Page 1

VIETNAMESE


CHỨC DANH

NGƯỜI CẤP CAO

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

Nutrition Services


HÌNH CHỤP FRED JOE, BENJAMIN BRINK, VÀ LUCEIL RICE.

NGƯỜI DẪN DẮT

curated art & craft supplies collectibles & curiosities

HỖ TRỢ

Home Improvement Outlet

PIANO PUSH PLAY

PORTLANDPARKS.ORG


ĂN TRƯA

CHUYẾN

Khu nhà Arbor Glen 2609 SE 145th Ave

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

12:30 trưa

4

10 giờ sáng - 1 giờ chiều Chỉ có vào Thứ Ba

11:30 sáng 19,

2 giờ chiều - 5 giờ chiều Chỉ có vào Thứ Năm

3 giờ trưa

Creston Park SE 44th và Powell Blvd

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

Trưa

9

Essex Park SE 79th và Center St

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

Trưa

9, 72

Gilbert Heights Park SE 130th và Boise St

10 giờ sáng - 1 giờ chiều Chỉ có vào Thứ Hai

11:30 sáng

17

Harrison Park SE 84th và Harrison St

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

Trưa

4, 72

Lents Park SE 92nd và Holgate Blvd

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

Trưa

17, 72,

Lincoln Park SE 135th và Mill St

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

12:30 trưa

4, 71

Mill Park SE 117th và Mill Ct

10 giờ sáng - 1 giờ chiều Chỉ có vào Thứ Tư

11:30 sáng

71

Mt. Scott Park SE 72nd và Harold St

10 giờ sáng - 4 giờ chiều

Trưa

14, 72

Parklane Park SE 155th và Main St

10 giờ sáng - 1 giờ chiều Chỉ có vào Thứ Sáu

11:30 sáng

20

Raymond Park SE 118th và Raymond St

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

Trưa

10

Ventura Park SE 117th và Stark St

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

Trưa

20

West Powellhurst Park SE 115th và Division St

2 giờ chiều - 5 giờ chiều Chỉ có vào Thứ Sáu

3 giờ trưa

4, 71

CHI TIẾT

ĐỊA ĐIỂM

CÁC HOẠT

Holly Farm Park 10819 SW Capitol Hwy

11 giờ sán giờ chiều

Stephens Creek Crossing 6715 SW 26th Ave

11 giờ sán giờ chiều

ĐỊA ĐIỂM

CÁC HOẠT

Alberta Park NE 22nd và Killingsworth St

11 giờ sán giờ chiều

Argay Park NE 141st và Failing St

2 giờ chiều - 5 Chỉ có vào Thứ

Khu nhà Eastgate Station 100 NE 120th Ave

2 giờ chiều - 5 chiều Chỉ có vào Th

Khunamokwst Park NE 52nd và Alberta St

11 giờ sán giờ chiều

Montavilla Park NE 82nd và Glisan St

11 giờ sán giờ chiều

Ortiz Trung Tâm Cộng Đồng 6736 NE Killingsworth St

10:30 sáng chiều

Senn's Dairy Park NE 112th Ave

2 giờ chiều - 5 Chỉ có vào Thứ

Wellington Park NE 66th và Mason St

11 giờ sán giờ chiều

Wilkes Park 3655 NE 154th Ave

11 giờ sán giờ chiều

Woodlawn Park NE 13th và Dekum St

11 giờ sán giờ chiều

ĐÔNG BẮC

• ĐÔNG BẮC

• ĐÔNG BẮC

• ĐÔNG BẮC

ĐÔNG NAM

ĐÔNG NAM

ĐÔNG NAM

ĐÔNG NAM

TÂY NAM

CÁC HOẠT ĐỘNG

Khu nhà Bellrose Station 7911 SE 92nd Ave

TRÒ CHƠI THỂ THAO

NGÀY 20 THÁNG SÁU – NGÀY 25 THÁNG TÁM, THỨ HAI ĐẾ

ĐỊA ĐIỂM

ĐÔNG NAM

ĂN TRƯA + VUI CHƠI MIỄN PHÍ

AN TRƯA MIỄN PHÍ TẠI TẤT CẢ CÁC ĐỊA ĐIỂM


THỦ CÔNG VÀ MỸ NGHỆ

ẾN THỨ SÁU trừ khi có thông báo khác.

ĂN TRƯA

CHUYẾN

Trưa

8, 17, 72

ng - 3

5 giờ chiều ứ Tư

5 giờ

hứ Ba

ng - 3

ng - 4

g - 2:30

5 giờ chiều ứ Hai

ng - 3

ng - 3

ng - 3

3 giờ trưa 3 giờ trưa 12:30 trưa Trưa

Trưa

11:30 sáng

35, 44, 75

Charles Jordan Trung Tâm Cộng Đồng 9009 N Foss Ave

11:30 sáng - 1:30 chiều

Trưa

4, 35

Columbia Park N Lombard và Woolsey Ave

11 giờ sáng - 4 giờ chiều

Trưa

75

Dawson Park N Stanton và Williams Ave

Chỉ có ăn trưa

Trưa

4, 44

Kenton Park 8417 N Brandon Ave

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

Trưa

4,

McCoy Park N Fiske và Fessenden St

11 giờ sáng - 5 giờ chiều

Trưa

4

Peninsula Park N Albina và Rosa Parks Way

11 giờ sáng - 5 giờ chiều

Trưa

4, 44

St. Johns Park N Central và Chicago Ave

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

Trưa

4

Unthank Park 510 N Shaver St

11 giờ sáng - 3 giờ chiều

Trưa

4, 24, 44

BẮC

T ĐỘNG

10 giờ sáng - 1 giờ chiều Chỉ có vào Thứ Năm

44

Arbor Lodge Park N Bryant và Delaware Ave

CHI TIẾT

BẮC

12:30 trưa

ĂN TRƯA CHUYẾN

ng - 3

CÁC HOẠT ĐỘNG

BẮC

44

ĐỊA ĐIỂM

Trưa

ng - 3

CHI TIẾT

BẮC

CHUYẾN

ĂN TRƯA

CHI TIẾT

21, 22

20, 25,

71, 75

19, 72

72

BẮC

T ĐỘNG

3 giờ trưa

21, 22, 87,

Trưa

24, 71

ĂN TRƯA VÀ VUI CHƠI LƯU ĐỘNG - Xe Van di chuyển hàng ngày từ địa điểm này đến địa điểm khác đem bữa trưa và trò chơi miễn phí cho trẻ em!

21, 23

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC - hợp tác với Community Music Center (Trung Tâm Âm Nhạc Cộng Đồng), Young Gifted & Brown, Piano. Push. Play., and the Rosewood Initiative. Xin hãy xem lịch trình đầy đủ tại trang mạng portlandoregon.gov/sffa.

Trưa

Các chuyến tàu điện dịch vụ TRIMET MAX. 11:30 sáng

8, 75

NGƯỜI KHUYẾT TẬT - Mọi người có thể ra vào khu vực trên đường trải nhựa. Thông tin chi tiết đường đi lại của khu vực có thể xem tại: portlandparks.org.


NGÀY 20 THÁNG SÁU - NGÀY 25 THÁNG TÁM

ĐỊA ĐIỂM

CHUYẾN

Thứ Hai, 1:00-4:00 chiều

Creston Pool, 4454 SE Powell Blvd

9

Thứ Ba, 1:00-2:30 chiều

Montavilla Pool, 8219 NE Glisan Street

19, 72

Thứ Tư, 1:15-3:15 chiều

Grant Pool, 2300 NE 33rd Avenue

77

Thứ Tư, 2:00-3:45 chiều

Columbia Pool, 7701 N Chautauqua Blvd

4, 35, 44, 75

Thứ Tư, 7:20-8:50 chiều

Sellwood Pool, 7951 SE 7th Avenue

70

Thứ Năm, 1:00-2:55 chiều

Peninsula Pool, 700 N Rosa Parks Way

4, 44

Thứ Sáu, 1:45-4:30 chiều

Pier Pool, 9341 N St. Johns Avenue

4, 44

CHI TIẾT

ĐỊA ĐIỂM

NGÀY

SỰ KIỆN

CHUYẾN

Director Park 877 SW Taylor St 503-823-8087 directorpark.org

Thứ Hai, từ ngày 12 Tháng Sáu tới ngày 28 Tháng Tám, 6:00-7:00 chiều

Nghe âm cảnh (soundscapes) vào Thứ Hai

Thứ Bảy, ngày 8 Tháng Bảy, 11:00 giờ sáng-5:00 giờ chiều

Lễ Hội Văn Hóa Hồi Giáo Quốc Tế tại Portland

1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 30, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 58, 66, 68, 92, 94, 96, 99, 291,

Chủ Nhật, ngày 13 Tháng Tám, 1:00-2:30 chiều

Điệu Nhảy Gia Đình Bollywood

Thứ Hai, từ ngày 19 Tháng Sáu tới ngày 28 Tháng Tám, 6:30-8:00 chiều

Nghe hòa Nhạc Buổi Tối Thứ Hai

Chủ Nhật, ngày 23 Tháng Bảy, 1:00-4:00 chiều

Chủ Nhật Dã Ngoại trong Công Viên

Chủ Nhật, ngày 27 Tháng Tám, 1:00-4:00 chiều

Chủ Nhật Dã Ngoại trong Công Viên

Thứ Bảy, ngày 9 Tháng Chín, 10:00 giờ sáng2:00 giờ chiều

Ngày Hội Vui Chơi Cộng Đồng tại Harper’s Playground

Holladay Park NE 13 Ave và Multnomah St 503-823-8087 holladaypark.com

Arbor Lodge Park N Bryant và Delaware Ave

8, 17, 70, 77,

35, 44, 75

LỄ HỘI HOA HỒNG 100 NĂM

LỄ HỘI VĂN HÓA HỒI GIÁO QUỐC TẾ TẠI PORTLAND

International Rose Test Garden in Washington Park THỨ BẢY, NGÀY 26 THÁNG TÁM | 11 GIỜ SÁNG-8:30 TỐI portlandoregon.gov/parks/100roses

Kết nối nhân loại thông qua âm nhạc, nghệ thuật và thực phẩm. THỨ BẢY, NGÀY 8 THÁNG BẢY | 11 GIỜ SÁNG-5 GIỜ CHIỀU | DIRECTOR PARK pdxmuslims.org

LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM


LỚP HỌC

ĐỊA ĐIỂM

CHUYẾN

Thứ Hai, 9:00 sáng

Trụ cơ thể thăng bằng

Grant Park, NE 33rd Ave và US Grant Pl

70, 77

Thứ Hai, 10:00 sáng

Zumba

Arbor Lodge Park, N Bryant St và Delaware Ave

35, 44, 75

Thứ Hai, 10:00 sáng

Aerobics

Ventura Park, 460 SE 113th Ave

20

Thứ Hai, 6:00 sáng

Zumba

Kenilworth Park, SE 34th Ave và Holgate Blvd

17

Thứ Ba, 9:00 sáng

Balance Core

Knott Park, NE 117th Ave và Knott St

23

Thứ Ba, 10:30 sáng

Zumba

Grant Park, NE 33rd Ave và US Grant Pl

70, 77

Thứ Ba, 12:30 trưa

Zumba

Ventura Park, 460 SE 113th Ave

20

Thứ Ba, 5:00 chiều

Zumba

Mt. Tabor Park, SE 60th Ave và Salmon Street

15, 71

Thứ Ba, 6:00 chiều

Zumba

Cathedral Park, N Edison St và Pittsburg Ave

4, 11, 16

Thứ Tư, 8:00 sáng

Dưỡng sinh

Stephens Creek, SW Bertha Blvd và Chestnut St

1, 39

Thứ Tư, 9:30 sáng

Dưỡng sinh

Wallace Park, NW 25th Ave và Raleigh St

15, 77

Thứ Tư, 12:00 trưa

Zumba

Salmon Street Springs Fountain, SW Naito Pkwy và Salmon St

4, 6, 10, 14, 15,

Thứ Tư, 5:00 chiều

Yoga

Arbor Lodge Park, N Bryant St và Delaware Ave

35, 44, 75

Thứ Tư, 6:00 chiều

Zumba

Alberta Park, NE 22nd Ave và Killingsworth St

17, 72

Thứ Năm, 10:00 sáng Chỉ có ngày 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 31/8

Yoga

Stephens Creek, SW Bertha Blvd và Chestnut St

1, 39

Thứ Năm, 10:00 sáng Chỉ có ngày 13/7, 27/7, 10/8, 24/8

Điệu nhảy Peru

Stephens Creek, SW Bertha Blvd và Chestnut St

1, 39

Thứ Năm, 5:00 chiều

Zumba

Holladay Park, NE Holladay St và 11th Ave

Thứ Năm, 6:00 chiều

Aerobics

Gilbert Heights, SE 130th Ave và Boise St

17

Thứ Sáu, 10:00 sáng

Trụ cơ thể thăng bằng

Alberta Park, NE 22nd Ave và Killingsworth St

17, 72

Thứ Sáu, 10:00 sáng

Zumba

Parklane Park, SE 155th Ave và Main St

20

Thứ Bảy, 10:30 sáng

Zumba

Salmon Street Springs Fountain, SW Naito Pkwy và Salmon St

4, 6, 10, 14, 15,

Thứ Bảy, 11:00 sáng

Aerobics

Sellwood Park, SE 7th Ave và Miller St

70, 99

Thứ Bảy, 11:00 sáng

Ujam

Stephens Creek, SW Bertha Blvd và Chestnut St

1, 39

Thứ Bảy, 6:00 chiều

Pound

Cathedral Park, N Edison St và Pittsburg Ave

4, 11, 16

MẠNG XÃ HỘI

NGÀY 5 THÁNG BẢY – NGÀY 1 THÁNG CHÍN

30, 51,

8, 17, 70, 77,

30, 51,

#SFFA VÀ #PORTLANDPARKS Đăng các bức ảnh tự sướng của quý vị về Mùa Hè Miễn Phí Cho Mọi Người, các nụ cười, các bức ảnh nhóm, và các khoảnh khắc mùa hè tuyệt vời trong Các Công Viên Portland!

facebook.com/portlandparks @portlandparks @pdxparksandrec

Xem bản lịch trình đầy đủ tại portlandoregon.gov/parks/sffa


NG TÁM NGBẢY BẢY • THÁNG •• THÁNG THÁNG TÁM BẢY BẢY• •THÁNG • THÁNG THÁNG TÁM BẢY BẢY• •THÁNG • THÁNG THÁNG TÁM BẢY BẢY•••THÁNG THÁNG THÁNGTÁM BẢY BẢY •••THÁNG THÁNG THÁNGTÁM BẢY BẢY •• THÁNG THÁNG THÁNGBẢY TÁM BẢY •• THÁNG THÁNG THÁNG BẢY TÁM BẢY • THÁNG BẢY

NGÀY

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Tư, Ngày 5 Tháng Bảy

Willamette Park, SW Macadam và Nebraska St

Thứ Năm, Ngày 6 Tháng Bảy

McCoy Park, N Fiske và Trenton St

NGÀY NGÀY

Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng Thứ Tư, Ngày 5 Tháng Tám Sáu, Thứ Ngày 7 Tháng Bảy Bảy Thứ Năm, Ngày 6 Tháng Thứ Bảy Bảy, Ngày 5 Tháng Thứ Tám Bảy, Ngày 8 Tháng Bảy Thứ Sáu, Ngày Chủ Nhật, Ngày79Tháng Tháng Bảy Bảy Chủ Nhật, Ngày 6 Tháng Thứ TámHai, Ngày 10 Tháng Bảy Thứ Bảy, Ngày 8 Tháng Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Bảy Bảy Thứ Tháng Tám Thứ Hai, Tư, Ngày Ngày712 Tháng Chủ Bảy Nhật, Ngày 9 Tháng Bảy Thứ Tư, Ngày 9 Tháng Năm, Ngày 13 Thứ Ngày 10 Tháng Bảy TámHai,Bảy Tháng Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Bảy Sáu, Ngày 14 Tháng Thứ Tư, Ngày 12 Tháng Năm, Ngày 10 Bảy Tháng Tám Thứ Năm, Ngày 13 Thứ Bảy, Tháng BảyNgày 15 Tháng Bảy Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng Tám Thứ Sáu, Ngày Chủ Nhật, Ngày14 16Tháng Bảy Tháng Bảy

ĐỊA ĐIỂM ĐỊA ĐIỂM

Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Village Square Parking Lot, SE 162nd and Stark St Willamette Park, SW Macadam và Nebraska St Wilshire Park, NE 33rd và Skidmore St Peninsula Park, 700 N Rosa Parks Way McCoy Park, N Fiske và Trenton St Kenilworth và Ave Holgate Blvd Wilkes Park,Park, 3655SE NE34th 154th Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Grant Park, NE 33rd and10625 US Grant Jackson Middle School, SW PL 35th Ave Wilshire Park, NE 33rd và Skidmore St Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy Sellwood Park, SE 7th and Bidwell St Mt. Tabor Park, St Blvd Kenilworth Park,SESE69th 34thvàvàTaylor Holgate Dawson Stanton và Williams BerrydalePark, Park,N SE 92nd and Taylor StAve Willamette Park,School, SW Macadam và Nebraska Jackson Middle 10625 SW 35th Ave St Ventura Park, SE 113th and Stark St George Park, N Burr và Fessenden St và Oaks Pkwy Sellwood Riverfront Park, SE Spokane Wellington Park, NE 66th and Mason St Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Dawson Park, N Stanton và Williams Ave Woodlawn Park, NE 13th and Dekum St Glenhaven Park, và Siskiyou St Willamette Park, NE SW82nd Macadam và Nebraska St George N Burr và Fessenden LovejoyPark, Fountain Park, SW 3rd andStHarrison St Dickinson Park, SW 55th và Alfred Ct Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Denorval Unthank Park, 510 N Shaver St Overlook Park, 1599 N Fremont St Glenhaven Park, NE 82nd và Siskiyou St

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Bảy Bảy Thứ NgàyNgày 18 Tháng ChủBa, Nhật, 13 Bảy

King School Park, NE 6th and Humboldt St Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy Dickinson Park, SW 55th và Alfred Ct

Thứ Năm, 20 Bảy Thứ Hai, NgàyNgày 17 Tháng Tháng Bảy Thứ Tư, Ngày 16 Tháng Thứ TámBa, Ngày 18 Tháng Bảy

Sellwood Riverfrontlawn, Park,SE SE32nd Spokane và Oaks Pkwy Reed Essex College, Park, SE back 79th and Center St và Steele St

Tháng Tám Chủ Ngày Thứ Nhật, Tư, Ngày 1916 Tháng Tháng Bảy Bảy Thứ Hai, Ngày 14 Tháng Tám

Sáu,Ngày Ngày19 21Tháng Tháng Thứ Tư, Bảy Thứ Năm, Ngày 17 Thứ Năm, Ngày 20 Tháng Tám Tháng Bảy Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Bảy

Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St Glenfair Park, NE 154th and Davis St Dawson Park, N Stanton và Williams Ave Overlook Park, 1599 N Fremont St WillamettePark, Park,SESW Macadam và Nebraska St Berrydale 92nd and Taylor St

Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Ventura 113th and Stark St Ave Dawson Park, Park, SE N Stanton và Williams Irving NE 7th vàand Fremont St Willamette SW Macadam vàStNebraska St McCoyPark, Park,Park, N Fiske Trenton Reed College, back lawn, SE 32nd và Steele St Oregon Park, NESW 30th and St St Hamilton Park, 45th vàOregon Hamilton Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St

NGHE HÒA NHẠC VÀ X Devin Phillips (Nhạc Jazz New Orleans) Tribe Mars (Nhạc soul, funky, R&B) Sing (2016) PG NGHE

HÒA NHẠC VÀ X NGHE HÒA NHẠC VÀ X

Speaker Minds(Âm (Nhạc Hip-hop, funk) Tony Starlight nhạc, hài hước, từ Sin

Devin Jazz New MoanaPhillips (2016)(Nhạc PG - Tiếng Anh, Orleans) với phụ đề The Brothers Jam (Nhạc Rootsy, rock ngẫ

Portland Festival Symphony, Gregory Vaj Sing (2016) PG soul, funky, R&B) Tribe Mars (Nhạc

Plan B (Nhạc Americana, Cajun) Parfait Bassale Band (Jazz, reggae, pop vớ Sing (2016) PG

Miss Peregrine’s The Jungle Book Home (2016) for PG Peculiar Child Tony hàiTây hước, Sin TiếngStarlight Anh, với (Âm phụ nhạc, đề tiếng Bantừ Nha Iftin Band (Nhạc khiêu vũ Somali) Portland Festival Strings, The Brothers JamSymphony (Nhạc Rootsy, rock Đạo ngẫ Fantastic Beasts and Where to Find Them Sing (2016) PG Amanda Richards & The Good Long Whi Redray Frazier (Nhạc rocknăm dịu, 70) rock khói l ghost western, nhạc rock Parfait Bassale Band (Jazz, reggae, pop vớ Conjunto Alegre Storks (2016) PG (Nhạc Salsa, cumbia, ba The Jungle Book (2016) PG Locarno (Nhạc dânthính ca Mê-xi-cô đậm chọn chất 3 Leg Torso (Nhạc phòng indie Iftin Band (Nhạc khiêu vũ Somali) The New Iberians (Nhạc Stumptown zyde Okaidja Afroso và khiêu vùn Fantastic Beasts(Âm andnhạc Where to FindvũThem Mary Flower (Nhạc blue huyền thoại qua Redray (NhạcMỹ rock khói l POPgojiFrazier (Nhạc Soul vớidịu, nhịprock điệu Braz A League of Their Own (1992) PG Conjunto Salsa, cumbia, ba The SecretAlegre Life of(Nhạc Pets (2016) PG Edna Vazquez Band (Nhạc Latin alternative t Locarno Mê-xi-cô đậm jazz) chất Eldon “T”(Nhạc Jonesdân & NcaTouch (Groove All Together Now (Nhạc của ban nhạc Be The New (NhạcWild Stumptown zyde Beasts of Iberians the Southern (2012) PG-1 The BFG (2016) PG Mary Flower (Nhạc blue huyền thoại qua King Louie & LaRhonda Steele (Nhạc Ken DeRouchie Band (Nhạc blue đượcsou đề A League of Their Own (1992) PG The Princess Bride (1987) PG Edna Vazquez Band (Nhạc Latin alternative t King Louie & LaRhonda A Juan Gabriel Tribute Steele (Nhạc sou All Together Now (Nhạc của ban nhạc Be Hidden (2016) El Libro Figures de la Vida (ThePG Book of Life) (201 The PG với phụ đề tiếng Anh TiếngBFG Tây(2016) Ban Nha, Oleada (Cumbia psicodelica, chichi, dub, King Louie Pacifico & LaRhonda Steele (Nhạc sou Orquestra Tropical (Nhạc cumbia Kubo and the Two Strings (2016) PG The Princess Bride (1987) PG Espacio Flamenco (Nhạc,reggae điệu nhảy The Seventh Seal (Nhạc vùngflame Ca-r A Juan Gabriel Tribute The Eagle Huntress (2016) G Duo - Tiếng Anh, Curtis Salgado & Alan Hager (Nhạc blu El Libro de la Vida (The Book of Life) (201 Melao de Ban Cuba Salsa Orchestra (Nhạc Cu Pete andNha, His Portland Playboys (Sw TiếngKrebs Tây với phụ đề tiếng Anh

Passionfruit (Nhạc groove Phi Châu) Eldon “T” Jones &N Touchđiệu (Groove jazz) Orquestra Pacifico Tropical (Nhạc cumbia

Finding (2016) Big HeroDory 6 (2014) PGPG The Seventh Seal (Nhạc reggae vùng Ca-r Farnell Newton & The Othership Connec Cedro Willie (Nhạc roots hài hòa) Curtis Salgado & Alan Hager Duo (Nhạc blu AJAM: (+) A Girl (Nhạc Jazz) Melao CubaChâu SalsaPhi Orchestra (Nhạc Wambade (Nhạc đương đại, nhịpCuđ La La Land (2016) PG-13 Passionfruit (Nhạc groove điệu Phi Châu) Kings and Vagabonds (Nhạc funk, đ r Mosimosi Koula (Nhạc, điệu Rock, nhảy quần Finding Dory (2016) PG Raiders (2016) of the Lost Moana PG Ark (1981) PG Farnell Newton & The Othership Connec Lauren “Lo” Steele (Nhạc soul âm vang, t


XEM PHIM

XEM PHIM XEM PHIM

ĐỐI TÁC

CHUYẾN

Được bảo vệ bởi National University of Natural Medicine (NUNM), Willamette Park Concerts Committee

1, 12, 35, 36, 38, 43, 99

New Columbia Campus Partners

4, 35, 44, 75, 85

ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC

Được bảo vệ bởi Vacasa, Centennial Community Association, of Natural Được bảo vệ bởi National Fernhill Summer Concerts University Committee Rosewood Initiative, East Portland Medicine (NUNM), Willamette ParkRovers Concerts ề tiếng Tây Ban Nha ẫu hứng) Committee Beaumont Wilshire Neighborhood Association, jda: Rough and Ready – An American Outdoor Overture Association Alameda Neighborhood

natra tới những năm 80)

CHUYẾN CHUYẾN

70, 72, 75 20, 1, 12, 35, 36, 38, 43, 99 17, 24, 70, 75 4, 44, 72, 75

New Columbia Campus Partners

4, 35, 44, 75, 85

dren (2016) PG-13 natra tới những năm 80)

CrestonCommunity Kenilworth Group, Neighborhood Association Wilkes East Portland Rovers Được bảo vệ bởi Vacasa, Fernhill Summer Concerts Committee

9, 21,10, 23,17 87 70, 72, 75

o diễn âm nhạc Gregory Vajda ẫu hứng) m (2016) PG-13 iles (Nhạc dân ca hiện đại, lửa, nhạc soul) ới âm điệu Tây Phi) achata)

Portland Festival Symphony Markham Association BeaumontNeighborhood Wilshire Neighborhood Association, Alameda Neighborhood Association Sellwood Riverfront Park Concerts League, Committee Moreland Improvement Sellwood Moreland Business Association Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee Creston Kenilworth Neighborhood Association

24, 43, 70, 44, 75, 64, 77 94 12, 34, 17, 24, 70, 75

tngroove) lọc)

Dawson Park Concerts/Movies Committee Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

4, 24,72, 44 15,6,20,

eco) ng Tây Phi/thế m (2016) PG-13giới) a tiếng ghi-ta) lửa, zin) nhạc soul)

WillametteNeighborhood Park ConcertsAssociation Committee Markham Ventura Park Concerts Committee

1, 12, 12, 34,35, 43,36, 44,38, 64,43, 9499 20, 23, 73,

St. Johns Center for Opportunity, Sellwood Riverfront Park Concerts Committee St. Johns Neighborhood Association Roseway Neighborhood Association Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee Fernhill Summer Concerts Committee Dawson Park Concerts/Movies Committee Woodlawn Neighborhood Association Madison South Association Willamette ParkNeighborhood Concerts Committee

4, 11, 35, 36,75 43, 70, 99 12, 24, 71 4, 15, 71 70, 72, 75 4, 6, 24, 44 6, 8, 75 12,12, 24,35, 7236, 38, 43, 99 1,

a tiếng ghi-ta) ulề hay khóMuddy) cưỡng) cử giải

St. Johns Center for Opportunity, Halprin Conservancy St. JohnsLandscape Neighborhood Association Crestwood Neighborhood Association

1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 4, 38,11, 43,75 44, 45, 54, 55, 56, 66, 12, 43, 44, 78 92, 94, 99, 291,

truyền cảm với nguồn gốc dân ca) ul hay khó cưỡng) eatles) 14) PG -

Fernhill Summer Concerts Committee Boise Neighborhood Association, Historic Mississippi PDX Latinx Pride Business Association Madison South Neighborhood Association

70, 72, 75 4, 24, 44 4, 35, 85, 12, 24, 72

King Neighborhood Association Được bảo vệ bởi Windermere Stellar, Crestwood Neighborhood Association Sellwood Riverfront Park Concerts Committee

4, 6, 72 35, 36, 43, 70, 99 12, 43, 44, 78

Mt. Tabor/Berrydale Concert Committee Friends of Glenfair Park Dawson Park Concerts/Movies Committee PDX Latinx Pride Willamette Park Concerts Committee Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

4, 15, 71 20, 25, 77, 4, 6, 24, 44 4, 35, 85, 35, 20 36,,72, 43, 99 15,

))as Nam Phi hấp dẫn)

Được bảo vệ bởi Windermere Stellar, Reed College Sellwood Riverfront Park Concerts Committee Foster-Powell Neighborhood Association

35, 36, 43, 70, 99 10, 19,72 75, 9, 17,

ri-bê, từ Bim Barbados) ction (Nhạc funk, soul với chút biến đổi) ue huyền thoại, nhạc R&B, nhạc soul)

Mt. Tabor/Berrydale Concert Committee Fernhill Summer Concerts Committee Ventura Committee Dawson Park Park Concerts Concerts/Movies Committee

4, 15, 71 70, 72, 75 20, 4, 6,23, 24,73, 44

uba điệusôi thếđộng) giới, afrojazz, highlife)

Được bảoCommunity hộ bởiConcerts NewAssociation Columbia Campus Partners, Irvington Willamette Park Committee North Portland Parks Concerts Committee

6, 35, 8,36, 24 35, 43, 99 4, 75

Reed College Kerns Neighborhood Association Bridlemile Neighborhood Association

10, 19, 75, 12, 54, 19, 55, 20, 56 70, 77 51,

Fernhill Summer Concerts Committee

70, 72, 75

ới âm điệu Tây Phi)

achata) truyền cảm với nguồn gốc dân ca) )t groove) eatles) eco) 13

rock) ulashay khó Nam Phicưỡng) hấp dẫn)

enco truyền ri-bê, từ Bim thống) Barbados)

,uevới phụthoại, đề tiếng Tây nhạc Ban soul) Nha huyền nhạc R&B, 14) PG uba động) wingsôi Tây Phương, honky-tonk)

) reggae) đảo Thái Bình Dương, Tonga)

ction (Nhạc funk, soul với chút biến đổi) từ được nói ra)

35, 36, 43, 70, 99 35, 36, 43, 70, 99 4, 10, 15, 17 71 9,

1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 38,

CHI TIẾT

CHI TIẾT CHI TIẾT


NG TÁM NGTÁM BẢY • THÁNG •• THÁNG THÁNG TÁM BẢY TÁM • THÁNG • •THÁNG THÁNG TÁM BẢY BẢY • THÁNG • •THÁNG THÁNG TÁM BẢY BẢY • •THÁNG THÁNG • THÁNG TÁM BẢY BẢY ••THÁNG THÁNG • THÁNG TÁM BẢY BẢY •• THÁNG THÁNG • THÁNG TÁM BẢY BẢY • THÁNG THÁNG • THÁNG TÁM BẢY BẢY • THÁNG • THÁNG BẢY BẢY • THÁNG BẢY

Dickinson Park, SW 55th và Alfred Ct

Bảy

The Princess Bride (1987) PG A Juan Gabriel Tribute

Chủ Nhật, Ngày 16 Tháng Bảy

Overlook Park, 1599 N Fremont St

El Libro de la Vida (The Book of Life) (201 Tiếng Tây Ban Nha, với phụ đề tiếng Anh

Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Bảy

Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy

Orquestra Pacifico Tropical (Nhạc cumbia

NGÀY Thứ Ba, Ngày 18 Tháng Bảy

ĐỊA ĐIỂM Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St

NGHE HÒAreggae NHẠC The Seventh Seal (Nhạc vùngVÀ Ca-rX

Thứ Thứ Tư, Tư, Ngày Ngày 5 19Tháng Tháng Bảy Bảy

Dawson Park, N Stanton và Williams Ave Willamette Park, SW Macadam và Nebraska St Willamette Park, SW Macadam và Nebraska St

Curtis Salgado & Alan Hager Duo (Nhạc blu Devin Phillips (Nhạc Jazz New Orleans) Melao de Cuba Salsa Orchestra (Nhạc Cu

Thứ Thứ Năm, Năm, Ngày Ngày 6 20Tháng Bảy Bảy Tháng

McCoy Park, Nback Fiskelawn, và Trenton Stvà Steele St Reed College, SE 32nd

NGÀY

Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 21Tháng Tháng Tám Sáu, Ngày 7 Thứ Bảy Thứ Bảy, Ngày 5 Tháng Thứ Tám Bảy, Ngày 8 Tháng Bảy Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng

Bảy Chủ Nhật, Ngày 9 Tháng Bảy Chủ Nhật, Ngày 6 Tháng Thứ 10 Tháng Bảy TámHai, Ngày 24 Thứ Ba, Ngày 25 11 Tháng Bảy Thứ Tháng Tám Thứ Hai, Tư, Ngày Ngày726 12 Tháng Thứ Tư, Ngày Tháng Bảy Bảy Thứ Tư, Ngày 9 Tháng Năm, Ngày 13 Tám Bảy Tháng Thứ Năm, Ngày 27 Tháng Bảy Thứ Sáu, Năm,Ngày Ngày14 10Tháng Bảy Tháng Tám Thứ Sáu, Ngày 28 Tháng Bảy Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng Bảy Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng Tám Thứ Bảy, Ngày Chủ Nhật, Ngày2916Tháng Bảy Tháng Bảy

ĐỊA ĐIỂM

Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Village Square Parking Lot, SE 162nd and Stark St Irving Park, NE 7th và Fremont St Wilshire Park, NE 33rd và Skidmore St Peninsula Park, 700 N Rosa Parks Way Hamilton Park, SW 45th và Hamilton St Kenilworth và Ave Holgate Blvd Wilkes Park,Park, 3655SE NE34th 154th Lovejoy Fountain Park, và Harrison Grant Park, NE 33rd andSW US3rd Grant PL Jackson Middle School, 10625 SW 35th AveSt Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy Sellwood Park, SE 7th and Bidwell St Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St

Moana(+) (2016) PG(Nhạc - Tiếng Anh, với phụ đề AJAM: A Girl Jazz) The Brothers Jam (Nhạc Rootsy, rock ngẫ La La Land (2016)Symphony, PG-13 Portland Festival Gregory Vaj Sing (2016) PG Mosimosi Koula (Nhạc, điệu nhảy quần đ Plan B (Nhạc Americana, Cajun) Parfait Bassale Band (Jazz, reggae, pop vớ Moana (2016) PGHome for Peculiar Child Miss Peregrine’s The Jungle Book (2016) PG Tiếng Anh, với phụ đề tiếng Tây Ban Nha Sonando con Son (Nhạc dân gian Me-xi-c Iftin Band (Nhạc khiêu vũ Somali) Portland Festival Symphony Strings, Đạo The EagleBeasts Huntress Fantastic and(2016) WhereG to Find Them Amanda Richards & The Good Long Whi Ashleigh Flynn (Nhạc & therock Riveters Redray Frazier rock dịu, (American rock khói l ghost western, nhạc năm 70)

Freak (Nhạc Home-b Conjunto Alegre (Nhạc Salsa, cumbia, ba StorksMountain (2016) PGRamblers

The NewSky Iberians (Nhạc Stumptown zyde Painted Northstar Dance Company ( Okaidja Afroso (Âm nhạc và khiêu vũ vùn Mary Flower (Nhạc blue huyền thoại qua Norman Sylvester gốc boogie POPgoji (Nhạc Soul(Phiên Mỹ vớibản nhịp điệu Braz A League of Their Own (1992) PG The Secret Life of Pets (2016)(Nhạc PG Jazz) Christopher Brown Quartet Edna Vazquez Band (Nhạc Latin alternative t Eldon “T”the Jones & N Touch (2016) (GroovePG-13 jazz) Hunt for Wilderpeople All Together Now (Nhạc của ban nhạc Be BeastsJackson of the Southern Wild (2012) PG-1 Robin & The Caravan (Nhạc dân gia The BFG (2016) PG Echoes of Yasgurs (Nhạc rock cổ điển) King Louie & LaRhonda Steele (Nhạc Ken DeRouchie Band (Nhạc blue đượcsou đề Zootopia (2016) PG - Tiếng Anh, với phụ The Princess Bride (1987) PG

George Park, N Kilpatrick Burr và Fessenden St Ave Kenton và Delaware Wellington Park, NE 66th and Mason St Fernhill Park, Park, NE NE 19th 37th và Ave, north of Ainsworth St Alberta Killingsworth St Woodlawn Park, NE 13th and Dekum St Glenhaven Park, 82nd Siskiyou St Fernhill Park, NE NE 37th Ave,vànorth of Ainsworth St Knott Park, NE 117th vàSW Knott Lovejoy Fountain Park, 3rdStand Harrison St Dickinson Park, SW 55th và Alfred Ct Cathedral Park, N Edison và Pittsburg St Denorval Unthank Park, 510 N Shaver St Overlook Park, 1599 N Fremont St Warner Pacific College, Gray Lawn, SE 68th và Division St

Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St Glenfair Park, NE 154th and Davis St Dawson Park, N Stanton và Williams Ave Earl Boyles Park, SE 112th và Boise St

Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Bảy Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng

Speaker Minds(Âm (Nhạc Hip-hop, funk) Farnell Newton & The Othership Connec Tony Starlight nhạc, hài hước, từ Sin

Willamette Willamette Park, Park, SW SW Macadam Macadam và và Nebraska Nebraska St St Ventura Park, SE 113th and Stark St

Thứ NgàyNgày 18 Tháng ChủBa, Nhật, 13 Bảy Chủ Nhật, Ngày 30 Tháng Tám Tháng Thứ Tư,Bảy Ngày 19 Tháng

Thứ Thứ Năm, Năm, Ngày Ngày 3 17Tháng Tám Tháng Tám

NHẠC VÀ X

Ocean 503 (R&B và ca funk) Locarno (Nhạc dân Mê-xi-cô đậm chọn chất 3 Leg Torso (Nhạc thính phòng indie

King School Park, NE 6th and Humboldt St Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy Cathedral Park, N Edison và Pittsburg St

Thứ Năm, Ngày 20 Thứ Hai, Ngày 31 Tháng Bảy Tháng Thứ Tư,Bảy Ngày 16 Tháng Tám Tư, Ngày 2 Tháng Thứ Tám Thứ Sáu, Ngày 21 Tháng Bảy

Sing (2016) PG(2016)HÒA Finding Dory PG NGHE

Dawson Park, N Stanton và Williams Ave Berrydale Park, SE 92nd and Taylor St

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Bảy

Bảy Thứ Hai, Ngày 14 Tháng Tám

Tribe Mars (Nhạc funky, R&B) Passionfruit (Nhạcsoul, groove điệu Phi Châu)

Willamette Park,SESW Macadam và Nebraska St Berrydale Park, 92nd and Taylor St Laurelhurst Park, SE Cesar E Chavez Blvd và Stark St Reed SE 32nd St Essex College, Park, SE back 79th lawn, and Center St và Steele Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy Fernhill Park, 37th Ave, northStof Ainsworth St Ventura Park, NE SE 113th và Stark Ventura Park, SE 113th and Stark St KentonPark, Park, N 7th Kilpatrick và Delaware Irving Fremont St St Ave McCoy Park,NE N Fiskevàand Trenton North Park Blocks, NW Park Ave, Everett to Flanders St Oregon Park, NESW 30th and St St Hamilton Park, 45th vàOregon Hamilton

Portland Festival Symphony Brass, Đạo d King Louie & LaRhonda A Juan Gabriel Tribute Steele (Nhạc sou

Mosimosi (Nhạc, điệu nhảy Hidden (2016) El Libro Figures deKoula la Vida (ThePG Book of Life)quần (201đ Tiếng Tây Ban Nha, với phụ đề tiếng Anh Moana PGpsicodelica, Oleada (2016) (Cumbia chichi, dub,

Orquestra Pacifico Tropical (NhạcPG cumbia Son Cuba (Timba, son, merengue, cum Kubodeand the Two Strings (2016)

Upriver: A Film for(Nhạc the Willamette (2016 Espacio Flamenco (Nhạc, điệu nhảy flame The Seventh Seal reggae vùng Ca-r

Echoes of Yasgurs (Nhạc rock điển) The Eagle Huntress (2016) G Duo -cổ Tiếng Anh, Curtis Salgado & Alan Hager (Nhạc blu

Sing (2016) PG -Salsa TiếngOrchestra Anh, với phụ đề Cu tiế Melao de Cuba (Nhạc Pete Krebs and His Portland Playboys (Sw Portland Festival Symphony, Gregory Vaj Passionfruit (Nhạc groove Phi Châu) Eldon “T” Jones &N Touchđiệu (Groove jazz) Teresa James (2016) & The Rhythm Tramps (Nh Finding Big HeroDory 6 (2014) PGPG

Farnell Newton The Othership Chervona (Lễ hội&carnival hấp dẫnConnec của Đô Cedro Willie (Nhạc roots hài hòa) AJAM: (+) A Girl (Nhạc Jazz) Sabroso (Nhạc Latin funk âm vang say mê Wamba (Nhạc Châu Phi đương đại, nhịp đ La La Land (2016) PG-13 Tracy Kim Band (Gypsy, swing jazz, bossa Kings and Vagabonds (Nhạc funk, đ r Mosimosi Koula (Nhạc, điệu Rock, nhảy quần Dead Poets Society (1989) PG Raiders of the Lost Moana (2016) PG Ark (1981) PG

Colectivo SonSteele Jarocho de soul Portland (Nhạc dt Lauren “Lo” (Nhạc âm vang,


Crestwood Neighborhood Association

12, 43, 44, 78

14) PG -

PDX Latinx Pride

4, 35, 85,

as Nam Phi hấp dẫn)

Được bảo vệ bởi Windermere Stellar, Sellwood Riverfront Park Concerts Committee

35, 36, 43, 70, 99

XEM ri-bê, từPHIM Bim Barbados)

ue huyền thoại, nhạc R&B, nhạc soul)

uba sôi động)

)

XEM PHIM

ction tới (Nhạcnhững funk, soul với chút natra năm 80)biến đổi)

ề tiếng Tây Ban Nha ẫu hứng)

TÁC Mt. Tabor/BerrydaleĐỐI Concert Committee Được bảo vệ bởi National University of Natural Dawson Park Concerts/Movies Committee Medicine (NUNM), Willamette Park Concerts Committee Park Concerts Committee Willamette

4, 15, 71 CHUYẾN

New Reed Columbia College Campus Partners

4, 10,35, 19,44, 75,75, 85

Được bảo vệ bởi Vacasa, Fernhill Summer Concerts Committee Centennial Community Association, Fernhill Summer Concerts Committee Rosewood Initiative, East Portland Rovers

70, 72, 75 20,

ĐỐI TÁC

Irvington Association Association, BeaumontCommunity Wilshire Neighborhood jda: Rough and Ready – An American Outdoor Overture Association Alameda Neighborhood

đảo Thái Bình Dương, Tonga) ới âm điệu Tây Phi)

dren (2016) PG-13 -

cô)

o diễn âm nhạc Gregory Vajda m (2016) PG-13 iles (Nhạc dân ca hiện đại, na) lửa, nhạc soul)

Bridlemile Neighborhood Association CrestonCommunity Kenilworth Group, Neighborhood Association Wilkes East Portland Rovers Halprin Conservancy PortlandLandscape Festival Symphony Markham Neighborhood Association

4, 6, 24, 44 1, 12, 35, 36, 38, 43, 99 35, 36, 43, 99

CHUYẾN

6, 8, 24 17, 24, 70, 75 4, 44, 72, 75 51, 54, 55, 56 9, 21,10, 23,17 87 1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 66, 92, 94,

24, 43, 70, 44, 75, 64, 77 94 12, 34, 99, 291,

brewed Mountain Rock ) achata)

Sellwood Park Concerts League, Committee Sellwood Riverfront Moreland Improvement Sellwood Moreland Business Association Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

35, 36, 43, 70, 99 35, 36, 43, 70, 99 4, 15, 71

tngroove) lọc)

Dawson Park Concerts/Movies Committee Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

4, 6, 24, 44 15, 20, 72,

eco) nhảy của người Mỹ bản địa) (Điệu ng Tây Phi/thế giới) a tiếng ghi-ta) ezin) cat của Portland)

Được bảo vệPark bởi Concerts Oregon Health and Science Willamette Committee Ventura Park Concerts Park Committee University, Willamette Concerts Committee

1, 1, 12, 12, 35, 35, 36, 36, 38, 38, 43, 43, 99 99 20, 23, 73,

St. Johns Center for Opportunity, North Portland Parks Concerts Committee St. Johns Neighborhood Association Roseway Neighborhood Association

11,75, 75 4, 5, 12, 24, 71

truyền cảm với nguồn gốc dân ca) 3) eatles) 13 an cabaret, nhạc pop âm hưởng gypsy)

Fernhill Neighborhood Summer Concerts Committee Vernon Association

70,17, 72,72, 7575 8,

Woodlawn Neighborhood Association MadisonSummer South Neighborhood Association Fernhill Concerts Committee

6, 8, 75 12, 72, 24, 75 72 70,

ulề hay khóMuddy) cưỡng) cử giải đề tiếng Tây Ban Nha

Parkrose Neighborhood Association, Parkrose Heights Association of Neighbors, Halprin Landscape Conservancy Crestwood Neighborhood Association East Portland Rovers

1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 38, 73, 43, 77 44, 45, 54, 55, 56, 66, 23, 12, 43, 44, 78 92, 94, 99, 291,

Portland Festival Symphony Boise Neighborhood Association, Historic Mississippi Business Association PDX Latinx Pride Warner Pacific College,

4, 16 4, 24, 44 4, 35, 85, 4

diễn nhạc Gregory Vajda ul hayâm khó cưỡng)

đảoPG Thái 14) - Bình Dương, Tonga) rock)

Mt. Tabor Neighborhood Association

King Neighborhood Association Được bảo vệ bởi Windermere Stellar, Freshwaters Illustrated, Riverkeeper, Sellwood Riverfront ParkWillamette Concerts Committee nhằm phối hợp với Willamette River Festival 6) NR truyền enco ri-bê, từ Bim thống) Barbados) Mt. Tabor/Berrydale Concert Committee Friends of Glenfair Park ,uevới phụthoại, đề tiếng Tây nhạc Ban soul) Nha Powellhurst Neighborhood Associations, huyền nhạc R&B, Dawson ParkGilbert Concerts/Movies Committee East Portland Rovers ếng Tâyđộng) Ban Nha uba Park Concerts Committee wingsôi Tây Phương, honky-tonk) Willamette Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee jda: Rough and Ready – An American Outdoor Overture )) Reed College Neighborhood Association Foster-Powell hạc blue thấm tâm hồn) Sellwood Riverfront Park Concerts Committee

as Nam Phijazz) hấp dẫn) mbia, Latin

ction (Nhạc funk, soul với chút biến đổi) ông Âu)

Được bảo vệ bởi University of Western States, Fernhill Summer Concerts Committee Ventura Park Concerts Committee

ê) điệu thế giới, afrojazz, highlife)

North Portland Được bảo hộ bởiParks NewConcerts ColumbiaCommittee Campus Partners, Irvington Community Association North Portland Parks Concerts Committee

a nova) reggae) đảo Thái Bình Dương, Tonga)

dân ca Me-xi-cô Châu Phi truyền thống) từ được nóivàra)

CHI TIẾT

4, 6, 72 35, 36, 43, 70, 99 4, 11, 16 4, 15, 71 20, 25, 77, 4, 6, 24, 44 20, 25, 73 35, 43, 99 15, 36, 20 ,72, 15, 19, 20, 66, 75 10, 19,72 75, 9, 17, 35, 36, 43, 70, 99 70, 20, 72, 23, 75 73, 20, 23, 73,

Pearl District Neighborhood Association, Kerns Neighborhood Association North ParkNeighborhood Blocks Consortium Bridlemile Association

4, 35, 75, 6, 35, 8, 24 4, 75 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 35, 43, 44, 54, 56, 77, 291, 12, 54, 19, 55, 20, 56 70, 77 51,

Được bảo vệ bởi Concordia Neighborhood

1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 38,

CHI TIẾT


TÁM NG THÁNG BẢY • THÁNG TÁM • THÁNG •TÁM THÁNG BẢY• THÁNG •TÁM THÁNG • TÁM THÁNG BẢY• THÁNG •TÁM THÁNG •TÁM THÁNG BẢY• •THÁNG TÁM THÁNG • TÁM THÁNG BẢY ••THÁNG TÁM THÁNG •TÁM BẢY THÁNG •• THÁNG TÁM THÁNG • TÁM BẢY THÁNG • THÁNG THÁNG TÁMTHÁNG TÁM BẢY •TÁM THÁNG • THÁNG BẢY TÁM • THÁNG

Cathedral Park, N Edison và Pittsburg St Chủ Nhật, Ngày 30 Tháng Bảy

Thứ Hai, Ngày 31 Tháng Bảy

NGÀY Thứ Tư, Ngày 2 Tháng Tám Thứ Tư, Ngày 5 Tháng Bảy Thứ Năm, Ngày 3 Tháng Tám Thứ Năm, Ngày 6 Tháng Bảy

NGÀY

Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng Tám Sáu,NGÀY Thứ Ngày 7 Tháng Bảy Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng Tám Thứ Bảy, Ngày 5 Tháng Thứ Tám Bảy, Ngày 8 Tháng Bảy Thứ Bảy, Ngày 5 Tháng Chủ Nhật, Ngày 9 Tháng Tám Bảy Chủ Nhật, Ngày 6 Tháng Thứ TámHai, Ngày 10 Tháng Bảy Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Bảy Chủ Nhật, Ngày 6 Tháng Tám Thứ Tháng Tám Thứ Hai, Tư, Ngày Ngày712 Tháng Bảy

Thứ Hai, Tư, Ngày Tháng Thứ Ngày 79Tháng Năm, Ngày 13 Tám Tám Bảy Tháng Thứ Tư, Ngày 9 Tháng Thứ Sáu, Tám Năm,Ngày Ngày14 10Tháng Bảy Tháng Tám Thứ Năm, Ngày 10 Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng Tháng Tám Bảy Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng Tám Chủ Nhật, Ngày 16 Thứ Sáu, Tháng BảyNgày 11 Tháng Tám

Earl Boyles Park, SE 112th và Boise St

Upriver: A Film for the Willamette (2016 Echoes of Yasgurs (Nhạc rock cổ điển)

Sing (2016) PG - Tiếng Anh, với phụ đề tiế

Laurelhurst Park, SE Cesar E Chavez Blvd và Stark St

Portland Festival Symphony, Gregory Vaj

Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy

Teresa James & The Rhythm Tramps (Nh

ĐỊA ĐIỂM

NGHE HÒA NHẠC VÀ X

Ventura Park, SE 113th và Stark St

Chervona (Lễ hội carnival hấp dẫn của Đô

Willamette SW Macadam và Nebraska Kenton Park,Park, N Kilpatrick và Delaware Ave St

Devin Phillips Jazz New Orleans) Sabroso (Nhạc(Nhạc Latin funk âm vang say mê

North Ave,StEverett to Flanders St McCoyPark Park,Blocks, N FiskeNW và Park Trenton

ĐỊA ĐIỂM

Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Village Square Parking Lot, north SE 162nd and StarkSt St Fernhill Park, NE 37th Ave, of Ainsworth

ĐỊA ĐIỂM

Wilshire Park, NE 33rd và Skidmore St Peninsula Park, 700 N Rosa Parks Way Village Square Parking Lot, SE 162nd and Stark St Kenilworth Park, SE vàParks Holgate Blvd Wilkes Park, 3655 NE34th Ave Peninsula Park, 700 N154th Rosa Way Grant Park, NE 33rd US Grant Jackson Middle School, 10625 35th Ave Wilkes Park, 3655 NEand 154th AveSW PL Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy Sellwood Park, SE 7th and St Grant Park, NE 33rd and USBidwell Grant PL Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St Dawson Park, Stanton và Williams Berrydale Park,NSE SE 92nd and TaylorStStAve Sellwood Park, 7th and Bidwell Willamette Park, SW Macadam và Nebraska St Ventura Park, SE 113th and Stark St Berrydale Park, SE 92nd and Taylor St George Park, N Burr và Fessenden St Wellington Park, NE 66th and Mason St Ventura Park, SE 113th and Stark St Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Wellington 66th and Dekum Mason St Woodlawn Park, NE 13th Glenhaven Park, NE 82nd và Siskiyou St Woodlawn Park, NE 13th St Lovejoy Fountain Park, SWand 3rdDekum and Harrison St Dickinson Park, SW 55th và Alfred Ct Lovejoy and Harrison St DenorvalFountain UnthankPark, Park,SW 5103rd N Shaver St Overlook Park, 1599 N Fremont St

Tracy Kim Band swing R&B) jazz, bossa Tribe Mars (Nhạc(Gypsy, soul, funky, Sing (2016) PG Dead Poets SocietyHÒA (1989)NHẠC PG NGHE

VÀ X

Speaker Minds (Nhạc Hip-hop, funk) Colectivo Son Jarocho dehài Portland (Nhạc Tony Starlight (Âm nhạc, hước, từ Sind

Moana (2016) PG Movie -HÒA Tiếng (2017) Anh, với đề The Lego Batman PGphụ - Tiếng NGHE NHẠC VÀ X The Brothers Jam (Nhạc Rootsy, rock ngẫ Speaker (Nhạc Hip-hop, funk) Vaj PortlandMinds Festival Symphony, Gregory Sing (2016) PG Moana (2016) PG - Tiếng Anh, với phụ đề Plan B (Nhạc Americana, Cajun) Parfait Bassale Band (Jazz, reggae, pop vớ Portland Festival Home Symphony, Gregory Vaj Miss Peregrine’s for The Jungle Book (2016) PG Peculiar Child Tiếng Anh, với phụ đề tiếng Tây Ban Nha Plan B (Nhạc Americana, Iftin Band (Nhạc khiêu vũCajun) Somali) Portland Festival Symphony Strings, Đạo Miss Peregrine’s Home for Fantastic Beasts and WherePeculiar to Find Child Them Tiếng Anh, với phụ&đềThe tiếng TâyLong Ban Nha Amanda Richards Good Whi Redray Frazier (Nhạc rocknăm dịu, 70) rock khói l ghost western, nhạc rock Portland Festival Symphony Strings, Đạo Conjunto Alegre Storks (2016) PG (Nhạc Salsa, cumbia, ba Amanda Richards & The Good Long Whi Locarno (Nhạc dân carock Mê-xi-cô đậm chọn chất ghost western, nhạc năm 70) 3 Leg Torso (Nhạc thính phòng indie

The New Iberians Storks (2016) PG (Nhạc Stumptown zyde Okaidja Afroso (Âm nhạc và khiêu vũ vùn Mary Flower(Nhạc (Nhạcthính bluephòng huyềnindie thoạichọn qua 3 Leg Torso POPgoji (Nhạc Soul Mỹ với nhịp điệu Braz A League of Their Own (1992) PG Okaidja Afroso (Âm nhạc và khiêu The Secret Life of Pets (2016) PG vũ vùn Edna Vazquez Band (Nhạc Latin alternative t POPgoji (Nhạc với nhịp điệujazz) Braz Eldon “T” JonesSoul & NMỹ Touch (Groove All Together Now (Nhạc của ban nhạc Be The Secret LifeSouthern of Pets (2016) PG PG-1 Beasts of the Wild (2012) The BFG (2016) PG Eldon “T” Jones & N Touch (Groove jazz) King Louie & LaRhonda Steele (Nhạc Ken DeRouchie Band (Nhạc blue đượcsou đề Beasts of the Southern Wild (2012) PG-1 The Princess Bride (1987) PG

King Louie & LaRhonda Steele (Nhạc sou A Juan Gabriel Tribute Ken DeRouchie Band (Nhạc blue được đề Hidden (2016) El Libro Figures de la Vida (ThePG Book of Life) (201 Tiếng Tây Ban Nha, với phụ đề tiếng Anh King Louie & LaRhonda Steele (Nhạcdub, sou Oleada (Cumbia psicodelica, chichi,

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Bảy

Denorval Unthank Park, Shaver StSt King School Park, NE 6th 510 and NHumboldt Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy

Thứ NgàyNgày 18 Tháng ChủBa, Nhật, 13 Bảy Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám Tháng Tám Thứ Tư, Ngày 19 Tháng Bảy Thứ Hai, Ngày 14 Tháng Chủ Nhật, Ngày 13 Tám Tháng Tám Thứ Năm, Ngày 20 Tháng ThứHai, Tư,Bảy Ngày1416 Tháng Thứ Ngày Tháng Tám

Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St King School Park, NE 6thand andDavis Humboldt St Glenfair Park, NE 154th St Dawson Park, N Stanton và Williams Ave

Oleada (Cumbia chichi, Espacio Flamenco (Nhạc,reggae điệu nhảy flame The Seventh Sealpsicodelica, (Nhạc vùngdub, Ca-r

Willamette Park,SESW Macadam và Nebraska St Berrydale Park, 92nd and Taylor St Glenfair Park, NE 154th and Davis St

Espacio Flamenco (Nhạc, điệu nhảy flame Melao de Cuba Salsa Orchestra (Nhạc Cu Pete Krebs and His Portland Playboys (Sw

Tám

Thứ Sáu, Ngày 21 Tháng Thứ Tư, Ngày 16 Tháng Bảy Tám Thứ Năm, Ngày 17 Tháng Tám Thứ Bảy, Năm,Ngày Ngày2217Tháng Bảy Tháng Tám

Reed SE 32nd Essex College, Park, SE back 79th lawn, and Center St và Steele St Berrydale Park, SE 92nd and Taylor St Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Ventura Park, SE 113th and Stark St Essex Park, SE 79th and Center St Irving 7th vàand Fremont St St McCoyPark, Park,NE N Fiske Trenton Ventura Park, SE 113th and Stark St Oregon Park, 30th and Oregon Hamilton Park, SW 45th và Hamilton McCoy Park, NNE Fiske and Trenton StSt St

Orquestra Pacifico Tropical (NhạcPG cumbia Hidden Figures (2016) PG (2016) Kubo and the Two Strings

Kubo and the Two Strings (2016) PG The Eagle Huntress (2016) G Duo - Tiếng Anh, Curtis Salgado & Alan Hager (Nhạc blu

The Eagle Huntress (2016) điệu G - Tiếng Anh, Passionfruit (Nhạc groove Phi Châu) Eldon “T” Jones &N Touch (Groove jazz)

Finding Dory (2016) PG Pete Krebs and HisPG Portland Playboys (Sw Big Hero 6 (2014)

Farnell Newton & Othership Connec Eldon Jones & The Nroots Touch Cedro “T” Willie (Nhạc hài(Groove hòa) jazz) AJAM: (+)6A(2014) Girl (Nhạc Big Hero PG Jazz) Wamba (Nhạc Châu Phi đương đại, nhịp đ La La Land (2016) PG-13 Cedro Willie (Nhạc roots hài hòa) Kings and Vagabonds (Nhạc funk, đ r Mosimosi Koula (Nhạc, điệu Rock, nhảy quần

Wamba (Nhạc Châu Phi đương đại, nhịp đ Raiders (2016) of the Lost Moana PG Ark (1981) PG

Kings Vagabonds (Nhạc Rock, funk, rt Laurenand “Lo” Steele (Nhạc soul âm vang,


6) NR

nhằm phối hợp với Willamette River Festival

ếng Tây Ban Nha

Powellhurst Gilbert Neighborhood Associations, East Portland Rovers

jda: Rough and Ready – An American Outdoor Overture

hạc blue thấm tâm hồn)

Sellwood Riverfront Park Concerts Committee

XEM PHIM ông Âu)

ĐỐI TÁC Được bảo vệ bởi University of Western States, Ventura Park Concerts Committee Được bảo vệ bởi National University of Natural Medicine (NUNM), Willamette Park Concerts North Portland Parks Concerts Committee Committee

ê)

a nova)

XEM PHIM

dân ca Me-xi-cô và Châu Phi truyền natra tới những năm 80) thống)

ềg Anh, tiếngvớiTây NhaTây Ban Nha phụBan đề tiếng XEM PHIM ẫu hứng)

Pearl District Neighborhood Association, New Columbia Campus Partners North Park Blocks Consortium

ĐỐI TÁC

Được bảo vệ bởi Vacasa, Centennial Community Association, Được bảo vệ bởi Concordia Neighborhood Fernhill Summer Concerts Committee Rosewood Initiative, East Portland Rovers Association, FernhillĐỐI Summer Concerts Committee TÁC

Beaumont Wilshire Neighborhood Association, jda: Rough and Ready – An American Outdoor Overture Association, Centennial Community Alameda Neighborhood Association Rosewood Initiative, East Portland Rovers ề tiếng Tây Ban Nha ới âm điệu Tây Phi) Creston Kenilworth Neighborhood Association Wilkes Community Group, East Portland Rovers jda: Rough Ready Outdoor Overture dren (2016)and PG-13 - – An American

o diễn âm nhạc Gregory Vajda dren (2016) PG-13 m (2016) PG-13 iles (Nhạc dân ca hiện đại, lửa, nhạc soul) o diễn âm nhạc Gregory Vajda achata) iles (Nhạc dân ca hiện đại, tngroove) lọc)

eco) ng Tây Phi/thế giới) an tiếng lọc) ghi-ta) zin)

ng Tây Phi/thế giới) truyền cảm với nguồn gốc dân ca) )zin) eatles) 13

) ulề hay khóMuddy) cưỡng) cử giải 13

ul hay khó cưỡng) ề cử giải Muddy)

14) PG -

ulrock) hay khó cưỡng)

as Nam Phi hấp dẫn)

rock)truyền enco ri-bê, từ Bim thống) Barbados)

,uevới phụthoại, đề tiếng Tây nhạc Ban soul) Nha huyền nhạc R&B,

encosôi truyền thống)honky-tonk) uba động) wing Tây Phương,

, với phụ đề tiếng Tây Ban Nha ))

wing Tây Phương, honky-tonk)

)ction (Nhạc funk, soul với chút biến đổi)

điệu thế giới, afrojazz, highlife)

reggae) đảo Thái Bình Dương, Tonga) điệu thế giới, afrojazz, highlife)

reggae) từ được nói ra)

4, 11, 16

20, 25, 73 15, 19, 20, 66, 75 35, 36, 43, 70, 99

CHUYẾN

20, 23, 73,

1, 4, 12, 35, 35, 75, 36, 38, 43, 99 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 35, 43, 44, 54, 56, 77, 291, 4, 35, 44, 75, 85

CHUYẾN

70, 72, 75 70, 20, 72, 75

CHUYẾN

17, 24, 70, 75 4, 44, 72, 75 20, 9, 21, 23,17 8775 4, 10, 44, 72,

Portland Festival Symphony Markham Neighborhood Wilkes Community Group,Association East Portland Rovers

24, 87 70, 44, 75, 64, 77 94 12, 23, 34, 43, 21,

Sellwood Riverfront Park Concerts League, Committee Moreland Improvement Sellwood Portland Symphony MorelandFestival Business Association Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

35, 36, 43, 70, 99 35, 12, 36, 24, 43, 70, 70, 75, 99 77 4, 15, 71

Sellwood Moreland Improvement League, Sellwood Dawson Park Concerts/Movies Committee Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee Moreland Business Association Willamette Park Concerts Committee Ventura Park Concerts Committee Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee St. Johns Center for Opportunity, St. Johns Neighborhood Association Roseway Neighborhood Association Ventura Park Concerts Committee Fernhill Summer Concerts Committee

4, 24,72, 44 15,6,36, 20, 35, 43, 70, 99

Roseway Neighborhood Association Woodlawn Neighborhood Association Madison South Neighborhood Association

12, 6, 8,24, 7571 12, 24, 72

Woodlawn Neighborhood Association Halprin Landscape Conservancy Crestwood Neighborhood Association Boise Neighborhood Association, Halprin Landscape Conservancy Historic Mississippi PDX Latinx Pride Business Association

CHI TIẾT

1, 12, 35, 36, 38, 43, 99 20, 23, 73, 15, 20, 72, 4, 11, 75 12, 24, 71 20, 23, 73, 70, 72, 75

1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 6, 7544, 45, 54, 55, 56, 66, 38,8,43, 12, 43, 44, 78 92, 94, 99, 291, 1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 66, 4, 24, 44 92, 94,85, 99, 291, 4, 35,

Boise Neighborhood Association, King Neighborhood Association Được bảo vệ bởi Windermere Stellar, Historic Mississippi Business Association Sellwood Riverfront Park Concerts Committee

4, 24, 44 6, 72 35, 36, 43, 70, 99

Mt. Tabor/Berrydale Concert Committee King Neighborhood Association Friends of Glenfair Park Dawson Park Concerts/Movies Committee

4, 15, 71 4, 7277, 20,6,25, 4, 6, 24, 44

Willamette Park Concerts Committee Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee Friends of Glenfair Park

35, 43, 99 15, 36, 20 ,72, 20, 25, 77,

Reed College Neighborhood Association Foster-Powell Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

10, 19,72 75, 9, 17, 15, 20 ,72,

Fernhill Summer Concerts Committee Ventura Park Concerts Committee Foster-Powell Neighborhood Association

70, 72, 75 20, 23, 73, 9, 17, 72

Được bảoCommunity hộ bởi NewAssociation Columbia Campus Partners, Irvington North Portland Parks Concerts Committee Ventura Park Concerts Committee

6, 35, 8, 24 4, 75 20, 23, 73,

Được hộ bởi NewAssociation Columbia Campus Partners, Kerns bảo Neighborhood Bridlemile Neighborhood Association North Portland Parks Concerts Committee

12,35, 19,75 20, 56 70, 77 51, 54, 55, 4, 1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 38,

CHI TIẾT CHI TIẾT


CHÍN TÁM NG BẢY • •THÁNG • THÁNG THÁNG TÁM BẢY TÁM • THÁNG • •THÁNG THÁNG TÁM BẢY TÁM • THÁNG • THÁNG • THÁNG TÁM BẢY•TÁM •THÁNG THÁNG • THÁNG TÁM BẢY •TÁM •THÁNG THÁNG • THÁNG TÁM BẢY •TÁM • THÁNG THÁNG • THÁNG TÁM BẢY •TÁM THÁNG THÁNG • THÁNG TÁM BẢY •TÁM THÁNG • THÁNG BẢY TÁM • THÁNG T

Denorval Unthank Park, 510 N Shaver St

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám

King School Park, NE 6th and Humboldt St

Chủ Nhật, Ngày 13 Tháng Tám

Glenfair Park, NE 154th and Davis St

NGÀY

Thứ Hai, Ngày 14 Tháng Tám Thứ Tư, Ngày 5 Tháng Bảy Thứ Tư, Ngày 16 Tháng Thứ Năm, Ngày 6 Tháng Tám Bảy

NGÀY

Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng Tám Thứ Tháng Thứ Sáu, Năm,Ngày Ngày717 Bảy Tháng Tám Thứ Bảy, Ngày 5 Tháng Thứ Tám Bảy, Ngày 8 Tháng Bảy Chủ Nhật, Ngày 9 Tháng Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng Bảy Tám Chủ Nhật, Ngày 6 Tháng Thứ TámHai, Ngày 10 Tháng Bảy Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Bảy Thứ Tháng Tám Thứ Hai, Tư, Ngày Ngày712 Tháng Bảy Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng Tám Thứ Tư, Ngày 9 Tháng Năm, Ngày 13 Tám Bảy Tháng Thứ Hai, Ngày 21 Tháng Tám Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng Ngày Thứ Năm, Tư, Ngày 2310 Tháng Bảy Tháng Tám Tám

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Sáu, Ngày 25 Tháng Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám Tám Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Bảy Thứ NgàyNgày 18 Tháng ChủBa, Nhật, 13 Bảy Tháng Tám Thứ Bảy, Ngày 26 Tháng Thứ Tám Tư, Ngày 19 Tháng Bảy Thứ Hai, Ngày 14 Tháng Tám Thứ Năm, Ngày 20 Tháng Thứ Tư,Bảy Ngày 16 Tháng Chủ Nhật, Ngày 27 Tám Tháng Tám Thứ Sáu, Ngày 21 Tháng Bảy Thứ Sáu, Ngày 1 Tháng Thứ Năm, Ngày 17 Tám Tháng Tám Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng Thứ Tám Bảy, Ngày 22 Tháng Bảy

Hidden Figures (2016) PG Oleada (Cumbia psicodelica, chichi, dub, Kubo and the Two Strings (2016) PG

Espacio Flamenco (Nhạc, điệu nhảy flame

The Eagle Huntress (2016) G - Tiếng Anh,

NGHE HÒA NHẠC VÀ X

Berrydale Park, SE 92nd and Taylor St

Pete Krebs and His Portland Playboys (Sw

Willamette Park, SW Macadam và Nebraska St

Devin Phillips (Nhạc Jazz New Orleans) Eldon “T” Jones & N Touch (Groove jazz)

Essex Park, SE 79th and Center St McCoy Park, N Fiske và Trenton St Ventura Park, SE 113thĐỊA and Stark St ĐIỂM Fernhill Park,NNE 37thand Ave, north of McCoy Park, Fiske Trenton St Ainsworth St Village Square Parking Lot, SE 162nd and Stark St WilshirePark, Park,NE NE30th 33rd và Skidmore Oregon StSt Peninsula Park, 700 N and RosaOregon Parks Way Kenilworth Park, SE và Ave Holgate Wilkes Park, 3655 NE34th 154th Dawson Park, N Stanton and WilliamsBlvd Ave

Grant Park, NE US Grant PL Jackson Middle School, 10625 SWSt 35th Ave Harney Park, SE33rd 67thand and Harney Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy Sellwood Park, SE 7th and Bidwell St Lovejoy Fountain 3rd and Mt. Tabor Park, SEPark, 69thSW và Taylor St Harrison St Dawson Stanton và Williams BerrydalePark, Park,N SE 92nd and Taylor StAve FESTIVAL LATINO Willamette Park, SW Macadam và Nebraska St Ventura Park, SE NE 113th and Stark St St Glenhaven Park, 82nd and Siskiyou George Park, N Burr và Fessenden St Berrydale St St WellingtonPark, Park,SENE92nd 66thand andTaylor Mason Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Kʰunamokwst Park, NE 52nd and Alberta St Woodlawn Park, NE 13th and Dekum St Glenhaven Park, NE 82nd và Siskiyou St Ventura Park, SE 113th and Stark St

Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng Bảy Sáu, Ngày 11 Tháng Thứ Thứ Năm, Ngày 24 Tám Tháng Tám Chủ Nhật, Ngày 16 Tháng Bảy

King Louie & LaRhonda Steele (Nhạc sou

Lovejoy Fountain Park, SW 3rd and Harrison St Dickinson Park, SW 55th và Alfred Ct Elizabeth Caruthers Park, 3508 SW Moody Ave Denorval Unthank 510 Shaver St Glenhaven Park,1599 NEPark, 82nd andNSiskiyou St Overlook Park, N Fremont St Laurelhurst E Chavez BlvdSt and Stark St King School Park, Park, SE NECesar 6th and Humboldt Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy

Big Hero 6 (2014) PG funky, R&B) Tribe Mars (Nhạc soul, Cedro Willie (Nhạc HÒA roots hài hòa) Sing (2016) PG NGHE NHẠC

VÀ X

Speaker Minds (Nhạc Hip-hop, funk) Sin Tony Starlight hài hước, Wamba (Nhạc (Âm Châunhạc, Phi đương đại, từ nhịp đ

Moana (2016) PG - Tiếng Anh, với phụ đề The Brothers Jam (Nhạc Rootsy, rock ngẫr Kings and Vagabonds (Nhạc Rock, funk, Portland Festival Symphony, Gregory Vaj Sing (2016) PG Lost Ark (1981) PG Raiders of the

Plan B (Nhạc Americana, Cajun) Parfait Bassale Band (Jazz, reggae, pop vớ Lauren “Lo” Steele (Nhạc soul âm vang, t

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Child The Jungle Book Willow (1988) PG(2016) PG Tiếng Anh, với phụ đề tiếng Tây Ban Nha Iftin Band (Nhạc psicodelica, khiêu vũ Somali) Oleada (Cumbia chichi, dub, Portland Festival Symphony Strings, Đạo Fantastic Fantastic Beasts Beasts and and Where Where to to Find Find Them Them Amanda Richards & The Good Long Whi Redray Frazier (Nhạc rocknăm dịu, 70) rock khói l ghost western, nhạc rock

Chata Addy & Susuma (Nhạc khiêu vũ Af Conjunto Alegre Storks (2016) PG (Nhạc Salsa, cumbia, ba

Locarno (Nhạc dânthính ca Mê-xi-cô đậm chất 3 Leg Torso (Nhạc phòng indie Tequila Highway PDX (Cumbia, rock, chọn Latin Forest Grove High (Nhạc SchoolStumptown Mariachi zyde The New Iberians Okaidja Afroso (Âm nhạc và khiêu vũ vùn Moana (2016)(Nhạc PG - Tiếng Tây Ban Nha,qua vớ Mary Flower blue huyền thoại POPgoji (Nhạc Soul Mỹ với nhịp điệu Braz A League of Their (1992) Inka Jam (Âm nhạcOwn và khiêu vũPG ngắt quãn The Secret Life of Pets (2016) PG Ednade Vazquez Band (Nhạc alternative t Son Cuba (Timba, son, Latin merengue, cum Eldon “T” Jones & N Touch (Groove jazz) All Together Now (Nhạc banAnh, nhạcvới Bep Ghostbusters (1984) PG -của Tiếng Beasts of the Southern Wild (2012) PG-1 The BFG (2016) PG Ronnie Exconde & Friends (Nhạc rock nh King Louie & LaRhonda Steele (Nhạc sou Ken DeRouchie đề Jellyroll Society Band (Nhạc(Nhạc blue, blue nhạcđược jazz thờ The Princess Bride (1987) PG Fantastic Mr. Fox (2009) PG King Louie & LaRhonda A Juan Gabriel Tribute Steele (Nhạc sou Pyatã & The Rhythm (Brazilian funk, regg Hidden (2016) El Libro Figures de la Vida (ThePG Book of Life) (201 Tiếng Tây Ban Nha, với phụ đề tiếng Anh Passionfruit (Nhạc groove điệu Phi Châu) Oleada (Cumbia psicodelica, chichi, dub,

Trolls (2016) PG Orquestra Pacifico Tropical(2016) (NhạcPG cumbia Kubo and the Two Strings

Mt. Tabor Park, SESE69th vàand Taylor St St Sewallcrest Park, 31 St Market Glenfair Park, NE 154th and Davis St Dawson Park, N Stanton và Williams Ave

JT Trawick Trio (Bluegrass, fiddle, nhạc sw Espacio Flamenco (Nhạc,reggae điệu nhảy The Seventh Seal (Nhạc vùngflame Ca-r O Brother, Where Art Thou? (2000) PG-1 The Eagle Huntress (2016) G Duo - Tiếng Anh, Curtis Salgado & Alan Hager (Nhạc blu

WASHINGTON PARK SUMMERvàFESTIVAL Willamette Park,SE SW Macadam St Berrydale Park, 92nd and TaylorNebraska St Rose Garden Amphitheater, 400 SW Kingston Drive

Melao de Cuba Salsa Orchestra (Nhạc Cu Pete Krebs and(Nhạc His Portland Playboys Pilon d’Azucar salsa Cuba, timba,(Sw n

Reed SE 32nd Essex College, Park, SE back 79th lawn, and Center St và Steele St April Hill Park, SW 58th and Miles St Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Ventura Park, SE 113th and Stark St Laurelhurst Park, SE Cesar E Chavez Blvd and Stark St Irving 7th vàand Fremont St St McCoyPark, Park,NE N Fiske Trenton Mt. Scott Park, SE 74th and Reedway St Oregon Park, NESW 30th and St St Hamilton Park, 45th vàOregon Hamilton Montavilla Park, NE 83rd and Glisan St

Passionfruit (Nhạc groove Phi Châu) Eldon “T” Jones &N Touchđiệu (Groove jazz) Rogue Bluegrass Band (Nhạc bluegrass âm Finding (2016) Big HeroDory 6 (2014) PGPG Kubo and the Two Strings (2016) PG Farnell Newton & The Othership Connec Cedro Willie (Nhạc roots hài hòa) Providence Stage Band (Âm nhạc của những AJAM: (+) A Girl (Nhạc Jazz) Wamba (Nhạc Châu PhiJazz) đương đại, nhịp đ Dan Balmer Trio (Nhạc La La Land (2016) PG-13 Rogue One: A Star Wars Story (2016) PGr Kings and Vagabonds (Nhạc funk, Mosimosi Koula (Nhạc, điệu Rock, nhảy quần đ POPgoji (Nhạc Soul với nhịp điệu Brazin) Raiders (2016) of the Lost Moana PG Ark (1981) PG Beauty and the Beast (2017) Lauren “Lo” Steele (Nhạc soulPG âm vang, t


ul hay khó cưỡng)

rock)

enco truyền thống)

, với phụ đề tiếng Tây Ban Nha

XEM PHIM

wing Tây Phương, honky-tonk)

)

XEM PHIM

natra tới giới, những năm 80) điệu thế afrojazz, highlife)

Boise Neighborhood Association, Historic Mississippi Business Association

4, 24, 44

King Neighborhood Association

4, 6, 72

Friends of Glenfair Park

20, 25, 77,

ĐỐI TÁC Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee Được bảo vệ bởi National University of Natural Medicine (NUNM), Willamette Park Concerts Committee Foster-Powell Neighborhood Association

15, 20 ,72, 1, 12, 35, 36, 38, 43, 99

New Columbia Campus Partners Ventura Park Concerts Committee ĐỐI TÁC

4, 35, 44, 75, 85 20, 23, 73, CHUYẾN

Được bảo bảo hộ vệ bởi Được bởi Vacasa, New Columbia Campus Partners, Centennial Community Association, FernhillPortland SummerParks Concerts Committee North Concerts Committee Rosewood Initiative, East Portland Rovers

70,35, 72,75 75 4, 20,

ề tiếng Tây Ban Nha ẫu hứng) reggae) Beaumont Wilshire Neighborhood Association, Kerns Neighborhood jda: Rough and Ready – An American Outdoor OvertureAssociation Alameda Neighborhood Association

ới được âm điệu từ nóiTây ra) Phi) dren (2016) PG-13 -

rock) o diễn âm nhạc Gregory Vajda m (2016) PG-13 PG-13 m (2016) iles (Nhạc dân ca hiện đại, lửa, nhạc soul)

CHUYẾN

9, 17, 72

17, 19, 24, 20, 70, 70, 75 12, 4, 44, 72, 75 77

Creston Kenilworth Neighborhood Association Wilkes Group, East Committee Portland Rovers DawsonCommunity Park Concerts/Movies

9, 10, 17 21,6, 23, 87 4, 24, 44

Portland Festival Symphony Markham Neighborhood Association Association Brentwood-Darlington Neighborhood

24, 43, 70, 44, 75, 64, 77 94 12, 71 34, 34,

Sellwood Riverfront Park Concerts League, Committee Moreland Improvement Sellwood Moreland BusinessConservancy Association Halprin Landscape Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

tngroove) n lọc) fusion) eco) ng Tây Phi/thế giới) phụ đề tiếng Anh aớitiếng ghi-ta) zin) ng với Andean flare)

Dawson Park Concerts/Movies Committee Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

35,8,36, 43, 13, 70, 17, 99 19, 35, 36, 1, 9, 12, 35, 36, 43, 70, 99 38, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 66, 4, 15, 71 92, 94, 99, 291, 4, 24,72, 44 15,6,20,

Willamette Park Concerts Committee Latino Network Ventura Park Concerts Committee

1, 12,12, 24,35, 7236, 38, 43, 99 20, 23, 73,

St. Johns Center for Opportunity, St. Neighborhood Association Mt.Johns Tabor/Berrydale Concerts Committee Roseway Neighborhood Association

4, 11, 75 15, 12, 20, 24, 72, 71

truyền Latin cảm với nguồn gốc dân ca) mbia, jazz) ) eatles) phụ đề tiếng Tây Ban Nha 13 hẹ Mỹ từ Philippines) ulề hay khó cưỡng) ời cử kỳ giải đầu,Muddy) ragtime)

Fernhill Summer Concerts Committee Cully Association of Neighbors Woodlawn Neighborhood Association Madison South Neighborhood Association

70, 72, 75 24, 71, 72, 75 6, 8, 75 12, 24, 72

Ventura Park Concerts Committee

20, 73, 13, 17, 19, 35, 36, 1, 8,23, 9, 12, 38, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 66, 1, 12,44, 17,78 35, 36, 43, 44, 12,9,43, 92, 94, 99, 291, 291,

ul hay khó cưỡng) gae, rock, nhạc thế giới) 14) PG -

Boise Neighborhood Association, Roseway Neighborhood Association Historic Mississippi Association PDX Latinx Pride Business

fro-Regga, funky highlife) achata)

)rock)

Halprin Landscape Conservancy Crestwood Neighborhood Association South Waterfront Community Relations

4, 24, 12, 24,44 72 4, 35, 85,

King Neighborhood Association Được bảo vệ bởi Windermere Stellar, Sellwood Riverfront Park Concerts Committee

15, 4, 6,19, 7220, 66, 75 35, 36, 43, 70, 99

Mt. Tabor/Berrydale Concert Committee Richmond Neighborhood Friends of Glenfair Park Association Dawson Park Concerts/Movies Committee

4, 4, 15, 14, 71 15 20, 25, 77, 4, 6, 24, 44

International Rose Test Garden: Willamette Park Concerts Committee Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee 100 Years of Roses Centennial Celebration

35, 36, 43, 99 15, 20, 20 ,72, 18, 63,

Reed College Neighborhood Association Foster-Powell Maplewood Neighborhood Association

10, 19,72 75, 9, 17, 1, 45

ction (Nhạc funk, soul với chút biến đổi) g ban nhạc lớn những năm 40 tới 70)

Fernhill Summer Concerts Committee Ventura Park Concerts Committee Providence Stage Band

70, 72, 75 20, 23, 73, 15, 19, 20, 66, 75

điệu thế giới, afrojazz, highlife)

Được bảoCommunity hộ bởi NewAssociation Columbia Campus Partners, Irvington North Portland Parks Concerts Mt. Scott Community Center Committee

6, 35, 8, 24 4, 75 10, 14, 19

Kerns Neighborhood Association Bridlemile Neighborhood Association Montavilla Neighborhood Association

12, 54, 19, 55, 20, 56 70, 77 51,

as Nam Phi hấp dẫn)

wing Phương) encoTây truyền ri-bê, từ Bim thống) Barbados)

13 ,uevới phụthoại, đề tiếng Tây nhạc Ban soul) Nha huyền nhạc R&B,

uba động) wingsôi Tây Phương, nhạc jazz Phi-Cuba)honky-tonk)

)) m vang)

G-13 reggae) đảo Thái Bình Dương, Tonga)

từ được nói ra)

CHI TIẾT

19, 20, 72, 77, 1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 38,

CHI TIẾT


TÁM NG BẢY • THÁNG • THÁNG TÁM BẢY• THÁNG • THÁNG TÁM BẢY• THÁNG • THÁNG TÁM BẢY•THÁNG •THÁNG THÁNG CHÍN TÁM BẢY ••THÁNG THÁNG THÁNG TÁM BẢYTÁM •• THÁNG THÁNG • THÁNG THÁNG THÁNG TÁM BẢY TÁM TÁM • CHÍN THÁNG THÁNG •• THÁNG THÁNG • TÁM BẢY TÁM THÁNG TÁM • THÁNG •• TÁM THÁNG THÁNG BẢY • THÁNG BẢY TÁM •• TÁM THÁNG THÁNG • BẢ TÁ T

Bảy Thứ Sáu, Ngày 25 Tháng Tám Thứ Bảy, Ngày 29 Tháng Bảy Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng Tám

Thứ Bảy, Ngày 26 Tháng TámHai, Ngày Thứ 21 Tháng Tám NGÀY Chủ Ngày 30 Thứ Nhật, Tư, Ngày 5 Tháng Tháng Bảy Bảy Thứ Tư, Ngày 23 Tháng Tám Chủ Nhật, Ngày 27

Thứ Năm, Tháng TámNgày 6 Tháng Bảy NGÀY Thứ Hai, Ngày 31 Tháng Bảy Thứ Ngày4Tháng 24 Thứ Năm, Tư, Ngày Thứ Sáu, Ngày21 Tháng Tháng Tám Tám Sáu, Ngày 7 Tháng Thứ Bảy Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng Thứ Năm,Ngày Ngày25 3 Tháng Tám Sáu, Thứ Tám Bảy, Ngày 5 Tháng Thứ Tám Bảy, Ngày 8 Tháng Bảy Thứ Sáu, Ngày 8 Tháng Thứ Sáu, 49Tháng Bảy, Ngày Tháng Chủ Nhật, Ngày26 Tám Tám Bảy Chủ Nhật, Ngày 6 Tháng Thứ TámHai, Ngày 10 Tháng Bảy Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Bảy Chủ Nhật, Ngày 27 Thứ Ngày Tháng Tám Thứ Hai, Tư,Tám Ngày712 Tháng Tháng Bảy Thứ Ngày 91Tháng Năm, Ngày 13 Thứ Tư, Sáu, Ngày Tháng Tám Tháng Bảy

Knott Park, Park, NE 117th và Knott Glenhaven NE 82nd and St Siskiyou St Lovejoy Fountain Park, SW 3rd and Harrison St Cathedral Park, N Edison và Pittsburg St Laurelhurst Park, SE Cesar E Chavez Blvd and Stark St FESTIVAL LATINO Warner Pacific College, Gray Lawn, SE 68th và Division St Glenhaven Park, NE 82nd and Siskiyou St Sewallcrest Park, SE 31 St and Market St Cathedral và ĐIỂM Pittsburg Berrydale Park, Park, N SEEdison 92nd and Taylor St St WASHINGTON PARK ĐỊA SUMMER FESTIVAL Rose Garden Amphitheater, 400 SW Kingston Drive Willamette Park, SWNE Macadam vàAlberta Nebraska Kʰunamokwst Park, 52nd and St St Earl Boyles Park, SE 112th và Boise St April Hill Park, SW 58th and Miles St Ventura Park, SE 113th andEStark St Laurelhurst SE Cesar Chavez McCoy Park,Park, N Fiske và Trenton St Blvd và Stark St Laurelhurst Park, SE Cesar E Chavez Blvd and Stark St ĐỊASEĐIỂM Sellwood Riverfront Park, Spokane và Oaks Pkwy Elizabeth Caruthers Park, 3508 SW Moody Ave Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Ventura Park, và St and Mt. Scott Park,SE SE113th 74th Lot, andStark Reedway St Stark St Village Square Parking SE 162nd Glenhaven Park, NE 82nd and Siskiyou St Kenton Kilpatrick Delaware WilshirePark, Park,NNE 33rd và và Skidmore St Ave Peninsula Park, 700 N Rosa Parks Way Montavilla Park, NE 83rd and Glisan St Laurelhurst Park, SE Cesar E Chavez Blvd and Stark St North Park Blocks, NW Park Ave, Everett to Flanders St Kenilworth và Ave Holgate Blvd Wilkes Park,Park, 3655SE NE34th 154th Sewallcrest Park, SE 31 St and Market St Director Park, 815 SW Park Ave Fernhill Park, 37th Ave, Ainsworth Grant Park, NENE 33rd and USnorth Grant Jackson Middle School, 10625 SWofPL 35th Ave St WASHINGTON PARK SUMMER FESTIVAL Rose Garden Amphitheater, 400 SW Kingston Drive Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy Sellwood Park, SE 7th and Bidwell St Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St April Hill Park, SW 58th and Miles St Dawson Park, Stanton và Williams Berrydale Park,N SE 92nd and Taylor StAve Laurelhurst Park, SW SE Cesar E Chavez Blvd andSt Stark St Willamette Park, Macadam và Nebraska Ventura Park, SE 113th and Stark St George Park, N SE Burr và Fessenden St St Mt. Scott Park, 74th and Reedway Wellington Park, NE 66th and Mason St

Pyatã & The Rhythm (Brazilian funk, regg Zootopia (2016) PG - Tiếng Anh, với phụ Chata Addy & Susuma (Nhạc khiêu vũ Af Passionfruit (NhạcSymphony groove điệu Phi Châu) Portland Festival Brass, Đạo d

Trolls (2016) PG (Nhạc, Tequila Highway PDX (Cumbia, rock, Latin Mosimosi Koula điệu nhảy quần đ Forest Grove High School Mariachi JT Trawick TrioPG (Bluegrass, fiddle, nhạc sw Moana (2016) Moana (2016) PG - Tiếng Tây Ban Nha, vớ O Brother, Where Artson, Thou? (2000) PG-1 Son de Cuba (Timba, merengue, cum Inka Jam (Âm nhạcHÒA và khiêu vũ ngắtVÀ quãn NGHE NHẠC X Upriver: A Film(Nhạc for the Willamette (2016n Pilon d’Azucar salsa Cuba, timba, Son de Cuba (Timba, son, merengue, cum Echoes of Yasgurs (Nhạc điển) Devin Phillips (Nhạc Jazz rock Newcổ Orleans) Rogue Bluegrass Band (Nhạc bluegrass Ghostbusters (1984) PG - Tiếng Anh, vớiâm p Sing (2016) PG - Tiếng Anh, với phụ đề tiế Kubo and the Two Strings (2016) PG Tribe Mars (Nhạc&soul, funky, R&B) Ronnie Friends (Nhạc rock Vaj nh PortlandExconde Festival Symphony, Gregory

Providence Stage Band (ÂmNHẠC nhạc của VÀ nhữngX Sing (2016) PG NGHE HÒA Jellyroll Society (Nhạc blue, nhạc jazz(Nh thờ Teresa James & The Rhythm Tramps

Dan (Nhạc Jazz) Speaker Minds (Nhạc Hip-hop, funk) TonyBalmer Starlight (Âm nhạc, hài hước, từ Sin Fantastic Mr.Trio Fox (2009) PG Chervona (Lễ hội carnival hấp dẫn của Đô Rogue A Star (2016) MoanaOne: (2016) PG - Wars TiếngStory Anh, với phụPG đề Pyatã & The Rhythm (Brazilian The Brothers Jam (Nhạc Rootsy,funk, rock regg ngẫ Sabroso (Nhạc Latin funk âm vang say mê POPgoji Soul với nhịp điệu Brazin) Portland(Nhạc Festival Symphony, Gregory Vaj Sing (2016) PG Passionfruit (Nhạc groove điệu Phi Châu) Tracy Kim Band (Gypsy,(2017) swingPG jazz, bossa Beauty and the Beast Plan B(2016) (Nhạc Americana, Cajun) Parfait Bassale Band (Jazz, reggae, pop vớ Trolls PG

Dead Poets Society (1989) PG Miss Peregrine’s Home for Peculiar Child The Jungle Book (2016)Gypsy/swing PGfiddle, JT Trawick Trio (Bluegrass, nhạc Tracy Kim Band (Nhạc jazz,swb Tiếng Anh, với phụ đề tiếng Tây Ban Nha Colectivo Jarocho de Iftin BandSon (Nhạc khiêu vũ Portland Somali) O Brother, Where Art Thou? (2000)(Nhạc PG-1d Portland Festival Symphony Strings, Đạo The Batman Movie (2017) PG -Them Tiếng La LaLego LandBeasts (2016)and PG-13 Fantastic Where to Find Pilon d’Azucar (Nhạc salsaGood Cuba, timba, Amanda Richards & The Long Whin Redray Frazier (Nhạc rocknăm dịu, 70) rock khói l ghost western, nhạc rock

Rogue Bluegrass Band (Nhạc bluegrass âm Conjunto Alegre Storks (2016) PG (Nhạc Salsa, cumbia, ba Kubo and(Nhạc the Two Strings (2016) PGchất Locarno dânthính ca Mê-xi-cô đậm 3 Leg Torso (Nhạc phòng indie chọn Providence Stage Band nhạc của những The New Iberians (Nhạc(Âm Stumptown zyde Okaidja Afroso (Âm nhạc và khiêu vũ vùn MaryBalmer FlowerTrio (Nhạc blueJazz) huyền thoại qua Dan (Nhạc POPgoji (Nhạc Soul Mỹ với nhịp điệu Braz A League of A Their Rogue One: StarOwn Wars(1992) Story PG (2016) PG The Secret Life of Pets (2016) PG Edna Vazquez (Nhạc Latin alternative POPgoji (NhạcBand Soul với nhịp điệu Brazin)t Eldon “T” Jones & N Touch (Groove jazz) All Together Now (Nhạc của ban Beauty and the Beast (2017) PG nhạc Be Beasts of the Southern Wild (2012) PG-1 The BFG (2016) PG Tracy Kim Band (Nhạc Gypsy/swing jazz, b King Louie & LaRhonda Steele (Nhạc Ken DeRouchie Band (Nhạc blue đượcsou đề

Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng Thứ Sáu, Năm,Ngày Ngày14 10Tháng Tám Bảy Tháng Tám

Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Montavilla Park, NE 83rd and Glisan St Woodlawn Park, NE 13th and Dekum St Glenhaven Park, NE 82nd và Siskiyou St

Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy, Ngày 15 Tháng Tám Bảy Sáu, Ngày 11 Tháng Thứ

Lovejoy Fountain Park,Park SW 3rd and Harrison St Director DickinsonPark, Park,815 SWSW 55th và Ave Alfred Ct

Chủ Nhật, Ngày 16 Tháng Bảy

Denorval Unthank Park, 510 N Shaver St Overlook Park, 1599 N Fremont St

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Bảy

King School Park, NE 6th and Humboldt St Sellwood Riverfront Park, SE Spokane và Oaks Pkwy

Thứ NgàyNgày 18 Tháng ChủBa, Nhật, 13 Bảy Tháng Tám Thứ Tư, Ngày 19 Tháng Bảy Thứ Hai, Ngày 14 Tháng Tám

Mt. Tabor Park, SE 69th và Taylor St Glenfair Park, NE 154th and Davis St Dawson Park, N Stanton và Williams Ave

Espacio Flamenco (Nhạc,reggae điệu nhảy The Seventh Seal (Nhạc vùngflame Ca-r

Willamette Park,SESW Macadam và Nebraska St Berrydale Park, 92nd and Taylor St

Melao de Cuba Salsa Orchestra (Nhạc (Sw Cu Pete Krebs and His Portland Playboys

Tám

Thứ Năm, Ngày 20 Tháng Thứ Tư,Bảy Ngày 16 Tháng Tám

Thứ Sáu, Ngày 21 Tháng Bảy Thứ Năm, Ngày 17 Tháng Tám Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Bảy

Reed SE 32nd Essex College, Park, SE back 79th lawn, and Center St và Steele St Fernhill Park, NE 37th Ave, north of Ainsworth St Ventura Park, SE 113th and Stark St Irving 7th vàand Fremont St St McCoyPark, Park,NE N Fiske Trenton Oregon Park, NESW 30th and St St Hamilton Park, 45th vàOregon Hamilton

The Princess Bride (1987) PG La La Land (2016) PG-13 King Louie & LaRhonda A Juan Gabriel Tribute Steele (Nhạc sou

Hidden (2016) El Libro Figures de la Vida (ThePG Book of Life) (201 Tiếng Tây Ban Nha, với phụ đề tiếng Anh Oleada (Cumbia psicodelica, chichi, dub,

Orquestra Pacifico Tropical(2016) (NhạcPG cumbia Kubo and the Two Strings

The Eagle Huntress (2016) G Duo - Tiếng Anh, Curtis Salgado & Alan Hager (Nhạc blu

Passionfruit (Nhạc groove Phi Châu) Eldon “T” Jones &N Touchđiệu (Groove jazz) Finding (2016) Big HeroDory 6 (2014) PGPG

Farnell Newton & The Othership Connec Cedro Willie (Nhạc roots hài hòa) AJAM: (+) A Girl (Nhạc Jazz) Wamba (Nhạc Châu Phi đương đại, nhịp đ La La Land (2016) PG-13

Kings and Vagabonds (Nhạc funk, đ r Mosimosi Koula (Nhạc, điệu Rock, nhảy quần Raiders (2016) of the Lost Moana PG Ark (1981) PG

Lauren “Lo” Steele (Nhạc soul âm vang, t


gae, rock, nhạc thế giới) đề tiếng Tây Ban Nha fro-Regga, funky highlife) ) diễn âm nhạc Gregory Vajda

n fusion) đảo Thái Bình Dương, Tonga)

wing Tây Phương) ới phụ đề tiếng Anh 13 mbia, Latin jazz) ng với Andean XEM PHIMflare) 6) NR jazz Phi-Cuba) nhạc mbia, Latin jazz)

m vang) phụ đề tiếng Tây Ban Nha ếng Tây Ban Nha

Parkrose Association of Neighbors, Roseway Heights Neighborhood Association East Portland Rovers Halprin Landscape Conservancy Portland Festival Symphony

23, 77 1, 8,73, 9, 12, 12, 24, 72 13, 17, 19, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 66, 92, 94, 99, 291, 4, 16 15, 19, 20, 66, 75

Warner Pacific College, Latino Network Mt. Tabor Neighborhood Association Richmond Neighborhood Association

4 12, 24, 72 4, 14, 15

Freshwaters Illustrated, Willamette Riverkeeper, Mt. Tabor/Berrydale Concerts ĐỐI TÁCCommittee nhằm phối hợp vớiTest Willamette River Festival International Rose Garden: 100 Years Centennial Celebration Được bảo of vệ Roses bởi National University of Natural Medicine (NUNM), Concerts Powellhurst Gilbert Neighborhood Cully Association ofWillamette Neighbors ParkAssociations, Committee East Portland Rovers Maplewood Neighborhood Association

hẹ Mỹ từ Philippines) Ventura ParkOverture Concerts Committee jda: Rough and Ready – An American NewOutdoor Columbia Campus Partners gXEM ban nhạc lớn những năm 40 tới 70) Providence Stage Band TÁC PHIM ời kỳ đầu, ragtime) hạc blue thấm tâm hồn) Sellwood Riverfront ĐỐI Park Concerts Committee South Waterfront Community Relations Được bảo vệ bởi Vacasa, Được bảo vệ bởi University of Western States, natra tới những năm 80) Centennial Community Association, ông Âu) Fernhill Concerts Committee Mt. ScottSummer Community Center Ventura Park Concerts Committee Rosewood Initiative, East Portland Rovers G-13 ề tiếng Tây Ban Nha gae, rock, nhạc thế giới) Roseway Neighborhood Association ẫu hứng) Beaumont Wilshire Association, ê) North Portland ParksNeighborhood Concerts Committee jda: Rough and Ready – An American Outdoor Overture Association Alameda Neighborhood ) Montavilla Neighborhood Association a nova) Pearl District Neighborhood Association, ới âm điệu Tây Phi) North Park Blocks Consortium Creston Kenilworth Neighborhood Association Wilkes Community Group, East Portland Rovers dren (2016) PG-13 wing Phương) bossaTây nova) Richmond Neighborhood Association dân ca Me-xi-cô và Châu Phi truyền thống) Được Director 13 bảoPark vệ bởi Concordia Neighborhood o diễn âm nhạc Gregory Vajda Portland Festival Symphony Markham Neighborhood Association Association, Fernhill Summer Concerts Committee g Anh, với phụ đề tiếng Tây Ban Nha m (2016) PG-13 International Rose Test Garden: nhạc jazz Phi-Cuba) iles (Nhạc dân ca hiện đại, 100 Years of Roses Centennial Celebration lửa, nhạc soul) Sellwood Riverfront Park Concerts League, Committee Moreland Improvement Sellwood Moreland Business Association m vang) achata) Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee Maplewood Neighborhood Association tngroove) Dawson Park Concerts/Movies Committee lọc) Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

4, 15,11, 20,16 72, CHUYẾN 18, 20, 63,

CHI TIẾT

1, 12, 24, 71,35, 72,36, 7538, 43, 99 20, 25, 73 1, 45 20, 23, 73, 15, 19,44, 20,75, 66,85 75 4, 35, 15, 19, 20, 66, 75 CHUYẾN 35,9,36, 70, 1, 12,43, 17, 35,99 36, 43, 44, 291, 70, 72, 75 20, 10, 23, 14, 73, 19

CHI TIẾT

12, 24, 72 4, 17,35, 24,75, 70, 75 4, 44, 72, 75 19, 20, 72, 77, 4, 9, 12, 15,8,19, 20, 16, 66, 17, 75 20, 35, 43, 44, 54, 56, 77, 291, 9, 21, 879, 10, 12, 14, 15, 1, 10, 4,23, 6,17 8, 17, 19, 30, 35, 36, 38, 39, 43, 4, 14, 44, 45,15 51, 54, 55, 56, 58, 66, 68, 72, 92, 70, 75 24, 94, 70, 96, 75, 99, 77 291, 12, 34, 43, 44, 64, 94 18, 20, 63, 35, 36, 43, 70, 99 35, 36, 43, 70, 99 4, 15, 71 1, 45 4, 24,72, 44 15,6,20,

geco) ban nhạc lớn những năm 40 tới 70) ng Tây Phi/thế giới) a tiếng ghi-ta) zin) G-13

Providence Park StageConcerts Band Committee Willamette Ventura Park Concerts Committee

15,12, 19,35, 20,36, 66,38, 7543, 99 1, 20, 23, 73, Amelie Marian, Hasson Company Realtors

St. Johns Center for Opportunity, Mt. Scott Community Center St. Johns Neighborhood Association Roseway Neighborhood Association

4, 11, 10, 14,75 19 12, 24, 71

truyền cảm với nguồn gốc dân ca) ) eatles) 13

Fernhill Summer Concerts Committee Montavilla Neighborhood Association Woodlawn Neighborhood Association Madison South Neighborhood Association

bossa nova) ulề hay khóMuddy) cưỡng) cử giải

Halprin Landscape Conservancy Director Park Crestwood Neighborhood Association

Buds Expert Tree Care J.R. Meyer, Country Financial Fire on the Mountain Buffalo Wings Flying Pie Pizzeria

70, 72, 75 Macadam Market & NASE Company LLC 19, 20, 72, 77,Mark Charlesworth Real Estate Team, Keller Williams Realty 6, 8, 75 McMenamins Kennedy School 12, 24, 72 Moreland Veterinary Hospital Mr.12, Plywood 1, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 1, 9, 12, 17, 19, 35, Tabor 17,8,19, 30, 13, 35,Mt. 36, 38,Neighborhood 39, 36, 43, Association 38, 45, 43, 51, 44, 54, 45,Ramsay 54, 56, 55, 56, Real58, Estate Team 44, 55, 66, 12, 43, 44, 78Remembering 68, 92, 92, 94, 94, 99, 96, 291,99, 291, Kathy Schuman Stahancyk, Kent, and Hook P.C.

ul hay khó cưỡng)

Swift and Union

Boise Neighborhood Association, Historic Mississippi PDX Latinx Pride Business Association

4, 24, 44 4, 35, 85,

King Neighborhood Association Được bảo vệ bởi Windermere Stellar, Sellwood Riverfront Park Concerts Committee

4, 6, 72 35, 36, 43, 70, 99

,uevới phụthoại, đề tiếng Tây nhạc Ban soul) Nha huyền nhạc R&B,

Mt. Tabor/Berrydale Concert Committee Friends of Glenfair Park Dawson Park Concerts/Movies Committee

4, 15, 71 20, 25, 77, 4, 6, 24, 44

uba động) wingsôi Tây Phương, honky-tonk)

Willamette Park Concerts Committee Mt. Tabor/Berrydale Concerts Committee

35, 43, 99Flying Pie Pizzeria 15, 36, 20 ,72,

14) PG rock)

as Nam Phi hấp dẫn)

enco truyền ri-bê, từ Bim thống) Barbados)

))

ction (Nhạc funk, soul với chút biến đổi)

điệu thế giới, afrojazz, highlife)

reggae) đảo Thái Bình Dương, Tonga)

từ được nói ra)

Tabor Tavern Tom Dwyer Automotive Services, INC The Portland Bottle Shop

Amelie Marian, Hasson Company Realtors Buds Expert Tree Care J.R. Meyer, Country Financial Fire on the Mountain Buffalo Wings Macadam Market & NASE Company LLC

Reed College Neighborhood Association Foster-Powell

10, 19,72 75, 9, 17,

Fernhill Summer Concerts Committee Ventura Park Concerts Committee

70, 72, 75 20, 23, 73,

Được bảoCommunity hộ bởi NewAssociation Columbia Campus Partners, Irvington North Portland Parks Concerts Committee

6, 35, 8, 24 4, 75

Mark Charlesworth Real Estate Team, Keller Williams Realty McMenamins Kennedy School Moreland Veterinary Hospital Mr. Plywood Mt. Tabor Neighborhood Association Ramsay Real Estate Team Remembering Kathy Schuman Stahancyk, Kent, and Hook P.C. Swift and Union Tabor Tavern

Kerns Neighborhood Association Bridlemile Neighborhood Association

Tom Dwyer Automotive Services, INC

12, 54, 19, 55, 20, 56 70,The 77Portland Bottle Shop 51, 1, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 35, 36, 38,


BẢN DANH MỤC NÀY ĐƯỢC IN TRÊN GIẤY TÁI CHẾ. Xin vui lòng tái chế hoặc chuyển bản danh mục này đến bạn của bạn. Họ có thể sẽ cám ơn bạn vì điều này!

PORTLANDPARKS.ORG ỦY VIÊN AMANDA FRITZ DIRECTOR MIKE ABBATÉ

Summer Free For All 2017 - Vietnamese  

Over 400 FREE summer events in Portland Parks!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you