Page 1

SET SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ


Set světelných objektů má za cíl vytvořit novou světelnou atmosféru za použití nových materiálů. Naproti tradičnímu pojetí osvětlení, kde většinou světlo vychází z jednoho centrálního zdroje, je zde vytvořen světelný prostor, který naopak vyzařuje rozptýlené světlo ze stran do středu.


OBJEKT 180 OBJEKT 180 je určený především nad jídelní stoly, vytváří díky své velikosti světelnou zónu, kde je dostatek neoslňujícího rozptýleného světla. Objekt neosvěcuje jen samotný stůl, jak to obvykle bývá, ale osvěcuje rovnoměrně celou zónu, kde se uživatelé nachází.

1840

1840

620

620

1:30


OBJEKT 120 OBJEKT 120 určený pro jednu osobu se nesnaží vytvořit jen ideální světelné podmínky pro uživatele, ale dovoluje uživatele opticky uzavřít od okolí. V objektu jsou tedy neustále ideální podmínky pro čtení nebo odpočinek.

1:30

1620

1620

390

390

VNITŘNÍ KONSTRUKCE

1170

1170

1170

1170


SCHÉMA

KONSTRUKCE

Objekty jsou vytvořeny z flexibilních LED pásů s vysokou svítivostí, z odlehčené kovové konstrukce a umělého papíru Tyvek®.

LED PÁSY

TYVEKOVÉ PRUHY VNITŘNÍ


TYVEKOVÉ PRUHY VNĚJŠÍ


SET VARIABILNÍCH SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ BcA. Martina Polívková, diplomová práce ateliér Design interiéru Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013

Von polívka _katalog