Page 1

Nyheder og information fra Esbjerg Havn

Hav&Kaj April 2009

Ny forbindelse mellem Esbjerg og Amsterdam

side 4-5

Udvidelse af ro/ro-linien mellem Esbjerg og Zeebrugge

Spektakulær kæmpe besøger Esbjerg Bagsiden

side 7


Vigtige milepæle Strategisk fokus på vindmøllesegmentet ❚ Året 2008 blev endnu et godt år for Esbjerg Havn. Udover at have skabt et solidt økonomisk resultat i 2008 nåede vi også en række milepæle i relation til udviklingen af Havnen. Esbjerg Havn og Siemens Wind Power A/S indgik i 2008 en langtidsaftale om leje af 200.000 m2 havneareal, som Siemens Wind Power vil benytte i forbindelse med udskibning af vindmøller. Med indgåelsen af denne aftale bekræftede Siemens Wind Power sin position som en vigtig og markant samarbejdspartner for Esbjerg Havn. Esbjerg Havn har strategisk fokus på vindmøllesegmentet, og Havnen har i de senere år investeret betydelige summer med henblik på at skabe optimale faciliteter for vindmølleindustrien. Som eksempel kan nævnes, at Havnen har investeret i tre havnemobilkraner, hvoraf den seneste blev leveret i 2008. Disse investeringer betyder, at Esbjerg Havn i dag råder over Danmarks stærkeste kranprogram til håndtering af projektgods.

Motorvejens videreførelse til havnen er finansieret I 2008 tildelte EU-Kommissionen Esbjerg Havn næsten 40 mio.kr. i

støttemidler inden for rammerne af ”Motorways of the Sea”-programmet. Godt 20 mio.kr. af dette beløb vil blive anvendt som medfinansiering til etablering af motorvejens forlængelse til Esbjerg Havn. Derudover er der ydet støtte til andre investeringer på både Esbjerg Havn og Zeebrugge Havn, som er Esbjerg Havns partner i projektet. Ligeledes i 2008 besluttede regeringen at finansiere resten af udgifterne til den nye motorvej, således at lokal medfinansiering ikke vil være påkrævet. Dette ses som et solidt skulderklap til Esbjerg Havns strategi om at satse på shortsea og vindmølleeksport. Hertil kommer, at vi i 2008 færdiggjorde anlægget af den nye 350 meter lange muliti-purpose kaj, Arieskaj, som forbinder Australienkaj med Tauruskaj. I begyndelsen af 2009 er uddybningen blevet færdiggjort, og kajen er allerede taget delvist i brug af aktører inden for vindmøllebranchen. Den nye Arieskaj bliver en vigtig hjørnesten i Havnens bestræbelser på at betjene markedet inden for havvindmøller.

En positiv udvikling Indtil videre har Esbjerg Havn klaret sig godt igennem den økonomiske krise, og 2008 sluttede på positiv vis med Tschudi Logistics’ opstart af virksomhedens North Sea-service og Finbestservice.

Året 2009 er ligeledes startet positivt for Esbjerg Havn med indvielsen af to nye ruter: Sea-Cargo har udvidet sit rutenet til også at omfatte Amsterdam, og Smyril Line har valgt Esbjerg Havn som udgangspunkt for rederiets aktiviteter til Færøerne og Island. Endvidere har Cobelfret udvidet deres service til Zeebrugge til nu at omfatte to ugentlige anløb. Det er min vurdering, at Esbjerg Havn er godt rustet til at møde fremtidens udfordringer inden for logistik og shipping. Vi forventer os nogle udfordrende år, men jeg er overbevist om, at vi kommer ud på den anden side af krisen i god form og med masser af muligheder for fortsat fremgang. Ole Ingrisch

Spunsjernene ligger klar Opfyldningen af 4. bassin i Fiskerihavnen er blevet forsinket. ❚ Spunsjernene er købt og leveret og ligger klar på Tampenkaj. Projektet kræver imidlertid et tillæg til lokalplanen. Esbjerg Kommune har haft planforslaget i høring, og det skal naturligvis vedtages, før

2

Hav&Kaj april 2009

arbejdet kan påbegyndes, fortæller Esbjerg Havns tekniske chef, Kjeld Dahl Sørensen. Han forventer dog fortsat, at arbejdet med opfyldningen af 4. bassin kan være afsluttet omkring årsskiftet 2009/10. Når projektet er færdigt, vil der være skabt ca. 40.000 m2 nyt erhvervsareal med ca. 200 meter regulær kaj.


Norröna’s første planmæssige ankomst til Esbjerg d. 28. februar blev fejret med manér med deltagelse af officielle repræsentanter fra både Island og Færøerne. Og på kajen tog Esbjergs borgmester Johnny Søtrup imod. Her ses fra venstre CEO Peter Holm, Smyril Line, Esbjergs borgmester Johnny Søtrup, sekretær i Smyril Line Eyddis H. Niclasen, adm. direktør Kurt Skov, Blue Water Shipping A/S og Færøernes erhvervsminister Jóhan Dahl. Bagest er det Smyril Line’s bestyrelsesformand Klaus Kjærulff.

Norröna åbner nye transitmuligheder Når MF Norröna nu anløber Esbjerg i 36 uger om året, kan gods fra Færøerne og Island måske videresendes til England, Baltikum og Nordvesteuropa med de eksisterende ruter ud af Esbjerg. Og omvendt! ❚ Det ser skibsmægler Søren Stougaard fra Blue Water Shipping som en realistisk mulighed. Blue Water Shipping er via selskabet Smyril Blue Water agent for Norröna’s ruter fra Færøerne og Island til såvel Hanstholm som Esbjerg. - Når Norröna gennem hele vintersæsonen anløber Esbjerg, får vi jo bragt godset, der især udgøres af fisk, fra Island og Færøerne meget tættere til Padborg, hvor der normalt omlades til europæiske destinationer, og det er i sig selv en fordel, forklarer Søren

Stougaard. - Men vi kan også omlade i Esbjerg og eventuelt videresende gods med de eksisterende ruter ud af Esbjerg til for eksempel England, Nordvesteuropa og Baltikum, og det ser jeg faktisk store muligheder i. - Det er desuden en stor fordel for økonomien i Norröna’s forbindelser

til Færøerne og Island, at man nu har udeladt de tabsgivende anløb til de norske og skotske havne. Det betyder også, at man om sommeren kan nå at sejle to ture om ugen mellem Færøerne, Island og Hanstholm, konstaterer Søren Stougaard.

Til Esbjerg hver lørdag i 36 uger Efter den nye sejlplan anløber Norröna Esbjerg, hvor færgen lægger til ved Atlantkaj, hver lørdag indtil den 6. juni med ankomst kl. 09 og afsejling kl. 15. Fra den 10. juni til og med den 10. august er der så to ugentlige anløb i Hanstholm, og fra den 15. august anløber Norröna igen Esbjerg.

I Esbjerg lægger Norröna til ved Atlantkaj.

Hav&Kaj april 2009

3


Ny forbindelse mellem Esbjerg og Amsterdam Sea-Cargo har 1. februar opgraderet sine ruter på Esbjerg fra Vestnorge og har etableret en helt ny forbindelse mellem Esbjerg og Amsterdam. ❚ Der er tale om hele to ugentlige forbindelser mellem Esbjerg og Amsterdam. Den ene med afgang fra Esbjerg torsdag kl. 10 med ankomst i Amsterdam fredag kl. 07. Den anden afgår fra Esbjerg søndag kl. 08 og ankommer til Amsterdam mandag kl. 07. Fra Amsterdam er der afgang tirsdag kl. 17 med ankomst til Esbjerg onsdag kl. 16 samt fredag kl. 23 med ankomst til Esbjerg lørdag kl. 20. - Disse nye forbindelser vil give hele det skandinaviske marked en helt ny mulighed for to gange ugentligt at få fragtet gods ad søvejen direkte mellem to vigtige trailer-knudepunkter på vejen mellem Skandinavien og det

4

Hav&Kaj april 2008

europæiske kontinent, fastslår daglig leder Jens Peter Nielsen, Sea-Cargo i Esbjerg. - Specielt afsejlingerne i weekenderne, for eksempel med afsejling fra Esbjerg søndag morgen og ankomst i Amsterdam mandag morgen, betyder, at traileroperatører kan undgå den tyske vejskat og ikke mindst de tyske kørselsrestriktioner i weekenderne, siger Jens Peter Nielsen. - Hertil kommer, at den totale tilladte vægt for et vogntog i Tyskland er 40 tons, mens den i Holland er 48 tons, tilføjer han. Jens Peter Nielsen oplyser, at det ganske naturligt specielt er trailere, containere og auditeret gods, som de nye ruter satser på at betjene.

Opgradering af Norgesforbindelserne På Sea-Cargo’s ruter mellem Esbjerg og Vestnorge er der også sket forbedringer fra den 1. februar.

- Ved at benytte vores nye rute mellem Esbjerg og Amsterdam kan traileroperatører undgå den tyske vejskat og de tyske restriktioner for weekendkørsel, siger direktør Jens Peter Nielsen, Sea-Cargo i Esbjerg.

I weekenden er der nu afgang fra Bergen, Haugesund og Tananger fredag og lørdag med ankomst til Esbjerg allerede søndag, så der kan losses mandag morgen. Med den gamle plan var det først muligt at losse op ad dagen tirsdag. Det har iflg. Jens Peter Nielsen særlig betydning for laster til Tyskland, der tidligere først har kunnet leveres onsdag i Tyskland. Samtidig leveres tomme danske returtrailere fra Norge nu i Esbjerg allerede søndag, så de kan læsses mandag i stedet for tirsdag, hvilket giver mulighed for en bedre udnyttelse af materiellet. - Forbedringen af sejlplanen gælder også midt i ugen, hvor vi nu kan losse godset fra Norge her i Esbjerg om torsdagen, mens vi tidligere har måttet vente til fredag, siger Jens Peter Nielsen. Mod Norge er weekendplanen uforandret. Men midt i ugen kan man med den ny sejlplan vente med lastning i


Esbjerg til onsdag og alligevel have godset fremme i Norge samme uge.

Sea-Cargo´s nye sejlplaner mellem Esbjerg og henholdsvis Vestnorge og Amsterdam gennemføres med:

Nye, bedre skibe Baggrunden for, at de nye sejlplaner kan gennemføres, er, at Sea-Cargo har sat to nye ro/ro-skibe med større fart og kapacitet ind på disse ruter. Det drejer sig om Sea-Cargo’s egen M/V Trans Carrier, der er blevet forlænget, så den nu kan medtage godt 100 trailere. Derudover har man indchartret M/V Minerva, der kan medtage ca. 140 trailere.

Grøn strøm har signalværdi Den tre-årige aftale, som Esbjerg Havn og DONG Energy indgik i slutningen af 2008 om dækning af Havnens el-forbrug med strøm fra Horns Rev 2, har stor signalværdi. ❚ - Vi er meget glade for at kunne markere, at vi tager ansvar for miljø og klima, siger havnedirektør Ole Ingrisch. - Vores aftale med DONG Energy er en klar markering af Esbjerg Havns position på markedet for etablering af offshore vindmølleparker, og den signalerer, at vi ønsker at spille en aktiv rolle i arbejdet med at reducere CO2udledningen. - Vi går i front og viser, at der i dansk erhvervsliv er en vilje til at købe energi fra CO2-neutrale produktionsanlæg, siger Ole Ingrisch. - Og det er mit håb, at vi på den måde kan være med til at stimulere udviklingen af endnu mere bæredygtig energi. Aftalen er også en bekræftelse på et godt partnerskab, som Esbjerg Havn igennem mange år har haft med DONG Energy. Esbjerg Havn bruger årligt ca. 3.000 MWh strøm, så denne aftale vil betyde en væsentlig reduktion i mængden af udledt CO2.

M/V MINERVA Dwt 14.522 mt Dybgang 8,29 m Længde 177,35 m Bredde 24,00 m GT 21.213 mt Hastighed (eco) 15 knob Lastkapacitet 140 trailere M/V TRANS CARRIER Dwt Dybgang Længde Bredde GT Hastighed Lastkapacitet

6.200 mt 6,20 m 125,25 m 20,30 m 8.407 mt 16 knob 100 trailere

Omkoblingsplads til modulvogntog Ved sikkerhedsporten ud til Tauruskaj har Havnen etableret en omkoblingsplads for de nye modullastvognstog, der for tiden kører på en forsøgsordning i Danmark. ❚ Det tre-årige forsøg med modulvogntog startede d. 24. november sidste år, hvor det blev tilladt at køre med de ekstra lange og tunge lastbiler på et udvalgt vejnet i Danmark. Det drejer sig primært om motorveje

- for eksempel E 20 fra den svenske grænse til Esbjerg. Fra motorvejenes afslutninger må modullastbilerne benytte de lokale tilslutninger til transportcentre og havne. Her skal der etableres pladser, hvor man kan aflæsse godset eller skille modulvogntoget ad, så der evt. kan køres videre som almindelig lastbil. Det er en sådan omkoblingsplads, der nu er etableret ved Taurus-gaten på Esbjerg Havn, og de chauffører, der indtil nu har benyttet pladsen, har udtrykt stor tilfredshed med den. Se oversigtskort side 9.

Chauffør Jens Eldrup fra vognmandsfirmaet Frode Laursen kommer tit til Esbjerg med sit modulvogntog. Han har typisk varer med til slagteriet, til Kims’ centrallager, til Bilka og til Arovit. - Det er et rigtig fint område med god plads til de store vogntog, som Havnen her har etableret, siger han, - og helt ideelt ville det være med en tilsvarende plads i forbindelse med de nye industrikvarterer i det nordøstlige Esbjerg, så vi kunne blive fri for at køre flere gange igennem byen med lastbilerne. Det ville både spare tid og CO2-udslip.

Hav&Kaj april 2009

5


Den 19. marts blev den første 2,3 MW vindmølle placeret i den nye vindmøllepark Horns Rev 2. Det var installationsfartøjet Sea Power, der fragtede møllen ud til den kommende vindmøllepark og placerede den på sin rette plads. Selve installationen tog 12 timer.

Siemens har travlt med Siemens Wind Power A/S har tre store energiprojekter i gang eller under forberedelse på Esbjerg Havn. ❚ Project Manager Bjarne Jacobsen, Siemens Wind Power A/S, fortæller, at det drejer sig om klargøring og udskibning af vindmøller til henholdsvis Gunfleet Sands 1 og 2, til Horns Rev 2 og til Greater Gabbard. Gunfleet Sands er beliggende ved den engelske østkyst i nærheden af Thames-mundingen. Her skal etableres 48 møller af hver 3,6 MW. Altså svarende til en samlet kapacitet på 173 MW. Siemens Wind Power er i fuld gang med at samle mølledelene på det lejede areal ved Europakaj, og møllerne vil blive udskibet i løbet af forsommeren, idet hele projektet forventes afsluttet midt på sommeren.

6

Hav&Kaj april 2009

Energi til 2 x Esbjerg De 91 møller til Horns Rev 2 er ved at blive samlet på de arealer ved Tauruskaj, som Siemens har lejet af Esbjerg Havn. Her er der tale om 2,3 MW-møller, der altså vil udgøre en samlet kapacitet på 210 MW. Det vil kunne forsyne husstandene i en by dobbelt så stor som Esbjerg med energi.

Verdens største Endelig har Siemens Wind Power også fået ordren på etablering af verdens største offshore vindmøllepark, nemlig Greater Gabbard, der ligesom Gunfleet Sands er beliggende ved Thamesmundingen. Her skal etableres en vindmøllepark med 140 3,6 MW-møller, der får en samlet kapacitet på 504 MW.

Disse møller skal udskibes fra Sydhavnen. Og det meste af de store arealer, som Siemens har lejet af Esbjerg Havn over en 10-årig periode i Sydhavnen, skal anvendes til samling og montering af møllerne.

I alt ca. 40 udskibninger Det vil sige, at Siemens Wind Power i 2009 skal udskibe i alt 279 vindmøller fra Esbjerg Havn. Når møllerne skal udskibes, kan der medtages 6-8 møller ad gangen. Der skal altså formentlig ca. 40 afsejlinger til at fragte alle møllerne ud til deres respektive pladser. De tre projektteams, der skal gennemføre disse arbejder i Esbjerg, rekrutteres fra hele landet.


Udviklingen vil fortsætte - Om tidsplanerne for disse tre store projekter kan overholdes, afhænger selvfølgelig af vejr og vind, siger Bjarne Jacobsen. - Men på nuværende tidspunkt fornemmer vi ikke nogen problemer. Siemens har jo i tidens løb opbygget en stor erfaring i at styre sådanne store projekter under forskellige vejrforhold, så vi har stor fortrøstning til, at det også nok skal lykkes med disse projekter.

Vi tænker også på de kommende generationer - Hos Siemens er vi meget stolte af at medvirke til en grøn el-produktion, der vil nedbringe CO2-udledningen og

grønne energiprojekter

- Hos Siemens er vi meget stolte af at medvirke til en grøn el-produktion, der vil nedbringe CO2-udledningen og dermed også drivhuseffekten, siger Project Manager Bjarne Jacobsen. Han ses her ved hotelskibet mv Wind Solution, som Siemens Wind Power har lejet på en længerevarende aftale. Det skal bl.a. anvendes til beboelse for det mandskab, der skal arbejde med etableringen af offshoreprojekterne i Nordsøen. - Bl.a. Horns Rev 2 ligger så langt fra land, at det kan betale sig at indlogere mandskabet på Wind Solution frem for at sejle dem frem og tilbage hver dag, forklarer Bjarne Jacobsen. Han regner med, at der skal bo et større antal medarbejdere ad gangen på hotelskibet under installationsfasen.

dermed også drivhuseffekten. Og vi tænker ikke kun på at leve op til vores slogan ”Best@Wind”, men også på de kommende generationer, fastslår Bjarne Jacobsen. Han tilføjer, at etablering af vindmølleparker og produktion af grøn energi jo er et højaktuelt politisk emne. EU har som mål, at 20% af al energi i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder. I øjeblikket investerer England iflg. Bjarne Jacobsen mest i at få etableret nye vindmøller. Men Danmark og Tyskland er i fuld gang med nye licitationer til havvindmølleparker. - Og hvis klimakonferencen i København bliver en succes, er det sandsynligt, at EU vil stramme kravet til andelen af grøn energiproduktion fra 20 til 30 %. Det vil selvfølgelig give yderligere travlhed i branchen, hvilket lover godt for fremtiden, konstaterer Bjarne Jacobsen.

Hav&Kaj april 2009

7


”Glarea” anløber Esbjerg 4-5 gange ugentlig Og det har den gamle sandsuger gjort i ca. 18 år. Der er bare ikke så mange, der lægger mærke til det. For Glarea har sin faste anløbsplads ved Tauruskaj i det yderste, sydlige hjørne af havnen. ❚ Glarea ejes af NCC Roads A/S, Råstoffer, der også ejer virksomheden Vesterhavsral. Skibet leverer ral til Vesterhavsrals produktion af stenmaterialer, der anvendes til produktion af beton og asfalt. Stenmaterialerne sælges til såvel NCC Roads’ egenproduktion, men afsættes også til eksterne kunder i hele Sønderjylland. Skipper Børge Borup fortæller, at han henter materialet på Jyske Rev 50 km vest for Thyborøn. - Her kan vi opsamle helt rent materiale af en meget fin kvalitet, og vi kan have i alt 1.148 m3 med til Esbjerg, fortæller Børge Borup. Jyske Rev ligger ca. 100 sømil fra Esbjerg, hvilket svarer til en sejltid på 8-9 timer afhængig af vejret. - For vi kan faktisk skyde en fart af 13 knob, og Glarea er skarp i stævnen og sejler rigtig godt, siger skipper med tydelig stolthed. - Kun hvis vinden er stik imod, tager det lidt længere tid. Og hvis vi kan se på DMI’s bølgekort, at bølgerne vil blive over 3,5 meter, så tager vi ikke af sted, for så kan vi ikke arbejde.

8

Hav&Kaj april 2009

- Glarea er godt nok en gammel dame. Men hun er effektiv! fastslår skipper Børge Borup.

En tur til Jyske Rev og tilbage igen tager ca. et døgn, så der kan normalt også blive tid til at gå et par gange ugentlig ind til Hanstholm, hvor NCC også har en kunde, der modtager ral.

Gammel - men effektiv! - Den gamle dame klarer sig fantastisk godt - også i hårdt vejr, siger Børge Borup. - Man kan dog godt mærke - og også høre - at Glarea oprindelig er bygget til sejlads i Østersøen, hvor bølgerne er mindre. For skrogets beklædning af træ knager og brager, når skibet giver sig i bølgerne. Selv om skipper er godt tilfreds med den snart 40-årige gamle dames motorkraft og sødygtighed, så læg-

ger han ikke skjul på, at mandskabet længe har ønsket sig en modernisering af skibets indretning. - Vi har lige fået indrettet os en helt ny messe over vandlinien, så vi kan kikke ud, og det er vi meget glade for, siger Børge Borup. - Men vores lukaf’er er stadig under vandlinien og meget små og gammeldags. I dag ville man slet ikke få tilladelse til at bygge et skib med en sådan indretning. - Derfor har vi planlagt at modernisere Glarea, hvilket også vil være nødvendigt for at kunne tiltrække nyt mandskab. Og det kan sagtens betale sig. For godt nok er hun gammel - men hun er også særdeles effektiv, fastslår skipper Børge Borup.

Sandsugeren Glarea er bygget i 1971 på Svendborg Skibsværft. Den er på 1314 BRT, er 82 meter lang og 14 meter bred. Og skibet stikker 5 meter fuldt lastet. Glarea er forsynet med en 4.000 HK tysk MAK-motor, der på trods af sine snart 40 år iflg. skipper Børge Borup går upåklageligt og har mange år tilbage endnu. Glarea blev oprindelig bygget til at sejle materialer til den planlagte lufthavn på Saltholm ved København. Men da dette projekt blev lagt i mølposen, lå skibet stille i næsten 10 år, før det blev købt af Aalborg Portland i 1980. I 1982 blev det overtaget af Superfos, der senere blev overtaget af NCC, der allerede på det tidspunkt havde købt Vesterhavsral i Esbjerg. Således kom Glarea til Esbjerg, hvor det gamle skib altså nu har været fast gæst i omkring 18 år.


Status på Havnens masterplan ❚ Esbjerg Havns tekniske chef, Kjeld Dahl Sørensen, oplyser, at man i 2009 vil gøre status over de projekter, der er blevet gennemført i henhold til Havnens masterplan for perioden 2004 til 2014. - Vi tror, det er en god idé at se på, hvad der er gennemført, og sammen-

holde de muligheder, som vi kunne se dengang, med hvad vi i dag kan se i glaskuglen, siger Kjeld Dahl Sørensen. - Mange forhold og behov har ændret sig, og havnen skal tilpasse sig fremtidens behov betids! tilføjer han. - Vi regner med at opdatere Masterplanen til en 2009-2019- model,

fordi vi har haft god erfaring med at offentliggøre de projektmuligheder, som vi ser. Det har skærpet interessen hos folk på havnen, og vi kan mærke, at flere spørger til og kommer med forslag til de forskellige projekter, siger Kjeld Dahl Sørensen.

Den nye ”Arieskaj” - tidl. Australienkajs forlængelse - blev forsinket MTHøjgaards arbejde med bolværket har fulgt tidsplanen, og de efterfølgende entrepriser med el- og belægningsarbejder er godt i gang.

709

710 10,5

711

Australienkaj 9,3

10,5

712

Arieskaj

713

9,3

❚ Uddybningsarbejdet ud for den nye kaj blev dog forsinket, men Rohde Nielsen er nu helt færdig med uddybningen. Og allerede i slutningen af februar havde man fuld vanddybde (-10,5 m MLWS) foran kajen. - Aries er den latinske/engelske betegnelse for stjernebilledet Vædderen. Vædderen befinder sig i dyrekredsen ved siden af Tyren (Taurus), og det er forklaringen på navnevalget. På sigt vil de nye kajer, der indgår i havneudbygningen mod øst, også kunne få navne fra dyrekredsen, fortæller teknisk chef Kjeld Dahl Sørensen.

Midlertidig omlægning af cykelstien mellem Sahara og Estrupvej ❚ Området øst for Vestkraftgade er nu ved at være lejet ud. Det er i første omgang Danbor, DONG og SAL, der benytter disse arealer, og der skal nu anlægges en ny vej for at forbinde arealerne med Sahara. Ved samme lejlighed vil kommunens forsyningsvirksomheder m.fl. lægge kabler og rør i vejtracéen. Der ligger i forvejen en meget benyttet cykelsti på strækningen, og den må lægges en smule om, mens vejarbejdet står på. Når vejen er færdig, skal den kunne benyttes af cyklister og gående, og lågen i hegnet mod Estrupvej bevares. Arbejdet vil blive udført i første halvdel af 2009. Havnen beklager de gener, omlægningen vil påføre cykelstiens brugere.

Hav&Kaj april 2009

9


- På basis af min mangeårige erfaring kan vi være på forkant med myndighedernes krav, siger Ib C. Nielsen.

Consult A/S, i samarbejde med ESE Holding, havde han skabt sig et omfattende netværk blandt andet inden for miljø-, sikkerheds- og sundhedsområderne. Det er alle disse kontakter, han i dag trækker på, når Esbjerg Safety Consult tilbyder og gennemfører konsulent- og kursusopgaver inden for en bred vifte af områder specielt med tilknytning til havne, skibsfart og offshoreinstallationer.

På forkant

Énmandsfirma klarer store sikkerhedsopgaver Esbjerg Safety Consult A/S ejes og drives af Ib C. Nielsen. Men gennem et omfattende netværk udfører virksomheden en lang række konsulent- og kursusopgaver specielt inden for miljø og sikkerhed. ❚ Ib C. Nielsen har udover en uddannelse som kedelsmed og maskinmester en baggrund som orlogskaptajn i Søværnets Operative Kommando. Her stod han blandt andet for godkendelsen af offshorevirksomhedernes beredskabsplaner. Han har også været sikkerhedschef i Mærsk Olie og Gas og kom i 1991 til Mærsk Olie og Gas i Esbjerg. Så da Ib C. Nielsen i 1999 etablerede sit énmandsfirma, Esbjerg Safety

10

Hav&Kaj april 2009

Efter etableringen af Esbjerg Safety Consult A/S i 1999 kom den første store ordre på sikkerhedsområdet allerede i 2000 i forbindelse med etableringen af vindmølleparken på Middelgrunden ved København. Derefter er det gået slag i slag. Det kan eksempelvis nævnes, at Esbjerg Safety Consult har været sikkerhedsrådgiver for bygherre og leverandører/entreprenører, i alt fire virksomheder, i forbindelse med etableringen af Horns Rev 1, hvor man agerede på vegne af virksomhederne som deres ”forlængede arm” og for eksempel var deres kontakt til Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. Virksomheden har også i en lang periode haft op til tre mand på en

- Det kan være folk, der i dag har deres eget firma inden for et specielt område, som jeg også dækker, fortæller Ib C. Nielsen. - Men det kan også være ansatte eksperter, der ind imellem har lange perioder med fridage, som jeg så kan booke mig ind på. Og det er alle sammen folk, som jeg kender og kan stole på, for jeg skal jo kunne lægge navn til det færdige arbejde, for eksempel en komplet beredskabsplan for en offshoreinstallation. - Min force er, at jeg jo har siddet på den anden side af skrivebordet

oprydningsopgave på Århus Havn, hvor der var udbrudt brand i en tank med palmeolie. Ligeledes var man hyret af Semco Maritime som sikkerhedsrådgiver på Transocean boreriggen Galaxy III under de modifikationsarbejder, der blev udført under riggens ophold i Esbjerg Havn. I mange år har Esbjerg Safety Consult arbejdet på at få foden indenfor på det tyske marked. Derfor etablerede man en konsulentvirksomhed, OSC (Offshore Safety Consult GmbH), sammen med en tysk vindmølle-developer. I 2008 lykkedes det så at få en ordre i Tyskland. Her har man leveret sikkerheds- og sundhedsplan samt beredskabsplan til to vindmølleprojekter i Østersøen. Det seneste er et mindre projekt med 5 stk. 5 MW-møller.


og har skullet godkende for eksempel beredskabsplaner, siger Ib C. Nielsen, - så jeg ved præcis, hvad der kræves. Det betyder, at vi kan være på forkant med myndighedernes krav og allerede i første hug redegøre for, hvordan vi vil agere i forskellige tænkte situationer. - Det betyder, at vores kunde kan få en godkendelse igennem meget hurtigt, hvilket der jo ofte er behov for i offshoreindustrien, tilføjer Ib C. Nielsen. Han kan for eksempel berette om en sag, hvor kunden fik lov til at starte et projekt op allerede dagen efter, at der var afleveret et udkast til beredskabsplan, fordi alene udkastet indeholdt alle de forhold, som skulle indeholdes i den endelige plan.

Kvalitet og fleksibilitet

i døgnet eller godkendelse af helbredsattester, fortæller Ib C. Nielsen. Han understreger, at selv om Esbjerg Safety Consult har mange tilbud i skuffen, så skal virksomhedens særkende fortsat være kvalitet og fleksibilitet. Og det er netop muligt på basis af Ib C. Nielsens omfattende netværk af eksperter på de forskellige områder.

Blandt Esbjerg Safety Consult’s tilbud kan nævnes beredskabsplaner mv. omkring offshore vindmølleparker, vindmøllers sikkerhed og service, trafikkoordinering, sikkerhedsrådgivning og undersøgelse af ulykker. Hertil kommer udvikling og afholdelse af kurser inden for sikkerhed, sundhed, miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. - Vi kan således også tilbyde en række ydelser inden for HR-området, for eksempel etablering af sikkerhedsog samarbejdskurser. Og på baggrund af mine kontakter til læger og til sygehusvæsenet og sundhedsmyndighederne kan vi hjælpe med for eksempel etablering af lægeberedskab 24 timer

Spænder bredt - Det er også en fordel for virksomheden, at vi spænder meget bredt, fastslår Ib C. Nielsen. - Hvis der skulle vise sig en afmatning på nogle områder, kan vi satse på nogle af vore øvrige tilbud.

Cobelfret blev grundlagt i 1928 og er bl.a. involveret i bulk-shipping og short sea ro/ro-transport mellem UK, Skandinavien og Kontinentet. Ruterne betjenes af firmaets 26 skibe, der er specielt designet til at medtage trailere, containere, biler og andet kørende materiel. Arkivfoto: Niels Hustede

I Esbjerg er Blue Water Shipping havneagent for Cobelfret.

Udvidelse af ro/ro-linien mellem Esbjerg og Zeebrugge Cobelfret Ferries NV har udvidet den ugentlige besejling mellem Esbjerg og Zeebrugge med en yderligere forbindelse midt på ugen. ❚ Den nye forbindelse startede op den 17. marts og vil fremover have afgang fra Zeebrugge hver tirsdag kl. 18.00 med ankomst til Esbjerg onsdag kl. 18.00. Der er igen afgang

fra Esbjerg onsdag kl. 22.00 med ankomst til Zeebrugge torsdag kl. 22.00. Cobelfret’s hidtidige ugentlige forbindelse mellem Esbjerg og Zeebrugge opretholdes i den nye sejlplan. Den har afgang fra Zeebrugge lørdag kl. 10.00 med ankomst Esbjerg søndag kl. 10.00 og sejler retur fra Esbjerg søndag kl. 14.00 med ankomst Zeebrugge mandag kl. 15.00.

Fra Zeebrugge køres godset videre ud på Kontinentet eller omlades til en af Cobelfret’s linier til England eller Irland, der betjenes med næsten daglige afgange. Den nye forbindelse midt i ugen betyder, at gods fra Danmark kan komme meget hurtigere frem til de endelige destinationer.

Hav&Kaj april 2009

11


Spektakulær tager Skandi Acergy sig ud med sin heliport for og sine kæmpestore kraner agter. Der er ni udnyttede dæk på skibet.

Skandi Acergy ejes af DOF CON AS, er langtidschartret af Acergy og arbejder for øjeblikket for det amerikanske olieselskab Marathon Oil Corporation. Skibets havneagent, Niels Winther & Co., oplyser, at årsagen til anløbet i Esbjerg var, at man skulle have optimeret og testet udstyret i skibets FLS-tårn, der bruges til fleksibel kabelnedlægning.

Spektakulær kæmpe besøger Esbjerg ”Skandi Acergy” er imponerende at skue udefra. Og indeni er skibet proppet med elektronik, kraft og fantastiske mandskabsfaciliteter. ❚ Skibet er bygget i efteråret 2008 på Aker Yard i Søviknes. Det er på 16.500 BT, er 157 meter langt og 27 meter bredt. Fartøjet er specielt bygget til at kunne handle meget tunge konstruktioner, og det er derfor forsynet med en stor kran med en kapacitet på 400 tons i en radius af 15 meter og 225 tons på 2.500 meters vanddybde,

Kaptajn Knut Johannessen er tydelig stolt af sit nye skib med de mange komplekse faciliteter.

mens en mindre kran kan løfte 50 tons i en radius af 20 meter. Desuden er Skandi Acergy forsynet med en 3.000 tons karrusel under dæk. Selve lastdækket er på 2100 m2. Og forrest på skibet findes selvfølgelig en full size helikopterplatform. Skibet kan huse en besætning på 140 mand, og det havde ved anløbet i Esbjerg i begyndelsen af april en besætning på 109 mand.

Komplekst teknisk udstyr - og fine mandskabsfaciliteter Kaptajn Knut Johannessen er tydelig stolt af sit skib og fremhæver blandt andet det omfattende tekniske udstyr, der tillader besætningen at kontrollere skibets forskellige funktioner fra flere forskellige kontrolrum. Han roser også fartøjets klasse 3 positioning-udstyr, der er i stand til at holde skibet i ro både vertikalt og horisontalt. Også mandskabet har rigtig fine faciliteter om bord. Der er bl.a. fem store lounges: En med internetcafé, hvor der forventes nogenlunde ro, og to på hver side for henh. rygere og ikke-rygere med stort TV og andet udstyr. Skibet er ligeledes forsynet med to biografer med hver 40 pladser, en fuldt udstyret fitness-afdeling og en ”messe”, der mest af alt ligner en førsteklasses restaurant.

Skibets ”messe” ligner mest af alt en førsteklasses restaurant.

Hav&Kaj Udgiver: Esbjerg Havn Ansvarshavende: Salgs- og marketingchef Søren Clemmensen Redaktionelt arbejde: Total-Kommunikation Foto: MEDVIND/Bent Sørensen Layout og produktion: Reese Grafisk

2009_01_Hav_Kaj  

Nyheder og information fra Esbjerg Havn Udvidelse af ro/ro-linien mellem Esbjerg og Zeebrugge Ny forbindelse mellem Esbjerg og Amsterdam Apr...