Page 1

CURRICULUM VITAE EN PORTFOLIO ir. Coen van den Wijngaart - architect

6 oktober 2011


I

N

L

E

I

D

I

N

G

  

  

 

       

   

    

    gevende capaciteiten beschikt ondergetekende over de   

   

 !   "

 

 

#  $%"

  

  

 

  

      

#geving door een origineel en uniek antwoord te geven 

  

      ! & !    ' & 

 

( 

 ervaring in stedenbouw, architectuur, interieur- en   )

 !

  

 

 & !  !

 !

&  

 

*  

 "

   

 ! 

 + 

! 

  !  !

 ! 

  !

   het budget. ' #  !

&

/ 3

45 '7!

 

   

8     8  


CURRICULUM VITAE

9:5;<<=

""IH3JBIKH33L@5LA:DJ H @ I! !# 

 

 ' M 

;<<>*;<<=

"H @ # 

 MN' I  I$!

 +    "# 

  MNB  D $!

  #   

       M O !HP !J+I

 

Q

 MD @!  

PERSONALIA adres

 #  

* 

  geslacht burgelijke staat [ rijbewijs   IA"

ir. C.A.J. van den Wijngaart IA  EG!ETXE@P'BH""J FXFVGEV>>= FG;FFFE<>E ? O

 ^ = ;<XX gehuwd Nederlandse ;>FE;E<<;  

 A ;F>FE;TF;F3?@3ABDEFFG*HB'B

'B93JJ3D@B/"?BD"LJD""DKH5@BK@BB5JB5B:DI R M  

          

M

OPLEIDINGEN 9:5EFFV

WERKERVARING

@BKH5IKHB:5BDI5@B5@'BLR@!/I @ : 

 ' (! !# 

 

 ' M/

#I 

;<<=*EFFV

@ : 

 ' (! !# 

 

 "# 

 M@  & N

  $!

 

N

    

 $ "# 

  MODO^D!

  

 +  

 

:  /  M # " J` !Y!L O  J Q

 M H  H 

2000 - 2001

BK3LB"@53"LBI:YfD5B:DB'$"DKH5@BK@:DB'B/3@YBLL5BD B BB Y !"

 !/

 !R 3:B":m@BDD5@35DBI'BL$:DA"5)@q $xy M$   

 x x /

  

    8& !x [[ 4 ' & 7 Ix !L 

 M   

 !   !" I

 J  

!L q! !   MJ9 

;3  NH

 D 

$ I D  ! & &  &  & JJPL !JJP ?  9 !K " S? A 9 & !   ETFFFU&

# ! # ! # !  # ! # !   ;FFFFU onderkelderde parkeergarage. EI 

 " 

L  3D/3  ! ETFFU  >V 

 

 

 X  * 

 

 VY    L 

L   3D/3  A 

 

* ;FFFFFU  ;TFF 

 

 

 TFF  

 

! ! !  & !  !  >3   !

      

H & DQ  

  XF 

   

 ! !  ! 8 & # !  T3        

 

 H & DQ  

# !  ! /D5 !  !5KZKK:!  !  G3  5"

3 

  I D  ! +     !VFFFU


X3         #  D YQ P 

I  !;FFFFU

EFF=*HB'B

EFF;*EFFV

R M

 O &   

M ;3      @ 

A 

E3   

 

D  V3    # 

I >:      # ' 

/ T:    # H 

$*J &

G:    # & 

 

?'O"DKH5@BK@I ? O

 !?  O 

 !    M@ ?  K O 

2009 - 2010 2008 - 2010 2008 - 2009

2008 - 2010

EFFT*EFFG

EFFV

EFFV*EFFG

;3         I EF

J& E3           O EV

J& VN'  @ $!

    

 /[ 

A Q @    @ !5 >3    

;T  

 

 

  

 

!   

 !+ !

 / 3

!/ !5 T9 " A"

I  D /' !  

    !  &  

 

 "

 Y  NO  $! 

8    DB ! 8 Wonen op Niveau.

:|I5?A3:O"'5IB:DI

2000

"'BABDJ?D:5IHBBDBLRRBDI"DKH5@BK@B R M

 O &  

   

M ;3    & 

R 

' H E3  #  # 

  " #

V3  K A  

H 

1999 - 2000

/B59BDB"BBD'B R M 

 O &  &   

 # @ 

' H 

"DKH5@BK@::DI@:'53A}@JBD3:'IH33D R M

 Z   O &   

M ;3  !;EE  '

A  E3        H  

 DQ  V3     # " 

H *P >3     # / 

H *P T3     # & 

LG3    

$

$*J &

X3    

A 

=3       H  

DQ  <B X J &  

"

 

1999 - 2000

I@5KH@5J5" #

 + Z     

      O O# O !  

 N' ' I $

1998 - 2000

DBKDB"@5BY"D?BB'BDL"' R

        *  

Y L 


;<<X

O35J"HBL35D@ :  H !#

    ;< 

 

@ 

1999

;<<X

A":'35""LYHB"DKH5@BK@B*5@BD5B:D"DKH5@BK@BA" R M Z 

 O &   

M ; 

  

& +&

A E  

  4 7

@  V     

J 

A 

VAARDIGHEDEN

I@:'B@BYD59ID""J@BKH5IKHB:5BDI5@B5@'BLR@ I 

 !   

' H !; ! + 9K M€        

 

 !

    &  

  €

REFERENTIES

K3/Y:@BD

""IH3JBIKH33L@5LA:DJ J & H@I@   

!      

 ! /3 4O !B !Y !Y Y 7!" K I

! " K"'4E'*V'7!D "

 4EFFX7!I

: 

@"LB  4 

 7!B 4 

 7!R4 7!' 4 7! Y &4 7

PRIJZEN 2000

"DKH5@BK@::DI@:'53 A}@JBD3:'IH33D

Y

3 P  ;G!ET=>@mI  

MFXFVFG;>F>

:|I5?A3:O"'5IB:DIA

 D++ /~E!EGE>BI' (

MF;TE=TFVTV

"'BABDJJD3BY?D:5IHBBD BLRRBDI"DKH5@BK@B

" Z9 B I ;F!VFVE"9DQ 

MF;F>VVFE;;

I@5KH@5J5"

 O / 

@  ET!EGE=DK' (

MF;TETG=>>>

/B59BDB"BBD'B"DKH5@BK@BA:DB":

9 /  I ;!EX;=IHP

MFX<V;GTX;F

@BKH5IKHB:5BDI5@B5@'BLR@

@ : 

 ' (!#

 

# " J` 9;V>!EGE=AL' (

MF;TEX=<=FT

A":'35""LYHB"DKH5@BK@B* 5@BD5B:D"DKH5@BK@B

A A !

 I

;;E!>=;=BOA 

MFXGTGTGXTT

DIVERSEN IBY@B/ABDEF;;

L5'/""@IKH"Y'GG

2009 - 2011

L5'3:'BDK3//5II5B@D53':I?5'BD3Y"J'BH""J

9:5EFF<

""IH3JBIKH33L@5LA:DJ Q

 # 

   "H @ ! ! # 

 

 

EFFT

2000 - 2001

AB@"B'B/:PB I+ A

 /& !

 ;>F  ? O 55 K @ ! & AH !D J ! 5 ! # ?A !HD

L &  

  +  

  @BKH5IKHB:5BDI5@B5@'BLR@ ;B   

  

   #[ R 59 !  #    EB   

  

   #[ R 59 !  #    VB   

  

  !    

 stedelijk bouwblok.


HET NIEUWE RIJNVESTE project: NH

 D 

$  I D   

 &  

 

   &  &  &'   

*   I D   : 

 L  

 bureau: ' 9 J

 "    Y 

 )   

  engineer ontwerpproces. programma: ' 

 

 D  

 Â&#x201A; JJP ? S9 !JJPL !JJPK " S? A 9 & J 

 # &M ! 

 ! 

 ! 

# ! !  !  & ! #  

  EFFG   * EF;E  bruto vloeroppervlak: & ETFFFU 

 ;FFFFU bouwkosten: & Â&#x192;VT>;EFE; # 

 Â&#x192;GTFFFFF #   V EF;; I

A EF;F A3:OB""'BP3DJVEF;;


STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP ' & # ! 

   

  worden gehuisvest in een gesloten stedenbouwkundig ' 

    #         #  B 

 

 

 een dergelijk gesloten bouwblok is het contrast tussen  

!

& 

  gesloten binnentuin verscholen. '   

 & 

 

#

  4

 y   x7&  !tonisch en interieurontwerp. H

 D 

! !       &

L:/K 

 

 !

  & H

   & 

+  

 

 

 

  H

 

 

   & # 

     & # H  

 &  Â&#x201E; & x

 

 &    krijgen. ARCHITECTONISCH ONTWERP H

  

 &    D 

;  

  

   

 

 

H

       #   '   H*  

 

 

8! 

 binnenhoven ontstaan.


H

 

 &  #   3

  

  ! & 

&     

' &  

 

 [  

 

 '   &

 

   

  

   H

 #     # 

 

(

 * 

   

8

 8

  H

  #  * & !

 

  # &   8

 

 H

#      

 

   !

 

# 

 

&

 

   '  &  !  

  &

   Â !    & &   ' &  

  8  FLEXIBILITEIT, LOGISTIEK & HET NIEUWE WERKEN H

& &  

 

A I Y

L !

  !

 &   

  B 

   &

   investeerders en bedrijven. De twee laags gedeeltelijk   

 & 

 gebouw van voldoende parkeergelegenheid waardoor 

 y 

  !

  & 

  #& #  


'     

 

  

 

&   xx bouwlaag hoog, die op eerste verdiepingsniveau beide   ' # 

 het gebouw ligt tussen het bestaande gebouw en de 

 H  &

     &   !    

   #  H

 

   &

 

 

 &     

  #  

 &   #      & 

H

  van het gesloten bouwblok en het daarin gehuisveste JJP  [

 

& & ' 

     & # 

        #& #  worden aan derden. H

    # &  

#  # ' 

 # &   & 

 

  # & 

 +   #  

   ? # &  #  

 

 & 5 #    

 

 

 & B       

 &  "

#   

    

 

  uitgewisseld.


ST U D E N T E N H U I SV EST I N G project:5 3D/3   I+ "  L 

  

   '    

 

& # 

 

& NH

 D 

$

  bureau: ' 9 J

 "    projectarchitect

 # EF;F   * EF;E  bruto vloeroppervlak:  

 ETFFU bouwkosten:  

 Â&#x192;E;GFFFF # programma: K# 

   TF

   

 

  >V

  

* 

 

 X   

 

 H

   

 (;FFÂ&#x2020;     XFÂ&#x2020;      '   (;E
UZ BRUSSEL PEDIATRIE project: : P A    centrale inkomhal afdeling pediatrie. bureau: De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs projectarchitect

 oktober 2011 - december 2013 bruto vloeropperlvak: klinieken: 2.900 m² inkomhal: 530 m² bouwkosten: klinieken: â&#x201A;Ź 4.520.000 exclusief btw inkomhal: â&#x201A;Ź 535.000 exclusief btw concept: In opdracht van het Universitair Ziekenhuis Brussel worden de klinieken en de centrale inkomhal van de #    

 '       

+  zonder daglicht in de binnengebieden en zicht naar buiten toe; kortom het is moeilijk je te oriĂŤnteren! 5

  

 y  geĂŻntroduceerd waardoor een geruisloze overgang ont 

 # 

 

 # !

  

  

   '  samen met de gemeenschappelijke verblijfsgebieden waardoor daglicht tot in het hart van het gebouw komt met zichtlijnen naar buiten toe op de groene omgeving. 3 

 

( &  #  oriĂŤnterende backbone fungeert!


daglicht

kwaliteiten

 

8 

zichtlijnen


HAVENZIEKENHUIS project: 

H & 

DQ   

NH &  5  @ P 

A$ 

NB/K$ #

  !  ! #   ! 

/D5 !  # ! 5KZKK:! 

 !

     

 5  

 IÂ&#x2013; DQ     !   

  

 

   XF

  & H 

  ! 8 & # ! 

 

!   

 

  

 bureau: ' 9 J

 "     

 Z   

 april 2006 start uitvoering - heden bruto vloeroppervlak:  GFFFU  VFFFU  GFFU HPDTFFFU  

;;FFFU bouwkosten:  Â&#x192;GTFFFFF #  Â&#x192;>FFFFFF #   Â&#x192;;TFFFFF #  HPDÂ&#x192;;GTFFFFF #  

Â&#x192; 


H

 

H & DQ   ;<VX  A9?K 

 @ ;> ;<>F  DQ     ! K & 

  &

#   

  

& 

 %3 # $ 

   

H &  

&

 

 

& 

5;<GE 

    

    D R Â&#x2014; 

 

xx  

& &  /

;GF 

xx 

H

  DQ !&  &    ! 

  gebouwen. ' &      &  

 H &  #

  

+    

    &   5  

    

& 

 N $ 

#     

#  &

  !   

 # P   # & #   #

  ! #   3 #  & # 

  

# H

H &    

  3  

  

 

 !       

 

      


@      #  &   

 #  &    "  #   

 

 & P 

XF H & &

+  & % '

 & 

   # 

  & !    

& Â&#x2DC;H 

 

  # 

  

   

 8 5

HÂ&#x2DC; & 

DQ   

 N $ ! 

 wordt er een boot en container gerealiseerd. Dit is een    & 

&

   !   

  &  

[  

 

 A

  &  $  #

   H

       !

 # Â&#x2DC; 

    

  

&  3

& ! # 

     #  

& J  

 

  

&    # 

  !  !  

 # 

 leuke, spannende uitdaging en laat het ons genieten     


23m max. bebouwingshoogte gte 70m

max. bebouwingshoogte 70m

33m

incl. 1000 m2 kantoor HZR

incl. 1000 m2 kantoor HZR

ca 10m

lift naar OK

traditioneel parkeren

MRI

HZR

poliklinieken

300 m2 HZR

toekomstige ontwikkelingen HZR

+1 / HZR+1

26m

3 2 1 0

7

HZR4 HZR3

HZR3

traditioneel parkeren

HZR2

4 3 2

HZR1 MRI

-1

ca 7m volautomatisch parkeren

HZR0

HZR3

HZR3 3 2 1 bestaand

HZR2

traditioneel parkeren keren

HZR1

1 0

bestaand

MRI

-1

HZR-1

8 7 HZR4

HZR5 HZR4

HZR0

ca 7m

volautomatisch parkeren

20m

8

HZR5 HZR4

ca 7m

4

traditioneel parkeren

traditioneel parkeren

33m

hoogte HZR ca. 24m

8 7

lift naar OK

0 -1

HZR-1

HZR

980m2

langsdoorsnede 1

langsdoorsnede 2

+2 / +3 / HZR+2

33m

dwarsdoorsnede

26m

PARKEREN HZR - OPERATIEKWARTIER

parkeervrije zone

20m

lift naar OK volautomatisch parkeren

HARINGVLIET

HZR

trafo

26m

MRI

UITNODIGENDE PLINT

17m

poliklinieken

210 m2 entreehal

HZR

entreegebied

ingang ambulance

rooilijn (conform vigerend bestemmingsplan)

hoofdingang HZR

23m

VERBIJZONDERING ENTREEZONE

ca 7m

20m

restaurant

logistiek

lift naar OK

33m

parkeren

logistieke ingang

volautomatisch parkeren

HZR

530m2

25 pp

33m grens bebouwingsvrije zone (23m vanuit fictieve as waterkering)

VERBINDINGSROUTE

20m

ca 7m

lift naar OK

33m

fictieve as waterkering

+5 / +6 / HZR+4

26m

MAASBOULEVARD

0 begane grond (maaiveld)

HZR 980 m2 ntb 980 functies m2

N I E U W B O U W

33m

B I J L A G E 2: B A S I S M O D E L

+7 / HZR+5

26m

lift naar OK

MRI 210 m2 ntb functies

souterrain bestaand

HZR

33m

175 m2 logistiek 17m

30 n o v e m b e r 2 0 1 0

+4 / HZR+3

450 m2 techniek + NSA fietsenstalling

ingang parkeren

HAVENZIE K E N H U I S R OTT E R D A M

rooilijn (conform vigerend bestemmingsplan)

lift naar OK

ENTREEGEBIED BESTAAND

33m

apotheek

beeldvormende diagnostiek

ca 7m

530m2

secundaire entree HZR

HZR - OVERIGE FUNCTIES

IC & nevenfuncties o.k.

33m

NTB FUNCTIES

OOSTMOLENWERF

rio olw at er pe rsle id in g( ho of dw at er ga ng )

450 m2 o.k. complex

23m

900 m2 ntb functies

-1 souterrain

+8 en hoger


CAMPUS LAMMENSCHANSPARK project:5 3D/3  A  3   I+ " '

   

      

L L  bureau: ' 9 J

 "    projectarchitect

  EF;F bruto vloeroppervlak: ;FFFFFU bouwkosten: Â&#x192;<>VTFFFF # programma: '  

   

;FFFFFU  ;TFF

  

* 

 

 TFF  

 

 

 

 ! !   

& & 5  &  #   #  " &   #      

   D 

    

 

   

  5   

   

  & & [

   


K L I N I E K

V I A

project: Kliniek VIA is een psychiatrische kliniek voor blinden en    I D  bureau: De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs projectarchitect

 oktober 2006 VO - februari 2008 DO (staat op hold) bruto vloeropperlvak: 3.137 m² bouwkosten: â&#x201A;Ź 4.585.180 concept: '  

3 

 

 Â&#x201A;   langdurende geestelijke gezondheidzorg. De klinieken zijn gesitueerd in de periferi van Oegstgeest in een  '  

 van de â&#x20AC;&#x2DC;woonwijkâ&#x20AC;&#x2122; op het GGZ terrein waardoor het goed aansluit bij de omliggende woonwijken. van het dorp. De kliniek is opegbwoud uit een klnisch verblijf inclusief separeerafdeling op de begane grond   

 !

 

 

 3     !   ## ' 

  stoer van in elkaar geschoven metselwerk volumes van verschillende aardse typen steen. De sporthal is een translucent glazen volume en zal in gebruik oplichten op een basement van steen. De entree wordt geaccentueerd door een betonnen krul! Overige eyecatchers zijn de houten terrassen en glazen erkers die als abstracte volumes aan de gevel hangen.


WOONHUIS

GILZE

project:D  O 

J& !           #  

 

  bureau: ? O

 4  7 

 Z* 

 2008 - 2010 bruto vloeroppervlak:  E;GU   =FU bouwkosten: Â&#x192;;XTFFF # concept: '     &    

(

#

   & ! & 

    

  

( !& # 

  

   %'  O N * $ !  

( &    x

 &  &  de tegenover liggende plas. De carport is het licht        O   I 


B A R A N

T O W E R

project:' NA@ $

 

 

 >V

 

  A J K 

/ !5 &    

      '  

(  & # &  bureau: ? O

 4  7 

 Z* 

 2008 - 2010 bruto vloeroppervlak: 

 

;FFFFU 

 VTFFU +TFFU VTFU bouwkosten: Â&#x192;XTFFFFF # 45  7 programma:  

 

& 

+!

 badhuis, een tuin, 2 penthouses en een onderkelderde 

 B&V + 

 

!  ;TFU 

  +   #  

 

 

  & #  

  

(  &  het landschap en de stad.


P O R T

B R I E L L E

project:ÂŁY A ÂŁ

   :# A     

   

A !  

 A /

   bureau: 

  A¤ 3  

 Z   

  EFF;  * EFFG bruto vloeroppervlak: ;EE     * gebonden woningen. bouwkosten: Â&#x192;;XTFFFFF # 4 #  7 concept: ' 

[&        & 

  #    &

  '   

 

 &

    &  #    

   

# 3

  

 

  

 

  

  

 & 


ARGOS - VAN MIERLO project:5 A / &H *P 

 # &  

 # "  " 

 #   

  

 bureau: 

  A¤ 3  

 Z   

 EFFV  *EFFT  concept: H

 # & 

(

  

 # 

 &H

 # " 

   

  &  3  

 

 

  

N $ Â&#x201E; 

 H

N $

 

        !

N $ 

      &  # & H

N $

#

 #

! 

&  

 ! &  # '  

 & 

  

 !!  !  !  # [

 


LEEHOVE - DE LIER project:' # &  5  :# A  L

 ! ' L  

#  D

O  bureau: 

  A¤ 3  

 Z   

 EFFE  *EFF>  concept: ' # &   

 

   

 H * 

 (  

  & 

     

( '    

   #

 

      ' &   !   

  

 # '  

  

 

        

 '        

 &

  

 

 

  '    #  

 

 

 

! 

 

   

  ! LBIIÂ¥/3DB%


B

E

N

E

T

T

O

N

project:N'  @ $   

A Q @  bureau: ? O

 4  7 

 Z* 

 2008 - 2009 concept: ' & A Q  &

 

  

 @  

  5

 & 

A Q kantoren en winkelunits gehuistvest. De winkelunits lig 

 

  +% '  &    heen gedrapeerd en verhullen een binnenwereld. D   &    

 [  

   H

  

  [&  ' 

   

  !

  

(     !  

 +&  

   berglandschap. " &  

 

 

* 

& #   

    

 !

 

+ & %


RONALD MC DONALD project:H

D /'   

  H

  

     H

   

 

 

"

 * bureau: ? O

 4  7 

 Z* 

 EFFT*EFFG concept: H

  

 !

     !   # ";F

 springt. I  &

  

 )    naadloos in elkaar over. De in het gebouw gehuisveste  &[ 

! 

 

&  '    

&   vloeiend over in een bolderpark en in een sportheuvel. Vanuit het hart van het gebouw loopt een verhoogde  

 &    

  5  &  Q  &   & 

 !

 basketbal veld, e.d.


WONEN OP NIVEAU project:NO  $

  vraag voor een woningontwerp, dan wel visie voor de D

B    bureau: ? O

 4  7 

 Z* 

 EFFV concept: De stedenbouwkundige prijsvraag uitgangspunten    

 (   #    5

    N  $ + 

 

  

 &

  

 Q    

 >!T

 < 

!     B 

 

 

  O    N  $

 M  ! [

! 

   '

        & ` 

 voor de klant. "   

    

  N  $

  5

8 NO  $

portfolio  

coen van den wijngaart

portfolio  

coen van den wijngaart

Advertisement