Page 1

Multipurpose Terminals Terminals Polivalents Terminales Multiprop贸sito Terminaux Polyvalents


MULTIPURPOSE TERMINALS

We respond to all of your requests • Barcelona, the best position in a central location for reaching hinterland’s industrial areas.

• A multipurpose terminal specializing in siderurgical traffics and project cargo as well: SAMMER.

• Our strategic location in relation to other western Mediterranean ports positions us as the central hub of the region.

• A multipurpose ship terminal with container handling, conventional loading and ro-ro facilities for machinery and new cars: Port-Nou.

• We have the most suitable specialised facilities for the handling of special loads.

BARCELONA

MEDITERRANEAN SEA


TERMINALS POLIVALENTS

TERMINALES MULTIPROPÓSITO

TERMINAUX POLYVALENTS

Atenem totes les vostres peticions

Atendemos todas sus peticiones

Nous répondons à toutes vos demandes

• Barcelona, una ubicació idònia per arribar a les principals àrees industrials del hinterland.

• Barcelona, una ubicación idónea para acceder a las principales áreas industriales del hinterland.

• Barcelone, un endroit idéal pour l'accès aux principales zones industrielles -. du hinterland de l’aire d’influence du port.

• La nostra situació estratègica respecte dels altres ports de la Mediterrània Occidental ens posicionacom a hub en aquesta àrea.

• Nuestra ubicación estratégica respecto a otros puertos del Mediterráneo Occidental nos posiciona como hubpara esta zona.

• Notre emplacement stratégique par rapport aux autres ports de la Méditerranée occidentale nous positionne comme le hub central de la région.

• Disposem de les millors instal·lacions especialitzades en manipulació de càrregues especials. • Una terminal polivalent especialitzada en tràfics siderúrgics i càrregues de projecte: SAMMER. • Una terminal polivalent amb capacitat per manipular contenidors, càrrega convencional i serveis ro-ro per a maquinària i vehicles nous: Port-Nou.

• Disponemos de las mejores instalaciones especializadas en manipulación de cargas especiales. • Una terminal multipropósito especializada en tráfico siderúrgico y cargas de proyecto: SAMMER. • Una terminal multipropósito con capacidad para manipular de contenedores, carga convencional y servicios ro-ro para maquinaria y vehículos nuevos: Port-Nou.

• Nous avons les meilleures installations spécialisées dans la manutention de cargaisons spéciales. • SAMMER: Un terminal polyvalent pour trafics spécialisés dans .le traffi siderurgique et le « Project cargo ». • Port-Nou : Un terminal polyvalent pour la manutention de conteneurs et fret conventionnel ,avec des services rouliers pour machines, et véhicules neufs.


1

2

V.11.2013

Terminals Terminals / Terminales / Terminaux SAMMER, SL

1

2

LOCATION SITUACIÓ SITUACIÓN EMPLACEMENT

TERMINAL PORT NOU, SA Tel.: +34 932 273 800 www.portnou.com

Tel.: +34 932 986 400 www.tercat.com WHARF / MOLL / MUELLE /QUAI

LOCATION SITUACIÓ SITUACIÓN EMPLACEMENT

PRÍNCEP D’ESPANYA

WHARF / MOLL / MUELLE /QUAI

ADOSSAT

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTIQUES / CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES AREA SUPERFÍCIE SUPERFICIE SURFACE DEPTH CALAT CALADO TIRANT D’EAU

10 ha

COVERED STORAGE MAGATZEMS COBERTS ALMACENES CUBIERTOS ENTREPÔTS COUVERTS

8.70

BERTHING LINE LÍNIA D’ATRACADA LÍNEA DE ATRAQUE LIGNE D’ACCOSTAGE

up to / fins a hasta / jusqu’à

14 m

RO-RO RAMPS RAMPES RO-RO RAMPAS RO-RO RAMPES RO-RO

1

CRANES GRUES GRÚAS GRUES

8

REACH STACKER

TRACTOR

6

8

www.portdebarcelona.cat

7.920 m2 750 m

AREA SUPERFÍCIE SUPERFICIE SURFACE DEPTH CALAT CALADO TIRANT D’EAU

10 ha BERTHING LINE LÍNIA D’ATRACADA LÍNEA DE ATRAQUE LIGNE D’ACCOSTAGE

15 m

RO-RO RAMPS RAMPES RO-RO RAMPAS RO-RO RAMPES RO-RO

2

CRANES GRUES GRÚAS GRUES

3

600 m

REACH STACKER

TRACTOR

RTG

12

8

4

World Trade Center Barcelona, edifici Est Moll de Barcelona, s/n 08039 Barcelona T +34 93 306 88 00

Profile for Port Barcelona

Multipurpose  

Fitxa Multipurpose

Multipurpose  

Fitxa Multipurpose

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded