Page 1

oktober 2017

BRIO4YOU

portimagazine


2

BRIO4YOU

4

10 7

8 PortiMagazine BRIO4YOU is een magazine van Portima

12

MyBroker 4 De gratis app voor de moderne makelaar 7 Nieuwigheden op de planning

Verantwoordelijke uitgever: 

Claude Rapoport

8 Hoe uw klanten enthousiasmeren voor MyBroker?

Coördinatie:  PortiSign

Valérie Dechamps Realisatie: 

www.mindsetting.be

on Mobile

10 Makkelijk, snel en aanvaard door de maatschappijen! 12 "De tijdwinst is enorm!” Wetgeving

Heeft u vragen of opmerkingen over een artikel in verband met onze diensten? Bel dan onze Infoline op het nummer 02/661.44.64. U kan dit magazine ook bekijken

16 Deugdelijke verslagen? Geen tijdverlies of extra kosten dankzij BRIO4YOU en MyBroker! 18 Wat betekent GDPR voor u?

en downloaden via onze website: www.brio4you.be

BRIO4YOU 20 BRIO4YOU is volledig klaar voor GDPR! 22 BRIO Analytics testversie 24 BRIO4YOU V14.5: De nieuwigheden op een rijtje 26 Tips & tricks


3

16

Edito Beste makelaar,

18

We moedigen u aan een extra dimensie toe te voegen in het contact met uw klanten. Naast persoonlijk of telefonisch contact en communicatie via e-mail hoopt de meerderheid van uw klanten u immers ook makkelijk terug te vinden op hun smartphone. Net zoals ze het contact met hun bank al via smartphone kunnen regelen. Hoe? 1 oplossing! Stel hen de MyBroker-app voor. De app is makkelijk, gratis en heel praktisch, in het bijzonder voor de elektronische handtekening PortiSign on Mobile, de deugdelijke verslagen die verplicht zijn vanaf 2018 en de nieuwe wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation). Portima biedt u bovendien een gratis coaching aan zodat u met het volste vertrouwen kan starten met MyBroker. Veel leesplezier, Claude Rapoport Afgevaardigd Bestuurder


MYBROKER

BRIO4YOU

4

MyBroker, de gratis app

voor de moderne makelaar


5

intuïtiever verlopen.

ENKELE NIEUWIGHEDEN OP EEN RIJTJE

Waarom is dit allemaal zo

Gepersonaliseerd icoon MyBroker

belangrijk? Wel, slechts 2% van het

Wil u graag uw klanten toegang

klantenpotentieel heeft momenteel

tot MyBroker geven via een

toegang tot MyBroker! Vergelijken we

gepersonaliseerd icoon met uw logo?

dit met mobile banking apps, dan zien

Goed nieuws!

we dat reeds de helft van de personen

Dit is voortaan mogelijk.

met een smartphone of tablet

Op basis van uw input creëren we

Dankzij MyBroker kunnen uw klanten

mobiel bankiert. Hoog tijd dus dat de

een icoon met de look-and-feel van

online hun verzekeringsgegevens

verzekeringssector volgt!

uw kantoor. U kan dit icoon nadien

We kunnen er niet meer omheen, alles kan tegenwoordig via smartphone of tablet: reizen boeken, boodschappen doen, een taxirit bestellen, eten laten bezorgen ... en steeds vaker zelfs banktransacties uitvoeren. Met onze gratis app MyBroker surfen uw klanten ook op deze mobiele golf!

en het eerste gebruik zal zo heel wat

raadplegen, u eenvoudig contacteren,

aan uw klanten bezorgen, die dit dan

een schadeaangifte doen en

op hun tablet of smartphone kunnen

zelfs documenten elektronisch ondertekenen. U geeft uw klanten

opslaan.

GEBRUIK MOBIEL BANKIEREN

gratis toegang en kiest zelf welke

Wil u graag een gepersonaliseerd

informatie u ter beschikking stelt.

icoon? Vraag het vandaag nog aan via BEN (http://ben.portima.be - tabblad

En we hebben goed nieuws: we luisterden naar uw feedback en

43%

51%

53%

56%

zorgden ervoor dat uw klanten MyBroker nu heel wat makkelijker kunnen bereiken. Enerzijds lanceerden we eind juni een website speciaal voor uw klanten:

Belgen met mobiel toestel 2015

Europeanen met mobiel toestel

2016

Bron: Online enquête ING

'zelfbeheer')

Contracten raadplegen bij de maatschappij vanuit MyBroker en App4Broker Vanuit MyBroker kunnen uw klanten via de knop ‘Naar de verzekeraar’ (momenteel is AG Insurance beschikbaar, andere maatschappijen

www.mybroker.be. Hierop vinden

volgen later) onmiddellijk hun

ze duidelijke informatie over de uitgebreide functionaliteiten van

We zullen er alles aan doen om u

contract bij de verzekeraar

MyBroker. Bovendien kunnen ze op

maximaal te ondersteunen in deze

bekijken. Aanvullende informatie,

deze site ook uw kantoor opzoeken

digitale wereld.

zoals bijvoorbeeld het kapitaal van een levensverzekering, kan zo

en u toegang vragen tot MyBroker. U dient de aanvraag enkel nog goed te

Bied uw klanten vandaag nog deze

vlot geraadpleegd worden. Deze

keuren in BRIO4YOU. Tijdbesparend

extra service aan en verhoog zo hun

functionaliteit is ook beschikbaar

en efficiënt! Breng uw klanten dus

vertrouwen in uw dienstverlening.

in App4Broker, zodat u dezelfde

zeker op de hoogte van deze website.

Bovendien beantwoordt u op deze

informatie ter beschikking heeft als

manier aan de transparantievereiste

uw klanten.

Anderzijds zorgden we ook voor een

van de Twin Peaks II-wetgeving.

vereenvoudigde activatieprocedure

E-invoicing

in MyBroker. Klanten kunnen zich

Int u zelf, dan kunnen uw klanten hun

voortaan veel eenvoudiger registreren

facturen in pdf-formaat raadplegen via

voor MyBroker. Enkele klikken volstaan

MyBroker.

en ook hier dient u enkel de aanvraag goed te keuren. De mobiele ervaring


BRIO4YOU

6

NOG NIET HELEMAAL OVERTUIGD?

Met MyBroker en de elektronische handtekening

MYBROKER

Hierbij enkele redenen waarom u niet meer zonder MyBroker kan!

PortiSign on Mobile wordt een papierloos kantoor realiteit. Van maatschappij over de makelaar

•• Twin Peaks II eist dat u uw klanten

GRATIS COACHING!

tot en met de eindklant: de hele

beter informeert. Deze informatie

communicatieflow – van voorstel

moet duidelijk, correct en volledig

tot ondertekening – kan vandaag

zijn en moet geleverd worden op

immers digitaal! Gedaan met

een duurzame drager. Om aan die

printen, posten en inscannen!

vereiste te voldoen, is MyBroker de

Hierdoor bespaart u heel wat tijd

ideale tool. De app is immers door

en kosten. Een echte boost voor

de FSMA erkend als duurzame

de productiviteit van uw

drager. Geef uw klanten dus

kantoor!

gewoon toegang tot hun dossier via MyBroker en u voldoet aan deze Twin Peaks II-eis. U leest het, er zijn heel wat nieuwigheden in MyBroker.

Vanaf 2018 bent u verplicht

MAAK MYBROKER BEKEND BIJ UW KLANTEN!

De makelaars die zich al hebben

jaarlijks al uw klanten een

ingeschreven voor onze gratis

deugdelijk verslag betreffende het

coaching “MyBroker,

voorgaande jaar te bezorgen. Dit

de oplossing voor de

verslag mag op papier of in een

hoogte van de website

Twin Peaks II-verplichtingen”

beveiligde elektronische omgeving

www.mybroker.be. Ze

zullen hun coaching nog in de

aan uw klanten worden bezorgd.

vinden hierop alle nodige

loop van 2017 krijgen. Nieuwe

Ook hier is MyBroker dus de tool

info en kunnen u zelf

inschrijvingen zijn nog steeds

bij uitstek. Het volstaat uw klanten

toegang vragen tot

mogelijk. Deze bijkomende

toegang te geven tot MyBroker,

MyBroker.

coachings zullen door het grote

zodat ze alle informatie uit het

succes pas in de loop van 2018

deugdelijk verslag online kunnen

kunnen doorgaan.

consulteren.

Breng uw klanten op de

Op BEN vindt u ook enkele promotools: een flyer, afbeeldingen, een banner,

De coaching maakt u wegwijs

• De huidige privacywetgeving – en

een animatiefilmpje, ...

in de vereenvoudigde

meer nog, de GDPR (zie artikel

We zijn bovendien volop

activatieprocedure en toont u

p. 20) die op 25 mei 2018 van

aan het werken aan

hoe MyBroker u helpt te voldoen

kracht gaat – vereist dat uw

nieuw promotiemateriaal.

aan de Twin Peaks II-eisen.

klanten de mogelijkheid hebben

Zodra dit beschikbaar is,

om de persoonsgegevens die u

geven we u een seintje!

Indien u zich nog wenst in te

van hen bijhoudt, aan te passen.

http://ben.portima.be/nl/

schrijven, kan dit op:

Als u uw klanten toegang geeft

promotiemateriaal (enkel

http://ben.portima.be/nl/

tot MyBroker, kunnen zij steeds,

als u ingelogd bent in

freecoaching

indien nodig, online dergelijke

AS/Web).

aanpassingen aanvragen.


MYBROKER

BRIO4YOU

7

MyBroker,

nieuwigheden op de planning

Ook dit najaar staan er heel wat verbeteringen en nieuwigheden voor MyBroker op de planning. We lijsten even op wat u mag verwachten:

Activatie en ondertekening in één e-mail

Pushberichten via MyBroker

Groepsactivatie MyBroker zal rekening houden met alle relaties

U zal voortaan ook pushberichten via MyBroker kunnen uitsturen. Moet er

Wanneer u in batch een activatie

een nieuw document ondertekend

verstuurd voor MyBroker zal

worden? Dan krijgt uw klant hiervan

BRIO4YOU rekening houden met de

een melding op zijn smartphone,

gezinssituaties. Zo zal de activeringse-

hij klikt op de melding en komt

mail steeds gelijktijdig naar beide

onmiddellijk bij het te ondertekenen

partners gestuurd worden.

document. Het zal binnenkort mogelijk zijn de ondertekening van een document te vragen aan een klant

Directe berichten tussen BRIO4YOU en MyBroker

2 nieuwe grafieken in het dashboard Op het dashboard in BRIO4YOU vindt

die nog geen toegang heeft tot MyBroker. De klant ontvangt dan

Binnenkort zal u vrije berichten naar

u heel wat info over uw portefeuille.

een e-mail met een activatielink

1 of meerdere klanten kunnen sturen

We zullen hier twee nieuwe grafieken

voor MyBroker. Eenmaal

vanuit BRIO4YOU. Zij ontvangen deze

toevoegen, zodat u kan opvolgen

aangemeld in MyBroker, zal hij

berichten in MyBroker. Uw klanten

hoeveel procent van uw klanten al

onmiddellijk het te ondertekenen

gelukkig nieuwjaar wensen, ze op

toegang heeft tot MyBroker en van

document zien.

de hoogte houden van onvoorziene

hoeveel procent van uw klanten u de

sluitingsdagen, een kort berichtje

eID heeft opgeslagen in BRIO4YOU.

Waarschuwing bij wijziging burgerlijke staat

sturen over een lopend dossier...? Het wordt allemaal mogelijk! MyBroker wordt zo de communicatietool bij

Wanneer u de burgerlijke staat

uitstek om de relatie met uw klanten

of het juridisch statuut van uw

te onderhouden.

verzekeringsnemer aanpast, zal BRIO4YOU u een waarschuwing geven. Het kan immers nodig zijn de toegangsrechten tot MyBroker aan te passen, zoals in geval van een echtscheiding.


MYBROKER

BRIO4YOU 8


9

Hoe uw klanten

enthousiasmeren voor MyBroker? We kunnen er niet genoeg op hameren: in dit digitale tijdperk verlopen communicatie, aankopen en transacties steeds vaker mobiel. Met MyBroker zorgen we dat u én uw klanten kunnen meesurfen op deze mobiele golf en er bovendien heel wat voordelen van ondervinden!

Maar hoe pakt u dit best aan en

- Is uw klant nog nog niet

neemt u eventuele koudwatervrees bij

helemaal vertrouwd met het

uw klanten weg?

principe, loop dan samen met hem doorheen onze nieuwe

•• Vraag bij elk persoonlijk contact

website www.mybroker.be en

met een (nieuwe) klant die nog

licht hem de werking

geen toegang heeft tot MyBroker

van de app toe. De heldere,

of hij al mobiel bankiert.

compacte informatie over

De MyBroker-app is voor de

alle functionaliteiten van

verzekeringswereld immers wat de

MyBroker helpen u hierbij.

banking apps voor de banksector

Wijs uw klant ook op de

betekenen, nl. het antwoord op

eenvoudige registratieprocedure

de digitale evolutie mét een groot

voor MyBroker en hij zal inzien

gebruiksgemak én extra services!

dat drempelvrees ongegrond is!

- Gebruikt uw klant al een banking-app, toon hem dan

•• Bent u niet in de mogelijkheid uw

klant persoonlijk te ontmoeten

ook MyBroker en geef hem

of telefonisch te spreken, stuur

onmiddellijk toegang.

hem dan een persoonlijke e-mailuitnodiging voor de MyBroker-activatie. Uiteraard kan u voor MyBroker ook een groepsactivatie (e-mailverzending in batch) opzetten. Dat ook een e-mailstrategie erg succesvol kan zijn, leest u in het gesprek dat wij hadden met makelaar Maarten Thomis op pagina 12.


PORTISIGN

BRIO4YOU

10

PortiSign on Mobile

makkelijk, snel en aanvaard door de maatschappijen!

Dankzij PortiSign on Mobile kunnen uw klanten met een gerust hart documenten ondertekenen vanop hun smartphone of tablet met een pincode, net zoals bij banktransacties. Makkelijk, snel en aanvaard door de maatschappijen!

De elektronische handtekening heeft

Steeds meer maatschappijen, zoals

immers dezelfde juridische waarde

Allianz en AG Insurance, engageren

als een geschreven handtekening en

zich daarbij bovendien expliciet om de

dit voor alle documenten en voor alle

PortiSign on Mobile handtekening te

maatschappijen. Een via PortiSign on

promoten.

Mobile ondertekend contract mag dus door geen enkele maatschappij worden geweigerd.


11

?

GEEN PAPIER, GEEN TIJDVERSPILLING! Tijdens onze MOVIE4YOU-events

!!

vroegen we u hoeveel tijd u verspilt aan papierwerk. Meer dan 80% antwoordde dat dit 40 tot 60%

Hoe werkt PortiSign on Mobile?

van de totale werktijd in beslag neemt. Dankzij de elektronische

GOEDE VOORBEREIDING IS CRUCIAAL

handtekening via PortiSign on Mobile Basisvoorwaarde: het gsmnummer

kan u papier definitief achterwege

U bent verantwoordelijk

van uw klant moet in BRIO4YOU

laten en dus heel wat tijd besparen.

voor de identificatie van

gekend zijn.

Een papierloos kantoor wordt nu echt

uw klanten. We raden u dan

realiteit en u wint aan productiviteit!

ook aan om tijdens iedere

1

U geeft uw klant toegang tot

ontmoeting met een klant zijn

MyBroker.

2

U duidt in BRIO4YOU aan dat u via PortiSign on Mobile een

of haar eID in te lezen en op

HOEVEEL TIJD BESTEDEN DE MEDEWERKERS IN UW KANTOOR AAN PAPIERWERK?

handtekening wenst voor een

16%

document.

3

4

Bovendien dient u ervoor te zorgen dat al uw klanten toegang hebben tot MyBroker via hun eigen e-mailadres.

43%

Uw klant ontvangt deze

Voor een onbetwistbare

melding via MyBroker en krijgt

identificatie moet iedere

ook een e-mail.

natuurlijke persoon in

41%

Uw klant kan het document elektronisch ondertekenen via PortiSign on Mobile.

BRIO4YOU immers over een uniek e-mailadres beschikken.

20%

40%

60% van hun tijd

• De eerste keer dat uw klant

Heel concreet betekent dit dat elke klant (natuurlijke

dit doet, doorloopt hij een

persoon) over een uniek

veiligheidsprocedure en kiest

De verwerking van uw documenten

e-mailadres dient te

hij een pincode.

gaat immers vlotter en sneller. Het is

beschikken, wil hij:

• Nadien volstaat enkel de

niet meer nodig uw documenten af te printen en te verzenden; en ook

MyBroker gebruiken

het klassement is geautomatiseerd,

Vanuit MyBroker

U integreert vervolgens

overzichtelijk en ordelijk. Een

het ondertekende document in

document opzoeken wordt hierdoor

BRIO4YOU.

kinderspel. U bespaart bijgevolg ook

pincode om te tekenen.

5

te slaan in uw beheerpakket.

op opslagplaats en kosten.

doorklikken naar de verzekeringsmaatschappij PortiSign on Mobile gebruiken


INTERVIEW

BRIO4YOU

12

Maarten Thomis

PortiSign on Mobile:

“de

tijdwinst is enorm!


13

Dankzij PortiSign on Mobile kunnen uw klanten snel, efficiënt én veilig documenten ondertekenen op hun smartphone of tablet. En dit enkel met een pincode, net zoals ze hun banktransacties ondertekenen. PortiSign on Mobile bestaat intussen al meer dan een jaar. Het ideale moment om ons oor te luisteren te leggen bij Maarten Thomis van Maarten Thomis Verzekeringen. Wat vindt hij van MyBroker en PortiSign on Mobile?

En dat werpt zijn vruchten af! “Van

Voor klanten die nog geen MyBroker

mijn nieuwe klanten gaat 80% hier

hebben, legt hij de werking van de

vlot op in. Bij bestaande klanten,

app kort uit en benadrukt hij de

bij een bij-akte, ligt dit percentage

voordelen: niet meer printen en niet

iets lager, maar als ze op kantoor

meer posten, goedkoper en sneller!

langskomen, trekken we dit ook op tot

Hij stuurt hen vervolgens een mail

80%.” En de klanten zien er volgens

zodat ze zich kunnen inloggen. Zodra

Maarten ook echt de meerwaarde

ze dit gedaan hebben, biedt hij hen

van in. “Zij die niet ingaan op de

het te ondertekenen document aan.

uitnodiging zijn meestal iets ouder,

“Wanneer ik dan de melding krijg dat

hebben geen e-mailadres of kunnen

het document ondertekend is, kan

niet overweg met een pc.”

het niet meer stuk. Alles van die klant verloopt vanaf dan via MyBroker en

De elektronische handtekening al goed ingeburgerd

PortiSign on Mobile.” Inderdaad, als u werkt met maatschappijen die hun bijvoegsels via AS/Web sturen, kan de

Ook met PortiSign on Mobile is

volledige flow tussen maatschappij,

Maarten direct van start gegaan. En dit

makelaar en klant digitaal.

zonder sceptische klanten! Ze hebben vertrouwen in de elektronische

De tijdwinst is enorm

handtekening. “Mijn klanten

Goed begonnen half gewonnen

hebben helemaal geen probleem

Wanneer we hem vragen of hij veel

met het digitaal ondertekenen van

tijd wint, reageert hij enthousiast

documenten. Soms is er wat gemor

“enorm veel!”

Maarten Thomis werkt nog maar

wanneer ze de eerste keer een foto

één jaar met BRIO, maar sinds

van hun identiteitskaart moeten

Toevallig ligt het dossier van Lucienne,

dag 1 is hij actief gebruiker van

nemen, maar met wat begeleiding

een iets oudere dame, op zijn bureau.

MyBroker en PortiSign on Mobile.

verloopt dit vlot. Over het digitaal

De enige papieren trouwens die we

Hij stelde onmiddellijk een mooie

tekenen via smartphone of tablet zelf

zien in zijn kantoor. Lucienne wil een

e-mailuitnodiging voor MyBroker

heb ik dan ook nog nooit klachten

polis naar een andere maatschappij

op en stuurde die vervolgens naar

gehad.” Ook met maatschappijen

verplaatsen. Maarten Thomis

elke klant waarvan hij reeds een

heeft hij nog geen problemen

verduidelijkt de aanzienlijke tijdwinst

e-mailadres had. Sindsdien gaat

ondervonden. “Ze accepteren de

even aan de hand van dit concreet

hij systematisch te werk. “Bij elke

digitale handtekening.” En terecht,

voorbeeld. “Kijk eens wat een pak

nieuwe klant, bij elk contact met een

de handtekening mag immers niet

papieren met allemaal stempeltjes

klant, bij elke bij-akte ... stuur ik een

geweigerd worden.

dat het getekend terug bezorgd moet

uitnodiging. Dus ik ben er wel echt actief mee bezig.”

worden. Ik heb dat moeten afdrukken,

Vlotte procedure

een brief moeten maken en zal dat moeten posten. Ik ga dat op de

We vroegen hem even uit te leggen

agenda moeten zetten en ik moet

hoe hij concreet te werk gaat als er

dingen terugkrijgen waaraan ik haar

een document ondertekend moet

waarschijnlijk zal moeten herinneren,

worden.

want de kans is groot dat ze het vergeet.” En dan is het werk nog niet


INTERVIEW

BRIO4YOU

14

gedaan! “Wanneer ik het getekend terugkrijg, ga ik alle papieren moeten inscannen en moet ik dat allemaal ook nog eens linken in BRIO.” Het verschil met het digitale traject wat betreft administratieve werklast is volgens Maarten dan ook enorm. “Als ik dit had kunnen doen via PortiSign on Mobile, zoals bij veel van mijn klanten, dan had ik alleen maar mijn berichten moeten integreren en had ik bij een zestal pdf’s rechtermuisklik ‘ondertekening vragen’ moeten doen en het werk was gedaan. De agendamelding was automatisch gecreëerd geweest en na een tijdje had ik, indien

En hier is Maarten goed op

nodig, vlot een herinnering kunnen

voorbereid. “Ik lees de eID

sturen. Mijn productiviteit gaat zo

systematisch in wanneer een klant

enorm omhoog, het verschil is echt

op kantoor komt, een kleine moeite.

ongelofelijk!”

Bovendien waak ik er van in het begin over dat personen binnen

Een ander, niet te verwaarlozen,

een gezin elk een apart e-mailadres

voordeel van de digitale

gebruiken voor MyBroker en dus

handtekening is dat u heel wat geld

aparte toegangen hebben. Ik laat

uitspaart. Maarten Thomis bevestigt:

wel toe dat ze elkaars gegevens

“Het kost zeker minder. Niet meer

kunnen zien in MyBroker, maar

printen, geen postzegels meer, geen

zodra het over tekenen gaat, moet

papier meer. Grote kantoren kunnen

het apart: ieder gebruikt zijn eigen

zo ongetwijfeld heel wat uitsparen!”

smartphone. Dat vind ik logisch.”

Een handtekening via PortiSign on Mobile mag niet geweigerd worden

Spring nu op de digitale trein!

"Mijn productiviteit gaat enorm omhoog, het verschil is echt ongelofelijk." Maarten Thomis

en trekken om het erdoor te krijgen. Maar binnen 5 jaar gaat het volgens

Om het interview af te sluiten,

mij standaard zijn. Als je dan

vragen we wat hij makelaars die

nog niet mee bent en nog moet leren

De elektronische handtekening

nog niet op de digitale trein zitten,

er mee om te gaan dan denk ik dat

via PortiSign on Mobile is geldig

aanraadt. “Ze moeten die weg

het te laat zal zijn. Dat denk ik hé,

voor alle documenten van alle

opgaan, het is geen kwestie meer

maar wie ben ik ...” Wel Maarten, bij

maatschappijen. Als makelaar bent

van mogen, maar echt van moeten.

Portima denken we dat ook!

u wel verantwoordelijk voor de

Want iedereen gaat het doen. Nu is

identificatie van uw klanten.

het nog wat nieuw, soms wat duwen

Bedankt voor dit interview!


15

"Ik ben er zeker van dat de elektronische handtekening veiliger en betrouwbaarder is dan de geschreven handtekening" Bernard Jadot

We brachten eveneens een bezoekje aan Bernard Jadot (Sprl Bernard Jadot), fervent gebruiker van MyBroker en PortiSign on Mobile. Enkele hoogtepunten uit het interview: Bernard Jadot

Veilig en betrouwbaar

Aanzienlijke tijdwinst

Apps zijn de toekomst

Bernard Jadot legt steeds aan zijn

Ook hij bevestigt de aanzienlijke

Tot slot is surfen op de mobiele

klanten uit waarom de elektronische

tijdwinst. “De app komt van pas op

golf ook voor Bernard Jadot

handtekening heel wat veiliger en

het juiste moment, wanneer we als

onontbeerlijk: “Voor mij zijn

betrouwbaarder is dan een geschreven

makelaar geen echte toegevoegde

apps de toekomst. Het is zo

handtekening. “Als u 5 pagina’s

waarde meer kunnen bieden: bij de

dat we moeten werken. Met

parafeert en de 6de tekent, kan

ondertekening van een contract.

MyBroker ben ik er zeker van dat

niemand u garanderen dat de 5 eerste

Hier is het immers niet meer nodig

ik met de meest geavanceerde

pagina’s niet gewijzigd werden. Met

de klant nog te zien, wat in de pre-

en performante tool werk om de

een digitaal ondertekend document

contractuele fase wel van belang

concurrentie het hoofd te bieden.

bent u hier wel zeker van. Het is

is om correct advies te kunnen

En aan zij die zeggen dat de klant

immers onmogelijk de inhoud van het

geven. Dankzij de elektronische

hier nu nog geen vragende partij

ondertekende document te wijzigen

handtekening kan de laatste stap

van is, antwoord ik dat de klanten

zonder dat dit gedetecteerd wordt.

van een contract snel en papierloos

er op een dag zelf naar zullen

Bovendien bevindt het document zich

afgehandeld worden.” De elektronische

vragen. Op dat moment moet u er

op een aparte beveiligde server.”

handtekening zorgt dus voor een

klaar voor zijn!”

aanzienlijke vermindering van de administratieve werklast, waardoor u heel wat tijd en geld bespaart.


TWIN PEAKS II

BRIO4YOU

16

Deugdelijke verslagen? Geen tijdverlies of extra kosten dankzij BRIO4YOU en MyBroker! Bij Portima stellen we alles in het werk om BRIO4YOU continu te laten evolueren zodat u automatisch mee evolueert met de modernste technologieën, met de snel oprukkende digitalisering en met nieuwe normen en wetgevingen zoals de Twin Peaks II-regelgeving. Zo ook voor de deugdelijke verslagen. BRIO4YOU en MyBroker bieden u hiervoor immers dé oplossing!

Einde 2016 werd het koninklijk

het voorgaande jaar beschikbaar

besluit gepubliceerd dat makelaars

zijn, start u het programma dat de

verplicht om voortaan jaarlijks

deugdelijke verslagen voor al uw

aan al hun klanten een deugdelijk

klanten automatisch (in batch) in

verslag te bezorgen, en dit op een

pdf-vorm genereert. Dit op basis van

duurzame drager. In 2018 zal u de

de informatie die beschikbaar is in

eerste deugdelijke verslagen moeten

BRIO4YOU, eventueel aangevuld met

opmaken. Deze zullen betrekking

gegevens van de maatschappijen.

hebben op de gegevens van 2017. Vervolgens wordt deze pdf ter Aan ieder van uw klanten elk jaar

beschikking gesteld in MyBroker, waar

een overzicht bezorgen van hun

uw klant – indien hij toegang heeft

lopende verzekeringscontracten,

tot MyBroker – deze kan raadplegen

schadegevallen, beleggingen,

en dit zonder extra werk of kosten

spaarproducten... is een hele klus.

voor u. Aangezien onze app MyBroker

Bovendien levert u deze deugdelijke

erkend is als duurzame drager blijft

verslagen best op een digitale

BRIO4YOU volledig compatibel met

(duurzame) drager aan, want wie

Twin Peaks II!

de papieren weg verkiest, moet het verslag na opmaak nog afdrukken en

Bereid u dus tijdig voor op de

per post versturen. Dit is bijzonder

deugdelijke verslagen én maak het

tijdrovend en erg kostelijk.

uzelf makkelijk. Zorg ervoor dat al uw klanten hun deugdelijk verslag

Met BRIO4YOU en MyBroker heeft

online kunnen raadplegen door hen

u echter de ideale tools in handen

simpelweg toegang te verlenen tot

om aan de nieuwe wetgeving

MyBroker. Eenvoudiger kan haast

omtrent de deugdelijke verslagen

niet!

te voldoen en heel wat tijd te winnen. Wanneer alle gegevens van


17

WAT ALS UW KLANT GÉÉN TOEGANG HEEFT TOT MYBROKER? Als uw klant geen toegang heeft tot MyBroker bent u verplicht om elk deugdelijk verslag af te drukken, in een enveloppe te steken, voldoende te frankeren en per post te versturen. Papier, printen, postzegels, over-en-weer lopen naar het postkantoor... een boel extra werklast mét een bijbehorend prijskaartje!


GDPR

BRIO4YOU

18

De General Data Protection Regulation (GDPR of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat betekent

GDPR voor u?

genoemd) is de nieuwe regelgeving die ervoor moet zorgen dat de gegevens van Europese burgers beter beschermd worden. Tegen 25 mei 2018 moet u aan deze wetgeving voldoen. U zal moeten kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt. We overlopen wat voor u van belang is.


19

GDPR: WIE, HOE EN WAAROM? De GDPR erkent 2 types betrokkenen:

1

• De verzamelde gegevens moeten relevant zijn voor en beperkt tot het

De verantwoordelijke voor de

vooropgestelde doel.

gegevensverwerking die zelf de doelstellingen en bestaansreden van de verwerking definieert, alsook de

• De gegevens moeten juist en up-to-date zijn.

uitgewerkte middelen. 2

• De gegevens mogen niet langer De onderaannemer die handelt voor

bewaard worden dan noodzakelijk.

rekening van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

• De gegevensverwerking moet gebeuren met de gepaste

Portima treedt op als de

IT-beveiligingsmaatregelen.

onderaannemer van de gegevens die u verzamelt in uw BRIO4YOU-pakket.

De verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren:

Zowel de verantwoordelijke als de onderaannemer moeten er op toezien

• Ofwel omdat dit noodzakelijk is

dat onderstaande beginselen worden

voor de uitvoering van een contract

nageleefd:

(verzending naar het adres van de betrokken persoon), voor de

• Persoonsgegevens moeten op

naleving van wettelijke verplichtingen

een rechtmatige, behoorlijke en

(aangiftes aan de sociale zekerheid

transparante manier verwerkt

en fiscus), om vitale belangen te

worden. Alle communicatie

beschermen, voor handelingen van

hieromtrent dient eenvoudig

openbaar belang, voor handelingen

toegankelijk en makkelijk te

met een rechtmatig belang

begrijpen zijn voor de betrokkene.

(gezondheid of veiligheid).

• Persoonsgegevens mogen enkel verzameld worden met een

• Ofwel met de instemming van de betrokken persoon.

welbepaald, expliciet en wettelijk doel voor ogen.

Als makelaar is het dus geen probleem om bepaalde gegevens te verzamelen en te verwerken. U zal uw klant, indien hij hierover vragen heeft, wel moeten informeren over het gebruik van zijn persoonsgegevens.


GDPR

BRIO4YOU

20

BRIO4YOU is volledig klaar voor de GDPR!

Portima treedt op als onderaannemer van de gegevens die u verzamelt in uw BRIO4YOUbeheerpakket. U kan op beide oren slapen: we beschermen uw BRIO4YOU-gegevens optimaal.

We hebben hiervoor trouwens niet

• BRIO4YOU Access and Data

op de GDPR gewacht. De toegang

Security Policy: dit reglement

tot BRIO4YOU is immers al sinds

beschrijft de toegangscontrole en

het begin sterk beveiligd door de

de beveiliging van de gegevens in

PKI-certificaten (via AS/Web). Dit is

BRIO4YOU.

bovendien streng gereglementeerd.

• Portima Information Security Policy: dit document omvat de

Daarnaast houden wij ons strikt

verschillende doelstellingen van

aan de maatregelen die beschreven

Portima inzake informatiebeveili-

werden in de ‘BRIO4YOU Access and

ging.

Data Security Policy’ en de ‘Portima Information Security Policy’, waarin

Behalve de back-ups doen we

ook de bewustmaking van ons

bovendien geen enkele verwerking

personeel over de beveiligingsaspecten

van de gegevens die door u worden

centraal staat.

beheerd. U voert zelf de gewenste verwerkingen uit.


21

2

Maak al uw medewerkers bewust van de GDPR en van enkele essentiële best prac-

controleren of aanpassen? We raden u aan uw klanten toe-

tices inzake veiligheid (zoals

gang te geven tot MyBroker. Zo

het belang van een degelijk

kunnen ze hun gegevens online

wachtwoord, het vergrendelen

raadplegen en, indien nodig,

van de pc bij het verlaten van

aanpassen.

uw plaats, het gebruik van een degelijk antivirusprogramma ...)

3

Hoe kunnen ze hun gegevens

Hoeveel tijd bewaart u hun gegevens?

Geef uw klanten toegang tot MyBroker. De GDPR stelt

De sector zal hiervoor nog richtlijnen opstellen.

immers dat zij hun gegevens altijd moeten kunnen raad-

!

plegen en aanpassen. Dit gaat moeiteloos via MyBroker.

4

De legitimiteit van de verwerkingen die u doet binnen het kader van de basisfunctionaliteiten van

Moet u zich zorgen maken?

BRIO4YOU is evident. Toch vereist de GDPR dat u uw klant

In essentie verandert er niet

over een aantal zaken kan

zo veel ten opzichte van de

informeren:

huidige privacywetgeving

Gezond boerenverstand en

Wat moet u doen?

Wie verzamelt zijn gegevens?

slim en efficiënt omgaan met

Als verantwoordelijke van de gege-

U en uw bedienden.

persoonsgegevens primeert nog altijd. We raden u gewoon aan

vensverwerking dient ook u op een

Wie heeft toegang tot zijn

bewust te zijn van wat de GDPR

aantal zaken te letten:

gegevens?

inhoudt, even vanop afstand naar

1

Behandel persoonsgegevens

U en uw bedienden.

alle type gegevensverwerking in

uw kantoor te kijken en, indien

zoals u dat in het kader van de

Hoe zijn zijn gegevens

nodig, enkele maatregelen te

huidige privacywetgeving nu

beschermd?

implementeren.

ook al doet: als een goed huis-

Portima heeft een zeer

vader.

volledige « Information

Portima – en dus ook uw

Security Policy » opgesteld

beheerpakket BRIO4YOU – leeft

die werd geauditeerd en in

alvast alle regels van de GDPR na.

overeenstemming is met de

Uw gegevens zijn veilig bij ons.

vereisten van de GDPR.

Wat dit aspect betreft hoeft u zich dus al helemaal geen zorgen te maken!


B R I O A N A LY T I C S

BRIO4YOU

22

BRIO Analytics testversie Deze datavisualisaties worden opgebouwd met informatie uit vier contexten: verzekeringsnemers, contracten (+ risicoobjecten en waarborgen), schadegevallen

Gegevens analyseren kan een tijdrovende en ingewikkelde bezigheid zijn. Toch ligt er vaak een schat aan informatie verborgen in uw databank. Om u bij te staan in de analyse van deze informatie – meten is immers weten – integreren we in oktober het prototype van een nieuwe tool in BRIO4YOU: BRIO Analytics. Deze tool bestaat uit een aantal dashboards die u in staat stellen eenvoudig gegevens te analyseren en snel zakelijke beslissingen te nemen. En we hebben goed nieuws voor u: iedereen zal deze tool gratis kunnen testen!

WAT?

en kwijtingen. U vertrekt telkens van een basisgrafiek op high-level niveau. Van hieruit kan u steeds verder doorklikken en diepere analyses vragen in de gegevensselecties. U kan zo voor heel precieze doelgroepen heel wat informatie verzamelen. Deze informatie kan vervolgens in uw kantoor gebruikt worden om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Zo kan u bijvoorbeeld eenvoudig opvragen hoeveel verzekeringsnemers contracten zonder rechtsbijstand hebben. U kan deze selectie dan nog verder segmenteren, per maatschappij, per regio, per leeftijdscategorie ... Het is allemaal mogelijk, enkele klikken volstaan! Tijdens de testfase zal de tool niet evolueren. Verbeteringsaanvragen zullen in overweging

BRIO Analytics wordt gecreëerd

genomen worden na het einde van de

met behulp van de datavisualisatie-

testfase.

toepassing Qlik Sense. We voorzien een aantal standaard dashboards als

Bij vragen is het Brokers Contact Center

vertrekpunt. Dit zijn interactieve,

zoals steeds uw eerste contactpunt (02 404

flexibele en overzichtelijke grafieken

44 22 – optie 0). Technische kwesties zullen

die in uw kantoor gebruikt kunnen

behandeld worden door de verdeler van

worden.

Qlik Sense.


23

WAAROM? Sneller en beter onderbouwde beslissingen nemen

Tijd besparen U hoeft zelf geen ingewikkelde selecties meer uit te denken of

Meten is weten. Maar gegevens analyseren

verschillende selecties en rapporten te combineren om tot bepaalde

is vaak een tijdrovende bezigheid. Dankzij

inzichten te komen. Enkele belangrijke selecties werden reeds voor u

BRIO Analytics volstaan enkele klikken

klaargemaakt en weergegeven in een overzichtelijke datavisualisatie. U

om een overzichtelijke datavisualisatie te

bespaart dus heel wat kostbare tijd.

creëren. U kan nu snel en efficiënt data tot in de kleinste details analyseren, direct nieuwe verbindingen tussen data leggen en opportuniteiten vanuit verschillende

VERDELING AANTAL KLANTEN PER DOMEIN Arbeidsongevallen en collectieve verzekeringen

hoeken belichten. Hierdoor kan u sneller en beter gefundeerde beslissingen nemen

Individueel BA andere dan particulieren

Brand eenvoudige risico's

in het belang van uw kantoor. Diversen

Potentieel benutten Dankzij BRIO Analytics heeft u in een oogopslag een volledig overzicht van

19,1%

Multi-takken

Bijstand

6,5%

uw portefeuille. Even doorklikken in de

15,7%

visualisaties en u weet perfect waar er nog verborgen potentieel ligt. U kan zo gericht commerciële acties ondernemen

8,9% Hospitalisatie en gezondsheidszorgen

en het volledige potentieel van uw

11,5%

klantenbestand benutten.

Intuïtief en aantrekkelijk

10%

Rechtsbijstand

10,8%

Leven en belegging

BA particulieren

De grafieken van BRIO Analytics zijn overzichtelijk en ogen professioneel. U kan ze dus zonder verdere aanpassingen overnemen in een presentatie. Bovendien werken de dashboarden zeer intuïtief.

Auto

NA JUNI 2018?

De prachtige kant-en-klare visualisaties reageren onmiddellijk op interacties en

Tot eind juni 2018 kan u het prototype van BRIO Analytics

contextwijzigingen en passen zich vlot aan

gratis en vrijblijvend testen. Maak hier zeker gebruik van

op basis van een eenvoudige drag-and-

en ontdek de voordelen ervan! In juni 2018 zal u moeten

drop functie. U hoeft dus geen specifieke

doorgeven of u BRIO Analytics wil blijven gebruiken. Indien

technische kennis te bezitten en er

voldoende interesse zal de prijs bepaald worden op basis van

hoeven geen scripts gemaakt te worden.

het aantal makelaars die intekenen op de dienst. Hoe meer makelaars hoe lager de prijs.


V14.5

BRIO4YOU

24

V14.5:

BRIO4YOU De nieuwigheden op een rijtje Midden november zal versie 14.5 van BRIO4YOU in productie gaan. Zoals altijd houdt deze nieuwe versie heel wat nieuwigheden in, die rekening houden met de aanvragen van de Users Clubs, nieuwe regelgeving ĂŠn een verhoging van uw productiviteit en commerciĂŤle slagkracht. Hiernaast vindt u alvast een kort overzicht van wat u mag verwachten.

Ook voor MyBroker houdt BRIO4YOU versie 14.5 een aantal nieuwigheden in. Lees meer hierover in het artikel MyBroker: nieuwigheden op de planning op pagina 7.


25

KB Lasten en Kosten: bedragen op vervaldagberichten Gevolg gevend aan het koninklijk besluit van 2 mei 2017 moeten vervaldagberichten vanaf januari 2018 ook de aanwervings- en administratiekosten weergeven. BRIO4YOU versie 14.5 slaat deze bijkomende info automatisch op in

Daarnaast zal AXA vanaf versie 14.5

de kwijtingen, die u vervolgens kan

ook MPB's kunnen gebruiken om u

afdrukken.

commerciële leads door te sturen.

Klanten segmenteren voor e-mailmarketing In BRIO4YOU kan u uw cliënteel

Stockeren pensioengegevens 2de pijler zelfstandigen Vanaf versie 14.5 kan u in BRIO4YOU gegevens stockeren aangaande

OP BASIS VAN DE INPUT VAN DE USERS CLUBS WORDEN OVERIGENS NOG MEER NIEUWIGHEDEN AANGEBRACHT:

het aanvullend pensioen voor zelfstandigen (producten 2de pijler

segmenteren. Dit was reeds mogelijk op basis van een door u bepaalde code. Vanaf versie 14.5 zal u er ook een historiek aan kunnen koppelen. U ziet zo sinds wanneer uw klanten deel uitmaken van een bepaalde categorie. Erg handig in het kader van uw marketingcampagnes.

Statistiek ‘Historiek kwijtingen’ automatisch updaten

Bijlagen bij AS/Web-berichten

de opbouw van deze historiek kan

Voor elke klant en elke maatschappij

In BRIO4YOU kan u in AS/Web-

u heel eenvoudig de carrière van

kan u in BRIO4YOU een statistiek

berichten tot 10 verschillende

zelfstandigen reconstrueren.

raadplegen met de premies,

bijlagen toevoegen. Vanaf versie

commissies en schade-uitkeringen van

14.5 hoeft dit niet meer één

de 5 recentste jaren. Voorlopig moet

per één, maar kan dit met één

u het bijwerken van die statistieken

handeling via aanvinkvelden.

manueel lanceren. Vanaf BRIO4YOU

Handig en tijdbesparend!

zoals het VAPZ en IPT) zoals salarisgegevens, voordelen alle aard, sociale bijdragen ... en dit in een chronologische volgorde. Met

Nieuwe AS/Web-berichten

versie 14.5 is dit niet meer nodig! Vanaf BRIO4YOU versie 14.5 zijn er

U zal voortaan kunnen bepalen

nieuwe AS/Web-berichten beschikbaar

aan welke frequentie (wekelijks,

voor de informatie-uitwisseling tussen

tweewekelijks, maandelijks …) de

de verzekeringsmaatschappij AXA

statistieken ’s nachts automatisch

en de makelaars die instaan voor

bijgewerkt zullen worden. Uw

gedelegeerd schadebeheer alsook het

portefeuille van nabij opvolgen wordt

beheer van niet-gedelegeerde vloten.

zo weer iets eenvoudiger.


Tips

and tricks

TIPS & TRICKS

BRIO4YOU

26

Wist u dat... ... u het overzicht verzekeringsnemer kan parametreren? De parameters worden bepaald via de Makelaar instellingen (zie het menu Makelaar – Gegevens – Instellingen). Klik dan in het menu  ‘Waar naartoe’ op 'Makelaargegevens

Wist u dat... ... het mogelijk is een risico-object over te plaatsen naar een andere verzekeringsnemer?

vervolg’ en daarna op het tabblad ‘Overzicht verzekeringsnemer’.  U kan voor heel uw kantoor: bepalen of u het scherm ‘Overzicht verzekeringsnemer’ standaard wilt gebruiken na

Om een risico-object over te plaatsen naar een

een opzoeking,

andere verzekeringsnemer: de soort hoofding kiezen, Klik vanuit het risico-object in het menu ‘Wat doen’ op 'Andere acties'. Klik op 'Risico-object overdragen'. Klik op het loepje bij 'Nieuwe

kiezen welke tabbladen getoond worden, kiezen welk tabblad als eerste opengaat. Deze instellingen bestaan ook voor iedere

verzekeringsnemer'. U komt terecht op

gebruiker via het menu Gebruiker - Mijn gegevens

een zoekscherm waarmee u de nieuwe

– Instellingen en dan het tabblad ‘Overzicht

verzekeringsnemer kan terugvinden als hij al

verzekeringsnemer’.

in uw beheerpakket bestaat. Standaard worden hier de instellingen van het Als de verzekeringsnemer niet bestaat,

kantoor overgenomen. Om hiervan af te wijken,

klikt u in het menu ‘Wat doen’ op

klikt u in het menu ‘Wat doen’ op ‘Afwijken v/d

'Verzekeringsnemer maken' en voert u de

mak. parameters’. Bevestig dit, pas de instellingen

nieuwe verzekeringsnemer in.

aan en klik dan op ‘Opslaan’.

Vink de opties aan indien het

Nadat uw aanpassingen werden bewaard, bevat

activiteitenrapport en de verbonden

het menu ‘Wat doen’ een functie om de kantoor

documenten dienen overgedragen te worden.

instellingen te herstellen: ‘Mak. overz. verz.n. instellen’.

Klik op 'OK'.


27

Question Time Stuur ons het juiste antwoord door op de volgende vraag en win 2 bioscooptickets. We geven in totaal 25 x 2 tickets weg, dus aarzel niet en waag uw kans!

Vraag: Eén van deze beweringen is onjuist. Dewelke?

Mogelijke oplossingen a) De app MyBroker is, net als papier, erkend als duurzame drager. b) Vanaf 2019 bent u verplicht jaarlijks al uw klanten een deugdelijk verslag betreffende het voorgaande jaar te bezorgen. U kan dit via MyBroker doen. c) Binnenkort zal het mogelijk zijn vrije berichten vanuit BRIO4YOU naar 1 of meerdere klanten te sturen. Ze krijgen deze berichten via MyBroker. d) De elektronische handtekening via MyBroker ‘PortiSign on Mobile’ heeft dezelfde juridische waarde als een geschreven handtekening.

Vul het antwoord online in op www.brio4you.be/nl/questiontime.html De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

PortiMagazine BRIO4YOU

in uw mailbox?

Als u het PortiMagazine BRIO4YOU in elektronische vorm in uw mailbox wenst te ontvangen, kan u uw e-mailadres doorgeven via portimacom@portima.com of op BEN via http://ben.portima.be.


PortiMagazine BRIO4YOU NL  

Oktober 2017

PortiMagazine BRIO4YOU NL  

Oktober 2017