Page 1

palau oller polièdric poliédrico polyhedric

Edició | Edition | Edición

Josep Casamartina i Parassols Fotografies | Photography | Fotografías

Jordi Puig Texts | Texts | Textos

Mariàngels Fondevila Julià Guillamon Josep Palau i Fabre Josep Casamartina i Parassols

compta amb la col·laboració de

123


EXPOSICIÓ EXHIBITION EXPOSICIÓN

CATÀLEG CATALOGUE catálogo

Agraïments Acknowledgements Agradecimientos

Palau Oller, polièdric Palau Oller, polyhedric Palau Oller, poliédrico Del 25 d’abril al 29 d’agost de 2010 25 April to 29 August 2010 Del 25 de abril al 29 de agosto de 2010 Fundació Palau

Edita Edita Edita Fundació Palau Triangle Postals

Fernando Amat Anet Duncan Julià Guillamon Reyes de Molina Rosa Pujol Dante Ríos Mariaelena Roqué Txema Romero Mercè Santacana Fermín Tarrés Alícia Vacarizo

Direcció Direction Dirección Josep Sampera Comissari Curator Comisario Josep Casamartina i Parassols Coordinació Coordination Coordinación Agnès Sebastià Documentació Documentation Documentación Alícia Vacarizo Concepció i direcció del muntatge Conception and direction of assemblage Concepción y dirección del montaje Josep Casamartina i Parassols Muntatge Assemblage Montaje ECCO Joan Mascarell Disseny gràfic Graphic design Diseño gráfico Joan Colomer Difusió i atenció al públic Diffusion and attention to public Difusión y atención al público Sònia Parra Assegurança Insurance Seguro MAPFRE

Edició a cura de Publishing in the hands of Edición a cargo de Josep Casamartina i Parassols Texts Texts Textos Josep Casamartina i Parassols Mariàngels Fondevila Juilà Guillamon Tomàs Nofre Josep Palau i Fabre Alícia Vacarizo Documentació Documentation Documentación Alícia Vacarizo Agnès Sebastià Fotografies Photography Fotografías © Jordi Puig © CDMT, Quico Ortega P. 69, 71, 72, 73, 74, 85, 87a, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 135, 136

© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas P. 217, 218-219

© Arxiu Fundació Palau P. 15, 19b, 21, 23, 29, 33, 35, 41, 45, 48, 49, 53, 224, 225, 238, 284, 285, 301, 302

© Dani Rovira P. 145b, 146a, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 159b, 310b, 315, 314, 315, 316, 317, 318, 323a, 328, 331

© Pere Vivas P. 86, 87b, 88, 176a, 292

© Marc Rosés Vega P. 137

Correcció i traduccions Correction and translations Corrección y traducciones Marta Pola Puigdellívol Steve Cedar Disseny gràfic Graphic design Diseño gráfico Joan Colomer Impressió Printed by Impresión Sanvergrafic Dipòsit legal Registration number Depósito legal B-17132-2010 ISBN 978-84-8478-448-7

 Ponsa c. 1915-1920 Mostra de mocador estampat dissenyat per Palau Oller Sample of patterned scarf designed by Palau Oller Muestra de pañuelo estampado diseñado por Palau Oller Museu de l’Estampació de Premià de Mar

Centre de Documentació Museu Tèxtil de Terrassa Disseny Hub Barcelona - Museu Tèxtil i d’Indumentària Fundació Frederic Mompou Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas Museu de l’Estampació de Premià de Mar Museu del Joguet de Catalunya Col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau Fins de Siècles Gorina S.A. Gratacós Isabel de Pedro

L’edició d’aquest catàleg compta amb la col·laboració especial de The publication of this catalogue has the special collaboration of La edición de este catálogo cuenta con la colaboración especial de


sumari sumario summary

9

Presentació Presentación Presentation Tomàs Nofre

14

L’Art Déco en la decoració interior El Art Déco en la decoración interior Art Deco in interior decoration Mariàngels Fondevila

28

Josep Palau Oller per Josep Palau i Fabre Josep Palau Oller por Josep Palau i Fabre Josep Palau Oller by Josep Palau i Fabre Josep Palau i Fabre

40

Una carta de París Una carta de París A letter from Paris Julià Guillamon

52

Palau Oller polièdric Poliédrico Polyhedric Josep Casamartina i Parassols

60

Els teixits i la moda Los tejidos y la moda Fabrics and Fashion

138

Joguines per a un poeta Juguetes para un poeta Toys for a poet

166

El fabricant d’andròmines El fabricante de cachivaches The manufacture of household items

182

El disseny de mobles El diseño de muebles Palau Oller, decorator

236

Les botigues Las tiendas The shops

276

El pintor i els seus amics El pintor y sus amigos The painter and his friends

335

Cronologia |

341

Bibliografia |

347

Exposicions

Cronología | Bibliografía | Exposiciones Chronology | Bibliography | Exhibitions Alícia Vacarizo, Josep Casamartina i Parassols

Palau Oller, polièdric sumari

7


86


Josep Palau Oller c. 1910-1915 Dibuixos d’estampats Drawings of patterns Dibujo de estampados CDMT, donació Josep Palau i Fabre

Gratacós Organces i mussolines de seda estampada per a alta costura, estiu 2011, amb dibuixos de Palau Oller Patterned organzas and silk muslins for haute couture, summer 2011, with drawings by Palau Oller Organzas y muselinas de seda estampada para alta costura, verano 2011, con dibujos de Palau Oller

Palau Oller, polièdric les botigues

87


88


c. 1915-1920 Llibres de la biblioteca d’Eulàlia Fabre relligats amb teixits estampats de Josep Palau Oller Books from the Eulàlia Fabre library bound with patterned fabrics by Josep Palau Oller Libros de la biblioteca de Eulàlia Fabre encuadernados con tejidos estampados de Josep Palau Oller Fundació Palau

116


Palau Oller, polièdric els teixits i la moda

117


128


Josep Palau Oller 1917 Ninot. Fusta pintada i teixit Doll. Painted wood and fabric Mu帽eco. Madera pintada y tejido Col路lecci贸 particular Palau Oller, poli猫dric joguines per a un poeta

147


Josep Palau Oller 1917 Mostrari de joguines. Tinta i gouache sobre paper Sample of toys. Ink and gouache on paper Muestrario de juguetes. Tinta y gouache sobre papel Fundaci贸 Palau 148


Josep Palau Oller 1918-1921 Aplic. Fusta pintada i seda Wall light. Painted wood and silk Aplique. Madera pintada y seda Col路lecci贸 t猫xtil Antoni de Montpalau

Josep Palau Oller 1918-1921 Safata. Fusta pintada Tray. Painted wood Bandeja. Madera pintada Fundaci贸 Palau 176


Josep Palau Oller c. 1930-1936 Esbós de calze i canelobre. Llapis sobre paper Sketch of chalice and candlestick. Pencil on paper Boceto de cáliz y candelabro. Lápiz sobre papel Fundació Palau

Josep Palau Oller c. 1930-1936 Calze. Metall tornejat i platejat Chalice. Lathed and silver-plated metal Cáliz. Metal torneado y plateado Fundació Palau Palau Oller, polièdric el fabricant d’andròmines

179


Palau Oller, polièdric el disseny de mobles 203


Josep Palau Oller c. 1929 Butaca i tauleta del despatx de Josep Gorina. Roure tenyit i reixeta Armchair and table for office of Josep Gorina. Tinted oak and wickerwork Butaca y mesita del despacho de Josep Gorina. Roble te単ido y rejilla Gorina S.A. 208


Palau Oller, polièdric el disseny de mobles 209


Palau Oller, polièdric el disseny de mobles

211


Josep Palau Oller c. 1932-36 Projecte de sala d’estar. Llapis sobre paper Living room project. Pencil on paper Proyecto de sala de estar. Lápiz sobre papel Fundació Palau

 Josep Palau Oller c. 1932-33 Projecte de moble. Llapis i llapis de color sobre paper Furniture project. Pencil and coloured pencil on paper Proyecto de mueble. Lápiz y lápiz de color sobre papel Fundació Palau

Josep Palau Oller c. 1928-1932 Sofà, roure tenyit i tapisseria original de vellut. Butaca, roure tenyit i tapisseria original de jacquard Sofa, tinted oak and original velvet upholstery. Armchair, tinted oak and original jacquard upholstery Sofá, roble teñido y tapicería original de terciopelo. Butaca, roble teñido y tapicería original de jacquard Galeria Fins de Siècles 212

Josep Palau Oller c. 1928-1932 Butaca, faig tenyit, reixeta i tapisseria moderna Armchair, tinted beech, wickerwork and modern upholstery Butaca, haya teñida, rejilla y tapicería moderna Col·lecció particular


c. 1932-1936 Cadira atribuïda a Josep Palau Oller. Llimoner, probablement amb l’entapissat original Chair attributed to Josep Palau Oller. Lemon tree wood, probably with the original upholstery Silla atribuida a Josep Palau Oller. Limonero, probablemente con la tapicería original Col·lecció particular Palau Oller, polièdric el disseny de mobles

221


Josep Palau Oller c. 1935 Mobiliari de la sala d’estar del seu pis del carrer Bruc de Barcelona, actualment instal·lat a la Fundació Palau. Noguera, l’entapissat no és el dels anys trenta Furniture from the living room of his flat in Carrer Bruc, in Barcelona, currently installed in the Fundació Palau. Walnut, the upholstery is not from the thirties Mobiliario de la sala de estar de su piso de la calle Bruc de Barcelona, actualmente instalado en la Fundació Palau. Nogal, la tapicería no es la de los años treinta Fundació Palau

228


Josep Palau Oller c. 1935 Detall de l’altaveu i projectes de variants. Metall niquelat, llapis sobre paper Detail of the loudspeaker and projects of variants. Nickel-plated metal, Pencil on paper Detalle del altavoz y proyectos de variantes. Metal niquelado, lápiz sobre papel Fundació Palau

Palau Oller, polièdric el disseny de mobles 229


c. 1930 Elements de bijuteria per muntar, procedents de les botigues de Palau Oller. Metall, vidre, baquelita i cel路luloide Pieces of costume jewellery to assemble, from the shops of Palau Oller. Metal, glass, Bakelite and celluloid Elementos de bisuter铆a para montar, procedentes de las tiendas de Palau Oller. Metal, vidrio, baquelita y celuloide Fundaci贸 Palau

248


Palau Oller, polièdric les botigues 249


c. 1930 Joc de cendrers apilables. Metall cromat i esmaltat

Set of stackable ashtrays. Chromed and enamelled metal

Juego de ceniceros apilables. Metal cromado y esmaltado

Fundaci贸 Palau

Palau Oller, poli猫dric les botigues 253


Royal Yvory KPM, Germany c. 1930 Plats i sucrera de porcellana decorada amb motius ornamentals coincidents amb esbossos de Palau Oller Porcelain plates and sugar bowl with ornamental motifs coinciding with sketches by Palau Oller Platos y azucarera de porcelana decorada con motivos ornamentales coincidentes con bocetos de Palau Oller Fundaci贸 Palau

Palau Oller, poli猫dric les botigues 257


260


Rosenthal, Bavaria c. 1930-1936 Vaixella de porcellana decorada de la família Palau amb la marca “J. Palau/ Diputació 273/Barcelona” Decorated porcelain crockery of the Palau family with the label “J. Palau/Diputació 273/Barcelona” Vajilla de porcelana decorada de la familia Palau con la marca “J. Palau/Diputació 273/Barcelona” Col·lecció particular

Palau Oller, polièdric les botigues

261


268


c. 1930-1936 Cristalleria decorada de la família Palau. Vidre i or Decorated glassware of the Palau family. Glass and gold Cristalería decorada de la familia Palau. Cristal y oro Fundació Palau

Palau Oller, polièdric les botigues 269

Palau Oller  
Palau Oller  

preview of "Palau Oller"'s book