Page 1

oktober 2018

BRIO4YOU

portimagazine


2

BRIO4YOU

14 5

8 PortiMagazine BRIO4YOU is een magazine van Portima

EVEN VOORSTELLEN 4 Jan Peeters, nieuwe Afgevaardigd Bestuurder BRIO4YOU

Verantwoordelijke uitgever: 

Claude Rapoport

5 BRIO Analytics, in één oogopslag een volledig overzicht

Coördinatie: 

van uw portefeuille!

Valérie Dechamps

8 Interview: BRIO4YOU, wat het best past

Realisatie: 

WETGEVING

www.mindsetting.be

14 GDPR

Heeft u vragen of opmerkingen over een artikel

17 Maak handig gebruik van de nieuwe klantenfiches

in verband met onze diensten?

18 Volg voortaan de risico-evolutie van uw portefeuille op!

Bel dan onze Infoline op het nummer

MYBROKER

02/661.44.64. U kan dit magazine ook bekijken en downloaden via onze website: www.brio4you.be

20 MyBroker: nieuwigheden op de planning 22 Grote MyBroker-wedstrijd! BRIO4YOU 25 BRIO4YOU V15.5: de belangrijkste nieuwigheden 26 Tips & Tricks

18


3

20

Edito Beste makelaar,

22

“U heeft door de jaren heen, en

De afgelopen 10 jaar hebben we hard

door alle evenementen heen, met

gewerkt om ervoor te zorgen dat het

uw klanten een relatie opgebouwd

makelaarskanaal het distributiekanaal

en beetje bij beetje vertrouwen

bij uitstek is en blijft voor de

gecreëerd.

consumenten en de maatschappijen.

Uw klant weet dat hij u kan bellen

Het Brokers Contact Center is

als er een onverwacht of moeilijk

bijzonder toegewijd en biedt u altijd

probleem ontstaat. Hij zal bij u hulp

de best mogelijke service. En om

kunnen vragen en uw klant weet dat

ervoor te zorgen dat u steeds een

hij bij u de beschikbaarheid en het

lengte voorsprong bewaart, hebben

professionalisme zal vinden die hij

we doorheen de jaren belangrijke

nodig heeft.

innovaties ontwikkeld: PaperLess Workflow, MyBroker, PortiSign on

Op dezelfde manier wil Portima

Mobile en nu BRIO Analytics.

erin slagen om zo’n relatie met u op te bouwen. Portima moet

Ik geef met vertrouwen de fakkel door

dezelfde vertrouwensband met de

aan Jan Peeters die op 11 oktober de

makelaarswereld creëren.”

leiding van Portima overneemt. U kan uiteraard op het Portima-team blijven

Dit vertelde ik in november 2008

rekenen.

tijdens de eerste MOVIE4YOU bij de aankondiging van het BRIO4YOU-

Veel leesplezier,

gamma met BRIOstartup en BRIOclassic.

Claude Rapoport Afgevaardigd Bestuurder


EVEN VOORSTELLEN

BRIO4YOU

4

Jan Peeters

Nieuwe Afgevaardigd Bestuurder

Jan Peeters volgt op 11 oktober Claude Rapoport op als Afgevaardigd Bestuurder van Portima. We stellen hem kort aan u voor. Voor we over uw professioneel parcours praten, kan u ons wat meer vertellen over uzelf ?

Hoe ziet uw loopbaan tot nu eruit?

Bent u zelf verzekerd bij een makelaar? Wat is volgens u de meerwaarde van een makelaar?

Ik ben Handelsingenieur van opleiding en startte mijn carrière bij Andersen

Ja, absoluut. De meerwaarde

Consulting (later Accenture) in

ligt volgens mij in zijn neutrale

1998. De voorbije drie jaar leidde ik

en adviserende rol, zowel bij

Avanade Belgium, een ICT-bedrijf dat

het voorstellen van bepaalde

digitale oplossingen bouwt op basis

verzekeringen als bij het bemiddelen

van Microsoft technologie. Avanade

bij bijvoorbeeld schadegevallen.

Hoe denkt u over digitalisering in de makelaarswereld? Dit is een opportuniteit en zeker geen bedreiging. Digitale tools zorgen ervoor dat makelaars op een andere manier kunnen communiceren met hun klanten en dat ze op eenvoudige manier de frequentie van communicatie kunnen verhogen. De adviserende rol van de makelaar kan zo centraal geplaatst worden. Bovendien kunnen makelaars op deze manier voldoen aan de veranderende Ik ben getrouwd met Sofie en heb

heeft trouwens meerdere Belgische

verwachtingen van consumenten.

twee dochters, Hélène (13) en

verzekeraars als klant.

Portima heeft hierin een belangrijke

Léonie (10). Samen wonen we in Sint-Genesius-Rode. Motorrijden is mijn grootste passie. Voor de

faciliterende rol.

U heeft dus ervaring met de verzekeringssector?

langere ritten gebruik ik mijn

U bent bij Portima sinds begin september. Hoe zagen de voorbije weken eruit?

Triumph. Ook in Brussel doe ik zo

Ja, dat klopt. Doorheen mijn

veel mogelijk verplaatsingen met

carrière heb ik vele projecten

mijn Vespa. Ik reis ook graag en

uitgevoerd bij verschillende

Ik heb veel makelaars bezocht om te

dan probeer ik telkens de cultuur

verzekeringsmaatschappijen, zodat ik

luisteren en te begrijpen met welke

en lokale bevolking te leren

alle aspecten van de sector heb leren

uitdagingen zij te maken hebben en

kennen.

kennen.

wat ze verwachten van Portima.


B R I O A N A LY T I C S

BRIO4YOU

5

BRIO Analytics, in ĂŠĂŠn oogopslag een volledig overzicht van uw portefeuille!

In oktober 2017 integreerden we het prototype van BRIO Analytics in BRIO4YOU. Nu, een jaar later, is de tool volledig operationeel en verwachten we al een nieuwe versie! BRIO Analytics bestaat uit een tiental dashboards die u in staat stellen eenvoudig gegevens te analyseren en snel zakelijke beslissingen te nemen.


B R I O A N A LY T I C S

BRIO4YOU

6

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN! De mogelijkheden van BRIO Analytics zijn eindeloos: van pure

EEN ZEER DYNAMISCHE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL…

analyse tot handige marketing! We zetten enkele interessante elementen op een rijtje:

Als vertrekpunt krijgt u op het startscherm van BRIO Analytics een

1) Een duidelijk overzicht van uw portefeuille krijgen:

overzicht van een aantal standaard

U ziet op één enkel scherm het aantal klanten, polissen,

dashboards. Dit zijn interactieve,

commissies… dat u momenteel in uw portefeuille heeft.

flexibele en overzichtelijke grafieken die u met filters kan verfijnen. Voor specifieke doelgroepen verzamelt u

2) De evolutie van uw portefeuille opvolgen:

zo snel relevante informatie om goed

Voor een zelf gekozen periode krijgt u eenvoudig een

onderbouwde beslissingen te kunnen

samenvatting van het aantal nieuwe klanten, nieuwe

nemen.

contracten, uw extra commissies... Zo kan u opvolgen of uw portefeuille gezond is.

3) De kwaliteit van uw gegevens in BRIO4YOU controleren:

…DOELGERICHT EN EFFICIËNT… De verschillende dashboards worden

U krijgt makkelijk een lijst van alle verzekeringsnemers

opgebouwd met informatie uit vijf

van wie bijvoorbeeld het telefoonnummer of e-mailadres

contexten: verzekeringsnemers,

ontbreekt of van al uw klanten die nog geen toegang hebben

polissen, premies, commissies en

tot MyBroker.

schadegevallen. Even doorklikken, segmenteren per maatschappij, per regio, per leeftijdscategorie... en u

4) Een detailoverzicht van een verzekeringsnemer verkrijgen:

weet perfect waar er nog potentieel

Geef de naam van een bepaalde verzekeringsnemer in en

ligt! Zo kan u gericht commerciële

BRIO Analytics toont u onmiddellijk alle belangrijke cijfers.

acties ondernemen en het volledige potentieel van uw klantenbestand benutten.

5) Verborgen potentieel blootleggen: Filter in BRIO Analytics eenvoudig op afwezige waarborgen en krijg een interessante selectie die als basis kan dienen

… DIE U HEEL WAT KOSTBARE TIJD BESPAART!

voor verdere prospectie. Gegevens analyseren is vaak tijdrovend. In BRIO Analytics 6) Niet voldoende? Via ‘analyse op aanvraag’ kan u zelf ook nog heel wat andere selecties snel en efficiënt uitvoeren.

volstaan echter enkele klikken om overzichtelijke dashboards te creëren. Doordat u zelf geen ingewikkelde selecties meer moet bedenken, bespaart u ook heel wat tijd!


7

Tot slot zal het ook mogelijk worden uw portefeuille in te delen op basis van de Boston Consulting Group-matrix (BCGmatrix) die uw klanten indeelt in vier categorieën aan de hand van twee factoren. We kijken enerzijds naar het relatieve marktaandeel dat een bepaalde klant heeft ten opzichte van het gemiddelde in uw portefeuille (hierbij houden we rekening met het aantal contracten, de grootte van de commissies, het aantal schadegevallen en het aantal activiteiten). Anderzijds kijken we naar het groeipotentieel van deze klant. Zo komt u eenvoudig te weten welke uw topklanten zijn. Deze matrix kan een hulpmiddel

EN DIT IS NOG MAAR EEN BEGIN!

zijn bij het uitdenken van uw strategie.

Dit najaar verwachten we een nieuwe versie van BRIO Analytics. We zetten de grootste nieuwigheden op een rijtje:

➔ We voegen bijkomende grafieken toe gebaseerd op onderagent, commercieel afgevaardigde, beheerder, klasse en portefeuille. Makelaars die deze parameters in BRIO4YOU gebruiken, zullen hun data zo nog

GEÏNTERESSEERD?

preciezer kunnen analyseren.

Bestel BRIO Analytics voor de zeer aantrekkelijke prijs

Daarnaast zal het mogelijk worden om statistieken op te maken voor de

van 15 € excl. btw (18,15 €

in BRIO4YOU gedefinieerde groepen. Zo kan u bijvoorbeeld alle cijfers

incl. btw) per maand op BEN

van de groep ‘familie’ analyseren. Aangezien heel wat verzekeringen

(http://ben.portima.be)

ingeschreven staan op naam van 1 gezinslid zal dit een vollediger beeld

> tabblad ‘Zelfbeheer’

geven. Gegevens zullen zo ook geanalyseerd kunnen worden voor een

> ‘BRIO Analytics’.

groep die verbonden is met een onderneming.


INTERVIEW

BRIO4YOU

8

BRIO4YOU,

wat het best past.

Met BRIO4YOU kiest u voor het beheerpakket dat het beste bij u past. Er is immers altijd een pakket dat overeenstemt met uw behoeften, ongeacht de grootte van uw kantoor. We gingen langs bij 3 verschillende kantoren om te horen hoe hun BRIO4YOU-versie ervoor zorgt dat ze tijd en productiviteit winnen. Er kwamen heel wat onderwerpen aan bod.

VANDAELE VERZEKERINGEN

LIVE-IN SPRL

MEDIÙS

Anneleen Vandaele

Laurent Choda

Filip Vaes

Verantwoordelijke 1 gebruiker BRIOclassic sinds 2015 (voordien eigen beheerpakket)

Verantwoordelijke 3 gebruikers BRIO sinds 2007 (voordien Omnium)

Verantwoordelijke Fleet en ICT 40-tal gebruikers BRIOplus sinds 2010 (voordien SPECTRUMplus)

“Ik vind BRIOclassic meer dan zijn geld waard! Doordat ik veel tijd en geld uitspaar, kan ik blijven groeien!”

“Werken zonder BRIO? Onmogelijk! Of ik moet 2 à 3 personen aannemen om te doen wat met BRIO automatisch kan en dan is mijn zaak niet meer winstgevend.”

“Door de uitgebreide mogelijkheden van BRIOplus optimaal te gebruiken kan je met een minimum aan inbreng van gegevens een maximum aan resultaat behalen.”


9

Waarom BRIO4YOU? "Met Portima beschikken we over een partner die met de behoeften van de makelaar meedenkt en een duidelijke toekomstvisie heeft."

Filip Vaes verklaart de keuze van Mediùs voor BRIOplus: “We zijn ervan overtuigd dat er een performant

Filip Vaes GEBRUIKSGEMAK EN TIJDWINST ZORGEN VOOR GROEI

PERFORMANT GEMEENSCHAPPELIJK PLATFORM

gemeenschappelijk platform dient

WERKEN MET EEN GERUST HART

te bestaan voor alle makelaars en maatschappijen. De partij die destijds – en in onze ogen ook nu nog – het sterkste in de markt stond, was

Elf jaar geleden kocht Laurent Choda

Portima.”

Anneleen Vandaele nam in 2015

een kantoor over. Op aanraden van

de zaak van haar ouders over en

een van zijn collega-makelaars, koos

Voor Mediùs is het grote voordeel van

koos onmiddellijk voor de digitale

hij onmiddellijk voor BRIO.

BRIOplus duidelijk: “Een vraag van

weg. Haar ouders werkten nog met

een klant (nieuwe polis of bijvoegsel)

een zelfgeschreven pakket, maar

Naast heel wat handige

kan in 1 keer van a tot z afgehandeld

deze manier van werken werd

functionaliteiten beschikt BRIO

worden, tot en met het boeken van de

onhoudbaar en dus bekeek ze haar

volgens Laurent Choda ook over een

premie. En dit zonder de tussenkomst

opties: “BRIOclassic was helemaal

zeer belangrijke meerwaarde: dankzij

van de verzekeraar en zelfs volledig

wat ik wou: volledig AssurMiFID-

BRIO kan hij in alle sereniteit werken.

papierloos.”

compliant, gebruiksvriendelijk

Hij werkt niet enkel waar en wanneer

en heel professioneel dankzij de

hij wil, hij kan er ook gerust van zijn

Het in één keer afhandelen van

klantenzone!”

dat hij in regel is met de wetgeving.

dossiers is een strategie die goed

“Met BRIO hoef ik me geen zorgen te

werkt voor Mediùs. “Doordat de

Of ze nog zonder BRIO4YOU kan/

maken over de GDPR als ik mijn pc

dossiers in één keer behandeld

wil? “Nee! Ik vind BRIOclassic

verlies. Klanten verwittigen is in dat

worden, moeten onze medewerkers

meer dan zijn geld waard! Ik maak

geval niet nodig, hun gegevens staan

zich niet telkens opnieuw inwerken.

gewoon de vergelijking van een

immers niet op mijn pc.”

Daarnaast wordt de foutenmarge quasi

kleine meerkost voor informatica

herleid tot nul! Door gebruik te maken

of een extra personeelslid en dan

Ook hij kan niet meer zonder BRIO:

van de vele automatische functies van

is de keuze voor mij snel gemaakt.

“Werken zonder BRIO is onmogelijk!

BRIOplus in combinatie met de AS/

Het gebruiksgemak en vooral de

Anders moet ik 2 à 3 personen

Web-modules van de maatschappijen

tijdwinst zijn super! Ik heb drie

aannemen om te doen wat met BRIO

wordt het manuele invulwerk immers

kleine kinderen en mijn man is

automatisch kan, en dan is mijn zaak

drastisch beperkt. En ook het

net als ik zelfstandige; het is voor

niet meer winstgevend.”

schadebeheer loopt veel sneller en

ons zó belangrijk om tijd efficiënt te gebruiken. Doordat ik veel werk en tijd uitspaar, kan ik trouwens blijven groeien!”

efficiënter.”


INTERVIEW

BRIO4YOU

10

Functionaliteiten in de kijker Naast de uitgebreide mogelijkheden van BRIOplus, hecht Mediùs ook

EFFICIËNTIE BOVEN ALLES VOOR KLANT EN MAKELAAR

belang aan Portima als partner: “Met

Nieuwe technologieën gebruiken is van kapitaal belang voor Laurent Choda aangezien hij

Portima beschikken we over een

Als we Laurent Choda horen

zo kostbare tijd wint. Hij hoopt

partner die met de behoeften van de

vertellen, is het snel duidelijk: hij

dan ook dat de maatschappijen

makelaar meedenkt en een duidelijke

zoekt efficiëntie boven alles, voor

de MSB (schadeberichten),

toekomstvisie heeft.”

hem en zijn klanten. Hij wil een

MPB (productieberichten) en

snelle en kwaliteitsvolle service

antwoordrecords met bijlage

bieden en daarvoor kan hij rekenen

maximaal zullen ontwikkelen.

op BRIO en MyBroker.

Dankzij de MSB/MPB optimaliseert

MAXIMALE WINST Anneleen Vandaele probeert

hij immers zijn tijdinvulling. Hij

alle functionaliteiten maximaal

Hij geeft een praktisch voorbeeld:

werkt wanneer hij wil, zonder

te benutten. Ze zorgt er onder

"Neem nu een schadeaangifte die via

enige belemmering. Ook de

andere voor dat alle activiteiten

MyBroker binnenkomt. Alle gegevens

bijlagen bij antwoordrecords

worden geregistreerd in het

van het schadegeval die door de

zijn handig, hij kan ze immers

activiteitenrapport en ze maakte

klant werden ingegeven, worden

makkelijk ter beschikking stellen

heel wat standaardbrieven via de

onmiddellijk geïntegreerd in BRIO.

in MyBroker voor raadpleging of

briefwisselingsmodule: “Hierin heb ik

Ik maak een MSB (schadebericht) en

ondertekening door de klant.

eerst wel wat tijd moeten investeren,

twee uur later stuur ik mijn klant via

maar nu haal ik de winst er dubbel en

MyBroker zijn ontvangstbericht. En

Naast de MSB/MPB zijn er nog

dik uit!”

dat is alles! Mijn klant is tevreden

andere functionaliteiten die

en ik heb maar vijf minuutjes

ervoor zorgen dat het kantoor

nodig gehad om zijn dossier te

Live-In de kwaliteit van zijn

behandelen.”

dienstverlening kan verbeteren. Laurent Choda denkt dan onder andere aan de geïntegreerde telefonie of bijvoorbeeld BRIO Analytics. “De geïntegreerde telefonie is geniaal want ze zorgt

"Mijn klant is tevreden en ik heb maar 5 minuutjes tijd nodig gehad om zijn dossier te behandelen!" Laurent Choda

ervoor dat we een inbellende klant onmiddellijk kunnen identificeren en persoonlijk aanspreken. Ook om onze klanten zelf te bellen, is het heel handig.”


11

SNEL EN MOBIEL

Ook BRIO Analytics intrigeert

Filip Vaes vat de toegevoegde waarde

hem. Hij gebruikt deze nieuwe

van de uitgebreide mogelijkheden

functionaliteit nog niet actief,

van BRIOplus mooi samen: “Door de

Aangezien het papieren archief van

maar was wel een van de eersten

mogelijkheden optimaal te gebruiken

zijn voorganger verloren ging in een

om zich te abonneren. De tool

kan je met een minimum aan inbreng

overstroomde kelder, begon Laurent

zorgt er immers voor dat hij

van gegevens een maximum aan

Choda onmiddellijk papierloos te

snel een overzicht heeft van zijn

resultaat behalen.”

werken.

portefeuille: aantal nieuwe klanten, aantal polissen, enz. Op termijn zou hij BRIO Analytics willen gebruiken als marketingtool en om de kwaliteit van zijn databank te verbeteren. (Meer informatie over BRIO Analytics vindt u op pagina 5.)

MINIMUM AAN INBRENG VOOR MAXIMUM AAN RESULTAAT

Papierarm werken voor meer efficiëntie TIJDWINST De tijdwinst die Anneleen Vandaele boekt, komt grotendeels

"Ik besefte snel dat het absoluut niet nodig is om papieren dossiers te hebben. Ik heb immers nooit anders gekend. Dankzij papierloos werken worden kasten overbodig, maar het grote voordeel voor mij is de snelheid waarmee ik toegang heb tot mijn dossiers en de mobiliteit die ermee samengaat.”

BEWUST NAAR PAPIERLOOS WERKEN

Voor Mediùs springen er 2

door haar papierarme werkwijze.

BRIOplus-functionaliteiten uit:

“Ik had het geluk dat het kantoor

Bij de overstap naar BRIOplus koos

“Als zelf innende makelaar is de

dat ik overnam niet zo groot

ook Mediùs onmiddellijk voor

volledige boekhoudmodule van

was, het was dus doenbaar om

digitalisering. “We hebben hier

BRIOplus onmisbaar. We beheren

over te stappen naar een digitale

bewust voor gekozen. De overstap

alle boekhoudkundige zaken

portefeuille. Het verleden behoud

naar een nieuw beheerpakket vereist

(kwijtingen, termijnrekeningen,

ik in papieren archieven, maar

sowieso bepaalde inspanningen van

voorbereiden van de jaarrekening,

alle nieuwe toevoegingen worden

de medewerkers. Door de PaperLess

...) via deze module. Daarnaast zijn

ingescand en de dossiers van

Workflow (PLWplus) gelijktijdig

ook de verbonden documenten een

nieuwe klanten zijn volledig

te introduceren en onmiddellijk

belangrijk pluspunt van BRIOplus.

digitaal.”

optimaal te benutten, werd dit als heel natuurlijk ervaren. Achteraf

Ze zorgen er onder andere voor dat we op elk moment toegang hebben

Ze is er dan ook van overtuigd

beschouwd is dit voor ons ook de

tot de meest geactualiseerde versie

dat je als makelaar mee moet zijn

juiste keuze gebleken: hierdoor

van een polis. We hoeven dus niet

met het digitale verhaal. “Ik weet

hebben we heel snel de overstap

alle gegevens in te geven, wat ons

niet hoe lang mijn ouders hun

kunnen maken van veel papier naar

tijdwinst oplevert.”

zaak nog overleefd zou hebben

papierloos. Alle particuliere dossiers

zonder een aan de digitalisering

zijn intussen verhuisd naar het

aangepast beheerpakket.”

archief. Enkel specifieke, complexe bedrijfspolissen staan hier nog in de kasten.”


INTERVIEW

BRIO4YOU

12

MyBroker, de app voor de moderne makelaar 100% FAN VAN MYBROKER Vandaele Verzekeringen maakt ook ten volle gebruik van de MyBrokerklantenzone. “Ik ben echt 100% fan van MyBroker. De klantenzone toont dat je mee bent als makelaar. Ik ben

voor open, zelfs ouderen. Mijn opa

Momenteel heeft 25% van mijn

is 89 en ook hij is er mee weg! Als

klanten toegang tot MyBroker. Ook

hij het kan, dan kan iedereen het!”

de elektronische handtekening

Bij zeventigplussers vraagt ze bij de

gebruik ik zo veel mogelijk, zowel

ondertekening van de klantenfiche

op kantoor via de eID als via

ook regelmatig om één van de

MyBroker met PortiSign on Mobile.”

kinderen een mandaat te verlenen voor het raadplegen van hun dossier

Terughoudende klanten komt

via MyBroker. “Dit geeft mijn oudere

hij niet tegen: “Ik ondervind

klanten en hun kinderen vertrouwen

geen enkele moeilijkheid bij het

dat hun dossier in goede handen is.”

overtuigen van mijn klanten om

VLOT ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN ZONDER VRAGEN

ervan overtuigd dat zonder MyBroker,

via MyBroker te communiceren. Voorwaarde is wel dat de installatie vlot verloopt, anders geven ze het op.” Wat betreft de digitale handtekening hebben de klanten

dus met de werkwijze van vroeger,

Laurent Choda gelooft heel sterk in

tegenwoordig al de gewoonte om

ik een extra personeelslid zou nodig

MyBroker. MyBroker en de digitale

hun banktransacties elektronisch

hebben, alleen al om alle stukken

handtekening promoten, hoort dan

te ondertekenen, vertelt hij.

getekend te krijgen.” Vroeger zorgde

ook bij zijn dagtaak: “Van zodra ik

Zijn klanten tekenen dus vlot

dit voor heel wat administratieve

moet tussenkomen in een dossier stel

elektronisch, en dit zonder zich

rompslomp en opvolging, maar dankzij

ik mijn klanten voor om MyBroker te

vragen te stellen.

PortiSign on Mobile is dit kinderspel.

activeren; en dit bij een nieuwe zaak,

“Met de MyBroker-app is het nu

een bijvoegsel of een schadegeval.

gemakkelijk, het volstaat immers de

Als ik dan op bezoek ga, installeer

ondertekening via smartphone aan

ik MyBroker op hun smartphone.

te vragen!” Voor belangrijke zaken blijft persoonlijk contact uiteraard noodzakelijk. “Maar voor kleine bijvoegsels hoeven we geen tijd te verliezen, mijn klanten niet en ik niet.” Ze geeft elke nieuwe klant systematisch toegang tot MyBroker. Hierbij verkiest ze de persoonlijke aanpak boven de massa-activatie. “Ik installeer de app, registreer de klant en doorloop de app samen met hem. Een eerste keer ondertekenen, doen we ook samen.” Ze merkt weinig tot geen terughoudendheid bij haar klanten. “De meeste klanten staan er

"Het grote voordeel? De snelheid waarmee ik toegang heb tot mijn dossiers!" Laurent Choda


!

"De klantenzone toont dat je mee bent als makelaar."

Goed om weten: Portima erkend als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener!

Anneleen Vandaele

HANDIGE EN EENVOUDIGE APP

Voor sommige klanten van Mediùs

Met PortiSign on Mobile

mag de digitalisering nog veel verder

ontwikkelde Portima als eerste een

gaan: “Vooral van zelfstandigen en

100% betrouwbare oplossing voor

Ook Mediùs gaat mee in het

bedrijven krijgen we steeds vaker

de elektronische handtekening

MyBroker-verhaal. Bij persoonlijk

de vraag om kwijtingen onmiddellijk

van verzekeringscontracten op

contact met nieuwe prospecten en

online te kunnen betalen.” Goed

smartphone. Uniek in Europa!

klanten komt de klantenzone steeds

nieuws, want later dit jaar zal dit

Op 30 november 2017 kende de

ter sprake. Daarnaast werd in 2016

mogelijk zijn via de click-to-pay

FOD Economie Portima hiervoor

een grote commerciële campagne

functionaliteit in MyBroker!

het label van ‘gekwalificeerde

gevoerd voor MyBroker. Deze

Meer informatie hierover vindt u op

vertrouwensdienstverlener’ toe

actie zorgde voor heel wat nieuwe

pagina 20.

in overeenstemming met de

MyBrokers-gebruikers, hoewel ze nog

Europese eIDAS-regelgeving.

steeds slechts een fractie vormen van

Mediùs is er ook voorstander van dat

het totale cliënteel. Niettemin zijn de

de maatschappijen meestappen in

Dit betekent dat de Belgische

circa 800 gebruikers enthousiast en

het MyBroker-verhaal. “Door de snelle

en Europese autoriteiten de

benutten ze MyBroker voornamelijk

opmars van smartphones merken

waarde van de elektronische

om hun verzekeringsdossier te

we een toenemende interesse in

handtekeningcertificaten van

raadplegen. Ik vind het dan ook een

allerhande apps zoals MyBroker met

PortiSign on Mobile erkennen.

grote meerwaarde dat de klant op

de “doorklik-icoontjes”, waaronder

De handtekening via PortiSign on

gelijk welk moment toegang heeft tot

dat van AG Insurance dat we al

Mobile is dus evenwaardig aan de

zijn gegevens. Zo consulteert hij de

terugvinden in MyBroker en waarmee

geschreven handtekening en kan

gewenste informatie op de momenten

een klant met 1 klik vanuit MyBroker

niet betwist worden!

dat het hem het beste past. En laat

doorgaat naar zijn geactualiseerde

dat nu net die momenten zijn die ons

contractgegevens bij de maatschappij.

het minste passen: ’s avonds of in het

We hopen dan ook dat dit op korte

weekend.”

termijn ook voor andere verzekeraars mogelijk wordt.” Hartelijk bedankt Anneleen Vandaele, Laurent Choda en Filip Vaes voor dit interview!

13


GDPR

BRIO4YOU

14

GDPR De General Data Protection Regulation (GDPR of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd) is de nieuwe regelgeving die ervoor zorgt dat de gegevens van Europese burgers beter beschermd worden. De nieuwe verordening trad in werking op 25 mei 2018.

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET? De regelgeving heeft betrekking op persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens waarmee men direct of indirect een persoon kan identificeren: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto, IP-adres‌ Wat betreft uw relatie met Portima, heeft de regelgeving dus betrekking op de gegevens die we van u en uw werknemers bewaren in het kader van onze dienstverlening. Daarnaast gaat het ook over de gegevens die u uitwisselt via AS/Web en de gegevens die u bewaart in uw BRIO4YOU-beheerpakket. Wat betreft deze gegevens en de verwerking ervan kunnen wij u geruststellen: we leven elk aspect van de GDPR-wetgeving na.


15

PLICHTEN voor verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

RECHTEN van betrokkenen

Enkele BESCHERMINGSMAATREGELEN die u kan nemen

Volgende principes moeten

• Recht van inzage: elke persoon

• Bijhouden van een

nageleefd worden: • Transparantie: de persoon wiens

moet een kopie van zijn gegevens

verwerkingsregister: dit

kunnen krijgen of online toegang

register omvat voor elk type

hebben tot zijn gegevens.

persoonsgegevens de manier

gegevens worden verwerkt, moet hiervan op de hoogte zijn,

waarop de gegevens worden • Recht op rectificatie: elke persoon

toestemming hebben gegeven en

moet zijn gegevens kunnen

zijn rechten kennen.

corrigeren en/of bijwerken.

verwerkt en hoe deze worden beheerd. • Aanstelling van een

• Doelbinding: het verzamelen van

• Recht op gegevenswissing: elke

verantwoordelijke voor

persoonsgegevens mag alleen

persoon mag vragen om zijn

gegevensbescherming

met een welbepaald, expliciet en

gegevens te verwijderen. Dit recht

(Data Protection Officer of

wettelijk doel voor ogen.

is echter niet absoluut. Andere

DPO): dit is een specifieke

wetten die u verplichten bepaalde

persoon binnen het bedrijf die

gegevens te bewaren, hebben

verantwoordelijk is voor het

voorrang op deze regel.

waarborgen van de naleving van

• Gegevensminimalisatie: alleen de benodigde relevante persoonsgegevens mogen verzameld worden.

de databeschermingsmaatregelen. • Recht op bezwaar: elke persoon kan zich verzetten

• Juistheid: de persoonsgegevens moeten juist en up-to-date zijn.

breng uw risico’s in kaart en schat

gegevens, bijvoorbeeld voor

de impact en waarschijnlijkheid

marketingdoeleinden.

ervan in. Stel indien nodig

• Opslagbeperking: de persoonsgegevens mogen niet

• Risicoanalyse & actieplan:

tegen het gebruik van zijn

nadien een actieplan op. In • Recht op overdraagbaarheid:

geval van een ernstig incident

langer dan noodzakelijk bewaard

elke persoon van wie u gegevens

(bijvoorbeeld bij gegevensdiefstal)

worden.

bewaart, mag deze in elektronisch

is het verplicht binnen de 72u de

formaat opvragen om ze over te

Gegevensbeschermingsautoriteit

dragen naar een andere partij.

en de betrokken personen op de

• Integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten met gepaste beveiligingsmaatregelen beschermd worden.

hoogte te brengen. • Recht op beperking van de verwerking: elke persoon kan vragen om bepaalde gegevens niet meer te verwerken wanneer deze bijvoorbeeld onjuist of niet meer nodig zijn.


GDPR

BRIO4YOU

16

De makelaarsfederaties en Portima bieden hulp bij het naleven van de GDPR! Om u te helpen, hebben de makelaarsfederaties praktische en uitgebreide hulpmiddelen ontwikkeld die u snel kan uitrollen. Maak hier zeker gebruik van! Ook onze MyBroker-app en

GDPR: CONCREET WAT BETREFT BRIO4YOU

BRIO4YOU kunnen u aanzienlijk

Portima is onderaannemer voor de gegevens die u opslaat in BRIO4YOU.

helpen wanneer uw klanten

In dit kader moeten we uw gegevens (en hun verwerking) beveiligen en een

bepaalde rechten willen uitoefenen:

procedure voorzien in geval van datalekken.

• Recht op inzage en rectificatie

Onze beschermingsmaatregelen:

van gegevens: door uw klanten

• Register voor gegevensverwerking:

toegang te geven tot MyBroker

Behalve de back-ups doen we geen enkele verwerking van de door u beheerde gegevens.

beschikken zij te allen tijde over de gegevens die u over hen hebt. Moeten hun gegevens worden

• Aanwijzing van een DPO:

aangepast? In MyBroker brengen

Portima heeft een van zijn medewerkers aangesteld als DPO. Deze is onder meer verantwoordelijk voor:

ze zelf de gewenste wijzigingen aan. U keurt deze wijzigingen

o de naleving van de GDPR binnen Portima.

vervolgens goed in BRIO4YOU.

o de bewustmaking van het personeel omtrent deze nieuwe

regelgeving. • Recht op overdraagbaarheid van

o de samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten.

gegevens: de overdraagbaarheid in de verzekeringssector is nog

• Risicoanalyse en de maatregelen terzake:

niet gedefinieerd. Als een klant

Portima beschermt uw BRIO4YOU-gegevens optimaal. De toegang tot

intussen echter zijn gegevens

BRIO4YOU is immers al sinds het begin beveiligd door de PKI-certificaten

wil krijgen, kan u alle gegevens

en streng gereglementeerd.

exporteren en hem deze

Daarnaast houden we ons strikt aan de maatregelen die beschreven

bezorgen.

werden in de 'BRIO4YOU Access and Data Security Policy' en de 'Portima Information Security Policy'.

Meer weten? Uitgebreide informatie over de genomen maatregelen vindt u in de We verzamelden heel wat interessante FAQ’s op BEN (http://ben.portima.be/NL/GDPR)

bijlagen van uw AS/Web- en BRIO4YOU-contract.


BRIO4YOU

17

KLANTENFICHES

Maak handig gebruik van de

nieuwe klantenfiches Naar aanleiding van de GDPR hebben de federaties een nieuwe klantenfiche ontworpen die rekening houdt met de verwerking van persoonsgegevens en die toelaat mandaten te beheren. Om ervoor te zorgen dat uw kantoor in orde is met de GDPR-regelgeving raden wij u aan om al uw klanten deze nieuwe klantenfiche te laten ondertekenen.

Hou rekening met de voorkeuren

Raadplegen via mandaten

In het kader van de GDPR, bevat

Ook nieuw is dat een

mandaat doorgestuurd wordt naar

de klantenfiche nu een bijkomende

verzekeringsnemer via deze

een maatschappij wanneer een

rubriek genaamd ‘Voorkeuren’. Via dit

klantenfiche iemand de toelating kan

gemandateerd persoon - niet de

onderdeel kan uw verzekeringsnemer

geven om via MyBroker zijn dossier

verzekeringsnemer - via MyBroker

zijn voorkeur aangeven voor het

te raadplegen. Er gelden wel enkele

doorklikt om een contract te

bewaren en verwerken van zijn

voorwaarden: de persoon aan wie een

raadplegen bij een maatschappij. Zo

marketing- en medische gegevens.

mandaat wordt verleend, moet een

kan de maatschappij controleren over

Als uw klant geen commerciĂŤle

natuurlijke persoon zijn die beschikt

wie het gaat en vervolgens al dan niet

communicaties van u wenst te

over een uniek e-mailadres en die als

toegang verlenen tot het contract.

ontvangen, kan hij dit voortaan

relatie staat aangeduid in de fiche van

Bestaat er een mandaat of gaat het

aanvinken. Voor de verwerking van

de verzekeringsnemer. Denk maar aan

om een wettelijk vertegenwoordiger

zijn medische gegevens dient uw klant

de partner, ouders of kinderen van

(bij zakelijke klanten), dan zal er

uitdrukkelijk zijn toestemming te

een verzekeringsnemer. Een mandaat

toegang verleend worden.

geven door het betrokken veld aan te

hoeft niet noodzakelijk verleend te

vinken.

worden voor het volledige dossier van

Gezien al deze nieuwe elementen,

Belangrijk om weten, is dat de informatie betreffende een

een verzekeringsnemer. Men kan ook

raden wij u ten stelligste aan

Daarnaast werd de tekst van de

enkel toegang geven tot bepaalde

de nieuwe klantenfiche door al

algemene voorwaarden volledig

contracten. Deze kunnen dan manueel

uw klanten te laten invullen en

herzien, rekening houdend met de

aangeduid worden in de fiche.

ondertekenen.

nieuwe regels en verplichtingen.


WETGEVING

BRIO4YOU

18

Volg voortaan

de risico-evolutie van uw portefeuille op!

Naar aanleiding van de wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van 18 september 2017 ontwikkelde de FSMA een vragenlijst die de makelaar moet helpen bij een algemene risicobeoordeling van zijn portefeuille. Om u te helpen bij het invullen ervan, hebben we binnen uw BRIO4YOU-beheerpakket een aantal nieuwe grafieken ter beschikking gesteld in het dashboard en 2 nieuwe velden toegevoegd.

Opdat u voor bepaalde punten van deze wetgeving een beter zicht op uw portefeuille zou hebben, werden er enkele nieuwe grafieken aan uw dashboard toegevoegd:

➔ Onderverdeling van uw contracten ‘Leven’: deze taartdiagram toont u hoeveel procent van deze polissen fiscaal aftrekbaar zijn en hoeveel procent niet.


19

➔ Onderverdeling van uw verzekeringsnemers

Naast deze grafieken die u kunnen

op basis van anciënniteit:

helpen bij de risicobeoordeling van uw

deze grafiek deelt uw verzekeringsnemers in volgens hun

portefeuille, hebben we in BRIO4YOU ook

creatiedatum in BRIO4YOU.

een nieuw veld ‘Risiconiveau’ toevoegd op niveau van de verzekeringsnemer.

➔ Onderverdeling van uw verzekeringsnemers

Hier kan u zelf aanduiden of een bepaalde

op basis van nationaliteit & adres:

klant een ‘laag’, ‘standaard’ of ‘hoog’

met behulp van deze 2 grafieken worden uw klanten

risiconiveau heeft.

onderverdeeld in 3 categorieën: landen binnen de Europese Unie, landen buiten de EU maar niet risicovol

Ten slotte werd er ook een veld

en risicovolle landen.

toegevoegd waarin u kan aanduiden of de verzekeringsnemer al dan niet een

➔ Aantal contracten met onderagent: geeft het aantal contracten in uw portefeuille weer die beheerd worden door een onderagent.

Politiek Prominent Persoon is.


BRIO4YOU

20

MYBROKER

MyBroker: nieuwigheden op de planning Ook dit najaar staan er heel wat nieuwigheden voor MyBroker op de planning. Ons focuspunt: van MyBroker uw communicatietool bij uitstek maken. We lijsten op wat u mag verwachten:

Click-to-pay: kwijtingen onmiddellijk betalen via MyBroker

onmiddellijk te betalen vanuit de

Uitgebreidere berichtgeving

app. Enkele klikken volstaan! U zal als makelaar zelf kunnen bepalen

MyBroker als uw

welke betaalmogelijkheden u

communicatietool bij uitstek?

Vorig jaar zorgden we ervoor dat

aanvaardt en uw klanten kunnen

Denk maar aan verjaardags-

u - als u met de boekhoudmodule

daaruit kiezen. Beschikken uw

of nieuwjaarswensen, korte

werkt en zelf int - de kwijtingen

klanten over een betaalapp op

berichtjes over de vooruitgang van

van uw klanten in MyBroker

hun smartphone of tablet (app

een bepaald dossier, commerciële

kon publiceren. In het najaar

van hun bank of Bancontact), dan

berichten of zelfs tips als ‘Vergeet

gaan we een stapje verder. We

zal de betaling zo voltooid kunnen

niet uw winterbanden tijdig te

voegen immers een betaalknop

worden. Indien niet, kunnen ze

vervangen’. Het kan binnenkort

toe aan de kwijting in MyBroker.

betalen met behulp van een

allemaal met MyBroker! Om

Uw klanten krijgen dus de

digipass en hun bankkaart. Handig

ervoor te zorgen dat er meer

mogelijkheid hun kwijtingen

en heel eenvoudig!

interactie met uw klanten mogelijk is, zal de berichtgeving op twee vlakken uitgebreid worden:


21

Een nieuw menu: mijn verzekeraars We voegen in het najaar ook een nieuw menu toe aan de startpagina van uw app: ‘Mijn verzekeraars’. Hieronder zullen uw klanten de verschillende apps of websites vinden van de verzekeringsmaatschappijen.

➔ Individuele pushberichten vanuit een actie:

➔ Pushberichten naar meerdere klanten tegelijk:

Wie doorklikt, zal doorverwezen worden naar het platform van de betrokken maatschappij.

U kon vanuit BRIO4YOU reeds vrije

U kon reeds berichten naar meerdere

U kan zelf kiezen of u deze

pushberichten naar een specifieke

klanten tegelijk sturen, maar hiervoor

functionaliteit al dan niet

verzekeringsnemer versturen.

moest u in de aangemaakte lijst

activeert voor uw klanten.

Voortaan kan u deze berichten ook

zelf handmatig bepaalde gebruikers

sturen vanuit een bepaalde actie,

toevoegen of schrappen. Dit zal

bijvoorbeeld bij het openen of

voortaan heel wat eenvoudiger

sluiten van een schadegeval. Handig

worden. U zal immers een lijst van

om uw klant via MyBroker op de

bestemmelingen kunnen trekken op

Binnenkort zullen nieuwe klanten

hoogte te houden!

basis van verschillende zoekcriteria.

die over een itsme-account

Daarnaast zal u ook vanuit de

beschikken, zich ook via itsme

Selectie & Rapport-module een

kunnen registreren in MyBroker.

MyBroker-bericht kunnen sturen naar

Dit is administratief eenvoudiger

een zeer specifieke selectie.

doordat een aantal persoonlijke

U kan binnenkort dus heel wat

gegevens niet meer handmatig

doelgerichter te werk gaan!

moeten ingevuld worden.

Registratie in MyBroker via itsme


MYBROKER

BRIO4YOU

22

Grote MyBroker

wedstrijd!


23

Wat? Toon dat u een digitale makelaar bent en zorg dat zoveel mogelijk klanten MyBroker gebruiken!

Wanneer? Van 1 oktober 2018 t.e.m.

m deel! e e n Ik

31 januari 2019

Wat kan u winnen? Meer dan 150 prijzen! 150? Inderdaad, de makelaars die tijdens de wedstrijd de meeste nieuwe klanten in MyBroker activeren, maken kans op de volgende prijzen: • 3 x 1 maand gratis BRIO4YOU (beperkt tot 3.000 €) • 50 bonnen voor: Een verwenmoment met 2 Een brunch met champagne voor 2 • 100 duotickets voor een filmavondje

Hoe deelnemen?

5 GOEDE REDENEN OM TOEGANG TE GEVEN TOT MYBROKER

1

Bespaar heel wat tijd Met MyBroker en de elektronische handtekening

bekomt u een volledig digitale communicatieflow tussen maatschappij, makelaar en klant – van voorstel tot ondertekening.

Vermeld MyBroker bij elk persoonlijk

Gedaan met printen, posten en inscannen! Deze papierloze

klantencontact: installeer de app,

werkwijze zal u heel wat tijd en kosten besparen. Een echte boost

registreer de klant en doorloop de app.

voor de productiviteit van uw kantoor!

te activeren tijdens een persoonlijk

2

contact? Geen probleem, ook vanop

duurzame drager. MyBroker – door de FSMA erkend als duurzame

afstand kan u een uitnodiging versturen

drager – is hiervoor dus de ideale tool.

Vijf minuutjes volstaan en u zal nadien heel wat tijd en papier besparen! Geen mogelijkheid om MyBroker

Beantwoord eenvoudig aan de wetgeving Twin Peaks II verwacht van uw kantoor transparantie:

u dient uw klanten correct en duidelijk te informeren via een

voor MyBroker. Klik bij het ‘Overzicht verzekeringsnemer’ in het ‘Waar

De nieuwe privacywetgeving GDPR (zie pagina 14) vereist

naartoe’-menu op ‘Beheer MyBroker’ –

bovendien dat uw klanten de mogelijkheid hebben om de

klik vervolgens op ‘Gebruiker toevoegen’

persoonsgegevens die u van hen bijhoudt, aan te passen. Als u

en op ‘OK’. Zo eenvoudig is het!

uw klanten toegang geeft tot MyBroker, dan kunnen ze dergelijke aanpassingen eenvoudig online aanvragen.


Dankzij MyBroker bent u 24u op 24 bereikbaar: uw klanten

kunnen u immers steeds een bericht sturen dat u rechtstreeks in BRIO4YOU ontvangt. Maar ook u kan makkelijk berichten sturen vanuit BRIO4YOU naar MyBroker: korte berichtjes naar één specifieke verzekeringsnemer of nieuwjaarswensen naar al uw klanten. MyBroker wordt stilaan de communicatietool bij uitstek en zal verder blijven evolueren (bekijk zeker ook de nieuwigheden op pagina 20)!

4

Voldoe aan de verwachtingen van uw klant In het digitale tijdperk verwachten uw klanten dat ze op hun

smartphone hun verzekeringsgegevens kunnen raadplegen, waar en wanneer ze willen. Net zoals hun bankgegevens. Door uw klanten MyBroker aan te bieden, beantwoordt u aan deze groeiende vraag naar digitalisering. En bovendien stelt u een mooi ecologisch gebaar door minder papier te gebruiken.

5

Makkelijk, gratis en u kiest zelf welke informatie u toont

Last but not least, MyBroker is gratis en heel eenvoudig te gebruiken. Bovendien blijft u de baas over wat u toont aan elk van uw klanten! Wanneer u toegang geeft, beslist u of u bijvoorbeeld de schadegevallen toont of niet en indien ja, in welke mate: gedeeltelijk of gedetailleerd…

Niets dan voordelen! Spreek uw klanten dus vandaag nog over MyBroker (en misschien wint u naast heel wat tijd en productiviteit ook één van onze vele prijzen!)

!

Ook onze topambassadeurs die al jaren toegang geven tot MyBroker vergeten we niet!

de belangrijkste nieuwigheden

3

Wissel vlot berichten uit

BRIO4YOU V15.5:

MYBROKER

BRIO4YOU

24

Het kantoor dat sinds de start van MyBroker de meeste klanten heeft geactiveerd, valt eveneens in de prijzen!

BRIO4YOU V15.5 houdt ook voor MyBroker heel wat nieuwigheden in. Ontdek deze op pagina 20.


25

Maandag 19 november is het weer zover: een nieuwe BRIO4YOUversie! Zoals altijd houdt ook deze nieuwe versie heel wat nieuwigheden in. Sommige zal u niet opmerken: achter de schermen werken we immers hard aan het verbeteren van de technologie achter BRIO4YOU. Van andere nieuwigheden zal u binnenkort gebruik kunnen maken. Hieronder de twee belangrijkste.

Een gloednieuwe e-marketingtool!

➔ Verbeterde koppeling naar Outlook voor meeting requests: het creëren of wijzigen van een

De e-marketingtool (Addemar)

meeting request vanuit een

die momenteel wordt gebruikt in

activiteit wordt eenvoudiger en

BRIO en BRIOplus zal vervangen

heel wat gedetailleerder. Zo zullen

worden door Flexmail. Flexmail is

o.a. automatisch het onderwerp,

de marktleider in België en staat

de plaats, het begin- en einduur,

gekend om zijn uitgebreide en

de organisator en de deelnemers

gebruiksvriendelijke mogelijkheden,

overgenomen worden uit

van newsletters tot gesegmenteerde

BRIO4YOU.

commerciële e-mails.

➔ Integratie antwoordrecord Vervaldagberichten via e-mail

Op basis van de input van de Users

‘Tarifering’: de bijlagen van de

Clubs worden daarnaast nog meer

antwoordrecords ‘Tarifering’

Int u zelf, dan zal u binnenkort uw

nieuwigheden geïmplementeerd.

kunnen binnenkort ook aan het

vervaldagberichten automatisch via

We lijsten er enkele op:

risico-object gekoppeld worden

e-mail kunnen versturen. In de e-mail zullen uw klanten een link naar de

(naast de reeds bestaande

➔ Toevoeging van het RIZIV-

kwijting vinden. Er zijn dan twee

nummer bij verzekeringsnemers,

mogelijkheden:

prospecten en andere betrokkenen. Het nummer zal

➔ Heeft de klant toegang tot

bovendien rechtstreeks op de

MyBroker, dan zal de link

website van het RIZIV opgezocht

doorverwijzen naar de kwijting

kunnen worden.

in MyBroker, waar hij via een betaalknop deze ook onmiddellijk zal kunnen betalen. Daarnaast worden alle kwijtingen van uw klant in MyBroker bewaard onder ‘Mijn facturen’ en beschikt uw klant dus op elk moment over een overzicht ervan. (Meer informatie over de click-to-pay functionaliteit vindt u op pagina 20.)

➔ Heeft uw klant geen toegang tot MyBroker, dan zal de link in de e-mail doorverwijzen naar een pdf-versie van de kwijting in een beveiligde webomgeving.

koppeling aan de tarifering, verzekeringsnemer of prospect).


TIPS & TRICKS

BRIO4YOU

26

Tips

and tricks

Wist u dat... ... u op BEN leuke animatiefilmpjes vindt om MyBroker in de kijker te plaatsen?

Hoe kan u de filmpjes gebruiken? U vindt voor elk filmpje een link naar YouTube en een videoplayer. Afhankelijk van waar u de animatie wil

Op ben.portima.be/nl/promo vindt u heel wat

gebruiken, kiest u ofwel voor de YouTube-link ofwel

promotiemateriaal om MyBroker bij uw klanten

downloadt u het filmpje.

bekend te maken: een flyer, afbeeldingen, logo’s, banners … En ook onze ludieke animatiefilmpjes

1) Op uw website, in een e-mailing, op sociale media:

met Sofie in de hoofdrol! Deze filmpjes tonen

Op YouTube vindt u onder elk filmpje de knop ‘Delen’, klik

eenvoudig hoe MyBroker werkt en in welke situaties

hierop om de verschillende mogelijkheden te zien. Wil u

de app van pas komt.

het filmpje volledig weergeven zonder doorverwezen te

Waar kan u de filmpjes gebruiken?

worden naar YouTube? Dan kan u na ‘Delen’ onderaan op ‘Insluiten’ klikken om de html-code te verkrijgen. Uw informaticadeskundige kan u helpen bij het integreren

- Plaats ze op uw website, in een e-mailing

van deze code op uw website.

of in uw newsletter - Maak er een leuke post mee op uw Facebookpagina

2) Op een scherm: Download het filmpje (klik op de 3 bolletjes rechts

- Laat ze afspelen op een scherm in uw kantoor

onderaan op de videoplayer) en plaats het bestand

- …

op een usb-stick. Het filmpje kan nu op verschillende soorten dragers afgespeeld worden.


27

Question Time Stuur ons het juiste antwoord door op de volgende vraag en win 2 bioscooptickets. We geven in totaal 25 x 2 tickets weg, dus aarzel niet en waag uw kans!

Vraag: Welke bewering klopt niet?

Mogelijke oplossingen a) Met BRIO Analytics kan u de verzekeringsnemers waarvan u in BRIO4YOU nog geen e-mailadres heeft eenvoudig selecteren. b) Via de nieuwe klantenfiches kan een verzekeringsnemer iemand de toelating geven om via MyBroker zijn dossier te raadplegen. c) We voegden recent twee nieuwe velden toe op het niveau van de verzekeringsnemer: ‘Risiconiveau’ en ‘Politiek Prominent Persoon’. d) De dashboards van BRIO Analytics kunnen niet gebruikt worden om de evolutie van uw portefeuille op te volgen.

Vul het antwoord online in op www.brio4you.be/nl/question-time De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

PortiMagazine BRIO4YOU

in uw mailbox?

Als u het PortiMagazine BRIO4YOU in elektronische vorm in uw mailbox wenst te ontvangen, kan u uw e-mailadres doorgeven via portimacom@portima.com of op BEN via http://ben.portima.be.


Geen papieren rompslomp voor mij! ✔ Mijn klanten hebben toegang tot hun gegevens en kunnen ze wijzigen zoals vereist door de GDPR ✔ Mijn klanten kunnen documenten in enkele kliks elektronisch ondertekenen ✔ We wisselen berichten uit via de app

Geef uw klanten ook toegang tot MyBroker en win tijd voor wat echt telt! Ontdek MyBroker op www.brio4you.be/nl/MyBroker

PortiMagazine BRIO4YOU NL  
PortiMagazine BRIO4YOU NL