsija on velvollinen maksamaan tullia tai muita virallisia maksuja tai asettamaan vakuuden, ellei kyseinen velvoite johdu huolitsijan huolimattomuudesta E. tavarat ovat laittomia, virheellisiä, puutteellisia tai ne eivät täytä niitä koskevia sääntöjä tai määräyksiä, tai tavaroiden epäillään tai näytetään loukkaavan kolmannen osapuolen tekijän- tai teollisoikeutta, tai että tarvittavat viralliset luvat eivät ole kunnossa maahantuontia, maastavientiä, käsittelyä,

duty to remove the goods immediately. 4. The customer shall inform the freight forwarder at the latest at the time of delivery of the address to which notice concerning the goods shall be sent and at which instructions shall be received, and inform the freight forwarder immediately of any changes thereof. C. This provision does not apply for any storage of goods cf. § 15, section 2. THE CUSTOMER’S LIABILITY § 26 The customer shall indemnify and hold the freight forwarder free and harmless for damage, loss or liability incurred by the freight forwarder owing to the fact that: A. the particulars concerning the goods, information and documents relating to the assignment are incorrect, unclear or incomplete, B. the goods are incorrectly packed, marked or declared, or incorrectly loaded, stowed or secured by the customer or another party acting on his behalf, C. the goods have such harmful properties as could not have reasonably been foreseen by the freight forwarder, D. the freight forwarder is obliged to pay customs duty or other official fees or provide a security, unless such obligation is caused by the freight forwarder’s negligence, E. the goods are illegal, defective, deficient or noncompliant with applicable rules or regulations, are suspected of being or is shown to be in violation of intellectual or industrial property rights of a third party;

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

67


varastointia tai kuljettamista varten F. huolitsija kärsii suoraa taloudellista vahinkoa, joutuu maksamaan sakkoja tai rangaistuksia, huolitsijalle aiheutuu hallinnollisia kuluja tai menetystä tai vahinkoa liittyen huolitsijan lupiin tai lisensseihin. Arvioitaessa toimeksiantajan vastuuta a- ja b -kohtien mukaisesti on otettava huomioon, onko huolitsija huolimatta siitä, että hän on ollut tietoinen tällaisesta olosuhteesta sen hyväksynyt tai laiminlyönyt huomauttaa toimeksiantajan tavaraa koskevasta toimenpiteestä. Jos huolitsija rahdinantajan ominaisuudessa on joutunut velvolliseksi toimeksiantajan tavaran puolesta maksamaan osuuden yhteishaverista merirahdin ottajalle tai muusta edellä mainitusta syystä joutunut kolmannen henkilön vaatimusten kohteeksi, on toimeksiantaja velvollinen huolehtimaan siitä, ettei huolitsijalle aiheudu tästä vahinkoa. REKLAMAATIO JA ERIMIELISYYDET

or the necessary official permits are not in place for the import, export, handling, storage or transport of the goods, F. the freight forwarder suffers a direct financial loss, fines or penalties, incurs administrative charges, incurs loss or damage related to the freight forwarder’s authorizations or licenses. In assessing the customer’s responsibility in accordance with a) and b) regard shall be made to whether the freight forwarder, despite his knowledge of the circumstances, has accepted or failed to make an objection to the measures taken by the customer in respect of the goods. Should the freight forwarder, in his capacity as charterer or shipper become liable in connection with carriage of the customer’s goods by sea, to pay general average contribution to the shipowner or the carrier, or become exposed to claims from third parties for reasons stated above, the customer shall hold the freight forwarder harmless. NOTICE OF CLAIM AND DISPUTES

REKLAMAATIO 27 § Huomautukset huolitsijaa vastaan on esitettävä ilman aiheetonta viivytystä. Tavaraa vastaanotettaessa näkyvästä vahingosta tai vähentymisestä on reklamoitava heti vastaanottotilanteessa ja muusta kuin ulkoisesti havaittavissa olevasta vahingosta tai vähentymisestä tulee reklamoida viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Mikäli huomautusta ei tehdä edellä kuvatuissa aikarajoissa,

68

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

NOTICE OF CLAIM § 27 Notice of claim shall be given to the freight forwarder without undue delay. In case of apparent loss, depreciation of or damage to the goods, notice shall be given immediately upon receipt of the goods, and in case of non-apparent loss, depreciation of or damage to the goods no later than seven (7) calendar days from the date of delivery. If notice is not given as described above, the


todistustaakka siitä, että tavaran vahingoittuminen tai vähentyminen on tapahtunut tavaran ollessa huolitsijan hallinnassa, on toimeksiantajalla. Reklamaatio, joka koskee muuta kuin tavaran vahingoittumista tai vähenemistä, on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun toimeksiantaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt saada tietää olosuhteista, joihin huolitsijan vastuu perustuu. Jos sellaista reklamaatiota ei ole tehty, toimeksiantaja menettää asiassa kanneoikeutensa. Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, sovelletaan kyseistä kuljetusmuotoa koskevaa lakia sekä yleisesti käytettyjä kuljetusehtoja, mikäli ne poikkeavat tämän 27 §:n määräyksistä. VANHENTUMINEN (TANSKA, SUOMI JA RUOTSI) 28 § Kanne huolitsijaa vastaan - kanneoikeuden menettämisen uhalla - on nostettava yhden vuoden (1) kuluessa. Aika lasketaan A. tavaran vähenemis- ja vahingoittumistapauksissa päivästä, jolloin tavara luovutettiin vastaanottajalle B. tavaran viivästys- ja kokonaiskatoamistapauksissa tai muussa vahingossa siitä ajankohdasta, jolloin viivästyminen, katoaminen tai muu vahinko aikaisintaan oli voitu todeta. C. kaikissa muissa tilanteissa ajankohdasta, jolloin syy, johon kanne perustuu, olisi

burden of proving that the loss, depreciation of or damage to the goods has occurred while the goods was in the custody of the freight forwarder rests on the customer. Notice of claim concerning matters other than damage to, or depreciation or loss of the goods shall be given within fourteen (14) days from the day on which the customer knew or ought to have known about the circumstances forming the basis of the freight forwarder’s liability. If such notice of claim has not been given, the customer has lost his right of claim. If a certain mode of transport has been expressly agreed upon, or if it is proved that loss, depreciation, damage or delay has occurred whilst the goods were being carried by a particular means of transport, the law applicable to such mode of transport and commonly used conditions of carriage shall apply instead, to the extent that they deviate from what is laid down in this § 27. TIME-BAR (DENMARK, FINLAND AND SWEDEN) § 28 Legal proceedings against the freight forwarder shall be commenced within a period of one (1) year; otherwise the right of claim will have become lost. The time limit period runs: A. upon depreciation of or damage to goods from the day upon which the goods were delivered to the consignee, B. upon delay, loss of the whole consignment or other kind of loss from the time at which the delay, total loss or other loss could at the earliest have been noticed,

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

69


aikaisintaan voitu todeta. Tätä määräystä on sovellettava silloin, kun huolitsijan pääasiallinen liikepaikka sijaitsee Ruotsissa, Suomessa tai Tanskassa. Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, sovelletaan kyseistä kuljetusmuotoa koskevaa lakia sekä yleisesti käytettyjä kuljetusehtoja, mikäli ne poikkeavat tämän 28 §:n määräyksistä. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 29 § Huolitsijan ja toimeksiantajan välisessä erimielisyydessä osapuolten tulee ensisijassa pyrkiä löytämään ratkaisu neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät neuvotteluteitse pysty löytämään ratkaisua, erimielisyys tulee ratkaista huolitsijan pääasiallisen liikepaikan yleisessä tuomioistuimessa. Oikeuskäsittelyssä tulee noudattaa huolitsijan pääasiallisen liikepaikan lainsäädäntöä.

70

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

C. in all other cases from the time at which the cause on which the claim is based could at the earliest have been noticed. This timebar shall apply when the freight forwarder’s principal place of business is located in Denmark, Finland or Sweden. If a certain mode of transport has been expressly agreed upon, or if it is proved that loss, depreciation, damage or delay has occurred whilst the goods were being carried by a particular means of transport, the law applicable to such mode of transport and commonly used conditions of carriage shall apply instead, to the extent that they deviate from what is laid down in this § 28. DISPUTE RESOLUTION § 29 In the event of a dispute between the freight forwarder and the customer, the parties shall in the first instance attempt to find a solution through negotiation. If the parties are unable to reach a solution via negotiation, the dispute shall be decided in the general courts in the freight forwarder’s principal place of business. Legal proceedings shall be subject to the law of the freight forwarder’s principal place of business.


VAKIOLAIVAUS­ EHDOT 2008 VAKIOLAIVAUSEHDOT MÄÄRIT-

STANDARD SHIPPING TERMS 2008

TELEVÄT KULJETUSSOPIMUKSEN OSAPUOLINA OLEVIEN LASTINAN-

STANDARD SHIPPING TERMS

TAJAN JA RAHDINKULJETTAJAN

DEFINE THE DUTIES OF THE

VELVOLLISUUDET KAPPALE-

CONSIGNOR AND THE CARRIER IN

TAVARAN MERIKULJETUKSESSA

GENERAL CARGO SHIPMENTS IN

SUOMEN SATAMISSA.

FINNISH PORTS.

Porttiehto, lastaus Porttiehto, kontit, lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran tai kontin rahdinkuljettajalle toimittamalla sen kuljetusvälineessä rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan lastaussatamassa. Tässä ehdossa ”kontti” tarkoittaa myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

Gate Term, loading Gate Term, containers, loading This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the consignor hands over the goods or the container to the carrier by delivering them in a means of transport to a point designated by the carrier in the port of shipment. In this term ”container” also refers to other corresponding large units.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

71


Porttiehto, purkaus Porttiehto, kontit, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussatamassa joko varastosta tai lastaamalla tavaran varastosta vastaanottajan kuljetusvälineeseen. Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi myös silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun kontin vastaanottajalle purkaussatamassa lastaamalla kontin varastosta vastaanottajan kuljetusvälineeseen. Tässä ehdossa ”kontti” tarkoittaa myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

72

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Gate Term, discharge Gate Term, containers, discharge This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the carrier hands over the goods to the receiver in the port of discharge either in a warehouse or loaded from a warehouse into a means of transport of the receiver. This shipping term can also be applied when the carrier hands over the stuffed container in the port of discharge loading the container from a warehouse into a means of transport of the receiver. In this term ”container” also refers to other corresponding large units.


Perävaunuehto lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi silloin, kun lastinantaja luovuttaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön rahdinkuljettajalle toimittamalla sen rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan lastaussatamassa.

Perävaunuehto, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön vastaanottajalle purkaussatamassa asettamalla yksikön vastaanottajan noudettavaksi määräsatamasta.

Trailer Term, loading This shipping term can be applied when the consignor hands over the trailer or some other large wheeled unit to the carrier by delivering it to a point designated by the carrier in the port of shipment.

Trailer Term, discharge This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the carrier hands over the trailer or some other large wheeled unit to the receiver in the port of discharge making the unit available for the receiver to pick it up in the port of destination.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

73


Varastoehto, lastaus

Warehouse Term, loading

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran kuljetusta varten rahdinkuljettajalle lastaussataman varastossa.

This shipping term can be applied when the consignor hands over the goods to the carrier for carriage in a warehouse in the port of shipment.

Roro-lastinkäsittely

Roro cargo handling

Storo- ja konventionaalinen lastinkäsittely

Storo and conventional cargo handling

Varastoehto, purkaus

Warehouse Term, discharge

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaan-ottajalle purkaussataman varastossa.

This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the carrier hands over the goods to the receiver in a warehouse in the port of discharge.

Roro-lastinkäsittely

Roro cargo handling

Storo- ja konventionaalinen lastinkäsittely

Storo and conventional cargo handling

74

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Konttiehto, lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konttiliikenteessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa lastatun kontin rahdinkuljettajan kuljetettavaksi asettamalla kontin lastaussatamassa olevalle konttipihalle. Kontilla tarkoitetaan tässä laivausehdossa myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

Konttiehto, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konttiliikenteessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun kontin vastaanottajalle purkaussatamassa asettamalla kontin lastaussatamassa olevalle konttipihalle tai muulle varastoalueelle. Kontilla tarkoitetaan tässä myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

C/Y Term, Loading This shipping term can be applied to container shipments when the consignor hands over the stuffed container to the carrier for transport making the unit available in a container yard in the port of shipment. In this term ”container” also refers to other corresponding large units.

C/Y Term, discharge This shipping term can be applied to container shipments when the carrier hands over the stuffed container to the receiver in the port of discharge making the unit available in a container yard or other storage area in the port of destination. In this term ”container” also refers to other corresponding large units.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

75


Laituriehto, lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konventionaalisen liikenteen mukaisten lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle aluksen sivulla alukseen lastattavaksi.

Laituriehto, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konventionaalisen liikenteen mukaisten lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle määräsatamassa laiturissa olevan aluksen sivulla.

76

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Quay Term, loading This shipping term can be applied to the modes of cargo handling used in conventional traffic when the consignor hands over the goods to the carrier alongside ship for loading.

Quay Term, discharge This shipping term can be applied to the modes of cargo handling used in conventional traffic when the carrier hands over the goods to the receiver alongside ship in the port of destination.


Laivaehto, lastaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran lastaussatamassa rahdinkuljettajan kuljetettavaksi toimittamalla sen tämän alukseen.

Laivaehto, purkaus Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussatamassa aluksesta purettavaksi.

Ship Term loading This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the consignor hands over the goods to the carrier for shipment by delivering them on board the ship.

Ship Term discharge This shipping term can be applied to all modes of cargo handling when the carrier hands over the goods to the receiver on board the ship for unloading in the port of discharge.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

77


Vakiolaivausehdot 2008 Vakiolaivausehdot 2008 © - Vakiolaivausehdot 2008 on Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osaston julkaisema teos, joka on tekijänoikeudellisesti suojattu. ICC Suomen osasto on pidättänyt kaikki oikeudet Vakiolaivausehdot 2008 –teoksen julkistamiseen missään muodossa ilman nimenomaista suostumusta. Tämä esitys on ohjeellinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdessä alkuperäisen Vakiolaivausehdot 2008 -julkaisun kanssa. Alkuperäisiä teosta välittää ICC Suomen osasto: www.iccfin.fi.

78

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Standard Shipping Terms 2008 Standard Shipping Terms 2008 © - Standard Shipping Terms 2008 is a publication of the Finnish Section of the International Chamber of Commerce (ICC), protected by copyright. ICC Finland reserves all rights the publication of Standard Shipping Terms 2008 in any form without express consent. This presentation is for guidance only and to be used together with the original Standard Shipping Terms 2008. The original Standard Shipping Terms 2008 can be acquired from the Finnish Section of ICC: www.iccfin.fi.


INCOTERMS® 2020

INCOTERMS® 2020

E Ryhmä / Lähtöpää

Group E / Departure

Noudettuna lähettäjältä

EXW Ex Works

F Ryhmä / Ei sisällä rahtia

Group F / Main carriage unpaid

Vapaasti rahdinkuljettajalla Vapaasti aluksen sivulla Vapaasti aluksessa

FCA Free Carrier FAS Free Alongside Ship FOB Free On Board

C Ryhmä / Sisältää rahdin

Group C / Main carriage paid

Kulut ja rahti maksettuina Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina Kuljetus maksettuna Kuljetus ja vakuutus maksettuna

CFR Cost and Freight CIF Cost, Insurance and Freight CPT Carriage Paid To CIP Carriage and Insurance Paid To

D Ryhmä /Tulopää

Group D / Arrival

Toimitettuna määräpaikalla Toimitettuna terminaalissa Toimitettuna tullattuna

DAP Delivered At Place DPU Delivered at Place Unloaded DDP Delivered Duty Paid

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

79


Incoterms-artiklat

Incoterms articles

A

A THE SELLER’S OBLIGATIONS

MYYJÄN VELVOLLISUUDET

A1 Kauppasopimuksen täyttäminen A2 Lisenssit, luvat ja muodollisuudet A3 Kuljetus- ja vakuutussopimukset A4 Toimitus A5 Riskin siirtyminen A6 Kustannusten jakautuminen A7 Ilmoitus ostajalle A8 Todiste toimituksesta, kuljetusasiakirja tai vastaava elektroninen viesti A9 Tarkastaminen – pakkaus –merkintä A10 Muut velvoitteet

A1 Proviosion of goods in conformity with the contract A2 Licenses, authorisations and formalities A3 Contracts of carriage and insurance A4 Delivery A5 Transfer of risks A6 Division of costs A7 Notice to the buye A8 Proof of delivery, transport document or equivalent electronic message A9 Checking – packaking – marking A10 Other obligations

B

B

OSTAJAN VELVOLLISUUDET

B1 Kauppahinnan maksaminen B2 Lisenssit, luvat ja muodollisuudet B3 Kuljetus- ja vakuutussopimukset B4 Toimituksen vastaanotto B5 Riskin siirtyminen B6 Kustannusten jakautuminen B7 Ilmoitus myyjälle B8 Todiste toimituksesta, kuljetusasiakirja tai vastaava elektroninen viesti B9 Tavaran tarkistus B10 Muut velvoitteet

80

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

THE BUYER’S OBLIGATIONS

B1 Payment of the price B2 Licenses, authorisations and formalities B3 Contracts of carriage and insurance B4 Taking delivery B5 Transfer of risks B6 Division of costs B7 Notice to the seller B8 Proof of delivery, transport document or equivalent electronic message B9 Inspection of goods B10 Other obligations


Incoterms® 2020 -lausekkeiden soveltuvuus eri kuljetusmuodoissa

Applicability of Incoterms® 2020 to various modes of transport

LAIVA

AUTO

RAUTATIE

KONTTI

YHDISTETTY

SHIP

ROAD

RAIL

CONTAINER

COMBINED

EXW

+

+

+

+

+

FCA

+

+

+

+

+

FAS

+

-

-

-

-

FOB

+

-

-

-

-

CFR

+

-

-

-

-

CIF

+

-

-

-

-

CPT

+

+

+

+

+

CIP

+

+

+

+

+

DPU

+

+

+

+

+

DAP

+

+

+

+

+

DDP

+

+

+

+

+

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

81


MYYJÄN VASTUU SELLER´S RESPONSIBILITY

VAHINGONVAARAN SIIRTYMISPISTE TRANSFER OF RISKS

OSTAJAN VASTUU BUYER´S RESPONSIBILITY

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DPU

DAP

DDP

Incoterms® 2020

Incoterms® 2020

Incoterms © ™ - Incoterms on Kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n rekisteröimä tavaramerkki. Incoterms 2020 on tekijänoikeudellisesti suojattu teos. ICC on pidättänyt kaikki oikeudet Incoterms-tavaramerkin käyttöön ja Incoterms 2020 –lausekkeiden julkistamiseen missään muodossa ilman nimenomaista suostumusta. Tämä esitys on ohjeellinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdessä alkuperäisen Incoterms 2020-julkaisun kanssa. Alkuperäisiä Incoterms 2020-toimitusehtoja eri kielillä välittää ICC Suomen osasto: www.icc.fi.

Incoterms © ™ - Incoterms is a trademark registered by the International Chamber of Commerce, ICC. Incoterms 2020 is protected by copyright. ICC reserves all rights to the use of Incoterms trademark and to the publication of Incoterms 2020 in any form without express consent. This presentation is for guidance only and to be used together with the original Incoterms 2020 publication. The original Incoterms 2020 in different languages can be acquired from the Finnish Section of ICC: www.icc.fi.

82

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Claim periods in various modes of transport

Ulkonaisesti havaittavien vahinkojen osalta reklamaation tulee tapahtua tavaran vastaanoton yhteydessä. Reklamaation laiminlyönti aiheuttaa puhevallan menettämisen, mikäli ei voida osoittaa rahdinkuljettajan/huolitsijan aiheuttaneen vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Seuraavassa kuljetusmuodoittain muiden kuin ulkoapäin havaittavien vahinkojen osalta reklamaatioajat tavaran vastaanottamisesta:

Claims for visual defects shall be made upon receipt of the goods. Failure to make a claim will result in the loss of the right to be heard, unless the carrier/forwarder can be shown to have caused the damage intentionally or by gross neglect. The claim periods after the receipt of goods for other than visual damages are listed below by mode of transport.

TAVARAVAHINKOJEN OSALTA:

FOR DAMAGE TH GOODS:

Tiekuljetus

heti, viimeistään 7 pv

Road transport

immediately, at most 7 d

Merikuljetus

heti, viimeistään 3 pv

Sea transport

immediately, at most 3 d

Rautatiekuljetus heti, viimeistään

Rail transport

immediately, at most

10 pv (kotimaa),

10 d (domestic)

7 pv (kansainvälinen)

7 d (international)

Lentokuljetus

heti, viimeistään 14 pv

Air transport

immediately, at most 14 d

Huolintaliike

heti, viimeistään 7 pv

Forwarding company immediately, at most 7 d

VIIVÄSTYSVAHINKOJEN OSALTA:

FOR DELAY DAMAGE:

Tiekuljetus

21 pv kuluessa siitä päivästä,

Road transport

within 21 d after the date

jolloin tavara luovutettiin

the goods were handed

vastaanottajalle

over to the receiver

Merikuljetus

Sea transport

60 d

Rail transport

30 d (domestic),

60 pv

60 pv (kansainvälinen)

tavaran vastaanottamisesta

Lentokuljetus

21 pv kuluessa siitä päivästä,

jona tavara on ollut

vastaanottajan käytettävissä.

Huolintaliike

14 pv kuluessa siitä kun

toimeksiantaja sai tietää tai

hänen olisi pitänyt saada

tietää olosuhteista, joihin

huolitsijan vastuu perustuu.

LAINATTU SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITON LUVALLA.

Rautatiekuljetus 30 pv (kotimaa),

60 d (international)

after receipt of goods

Air transport

within 21 d after the date

the goods were at the

receiver’s disposal

Forwarding company within 14 d after the client

was informed or should have

been informed about the

conditions on which the

forwarder’s liability is based. P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

83

QUOTATION PERMITTED BY THE FINNISH FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION.

Reklamaatioajat eri kuljetusmuodoissa


VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS

IMDG CLASSIFICATION

CF. LUOKKA 1

72

CF. CLASS 1

72

LUOKKA 1 – RÄJÄHTEET

73

CLASS 1 - EXPLOSIVES

73

LUOKKA 2 – KAASUT

73

CLASS 2 – GASES

73

LUOKKA 3 – PALAVAT NESTEET

74

CLASS 3 - FLAMMABLE LIQUIDS

74

LUOKKA 4.1 HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET, ITSEREAKTIIVISET AINEET JA EPÄHERKISTETYT KIINTEÄT RÄJÄHDYSAINEET 75

CLASS 4.1 FLAMMABLE SOLIDS; SUBSTANCES LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION; SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT FLAMMABLE GASES 75

LUOKKA 4.2 HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET 75

CLASS 4.2 SUBSTANCES LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION 75

LUOKKA 4.3 AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSIIN JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA 76 LUOKKA 5.1 SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 76 LUOKKA 5.2 ORGAANISET PEROKSIDIT

77

LUOKKA 6.1 MYRKYLLISET AINEET

77

LUOKKA 6.2 TARTUNTA­VAARALLISET AINEET

77

LUOKKA 7 – RADIOAKTIIVISET AINEET

78

LUOKKA 8 – SYÖVYTTÄVÄT AINEET

79

LUOKKA 9 – MUUT VAARALLISET

80

AINEET JA ESINEET

80

84

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

CLASS 4.3 SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT FLAMMABLE GASES.

76

CLASS 5.1 OXIDIZING SUBSTANCES

76

CLASS 5.2 ORGANIC PEROXIDES

77

CLASS 6.1 TOXIC SUBSTANCES

77

CLASS 6.2 INFECTIOUS SUBSTANCES

77

CLASS 7 - RADIOACTIVE MATERIAL

78

CLASS 8 - CORROSIVE SUBSTANCES

79

CLASS 9 - MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES AND ARTICLES 80


CF. LUOKKA 1

CF. CLASS 1

VAK/ADR -YHTEENKUORMAUSKIELLOT

VAK/ADR PROHIBITIONS ON MIXED LOADING

1 1 1.4 1.5 1.6 2.1,2.2, 2.3 3 4.1 4.1+1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.2+1 6.1 6.2 7A, B, C 8 9, 9A

1.4

1.5

1.6

Katso kohta / See class 7.5.2.2.

2.1, 2.2, 2.3

3

4.1

a

a

a

4.1 +1

4.2

4.3

5.1

5.2

a

a

d a

a

5.2 +1

6.1

6.2

7A, B, C

8

a

a

a

a

9, 9A b a, b, c b b

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a a

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

a a a a

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

a a a a a, b, c

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X

d

b

b

b

x) Yhteenkuormaus on sallittu. a) Yhteenkuormaus on sallittu 1.4S aineiden ja esineiden kanssa. b) Luokan 1 räjähteiden ja luokan 9 hengenpelastusvälineiden (UN 2990, 3072 ja 3268) yhteenkuormaus on sallittu. c) Pyroteknisten turvalaitteiden, joiden vaarallisuusluokka on 1.4 ja yhteensopivuusryhmä on G, (UN 0503) ja luokan 9 sähköisesti laukeavien turvalaitteiden (UN 3268) yhteenkuormaus on sallittu. d) Louhintaräjähdysaineiden (lukuun ottamatta UN 0083 louhintaräjähdysaineita, tyyppi C) ja ammoniumnitraatin (UN 1942 ja 2067), ammoniumnitraattiemulsion, -suspension tai -geelin (UN 3375) sekä alkalimetallinitraattien ja maaalkalimetallinitraattien yhteenkuormaus on sallittu edellyttäen, että suurlipukkeiden kiinnittämisessä, erottelussa, kuormauksessa ja suurimman sallitun kuorman laskemisessa tätä yhteenkuormattua kokonaisuutta käsitellään kuten luokan 1 louhintaräjähdysaineita. Alkalimetallinitraatteihin sisältyvät cesiumnitraatti (UN 1451), litiumnitraatti (UN 2722), kaliumnitraatti (UN 1486), rubidiumnitraatti (UN 1477) ja natriumnitraatti (UN 1498). Maaalkalimetallinitraatteihin sisältyvät bariumnitraatti (UN 1446), berylliumnitraatti (UN 2464), kalsiumnitraatti (UN 1454), magnesiumnitraatti (UN 1474) ja strontiumnitraatti (UN 1507). 7.5.2.2 Luokan 1 räjähteitä sisältäviä kolleja, joissa on mallien nro 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 mukainen varoituslipuke ja jotka kuuluvat eri yhteensopivuusryhmiin, ei saa kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin, ellei yhteenkuormaus ole seuraavassa taulukossa sallittu vastaaville yhteensopivuusryhmille.

X X

x) Mixed loading permitted a) Mixed loading permitted with 1.4S substances and articles. b) Mixed loading permitted between goods of Class 1 and life-saving appliances of Class 9 (UN Nos. 2990, 3072 and 3268). c) Mixed loading permitted between safety devices, pyrotechnic of Division 1.4, compatibility group G, (UN no. 0503) and safety devices, electrically initiated of Class 9 (UN No. 3268) d) Mixed loading permitted betweeen blasting explosives (except UN No. 0082 explosive, blasting, type C) and ammonium nitrate ( UN Nos. 1942 and 2067), ammonium nitrate emulsion or suspension or gel (UN No. 3375) and alkali metal nitrates and alkaline earth metal nitrates provided the aggregate is treated as blasting explosives under Class 1 for the purposes of placarding, segregation, stowage and maximum permissible load. Alkali metal nitrates include caesium nitrate (UN 1451), lithium nitrate (UN 2722), potassium notrate (UN 1486), rubidium nitrate (UN 1477) and sodium nitrate (UN 1498). Alkaline earth metal nitrates include barium nitrate (UN 1446), berylium nitrate (UN 2464, calcium nitrate (UN 1454), magnesium nitrate (UN 1474) and strontium nitrate (UN 1507). 7.5.2.2 Packages containing substances or articles of Class 1, bearing a label conforming to models Nos. 1, 1.4, 1.5 or 1.6 which are assigned to different compatibility groups shall not be loaded together in the same vehicle or container, unless mixed loading is permitted in accordance with the following Table for the corresponding compatibility groups.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

85


LUOKKA 1 – RÄJÄHTEET

CLASS 1 - EXPLOSIVES

Räjähde on kiinteä tai nestemäinen aine (tai aine-seos), joka pystyy yksinään kemiallisen reaktion kautta muodostamaan kaasua sellaisessa lämpötilassa ja paineessa sekä sellaisella nopeudella, että tästä voi aiheutua vahinkoa ympäristölle. Pyrotekniset aineet kuuluvat räjähdysvaarallisiin aineisiin, vaikka ne eivät itsessään muodostaisikaan kaasua.

Explosive substance means a solid or liquid substance (or a mixture of substances) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surroundings. Pyrotechnic substances are included even when they do not evolve gases.

Pyrotekninen aine on aine tai aineseos, joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua tai savua taikka niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvissa eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa, joissa ei tapahdu detonaatiota.

Pyrotechnic substance means a substance or a mixture of substances designed to produce an effect by heat, light, sound, gas or smoke or a combination of these as the result of non-detonative self-sustaining exothermic chemical reactions.

LUOKKA 2 – KAASUT

CLASS 2 – GASES

Luokka 2 kattaa paineistetut kaasut, nestemäiset kaasut, liuenneet kaasut, jäähdytetyt nestemäiset kaasut, yhdestä tai useammasta kaasusta muodostuvat kaasuseokset, joissa yksi tai useampi kaasu on peräisin muiden luokkien mukaisesta aineesta, kaasulla täytetyt esineet ja aerosolit.

The class comprises compressed gases, liquefied gases, dissolved gases, refrigerated liquefied gases, mixtures of one or more gases with one or more vapours of substances of other classes, articles charged with a gas and aerosols.

86

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Kaasut kuljetetaan normaalisti paineen alla. Paine vaihtelee paineistettujen kaasujen suuresta paineesta jäähdytettyjen kaasujen pieneen paineeseen.

Gases are normally transported under pressure varying from high pressure in the case of compressed gases to low pressure in the case of refrigerated gases.

Kaasujen kemialliset ominaisuudet ja fysikaaliset vaikutukset vaihtelevat suuresti ja kaasut voivat niiden mukaan olla: palavia; palamattomia; myrkyttömiä; myrkyllisiä; palamista edistäviä; syövyttäviä; tai niilla voi olla näitä ominaisuuksia kaksi tai useampia.

According to their chemical properties or physiological effects, which may vary widely, gases may be: flammable; non-flammable; non-toxic; toxic; supporters of combustion; corrosive; or may possess two or more of these properties simultaneously.

Kaikki ilmaa raskaammat kaasut ovat potentiaalisesti vaarallisia, jos niiden annetaan kerääntyä lastitilojen pohjalle.

All gases which are heavier than air will present a potential danger if allowed to accumulate in the bottom of cargo spaces.

LUOKKA 3 – PALAVAT NESTEET

CLASS 3 - FLAMMABLE LIQUIDS

Palavat nesteet ovat nesteitä tai nesteseoksia, tai kiintoaineita liuoksessa tai suspensiossa sisältäviä nesteitä, joiden leimahduspisteenä normaalisti tunnettu ominaisuus, eli lämpötila, jossa ne tuottavat palavaa höyryä, on alle 61 °C suljettu kuppi –testissä (vastaa 65,6 °C lämpötilaa avoin kuppi –testissä).

Flammable liquids are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension which give off a flammable vapour at or below 61 °C closed-cup test (corresponding to 65.6 °C open-cup test), normally referred to as the “flashpoint”.

Myös nesteet, jotka tarjotaan kuljetettavaksi niiden leimahduspistettä vastaavassa tai sitä korkeammassa lämpötilassa sekä aineet, jotka kuljetetaan tai tarjotaan kuljetettavaksi korkeassa lämpötilassa nestemäisessä olomuodossa, ja jotka tuottavat palavaa

This also includes liquids offered for transport at temperatures at or above their flashpoint and substances transported or offered for transport at elevated temperatures in a liquid state, which give off a flammable vapour at

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

87


höyryä maksimikuljetuslämpötilassa tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa, kuuluvat tähän luokkaan.

temperatures equal to or below the maximum transport temperature.

LUOKKA 4.1 HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET, ITSEREAKTIIVISET AINEET JA EPÄHERKISTETYT KIINTEÄT RÄJÄHDYSAINEET

CLASS 4.1 FLAMMABLE SOLIDS; SUBSTANCES LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION; SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT FLAMMABLE GASES

Kiinteät aineet, jotka kuljetuksen aikana esiintyvissä olosuhteissa ovat helposti syttyviä tai voivat aiheuttaa tai olla mukana aiheuttamassa tulipalon kitkan vaikutuksesta; itsereaktiiviset aineet (kiinteät aineet ja nesteet), joissa voi tapahtua voimakas eksoterminen reaktio; flegmatoidut kiinteät räjähdysaineet, jotka voivat räjähtää jos niitä ei laimenneta riittävästi.

Solids which, under conditions encountered in transport, are readily combustible or may cause or contribute to fire through friction; self-reactive substances (solids and liquids) which are liable to undergo a strongly exothermic reaction; solid desensitized explosives which may explode if not diluted sufficiently;

LUOKKA 4.2 HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET

CLASS 4.2 SUBSTANCES LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION

Aineet (kiinteät aineet ja nesteet), jotka voivat kuumentua itsestään kuljetuksen aikana normaalisti esiintyvissä olosuhteissa, tai kuumentua joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa siten, että ne voivat syttyä palamaan.

Substances (solids and liquids) which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or to heating up in contact with air, and being then liable to catch fire;

88

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


LUOKKA 4.3 AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSIIN JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA

CLASS 4.3 SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT FLAMMABLE GASES.

Aineet (kiinteät aineet ja nesteet), jotka veden kanssa reagoidessaan voivat muuttua itsestään syttyviksi tai tuottaa helposti syttyviä kaasuja vaarallisina määrinä.

Substances (solids and liquids) which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.

LUOKKA 5.1 SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET

CLASS 5.1 OXIDIZING SUBSTANCES

Aineet, jotka vaikka itsessään eivät välttämättä olekaan palavia, voivat aiheuttaa tai olla mukana aiheuttamassa muun materiaalin palamisen, yleensä tuottamalla happea.

Substances which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen, cause, or contribute to, the combustion of other material.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

89


LUOKKA 5.2 ORGAANISET PEROKSIDIT

CLASS 5.2 ORGANIC PEROXIDES

LUOKKA 6.1 MYRKYLLISET AINEET

CLASS 6.1 TOXIC SUBSTANCES

Nämä ovat aineita, jotka nieltynä tai

These are substances liable either to cause

hengitettynä tai ihokosketuksen kautta voivat aiheuttaa joko kuoleman tai vakavia vammoja tai vahingoittaa terveyttä.

death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled, or by skin contact.

LUOKKA 6.2 TARTUNTA­ VAARALLISET AINEET

CLASS 6.2 INFECTIOUS SUBSTANCES

Nämä ovat aineita, joiden tiedetään tai

These are substances known or reasonably

voidaan kohtuudella olettaa sisältävän patogeenejä. Patogeenit ovat määrityksen mukaan mikro-organismeja (kuten bakteerit, virukset, riketsiat, parasiitit, sienet) tai rekombinoituvia mikro-organismeja (hybridejä tai mutantteja), joiden tiedetään tai voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan tartuntatauteja eläimissä tai ihmisissä.

expected to contain pathogens. Pathogens are defined as micro-organisms (including bacteria, viruses, rickettsiae, parasites, fungi) or recombinant micro-organisms (hybrid or mutant) that are known or reasonably expected to cause infectious disease in animals or humans.

90

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


LUOKKA 7 – RADIOAKTIIVISET AINEET

CLASS 7 - RADIOACTIVE MATERIAL

Radioaktiivisella aineella tarkoitetaan mitä tahansa ainetta, joka sisältää radionuklideja, kun aineen sekä aktiivisuuspitoisuus että kokonaisaktiivisuus kuljetuksessa ylittää tietyt määritetyt arvot. Tämän säännöstön tarkoituksessa seuraavat radioaktiiviset aineet eivät kuulu luokkaan 7: • radioaktiivinen aine, joka on kiinteä osa kuljetusvälinettä • radioaktiivinen aine, jota siirretään asianmukaisten turvallisuusmääräysten alaisessa laitoksessa siten, ettei siirrossa käytetä julkisia teitä tai rautateitä • henkilöön tai elävään eläimeen diagnosointi- tai hoitotarkoituksessa siirretty tai istutettu radioaktiivinen aine • määräysten mukaisen hyväksynnän saaneiden kuluttajatuotteiden sisältämä radioaktiivinen aine, loppukäyttäjälle myynnin jälkeen • luonnossa esiintyviä radionuklideja sisältävä luonnollinen materiaali ja malmit, joita ei ole tarkoitus edelleenjalostaa näiden radionuklidien hyödyntämiseksi, edellyttäen materiaalin aktiivisuuspitoisuus ei ylitä tiettyjä määritettyjä arvoja 10-kertaisesti.

Radioactive material means any material containing radionuclides where both the activity concentration and the total activity in the consignment exceed certain specified values. The following radioactive materials are not included in class 7 for the purposes of this Code: • radioactive material that is an integral part of the means of transport • radioactive material moved within an establishment which is subject to appropriate safety regulations in force in the establishment and where the movement does not involve public roads or railways • radioactive material implanted or incorporated into a person or live animal for diagnosis or treatment • radioactive material in consumer products which have received regulatory approval, following their sale to the end user • natural material and ores containing naturally occurring radionuclides which are not intended to be processed for use of these radionuclides provided the activity concentration of the material does not exceed 10 times the certain values specified.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

91


LUOKKA 8 – SYÖVYTTÄVÄT AINEET

CLASS 8 - CORROSIVE SUBSTANCES

Luokan 8 aineet (syövyttävät aineet) ovat aineita, jotka kemiallisen toiminnan kautta aiheuttavat vakavia vaurioita joutuessaan kosketuksiin elävän kudoksen kanssa, tai vuodon sattuessa, vaurioittavat oleellisesti tai jopa tuhoavat muita tavaroita tai kuljetusvälinettä. Monet tämän luokan aineista muuttuvat syövyttäviksi vasta reagoidessaan veden tai ilmassa olevan kosteuden kanssa. Reagointi veden kanssa johtaa monissa aineissa ärsyttävien ja syövyttävien kaasujen vapautumiseen. Tällaiset kaasut muuttuvat yleensä näkyviksi höyryiksi ilmassa. Jotkut tämän luokan aineista kehittävät lämpöä reagoidessaan veden tai orgaanisten aineiden, kuten puun, paperin, kuitujen, joidenkin pehmustemateriaalien ja tiettyjen rasvojen ja öljyjen kanssa.

Class 8 substances (corrosive substances) means substances which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue or, in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport. Many substances in this class only become corrosive after having reacted with water, or with moisture in the air. The reaction of water with many substances is accompanied by the liberation of irritating and corrosive gases. Such gases usually become visible as fumes in the air. A few substances in this class generate heat in reaction with water or organic materials, including wood, paper, fibres, some cushioning materials and certain fats and oils.

92

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Ainetta, joka on merkitty “stabiloiduksi”, ei saa kuljettaa stabiloimattomassa olomuodossa.

A substance which is designated as “stabilized” shall not be transported in the unstabilized state.

LUOKKA 9 – MUUT VAARALLISET AINEET JA ESINEET

CLASS 9 - MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES AND ARTICLES

Sellaiset aineet ja esineet, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun luokkaan, ja jotka kokemuksen mukaan ovat osoittautuneet tai voivat osoittautua luonteeltaan vaarallisiksi siten, että niihin sovelletaan SOLAS-sopimuksen 1974 kappaleen VII osan A määräyksiä; näihin kuuluvat aineet, joita kuljetetaan tai tarjotaan kuljetettavaksi 100oC lämpötilassa tai sitä korkeammassa lämpötilassa nestemäisessä olotilassa, sekä kiinteät aineet, joita kuljetetaan tai tarjotaan kuljetettavaksi 240oC lämpötilassa tai sitä korkeammassa lämpötilassa, sekä aineet, joita yllämainitun sopimuksen kappaleen VII osan A määräykset eivät koske, mutta joihin sovelletaan MARPOL-yleissopimuksen 73/78 liitteen III korjatun version määräyksiä.

Substances and articles not covered by other classes which experience has shown, or may show, Th be of such a dangerous character that the provisions of part A of chapter VII of SOLAS, 1974, as amended, shall apply; these include substances that are transported or offered for transport at temperatures equal to, or exceeding, 100°C, in a liquid state, and solids that are transported or offered for transport at temperatures equal to or exceeding 240°C and substances not subject to the provisions of part A in chapter VII of the aforementioned Convention, but to which the provisions of Annex III of MARPOL 73/78, as amended, apply.

“IMO Publishing Service, Lontoo, on antanut suostumuksena IMDG-säännöstön lainausten käyttöön. Kansainvälinen Merenkulkujärjestö (International Maritime Organization) ei kuitenkaan ole vastuussa lainatun tekstin oikeellisuudesta ja epäselvissä tilanteissa IMDG-säännöstön alkuperäinen teksti on määräävä”.

“The quotations front the IMDG Code has been done with the agreement of the IMO Publishing Service, London. The International Maritime Organization does not , however, accept any responsibility for the authenticity of the quoted text and, in case of doubt, the original text of the IMDG Code shall prevail”.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

93


LOGISTIIKKA SANASTO

LOGISTICS GLOSSARY

A

Bunker Surcharge Polttoainelisämaksu Buyer Ostaja

Actual Gross Weight Lastin ja sen pakkauksen yhteispaino Actual Payload Pelkän lastin paino Advance Payment Ennakkomaksu Advanced Shipment Notice (ASN) Yksityiskohtainen laivaustieto, joka toimitetaan vastaanottajalle etukäteen. Saattaa myös sisältää arvioidun saapumisajan. Allowed Sallittu All-risks Policy Kaikenvaravakuutus Amendment Muutos Applicant Toimeksiantaja Ad Valorem Duty Arvotulli Average Haveri

B Bale Paali Barge Proomu Barrel Tynnyri, astia Bill of Lading (B/L) Konossementti, merirahtikirja Bonded Goods Tullaamaton tavara Bonded Warehouse Tullivarasto Book Varata Box Container Umpikontti Break bulk Kappaletavara Break Bulk Carrier Kappaletavara-alus Bulk Cargo Irtolasti Bulk Carrier Irtolastialus Bulk Container Siilokontti Bundle Nippu

94

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

C Cabotage Kabotaasi (vieraan maan sisämaan lähetysten kuljettaminen omalla kalustolla) CAD (Cash Against Documents) Käteisellä asiakirjoja vastaan Car Ferry Autolautta Cargo Space Rahtitila Cargo Unit Rahtiyksikkö Carrier Rahdinkuljettaja, rahdinottaja Cartage Ajomaksu Certepartia (C/P) Rahdinantajan ja rahdinottajan välinen kuljetussopimus hakurahtiliikenteessä Certificate of Origin Alkuperätodistus Certificate of Receipt Vastaanottotodistus Charterer Rahdinantaja, rahtaaja Claim Reklaamaatio Closing Time Rahdinkuljettajan ilmoittama viimeinen mahdollinen tavaran luovutusaika CMR (International Way bill Consignment Note) Autorahtikirja COD (Cash on Delivery) Jälkivaatimus Combined Transport Document Yhdistelmäkuljetusasiakirja Commercial Invoice Kauppalasku Consignee Vastaanottaja Consignment Lähetys Consignor Lähettäjä Consolidation Yhteislastaus


Consular Invoice Konsulaattilasku Container Freight Station Konttiterminaali Container Ship Konttialus Container Transport Konttikuljetus Container Yard Konttiterminaali Contracting Shipper Lastinantaja Country of Destination Määrämaa Country of Origin Alkuperämaa Country of Sale Myyntimaa Cranage Nosturimaksu Crane Nosturi CSC (Container Service Charge) Kontin käsittelykulut satamassa Cubic Capacity Tilavuuskapasiteetti Customer Asiakas Customs Cleared Tullattuna Customs House Tullikamari Customs Territory Tullialue Customs Transit Passittaminen

D Damage Vahinko, vahingoittaa Deadline Määräaika Deck Cargo Kansilaivaus Declarant Tavaranhaltija Declaration Procedure Ilmoitusmenettely Delivery Terms Toimitusehdot Demurrage Seisontamaksu, sovitun lastaus- ja purkausajan ylityksestä laivaajan maksama lisäseisonta-ajan korvaus Description of Goods Kauppanimitys Despatc Pikaselvitysraha, jonka varustaja maksaa rahtaajalle, mikäli lastauksesta ja purkauksesta on selvitty sovittua nopeammin. (Vrt. Demurrage) Detention Viivästysmaksu (kontin palauttamisesta satamaan liian myöhään)

Discharge Purkaa, purkaus Dispatc List Kuormakirja Dispatch Instructions Lähetysohjeet Dispursements Account Laivameklarin lasku laivan satamakustannuksista Distribution Jakelu Dock Laituri Document Asiakirja Draft Tratta, asete Drawback Tullinpalautus Due Date Eräpäivä Dunnage Lastin tukemiseen käytettävä tavara DWT (Dead Weight Tonnage) Kantavuus, kuollut paino

E Empty Return Tyhjän (kontin) palautus ETA, Estimated Time of Arrival Arvioitu saapumisaika ETC, Estimated Time of Completion Arvioitu valmistumisaika ETD, Estimated Time of Departure Arvioitu lähtöaika ETS, Estimated Time of Shipment Arvioitu lähtöaika EUR Movement Certificate EUR-tavaratodistus Evaporation Haihtuminen Ex mill Valmiina tehtaan varastossa Examine Tarkastaa Excise Duty Valmistevero Expired Vanhentunut Extension Pidennys

F FBL (Forwarder’s Bill of Lading) Huolitsi-

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

95


jan konossementti FCL (Full Container Load) Täysi konttilasti FCR (Forwarder’s Certificate of Receipt) Huolitsijan vastaanottotodistus FCT (Forwarder’s Certificate of Transport) Huolitsijan kuljetustodistus Feeder Syöttöalus konttien kuljetuksessa Ferry Lautta Field Rent Kenttä- /aluevuokra kontin säilyttämisestä satamassa Final Destination Määräpaikka First Mate Perämies Forwarding Huolinta Free Port Vapaasatama Free Zone Vapaa-alue Freight Payable at Rahdinmaksupaikka Freight Rate Yksikkörahti Freighter Rahdinantaja FTR (Foreign Trade Reference) UVN, Ulkomaankaupan viitenumero Fuel Surcharge Polttoainelisä Full Load Täysi kuorma Full Set (of Documents) Täysi sarja (asiakirjoja) Fully Cellular Vessel Konttikuljetuksiin erikoistunut alus, jonka lastitilat ovat konttikuljetuksiin mitoitettuja soluja FWR (Fiata Warehouse Receipt) Huolitsijan varastotodistus

G Gantry Crane Konttinosturi Gate Term Porttiehto Gate Term, Loaded Porttiehto kuormattuna Gencon Yleinen rahtaussopimuslomake General Cargo Kappaletavara General Cargo Rate Yleinen rahtihinta

96

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Gross tonnageBruttovetoisuus Groupage Kappaletavarakonttikuljetus

H Hazardous Cargo Vaarallisten aineiden lähetys Heavy Lift Surcharge Raskaan kollin lisämaksu Hook Koukku HVG (High Value Goods Carnet) Arvokkaan tavaran TIR carnet

I Ice Strenghtening Jäävahvistus IMO (International Maritime Organisation) Merenkulun turvakysymyksiä käsittelevä elin Incoterms Kokoelma toimitusehtoja, jotka kauppasopimuksen osana määrittelevät myyjän ja ostajan velvollisuudet tavaran toimittamisessa. Julkaisijana Kansainvälinen Kauppakamari. Inland Freight Maarahti satamasta tai satamaan Inspect Tarkastaa Instructions Lähetysohjeet Insurance Certificate Vakuutustodistus Insurance Policy Vakuutuskirja Intermediary Välittäjä International Freight Forwarder Kansainvälisiä kuljetuksia järjestävä huolintaliike Invoice Lasku

J Joint Sailing Yhteisliikenne

L L/T, (Liner Terms) Laivausehdot


Lash Barge Lashproomu Lay Day Seisontapäivä LCL (Less than Container Load) Kappaletavara konttikuljetuksissa Legalisation Legalisointi, laillistaminen Lien Panttioikeus Lifting Capacity Nostokyky Lift-on/Lift-off ship Lo-Lo -alus Lighter Proomu Limitation Rajoitus Liner Linjalaiva Liner Term Linjaehto Liner Traffic Linjaliikenne Load Lastata Loaded on Board Tosiasiallisesti alukseen lastattu Loading Lastaus Loading List Lastiluettelo

M M/S (Motor Ship) Moottorikäyttöinen alus Manifest Manifesti (lastiluettelo) Marks and Numbers Laivausmerkit Mate’s Receipt Perämiehen kuitti Movement Certificate Tavaratodistus

N Net tonnageNettovetoisuus Notice of Arrival Saapumisilmoitus Notify Ilmoittaa NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) Alihankkijoita käyttävä rahdinkuljettaja, joka ei itse omista aluksia

O

varten tehty kontin vuokraussopimus Open Cover Vuosivakuutus Open Space Storage Ulkovarasto, kenttä Open Top Container Avokattokontti Openside Container Avosivukontti Origin Alkuperä Outlays Kulut

P Packing Pakkaus Packing List Pakkausluettelo, pakkalista Pallet Palletti, kuormalava Parcel Paketti Partial Deliveries Osatoimitukset Partial Load Osakuorma Partial Shipment Osalaivaus Payload Hyötykuorma Permitted Sallittu Pilot Luotsi Place of Discharge Purkauspaikka Place of Entry Maahantulopaikka Port Due Satamamaksu Port of Destination Määräsatama Port of Discharge Purkaussatama Port of Shipment Laivaussatama Port of Transshipment Uudelleenlastaussatama Power of Attorney Valtakirja Preadvice Ennakkolaivausilmoitus Precarriage Esikuljetus Principal Toimeksiantaja Proforma Invoice Proformalasku Prohibited Kielletty

Q Quantity of Goods Tavaramäärä

One Way Lease Yksisuuntaista matkaa

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

97


R Rail Transport Rautatiekuljetus Railroad Consignment Note Rautatierahtikirja Receipt Kuitti Refrigerated Unit Termokontti Release Order Luovutusmääräys Remuneration Palkkio Return Freight Paluurahti Revocable Peruutettavissa oleva Revoke Peruuttaa RFL, Ready for Loading Valmiina lastattavaksi tuontiterminaalissa Road Transport Maantiekuljetus Roll-on/roll-off transport Roro-kuljetus. Lastialustalla tapahtuva kuljetus, jossa lastialustaa käytetään lastin siirtämiseen alukseen ja aluksesta pois. RO-PAX (RO-RO/Passenger) Roro-aluksen ja matkustaja-aluksen ominaisuudet yhdistävä alus Routing Order Reititysohje RTA, Requested Time of Arrival Pyydetty saapumisaika ostajan varastoon.

S S.T.C (Said to Contain) Ilmoitettu sisältö (lähetyksessä) SAD (Single Administrative Document) Yhtenäisasiakirja Sea Transport Merikuljetus Seal Sinetti Seller Myyjä Semi-Trailer Puoliperävaunu Ship Broker Laivameklari Ship Term Laivaehto

98

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Shipper Laivaaja Shipping Documents Laivausasiakirjat Shipping Instructions Laivausohjeet Shipping Mark Laivausmerkki Skeletal Trailer Pelkästään konttikuljetuksia varten rakennettu traileri Standard Shipping Terms Vakiolaivausehdot Stevedore Ahtaaja Stevedoring Ahtaus Store Varastoida Stow Ahdata Stripping Konttien purkaus Stuffing Konttien lastaus Survey Tarkastaa

T TAC (Transport Additional Cost) Ylimääräiset kuljetuskustannukset Tackle Term Laituriehto Tally Laskea lasti, taljaus Tariff Reduction Tullinalennus TBN (Th Be Notified) Ilmoitetaan myöhemmin Temporary Väliaikainen Terms of Payment Maksuehdot Terms of Sale Myyntiehdot TEU (Twenty-Foot Equivalent Units) Ilmaisee kuinka monta 20 jalan konttia alus pystyy lastaamaan (esim. konttilalusten kuljetuskapasiteetti) THC (Terminal Handling Cost) Kontin käsittelykulut satamassa, terminaalikulut Time Charter Aikarahtaus Time-Sheet Laskelma laivan ajankäytöstä satamassa


Towage Hinaus Traffic Dues (Traffic Fee) Liikennemaksu Trailer Perävaunu Tramp Hakurahtialus Tramp Traffic Hakurahtiliikenne Transhipment Uudelleenlaivaus Transit Goods Kauttakulkutavarat Transit Trade Transitokauppa Transloading Siirtokuormaus Tug Hinaaja

U

V Voyage Number Matkanumero (laivan) Voyage Policy Kertavakuutus

W Winter Surcharge Talvilisä Warehouse Term Varastoehto Waterproof Vesitiivis Waybill Rahtikirja Weight List Painoluettelo Wrapping Kääre

Unclaused Puhdas (kuljetusasiakirja) Uncleared Tullaamatta Underwriter Vakuuttaja Unit Price Yksikköhinta Vessel Alus

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

99


MERIKULJETUKSEN KÄSITTEITÄ SHIPPING CONCEPTS A Actual carrier – the actual carrier of the goods. Varsinainen rahdinkuljettaja tavaran tosiasiallinen kuljettaja.

B Barrel – 159 l, used for crude oil shipments. Tynnyri, barrel – 159 litraa, käytetään raakaöljykuljetusten yhteydessä. Bill of Exchange – A transferrable payment order that requires payment by a specified due date. Vekseli - siirrettävissä oleva maksuosoitus, joka edellyttää suoritusta sovittuun määräpäivään mennessä.

C Cargo hold volume – e.g. for bulk cargo the entire cargo hold volume in m3 (grain capacity), for general cargo the entire volume less the space taken up by cantilevered structures etc. Lastiruuman tilavuus - irtolasteille esimerkiksi m3 koko lastiruuman tilavuudelle (grain capacity), kappaletavaralletilavuus vähennettynä ulokkeiden tms. viemällä tilalla (bale capacity) Carrier – a general name for the party who concludes a freight contract on carriage of goods, contract carrier, the actual carrier. Rahdinkuljettaja - yleisnimi osapuolelle, joka tekee rahtisopimuksen ta-

100

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

varoiden kuljettamisesta, sopimuskuljettaja, varsinainen rahdinkuljettaja. Coastal cargo carrier – a small or lower middle size cargo carrier used for goods traffic along the coast or in sheltered waters. Rannikkorahtaaja - pienehkö tai alemman keskikoon rahtialus, jota käytetään rannikon tai suojaisten väylien tavaraliikenteessä. Conbulk – a combination vessel in which part of the cargo space is suited for carriage of containers Conbulk – yhdistelmäalus, jonka lastitiloista osa soveltuu konttien kuljetukseen Consigment order – a specified order to be delivered to a specific buyer or receiver and invoiced upon expiration of a fixed storage time or when the goods are purchased from the receiver’s warehouse for production. Konsignaatiotilaus tilaus, joka on nimetty ja toimitetaan tietylle ostajalle tai vastaanottajalle ja laskutetaan kiinteän varastointiajan päätyttyä tai kun tavara ostetaan tuotantoon vastaanottajan varastosta. Consignment warehouse – a warehouse for uninvoiced goods, maintained by the buyer and owned by the seller. Konsignaatiovarasto - ostajan pitämä, myyjän omistama laskuttamattoman tavaran varasto. Consignor – the party that has concluded with the carrier a contract on


carriage of goods by sea. Lastinantaja kuljetussopimuksen osapuoli, joka on tehnyt sopimuksen tavaran merikuljetuksesta rahdinkuljettajan kanssa. Customs clearance agent – a company that provides customs clearance services on assignment for the logistics company. Tulliagentti - yhtiö, joka logistiikkayhtiön toimeksiannosta hoitaa tulliselvityksen.

D Daily costs – incurred for maintaining the ship in condition and readiness. Päiväkustannukset – johtuvat laivan pitämisestä käyttökunnossa ja –valmiudessa. Delivery receipt – a document signed by the receiver to acknowledge that the buyer or the receiver has received the goods and established their condition upon receipt. Toimituskuitti - vastaanottajan allekirjoittama asiapaperi tavaroiden vastaanottamisesta, näyttö siitä, että ostaja tai vastaanottaja on vastaanottanut tavaran ja todennut sen kunnon vastaanotettaessa. Displacement – the weight of water displaced by the ship Uppouma – aluksen syrjäyttämän vesimäärän paino Documentary credit – 1. A method of payment in which the buyer pays the price of the goods in the bank before the supplier sends the goods to the buyer and the documents to the bank. The bank then delivers the documents to the buyer and the money to the supplier. 2. A document used when paying with a Documentary Credit. Remburssi - 1.

Maksumenettely, jolla ostaja maksaa tavaroiden hinnan pankkiin ennen kuin toimittaja lähettää tavaran ostajalle ja asiapaperit pankkiin. Pankki toimittaa asiapaperit ostajalle ja rahat toimittajalle. 2. Asiapaperi, jota käytetään maksettaessa remburssilla.

I Inspector – a person or a company that inspects activities and prepares reports on assignment. Tarkastaja - henkilö tai yhtiö, joka toimeksiannosta tarkastaa toimintoja ja raportoi niistä.

L Lane meter – used as a measure of deck lengths on ro-ro vessels. Indicates the cargo capacity of the ship. The width of the lane meter may vary depending on the transported units. Normal width is ca. 2.8 m. Kaistametri – käytetään ro-ro –aluksien kansien pituuksien mittarina. Ilmaisee aluksen kuljetuskapasiteetin. Kaistametrin leveys voi vaihdella kuljetettavien yksiköiden mukaan. Normaalisti se on noin 2,8 m. Large unit – swap body, trailer, container, mafi trailer, rail wagon. Suuryksikkö – vaihtokori, irtoperä, kontti, lauttavaunu, junanvaunu. Length package – a package of sawn goods in which all the items are of equal length. Pituuspaketti - sahatavarapaketti, jossa kaikki kappaleet ovat samanpituisia. Load line – indicates the Classification Society as well as the maximum permissible draughts of the vessel in different conditions. Symbols: Deck line, Assigning

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

101


authority, e.g. LR, TF = Tropical Fresh water line, F = Summer Fresh water line, T = tropical load water line, S = Summer load water line, W = Winter line, WNA = Winter North Atlantic Line. Lastiviivamerkki – ilmaisee luokituslaitoksen lisäksi sen kuinka syvään alus saadaan lastata eri olosuhteiden vallitessa. Merkinnät: Kansiviiva, LR = mittauksen suorittaneen viranomaisen tunnuskirjaimet, TF = trooppinen makea vesi, F = makea vesi, T = trooppinen vyöhyke, S =kesälastiviiva, TW = talvilastiviiva, WNA = talvilastiviiva Pohjois-Atlantilla.

– tavara- tai matkustajalista, josta käy ilmi määrä, laatu, vastaanottaja, lähettäjä sekä mahdolliset suuryksikön numerot. Mate’s receipt – an acknowledgement signed by the mate for the cargo received on board the ship, with clauses on damages, loading etc. Perämieskuitti - perämiehen allekirjoittama kuitti aluksen vastaanottamasta lastista vahinkoja, lastausta ym. koskevin lausekkein. Material costs – inland transport, terminal, warehouse and cargo handling costs.Tavarakustannukset – maakuljetus-, terminaali-, varasto- ja lastinkäsittelykustannukset.

N

Lolo vessel – a so-called conventional vessel in which cargo is loaded and unloaded by lifting it over the bulwark. Lolo-alus - niin sanottu konventionaalinen laiva, jossa lastinkäsittely tapahtuu nostamalla lasti partaan yli. Long ton, lt – 1016 kg, mainly used for oil shipments. Englannin tonni, long ton, lt – 1016 kg, käytetään lähinnä öljylaivausten yhteydessä.

Nominated warehouse – a warehouse that has not been invoiced but has been reserved to a specific buyer. Nominoitu varasto - varasto, jota ei ole laskutettu, mutta joka on varattu tietylle ostajalle.

O O/O – a vessel designed for the carriage of oil and ore. O/O – öljyn ja malmin kuljetuksiin suunniteltu alus. Obo – a combination vessel designed for the carriage of ore, bulk and oil. Obo – öljyn, kuivan irtotavaran ja malmin kuljettamiseen suunniteltu yhdistelmäalus.

M

P

Manifest - a document listing the cargo or passengers carried on a ship, indicates amount, type, receiver, consignor and possible large unit numbers. Manifesti

Panamax – a vessel type built to the maximum dimensions of the Panama Canal, deadweight ca. 70 000 tons. Panamax – Panaman kanavan maksimi-

102

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


mittojen mukaan suunniteltu laivatyyppi, kantavuus noin 70 000 dwt. Pro forma invoice – a temporary document in the form of an invoice for shipping and import of goods. Not payable.Pro forma –lasku - tilapäinen laskun muotoinen asiapaperi tavaroiden laivaamiseksi ja maahantuomiseksi. Ei maksettava. Product tanker – a tanker designed for the carriage of oil products, but not crude oil. Product tankers are smaller and more advanced than crude oil tankers. Tuotetankkeri – öljytuotteiden, mutta ei raakaöljyn, kuljetuksiin suunniteltu alus. Tuotetankkeri on pienempi ja kehittyneempi kun raakaöljytankkeri.

R Receiver – the party authorised by the transportation contract, transportation document or law to receive the goods from the carrier in the port of destination. Vastaanottaja - osapuoli, jolla on oikeus kuljetussopimuksen, kuljetusasiakirjan tai lain perusteella vastaanottaa tavara rahdinkuljettajalta määräsatamassa. Roll-on/roll-off transport, Roro transport – a mode of transport in which the goods are transferred into the vessel and out of the vessel in a loading unit. Roll-on/roll-off transport, Roro-kuljetus - lastialustalla tapahtuva kuljetus, jossa lastialustaa käytetään lastin siirtämiseen alukseen ja aluksesta pois. Roro vessel – a so-called ramp vessel in which the cargo is pulled by special

means of transport on board the vessel, through the bow, stern or side ramp. Roro-alus - niin sanottu porttilaiva, jossa lasti vedetään erikoiskuljetusvälineillä laivaan, joko keula-, perä- tai sivuportin kautta.

S Settling average agent – an average agent authorised to pay damages to the beneficiary on behalf of the agent’s client (insurance company). Maksava haveriagentti - haveriagentti, jolla on oikeus korvata vahinkoja korvauksensaajalle päämiehensä (vakuutusyhtiön) puolesta. Shipbroker – an intermediary who finds cargoes for free tonnage and free tonnage for products to be chartered. Laivameklari – välittäjä, jonka tehtävänä on löytää lasteja vapaalle tonnistolle sekä vapaita laivoja rahdattaville tuotteille. Shipper – the consignor of goods, or a forwarding company authorised by the consignor to deliver the goods on board. Laivaaja - tavarantoimittaja tai tämän valtuuttama huolintaliike, jota toimittaa tavaran laivaan. Shipper – the shipowner that has received the transportation assignment. Rahdinottaja - kuljetustehtävän vastaanottanut varustamo. Shipping costs – costs incurred for the use of the ship, e.g. pilotage and fairway charges, port charges, bunker. Matkakustannukset – johtuvat aluksen käytöstä, esim. luotsaus- ja kanavamaksut, satamamaksut, bunkkeri.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

103


Short ton – 907 kg, used for grain shipments. Amerikan tonni, short ton – 907 kg, käytetään viljalaivausten yhteydessä. Standard Shipping Terms – Harmonised shipping terms for general cargo, published by the Finnish Section of the International Chamber of Commerce. Vakiolaivausehdot - Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Suomen osaston julkaisemat yhtenäiset kappaletavaran laivausehdot Suomen satamiin. Storo vessel – a type of Roro vessel in which the cargo is piled on the ship’s cargo decks using forklift trucks, without mafi trailers. Storo-alus- Roro-aluksen muunnos, jossa lasti pinotaan trukeilla laivan lastikansille ilman lauttavaunuja. Stowage factor – the average volume of cargo in cubic meters or cubic feet per ton. Ahtauskerroin - kulloisenkin lastin keskimääräinen tilavuus m3 :inä tai j3 :ina tonnia kohti. Supercargo – the shipowner’s inspector. Supercargo – varustamon tarkastaja.

T Tallying – a calculation and inspection procedure performed to establish the amount and condition of the goods. Taljaus – tavaran määrän ja kunnon toteamiseksi suoritettava laskenta- ja tarkastustoimenpide. Terminal operator – a company that stores, stows and handles products on assignment for logistics services. Terminaalioperaattori - yhtiö, joka logistiikkapalvelujen toimeksiannosta varastoi, ahtaa

104

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

ja käsittelee tuotteita. Terminal weight list – a document drawn up by the terminal as an enclosure to the invoice that indicates the numbers and total amounts of orders and units. Terminaalin painoluettelo - terminaalin laatima, laskun liitteeksi tarkoitettu asiapaperi, joka erittelee tilausten ja yksiköiden numerot sekä kokonaismäärät. EU (Twenty-Foot Equivalent unit) – indicates how many 20’ containers a vessel can load (e.g. transport capacity of container vessels). TEU (Twenty-Foot Equivalent units) - ilmaisee kuinka monta 20 jalan konttia alus pystyy lastaamaan (esim. konttialusten kuljetuskapasiteetti) Tonnage, deadweight (dw) – the load-carrying capacity of the vessel, i.e. the total weight of cargo, fuel, equipment, crew and stores as indicated by the load line. The ship’s deadweight varies according to the circumstances, cf. load line. Kantavuus, deadweight (dwt) – aluksen kantokyky, eli lastin, polttoaineiden, varusteiden henkilöiden ja varastojen yhteispaino lastimerkin mukaan. Aluksen dwt vaihtelee eri olosuhteissa, vrt. lastiviivamerkki. Truck package – a package of sawn goods of varying length. Trukkipaketti - sahatavarapaketti, jossa on eripituisia kappaleita.


U ULCC, ultra large crude carrier – a crude oil tanker with a deadweight of plus 320 000 tons. ULCC, ultra large crude carrier – raakaöljytankkeri, jonka kantokyky on yli 320 000 dwt. Unloading report – a report drawn up by the stevedore about the unloading of the vessel. Purkausraportti - ahtaajan laatima raportti aluksen purkauksesta.

V

VLCC, very large crude carrier – a crude oil tanker with a deadweight of 160 000 – 320 000 tons. VLCC, very large crude carrier – raakaöljytankkeri, jonka kantokyky on 160 000 – 320 000 dwt.

W Warehouse – a warehouse, outdoor storage area or terminal located in the port. In container shipments a container terminal. Varasto - satamassa sijaitseva varastorakennus, varastokenttä tai –terminaali. Konttikuljetuksissa konttiterminaali.

VLBC, very large bulk carrier – a bulk carrier with a deadweight of 120 000 – 250 000 tons. VLBC, very large bulk carrier – irtolastialus, jonka kantokyky on 120 000 – 250 000 dwt.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

105


(kg)

TARE WEIGHT

21 700 27 840 26 620

(kg)

CARGO CAPACITY

2 343 2 340 2 340 2 340

2 340 2 343 2 340

WIDTH (mm)

2 280 2 280

2 589 2 585 2 591 2 585

2 280 2 283 2 280

HEIGHT (mm)

5 545 5 498 11 679 11 672 11 574

5 898 12 032

12 060 12 035 13 582 13 558

5 905 12 058 12 039

LENGHT (mm)

2 320

2 252 2 274 2 286 2 286 2 294

2 352 2 352

2 340 2 350 2 345 2 350

2 350 2 343 2 350

WIDTH (mm)

2 328

2 259 2 262 2 211 2 505 2 557

2 393 2 393

2 679 2 696 2 687 2 695

2 392 2 383 2 392

HEIGHT (mm)

32,00

33,00

31.75

28,20 28,30 59,00 66,80 68,00

33,20 67,70

75,60 76,30 85,60 85,90

33,20 67,30 67,70

(m3)

INTERIOR CUBE

(mm)

OTHER DIMENSIONS

CONTAINER SPECIFICATIONS

2 300 2 640 3 860

27 470 26 940 29 090 25 630

2 340 2 340

2 212 2 262 2 169 2 443 2 569

5 880

2 384

KONTTIEN MITTOJA

STEEL ALUMINIUM STEEL 3 010 3 990 3 930 4 850

28 180 28 750

2 252 2 294 2 286 2 286 2 290

2 305

2 353

The dimensions listed below are intended as a guide only; there are differences in the dimensions between containers produced by various manufacturers.

20’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6” ALUMINIUM STEEL ALUMINIUM STEEL 2 300 3 750

21 180 24 080 26 380 25 930 27 755

2 235

2 346

Alla olevat mitat ovat viitteellisiä. Eri valmistajien konttien mitoissa on eroavaisuuksia.

GENERAL PURPOSE 40’ X 9’ 6” 40’ X 9’ 6” 45’ X 9’ 6” 45’ X 9’ 6” STEEL STEEL

2 820 2 920 4 100 4 550 4 745

22 200

2 346

INTERIOR DIMENSIONS

HIGH CUBE 20’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6” ALUMINIUM MGSS ALUMINIUM ALUMINIUM MGSS

2 800

5 900

DOOR OPENING

HANGING GARMENT 20’ X 8’ 6” 20’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6” 40’ X 9’ 6” 40’ X 9’ 6” STEEL

5 893

MATERIAL

REFRIGERATED UNIT

20’ X 8’ 6”

2 275

TYPE

BULK

2 273

SIDE OPENING: L=5350, W=2138

ROOF OPENING: L=5488 W=2230 ROOF OPENING: L=11622 W=2214

2 340

67,00

2 338

2 379

21 750

2 347

21 550

12 056

2 295

2 279

2 450

2 343

STEEL

26 330

STEEL

4 150

20’ X 8’ 6”

STEEL

31,00

20’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6”

2 257

31,90 57,10

2 318

2 255 1 995

5 928

2 374 2 374

2278

5 954 12 072

2 257 21 400 25 380

21 225 2 600 5 100

2 775 STEEL STEEL

STEEL 20’ X 8’ 6” 40’ X 8’ 6”

20’ X 8’ 6”

VENTILATED OPEN TOP

OPEN SIDE FLAT RACK

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

106


CONTAINER PACKING

Konttien tarkastus ennen kuormausta

Checking containers before loading

Kansainvälinen yleissopimus turvallisista konteista, joka on päivätty 02.12.1972, edellyttää että kaikissa kansainvälisillä reiteillä kuljetetuissa konteissa on voimassa oleva CSC-kilpi. Tämä kilpi löytyy kaikista Hapag-Lloydin konteista. Kontit tarkastetaan jokaisen kuljetustehtävän

Every container shipped on international routes must have a valid CSC plate, as provided in accordance with the International Convention on Safe Containers, dated 02.12.1972. All Hapag-Lloyd containers display this plate. Containers are controlled at every inter-

20- J A L KA IS EN VAK IOK ON TIN CS C- KILPI

CSC PLAT E OF A 2 0 ’ S TA N D A R D C ON TA I N E R

yhteydessä. Näiden tarkastusten lisäksi suosittelemme, että asiakkaat tarkastavat seuraavat asiat huolellisesti kontin vastaanottamisen jälkeen:

change. In addition to these inspections, we recommend customers always carry out a careful check of the following items after receiving a container:

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

107

www.hlag.com

KONTITUS


ULKOISTEN TARKASTUSTEN MUISTILISTA: Seinissä, lattiassa tai katossa ei ole reikiä tai murtumia. Ovet toimivat kevyesti. Lukituslaitteet ja salvat toimivat oikein. Tullisinetin kiinnityslaitteen on oltava asianmukaisessa kunnossa. Kontissa ei saa olla jäljellä edelliseen kuormaan liittyviä tarroja (esim. IMDG tarrat); vaarallisten aineiden tarrat sallitaan vain konteissa, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

www.hlag.com

ERIKOISKONTTEJA KOSKEVAT LISÄTARKASTUKSET: Flat-kontit: Päätyseinät on taitettu ylös ja lukittu asianmukaisesti. Avokontit: Ylemmän ovihihnan ja ovikaaren on oltava kokonaan ja kunnolla kiinnitetty. Avokontit: Kattopeitteessä ei ole vaurioita, se on oikeankokoinen ja sen köysien päät ovat ehjät. Hard-top -kontit: Katossa ei ole vaurioita ja katon kiinnitys on asianmukaisesti paikoillaan ja toimii oikein. Sähköliitännällä varustetuista konteista on tarkastettava sähkö komponenttien (esim. kaapelit ja pistokkeet) kunto ennen jännitesyötön kytkemistä konttiin.

108

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

EXTERNAL CHECKLIST: There are no holes or cracks in walls, floor or roof. Doors are easy to operate. Locking devices and handles function properly. Customs seal device must be in orderly condition. No self-adhesive labels from previous cargo (e.g. IMDG placards); dangerous goods stickers are permitted only if there are dangerous goods in the container.

ADDITIONAL POINTS TO NOTE FOR SPECIAL CONTAINERS: Flatracks: End walls are folded up and firmly locked. Open-top containers: Upper door strap and roof bow must be completely and properly attached. Open-top containers: Roof cover is not damaged and is of the correct size, and its rope ends are not damaged. Hard-top containers: Roof is undamaged and roof fastening fits and functions correctly. On containers with electrical connections, the condition of the electrical equipment (e.g. cables and plugs) should be inspected before the unit is supplied with voltage.


SISÄPUOLISET TARKASTUKSET: Kontti on kondenssivesitiivis. Mahdollinen testimenetelmä: tarkasta kontin sisältä molemmat ovet suljettuna, ettei konttiin pääse valoa minkään murtumien, reikien tai ovitiivisteiden läpi. Kontti on täysin kuiva sisältä. Mahdollinen kondensaatio ja huurre on poistettava korroosion ja kuorman kosteusvaurioiden estämiseksi. Kontti ei sisällä roskia eikä kuorma jäänteitä, se on puhdas ja hajuton. Kontissa ei ole nauloja tai muita ulostyöntyviä osia, jotka voisivat vaurioittaa kuormaa. Asiakkaan omaa konttia käytettäessä on varmistettava, että siinä on voimassa oleva CSC-kilpi. Hapag-Lloyd edellyttää, että kontin tarkastuksesta on kulunut korkeintaan 18 kuukautta. Jos näin ei ole, kontti on kuormattava konventionaalisesti.

CHECK FROM INSIDE:

Container is proof against condensation water. Possible test method: Enter the container, close both doors and check whether any light comes through cracks, holes or door seals. Container is completely dry inside. Any condensation or hoar frost must be removed in order to avoid corrosion and moisture damage to cargo. Container is free of dirt and cargo residue, clean and odourless. There are no nails or other protruding objects that could damage the cargo. If cargo is loaded in the customer’s own container, it must be ensured that the CSC plate is valid.

Hapag-Lloyd is that the inspection has been carried out within the past 18 months. Otherwise the container must be loaded conventionally. If there are any irregularities, a Hapag-Lloyd office should be immediately informed so that an undamaged container can be provided.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

109


www.hlag.com

Konttien tarkastus lastauksen jälkeen

Checking containers after loading

SEURAAVAT TARKASTUKSET TEHTÄVÄ KONTIN KUORMAUKSEN JÄLKEEN:

THE FOLLOWING POINTS MUST BE CHECKED AFTER PACKING:

Kontti on kuormattu huomioiden sekä kuormaa että itse konttia koskevat vaatimukset niin, että ne kestävät mahdolliset kuljetusrasitukset. Kuorman paino ei saa ylittää kontin suurinta sallittua kuormaa. Pakkausluettelon on oltava selkeästi näkyvillä kontissa tullitarkastuksia yms. varten. Jos pakkausmateriaalina käytetään puuta, kohdemaassa saattaa joissain tapauksissa olla voimassa karanteeni määräyksiä. Tällöin voi olla tarpeen kiinnittää konttiin selkeästi näkyville savutustodistus tai todistus puumateriaalin käsittelystä. Määräykset ja tarvittavat tiedot voidaan yleensä selvittää kyseisen maan maatalousviranomaisilta. Konttien ovet ja irrotettavat katot on suljettava huolellisesti. Sinetin numero on kirjattava. Kuorma voidaan suojata varkauksia vastaan vahvalla teräsvaijerilla ja konttilukoilla. Hapag-Lloyd edellyttää standardin ISO 17712 mukaisia turvasinettejä.

The container is packed to meet the requirements of the cargo, to withstand the probable stress during transport and meet the requirements of the container itself. The weight of the cargo must not exceed the maximum load limit of the container. A copy of the packing list for customs inspections, etc. must be displayed at an easily visible place in the container. If timber is used as packaging material, it may, under some circumstances, be necessary to comply with the quarantine regulations of the country of destination. A fumigation certificate or certification that the wood has been treated may have to be displayed conspicuously on the container. The regulations and information are usually obtainable from the agricultural authority of the country concerned. Doors as well as detachable roofs of containers must be closed carefully. The seal number must be noted. Strong steel cable and container locks can protect the cargo from theft. Hapag Lloyd prescribes high-security seals in accordance with ISO 17712.

Vaijerilukot

Wire clips

110

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Wire clips are used to connect the loose


Vaijereiden päät kiinnitetään vaijerilukoilla. Vaijerilukon on oltava oikeankokoinen ja siinä on käytettävä oikeaa kiristysmomenttia, jotta vaijeri ei luista lukkojen läpi. Koska vaijerilukot ovat yleensä kuorman kiinnityksen heikoin lenkki, on hyvin tärkeää, että niitä käytetään oikein. Alla olevat kuvat esittävät suositeltuja ja ei-suositeltuja tapoja käyttää vaijerilukkoja. Vaijerit on aina lukittava vähintään neljällä vaijerilukolla.

wire ends. Only the correct size of wire clips and their torque must be used, otherwise the wire can slip through the wire clips. As the wire clips are usually the weakest part of a lashing arrangement, the way in which they are employed is very important. Recommended and not recommended arrangements are illustrated below. A minimum of four wire clips must be used.

Vaijerilukot

Wire clips

Ei-suositeltu menetelmä vaijerin päiden kiinnittämiseen vaijerilukoilla. Menetelmää voidaan käyttää, mutta vain huomioiden pienempi laskettu kestävyys.

Not recommended configuration of wire clips and wire ends. They can be used, but only with lower calculated strength.

Paras ja suositeltu käyttötapa

Best and recommended configuration

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

111


www.hlag.com

Vaijerilukkojen määrä on riittämätön; tätä menetelmää ei saa käyttää

Insufficient number of wire clips; this configuration is not permitted

Kettingit

Chains

Kettingeillä on suuri murtokuorma. Kuorman ja konttien kiinnityslenkit ovat yleensä heikompia. Kettinkejä käytetään yleisesti raskaiden kuormien kiinnittämiseen. Niiden murtolujuus pysyy samana pienissäkin kulmissa, kunhan yksittäisten kettinkilenkkien kulmia ei taivuteta. Kettingit eivät veny käytännöllisesti katsottuna lainkaan. Ne kiristetään kiristysruuveja tai kiristysvipuja ja koukkuja käyttäen. Kettingit voidaan säätää tarvittavaan pituuteen erityisten kiinnitysvivuilla varustettujen lyhennyskoukkujen avulla.

Chains have a high breaking load. The lashing eyes on the cargo or on the container are usually weaker. Chains are generally used for securing heavy cargo. They do not lose any breaking strength on small edges as long as the individual chain links are not themselves bent on edges. Chains have virtually no elastic stretch. They are tightened with the aid of tension screws or tension levers with hooks. Chains can be adapted to the required length by using special grab hooks with securing levers.

112

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Filling material

Hyvin yksinkertainen ja käytännöllinen tapa kiinnittää kuorma niin, ettei se pääse liukumaan eteenpäin tai sivulle, on täyttää kontin tyhjät tilat täytemateriaalilla. On tärkeää, että sekä kontin seinät että itse kuorma kestävät syntyvät siirtovoimat.

A very simple and useful method for securing cargo against sliding forwards or side- ways is to fill the space in the container with stowage material. It is important that the container wall or the cargo opposite is strong enough to withstand the forces transferred.

Ilmatyynyt

Airbags

Jos vakiokonttiin kuormataan esimerkiksi kuormalavoja, konttiin jää tyhjää tilaa. Näiden täyttämiseen on saatavana laaja valikoima erikokoisia ja -muotoisia ilmatyynyjä. Ilmatyynyt asetetaan tyhjiin tiloihin tyhjinä ja täytetään sitten paineilmalla. Ilmatyynyjä ei ole suunniteltu kestämään liikkuvan kuorman aiheuttavia voimia eikä niitä saa asettaa terävien kulmien päälle.

When, for example, pallets are stowed in a standard container, gaps will remain. A wide range of airbags in various sizes and shapes are provided for this purpose. The airbags are placed empty in the gaps and then filled with compressed air so that all space is filled. Airbags are not designed to take forces from moving cargo and must not be placed over sharp edges.

Puutavara

Timber

Puutavaraa voidaan käyttää kiinnittämään raskas kuorma niin, ettei se pääse liukumaan. Vakiokontin seinät kestävät kuitenkin vain pieniä voimia. Jos kuorma tuetaan kontin seinää vasten, kosketuspinnan on oltava riittävän suuri. Paras tapa on tukea kuorma kontin kulmapalkkeja vasten. Suorakulmaista puutavaraa käytettäessä on varmistettava, ettei tuenta pääse löystymään kuljetuksen aikana tai puutavara putoamaan tärinän vaikutuksesta.

Timber can be used for securing generally heavy cargo against sliding. However, the walls of a standard container can absorb only low forces. If the cargo is chocked against the walls, a large contact surface must be provided. The best method is to jam the cargo against the corner posts of the container. A configuration with square timber must be designed so that it does not loosen during transport, or fall off due to vibration.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

113

www.hlag.com

Täytemateriaalit


Cargo is secured against movement lengthwise with a wooden beam inserted in the corrugation of the side walls. The outer ends of the square timber must correspond to the shape of the side wall.

Kuorma kiinnitetään pituussuunnassa liikkumattomasti kulmapalkin uraan kiilatun puisen palkin avulla. Kuorman ja palkin väliin jäävä tyhjä tila täytetään puisilla lisäpalkeilla.

The cargo is secured against movement lengthwise with a wooden beam, which is wedged in the groove on the corner post. The space up to the cargo is filled up with other wooden beams.

www.hlag.com

Kuorma kiinnitetään pituussuunnassa liikkumattomasti kontin poimutettujen sivuseinien vakoihin asetettujen puisten palkkien avulla. Suorakulmaisen puutavaran päiden on vastattava kontin sivuseinän muotoa.

114

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Laatikot tuetaan sivuseiniä vasten käyttäen suurta kantopintaa; vasemmalla on käytetty sälytyspuita ja oikealla ilmatyynyjä.

The crates are chocked against the side walls with large bearing areas, on the left with dunnage, on the right with air bags.

Yksittäisten raskaiden kuormien paino voidaan jakaa pituussuuntaisesti asetettavien puupalkkien avulla. Palkeilla on oltava tietyt minimimitat ja niiden on oltava tietyllä minimietäisyydellä kontin keskustasta.

Wooden beams can be used lengthwise for distributing individual heavy weights. These must have specific minimum dimensions and a minimum distance from the centre of the container.

Puisten palkkien käyttö vakiokontissa raskaan kuorman alustana.

Design of a standard container and wooden beams required for bedding heavy cargo.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

115


Jos kuorma ylittää painorajat, on käytettävä flat-konttia, jossa on vahvistettu lattia. Asiantuntijamme antavat tarkempia tietoja flat-konttien käytöstä. Kaikki Hapag-Lloydin kontit täyttävät standardin ISO 1496/1 määräykset koskien esimerkiksi haarukkatrukin käyttöä kontin lattialla.

www.hlag.com

Jatkettu tuki painon jakamiseksi paremmin.

116

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

If the cargo exceeds the weight limits, it must be loaded on flatracks, which are containers with a reinforced floor. Our specialists can give more precise details on the use of flatracks. All Hapag-Lloyd containers comply with the ISO standard 1496/1, which includes regu- lations, for instance, on using a forklift on the container floor.

Lengthened support for better weight distribution.


Kuormalavalle pakattu kuorma

Palletised cargo

Kontin kapasiteetin mahdollinen hyväksikäyttöaste riippuu kuormalavojen mitoista. Kuormalavan optimaalinen koko määräytyy kontin sisämittojen mukaan. Kuormalavoille pakattujen pakkausten täytyy peittää koko kuormalava ja ne on kiinnitettävä hyvin esimerkiksi vanteilla tai kutistemuovilla.

The achievable capacity utilisation of a container depends on the dimensions of the pallets. The optimal pallet size depends on the internal dimensions of the container. The packages stacked on the pallets must cover the entire pallet and be well secured, for example with straps or shrink foil.

Kontin kuormauksessa on varmistettava, että painopiste on kontin keskellä niin pituussuunnassa kuin poikittainkin. Kuormalavat on kiinnitettävä hyvin.

When stowing the container, care should be taken to ensure that the centre of gravity is in the middle of the container, both lengthwise and across. The pallets must be adequately secured.

Tynnyrit ja muovikanisterit

Drums and plastic cans

Tynnyreille on ehdottomasti tehtävä vuototarkastus ennen kuormausta. Vuotavia tynnyreitä ei saa kuormata. Perussääntö on, että tynnyrit kuormataan suuaukko ylöspäin. Tynnyrit tulisi kuormata pystyasennossa ja vierekkäin. Tynnyrikerrosten välissä käytetään vanerilevyjä tynnyripinon vakavuuden lisäämiseksi.

It is essential to ensure that no drums are leaking before loading. Drums leaking liquid must not be loaded. Basically, drums must be stowed with the opening upwards. They are best transported standing upright next to one another. Plywood boards must be inserted between the individual layers to increase the stability of the drum stacks.

Tynnyreiden optimaalinen sijoitus kontin lattialla määritetään konttien halkaisijan ja kontin sisämittojen välisen suhteen mukaan. Tynnyrit voidaan sijoittaa erilaisiin kuvioihin.

The optimal configuration of drums on the container floor can be determined from the relationship between the diameter of the drums and the inner dimensions of the container. Various packing patterns are possible.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

117


Pattern “Full”

Kuvio “A”

Pattern “A”

Kuvio “B”

Pattern “B”

www.hlag.com

Kuvio “Täysi”

118

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Kelat vaaka-asennossa pitkittäin

Eye horizontal, axis lengthwise

Jos konttiin kuormataan useita keloja, niiden painon tulee jakautua koko lattian alalle. Painopisteen on oltava kontin keskellä niin pituussuunnassa kuin poikittainkin. Sivuseiniin kohdistuvaa painetta on vältettävä. Kelat on kiinnitettävä käyttäen sopivaa alustaa, sidontaa ja tuentaa sivusuunnassa ja oven suunnassa.

If several coils are loaded, these must be distributed over the entire floor. The centre of gravity must be both lengthwise and crosswise in the middle of the container. Pressure on the side walls should be avoided. Suitable bedding, lashing and chocking, sideways and in the direction of the door, are necessary.

Teräskela kuormattu poikittain, tuettu sivuilta ja pitkittäin ja sidottu nylonhihnoilla

Steel coil loaded with axis across, chocked to the side and lengthwise and lashed with nylon belts.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

119


Kelat vaaka-asennossa poikittain

Eye horizontal, axis across

Tätä menetelmää käytettäessä kontin lattiaan kohdistuu erittäin suuri kuorma kosketuspinnan lyhyen pituuden vuoksi. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että jokaisen kelan alla käytetään puupalkkeja tai kehikkoa alustana. Raskaat teräskelat on asetettava tukevien puisten tai teräskehikkojen päälle. Kelat kiinnitetään kehikkoon tai toisiinsa teräsvanteilla tai vaijereilla. Ne tuetaan paikoilleen sivuttain ja pituussuunnassa ja sidotaan kiinni sidontalenkkiin.

With this configuration, the floor is stressed to the full on account of the very short contact length. It is thus very important to place wooden beams or cradles as bedding lengthwise under every coil. Heavy steel coils must be placed on robust cradles made of wood or steel. Steel straps or wires should be used for securing the steel coils on the cradle or among one another. For securing, the steel coils must be chocked on the side and lengthwise, and lashed through the eye.

www.hlag.com

Kerrosten välissä on käytettävä kumimattoja luistamattomana materiaalina. Kelojen ja sivuseinien välinen tyhjä tila täytetään täytemateriaalilla kelojen liukumisen estämiseksi. Kelat on ovea päin tuettava joka kerroksen kohdalta puisista palkeista rakennetulla kehikolla.

Teräskela kiinnitettynä Coil-Trainer -kehikkoon 120

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Rubber mats must be inserted as anti-slip material between the individual layers. The gaps on the side walls must be filled up with stowage materials to prevent sliding. At the door, all layers must be chocked with a frame of wooden beams.

Steel coil secured on a Coil-Trainer cradle


Securing cargo in open-top containers

Näissä konteissa kuorman kiinnitys on aina toteutettava sekä sitomalla että tukemalla. Tuet estävät kuormaa liukumasta. Kuorman ja kontin palkkien väliin asetetut puupalkit tukevat kuorman paikoilleen pituussuunnassa.

Securing cargo in these containers always involves a mixture of lashing and chocking. Chocking protects the cargo against slipping. Wooden beams laid-out between cargo and container posts serve to secure length- wise.

Kuorma tulisi tukea poikittaissuunnassa sivuseiniä vasten mahdollisimman alhaalta. Sivu- ja päätyseiniä ei ole mitoitettu selektiivisille kuormille. Jos kuorman kiinnitys tätä edellyttää, voimat on jaettava mahdollisimman suurelle alueelle. Sitominen estää kuormaa kaatumasta ja lisää kuorman ja lattian välistä kitkaa. Kaikissa avokonteissa on pienet sidontalenkit kulmapalkeissa sekä lattiassa ja kattokiskoissa; lenkkien vetolujuus (Maximum Securing Load MSL) on 1-2t.

Chocking crosswise should be done as far below as possible against the side walls. Sides and end walls are not designed for selective stresses. If this is needed for securing cargo, the forces must be distributed over an area as large as possible. Lashings prevent cargo tipping and increase the friction on the floor. All open-top containers have small lashing eyes on the corner posts, as well as on the floor and on the roof rails, each with a Maximum Securing Load (MSL) of 1-2t.

Flat-kontti Sidonta pelkästään kuorman yli EI riitä. Kuorma voi liukua sivuttain.

Flatrack Lashing just over the cargo is NOT sufficient. The cargo can slip sideways.

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

121

www.hlag.com

Kuorman kiinnitys avokonteissa


Flatrack Cross lashing is effective if there are lashing eyes on the cargo.

Flat-kontti Ympäryssidonta: sidonta kuorman ympäri sopii kuormalle, jossa ei ole sidontalenkkejä.

Flatrack Circular lashing: Lashing around the cargo is suitable for cargo without lashing eyes.

www.hlag.com

Flat-kontti Poikittaissidonta on tehokasta, jos kuormassa on sidontalenkit.

122

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Kuorman kiinnitys flat-konteissa

Securing cargo on a flatrack container

Useimmissa flat-konteissa on sivuissa lovet tukipalkkeja varten. Tavalliset teräspalkit voidaan asettaa näihin reikiin pystyasennossa tukemaan pitkistä tavaroista kuten putkista koostuvaa kuormaa niin, ettei se pääse liikkumaan sivusuunnassa. Jos kuorman leveys ylittää flat-kontin leveyden, sitä on vaikea estää liukumasta sivusuunnassa. Kevyen laatikot voidaan kiinnittää uurrettujen teräslevyjen avulla.

Most flatracks have notches for stanchions along the side. Ordinary steel beams, inserted vertically into these holes, can be used as chocking against slipping sideways, for example, for lengthy items such as pipes. It is difficult to secure cargo that is wider than the flatrack against sliding sideways. Light crates can be secured with serrated steel plates.

Levyt näyttävät uurretuilta aluslaatoilta ja ne asetetaan laatikon ja puisen lattian väliin. Ne joko naulataan kiinni tai ne pysyvät paikoillaan kuorman painosta. Nämä uurretut teräslevyt lisäävät kitkaa. On erittäin tärkeää, että laatikoihin tehdään merkintä käytetystä kiinnitysmateriaalista kuorman tarkastavia henkilöitä varten. Näiden uurrettujen teräslevyn lisäksi kuorma on luonnollisesti myös sidottava.

These look like serrated washers and are placed between the crate and the wooden floor. They are fixed in position with nails or by the weight of the cargo. These serrated steel plates increase friction. It is vital to display a marking on the crate to inform persons inspecting the cargo of the securing material used. In addition to being secured by serrated steel plates, the cargo must also, of course, be lashed.

www.hlag.com P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

123


Puinen kiila

Wooden wedge

Naulaamalla kiinnitetyt puiset kiilat EIVÄT riitä estämään kuorman liikkumista pituussuunnassa.

Suorakulmainen puutavara

Alusta

Flat-kontin kulmapalkki Kuorma on tuettava paikoilleen kuorman ja kulmapalkkien väliin vaaka-asentoon sijoitetun suorakulmaisen puutavaran avulla.

Wooden wedges just nailed down to secure cargo against movement lengthwise are NOT sufficient.

Bedding

Square timber

Corner post of flatrack Horizontal square timber must be placed between the cargo and the corner posts to chock the cargo.

www.hlag.com

124

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ ASATAMAKÄSIKIRJA KELTAISET SIVUT / YHTEYSHAKEMISTO

PORT HANDBOOK YELLOW PAGES / CONTACTS

AHTAUSLIIKKEITÄ

127

STEVEDORES

127

ALUSTEN IRROTUS JA KIINNITYS

127

SHIP UNMOORING AND MOORING

127

HINAUSPALVELUJA

127

TUG OPERATORS

127

HOTELLEJA

127

HOTELS

127

HUOLINTAA

127

FORWARDING

127

JÄTEHUOLTO

128

WASTE SERVICE

128

KONTIN KÄSITTELYLAITTEITA

128

CONTAINER HANDLING EQUIPMENT

128

KONTTIEN VUOKRAUS / MYYNTI / HUOLTO

128

CONTAINER RENTAL / SALES / REPAIR SERVICE

128

KOULUTUS

128

EDUCATION

128

KULJETUSLIIKKEITÄ

128

ROAD TRANSPORT COMPANIES

128

KUNNOSSAPITOPALVELUJA JA TARVIKKEITA

129

MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES AND PRODUCTS 129

LAIVANMUONITUSLIIKKEITÄ

130

SHIP SUPPLIES

130

LAIVANSELVITYSLIIKKEITÄ

130

SHIPAGENTS AND SHIPCLEARANCES

130

LENTOLIIKENNEPALVELUJA

131

AIR TRAFFIC SERVICE

131

LIIKENNEVIRASTO

131

FINNISH TRANSPORT AGENCY

131

LUOTSIT

131

PILOTS

131

MOBIILIT SATAMANOSTURIT

131

MOBILE HARBOUR CRANES

131

NESTEIDEN VARASTOINTIA

131

STORING OF CHEMICAL AND OIL PRODUCTS

131

RAJAVARTIOLAITOS

132

BORDER GUARD

132

RAUTATIEKULJETUKSIA

132

RAILFREIGHT

132

SATAMA-RAKENTAMINEN

132

HARBOUR CONSTRUCTION

132

TARKASTUSPALVELUJA

132

INSPECTION SERVICES

132

VARASTOINTIPALVELUJA

132

STORAGE SERVICES

132

VARUSTAMOITA JA VARUSTAMOIDEN EDUSTAJIA

133

SHIPPING LINES AND SHIPBROKERS

133

VEDEN MYYNTI ALUKSILLE

135

WATER SALES TO SHIPS

135

VIRANOMAISET

135

AUTHORITIES

135

MUUT PALVELUT

135

OTHER SERVICES

135

SEASIDE INDUSTRY PARK YHTEYSTYÖKUMPPANIT

136

SEASIDE INDUSTRY PARK PARTNERS

136

126

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A


Ahtausliikkeitä Stevedores

Euroports Rauma Oy Hakunintie 23 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi www.euroports.com

SIVU/PAGE

38

Alusten irrotus ja kiinnitys Ship unmooring and mooring Botnia Port Service Oy, satamavalvonta Botnia Port Service Ltd, Port Control Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)500 597 579 satamavalvonta@portofrauma.com portcontrol@portofrauma.com

Hinauspalveluja Tug operators Alfons Håkans Oy Ab Linnankatu 36 C 18 20100 Turku p. +358 (0)400 521 854 (24hrs) port.rauma@alfonshakans.fi www.alfonshakans.fi Finnish Sea Service Oy Hakunintie 21 26100 RAUMA p. + 358 (0)50 5969 457 info@finnishseaservice.fi www.finnishseaservice.fi

Idäntie Ky - Österland KB Tiemestarinkatu 5 20360 Turku p. +358 (0)400 14 88 30 (24 h), +358 (0)207 633 899 info@idantie.fi www.idantie.fi

SIVU/PAGE Rauma Cata Oy Kalliokatu 2 T 40 26100 Rauma p. +358 44 022 7900 (24 hrs) raumacata@raumacata.fi www.raumacata.fi

47

Rauma Chartering and Towage Agency Oy Ab Ltd Hollmingintie 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 7900, +358 44 022 7900 (24hrs) www.raumacata.fi

Hotelleja Hotels Hotelli Kalliohovi Kalliokatu 25 26100 Rauma p. +358 (0)2 838 81 kalliohovi@kalliohovi.fi www.kalliohovi.fi Hotelli Raumanlinna Valtakatu 5 26100 Rauma p. +358 (0)2 832 21 raumanlinna@raumanlinna.fi www.raumanlinna.fi Hotelli Vanha Rauma Vanhankirkonkatu 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 2200 info@hotelvanharauma.fi www.hotelvanharauma.fi Hotelli Cityhovi Nortamonkatu 18 26101 Rauma p. +358 (0)2 8376 9200

Scandic Rauma Aittakarinkatu 9 26100 Rauma p. +358 (0) 2 4808 1616 rauma@scandichotels.com www.scandichotels.fi

Huolintaa Forwarding DHL Freight (Finland) Oy Katriinantie 14-16 01530 Vantaa p. +358 (0)20 5333 www.dhl.fi

Euroports Rauma Oy Hakunintie 23 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi www.euroports.com

SIVU/PAGE

Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi

SIVU/PAGE

38

48

Nurminen Logistics Services Oy Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 00 www.nurminenlogistics.fi Oy Kuehne + Nagel Ltd Eteläväylä 10 28610 Pori p. +358 (0)201 611 730 info.pori@kuehne-negel.com www.kn-portal.com/locations/ europe/finland/

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

127


SA-TU Logistics Oy Komentosilta 1 00980 Helsinki Puh. +358 (0)2 9170 8000 sales@sa-tu.com www.sa-tu.com

Jätehuolto Waste service Delete Finland Oy Hakunintie 24 26100 Rauma Suomi p. +358 (0)400 722 311, (24h) ville.jalava@delete.fi www.delete.fi RaumanKTK Oy Hakunintie 2 26100 Rauma p. +358 (0)20 722 9770 tilaukset@raumanktk.fi www.raumanktk.fi Botnia Port Service Oy, satamavalvonta Botnia Port Service Ltd, Port Control Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)500 597 579 satamavalvonta@portofrauma.com portcontrol@portofrauma.com Suomen Akkukeräys Oy Matinvahe 2 26100 Rauma p. +358 (0)44 770 8885 varasto@akkukerays.fi www.akkukerays.fi

128

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Kontin käsittelylaitteita Container handling equipment Cargotec Oyj Porkkalankatu 5 00180 Helsinki p. +358 (0)2 0777 4000 www.cargotec.com

Konttien vuokraus / myynti / huolto Container rental / sales / repair service Arctic Container Oy Rauma Hakunintie 19 26100 Rauma p. +358 (0)50 575 7896 ac.rauma@arcticcontainer.fi www.arcticcontainer.fi Depot Service Rauma Oy Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0) 40 801 4373 depot@dsr.fi www.dsr.fi Finncontainers Oy Satamakaari 27 00980 Helsinki p. +358 (0)29 123 4300 myynti@finncontainers.fi www.kontti.fi Container Oy Keilaranta 15 02150 Espoo p. +358 (0)20 769 9890 Kontti@scandiccontainer.fi www.scandiccontainer.fi

Suomen vuokrakontti Oy Yrityspuistontie 2 05200 Rajamäki p. +358 (0)9 7258 8700 / +358 (0)40 5055 803 www.vuokrakontti.fi

Koulutus Education Länsirannikon Koulutus Oy WinNova p. +358 (0)2 623 7100 www.winnova.fi Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK-kampus Rauma p. +358 (0)2 620 3000 www.samk.fi Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 20014 Turun yliopisto p. +358 (0)2 9450 5000 mkk.utu.fi

Kuljetusliikkeitä Road transport companies DB Schenker Oy p. +358 (0)10 520 00 www.dbschenker.fi Havator Kärsämäentie 49 20360 Turku p. +358 (0)10 442 5500 www.havator.fi Koskinen-Yhtiöt Ruopantie 10 27600 Hinnerjoki p. +358 (0)2 555 0000 www.koskinen-yhtiot.fi


Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy Tyventie 15 28190 Pori p. +358 (0)20 150 550 kalevi.huhtala@ kuljetusliikekalevihuhtala.fi www.kuljetusliikekalevihuhtala.fi Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Isometsäntie 42 26100 Rauma p. +358 (0)44 786 8700 ilpo.nurmi@auramaa.fi www.auramaa.fi www.kaukokiito.fi

Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi

Speed Oy Hakunintie 21 26100 Rauma p. +358 (0)44 752 6100 www.speed.fi

SIVU/PAGE

48

Nostokonepalvelu Projects Oy Urusvuorenkatu 1 20360 Turku p. +358 (0) 20 7480 400 nosto@nostokonepalvelu.fi www.nostokonepalvelu.fi Nurminen Logistics Services Oy Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 00 www.nurminenlogistics.fi RaumanKTK Oy Hakunintie 2 26100 Rauma p. +358 (0)20 722 9770 tilaukset@raumanktk.fi www.raumanktk.fi Rauman Kuormaus Oy Rajamaantie 34 26560 Rauma p. +358 (0)400 985 948

Roadway Transport Hällström Oy Puunaulakatu 3 26100 Pori p. +358 (0)2 641 7333 jukka.hallstrom@rth.fi www.rth.fi

SIVU/PAGE

21

Suomen Kaukokiito Oy Isometsäntie 42 26100 Rauma p. +358 (0)44 786 8700 www.kaukokiito.fi VR Transpoint PL 488 (Vilhonkatu 13) 00101 Helsinki p. +358 (0)307 10 www.transpoint.fi

Kunnossapitopalveluja ja tarvikkeita Maintenance and repair services and products ABB Oy Service (erikoiskunnossapito) Hakunintie 1 26100 Rauma p. +358 (0)10 22 11 www.abb.com/fi Caverion Kairakatu 1 26100 Rauma p. +358 (0)10 4071 industry@caverion.fi www.caverion.fi

Euran Teollisuushuolto Oy Neitsytmäentie 5 B 27500 Kauttua p. +358 (0)44 254 1990 info@eth.fi www.eth.fi FMR Service Oy Tanelintie 6 as 3 23500 Uusikaupunki p. +358 (0)40 765 7056 ISS Palvelut Oy, kiinteistönhoito Hakunintie 24 26100 Rauma Päivystys +358 (0)40 414 1449 palvelukeskus@iss.fi www.fi.issworld.com Kaplaaki Oy Hakunintie 21 26100 Rauma p. +358 (0)500 226 524 www.kaplaakioy.fi Lassila & Tikanoja Oyj PL 28 (Sentnerikuja 1) 00441 Helsinki p. +358 (0)10 636 111 www.lt.fi/fi/ LEKO Group Haanmäentie 31 32810 Peipohja p. +358 (0)20 749 8650 www.lekogroup.fi N-Tech Oy Koisuontie 15 26410 Kaaro Jarno Laine jarno.laine@n-tech.fi +358 (0)40 586 0483 www.n-tech.fi Oy Kendall Ab Vilkuntie 2 26100 Rauma p. +358 (0)2 8387 1100 kendall@kendall.fi www.kendall.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

129


PowerVac Oy Arvelantie 4 26820 Rauma p. +358 (0)44 797 9009 / +358 (0)2 533 7400 (24h) www.powervac.fi

Ramirent Finland Oy Hakuninvahe 1 26100 Rauma p. +358 (0)20 750 2235 rauma@ramirent.fi

SIVU/PAGE

33

Laivanmuonitusliikkeitä Ship supplies

Rauman Tankkihuolto Oy Koisuontie 4 26410 Rauma p. +358 (0)2 823 2711 (24h) www.pesujaimu.com SIVU/PAGE

46

Rauma Electronics Oy PL 202 26100 Rauma p. +358 (0)50 5733 555 mail@raumaelectronics.com www.raumaelectronics.com

Ab ME Group Oy Ltd Anderssonintie 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 273 0580 rauma@megroup.fi www.megroup.fi

RTK-Palvelu Oy Papinhaankatu 8 26100 Rauma p. +358 (0)29 029 3000 asiakaspalvelu.rauma@ rtkpalvelu.fi www.rtkpalvelu.fi

32

Rauman Sammutin Oy Papinhaankatu 16 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 0230 raumansammuntin@ raumansammutin.fi rauma.turvanasi.fi Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Lakarinkatu 11 26510 Rauma p. +358 (0)2 823 2761 info@rsyh.fi www.rsyh.fi

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

SIVU/PAGE

20

Laivanselvitysliikkeitä Shipagents and shipclearances

Sataservice Oy Isometsäntie 9-11 26100 Rauma p. +358 (0)400 230 090 quantservice.fi

SIVU/PAGE Rauman Akku Oy Hakunintie 7 26100 Rauma p. +358 (0)2 555 211 / +358 (0)400 597 066 (24h) www.raumanakku.fi

130

VERTEK Sähköpalvelu Oy Kairakatu 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 4600 www.verteksp.fi

C & C Port Agency Finland SIVU/PAGE Satamakatu 22 C / 2nd Floor 26100 Rauma p. +358 10 34 67810 |24/7 west.finland@portagency.fi www.portagency.fi

46

Securitas Oy Kalliokatu 10 26100 Rauma p. +358 (0)20 49 12000 (24h) asiakaspalvelu@securitas.fi www.securitas.fi

SIVU/PAGE Euroports Rauma Oy Hakunintie 23 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi, www.euroports.com

38

Tiehöyläpalvelu Alhontausta Jari Oy SIVU/PAGE Komolantie 36 27220 Lappi p. +358 (0)400 123 402 jari.alhontausta@taajamapalvelut.fi www.tiehoylapalvelu.com

13

Wilhemsen Ship Service Unitor Safety Service p. +358 (0)96 80 63 40, after hours +47 913 74 302 wss.cs.finland.products@ wilhemsen.com www.wilhelmsen.com

GAC Finland Oy Hakunintie 1 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 8850, agency.rauma@gac.com www.gac.com/finland Meriaura Oy Linnankatu 88 20100 Turku p. +358 (0)2 2 111 600, +358 (0)400 468 025 (24h) www.meriaura.fi


Oy Backman-Trummer Ab Satamatie 13 21100 Naantali p. +358 (0)50 5919 256 agency.naantali@backmantrummer.fi www.backman-trummer.fi

Raumair Oy Lokaritie 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 5544, +358 (0)600 13 818 (24h) raumair@raumair.fi www.raumair.fi SAS / Blue 1 p. +358 (0)20 585 6000 www.blue1charter.fi/en

Oy Transfennica Ltd PL 398 (Eteläranta 12) 00101 Helsinki p. +358 (0)9 132 62 info@transfennica.fi www.transfennica.com

Liikennevirasto Finnish transport agency

Rauma Chartering and Towage Agency Oy Ab Ltd SIVU/PAGE Kalliokatu 2 T 40 26100 Rauma p. +358 44 022 7900 (24hrs) raumacata@raumacata.fi www.raumacata.fi

47

Rauma Shipping Oy Hollmingintie 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 2414 info@raumashipping.fi www.raumashipping.fi

Lentoliikennepalveluja Air traffic service Finavia / Porin lentoasema Lentoasemantie 1 28500 Pori info p. +358 (0)20 708 6010 Panalpina AB Tahkotie 1 F, 01530 Vantaa p. +358 (0)10 820 5900 info.finland@panalpina.com www.panalpina.com

Väylävirasto Finnish transport agency PL 33 00521 Helsinki p. +358 (0)2 9534 3000 www.vayla.fi West Coast VTS Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351 20101 Turku p. +358 (0)204 48 6645 westcoast.vts@fta.fi

Kaplaaki Oy Hakunintie 21 26100 Rauma p. +358 (0)500 226 524 www.kaplaakioy.fi

Nesteiden varastointia Storing of chemical and oil products SIVU/PAGE Baltic Tank Oy Huolinkatu 5 20200 Turku p. +358 (0)20 7119 702 www.baltictank.fi

42

Chemec Oy Ab Liettämö Petäjäksen irtolastisatama 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 5780 www.chemec.fi Samat Nordic Oy Martinkarin öljysatama, Ruokluodonkatu 2 26100 Rauma p. +358 (0)40 648 6040 www.forlogi.fi

Luotsit Pilots Finnpilot / Western Pilotage Zone p. +358 (0)400 907 979 pilotorder.west@finnpilot.fi www.pilotorder.fi

Mobiilit satamanosturit Mobile harbour cranes Gottwald Port Technology GmbH / Nostokonepalvelu Oy Urusvuorenkatu 1 20360 Turku p. +358 (0) 20 7480 400, +358 (0)400 723 163 seppo.hautamaki@nostokonepalvelu.fi

Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi

SIVU/PAGE

48

Rauma Terminal Services Oy Iso-Hakunintie SIVU/PAGE 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 0933, +358 (0)400 480 385 jarkko.kuusisto@telko.com www.telko.com

42

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

131


Oy Teboil Ab PL 57 01511 Vantaa p. +358 (0)204 7001 www.teboil.fi

Rajavartiolaitos Border Guard Länsi-Suomen merivartiosto West Finland Coast Guard p. +358 (0)294 1005 lansisuomenmerivartiosto@raja.fi

DNV GL Keilasatama 5 02150 Espoo p. +358 (0) 10 2924 200 helsinki.maritime@dnvgl.com www.dnvgl.fi

Satama-rakentaminen Harbour construction Nordic Lan & Wan Communications Oy Sinikalliontie 16 02630 Espoo p. +358 (0)9 4243 5555 myynti@viria.fi www.viria.fi

Meripelastuksen hälytysnumero Sea rescue emergency numbers p. +358 (0)294 1000

Pesmel Oy PL 14 (Päntäneentie 3) 61801 Kauhajoki p. +358 (0)207 009 600 pesmel@pesmel.com www.pesmel.com

Rauman merivartioasema Anderssonintie 2 A 26100 Rauma p. +358 (0)2 0295 427 311 pori@raja.fi www.raja.fi

Terramare Oy PL 14 00411 Helsinki p. +358 (0)9 613 621 terramare@boskalis.com www.terramareboskalis.com

Oy Lars Krogius Ab Sörnäisten Rantatie 25 A 00500 Helsinki p. +358 (0)9 4763 6300 (24h) finland@krogius.com www.krogius.com Rauma Survey Oy p. +358 (0)50 555 9170, +358 (0)50 386 3791 (24 h) office@raumasurvey.fi jussi.javanainen@raumasurvey.fi www.raumasurvey.fi SGS Inspection Services Oy Paananvahe 4 A 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9400 sgs.rauma@sgs.com www.sgs.fi

Rautatiekuljetuksia Railfreight Fenniarail Oy Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki p. +358 (0)40 676 3456 www.fenniarail.fi Nurminen Logistics Services Oy Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 00 www.nurminenlogistics.fi VR Transpoint p. +358 (0)30 710 www.vrtranspoint.fi VR-Yhtymä Oy, ratapihaohjaus Rauma Karjalankatu 23 26100 Rauma p. +358 (0)40 8628 612 ratapihaohjaus.rauma@vrtranspoint.fi www.vrtranspoint.fi

132

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Visy Oy Hatanpään Valtatie 34 D 3rd floor 33100 Tampere p. +358 (0)3 211 0403 www.visy.fi

SIVU/PAGE

Varastointipalveluja Storage services

48

Tarkastuspalveluja Inspection services

Euroports Rauma Oy Hakunintie 23 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi www.euroports.com

Bureau Veritas Linnankatu 88, 20100 Turku Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki p. Turku: +358 (0)10 830 8600, Helsinki: +358 (0)10 830 8630 www.bureauveritas.fi

Samat Nordic Oy Martinkarin öljysatama, Ruokluodonkatu 2 26100 Rauma p. +358 (0)40 648 6040 www.forlogi.fi Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Isometsäntie 42 26100 Rauma p. +358 (0)44 786 8700

SIVU/PAGE

38


ilpo.nurmi@auramaa.fi www.auramaa.fi www.kaukokiito.fi

Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi

Varustamoita ja varustamoiden edustajia Shipping lines and shipbrokers SIVU/PAGE

48

APL Finland Oy AB Itämerenkatu 5 A 00180 Helsinki p. +358 (0)9 8567 7899 finland_sales@apl. com www.apl.com

OOCL (Finland) Ltd OY Energiakuja 3, 00180 Helsinki p. +358 (0)9 4242 8000 www.oocl.com/finland/ Panalpina Finland Tahkotie 1F 01530 Vantaa p. +358 (0)10 820 5900 info.finland@panalpina.com www.panalpina.com

AtoB@C Shipping Ab Rantakatu 48 A 4 92101 Raahe p. +358 (0)40 068 2412 finland.atob@c-shipping.se www.atobatc.se

Rauma Terminal Services Oy Iso-Hakunintie SIVU/PAGE 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 0933 jarkko.kuusisto@telko.com www.telko.com

42

Suomen Viljava Oy Satama Ulkopetäjäs 26100 Rauma p. +358 (0)40 715 6299 rauma@suomenviljava.fi www.suomenviljava.fi

Ab Ronja Marin Ltd c/o Rauma Shipping Oy Hollmingintie 4 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 2414 info@raumashipping.fi www.raumashipping.fi

SIVU/PAGE

12

BBC Chartering & Logistic GmbH p. +49 491 925 2090 www.bbc-chartering.com CMA CGM Finland Televisiokatu 4 00240 Helsinki p. +358 (0)9 685 0188 hsk.sales@cma-cgm.com www.cma-cgm.com Cosco Shipping Lines Finland Oy Hitsaajankatu 24 00810 Helsinki p. +358 (0)9 4132 8800 chartering@coscoshipping.fi www.coscoshipping.fi Crystal Pool Ltd Mechelininkatu 1A 00180 Helsinki p. +358 (0)2 0486 5010 crystal@crystal.fi www.crystal.fi

Euroports Rauma Oy Hakunintie 23 26100 Rauma p. +358 (0)2 831 21 info@euroports.fi www.euroports.fi www.euroports.com

SIVU/PAGE

38

Finnlines Oyj Komentosilta 1 00980 Helsinki p. +358 (0)10 34350 info.fi@finnlines.com www.finnlines.com Flagships Oy Finnish Liner Agencies Ab c/o Gustafsson Tavaststjernankatu 13 A 1, 00250 Helsinki p. +358 (0)9 685 0100 GAC Finland Oy Hakunintie 1 26100 Rauma p. +358 (0)10 545 8850 agency.rauma@gac.com www.gac.com/finland Godby Shipping Ab Södragatan 13 AX-22100 Marienhamn p. +358 (0)18 528 282 info@godbyshipping.fi www.godbyshipping.fi Hamburg Süd Finland Sörnäisten Rantatie 25 00500 Helsinki p. +358 (0)9 4252 4400 hel-sales@hamburgsud.com www.hamburgsud-line.com John T. Essberger GmbH &amp Deutsche Afrika-Linien/ John T. Essberger Group of Companies Palmaille 45 22767 Hamburg p. +49 (0)40 380 160 info@rantzau.de www.essberger.biz

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

133


K Line (Finland) Oy PL 57, Lautatarhankatu 6 00581 Helsinki p. +358 (0)207 459 211 keuhelsls@fi.kline.com www.kline.fi Maersk Finland Oy Vilhovuorenkatu 12 00500 Helsinki p. +358 (0)9 425 0510 www.maersk.com Maritime Transport Logistik GmbH &amp August-Hirsch-Strasse 10 47119 Duisburg, Germany p. +49 (0)2 0380 8870 ops@mtl-duisburg.de www.mtl-duisburg.de Meriaura Oy Linnankatu 88 20100 Turku p.+358 (0)2 2111 600 chartering@meriaura.fi www.meriaura.fi Nordic Tankers A/S Tuborg Havnevej 15 DK 2900 Hellerup, Denmark p. +45 3910 9000 cht.her@nordictankers.com www.nordictankers.com Nynas AB P.O. Box 10700 SE-12129 Stockholm p. +46 (0)8 602 1200, +358 (0)40 826 0310 marko.sallinen@nynas.com www.nynas.com OOCL (Finland) Ltd OY Energiakuja 3, 00180 Helsinki Melkonkatu 16A, 00210 Helsinki p. +358 (0)9 4242 8000 www.oocl.com/finland/ Oy Fennoscandia Chartering AB p. +358 (0)50 3447 190 sci@fenscan.fi www.fenscan.fi

134

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Prima Shipping Oy Tolkkistentie 773 06750 Tolkkinen p. +358 (0)19 521 1100 chartering@primas.fi www.primas.fi

Oy Hacklin Seatrans Ltd Mäntyluoto FI-28880 Pori p. +358 (0)2 628 2111 www.hacklin.fi Oy Hapag-Lloyd Finland Ab PL 142 (Mannerheimintie 14 A) 00101 Helsinki p. +358 (0)9 689 131 mailhel@hlag.com www.hapag-lloyd.com Oy Melship Ab Hiilikatu 3 00180 Helsinki p. +358 (0)46 870 5052 melship@melship.fi www.melship.se

POHL & CO. GmbH Peutestrasse 67 DE-20539 Hamburg p. +49 (0)40 789 470 www.pohlgruppe.de

47

Schulte & Bruns GmbH & Co Deverhafen / Dockerhouse D 26871 Papenburg chartering@schulte-bruns.com www.schulte-bruns.com

Oy Niklashipping Oy Ltd PL 20 (Itätuulentie 1 A) 02101 Espoo p. +358 (0)9 4782 9300 www.niklashipping.fi

Oy Transocean Ab Työpajankatu 5 00580 Helsinki p. +358 (0)9 413 678

SIVU/PAGE

SAL Heavy Lift Finland Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo p. +358 (0)20 752 9561 finland@sal-heavylift.com www.sal-heavylift.com

Oy MSC Finland Ab Ruoholahdenkatu 21 00180 Helsinki p. +358 (0)9 4131 1500 FIN-info@msc.com www.msc.com

Oy Transfennica Ltd PL 398 (Eteläranta 12) 00101 Helsinki p. +358 (0)9 132 62 info@transfennica.fi www.transfennica.com

Rauma Cata Oy Kalliokatu 2 T 40 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 7900 raumacata@raumacata.fi www.raumacata.fi

SIVU/PAGE

42

Sealand Europe A/S Vilhonvuorenkatu 12 00500, Helsinki, Finland p. +358 (0)9 425 0510 fi.import@sealandmaersk.com fi.export@sealandmaersk.com www.sealandmaersk.com Spliethoff/ Oy Suomi Shipping Services Ltd Unioninkatu 10 A 2 00130 Helsinki p.+358 (0)9 6122 060 info@suomishippingservices.fi www.spliethoff.com Swede Chem Tankers Ab Styrmansgatan 4 11454 Stockholm Sweden p. +46 (0)8 555 726 07 tanker@swedechem.se www.swedechem.se


Swedish Orient Line AB Klippan 1 A 41451 Göteborg Sweden p. +46 (0)31 354 4000 info@sollines.se www.sollines.se TransAtlantic Ab Norra Hamngatan 18 SE-411 06 Göteborg Sweden p. +46 (0)31 760 6150 sales.sweden@ transatlanticcontainer.com www.transatlanticcontainer.com Unifeeder Finland Hermannin Rantatie 8 00580 Helsinki p. +358 (0)10 391 2240 book-fi@unifeeder.com

Veden myynti aluksille Water sales to ships

Muut palvelut Other services

RaumanKTK Oy Hakunintie 2 26100 Rauma p. +358 (0)20 722 9770 tilaukset@raumanktk.fi www.raumanktk.fi

Fresco ravintolat Restaurant Satamakatu 22 D (Etappi*22*) 26100 Rauma p. +358 (0)40 516 1206 etappi@frescoravintolat.fi www.frescoravintolat.fi

Rauman Satama Oy, satamavalvonta Port of Rauma Ltd, Port Control Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)500 597 579 satamavalvonta@portofrauma.com portcontrol@portofrauma.com

Utkilen AS Strandgaten 197 5004 Bergen, Norway P. O. Box 1163 Sentrum 5811 Bergen, Norway p. +47 (0)5530 7800 office@utkilen.no www.utkilen.no

Viranomaiset Authorities

UPM Seaways PL 224 (Kirkkokatu 1) 48101 Kotka p. +358 (0)204 151 91

Satakunnan pelastuslaitos / Fire station p. +358 (0)2 621 1500 Emergency: 112 tilannekeskus@satapelastus.fi

VG-Shipping Oy Linnankatu 88 20100 Turku p. +358 (0)2 2111 658 technical@vg-shipping.fi www.vg-shipping.fi/vg-shipping Wijnne & Barends Handelskade Oost 5 NL-9934 AR Delfzijl info@wijnnebarends.com p. +31 (0)596 63 77 77 www.wijnnebarends.com

Poliisi / Police, Poliisilaitos PL 148 (Aittakarinkatu 21) 26101 Rauma p. Emergency tel: 112, p. +358 (0)71 874 0151

Tullilaitos / Customs Tulli, Rauma Hakunintie 28 26100 Rauma p. +358 (0)20 492 7100

Mercamer Oy Kalustekatu 5 20320 Turku p. +358 (0)10 563 3600 info@mercamer.fi

SIVU/PAGE

32

Merimiespalvelutoimisto MEPA Linnankatu 93 20100 Turku p. +358 (0)40 507 1140 asiamies.turku@mepa.fi www.mepa.fi Rauman merimieskirkko The Finnish Seamen’s Mission Hakunintie 28, käyntiosoite: Isohakunintie 26100 Rauma p. +358 (0)400 538 366 rauma@merimieskirkko.fi www.merimieskirkko.fi

Vakka-Suomen Puhelin Oy Susivuorentie 2 26100 RAUMA p +358 (0)2 630 6113 yritysmyynti@vsp.fi www.vsp.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

SIVU/PAGE

13

135


Seaside Industry Park Yhteystyökumppanit Seaside Industry Park Partners

SIVU/PAGE

44

Kiwa Inspecta Oy Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki p. +358 (0)10 521 600 www.kiwa.com

Ablemans Oy Härjänkurkuntie 46 21250 Masku p. +358 (0)2 439 6500 ablemans@ablemans.fi www.ablemans.fi

Kongsberg Maritime Finland Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)2 837 91 kongsberg.finland@km.kongsberg.com www.kongsberg.com

Allstars Engineering Oy Vanha Tampereentie 187 20380 Turku office@aegroup.fi www.aegroup.fi

Kuljetuspalvelu Kaskisto Oy PL 253 26101 Rauma p. +358 (0)40 594 1850 posti@kaskisto.fi www.kaskisto.fi

Coastal Training Center Oy Suojantie 5 26100 Rauma www.navalarchitect.fi Deseco Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)50 569 9070 info@deseco.fi www.deseco.fi Enersense Works Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)2 633 7722 www.enersense.fi Ermail Oy PL 20 27100 Eurajoki p. +358 (0)40 059 2305 www.ermail.fi Jaakko Niemelä p. +358 (0)50 598 4201 jaakko.niemela@nic.fi www.jaakkoniemela.com JONAP Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)40 966 4118

136

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Laatu- ja tuottavuuskonsultointi tmi Markku Ollila Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)40 594 5100 info@markkuollila.com www.markkuollila.com Laivasähkötyö Oy Rautatehtaankatu 22 20200 Turku p. +358 (0)2 510 0300 info@lst.fi www.lst.fi Logistikas Oy Hakunintie 26 26100 Rauma p. +358 (0)2 8376 9600 info@logistikas.fi www.logistikas.fi Lohkoasennus Oy PL 25 21101 Naantali p. +358 (0)2 432 7327 info@lohkoasennus.fi www.lohkoasennus.fi

LounasPark Seaside Osk Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)44 456 0210 tilaukset@lounaspark.fi www.lounaspark.fi Länsirannikon Koulutus Oy PL 197 26101 Rauma www.winnova.fi Raumanmeren Merimuseosäätiö rs Kalliokatu 34 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 4911 info@rmm.fi www.rmm.fi Onninen Oy PL 1 00016 Kesko p. +358 (0)20 485 5111 www.onninen.com Pecoscon Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)44 989 0449 office@pecoscon.fi www.pecoscon.fi Pete Work & Systems Oy Rikantilantie 330 27150 Eurajoki p. +358 (0)40 864 4207 pete.work.systems@gmail.com Prismarit Oy Tallikedonkatu 4 E 26100 Rauma p. +358 (0)2 822 0430 rami.panell@prismarit.fi www.prismarit.fi Proins Oy Köykäntie 97 27100 Eurajoki www.proins.fi


Putkiasennus Elgström Oy Säikänkatu 24 26100 Rauma p. +358 (0)44 978 4854 info@elgstrom.fi www.elgstrom.fi

ResMarine Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)50 448 3325 info@resmarine.fi www.resmarine.fi

Quant Finland Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)400 230 090 www.quantservice.fi

ResRent Finland Oy Suojantie 5 26100 Rauma info@resrent.fi www.resrent.fi

Terramare Oy PL 14 00441 Helsinki p. +358 (0)9 613 621 terramare@boskalis.com www.terramare.boskalis.com

RoRico Oy Suojantie 5 26100 Rauma p. +358 (0)40 726 5476 mikko.rohila@rorico.fi www.rorico.fi

Wasa Dredging Oy Raastuvankatu 21 B 65100 Vaasa p. +358 (0)6 344 4111 info@wasadredging.fi www.wasadredging.fi

Rauma Marine Constructions Oy Suojantie 5 SIVU/PAGE 26100 Rauma p. +358 (0)30 600 5400 info@rmcfinland.fi www.rmcfinland.fi

12

Telesilta Oy Telakkatie 6 23500 Uusikaupunki p. +358 (0)2 848 5500 www.telesilta.fi

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

137


KULJETTAJAN MUISTILISTA

DRIVER’S CHECK LIST

ENNEN SATAMAKÄYNTIÄ

BEFORE PORT VISIT

VOIT NOPEUTTAA JA TEHOSTAA

YOU CAN CONDUCT YOUR BUSI-

ASIOINTIASI SATAMASSA

NESS IN THE PORT SWIFTLY AND

KÄYMÄLLÄ LÄPI ENNEN SATA-

MORE EFFICIENTLY BY CHECKING

MAAN LÄHTÖÄSI AINAKIN ALLA

AT LEAST THE FOLLOWING “11

OLEVAT SATAMAKÄYNNIN ”11

COMMANDMENTS” OF THE PORT

KÄSKYÄ”.

VISIT BEFORE COMING TO THE

Tarkista kuorman jättö- tai noutopaikka määräsatamassa: satamanosa, terminaali tai konttivarikko ja kuka on kuorman vastaanottaja tai luovuttaja. Jos joudut ajamaan satamaan taajaman läpi, tarkista etukäteen onko satamaan olemassa suositeltava lähestymisreitti. Huolehdi, että kulkulupasi ovat kunnossa. Varmista, että tarvittavat ilmoitukset on tehty ja asiakirjat mukanasi. Varmista, että satamasta noudettava kuorma on valmiina luovutettavaksi. Tarkista, että satama-alueelle toimitettavalla kuormalla (lasti, tarvikkeita satamaan tai alukselle jne.) on nimetty vastaanottaja satamassa tai siellä olevalla aluksella. Tarkista, että kuormaksesi tulevan kontin sinetti on kaikin puolin asianmukainen. Kuljettaessasi vaarallisia aineita satamaan tai satamasta, selvitä aina niitä koskevat yleiset ja satamakohtaiset määräykset. Huolehdi, että mukanasi on sataman edellyttämä turva- ja suojavaatetus. Varmista, että tullin ja muiden tarvitsemiesi palvelujen palvelupisteet ovat auki, jos tarvitset satamakäyntisi yhteydessä näitä palveluja. Huolehdi, että vetoauton ja perävaunun rekisterikilvet ovat puhtaat ajoneuvon tunnistamista varten.

138

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

PORT. Check the unloading or pickup location for the consignment in the port: the port section, terminal or container depot, who is the consigner or consignee of the cargo. If you need to drive through a built-up area to reach the port, check whether there is a recommended route available. Make sure your access permits are in order. Make sure all the required notices have been completed and you have the documents with you. Make sure the consignment you are to pick up is ready for the pick-up. Make sure a consignee in the port or onboard a vessel in the port has been indicated for a consignment delivered to the port (cargo, supplies to the port or to a vessel). Make sure the seal on the container you are to deliver is appropriate in all respects. If carrying hazardous substances into or out of the port, find out which general regulations and port-specific regulations apply to them. Make sure you have with you all the protective and safety clothing required by the port. Make sure the customer service points of the Customs or any other authorities and operators you may require during your port visit are open. Make sure the licence plates of your tractor and trailer are clean so that your vehicle can be identified.


RAUMAN SATAMA OY / PORT OF RAUMA OY TOIMISTO / OFFICE Hakunintie 19, 26100 Rauma Tel. +358 2 837 11 office@portofrauma.com PÄÄPORTIN INFO / MAIN GATE INFO Hakunintie 28, 26100 Rauma Tel. +358 2 837 1000 / Mob. +358 44 793 4700 gate@portofrauma.com SATAMAVALVONTA / PORT CONTROL Tel. +358 500 597 579 Fax +358 2 824 0675 portcontrol@portofrauma.com

Pori 50km

LAKARI LOGISTICS

PORT OF RAUMA

SEASIDE INDUSTRY PARK

RAUMA

Turku 90km

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

139


ap Ha aa as ren tie

Pohjoiskehä

u äänkat Pyynp

Isometsäntie Kairaka atu

tu arinka

e

Nu mm enk atu

tie

Töyryntie Tarvolantie

tu nka mo

Ottilantie

Kodisjoentie

ntie

U/ TURK I NKI HELS

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

Äy

ta Nor

tie karin Hank

140

Uoti n rve njä hö

Len sun kat u

isväylä Louna

Hitsaa ja

Porintie

Eteläkatu

Aittakarinkatu

Seaside Industry Park Main Gate

tu

8

1

Isoarontie

Isoarontie

ninti rsso

4,0

venkatu

Va lta ka tu

Karjala nk

Ka unis jär

tie

katu iehen Junam

a Semin

tu tienka Rauta katu n la a Karj

e And

in Hakun

Sy vä rau ma nk atu

lä väy teis Luo

Sataman pääportti Port of Rauma Main Gate INFO / WC / Suihku Shower / 24 h Tulli / Customs Kahvila / Cafeteria

Isom etsä nti

Sork antie

Lahdenka

tu

lä äy sv

e

i ote Lu Kappelinsalm entie

lan


23

PO RI

8

8

23

RI PO

Lakari Logistics & Industrial Park

TAMPERE / HELSINKI

12

12

2

2

TAMPERE / HELSINKI

TURKU / HELSINKI

n va

© Rauman kaupunki 2017

8

tie nha

1

Recommended routes for heavy traffic in Rauma Rauman kaupunkialueen raskaan liikenteen suositeltavat ajoreitit RECOMMENDED ROUTE FOR HEAVY TRAFFIC RASKAAN LIIKENTEEN SUOSITELTAVA REITTI

Kourulantie

ROUTE FOR SPECIAL TRANSPORT 6,5 METRES ERIKOISKULJETUSTEN REITTI 6,5 m ROUTE FOR ADR TRANSPORT ADR-KULJETUSTEN SUOSITELTAVA REITTI TANKER TRUCKS FORBIDDEN SÄILIÖAUTOJEN AJO TIELLÄ KIELLETTY

4,0

HEIGHT LIMIT KORKEUSRAJOITUS NO ENTRY FOR HEAVY TRAFFIC RASKAAN LIIKENTEEN LÄPIAJOKIELTO

P ORT OF R A U M A HA NDB OOK

141


HÄTÄTILANTEESSA / IN CASE OF EMERGENCY YLEINEN / POLIISI

GENERAL / POLICE

ILMOITA VAHINGOT pääportin infoon +358 2 837 1000

REPORT ALL DAMAGES to the Main Gate Info +358 2 837 1000

RAPORTOI ÖLJYVAHINGOT satamavalvontaan +358 500 597 579

REPORT OIL SPILLS to Port Control +358 500 597 579

112

Turvallisuus on yhteinen asia!

142

RA UMAN S ATAMA KÄSI K IRJ A

112

Safety is everybody’s business!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.