Page 1


POMORSKI EKOLOG

nr 15

Porządni też śmiecą

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

Światowy Dzień Ziemi Od 1970 r. 22 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Ziemi. To święto mające ma na celu propagowanie kultury i postaw ekologicznych oraz uświadomienie problemów związanych z naturalnym środowiskiem.

Taki widok podczas wiosennego spaceru to raczej nic przyjemnego. Źródło: eko.uj.edu.pl

Robisz remont czy gruntowne porządki? Pamiętaj, by wszelkie odpady budowlane i śmieci z szaf, komórek i garaży nie traÞły w krzaki. Przydrożne rowy, podmiejskie łąki i lasy odwiedzane są przez wielkich śmieciarzy, którzy pozornie mogą uchodzić za porządnych – w końcu w swoim otoczeniu mają wszystko wyczyszczone na błysk. Ale chcą przy okazji zaoszczędzić parę groszy na wywiezieniu śmieci w odpowiednie miejsce, czyli na składowisko. Zdaniem urzędników i leśników, wyrzucane jest wszystko, co już nie przydaje się w domu czy

w gospodarstwie. Począwszy od sprzętu komputerowego czy AGD przez rozmaite kable, kartony, odkute ze ścian kafelki, pokruszone cegły, eternit po całkiem drobne codzienne odpadki. Słowa potępienia nie wystarczą. Na tych, co podrzucają śmieci gdzie popadnie nakładane są wysokie kary. Z mandatem muszą się liczyć nie tylko ci, którzy zostaną przez służby porządkowe złapani na gorącym uczynku. Dociekliwi stróże prawa potraÞą zidentyÞkować śmieciarza po odpadach – bywają w nich rachunki albo charakterystyczne przedmioty, które mogą ich doprowadzić do sprawcy.

Dniu Ziemi co roku przyświeca inne hasło, będące odzwierciedleniem aktualnych światowych problemów ekologicznych. Hasłem tegorocznego święta będzie „Las całkiem blisko nas”. Ma to związek z przypadającymi na cały 2011 rok obchodami Międzynarodowego Roku Lasów, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 r. W wielu miejscowościach naszego regionu odbędą się tego dnia festyny i happeningi, które mają przybliżyć społecznościom aktualne problemy związane ze współczesną ekologią oraz upowszechniać życie w zgodzie z naturą choćby przez stosowanie czystych technologii. To również doskonała okazja do reßeksji dla każdego – jakie drobne codzienne gesty mogą wpłynąć pozytywnie na środowisko i powstrzymać zagrożenia, z którymi zmaga

17 mln Tyle partnerów i organizacji ze wszystkich

Elektrośmieci, czyli cały sprzęt elektryczny i elektroniczny, z którego już nie korzystamy, możemy wymienić w sklepie na nowy. Czyli kupując np. nową pralkę czy lodówkę, starą musi przyjąć od nas sprzedawca. W większości miast i miasteczek są też specjalne punkty, w których możemy oddać nieużywany już monitor komputerowy, suszarkę, lokówkę, telewizor czy stary odkurzacz. Adresy są zwykle dostępne w firmach komunalnych lub urzędach. Takie niepotrzebne elektrośmieci od mieszkańców są przyjmowane nieodpłatnie.

VI

Giną rośliny Wyginięcie niektórych gatunków roślin może być niebezpieczne dla ludzi. Wiele z nich ma właściwości lecznicze. Służą do produkcji leków oraz do przygotowywania naparów i herbatek, które pomagają pozbyć się różnych dolegliwości. Jeśli więc ginie roślina, ginie też przy okazji jakieś lekarstwo. Dlatego wiele roślin leczniczych znajduje się pod ochroną. Wszystko dlatego, by bezpowrotnie nie zniknęły – ich zbierać w ogóle nie wolno. Natomiast w przypadku roślin znajdujących się pod częściową ochroną, trzeba postarać się o zezwolenie na ich zbiór od władz regionu. Warto pamiętać, że zawsze należy pozostawić część zbieranych roślin, by mogły się rozmnożyć lub odrosnąć. Nie wolno też zadeptywać i niszczyć innych gatunków, gdy zbieramy określone zioła.

kontynentów włączyło się przez 40 lat Dnia Ziemi To największe święto na świecie obchodzone jest w 192 krajach i uczestniczy w nich corocznie ok. miliarda osób.

12 miesięcy pomorskich lasów

Nasz region ma własny akcent związany z Międzynarodowym Rokiem Lasów. Sejmik Samorządowy Województwa Pomorskiego ogłosił 2011 r. Wszystko po to, by pierwiastki Rokiem Lasów Pomorza. z całej tablicy Mendelejewa, które zawierają zużyte urząOrganizacja Narodów dzenia, nie trafiły w krzaki. Zjednoczonych ogłosiła 2011 Najpierw zatruć mogą środowi- Międzynarodowym Rokiem sko, a w końcu poczujemy to na Lasów. W celu podkreślenia roli własnej skórze, bo niebezpiecz- i znaczenia lasów w regionie, ne związki mogą przedostać radni Sejmiku Województwa się do wód gruntowych i może Pomorskiego podjęli decyzję zatruć nas. o ustanowieniu 2011 Rokiem To samo dotyczy wyczer- Lasów Pomorza. panych baterii i akumulator- Jeżeli mówimy o lesistości ków. Te trzeba oddawać do Polski to mówimy o 29 propunktu zbiórki lub wrzucać centach. Lasy pomorskie to do specjalnych pojemników, 36 proc. powierzchni naszego które znajdują się w szkołach, województwa. Znacząca jego sklepach i urzędach. Niepo- część to piękne i bezcenne dozorne bateryjki kryją w sobie bro, jakim jest las. Trzydzieści zagrożenia, bo zawierają metale osiem procent polskich lasów ciężkie, m.in. ołów, kadm, rtęć jest objętych ochroną sieci i lit. A te mogą się bez żadnej Natura 2000. W żadnym kraju kontroli przedostawać do środo- europejskim taką formą ochrowiska, jeśli zostaną wyrzucone ny nie objęto lasów na takiej byle gdzie. powierzchni niezależnie od (as) formy ich własności. Oznacza

Pomyśl zanim podrzucisz Masz w domu stary telewizor? Zużyły się baterie w pilocie i przepaliła świetlówka? Nie wyrzucaj ich do kontenera na podwórku.

TO WAŻNE

to, że są one cenne przyrodniczo. Dzisiaj trzeba również w Polsce podnosić świadomość i określić rolę i znaczenie lasów. Mam nadzieję, że po tym roku i po tych inicjatywach, które będą prowadzone przez samorządy i przede wszystkim przez nas leśników, ta świadomość wzrośnie i wpłynie na poziom troski o nasze dobro narodowe – mówił podczas sesji sejmiku Zbigniew Kaczmarczyk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, cytowany na stronie internetowej www.gdansk. lasy.gov.pl.

Lasy, jak czytamy w branżowym portalu, zajmują ponad jedną trzecią powierzchni województwa pomorskiego. Plasuje to nasz region na trzecim miejscu w Polsce. W 2009 r. zalesiono 331 ha gruntów, co równa się powierzchni 500 boisk do piłki nożnej. Ogólna powierzchnia lasów w województwie pomorskim wynosi 661 000 ha, z czego 86% pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku zaplanowała w 2011 r. szereg imprez i wydarzeń edukacyjnych. Jak czytamy kwietniu zorganizowana zostanie akcja „Pomorzanie sadzą las”, w czerwcu – Dni Lasu i konferencja „Las – Człowiek – Życie”. We wrześniu odbędzie się festyn edukacyjny, w październiku plener malarski „Kolory lasu”. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.gdansk.lasy.gov.pl.

To aksamitne futerko skrywa naszego wielkiego sprzymierzeńca. Fot. Archiwum

Kret to przyjaciel Krety, choć wielu rolników i działkowców skarży się na usypywane przez nich kopce, są bardzo pożyteczne. Przede wszystkim zjadają szkodniki, a drążąc swoje niekończące się korytarze dotleniają glebę niczym mali oracze. Niestety, zarzuca im się podcinanie korzeni. Dlatego wciąż są tępione. Należy jednak pamiętać, że krety są pod ochroną i nie wolno ich zabijać. Jeśli więc nie jest mile widzianym gościem w ogrodzie – można go złapać i później wypuścić na nieużytek, gdzie nikomu nie będzie przeszkadzał i będzie mógł spokojnie sobie żyć.

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

POMORSKI EKOLOG

nr 15

Poczekaj na zieleń, nie wypalaj traw! Przyroda powoli budzi się do życia. Niestety, dla wielu nierozważnych i bezmyślnych ludzi sprzymierzeńcem wiosennych porządków stał się… ogień. Jak Polska długa i szeroka, nad ogródkami, drogami i polami unoszą się kłęby dymu. Tymczasem ludzie zapominają, że wystarczy słabszy wiatr, by ogień wymknął się spod kontroli, szybko rozprzestrzenił i przeistoczył w tragiczny w skutkach pożar. Niefrasobliwość powoduje, że giną ludzie, zwierzęta, płoną lasy, zabudowania gospodarcze, domy i altanki w ogródkach działowych. Wielkość płomieni zwykle zaskakuje podpalacza. Niestety, mimo tych zagrożeń, wciąż utrzymuje się moda na podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest uschniętą trawą – na łąkach, w przydrożnych rowach, zaroślach, trzcinowiskach wokół stawów. To wypalanie jest niechlubną tradycją w naszym kraju, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci i strażnicy miejscy. Ekolodzy, naukowcy,

Jeśli podpalisz suchą trawę na łące, w ogniu zginą m.in. wszystkie żyjące tam biedronki. Fot. Archiwum

Wypalanie traw i zarośli jest jednym z najbardziej brutalnych sposobów zabijania życia. Może taki argument traÞ do wyobraźni podpalaczy? Ogień niszczy nie tylko suchą roślinność, ale przede wszystkim żywe rośliny, które już obudziło wiosenne słońce i puszczają pierwsze pędy. Pożar łąk to wyrok dla niezliczonej liczby drobnych bezkręgowców – dżdżownic, krocionogów, pająków, świerszczy, biedronek, pasikoników, motyli,

Gaszenie pożarów, które powstały przy okazji wypalania traw angażuje wielu strażaków i… publiczne pieniądze. Źródło:lasypolskie.pl

przyrodnicy i leśnicy alarmują – wypalanie wcale nie jest efektywnym sposobem odnawiania gleby. Zostało bowiem naukowo udowodnione, że spalanie suchej roślinności wpływa na nią negatywnie. Ziemia zostaje zwyczajnie wyjałowiona, bo nie dochodzi w niej do naturalnego rozkładu resztek roślinnych. Przerywamy więc

w ten sposób proces tworzenia się próchnicy. A przy okazji – do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, które są trujące zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Specjaliści szacują, że celowe podpalanie traw stanowi ok. 70 proc. wszystkich pożarów. Każdy z nich sporo kosztuje.

Sam przyjazd straży pożarnej do ognia kosztuje minimum kilkaset złotych. W skali kraju to dziesiątki tysięcy pożarów, których gaszenie pokrywane jest z budżetu państwa. Czyli to my wszyscy ponosimy ciężar walki ze skutkami bezmyślności wypalaczy. Anna Szade

Działce też ogień nie służy Z każdym cieplejszym dniem coraz więcej osób decyduje się na porządkowanie przydomowych ogródków czy działek. I pozbywa się odpadów podpalając je. Zgrabiłeś już liście z trawnika, przyciąłeś gałęzie, przerzedzając korony drzew. Powstała przy tym cała masa odpadów zielonych. Niestety, najczęstszym sposobem ich utylizacji jest ich spalanie. Tymczasem obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów komunalnych i biodegradowalnych. Domowe śmieci, bez względu co zawierają, muszą traÞać na wysypisko. A odpady ulegające biodegracji powinny traÞać na kompost.

Płomień może zabijać

Działkowcy i rolnicy najczęściej tłumaczą się, że w ten sposób walczą z chwastami, bo ich nasiona nie rozsiewają się po całej okolicy. Ale wystarczy dbać przez cały rok, by nie rozprzestrzeniały się tam, gdzie rosnąć nie powinny i nie niszczyły upraw – usuwać je i regularnie kosić.

500 zł Nawet taki mandat

może nałożyć na palącego śmieci ogrodnika. Sprawa może również trafić do sądu.

po wiele gatunków kręgowców – ropuch, jaszczurek. Jedna zapałka, której użyjesz, może oznaczać także śmierć czyhającą na ptaki. Niszczone są ich miejsca lęgowe wraz z kwilącymi pisklętami. W ekosystemach leśnych pożary niszczą kryjówki zwierząt oraz bazę pokarmową dla wielu organizmów. Łąka nie będzie już tak piękna i kolorowa, bo zniszczysz pszczoły, trzmiele i motyle. Nad całą okolicą zalegnie cisza, będąca niemym krzykiem zabitej przyrody.

Przez kieszeń do rozumu Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub streÞe oczeretów i trzcin. Łamanie tego przepisu stanowi wykroczenie, zagrożone aresztem lub grzywną. Kary mogą być wysokie - nawet do 5 tys. zł a w przypadkach kiedy zostanie zagrożone mienie lub życie od jednego roku do 10 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność następuje niezależnie od tego, czy sprawcy można zarzucić nieostrożne obchodzenie się z ogniem, czy nie. Jak tłumaczą specjaliści, jest to bowiem wykroczenie „przyrodnicze” a nie „pożarowe”. Również ustawa o lasach mówi, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo”. W szczególności chodzi o rozniecanie ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystanie z otwartego płomienia, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Skutki Þnansowe wypalania łąk mogą odczuć także rolnicy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega, że za taki brak rozsądku może grozić zmniejszenie wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich, gdy gospodarzowi zostanie udowodnione celowe wypalanie traw. Rolnik nie tylko łamie w ten sposób prawo, ale również działa wbrew „Wymogom dobrej kultury rolnej”. (AMS)

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

VII


POMORSKI EKOLOG TO JEST WAŻNE

Pożeracze energii Przyjemność kosztuje. Jeśli lubimy przesiadywać przed telewizorem, pamiętajmy, że tracimy nie tylko czas, ale i pieniądze. „Energożerne” są tradycyjne i plazmowe telewizory. Oszczędniejsze są telewizory LCD. Ważne, by nie były włączone non stop, bo w niektórych domach grają nawet jeśli nikogo nie ma w pokoju. Zwróć też uwagę na to, że w telewizorze zawsze pali się światło. Ktoś kiedyś powiedział, że telewizor jest jak wierny pies, śpi z jednym okiem otwartym, gotowy by zareagować, jeśli tego potrzebujemy. Ale to oznacza, że taki niezupełnie wyłączony, wciąż pobiera prąd z gniazdka. W ciągu jednego dnia zużyje w ten sposób więcej energii niż gdy jest włączony. A wystarczy po prostu nacisnąć jeden guzik – światełko znika, a telewizor może spać spokojnie. To samo dotyczy wszystkich innych urządzeń, które mają funkcję czuwania. W ten sposób masowo marnotrawi się energię. To samo dotyczy wszelkich możliwych ładowarek, zwłaszcza tych od telefonów komórkowych. Kilka takich

IV

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

Używaj sprzętów

i swojego rozsądku W każdym domu jest sporo urządzeń, zasilanych prądem. Nie musisz z nich rezygnować, jeśli chcesz obniżyć rachunki za prąd. Wystarczy, że będziesz ich używać z głową.

kabli wetkniętych do kontaktu i używanych bez przerwy, daje całkiem spore ilości zużytego prądu. Jeśli nie jesteś pewien, czy zasilacz faktycznie pobiera energię, dotknij go ręką. Gdy jest ciepły, to znaczy, że na pewno pobiera. Pamiętaj też o wyłączaniu na noc komputera i listwy zasilającej, zwłaszcza jeśli wpięte są nią w inne urządzenia i zasilacze do modemu, routera, zewnętrznego dysku, głośników. Niepotrzebnie nie włączaj drukarki, te nowoczesne uruchamiają się bardzo szybko, więc nie muszą cały czas być w gotowości. Ustaw oszczędne zarządzanie energią komputera: automatyczne wyłączanie monitora po 10 minutach nieużywania, usypianie komputera po 30 minutach i wyłączanie po godzinie.

Alfabet na zakupach

Oszczędzanie można zacząć już w sklepie. Jeśli kupujemy nowy sprzęt AGD, warto zwrócić uwagę funkcje EKO oraz na tzw. klasą energetyczną. Te oznaczone klasą A są energooszczędne. Należy za to unikać tych z literą G, jak głodomór, bo zużywają bardzo dużo prądu. Dla przykładu, energooszczędna lodówka klasy A o pojemności 200 litrów zużywa od 0,8 do 1 kWh, a klasy G o tej samej

nr 12

pojemności – nawet 3,3 kWh. To w przeliczeniu na koszty daje kilkadziesiąt złotych miesięcznie a kilkaset rocznie. Nie warto kupować zbyt dużej lodówki, ale taką dopasowaną do potrzeb domowników. Lepiej też zdecydować się na chłodziarko – zamrażarkę zamiast dwóch oddzielnych urządzeń, bo w ten sposób podczas eksploatacji zaoszczędzić można ok. 20 proc. energii.

Ze wszystkich domowych sprzętów, najwięcej energii pobiera lodówka. Wiadomo, że nowoczesne są coraz oszczędniejsze. Ale nie namawiamy od razu na wymianę, bo to spory wydatek. Zwróć uwagę na tę, którą już masz – lodówka nie powinna stać na słońcu i w pobliżu kaloryfera, piekarnika czy pieca. Ta, która nie jest przystosowana do zabudowy, nie powinna być zabudowana – zła wymiana powietrza z tyłu urządzenia zwiększa zużycie prądu. Tak samo stanie się, jeśli wstawisz gorące produkty do środka – lodówka „pożre” nawet trzy razy więcej energii na ich schłodzenie. Nie rozmyślaj przy otwartych drzwiach, bo to kosztuje. Tak samo, jak szron, który zbiera się w środku. Im go więcej, tym temperatura w lodówce wyższa. 5 milimetrów lodu zmusza urządzenie do zużywania trzykrotnie większej ilości prądu. Dlatego warto regularnie rozmrażać lodówkę. Zwróć też uwagę na uszczelkę, bo przez nieszczelności przeciekają twoje pieniądze, gdyż taki sprzęt pracuje praktycznie na okrągło. Często używamy również pralki. Dlatego ważne, by zabierając się do prania, ładować ją do pełna, w ten sposób optymalnie wykorzystujemy jej funkcję. Im mniej ubrań włożyły do środka, tym więcej za takie pranie zapłacimy, bo pralka zużyje tyle samo energii, czy ma w środku bieliznę wszystkich domowników, czy też jedynie kilka par skarpetek. Warto zajrzeć do instrukcji naszego urządzenia i wybierać program ekonomiczny, bo pranie wstępne i gotowanie powinno być wykorzystane do bardzo brudnych rzeczy. A wyjątkowo trudne plamy można wcześniej wywabić ręcznie zamiast używać dłuższego cyklu prania. Wielu z nas marzy o zmywarce, bo to oszczędzacz energii, wody, ale i naszego czasu. Ale i w tym przypadku potrzebne jest minimum wiedzy. Przede wszystkim – zmywarka powinna być wypełniona przed uruchomie-

Nim włączysz zmywarkę, załaduj ją do pełna. „Pusty przebieg” to strata energii i zbędny wydatek. Źródło: yaacool-eko.pl

niem. Warto uważnie przeczytać instrukcję obsługi i na co dzień korzystać z zaawansowanych funkcji ekonomicznego zmywania oraz programów szybkiego mycia. Gdy zanieczyszczenia są świeże, na pewno naczynia będą czyste jak łza. Zwłaszcza jeśli włożymy do środka tabletki do mycia najnowszej generacji. Wówczas można spokojnie używać krótszych programów. Ale tak czy inaczej – zmywarka to dobre rozwiązanie – na jedno mycie zużywa przynajmniej dwa razy mniej wody niż podczas mycia ręcznego. To bardzo ważne, zwłaszcza jeśli ma się elektryczne przepływowe ogrzewacze wody.

30 zł Tyle możesz

stracić w ciągu roku, jeśli gotując wodę w czajniku elektrycznym zawsze wlejesz do niego o szklankę za dużo. Tak wyliczyli specjaliści, zakładając, że w ciągu dnia osiem razy korzystamy z czajnika.

Jeśli w kuchni masz elektryczną płytę, też możesz zadbać to, by nie przeraziły cię rachunki za prąd. Wystarczy, że nie zapomnisz o używaniu pokrywek na garnkach. W ten sposób można zużyć nawet o jedną trzecią mniej energii Gdy twoja potrawa już się zagotuje, zmniejsz moc grzania płyty. Używaj naczyń o płaskich dnach i nie mniejszych niż grzejące go pole. Jeżeli garnek nie przywiera całą powierzchnią, kuchnia zużyje nawet 50 proc. więcej prądu. Niepotrzebnie możesz podwyższać sobie opłaty za energię bezmyślnie gotując wodę w czajniku elektrycznym. Zawsze wlewaj do niego tyle wody, ile faktycznie potrzebujesz. Odkamieniaj też czajnik, bo kamień oznacza dłuższy czas gotowania. Starty można też ograniczać mając piekarnik elektryczny. Przede wszystkim – lepiej nie otwierać drzwiczek podczas pracy, bo ucieka wtedy sporo ciepła. Urządzenie można wyłączyć kilka minut przed zakończeniem pieczenia, bo przez ten czas utrzyma się potrzebna temperatura, a licznik przestanie już bić. Jeśli regularnie odkurzasz mieszkanie, często wymieniaj worki w odkurzaczu. Im pełniejsze, tym urządzenie pracuje z większą mocą, przez co rośnie zużycie energii. (as)

TO CIEKAWE

Skąd prąd? To, że mamy w domach prąd, zawdzięczamy Benjaminowi Franklinowi. Ten amerykański wielki mąż stanu, wytrawny dyplomata, pisarz, Þlozof, poliglota i naukowiec był też wynalazcą i bystrym obserwatorem natury. Jego wnikliwe badania nad zjawiskiem elektryczności przyniosły sukces w 1752 r. Dowiódł wówczas, że burze i pioruny mają związek z elektrycznością. Złapał prąd z błyskawicy do butelki lejdejskiej – specjalnego urządzenia do gromadzenia ładunku elektrycznego. To szklana butelka, której wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia pokryte są odizolowanymi warstwami metalu. Franklin jest też autorem powiedzenia „Nic nie jest słodsze od miodu, prócz pieniędzy”. A więc – oszczędzanie może mieć całkiem przyjemny smak.

Wieki światła Pierwsze próby skonstruowania żarówki elektrycznej podjęto już w pierwszej połowie XIX w. Ale za najbardziej praktyczną i użyteczną żarówkę uznano wynalazek Thomasa Edisona. Pierwsza paliła się tylko osiem minut, ale w 1879 r. udoskonalona świeciła już kilkadziesiąt godzin, a później przedłużył czas jej świecenia do ponad 100 godzin. Historia mówi, że przy następnych próbach wybrano pewien gatunek japońskiego bambusa, którego zwęglone włókna okazały się najtrwalsze. Umieszczone w szklanej banieczce, z której wypompowano powietrze paliły się przez kilkaset godzin jasnym żółtym światłem. Historycy twierdzą, że podczas prac nad żarówką Edison przebadał ogromną ilość materiałów (około 1600) z których można by zrobić włókno - żarnik. Kosztowało go to około 100 tysięcy dolarów, o czym powiadomił całą Amerykę. Pośród jego zachowanych notatek można znaleźć wpis z dnia, w którym włókno chciał zrobić z… włosów z brody rudego Szkota.

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

POMORSKI EKOLOG

nr 12

80 proc. – tyle energii można zaoszczędzić stosując świetlówki lub świetlówki kompaktowe. Rocznie w portfelu może zostać ok. 50 zł, jeśli zamiast dawnej 100-watowej żarówki użyłbyś 23watowej świetlówki.

Godzina dla Ziemi 2011 Spraw by trwała dłużej

15 tys. godzin

Wybierając żarówkę warto dopasować ją nie tylko do lampy, ale i swoich potrzeb, bo zużycie energii to nie tylko nasze koszty, ale wpływ na naturę, bo mniej zużytego prądu to mniej zanieczyszczeń. Źródło: dom.pl

– tyle czasu mogą świecić najlepsze nowoczesne świetlówki. Dla porównania, żywotność tradycyjnej świetlówki to ok. 1000 godzin. Rachunek jest prosty – rzadziej wymieniasz, mniej wydajesz na nowe.

Oszczędzaj i ucz oszczędzać Wiosną dni są coraz dłuższe, ale wciąż nie możemy obejść się bez światła lampy. Co zrobić, by oświetlenie w mieszkaniu nie rujnowało nam portfela? Okazuje się, że zamiast oszczędzać prąd, można maksymalnie wykorzystywać naturalne światło. Nie dość, że nic w ten sposób nie wydamy, to jeszcze jest zdrowsze dla naszych oczu. Ale warto skorzystać też z kilku wskazówek, by jak najdłużej cieszyć się z promieni słonecznych, tak dla nas zbawiennych: • pomalować ściany jasnymi kolorami, • zastosować jasne materiały na podłodze, • wybrać białe framugi okien, • regularnie myć szyby w oknach – osadzający się brud niepotrzebnie pochłania część światła, •

nie używać ciemnych Þranek i zasłon. Poza tym można jeszcze efekt wzmocnić i zastosować w pomieszczeniach duże lustra, które będą światło odbijały i wybrać wewnętrzne drzwi z okienkami. A przede wszystkim – nie pracować w nocy, bo wtedy potrzebne jest światło…

Chwyty z lampą Specjaliści mają też w zanadrzu kilka innych rad, które mogą sprzyjać naszym kieszeniom. Bez względu na to, jakie stosujemy żarówki, warto przyjrzeć się lampom

Koniec żarówek Unia Europejska stopniowo wycofuje z rynku tradycyjne żarówki. W tym roku zakaz wprowadzania do sprzedaży obejmie żarówki 60-watowe, a od 1 września 2012 r. – 40 i 25-watowe. Jako pierwsze ze sklepowych półek zniknęły żarówki 100-watowe, w ubiegłym roku pożegnaliśmy 75-watowe. Projektodawcy uznali, że tradycyjne żarówki marnują aż 90 proc. zużywanego prądu na emisję niepotrzebnego ciepła, a na produkcję światła wykorzystują zaledwie 10 proc. pobieranego prądu. Dlatego UE stawia na nowocześnie źródła światła

i oprawom. Klosze powinny być jak najjaśniejsze i w miarę możliwości – przejrzyste, wówczas dociera do nas większa ilość światła. Warto też pamiętać, że na naszych lampach osadza się kurz, który z czasem może działać jak przesłona. Dlatego warto od czasu do czasu czyścić nasze lampki i żyrandole. W większym pomieszczeniu lepiej używać kilku źródeł oświetlenia – lampek nad łóżkiem, nad stołem w jadalni, nad biurkiem czy nad kuchenką. Wówczas główne oświetlenie pod sufitem może być słabsze. Ale uwaga, lepiej użyć jednej mocniejszej żarówki niż kilku mniejszych – dają mniej światła a czerpią tę samą ilość energii elektrycznej.

Wkręcaj z głową W przedpokojach, łazienkach, toaletach i piwnicach eksperci, póki co, radzą stosować tradycyjne żarówki, dostosowując ich moc do potrzeb. Wiadomo, są miejsca, gdzie musi być jasno, np. nad łazienkowym lustrem. Ale w garażu, wokół domu czy na klatce schodowej dobrym rozwiązaniem może być czujnik ruchu. Lampa zapali się wtedy, gdy faktycznie będzie potrzebna.

Wyobraźmy sobie, ile energii tracą mieszkańcy wieżowców: ktoś chce wieczorem wsiąść do windy na siódmym piętrze. Potrzebuje oświetlenia tylko w tym na swojej kondygnacji, ale pstrykając kontakt zapala wszystkie lampy o parteru po dach. Gdyby zarządca zastosował „inteligentniejszą” lampę reagującą światłem na ruch – zapaliłaby się tylko jedna i to na czas oczekiwania na windę. W pomieszczeniach, w k t ó r y c h p r z eb y wa m y dłużej niż dwie godziny, czyli głównie w pokojach, lepiej stosować żarówki tzw. energooszczędne. Wraz z ich pojawieniem się, w domach nie słychać już pouczeń adresowanych do dzieci i nastolatków w stylu „Zgaś światło, gdy wychodzisz z pokoju”, bo tak się składa, że nie warto tego robić jeśli nie będzie ich tam krócej niż pięć minut. A na tyle mniej więcej dzieciaki opuszczają swoje królestwa. Zbyt częste wyłączanie świetlówki zwyczajnie skraca jej życie. Coraz popularniejsze staje się również oświetlenie wyposażone w diody LED – pobierają mało prądu i dają dużo światła. Anna Szade

PRZYŁĄCZ SIĘ. Dokładnie w Krakowie, Spodek w Katoo godz. 20.30, w sobotę, 26 marca, setki milionów osób i instytucji na całym świecie ponownie zgaszą światła podczas niezwykłej akcji zainicjowanej przez organizację ekologiczną WWF. Jak mówią pomysłodawcy kampanii, gaszenie świateł podczas Godziny dla Ziemi WWF to globalna, najbardziej doniosła i wyrazista akcja setek milionów ludzi na świecie dla Ziemi. Nie chodzi o oszczędzanie energii, bo nie powstrzymamy zmian klimatu, oszczędzając energię raz do roku przez jedną godzinę. Symbolicznym gestem gaszenia światła, przekraczając bariery religijne, kulturowe, społeczne, pokoleniowe i geograÞczne połączymy się podczas globalnej demonstracji zaangażowania w ochronę naszego wspólnego domu - Ziemi. W Polsce akcja przeprowadzona zostanie po raz czwarty. W ubiegłym roku wzięło w niej udział ponad 40 miast, w tym 15 wojewódzkich. Zgasło oświetlenie najważniejszych budynków m.in. Pałac Kultury i Nauki, Teatr Wielki i Zamek K ról ew s k i w Warszawie, Sukiennice i Kopiec Ko ś c i u s z k i

wicach, Katedra w Gnieźnie, Ossolineum we Wrocławiu, Dwór Artusa i Bazylika Mariacka w Gdańsku, Pałac Poznańskiego w Łodzi oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. - Bez względu na zamieszkiwaną przez nas szerokość geograficzną, każdy ma taki sam wpływ na stan środowiska naturalnego na Ziemi. Kiedy odbyły się pierwsze edycje Godziny dla Ziemi WWF, tym, do czego zachęcaliśmy, było symboliczne zgaszenie światła w celu wyrażenia naszej troski o naszą planetę – mówi Małgorzata Kosowska z WWF Polska. – W tym roku chcemy, aby stała się ona okazją również do zmiany codziennych nawyków, z których możemy zrezygnować bez straty dla nas samych, a z korzyścią dla środowiska. Przesiadając się z samochodu na rower, korzystając z komunikacji miejskiej, wyłączając światło lub urządzenie pobierające energię, jeśli nie jest nam to potrzebne, segregując śmieci, to tylko niektóre z postanowień, zaś ich podjęcie nie wymaga wielkich wyrzeczeń. Więcej informacji o akcji Godzina dla Ziemi na stronie www.wwf. pl. (AMS)

Śpimy krócej 27 marca, a dokładnie w nocy z soboty na niedzielę, zmieniamy czas zimowego na letni. Zegarki przestawimy z godz. 2 na 3. To w praktyce oznacza, że będziemy niewyspani. Ale argumentem podnoszonym przez zwolenników czasu letniego przemawiającym za jego stosowaniem jest to, że wiosną, latem i wczesną jesienią „przedłużany” jest o godzinę zegarowego dnia. Dzięki temu korzystamy wtedy dłużej z dnia i naturalnego światła, oszczędzając ponoć energię elektryczną, choć eksperci do tych oszczędności nastawieni są bardzo sceptycznie.

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

V


Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

EKOLOG OSZCZĘDZA

Przykręcaj kaloryfer

NIE TRUJ SĄSIADA

nr 10

Ekologiczne grzanie, czyli alternatywa dla węgla

Zima nadszarpnęła nasze kieszenie. Ogrzewanie domu czy mieszkania tradycyjnym opałem jest kosztowne. Czy są tańsze i mniej zatruwające naturalne Masz gęsią skórkę, gdy myślisz o rachunkach za środowisko źródła ogrzewanie? Czasami wystar- energii? czy regulować kaloryfer, bo każdy z nas ma indywidualne odczucie komfortu cieplnego. Statystyka mówi, że osoby w wieku do 45 lat najlepiej czują się w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 19-21 stopni Celsjusza. Niemowlaki i osoby starsze preferują temperaturę o 1-2 stopnie wyższą. Nocą, gdy śpimy i jesteśmy zdrowi, temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 18 stopni Celsjusza. Starajmy się tak wyregulować zawory termostatyczne, aby temperatury w poszczególnych pomieszczeniach dostosować do indywidualnych potrzeb każdego z nas oraz pory dnia.

Nie zasłaniaj Przypilnuj grzejnika, to poczujesz różnicę w swojej kieszeni, a koszty ciepła przestaną mrozić ci krew w żyłach. Zasłonięcie grzejnika zasłoną spowoduje, że ogrzane powietrze będzie praktycznie od razu wywiewane przez nasze okna, zwłaszcza jeśli są nieszczelne. Ciepło to zostanie bezpowrotnie stracone, a pokój i tak będzie niedogrzany. Dodatkowo zasłonięcie meblami lub zasłoną grzejnika powoduje także nieprawidłową pracę zaworu termostatycznego. Utrudniona wymiana ciepła między grzejnikiem a pomieszczeniem spowoduje, że powietrze wokół takiego grzejnika bardzo szybko się nagrzeje, co spowoduje zamknięcie się zaworu termostatycznego, mimo, że temperatura w pomieszczeniu jest za niska.

Wiosną ci, którzy mają własny piec, wreszcie łapią oddech. Z domowego budżetu znika bowiem pozycja „wydatki na ogrzewanie”. Przy tej okazji warto zastanowić się, czy nie zmienić wieloletnich nawyków i przestać wrzucać do paleniska co popadnie. Co prawda pokutuje przeświadczenie, że najtańszym rozwiązaniem jest ogrzewanie gorszymi gatunkami węgla lub jego pochodnymi. Inni, w trosce o środowisko, sięgają po wszelkiego rodzaju ekogroszki, będące rezultatem przeróbek węgla. Jednak trudno zaliczyć je do paliw ekologicznych. Podczas spalania emitują bowiem znaczne ilości siarki. No i pozostaje po nich sporo popiołu, od kilku do kilkunastu procent, przy czym jego część, w postaci pyłów, trafia do atmosfery. Jeśli więc faktycznie chcemy poczuć różnicę w powietrzu i w portfelu, możemy sięgnąć po alternatywny opał. Do kotłów trafiać mogą w postaci nieprzetworzonej: kora, igliwie, liście, zrębki, gałęzie,

Piec na węgiel to najbardziej przestarzały i najmniej ekonomiczny sposób ogrzewania domu lub mieszkania. Fot. Archiwum

wióry i trociny. Ale na rynku obecne są również pelety i brykiety, czyli przetworzone drewno. Brykiety mają cylindryczny kształt i mogą mieć od kilku do kilkunastu centymetrów długości. To nic innego jak mieszanina trocin, kory, pozostałości po wycince drzew, poddane obróbce ciśnieniowej. Natomiast pelety to sprasowane trociny, które mają ok. 2,5 centymetra długości. Coraz popularniejsze jest również drewno wiklinowe. Wierzba z krzewiastych gatunków rośnie bardzo szybko: z 25centymetrowej sadzonki wyra-

sta w ciągu roku kilka pędów, które ścina się w zimie. Z tego samego pnia w następnych sezonie wyrasta już 40-60 łodyg. Rocznie z jednego hektara takiej uprawy otrzymuje się 1215 ton suchego drewna. Taka ilość to odpowiednik 6-7,5 tony węgla kamiennego, bo wartość opałowa wikliny jest dwa razy mniejsza. Do pieca można też wrzucić słomę. Jej wielką zaletą jest dostępność, bo rocznie w Polsce zostaje na polach ok. 25 mln ton słomy. To nie jedyny walor. Spalić 1,7 tony sprasowanych słomianych brył, to jak wrzucić do paleniska tonę węgla.

Szacuje się, że stosując roślinny opał można zmniejszyć koszty ogrzewania od 30 do nawet 70 proc. Ale to nie wszystkie zalety tego ekologicznego paliwa - spalaniu towarzyszy przyjemny zapach, a po spaleniu pozostaje niewielka ilość popiołu, który można wykorzystać jako ekologiczny nawóz do roślin doniczkowych czy ogrodowych. - Obojętne czy z powodu chęci zaoszczędzenia, czy też w trosce o klimat, ważne że ludzie coraz częściej rezygnują z węglowych pieców – mówią ekolodzy. Anna Szade

WARTO WIEDZIEĆ

Gmina pomoże

Samorządy coraz częściej decydują się na tworzenie programów tzw. likwidacji niskiej emisji. W ten sposób mogą pozyskiwać środki na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowocześniejsze, np. z narodowego lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Władze zwykle pulę do podziału między mieszkańców powiększają o pieniądze z gminnej kasy. Zakres udzielanej pomocy jest różny, zależy od decyzji władz konkretnej miejscowości. Ale każdy zastrzyk Þnansowy przy modernizacji źródła ogrzewania jest ważny. Dlatego warto zajrzeć do swojego urzędu miasta lub gminy, o wydziału zajmującego się ochroną środowiska, i zapytać, czy istnieje możliwość uzyskania dotacji. Najczęściej odbywa się to na zasadach konkursu, w którym oceniane są efekty ekologiczne tych inwestycji. Gminy, które zaczęły dbać o czystość powietrza na swoim terenie, adresują swoje programy do właścicieli domków jednorodzinnych, którzy zdecydują się wyrzucić piec węglowy a kupić kocioł na ekologiczny opał lub zastosować do ogrzewania którąś z dostępnych technologii, choćby pompy ciepła. Z dotacji mogą korzystać także wspólnoty mieszkaniowe, które planują np. przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej. (as)

Pompowanie ciepła do domu Energię do ogrzewania może pozyskać z powietrza, gruntu, wody powierzchniowej lub podziemnej. Specjaliści odkryli, że zawierają one nieocenione ilości energii. Za pomocą pomp ciepła już przy głębokości od 1,5 m możemy czerpać ciepło, które zaspokoi nasze codzienne potrzeby ogrzewania. Cała energia pobrana z gruntu zostaje zregenerowana przez energię promieni słonecznych, której jest więcej niż Ziemia jest w stanie pochłonąć. Słońce dostarcza bowiem 5000-krotnie więcej energii niż świat rocznie potrzebuje. Cała ta energia jest magazynowana w ziemi. Warto więc z niej korzystać. Pompy ciepła działają identycznie jak lodówki, lecz w przeciwieństwie do nich wykorzystuje się tu nie zimną, lecz gorącą stronę obiegu termodynamicznego.

Tak przy pomocy pompy można pobierać ciepło z gruntu. Źródło: zielonedomy.pl

10 proc. O tyle mogą

zmniejszyć się twoje rachunki za ogrzewanie, jeśli obniżysz temperaturę w pokojach tylko o 2 stopnie Celsjusza.

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

VII


POMORSKI EKOLOG

To już historia Azbest znany był już starożytnej Grecji. Pierwsze wzmianki znajdują się w zapiskach Teofrasta z Eresos pochodzące z 300 r. p.n.e.! Ze względu na miękkość, giętkość i odporność na ogień uważany był za „mineralny jedwab”. Przez wieki nadawano mu wiele nazw. Znany był jako kamień bawełniany, len kamienny, skalny oprzęd, płótno niepalne. W średniowieczu alchemicy przypisywali azbestowi magiczne właściwości, głosząc, że stanowi on owłosienie ogniotrwałych salamander (stąd też jedna z jego nazw). Tajemnicze właściwości azbestu wzbudzały podziw wielu uczonych i filozofów. Wzmianki o minerale azbestion (grec. nie-ugaszony) zamieścił Pliniusz Starszy w „Historii naturalnej”, stamtąd też najprawdopodobniej wzięła się obecna nazwa. Aktualnie używane nazwy azbest i amiantus. Azbest to znaczy „niegasnący" (z ang., niem., inne); natomiast amiantu - „nieplamisty" (z franc.), a wywodzi się stąd, że minerał wrzucony do ognia nie spala się i nie traci na wadze, a staje się jakby czystszy. Tkane z włókien azbestu - już w czasach starożytnych

- obrusy, chusteczki do nosa czyszczone były przez wrzucenie do ognia. Staroż ytni Rzymianie używali azbestu do wyrobu płótna zwanego „linum vivurn" („żyjące płótno"), w które owijali zwłoki władców, aby po spaleniu zachować ich prochy. Stosowanie azbestu stwierdzono już ok. 4,5 tys. lat temu, na podstawie wykopalisk w Finlandii. W Europie Północnej znany był już od ponad 2,5 tys. lat. Wzmianki w różnego rodzaju kronikach świadczą, że azbest od XV do XIX wieku dodawany był do różnych surowców w celu uzyskania m.in.: knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, do wyrobów tekstylnych, np. sukna na płaszcze żołnierskie. Prawdziwą karierę azbest rozpoczął w XIX wieku, za sprawą maszyn parowych. Stosowanie azbestu jako izolacji polepszyło znacznie bezpieczeństwo ówczesnych kotłów parowych. Technologia rozwijała się, a azbest uważany za rewelacyjny wynalazek, znajdował coraz szersze zastosowanie. W 1853 r. opatentowano smary do łożysk z domieszką azbestu. W 1868 r. zaczęto używać niepalnej papy zawierającej ten minerał do pokrywania dachów, bo w tym czasie prawdziwą plagą były pożary budynków.

Groźny dla zdrowia

nr 8

TO CIEKAWE

Ważny zakaz Raptem 14 lat temu wprowadzono w Polsce zakaz stosowania azbestu i wyrobów, które go zawierają. Produkcja wyrobów zawierających ten niebezpieczny minerał rozpoczęła się w naszym kraju na przełomie 1907 i 1908 r. Trwała przez 90 lat. Szczyt popularności azbest przeżywał w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to zużycie wynosiło ok. 2 proc. światowej produkcji. Jeszcze w latach 80. XX wieku Polska zajmowała 16 miejsce na świecie jeśli chodzi o zużycie wyrobów azbestowych na jednego mieszkańca. Wyliczano je wówczas na 1,7 kg rocznie.

Staruszek eternit Eternit skończy w tym roku 127 lat. Najbardziej znany i zarazem najbardziej zabójczy wynalazek, czyli płyty azbestowo-cementowe zostały opatentowane w 1884 r. To nic innego jak słynny eternit, który zrobił w kolejnych latach wielką "karierę". Najwięcej wyprodukowano go w latach 70. ubiegłego wieku. Płyty były lekkie i bardzo wytrzymałe, o czym świadczy ich obecność do dzisiaj na wielu dachach.

W kosmosie

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

Zapukaj do samorządu po pieniądze FINANSE. Jeśli planujesz wymianę eternitowego pokrycia dachowego, sprawdź w urzędzie gminy lub starostwie, czy możesz skorzystać z dofinansowania. Obowiązujące przepisy zalecają, by jak najszybciej pozbyć się niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest. Problem w tym, że trzeba to zrobić na własny koszt. To jeden z problemów, z którym nie potraÞmy sobie poradzić. Niektórzy tłumaczą, że problemem jest bieda, i że ludzi zwyczajnie nie stać na nowe dachy w miejsce starych, zawierających azbest. Tymczasem na usunięcie materiałów czy wyrobów zawierających azbest, czyli np. eternitu, można dostać dotację pokrywającą nawet 100 proc. kosztów. Takich subwencji udzielają niektóre urzędy gminne, starostwa powiatowe oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można też wystąpić o dotację unijną na ten cel. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dostępny jest dla wszystkich, którzy mają dom na wsi pokryty eternitem. Finansowane są z niego działania związane obiektów na ternach wiejskich. Źródłem doÞnansowania budowy lub modernizacji składowisk

odpadów azbestowych oraz modernizacja i wyposażenie obiektów związanych z ochroną zdrowia jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, którym zarządza Ministerstwo Środowiska. Natomiast gminy,

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą szukać pieniędzy w regionalnych programach operacyjnych. Oferują one środki na rewitalizację obszarów miejskich związanych z usuwaniem azbestu poprzez renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowację lub adaptację socjalnych budynków mieszkalnych, będących własnością władz publicznych. O szczegóły warto więc zapytać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. (AMS)

Fundusz wspiera W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał umowy z samorządami, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Po środki zgłosiło się 50 jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Drugi etap dotyczyć będzie zadań przewidzianych do wykonania w 2011 r. Koszt realizacji wszystkich inwestycji to około 9 mln zł. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część III: usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Bomba tyka w trawie Nie wyrzucaj na dzikie wysypiska

Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku. Są zadrą, która na zawsze może utkwić w organizmie człowieka, wywołując wiele zagrażających życiu chorób. Zdradliwość azbestu polega na tym, że pyłki azbestowe widoczne są dopiero pod bardzo dokładnym mikroskopem elektronowym. Są bowiem czterokrotnie cieńsze od ludzkiego włosa. Takie kompletnie niewidoczne gołym okiem

VI

włókienka, uwalniane w trakcie łamania czy kruszenia, podczas wdychania docierają do płuc, gdzie zostają już na zawsze. PotraÞą wbić się jak drzazga w tkankę komórkową i – podobnie jak drzazga – powodują obrzęk. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe i inne poważne zmiany w płucach. (as)

Amerykanie nadal wykorzystują azbest do osłony silników rakietowych. Fot. Archiwum

Azbest, mimo że został uznany za chorobotwórczy, w Stanach Zjednoczonych jest ważnym elementem zaawansowanych technologii. Na przykład aktualnie jest wykorzystywany w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych. Ich silniki rakietowe pokrywane są osłoną impregnowaną azbestem. Amerykanie stosują mniej szkodliwy rodzaj azbestu także w przemyśle okrętowym.

Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu, pochodzącym z tzw. dzikich składowisk odpadów, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nigdy nie wyrzucaj zdemontowanych wyrobów azbestowych, na przykład eternitowych płyt, w krzaki lub na łące. Nie zakopuj go też w swoim ogródku. W ten sposób bardzo szkodzisz środowisku. A taka bomba może bardzo długo tykać w trawie. Za kilka czy kilkanaście lat cement płyty ulegnie rozkładowi, a azbest może przenikać do wód gruntowych. W ten sposób cała okolica może pić wodę, nie wiedząc, że może zawierać niebezpieczne minerały.

Odpadów azbestowych nie można wyrzucać gdzie popadnie, muszą trafić na wyspecjalizowane składowisko. Fot. Archiwum

Nielegalne składowanie pozostałych po remoncie pokruszonych płyt azbestowych jest nie tylko naganne, ale i niezgodne z prawem. Bezpiecznie składować można je wyłącznie na wyspecjalizowa-

nych wysypiskach. Nim tam trafią, podczas demontażu muszą być ułożone na paletach i zabezpieczone folią. Bo z azbestem naprawdę nie ma żartów. (AMS)

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

POMORSKI EKOLOG

nr 8

Gdzie go szukać? Azbest można znaleźć w mniej więcej 3 tys. wyrobów przemysłowych. B y ł s z l ag i e re m w ś ró d materiałów budowlanych w ubiegłym wieku. Wykorzystywano go do produkcji płyt dachowych i elewacyjnych oraz rur. Ale nadal znaleźć go można także w postaci płyt na balkonach, w rurach wodociągowych i kanalizacyjnych, w przewodach wentylacyjnych i przewodach kominowych. Jeszcze do niedawna stosowany był również w sprzętach używanych w domu – żelazkach,

piecach akumulacyjnych czy płytkach kuchennych. Zresztą niewykluczone, że nadal ktoś korzysta z takiego urządzenia, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Szacuje się, że w całej Polsce wciąż na usunięcie czeka kilkanaście milionów ton wyrobów, które zawierają ten szkodliwy minerał. Według publikowanych danych, na jednego mieszkańca naszego regionu przypada średnio aż 68 kilogramów wyrobów z azbestem.

Wyrobów azbestowych nie można usuwać samodzielnie, trzeba wynająć do remontu przeszkolonych pracowników. Źródło: e-dach.pl

Azbest musi zniknąć

TO WAŻNE. Ze względu na zagrożenia, jakie wywołują, wyroby azbestowe są nazywane bombą z opóźnionym zapłonem. W Polsce wszystkie mają być usunięte w ciągu najbliższych 21 lat. Produkcja i handel wyrobami zawierającymi azbest są w naszym kraju zakazane. Jednak ich użytkowanie dopuszcza się w Polsce do 2032 r. Producenci płyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede wszystkim w budownictwie, określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń, mówiły o tym, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane co pięć, siedem lat. Przy założonym okresie usuwania do 2032 r., wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest

ustalenia kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest. Obecnie wszyscy, między innymi właściciele i zarządcy budynków, mają obowiązek inwentaryzacji i kontroli stanu wyrobów zawierających azbest oraz wykonania oceny możliwości ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Natomiast samorządy gmin i powiatów zostały zobowiązane rozporządzeniem ministra gospodarki do sporządzenia inwentaryzacji budynków zawierających materiały azbestopochodne wraz z oceną ich stanu technicznego, a tym samym oceną szacunkową czasu, w którym muszą zostać usunięte. Sprawozdania z tych inwentaryzacji muszą

Nie używaj młotka Na co dzień można zaobserwować różne zachowania, wynikające przede wszystkim z braku świadomości. W małych miejscowościach zdarza się, że dzieci bawią się eternitem z pokruszonego dachu. Albo ktoś zdejmuje takie pokrycie, rozbija go młotkiem i rozsypuje je na drogę, po której jeżdżą samochody. W tumanach kurzu są też włókna azbestowe, które wdychają przejeżdżający. Strach pomyśleć, ale może się to skończyć tragicznie, bo skutki będą odczuwalne za 10, 20 czy 30 lat.

być co roku składane w województwach. W przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń powierzchni wyrobów zawierających azbest, zarządca lub użytkownik powinien taki wyrób usunąć w pierwszej kolejności. Azbest staje się on niebezpieczny dla otoczenia i dla zdrowia ludzi wówczas, gdy jego włókienka znajdują się w powietrzu. Odpowiednio zabezpieczony, uniemożliwia uwalnianie włókien i właściwie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Dlatego eksperci uspokajają – wyroby zawierające azbest znajdujące się w budynkach, jeśli są w dobrym stanie technicznym, nie stanowią samoczynnego zagrożenia dla jego mieszkańców i nie trzeba ich natychmiast usuwać. To samo dotyczy sieci wodociągowych. Rury zawierające w swoim składzie azbest nie są szkodliwe

Poczytaj w sieci www.bazaazbestowa.pl www.biblioteka.itb.pl www.ciop.pl www.gios.gov.pl www.gunb.gov.pl www.imp.lodz.pl www.izolacje.com.pl www.mg.gov.pl www.pip.gov.pl www.pzh.gov.pl

dla otoczenia do momentu, kiedy nie zostaną uszkodzone, ponieważ procentowe stężenie rakotwórczego minerału nie jest w nich wystarczająco wysokie. Jednak jeśli elementy wykonane z azbestu znajdują się wewnątrz obiektów, zwłaszcza tych, które są użytkowane bez przerwy, choćby domy, w których zastosowano izolacje azbestowe, należy je bezwzględnie wymienić. Azbestu nie można wymie- Płyty faliste, czyli eternit – najbardziej znany wyrób zawierający azbest. Fot. Archiwum nić tak po prostu. Na własną rękę zgarnąć z dachu pokrycie, zapakować i wyrzucić do Azbest jest nazwą handlową. Z naukowego śmietnika na podwórku. Trzeba punktu widzenia to nic innego jak włókniste to zrobić zgodnie z prawem minerały z grupy serpentynów i amfiloli, budowlanym. Zatajenie inforwystępujących w formie włóknistych skupień. macji o remoncie, którego elePod względem chemicznym minerały te są mentem są wyroby zawierające uwodnionymi krzemianami różnych metali, azbest powoduje odpowiedzialtakich jak magnez, wapń, żelazo, mangan, sód, glin i in. ność prawną. Do usuwania np. W zależności od metali, z jakimi związane są krzemiany, eternitu powinno się wynająć wyróżnia się kilka typów azbestów o różnych szkodliwościach specjalistyczną firmę, która dla zdrowia: zagwarantuje zabezpieczenia • niebieski (krokidolit) – najgroźniejszy, przed emisją niebezpiecznych • biały (chryzotyl) - szkodliwy, powszechnie stosowany azbestowych włókienek w czaw przemyśle, sie wykonywania prac. Zwykle • brązowy (amosyt) - mniej szkodliwy, powszechnie stosowany lista Þrm zajmujących się tego w przemyśle. Choć jest niebezpieczny, przez wiele lat doceniano głównie jego typu robotami znajduje się zalety, bo jest praktycznie niezniszczalny – nie reaguje na wysow urzędzie gminy lub starokie temperatury, działanie mrozu, kwasów i substancji żrących stwie. Ich usługi nie są bardzo i wodę morską, jest odporny na ścieranie, ma dużą sprężystość drogie. Istotne jest również to, i wytrzymałość mechaniczną. Jest również izolatorem termiczby demontowane w odpowiedni nym i elektrycznym. Jednak skutki, które mogą wywołać wyroby sposób wyroby azbestowe traÞły zawierające azbest, przyćmiły te właściwości. na specjalne składowisko. (as) Anna Szade

Minusy i plusy minerału

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

VII


pomorski ekolog

Czy wiesz co kupujesz?

nr 49

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

Warto na co dzień robić drobne gesty dla natury

Koniecznie bierz rozs

Zbliża się najgorętszy w roku okres zakupowy. Tak naprawdę w sklepie można bardzo wiele ZAPAMIĘTAJ. Jeśli chcesz być odpowiedzialnym kon- zrobić i dla środowiska, i dla swojej kieszeni. sumentem, nie bez znaczenia jest to, co wrzucasz do koszyka. Sprawdź, jak oznaczane są produkty bezpieczne Nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Nim wrzucisz do koszyka

Nieważne czy jesteś młody produkcja energii elektrycznej czy masz już swoje lata, czy je- oparta jest głównie na węglu kasteś bogaty, czy też masz gruby miennym. A więc jeśli będziesz Ten symbol informuje konsumenta, że produkt portfel. Ważne, byś podczas pilnował swoich rachunków, nie zawiera freonów, które niszczą warstwę robienia zakupów nie tracił przyczynisz się również do ozonową, przyczyniając się do globalnego głowy. Nieważne czy wybierasz zmniejszenia emisji dwutlenku ocieplenia klimatu. Na produktach (często są się do osiedlowego sklepiku czy węgla do atmosfery. nimi kosmetyki) można też spotkać napis „Ozon hipermarketu – przed wyjściem Staraj się spożywać krajowe Friendly” (Przyjazny dla ozonu). zrób listę wyłącznie potrzeb- produkty sezonowe. Najlepiej, nych rzeczy . Po co? Po to, by owoce i warzywa pochodziły Znak Ecolabel (zwany też Stokrotką lub Margeby nie reagować na promocje z regionu, w którym mieszkasz. rytką) został ustanowiony przez Komisję Europejską i wszelkie obniżki. W ten sposób W ten sposób będziesz miał w 1992 r. i jest głównym europejskim wyróżuchronisz się przed kupieniem wpływ na zużycie paliwa ponieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wielu zbędnych przedmiotów, trzebnego sprowadzenia towawyższe normy środowiskowe. Informuje konsumenta, z którymi nie wiesz co później rów z zagranicy. Jeśli to możliże produkty nie są szkodliwe dla środowiska - tj. spełpocząć. Dotyczy to zarówno we, unikaj mrożenia artykułów niają określone kryteria unijne. Margerytką oznaczone jedzenia, bo wiele produktów spożywczych – zaoszczędzisz są różne produkty i usługi, poczynając od pralek i telewizorów, szybko się zepsuje i trafi do energię elektryczną. Poza tym przez wyroby papierowe na hotelarstwie kończąc. kubła na odpady, jak i trwałych świeża żywność jest zdrowsza produktów, które zamiast zale- i tańsza. Nie kupuj fermowych Znak ten został wymyślony przez niemieckie gać w sklepowych magazynach, jajek, ale te od kur hodowanych Ministerstwo Środowiska. Po raz pierwszy zapycha nasze półki. w sposób naturalny. W fermach przyznano go w 1978 r. Jest najstarszym zwierzęta są często traktowane oznaczeniem ekologicznym tego typu na Kupuj mniej, w sposób niehumanitarny, świecie. Można go spotkać na produktach dwa razy zastanawiając się, stłoczone w małych pomieszróżnego rodzaju - od piły mechanicznej, przez czy naprawdę w kuchni potrzeb- czeniach. zegarki, do komputerów. Pomaga identyfikować ponad 10 tys. ny będzie wielofunkcyjny robot Koniecznie produktów. O przyznaniu znaku decydują m.in. oszczędność w zu- jeśli w tygodniu nie masz czasu życiu energii, wpływ zastosowanych materiałów na środowisko na gotowanie. Jeśli nie lubisz zwracaj uwagę na opakowania. i możliwości przetworzenia produktu. kawy z ekspresu, niech nie skusi cię promocja tych urządzeń. JeJeśli kupujesz pastę do zęZnak rolnictwa ekologicznego jest przyznaśli masz trawnik przed domem bów, to tubka wcale nie musi wany ekologicznym gospodarstwom. Liczy się i do jego pielęgnacji przydałaby być dodatkowo zapakowana przyjazna środowisku produkcja. Powinna ona się kosiarka, zapytaj sąsiada czy w kartonik. Ten, gdy tylko wejprzebiegać zgodnie z unijnymi rozporządzenianie możecie jej kupić na spółkę dziesz do domu i rozpakumi i pod nadzorem jednostek certyfikujących. albo poszukaj odpowiedniego jesz torby, wyląduje przecież Produkty oznaczone tym znakiem pochodzą bezpośrednio od modelu w sklepie z używanym w koszu. Jeśli lubisz ryż, to nie producenta lub są sprzedawane w zamkniętym i zabezpieczonym sprzętem. Decydując się na musisz wybierać tego pakoopakowaniu. nowy telewizor, pralkę czy wanego w woreczki – przecież lodówkę, koniecznie sprawdź, je wyrzucisz, a ryż w kilograEnergy Star to ekologiczny znak speile zużywa prądu. W Polsce mowej torbie jest zwyczajnie cjalnego programu Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i Amerykańskiego Departamentu Energii (U.S. Department Wybierając się do sklepu, warto wziąć ze sobą własną torbę, najof Energy). Jest przyznawany jako wyróżlepiej z naturalnego materiału – bawełny lub lnu albo koszyk. nienie dla energooszczędnych produktów. Na pewno w dostępnej na rynku ofercie każdy znajdzie coś Energy Star istnieje od 1992 r. Jest spotykany na całym odpowiedniego dla siebie – torby mają zwyczajne uszy, ale świecie m.in. na sprzęcie biurowym, RTV, AGD, sprzęcie i długie, dzięki którym nie trzeba dźwigać zakupów w ręce, ogrodniczym, urządzeniach klimatyzacyjnych i systemach bo siatkę można zawiesić na ramieniu. Współczesne torby są i gładkie, i kolorowe, i z nadrukiem. Ale najważniejsze, że są oświetleniowych. Od 2006 r. w programie uczestniczy wielokrotnego użytku i wystarczają na lata. Po złożeniu mieszczą również Unia Europejska. się w damskiej torebce czy męskiej kieszeni, a gdy się zabrudzą – można je po prostu uprać i znów z niej korzystać. Zielony punkt widnieje na kartonach, Lepiej unikać jednorazowych torebek, zarówno papierowych, puszkach, butelkach i innych produktach. Jest jak i z tworzywa. Jedne i drugie są szkodliwe dla natury. Plajednym z najczęściej stosowanych znaków na stikowe rozkładają się bardzo długo, do wyrobu papierowych świecie. Oznacza, że producent wniósł wkład wycina się lasy. Jeśli ma się przy sobie własną siatkę z tkaniny, finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu unika się dylematu: lepsza plastikowa czy papierowa. Poza tym odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zielony coraz sklepy każą sobie płacić za te „reklamówki”. Mając w co punkt jest zarejestrowany w ponad 170 państwach. Korzysta zapakować zakupy, za każdym razem oszczędza się kilkadziez niego 98 tys. przedsiębiorstw. Każdego roku umieszcza się go siąt groszy. Spróbuj policzyć, ile takich plastikowych torebek na około 460 mld produktów. dla środowiska.

Pamiętaj, by zakupy zawsze robić z głową. Im mniej kupisz, tym mniej później

tańszy a smakuje tak samo. Pamiętaj, że im mniej opakowań, tym lepiej dla środowiska. Przeciętny mieszkaniec Polski, wytwarza kilkaset kilogramów śmieci rocznie. Część z tego jest segregowana i powtórnie wykorzystywana jako surowiec.

A i to nie jest rozwiązaniem idealnym. Po co wytwarzać coś co z góry wiadomo, że będzie składowane na wysypisku? Może dało by się obejść bez części opakowań nic przy tym nie tracąc? Bez sensu jest wytwarzać rzeczy, które kupujemy

Weź swoją torbę

IV

Do wyboru do koloru – producenci toreb na zakupy prześcigają się w ofertach. Fot. zielonemigdaly.pl

„zaoszczędzisz” każdego dnia jeśli podziękujesz sprzedawcom, którzy uwielbiają w nie pakować praktycznie wszystko - ubrania, kosmetyki, książki, warzywa i owoce.

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

pomorski ekolog

nr 49

sądek na zakupy

ZASTANÓW SIĘ

Latające tacki

Nietrafione prezenty

Kupujesz mięso, sery, owoce i warzywa ułożone na tackach i jajka zapakowane w plastikowe foremki? Wyglądają estetycznie, ale są wykonane z polistyrenu, odmiany tworzywa sztucznego, trudnego do przetworzenia. Dodatkowo jest bardzo lekkie i lubi sobie pofruwać z wiatrem, lądując na łonie natury. Dlatego poszukaj alternatywy – po jajka możesz iść na targ z własnym koszem albo Unikaj prezentów, z którymi darczyńca nie będzie wiedział, co ma wybrać z półki te w wytła- zrobić. Pomyśl, zanim wybierzesz upominki dla najbliższych. Fot. maximus.pl czance ze sprasowanej masy papierowej. Pod choinką na pewno znajdą się kupowane w ostatniej chwili podarunki. Obdarowani nie zawsze bywają nimi zachwyceni…

Bez ulotek

Na pewno niejeden raz zdarzyło ci się wziąć ulotkę reklamową na ulicy lub w markecie. To zwykle kartka papieru zadrukowana informacjami, które… zupełnie cię nie interesują. Chcąc uwolnić się od niej, dyskretnie wrzucasz ją do śmietnika, a jeśli nawet upychasz w kieszeni lub chowasz do torby, to prędzej czy później i tak trafi do kosza. Dlatego najlepiej ich nie brać. Mniej rozdanych ulotek to mniej wyprodukowanych ulotek, czyli mniej zużytego papieru. A ulotkarze i tak zarobią tyle wyrzucisz. Nie tylko zaoszczędzisz pieniądze, bo zyska również środowisko naturalne. Fot. strefabiznesu.gp24.pl samo – mają płacone za goi wyrzucamy do śmietnika. Ma zanim je wyrzucisz ekologiczne warzywa brudzą ręce dzinę, bez względu na to, ile – pomyśl. to przecież również przełożenie i siatki, podczas gdy sąsiad wy- osób obdarują materiałami na zasobność twojej kieszeni. Może w pudełku po butach pakuje w tym czasie elegancko promocyjnymi. Każda dodatkowa folia, ozdob- zmieści się kolekcja rzadziej umyte, idealnie równe ziemniaki ne pudełeczko, sznureczek, używanych płyt CD, w kubkach i marchewkę z plastikowych torewstążeczka, błyszczący nadruk po jogurcie możesz przygotować bek… Możesz również narzekać, ma wpływ na cenę. rozsadę ziół, słoik po dżemie że poszukiwanie informacji Kupując proszki, płyny do wykorzystać do przechowywa- o ekologicznych produktach kąpieli czy mycia, wybieraj te nia długopisów i kredek? Jeśli zabiera czas. Ale ten wysiłek na gotowych w większe, bo są tańsze i na masz wyobraźnię, podpowie ci pewno się opłaci. Na przykład dłużej wystarczą. Rzadziej wy- ona dużo więcej rozwiązań. kupując przyjazne dla natury kartek papieru wymaga rzucisz butelkę po szamponie, Oczywiście, bycie świado- urządzenia, choć kosztują trochę a więc wyprodukujesz mniej mym konsumentem ma pewne więcej, są zdecydowanie tańsze wycięcia -metrowego odpadów. wady. Możesz odczuwać pewien w eksploatacji. Sprawdzaj też skład ko- dyskomfort, bo kupowane luzem Anna Szade drzewa, energii smetyków. Z czasem wszystkie żarówek i litrów szampony, płyny i sole do wody. kąpieli przedostaną się wraz Starsi ludzie często powtarzają: biednego nie stać na tanie ze ściekami do kanalizacji. rzeczy. Ta prawda sprawdza się do dzisiaj i ma również znaNastępnie będą one musiały być czenie dla natury. Jeśli kupimy niedrogie żelazko, za rok trzeba Na kartek unieszkodliwione w oczyszczalbędzie wydać pieniądze na następne, bo tanie zwyczajnie się niach ścieków. W przypadku zepsuje. W ten sposób po pięciu latach w domu będzie jedno papieru z makulatury sprawne, a cztery wylądują na składowisku odpadów. Lepiej od kosmetyków, ważne jest rówrazu kupić żelazko wyższej jakości, droższe, nawet kosztujące nież to, by nie były testowane wystarczają gazety, tyle, co pięć tanich. Wytworzy się w ten sposób mniej śmieci. na zwierzętach, bo przyczyniasz żarówek i litrów Zasada ta dotyczy praktycznie wszystkich trwałych produktów się do ich cierpienia. – butów, które nie rozpadną się po miesiącu, toreb i plecaków, Ale jeśli już kupujesz opakowody. rowerów, sprzętu RTV i AGD. wane artykuły,

PAPIER W LICZBACH

100

2

50

Tanie, czyli gorsze?

100

8

2 8

50

Kolejne ciepłe skarpetki, krawat w znienawidzony wzór, gliniany wazonik, szkatułka na biżuterię czy książka, której na pewno nikt z domowników nie przeczyta. Pewnie coś z tej listy znajdzie się wśród gwiazdkowych upominków. Część z nich będą upchnięte w szufladach i szafach i przez lata przekładane z miejsca na miejsce. Inne – od razu trafią do kosza na śmieci. Ale wcale nie musi tak być! To, co jest nietrafionym prezentem dla nas, bo np. nigdy nie włożymy swetra z reniferem, innej osobie może sprawić wiele radości. Wszak o gustach się nie dyskutuje. Zastanówmy się więc, komu podarować taki nieprzydatny przedmiot, by nie trafił na składowisko odpadów. Coraz częściej takie niechciane podarunki są sprzedawane w Internecie na portalach aukcyjnych. Oczywiście należy całą akcję przeprowadzić w taki sposób, by darczyńca nigdy się o tym nie dowiedział.

Jednorazowe przekleństwo Są tanie, proste w użyciu i… bardzo szybko wyrzucane do kosza. Przyzwyczailiśmy się do wielu jednorazowych produktów, które używamy na co dzień. Czy warto? Mowa o plastikowych sztućcach, papierowych serwetkach, długopisach, maszynkach do golenia, zapalniczkach. Wydaje się, że nie potrafimy się już bez nich obejść. Gdybyśmy jednak znów zaczęli korzystać z serwetek z materiału, wiecznego pióra i wkładów do długopisu i wymienialibyśmy żyletki zamiast całej maszynki, znacznie mniej odpadów trafiałoby do kosza. Lepiej kupić coś, co jest lepsze i choć nieco droższe, to ten wydatek i tak się zwróci, bo jest dokonywany rzadziej. W sklepach kuszą nas też piękne miniopakowania jogurtów, miniporcyjki deserów, pojedynczo pakowane ciasteczka. To dotyczy również np. wody mineralnej, rozlewanej do mniejszych butelek. Zwykle nie zastanawiamy się nad tym, że kupując wodę mineralną w butelce 1,5-litrowej zużyjemy mniej plastiku niż w trzech butelkach 0,5 litra. Poza tym większa wychodzi taniej. Ta sama prawidłowość dotyczy wielu innych produktów, głównie spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego. Większe opakowania to mniej mniej ale i po prostu tańsze zakupy. W ten sposób zadbamy też o naszą planetę, bo byłaby mniej zaśmiecona. Poza tym jej zasoby byłyby znacznie lepiej wykorzystane. (AMS)

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.
NIE truj sąsiada TO CIEKAWE

Płuca czują Przez nasze płuca każdego dnia przepływa 15 tys. litrów powietrza. Nic dziwnego, że zanieczyszczenia, które wdychamy wraz z nim, mogą nam szkodzić. Naukowcy zaobserwowali, że w zadymionych miastach dużo częściej występują niewydolność dróg oddechowych i bóle głowy. Mieszczuchy częściej chorują też na astmę.

Zimą gorzej

Niska emisja jest szczególnie uciążliwa w sezonie grzewczym. Wtedy z tysięcy palenisk domowych do atmosfery przedostają się tony zanieczyszczeń. Nie chodzi tylko o „gryzący” dym, bo niektórych groźnych dla nas substancji po prostu nie widać gołym okiem. Ale problem jest ogromny – według europejskich raportów, w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie ok. 28 tys. osób. To najwięcej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. (AMS)

NASZ KONKURS

Namaluj plakat

Wciąż czekamy na prace uczniów pomorskich szkół podstawowych. Trwa konkurs na plakat ilustrujący hasło „Nie truj sąsiada”. Adresujemy go do uczniów szkół podstawowych z całego regionu. Można startować indywidualnie, ale zapraszamy do udziału także całe klasy i reprezentantów poszczególnych placówek. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Liczy się pomysł, bo najlepsza praca zostanie opublikowana w katalogu, podsumowującego cykl "Nie truj sąsiada", który ukaże się 12 stycznia 2011 r. Chcemy ją również wykorzystywać w kolejnych publikacjach, przygotowywanych w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej. Przewidujemy również nagrody dla najlepszych, bo nadesłane plakaty oceni jury. Na prace czekamy do 17 grudnia. Można je przesyłać pod adres naszej redakcji w Malborku: ul. Sikorskiego 13, 82 200 Malbork. (AMS)

VIII

nr 47

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

Piece na celowniku Specjaliści alarmują: za to, co dzieje się z powietrzem w miastach odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja niebezpiecznych związków pochodzących z indywidualnych pieców opalanych głównie węglem.

TO WAŻNE. Niska emisja to lub takie, w których można spaliny, które wydobywają się z niskich kominów, głównie 1020 metrowych, czyli z domów jednorodzinnych, kamienic i małych kotłowni. Zawierają one więcej zanieczyszczeń niż spaliny kotłowni przemysłowych. Najgorsze jest to, że nikt tej emisji tak naprawdę nie kontroluje. Tymczasem emitują one bardzo szkodliwe dla zdrowia substancje. Nie tylko je wdychamy, bo jeśli opadają na ziemię, przedostają się do wody i roślin, zgodnie z zasadą, że „w przyrodzie nic nie ginie”. Niska emisja od dawna jest w centrum uwagi nie tylko ekologów. Plan działań naprawczych dla Pomorza zawarty jest m.in. w programach ochrony powietrza Pomorza, które zostały uchwalone przez samorząd województwa. Podstawowy wniosek jest wspólny dla całego regionu: w miastach należy podłączać budynki wielorodzinne ogrzewane indywidualne do miejskich sieci ciepłowniczych lub wymienić piece na gazowe

palić ekologicznym paliwem. Ciepłownicy chętnie zaopatrywaliby w ciepło całe kwartały starych kamienic. Ale modernizacja ogrzewania łączy się z wydatkami, które muszą ponieść przyszli klienci. Jednak większość mieszkań z piecami już dawno należy do prywatnych właścicieli, a ci nie zawsze chcą lub mogą ponieść koszty związane z podłączeniem do centralnego ogrzewania. W tym mogą pomóc lokalne władze, przystępując do opracowania programu ograniczenia niskiej emisji, którego celem będzie ochrona zdrowia mieszkańców. A że na zdrowiu oszczędzać się nie powinno, w miejskich budżetach można wygospodarować pieniądze na dofinansowanie wymianę pieców na ekologiczne. Wkrótce samorządy znów będą mogły dofinansować wymianę pieców na ekologiczne. Od początku 2010 r. nie jest to możliwe. Co ważne, na mocy znowelizowanych przepisów, o dotację z miejskiej kasy będzie

Kominy w centrach miast uznawane są za główne źródło niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. Fot. Anna Szade

mógł ubiegać się każdy właściciel mieszkania. Dotacja z budżetu gminy na wymianę źródła ogrzewania tak naprawdę nie jest niczym nowym. Takie działania od lat prowadziło wiele pomorskich samorządów.

95 proc. Tyle kamienic na

tczewskiej starówce ma prywatnych właścicieli. Z tego prawie nikt nie jest podłączony do centralnego ogrzewania.

M.in. władze Kwidzyna i Starogardu Gdańskiego realizowały własne program likwidacji niskiej emisji. W ten sposób ograniczano stopniowo liczbę groźnych dla środowiska i zadymiających całą okolicę źródeł ciepła w miastach. Samorządowcy, przekazując dotacje na wymianę pieców lub przyłą-

cza do sieci ciepłowniczych, liczyli nie tylko na efekty ekologiczne całego przedsięwzięcia. Jednym ze skutków walki z zadymieniem miasta było również zażegnanie konfliktów sąsiedzkich. To, co leci z komina sąsiada, często bywa przedmiotem sporów. Anna Szade

Sprawdź u siebie

Wiele samorządów finansowało wymianę źródeł ciepła z tradycyjnych na ekologiczne. Wypłacanie dotacji musiało zostać wstrzymane. Wymusiła to nowa ustawa o finansach publicznych, na mocy której zniknęła możliwość dofinansowania małych inwestycji ekologicznych. Istniały specjalne programy, dzięki którym można było otrzymać dotację na ten cel. Gdy prawo zostanie już zmienione, sprawdź, co dzieje się w twojej gminie, nim zdecydujesz się na instalację pieca przyjaźniejszego dla środowiska.

Jeśli masz w domu piec, nigdy nie wrzucaj do niego śmieci!

Jakość powietrza zależy od ciebie Spalanie odpadów to najgorszy z możliwych sposobów ogrzewania domu czy mieszkania. Choćby dlatego, że domowy piec nie jest do niego przystosowany. Osiąga się w nim temperaturę od 200 do 500 stopni Celsjusza. To stanowczo za mało, by skutecznie spalić śmieci. To dlatego do atmosfery przedostają się pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, cyjanowodór i rakotwórcze związki – dioksyny i furany. Same tylko dioksyny to jedne z najgroźniejszych substancji jakie znamy – bo mogą uszkodzić płód i wywołać raka. A zanieczyszczenia z domowych kominów słabo się rozprzestrzeniają. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych i zwartej zabudowie często po

prostu ponownie trafiają do mieszkań. W gospodarstwach domowych można spalać tylko czyste (niezanieczyszczone chemikaliami i impregnatami) drewno. Nie wolno palić mebli, opakowań plastikowych, kartonów po mleku i sokach, butów, odzieży itp. - Jedynym ratunkiem jest świadomość ekologiczna, która przegrywa, niestety, z rachunkiem ekonomicznym. Problem wynika ze stosowania złej

jakości paliw do spalania, ale i wszelkich odpadów z gospodarstw domowych. Jedynie mówienie ludziom, że sami siebie trują i jakie to niesie za sobą konsekwencje, może w jakimś stopniu ograniczyć niską emisję – mówi Bogusława Luterek, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Malborku. - Jeśli uda się nam udowodnić, że ktoś pali niedozwolonym paliwem, możemy nałożyć na niego karę. (as)

Do domowego paleniska nigdy nie wrzucaj śmieci. W ten sposób trujesz siebie i powietrze. Fot. Archiwum

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


pomorski ekolog

Instrukcja do kosza Na metal

Do pojemników na metal można wrzucać: • puszki aluminiowe oraz z blachy stalowej, • naczynia do gotowania, • metalowe narzędzia, • drobny złom, • folię aluminiową, • pokrywki ze słoików, • kapsle z butelek oraz metalowe nakrętki.

nr 45

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

Jak radzimy sobie z segregacją Powoli uczymy się wyjmować z pojemnika szkło, plastik, papier, bioodpady. Selektywna zbiórka odpadów – na różną skalę – prowadzona jest w większości pomorskich miejscowości. W GMINACH. W wielu do-

mach nie wrzuca się wszystkiego do jednego kosza na śmieci. Obok pojemnika rośnie sterta przeczytanych gazet i ulotek, odstawiamy opróżnione plastikowe butelki po napojach i szklane słoiki po przetworach. Co się później z nimi dzieje? W Kwidzynie tak wyselekcjonowane odpady zbierane są do oddzielnych pojemników nim trafią do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gliwie Małej. Posortowane śmieci gromadzone są albo w specjalnych pojemnikach, albo w workach, które sprawdzają się w domkach Przed wrzuceniem można taki metalowy śmieć dobrze zgnieść. jednorodzinnych. Podobnie jest Tak można postępować z aluminiowymi puszkami po napojach. np. w Starogardzie Gdańskim, który szykuje się do budowy Wówczas zajmują dużo mniej miejsca w pojemniku. nowoczesnego składowiska odpadów. Nie wrzucamy tam: Powoli rozwija się selektyw• opakowań po aerozolach, na zbiórka w Malborku, gdzie • baterii, ustawione są pojemniki na • puszek po farbach, • opakowań po lekach, szkło, papier i plastik. Tczew na razie uczy swoich miesz• opakowań po olejach przemysłowych, kańców segregacji. Za dwa, • sprzętu AGD. dwa i pół roku będą zmuszeni wybierać ze swoich koszy wszystko, co da się zagospodaNa leki rować. Tczewianie, podobnie Przeterminojak mieszkańcy ponad 20 wane leki traktoinnych gmin w regionie, będą wane są jak odpadostarczać swoje śmieci do dy niebezpieczne. nowoczesnego zakładu, który Nie wolno ich powstanie w ramach tczewwyrzucać do zwyskiego Regionalnego Systemu kłego pojemnika na śmieci czy wylewać do zlewu, by to, z czego się składają, nie trafiło do gleby czy wód gruntowych. Leki to przede wszystkim wiele związków chemicznych, które po terminie do przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia a nawet TO WAŻNE. Przystępując do Unii Europejskiej, nasz kraj zożycia, szczególnie najmłodszych. Nieprzydatne lub przeterminowane medykamenty można bowiązał się do ograniczenia wrzucić do pojemników, które są ustawione w wielu aptekach. ilości odpadów, które trafiają bezpośrednio na wysypiska.

Segregacja odpadów w naszym regionie dopiero raczkuje. Tymczasem powinniśmy dość szybko się jej nauczyć w trosce o środowisko. Fot. Anna Szade

300 kg

Tyle śmieci w ciągu roku produkuje statystyczny mieszkaniec naszego regionu. Gospodarki Odpadami. Tamtejsza firma komunalna pozyskała ok. 150 mln zł z funduszy unijnych na ten cel. (AMS)

Śmieciowe doświadczenia

W Gdańsku, oprócz tradycyjnego systemu segregacji odpadów, od 1 kwietnia tego roku mieszkańcy niektórych dzielnic oddzielają śmieci suche od mokrych, czyli m.in. wszystkie kuchenne odpadki, które ulegają biodegradacji. Od stycznia 2012 r. taki sposób selekcji śmieci ma objąć całe miasto. To na razie jedyne miejsce na Pomorzu, w którym wprowadzono śmieciowy system dualny na taką skalę. Kompostowane są również bioodpady pochodzące z miejscowości należących do Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki, czyli Gdyni, Redy, Rumi, Wejherowa, Sopotu, Kosakowa i Szemudu. Ale do kompostowni halowej, która działa w zakładzie unieszkodliwiania odpadów EKO DOLINA, trafiają odpady wyodrębnione tam z innych domowych śmieci, a nie przez samych mieszkańców.

Wspólnotowe ograniczenia na składowiskach

Na baterie

Baterie po zużyciu stają się odpadami niebezpiecznymi dla środowiska. Zawierają metale ciężkie: ołów, kadm, rtęć, lit. Dlatego nie powinny trafiać na wysypiska razem z innymi śmieciami, bo mogą doprowadzić do skażenia gleby lub wód gruntowych. Stamtąd, poprzez łańcuch pokarmowy, mogą one trafić do organizmu człowieka, powodując poważne konsekwencje zdrowotne. Rozejrzyj się dookoła – w większych sklepach i w szkołach są ustawione specjalne pojemniki, do których można całkowicie za darmo wrzucać zużyte baterie i akumulatorki. (AMS)

VI

W Polsce w ciągu roku powstaje ponad 11 milionów ton odpadów. Z tej gigantycznej góry śmieci przetwarzanych jest zaledwie nikłe 5 proc. Tymczasem zgodnie z naszymi zobowiązaniami wobec UE, od 2013 r. na wysypiska trafiać ma najwyżej połowa odpadów. Natomiast druga połowa ma być przerabiana na surowce wtórne albo spalana. Na razie niewiele udało się zrobić w tym zakresie. Jak

wyliczyli eksperci, w tym roku zmniejszyliśmy ilość śmieci wyrzucanych na wysypiska zaledwie o 8 proc., a powinniśmy o 25 proc. Wątpliwe więc, czy zdążymy wypełnić unijne zalecenia. A to oznacza, że czekają nas słone kary za to, że dotąd nie potrafiliśmy sobie skutecznie poradzić z problemem odpadów. Od 16 lipca Komisja Europejska liczy nam grzywnę sięgającą 40 tys. euro dziennie. To ma zmobilizować polskie władze do działania. Tym bardziej, że od 2013 r. stawka może być znacznie wyższa – każdy dzień zwłoki może nas kosztować Lekką ręką wyrzucamy śmieci wprost na wysypisko, tymczasem nawet 250 tys. euro. zgodnie z normami unijnymi, powinniśmy stopniowo ograniczać (AMS) ilość trafiających tam odpadów. Fot. Archiwum

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

TO CIEKAWE Śmieciu, rozłóż się

W przyrodzie jednorazowa papierowa chusteczka rozkłada się przez trzy miesiące, zapałka przez sześć miesięcy, guma do żucia przez pięć lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka od 100 do 1000 lat. Ale jeśli odzyskamy i przetworzymy plastik, to będzie z niego można zrobić wąż do podlewania, meble ogrodowe, podeszwy do butów, piankę do wypełnienia poduszek czy kurtek. Nawet bluza z polaru powstaje z udziałem odzyskanych butelek po wodzie.

pomorski ekolog

nr 45

Bioodpady szkodzą naturze Instrukcja do kosza Resztki roślin pochodzące z ogródków, odpadki kuchenne i spożywcze z domów, restauracji i sklepów oraz z zakładów przetwórstwa nie powinny trafiać na wysypisko. Choć są naturalne, to rozkładając się, są groźne dla środowiska.

Kuchenne odpadki nie powinny trafiać na składowisko, bo gdy się tam rozkładają, do atmosfery emitowany jest metan. Fot. Archiwum

Pierwszy kosz

W s z y s t ko z a c z ę ł o s i ę w 1883 r. we Francji. Prefekt departamentu Sekwany, Eugene Poubelle, wydał rozporządzenie dotyczące składowania śmieci i sprzątania ulic. Zobowiązał zarządców budynków do umieszczania śmieci w pojemniku nowego rodzaju. Tak narodził się śmietnik. Wymagał on segregacji odpadów.

Nie wyrzucaj. Używaj!

Nie powinniśmy wszystkiego wyrzucać, istnieje bowiem recykling domowy. Słoiki można wykorzystać jako pojemniki w kuchni, opakowania po jogurtach mogą służyć jako doniczki dla małych roślin, w pudełkach po butach zmieści się kolekcja zdjęć czy płyt kompaktowych. Możliwości powtórnego użycia wielu przedmiotów są praktycznie nieograniczone. (AMS)

Do pojemnika na plastik wrzucamy: • puste butelki po napojach, • opróżnione opakowania po chemii gospodarczej, czyli np. po szamponach i płynach, • czyste torby i worki foliowe. Przed wyrzuceniem dobrze jest dokładnie opróżnić butelki, a nawet przemyć je wodą. Koniecznie odkręcić nakrętkę. A także zgnieść butelki – zajmują wówczas zdecydowanie mniej miejsca. Nie wrzucamy: • tłustych i zabrudzonych tworzyw plastikowych, • metalowych puszek po konserwach, • pojemników po farbach i lakierach, • opakowań po lekarstwach, • klisz fotograficznych i rentgenowskich, • opakowań po margarynach. • opakowań po środkach owado- i chwastobójczych, • zabawek.

Kupujemy… odpady

Wychodząc ze sklepu, siatki mamy wypełnione opakowanych produktów żywnościowych. Mamy w nich konserwy w metalowych puszkach, tekturowe pudełka ze słodyczami, słoiki z dżemem, kartony z mlekiem i sokami… Te wszystkie opakowania trafiają najczęściej na śmietnik. Co roku każda rodzina może kupić nawet 3,5 tys. opakowań, czyli dziennie ok. 10.

Na plastik

Odpady ulegające biodegradacji to ok. 70 proc. tego, co wyrzucamy do kosza. Właściwie nie są to odpady, bo po prostym kilkumiesięcznym składowaniu można zwracać je glebie w postaci znakomitego nawozu. O tym doskonale wiedzą działkowcy, którzy mają w swoich ogródkach kompostowniki i tam gromadzą wszelkie roślinne resztki. Jednak przede wszystkim bioodpady trafiają na składo-

wiska. W ten sposób zatruwamy środowisko. Samorzutna fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych, która występuje na wysypiskach, oznacza emisję do atmosfery głównie metanu. To gaz dużo gorszy w skutkach dla ocieplenia klimatu niż dwutlenek węgla. Tymczasem, jeśli będziemy takie odpady kompostować i poddawać kontrolowanemu procesowi rozkładu, to powsta-

nie głównie dwutlenek węgla a nie metan. Zgodnie z unijną dyrektywą, powinniśmy ograniczać ilość odpadów ulegających biodegradacji składowanych na wysypiskach. Przede wszystkim ze względu na środowisko. Ale sprawa ta ma również aspekt finansowy. Jeśli nie osiągniemy wskaźników określonych w dokumentach Unii Europejskiej, będziemy karani. Anna Szade

Śmieci suche, śmieci mokre WAŻNE. Powinniśmy przy-

zwyczajać się do segregowania odpadów „po nowemu”, czyli dzieląc je na suche i mokre. W ten sposób łatwiej będzie poddawać je dalszemu przetwarzaniu. Jeśli z kosza wyjmiemy szkło, plastik, papier, metal i bioodpady, okaże się, że… prawie nic w nim nie zostanie. Gromadząc oddzielnie śmieci suche, sprawimy, że pozostaną one czyste i będą podlegały dalszej segregacji i zagospodarowaniu. Odpady suche to: puszki metalowe, kartony po mleku i sokach, pojemniki z resztkami jedzenia, pojemniki po kosmetykach, tubki po paście do zębów, fajans, pampersy, tekstylia. Ale także wszystkie śmieci, które są segregowane od lat, czyli papier, szkło i plastiki. Te ostatnie można będzie nadal

Na papier

Do kosza przeznaczonego na papier możemy wrzucać: • papier, • gazety, • książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, • katalogi, prospekty i ulotki, • tekturę, • worki papierowe i papier pakowy. Nie wrzucamy tam: • zatłuszczonego papieru, • opakowań z jakąkolwiek zawartością, • opakowań po proszkach do prania, • papieru lakierowanego lub foliowanego z folderów reklamowych, • kalki, • opakowań wielomateriałowych, czyli np. kartoników po sokach czy mleku, • jednorazowych pieluch.

Na szkło

Do pojemników przeznaczonych do szkła możemy wrzucać: • czyste butelki i słoiki, • inne szklane opakowania, zarówno kolorowe, jak i białe, np. W domu można segregować odpady, zbierając je do kolorowych wor- po kosmetykach. ków. Ten prosty sposób na pewno opanują wszyscy domownicy.

Fot. Archiwum

wrzucać do oznakowanych pojemników. Gdy będziemy zbierać w innym pojemniku śmieci mokre, zostaną one poddane kompostowaniu. To wszelkie resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i

chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier bez dodatków innych materiałów, czyli np. folii, trawa, zgrabione liście, rośliny i ziemia po kwiatach, popiół z pieców i kominków, kurz z odkurzaczy. A także wszystkie inne odpady, które mogłyby pobrudzić suche śmieci. (as)

Nie powinniśmy tam umieszczać: • wyrobów fajansowych i porcelanowych, • opakowań po lekach, • kawałków luster, • szkła zbrojonego i technicznego, • szklanek, kieliszków, naczyń żaroodpornych, • szkieł z okularów, • żarówek, świetlówek i kineskopów.

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

(AMS)

VII


pomorski ekolog

Pierwsza w regionie

nr 41

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

Pomorze ma duży potencjał

W ciągu najbliższych 15 lat w naszym regionie może zostać zbudowanych nawet 150 biogazowni. Taki program inwestycyjny został zapisany w dokumencie „Aktualizacja Regionalnej Strategii Energetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych do roku 2025”.

Poldanor SA zasłynął z budowy pierwszej w kraju biogazowni rolniczej. Źródło: poldanor.com.pl

DOBRE WZORCE. Pierwsza zowanej przez nas misji. Jej w kraju biogazownia rolnicza powstała na Pomorzu. W 2005 r. zbudowała ją przechlewska spółka Poldanor SA, producent trzody chlewnej w powiecie człuchowskim.

Pierwsza biogazownia Poldanoru została wybudowana w Pawłówku, a kolejne powstały w Płaszczycy i Kujankach. Uruchomiona w 2009 r. biogazownia w Koczale jest czwartą pomorską inwestycją tej spółki, piąta powstała w tym roku w Nacławiu w województwie zachodniopomorskim. Wszystkie traktowane są jako inwestycje proekologiczne. - Budowa biogazowni rolniczych wynika z reali-

bardzo istotnym elementem jest przyczynianie się do polepszania stanu środowiska w obszarze naszego działania, czyli w rolnictwie, poprzez wprowadzania nowoczesnych i przyjaznych dla otoczenia technologii. W latach 2011-13 planujemy budowę kolejnych sześciu o łącznej mocy ok. 7 MW. W rezultacie, prawie przy każdej naszej fermie hodowlanej powstanie biogazownia – mówi Grzegorz Brodziak, prezes Poldanor SA. Wyprodukowana w nich energia odpowiadać będzie zapotrzebowaniu energetycznemu dla około 35-40 tys. gospodarstw. (as)

Woń z sąsiedztwa KONTROWERSJE. Część Po-

Choć przedsięwzięcie miało być realizowane poza miastem, przeciwników mocno wspiera malborski samorząd, który powiedział stanowcze „nie” dla tej inwestycji, bo uznał, że Firma, która chce usytuo- może uprzykrzyć życie całej wać instalację biogazową na okolicy. pograniczu Malborka i gminy Malbork, natknęła się na Wartość biogazowni, która znaczący opór. Część miesz- mogłaby zostać zrealizowana kańców obawia się brzydkich w gminie Malbork, szacuje się zapachów ulatniających się z na ok. 30 mln zł. Ma mieć moc biogazowni. Ich zdaniem, odór 2 MW, a jej właściciele chcą może pojawić się nie tylko przy również produkować ciepło i wytwarzaniu biogazu, ale także energię elektryczną. Na razie podczas transportu odpadów, plany realizacji przedsięwzięcia które mają trafiać do biogazow- zależą od decyzji Samorządoni oraz podczas składowania wego Kolegium Odwoławczeodpadów pofermentacyjnych. go w Gdańsku, dokąd trafiła Dlatego uznali, że będzie to zbyt sprawa. kłopotliwe sąsiedztwo. (AMS) morzan z niechęcią spogląda na plany budowy biogazowni w pobliżu swoich domów. Tak jest na przykład w Malborku.

IV

Źródło: woj-pomorskie.pl

ANALIZA. Biogaz, w tym

biogaz rolniczy, wciąż jest s ł abo w y ko r z y s t y wa n y m źródłem energii produkowanym z biomasy. Szacuje się, że w naszym regionie wykorzystanie ekologicznych źródeł energii wynosi obecnie zaledwie kilka procent. Władze województwa chcą to zmienić, dlatego już kilka lat temu uznały, że biogazownie rolnicze powinny być umieszczone na liście przedsięwzięć priorytetowych. Produkcja biogazu z odchodów i odpadów rolniczych przyczynia się do redukcji zawartych w nich zanieczyszczeń oraz pozwala na uzyskanie wysokoenergetycznego źródła energii odnawialnej w postaci biogazu rolniczego. W naszym regionie znajdują się 133 gospodarstwa hodowlane, w oparciu o które można zastosować nowoczesne technologie produkcji biogazu. Potencjał produkcji biogazu, możliwy do uzyskania z odchodów zwierzęcych pochodzących z większych ferm szacuje się na ok. 217 mln m sześc. w ciągu roku Instalacje biogazowe powinny powstawać tam, gdzie znajdują się fermy drobiu, trzody chlewnej i bydła.

- Optymalnym rozwiązaniem, uwzględniającym logistykę dostawy surowców, jest utworzenie biogazowni scentralizowanych lub sieci współpracujących z sobą mniejszych biogazowni, przetwarzających i utylizujących odpady produkcyjne z terenów o dużym zagęszczeniu gospodarstw hodowlanych – uważa inż. Teresa Jakubowska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Anna Szade

Strategiczne powiaty Analiza wielkości potencjalnych zasobów produkcji biogazu w woj. pomorskim wykazała, że najlepszymi powiatami do lokalizacji biogazowni są: • powiat człuchowski – 14 gospodarstw hodowlanych trzody chlewnej powyżej 2000 sztuk, • powiat malborski – 10 gospodarstw hodowli bydła (powyżej 200 szt.) oraz trzy hodowle trzody chlewnej (powyżej 2000 szt.), • powiat starogardzki – 10 dużych gospodarstw hodowlanych trzody chlewnej, • powiat tczewski – cztery gospodarstwa hodowli bydła i siedem gospodarstwa hodowli trzody, • powiat bytowski – pięć hodowli bydła i sześć gospodarstw hodowli trzody chlewnej, • powiat słupski – pięć gospodarstw hodowli bydła i siedem gospodarstw hodowli trzody chlewnej.

Źródło: woj-pomorskie.pl

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

nr 41

Jak powstaje biogaz?

pomorski ekolog

Jedna biogazownia może jednocześnie produkować prąd, ogrzewać i jednocześnie – utylizuje odpady. Taką skutecznością nie może pochwalić się żadne inne odnawialne źródło energii. TECHNOLOGIA. Wiele wska- niku fermentacji odpadów zuje na to, że tego instalacje biogazowe, choć na razie wciąż mało w Polsce rozpowszechnione, powinny zostać docenione. Tym bardziej, że zgodnie z przepisami, które obowiązują w Unii Europejskiej, składowanie odpadów organicznych może odbywać się jedynie w sposób zabezpieczający przed niekontrolowanymi emisjami metanu. Dlatego odchody zwierzęce muszą być poddawane fermentacji, a gaz powstający na wysypiskach – spalany w pochodni lub w instalacjach energetycznych. Biogaz, który jest wykorzystywany do celów energetycznych może powstawać w wy-

Zielone plusy

organicznych na wysypiskach śmieci, odpadów zwierzęcych Eksperci widzą głównie zalety wynikające ze stosowania instalacji biogazowych, akcentując w gospodarstwach rolnych lub przede wszystkim to, że są one źródłem zielonej energii. To również skuteczny sposób na ograosadów ściekowych w oczyszniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu. Produkcja biogazu wpływa czalniach. Jak tłumaczą sperównież na obniżenie kosztów składowania odpadów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że cjaliści, szybkość rozkładu zapobiega się w ten sposób zanieczyszczeniom gleb oraz wód gruntowych i rzek i zbiorników materii organicznej zależy wodnych. Eliminuje się również brzydkie zapachy, które – niczym całun – otaczają większość od szeregu czynników. Na miejsc, w których gromadzone są odpady organiczne. przebieg procesu fermentacji korzystnie wpływa utrzymanie stałej wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności (powyżej Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której są 50 proc.), korzystnego pH (poone rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60 wyżej 6,8) oraz ograniczenie proc. substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. Przy temperaturze 32-35 stopni Celsjusza pracują bakterie mezofile, a fermentacja trwa 18-38 dni. Jeśli temperatura jest wyższa 52–55 dostępu powietrza. Biogaz stopni Celsjusza (działają bakterie termofilne) – proces może trwać 14-16 dni. powstający w wyniku fermentacji beztlenowej składa się w głównej mierze z metanu proc.), ale zawiera także inne Do produkcji energii cieplnej wierający powyżej 40 proc. (od 40 do 70 proc.) i dwu- gazy, m. in. azot, siarkowodór, lub elektrycznej może być metanu. tlenku węgla (około 40-50 tlenek węgla, amoniak i tlen. wykorzystywany biogaz zaAnna Szade

Magia chemii

To ciekawe Różne powody

W zależności od kraju, różne bywają powody budowania biogazowni. W Indiach i Chinach służy do wytwarzania energii na potrzeby oświetlania i gotowania. Inaczej jest w Europie Zachodniej, gdzie istnieje nacisk na rozwijanie energii odnawialnej, jako alternatywy dla tradycyjnych źródeł, uznawanych za bardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Dla tamtejszych rolników, którzy budują i eksploatują biogazownie, oznaczają one przede wszystkim stały dochód.

Dwa w jednym

Obornik, czyli kłopotliwy produkt uboczny hodowli zwierząt, może służyć nie tylko do nawożenia pól uprawnych. To doskonałe źródło biogazu. Wykorzystanie go w ten sposób nie oznacza, że nie można zastosować go ponownie. Wręcz przeciwnie, jeśli trafi do biogazowni, wcale nie pomniejszy to jego właściwości jako doskonałego nawozu. Nikt więc na tym nie straci, a wręcz przeciwnie – zyska. Bo z jednej strony wyprodukowana zostanie energia, z drugiej – po przetworzeniu nadal może służyć do wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe.

Gaz na drodze

To schemat działania biogazowni rolniczej, w której do produkcji biogazu używane są głównie odchody zwierzęce i kiszonka z kukurydzy.

Z wielu źródeł

Unia zielonej energii

WARTO WIEDZIEĆ. Produk- jówka, gnojowica, obornik, TO WAŻNE. Biogaz należy do cześnie przedostawanie metanu cja biogazu to bardzo skomplikowany proces, w wyniku którego powstaje plany gaz pochodzenia organicznego. Dużo prostsze są surowce, tzw. substraty, których używa się w biogazowni. Trafiać tam mogą rośliny energetyczne - kukurydza, pszenżyto, pszenica, jęczmień, rzepak, lucerna, burak pastewny, burak cukrowy, ziemniak, ale również słoma,, odchody zwierzęce – gno-

odchody drobiu, opady przemysłu rolno – spożywczego, w tym np. poubojowe czy cukrownicze, a nawet odpady komunalne. To oznacza, że za jednym zamachem, realizując inwestycję, rozwiązujemy problem, co robić z odpadami z różnych źródeł, które na dzisiaj w większości trafiają na tradycyjne składowiska lub muszą być poddane kosztownej utylizacji. (AMS)

Źródło: eco-watt.pl

odnawialnych źródeł energii (OZE) cieszących się sporym wsparciem Unii Europejskiej. Polityka Wspólnoty ma ścisły związek ze światową strategią przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ograniczania emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Wszystko dlatego, że – zdaniem ekspertów - pozyskiwanie energii w biogazowniach rolniczych rozwiązuje problem składowania odpadów, ograniczając jedno-

do atmosfery ze swobodnie składowanych odpadów. Jeśli jesteś zainteresowany produkcją zielonej energii, możesz poszukać wsparcia finansowego z UE. W województwie pomorskim w Regionalnym Programie Operacyjnym przewidziano Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Dotacja może wynieść do 75 proc. kosztów inwestycji, przy czym wartość przedsięwzięcia nie może być niższa niż 1 mln zł.

Pieniędzy można szukać w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (obowiązuje dla całego kraju), w którym przewidziane są następujące działania: • Działanie 9.1: Wysokosprawne wytwarzanie energii, • Działanie 9.4: Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, • Działanie 9.5: Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych, • Działanie 10.3: Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. (AMS)

Biogaz może zostać stać się atrakcyjnym i czystym paliwem do napędzania silników. Niektóre kraje poddają go obróbce, polegającej głównie na oczyszczeniu, a następnie sprężają i zużywają w pojazdach. Technologia ta przyjęła nazwę CNG. W Szwecji z biogazu korzysta nawet komunikacja miejska. W jednej z miejscowości na północy kraju jeżdżą dwunastometrowe autobusy niskopodłogowe z napędem na sprężony gaz, pozyskiwany jako produkt uboczny w procesie utylizacji odpadów komunalnych. Co ciekawe, pojazdy szwedzkiemu przewoźnikowi dostarczyła polska firma. (AMS)

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.
NIE truj sąsiada

nr 43

Samochody nas trują

W miastach często tworzą się korki, nad którymi unoszą się toksyczne dla nas i dla środowiska spaliny. Fot. Archiwum

Każdy kierowca może znacząco przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Wystarczy, że… zrezygnuje z jazdy swoim autem. Jeśli chcesz sprawić, by w twojej okolicy było mniej toksycznych spalin, zacznij regularnie korzystać z komunikacji zbiorowej: autobusu czy tramwaju. Jednorazowo przewożą kilkadziesiąt osób,

10 kg O tyle mniej dwu-

tlenku węgla trafi do atmosfery, jeśli zaoszczędzisz cztery litry paliwa. Jadąc samochodem, spróbuj nie przyspieszać i nie hamować gwałtownie i nie przekraczaj dozwolonej prędkości. Wszyscy to odczujemy.

a produkują znacznie mniej zanieczyszczeń niż gdyby każdy pasażer użył swego auta. Tam gdzie możesz, dojdź po prostu na własnych nogach, to najbardziej ekologiczny środek transportu. Możesz też jeździć rowerem, to również pojazd przyjazny naturze. Jeśli jednak musisz podróżować własnym samochodem, dbaj o niego, zwłaszcza o silnik i ciśnienie w oponach. Jedź spokojnie, maksymalnie 100 km na godzinę, bez gwałtownego hamowania, bo możesz w ten sposób zmniejszyć zużycie paliwa, co odczujesz w kieszeni, a i spalin będzie wówczas mniej. Jeśli zatrzymujesz się np. przed przejazdami kolejowymi czy w korkach, a więc na dłużej niż 30 sekund, wyłączaj silnik. Z rury wydechowej wydostanie się w ten sposób mniej spalin. Pracujący na biegu jałowym przez trzy minuty, zużyje tyle paliwa, ile potrzeba do przejechania jednego kilometra z prędkością 50 km na godzinę. (as)

Namaluj naszą akcję KONKURS. Zapraszamy ucz- cyklu, że to my najbardziej niów szkół podstawowych z Pomorza do stworzenia plakatu promującego naszą kampanię edukacyjną „Nie truj sąsiada”.

Konkurs plastyczny adresowany jest do wszystkich uczniów podstawówek. Technika jest dowolna. Ważne, by zilustrować przesłanie naszego

VIII

zanieczyszczamy powietrze wokół siebie. Młodzi artyści mogą już przesyłać gotowe plakaty pod adres redakcji „Gazety Malborskiej”: ul. Sikorskiego 13, 82 200 Malbork. Najciekawsze wykorzystamy w naszych publikacjach w ramach cyklu „Nie truj sąsiada”. (red.)

Twój piec nie śmietnik Nie wolno palić starych mebli, ponieważ zawierają szkodliwe kleje, farby i powłoki, z których podczas spalania wydzielają się szkodliwe substancje. Do ognia nie można także dokładać śmieci – np. plastikowych opakowań czy torebek, butów, ubrań, resztek wełny czy skór. Nie chodzi tylko o nieprzyjemny zapach, który czuć w powietrzu. Palenie odpadów w niskich temperaturach, czyli od 200 do 500 stopni Celsjusza, a właśnie takie osiągają domowe piece, sprawia, że do atmosfery przedostaje się wiele trucizn. Nie tylko pyły zawierające metale ciężkie, ale także tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór i chlorowodór. Wraz z dymem, z komina mogą wydobywać się również rakotwórcze związki, bardzo niebezpieczne dla nas i dla natury.

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

Pył wisi w powietrzu TO WAŻNE. Wciąż odstajemy od europejskich standardów jakości

powietrza. Na jego zanieczyszczanie wpływ mają przede wszystkim osiedlowe kotłownie, domowe piece oraz samochody.

500 zł Tyle możesz stracić

z portfela, jeśli zostaniesz przyłapany na paleniu śmieci. Gdy sprawa trafi do sądu, możesz zostać ukarany nawet 5 tys. zł.

To wrzucaj W gospodarstwach domowych można spalać tylko: papier, tekturę, drewno i opakowania z nich zrobione, a także drewniane odpady, czyli korę, korek, trociny, wióry i ścinki. Można także dorzucać do pieca mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Ekopaliwa Ci, którzy nie chcą truć siebie i najbliższej okolicy, decydują się na odnawialne źródła energii cieplnej: drewno, trociny lub słomę. Ekopaliwa, prócz tego, że są przyjazne dla środowiska, mają jeszcze jeden niepodważalny atut: są od 30 do 70 proc. tańsze od tradycyjnego węgla. (AMS)

Domowe piece i paleniska są uznawane za jedno z największych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Fot. Anna Szade

Komisja Europejska wezwała Polskę do jak najs z y b s z e go d o s t o s owa n i a norm jakości powietrza. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnych poziomów koncentracji cząstek PM10. Głównym źródłem tych cząstek jest tzw. niska emisja, na którą składają się lokalne kotłownie węglowe, paleniska indywidualne oraz transport – alarmuje portal ChrońmyKlimat.pl. Z go d n i e z d y rek t y wą w sprawie jakości powietrza, dopuszczalny poziom dziennej koncentracji cząstek PM10 wynosi 50 mikrogramów na m sześc. i może być przekroczony maksymalnie 35 razy w roku kalendarzowym. Norma roczna wynosi 40 mikrogramów na m sześc. i jej przekroczenie nie jest dopuszczalne. Jak tłumaczy Bruksela, nadrzędnym celem dyrektywy jest ochrona zdrowia Europejczyków. Komisja Europejska tłumaczy, że poprawa jakości powietrza pozwoliłaby zmniejszyć liczbę

zgonów o 60 tys. rocznie i zaoszczędzić na ochronie zdrowia blisko 42 mld euro. Tak naprawdę podstawową przyczyną złej jakości powietrza w Polsce jest stosowanie węgla kamiennego jako głównego źródła energii cieplnej. Tymczasem nasze Ministerstwo Środowiska tłumaczy, że dostosowanie się do unijnych standardów na dzisiaj jest prawie niemożliwe z powodu kosztów, jakie pochłonęłaby wymiana przestarzałych instalacji. Rząd szacuje je na ok. 50 mld zł.

Do źródeł niskiej emisji należy również transport. Zmniejszenie emisji tych cząstek możliwe jest dzięki budowie obwodnic, rozbudowie i modernizacji komunikacji miejskiej oraz wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania ruchem. Duża rola przypisywana jest tu również Inteligentnym Systemom Transportowym, poprawiającym płynność ruchu i likwidującym zatory komunikacyjne w aglomeracjach miejskich. Więcej na www.chronmyklimat.pl. (AMS)

Co to jest PM10? Pył PM10 zawiera m.in. rakotwórczy benzopiren. Grupami ludności wrażliwymi na przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 są dzieci, osoby starsze oraz cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego. Pyły, osiadając na ściankach pęcherzyków płucnych, utrudniają wymianę gazową i mogą powodować podrażnienia naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywoływać choroby alergiczne, a także nasilać reakcje astmatyczne. Specjaliści zalecają nawet osobom wrażliwym pozostanie w domu i unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


NIE truj sąsiada

KONKURSY Portret akcji

To my najbardziej zanieczyszczamy powietrze wokół siebie. Takie jest przesłanie zainaugurowanego właśnie cyklu edukacyjnego „Nie truj sąsiada”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

nr 39

Co czujemy w powietrzu

W powietrzu jest bardzo dużo zanieczyszczeń. Ich ilość jest na bieżąco monitorowana przez służby ochrony środowiska. Wszystko po to, byśmy wiedzieli, czym oddychamy na Pomorzu.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z Pomorza do stworzenia plakatu promującego naszą kampanię edukacyjną. Autorzy prac, które jurorzy uznają za najlepsze, zostaną nagrodzeni. Dodatkowym wyróżnieniem będzie wykorzystywanie plakatu w naszych publikacjach w ramach cyklu „Nie truj sąsiada”. Młodzi artyści już mogą projektować swoje prace, bo czekamy na nie do Z lotu ptaka powietrze wydaje się idealnie przezroczyste, ale tak naprawdę jest zanieczyszczone, często połowy listopada. bardzo niebezpiecznymi dla nas substancjami.

Więcej informacji na temat konkursu plastycznego na stronie internetowej www. portalpomorza.pl w zakładce „Pomorski ekolog” oraz w lokalnych tygodnikach.

Nasze jezioro, nasza sprawa

Wo j e w ó d z k i F u n du s z Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zachęca uczniów, by zainteresowali się jeziorami. Właśnie ogłoszony został konkurs „Nasze jezioro – nasza sprawa”, adresowany do gimnazjalistów. Zgłaszane zadanie powinno obejmować działania polegające na monitorowaniu jakości wody i badaniu jej parametrów fizyko-chemicznych oraz na opracowaniu raportu z przeprowadzonych działań. Po zakończeniu zadania uczestnik konkursu zobowiązany jest do zorganizowania dla społeczności lokalnej seminarium podsumowującego osiągnięte rezultaty. WFOŚiGW czeka na wnioski do 30 listopada. Rozstrzygnięcie ma nastąpić do 28 lutego 2011 r. Najlepsze zadania mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie do 30 tys. zł. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw-gda.pl. (AMS)

VIII

Do atmosfery, wskutek naszej codziennej działalności, przedostają się setki tysięcy różnych substancji. Niektóre z nich są przedmiotem stałych badań. Taki monitoring na Pomorzu regularnie jest prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. W ten sposób oceniana jest jakość powietrza w regionie. Pomiary prowadzone są nie tylko w Trójmieście, ale także we wszystkich większych pomorskich miastach. Jeśli chodzi o zawartość w powietrzu drobinek pyłu, wskaźnik jest uzależniony od temperatur, jakie panują w sezonie grzewczym. Prowadząc badania przez kilka ostatnich lat badacze WIOŚ stwierdzili, że im zima łagodniejsza, tym mniej pyłów, bo wówczas mieszkańcy ograniczają ogrzewanie. Obecność pyłów zawdzięczamy zwłaszcza wszelkim źródłom ciepła. Przede wszystkim domowe piece są odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza. Przekroczony też bywa do-

puszczalny poziom dwutlenku węgla. Z danych uzyskanych ze stacji pomiarowych wynika, że dotyczy to głównie aglomeracji trójmiejskiej i ma związek z wysoką emisją spalin samochodowych. Zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, od kilku lat w Polsce przy okazji badania jakości powietrza oceniania się również zawartość benzopirenu. To bardzo silny czynnik, zwiększający ryzyko rozwoju nowotworów. Najgorzej jest w aglomeracji trójmiejskiej, strefie kwidzyńsko-tczewskiej, kartusko-kościerskiej i puckowejherowskiej. Fachowcy stwierdzili, że najczęstszym źródłem najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza są domowe kominy. - Wysokie notowania benzopirenu odnotowywane są w okresie grzewczym, latem spadają praktycznie do zera. Głównym źródłem emisji są przestarzałe, niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi – tłumaczą inspektorzy ochrony środowiska.

Co nam szkodzi? Człowiek wdycha dziennie około 16 kilogramów powietrza. Nic więc dziwnego, że jego jakość nie jest dla nas bez znaczenia. Im więcej trucizn przepływa przez nasze płuca, tym bardziej to odczuwamy. Z zanieczyszczeniami nie ma żartów. Nawet niewielkie ich stężenie może wywołać negatywne skutki. Dwutlenek węgla najczęściej atakuje drogi oddechowe i struny głosowe. Bardzo niebezpieczny jest tlenek węgla, bo może spowodować ciężkie zatrucie, a nawet śmierć. Za to dwutlenek azotu działa drażniąco na oczy i nasz układ oddechowy, może również wywołać choroby alergiczne.

W powietrzu obecne są również metale ciężkie, głównie ołów, kadm i rtęć, odkładające się w szpiku kostnym, śledzionie i nerkach. Mogą wywołać anemię, zaburzenia snu, pogorszenie sprawności umysłowej, agresję, a także bywają odpowiedzialne za zmiany nowotworowe. Zagrożeniem są również pyły, zwłaszcza te najmniejsze, do pięciu mikrometrów, które swobodnie przedostają się do naszego organizmu. Odpowiadają za podrażnienie naskórka, śluzówki, zapalenia górnych dróg oddechowych. Mogą też wywołać bardzo poważne schorzenia: pylicę płuc oraz nowotwory płuc, gardła i krtani. (A)

Właśnie tyle zużywasz każdego dnia

Fot. Archiwum prywatne

1000 km Taka gruba jest

3kg wody

atmosfera, czyli warstwa gazu, która otacza i chroni naszą planetę.

1 kg jedzenia

Szczegółowe raporty i oceny jakości powietrza na Pomorzu są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: www.gdansk.wios.gov.pl. Anna Szade

Na pewno sprawdzasz, jaką pijesz wodę, sprawdzasz również przydatność żywności, którą zjadasz. Czy tak samo troszczysz się o powietrze, którym oddychasz?

Jakość w sieci

To, czym oddychamy, możemy śledzić na bieżąco na stronie internetowej Fundacji Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Na www.armaag.gda.pl dostępne są aktualne dane, bo fundacja non stop prowadzi monitoring powietrza. Pomiary prowadzone są w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Tczewie. Wkrótce stacja pomiarowa ma zacząć pracę w Malborku. Jak wyjaśnia AMRAAG, wybrano te miejsca jako reprezentatywne dla jakości powietrza w regionie, albo jako "gorące miejsca" wyjątkowo wysokich stężeń substancji zanieczyszczających.

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

16 kg powietrza

Stąd się biorą zagrożenia • Kominy – te domowe, ale i kotłowni, elektrowni czy fabryki. Ze wszystkich wydostają się spore ilości dwutlenku węgla, siarki, azotu i wiele innych groźnych substancji, które mają wpływ na wszystko, co żyje, nie tylko na człowieka. • Ruch na ulicach – spaliny, które emitują samochody, są szczególnie niebezpieczne dla przechodniów. To oni są bezpośrednio narażeni na toksyczne substancje. Spacer wzdłuż ruchliwej miejskiej alei to nic dobrego. • Cywilizacja – bo chcemy żyć coraz wygodniej, a to oznacza rozwój przemysłu. W czołówki dużych trucicieli należą: branża zajmująca się wydobyciem i transportem surowców, przemysł chemiczny i metalowy, rafinerie, cementownie oraz składowiska odpadów. • Sama natura – emituje zanieczyszczenia poprzez wybuchy wulkanów, erozję wietrzną skał, pył kosmiczny czy pożary lasów i stepów. (AMS)

To ciekawe

Częstym źródłem emisji groźnych pyłów i związków są domowe kominy.

Obserwując przyrodę, sami możemy stwierdzić, jaka jest jakość powietrza. Np. mech jest rośliną niezwykle wrażliwą na skażenia i znika tam, gdzie występują zanieczyszczenia. Aby to zbadać, wystarczy przejść się do parku czy nawet własnego ogrodu.

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


pomorski ekolog

Nieproszeni goście na grządce

nr 37

Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

Tajemnice prawdziwego ekologicznego ogrodu Nieważne, czy sadzisz rośliny przy domu, czy decydujesz się na działkę na peryferiach miasta, czy chcesz mieć zieleń na tarasie. Ważne, byś znał tajniki ekologicznej uprawy.

Biedronka jest przyjaciółką ekologicznego ogrodu, bo potrafi zjadać dużo więcej mszyc niż ma kropek na swoich skrzydłach. Działa jak odkurzacz, likwidując nawet 100 tych owadów, których nie lubią ogrodnicy. Fot. Archiwum

Są tacy mieszkańcy naszych ogrodów, za którymi nie przepadamy. To szkodniki, które potrafią zniszczyć to, co z takim zapałem hodowaliśmy. Jeśli na twojej rabatce dojdzie do spustoszenia i stwierdzisz, że zaatakowały ją owady lub gryzonie, nie musisz od razu biec do sklepu po środki chemiczne. Są inne skuteczne sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Są rośliny, które mogą pełnić rolę strażników na grządce. Na przykład bazylia może być skuteczną towarzyszką pomidora nie tylko na talerzu, bo może odstraszyć również szkodniki od pomidorowej uprawy. Owady nie lubią zresztą wielu innych roślin przyprawowych, np. zapachu czosnku, tymianku czy mięty rosnących obok innych roślin. A na przykład ślimaki, za którymi nie przepadają doświadczeni działkowcy, bo wiedzą, jakie spustoszenie może zrobić ich wizyta, omijają wiele bylin, m.in. orlika, piwonię, krwawnik czy lawendę. Można też walczyć ze ślimakami usypując bariery z trocin, popiołu, kory czy skorupek jaj,

które uniemożliwią dotarcie do roślin. Są również preparaty ekologiczne, które można stosować zamiast chemii. To gnojówki, wywary i wyciągi z roślin. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu pokrzywę, wrotycz, skrzyp polny, czosnek, żywokost, paprocie - narecznicę samczą i orlicę pospolitą oraz rumianek. Denerwujące dla myszy i szczurów, którym smakują nasze uprawy, mogą być butelki, zakopane w ziemi do połowy wysokości. Wiatr pogwizdywać będzie na otwartych wlotach, co jest denerwujące dla gryzoni. Ogród może również demolować kret, mimo że jest naszym sprzymierzeńcem, bo żywi się larwami owadów, które niszczą kwiaty i warzywa. Ale krety, kopiąc podziemne korytarze, uszkadzają korzenie drzew. Kreta można spróbować odstraszyć przy pomocy pustej puszki, którą zawiesza się na pręt wbity w kreci kopiec. Bo te objęte ochroną zwierzęta nie lubią hałasu, a ten przeniesie się w głąb podziemnych korytarzy. Nie jest to jednak najestetyczniejszy sposób. (AMS)

Na grzyby… Wiele naturalnych preparatów działa na choroby uprawianych przez nas okazów. Możemy je zrobić sami, bo rośliny mamy na wyciągnięcie ręki – w naszym ogrodzie lub na łące. Wywar z suszu z aksamitki zwalczy choroby grzybowe, podobnie jak napar z cebuli. Przeciętym ząbkiem czosnku można posmarować liście pokryte plamami chorobowymi. Wywar z pokrzywy to sposób na szarą pleśń i rdze. Wyciąg z rumianku podziała profilaktycznie przeciw infekcjom grzybowym.

VI

Ogród w zgodzie z naturą wcale nie oznacza dzikiego, bo pozostawionego samemu sobie, gąszczu. To przede wszystkim miejsce nawiązujące do środowiska, w którym żyjemy, do krajobrazu. Powinien więc obfitować w roślinność przystosowaną do miejscowego klimatu. Nie obsiany na całości trawą i obsadzony iglakami, chyba że w sąsiedztwie mamy las, do którego ma nawiązywać. Raczej trochę jak ogródek naszych babć, z rabatami wielobarwnych kwiatów. Ale nie tych egzotycznych nowości, których nazw nie potrafimy wymówić, ale raczej lokalnych roślin. Będą doskonale rosły i nie wymagały szczególnych zabiegów. A zatem bez sensu w okolicy, w której brakuje wody, sadzić rośliny nieodporne na suszę. Musimy pamiętać także o zimach, bo bywają mroźne, więc nie możemy otaczać się roślinnością, która uwielbia ciepło.

Ekologiczny ogród może być trochę „nieuczesany”, niedostrzyżony. W takim miejscu aż chce się odkrywać tajemnice natury. Fot. darmowe-zdjecia.org

Zaprzyjaźnijmy się z chwastami. Niektóre bywają bardzo ozdobne. Ale nie tylko ich uroda ma znaczenie, bo pozwalają przywrócić glebie równowagę. Udostępniają „naszym” roślinom składniki odżywcze z głębszych warstw ziemi poprzez wydzielanie korzeniowe lub wtedy, gdy się rozłożą. Jeśli konieczne jest ogrodzenie, bo w sąsiedztwie są inne domy lub ruchliwa ulica, to wybierzmy żywopłot. To naturalny sposób, by odgrodzić się od świata. Chroni

glebę przed wiatrem i erozją, utrzymuje wyższą temperaturę i wilgotność gleby, filtruje kurz i spaliny. Jeśli dobrze zaplanujemy nasz ogródek, w którym trawnik będzie zajmował tylko niewielki jego fragment, okaże się, że niepotrzebna będzie kosiarka, nieważne spalinowa czy elektryczna. Obydwie są głośne i pochłaniają energię. A jaka to ulga dla uszu! Nie warto wydawać też pieniędzy na inne elektronarzędzia – pilarka czy narzędzia do żywopłotu. Ekolog

wykorzystuje w swoim ogrodzie narzędzia do pracy ręcznej. Projektując nasz teren zielony, warto sięgnąć po naturalne materiały. Jeśli musimy wytyczyć alejki i drogę dla samochodu, niech będą wykonane z drobnych elementów ułożonych na podsypce piaskowej. Nieprzepuszczalne powierzchnie to duża szkoda dla środowiska. 50-90 proc. wody opadowej z przydomowych szczelnych podjazdów spływa kanałami burzowymi do rzek. Anna Szade

Ekolog podlewa rośliny z umiarem Bez wody nasze ogrodowe okazy mogą nie przetrwać, zwłaszcza w wielkie upały. Ale podlewanie to sztuka, zwłaszcza że wodę należy oszczędzać. Nie można marnotrawić wody, bo Polska jest stosunkowo uboga w jej naturalne zasoby. Warto w ogrodzie postawić zbiornik, w którym gromadzić będziemy wodę podczas opadów. Choćby beczkę. Można z niej czerpać wodę konewką i podlewać grządki z roślinami.

Wyjątkowo leniwi, mogą stworzyć system nawodnień, oparty na zbieranej deszczówce. Warto to rozwiązanie zastosować, bo w ten sposób oszczędzamy nie tylko wodę pitną, ale i pieniądze. Jak wyliczyli specjaliści, średnia roczna wartość opadów w Polsce to 600 milimetrów na metr kwadratowy, a więc rocznie z dachu o powierzchni 200 metrów kwadratowych możemy zebrać 120 metrów sześciennych deszczówki. Nawet jeśli w okresie najintensywniejszych opadów nie będziemy mieli gdzie jej

Aby nie marnować wody pitnej, warto zbierać deszczówkę. Fot. siec-otwocka.pl

gromadzić i zbierzemy tylko część, to i tak się to opłaci. Stosowane są również inne rozwiązania nawadniania ro-

ślin, jeśli nie chce się do tego wykorzystywać wody pitnej. Można wykorzystywać tę, która jest odzyskiwana w przydomowych oczyszczalniach z osadnikiem. Oczyszczają ścieki do poziomu, który umożliwia ich wykorzystanie w ogrodzie. Ważne również, jak się podlewa. Latem – najlepiej wieczorem, bo w pełnym słońcu woda od razu wyparuje, a rośliny nie zdążą się jej napić. Za to zimą – rano, by w nocy woda nie zamarzła. (AMS)

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


Dziennik Pomorza/Wspólnota Regionalna

TO CIEKAWE l Najpospolitszym drzewem Polski jest sosna. l Fusy z kawy i herbaty są bardzo pożytecznym nawozem. Można je stosować zamiast torfu, gdyż rozluźniają zbyt zbitą glebę, a dodane do ziemi piaszczystej powodują, że trzyma ona dłużej wodę. Jeżeli mamy w domu niewielkie ilości fusów, wykorzystajmy je rozkładając pod szczypiorkiem. Podobno tak zasilony rośnie dwa razy szybciej.

pomorski ekolog

nr 37

Naturalnie szpikujemy rośliny nawozem W ekologicznym ogrodzie ważny jest sposób dokarmiania roślin. Unikamy chemii, bo przyroda zorganizowała doskonały sposób nawożenia.

Aż chce się żyć, gdy ma się trochę zieleni po obydwu stronach okna.

l Magnolie, obok lilii wodnych, to pierwsze z roślin, które w drodze ewolucji pojawiły się na Ziemi i do dziś się prawie nie zmieniły. W Chinach kwiaty magnolii uważane są za symbol czystości i szczerości. l Jeśli nie udało się nam pokonać kretów buszujących w ogrodzie, pozostaje nam je pokochać, a ziemię z usypanych kopców wykorzystać do doniczek. Jest ona wypchana z niższych, nie skażonych wartstw gleby i zazwyczaj nie ma w niej bakterii chorobotwórczych ani groźnych grzybów. Idealnie nadaje się więc na rozsady.

Za oknem posadź bluszcz

Fot. Anna Szade

Jeśli nie masz szans na własny ogródek albo czasu na jego regularne uprawianie, wykorzystaj do tego balkon lub parapet okienny.

Gotowy kompost powinien mieć przyjemny zapach leśnej ściółki i przypominać wilgotną czarną ziemię.

W naszym naturalnym ogródku nie używamy nawozów sztucznych. Częste ich stosowanie doprowadziło do tego, że stężenie pestycydów na działkach jest o wiele wyższe niż na intensywnie uprawianych l Największym chwastem, na polach. Tymczasem nawozy jaki można natrafić w naszej chemiczne mogą przedostawać strefie klimatycznej, jest barszcz się do wód gruntowych. Dlatego z rodziny baldaszkowatych. lepiej wykorzystywać naturalne Może on mieć wysokość 3,5 metody nawożenia. Jedną z nich metra, liście o długości 90 cm wymyśliła sama natura, a my i średnicę baldacha (rodzaj możemy stosować w kompostowkwiatostanu) dochodzącą niku. To tam odbywa się natunawet do 40 - 50 centymetrów. ralny rozkład obumarłych roślin Jeżeli zobaczycie kiedyś tę i innych organicznych odpadów roślinę, nie dotykajcie jej, gdyż pochodzących z ogrodu i z domu. jej sok ma własności drażniące To najtańszy i jednocześnie od i może wywołać alergiczne początku do końca samodzielnie wyprodukowany nawóz. reakcje skóry. Właśnie teraz, jesienią, jest doskonały moment na kompol Mak stowanie, bo to okres sprzątania. polny Najczęściej nie wiadomo, co zrobić jest najz odpadami, których na działkach starszym pod dostatkiem – zgrabionymi chwaliśćmi, skoszoną trawą, resztkami stem, znanym już od roślin jednorocznych. To właśnie epoki kamiennej. najlepszy surowiec do produkcji własnego nawozu. Możemy usypać l Bluszcz pospolity kwitnie zwyczajną pryzmę, ale można pierwszy raz dopiero po również postarać się o drewnianą 8 latach i dożywa naażurową skrzynię lub plastikowy wet do 1000 lat. kompostownik. Warto pamięl Mszyce z rodziny miodow- tać, by usytuować go w mniej uczęszczanej, także przez sąsiadów, nicowatych to główni producenci spadzi - substancji, którą części ogródka. Zapachy, które się unoszą podczas kompostowania, zbierają pszczoły, by wytwonie są najprzyjemniejsze. rzyć z niej miód spadziowy.

Fot. kompost.ch

Jedni mówią, że nawóz jest gotowy już po trzech miesiącach, inni że po pół roku, jeszcze inni twierdzą, że trzeba czekać nawet trzy lata. Wszystko zależy od tego, co wrzucimy do kompostowania, jak bardzo resztki były rozdrobnione, ale też od temperatury i wilgotności masy. Gotowy kompost powinien mieć przyjemny zapach leśnej ściółki i przypominać wilgotną czarną ziemię. Najważniejsze, że to, w co zamienią się odpadki, to uczta dla naszych roślin. Wyprodukowany w ten sposób nawóz możemy stosować do użyźniania rabat, dodawać do podłoża przy sadzeniu drzew, krzewów, a po przesianiu przez rzadkie sito - wzbogacać nim nawet ziemię do kwiatów doniczkowych.

Nie dorzucaj

• Nie należy kompostować: • materiałów nieorganicznych (plastiku, szkła, metalu), • liści porażonych przez choroby, • solonych i tłustych odpadów kuchennych (sól i tłuszcz spowalniają rozkład), • owoców cytrusowych i skórek po nich, • kłączy perzu, • resztek gotowanych potraw (bo ściągają szczury).

Kompost to nie jedyny sposób na odżywianie roślin. Są inne nawozy organiczne, stosowane w ogrodach. To m.in. obornik, gnojówka, gnojowica czy torf. Na rabatach można również uprawiać tzw. poplon, czyli rośliny na nawóz zielony. Mogą to być np. facelia, gryka, seradela, łubin, wyka ozima, koniczyna inkarnatka, rzodkiew oleista, gorczyca biała, rzepak ozimy. nostrzyk i koniczyna biała. Siane w sierpniu, przekopywane są zwykle przed pierwszymi przymrozkami. Zielony nawóz wzbogaca podłoże w materię organiczną (próchnicę), poprawia strukturę gleby a w najbliższej przyszłości - zwiększa plony. Anna Szade

Na tarasie czy balkonie możemy hodować przepiękne odmiany kwiatów, które będą nie tylko cieszyły oczy, ale również produkowały tlen. A także wieloletnie pnącza, oplatające bezbarwne mury. Niektórzy w sporych donicach sadzą nawet zimozielone krzewy. W obydwu przypadkach trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu roślin przed mrozami. Bardziej zaawansowani eksperymentują również z warzywami – miniaturowymi pomidorami czy pnącymi truskawkami. Przyjemnie zerwać czerwoną kulę, jeszcze ciepłą od słońca, i poczuć, jak rozpływa się w ustach. Nie mówiąc o dekoracyjnych walorach takiej uprawy.

Nie trzeba być bardzo doświadczonym ogrodnikiem, by hodować rośliny na okiennym parapecie. To nie muszą być wyszukane gatunki. W kuchni można mieć wtedy własne przyprawy pod ręką, bo kto nie da sobie rady z gotową rozsadą bazylii czy tymianku? Trzeba pamiętać tylko o regularnym podlewaniu. By mieć na przedwiośniu szczypior i natkę pod ręką, wystarczy doniczka z ziemią, w której umieszcza się pietruszkę lub cebulę. Za to pokojowych roślin ozdobnych jest całe mnóstwo. Początkujący mogą poprosić o sadzonki znajomych i zapytać o wymagania poszczególnych gatunków. Są bowiem kwiaty, które mogą rosnąć praktycznie w każdych warunkach, inne wymagają bardziej skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Wszystkie jednak odwdzięczają się zielenią. (AMS)

Łąka w kąciku

Dobre źródło

Na kompost nadają się: • skoszona trawa, • wyrwane chwasty (bez nasion), • opadłe liście, • rozdrobnione gałęzie, • popiół z kominka i grilla, • obierki warzyw i owoców (prócz cytrusów), • opadłe owoce, • muł i glony z oczka wodnego, • podarta tektura i papier (z wyjątkiem kolorowych czasopism), • fusy z kawy i herbaty, • skorupki jajek, • odchody zwierzęce.

Motyle uwielbiają kwiaty w ogrodzie.

Jeśli masz ogród, zostaw jeden kąt, którego nie będziesz uprawiał. Wyrosną w nim dziko trawy i kwiaty, które bywają równie piękne, jak te, które zasadziłeś na rabatach.

Fot. yunphoto.net

Ten dziki fragment będzie służył jako schronienie dla ptaków i jeży, wielkich amatorów gąsienic i ślimaków. Tę twoją własną łąkę bardzo chętnie odwiedzać będą również wielobarwne motyle. (AMS)

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

VII


3RPRUVNL(NRORJ

6ÇSLHQLÇG]H QDSU]\GRPµZNL 1$ .5('<7 =DQLP

SU]\VWÇSLV] GR EXGRZ\ SU]\GRPRZHMRF]\V]F]DO QLĝFLHNµZUR]HMU]\MVLÛ F]\QLHPRľHV]VNRU]\VWDÉ ]]HZQÛWU]Q\FKĝURGNµZ QDWHQFHO : 6WUDWHJLL ']LDĄDQLD :RMHZµG]NLHJR )XQGXV]X 2FKURQ\ ĜURGRZLVND L *R VSRGDUNL:RGQHMZ*GDĆVNX QDODWD‫ٶ‬F]\WD P\ ‫ =ځ‬XZDJL QD UR]SUR V]RQ\FKDUDNWHU]DEXGRZ\ Z QLHNWµU\FK UHJLRQDFK ZRMHZµG]WZD QLH]DVDGQD HNRQRPLF]QLHMHVWEXGRZD VLHFL NDQDOL]DF\MQHM : REV]DUDFK W\FK F]ÛVWR R Z\VRNLHM ZDUWRĝFL SU]\ URGQLF]HM)XQGXV]ZVSR PDJDÉ EÛG]LH WZRU]HQLH DOWHUQDW\ZQ\FKV\VWHPµZ XQLHV]NRGOLZLDQLDĝFLHNµZ E\WRZRJRVSRGDUF]\FKZ W\P RSDUW\FK QD SU]\GR PRZ\FK RF]\V]F]DOQLDFK ĝFLHNµZ‫ڀ‬

: ĝODG ]D W\P %DQN 2FKURQ\ ĜURGRZLVND 6$ G]LDĄDMÇF ZH ZVSµĄSUD F\ ] :)2ĜL*: Z *GDĆ VNX RUD] NRU]\VWDMÇF ]H ĝ U R G N µ Z I L Q D Q V R Z \ F K X G R V W Û S Q L R Q \ F K S U ] H ] )XQGXV]XUXFKRPLĄOLQLÛ N U H G \ W R Z Ç  Z U D P D F K NWµU\FK RVRE\ IL]\F]QH Z W\P SURZDG]ÇFH G]LD ĄDOQRĝÉJRVSRGDUF]ÇRUD] VSµĄG]LHOQLH L ZVSµOQR W\ PLHV]NDQLRZH PRJÇ XELHJDÉVLÛRNUHG\WSUH IHUHQF\MQ\ 7R OLQLD /.  EXGRZD L PRGHUQL]DFMD PDĄ\FK L SU]\GRPRZ\FK RF]\V]F]DOQL ĝFLHNµZ R SU]HSXVWRZRĝFL GR P V]HĝF QD GREÛ L V\VWH PµZ RGSURZDG]DMÇF\FK ĝFLHNL :LÛFHMLQIRUPDFMLRW\P SUHIHUHQF\MQ\PNUHG\FLHQD ZZZERVEDQNSO $06

QU

6DPF]\ĝÉĝFLHNLQD &RUD]ZLÛFHMPLHV]NDĆFµZPLDVWXFLHND RGPLHMVNLHJR]JLHĄNXLRVLHGODVLÛQD ZVLDFKE\ľ\ÉZVÇVLHG]WZLHQDWXU\ 5RĝQLHWHľĝZLDGRPRĝÉHNRORJLF]QD PDĄ\FKVSRĄHF]QRĝFL]QLHGXľ\FK PLHMVFRZRĝFL1DWDNLFKWHUHQDFK JG]LHPDP\GRF]\QLHQLD]UR]SURV]RQÇ ]DEXGRZÇVDPRU]ÇGRPQLHRSĄDFD VLÛEXGRZDÉNDQDOL]DFML-DNZWDNLHM V\WXDFMLUDG]LÉVRELH]HĝFLHNDPL" 7RFR]RVWDMHSRP\FLX QDF]\ĆSUDQLXLZV]HONLFK F]\QQRĝFLDFK ]ZLÇ]DQ\FK ] XWU]\PDQLHP FRG]LHQQHM KLJLHQ\ E\ZD NĄRSRWOLZH 1DMSURVWV]H L SR]RUQLH QDMWDĆV]H UR]ZLÇ]DQLH WR EXGRZDV]DPEDF]\OLEH] RGSĄ\ZRZHJR ]ELRUQLND GRNWµUHJRVSĄ\ZDMÇĝFLHNL ]H ZV]\VWNLFK SU]\ERUµZ VDQLWDUQ\FK Z GRPX $OH VÇ PLQXV\ WHJR UR]ZLÇ ]DQLD .LHG\ Z\SHĄQL VLÛ ]ELRUQLN WU]HED Z]\ZDÉ VSHFMDOLVW\F]QÇૼUPÛE\JR RSUµľQLĄD3R]DW\PĝFLHNL ]JURPDG]RQH Z V]DPEDFK VÇ VWÛľRQH MHĝOL Xľ\WNRZ QLNQLHSLOQXMHUHJXODUQHJR Z\ZR]XSRMDZLDVLÛU\]\NR SU]HELFLD =DFKRZDQLH UH ľLPX Z\ZR]X ĝFLHNµZ MHVW XFLÇľOLZH L E\ZD WUXGQH QS ]ELRUQLN QDSHĄQL VLÛ

:ĄDĝFLFLHOH WHJR GRPX SRVWDZLOL JR QD XERF]X EOLVNR ODVX %\ľ\ÉZ]JRG]LH]QDWXUÇ]GHF\GRZDOLVLÛQDZĄDVQÇRF]\V] V]\EFLHMSRGF]DVĝZLÇWOXE F]DOQLÛĝFLHNµZ ZL]\WJRĝFL&]WHURRVRERZD QDMSLHUZ RF]\ĝFLÉ L XQLH -HVWWRQLFLQQHJRMDNXU]Ç URG]LQD VZRERGQLH NRU]\ V]NRGOLZLÉ 'R WHJR VĄXľÇ G]HQLH NWµUH RF]\V]F]D VWDMÇFD]ZRG\SURGXNXMH SU]\GRPRZH RF]\V]F]DO ĝFLHNL SRFKRG]ÇFH Z\ĄÇF] PV]HĝFĝFLHNµZW\JRGQLR QLH ĝFLHNµZ ,FK LQVWDODFMD QLH ] RELHNWX GOD NWµUHJR ZR .RV]W LFK Z\ZLH]LHQLD MHVW QD SHZQR GURľV]D RG ]RVWDĄR ]DSURMHNWRZDQH WR RNRĄR ‫ ٶ‬W\V ]Ą V]DPEDOHF]ZHNVSORDWDFML DZLÛFZRGÛ]Xľ\WÇSRGF]DV WD UµľQLFD ]ZUDFD VLÛ EDU NÇSLHOL ]P\ZDQLD SUDQLD URF]QLH G]RV]\ENR3R]DW\PVĄXľÇ RUD]VSĄXNLZDQLDWRDOHW 'ODQDWXU\ RFKURQLH ]GURZLD ľ\FLD -DNWRG]LDĄD" LNLHV]HQL ĝURGRZLVND RUD] FKURQLÇ 0RľH ZDUWR ]DVWDQRZLÉ ]DVRE\ F]\VWHM ZRG\ NWµUD 3URFHV\ ]DFKRG]ÇFH VLÛ QDG UR]ZLÇ]DQLHP WDĆ EÛG]LH Z\NRU]\VWDQD SU]H] Z NDľGHM RF]\V]F]DOQL VÇ V]\PZHNVSORDWDFML":HGĄXJ SU]\V]ĄHSRNROHQLD SRGREQHLPRľQDMHSRG]LHOLÉ HNVSHUWµZ ĝFLHNL ] JRVSR 'REUD RF]\V]F]DOQLD QDGZDJĄµZQHHWDS\EH]WOH GDUVWZGRPRZ\FKWRZPL SU]\GRPRZD PRľH ]DSHZ QRZHL]XG]LDĄHPWOHQX-DN QLPXPSURFZRGDUHV]WD QLÉ Z\VRNÇ MDNRĝÉ RF]\V] WĄXPDF]ÇIDFKRZF\ZVWÛSQH WR QDMUµľQLHMV]H VXEVWDQFMH F]RQ\FK ĝFLHNµZ FR QDM SRGF]\V]F]DQLH SROHJD QD RUJDQLF]QHLQLHRUJDQLF]QH PQLHM WDN VDPR Z\VRNÇ PHFKDQLF]Q\P RGG]LHOHQLX -HGQDN QLH PRľQD RGSUR D QDZHW NRQNXUHQF\MQÇ ]DQLHF]\V]F]HĆ Z SURFH ZDG]LÉ LFK EH]SRĝUHGQLR ZREHF RF]\V]F]DOQL JPLQ VDFKRSDGDQLDLZ\SĄ\ZDQLD GR JUXQWX QLH QDUXV]DMÇF Q\FKOXEPLHMVNLFK=DWHP D WDNľH SURFHV\ ]ZLÇ]DQH UµZQRZDJLELRORJLF]QHMLQLH ZSURZDG]DQLH WDN RF]\V] ]IHUPHQWDFMÇRVDGXZNWµ ]DQLHF]\V]F]DMÇFZµGJUXQ F]RQHJRRGSĄ\ZXGRJUXQWX U\PGRPLQXMÇEDNWHULHRUD] WRZ\FK 7U]HED MH ]DWHP OXE ZRG\ MHVW EH]SLHF]QH LQQHPLNURRUJDQL]P\EH]WOH

&RZ\EUDÉGODVLHELH"

3UREOHP]JPLQQÇNDVÇ %(= '27$&-, 3U]HSLV\

NWµUHRERZLÇ]XMÇRGVW\F] QLDUXQLHPRľOLZLDMÇ VDPRU]ÇGRP GRILQDQVR ZDQLH RVRERP IL]\F]Q\P LQZHVW\FML HNRORJLF]Q\FK F]\OL PLQ SU]\GRPRZ\FK RF]\V]F]DOQL ĝFLHNµZ DOH WDNľH FKRFLDľE\ XVXZDQLD D]EHVWX:\ZRĄDĄRWRZLHO NLH]G]LZLHQLHLQZHVWRUµZ NWµU]\ GR WHM SRU\ PRJOL VLÛJDÉSRSLHQLÇG]H]JPLQ Q\FK NDV 8VWDZRGDZFD VSUDZLĄ ľH FKRÉ SU]\JR WRZ\ZDOL VLÛ GR UHDOL]DFML VZRLFK SODQµZ EDUG]R GĄXJR WR GRWDFMH JPLQQH RVWDWHF]QLH SU]HV]Ą\ LP NRĄRQRVD

,9

: FDĄ\P NUDMX VDPR U]ÇGRZF\ ]DF]ÛOL GRSR PLQDÉ VLÛ R SU]\ZUµFHQLH SRSU]HGQLHJR VWDQX SUDZ QHJR NWµU\ SU]HZLG\ZDĄ SU]HND]\ZDQLHRNUHĝORQ\FK ĝURGNµZ PLHV]NDĆFRP GH F\GXMÇF\PVLÛQDSU]HGVLÛ Z]LÛFLDVSU]\MDMÇFHQDWXU]H *ĄRV\ GRWDUĄ\ Z NRĆFX GR SDUODPHQWDU]\VWµZ NWµU]\ ]JĄRVLOL MXľ LQLFMDW\ZÛ SR VHOVNÇ 3URSR]\FMD ]RVWDĄD SR]\W\ZQLH ]DRSLQLRZDQD SU]H] 0LQLVWHUVWZR ĜUR GRZLVND-HVWZLÛFV]DQVD ľH ] EXGľHWµZ JPLQ ]QµZ EÛGÇ GRWRZDQH ZDľQH GOD ĝURGRZLVND LQG\ZLGXDOQH SURMHNW\ $06

']LHQQLN3RPRU]D

: NDľGHM ILUPLH GR ZLHP\ VLÛ ľH LVWQLHMH NLONDURG]DMµZSU]\GR PRZ\FK RF]\V]F]DOQL ĝFLHNµZLZLHOHV]F]H JµĄRZ\FK UR]ZLÇ]DĆ 0RľHP\ Z\UµľQLÉ SLÛÉ JĄµZQ\FK URG]D MµZ SU]\GRPRZ\FK RF]\V]F]DOQL ĝFLHNµZ ] GUHQDľHP UR]VÇF]DMÇF\P ] ILOWUHP SLDVNRZ\P ] ILOWUHP JUXQWRZRURĝOLQQ\P]H]ĄRľHPELRORJLF]Q\P]NRPRUÇRVDGX F]\QQHJR :\EµUURG]DMXRF]\V]F]DOQL]DOHľ\QLHW\ONRRG]DVREQRĝFL SRUWIHODLGHF\]MLLQZHVWRUDDOHWHľRGSHZQ\FKRJUDQLF]HĆ SUDZQ\FKLWHFKQLF]Q\FK]ZLÇ]DQ\FK]MHMEXGRZÇબWĄXPDF]\ HNVSHUW]SRUWDOXSU]\GRPRZHRF]\V]F]DOQLHZDZSO%XGXMÇF LQG\ZLGXDOQÇRF]\V]F]DOQLÛĝFLHNµZQDOHľ\]DFKRZDÉRGSR ZLHGQLHRGOHJĄRĝFLRGPLQEXG\QNµZPLHV]NDOQ\FKVWXGQL JUDQLF G]LDĄNL L GU]HZ .DľGD LQVWDODFMD PXVL E\É GREUDQD Z VSRVµE LQG\ZLGXDOQ\ -HVW WR PRľOLZH SRQLHZDľ LVWQLHMÇ UµľQHZDULDQW\SRV]F]HJµOQ\FKURG]DMµZRF]\V]F]DOQL3URMHNW PXVLXZ]JOÛGQLDÉZLHOHDVSHNWµZPLQOLF]EÛPLHV]NDĆFµZ DW\PVDP\PLORĝÉGRVWDUF]DQ\FKĝFLHNµZFKDUDNWHURELHNWX PRľOLZRĝFLJUXQWRZRSU]HVWU]HQQH 0RQWDľ QDOHľ\ ]OHFLÉ GRĝZLDGF]RQHM ILUPLH LQVWDODWRUVNLHM NWµUD ]DSHZQL VWDUDQQH Z\NRQDQLH RF]\V]F]DOQL L ZĄDĝFLZ\ MHMUR]UXFK

*G]LHV]DPERE\ÉPXVL" 0XVLV]E\ÉSU]\JRWRZDQ\ QD WR ľH VÇ V\WXDFMH JG\ QD GDQ\P WHUHQLH QLH PRľQD ]DVWRVRZDÉ ľDGQHJRW\SXRF]\V]F]DO QL SU]\GRPRZHM :WHG\ QLH PD Z\MĝFLD WU]HED Z\EUDÉ GREU\ ]ELRUQLN EH]RGSĄ\ZRZ\ -HVW WDN ZµZF]DV JG\ G]LDĄND ]QDMGXMH VLÛ QD WHUHQLH SUDZQLH FKURQLRQ\P JG]LH FDĄNRZLFLH ]DEURQLRQHMHVWRGSURZDG]DQLHĝFLHNµZGRJUXQWXOXEZRG\0RľH WHľRW\P]GHF\GRZDÉVDPRU]ÇGZSLVXMÇFGRPLHMVFRZHJRSODQX ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJREUDNPRľOLZRĝFLVWRVRZDQLD RF]\V]F]DOQLSU]\GRPRZ\FKZNRQNUHWQHMRNROLF\=GDU]\ÉVLÛWHľ PRľHľHQDWZRMHMSRVHVMLLZMHMQDMEOLľV]\PVÇVLHG]WZLHQLHPD PRľOLZRĝFLRGSURZDG]HQLDĝFLHNµZERQLHPDVWDZXF]\URZX PHOLRUDF\MQHJRDQDGRGDWHNQDG]LDĄFH]DOHJDVSRUDZDUVWZD QLHSU]HSXV]F]DOQHJR JUXQWX 1LHZ\NOXF]RQH ľH SRWHQFMDOQ\ RGELRUQLNĝFLHNµZMHVWDOHQDG]LDĄFHRERNDMHMZĄDĝFLFLHOEÛG]LH NUÛFLĄQRVHPQDPRľOLZRĝÉGRVWDUF]DQLDGRMHJR]ELRUQLNDWZRLFK ĝFLHNµZQDZHWMHĝOLVÇRF]\V]F]RQH 1D V]DPER PRľHV] ]GHF\GRZDÉ VLÛ WDNľH ZµZF]DV JG\ ORNDO QH ZĄDG]H PDMÇ Z SHUVSHNW\ZLH EXGRZÛ ]ELRUF]HM NDQDOL]DFML VDQLWDUQHM E\ XOľ\É PLHV]NDĆFRP :µZF]DV NRV]W\ ]ZLÇ]DQH ]NXSQHPPRQWDľHPZ\NRU]\VWDQLHPLSµļQLHMV]\PGHPRQWDľHP ]ELRUQLNDVÇQLľV]HLWREDUG]LHMVLÛRSĄDFDQLľEXGRZDZĄDVQHM RF]\V]F]DOQL

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


']LHQQLN3RPRU]D

3RPRUVNL(NRORJ

QU

RGOXG]LX

.URNSRNURNX -HĝOL MHVWHĝ ]DLQWHUHVR ZDQ\ PDĄÇ RF]\V]F]DOQLÇ ĝFLHNµZSU]\VZRLPGRPX PXVLV] GRZLHG]LHÉ VLÛ R SUDZQ\FK PRľOLZRĝFLDFK PRQWDľXLHNVSORDWDFMLW\FK XU]ÇG]HĆ

3UDZRORNDOQH

=JRGQLH ] 3UDZHP EX GRZODQ\P SR]ZROHQLD QLH Z\PDJDVWDZLDQLHLQG\ZLGX DOQ\FKSU]\GRPRZ\FKRF]\V] F]DOQLĝFLHNµZRZ\GDMQRĝFL GRPV]HĝFQDGREÛ -HĝOLQDWHUHQLHJPLQ\QLH -HGHQ]HWDSµZEXGRZ\SU]\GRPRZHMRF]\V]F]DOQLF]\OLPRQWDľ ]ELRUQLNDĝFLHNµZ ]RVWDĄXFKZDORQ\SODQ]DJR VSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQH JR SRWU]HEQD MHVW GHF\]MD R ZDUXQNDFK ]DEXGRZ\ :\GDMH MÇ ZµMW EXUPLVWU] DOERSUH]\GHQWPLDVWD

3R]ZROHQLH QDEXGRZÛ

 6]F]HOQRĝÉ SU]\GRPRZHM RF]\V]F]DOQL MHVW EDUG]R ZDľQD GODWHJRFDĄÇLQVWDODFMÛWU]HEDGRNĄDGQLH]PRQWRZDÉ ĻUµGĄR]LHORQHWHFKQRORJLHSO

QRZH 3URFHV\ WH ]DFKRG]Ç ZSLHUZV]\P]ELRUQLNXNDľ GHMRF]\V]F]DOQLWMRVDGQLNX JQLOQ\P 3RGF]\V]F]RQH RGSĄ\ZDMÇFH GR GDOV]\FK HOHPHQWµZLQVWDODFMLĝFLHNL QD]\ZDQHVÇV]DUÇZRGÇ $OHXZDJDĝFLHNL]DZLH UDMÇFHGXľHLORĝFLWĄXV]F]µZ Z\PDJDMÇ LFK RGG]LHOHQLD ]HZ]JOÛGXQD]DEH]SLHF]H QLH NROHMQ\FK HOHPHQWµZ LQVWDODFML 6HSDUDFMD WĄXV]F]µZ LVWRWQLH SRSUDZLD VNXWHF] QRĝÉ L Z\GDMQRĝÉ FDĄHJR XNĄDGX-HVWWRV]F]HJµOQLH ZDľQH Z SU]\SDGNX JG\ RVDGQLN MHVW RGGDORQ\ NLO ND PHWUµZ RG EXG\QNX ,VWQLHMH ZµZF]DV QLHEH] SLHF]HĆVWZR Z\FKĄDG]DQLD ĝFLHNµZ L RVDG]DQLD VLÛ WĄXV]F]X ZHZQÇWU] UXU ND QDOL]DF\MQ\FKFRSURZDG]L GR]PQLHMV]HQLDZ\GDMQRĝFL RF]\V]F]DOQL 3URFHV RG G]LHODQLDWĄXV]F]X]DFKRG]L Z VSHFMDOQ\FK XU]ÇG]H QLDFK W]Z VHSDUDWRUDFK ‫ ٶ‬Z\MDĝQLD SU]HGVWDZLFLHO MHGQHM ] ૼUP ]DMPXMÇF\FK VLÛ LQVWDORZDQLHP SU]\ GRPRZ\FK RF]\V]F]DOQL ĝFLHNµZ

'UXJLHWDSRF]\V]F]DQLD ĝFLHNµZ]ZLÇ]DQ\MHVW]GR F]\V]F]DQLHP WOHQRZ\P : W\P SU]\SDGNX GHF\GX MÇFÇUROÛRGJU\ZDMÇPLNUR RUJDQL]P\ WOHQRZH G]LÛNL NWµU\P ]DFKRG]Ç NROHMQH SURFHV\ELRFKHPLF]QH 2F]\V]F]RQHZWHQVSR VµEĝFLHNLVÇZSURZDG]DQH GR RGELRUQLND 0RľH QLP E\É ZRGD SĄ\QÇFD OXE VWR MÇFD EÇGļ JUXQW :µZF]DV RGE\ZD VLÛ WR ]D SRĝUHG QLFWZHP VWXGQL FKĄRQQHM OXE GUHQDľX UR]VÇF]DMÇFH JR :\EµU RGELRUQLND MHVW X]DOHľQLRQ\ RG URG]DMX ]DVWRVRZDQHM RF]\V]F]DOQL RUD] ZDUXQNµZ JUXQWRZR ‫ ٶ‬SU]HVWU]HQQ\FK ‫ ٶ‬WĄXPD F]ÇQDPZૼUPLH 2F]\V]F]DOQLH VÇ SUR VWH L WDQLH Z HNVSORDWDFML JG\ľ URF]QH Z\GDWNL QD RF]\V]F]DOQLÛ]DZLHUDMÇVLÛ SU]HG]LDOH RG GR ]Ą .RV]W LQZHVW\F\MQ\ MHVW UµľQ\ ]DOHľ\ RG ZLHONRĝFL RF]\V]F]DOQL MHM URG]DMX RUD]ZDUXQNµZWHUHQXQD NWµU\P SRZVWDQLH 0LHĝFL VLÛ Z JUDQLFDFK RG GR W\V]Ą $QQD6]DGH

:\OHZDV]]DWUXZDV] 7275=(%$:,('=,(È

:FLÇľ ]GDU]D VLÛ ľH ĝFLHNL Z WDMHPQLF]\ VSRVµE OÇGX MÇ Z URZLH OXE QD U]DGNR XF]ÛV]F]DQHM ĄÇFH =GDU]D VLÛWDNľHľHZĄDĝFLFLHOGRPX QLHVSHFMDOQLH SU]HMPXMH VLÛ QLHV]F]HOQ\P V]DPEHP ED QLHNLHG\FHORZRMHUR]V]F]HO QLD&KRÉWRQLHPLHĝFLVLÛZ JĄRZLH QDGDO VÇ WDNľH FDĄH RVLHGOD JG]LH QLH PD NDQD OL]DFML VDQLWDUQHM D SRVHVMH SRGĄÇF]RQHVÇGR‫ځ‬EXU]µZNL‫ڀ‬ $ WR ]QDF]\ ľH ]DQLHF]\V] F]HQLD ] ĄDWZRĝFLÇ SU]HGR VWDMÇVLÛLGRJOHE\LGRU]HN LGR]ELRUQLNµZZRGQ\FK &KRÉ ĝFLHNL VNĄDGDMÇ VLÛJĄµZQLH]ZRG\WRFKD UDNWHU\]XMÇ VLÛ WDNľH GXľÇ ]DZDUWRĝFLÇ ]DZLHVLQ RUD] ]ZLÇ]NµZ RUJDQLF]Q\FK L QLHRUJDQLF]Q\FK SRVLDGD MÇ UµZQLHľ QLHEH]SLHF]QH ZLUXV\ L EDNWHULH FKRUR ERWZµUF]H 0RJÇ WR E\É EDNWHULHľµĄWDF]NL]DNDļQHM GXUX EU]XV]QHJR D QDZHW FKROHU\RUD]]DZLHUDMÇMDMD UREDNµZ SDVRľ\WQLF]\FK WDNLFK MDN WDVLHPFH 6WD Ą\P HOHPHQWHP ĝFLHNµZ NRPXQDOQ\FKMHVWSDĄHF]ND

3RGVWDZRZ\PGRNXPHQ WHPXPRľOLZLDMÇF\PUR]SR F]ÛFLHEXGRZ\RF]\V]F]DOQL VWDQRZLSR]ZROHQLHQDEX GRZÛ =JRGQLH ] 3UDZHP EXGRZODQ\P SR]ZROHQLD QD EXGRZÛ QLH Z\PDJD EXGRZD LQG\ZLGXDOQ\FK SU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DO QL ĝFLHNµZ R Z\GDMQRĝFL GR P V]HĝF QD GREÛ : WDNLP Z\SDGNX ]JRGÛ QD UR]SRF]ÛFLH EXGRZ\ SU]\GRPRZHM RF]\V]F]DOQL -HĝOLFKFHV]Z\SRF]\ZDÉ ĝFLHNµZ Z\GDMH VWDURVWZR Z VSDUWDĆVNLFK ZDUXQNDFK SRZLDWRZH ] GDOHND RG F\ZLOL]DFML SD 3UDZRZRGQH PLÛWDMľHQLHPRľHV]EH]NDU 6SRVµE RGSURZDG]DQLD QLHLQJHURZDÉZĝURGRZLVNR ĝFLHNµZGRZRG\OXEJUXQWX QDWXUDOQH :DľQH ZLÛF E\ RUD]LFKLORĝÉSRFKRG]HQLHD WZµMSRE\WSR]RVWDĄZĄDĝFLZLH WDNľHPLHMVFH]U]XWX G]LDĄND QLHRGF]XZDOQ\ GOD QDWXU\ LQZHVWRUDOXELQQD SRGOHJD 0RľHV] ZLÛF Z\EUDÉ WDNLH XQRUPRZDQLX3RGVWDZRZ\P PLHMVFD QS NHPSLQJL SROD DNWHP SUDZQ\P NWµU\ PD QDPLRWRZHF]\JRVSRGDUVWZD WXWDM]DVWRVRZDQLHMHVW3UDZR DJURWXU\VW\F]QHNWµUHVWDQR ZRGQH-HGQDNMHĝOLEÛG]LHV] ZLÇSLÛNQ\]DNÇWHNSU]\URG\ RGSURZDG]DĄ ĝFLHNL Z LORĝFL D MHGQRF]HĝQLH SRE\W JRĝFL PQLHMV]HM QLľ P V]HĝF QLHMHVWXFLÇľOLZ\GODĝURGR QD GREÛ QD WHUHQLH VZRMHM ZLVND ER JRVSRGDU]H R WR G]LDĄNL FR MHVW QDMF]ÛĝFLHM ]DGEDOL:WHQVSRVµELNOLHQW VSRW\NDQH Z SU]\SDGNX MHVW ]DGRZRORQ\ L QDWXUD MHGQRURG]LQQHM ]DEXGRZ\ Z\FKRG]L ] WHJR VSRWNDQLD QLH PXVLV] XELHJDÉ VLÛ R ]F]ĄRZLHNLHPEH]ZLÛNV]HJR SR]ZROHQLH ZRGQRSUDZQH XV]F]HUENX -HGQDNľHVDPDHNVSORDWDFMD -HĝOL MXľ WUDૼĄHĝ Z G]LNLH RF]\V]F]DOQL Z\PDJD ]JĄR UHMRQ\ JG]LH OXG]ND VWRSD V]HQLD FR QDMPQLHM GQL JRĝFLU]DGNR]RVWDZMHZQLH SU]HGUR]SRF]ÛFLHPXľ\WNR QDUXV]RQ\PVWDQLH2WRNLOND ZDQLD Z VWDURVWZLH SRZLD ZVND]µZHNNWµUHWRXĄDWZLÇ ࣦ *G\ Z SREOLľX QLH WRZ\P-HľHOLRUJDQZFLÇJX GQLRG]ĄRľHQLD]JĄRV]HQLD PDWRDOHW]DĄDWZLDMVZRMHM QLHZQLHVLHVSU]HFLZXPRľ SRWU]HE\ Z\VWDUF]DMÇFR QD UR]SRF]ÇÉ HNVSORDWDFMÛ GDOHNR RG ZRG\ V]ODNµZ L RER]RZLVNDSRWHPSRVWD RF]\V]F]DOQL $06 UDM VLÛ ZV]\VWNR ]DNRSDÉ

=WDNLHMQLHZLQQHMUXU\GRU]HF]NLPRJÇZSĄ\ZDÉZRJµOHQLH RF]\V]F]RQHĝFLHNLSURZDG]ÇFGRVNDľHQLDZRG\)RW$UFKLZXP RNUÛľQLF\]QDQDSRGQD]ZÇ (VFKHULFKLL FROL -HVW WR EDNWHULD NWµUD VDPD QLH VWDQRZL ZLÛNV]HJR ]DJUR ľHQLD GOD F]ĄRZLHND OHF] MHľHOLZ\VWÛSXMHZĝFLHNDFK MHVWWRZVNDļQLNREHFQRĝFL F]\QQLNµZ Z\ZRĄXMÇF\FK W\IXV GXU EU]XV]Q\ OXE QDZHWG\]HQWHULÛ

W\V]Ą

1DZHWW\OHPRľH Z\QLHĝÉNDUD ]DSRVLDGDQLH QLHV]F]HOQHJR V]DPED

6NDľHQLH SRZLHU]FKQLR Z\FK L SRG]LHPQ\FK ZµG ĝFLHNDPL E\WRZ\PL MHVW SRZDľQ\P ]DJURľHQLHP KLJLHQLF]Q\P RUD] EDNWH ULRORJLF]Q\P$WRPRľHVLÛ ]GDU]\ÉMHĝOLSR]E\ZDV]VLÛ ĝFLHNµZZVSRVµEQLHOHJDOQ\ &KRÉQLHZLG]LV]MDN]V]DP EDVÇF]\VLÛ]DZLHVLVW\SĄ\Q WR SRZROL PRľH RQ ]DWUXÉ FDĄÇRNROLFÛ3U]\MHPQLHEÛ G]LHZµZF]DVMHĝÉZDU]\ZD ]H VZRMHJR RJUµGND MHĝOL GRMG]LH GR VNDľHQLD JOHE\" 2NDľHVLÛľHWZRMDEH]P\ĝO QRĝÉ ]DV]NRG]LĄD FDĄHPX ĝURGRZLVNX QDWXUDOQHPX NWµUHJRMHVWHĝF]ÛĝFLÇ $06

1LHF]\VWRĝFLQDZDNDFMDFK

-HĝOLWUDᆼV]ZQDSUDZGÛG]LNLHPLHMVFH]RVWDZMHZQLHQDUX V]RQ\PVWDQLH )RW.DWDU]\QD7RSXV]HN OXE SU]\QDMPQLHM SU]\NU\M ]LHPLÇ ࣦ 1LH P\M VLÛ Z U]HFH OXEMH]LRU]H-HĝOLMXľPXVLV] WRURELÉQDZDNDFMDFKSRG JUXV]Ç WR QDSHĄQLM ZRGÇ QDF]\QLH QS PLVNÛ L UµE WRQDVXFK\POÇG]LH:\OHM ]DZDUWRĝÉPLVNLQD]LHPLÛ : WHQ VSRVµE RV]F]ÛG]LV] SU]HG ]DQLHF]\V]F]HQLDPL HNRV\VWHP\ZRGQH

ࣦ 1LHZ\OHZDMGRZRG\ ľDGQ\FKĝURGNµZFKHPLF] Q\FK D MXľ QD SHZQR QLH P\MZMH]LRU]HVDPRFKRGX :WHQVSRVµEGRZRG\SU]H GRVWDQLHVLÛQLHW\ONRSĄ\Q NWµU\P F]\ĝFLV] NDURVHULÛ DOH WDNľH UHV]WNL EHQ]\Q\ L ROHMX 1DMOHSLHM JG\ SX FRZDQLH DXW RGE\ZD VLÛ Z P\MQLDFK ER WH PXV]Ç E\ÉVNDQDOL]RZDQH $06

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9


3RPRUVNL(NRORJ

QU

:$572:,('=,(È

3URPLHQLHZ3ROVFH -DNZ\OLF]\OLVSHFMDOLĝFLZ3ROVFH]DOHľQLHRG UHJLRQXZDUWRĝÉQDVĄRQHF]QLHQLDZ\QRVLZRNUHVLHRG NZLHWQLDGRSDļG]LHUQLNDRNN:KPNZ7R R]QDF]DľHSU]\ZĄDĝFLZ\PGRERU]HOLF]E\LRGSRZLHG QLPXV\WXRZDQLXNROHNWRUµZVĄRQHF]Q\FK]DEH]SLHF]D Xľ\WNRZQLNµZZSURFHQHUJLLQLH]EÛGQHMGR SRGJU]DQLDFLHSĄHMZRG\DĝUHGQLRZURNXGRSURF &]\OLľHSU]H]ĝUHGQLRGQLZURNXZRGDPRľHE\É RJU]DQDHQHUJLÇVĄRQHF]QÇGRWHPSHUDWXU\RN VWRSQL&HOVMXV]D7RGODWHJRZQDV]\PNUDMXNROHNWRU\ VĄRQHF]QHQLHVÇZVWDQLH]DSHZQLÉSHĄQHJRSRNU\FLD FLHSĄDZVNDOLURNX7RZDU]\V]ÇZLÛFUDF]HMWUDG\F\M Q\PV\VWHPRPJU]HZF]\PWDNQDZV]HONLZ\SDGHN :V]\VWNRSU]H]VSRUÇOLF]EÛSRFKPXUQ\FKGQL

5RG]DMHLQVWDODFML VĄRQHF]Q\FK

3U]\E\ZDGDFKµZQDNWµU\FKPRQWRZDQHVÇNROHNWRU\VĄRQHF] QH1DMF]ÛĝFLHMVĄXľÇGRZ\WZDU]DQLDHQHUJLLFLHSOQHM

)RW$UFKLZXP

(QHUJLÛVĄRQHF]QÇPRľQD]DPLHQLÉEH]SRĝUHGQLRQD HQHUJLÛHOHNWU\F]QÇ IRWRRJQLZD 1DWRPLDVWNROHNWRU\ VĄRQHF]QHVĄXľÇGRZ\WZDU]DQLDHQHUJLLFLHSOQHM:3RO VFHVWRVRZDQHVÇSU]HGHZV]\VWNLPSĄDVNLHNROHNWRU\ GDFKRZH6ĄXľÇRQHGR]DPLDQ\HQHUJLLSURPLHQLRZD QLDVĄRQHF]QHJRQDHQHUJLÛFLHSOQÇPDJD]\QRZDQÇ ZSRVWDFLFLHSĄHMZRG\7DNDPHWRGDSU]HWZDU]DQLD HQHUJLLVRODUQHMMHVWX]QDZDQD]DV]F]HJµOQLHZ\GDMQÇ LIXQNFMRQDOQÇ.ROHNWRURGELHUDHQHUJLÛVĄRQHF]QÇ LSU]HND]XMHMÇSRSU]H]W]ZF]\QQLNJU]HZF]\LZ\ PLHQQLNFLHSĄD]QDMGXMÇF\VLÛZ]ELRUQLNX ERMOHU]H GRRJU]DQLDZRG\NWµUDPRľHVĄXľ\ÉMDNRFLHSĄDZRGD Xľ\WNRZDZRGDZVSRPDJDMÇFDSUDFÛXNĄDGXFHQWUDO QHJRRJU]HZDQLDOXEGRLQQ\FKFHOµZQSVXV]HQLD SĄRGµZUROQ\FKF]\RJU]HZDQLDZRG\ZEDVHQLH

:UD]LHQLHSRJRG\‫ډ‬ -DNPLHV]NDĆF\GRPXNWµU\NRU]\VWD]HQHUJLLVĄR QHF]QHMUDG]LVRELHZQLHSRJRGÛ"1LH]QDF]\WRZFDOH ľHGRPRZQLF\PXV]ÇEUDÉ]LPQ\SU\V]QLFOXEPDU]QÇÉ ,QVWDODFMDMHVWZ\SRVDľRQDZSRMHPQLNNWµU\]DWU]\PX MHFLHSĄÇZRGÛSU]H]G]LHĆF]\GZD'ODWHJRGRSDVRZX MÇFNROHNWRUVĄRQHF]Q\GRSRWU]HEURG]LQ\WU]HEDZ]LÇÉ SRGXZDJÛZLHONRĝÉWHJR]DVREQLND)DFKRZF\SRGSR ZLDGDMÇľHGODF]WHURRVRERZHMURG]LQ\]ELRUQLNSRZL QLHQPLHÉSRMHPQRĝÉSU]\QDMPQLHMOLWUµZ2F]\ZL ĝFLHPRľQDNXSLÉPQLHMV]\MHGQDNZUD]LHQLHSRJRG\ ]DSDVFLHSĄHMZRG\VLÛV]\EFLHMVNRĆF]\LZWHG\WU]HED EÛG]LHGRJU]HZDÉZRGÛZVSRVµENRQZHQFMRQDOQ\ $06

9,

']LHQQLN3RPRU]D

.RQNXUVGODSU]HGVLÛELRUFµZ

6LÛJQLMSR]LHORQÇHQHUJLÛ &LHSĄDZRGDZFHQLH]LPQHM"=DGDUPRSUÇG"%U]PLQLHZLDU\JRGQLHDOHMHVW PRľOLZH0RľHZDUWR]DLQVWDORZDÉQDGDFKXNROHNWRUVĄRQHF]Q\F]\]DPRQWRZDÉ EDWHULÛVĄRQHF]QÇ%ÛG]LHWDQLHMZ\JRGQLHMLSU]HGHZV]\VWNLPHNRORJLF]QLHM )81'86=( 2F]\ZLĝFLH

QDMSLHUZ SRWU]HEQH EÛGÇ LQZHVW\FMH 2QH NRV]WXMÇ DOHZDUWRVNRU]\VWDÉ]QLVNR RSURFHQWRZDQ\FKSRľ\F]HN L UµľQ\FK IRUP ૼQDQVRZHM SRPRF\.RU]\ĝFLRVLÇJQLÛWH G]LÛNL UHDOL]DFML ]DGDĆ Z\ NRU]\VWXMÇF\FK RGQDZLDOQH ļUµGĄDHQHUJLLSURFHQWRZDÉ EÛGÇSU]H]GĄXJLHODWD :RMHZµG]NL )XQGXV] 2FKURQ\ ĜURGRZLVND L *R VSRGDUNL:RGQHMZ*GDĆVNX RJĄRVLĄ NRQNXUV ‫=ځ‬LHORQD (QHUJLD‫ ڀ‬6NLHURZDQ\ RQ MHVW GR RVµE NWµUH FKFÇ ]DLQZHVWRZDÉQD3RPRU]XZ RGQDZLDOQH ļUµGĄD HQHUJLL 0RJÇ WR E\É VSµĄG]LHOQLH PLHV]NDQLRZHSU]HGVLÛELRU F\ૼUP\LLQVW\WXFMHUµľQ\FK EUDQľQSZĄDĝFLFLHOHKRWHOL LRĝURGNµZZF]DVRZ\FK .RV]W LQZHVW\FML PXVL ]PLHĝFLÉ VLÛ Z SU]HG]LDOH FHQRZ\PW\V‫ٶ‬POQ]Ą :RMHZµG]NL)XQGXV]2FKURQ\ ĜURGRZLVNDL*RVSRGDUNL:RG QHMZ*GDĆVNXQDUHDOL]DFMÛ QDMOHSV]\FKSURMHNWµZXG]LHOD SRľ\F]NL GR Z\VRNRĝFL SURF SRQLHVLRQ\FK NRV]WµZ -HM SURFHQWRZDQLH MHVW VWDĄH SURFZVNDOLURNX2NUHV NUHG\WRZDQLD SU]HGVLÛZ]LÛ FLD PRľH Z\QRVLÉ GR ODW 1DMOHSV]HLQZHVW\FMH]RVWDQÇ QDJURG]RQH3Rľ\F]NDQDLFK UHDOL]DFMÛPRľH]RVWDÉERZLHP F]ÛĝFLRZRXPRU]RQD

&KFHV]SRVWDZLÉHOHNWURZQLÛZLDWURZÇ"6LÛJQLMSRĝURGNLQDGRᆼQDQVRZDQLHVZRMHMLQZHVW\FML )RW:)2ĜL*:Z*GDĆVNX

1 D N R Q N X U V P R ľ Q D ]JĄDV]DÉ WDNLH ]DGDQLD MDN ]DPRQWRZDQLH NROHNWRUµZ F]\ EDWHULL VĄRQHF]Q\FK ]D LQVWDORZDQLH SRPS FLHSĄD SRVWDZLHQLHHOHNWURZQLZLD WURZ\FKLZRGQ\FK]DPLDQD SLHFµZ ZÛJORZ\FK QD RSD ODQH ELRPDVÇ 1LH PRľQD ]JĄDV]DÉLQZHVW\FMLNWµUHMXľ ]RVWDĄ\]DNRĆF]RQH UHG

6SUDZGļV]F]HJµĄ\ 5HJXODPLQ NRQNXUVX RUD] Z]RU\ Z\PDJDQ\FK GRNXPHQWµZ ]DPLHV]F]RQH]RVWDĄ\QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM:RMHZµG]NLHJR )XQGXV]X2FKURQ\ĜURGRZLVNDL*RVSRGDUNL:RGQHMZ*GDĆVNX બZZZZIRVLJZJGDSOZ]DNĄDGFHષ.RQNXUV\શ:QLRVNLPRľQD SU]HV\ĄDÉQDDGUHV:)2ĜGRNRĆFDF]HUZFDURNX/LVWD ]DGDĆZVWÛSQLH]DNZDOLILNRZDQ\FKGRGRILQDQVRZDQLD]RVWDQLH RSXEOLNRZDQDGRNRĆFDVLHUSQLDURNX ,QIRUPDFMLQDWHPDW.RQNXUVXXG]LHODMÇWDNľHSUDFRZQLF\:)2Ĝ SRGQXPHUHPWHOHIRQXZHZL

1RZHPRľOLZRĝFLQDNROHMQHODWD ,QVW\WXW (QHUJHW\NL 2GQDZLDOQHM MXľ SR UD] WU]HFL RUJDQL]XMH )RUXP 3U]HP\VĄX (QHUJHW\NL 6ĄRQHF]QHM 7HJRURF]QD NRQIHUHQFMDNWµUDRGEÛ G]LH VLÛ PDMD QD =D PNX .UµOHZVNLP Z 1LH SRĄRPLFDFK SU]HELHJDÉ EÛG]LHSRGKDVĄHP‫ځ‬1RZH PRľOLZRĝFLUR]ZRMXLZ\ ]ZDQLDGRU‫ڀ‬ -DN ]DSRZLDGDMÇ RU JDQL]DWRU]\ IRUXP PD QD FHOX SU]HGVWDZLHQLH SRWHQFMDĄX JRVSRGDUF]H

JR L NLHUXQNX UR]ZRMX H Q H U J H W \ N L V Ą R Q H F ] Q H M FLHSOQHM JZDUDQWXMÇFH JR ZGURľHQLH SU]H] 3RO VNÛ XQLMQHM G\UHNW\Z\ :( R SURPRFML VWRVRZDQLDRGQDZLDOQ\FK ļUµGHĄ HQHUJLL ,VWRWQ\P SXQNWHPVSRWNDQLDEÛG]LH G\VNXVMD QD WHPDW QLH ]EÛGQ\FKG]LDĄDĆQDU]HF] ZGURľHQLDSODQXXZ]JOÛG Q L D M Ç F H J R Z ] Q D F ] Q L H ZLÛNV]\P VWRSQLX VHNWRU HQHUJHW\NL VĄRQHF]QHM QLľ Z SU]\SDGNX 3ROLW\NL

(QHUJHW\F]QHM 3ROVNL GR U -DN SU]\SRPLQDMÇ SU]HGVWDZLFLHOH,QVW\WXWX (QHUJHW\NL 2GQDZLDOQHM Z W\P GRNXPHQFLH 0LQL VWHUVWZR*RVSRGDUNLSU]H ZLG]LDĄRXG]LDĄHQHUJHW\NL VĄRQHF]QHM Z FDĄNRZLW\P XG]LDOH HQHUJHW\NL RGQD ZLDOQHMZUZMHG\ QLHQLHZLHONLPVWRSQLXER QDSR]LRPLHSURF'OD WHJRWHľZDUXQNLUHDOL]DFML EDUG]LHM ĝPLDĄHJR VFHQD ULXV]DUR]ZRMXHQHUJHW\NL VĄRQHF]QHMEÛGÇWHPDWHP

SU]HZRGQLP QLHSRĄRPL FNLHJRIRUXP .RQIHUHQFMD REMÛWD MHVW KRQRURZ\P SDWURQDWHP :DOGHPDUD 3DZODND ZL FHSUH]HVD5DG\0LQLVWUµZ L PLQLVWUD JRVSRGDUNL $QGU]HMD .UDV]HZVNLHJR PLQLVWUDĝURGRZLVNDL-DQD 5ÇF]NL SUH]HVD 1DURGR ZHJR )XQGXV]X 2FKURQ\ ĜURGRZLVND L *RVSRGDUNL :RGQHM :LÛFHM LQIRUPDFML QD ZZZLHRSO $06

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


3RPRUVNL(NRORJ

']LHQQLN3RPRU]D

QU

72&,(.$:(

6ĄRĆFHZJPLQDFK

&RZ\EUDÉ

(NVSHUFL SRGDMÇ Lľ NR OHNWRU\PRJÇE\ÉLQVWDORZD QHZV]ÛG]LHWDPJG]LHMHVW ]DSRWU]HERZDQLHQDFLHSĄÇ ZRGÛ D ZLÛF Z GRPDFK MHGQRURG]LQQ\FKKRWHODFK UHVWDXUDFMDFK EXG\QNDFK ELXURZ\FKLSURGXNF\MQ\FK 'HF\GXMÇF VLÛ QD ]HVWDZ\ VRODUQH SDPLÛWDMP\ ľH MHGQ\P ] QDMLVWRWQLHMV]\FK HOHPHQWµZ MHVW GREµU RG SRZLHGQLHJR]HVWDZXMHJR ZLHONRĝFL L PRľOLZRĝFL 3U]\MPXMHVLÛľHRNRĄR P NZ SRZLHU]FKQL F]\Q QHM NROHNWRUµZ SRZLQQR SU]\SDGDÉQDMHGQÇRVREÛ 'ODWHJRXľ\ZDVLÛVWDQGDU GRZRGZµFKNROHNWRUµZGOD GZXWU]\RVRERZHMURG]LQ\ DWU]HFKZSU]\SDGNXF]WH URSLÛFLRRVRERZHMURG]LQ\ WU]HFK NROHNWRUµZ 'REU\ MDNRĝFLRZR ]HVWDZ VRODUQ\ ZUD] ] LQVWDODFMÇ WR G]Lĝ NRV]WU]ÛGXW\V]Ą

/LF]QDHIHNW\ (NRORJLF]QHUR]ZLÇ]DQLD GODGRPXRGELHUDQHVÇMDNR URG]DM GURJLHM L QLHSUDN W\F]QHM HNVWUDZDJDQFML 1LF EDUG]LHM EĄÛGQHJR ER LQVWDQFMDVRODUQDPRľHVLÛ ]ZUµFLÉ ER ZĄDĝQLH HQHU JLD FLHSOQD VWDQRZL MHGQÇ ]ZLÛNV]\FKSR]\FMLQDV]\FK GRPRZ\FKUDFKXQNµZ-DN PµZLÇHNVSHUFLJG\E\ZLÛF SRĄRZD 3RODNµZ ]DLQVWD ORZDĄD QD VZRLFK GDFKDFK NROHNWRU\ VĄRQHF]QH ]QD F]ÇFR SU]\F]\QLOLE\ VLÛ GR RFKURQ\ NOLPDWX L ]PQLHM V]HQLD HPLVML GZXWOHQNX ZÛJOD GR DWPRVIHU\ $OH WHľ QD ELHľÇFR SRF]XĄDE\ WRZVZRLFKSRUWIHODFKER PQLHMSĄDFLĄDE\]DHQHUJLÛ

1DMZLÛNV]D LQVWDODFMD .UDMRZ\ UHNRUG MHĝOL FKRG]L R SRZLHU]FKQLÛ NROHNWRUµZ VĄRQHF]Q\FK RGQRWRZDQR Z &]ÛVWRFKR ZLH7DPWHMV]\:RMHZµG]NL 6]SLWDO 6SHFMDOLVW\F]Q\ LP 1DMĝZLÛWV]HM 0DULL 3DQQ\ G\VSRQXMHLQVWDODFMÇVRODUQÇ ]DMPXMÇFÇ EOLVNR P NZDGUDWRZ\FK =DVSRND MD RQD ]DSRWU]HERZDQLH QD FLHSĄR Z SURF 2V]F]ÛGQRĝFL PDMÇ VLÛJDÉ W\V]ĄURF]QLH $06

&RUD]ZLÛFHMPLHV]NDĆFµZUHJLRQXFKFHNRU]\VWDÉ ]DOWHUQDW\ZQHJRļUµGĄDHQHUJLLMDNLPVÇNROHNWRU\ VĄRQHF]QH3U]HV]NRGÇVÇMHGQDNIXQGXV]H

632ă(&=(ą67:2

5RĝQLH]DLQWHUHVRZDQLH3R PRU]DQ]LHORQÇHQHUJLÇ7R PLHV]NDĆF\‫ځ‬Z\PXV]DMÇ‫ڀ‬QD VDPRU]ÇGRZFDFKWZRU]HQLH VSHFMDOQ\FK SURJUDPµZ ']LÛNL QLP ZĄDG]H VLÛJDMÇ SRSLHQLÇG]HNWµUHSµļQLHM PRJÇ SU]HND]DÉ ZĄDĝFL FLHORP GRPµZ 1D GXľÇ VNDOÛWDNLHSU]HGVLÛZ]LÛFLH UHDOL]RZDQH MHVW Z ']LHU] JRQLX SRZLDWV]WXPVNL 7D QLHZLHONDERW\VLÛF]QD JPLQDMHVWQLH]Z\NOHRGZDľ QDMHĝOLFKRG]LRLQZHVW\FMH VSU]\MDMÇFH RFKURQLH ĝUR GRZLVNDWDNľHVLÛJDQLHSR RGQDZLDOQH ļUµGĄD HQHUJLL 7HPX VĄXľ\ SURJUDP ‫ځ‬6ĄR QHF]QH GDFK\ GOD JPLQ\ ']LHU]JRĆ‫ڀ‬ : U ]DNRĆF]R QR LQVWDODFMÛ NROHNWRUµZ VĄRQHF]Q\FKZEXG\Q NDFKPLHV]NDOQ\FKZJPL QLH ']LHU]JRĆ R ĄÇF]QHM SRZLHU]FKQL P NZ ']LÛNL NROHNWRURP PLHV]NDĆFµZEÛG]LH PRJĄRNRU]\VWDÉ]FLHSĄHM ZRG\ RJU]DQHM HQHUJLÇ S U R P L H Q L V Ą R Q H F ] Q \ F K ‫ ٶ‬L Q I R U P X M H 0 L U R V Ą D Z Ľ\ZLFNL ] 8U]ÛGX 0LHM VNLHJR Z ']LHU]JRQLX 3R]D SURMHNWHP ]DPRQ WRZDQR V\VWHP VRODURZ\ R SRZLHU]FKQL P QD RELHNFLH VSRUWRZ\P 0RMH %RLVNR 2UOLN ']LÛNL RV]F]ÛGQRĝFLRP ILQDQ VRZ\P NWµUH SRZVWDĄ\ ZWUDNFLHUHDOL]DFMLSURMHN WXJPLQDSRGMÛĄDVWDUDQLD R LQVWDODFMÛ GRGDWNRZ\FK V\VWHPµZ VRODUQ\FK R SRZLHU]FKQLPNZ ,QZHVW\FMDૼQDQVRZDQD MHVWSU]H]1RUZHVNL0HFKD QL]P)LQDQVRZ\ZZ\VRNR ĝFLW\VHXUR:NĄDG PLHV]NDĆFµZ Z\QLµVĄ SURF:WHMVDPHMZ\VRNRĝFL ZDUWRĝÉ LQG\ZLGXDOQHJR ]HVWDZXVRODUQHJRૼQDQVR ZDQ\MHVW]JPLQQHMNDV\ 6ZRLPSRP\VĄHP']LHU] JRĆ ]DUD]LĄ FDĄÇ RNROLFÛ ,QLFMDW\ZD Z\NRU]\VWDQLD HQHUJLLRGQDZLDOQHMSU]\MÛĄD VLÛ Z JPLQDFK SRZLDWX NZLG]\ĆVNLHJRLV]WXPVNLH JR 7DN SRZVWDĄ SURMHNW ‫ځ‬6ĄRQHF]QH GDFK\ GOD 3R

1D 3RPRU]X MHGQÇ ] JPLQ SUÛľQLHM SR]\VNXMÇF\FK HQHUJLÛ FLHSOQÇ ]H ļUµGHĄ RGQDZLDOQ\FK MHVW ']LHU]JRĆ Z SRZLHFLH V]WXPVNLP )RWVRODU\G]LHU]JRQSO ZLĝOD‫ ڀ‬NWµU\ SU]HZLGXMH PRQWDľ V\VWHPµZ VRODU Q\FKZRNEXG\QNDFK LRELHNWDFKXľ\WHF]QRĝFL SXEOLF]QHM :DUWRĝÉ FDĄHJR SU]HGVLÛZ]LÛFLD MHVW V]D FRZDQD QD RN POQ ]Ą 1D UD]LH VDPRU]ÇG\ QLH PLDĄ\V]F]ÛĝFLDMHĝOLFKRG]L RGRૼQDQVRZDQLH:SLHUZ V]\PSRGHMĝFLXGRIXQGXV]\ XQLMQ\FKXGDĄRVLÛSURF SRWU]HEQHM NZRW\ $ WR ]D7\OHRVµE]JĄRVLĄR FKÛÉXG]LDĄX ZSURJUDPLH ષ6ĄRQHF]QHGDFK\ GOD3RZLĝODશ 6]DFXMHVLÛľH] FLHSĄDZ\WZDU]DQHJR SU]H]LQVWDODFMH VRODUQHNRU]\VWDĄRE\ ĄÇF]QLHW\V RVµE]JPLQQD WHUHQLHSRZLDWµZ NZLG]\ĆVNLHJR LV]WXPVNLHJR

PDĄRE\UHDOL]RZDÉSURMHNW QD]DĄRľRQÇVNDOÛ:ĄRGDU]H GHNODUXMÇ MHGQDN ľH EÛGÇ XELHJDÉ VLÛ R SLHQLÇG]H GR VNXWNXERMDNSRGNUHĝODMÇ WDNMDNPLHV]NDĆFRP]DOHľ\ LPQDSR]\VNLZDQLXHQHUJLL ]RGQDZLDOQ\FKļUµGHĄ = G]LHU]JRĆVNLFK GR ĝZLDGF]HĆ FKFH UµZQLHľ NRU]\VWDÉ 0DOERUN -DN LQ IRUPXMHEXUPLVWU]QDUD]LH XU]ÛGQLF\ SU]HSURZDG]DMÇ UR]H]QDQLHMDNLHE\ĄRE\]D LQWHUHVRZDQLHPDOERUF]\NµZ NROHNWRUDPL VĄRQHF]Q\PL $QDOL]D GD RGSRZLHGļ F]\ SRGMÛWH ]RVWDQÇ QDVWÛSQH NURNLLUµZQLHľQDGDFKDFK JURGXQDG1RJDWHPSRMDZLÇ VLÛLQVWDODFMHVRODUQH :SRZLDWDFKSRGUXJLHM VWURQLH:LVĄ\F]\OLZ7F]H ZLH L 6WDURJDUG]LH *GDĆ VNLP QD UD]LH QLH VĄ\FKDÉ R SRGREQHM LQLFMDW\ZLH 1LH ]QDF]\ WR MHGQDN ľH .RFLHZLHQLHVLÛJDSRHQHU JLÛ VĄRQHF]QÇ 8U]ÇG]HQLD PRQWXMÇ WDP QDMF]ÛĝFLHM ZĄDĝFLFLHOHGRPNµZMHGQR URG]LQQ\FK $QQD6]DGH

'R$IU\NLSRQDJURGÛ

']LHU]JRĆVWDĄVLÛ]QDQ\QLHW\ONRZĝUµGVÇVLDGµZ]]DPLH G]\ 2 ]DPLĄRZDQLX VSRĄHF]QRĝFL GR RV]F]ÛG]DQLD HQHUJLL L GEDĄRĝFLRĝURGRZLVNRGRZLHG]LDĄVLÛMXľĝZLDW$WRGODWHJR ľHષ6ĄRQHF]QHGDFK\GODJPLQ\']LHU]JRĆશZĄDG]H]JĄRVLĄ\GR NRQNXUVX(QHUJ\*OREH$ZDUGSU]H]IXQGDFMÛNWµUDRUJDQL]XMH NDPSDQLÛ QD U]HF] RV]F]ÛGQRĝFL HQHUJLL L MHM HIHNW\ZQHJR Z\NRU]\VWDQLD .DľGHJR URNX R QDJURGÛ U\ZDOL]XMH RN SURMHNWµZ]FDĄHJRĝZLDWD-DNSRFKZDOLĄ\VLÛZĄDG]H']LHU] JRQLDLFKSURMHNW]RVWDĄZ\EUDQ\SU]H]PLÛG]\QDURGRZHMXU\ GR QDURGRZHM QDJURG\ (QHUJ\ *OREH GOD 3ROVNL 7HJRURF]QD JDODWUDQVPLWRZDQDSU]H]WHOHZL]MHFDĄHJRĝZLDWDRGEÛG]LH VLÛZ.LJDOLVWROLF\5ZDQG\

-$.26=&=Ú'=$È"

3U]\NUÛFDMNDORU\IHU 0DV]JÛVLÇVNµUNÛ JG\P\ĝOLV]RUDFKXQ NDFK]DRJU]HZDQLH" &]DVDPLZ\VWDUF]\ UHJXORZDÉNDORU\IHU ERNDľG\]QDVPD LQG\ZLGXDOQHRGF]XFLH NRPIRUWXFLHSOQHJR 6WDW\VW\NDPµZLľH RVRE\ZZLHNXGR ODWQDMOHSLHMF]XMÇVLÛ ZSRPLHV]F]HQLDFK ZNWµU\FKWHPSHUDWXUD Z\QRVLVWRSQL &HOVMXV]D1LHPRZODNL LRVRE\VWDUV]HSUHIH UXMÇWHPSHUDWXUÛR VWRSQLHZ\ľV]Ç1RFÇ JG\ĝSLP\LMHVWHĝP\ ]GURZLWHPSHUDWXUD -HĝOL PDP\ Z GRPX PDOHĆNLH ZSRPLHV]F]HQLXQLH G]LHFNR QLH PRľHP\ SU]HVD SRZLQQDSU]HNUDF]DÉ G]DÉ]RV]F]ÛG]DQLHPFLHSĄDER VWRSQL&HOVMXV]D VNXWNL QLHGRJU]DQLD SRF]XMHP\ 6WDUDMP\VLÛWDN Z SRUWIHOX Z\GDMÇF SLHQLÇG]H Z\UHJXORZDÉ]DZRU\ QDOHF]HQLHSU]H]LÛELHĆ )RW$QQD6]DGH WHUPRVWDW\F]QHDE\ WHPSHUDWXU\ZSRV]F]H JµOQ\FKSRPLHV]F]HQLDFKGRVWRVRZDÉGRLQG\ZL GXDOQ\FKSRWU]HENDľGHJR]QDVRUD]SRU\GQLD

1LH]DVĄDQLDM 3U]\SLOQXMJU]HMQLNDWRSRF]XMHV]UµľQLFÛZVZRMHM NLHV]HQLDNRV]W\FLHSĄDSU]HVWDQÇPUR]LÉFLNUHZ Zľ\ĄDFK=DVĄRQLÛFLHJU]HMQLND]DVĄRQÇVSRZRGXMH ľHRJU]DQHSRZLHWU]HEÛG]LHSUDNW\F]QLHRGUD]X Z\ZLHZDQHSU]H]QDV]HRNQD]ZĄDV]F]DMHĝOLVÇ QLHV]F]HOQH&LHSĄRWR]RVWDQLHEH]SRZURWQLHVWUD FRQHDSRNµMLWDNEÛG]LHQLHGRJU]DQ\'RGDWNRZR ]DVĄRQLÛFLHPHEODPLOXE]DVĄRQÇJU]HMQLNDSRZRGXMH WDNľHQLHSUDZLGĄRZÇSUDFÛ]DZRUXWHUPRVWDW\F]QH JR8WUXGQLRQDZ\PLDQDFLHSĄDPLÛG]\JU]HMQLNLHP DSRPLHV]F]HQLHPVSRZRGXMHľHSRZLHWU]HZRNµĄ WDNLHJRJU]HMQLNDEDUG]RV]\ENRVLÛQDJU]HMHFR VSRZRGXMH]DPNQLÛFLHVLÛ]DZRUXWHUPRVWDW\F]QHJR PLPRľHWHPSHUDWXUDZSRPLHV]F]HQLXMHVW]DQLVND

8ZDľDMQDZRGÛ 1LHZDľQHVNÇGSRFKRG]LFLHSĄDZRGDNWµUHM Xľ\ZDV]:DľQHE\ĝQLHSRWU]HEQLHMHMQLHPDUQRZDĄ -HĝOLNDSLH]NUDQXQDZHWJG\NXUHNMHVW]DNUÛFRQ\ NRQLHF]QLHWRQDSUDZ-HľHOLNUDQNDSLH]F]ÛVWRWOLZRĝ FLÇMHGQHMNURSOLQDVHNXQGÛPRľQDRF]HNLZDÉXWUDW\ W\VOLWUµZZRG\URF]QLH=RVWDQLHWRGRGDQH GRNRV]WµZWZRMHJRUDFKXQNX]DZRGÛLĝFLHNL%LHU] V]\ENLSU\V]QLF]DPLDVWSĄDZLÉVLÛZZDQQLH1LH SR]ZµOE\ZRGDE\ĄDRGNUÛFRQDJG\VLÛJROLV]OXE P\MHV]UÛFH6WDUDMVLÛQLHP\ÉQDF]\ĆSRGELHľÇFÇ ZRGÇ0RľHV]MHQDPRF]\ÉDSRWHPVSĄXNDÉSRG QLHZLHONLPVWUXPLHQLHPELHľÇFHMZRG\=DVWDQµZVLÛ QDGNXSQHP]P\ZDUNL$OHZĄÇF]DMMÇW\ONRZWHG\ NLHG\]RVWDQLH]DSHĄQLRQDOXEXVWDZQDSURJUDP RV]F]ÛGQRĝFLRZ\]Xľ\ZDMÇF\ZRGÛZLORĝFLDGHNZDWQHM GRZLHONRĝFL]DĄDGXQNX7RVDPRGRW\F]\SUDONL $06

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9,,


3RPRUVNL(NRORJ Ľ\MHNRORJLF]QLHLWDQLHM 0LHV]NDZĝFLDQLHWDNLSVWU\F]HN

QU

']LHQQLN3RPRU]D

.UDMREUD]]ZLDWUDNDPL

7UZDG\VNXVMDF]\HOHNWURZQLHZLDWURZHVÇ]EDZLHQLHPF]\UDF]HM]DJURľHQLHP 5µZQLH ZDľQH MDN SR]\VNLZDQLH HQHUJLL ]H ļUµGHĄ RGQDZLDOQ\FKMHVWRV]F]ÛG]DQLHSUÇGX1DMSURVWV]ÇIRUPÇ GODĝURGRZLVNDQDWXUDOQHJR7RFRMHGQLQD]\ZDMÇF]\VWÇHQHUJLÇGUXG]\RVNDUľDMÇ MHVWSRSURVWXNRQVHNZHQWQHZ\ĄÇF]DQLHZV]\VWNLHJRFR RQLV]F]HQLHHNRV\VWHPµZLSVXFLHNUDMREUD]X ]EÛGQH-HĝOLQLHPXVLV]QLH]DSDODMľ\UDQGRODERPRľH 3U]HFLZQLF\IDUPZLDWUR QRZDľRQ\NUDMREUD]JG]LH Z\VWDUF]\PDĄDODPSNDJG\F]\WDV]JD]HWÛF]\RJOÇGDV] WHOHZL]MÛ1DFRG]LHĆSRSURVWX]PLHĆQDZ\NLLSLOQXM Z\FKQDMF]ÛĝFLHMSU]\ZRĄXMÇ XGDĄR VLÛ Z\SURGXNRZDÉ E\ Z WZRLP GRPX F]\ PLHV]NDQLX QLH SDOLĄR VLÛ FDĄH DUJXPHQW\ R QLV]F]HQLX EH]SLHF]QÇ HQHUJLÛ GOD NUDMREUD]X L ZDORUµZ WXU\ PLOLRQµZOXG]LQLHUXMQXMÇF RĝZLHWOHQLH VW\F]Q\FK PLHMVFRZRĝFL ľ\FLDPLOLRQRPLQQ\FKLVWRW 2EHMU]\M QHJDW\ZQ\PZSĄ\ZLHW\FK NWµUH ]DVLHGODMÇ =LHPLÛ VZRMHľDUµZNL XU]ÇG]HĆ QD ZÛGUµZNL ‫ ٶ‬WĄXPDF]Ç F]ĄRQNRZLH 6SUDZGļ F]HJR Xľ\ SWDNµZ 3ROVNLHJR 6WRZDU]\V]HQLD ZDV]ZVZRLFKODPSDFK 2VRE\NWµUHPDMÇPLHV] (QHUJHW\NL:LDWURZHM 0RGQH VWDĄ\ VLÛ ĝZLHW O µ Z N L W ] Z NDÉZSREOLľXIDUPREDZLD %UDQľD EURQL VLÛ WDN HQHUJRRV]F]ÛGQH:HGĄXJQLHNWµU\FKNRU]\VWDQLH]QLFK MÇVLÛUµZQLHľKDĄDVXNWµU\ ľH SU]HG VWZLHUG]HQLDPL R]QDF]D ľH Z NLHV]HQL Z FLÇJX URNX ]RVWDQLH RN WRZDU]\V]\ HOHNWURZQLRP ľH IDUP\ ZLDWUDNµZ PDMÇ ]Ą-HGQDNWDNLFKľDUµZHNQLHQDOHľ\VWRVRZDÉZ LZDKDĆQDSLÛFLDHOHNWU\F] ZSĄ\ZQDVSDGHNFHQQLHUX SRPLHV]F]HQLDFKZNWµU\FK]DSDODVLÛ QHJR FKRPRĝFL]VÇVLHG]WZD2Z ĝZLDWĄRQDNUµWNRDZLÛFZĄD]LHQFH .DľGD G]LDĄDOQRĝÉ V]HP]GDQLHPLQZHVWRUµZ ZWRDOHFLHF]\ZSU]HGSRNRMX,FK F]ĄRZLHND D V]F]HJµOQLH ZDUWRĝÉ SRV]F]HJµOQ\FK F]ÛVWHZĄÇF]DQLHSU]\F]\QLDVLÛGR LQZHVW\F\MQDWRLQJHUHQFMD GRPµZ OXE LFK QLHZLHONLHM LFKV]\EV]HJR]Xľ\ZDQLD Z ĝURGRZLVNR QDWXUDOQH OLF]E\ PRľH VSDĝÉ -HľHOL : VNOHSDFK PRľHV] WHľ VSRW :V]\VWNR PD ]QDF]HQLH WDND V\WXDFMD PD PLHMVFH NDÉ ľDUµZNL /(' -DN WZLHUG]Ç ZV]\VWNR PD MDNLĝ ZSĄ\Z MHVW ]E\W PDĄR ]QDF]ÇFD VSHFMDOLĝFLVÇRQHREHFQLHQDMEDUG]LHM QD NUDMREUD] SWDNL KDĄDV DE\PLHÉMDNLNROZLHNVWDW\ HQHUJRRV]F]ÛGQ\PļUµGĄHPĝZLDWĄDPRJÇF\PE\ÉVWRVR 3RGVWDZRZÇ NZHVWLÇ MHVW VW\F]QLH]QDF]ÇF\ZSĄ\ZQD ZDQ\P]DUµZQRZHZQÇWU]MDNLQD]HZQÇWU]7HRUHW\F]QLH PLQLPDOL]DFMDWHJRZSĄ\ZX RJµOQÇV\WXDFMÛ )LUP\ VWDZLDMÇFH ZLD ERZLHP FDĄD GRVWDUF]RQD HQHUJLD MHVW ]DPLHQLDQD QD RGSRZLDGD QD ]DU]XW\ ĝZLDWĄRVÇG]LHVLÛFLRNURWQLHEDUG]LHMHQHUJRRV]F]ÛGQHRG -DURVĄDZ 0URF]HN SUH]HV WUDNL ]DSHZQLDMÇ UµZQLHľ WUDG\F\MQ\FKľDUµZHNRUD]GZXNURWQLHRGľDUµZHNHQHU 3ROVNLHJR 6WRZDU]\V]HQLD RVZRMHMRGSRZLHG]LDOQRĝFL Z]JOÛGHPQDWXU\-DNWĄXPD JRRV]F]ÛGQ\FK3R]DW\PĝZLDWĄRHPLWRZDQHSU]H]ľDUµZ (QHUJHW\NL:LDWURZHM NL GLRGRZH MHVW EH]SLHF]QH GOD RF]X L ]GURZLD ,QZHVWRU]\ NWµU]\ VWD F]ÇLFKSU]HGVLÛZ]LÛFLDQLH 3 R Q D G W R GLRG\QLHPÛF]ÇZ]URNXLQLH ZLDMÇIDUP\ZLDWURZHEURQLÇ ]DELMDMÇ SWDFWZD 5RF]QLH ZSĄ\ZDMÇ QHJDW\ZQLH QD VLÛľHNUDMREUD]]PLHQLDVLÛ ZLÛFHMSWDNµZJLQLHZZ\QL -HGQLVÇ]GDQLDľHSRMDZLHQLHVLÛZLDWUDNµZSVXMHQDWXUDOQ\ QDV]H VDPRSRF]XFLH JG\ľ QLHW\ONRSU]H]LFKSU]HGVLÛ NXNROL]MLVDPRFKRGRZ\FK NUDMREUD] DOH VÇ WHľ WDF\ NWµU]\ XSDWUXMÇ Z QLFK DWUDNFML WXU\VW\F]QHM  )RW,ZRQD.RZQDFND QLH Z\VWÛSXMH Z QLFK SUR Z]LÛFLDERRGSRZLDGD]DWR $NWXDOQLH FDĄD SURFHGXUD PLHQLRZDQLH 89 L GUJDQLH SRVWÛSF\ZLOL]DF\MQ\ZRJµ SRVWDZLHQLD IDUP\ ZLDWUR VLÛZNRĆFXOLVWRSDGD QD WHUHQDFK LVWQLHMÇF\FK ĝZLDWĄD1RLSUDNW\F]QLHZ OH7\PF]DVHPHOHNWURZQLH ZHMMHVWEDUG]RSU]HSURZD Z*GDĆVNXRUQLWRORJSURI Z 3ROVFH IDUP ZLDWURZ\FK RJµOHVLÛQLHQDJU]HZDMÇ-DN ZLDWURZHORNRZDQHVÇJĄµZ G]DQDEDUG]RVNUXSXODWQLH 3U]HP\VĄDZ %XVVH RPD Z\QLND]NROHLZ\UDļQLHľH SRGNUHĝODMÇ ]ZROHQQLF\ VÇ QLHQDREV]DUDFKZLHMVNLFK ZHZVSµĄSUDF\]HNRORJDPL ZLDMÇF EDGDQLD ZSĄ\ZX RNROLF]QL PLHV]NDĆF\ QLH WHľEDUG]RWUZD ĄHĽDUµZNL/('ĝZLHFÇSRQDG NWµUHZGDOV]\PFLÇJXPRJÇ RUD] RUQLWRORJDPL 3U]HG QD SWDNL ORNDOL]DFML MHGQHM ]DREVHUZRZDOL ľDGQ\FK W\VLÛF\JRG]LQF]\OLRNODWFLÇJĄHMSUDF\SU]\F]\P E\ÉXľ\WNRZDQH VWDZLFLHOH36(:QDVZRMHM ] SODQRZDQ\FK IDUP ZLD PDUWZ\FKSWDNµZZSREOLľX 3RVWDZLHQLHZLDWUDNµZ VWURQLH LQWHUQHWRZHM ZZZ WURZ\FK VNRQVWDWRZDĄ ľH ZLDWUDNµZ =UHV]WÇ E\ F]ÛVWHZĄÇF]DQLHLZ\ĄÇF]DQLHQLHVNUDFDLFKľ\ZRWQRĝFL 'ODSRUµZQDQLDWUZDĄRĝÉľDUµZHNľDURZ\FKZ\QRVLRNRĄR QLH ]PLHQLD SU]H]QDF]HQLD HOHNWURZQLHZLDWURZH SUDZGRSRGRELHĆVWZR ]GH SU]HNRQDÉ VLÛ MDN EDUG]R JRG]LQ D ľDUµZHN HQHUJRRV]F]ÛGQ\FK RNRĄR WHJR WHUHQX QLH LQJHUXMH RUJSO SU]\WDF]DMÇ RSLQLH U]HQLD SWDND ] ZLDWUDNLHP QHXWUDOQD GOD ĝURGRZLVND JRG]LQ1DOHľ\MHGQDN]D]QDF]\ÉľHVSUDZQRĝÉĝZLHFHQLD Z XSUDZ\ QD GDQ\P WHUH HNVSHUWµZ 1D NRQIHUHQFML Z\QRVLSURF=EDGDĆ MHVW IDUPD ZLDWURZD Z\ GLRG\ ] F]DVHP PDOHMH SR W\VLÇFDFK JRG]LQ LORĝÉ QLH :LG]ÇF ZLDWUDNL QD SRĝZLÛFRQHM HQHUJHW\FH SU]HSURZDG]RQ\FK SU]H] VWDUF]\ SRGHMĝÉ Z EH]SR HPLWRZDQHJRĝZLDWĄD]PQLHMV]DVLÛRSRĄRZÛ KRU\]RQFLHZLG]LP\]UµZ ZLDWURZHM NWµUD RGE\ĄD 8QLZHUV\WHW :URFĄDZVNL ĝUHGQLÇEOLVNRĝÉZLDWUDND .RORURZ\SRľHUDF]SUÇGX

1LHELHVND ]LHORQD F]HUZRQD ‫ ٶ‬QLHZDľQH Z MDNLP MHVW NRORU]H ZDľQH ľH QLHSRWU]HEQLH SRľHUD HQHUJLÛ 0RZDRZV]HONLFKSU]\FLVNDFKVWDQGE\6ÇSRGĝZLHWORQH PDOXWNLPLGLRGDPLNWµUHZWHQVSRVµEPµZLÇQDPľH MDNLNROZLHN VSU]ÛW MHVW Z VWDQLH JRWRZRĝFL D ZLÛF FDĄ\ F]DV SRELHUD ] VLHFL SUÇG 7DNLH SU]\FLVNL ]QDMGXMÇ VLÛ ZZLHOXXU]ÇG]HQLDFKMDNLHPDP\ZGRPDFKLELXUDFK D NWµUH ZFDOH QLH PXV]Ç F]XZDÉ FDĄ\ F]DV 1DZHW Z ]DVLÛJXQDV]HJRZ]URNXMHVW]Z\NOHNLONDWDNLFK‫ځ‬SRľH UDF]\‫ڀ‬HQHUJLL-DNV]DFXMÇHNVSHUFLZNDľG\PSROVNLP GRPXVÇSU]HFLÛWQLHF]WHU\VSU]ÛW\]IXQNFMÇVWDQGE\R ĄÇF]QHM PRF\ RN : -HĝOL ZV]\VWNLH ZĄÇF]RQH VÇ QD RNUÇJĄRSURZDG]LWRGR]Xľ\FLDWDNLHMLORĝFLHQHUJLLMDNÇ Z\WZDU]DHOHNWURZQLDĝUHGQLHMZLHONRĝFL:SU]HOLF]HQLX QDSLHQLÇG]HR]QDF]DÉWRPRľHľHZVNDOLNUDMXWUDFLP\ EH]SRZURWQLHQDZHWPOQ]Ą 3DPLÛWDMWHľRZ\FLÇJDQLX]NRQWDNWXZV]HONLFKĄDGR ZDUHNER‫ځ‬FLÇJQÇ‫ڀ‬SUÇGQDZHWMHĝOLQLHĄDGXMÇNRPµUNL F]\DNXPXODWRUNµZ

,9

:LHOHV]XPXRKDĄDV

-DN]DSHZQLDMÇSU]HGVWDZLFLHOHEUDQľ\ZLDWUDNLXPLHV]F]RQH ]JRGQLH ] SU]\MÛW\PL QRUPDPL HPLWXMÇ IDOH NWµUH Z ľDGHQ VSRVµEQLHZSĄ\ZDMÇQDXU]ÇG]HQLD]QDMGXMÇFHVLÛZSREOLľX =JRGQLH]RERZLÇ]XMÇF\SUDZHPGRSXV]F]DOQ\SR]LRPKDĄDVX ZFLÇJXGQLDZ\QRVLRGબGHF\EHOLQDWRPLDVWZFLÇJX QRF\બGHF\EHOL=RVWDĄR]PLHU]RQHľHKDĄDVZRGOH JĄRĝFLPRGWXUELQ\Z\QRVLGHF\EHOL'ODSRUµZQDQLD RGNXU]DF]HPLWXMHKDĄDVRQDWÛľHQLXGHF\EHOL=UDSRUWX SU]\JRWRZDQHJRQD]OHFHQLH3ROVNLHJR6WRZDU]\V]HQLD(QHU JHW\NL:LDWURZHMGļZLÛNLHPLWRZDQHSU]H]WXUELQ\ZLDWURZH QLHQDUDľDMÇQDXWUDWÛVĄXFKXDQLMDNLHNROZLHNLQQHQHJDW\ZQH VNXWNL]GURZRWQHXOXG]L(NVSHUFLSU]\]QDMÇMHGQDNľHQLHNWµUH RVRE\PRJÇRGF]XZDÉLU\WDFMÛZ\ZRĄDQÇGļZLÛNDPLHPLWRZD Q\PLSU]H]WXUELQ\ZLDWURZH,U\WDFMDQLHMHVWMHGQDNMHGQRVWNÇ SDWRORJLF]QÇ -DN SU]\]QDOL EDGDF]H SU]\F]\QÇ ]QDF]Q\FK REDZ ]ZLÇ]DQ\FK ] GļZLÛNDPL HPLWRZDQ\PL SU]H] WXUELQ\ ZLDWURZHMHVWLFK]PLHQQ\FKDUDNWHU1LHNWµU]\OXG]LHUHDJXMÇ LU\WDFMÇQDWDNLHGļZLÛNL5HDNFMDWD]DOHľ\SU]HGHZV]\VWNLP RGLQG\ZLGXDOQ\FKXZDUXQNRZDĆDQLHQDWÛľHQLDGļZLÛNX

3WDNLSRGVSHFMDOQ\PQDG]RUHP 'ZDODWDWHPXSU]HGVLÛELRUF\]EUDQľ\HQHUJHW\NLZLDWURZHML SU]HGVWDZLFLHOH2JµOQRSROVNLHJR7RZDU]\VWZD2FKURQ\3WDNµZ ZUD] ] JURQHP HNVSHUWµZ RSUDFRZDOL Z\W\F]QH Z ]DNUHVLH RGG]LDĄ\ZDQLDHOHNWURZQLZLDWURZ\FKQDSWDNL6WDQRZLÇRQH ]HVWDZ GREU\FK SUDNW\N Z ]DNUHVLH SRV]XNLZDQLD QRZ\FK ORNDOL]DFMLSU]HSURZDG]DQLDPRQLWRULQJXSU]HGUHDOL]DF\MQHJR LSRLQZHVW\F\MQHJRSU]H]GHZHORSHUµZLLQZHVWRUµZ]DLQWHUH VRZDQ\FKUHDOL]DFMÇSURMHNWµZZLDWURZ\FK-XľZSUHDPEXOH GRNXPHQWXZLGDÉNRPSURPLVPLÛG]\PLĄRĝQLNDPLSWDNµZD ષZLDWUDNRZÇશ EUDQľÇ 6WURQ\ SU]\MÛĄ\ ERZLHP ષľH RFKURQD ELRUµľQRURGQRĝFLMHVWSULRU\WHWHPUµZQLHZDľQ\PMDNUR]ZµM RGQDZLDOQ\FKļUµGHĄHQHUJLLFRR]QDF]DľHUHDOL]DFMDLQZH VW\FML ZLDWURZ\FK QLH PRľH RGE\ZDÉ VLÛ EH] SRV]DQRZDQLD SULRU\WHWµZZ]DNUHVLHRFKURQ\SWDNµZશ

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


3RPRUVNL(NRORJ

']LHQQLN3RPRU]D

QU

:OLF]EDFK

&]\PXVLP\ LĝÉ]ZLDWUHP"

P‫ ٶ‬WR ĄÇF]QD PDNV\ PDOQDZ\VRNRĝÉMHGQHJRZLD WUDND6NĄDGDVLÛQDQLÇZLHľD RZ\VRNRĝFLRGGRP RUD] WU]HFK ĄRSDW R GĄXJRĝFL RGNP'ODSRUµZQDQLD Z\VRNRĝÉVWRĄHF]QHJR3DĄDFX .XOWXU\ L 1DXNL WR P ]LJOLFÇ‫ٶ‬P ‫ٶ‬W\OHĄRSDWREUDFDMÇF\FK VLÛZRNµĄZĄDVQHMRVLPDQDM F]ÛĝFLHM VSRW\NDQH ĝPLJĄR 7XUELQD SRVDGRZLRQD MHVW QDZLHľ\]HVWDOLPRQWRZD QHM]NLONXVHJPHQWµZ:H ZQÇWU]QLHMELHJQLHLQVWDODFMD HOHNWU\F]QDRGSURZDG]DMÇFD Z\SURGXNRZDQÇ HQHUJLÛ RUD]LQVWDODFMDWHOHWHFKQLF] QD G]LÛNL NWµUHM PRľOLZH MHVW]GDOQHVWHURZDQLHSUDFÇ XU]ÇG]HQLD 6\VWHP ]GDOQHM NRQWUROL ]DSHZQLD PRQLWR ULQJZF]DVLHU]HF]\ZLVW\P SDUDPHWUµZ PDV]\Q\ L NR PXQLNDFMÛ]PDV]WDPLLSRG VWDFMÇHOHNWU\F]QÇ]FHQWUD OL OXE ]GDOQLH ]D SRPRFÇ HPDLODOXEVPVD WRQ‫ٶ‬W\OHZDľ\ĝPLJĄR GXľHMHOHNWURZQLZLDWURZHM 5DPLRQD WDNLHJR ZLDWUDND ]DF]\QDMÇVLÛREUDFDÉSU]\ SUÛGNRĝFLZLDWUXPQD VHNXQGÛ 2G WHM SUÛGNRĝFL GR SUÛGNRĝFL RNRĄR P QD VHNXQGÛ HOHNWURZQLD ZLDWURZDJHQHUXMHHQHUJLÛ HOHNWU\F]QÇ : SU]\SDGNX SUÛGNRĝFL SRZ\ľHM PV FRMHVWUµZQRZDľQH]SUÛG NRĝFLÇNPQDJRG]LQÛ HOHNWURZQLD SU]HFKRG]L Z WU\E SUDF\ EH]SLHF]QHM SRGF]DVNWµUHMQLHJHQHUXMH HQHUJLLHOHNWU\F]QHM ‫ٶ‬W\OHREURWµZQDPL

QXWÛURELÇQDMZLÛNV]HĝPLJĄD HOHNWURZQL ZLDWURZ\FK :DĄ ĝPLJĄDVSU]ÛľRQ\MHVW]SU]H NĄDGQLÇNWµUD]ZLHORNURWQLD LORĝÉREURWµZ=GUXJLHMVWUR Q\SU]HNĄDGQLUµZQLHľ]DSR ĝUHGQLFWZHPZDĄXVSU]ÛľRQ\ MHVWJHQHUDWRUNWµU\JHQHUXMH HQHUJLÛHOHNWU\F]QÇ(QHUJLD Z\SURGXNRZDQDSU]H]JHQH UDWRUSRSU]HWZRU]HQLXSU]H] XNĄDG\ DXWRPDW\NL NWµU\FK ]DGDQLHPMHVWGRVWRVRZDQLH MDNRĝFLHQHUJLLGRZ\PRJµZ .UDMRZHJR6\VWHPX(OHNWUR HQHUJHW\F]QHJRGRVWDUF]DQD MHVWGRVLHFLSU]HV\ĄRZ\FK :LÛFHMLQIRUPDFMLQD ZZZHOHNWURZQLH ZLDWURZHRUJSO

'RSLHUR]DF]\QDP\VZRMÇSU]\JRGÛ]HQHUJHW\NÇZLDWURZÇ &RQDPGDG]ÇZLHONLHVNU]\GĄDFKZ\WDMÇFHZLDWU" 6LÛJDQLH SR RGQD ZLDOQH ļUµGĄD HQHUJLL WR QLH ZLG]LPLVLÛ QD XNRZFµZF]\LQZHVWRUµZ NWµU]\FKFÇ‫ځ‬WRSLÉ‫ڀ‬SLHQLÇ G]HZWÛJDĄÇļJRVSRGDUNL 3RV]XNLZDQLH ‫]ځ‬LHORQHM‫ڀ‬ HQHUJLLWRĝZLDGRP\Z\EµU (XURSHMF]\NµZ XVDQNFMR QRZDQ\ G\UHNW\ZÇ 8QLL (XURSHMVNLHM = GRNXPHQ WµZZ\QLNDľH]DG]LHVLÛÉ ODW SU]\QDMPQLHM SURF ]Xľ\ZDQHM HQHUJLL PXVL SRFKRG]LÉ ]H ļUµGHĄ RGQD ZLDOQ\FK F]\OL SURPLHQL VĄRQHF]Q\FK ZLDWUX ELR PDV\F]\ELRJD]X0DP\RG NRJRVLÛXF]\É1DSU]\NĄDG +LV]SDQLHZXELHJĄ\PURNX SURF FDĄHJR SUÇGX SR WU]HEQHJRZW\PNUDMXSUR GXNRZDOL Z HOHNWURZQLDFK ZLDWURZ\FK &]\ GRJRQLP\ (XURSÛ" &DĄHZ\EU]HľH0RU]D%DĄW\ FNLHJRDZLÛFLQDV]UHJLRQ ZJ HNVSHUWµZ MHVW MHGQ\P ] LGHDOQ\FK REV]DUµZ GR VWDZLDQLD IDUP ZLDWURZ\FK ]DUµZQR QD OÇG]LH MDN LQDPRU]X'ODF]HJR]DWHP 3RPRU]DQLH SRZLQQL F]XÉ VLÛ XSU]\ZLOHMRZDQL ] WHJR W\WXĄX" 3U]HGH ZV]\VWNLP GODWHJRľHPRľHP\PLHV]NDÉ Z VÇVLHG]WZLH QDMWDĆV]\FK ļUµGHĄ HQHUJLL RGQDZLDOQHM -DN Z\OLF]\OL HNVSHUFL ] ,Q VW\WXWX(QHUJLL2GQDZLDOQHM Z UDSRUFLH ‫ځ‬:L]MD UR]ZRMX HQHUJHW\NLZLDWURZHMZ3RO VFHGRURNX‫ڀ‬SU]\JRWR ZDQHJRQD]OHFHQLH3ROVNLHJR 6WRZDU]\V]HQLD (QHUJHW\NL :LDWURZHM NRV]W\ SURGXNFML HQHUJLL Z IDUPDFK ZLDWUR

Z\FKEÛGÇSRUµZQ\ZDOQHGR RVLÇJDQ\FKZHOHNWURZQLDFK MÇGURZ\FK$WHXFKRG]Ç]D QDMQLľV]H 'R WHJR WR SUÇG ] ZLDWUX MHVW F]\VW\ ER QD ZHW XZ]JOÛGQLDMÇF HQHUJLÛ SRWU]HEQÇGRSURGXNFMLHNV SORDWDFMLLXW\OL]DFMLXU]ÇG]HĆ Z\NRU]\VW\ZDQ\FK Z HQHU JHW\FH ZLDWURZHM Z\SDGD RQD EDUG]R NRU]\VWQLH MHĝOL FKRG]L R RGG]LDĄ\ZDQLH QD QDWXUÛ&RZLÛFHMPRľHRQD ZSĄ\QÇÉQDREQLľHQLHHPLVML

GZXWOHQNX R POQ WRQ ZU -DN WZLHUG]Ç HNVSHUFL G]LDĄDMÇF\ Z EUDQľ\ UR] ZµM HQHUJHW\NL ZLDWURZHM R]QDF]DWDNľHLQQHNRU]\ĝFL GODUHJLRQX3U]HGH ZV]\VWNLP ૼQDQVR ZH ER GR JPLQQ\FK NDVPRJÇZSĄ\ZDÉGRGDWNR ZHĝURGNL]W\WXĄXSRGDWNX RG QLHUXFKRPRĝFL 6]DFXMH VLÛľHGRFKRG\VDPRU]ÇGµZ Z U PRJÇ Z\QLHĝÉ QDZHWPOQ]Ą3LHQLÇG]H PRJÇ]DF]ÇÉOLF]\ÉUROQLF\ SRSRODFKNWµU\FKKXODZLDWU -HĝOL LQZHVWRU]\ ]GHF\GXMÇ VLÛ ]DPLHQLÉ JR Z HQHUJLÛ HOHNWU\F]QÇPRJÇ]RVWDZLÉ ZSRUWIHODFKUROQLNµZQDZHW POQ]ĄURF]QLH]W\WXĄX G]LHUľDZ\ JUXQWµZ : W\P VDP\P F]DVLH GRSĄDW\ EH] SRĝUHGQLHGRW\FKREV]DUµZ ]DPNQÛĄ\E\ VLÛ Z NZRFLH W\V ]Ą SU]\ VWDZNDFK RERZLÇ]XMÇF\FKZU 5R]ZµM HQHUJHW\NL ZLD WURZHMR]QDF]DWDNľHQRZH PLHMVFD SUDF\ 1D 6WDU\P .RQW\QHQFLH EUDQľD ]D WUXGQLD REHFQLH W\V RVµE =D ODW PD E\É LFK W\V .DľGD QRZD IDUPD ZLDWURZD R]QDF]D WDNľH Z]URVW ]DWUXGQLHQLD Z 3ROVFH 1D NRQLHF U‫ځ‬SU]\ZLHWU]H‫ڀ‬SUDFRZDĄR RVµE -HĝOL VSUDZG]Ç VLÛ SURJQR]\ WR Z U ZH ZV]\VWNLFK REV]DUDFK ]ZLÇ]DQ\FK ] HQHUJHW\NÇ ZLDWURZÇL]SURGXNFMÇNRP SRQHQWµZ GR HOHNWURZQL EÛG]LHSUDFRZDĄRQDZHW W\VRVµE

3LHQLÇG]HDFKSLHQLÇG]H 3U]HGVLÛELRUF\]DLQWHUHVRZDQLEXGRZÇIDUPZLDWURZ\FKPRJÇ SUµERZDÉ VLÛJQÇÉ SR GRWDFMH QD WHQ FHO 5R]ZµM HQHUJHW\NL RSDUWHMQDRGQDZLDOQ\FKļUµGĄDFKHQHUJLLWRMHGHQ]SULRU\WHWµZ 5HJLRQDOQHJR 3URJUDPX 2SHUDF\MQHJR :RMHZµG]WZD 3RPRU VNLHJR$OHXZDJDVWUXPLHĆHXURPRľHSRSĄ\QÇÉW\ONRGRILUP G]LDĄDMÇF\FK Z UDPDFK SDUWQHUVWZD SXEOLF]QRSU\ZDWQHJR 1DEµUZQLRVNµZUDPDFK']LDĄDQLDSODQRZDQHMHVWGRSLHUR ZSU]\V]Ą\PURNXRGOXWHJRGRPDUFD-HVWZLÛFWURFKÛF]DVX E\SU]\JRWRZDÉGRNXPHQW\:DUWRĝÉSU]HGVLÛZ]LÛFLDPXVLZ\QRVLÉPLQLPXPPOQ]Ą)LUP\ NWµUH VÇ ]DLQWHUHVRZDQH ZLÛNV]\PL SURMHNWDPL PRJÇ V]XNDÉ ZVSDUFLD Z UDPDFK 3URJUDPX 2SHUDF\MQHJR,QIUDVWUXNWXUDLĜURGRZLVNR

Ľ\MHNRORJLF]QLHLWDQLHM 6SUDZGļFRNXSXMHV]

8ľ\WNXMÇFPÇGU]HVSU]ÛWJRVSRGDUVWZDGRPRZHJR QD SHZQR QLH EÛG]LHV] PDUQRWUDZLĄ HQHUJLL 2V]F]Û G]DQLHSUÇGXZDUWR]DF]ÇÉMXľZ‫ډ‬VNOHSLH6WDUDMVLÛ NXSRZDÉVSU]ÛW\]QDMZ\ľV]ÇNODVÇHQHUJHW\F]QÇLWH NWµUHRIHUXMÇIXQNFMH(.21DMPQLHMSUÇGX‫]ځ‬MHG]Ç‫ڀ‬WH R]QDF]RQH V\PEROHP $$OXE$.DľGD QDVWÛSQDOLWHUNDR]QD F]D Z\ľV]H ]Xľ\FLH HQHUJLL 'OD SU]\NĄD GX HQHUJRRV]F]ÛGQD ORGµZNDNODV\$RSR MHPQRĝFL OLWUµZ ]Xľ\ZD RG GR N:KQDGREÛ]DĝNODV\ *RWHMVDPHMSRMHPQRĝFLQDZHWN:K:SU]HOLF]H QLXQDNRV]W\GDMHWRRN]ĄPLHVLÛF]QLHDURF]QLH ‫ٶ‬QDZHW]Ą

1LHZLHWU]ORGµZNLLSLHNDUQLND

-HĝOL PDV] HOHNWU\F]Q\ SLHNDUQLN QLH RWZLHUDM GU]ZLF]HN QD ]E\W GĄXJR ER ZUD] ] FLHSĄHP Z\ SXV]F]DV]ZSRZLHWU]HVSRURHQHUJLL0RľHV]JRWHľ Z\ĄÇF]\É QD NLONX PLQXW SU]HG NRĆFHP SLHF]HQLD ER EÛG]LH WU]\PDĄ RGSRZLHGQLÇ WHPSHUDWXUÛ EH] ‫ځ‬SRľHUDQLD‫ ڀ‬SUÇGX .RU]\VWQH VÇ SLHNDUQLNL ] WHU PRRELHJLHPERPRľQDZQLFKXVWDZLÉWHPSHUDWXUÛ QLľV]Ç R SURF QLľ Z ]Z\NĄ\P FR UµZQLHľ SU]\QRVLRV]F]ÛGQRĝFL 3U]\MU]\M VLÛ WHľ ORGµZFH 1LH SRZLQQD VWDÉ EOLVNR NDORU\IHUDF]\NXFKHQNL=ZUµÉXZDJÛF]\MHVWGREU]H ]DSURJUDPRZDQDERQDMPQLHMSUÇGXSRELHUDJG\MHVW XVWDZLRQDQDVWRSQL&HOVMXV]DD]DPUDľDUNDQD VWRSQL:WHPSHUDWXU]HPQLHMV]HMQLľVWRSQLHSURGXNW\ ľ\ZQRĝFLRZH ZFDOH QLH ]DFKRZDMÇ ĝZLHľRĝFL GĄXľHM D SREµU SUÇGX ]ZLÛNV]\ VLÛ ]QDF]ÇFR 1LHSRWU]HEQLH QLH UR]P\ĝODM SU]HG RWZDUWÇ ORGµZNÇ ER RWZDUFLH GU]ZLF]HNUµZQDVLÛVSRUHMXWUDFLHHQHUJLL6NRQWUROXM WHľ V]F]HOQRĝÉ ]DWU]DĝQLM Z GU]ZLDFK ORGµZNL NDUWNÛ SDSLHUX *G\ EH] WUXGX MÇ Z\FLÇJQLHV] WR ]QDN ľH WU]HED Z\PLHQLÉ XV]F]HONÛ :URJLHP ORGµZNL MHVW V]URQ .DľG\ PLOLPHWU ORGX ]PXV]D ORGµZNÛ GR ]Xľ\ ZDQLDZLÛNV]HMLORĝFLHQHUJLL'ODWHJRZDUWRMÇF]ÛVWR UR]PUDľDÉLQLHSR]ZDODÉE\]DPUDľDOQLN]DPLHQLDĄVLÛ ZEU\ĄÛORGRZÇ

6SU]ÇWDMZ]JRG]LH]QDWXUÇ

-HĝOLRGNXU]DV]ĝUHGQLRPLQXWFRSLÛÉGQLR]QDF]D WRľHURELV]WRSU]H]JRG]LQ\URF]QLH&]\OLSU]H]W\OH F]DVXWRZDU]\V]\FLRGNXU]DF]:DUWRZLÛF]DGEDÉE\ QLHE\ĄSU]HSHĄQLRQ\ERWU]HEDPXZµZF]DV]DSHZQLÉ RSURFZLÛFHMHQHUJLL0QLHMV]HVVDQLHVSUDZLDľH VSU]ÇWDP\GĄXľHM3UDVRZDÉUµZQLHľPRľQD]NRU]\ĝFLÇ GOD ĝURGRZLVND :\VWDUF]\ ]DF]ÇÉ RG U]HF]\ NWµUH Z\PDJDMÇQLľV]\FKWHPSHUDWXUQLHQDGXľ\ZDÉIXQNFML QDZLOľDQLD 3URGXNFMD SDU\ SRFKĄDQLD RN SURF SUÇGXZLÛFHM

3RZLHG]ષQLHશZ\JDV]DF]RPHNUDQX

-HĝOL URELV] VRELH SU]HUZ\ SRGF]DV SUDF\ SU]\ NRPSXWHU]H SU]HĄÇF] JR QD WU\E ‫ځ‬VSDQLD‫= ڀ‬UH]\JQXM QDWRPLDVW ] Z\JDV]DF]D HNUDQX ER WDNL REUD]HN SR SURVWXQLHSRWU]HEQLH]Xľ\ZDHQHUJLÛ-HľOLHQLHEÛG]LHV] Xľ\ZDÉNRPSXWHUDGĄXľHMQLľSU]H]PLQXWZ\ĄÇF]JR NRQLHF]QLH PLQXW SUDF\ UµZQRZDľ\ LORĝÉ SUÇGX SR WU]HEQHJRGRSRQRZQHJRZĄÇF]HQLD‫ځ‬SHFHWD‫ڀ‬1DNRQLHF GQLDZ\ĄÇF]QLHW\ONRVSU]ÛWLZV]\VWNLHXU]ÇG]HQLDNWµUH ]QLPZVSµĄSUDFXMÇ=DMU]\MWDNľHSRGELXUNRE\Z\ĄÇF]\É OLVWZÛ]DVLODMÇFÇ

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9


3RPRUVNL(NRORJ &RPDP\XVLHELH" 32:,$70$/%256.,

622 6SHFMDOQH2EV]DU\2FKURQ\ z 'ROQD :LVĄD બ RGFLQHN :LVĄ\ Z MHM GROQ\P ELHJX RG SRĄXGQLRZHM JUDQLF\ ZRMSRPRUVNLHJRGRPRVWXQDSRĄXGQLH RG7F]HZD:JUDQLFDFKRVWRL]QDMGXMH VLÛWDNľHREV]DUZLGHĄ:LVĄ\L1RJDWXZUHMRQLH%LDĄHM*µU\ : GROLQLH ]DFKRZDQH VÇ VWDURU]HF]D RWRF]RQH ]DURĝODPL ZLHU]ERZ\PLLODVDPLĄÛJRZ\FKDWDNľHSRODPLXSUDZQ\PL LSDVWZLVNDPL

QU

']LHQQLN3RPRU]D

1DV]HNQLHMHRVWRMHLPRF]DU\ 1DWXUDF]ÛVWRNRMDU]RQDMHVWMDNRSU]HV]NRGDGODQLH]EÛGQ\FKGODZLHOX PLHV]NDĆFµZLQZHVW\FMLJĄµZQLHGURJRZ\FK7\PF]DVHPWRNRQLHF]QDLQLH SU]HVDGQDGEDĄRĝÉRWHUHQ\NWµUH]DFKRZDĄ\VZHQLHSRZWDU]DOQHZDORU\ SU]\URGQLF]HQDNWµU\FKľ\MÇZ\MÇWNRZHURĝOLQ\L]ZLHU]ÛWD

262 2EV]DU\6SHFMDOQHM2FKURQ\

z'ROLQD'ROQHM:LVĄ\બRGFLQHN:LVĄ\RG:ĄRFĄDZNDGR3U]H

JDOLQ\5]HNDSĄ\QLHZGXľ\PVWRSQLXQDWXUDOQ\PNRU\WHP ]QDPXOLVNDPLĄDFKDPLSLDV]F]\VW\PLLZ\VHSNDPLZGROLQLH ]DFKRZDQHVÇVWDURU]HF]DLQLHZLHONLHWRUIRZLVNDQLVNLHEU]HJL SRNU\WH VÇ PR]DLNÇ ]DURĝOL ZLHU]ERZ\FK L ODVµZ ĄÛJRZ\FK DWDNľHSµOXSUDZQ\FKLSDVWZLVN

32:,$7.:,'=<ą6.,

622 6SHFMDOQH2EV]DU\2FKURQ\

z'ROQD:LVĄD 262 2EV]DU\6SHFMDOQHM2FKURQ\ 

z'ROLQD'ROQHM:LVĄ\

32:,$77&=(:6.,

622 6SHFMDOQH2EV]DU\2FKURQ\ z:DÉPLHU]SRĄRľRQ\MHVWRNRĄRPQDSRĄXGQLRZ\]DFKµG RGGURJLĄÇF]ÇFHMPLHMVFRZRĝFL:DÉPLHU]L%U]XĝFH3RPLÛG]\ SDJµUNDPL]QDMGXMHVLÛ]HVSµĄQLHZLHONLFK]ELRUQLNµZZRG Q\FK1DMZLÛNV]\]QLFKPDRNRĄRPGĄXJRĝFL*ĄÛERNRĝÉ ZRG\ VLÛJD P 5RĝOLQQRĝÉ SU]\EU]HľQÇ WZRU]Ç JĄµZQLH WDWDUDN]GRPLHV]NÇWU]FLQ\SRVSROLWHMVNU]\SXPDUNDV]H URNROLVWQHJRLPDQQ\PLHOHF]DĝRGVWURQ\ZVFKRGQLHMWDNľH SDĄNLV]HURNROLVWQHM z'ROQD:LVĄD 262 2EV]DU\6SHFMDOQHM2FKURQ\

z'ROLQD'ROQHM:LVĄ\

32:,$767$52*$5'=.,

622 6SHFMDOQH2EV]DU\2FKURQ\

z.U]HZLQ\REV]DUREHMPXMHFHQQHRELHNW\WRUIRZLVNRZHQD ZVFKRGQLPNUDMX%RUµZ7XFKROVNLFK z6DQGU:G\MHGHQ]QDMFHQQLHMV]\FKSU]\URGQLF]RIUDJPHQ

WµZ%RUµZ7XFKROVNLFKSRĄRľRQ\QDUµZQLQLHZNWµUÇJĄÛERNR ZFLQDVLÛ:GDLMHMGRSĄ\Z\:U\QQDFKSRORGRZFRZ\FKL]D JĄÛELHQLDFKSRĄRľRQHVÇUR]PDLWHFHQQHHNRV\VWHP\ZRGQH LEDJLHQQH:GU]HZRVWDQDFKGRPLQXMHVRVQD

32:,$7.$5786.,

622 6SHFMDOQH2EV]DU\2FKURQ\

z 'ROLQD *µUQHM ăHE\ બ REHMPXMH GROLQÛ U]HNL ăHE\ 5]HND WZRU]\SU]HĄRP\ZNWµU\FKSU]\ELHUDFKDUDNWHUU]HNLSRGJµU VNLHM-HMVSDGHNQDRGFLQNXRNNPZ\QRVLP=ERF]D RZ\VRNRĝFLQLHU]DGNRSU]HNUDF]DMÇFHMPPDMÇQDFK\OHQLH RGRNVWRSQLZRGFLQNDFKU\QQRZ\FKGRRNRĄRVWRSQL ZSU]HĄRPDFK z.XU]H*U]ÛG\REV]DUREHMPXMHGXľ\]ZDUW\NRPSOHNVOHĝQ\ :]QLHVLHQLD]Z\NOHSRURĝQLÛWHVÇEXF]\QDPL:REQLľHQLDFK ]QDMGXMHVLÛF]ÛĝÉ]HVSRĄX-H]LRU3RWÛJRZVNLFKDWDNľHNRP SOHNVWRUIRZLVNRUD]MH]LRUND z6WDQLV]HZVNLH%ĄRWRREV]DUREHMPXMHIUDJPHQWNRPSOHNVX /DVµZ 0LUDFKRZVNLFK RWDF]DMÇF\ WRUIRZLVNR 6WDQLV]HZVNLH %ĄRWDLMH]LRUR/HĝQH2F]NR7RUIRZLVNRMHVWVLOQLHRGZRGQLRQH DOHSHZQHMHJRIUDJPHQW\]DFKRZDĄ\MHV]F]HZ\VRNLHZDORU\ SU]\URGQLF]H'RPLQXMÇF\PL]ELRURZLVNDPLQDWRUIRZLVNXVÇ EµULEU]H]LQDEDJLHQQD z-DU5]HNL5DGXQLU]HNDSĄ\QLHWDPGQHPNDPLHQLVWHJRMDUX WZRU]ÇFPHDQGU\'ROLQDLVWURPH]ERF]D GRVWQDFK\OH QLD R Z\VRNRĝFL GR P SRURĝQLÛWH VÇ ODVHP OLĝFLDVW\P PLHMVFDPLQDGQLHZÇZR]XZ\VWÛSXMÇSRGPRNĄHĄÇNL5RĝQLH WX ZLHOH URĝOLQ JµUVNLFK L LQQ\FK U]DGNLFK JDWXQNµZ 2VWRMD PDVSHF\ILF]Q\PLNURNOLPDWRZ\VRNLHMZLOJRWQRĝFLLQLľV]\FK WHPSHUDWXUDFKZSRUµZQDQLX]SU]\OHJĄ\PLWHUHQDPL

,9

0XVLP\FKURQLÉG]LNÇSU]\URGÛSU]HGF\ZLOL]DFMÇERQDWXUDQLHREURQLVLÛVDPD (XURSHMVND 6LHÉ (NROR JLF]QD 1DWXUD WR QLF LQQHJR MDN VLHÉ REV]DUµZ FKURQLRQ\FKQDWHUHQLH8QLL (XURSHMVNLHM -DN WĄXPDF]Ç VSHFMDOLĝFL SRZVWDĄD SR WR E\FKURQLÉFHQQHSRGZ]JOÛ GHPSU]\URGQLF]\PREV]DU\ VNĄDGDMÇFHVLÛQDUµľQRURG QRĝÉ ELRORJLF]QÇ (XURS\ 7ZRU]HQLHVLHFLWRRERZLÇ]HN NDľGHJRSDĆVWZDF]ĄRQNRZ VNLHJR ZVSµOQRW\ L WR SRG U\JRUHPGRWNOLZ\FKVDQNFML 2EV]DU\ZFKRG]ÇFHZVNĄDG VLHFLVÇEDUG]R]UµľQLFRZD QH 0RJÇ REHMPRZDÉ MXľ LVWQLHMÇFH WHUHQ\ FKURQLRQH SDUNLQDURGRZHUH]HUZDW\ SDUNL NUDMREUD]RZH MDN L WHUHQ\ZRJµOHQLHSODQRZD QH GR REMÛFLD RFKURQÇ QS REV]DU\ R ]UµľQLFRZDQ\P NUDMREUD]LHUROQLF]\PLGXľHM UµľQRURGQRĝFLJDWXQNRZHM .DľG\ NUDM VDP SU]\JRWR

ZXMH SURSR]\FMÛ VLHFL QD VZRLP WHU\WRULXP :\]QD F]DQLH2EV]DUµZ6SHFMDOQHM 2FKURQ\ 262 QDVWÛSXMH QD SRGVWDZLH W]Z '\UHNW\ Z\3WDVLHMDXVWDODQLHOLVW\ SURSRQRZDQ\FK6SHFMDOQ\FK 2EV]DUµZ 2FKURQ\ 622  QD SRGVWDZLH NU\WHULµZ RNUHĝORQ\FKZ]DĄÇF]QLNX,,, GR'\UHNW\Z\6LHGOLVNRZHM :\GDZDÉ E\ VLÛ PRJĄR ľH QD SRF]ÇWNX ;;, ZLHNX QLHPDFRG\VNXWRZDÉQDG NRQLHF]QRĝFLÇRFKURQ\SU]\ URG\MHMJLQÇF\FKJDWXQNµZ QLHSRZWDU]DOQ\FK IRUP : NRĆFXZ]GHU]HQLX]F\ZLOL ]DFMÇQDWXUDMHVWEH]EURQQD GDQLHP HNRORJµZ PD WR VZRMHGREUHVWURQ\ 1DWXUD JZDUDQ WXMHľHUR]ZµMNRQNUHWQHJR REV]DUXEÛG]LHU]HF]\ZLĝFLH ]UµZQRZDľRQ\&KURQLP\Z WHQVSRVµEED]ÛGODWXU\VW\

NLLUROQLFWZDZ\VRNLHMMDNR ĝFLD1DWXUDVWDMHVLÛ ‫ځ‬HNRORJLF]QÇPHWNÇ‫ڀ‬G]LÛNL NWµUHMPRľQDZ\SURPRZDÉ NRQNUHWQHPLHMVFH‫ٶ‬WĄXPD F]Ç G]LDĄDF]H RUJDQL]DFML HNRORJLF]Q\FK =GDU]D VLÛ ľH ]DSRPL QDP\ R W\P ľH ľH FKFLH OLE\ĝP\ ]DFKRZDÉ G]LNRĝÉ QDWXUDOQHJR ĝURGRZLVND =ZĄDV]F]D Z PRPHQFLH JG\SU]H]REV]DU\FKURQLRQH SU]HGĄXľDMÇVLÛSU]\JRWRZD QLD GR LQZHVW\FML QD NWµUÇ F]HNDP\ ] XWÛVNQLHQLHP

)RW$QQD6]DGH

:LHG]ÇRW\PGRVNRQDOHGUR JRZF\NWµU]\PXV]ÇJRG]LÉ SRVWXODW\]PRWRU\]RZDQ\FK ]WZDUG\PLZ\W\F]Q\PL :REHF Z\VRNLFK Z\ PDJDĆ ĝURGRZLVNRZ\FK UHDOL]DFMD LQZHVW\FML PRľH E\É WUXGQLHMV]D ‫ ٶ‬Z\W\ND MÇ VFHSW\F\ NWµU]\ ZLG]Ç Z 1DWXU]H JĄµZQLH SU]HV]NRGÛ‫ٶ‬3R]DW\PLQ ZHVWRU]\QLHNWµU\FKEUDQľ X]QDZDQ\FK ]D V]NRGOLZH GOD ĝURGRZLVND QLH EÛGÇ PRJOLLQZHVWRZDÉZGDQ\P PLHMVFX

&RPµZLSUDZR

1D REV]DUDFK 1DWXUD િ QLH SRGOHJD RJUDQLF]HQLX G]LDĄDOQRĝÉ ]ZLÇ]DQD ] XWU]\PDQLHP XU]ÇG]HĆ L RELHNWµZ VĄXľÇF\FKEH]SLHF]HĆVWZXSU]HFLZSRZRG]LRZHPXRUD]G]LD ĄDOQRĝÉJRVSRGDUF]DUROQDOHĝQDĄRZLHFNDLU\EDFNDDWDNľH DPDWRUVNLSRĄµZU\EMHľHOLQLHRGG]LDĄXMH]QDF]ÇFRQHJDW\ZQLH QDFHOHRFKURQ\REV]DUX1DWXUDDUWXVWXVWDZ\ RRFKURQLHSU]\URG\]GQLDSDļG]LHUQLNDU

1DWXUDWRZFLÇľ]DJDGND ,QVW\WXW QD U]HF] (NR UR]ZRMXVSUDZG]DĄFRZLH P\RHNRORJLL=PDWHULDĄµZ ]DZDUW\FKZ‫ځ‬ĜZLDGRPRĝFL (NRORJLF]QHM3RODNµZ‫ٶ‬UD SRUW]EDGDĆ‫ڀ‬Z\QLND ľH]QDMRPRĝÉSRMÛFLD‫ځ‬1D WXUD ‫ ڀ‬QLH MHVW REFH MHGQHM WU]HFLHM S\WDQ\FK 2GSRZLDGDOL ľH WR WHUHQ FKURQLRQ\ SURF RUD] REV]DU\RQDMZ\ľV]\FKZD ORUDFK SU]\URGQLF]\FK Z (XURSLH SURF 'OD NLONX SURFHQW EDGDQ\FK

1DWXUDWRZGDOV]\P FLÇJX SU]HGH ZV]\VWNLP WHUHQ\ NRQ૽LNWµZ VSRĄHF] Q\FK PLPRľHQSEXG]Ç FD VNUDMH HPRFMH NZHVWLD REZRGQLF\ $XJXVWRZD ORNDOL]RZD QHM Z SLHUZRWQLHM ZHUVML ZREV]DUDFK‫ځ‬QDWXURZ\FK‫ڀ‬ ]RVWDĄDUR]ZLÇ]DQD %DGDF]H ]DREVHUZRZD OL ľH ]QDMRPRĝÉ WHPDWX PD ]ZLÇ]HN ] SR]LRPHP Z\NV]WDĄFHQLD 2VRE\ SR VWXGLDFK Z\ľV]\FK SRQDG

GZXNURWQLH F]ÛĝFLHM E\OL Z VWDQLH SRGDÉ SRSUDZQÇ RGSRZLHGļQLľFL]Z\NV]WDĄ FHQLHPSRGVWDZRZ\P SURFZREHFSURF 3RQDGWR QD]ZD 1DWXUD MHVW QDMOHSLHM UR]SR ]QDZDOQD ZĝUµG SUDFXMÇ F\FK QD ZĄDVQ\ UDFKXQHN SURF PLHV]NDĆFµZ QDMZLÛNV]\FK PLDVW SURF RVµE R GRFKRGDFK SRZ\ľHM]Ą SURF LPLHV]NDĆFµZUHJLRQXPD ĄRSROVNLHJR‫ٶ‬SURF

SURF

7\OX3RPRU]DQ SRWUDሾZ\MDĝQLÉ F]\PMHVW 1DWXUD :\QLNL ]DZDUWH Z UD SRUFLH]RVWDĄ\RSUDFRZDQH QDSRGVWDZLHEDGDĆSU]H SURZDG]RQ\FKZNZLHWQLX UQDRVRERZHM JUXSLH GRURVĄ\FK 3ROD NµZ

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


3RPRUVNL(NRORJ

']LHQQLN3RPRU]D

QU

:VNUµFLH

5µEZV]\VWNR]JĄRZÇ

6WU]HEODJLQLH

:RMHZµG]WZRSRPRUVNLH RND]DĄRVLÛQDMERJDWV]\PZ NUDMXZVWDQRZLVNDVWU]HEOL EĄRWQHM VĄRGNRZRGQHM U\E\ ] JDWXQNX NDUSLRZDW\FK =RVWDĄDZSLVDQDGR3ROVNLHM &]HUZRQHM.VLÛJL=ZLHU]ÇWL X]QDQD]DJDWXQHNZ\VRNLH JRU\]\NDVLOQLH]DJURľRQ\ 'ODWHJRMHVWHĝP\]RERZLÇ]D QLV]F]HJµOQLHSLHF]RĄRZLFLH ]DEH]SLHF]\ÉZ\VWDUF]DMÇFH ]DVRE\Z\PLHQLRQHJRJDWXQ NXU\E\DE\XFKURQLÉMÇRG Z\JLQLÛFLD]DUµZQRZNUDMX MDNWHľZ(XURSLH

*G]LHQLHWRSHU]H"

1D3RPRU]Xľ\MHJD WXQNµZQLHWRSHU]\1DELHľÇ FRREVHUZXMÇLFKSRSXODFMÛ F]ĄRQNRZLH $NDGHPLFNLHJR .RĄD &KLURSWHURORJLF]QH JR 3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD 2FKURQ\ 3U]\URG\ ‫ځ‬6DOD PDQGUD‫ ڀ‬7HJRURF]QH OLF]H QLH QLHWRSHU]\ RGE\ĄR VLÛ Z OXW\P Z RELHNWDFK 3RPRU]D *GDĆVNLHJR IRU WDFKEXQNUDFKSLZQLFDFKL VWXGQLDFKăÇF]QLHGROLF]RQR VLÛWDPQLHWRSHU]\ QRFNµZ GXľ\FK QRFNL 1DWWHUHUD QRFNµZ Ą\G NRZĄRV\FKQRFNµZUX G\FKPURF]NµZSµļQ\FK QLHR]QDF]RQHNDUOLNL JDFNµZ EUXQDWQ\FK L PRSNµZ

OHĝQ\]ELRUQLNRGĄXJRĝFLRN LV]HURNRĝFLRNP0DRQFKDUDN WHU MH]LRUD R JĄÛERNRĝFL RN P NWµUHJR EU]HJL ]DMPXMH WU]\PHWURZHM V]HURNRĝFL SDV SĄD F]\OL NRľXFKD WRUIRZFRZHJR z-H]LRUND&KRMQLFNLHબREV]DUREHMPXMHNRPSOHNVWRUIRZLVND ] VLHGPLRPD ZRGQ\PL ]ELRUQLNDPL =ORNDOL]RZDQ\ MHVW QD JUDQLF\ ZRGRG]LDĄX 6ĄXSL L ăXSDZ\ 7RUIRZLVNR SRURĝQLÛWH MHVW F]ÛĝFLRZR ERUDPL L EU]H]LQDPL EDJLHQQ\PL 0LQHUDOQH Z\QLHVLHQLDSRNU\ZDMÇ]ELRURZLVNDOHĝQHNZDĝQDGÇEURZD NZDĝQDEXF]\QDLERU\VRVQRZH z 0HFKRZLVND 6XOÛF]\ĆVNLH NRPSOHNV WRUIRZLVN : F]ÛĝFL REV]DUSRUDVWDMÇQDWXUDOQH]HVSRĄ\ĄÇNK\GURILOQ\FK

32:,$7:(-+(52:6.,

-HĝOLFKFHV]SRVWDZLÉIDUPÛZLDWURZÇQDREV]DU]HREMÛW\P1DWXUÇQLHR]QDF]DWRZFDOH ľHZLDWUEÛG]LHZLDĄFLZRF]\0RľQDWRSRJRG]LÉQDZHWMHĝOLNU\WHULDRFKURQ\SWDVLFKVLHGOLVN VÇZ\JµURZDQH   )RW,ZRQD.RZQDFND 2FKURQDREV]DUXZUD PDFKVLHFL1DWXUD ZFDOHQLHZ\NOXF]DMHJR JRVSRGDUF]HJRZ\NRU]\ VWDQLD .DľG\ SODQ OXE SU]HG VLÛZ]LÛFLH NWµUH PRľH Z LVWRWQ\ VSRVµE RGG]LDĄ\ ZDÉ QD REV]DU ZFKRG]ÇF\ Z VNĄDG (XURSHMVNLHM 6LHFL (NRORJLF]QHM 1DWXUD PXVL SRGOHJDÉ RFHQLH RG G]LDĄ\ZDQLD MHJR VNXWNµZ QDRFKURQÛGDQHJRPLHMVFD 7UXGQRVRELHZ\REUD]LÉE\ ZHMĝÉ ] EXFLRUDPL Z G]LNLH ĝURGRZLVNRLXORNRZDÉWDP XFLÇľOLZ\ SU]HP\VĄ (NROR G]\QDWHUHQDFKREMÛW\FKWÇ V]F]HJµOQÇ RFKURQÇ ZLG]Ç SU]HGH ZV]\VWNLP QLHLQZD ]\MQHUROQLFWZRNWµUHPRJĄR E\VLÛVNĄDGDÉ]XSUDZ\URĝOLQ ]LHODUVNLFK PLRGRGDMQ\FK DOH L KRGRZOÛ ]ZLHU]ÇW DOH SU]HGHZV]\VWNLPORNDOQ\FK UDVF]\SV]F]HODUVWZR&KR G]L ERZLHP R ]DFKRZDQLH VSHF\ૼF]QHJR HNRV\VWHPX

,QQÇ IRUPÇ NRU]\VWDQLD ]VÇVLHG]WZDQDWXU\MHVW]ELµU VXURZFµZNWµUHRૼDURZXMH QDP ODV RZRFH RU]HFK\ ]LRĄD JU]\E\ F]\ QDVLRQD GU]HZ 6SHFMDOLĝFL VWDZLDMÇ UµZQLHľ QD WXU\VWÛ NWµU\ EÛG]LH FKFLDĄ SRGHMĝÉ MDN QDMEOLľHM QLHSRZWDU]DOQ\FK NUDMREUD]µZ F]\ RZLDQ\FK OHJHQGÇOHĝQ\FKMH]LRU :LDGRPR MHGQDN ľH F]ĄRZLHN QLH PRľH REHMĝÉ VLÛ EH] GUµJ F]\ OLQLL NR OHMRZ\FK NWµUH Z NRĆFX SU]HWQÇWHXURNOLZHPLHMVFD :µZF]DV WU]HED PLQLPD OL]RZDÉ QHJDW\ZQ\ ZSĄ\Z QD QDWXUDOQH ĝURGRZLVND WDNLHJR QLHSU]\MHPQHJR

VÇVLHG]WZD 3RF]ÇZV]\ RG XVWDZLDQLD HNUDQµZ NWµUH Z\JĄXV]ÇKDĄDVGRELHJDMÇF\ ]WDNLHMWUDV\SU]H]EXGRZÛ LNRQVHUZDFMÛEH]SLHF]Q\FK SU]HMĝÉGOD]ZLHU]ÇW7XQHOH SRG GURJDPL NWµUH NLHG\ĝ RJOÇGDOLĝP\ Z ]DFKRGQLFK SURJUDPDFK WHOHZL]\MQ\FK WHUD] VWDĄ\ VLÛ IDNWHP LZ3ROVFHWDPJG]LHSRZVWD MÇ ]XSHĄQLH QRZH GURJL 7R GRW\F]\ UµZQLHľ SRMDZLDQLD VLÛ HOHNWURZQL ZLDWURZ\FK : WDNLP SU]\SDGNX WU]HED QLH]Z\NOH VWDUDQQLH RFHQLÉ V\WXDFMÛ %R UµZQLH ZDľQ\ FRRFKURQDSWDNµZLELRUµľ QRURGQRĝFLMHVWUR]ZµMRGQD ZLDOQ\FKļUµGHĄHQHUJLL

6ÇNRU]\ĝFL 0LHV]NDV]QDREV]DU]HREMÛW\PRFKURQÇSU]H]VLHÉ1DWXUD DOERFKFHV]WDPLQZHVWRZDÉ"6SUDZGļPRľOLZHļUµGĄDILQDQVR ZDQLDRFKURQ\W\FKREV]DUµZ]DUµZQRNUDMRZHMDNL]DJUDQLF] QH ,VWQLHMÇ LQVWUXPHQW\ ILQDQVRZH GR NWµU\FK PRľHV] PLHÉ V]HURNRRWZDUWHGU]ZLDOERQLHEÛG]LHV]PXVLDĄVWDÉZNROHMFH SRWHSLHQLÇG]HERWDNLHG]LDĄDQLDVÇWUDNWRZDQHV]F]HJµOQLH

6WDUDMVLÛE\ÉQLHZLG]LDOQ\ -HĝOL FKFHV] ]REDF]\É ] EOLVND ZV]\VWNLH FXGD NWµUH RૼDUXMH QDWXUD ]D FKRZXM VLÛ WDN MDNE\ FLÛ WDPZFDOHQLHE\ĄR ࡕ1LHĝPLHÉ 1LH]RVWDZLDMZOHĝQ\FK RVWÛSDFK L QD ĄÇNDFK ľDG Q\FK ĝPLHFL :V]\VWNR FR SU]\QLRVĄHĝ]VREÇPXVLV]

z+RSRZRREV]DUVWDQRZLĝUµG

262 2EV]DU\6SHFMDOQHM2FKURQ\

z/DV\0LUDFKRZVNLHબRVWRMDREHMPXMHNRPSOHNVODVµZOHľÇ F\FKZFHQWUDOQHMF]ÛĝFL3RMH]LHU]D.DV]XEVNLHJR:ĝURGNRZHM LSRĄXGQLRZHMF]ÛĝFLODVµZMHVWPDĄRJG\ľ]RVWDĄ\RQHZ\FLÛWH DJUXQW\]DMÛWHSRGXSUDZ\UROQH-HVWWRREV]DUZRGRG]LDĄRZ\ SRPLÛG]\ GZRPD GXľ\PL U]HNDPL SU]\PRUVNLPL ăXSDZ\ L%XNRZLQ\ 

6ÇPRUĝZLQ\

:UHMRQLH=DWRNL*GDĆ VNLHM L 3XFNLHM Z\VWÛSXMÇ PRUĝZLQ\ QLHZLHONLH ZD OHQLHGDOHF\NUHZQLNDV]D ORWDLRUNL'RUDVWDMÇGRRN FPľ\MÇPDNV\PDOQLH NLONDQDĝFLH ODW &KDUDNWH U\VW\F]Q\PL FHFKDPL PRU IRORJLF]Q\PLPRUĝZLQµZVÇ NUµWNLĝFLÛW\ S\VN L QLVND WUµMNÇWQD SĄHWZD JU]ELHWR ZD FHFK\ Z\UDļQLH Uµľ QLÇFHMHRGGHOૼQµZ']LVLDM JDWXQHN FKURQLRQ\ QD FD Ą\P%DĄW\NXZSU]HV]ĄRĝFL XZDľDQ\]DNRQNXUHQWDGOD U\ERĄµZVWZDE\ĄRELHNWHP UHJXODUQ\FKSRORZDĆ

&RPDP\XVLHELH"

Z]LÇÉ]SRZURWHP ࡕ1LHKDĄDVXM :OHVLHQLJG\QLHQDOHľ\ NU]\F]HÉ JĄRĝQR PµZLÉ L ZĄÇF]DÉ UDGLD =ZLHU]ÛWD VÇEDUG]RSĄRFKOLZHWU]HED WRXV]DQRZDÉ ࡕ1LHGRW\NDM *G\QDSRWNDV]QDVZRMHM GURG]H PDĄH ]ZLHU]ÇWNR

QLJG\ JR QLH JĄDVNDM DQL QLH ELHU] QD UÛFH :LHOH PDPQLHUR]SR]QDMHSRWHP VZRLFKPĄRG\FKLSRSURVWX MHRSXV]F]D ࡕ1LH]U\ZDM 1LH ZROQR ]U\ZDÉ G]L NLFK URĝOLQ ZLHOH MHVW SR SURVWX SRG RFKURQÇ 1LH PRľQD WDNľH GHSWDÉ ]LHPL

ZRNµĄ QLFK L QLV]F]\É LFK NRU]HQL ࡕ1LHUR]MHľGľDM 1DZHWMHĝOLREV]DUFKUR QLRQ\ MHVW DWUDNFMÇ WXU\ VW\F]QÇ QLH SRGMHG]LHV] WDPZĄDVQ\PDXWHP7U]HED SRUXV]DÉ VLÛ Z\W\F]RQ\PL V]ODNDPLQDZHWMHĝOLLG]LHV] SLHV]R

622 6SHFMDOQH2EV]DU\2FKURQ\

z3LDĝQLFNLHăÇNLબWRREV]DUSRNU\W\ZQLHZLHONLHMF]ÛĝFLĄÇNDPL LV]XZDUDPL=QDMGXMÇVLÛWDPVWDURU]HF]D3LDĝQLF\SRĄRľRQH ZĝUµG]ELRURZLVNURĝOLQQRĝFLQLHOHĝQHMLOHĝQHM ODV\JĄµZQLH EU]R]RZRGÛERZH :ĝUµG QLFK SRMDZLDMÇ VLÛ SĄDW\ ]DURĝOL ZLHU]ERZ\FKLZRVNRZQLF\HXURSHMVNLHM z%LDĄRJµUDREHMPXMHIUDJPHQW0LHU]HL6ĄRZLĆVNLHM=DVDGQL F]ÇF]ÛĝÉVWDQRZLZ\GPD]]DJĄÛELHQLDPLSRURĝQLÛW\PLERUHP EDJLHQQ\PLEU]H]LQÇEDJLHQQÇ z0LHU]HMD6HUEVNDREV]DUPLÛG]\%DĄW\NLHPDNU\SWRGHSUH V\MQ\P-H]6DUEVNRSRQDGWRSRĄRľRQÇQDZVFKµGRGQLHJR UµZQLQÛEĄRWSU]\PRUVNLFKRUD]VDPRMH]LRURNWµUHMHVWMHGQ\P ]Z\VWÛSXMÇF\FKZ3ROVFHMH]LRUSU]\EU]HľQ\FK z 2UOH IUDJPHQW NRPSOHNVX ĄÇNRZRWRUIRZLVNRZHJR Z\ NV]WDĄFRQHJRQDQDMZLÛNV]\PZ3ROVFH]ĄRľXSRORGRZFRZ\FK MH]LRUQ\FKRVDGµZZDSLHQQ\FK:RVDGDFKVWZLHUG]RQRSRQDG SURFXG]LDĄZÛJODQXZDSQLD z 0DZUD%DJQR %LDĄD REV]DU Z VWUHILH 3RMH]LHU]D .DV]XE VNLHJR-HVWWXERJDWDVLHÉVWUXPLHQLRFKDUDNWHU]HJµUVNLFK SRWRNµZ7HUHQRVWRLVWDQRZLÇJĄµZQLHODV\EXNRZHLPLHV]DQH ]GRPLHV]NÇEXND z'ROLQD*µUQHMăHE\ z3HĄF]QLFDREV]DU]QDMGXMHVLÛQDZ\VRF]\ļQLH3RMH]LHU]D .DV]XEVNLHJRQDSRĄXGQLHRG:HMKHURZD&KDUDNWHU\]XMHVLÛ PLQU]DGNLPL]ELRURZLVNDPLURĝOLQQ\PL]SRU\EOLQHPMH]LRU Q\PLNROF]DVW\PRUD]OREHOLÇMH]LRUQÇ2WRF]HQLHMH]LRUMHVW ZF]ÛĝFLSRURĝQLÛWHERUDPLLEU]H]LQDPLEDJLHQQ\PL z%LDĄH%ĄRWRZFHQWUDOQHMZ\SLÛWU]DMÇFHMVLÛF]ÛĝFLWRUIRZLVND GRPLQXMHURĝOLQQRĝÉZ\VRNRWRUIRZLVNRZD z.XU]H*U]ÛG\ 262 2EV]DU\6SHFMDOQHM2FKURQ\

z 3U]\EU]HľQH :RG\ %DĄW\NX ZRG\ SU]\EU]HľQH %DĄW\NX

R JĄÛERNRĝFL RG GR P -HM JUDQLFH UR]FLÇJDMÇ VLÛ QD RGFLQNXNPSRF]\QDMÇFRGQDVDG\3µĄZ\VSX+HOVNLHJR DQD=DWRFH3RPRUVNLHMNRĆF]ÇF'QRPRUVNLHMHVWQLHUµZQH UµľQLFHVLÛJDMÇP z/DV\/ÛERUVNLHREV]DUSRPLÛG]\U]HNÇ3LDĝQLFÇDăHEÇ 7HUHQMHVWĄDJRGQLHIDOLVW\VSRUDG\F]QLHSRSU]HFLQDQ\]DJĄÛ ELHQLDPLWHUHQXLZ]QLHVLHQLDPLRVWURP\FK]ERF]DFK6ÇWDP EDJQDRUD]OHĝQHVLHGOLVNDZLOJRWQH z3XV]F]D'DUľOXEVND]ZDUW\NRPSOHNVOHĝQ\RJUDQLF]RQ\ RG SµĄQRF\ 5µZQLQÇ %ĄRW 1DGPRUVNLFK %LHODZVNLH L .DU ZLĆVNLH %ĄRWD RG ZVFKRGX EU]HJLHP =DWRNL 3XFNLHM RG SRĄXGQLDSUDGROLQÇU]HNL5HG\DRG]DFKRGXQLHUHJXODUQLH ELHJQÇFÇ U\QQÇ MH]LRUD ĽDUQRZLHFNLHJR L F]ÛĝFLRZR GROLQÇ 3LDĝQLF\ : GU]HZRVWDQDFK GRPLQXMH VRVQD D QD GUXJLP PLHMVFXMHVWEXN z/DV\0LUDFKRZVNLH :LÛFHMLQIRUPDFMLQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM ZZZQDWXUDPRVJRYSO

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9


3RPRUVNL(NRORJ

3DOÇF\SUREOHP NDľGHMMHVLHQL -HV]F]H QLH ZV]\VF\ VNRĆF]\OL MHVLHQQH SRU]ÇG NL7XLµZG]LHZLGDÉVĄXS G\PXZ\GRE\ZDMÇF\VLÛ]H VWHUW\]JUDELRQ\FKOLĝFL 1LE\RJQLVNDQLHVÇ]D EURQLRQH 2GSRZLHGQLR ]DEH]SLHF]RQH PRľQD UR]SDOLÉ Z RGOHJĄRĝFL FR QDMPQLHMPRGODVXL PHWUµZ RG EXG\QNX 6SD ODMÇF SR]RVWDĄRĝFL URĝOLQQH QDG]LDĄFHQDOHľ\SDPLÛWDÉ QLHW\ONRRRERZLÇ]XMÇF\FK ZW\P]DNUHVLHSU]HSLVDFK 1DOHľ\ UµZQLHľ D PRľH SU]HGH ZV]\VWNLP PLHÉ QD Z]JOÛG]LH W]Z GREUÇ SUDNW\NÛLGREURVÇVLHG]NLH ,QDF]HM ERZLHP SU]HELHJD VSDODQLHZ\VFKQLÛW\FKOLĝFL L JDĄÛ]L D LQDF]HM GRSLHUR FR ]JUDELRQ\FK L PRNU\FK SR]RVWDĄRĝFLURĝOLQQ\FK 6DPL G]LDĄNRZF\ VÇ ZVSUDZLHSDOHQLDSRG]LHOH QL-HGQLXZDľDMÇľHZV]HO NLH]LHORQHRGSDGNLQDOHľ\ JURPDG]LÉ L ZU]XFDÉ GR NRPSRVWRZQLNDG]LÛNLF]H PXPDVLÛSRGUÛNÇZĄDVQ\ QDZµ] $OH LQQL WZLHUG]Ç ľH Z OLĝFLDFK PRJÇ E\É FKRURE\ L GODWHJR RJLHĆ

]Ą 7\OHPRľH

NRV]WRZDÉ SU]\ĄDSDQLH QDSDOHQLX ĝPLHFL -HĝOLVSUDZDWUDሾ GRVÇGXNDUD PRľHVLÛJQÇÉ QDZHWW\V]Ą MHVW QDMOHSV]\P VSRVREHP QDLFKXQLFHVWZLHQLH 2 LOH NZHVWLD SDOHQLD SR]RVWDĄRĝFL URĝOLQQ\FK MHVW G\VNXV\MQD WR QLH PD RF]\PPµZLÉMHĝOLFKRG]L RGRU]XFDQLHGRSĄRQÇF\FK OLĝFL MDNLFKNROZLHN ĝPLHFL 7RMHVW]DEURQLRQHLMXľ$WR GODWHJR ľH SDOÇF RGSDGNL FKRÉE\ MHGQÇ SODVWLNRZÇ EXWHONÛF]\IROLRZÇWRUHENÛ HPLWXMHP\ GR DWPRVIHU\ ZLHOH WRNV\F]Q\FK VXE VWDQFML &]\OL VDPL VLHELH WUXMHP\ L V]NRG]LP\ SU]\ RND]MLQDWXU]H

6ĄRQRSĄDFLP\ ]DXľ\ZDQLHVROL =EOLľDVLÛ]LPD7RF]DV JG\ VµO QLH EÛG]LH JRĝFLĄD W\ONRQDQDV]\FKWDOHU]DFK 7UDIL UµZQLHľ QD XOLFH L FKRGQLNL &]\ WR GREU\ VSRVµEZDONL]HĝQLHJLHP" :HGĄXJHNRORJµZVĄRQD SRV\SNDURELZLÛFHMV]NRG\ QLľ GDMH SRľ\WNX 3U]H GH ZV]\VWNLP V]NRG]L ĝURGR ZLVNX QDWXUDO QHPXDQLHNWµ U]\ WZLHUG]Ç ľH MHVW ZUÛF] ] D E µ M F ] D $ WR GODWHJR ľHUR]SXV]F]R QD VµO VSĄ\ZD GR U]HN L ]DVD OD D ZF]HĝQLHM SU]HGRVWDMH VLÛ GR JOHE\ QLV]F]ÇF GU]HZD L WUDZQLNL NWµUH SR SUR VWX XV\FKDMÇ QD QDV]\FK RF]DFK 5RĝOLQ\ XPLHUDMÇ ]SRZRGXVXV]\ૼ]MRORJLF] QHM QLH PRJÇ SRELHUDÉ ZRG\ ] RWRF]HQLD PLPR

,9

Lľ RQD WDP Z\VWÛSXMH 3R ZRGHPWHJRMHVW]E\WGXľH ]DVROHQLHJOHE\ 6µOQLHMHVWWHľRERMÛWQD GODQDVVDP\FK-HĝOLMHG]LH P\ SR SRVRORQHM GURG]H XOHJDP\ ]ĄXGQHPX ZUD ľHQLX F]DUQHM QDZLHU]FKQL L SU]HVWDMHP\ XZD ľDÉERZ\GDMHQDP VLÛ ľH MHVWHĝP\ EH]SLHF]QL 7\P F ] D V H P Z R G D ] UR]WRSLRQHJR ĝQLHJX QDZHW WD ] GRGDWNLHP VROL SU]\ JZDĄWRZQ\P VSDGNX WHPSHUD WXU\ V]\ENR SR WUDૼ ]DPLHQLÉ VLÛ ZOµG -HĝOL NWRĝ MHV]F]H QLHGRZLHU]D ľH VµO OHSLHM WU]\PDÉZVROQLF]FHQLHFK SRP\ĝOL R VZRLFK EXWDFK L‫ ډ‬VDPRFKRG]LH NWµU\ ]H Z]JOÛGX QD UR]PDFK GUR JRZFµZZVROHQLXWUDVMHVW QDUDľRQ\QDNRUR]MÛ

QU

']LHQQLN3RPRU]D

5]XWQDJOHEÛF]\OL *OHEDMHVWEDUG]RZUDľOLZDSRQLHZDľ FLÇJOHVLÛ]Xľ\ZDDEDUG]RZROQR UHJHQHUXMH7\PF]DVHPMHVWMHGQ\P ]QDMFHQQLHMV]\FK]DVREµZ=LHPL JG\ľRGQLHM]DOHľ\UR]ZµMURĝOLQ VWDQRZLÇF\FKED]ÛSRNDUPRZÇ ZV]\VWNLFK]ZLHU]ÇWLF]ĄRZLHND *OHED VSHĄQLD ZLHOH IXQNFML L ĝZLDGF]\ XVĄXJL R ZLHONLP ]QDF]HQLX GOD G]LDĄDOQRĝFL F]ĄRZLHND L SU]HWUZDQLD HNRV\VWHPµZ 'ODWHJRWHľMHMRFKURQDMHVW ]ELRURZÇ NRQLHF]QRĝFLÇ Z QDV]\P FRG]LHQQ\P ľ\FLX L GOD GREUD SU]\V]Ą\FK SR NROHĆ : NRĆFX EÇGļ FR EÇGļWRQDV]Dľ\ZLFLHONDD W\ONRSURFSRZLHU]FKQL QDV]\FKJUXQWµZQDGDMHVLÛ SRGXSUDZ\%DUG]RZDľQH MHVW ZLÛF E\ WUDNWRZDÉ MH ] JĄRZÇ L QDGPLHUQLH QLH HNVSORDWRZDÉ :\REUDļP\ VRELHľHXSUDZLDP\FLÇJOH WÛ VDPÇ URĝOLQÛ QD W\P VDP\P SRGĄRľX QLH GDMÇF PX RGSRF]ÇÉ 7R VSUDZL ľHJOHEDEÛG]LH]Z\F]DMQLH Z\F]HUSDQD $ WR GODWHJR ľH VXEVWDQFMH ]DZDUWH Z SUµFKQLF\ ]RVWDQÇ SRFKĄR QLÛWH SU]H] URĝOLQÛ ]DQLP JOHED ]GÇľ\ Z\WZRU]\É NROHMQH =GDU]D VLÛ ľH ND ZDĄHNSRODFDĄNLHPĝZLDGR PLH]RVWDZLDVLÛE\SROHľDĄ VRELH RGĄRJLHP SU]H] URN F]\GZDODWD7RPDE\ÉMDN GREU]HSU]HVSDQDQRFG]LÛ

NL NWµUHM JOHED UHJHQHUXMH VZHVLĄ\ 1LHVWHW\ WDN QDSUDZGÛ UROQLFWZRZVNDOLJOREDOQHM PD QLHZLHOH ZVSµOQHJR ] HNRORJLÇ:V]HFKREHFQHVÇ QDZR]\ FKHPLF]QH NWµUH VÇ VWRVRZDQH E\ SURGX NRZDÉZLÛFHMLZLÛFHM$OH LFKQDGPLDUE\ZDEDUG]LHM V]NRGOLZ\QLľQLHGREµU'R NDUPLDQHV]WXF]QLHURĝOLQ\ QLH VÇ Z VWDQLH SRFKĄRQÇÉ ZV]\VWNLHJR 1DZR]\ SR ]RVWDMÇZJOHELH]NWµUHMVÇ Z\SĄXNLZDQH SU]H] GHV]F] L UD]HP ] QLP SĄ\QÇ GR U]HN L SU]HQLNDMÇ GR ZµG JUXQWRZ\FK1DZR]\V]NR G]Ç QDV]HPX ]GURZLX ER ]DZLHUDMÇ]ZLÇ]NLD]RWRZH L IRVIRUDQ\ 6XEVWDQFMH WH SU]HGRVWDMÇ VLÛ GR NUZL D GRNĄDGQLH GR F]HUZRQ\FK NUZLQHN NWµUH SU]HQRV]Ç WOHQ:WHQVSRVµE]ZLÇ]NL WHPRJÇXWUXGQLDÉGRWOHQLD QLHPµ]JX7RQLHEH]SLHF] QH ]ZĄDV]F]D GOD PDĄ\FK G]LHFLLNRELHWZFLÇľ\ =WURVNLRZ\VRNRĝÉSOR QµZUROQLF\FKÛWQLHVLÛJDMÇ SR ĝURGNL RFKURQ\ URĝOLQ

5]XFLÉRNLHPQD]LHPLÛPRľQD]JµU\0DWRSHZLHQXURNERZLGDÉPQLH 3LHUZV]\PE\Ą]DVWRVRZDQ\ ODW WHPX QD PV]\FH QDSDU]W\WRQLX7RSU]\NĄDG SHVW\F\GXQDWXUDOQHJRNWµ UHJRQDVWÛSFÇVÇSHVW\F\G\ V\QWHW\F]QH 3URGXNW\ WH ]DZLHUDMÇ WRNV\Q\ NWµUH QLV]F]ÇFKZDVW\LSDVRľ\W\ $OH HNRORG]\ NU\W\NXMÇ MH

%RMHGQRF]HĝQLH]DWUXZDMÇ WHľ SV]F]RĄ\ ELHGURQNL GľGľRZQLFH L SRľ\WHF]QH GOD JOHE\ JU]\E\ 3U]H] VWRVRZDQLHSHVW\F\GµZQLH PDZLÛFZLHOXRUJDQL]PµZ NWµUHSU]HZLHWU]DMÇ]LHPLÛ L Z\WZDU]DMÇ QD SRODFK SUµFKQLFÛ=ZLHOXSµO]QL

.XOWXUDUROQD‫ٶ‬GREUDJG\FKUR 7RZDľQHGODUROQLNµZ 2G U RERZLÇ]XMÇ QRZH QRUP\ ] ]DNUHVX ‫'ځ‬REUHM NXOWXU\ UROQHM‫ڀ‬ ]JRGQHM ] RFKURQÇ ĝUR GRZLVND $JHQFMD5HVWUXNWXU\]DFML L 0RGHUQL]DFML 5ROQLFWZD SU]\SRPLQDRGRGDWNRZ\FK QRUPDFKNWµUHUROQLF\PX V]ÇVSHĄQLDÉRGU&KR G]L R W\FK NWµU]\ XELHJDMÇ VLÛRSĄDWQRĝFLEH]SRĝUHGQLH ZVSDUFLHJRVSRGDURZDQLDQD REV]DUDFKJµUVNLFKLLQQ\FK REV]DUDFKRQLHNRU]\VWQ\FK ZDUXQNDFKJRVSRGDURZDQLD W]ZGRSĄDW\21:SRPRFZ UDPDFKSURJUDPXUROQRĝUR GRZLVNRZHJR RUD] GRSĄDW\ GR ]DOHVLDQLD JUXQWµZ URO Q\FK

2GUNDľG\UROQLN NRU]\VWDMÇF\ ] GHV]F]RZ QL F]\ SRELHUDMÇF\ ZRG\ SRZLHU]FKQLRZH OXE SRG ]LHPQH Z LORĝFL ZLÛNV]HM QLľ P V]HĝF QD GREÛ GR QDZDGQLDQLD JUXQWµZ OXE XSUDZ PXVL SRVLDGDÉ Z\PDJDQHSUDZHPSR]ZR OHQLHZRGQRSUDZQH 3R]D W\P QD VZRMHM G]LDĄFHHZLGHQF\MQHMUROQLN PXVL]DFKRZDÉFKDUDNWHU\ VW\F]QHHOHPHQW\NUDMREUD ]XWDNLHMDNGU]HZDNWµUH VÇ SRPQLNDPL SU]\URG\ F]\ URZ\ R V]HURNRĝFL GR PHWUµZ .DľG\ UROQLN Z ]DĄÇF]QLNX JUDILF]Q\P GRĄÇF]RQ\P GR ZQLRVNX R SU]\]QDQLH SĄDWQRĝFL 1RZRF]HĝQLH WR ]QDF]\ Z ]JRG]LH ] QDWXUÇ બ WR MHGHQ ] HOHPHQWµ ]RERZLÇ]DQ\MHVW]D]QDF]\É ]8QLÇ(XURSHMVNÇ

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


']LHQQLN3RPRU]D

3RPRUVNL(NRORJ

QU

FRMHMV]NRG]L

7RFLHNDZH 0DĄHJHVW\DOHZDľQH 6DĄDWND]RĄRZLHP

1D V]F]ÛĝFLH WHFKQROR JLD Z\HOLPLQRZDĄD GRGDWHN RĄRZLX ] SDOLZD $OH QLH ]QDF]\ WR ľH SUREOHP VND ľHQLDQLPJOHE\]QLNQÇĄER V]HUHJ VSUDZFµZWUXFLFLHOL MHVWVSRU\ĄÇF]QLH]SDODF]D PL ĝPLHFL Z SLHFDFK 2ĄµZ ZSURFGRVWDMHVLÛGR RUJDQL]PX F]ĄRZLHND ] SR NDUPHP ] WHJR Z SRĄRZLH Z ZDU]\ZDFK :DU]\ZD NWµUHV]F]HJµOQLHDNXPXOXMÇ RĄµZWRVDĄDWDV]F]\SLRUHN PDUFKHZLSLHWUXV]ND,QQ\P DUW\NXĄHPVSRľ\ZF]\PRGX ľHM]DZDUWRĝFLRĄRZLXPRľH E\ÉPOHNRGRNWµUHJRRĄµZ ZFDĄRĝFLSU]HFKRG]L]SDV]\ VSRľ\WHMSU]H]]ZLHU]Û

.UHWWRSU]\MDFLHO

HMV]F]HJµĄµZ]ZĄDV]F]DQHJDW\ZQ\FKVNXWNµZG]LDĄDOQRĝFLF]ĄRZLHND NDMÇWHľPDNLLFKDEU\‫ٶ‬PD ORZQLF]HGODPLHV]F]XFKµZ OHF]GODUROQLNDWRSRVSROLWH FKZDVW\ 3HVW\F\G\ QLH VÇ SU]\MDFLµĄPL ĝURGRZLVND 1LH XOHJDMÇ UR]NĄDGRZL D ZUÛF]SU]HFLZQLH‫]ٶ‬RVWDMÇ ZJOHELHQDODWD 5ROQLFWZRQLHMHVWMHG\

Q\PļUµGĄHPWUXFL]QNWµUH SU]\F]\QLDMÇ VLÛ GR GHJUD GDFMLJOHE\6ZµMXG]LDĄPD Z W\P UµZQLHľ SU]HP\VĄ VNXWNDPL G]LDĄDOQRĝFL NWµ UHJRVÇPLQNZDĝQHGHV] F]H ]DZLHUDMÇFH Z VRELH V]HUHJ NZDVµZ JĄµZQLH VLDUNRZ\FK L D]RWRZ\FK 

)RW$UFKLZXPSU\ZDWQH

NWµUH ‫ځ‬RGľ\ļQLDMÇ‫ ڀ‬JUXQW\ 1LHEH]]QDF]HQLDGODNRQ G\FMLJOHE\VÇUµZQLHľĝURG NL WUDQVSRUWX HPLWXMÇFH PHWDOH FLÛľNLH ]ZĄDV]F]D ]ZLÇ]NLRĄRZLX$E\]DWU]\ PDÉVSDOLQ\PRľQDVDG]LÉ GU]HZDLľ\ZRSĄRW\Z]GĄXľ WUDVNRPXQLNDF\MQ\FK

RQLQDV]HĝURGRZLVNR

PLHMVFHSRĄRľHQLDW\FKHOH PHQWµZ 1RZH SU]HSLV\ Z\FKR G]Ç WHľ QDSU]HFLZ RF]H NLZDQLRP ZLHOX UROQLNµZ ER GR WHM SRU\ QLH PRJOL XSUDZLDÉ WHJR VDPHJR JDWXQNX ]ERľD F]\OL SV]H QLF\ ľ\WD MÛF]PLHQLD OXE RZVD GĄXľHM QLľ WU]\ ODWD 3U]HSLV\WHZHV]Ą\Zľ\FLH Z OLVWRSDG]LH URNX L PLDĄ\]RVWDÉSRUD]SLHUZ V]\ ]DVWRVRZDQH Z U OHF] WHJRURF]QD ]PLDQD GRSXV]F]D RGVWÇSLHQLD RG QLFK 5ROQLN NWµU\ FKFH VNRU]\VWDÉ ] WDNLHM PRľOL ZRĝFLEÛG]LHPXVLDĄMHGQDN Z\ND]DÉLľSURZDG]RQHZ µZ NWµU\ ]\VNDOLĝP\ G]LÛNL LQWHJUDFML W\PVDP\PPLHMVFXQDWHM )RW$QQD6]DGH VDPHM G]LDĄFH HZLGHQF\M

1LHNWµU]\ XZDľDMÇ ľH NUHW\ QLH VÇ SRľ\WHF]Q\PL ]ZLHU]ÛWDPL 1LF EDUG]LHM EĄÛGQHJR1DMOHSLHMZLHG]Ç R W\P FL Z\FKRZDQL QD EDMFH R V\PSDW\F]Q\FK NUHFLNX$OHSRGFKRG]ÇFGR WHPDWXFDĄNLHPVHULRWRWH F]DUQHMDNVPRĄD]ZLHU]ÇW ND URELÇ GOD XSUDZ ZLHOH GREUHJR]MDGDMÇV]NRGQLNL D GUÇľÇF VZRMH NRU\WDU]H GRWOHQLDMÇ JOHEÛ 1LHVWHW\ F]ÛVWR]SRZRGXQLHZLHG]\ VWDZLDLPVLÛWZDUGH]DU]X W\SRGFLQDQLDNRU]HQLURĝOLQ LXV\S\ZDQLDNRSFµZ]]LH PLRNWµUHSRW\NDVLÛE\GĄR 7R ]GDQLHP OXG]L ZURJR QDVWDZLRQ\FK GR NUHWµZ Z\VWDUF]DMÇF\ SRZµG E\ ]QLPLZDOF]\É-HGQDN]DEL MDÉLFKQLHZROQR‫ٶ‬Z3ROVFH VÇSRGRFKURQÇ

7DMHPQLF]\ RJUµGHN

QHM XSUDZ\ WHJR VDPHJR JDWXQNX ]ERľD QLH PDMÇ GHJUDGXMÇFHJR ZSĄ\ZX QD VWDQ JOHE\ L QLH ]XERľDMÇ MHMVNĄDGXRUJDQLF]QHJR3R QDGWRUROQLNEÛG]LHPXVLDĄ XGRZRGQLÉ ľH Z\NRQDQH ]DELHJL DJURWHFKQLF]QH WD NLH MDN QDZRľHQLH RERUQL NLHPSU]\RUDQLHVĄRP\F]\ XSUDZD Z SRSORQLH URĝOLQ PRW\ONRZ\FK SRSUDZLDMÇ VWDQJOHE\$E\WRSRWZLHU G]LÉSRWU]HEQHEÛGÇGRGDW NRZHGRNXPHQW\ 1 R Z H Q R U P \ E Û G Ç VSUDZG]DQH SU]H] NRQWUR OHUµZ ] $5L05 L UROQLF\ SRZLQQL GRĄRľ\É ZV]HONLHM VWDUDQQRĝFLZLFKSU]HVWU]H JDQLX DE\ QLH QDUD]LÉ VLÛ QDHZHQWXDOQHVDQNFMH

&KFHV] PLHÉ HNROR JLF]Q\ RJUµGHN" =DSRPQLM R V]WXF]Q\FK QDZR]DFK L ĝURGNDFK RZDGREµMF]\FK 0RľHV]VNRU]\VWDÉ]WDMHP QLF SU]\URG\ 3RPLGRURZL GRWZDU]\ZOLĝFLDFKED]\OLL QLH W\ONR QD SµĄPLVNX 7R QLH]ĄH]LµĄNRNWµUHSRZLQQR WRZDU]\V]\ÉPXUµZQLHľQD JU]ÇGFHERZUD]LHSRMDZLH QLDVLÛV]NRGQLNµZ‫ٶ‬VWDQLH ZREURQLH=DWRF]RVQHNWR SUDZG]LZ\SRVWUDFKPV]\F 3UDZG]LZ\P VPDNRV]HP W\FKRZDGµZMHVWELHGURQND NWµUD ZFLÇJD PV]\FH MDN RGNXU]DF]PRľHLFKVSU]ÇW QÇÉ QDZHW L G]LHQQLH ĜOLPDNµZUDF]HMQLHGDVLÛ ]DSURVLÉQDNDZÛERMHMQLH ]QRV]Ç-HĝOLZ\OHMHV]QLHFR NDZ\SRGURĝOLQÛ‫ٶ‬F]P\FK QÇJG]LHSLHSU]URĝQLH

=DVWDQDZLDV]VLÛZMDNLVSRVµEPRľHV]RV]F]ÛG]LÉ PDĄ\NDZDĄHN]LHPL"7REDUG]RSURVWH‫ٶ‬Z\VWDUF]\ QDFRG]LHĆE\ÉSRSURVWXEDUG]LHMXZDľQ\P'REUH QDZ\NLV]\ENRZFKRG]ÇZNUHZ ࣦ &]ÛVWR ZOHZDV] SDOLZR GR EDNX" 6WDUDM VLÛ QLH UR]OHZDÉ JR SRGF]DV WDQNRZDQLD 7R MHGQR ]H ļUµGHĄ ]DQLHF]\V]F]HĆQDNWµUHPDV]EH]SRĝUHGQLZSĄ\Z ࣦ :\PLHQLDV] ROHM Z VDPRFKRG]LH" 1LH PXVLV] URELÉ WHJR VDP -HĝOL ]DXIDV] PHFKDQLNRP EÛG]LHV] PLDĄ WHľ ]JĄRZ\SUREOHPFR]URELÉ]HVWDU\PROHMHP1LHZ\OHMHV] JRSU]HFLHľJG]LHNROZLHNOXEGRĝFLHNµZERPRľH]DWUXÉĝUR GRZLVNR:ZDUV]WDFLHVDPRFKRGRZ\PMXľEÛGÇZLHG]LHOL FR]URELÉ]H]Xľ\W\PROHMHPNWµU\]JRGQLH]RERZLÇ]XMÇF\P SUDZHPPXVL]RVWDÉSRGGDQ\UHF\NOLQJRZL ࣦ 1LH Z\U]XFDM GR NRV]D SU]HWHU PLQRZDQ\FKOHNµZ =RVWDĄ\RQHX]QDQH ]D RGSDG\ QLHEH] SLHF]QH L GODWHJR PXV]Ç E\É JURPD G]RQH Z NRQWUROR ZDQ\FK SXQNWDFK ]ELµUNL']LÛNLWUDૼÇ GR XQLHV]NRGOLZLH QLD QS ]RVWDQÇ =Xľ\WHEDWHULHNRQLHF]QLHZU]XÉGRVSH FMDOQHJRSRMHPQLNDNWµUHVÇZ\VWDZLD SRGGDQH WHUPLF] QHZV]NRĄDFKXU]ÛGDFKLVNOHSDFK QHM XW\OL]DFML D QLH )RW$QQD6]DGH ZQLHSRZRĄDQHUÛFH DOER ZSURVW GR QDWXU\ 7R GRĝÉ VNRPSOLNRZDQH ]ZLÇ]NL FKHPLF]QHNWµUHSRWHUPLQLHSU]\GDWQRĝFLVÇJURļQHGOD ]GURZLDOXEľ\FLDF]ĄRZLHNDDOH]DFKRZXMÇGXľÇDNW\ZQRĝÉ ELRORJLF]QÇ ࣦ 6SUDZGļ JG]LH Z WZRMHM PLHMVFRZRĝFL ]ELHUDQH VÇ ]Xľ\WH EDWHULH 2GQLHVLHQLH LFK GR SXQNWX ]ELµUNL VSUDZL ľH XQLNQLHV] MHGQHJR ] QDMZLÛNV]\FK ]DJURľHĆ Z\QLNDMÇF\FK]QLHZĄDĝFLZHJRSRVWÛSRZDQLD]H]Xľ\W\PL EDWHULDPL-HVWQLPSU]HGRVWDZDQLHVLÛPHWDOLFLÛľNLFK PLQRĄRZLXNDGPXUWÛFLLOLWXXZDOQLDQ\FKZSURFHVLH UR]SDGX ]Xľ\W\FK EDWHULL GR ĝURGRZLVND QDWXUDOQHJR 6WDPWÇG SRSU]H] ĄDĆFXFK SRNDUPRZ\ WUDૼDMÇ RQH GR RUJDQL]PXF]ĄRZLHNDSRZRGXMÇFSRZDľQHNRQVHNZHQFMH ]GURZRWQH'ODWHJRQDOHľ\]ELHUDÉMHZVSRVµEVHOHNW\ZQ\ DE\QLHWUDૼDĄ\RQHZPDVLH]PLHV]DQ\FKQLHF]\VWRĝFLQD NRPXQDOQHVNĄDGRZLVNDRGSDGµZ ࣦ -HĝOLNXSXMHV]QRZ\WHOHZL]RUSDPLÛWDMľHZVNOHSLH PRľHV] RGGDÉ VWDU\ ER G]LDĄD V\VWHP ‫ځ‬MHGHQ ]D MHGHQ‫ڀ‬ WHJRVDPHJRW\SX-HĝOLQDV]DૼHNXU]\VLÛQLHSRWU]HEQ\ VSU]ÛWUWYOXENRPSXWHURZ\‫ٶ‬UR]HMU]\MVLÛ]DSXQNWHP ]ELHUDQLDHOHNWURĝPLHFL ࣦ =UH]\JQXM]Xľ\ZDQLDZGRPXLRJURG]LHFKHPLF] Q\FK ĝURGNµZ RFKURQ\ URĝOLQ 0RľHV] MH REURQLÉ SU]HG V]NRGQLNDPLLFKRUREDPLZQDWXUDOQ\VSRVµE ࣦ =DPLDVWQDZR]µZV]WXF]Q\FK]DF]QLMVDPSURGXNR ZDÉNRPSRVWQDG]LDĄFHOXEZRJURG]LH:V]\VWNLHUHV]WNL MHG]HQLDZ\SLHORQHFKZDVW\]DJUDELRQHMHVLHQLÇOLĝFLH ĝFLÛWÇ WUDZÛ IXV\ ] NDZ\ L KHUEDW\ ‫ ٶ‬XĄµľ Z VWRVLN OXE ZVSHFMDOQ\PSRMHPQLNX0QLHMZLÛFHMSµĄURNXSµļQLHM PRľHV]XU]ÇG]LÉXF]WÛVZRLPURĝOLQRP1DNDUPLRQHZWHQ QDWXUDOQ\VSRVµEQDSHZQRVLÛRGZG]LÛF]Ç ࣦ . R Q L H F ] Q L H VSUDZGļ VZRMH V]DPER -HĝOLMHVWQLHV]F]HOQH‫ٶ‬F]\P SUÛG]HMMHQDSUDZERPR ľHV]GRSURZDG]LÉGR]DQLH F]\V]F]HQLDEDNWHULRORJLF] QHJRLFKHPLF]QHJRJOHE\ 6]NRG]LV] QLH W\ONR VRELH ER PRľHV] QS ]DMDGDÉ ZDU]\ZD]RJUµGNDZNWµ U\P GRV]ĄR GR VNDľHQLD 1LH SRGU]XFDM ĝPLHFL Z NU]DNL ĜFLHN PRľH ]DQLHF]\ĝFLÉ 3U]\URGDQDW\PFLHUSL3R]DW\P WDNľHRNROLFÛLSU]HGRVWDÉ બMDNWRZ\JOÇGD")RW$QQD6]DGH VLÛGRZµGSRG]LHPQ\FK

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9


3RPRUVNL(NRORJ

QU

']LHQQLN3RPRU]D

6DPL]DQLHF]\V]F]DP\SRZLHWU]HZRNµĄVLHELH

7RMHVWFLRVSURVWRZQRV =DQLHF]\V]F]DP\SRZLHWU]HSRSU]H]િ SRZLHWU]H&RSUDZGDXZDOQLDP\ GRDWPRVIHU\JD]\NWµUHVÇFDĄNLHP QDWXUDOQHDOHZ\SXV]F]DP\MHZWDNLFK LORĝFLDFKľH]DEXU]DMÇVNĄDGSRZLHWU]D

'R DWPRVIHU\ ZVNXWHN G]LDĄDOQRĝFL F]ĄRZLHND SU]HGRVWDMÇ VLÛ VHWNL W\ VLÛF\ UµľQ\FK VXEVWDQFML 1LHNWµUH ] QLFK XZDľDQH ]D FKDUDNWHU\VW\F]QH ]D QLHF]\V]F]HQLH SRZLHWU]D VÇ SU]HGPLRWHP VWDĄ\FK EDGDĆ =DQLHF]\V]F]H QLD PRJÇ ]QDMGRZDÉ VLÛ ZV]ÛG]LH ]DUµZQR Z VÇ VLHG]WZLH ZLHONLFK PLDVW LRNUÛJµZSU]HP\VĄRZ\FK MDN L Z RGOHJĄ\FK PLHMVFR ZRĝFLDFKERWRSUDZG]LZH RELHľ\ĝZLDW\ 3U]HPLHV] F]DMÇVLÛ]ZLDWUHPLPRJÇ VLDÉ VSXVWRV]HQLH EDUG]R GDOHNR RG PLHMVFD Z NWµ U\PSRZVWDĄ\ 1D V]F]ÛĝFLH GOD QD V]\FKQRVµZVWDQWHJRFR ZG\FKDP\MHVWQDELHľÇFR PRQLWRURZDQH 2FHQÛ MD NRĝFL SRZLHWU]D FRURF]QLH RSUDFRZXMH :RMHZµG] NL ,QVSHNWRUDW 2FKURQ\ ĜURGRZLVND Z *GDĆVNX 3RPLDU\ SURZDG]RQH VÇ QLHW\ONRZ7UµMPLHĝFLHDOH WDNľHZHZV]\VWNLFKZLÛN V]\FK PLHMVFRZRĝFLDFK 3RPRU]D %DGDQLD REHM PXMÇ VWÛľHQLD GZXWOHQNX ZÛJOD GZXWOHQNX D]RWX

,9

VXPÛ WOHQNµZ D]RWX GUR ELQHN S\ĄX PQLHMV]\FK QLľ PLNURPHWU WOHQNX ZÛJOD EHQ]HQX R]RQX ]ZDUWRĝÉ PHWDOLZS\OHRĄRZLXNDG PXQLNOXLDUVHQXDWDNľH EHQ]RSLUHQX 1D WÛ FKZLOÛ GRVWÛSQH VÇ Z\QLNL XELHJĄRURF]Q\FK DQDOL]-HĝOLFKRG]LR]DZDU WRĝÉZSRZLHWU]XGURELQHN S\ĄX WR :,2Ĝ RFHQLD ľH MDNRĝÉSRZLHWU]DMHĝOLFKR G]LRWHQZVNDļQLNQLHXOHJĄ SRZDľQLHMV]\P ]PLDQRP Z SRUµZQDQLX GR U QDWRPLDVW ]H ĝUHGQLÇ ] ODW MHVW Z\UDļQLH QLľV]\ =DZG]LÛF]DP\ WR ĄDJRGQLHMV]\P]LPRPG]LÛ NL NWµU\P RJUDQLF]DOLĝP\ RJU]HZDQLH $ WR ZĄDĝQLH ZV]HONLH ļUµGĄD FLHSĄD D ]ZĄDV]F]D GRPRZH SLH FH VÇ RGSRZLHG]LDOQH ]D ]DQLHF]\V]F]DQLH SRZLH WU]D=GDQ\FKX]\VNDQ\FK Z VWDFMDFK SRPLDURZ\FK ZRMHZµG]WZD Z\QLND ľH QLH]QDF]QLH SU]HNURF]RQ\ ]RVWDĄ SR]LRP GZXWOHQNX ZÛJODDOHW\ONRQDWHUHQLH DJORPHUDFML ĝUµGPLHMVNLHM FR LQVSHNWRU]\ RFKURQ\ ĝURGRZLVND SU]\SLVXMÇ Z\

&RV]NRG]L"

 5XFKOLZH XOLFH બ VSDOLQ\ NWµUH HPLWXMÇ VDPRFKRG\ VÇ V]F]HJµOQLHQLHEH]SLHF]QHGODSU]HFKRGQLµZNWµU]\VÇEH] SRĝUHGQLRQDUDľHQLQDWRNV\F]QHVXEVWDQFMH

เ.RPLQ\HOHNWURZQLNRWĄRZQLLGRPµZZV]\VWNLHષSURGXNX MÇશVSRUHLORĝFLGZXWOHQNXZÛJODVLDUNLD]RWXLZLHOHLQQ\FK QLHEH]SLHF]Q\FKVXEVWDQFMLNWµUHQLHNRU]\VWQLHZSĄ\ZDMÇQD ZV]\VWNRFRľ\MHQLHW\ONRQDF]ĄRZLHND

6NXWNLF\ZLOL]DFMLબFKFHP\ľ\ÉFRUD]Z\JRGQLHMDWRR]QDF]D UR]ZµMSU]HP\VĄXZF]RĄµZFHWUXFLFLHOLVÇZ\GRE\FLHLWUDQV SRUWVXURZFµZSU]HP\VĄFKHPLF]Q\UDILQHU\MQ\LPHWDOXUJLF] Q\FHPHQWRZQLHVNĄDGRZLVNDVXURZFµZLRGSDGµZ

เ 6DPD SU]\URGD બ QLH W\ONR P\ ELHU]HP\ F]\QQ\ XG]LDĄ Z ]DQLHF]\V]F]DQLXSRZLHWU]DERURELWRWDNľHQDWXUDSRSU]H] Z\EXFK\ZXONDQµZHUR]MÛZLHWU]QÇVNDĄS\ĄNRVPLF]Q\QLH NWµUHSURFHV\ELRORJLF]QHF]\SRľDU\ODVµZLVWHSµZ

SURF

7DNÇSRZLHU]FKQLÛ QDV]HMSODQHW\ ]DMPXMÇPLDVWD W\PF]DVHPPLHV]ND ZQLFKSRĄRZD OXG]NRĝFL ZVNDļQLND 1DMJRU]HM MHVW Z DJORPHUDFML WUµMPLHM )DFKRZF\]ZUµFLOLXZDJÛľHQDMF]ÛVWV]\PļUµGĄHP]DQLHF]\V] F]HĆSRZLHWU]DVÇGRPRZHNRPLQ\]NWµU\FKZ\GRE\ZDVLÛ VNLHM VWUHૼH NZLG]\ĆVNR ZLHOHWRNV\F]Q\FKVXEVWDQFML)RW$QQD6]DGH WF]HZVNLHM NDUWXVNRNRĝ FLHUVNLHM L SXFNRZHMKH VRNLHM HPLVML VSDOLQ VDPR NWµU\ MHVW VLOQ\P F]\Q URZVNLHM ĜUHGQL SR]LRP FKRGRZ\FK QLNLHP ]ZLÛNV]DMÇF\P ]HZV]\VWNLFKPLHU]RQ\FK 2G GZµFK ODW ]JRG U \ ] \ N R U R ] Z R M X Q R Z R VWDFMLZ]UµVĄZURNX QLH]ZGUDľDQ\PSUDZHP WZRUµZ 8]\VNDQH Z\QLNL RMHGQÇWU]HFLÇ ]GR HXURSHMVNLP Z 3ROVFH SRWZLHUG]LĄ\SU]HZLG\ZD QJQDPV]HĝF Z\NRQ\ZDQH VÇ RFHQ\ QÇ ZF]HĝQLHM ]ĄÇ MDNRĝÉ :\VRNLH QRWRZDQLD ]DZDUWRĝFL EHQ]RSLUHQX SRZLHWU]DZ]DNUHVLHWHJR EHQ]RSLUHQX RGQRWRZ\ZD

QHVÇZRNUHVLHJU]HZF]\P ODWHPSR]LRP\ VSDGDMÇ SUDNW\F]QLH GR ]HUD -HJR JĄµZQ\P ļUµGĄHP VÇ SU]HVWDU]DĄH QLVNRHQHUJHW\F]QH SDOH QLVND GRPRZH RJU]HZDQH SDOLZDPLVWDĄ\PL‫ٶ‬WĄXPDF]Ç LQVSHNWRU]\RFKURQ\ĝURGR ZLVND=XZDJLQDOLF]QH SU]HNURF]HQLDSR]LRPXEHQ ]RSLUHQX RUD] OXNL Z MHJR PRQLWRURZDQLX Z ZLHOX VWUHIDFK E\WRZVNRFKRMQL FNLHM OÛERUVNRVĄXSVNLHM PDOERUVNRV]WXPVNLHM NRQLHF]QD MHVW UR]EXGRZD VLHFLPRQLWRULQJRZHMZ]D NUHVLHWHJRZVNDļQLND 3HĄQ\WHNVWUDSRUWX QDVWURQLH ZZZJGDQVNZLRVJRYSO

-DNG]LDĄD]DQLHF]\V]F]HQLH" 1LV]F]HMÇFHG]LHG]LFWZR

$WDN]SRZLHWU]D

: SU]\URG]LH QLF QLH JLQLH *D]\ XZDOQLDQH GR SRZLHWU]D ĄÇF]Ç VLÛ ] ZRGÇ FKPXU QDGDMÇF MHM NZDĝQ\ RGF]\Q *G\ SDGDWDNLNZDĝQ\GHV]F] ]DWUXZDU]HNLLMH]LRUDD WDNľH]DELMDURĝOLQ\ 1DWXUDOQH ĝURGRZLVNR QLV]F]Ç WDNľH S\Ą\ ER JG\ RSDGDMÇQD]LHPLÛZQLNDMÇ GR JOHE\ L ]DWUXZDMÇ ľ\FLH URĝOLQRP *D]\ VSU]\MDMÇ UµZQLHľ SRZVWDZDQLX HIHNWX FLH SODUQLDQHJR 7R ]MDZLVNR QDWXUDOQH ]D NWµUH RGSR ZLHG]LDOQHVÇJD]\REHFQH ZSRZLHWU]XNWµUHWZRU]Ç QDG QDPL URG]DM SU]H]UR F]\VWHMV]\E\3RGREQLHMDN Z V]NODUQL FLHSĄR ]RVWDMH ]DWU]\PDQHZDWPRVIHU]HL

3U]H]QDV]HSĄXFDNDľ GHJR GQLD ‫ځ‬SU]HSĄ\ZD‫ڀ‬ W\VOLWUµZSRZLHWU]D QLF G]LZQHJR ľH MHJR MDNRĝÉ QLH MHVW GOD QDV EH]]QDF]HQLD,PZLÛFHM ]DQLHF]\V]F]HĆW\PEDU G]LHMWRRGF]XZDP\ 1DXNRZF\SU]HĝOHG]LOL ]DNUHV L PHFKDQL]P\ RG G]LDĄ\ZDQLD SRV]F]HJµO Q\FK VNĄDGQLNµZ ]DQLH F]\V]F]RQHJR SRZLHWU]D , WDN GZXWOHQHN VLDUNL QDMF]ÛĝFLHM DWDNXMH GUR JL RGGHFKRZH L VWUXQ\ JĄRVRZH 7OHQHN ZÛJOD MHVW QLH]Z\NOH JURļQ\ E R P R ľ H V S R Z R G R Z D É FLÛľNLH]DWUXFLHDQDZHW ĝPLHUÉ 'ZXWOHQHN D]RWX G]LDĄD GUDľQLÇFR QD RF]\ LGURJLRGGHFKRZHPRľH

=LHPLDVLÛRJU]HZD$OHFR URNXZZ\QLNXG]LDĄDOQRĝFL F]ĄRZLHND GR SRZLHWU]D SU]HGRVWDMÇVLÛFRUD]ZLÛN V]HLORĝFLJD]µZGZXWOHQNX ZÛJODR]RQXRUD]IUHRQµZ NWµU\FKHIHNWHPMHVWZ]URVW ĝUHGQLHM WHPSHUDWXU\ QD QDV]HM SODQHFLH 6NXWNXMH WR WRSQLHQLHP ORGRZFµZ JZDĄWRZQ\PL ]PLDQDPL SRJRG\ RUD] F]ÛVWV]\P Z\VWÛSRZDQLHPKXUDJDQµZ F]\JUDGRELÉ'DOV]HXWU]\ P\ZDQLH UR]ZRMX JRVSR GDUF]HJREÛG]LHSURZDG]LÉ GR Z]URVWX HPLVML JD]µZ FLHSODUQLDQ\FK'ODWHJRWDN ZDľQHMHVW]DZDUFLHQRZHJR ĝZLDWRZHJR SRUR]XPLHQLD GRW\F]ÇFHJR RJUDQLF]HQLD ]PLDQ NOLPDW\F]Q\FK L LFK QHJDW\ZQ\FKVNXWNµZ

1LHF]\VWH SRZLHWU]H ]DJUDľDEH]FHQQ\P]DE\W NRP NXOWXU\ QDURGRZHM =DQLHF]\V]F]RQDDWPRVIH UD QHJDW\ZQLH ZSĄ\ZD QD ZLWUDľHZV]HONLHPDWHULDĄ\ EXGRZODQH PHWDOH D QD ZHWWZRU]\ZDV]WXF]QH =DJURľRQH VÇ ]ZĄDV]F]D VWDUH EXG\QNL ] ZDSLHQLD L SLDVNRZFD :ĝUµG WDNLFK QDUDľRQ\FK QD EH]SRZURW QH ]QLV]F]HQLH EXGRZOL VÇ PLQĝUHGQLRZLHF]QH]DE\WNL .UDNRZDLĝZLÇW\QLHQD$NUR SROXZ$WHQDFK1DQDV]\FK RF]DFKJLQÇWDNľHSRPQLNL 1DXNRZF\]DREVHUZRZDOL WDNľH QLV]F]ÇFÇ NRUR]MÛ QD WHUHQDFK R GXľ\P XSU]H P\VĄRZLHQLX 5G]D ‫]ځ‬MDGD‫ڀ‬ ZV]\VWNR FR Z\NRQDQH MHVW ] PHWDOX QS WRURZLVND F]\

=DQLHF]\V]F]RQH SRZLHWU]H ZSĄ\ZDQDZV]\VWNRFRZLGDÉ SRWHMVNRURGRZDQHMU]HļELH )RW$UFKLZXP

PHWDORZHNRQVWUXNFMHNWµUH PXV]Ç E\É EDUG]R F]ÛVWR NRQVHUZRZDQH =DQLHF]\V] F]HQLD ZSĄ\ZDMÇ WDNľH QD VNDUE\PX]HµZJDOHULLV]WXNL F]\ELEOLRWHNERQLV]F]\]QDM GXMÇFH VLÛ WDP VWDURGUXNL REUD]\F]\OLWRJUDૼH

Z\ZRĄ\ZDÉFKRURE\DOHU JLF]QH 0HWDOHFLÛľNLH JĄµZQLH RĄµZNDGPLUWÛÉ RGNĄDGD MÇVLÛZV]SLNXNRVWQ\PĝOH G]LRQLHLQHUNDFK:\ZRĄXMÇ DQHPLH ]DEXU]HQLD VQX SRJRUV]HQLH VSUDZQRĝFL XP\VĄRZHM DJUHVMÛ PRJÇ WHľ E\É RGSRZLHG]LDOQH ]D ]PLDQ\QRZRWZRURZH1LH EH]SLHF]QHVÇUµZQLHľS\Ą\ ]ZĄDV]F]D WH QDMPQLHMV]H GR PLNURPHWUµZ NWµUH SU]HQLNDMÇGRQDV]HJRRUJD QL]PX 6Ç RGSRZLHG]LDOQH ]D SRGUDľQLHQLH QDVNµUND L ĝOX]µZNL ]DSDOHQLD JµU Q\FK GUµJ RGGHFKRZ\FK 0RJÇ Z\ZRĄ\ZDÉ FLÛľNLH VFKRU]HQLDMDNS\OLFDSĄXF RUD] QRZRWZRU\ SĄXF JDU GĄDNUWDQL

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


']LHQQLN3RPRU]D

3RPRUVNL(NRORJ

QU

'REUDDWPRVIHUD]DOHľ\RGFLHELH 1LH PXVLV] PDU]QÇÉ Z ]LPLH EU]\GNR SDFK QLHÉ L ]DZV]H FKRG]LÉ SLHFKRWÇ E\ ]PQLHMV]\É QHJDW\ZQH GOD QDWXU\ VNXWNL F\ZLOL]DFML 0R ľHV]QDGDOľ\ÉZ\JRGQLH DOHEDUG]LHMĝZLDGRPLH .DľG\ ] QDV PRľH Z\ NRQDÉ PDĄ\ JHVW G]LÛNL NWµUHPXPQLHM]DQLHF]\ĝFL ĝURGRZLVNR=DF]ÇĄVLÛMXľ VH]RQ JU]HZF]\ GQL VÇ FRUD] NUµWV]H EÛG]LHP\ SRWU]HERZDOL FRUD] ZLÛFHM HQHUJLL : QDV]\P NUDMX GRMHMSURGXNFMLZFLÇľXľ\ ZD VLÛ SU]HGH ZV]\VWNLP ZÛJODDMHJRVSDODQLHZ\ ZRĄXMH QHJDW\ZQH VNXWNL GOD QDWXU\ =DF]QLM ZLÛF Z\ĄÇF]DÉZV]\VWNRFRDNX UDW ]EÛGQH ‫ ٶ‬RĝZLHWOHQLH LXU]ÇG]HQLD=DSRPQLMWHľ RWU\ELHF]XZDQLDVSU]ÛWX NWµU\ MHVW PDĄ\P SRľHUD F]HPSUÇGX1LH]DSRPQLM Z\FLÇJQÇÉ]NRQWDNWXĄDGR ZDUNLJG\MXľ‫ځ‬QDNDUPLV]‫ڀ‬ VZµM WHOHIRQ NRPµUNRZ\ 3LOQXM WDNľH WHPSHUDWX U\ Z VZRLP PLHV]NDQLX : QRF\ QLH PXVLV] VLÛ SU]HJU]HZDÉ Z\VWDUF]\ MHĝOL WHUPRPHWU SRNDľH VWRSQL &HOVMXV]D 7DNLH QDZ\NL RGF]XMH QLH W\ONR SODQHWD DOH WDNľH

1DMOHSLHM MHĝOL RG QDMPĄRGV]\FK ODW EÛG]LHP\ XF]\OL G]LHFNR ľHQDOHľ\Z\ĄÇF]DÉ]EÛGQHRĝZLHWOHQLH)RW$QQD6]DGH WZµM SRUWIHO ER UDFKXQNL ]D SUÇG L FLHSĄR EÛGÇ SR SHZQ\PF]DVLHQLľV]H 'UXJD U]HF] WR SR]R VWDZLDQLH VDPRFKRGX QD SDUNLQJX ZµZF]DV JG\ PRľHV] VNRU]\VWDÉ ] NR PXQLNDFML]ELRURZHMOXESR SURVWX VLÛ SU]HMĝÉ &RUD] ZLÛFHMVDPRU]ÇGµZVWDZLD UµZQLHľ QD EXGRZÛ WUDV URZHURZ\FKE\GZDNµĄND VWDĄ\ VLÛ DOWHUQDW\ZÇ GOD HPLWXMÇF\FK VSDOLQ\ SR MD]GµZ $ MHĝOL MXľ WU]HED MHFKDÉ ZĄDVQ\P DXWHP WR QDMOHSLHMNRU]\VWDÉ]Z\VR NLHM MDNRĝFL EH]RĄRZLRZHM

EHQ]\Q\ 3U]HSURZDG]DM WDNľH NRQWUROÛ VSDOLQ VD PRFKRGXSRGNÇWHP]DZDU WRĝFL VXEVWDQFML WUXMÇF\FK SRZLHWU]H $ MHĝOL VWRLV] ZGĄXJLPNRUNXOXEF]HNDV] SU]HG WRUDPL QD SU]HMD]G SRFLÇJX‫ٶ‬JDĝVLOQLN :DUWR VSUDZG]DÉ WDNľH SURGXNW\ NWµUH NXSXMHP\ 0RľHV]SU]HFLHľQDGDOXľ\ ZDÉ GH]RGRUDQWµZ F]\ LQ Q\FKVXEVWDQFMLZDHUR]ROX SRGZDUXQNLHPMHGQDNľH QDRSDNRZDQLXEÛG]LHZ\ UDļQLHQDSLVDQHEH]R]RQX DOERNRU]\VWDÉ]]DSDFKµZ ZV]W\IFLH

=LHORQDIDEU\NDWOHQX : GRPDFK EUDNX MH ĝZLHľHJR SRZLHWU]D ‫ ٶ‬DODUPXMH ĜZLDWRZD 2UJDQL]DFMD =GURZLD :V]\VWNRSU]H]V]F]HOQH RNQDLGU]ZL:\MĝFLHP] V\WXDFMLPRľHE\É]LHOHĆ ZGRQLF]NDFK -DNSRGDMHUDSRUWĜZLD WRZHM2UJDQL]DFML=GURZLD MDNRĝÉ Z MHGQHM WU]HFLHM PLHV]NDĆ QLH RGSRZLDGD

QRUPRP 0RľH E\É QDZHW G]LHZLÛFLRNURWQLH EDUG]LHM ]DQLHF]\V]F]RQH QLľ WR NWµUH MHVW QD ]HZQÇWU] *ĄµZQ\PL ZLQRZDMFDPL VÇ V]F]HOQHRNQDLGU]ZLNWµUH XQLHPRľOLZLDMÇ GRVWDZ\ ĝZLHľHJR SRZLHWU]D &]\OL ]MHGQHMVWURQ\RJUDQLF]DP\ ]Xľ\FLH HQHUJLL FLHSOQHM L HOHNWU\F]QHM DOH ] GUXJLHM ‫ٶ‬VDPLVLÛWUXMHP\GRGDWNR

,OHWU]HED"

'RERZH ]DSRWU]HERZDQLH GRURVĄHJR F]ĄRZLHND QD WOHQ MHVW Z VWDQLH ]DSHZQLÉ RN P NZ WUDZQLND ,P Z\ľV]D WUDZD W\PZLÛFHMWOHQXSURGXNXMH

6PURGRPVWRS 3UDZRQLHFKURQLQDV]\FK QRVµZ&RSUDZGDWUZDMÇSUD FHQDGW]ZXVWDZÇRGRURZÇ DOH QLH ZLDGRPR NLHG\ VLÛ ]DNRĆF]Ç -HM DXWRU]\ FKFÇ XVWDOLÉ PLQ GRSXV]F]DOQH QRUP\ ]DSDFKµZ QD NWµUH

F]ÛVWR VNDUľÇ VLÛ VÇVLHG]L IHUPWU]RG\FKOHZQHMGURELX ]ZLHU]ÇWIXWHUNRZ\FK]DNĄD GµZ XQLHV]NRGOLZLDQLD RG SDGµZRF]\V]F]DOQLĝFLHNµZ F]\VWDFMLSDOLZ0LQLVWHUVWZR ĜURGRZLVND FKFH RNUHĝOLÉ

:DľQDMHVWWHľUHGXNFMD HPLVML]DQLHF]\V]F]HĆSU]H] WUXFLFLHOL SU]HP\VĄRZ\FK 'ODWHJR WDN ZDľQH VÇ QLH W\ONRૼOWU\QDNRPLQDFKDOH PRGHUQL]DFMD VWRVRZDQ\FK WHFKQRORJLLF]\HNRORJLF]QH SDOLZDZSLHFDFK3RGW\P Z]JOÛGHP MHVW MXľ QLHFR OHSLHM6WDW\VW\NLPµZLÇľH RGSRF]ÇWNXODWZ3ROVFH XGDĄRVLÛRJUDQLF]\ÉHPLVMÛ S\ĄµZRSURFGZXWOHQNX VLDUNLRSURFDWOHQNµZ D]RWXRSURF$OHPLPR WR SRWU]HEQH VÇ NROHMQH G]LDĄDQLD 7H PRľHV] SRG MÇÉ QD ZĄDVQ\P SRGZµUNX :\VWDUF]\ ľH Z W\P URNX QLHVSDOLV]OLĝFL]JUDELRQ\FK Z RJURG]LH .DľGH WDNLH RJQLVNR QLH SR]RVWDMH EH] ZSĄ\ZX QD ĝURGRZLVNR 7R VDPRGRW\F]\UROQLNµZNWµ U]\GRQLHGDZQDQDPDVRZÇ VNDOÛ Z\SDODOL ĝFLHUQLVND :DUWR]DMU]HÉWDNľHGRSLHFD LZ\MÇÉ]QLHJRZV]\VWNRFR WDN QDSUDZGÛ GR VSDODQLD VLÛQLHQDGDMHDZLÛFSODVWL NLLNRORURZHPDJD]\Q\ 0RľHP\ WHľ FKURQLÉ ODV\7RZLÇľHVLÛL]RJUD QLF]DQLHPHPLVMLWUXFL]QGR DWPRVIHU\DOHLRV]F]ÛG]D QLHPSDSLHUX-HĝOLQLHPX VLP\QLHGUXNXMP\HPDLOL DNDľGÇNDUWNÛZ\NRU]\VWXM P\]RE\GZXVWURQ

3DWU]QD]QDNL

&KFHV]E\ÉRGSRZLHG]LDOQ\PNRQVXPHQWHPNWµU\NRU]\VWD] SURGXNWµZEH]SLHF]Q\FKGODĝURGRZLVND"7RĝFLÇJDGODZV]\VW NLFKNWµU]\FKFÇZLHG]LHÉFRZU]XFDMÇGRNRV]\ND =QDNWHQ]RVWDĄZ\P\ĝORQ\SU]H]QLHPLHFNLH0LQL VWHUVWZRĜURGRZLVND3RUD]SLHUZV]\SU]\]QDQRJR ZURNX0RľQDJRVSRWNDÉQDSURGXNWDFKUµľ QHJRURG]DMXRGSLĄ\PHFKDQLF]QHMSU]H]]HJDUNL GRNRPSXWHUµZ3RPDJDLGHQW\ILNRZDÉSRQDGW\VSURGXNWµZ 2SU]\]QDQLX]QDNXGHF\GXMÇPLQRV]F]ÛGQRĝÉZ]Xľ\FLXHQHUJLL ZSĄ\Z]DVWRVRZDQ\FKPDWHULDĄµZQDĝURGRZLVNRWDNľHSRZLHWU]H LPRľOLZRĝFLSU]HWZRU]HQLDSURGXNWX 7HQV\PEROLQIRUPXMHNRQVXPHQWDľHSURGXNWQLH ]DZLHUDIUHRQµZNWµUHQLV]F]ÇZDUVWZÛR]RQRZÇD W\PVDP\PSU]\F]\QLDMÇVLÛGRJOREDOQHJRRFLHSOH QLDNOLPDWX1DSURGXNWDFKF]ÛVWRVÇWRNRVPHW\NL PRľQDVSRWNDÉQDSLV\2]RQ)ULHQGO\ 3U]\MD]Q\GODR]RQX (QHUJ\ 6WDU WR HNRORJLF]Q\ ]QDN VSHFMDOQHJR SURJUDPX$PHU\NDĆVNLHM$JHQFML2FKURQ\ĜURGR ZLVNDL$PHU\NDĆVNLHJR'HSDUWDPHQWX(QHUJLL -HVWSU]\]QDZDQ\MDNRZ\UµľQLHQLHGODHQHUJRRV]F]ÛGQ\FKSUR GXNWµZ,VWQLHMHRGULMHVWVSRW\NDQ\QDFDĄ\PĝZLHFLH 2GUZSURJUDPLHXF]HVWQLF]\WDNľH8QLD(XURSHMVND 0DUJHU\WND]GZXQDVWRPDJZLD]GNDPLPDE\ÉDO WHUQDW\ZÇGODSDĆVWZRZ\FKHNRORJLF]Q\FK]QDNµZ WRZDURZ\FK NUDMµZ ]U]HV]RQ\FK JZDUDQWXMÇFÇ RNUHĝORQÇMDNRĝÉWDNľHSR]DSROLW\F]Q\PLJUDQLFD PLSDĆVWZF]ĄRQNRZVNLFK.U\WHULDSU]\]QDZDQLD]QDNX]RVWDĄ\ XVWDORQHGODJUXSSURGXNWµZPLQSUDOHN]P\ZDUHNGR QDF]\ĆSDSLHUXWRDOHWRZHJRSDSLHUXNXFKHQQHJR =QDNPRJÇRWU]\P\ZDÉZ\URE\NUDMRZHL]DJUD QLF]QHQHJDW\ZQ\FKVNXWNµZGODĝURGRZLVNDRUD] VSHĄQLDMÇFHXVWDORQHNU\WHULDGRW\F]ÇFHRFKURQ\ ]GURZLD ĝURGRZLVND L HNRQRPLF]QHJR Z\NRU]\ VWDQLD]DVREµZQDWXUDOQ\FKZWUDNFLHFDĄHJRF\NOXľ\FLDZ\ UREX'RW\FKF]DVSROVNLષ(NR]QDNશSU]\]QDQRNLONXG]LHVLÛFLX Z\URERPJĄµZQLHQDZR]RPV]WXF]Q\PLRUJDQLF]Q\PRUD] PDWHULDĄRPZĄµNLHQQLF]\P

3DODF]HV]NRG]ÇVRELHLNOLPDWRZL

2ND]XMH VLÛ ľH ]D ZRRWDF]DMÇFXU]ÇG]HQLDPL ]DWUXFLH SRZLHWU]D QLH NWµUHZ\G]LHODMÇV]NRGOLZH PRľQD ZLQLÉ W\ONR SU]H GOD]GURZLD]ZLÇ]NL P\VĄX L VDPRFKRGµZ 5DWXQNLHPPRJÇE\ÉUR 3U]\F]\QLD VLÛ GR WHJR ĝOLQ\ GRQLF]NRZH NWµU\PL WDNľH]SR]RUXQLHZLQQ\ RWRF]\P\ VLÛ Z GRPX %R G\PHN]SDSLHURVD WDND KRGRZOD WR QLH W\ONR 1DXNRZF\ DODUPXMÇ GHNRUDFMD=LHOHĆSRSURVWX SDODF]H ]DQLHF]\V]F]DMÇ SR GRVWDUF]DQDPWOHQX3R]D ZLHWU]H NWµU\P RGG\FKD W\P]ZLÛNV]DMÇZLOJRWQRĝÉ QLHSDOÇFD F]ÛĝÉ VSRĄHF]HĆ SRZLHWU]D]NWµUÇWHľPRľH VWZD :\QLNL EDGDĆ PµZLÇ P\PLHÉSUREOHPZPLHV] ľH ZG\FKDQLH SU]H] RVREÛ NDQLDFK ]ZĄDV]F]D JG\ QLHSDOÇFÇG\PXW\WRQLRZHJR MXľ MH RJU]HZDP\ :J QD SU]H] JRG]LQ Z FLÇJX XNRZFµZURĝOLQ\PRJÇE\É GQLDMHVWUµZQR]QDF]QH]Z\ 'RPRZÇSURGXNFMÛĝZLHľHJR WDNľH QDWXUDOQ\PL ૼOWUDPL SRZLHWU]DVÇQDPZVWDQLH]D SDOHQLHP NLONX SDSLHURVµZ SRZLHWU]DERRF]\V]F]DMÇMH SHZQLÉURĝOLQ\GRQLF]NRZH $OHWRQLHZV]\VWNRERG\P ]HV]NRGOLZ\FKVXEVWDQFML )RW$QQD6]DGH SDSLHURVRZ\ Z ]QDF]Q\P VWRSQLX SU]\F]\QLD VLÛ GR RFLHSOHQLD NOLPDWX =DZLHUD NDWDORJ G]LDĄDĆ MDNLH PRJÇ LFK XFLÇľOLZRĝFL QD GDQ\P W]ZJD]\FLHSODUQLDQHNWµUH PRJĄ\ SRGHMPRZDÉ JPL WHUHQLH3U]HGVLÛELRUF\EÛGÇ SU]HGRVWDMÇ VLÛ DWPRVIHU\ Q\ ZREHF SU]HGVLÛELRUFµZ PXVLHOLQSXV]F]HOQLDÉ]ELRU 3R]D W\P SU]\ SURGXNFML NWµU\FK G]LDĄDOQRĝÉ HPLWXMH QLNL]UµľQ\PLVXEVWDQFMDPL SDSLHURVµZ ]Xľ\ZD VLÛ XFLÇľOLZ\]DSDFK6DPRU]ÇG\ OXE PRGHUQL]RZDÉ XU]ÇG]H GXľHLORĝFLHQHUJLLERW\WRĆ EÛGÇ PLDĄ\ SUDZR QDND]\ QLDWHFKQLF]QH3RQDGWRPDMÇ WU]HED GRNĄDGQLH Z\VXV]\É ZDÉ QS XVXQLÛFLH SU]\F]\Q PLHÉ RERZLÇ]HN XVWDODQLD 3U]HJU\ZDMÇ WDNľH GU]HZD XFLÇľOLZ\FK ]DSDFKµZ OXE WUDVSU]HMD]GX]VXEVWDQFMDPL NWµUH PRJĄ\E\ RJUDQLF]DÉ Z\PXV]DÉ QD ILUPDFK SR PRJÇF\PLSRZRGRZDÉXFLÇľ REHFQRĝÉ GZXWOHQNX ZÛJOD VWÛSRZDQLH RJUDQLF]DMÇFH OLZRĝÉ]DSDFKRZÇ ZSRZLHWU]XDVÇ]DPLHQLD

QH Z ELEXĄNÛ L SDSLHURZH RSDNRZDQLD (NRORG]\ Z\W\NDMÇ WDN ľH ľH QD QLHZLHOH ]GDÉ VLÛ PRJÇ ]DND]\ SDOHQLD Z PLHMVFDFK SXEOLF]Q\FK 2JUDQLF]HQLD WĄXPDF]R QH VÇ SU]HGH ZV]\VWNLP ]PQLHMV]HQLHPU\]\NDELHU QHJRSDOHQLDL]QLHFKÛFHQLD W\FKNWµU]\GRWHMSRU\SR SDSLHURVDQLHVLÛJQÛOL$OH ]DND]\ SRĝUHGQLR SU]\F]\ QLDMÇ VLÛ GR‫ ډ‬JOREDOQHJR RFLHSOHQLD $ WR GODWHJR ľH ZĄDĝFLFLHOH QLHNWµU\FK ORNDOL NWµU]\ QLH FKFÇ VWUDFLÉ NOLHQWµZSDODF]\ FKFÇLP]DSHZQLÉPLQLPXP NRPIRUWX SRGF]DV SDOHQLD QD ]HZQÇWU] UHVWDXUDFML ,QVWDOXMÇRJU]HZDQLHE\Z FKĄRGQLHMV]HGQLX]DOHľQLHQL RGQLNRW\Q\QLHPDU]OL3D SLHURVRZ\G\PLWDNXQRVL VLÛ ZLÛF Z SRZLHWU]X D GRGDWNRZR WU]HED MHV]F]H Z\SURGXNRZDÉVSRURHQHU JLLFLHSOQHMNWµUHMVNXWNLHP XERF]Q\PUµZQLHľVÇ]DQLH F]\V]F]HQLDSRZLHWU]D

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9


3RPRUVNL(NRORJ

QU

']LHQQLN3RPRU]D

0RľHV]MHļG]LÉFLV]HM 7UXFL]QDVÇF]\VLÛGRQDV]\FKXV]X

-HĝOLW\ONR]HFKFHV]PR ľHV]]DGEDÉRXV]\VZRMHL LQQ\FKVLHG]ÇF]DNLHURZQL FÇ VDPRFKRGX :\VWDUF]\ ľHQLHEÛG]LHV]EH]RSDPLÛ WDQLDQDFLVNDĄSHGDĄXJD]X ,P ZROQLHM MHG]LHV] W\P MHG]LHV]FLV]HMERSLVNRSRQ Z]UDVWDZUD]]SUÛGNRĝFLÇ ]ZĄDV]F]D SRZ\ľHM NP QD JRG]LQÛ (IHNW WDNLHJR ZROQLHMV]HJR SRGUµľRZD QLD RGF]XMH ĝURGRZLVNR QDWXUDOQH3RSLHUZV]H‫ٶ‬QLH EÛG]LHV]ļUµGĄHPXFLÇľOLZH JR KDĄDVX 3R GUXJLH ‫] ٶ‬X ľ\MHV]PQLHMSDOLZDDZLÛF SU]\ RND]ML Z\HPLWXMHV] GRĝURGRZLVNDPQLHMWUXMÇ

F\FK VSDOLQ $ WR SU]HĄRľ\ VLÛ WDNľH QD VWDQ WZRMHJR SRUWIHOD :DUWR PLHÉ WHJR ĝZLDGRPRĝÉ VLDGDMÇF ]D NµĄNLHP &RSUDZGDMDNZ\OLF]\OL VSHFMDOLĝFLSRVWÛSWHFKQLF] Q\SU]HĄRľ\ĄVLÛQDQDWÛľH QLH KDĄDVX HPLWRZDQHJR SU]H] VLOQLNL VDPRFKRGµZ 2VRERZH VÇ FLFKV]H R GHF\EHOLFLÛľDURZH‫ٶ‬R GHF\EHOL 0DUQD WR MHGQDN SRFLHFKD ER MHGQRF]HĝQLH QD GURJDFK SU]\E\ĄR DXW ZLÛFHIHNW\SUDF\NRQVWUXN WRUµZSUDNW\F]QLHQLHPDMÇ ZSĄ\ZXQDWRFRVĄ\V]\P\ SU]\UXFKOLZHMWUDVLH

ĻUµGĄDKDĄDVXQDGURG]H બG%બSRMD]G\MHGQRĝODGRZHPLQPRWRU\ બG%બVDPRFKRG\FLÛľDURZH બG%બDXWREXV\LFLÇJQLNL બG%DXWDRVRERZH બG%બVDPRFKRG\RF]\V]F]DQLDPLDVWD

']LHĆEH]6DPRFKRGX MXľZU]HĝQLD

3U]HVLÇGļ VLÛ ] VDPRFKRGX QD URZHU OXE GR PLHMVNLHJR DXWREXVX,PZLÛFHMPLHV]NDĆFµZSRGHMPLHWDNÇGHF\]MÛW\P ZPLDVWDFKEÛG]LHPQLHMXOLF]QHJR]JLHĄNX)RW$UFKLZXP 2G ZU]HĝQLD REFKR G]LÉ EÛG]LHP\ (XURSHMVNL 7\G]LHĆ =UµZQRZDľRQHJR 7UDQVSRUWX$NFMÛNRĆF]\ ZU]HĝQLD (XURSHMVNL ']LHĆ EH]6DPRFKRGX+DVĄRSU]H ZRGQLHWHJRURF]QHMNDPSDQLL WR ‫ځ‬3RSUDZ NOLPDW VZRMHJR PLDVWD‫ ڀ‬:DUWR VSUDZG]LÉ F]\ Z WZRLP PLHMVFX ]D PLHV]NDQLD SURPRZDQD EÛG]LHZW\PF]DVLHNRPX QLNDFMD]ELRURZDURZHURZD L SLHV]D MDNR DOWHUQDW\ZD GOD RVRERZ\FK F]WHUHFK NµĄHN 7R ĝZLHWQD RND]MD E\ NDľG\ ] QDV ĝZLDGRPLH ]DDQJDľRZDĄVLÛZG]LDĄDQLD ]ZLÇ]DQH]RFKURQÇĝURGRZL VNDQDZĄDVQ\PSRGZµUNX &R PRľHV] ]URELÉ" =DF]QLM NRU]\VWDÉ ] SXEOLF]Q\FK ĝURGNµZWUDQVSRUWXZVLÇGļ QDURZHUL]DF]QLMQLPMHļG]LÉ GRSUDF\F]\GRV]NRĄ\1LH PXVLV] WHľ ]DZV]H MHļG]LÉ VDPRFKRGHP QD ]DNXS\

,9

‫ٶ‬VNRU]\VWDM]HVNOHSXNWµU\ MHVW EOLVNR GRPX =DF]QLM ]ZUDFDÉ XZDJÛ QD WR FR URELÇ WZRMH ZĄDG]H ‫ ٶ‬F]\ ]PLHU]DMÇ GR RJUDQLF]DQLD UXFKXVDPRFKRGRZHJRF]\ QDGÇľDMÇ ] EXGRZÇ ĝFLHľHN URZHURZ\FK 6SUDZGļ F]\ QLHFKFÇ]DPLHQLÉNROHMQHJR ]LHORQHJR VNZHUX QD LQIUD VWUXNWXUÛVĄXľÇFÇZ\ĄÇF]QLH ]PRWRU\]RZDQ\P‫ٶ‬SDUNLQJ VWDFMÛEHQ]\QRZÇF]\GURJÛ -HĝOLDNW\ZQLHZĄÇF]\V]VLÛZ ľ\FLH VZRMHM PLHMVFRZRĝFL EÛG]LHV] PLDĄ ZSĄ\Z QD WR E\ VWDĄD VLÛ PLHMVFHP SU]\MD]Q\P F]ĄRZLHNRZL L QDWXU]H :\NRU]\VWDM ZLÛF SUH WHNVW MDNL GDMH (XURSHMVNL 7\G]LHĆ =UµZQRZDľRQHJR 7UDQVSRUWXE\SRUR]PDZLDÉ QD WHQ WHPDW ] VÇVLDGDPL ]H ]QDMRPL ] SU]\MDFLµĄPL =UµEFLHFRĝUD]HPE\SRSUD ZLÉNOLPDWVZRMHJRPLDVWD

:QDV]\FKSRZLDWDFK MHVW JĄRĝQR 1DMZLÛFHM Q L H S U ] \ M H P Q \ F K G O D XV]XGļZLÛNµZMHVWSU]\ GURJDFK NWµU\PL QD FR G]LHĆSRUXV]DMÇVLÛW\VLÇ FH VDPRFKRGµZ Ľ\MHP\ Z QDSUDZGÛ Z KDĄDĝOL Z\PĝURGRZLVNX 'LDJQR]D NWµUÇ VDPR U]ÇG\ SRZLDWRZH RNUHĝOL Ą\ Z VZRLFK SURJUDPDFK RFKURQ\ ĝURGRZLVND MHVW ZĄDĝFLZLH MHGQDNRZD GOD FDĄHJRUHJLRQXQDMJĄRĝQLHM MHVWZSREOLľXGUµJ]ZĄDV] F]DZFHQWUDFKPLDVWDWDN ľHQDWUDVDFKWUDQ]\WRZ\FK NWµU\PLSRUXV]DMÇVLÛVDPR FKRG\ FLÛľDURZH :LHG]Ç RW\PGRVNRQDOHPLHV]NDĆ F\QDV]HJRUHJLRQXNWµU]\ PLHV]NDMÇ Z VÇVLHG]WZLH GUµJ NUDMRZ\FK &KRÉE\ FLNWµU\FKGRP\VWRMÇSU]\ GURG]HQUZ7F]HZLHQU Z 6WDURJDUG]LH *GDĆ VNLPL0DOERUNXF]\QU L Z JURG]LH QDG 1RJDWHP LZ.ZLG]\QLH $OHKDĄDVE\ZDXFLÇľOLZ\ WDNľH Z GXľ\FK OXG]NLFK VNXSLVNDFK ,OHľ UD]\ E\OL ĝP\ EXG]HQL SU]H] ĝPLH FLDUNÛ NWµUD RSUµľQLDĄD SRMHPQLNL QD RGSDG\" ,OHľ UD]\ ]DP\NDOLĝP\ RNQD JG\ SUDFRZQLF\ ILUP NR PXQDOQ\FKNRVLOLWUDZQLNL" 1DU]HNDP\WHľQDPDVRZH LPSUH]\JG\PX]\NDSĄ\QÇ FD]JĄRĝQLNµZSU]HNUDF]D WROHUDQFMÛ QDV]\FK XV]X L‫ډ‬GRSXV]F]DOQHQDWÛľHQLH GļZLÛNX=UHV]WÇE\ZDľH PµZLP\PDP\XFLÇľOLZ\FK VÇVLDGµZNWµU]\XZLHOELDMÇ SXV]F]DÉ UDGLR ‫ځ‬QD FDĄ\ UHJXODWRU‫ ڀ‬3DPLÛWDMP\ ZLÛF ľH Z ZLHORURG]LQ Q\PEXG\QNXQLHMHVWHĝP\

1DMJĄRĝQLHMMHVWZVÇVLHG]WZLHGUµJNUDMRZ\FKNWµUHVÇWUDVDPLWUDQ]\WRZ\PL:FLÇJXGRE\ SU]H]FHQWUXP0DOERUNDSU]HMHľGľDFRQDMPQLHMNLONDQDĝFLHW\VLÛF\SRMD]GµZ7RZĄDĝQLHGODWHJR GļZLÛNLFKVLOQLNµZMHVWWDNLXFLÇľOLZ\)RW,ZRQD.RZQDFND VDPL GODWHJR QLH SXNDMP\ EH] VHQVX Z SRGĄRJÛ QLH WU]DVNDMP\ GU]ZLDPL QLH VĄXFKDMP\ JĄRĝQR XOXELR Q\FK SU]HERMµZ : P\ĝO ]DVDG\‫ځ‬QLHF]\ĆGUXJLHPX FRWRELHQLHPLĄH‫ڀ‬ 1DV]F]ÛĝFLHFRUD]U]D G]LHM PÛF]\ QDV RGJĄRV ]KDOSU]HP\VĄRZ\FKERWH V\WXRZDQHVÇZRGGDOHQLX RGRVLHGOLPLHV]NDQLRZ\FK :LÇľH VLÛ WR UµZQLHľ MDN SRGNUHĝODMÇ DXWRU]\ UD SRUWµZ R VWDQLH ĝURGRZL VND QD VNXWHN UHJUHVX JRVSRGDUF]HJRDOHLVWRVR ZDQLD GļZLÛNRFKĄRQQ\FK UR]ZLÇ]DĆ-HGQDNE\ZDľH VNDUľ\P\ VLÛ QD GUREQ\FK SU]HGVLÛELRUFµZ NWµU\FK G]LDĄDOQRĝÉ PD ]ZLÇ]HN ] HPLVMÇ KDĄDVX &KRÉ LFK

]DVLÛJ RGG]LDĄ\ZDQLD MHVW ORNDOQ\WRMHGQDNE\ZDľH PÛF]\QDVEOLVNRĝÉZDUV]WD WX PHFKDQLNL SRMD]GRZHM EODFKDUVNLHJR ĝOXVDUVNLH JR NDPLHQLDUVNLHJR F]\ VWRODUVNLHJR 1LH]DGRZR OHQL E\ZDMÇ WDNľH FL NWµ U]\ PLHV]NDMÇ Z SREOLľX FHQWUµZ KDQGORZ\FK F]\ VWDFMLEHQ]\QRZ\FKDWR]D VSUDZÇ GXľHM OLF]E\ NOLHQ WµZ NWµU\FK VDPRFKRG\ E\ZDMÇJĄRĝQH $FRPDMÇSRZLHG]LHÉFL NWµU]\RVLHGOLOLVLÛZSREOLľX SRGPDOERUVNLHJR ORWQLVND ZRMVNRZHJR" 6WDUWXMÇFH VDPRORW\0L*E\ZDMÇQD SUDZGÛKDĄDĝOLZH:]ZLÇ] NX ] SU]HNURF]HQLHP GR SXV]F]DOQ\FK QRUP KDĄDVX Z\]QDF]RQD ]RVWDĄD VWUHID

RJUDQLF]RQHJR Xľ\WNRZD QLD REHMPXMÇFD ]QDF]QÇ F]ÛĝÉWHUHQµZJPLQ\6WDUH 3ROH:VWUHૼHWHM]DND]DQR EXGRZ\QRZ\FKRUD]UR]EX GRZ\LQDGEXGRZ\ZV]HONLHM ]DEXGRZ\ PLHV]NDQLRZHM RELHNWµZ RĝZLDW\ VĄXľE\ ]GURZLD RSLHNL VSRĄHF]QHM L VRFMDOQHM L LQQ\FK RELHN WµZ ]ZLÇ]DQ\FK ] ZLHOR JRG]LQQ\PSRE\WHPG]LHFL L PĄRG]LHľ\ RUD] RELHNWµZ PRJÇF\FK ]ZLÛNV]\É SR ]LRPKDĄDVXZĝURGRZLVNX 2EHFQLHWUZDG\VNXVMDE\ ZVSRPQLDQÇ VWUHIÛ QLH FR ]PQLHMV]\É ER QRZV]\ W\S VDPRORWµZ ]GDQLHP PLHV]NDĆFµZ QLH MHVW Dľ WDN XFLÇľOLZ\ -HGQDN QLH ZLDGRPR F]\ WH SRVWXODW\ ]RVWDQÇVSHĄQLRQH

=E\WGXľRKDĄDVXWRQDV]SUREOHP :VLHUSQLX&%26SU]H SURZDG]LĄEDGDQLDZĝUµG GRURVĄ\FK3RODNµZ :\QLND]QLFKľHSRQDG SURF ] QDV VNDUľ\ VLÛQDXFLÇľOLZ\KDĄDV 5DSRUW ‫=ځ‬DJURľHQLH KD ĄDVHP ‫ ٶ‬RSLQLH ] ODW ‫ڀٶ‬SRND]XMHľHJĄRĝQH GļZLÛNLVÇQDMEDUG]LHMXFLÇľ OLZHGODPLHV]NDĆFµZGXľ\FK PLDVW  SURF F]ÛVWR QD QLHJRQDU]HND=GHF\GRZDQLH FLV]HM MHVW QD ZVLDFK ‫ ٶ‬ SURFEDGDQ\FKVWZLHUG]LĄRľH U]DGNRVSRW\NDVLÛ]KDĄDVHP DW\ONRSURF‫ٶ‬F]ÛVWR 1DMEDUG]LHMMHVWHĝP\]D JURľHQLKDĄDVHPQDXOLFDFK

LGURJDFKSURFUHVSRQ GHQWµZZSUDF\RGF]XZD JRSURF]DWUXGQLRQ\FK Z ĝURGNDFK ORNRPRFML  SURF Z VXSHUPDUNHWDFK FHQWUDFK KDQGORZ\FK  SURF Z PLHV]NDQLX  SURF Z PLHMVFDFK Z\SR F]\QNXMDNSDUNLSODľH SURF‫ٶ‬F]\WDP\ZUDSRUFLH 'ODSURF]DWUXGQLRQ\FK ļUµGĄHPKDĄDVXZSUDF\VÇ QDMF]ÛĝFLHMPDV]\Q\LVSU]ÛW ELXURZ\GODSURFXOLFD OXEGURJD]DRNQHPDGOD SURFZVSµĄSUDFRZQLF\ = RSXEOLNRZDQ\FK GD Q\FK Z\QLND ľH VSRĝUµG JUXS]DZRGRZ\FKQDGPLHU

SURF

7\OXEDGDQ\FK VWZLHUG]LĄRľH QLHURELQLF E\FKURQLÉVLÛ SU]HGKDĄDVHP SURFSU]\]QDĄR ľHSUµEXMH Z\WU]\P\ZDÉ KDĄDVLJQRURZDÉ JROXE SU]\]Z\F]DLÉ VLÛGRQLHJR

QHJR KDĄDVX GRĝZLDGF]DMÇ QDMF]ÛĝFLHMZ\NZDOLૼNRZD QL URERWQLF\ D QDMU]DG]LHM UROQLF\ 2JµOQLHQDKDĄDVQDU]HND ZLÛFHMRVµE]Z\ľV]\PZ\ NV]WDĄFHQLHP RUD] Z\VRNÇ SR]\FMÇ]DZRGRZÇLૼQDQVR ZÇ=GDQLHPDXWRUµZUDSRU WXPRľHWRZ\QLNDÉ]IDNWX ľHSU]HGVWDZLFLHOHW\FKJUXS VSRĄHF]Q\FKF]ÛĝFLHMPLHV] NDMÇZGXľ\FKPLDVWDFK&R FLHNDZH QLH VÇ RQL MHGQDN EDUG]LHM]DJURľHQLKDĄDVHP ZGRPXF]\ZSUDF\ER]D ]Z\F]DMPLHV]NDMÇLSUDFXMÇ Z OHSV]\FK ZDUXQNDFK QLľ LQQLUHVSRQGHQFL

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


']LHQQLN3RPRU]D

3RPRUVNL(NRORJ

QU

1LHPDFLV]\ZGRPX

0LHV]NDQLH SRZLQQR E\É HQNODZÇ VSRNRMX 7\ONR Z WHQ VSRVµE PR ľHP\ ]DSHZQLÉ VRELH RGSRF]\QHN 6SUDZGļ F]\ QLH QLHSRNRMÇ FLÛ QLHSRWU]HEQHGļZLÛNL 1DV]H XV]\ Z SU]HFL ZLHĆVWZLHGRRF]XQLHPDMÇ SRZLHN 'ODWHJR VĄ\V]\P\ ]DZV]H QDZHW JG\ ĝSLP\ ERQDV]Pµ]JQLHSU]HVWDMH SUDFRZDÉ 7\P ZDľQLHMV]H ZLÛF E\ ZRNµĄ QDV E\ĄR Z]JOÛGQLHFLFKR-HĝOLPLHV] NDP\ Z JĄRĝQHM RNROLF\ PXVLP\ ]DGEDÉ R GļZLÛ NRV]F]HOQÇ HOHZDFMÛ NWµUD PRľH]DWU]\PDÉMHGQÇWU]H FLÇ KDĄDVX GRELHJDMÇFHJR ]]HZQÇWU]:DUWRWHľZ\GDÉ SLHQLÇG]H QD GREUH RNQD NWµUHQLHEÛGÇSU]HSXV]F]DÉ ]EÛGQ\FK GļZLÛNµZ QD F]\PQDSHZQRVNRU]\VWDMÇ QDV]H XV]\ :DUWR VSUDZ G]LÉWDNľHLQVWDODFMÛZRGQÇ LNDQDOL]DF\MQÇE\UXU\QLH JUDĄ\QDPQDQHUZDFK 1LHVWHW\ QDMF]ÛĝFLHM VDPLIXQGXMHP\VRELHZLHOH QLHSRWU]HEQ\FK ERGļFµZ &]DVDPL Z PLHV]NDQLX R QLHZLHONLHM SRZLHU]FKQL MHVWMHGQRF]HĝQLHZĄÇF]RQ\ WHOHZL]RU UDGLR NRU]\VWD P\ ] NRPSXWHUD NWµUHJR ZHQW\ODWRU V]XPL Z ĄD ]LHQFHZLUXMHSUDONDMHGHQ GRPRZQLNSU]\U]ÇG]DVRELH

7RUWXUDGļZLÛNLHP

-DNF]\WDP\Z:LNLSHGLL Z VWDURľ\WQ\FK &KLQDFK KDĄDV VWRVRZDQ\ E\Ą MDNR Z\MÇWNRZR FLÛľND WRUWXUD ‫ځ‬.WR REUDľD 1DMZ\ľV]HJR QLHEÛG]LHSRZLHV]RQ\OHF] ૽HFLĝFLGRERV]HLKHUROG]L EÛGÇ ZRNµĄ QLHJR F]\QLÉ KDĄDVGQLHPLQRFÇSµNLQLH SDGQLH PDUWZ\ DOERZLHP WR MHVW ZĄDĝQLH QDMFLÛľV]D NDļĆ‫] ٶ ڀ‬GHF\GRZDOL SD QXMÇF\

8V]\િSDPLÛWDMÇ

1DV]H XV]\ UR]SR]QDMÇ RNRĄR W\V GļZLÛNµZ 6DPHGRNRQXMÇDQDOL]\IDOL DNXVW\F]QHMLSRUµZQXMÇZ\ 1LHGRĝÉľHGRFLHUDMÇGRFLHELHGļZLÛNL]]HZQÇWU]WRMHV]F]H QLNL]GDQ\PL]QDMGXMÇF\PL IXQGXMHV]VZRLPXV]RPGRGDWNRZHERGļFHZĄÇF]DMÇFMHGQRF]Hĝ VLÛZQDV]HMSDPLÛFL']LÛNL QLHZLHOHXU]ÇG]HĆNWµUHG]LDĄDMÇFVWDMÇVLÛļUµGĄHPKDĄDVX WHPX SRWUDILP\ RGUµľQLÉ )RW,ZRQD.RZQDFND EU]PLHQLH૽HWXRGGļZLÛNX NRNWDMOPLNVHUHPDGUXJL‫ ٶ‬QSJĄRĝQÇPX]\NÇVĄXFKDQÇ VNU]\SLHFRUD]SR]QDÉJĄRV RGNXU]DZVDORQLH:WDNLFK SU]H] VĄXFKDZNL NRU]\VWDM ]QDMRPHJRSU]H]WHOHIRQ ZDUXQNDFK QD SHZQR QLH MHGQRF]HĝQLHW\ONR]MHGQH GD VLÛ Z\WU]\PDÉ GĄXľV]\ JR URG]DMX VSU]ÛWX JRVSR 6ĄXFKPDOXFKD F]DV=ZUDFDMZLÛFXZDJÛ GDUVWZDGRPRZHJRĝFLV]DM ']LHFNR Z ĄRQLH PDP\ E\QLHNDWRZDÉVZRLFKXV]X WHOHZL]RU PD ZLHOH UR]U\ZHN ER Z EU]XFKX ZFDOH QLH MHVW FL FKR -Xľ PQLHM ZLÛFHM RG W\JRGQLD FLÇľ\ RĝURGHN 3U]\PLHU]DV]VLÛGRNXSQDRNLHQ"=ZUµÉXZDJÛQDWDMHPQLF]\ QHUZRZ\ PDOXFKD NWµU\ ZVNDļQLN5Z7RWDNQDSUDZGÛNOXF]GRિFLV]\NWµU\RW\P RGSRZLDGD]DVĄXFKEXG]L MDNRNQRL]ROXMHSRPLHV]F]HQLHRGGļZLÛNµZSRFKRG]ÇF\FK] VLÛGRľ\FLD&RVĄ\V]\PD ]HZQÇWU]EXG\QNX,PZVNDļQLN5ZSRGDZDQ\ZGHF\EHODFK OHĆVWZR"3U]HGHZV]\VWNLP MHVWZ\ľV]\W\POHSV]HWĄXPLHQLHKDĄDVX3ROVNLHQRUP\GR ELFLH VHUFD VZRMHM PDP\ SXV]F]DMÇZPLHV]NDQLDFKSR]LRPKDĄDVXQDSR]LRPLHGR DOHWDNľHMHMRGGHFKV]XP G%ZFLÇJXGQLDLG%ZQRF\F]\OLPQLHMZLÛFHMWDNLMDN SĄ\QÇFHM NUZL 'RFLHUDMÇ V]XPPRUVNLFKIDO WHľGRMHJRXV]XGļZLÛNL]H ĝZLDWD]HZQÛWU]QHJRFKRÉ SU]\WĄXPLRQH SU]H] ZRG\ SĄRGRZH

2NQRQDGļZLÛN

6ĄXFKDQLHV]NRG]LWZHPX ]GURZLXDQDZHWľ\FLX - H ĝ O L S U ] H E \ Z D P \ ZKDĄDĝOLZ\PĝURGRZLVNX MHVWHĝP\]PÛF]HQLSRGH QHUZRZDQL]GDU]DVLÛľH ZSDGDP\ Z ]ĄRĝÉ MDNE\ EH] SRZRGX 1D GĄXľV]Ç PHWÛPRľHZ\ZRĄDÉWDNľH JURļQHFKRURE\ 'ĄXJRWUZDĄ\KDĄDVSRZ\ ľHMGHF\EHOLPRľHVSRZR GRZDÉ WUZDĄH XV]NRG]HQLH VĄXFKX D QDZHW GRSURZD G]LÉGRJĄXFKRW\FKRÉZFDOH WHJR QLH F]XMHP\ %ÛEHQNL EROÇGRSLHURZµZF]DVJG\ GR QDV]\FK XV]X GRFLHUDMÇ GļZLÛNL R PRF\ SRZ\ľHM GHF\EHOL$OHZµZF]DV PRľQD ]URELÉ VRELH ]URELÉ QLHRGZUDFDOQÇNU]\ZGÛ 7DNQDSUDZGÛMHGQDNQLH W\ONRRQDU]ÇGVĄXFKXFKRG]L 1DXNRZF\DODUPXMÇ‫ٶ‬SU]H E\ZDQLH Z KDĄDVLH V]NRG]L ]GURZLX D QDZHW ľ\FLX ER G]LDĄDWDNMDN]DQLHF]\V]F]R QHSRZLHWU]H6WDĄ\LXFLÇľOL Z\ PÛF]\ QDV SV\FKLF]QLH Lૼ]\F]QLH3RMHG\QF]HJĄRĝ

7RFLHNDZH =ZLHU]ÛWDOÛNDMÇVLÛ

QH GļZLÛNL SU]HV]NDG]DMÇ ZRGSRF]\QNXDXSRUF]\Z\ LXFLÇľOLZ\KDĄDVPRľHRVĄD ELÉNRQFHQWUDFMÛLZ\]ZROLÉ DJUHVMÛ-HĝOLZRNµĄQDVMHVW JĄRĝQR WR PRľH SRG]LDĄDÉ WDNľHQDXNĄDGSRNDUPRZ\ FKRÉE\EµOHEU]XFKDDWDNľH

-DNQDGZRUFX

NUÇľHQLD FR REMDZLDÉ VLÛ EÛG]LH NRĄDWDQLHP VHUFD F]\ V]\ENLP PÛF]HQLHP VLÛ2EMDZ\MDNLHPRJÇE\É RGF]XZDOQHWRWDNľHRJµOQH ]ĄH VDPRSRF]XFLH F]ÛVWH EµOH JĄRZ\ RUD] REQLľHQLH QDV]HMVSUDZQRĝFL

&R]XV]XWR]VHUFD

+DĄDV NWµU\ GR QDV GRFLHUD PRľH Z EDUG]R UµľQ\ VSRVµE RGG]LDĄ\ZDÉQDQDV]RUJDQL]P SRQLľHMG% V]HOHWOLĝFLV]HSW બQLHZ\ZRĄXMH]QDF]ÇF\FK ]DEXU]HĆFKRÉPRJÇE\ÉGHQHUZXMÇFHLSU]HV]NDG]DÉZSUDF\ Z\PDJDMÇFHMVNXSLHQLD બG% ĝFLV]RQDUR]PRZDXPLDUNRZDQLHJĄRĝQRJUDMÇFH UDGLRJĄRĝQLHMV]DUR]PRZD ZSĄ\ZDMÇQD]PÛF]HQLHXNĄDGX QHUZRZHJRF]ĄRZLHNDSRZDľQLHXWUXGQLDMÇ]UR]XPLDĄRĝÉPRZ\ ]DV\SLDQLHLZ\SRF]\QHN G% UXFKXOLF]Q\JĄRĝQDPX]\ND ZSĄ\ZDMÇQD]QDF] QH]PQLHMV]HQLHZ\GDMQRĝFLSUDF\]PLHQLDMÇSXOVLFLĝQLHQLH NUZLSRZRGXMÇXV]NRG]HQLHVĄXFKX  બ G% KDĄDV FLÛľDUµZNL PRWRF\NOD EH] WĄXPLND VDPRORWXRGU]XWRZHJR બSRZRGXMÇOLF]QHVFKRU]HQLDRUJD QL]PXOXG]NLHJRXQLHPRľOLZLDMÇ]UR]XPLDĄRĝÉPRZ\QDZHW] RGOHJĄRĝFLSµĄPHWUD SRZ\ľHMG% QSHNVSOR]MD SRZRGXMÇWUZDĄHXV]NRG]HQLH VĄXFKXZ\ZRĄXMÇSREXG]HQLHGRGUJDĆRUJDQµZZHZQÛWU]Q\FK F]ĄRZLHNDSRZRGXMÇFLFKVFKRU]HQLD

3RGF]DVSU]HUZ\ZV]NR OHKDĄDVMHVWSRUµZQ\ZDOQ\ ] ĄRVNRWHP ZMHľGľDMÇFHJR QD GZRU]HF SRFLÇJX 'R XV]XGRFLHUDZWDNLHMV\WXD FMLGHF\EHORZ\GļZLÛN 1DWRDNXUDWZLHONLHMUDG\ QLH PD 0RľQD QDMZ\ľHM Z\PDJDÉ RG G]LHFL L PĄR G]LHľ\‫ ډ‬NXOWXU\ RVRELVWHM NWµUHM RERZLÇ]XMÇFH NDQR Q\ QLH SU]HZLGXMÇ G]LNLFK ZU]DVNµZ 1LHVWHW\ QD GĄXľV]Ç PHWÛ SU]HE\ZDQLH QD V]NROQ\FK NRU\WDU]DFK JUR]LQDZHWXWUDWÇVĄXFKX

JĄRĝQ\FKGļZLÛNµZ 2ND]XMH VLÛ ľH QLH W\ONROXG]LHFLHUSLÇ]SR ZRGXKDĄDVX5HDJXMÇQD QLHUµZQLHľ]ZLHU]ÛWD 7DPJG]LHGRFLHUDF\ZL OL]DFMDFLHUSLSU]\URGD,P EDUG]LHMJÛVWDVLHÉGUµJW\P JRU]HMľ\MHVLÛPLHV]NDĆFRP G]LNLFKWHUHQµZ=PRWRU\]R ZDQLF]ÛVWRQLH]GDMÇVRELH VSUDZÛMDNKDĄDVZ\ZRĄDQ\ SU]H] VDPRFKRG\ ZSĄ\ZD QD ]ZLHU]ÛWD 5\N VLOQLNµZ Z\ZRĄXMH X QLFK VWDQ\ OÛ NRZH SRG MHJR ZSĄ\ZHP ]PLHQLDMÇ VZRMH VLHGOLVND =GDU]DVLÛľHSWDNLVNĄDGDMÇ PQLHMMDM5XFKSRMD]GµZPD QDZHWZSĄ\ZQDNURZ\FKRÉ Z\GDMÇVLÛRQHRERMÛWQHJG\ OHľÇ QD ĄÇNDFK L SU]HľXZD MÇ 7\PF]DVHP MHGQ\P ]H VNXWNµZVÇVLHG]WZDV]ODNµZ NRPXQLNDF\MQ\FK L WRZD U]\V]ÇF\LPKDĄDVPRľHE\É VSDGHNPOHF]QRĝFLNUµZ *ZDĄWRZQ\FK GļZLÛNµZ ERMÇ VLÛ WDNľH ]ZLHU]DNL ľ\MÇFHZPLDVWDFK1DSHZ QR ZLHOH GR SRZLHG]HQLD PLHOLE\ Z W\P Z]JOÛG]LH RSLHNXQRZLH F]ZRURQRJµZ NWµU]\ GUľÇ QLH PQLHM QLľ LFKSXSLOHSU]HGNROHMQÇV\O ZHVWURZÇ ]DEDZÇ 3U]HĄRP URNX R]QDF]D ]Z\NOH KXN Z\VWU]HOLZDQ\FKSHWDUGNWµ

&]ZRURQRJL WDNľH UHDJXMÇ QD KDĄDV6ÇNRW\NWµUHSDQLF]QLH ERMÇVLÛEXU]\LKXNXV\OZHVWUR Z\FKSHWDUG)RW$UFKLZXP U\ Z\ZRĄXMH X SVµZ NRWµZ L LQQ\FK ]ZLHU]ÇW SRWÛľQ\ OÛN6WDMÇVLÛZµZF]DVEDU G]LHMSREXGOLZHLQHUZRZH 3U]HGHZV]\VWNLPF]XMÇVLÛ MHGQDN ]DJURľRQH L ]GH] RULHQWRZDQH =ZLHU]ÛWD VÇ EDUG]RZ\F]XORQHQDZV]HO NLHJRURG]DMXGļZLÛNL3Uµ EXMH WR Z\NRU]\VWDÉ SROVND NROHM:\FLHZLONµZXMDGDQLH SVµZLU\N]DU]\QDQHMĝZLQL PDRGVWUDV]\ÉG]LNÇ]ZLHU]\ QÛRGWRUµZJG\QDGMHľGľD SRFLÇJ3LHUZV]HXU]ÇG]HQLD VWDQÛĄ\ MXľ QD ZVFKRG]LH 3ROVNL6WHURZDQ\NRPSXWH URZRV\VWHPPD]DSRELHJDÉ Z\SDGNRPQDWRUDFKNWµU\P XOHJDMÇ]ZLHU]ÛWD

6SU]ÇWDÉĝZLDWNDľG\PRľH 0LHV]NDĆF\ QDMRGOH JOHMV]\FK ]DNÇWNµZ QD V]HMSODQHW\RGGR ZU]HĝQLD ZĄÇF]Ç VLÛ GR WHJRURF]QHMHG\FML6SU]Ç WDQLDĝZLDWD1LHLQDF]HM EÛG]LH Z QDV]\P NUDMX JG]LH DNFMD SURZDG]RQD MHVWRGURNX 6HUGHF]QLHSURVLP\DE\ Z DNFML 6SU]ÇWDQLH ĝZLDWD ‫ٶ‬3ROVNDV]F]HJµOQÇRSLHNÇ REMÇÉODV\NWµUHZFLÇľZ\ PDJDMÇQDV]HMWURVNL/LF]ED G]LNLFK Z\V\SLVN Z ODVDFK MHVW ROEU]\PLD 3*/ /DV\ 3DĆVWZRZH Z\GDMÇ URF]QLH ZLHOH PLOLRQµZ ]ĄRW\FK QD LFK XSU]ÇWDQLH $ SU]HFLHľ Z\VWDUF]\ QLH ĝPLHFLÉ ER WRQLH0DUVMDQLHSRGU]XFDMÇ QDPĝPLHFL$ODVWRĝZLHW Q\ SRFKĄDQLDF] GZXWOHQNX ZÛJODVWDELOL]DWRUORNDOQH JR NOLPDWX ZLHONLH ERJD FWZR IRUP ľ\FLD UµZQLHľ ļUµGĄRZLHOXVXURZFµZDOH LZVSDQLDĄHPLHMVFHZNWµ U\PGREU]HVLÛF]XMHP\ -DN ]DZV]H SURVLP\ QLH W\ONR R VSU]ÇWDQLH DOH Z SLHUZV]HM NROHMQRĝFL 

RQLHĝPLHFHQLHLSLOQRZDQLH DE\QLHĝPLHFRQR1LHWROH UXMP\ WHJR NDľGH Z\NUR F]HQLHQDOHľ\]JĄDV]DÉSROLFML OXEVWUDľ\PLHMVNLHMZVZRLP XU]ÛG]LHJPLQ\DZDUWRWDN ľHPHGLRP7DNDZVSµĄSUDFD MHVW SRWU]HEQD L NRU]\VWQD 3U]\RUJDQL]DFMLDNFMLVSU]Ç WDQLD]DFKÛFDP\GRNRQWDN WX]QDGOHĝQLFWZDPLNRĄDPL ĄRZLHFNLPLL]ZLÇ]NDPLZÛG NDUVNLPL =QDMG]LHFLH WDP IDFKRZÇ L ľ\F]OLZÇ SRPRF ]ZUDFDVLÛZLPLHQLXRUJD QL]DWRUµZ 0LUD 6WDQLVĄDZ VND0H\V]WRZLF] SUH]HV )XQGDFML‫ځ‬6SU]ÇWDQLHĜZLDWD ‫ٶ‬3ROVND‫ڀ‬ 0RľHV] SU]\ĄÇF]\É VLÛ Z QDMEOLľV]\ ZHHNHQG GR DNFML PRľHV] WHľ NDľGHJR GQLD SRVWÛSRZDÉ ]JRGQLH ]KDVĄHP‫ځ‬3RPDJDMP\=LHPL ‫ ٶ‬FRG]LHQQLH‫ ڀ‬7RZDU]\V]\ RQRSURZDG]RQHMZ3ROVFHRG GZµFKODW.DPSDQLLQDU]HF] =UµZQRZDľRQHJR5R]ZRMX NWµUDSURPXMHLXF]\MDNSUDN W\F]QLHLQDFRG]LHĆFKURQLÉ ĝURGRZLVNR:LÛFHMQDVWURQLH ZZZQDV]D]LHPLDSO

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9


3RPRUVNL(NRORJ

QU

0ÇGU\NLHURZFDGEDRĝURG

1LHELHVNLH DXWRQDVĄRĆFH -Xľ Z SU]\V]Ą\P URNX QD HXURSHMVNLFK XOLFDFK PDSRMDZLÉVLÛQRZ\HOHN WU\F]Q\VDPRFKµG3RMD]G RQD]ZLH%OXH&DUPD]D PRQWRZDQHQD GDFKX ED WHULH VĄR QHF]QH N W µ U H ZVSR P R J Ç ]DVL O D Q L H $XWR ]D GHELXWRZD ĄR SRGF]DV PLÛG]\ QDURGRZHJR 6DORQX 6D PRFKRGRZHJRZ*HQHZLH

.RQVWUXNWRU]\ SRMD]GX ]DSHZQLDMÇ ľH SUÛGNRĝÉ PDNV\PDOQDZ\QLHVLH NPKDQDMHGQ\PĄDGRZD QLX‫ڔ‬1LHELHVNLVDPRFKµG‫ڕ‬ PDSU]HMHFKDÉQDZHW NLORPHWUµZ

)RWZZZEOXHFDUIU

'ZXRVRERZH FDFNRQDSUÇG )DEU\ND ,PSDFW $X WRPRWLYH 7HFKQRORJLHV Z 3UXV]NRZLH UR]SRF]\ QD SURGXNFMÛ GZXRVR ERZ\FK HOHNWU\F]Q\FK VDPRFKRGµZ $XWD EÛGÇ WU]\NRĄRZH =D NRQFHSFMÛ SRMD]GX RGSRZLDGD V]ZDMFDUVND ஆUPD 6$0 &UHH $* ] =X U\FKX$XWRSRPLQXWR Z\PĄDGRZDQLXSU]HMHG]LH QDZHW NP 6DPRFKµG

)RWZZZLPRWLYHSO

EÛG]LH PµJĄ VLÛ UR]SÛG]LÉ GRNPK7RZ\VWDUF]D MÇFD SUÛGNRĝÉ QLH W\ONR GOD RVµE NWµUH ]DZV]H SU]HVWU]HJDMÇ SU]HSLVµZ $OH PLQXVHP MHVW FHQD NWµUDPRľHZ\QLHĝÉQDZHW NLONDQDĝFLHW\VLÛF\HXUR=D WRFHQDMHGQHJRGRĄDGRZD QLDPDZ\QLHĝÉ]DOHGZLH ]Ą7\PVDP\PPRľH]LĝFLÉ VLÛ VHQ R PLDVWDFK EH] VSDOLQ-DNRSLHUZV]DFKFH SRVWDZLÉ QD WDNÇ NRPXQL NDFMÛ:DUV]DZD7DPWHMV]\ PDJLVWUDW]DSRZLHG]LDĄľH Z VWROLF\ VWDQLH EOLVNR VWDFML GR ĄDGRZD QLD HOHNWU\F]Q\FK VDPRFKRGµZ 3 L H U Z V ] H PDMÇ SRMDZLÉ VLÛQDXOLFDFK MHV]F]HZW\P URNX

3U]\MD]QHGZDNµĄND 5RZHUX]QDZDQ\MHVW]D MHGQHJR]ZLÛNV]\FKSU]\MD FLµĄQDWXU\ERQLHHPLWXMH VSDOLQ QLH KDĄDVXMH QLH Z\ZRĄXMHJURļQ\FKZ\SDG NµZ 3R]D W\P MHVW GREU\ GOD ]GURZLD WHJR NWR QLP SHGDĄXMH QD ZDNDFMH L SR SUDZLDNRQG\FMÛ=DNRFKDQL ZGZµFKNµĄNDFKWZLHUG]Ç ľHWRSRMD]GGREU\QDNDľGÇ SRJRGÛ L PRľQD QLP ]ZLH G]LÉQLHW\ONRQDMSLÛNQLHMV]H ]DNÇWNL3RPRU]DDOHLFDĄ\ ĝZLDW-HĝOL]GHF\GXMHP\VLÛ QD RGSRZLHGQL PRGHO QLH

,9

']LHQQLN3RPRU]D

EÛG]LHP\ PLHOL SUREOHPX ] SRGUµľÇ ER EÛG]LHP\ PRJOLSRNRQDÉNDľGÇWUDVÛ WDNľHSROQÇGURJÛF]\OHĝQ\ WUDNW $ SU]\ W\P FR EDU G]R ZDľQH QLH ]DWUXMHP\ SU]\URG\ ER URZHU\ QLH PDMÇ VLOQLNµZ QDSÛG]DP\ MH VLĄÇ QDV]\FK PLÛĝQL -HĝOLSRGF]DVZDNDF\MQHJR Z\SDGXSU]HNRQDP\VLÛGR URZHUX PRľH ]GHF\GXMH P\ VLÛ SU]HVLÇĝÉ QD QLHJR WDNľH Z PLHĝFLH JG\ MXľ ZUµFLP\ GR FRG]LHQQ\FK RERZLÇ]NµZ"

-HĝOLZ\ELHUDV]VLÛ]GDOV]ÇSRGUµľ ZĄDVQ\PVDPRFKRGHPWR]ZUµÉXZDJÛ QDWRMDNMHG]LHV]2GF]XMHWRLQDWXUD ERPQLHMMÇ]DQLHF]\ĝFLV]VSDOLQDPLLW\ ER]Xľ\MHV]PQLHMSDOLZDFRSU]HĄRľ\ VLÛQDVWDQSRUWIHOD :]URVW FHQ SDOLZ RUD] ]ZLÛNV]RQD ĝZLDGRPRĝÉ HNRORJLF]QD VSRĄHF]HĆ VWZD VSUDZLĄ\ ľH NLH URZF\ V]XNDMÇ VSRVREµZ QD ]PQLHMV]HQLH ]Xľ\FLD SDOLZD VZRLFK SRMD]GµZ RUD] QD UHGXNFMÛ JD]µZ FLHSODUQLDQ\FK -HGQ\P ]EDUG]RSRSXODU\]RZDQ\FK L VNXWHF]Q\FK VSRVREµZ MHVW MD]GD HNRORJLF]QD F]\ WHľDQW\F\SXMÇFD]QDQDQD ĝZLHFLH SRG QD]ZÇ VPDUW GULYLQJ L HFRGULYLQJ 2E\ GZDVW\OHMD]G\QLHGRF]H NDĄ\ VLÛ MHV]F]H SROVNLFK QD]Z 7\P FR VSUDZLĄR ľH HFRGULYLQJ ]GRE\ĄR ZLHOX ]ZROHQQLNµZ E\Ą\ ] SHZ QRĝFLÇ HIHNW\ Z SRVWDFL PDWHULDOQHM:HGĄXJEDGDĆ .RPLVML (XURSHMVNLHM NLH URZF\NWµU]\Z\NRU]\VWXMÇ ZVND]µZNL HFRGULYLQJX FLHV]ÇVLÛRV]F]ÛGQRĝFLDPL U]ÛGX5RF]QLHED GDQ\NLHURZFD]DRV]F]ÛG]LĄ SRQDG]Ą :DUWR]DSDPLÛWDÉZVND ]µZNLNWµUHVÇNZLQWHVHQFMÇ HNRORJLF]QHMLLQWHOLJHQWQHM MD]G\:\ELHUDMÇFVLÛZGDO V]Ç SRGUµľ VDPRFKRGHP ZDUWR MÇ GREU]H ]DSODQR ZDÉ DE\ XQLNQÇÉ ]ZLÛN V]RQHJR QDWÛľHQLD UXFKX UREµW GURJRZ\FK HWF 7R JĄµZQLH VWDQLH Z NRUNDFK VSUDZLD ľH NRQVXPSFMD

SDOLZD MHVW ]ZLÛNV]RQD .RV]WXMH WR UµZQLHľ F]DV L QHUZ\ &]DVHP ZDUWR Z\MHFKDÉ QD Z\FLHF]NÛ ZF]HVQ\PUDQNLHPEÇGļWHľ MHFKDÉ QRFÇ : SU]\SDGNX Z\PXV]RQ\FK SRVWRMµZ QSSU]\SU]HMD]GDFKNROH MRZ\FKF]\NRUNDFKZDUWR Z\ĄÇF]\ÉVLOQLN :HGĄXJ VSHFMDOLVWµZ QDMEDUG]LHM HNRQRPLF]QD SUÛGNRĝÉ GOD ZLÛNV]RĝFL VDPRFKRGµZ WR JUDQLFD ‫ ڋ‬NPK ,P V]\EFLHM MHG]LHP\ W\P NRQVXPSFMD SDOLZD EDUG]LHM Z]UDVWD *G\ ZĄÇF]\V] VLOQLN QLH F]HNDMDľVLÛUR]JU]HMH]D QLP UXV]\V] 6DPRFKµG SU]\ ZĄÇF]RQ\P VLOQLNX ]Xľ\MHSDOLZRDQLHVSUDZL ľH RV]F]ÛG]LV] QD SDOLZLH F]\ Z\GĄXľ\V] MHJR ľ\ZRW :\VWDUF]\ MHFKDÉ SĄ\QQLH QDW\FKPLDVW SR ZĄÇF]HQLX VLOQLND 3R]D W\P ]PLHQLDM ELHJLQDMV]\EFLHMMDNVLÛGD JG\WZµMVLOQLNRVLÇJDÉEÛ G]LHPLÛG]\DRE URWµZQDPLQXWÛ:F]HĝQLHM SU]\ VDPRFKRGDFK GLHVOD SµļQLHMZSU]\SDGNXVDPR FKRGµZ QD EHQ]\QÛ -HVW WRUR]ZLÇ]DQLHEH]SLHF]QH RV]F]ÛGQH L JZDUDQWXMÇ FH GXľÇ SĄ\QQRĝÉ MD]G\ 8WU]\PXM Z PLDUÛ VWDĄÇ SUÛGNRĝÉ SU]\ ZĄÇF]RQ\P QDMZ\ľV]\PELHJXLQLVNLFK REURWDFK REUR

6WUµľHSUDZDLHNRORJLL -HĝOLZ\ELHUDV]VLÛQDXUORSGRNWµUHMĝ]PLHMVFRZRĝFLZRMH ZµG]WZD ]DFKRGQLRSRPRUVNLHJR VSUDZGļ NRQLHF]QLH VWDQ WHFKQLF]Q\VZRMHJRVDPRFKRGX=DFKRGQLRSRPRUVNDGURJµZ ND]DLQLFMRZDĄDZĄDĝQLHSURJUDPૃ(NRORJLF]Q\.LHURZFDૄ=SR PRFÇVSHFMDOLVW\F]QHJRVSU]ÛWXSROLFMDQFLVSUDZG]ÇF]\DXWD QLHSU]HNUDF]DMÇGRSXV]F]DOQ\FKQRUPKDĄDVXLHPLVMLVSDOLQ 0DWRSRPµFZXVXZDQLX]GUµJQLHVSUDZQ\FKSRMD]GµZNWµUH ]DJUDľDMÇĝURGRZLVNXQDWXUDOQHPX:UDPDFKSU]HGVLÛZ]LÛFLD VWUµľHSUDZDFKFÇUµZQLHľHGXNRZDÉNLHURZFµZLSRGQRVLÉ LFK ĝZLDGRPRĝÉ FR GR ZSĄ\ZX VWDQX WHFKQLF]QHJR SRMD]GX QDEH]SLHF]HĆVWZRQDGURJDFKRUD]QDĝURGRZLVNRQDWXUDOQH 'ODWHJR NDľG\ NLHURZFD NRQWURORZDQHJR SRMD]GX RWU]\PD XORWNÛ ] SRUDGDPL ]DZLHUDMÇF\PL VSRVRE\ QD HNRORJLF]QH NRU]\VWDQLH]DXWD =DFKRGQLRSRPRUVNDSROLFMDGRVWDĄDQDSURJUDPૃ(NRORJLF]Q\ .LHURZFDૄ GRWDFMÛ ]H ĝURGNµZ :RMHZµG]NLHJR )XQGXV]X 2FKURQ\ĜURGRZLVNDL*RVSRGDUNL:RGQHMZ6]F]HFLQLH']LÛNL SRQDG W\V ]Ą IXQNFMRQDULXV]H GURJµZNL PDMÇ DQDOL]DWRU VSDOLQ ] G\PRPLHU]HP VRQRPHWU\ DJUHJDW SUÇGRWZµUF]\ RUD]NRPSXWHUZUD]]GUXNDUNÇ

-HĝOLGREU]H]DSODQXMHV]VZRMÇSRGUµľXQLNQLHV]QHUZµZVWRMÇFZNRUN VZµMFHQQ\F]DVSU]H]QDF]RQ\QDZ\SRF]\QHNDWDNľHSDOLZRLSLHQLÇG] WµZQDPLQXWÛ ,VWRWQHMHVW DQW\F\SRZDQLHRWDF]DMÇFH JRQDVUXFKX3R]ZROLWRQD SĄ\QQÇ MD]GÛ EH] RVWUHJR KDPRZDQLD F]\ WHľ JZDĄ WRZQHJRSU]\VSLHV]DQLDFR SR]D PQLHMV]\P ]Xľ\FLHP SDOLZD ZSĄ\ZD NRU]\VWQLH QDWUZDĄRĝÉVLOQLNDKDPXO FµZ L RSRQ 3R]D W\P MHVW WRVW\OEDUG]LHMEH]SLHF]Q\ LMDNSRWZLHUG]DMÇEDGDQLD ]ZLÛNV]DMÇF\ SĄ\QQRĝÉ UX FKX L RJUDQLF]DMÇF\ NRUNL 3U]\ ]ZDOQLDQLX PRľHV] KDPRZDÉ VLOQLNLHP SR]R VWDZLDMÇFELHJZĄÇF]RQ\ :DUWR ]DGEDÉ R RGSR ZLHGQLH FLĝQLHQLH Z RSR QDFK VDPRFKRGX 1LHRG SRZLHGQLH FLĝQLHQLH PRľH E\É SU]\F]\QÇ ]ZLÛNV]R

QHJR ]Xľ\FLD SDOLZD FR GRGDWNRZRSRFLÇJD]DVREÇ ]ZLÛNV]HQLH HPLVML GZX WOHQNXZÛJODGRDWPRVIHU\ 3RQDGWR ľ\ZRWQRĝÉ RSRQ VNUDFD VLÛ Dľ R SURF 3U]\NĄDGRZR]DQLVNLHR SURF FLĝQLHQLH Z RSRQDFK ]ZLÛNV]DWDUFLHRSURF L]Xľ\FLHSDOLZDRSURF 3DPLÛWDM WHľ ľH NOLPD W\]DFMD ]QDF]ÇFR SRGQRVL ]Xľ\FLH SDOLZD :DUWR NR U]\VWDÉ ] QLHM RV]F]ÛGQLH UR]ZDľ RWZRU]HQLH RNQD SU]\ QLVNLFK SUÛGNRĝFLDFK Z PLHĝFLH 3DPLÛWD MHG QDN ľH SU]\ ZLÛNV]\FK SUÛGNRĝFLDFK SRZ\ľHM NP RWZDUFLHRNQD]XZDJL QD]ZLÛNV]RQ\RSµUSRZLH WU]D PRľH E\É PQLHM HNR

3RG]LHOVLÛDXWHP -HĝOLQDZDNDFMHMHG]LHV]VDPDOERPDV]ZROQHPLHMVFDQDW\O Q\PVLHG]HQLXSRG]LHOVLÛWÇSU]HVWU]HQLÇ]LQQ\PL=DELHUDMÇF LQQHRVRE\NWµUHPRJĄ\E\SRMHFKDÉZRVREQ\PVDPRFKRG]LH VSUDZLDV]ľHSRGURG]HSRUXV]DVLÛMHGHQVDPRFKµGPQLHM7R ZDľQHERG]LÛNLWHPX]PQLHMV]\VLÛHPLVMDGZXWOHQNXZÛJOD SU]\SDGDMÇFÇQDMHGQÇRVREÛ:DUWRZLHG]LHÉľHSU]HFLÛWQ\ QRZ\ VDPRFKRGµZ Z\WZDU]D JNP WHM VXEVWDQFML QD MHGQHJRSDVDľHUDVDPRORWJNPDXWREXV JNPDSRFLÇJJNP-HĝOLSRGUµľXMHV]VDPRFKRGHP ]DELHU]ZLÛFMDNQDMZLÛFHMSDVDľHUµZ

-HGļQDJD]LH :OHZDMÇFGRVDPRFKRGRZHJR]ELRUQLND/3*F]\OLJD]SĄ\QQ\ URSRSRFKRGQ\]RVWDZLDV]ZNDVLHPQLHMSLHQLÛG]\QLľWDQNXMÇF HW\OLQÛ*D]MHVWSDOLZHPEDUG]LHMHNRORJLF]Q\PQLľEHQ]\QD ઺WR]ZLÇ]HNZÛJODLZRGRUXEH]LQQ\FKGRPLHV]HN7ZRU]\ EDUG]LHMMHGQRURGQÇPLHV]DQNÛSDOLZRZRSRZLHWU]QÇLVSDOD VLÛZFDĄRĝFLQDZHWSU]\]LPQ\PVLOQLNX6SDOLQ\VÇF]\VWV]H QLľ]EHQ]\Q\઺LFKJĄµZQ\PVNĄDGQLNLHPMHVWGZXWOHQHNZÛJOD EH]RĄRZLXWOHQNµZD]RWXF]\VLDUNL6LOQLNSUDFXMHFLV]HMER JD]QLHPDVSDODQLDVWXNRZHJR

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


3RPRUVNL(NRORJ

QU

GRZLVNR :LHONDVLĄDZNROHL

NDFK=DRV]F]ÛG]LV]ZWHQVSRVµEWDNľH ]H)RW0LFKDĄ*UDGRZVNL QRPLF]QHQLľNOLPDW\]DFMD :\ĄÇF]HQLH NOLPDW\]DFML SR]ZROLFLQD]PQLHMV]HQLH ‫ڋ‬SURFSDOLZD ]D]Z\F]DM MHVWWR‫ڋ‬OLWUD &KRÉ Z\SDG QD GĄXľ V]\ XUORS Z\PDJD VSRUHM LORĝFL EDJDľX WR VWDUDM VLÛ ]PLHĝFLÉJRZVDPRFKRG]LH -HĝOL]DPRQWXMHV]EDJDľQLN QD GDFKX DOER XFKZ\W QD URZHU\ WR ] EDNX V]\E FLHMEÛG]LHXE\ZDÉSDOLZD .DľG\ Z\VWDMÇF\ HOHPHQW ]ZLÛNV]\ RSµU SRZLHWU]D DZLÛFL]Xľ\FLHSDOLZD*G\ GRMHG]LHV] QD PLHMVFH WR UR]SDNXMVDPRFKµGE\QLH ZR]LÉZQLPQLHSRWU]HEQHJR EDODVWX .DľGH GRGDWNRZH NJ NWµUH REFLÇľD DXWR WR]ZLÛNV]HQLH]Xľ\FLDSD OLZDSU]\QDMPQLHMROLWUD QDNP -HĝOL MHVWHĝ QD ZF]D VDFKVWDUDMVLÛ]DSRPQLHÉ R VDPRFKRG]LH QLH ZDUWR GR QLHJR ZVLDGDÉ QD Z\ SUDZ\ NUµWV]H QLľ NP =LPQ\VLOQLN]Xľ\ZDSUDZLH GZXNURWQLH ZLÛFHM SDOLZD D NDWDOL]DWRU SRWU]HEXMH RNRĄR PLQXW DE\ E\Ą ]DF]ÇĄ G]LDĄDÉ HIHNW\ZQLH 8QLNDQLH NUµWNLFK Z\SD GµZ QS GR SREOLVNLHJR VNOHSX]SHZQRĝFLÇSR]ZR OL ]DRV]F]ÛG]LÉ SLHQLÇG]H L]PQLHMV]\HPLVMÛGZXWOHQ NXZÛJODGRDWPRVIHU\1D ZDNDFMDFK ZDUWR Z RJµOH RGVWDZLÉ VDPRFKµG QS QDVWU]HľRQ\SDUNLQJDMDN QDMZLÛFHMFKRG]LÉ7HQZ\ VLĄHN QD SHZQR SRPRľH ]DFKRZDÉOLQLÛ $QQD6]DGH

3RFLÇJNDUPLVLÛSUÇ GHPXZLHOELDGĄXJLHG\ VWDQVHLMHVWEH]SLHF]Q\ 7R DWXW\ NWµUH SRZLQQL Z]LÇÉ SRG XZDJÛ Z\ ELHUDMÇF\ VLÛ Z GDOV]Ç SRGUµľ : NROHL WNZL ZLHOND VLĄD ER PRľH MHGQRUD]R ZR ]DEUDÉ EDUG]R ZLHOH RVµELSU]HZLHļÉMHQDGXľH RGOHJĄRĝFL ] GXľÇ PQLHM V]ÇV]NRGÇGODĝURGRZLVND QLľ VDPRFKRG\ DXWREXV\ L VDPRORW\ ER ZLÛNV]RĝÉ SRFLÇJµZ MHVW ]DVLODQ\FK SUÇGHP 3RGUµľ W\P ĝURG NLHP WUDQVSRUWX VWDMH VLÛ FRUD]EDUG]LHMNRPIRUWRZD L V]\EV]D G]LÛNL PRGHU QL]DFML OLQLL NROHMRZ\FK =GDQLHPIDFKRZFµZE\ĄE\ WR LGHDOQ\ VSRVµE SRGUµ ľRZDQLD JG\E\ HQHUJLD SRWU]HEQD GR QDSÛG]DQLD SRFLÇJµZ SRFKRG]LĄD ]H ļUµGHĄRGQDZLDOQ\FK $OH ]DWZDUG]LDOL HNROR G]\Z\W\NDMÇľHNROHMZFDOH QLHMHVWWDNDEH]SLHF]QDGOD ĝURGRZLVND QDWXUDOQHJR MDN VLÛ MHV]F]H QLHGDZQR Z\GDZDĄR7RGODWHJRľHGR WHMSRU\]ZUDFDQRJĄµZQLH XZDJÛQDHPLVMÛ]DQLHF]\V] F]HĆVDP\FKSRFLÇJµZ-HĝOL MHGQDN GRGD VLÛ GR WHJR V]NRGOLZHVXEVWDQFMHNWµUH SRZVWDMÇ SU]\ HNVSORDWDFML WDERUXFKRÉE\F]\V]F]HQLD LUHPRQWµZQLHMHVWWRMXľ WDN ]LHORQ\ ĝURGHN WUDQV SRUWX 1DXNRZF\ Z]LÛOL

6DPRORW\VÇX]QDZDQH ]D MHGQH ] ZLÛNV]\FK V]NRGQLNµZ WUDQVSRUWR Z\FK SU]\F]\QLDMÇF\FK VLÛGRHIHNWXFLHSODUQLD QHJR6ÇWDNľHQLH]Z\NOH KDĄDĝOLZH 7UDQVSRUWORWQLF]\FKRÉ V]\ENL L Z\JRGQ\ QLH MHVW QDMEDUG]LHM HNRORJLF]Q\P UR]ZLÇ]DQLHP6DPRORWMXľ GDZQR ]RVWDĄ X]QDQ\ ]D JURļQ\GODQDWXU\-DNSRG 2SLQLHQDWHPDWHNRORJLF]QHMVWURQ\MD]G\SRFLÇJLHPVÇSRG]LHORQH NUHĝODMÇ HNRORG]\ ZSĄ\Z -HGQDNLWDNHPLWXMÇRQHPQLHM]DQLHF]\V]F]HĆQLľVDPRFKRG\ WHQ QLH MHVW EH]SRĝUHG )RW0LFKDĄ*UDGRZVNL QLR RGF]XZDQ\ SU]H] QDV WR MHGQDN

$OWHUQDW\ZDGODNRUNµZ

2G OLSFD XUXFKRPLRQH ]RVWDĄR QRZH SRĄÇF]HQLH NROHMRZH QD WUDVLH *UXG]LÇG] ઺ .ZLG]\Q ઺ 6]WXP ઺ 0DOERUN ઺ 1RZ\ 'ZµU *GDĆVNL ઺ 6WHJQD ઺ 6]WXWRZR 7R ZVSµOQD LQLFMDW\ZD $UULYD 3&& RUD] 3RPRUVNLHJR 7RZDU]\VWZD 0LĄRĝQLNµZ .ROHL ĽHOD]Q\FK NWµU]\ UHDNW\ZRZDOL PLQ QLHF]\QQ\ RG ODW RGFLQHN6]\PDQNRZR઺1RZ\'ZµU*GDĆVNL7DPQDVWÛSXMH SU]HVLDGND]NODV\F]QHJRSRFLÇJXGRXQLNDOQHMNROHMNLZÇVNR WRURZHMGR6WHJQ\L6]WXWRZD3RFLÇJQDGPRU]HMHVWĝZLHWQÇ DOWHUQDW\ZÇ GOD ]DNRUNRZDQ\FK Z ZDNDFMH GUµJ ZLRGÇF\FK QD0LHU]HMÛ:LĝODQÇ

WDNľH SRG OXSÛ ļUµGĄD ]D QLHF]\V]F]HĆHPLWRZDQ\FK SU]H]SURGXFHQWµZHQHUJLL QLH]EÛGQHMGR RĝZLHWOHQLD GZRUFµZ SHURQµZ L ERF] QLF NROHMRZ\FK QLH W\ONR SUÇGXSRWU]HEQHJRGR]DVL OHQLDWUDNFML:\QLNLEDGDĆ SRWZLHUG]LĄ\ľHNROHMZUD] ] FDĄÇ LQIUDVWUXNWXUÇ MHVW UµZQLHľRGSRZLHG]LDOQD]D

HPLVMÛ JD]µZ FLHSODUQLD Q\FKFKRÉGRWHMSRU\PLDĄD EDUG]RGREUÇRSLQLÛ 0LPR ZV]\VWNR MHG QDN ZDUWR MHļG]LÉ NROHMÇ -HGQD RVRED SRGUµľXMÇFD SRFLÇJLHP SRZRGXMH HPL VMÛ WU]\NURWQLH PQLHMV]HM LORĝFL GZXWOHQNX ZÛJOD GR DWPRVIHU\ QLľ MDGÇFD SR FLÇJLHP

'ODF]HJRZDUWRMHļG]LÉDXWREXVHP" $XWREXVHP PRľHV] GRWU]HÉSUDZLHZV]ÛG]LH 1D ZDNDF\MQHM PDSLH NUDMX VÇ PLHMVFRZRĝFL ]ZĄDV]F]D QLHZLHONLH NWµUH RPLMDMÇ WRU\ NR OHMRZH D L R ORWQLVNR SDVDľHUVNLHWUXGQR -HĝOLQLHPDV]ZLHONLHJR EDJDľXPRľHV]SRSURVWX ZVLÇĝÉ GR DXWREXVX 1D GĄXľV]\FK WUDVDFK MHľGľÇ Z\JRGQH DXWRNDU\ Z NWµ U\FK QLH RGF]XMHV] WDN EDUG]R WUXGµZ SRGUµľ\

%XMDQLHZREĄRNDFK V]NRG]LQDWXU]H

$ MHĝOL MHVWHĝ NLHURZFÇ WR QD XUORS QLH GRMHG]LHV] ]PÛF]RQ\SRZLHORJRG]LQ Q\PVLHG]HQLX]DNµĄNLHP 0DVRZD NRPXQLNDFMD MHVW ]DZV]HEDUG]LHMHNRORJLF] QD 'ODF]HJR" :\REUDļ VRELH ľH MHG]LHV] UD]HP ]LQQ\PLSDVDľHUDPLZ WÛVDPÇVWURQÛ-HĝOLNDľG\ ] QLFK Z\EUDĄE\ VLÛ QD Z\SUDZÛVZRLPVDPRFKR GHPWRQDGURG]HRGUD]X ]URELĄRE\VLÛEDUG]LHMWĄRF] QR L KDĄDĝOLZLH ER VLOQLNL

ZDUF]DĄ\E\ Z FKµU]H QLH VROR MDN DXWREXVRZ\ 1LH PµZLÇFMXľRHPLVML]DQLH F]\V]F]HĆ -HGHQ SRMD]G QDZHW ZLÛNV]\ WR MHGQDN PQLHMVSDOLQZDWPRVIHU]H QLľVDPRFKRGµZ 1D NUµWV]\FK WUDVDFK FRUD]F]ÛĝFLHMSRMDZLDMÇVLÛ ]UHV]WÇ DXWREXV\ ]DVLODQH EDUG]LHMHNRORJLF]Q\PSDOL ZHPFKRÉE\QDJD]]LHPQ\ QD NWµUH GHF\GXMH VLÛ FR UD] ZLÛFHM PLDVW :HGĄXJ HNVSHUWµZ VÇ VDPH SOXV\ WDNLHJRUR]ZLÇ]DQLD]DQLH F]\V]F]HĆ MHVW R SURF PQLHM Z SRUµZQDQLX GR VLOQLNµZ]DVLODQ\FKROHMHP QDSÛGRZ\PQLHPDHIHNWX ]DG\PLHQLD L QLHSU]\MHP QHJR ]DSDFKX SRGF]DV SR VWRMX$VDPVLOQLNSUDFXMH FLV]HM MDN VWZLHUG]RQR R RNSURFFRPDZSĄ\Z QLHW\ONRQDSR]LRPKDĄDVX Z PLDVWDFK DOH L NRPIRUW SRGUµľXMÇF\FK

3U]\URGD QLH OXEL VD PRORWµZ WDNľH ] LQQHJR SRZRGXQDLFKSU]HORWDFK FLHUSLÇ SWDNL =GHU]DMÇ VLÛ ] ODWDMÇF\PL PDV]\QDPL RG SRF]ÇWNX LFK LVWQLHQLD 7R UµZQLHľ QLHEH]SLHF]QH GOD ORWQLFWZD ER F]ÛVWÇ SU]\F]\QÇNDWDVWURIVÇSWD NL NWµUH QS ZSDGDMÇ GR VLOQLNµZ 6 ] N R G O L Z \ Z S Ą \ Z WUDQVSRUWX ORWQLF]HJR RG F]XZDOQ\ MHVW L QD ]LHPL :RNROLFDFKGXľ\FKORWQLVN QLHPRľOLZDMHVWEXGRZDEX G\QNµZ PLHV]NDOQ\FK ER Z WDNLP VÇVLHG]

)RWZZZF]\VWDSODQHWDSO

]DQLHF]\V]F]HQLH PDMÇFH PLHMVFHQDGXľ\FKZ\VRNRĝ FLDFKQLH]PLHUQLHSRJDUV]D JOREDOQ\VWDQĝURGRZLVND ']LHMHVLÛWDNSRQLHZDľ ]DQLHF]\V]F]HQLD ORWQLF]H Z\G]LHODQHQDZ\VRNRĝFLNLO NXW\VLÛF\PHWUµZSR]RVWDMÇ ZVWUDWRVIHU]HSU]H]GĄXľV]\ F]DV L QLRVÇ ]D VREÇ W\P JURļQLHMV]H NRQVHNZHQFMH GOD ĝURGRZLVND 2 W\P MDN ZLHONLH LORĝFL V]NRGOLZ\FK VXEVWDQFML GRVWDMÇ VLÛ GR DWPRVIHU\ ĝZLDGF]\ LORĝÉ SDOLZD VSDODQHJR SU]H] VD PRORWSRGF]DVMHGQHMJRG]L Q\ORWXQS%RHLQJ WRQ%RHLQJ WRQ$75WRQ\6ÇWR OLF]E\RJURPQHELRUÇFSRG XZDJÛMDNZLHOHVDPRORWµZ NDľGHJRGQLDODWDQDG]LHPLÇ ‫ڋ‬WĄXPDF]ÇHNVSHUFL

WZLH QLH GD VLÛ ]QLHĝÉ SR]LRPX GHF\EHOL NWµU\FK ļUµGĄHP VÇ VDPR ORW\ 6WZLHUG]RQR WDNľH ľH ZLHONLH SĄ\W\ ORWQLVN L EXG\QNL MH REVĄXJXMÇFH ]DMPXMÇFHG]LHVLÇWNLKHNWD UµZSRZLHU]FKQLSURZDG]Ç GR GHJUDGDFML ĝURGRZLVND QDROEU]\PLFKREV]DUDFK (NVSHUFL UDG]Ç ZLÛF MHĝOLPXVLV]ODWDMRGSRZLH G]LDOQLHF]\OLQDRGOHJĄRĝÉ SRQDGNP0QLHMV]HG\ VWDQVHPRľQDSRNRQDÉQS SRFLÇJLHP7URFKÛWUXGQRWR VRELHZ\REUD]LÉDOHSU]HORW WUDQVDWODQW\FNL JHQHUXMH SUDZLH SRĄRZÛ LORĝFL GZX WOHQNXZÛJODZ\WZDU]DQHJR SU]H]MHGQÇRVREÛZFLÇJX URNX]DVSRNDMDMÇFÇZV]\VW NLHVZRMHSRWU]HE\WDNLHMDN RĝZLHWOHQLH RJU]HZDQLH LSRGUµľVDPRFKRGHP

:RGDGDMHSRF]XFLHZROQRĝFL =QDNRPLW\P ĝURGNLHP GRSRGUµľRZDQLDVÇNDMDNL OXEľDJOµZNL3LHUZV]H]DVL ODQHVÇVLĄÇQDV]\FKUDPLRQ GUXJLH ‫ ڋ‬Z\NRU]\VWXMÇ VLĄÛ ZLDWUXNWµU\GPLHZľDJOH MDFKWX ,QIUDVWUXNWXUD GOD ZRGQLDNµZ MHVW FRUD] EDU G]LHMUR]ZLQLÛWD1RLGDMH ZLHOH QLH]DSRPQLDQ\FK SU]Hľ\É &L NWµU]\ E\OL QD VSĄ\ZLH NDMDNRZ\P QD SHZQR ]QµZ Z\UXV]Ç QD V]ODN7RVDPR]EDNF\OHP ľHJODUVWZD %R ZRGD GDMH SRF]XFLHZROQRĝFL ,QQ\P VSRVREHP SU]H PLHV]F]DQLDVLÛVÇWUDPZDMH ZRGQH:VH]RQLHMHVWZLHOH SRĄÇF]HĆ ] 7UµMPLDVWD QD

)RW$UFKLZXP*&((

']LHQQLN3RPRU]D

+HO G]LÛNL NWµU\P SRGUµľ QD SµĄZ\VHS Z\GDMH VLÛ VDPÇ SU]\MHPQRĝFLÇ -HĝOL PDVLÛGRZ\ERUXV]QXUDXW RWRF]RQ\FKVPURGHPVSDOLQ FLÇJQÇF\FKSRZROLZVWURQÛ PRU]DDOEROHNNLHNRĄ\VDQLH ZRGQHJRWUDPZDMXLPRUVNÇ EU\]ÛQDWZDU]\WRGHF\]MD SU]\FKRG]LEH]WUXGX

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9


3RPRUVNL(NRORJ

QU

']LHQQLN3RPRU]D

'RNXPHQW\HNRF\NOLVW\ 0LHMVNLHVDPRU]ÇG\ZUHJLRQLHRSRUQLHVWDZLDMÇQDGZDNµĄND

5RZHUWR QLH SU]\MDFLHO"

-HĝOL GXľR MHļG]LV] URZHUHP Z UD]LH F]HJR PLHM SU]\ VRELH GRNXPHQW\NWµUHSRWZLHUG]ÇWZRMÇWRľVDPRĝÉ )RW0LFKDĄ*UDGRZVNL

-HĝOL ]DPLHU]DV] SU]H VLÇĝÉ VLÛ ] VDPRFKRGX OXE DXWREXVX QD URZHU D VNRĆF]\ĄHĝ ODW QLH PXVLV] PLHÉ VSHFMDOQ\FK XSUDZQLHĆE\SRUXV]DÉVLÛ SR GURJDFK SXEOLF]Q\FK 2F]\ZLĝFLHZDUXQNLHPVÇ XPLHMÛWQRĝFL NLHURZDQLD MHGQRĝODGHP NWµUH QLH EÛGÇ]DJUDľDÉLQQ\P1D VWRODWNLSU]HGZ\MD]GHPQD XOLFÛPXV]Ç]DRSDWU]\ÉVLÛ ZNDUWÛURZHURZÇ

'ODZĄDVQHJRGREUDOH SLHME\GRURVĄ\URZHU]\VWD PLDĄSU]\VRELHGRZµGRVR ELVW\ OEX MDNLNROZLHN LQQ\ GRNXPHQW]H]GMÛFLHP1LH W\ONRGODWHJRE\XGRZRG QLÉVZµMZLHN-HĝOLSRSHĄ QLV]Z\NURF]HQLHL]DXZDľ\ WR SROLFMDQW PXVL XVWDOLÉ WZRMH GDQH SHUVRQDOQH -HĝOLQLHEÛG]LHV]PLDĄSU]\ VRELH GRNXPHQWµZ PRľH Z\ZRĄDÉ WR QLHSRWU]HEQH QHUZRZHV\WXDFMH

.DQDUHNQDGURG]H Ľ \ F L H Z ] J R G ] L H ] QDWXUÇ PXVL R]QDF]DÉ WDNľH EH]SLHF]HĆVWZR 'ODWHJR QLH]EÛGQ\P Z\ SRVDľHQLHP URZHUX VÇ MHGHQ VSUDZQLH G]LDĄD MÇF\ KDPXOHF ODPSD ]H ĝZLDWĄHPELDĄ\P]SU]RGX

D F]HUZRQ\P ] W\ĄX RG EODVNLL]SU]RGXL]W\ĄX L G]ZRQHN : PLHĝFLH ZDUWR]DĄRľ\ÉNDVN$QRFÇ GREU]H Z\JOÇGDÉ MDN ND QDUHNE\QLHVWUDFLÉSLµU F]\OL ZĄRľ\É RGEODVNRZÇ NDPL]HONÛ

*DGDV]QLHMHGļ 5RZHU]\VWD WDN MDN N L H U R Z F D V D P R F K R G X QLH PRľH Z WUDNFLH MD]G\ UR]PDZLDÉ SU]H] WHOHIRQ NRPµUNRZ\ 3URZDG]HQLH URZHUX MHGQÇ UÛNÇ SRZR GXMH GXľH ]DJURľHQLH GOD LQQ\FKXF]HVWQLNµZUXFKX GURJRZHJR EH] Z]JOÛGX

QD WR F]\ MHG]LHP\ SR ĝFLHľFHF]\MH]GQLÇ*DGX Ą\SRZLQQ\ZLÛF]DRSDWU]\É VLÛZ]HVWDZVĄXFKDZNRZ\ DOER SR SURVWX ]DWU]\ PDÉ VLÛ JG\ ]DG]ZRQL ‫ږ‬NRPµUND‫ ڕ‬L GRSLHUR SR ]HMĝFLX ] URZHUX SRGMÇÉ UR]PRZÛ

-HVLHQLÇEH]DXWD &R URNX ZU]HĝQLD REFKRG]LP\']LHĆEH]6D PRFKRGX -HJR SRP\VĄR GDZFÇMHVW)UDQFMDJG]LH SR UD] SLHUZV]\ SU]H] FDĄ\ G]LHĆ XOLFH PLDVW ]RVWDĄ\]DPNQLÛWHGODVD PRFKRGµZ Z URNX 3RP\VĄHP ]DUD]LĄR VLÛ ZLHOH HXURSHMVNLFK NUD MµZWDNľH3ROVNDZNWµUHM REFKRG]LP\ ']LHĆ EH]

,9

6DPRFKRGXRGURNX .DPSDQLDUR]FLÇJQÛĄDVLÛ WHUD] QD FDĄ\ (XURSHMVNL 7\G]LHĆ=UµZQRZDľRQHJR 7UDQVSRUWXSRGF]DVNWµ UHJR UR]SRZV]HFKQLDQH VÇLQIRUPDFMHRQHJDW\Z Q\FK VNXWNDFK Xľ\ZDQLD VDPRFKRGµZ L SURPRZD QH DOWHUQDW\ZQH ĝURGNL WUDQVSRUWX Z W\P UR ZHU\

ĜFLHľNLURZHURZH WRRFKURQD F]\VWHJR SRZLHWU]D ZDOND]KDVĄHP LSURSDJRZDQLH ]GURZHJRL DNW\ZQHJRVW\OX ľ\FLD-HGQDN ZĄDG]HZFLÇľQLH GRFHQLDMÇWHJR HNRORJLF]QHJR ĝURGNDORNRPRFML

] JU]HFKµZ NWµUH ]RVWDMÇ SRSHĄQLRQH SU]\ LFK WZR U]HQLX‫ڋ‬PµZLÇPLHV]NDĆF\ VNXSLHQL Z :HMKHURZVNLP 7RZDU]\VWZLH&\NOLVWµZ

7F]HZVNLH NµĄNDSXEOLF]QH

:0,(Ĝ&,( -D]GDQDUR 1LHVWHW\ ZFLÇľ RJOÇGDP\ WDNLH ZLGRNL Z QDV]\FK PLDVWDFK

ZHU]HMHVWERGDMQDMWDĆV]\P VSRVREHP SU]HPLHV]F]DQLD VLÛSR]DFKRG]HQLHPSLHFKR WÇRF]\ZLĝFLH5D]NXSLRQ\ VSU]ÛWZ\PDJDW\ONRELHľÇ FHM NRQVHUZDFML QLH WU]HED SĄDFLÉ ]D MHJR WDQNRZDQLH QLHSRľHUDWHľSLHQLÛG]\MDN QSMD]GDDXWREXVHPZNWµ U\P WU]HED NDVRZDÉ ELOHW\ 1D GZµFK NµĄNDFK PRľQD QD FR G]LHĆ GRMHľGľDÉ GR SUDF\F]\GRV]NRĄ\1RLQLH ‫ږ‬VPURG]Ç‫ ڕ‬MDN VDPRFKRG\ F]\ DXWREXV\ $OH E\ E\ĄR WR PRľOLZH ZĄDG]H PLDVW PXV]Ç ZVSLHUDÉ F\NOLVWµZ L ]DSHZQLÉ LP EH]SLHF]QH SU]HPLHV]F]DQLHVLÛ

:\V]ĄRWDN DQLHLQDF]HM

:0DOERUNXZNWµU\P PLHV]NDSRQDGW\V OXG]LMHVW]DOHGZLH NLORPHWUD ĝFLHľHN UR ZHURZ\FKSU]\F]\P ZLÛNV]RĝÉ]QLFKZRJµOH QLHMHVWR]QDNRZDQD1D PDORZDQLH]QDNµZQDQRZHM WUDVLH]DMÛĄRVĄXľERPNRPXQDO Q\PNLONDQDĝFLHPLHVLÛF\1LH FRLQDF]HMMHVWZ.ZLG]\QLH SRUµZQ\ZDOQ\P ZLHONRĝFLÇ GRJURGXQDG1RJDWHP &DĄH QDV]H PLDVWR ]R VWDĄR MXľ SU]\JRWRZDQH GR XSUDZLDQLD WXU\VW\NL URZHURZHMSRSU]H]Z\]QD F]HQLHSDVDURZHURZHJRQD FKRGQLNDFK Z FDĄ\P PLH ĝFLH : QDV]\FK SUDFDFK Z NDľGHM QRZR UHDOL]RZD QHM LQZHVW\FML GURJRZHM XZ]JOÛGQLDP\ ĝFLHľNL UR ZHURZH‫]ڋ‬DSHZQLD$QGU]HM .U]\V]WRILDN EXUPLVWU] .ZLG]\QD 3RGREQLH MHVW Z 6WDUR JDUG]LH *GDĆVNLP F]\ .DU

URZHU]\ĝFLĝPLJDMÇSRFKRGQLNXRERNSU]HFKRGQLµZERQLHPD Z\W\F]RQHMĝFLHľNLGODURZHUµZ)RW$QQD6]DGH

WX]DFK FKRÉ F\NOLĝFL L WDN QLHVÇGRNRĆFD]DGRZROHQL 1DWUDVDFK‫ږ‬Z\UDVWDMÇ‫ڕ‬WDP QDJOH ODPS\ XOLF]QH ]QDNL GURJRZH DOER ĝPLHWQLNL 3UREOHP SR F]ÛĝFL OHľ\ ZNZHVWLL]DEXGRZDQLD.DU WX] ‫ ڋ‬WĄXPDF]Ç XU]ÛGQLF\ 1LHNWµUHXOLF]NLVÇQDW\OH ZÇVNLH ľH SR SURVWX QLH PD PRľOLZRĝFL SRVWDZLHQLD WDP V]ODNµZ URZHURZ\FK NWµU\FKEDUG]RE\ĝP\FKFLH OL -HľHOL FKRG]L R ZV]HONLH SU]HV]NRG\QDW\FKWUDVDFK WRQLHVWHW\DOHGURJLWHE\Ą\ URELRQH SU]\ RND]ML PRGHU QL]DFML FLÇJµZ NRPXQLND F\MQ\FKLSRSURVWXQLH Z\VWDUF]\ĄR PLHM VFD QD SDV ]LH OHQLQDNWµU\P PRJĄ\E\]RVWDÉ SRVWDZLRQH WH

W\V]Ą

7RĝUHGQLNRV]W EXGRZ\MHGQHJR NLORPHWUDĝFLHľNL URZHURZHM ]SUDZG]LZHJR ]GDU]HQLD ZSROVNLFK PLDVWDFK:LHOH WUDVURELRQ\FK MHVWWDQLHMER PLHMVFHQDGZD NµĄNDZ\JRVSR GDURZ\ZDQHMHVW NRV]WHPFKRGQLND GODSLHV]\FK

]QDNL 'ODWHJR WHľ Z\V]ĄR WDNDQLHLQDF]HM

:HMKHURZRZDOF]\

:HMKHURZVNLH 7RZDU]\ VWZR &\NOLVWµZ SRVWDQRZLĄR DNW\ZQLHZĄÇF]\ÉVLÛZ‫ږ‬VSUD Z\ URZHURZH‫ ڕ‬Z PLHĝFLH :UD] ] SU]HGVWDZLFLHODPL LQQ\FK G]LDĄDMÇF\FK Z :HM KHURZLHRUJDQL]DFMDPLSR]D U]ÇGRZ\PLPLĄRĝQLF\GZµFK NµĄHN UR]SRF]ÛOL UR]PRZ\ ] ZĄDG]DPL PLDVWD -HGQ\P ]XVWDOHĆE\ĄRSRZRĄDQLHVSH FMDOQHM JUXS\ URERF]HM SU]\ WDPWHMV]\PPDJLVWUDFLHNWµUD ]DMPRZDÉVLÛEÛG]LHSODQDPL UR]ZRMRZ\PL RSLQLRZDQLHP RUD] DXG\WHP RGGDZDQ\FK ĝFLHľHNURZHURZ\FK :W\VLÛF]Q\P:HMKH URZLHWUDVGODURZHU]\VWµZ SUDZLHQLHPDERLVWQLHMÇFH OLF]Ç VRELH ]DOHGZLH RN SLÛFLXNLORPHWUµZ 6WDQLVWQLHMÇF\FKĝFLHľHN Z :HMKHURZLH SR]RVWDZLD ZLHOH GR ľ\F]HQLD :\VRNLH NUDZÛľQLNLQLHSU]\VWRVRZD QDQDZLHU]FKQLDSU]HV]NRG\ QDGURG]HWRW\ONRQLHNWµUH

URZHUµZSXEOLF]Q\FK PDE\ÉZURNZ7F]H ZLH QD MXELOHXV] OHFLD PLDVWD 7R MHGHQ ] SLRQLHU VNLFKVDPRU]ÇGµZZ3ROVFH ]DLQWHUHVRZDQ\FKWHPDWHP URZHUµZ PLHMVNLFK GR WHM SRU\ SRMDZLĄ\ VLÛ RQH QD XOLFDFK .UDNRZD ăµG]L L :URFĄDZLD D SU]\PLHU]D VLÛUµZQLHľ:DUV]DZD*UµG 6DPERUD R VZRLFK G]LDĄD QLDFK ZRNµĄ NRPXQLNDFML URZHURZHMFKFHLQIRUPRZDÉ (XURSÛ : PDMX ]RVWDQLH RJĄRV]RQ\Z%UXNVHOLSLHUZ V]\ Z 3ROVFH PLÛG]\QDUR GRZ\ DXG\W NWµU\ SR]ZROL ]HEUDÉLQIRUPDFMHQDWHPDW IXQNFMRQRZDQLDNRPXQLNDFML URZHURZHMZ7F]HZLHLQIUD VWUXNWXU\ RNUHĝOL SRWU]HE\ LPRľOLZRĝFLMHMUR]ZRMX 1DUD]LHZPLHĝFLHMHVW QLHZLHOHWUDVGODURZHUµZ ]DOHGZLHNLONDNLORPHWUµZ ,VWQLHMH RSLQLD ľH SR FR QDP URZHU\ VNRUR QLH PDP\ĝFLHľHNURZHURZ\FK $OH ] GUXJLHM VWURQ\ SR FR QDPĝFLHľNLVNRURQLHMHľGľÇ SR QLFK URZHU\" ‫ ڋ‬S\WD /X GZLN .LHGURZVNL QDF]HOQLN %LXUD 3URPRFML Z 8U]ÛG]LH 0LHMVNLP 7R EĄÛGQH NRĄR )DFKRZF\ ZVND]XMÇ ľH QLH PXVL E\É ĝFLHľHN URZHUR Z\FK ER PRľQD MHļG]LÉ QDWXUDOQ\PL ĝFLHľNDPL DOER Z\G]LHORQ\PL SDVDPL MH]GQL 6NĄDGDĄHP MXľ WDNÇ LQWHUSHODFMÛDOHZW\PSU]\ SDGNXNRQLHF]QDMHVWZ\VRND NXOWXUD MD]G\ URZHU]\VWµZ LNLHURZFµZDE\FLSLHUZVL EH]SLHF]QLHSRUXV]DOLVLÛSR GURJDFK$QQD6]DGH

6Ą\FKDÉLF]XÉZPLHĝFLH 6DPRFKRG\ RGSRZLDGDMÇ ]D ZLÛNV]RĝÉ ]DQLHF]\F]HĆ DWPR VIHU\F]Q\FK:V]\VWNRSU]H]VSDOLQ\]UXUZ\GHFKRZQ\FK7R SU]H]QLHGRGRDWPRVIHU\WUDILDQLHW\ONRNRV]PDUQ\VPUµG DOHWHľV]NRGOLZHWOHQNLD]RWXVLDUNLL]ZLÇ]NLRĄRZLXLS\Ą\$XWD VÇWDNľHļUµGĄHPKDĄDVXNWµU\GODPLHV]F]XFKµZQDGĄXľV]Ç PHWÛE\ZDEDUG]RXFLÇľOLZ\ $OH્ VDPRFKµG WR Z\JRGD 7DN QDSUDZGÛ ZLÛF E\ ľ\É HNRORJLF]QLHWU]HEDSU]HPµFZĄDVQHOHQLVWZR7\PEDUG]LHM ľHZLÛNV]RĝÉSU]HMD]GµZVDPRFKRGHPQDWHUHQLHPLDVWQLH SU]HNUDF]D GZµFK NLORPHWUµZ 7DNÇ WUDVÛ PRľQD VSRNRMQLH SU]HMHFKDÉQDURZHU]H$MHĝOLQDPVLÛQLHVSLHV]\઺SU]HMĝÉ SLHFKRWÇER]DMPLHQDPWRJµUDPLQXW

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


3RPRUVNL(NRORJ

QU

'XľROHSLHMZWHUHQLHERWDPGXľRWUDV

0LDVWRSU]HJU\ZD ]UHNUHDFMÇ

1DZHWSĄDVNLHĽXĄDZ\PRJÇRF]DURZDÉURZHU]\VWµZVLHOVNLPLNUDMREUD]DPL)RW0LFKDĄ*UDGRZVNL

&RUD]ZLÛFHMVDPRU]ÇGµZGHF\GXMHVLÛ QDLQZHVWRZDQLHZĝFLHľNLURZHURZH OLF]ÇFQDVSUDJQLRQ\FKZ\SRF]\QNX PLHV]F]XFKµZ

ļUµGĄRZZZZURWDSRPRU]DSO

785<67<.$:HHNHQGR ZHZ\SDG\]DPLDVWRVWDMÇ VLÛ FRUD] SRSXODUQLHMV]H :\MHľGľDP\ QD ĄRQR QDWX U\ V]XNDMÇF Z SU]\URG]LH XNRMHQLD 3DPLÛWDMP\ ľH ZDUWR ]RUJDQL]RZDÉ WDNÇ Z\FLHF]NÛ QD GZµFK NµĄ NDFK D QLH WDUJDÉ URZHU\ QD GDFKX VDPRFKRGX : NRĆFX FKFHP\ XFLHF RG VSDOLQ D QLH SU]\ZR]LÉ MH ]VREÇ

3RPRUVNLH VDPRU]ÇG\ Z\ZÛV]\Ą\MXľLQWHUHVZWHM PRG]LHQDDNW\ZQ\UHODNV &RUD]ZLÛFHMJPLQ]ZĄDV] F]DMHĝOLVÇPDORZQLF]RSR ĄRľRQHVWDZLDMÇQDUR]ZµM WXU\VW\NLURZHURZHM1RZH V]ODNLPQRľÇVLÛMDNJU]\E\ SRGHV]F]XZVSLHUDQHIXQ GXV]DPL]8QLL(XURSHMVNLHM : QDV]\P UHJLRQLH MHVW WHľ ZLHOH R]QDNRZDQ\FK

V]ODNµZ NWµU\PL PRľQD ]MHļG]LÉ 3RPRU]H Z]GĄXľ LZV]HU]=LHORQH.DV]XE\ .RFLHZLHF]\3RZLĝOHNXV]Ç LVWQLHMÇF\PL WUDVDPL D ZLHOH PLHMVFRZRĝFL PD Z SODQLH EXGRZÛ QRZ\FK :\VWDUF]\ ]DMU]HÉ QD GR ZROQÇVWURQÛLQWHUQHWRZÇ JPLQ\ZQDV]\PUHJLRQLH E\SU]HNRQDÉVLÛľHSU]H ELHJD WDPWÛG\ SU]\QDM PQLHM NLOND DWUDNF\MQ\FK WUDVGODF\NOLVWµZ=UHV]WÇ PLĄRĝQLNRP SHGDĄRZDQLD F]DVDPLZ\VWDUF]\]Z\NĄD SROQD GURJD E\OH SURZD G]LĄD SU]H] XURNOLZH ]D NÇWNL1LHPDOľHZNDľG\P SRZLHFLH G]LDĄD JUXSND ]DSDOHĆFµZ NWµUD ZROQH FKZLOH VSÛG]D QD SR]QD ZDQLX QDMEOLľV]HM RNROLF\ QDURZHUDFK 1LHVWHW\ VDPRU]ÇG\ F]ÛĝFLHM LQ ZHVWXMÇ Z V]ODNL WXU\ VW\F]QHQLľ ZXĄDWZLDQLH ľ\FLD URZHU]\VWRP Z PLHĝFLH MDNE\ QLH GRVWU]HJDMÇF S R W U ] H E \ SURPRZDQLD WHM DOWHUQD W\ZQHMIRUP\ SU]HPLHV]F]D QLDVLÛ $QQD6]DGH

=QDQL 0DU]HQLDPLHMVNLHJR QDNµĄNDFK URZHU]\VW\ :VSµĄF]HVQH VĄDZ\ FR UD] F]ÛĝFLHM SU]HVLDGDMÇ VLÛ QD URZHU\ 1LHGDZQR ĝZLDWRELHJĄDLQIRUPDFMDľH /HRQDUGR GL &DSULR DNWRU RG GDZQD ]DDQJDľRZDQ\ ZRFKURQÛĝURGRZLVNDUR] ZDľDUH]\JQDFMÛ]HVZRMHJR SU\ZDWQHJR VDPRORWX 0D Z\U]XW\ VXPLHQLD ľH ]D EDUG]R ]DWUXZD QDWXUÛ = WHJR VDPHJR SRZRGX QD RWZDUFLH QRZRMRUVNLHM JDOHULL V]WXNL SU]\MHFKDĄ‫ڞ‬ QDURZHU]H-D]GÛQDGZµFK NµĄNDFK XZLHOELDOL WDNľH 3LRWUL0DULD&XULH2WU]\ PDQHZZHVHOQ\PSUH]HQ FLH SLHQLÇG]H SU]H]QDF]\OL QD ]DNXS URZHUµZ : LFK ZVSRPQLHQLDFKF]\WDP\ľH GĄXJLHZ\FLHF]NLURZHURZH E\Ą\LFKXOXELRQÇUR]U\ZNÇ L RGSRF]\QNLHP RG PRQR WRQQHJRľ\FLDQDXNRZFµZ 7DNLHSU]HMDľGľNLXZLHOELDĄ WDNľH $OEHUW (LQVWHLQ -DN VDP SU]\]QDĄ SRGF]DV SH GDĄRZDQLD UR]P\ĝODĄ QDG WHRULÇZ]JOÛGQRĝFL

5RZHU ]GURZLD GRGD -D]GD QD URZHU]H QLH W\ONR ]EOLľ\ FLÛ GR QDWXU\ DOH SRSUDZL IXQNFMRQRZD QLH XNĄDGX RGGHFKRZHJR LXNĄDGXNUÇľHQLD6SHFMD OLĝFLWĄXPDF]ÇľHSRGF]DV Z\VLĄNX ZĄRľRQHJR Z SH GDĄRZDQLH URĝQLH OLF]ED XGHU]HĆ VHUFD QD PLQXWÛ SU]H] FR NUHZ ]DF]\QD V]\EFLHMNUÇľ\ÉLRUJDQL]P RWU]\PXMH ZLÛFHM WOHQX : HIHNFLH SRSUDZLD VLÛ VSUDZQRĝÉஆ]\F]QDVDPR SRF]XFLH Z]UDVWD SR]LRP ľ\FLRZHMHQHUJLL 5RZHU MHVW GREU\ WDNľH GOD W\FK RVµE NWµUH FLHU SLÇ ] SRZRGX ľ\ODNµZ QD QRJDFK -D]GD QD URZHU]H ZVSRPDJD SU]HSĄ\Z NUZL D MHGQRF]HĝQLH XUXFKDPLD FDĄ\ V\VWHP PLÛĝQLRZ\ SU]HFLZG]LDĄDMÇF ]DNU]H SRPZľ\ĄDFK -HĝOLZLÛF]DOHľ\QDPQD NRU]\ĝFLDFK ]GURZRWQ\FK Z\VWDUF]\ ZLÛF GZD WU]\ UD]\ Z W\JRGQLX XGDÉ VLÛ QDNUµWNÇZ\FLHF]NÛURZH URZÇDRGF]DVXGRF]DVX QDGĄXľV]\Z\SDG

%\SU]HV]NRG\QLHF]\KDĄ\QDWUDVLH )RW0LFKDĄ*UDGRZVNL

']LHQQLN3RPRU]D

6WRMDNLSU]HGNDľG\PVNOHSHPXU]ÛGHPV]NRĄÇ઺RW\PĝQLÇ F\NOLĝFLNWµU]\QDFRG]LHĆNRU]\VWDMÇ]URZHUµZ

,1)5$6758.785$ U]\ĝFLZROÇMHļG]LÉSRMH]GQL

&L NWµU]\ MXľ NRU]\VWDMÇ ] GZµFK NµĄHN Z PLHĝFLH FKFÇ MDN QDMV]\EFLHM GR WU]HÉGRFHOXMDNQDMNUµWV]Ç GURJÇ 1LH FKFÇ ]ZDOQLDÉ MHļG]LÉSRGJµUNÛDOER]VLD GDÉ]URZHUX]E\OHSRZRGX LSFKDÉJREH]VHQVX 0DU]HQLHP NDľGHJR F\ NOLVW\MHVWZLÛFLGHDOQDLQIUD VWUXNWXUD G]LÛNL NWµUHM QLH WU]HED EÛG]LH UH]\JQRZDÉ ]H ĝQLDGDQLD F]\ ‫ږ‬XU\ZDÉ‫ڕ‬ FRG]LHQQLHSµĄJRG]LQ\VQX E\ VLÛ QLH VSµļQLÉ 6NRUR ZLÛF FKFH ľ\É WDN E\ MDN QDMPQLHM V]NRG]LÉ QDWXU]H QLH PRľH QD NDľG\P NURNX QDSRW\NDÉ QD SU]HV]NRG\ 'ODWHJR GOD URZHU]\VW\ WDN ZDľQH MHVW E\ QLH WU]HED E\ĄR MHļG]LÉ GRRNRĄD DOER SR ]ĄHM QDZLHU]FKQL ER WR GODQLHJRVWUDWDF]DVX7\P F]DVHPXU]ÛGQLF\]XSRUHP PDQLDND Z\NĄDGDMÇ ĝFLHľNL URZHURZH NRVWNÇ EUXNRZÇ WDNÇ VDPÇ MDN FKRGQLNL GOD SLHV]\FK W\OH ľH LQQHJR NRORUX%R‫ڞ‬WDNMHVWĄDGQLH $OHPQLHMIXQNFMRQDOQLHER URZHU\ PLHMVNLH F]ÛVWR SR ]EDZLRQHVÇDPRUW\]DWRUµZ &]\OLQDMOHSV]\E\ĄE\DVIDOW ERZSĄ\ZDQDNRPIRUWMD]G\ DOHWHQZFLÇľMHVWU]DGNRĝFLÇ QDPLHMVNLFKĝFLHľNDFKURZH URZ\FK &]ÛVWR ZLÛF URZH

PLÛG]\VDPRFKRGDPLERQLH QDWNQÇ VLÛ WDP FKRÉE\ QD ]E\WZ\VRNLNUDZÛľQLN $OH GURJD WR MHGQR SR WHP MHV]F]H WU]HED PLHÉ JG]LHURZHU]RVWDZLÉE\QLH WDUJDÉJRQDWU]HFLHSLÛWUR GR VZRMHJR ELXUD JG]LH L WDN EÛG]LH SU]HV]NDG]DĄ 'ODWHJR NRQLHF]QH Z\GDMH VLÛ XVWDZLDQLH VWRMDNµZ QDURZHU\ZV]ÛG]LHSU]HG XU]ÛGDPL SU]HG FHQWUDPL KDQGORZ\PL SU]HG SU]HG VLÛELRUVWZDPLSU]HGV]NRĄD PL:GXľ\FKPLDVWDFKNWµ U\FKSU]HMHFKDQLH]MHGQHJR NUDĆFD QD GUXJL ]DMPXMH ]E\W GXľR F]DVX F\NOLĝFL SU]HVLDGDMÇVLÛGRDXWREXVX F]\WUDPZDMX7DPIXQNFMR QXMÇ‫ږ‬JDUDľH‫ڕ‬GODURZHUµZ F]\OL ]DP\NDQH ERNV\ Z NWµU\FKPRľQDEH]SLHF]QLH ]RVWDZLÉ URZHU 6Ç L WDNLH PLDVWD JG]LH IXQNFMRQXMÇ MXľZ\SRľ\F]DOQLHURZHUµZ W]ZFDOOEDMNLZNWµU\FKDX WRPDW\F]QLHZ\V\ĄDMÇF606 VWÇGQD]ZD Z\SRľ\F]DVLÛ GZDNµĄND 1DMZDľQLHMV]H MHGQDN E\FLNWµU]\GHF\GXMÇREX GRZLHQRZHMLQIUDVWUXNWXU\ URZHURZHM NRQVXOWRZDOL WH LQZHVW\FMH]]DLQWHUHVRZD Q\PLERWRLPPDVĄXľ\É $06

1LHNXĝ]ĄRG]LHMD *G\ URELV] VRELH QDZHW QDMNUµWV]Ç SU]HUZÛ Z MHļG]LH QLH ]DSRPQLMR]DEH]SLHF]HQLXURZHUXSU]HGNUDG]LHľÇ1DMOHSLHM ]QDMGļPLHMVFHGRNWµUHJRPRľHV]SU]\WZLHUG]LÉSRMD]GVSH FMDOQ\P]DSLÛFLHP$LPZLÛFHM]DVWRVXMHV]]DEH]SLHF]HĆW\P EDUG]LHMXWUXGQLV]ľ\FLH]ĄRG]LHMRZL%ÛG]LHRQERZLHPPXVLDĄ SRĝZLÛFLÉZLÛFHMF]DVXQDRGEORNRZDQLHWZRLFKGZµFKNµĄHN 7RPRľHJR]QLHFKÛFLÉJG\ľૅZDOF]ÇFૄ]WZRMÇOLQNÇPµJĄE\ ]ZUµFLÉQDVLHELHF]\MÇĝXZDJÛ

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9


3RPRUVNL(NRORJ

']LHĆ=LHPL WRZVSµOQHĝZLÛWR =UµEFRĝGODQDWXU\

NZLHWQLDREFKRG]LP\ ']LHĆ =LHPL7R GRVNRQDĄD RND]MD E\ VSUDZG]LÉ F]\ ľ\MHV]HNRORJLF]QLH ( N R O R G ] \ RGOLF]DMÇ MXľ J R G ] L Q \ G R ' Q L D = L H P L 'ODQLFK WR SUH W H N V W E\ SU]\ SRPL QDÉ ZV]\VWNLP R NRQLHF]QRĝFL ľ\FLD Z ]JRG]LH ]QDWXUÇ:LHOHRU JDQL]DFMLSR]DU]ÇGRZ\FK L LQVW\WXFML ]DMPXMÇF\FK VLÛ RFKURQÇ ĝURGRZLVND SU]\JRWRZXMHZW\FKF]DVLH

ૃ'ODQDV]HJRSLÛN QHJRVWDWNX NRVPLF]QHJR =LHPLPRJÇ QDGHMĝÉZ\ĄÇF]QLH 'QL=LHPLSHĄQH SRNRMXLGDMÇFH UDGRĝÉSRGF]DV NLHG\QDV]SRMD]G NUÛFLVLÛRUD]NUÇľ\ ZPURļQHMSU]H VWU]HQL]HVZRLP FLHSĄ\PLZUDľOL Z\PĄDGXQNLHP Rľ\ZLRQHMQDWXU\ૄ 87KDQWVHNUHWDU] JHQHUDOQ\21= PDUFDU

LPSUH]\ PDVRZH NWµUH ]DFKÛFDMÇGRHNRORJLF]Q\FK ]DFKRZDĆ 6SUDZGļ F]\ Z WZRMHM PLHMVFR ZRĝFL ]DSOD Q R Z D Q H ]RVWDĄR M D N L H ĝ Z\GD U]H Q L H NWµUH P D XF]FLÉ WR Z\ M Ç W N R Z H ĝZLÛWR QD V]HMSODQHW\ $OH MHĝOL QLNW QL F]HJRQLH]RUJDQL]RZDĄWR QLH ]QDF]\ ľH QLH PRľHV] ĝZLÛWRZDÉ 0RľHV] ]DU]Ç G]LÉZLHONLHZVSµOQHVSU]Ç WDQLHVZRMHMRNROLF\0RľHV] ]PLHQLÉ ZV]\VWNLH ľDUµZNL QD ĝZLHWOµZNL Z ODPSDFK $OERZNRĆFX]PRELOL]RZDÉ VLÛLRGWHJRGQLDZNRĆFX ]DF]ÇÉVHJUHJRZDÉRGSDG\ ‫]ڋ‬ELHUDÉRGG]LHOQLHSODVWLN V]NĄRLSDSLHU,RGQLHĝÉGR SXQNWX ]ELHUDQLD VSU]ÛW HOHNWU\F]Q\ NWµUHJR QLH Xľ\ZDV]0RľHV]WHľ]DGEDÉ RVZµMEDONRQLREVDG]LÉJR NZLDWDPL ‫ ڋ‬EÛGÇ SURGXNR ZDĄ\ WOHQ D MHGQRF]HĝQLH EÛGÇFLHV]\Ą\RNR ']LHĆ=LHPLREFKRG]RQ\ MHVWRGURNX:3ROVFH REFKRG]LP\ JR RG URNX 2UJDQL]DWRU]\ WHJR V\PEROLF]QHJRĝZLÛWDFKFÇ XĝZLDGRPLÉSROLW\NRPLRE\ ZDWHORP MDN NUXFK\ MHVW HNRV\VWHPSODQHW\OXG]L

$QW\QDJURGDGOD3ROVNL 72&,(.$:(5HJLR6FDUV ZLHOH SRľ\WNX DOH PRľQD

 DQW\QDJURGD HNRORJLF]QD SU]\]QDZDQD ]D QDMJRU]HM Z\NRU]\VWDQH ĝURGNL XQLM QH SU]\SDGĄD Z W\P URNX 3ROVFH &]HFKRP L ăRWZLH :\ĝPLDQR QDV ]D Z\GD ZDQLH JµU\ SLHQLÛG]\ QD VSDODUQLH ĝPLHFL ]DPLDVW QD WHFKQRORJLH UHF\NOLQJX 2UJDQL]DFMH )ULHQGV RI WKH (DUWK (XURSH RUD] %DQ NZDWFK 1HWZRUN SU]\]QDĄ\ QDJURG\ 5HJLR6FDUV NWµUH PDMÇ E\É SDURGLÇ QDJUµG 5HJLR6WDUV SU]\]QDZDQ\FK SU]H] .RPLVMÛ (XURSHMVNÇ ]D QDMFLHNDZV]H SURMHNW\ :V]\VWNRGODWHJRľHXQLMQH SLHQLÇG]H PRJÇ SU]\QLHĝÉ

,9

WHľ ]D QLH QDURELÉ VSRUR NĄRSRWµZ1LHVWHW\]GDQLHP HNRORJµZSU]\]QDMÇF\FKWÛ DQW\QDJURGÛ 3ROVND SU]R GXMHZW\PGUXJLP1DJURGÛ GRVWDOLĝP\]DSODQ\EXGRZ\ ]XQLMQ\FKIXQGXV]\VSD ODUQLĝPLHFL3RFKĄRQÇÉRQH PDMÇNZRWÛPOG]ĄF]\OL ZLÛNV]RĝÉĝURGNµZSU]\]QD Q\FKQDPQDJRVSRGDUNÛRG SDGDPL(NRORG]\RGGDZQD DODUPXMÇľHVSDODQLHĝPLHFL ZZLHONLPNRWOHWRPHWRGD URGHP];,;ZLHNXDZ;;, VWDZLD VLÛ QD VRUWRZQLH LUHF\NOLQJRGSDGµZ :LÛFHM LQIRUPDFML QD VWURQLHZZZHNRPLNRSO

QU

']LHQQLN3RPRU]D

=HOHNWURĝPLHFLDPLSRVWÛSXMZF\ZLOL]RZDQ\VSRVµE

1LHZ\U]XFDMGR ĝPLHWQLNDLZNU]DNL 3RVWÛS WHFKQRORJLF]Q\ VNUDFDGĄXJRĝÉ ľ\FLDZLHOX XU]ÇG]HĆ HOHNWU\F]Q\FK LHOHNWURQLF]Q\FK

.XV]ÇSUHPLHU\QRZ\FK XOHSV]RQ\FK L EDUG]LHM QRZRF]HVQ\FK PRGHOL &KÛWQLH ]DPLHQLDP\ VWDUH VSU]ÛW\ QD QRZH QRZH QD QDMQRZV]HSU]H]FR]Xľ\W\ VSU]ÛW HOHNWU\F]Q\ L HOHN WURQLF]Q\ VWDQRZL FRUD] ZLÛNV]\ SURFHQW RGSDGµZ SURGXNRZDQ\FKSU]H]F]ĄR ZLHND (OHNWURĝPLHFL WR QLH EH]SLHF]QH RGSDG\ NWµ U\FK QLH ZROQR Z\U]XFDÉ GR ĝPLHWQLND D W\P EDU G]LHM Z\ZR]LÉ XNUDGNLHP GR ODVX F]\ SU]\GURľQHJR URZXSRQLHZDľ]DZLHUDMÇ Z VZRLFK PHFKDQL]PDFK V]NRGOLZHVXEVWDQFMH3U]H ]QDF]RQHVÇGRUHF\NOLQJX LSRGOHJDMÇVHOHNW\ZQHPX ]ELHUDQLX=JRGQLH]XVWD ZÇ R ]Xľ\W\P VSU]ÛFLH HOHNWU\F]Q\P L HOHNWUR QLF]Q\PZV]\VWNLH]Xľ\WH XU]ÇG]HQLD HOHNWU\F]QH L HOHNWURQLF]QH G]LDĄDMÇFH NLHG\ĝQDSUÇGOXEQDEDWH ULH VWDUH SUDONL ORGµZNL ]HSVXWHNRPSXWHU\]DEDZ NLLJDGľHW\HOHNWURQLF]QH NODV\ஆNRZDQHVÇMDNRRG SDG\QLHEH]SLHF]QHSU]H ]QDF]RQH GR UHF\NOLQJX (OHNWURĝPLHFL Z\U]XFRQH GR ĝPLHWQLND OXE SRU]X FRQH QD ĄRQLH SU]\URG\ ]DQLHF]\V]F]DMÇ ĝURGRZL VNRVWZDU]DMÇFW\PVDP\P EH]SRĝUHGQLH ]DJURľHQLH GOD ]GURZLD OXG]L 6]NRG OLZHVXEVWDQFMH QSIUHRQ ZORGµZNDFKUWÛÉZĝZLHW

7DNLZLGRNQLH]DFKZ\FL]DSHZQHQLNRJR'ODWHJRMHĝOLZ\PLHQLDV]VSU]ÛWQDQRZ\PRGHOEÇGļ XF]FLZ\ZREHFĝURGRZLVND)RW$UFKLZXP OµZNDFK L NLQHVNRSDFK RĄµZZSRĄÇF]HQLDFKOXWR ZDQ\FK WRNV\F]QH ]ZLÇ] NL FKURPX PRJÇ ĄDWZR Z\GRVWDÉVLÛQD]HZQÇWU] ]HļOH]DJRVSRGDURZDQ\FK OXE]GHPRQWRZDQ\FK]Xľ\ W\FK XU]ÇG]HĆ QDVWÛSQLH SU]HQLNDMÇ]GHV]F]HPGR JOHE\ L ZµG JUXQWRZ\FK : NRQVHNZHQFML QLHZĄDĝ FLZHSR]E\ZDQLHVLÛ]Xľ\ W\FK VSU]ÛWµZ PRľH E\É Z SU]\V]ĄRĝFL SU]\F]\QÇ SUREOHPµZ ]GURZRWQ\FK XOXG]LL]ZLHU]ÇW 2GVW\F]QLDVÇDľF]WH U\ PRľOLZRĝFL RGGDZDQLD HOHNWURĝPLHFL SRFKRG]Ç F\FK]JRVSRGDUVWZGRPR Z\FK 3LHUZV]D WR VNOHS MHĝOL NXSXMHV] QRZV]\ PR GHO VSU]ÛWX VWDUV]\ EH] Z]JOÛGXQDPDUNÛPRľHV] ]RVWDZLÉZSXQNFLHVSU]H GDľ\ 'UXJD WR JPLQQ\ SXQNW ]ELHUDQLD R NWµU\ PXVLV] ]DS\WDÉ Z VZRLP

NJ

7\OHHOHNWURĝPLHFL QDPLHV]NDĆFDWR Z\PDJDQ\Z3RO VFHSR]LRP]ELH UDQLDZ\QLNDMÇF\ ]PRF\G\UHNW\Z\ XQLMQHM1DUD]LH PRľHP\SRFKZDOLÉ VLÛZ\QLNLHP NJERWDNLE\ĄZ URNX XU]ÛG]LH JPLQ\ 7U]HFLD PRľOLZRĝÉ MHVW QRZRĝFLÇ ER VWDUH XU]ÇG]HQLD MHĝOL LFK QDSUDZD QLH MHVW MXľ PRľOLZD PRľHV] RGQLHĝÉ GR SXQNWX VHUZLVRZHJR $OHVHUZLVDQWPRľHRGPµ ZLÉSU]\MÛFLDHOHNWURĝPLH FL MHĝOL NOLHQW ZFDOH QLH FKFH VSU]ÛWX QDSUDZLDÉ DMHG\QLHSR]E\ÉVLÛJROXE

MHĝOLHOHNWURĝPLHFLPRJĄ\E\ ]DJUDľDÉ ľ\FLX OXE ]GUR ZLXSUDFRZQLNµZVHUZLVX &]ZDUW\P PLHMVFHP GR NWµUHJR PRľHV] RGVWDZLÉ VWDUHOXE]EÛGQHXU]ÇG]H QLD MHVW SXQNW ]ĄRPX DOH W\ONRWDNLNWµU\PDSR]ZR OHQLHQD]ELHUDQLH]Xľ\WHJR VSU]ÛWX 7R R]QDF]D ľH PXVLE\ÉE\É]DUHMHVWURZD Q\Z*ĄµZQ\P,QVSHNWRUD FLH 2FKURQ\ ĜURGRZLVND -HĝOL QLH MHVW L SURZDG]L G]LDĄDOQRĝÉ QLHOHJDOQLH JUR]LPXNDUDRGW\VGR W\V]Ą =Xľ\W\VSU]ÛWRGGDZDQ\ GR SXQNWµZ ]ELHUDQLD SR ZLQLHQE\ÉNRPSOHWQ\1LH SRZLQQR VLÛ VDPRG]LHOQLH UR]ELHUDÉ ]Xľ\W\FK XU]Ç G]HĆ 'HPRQWDľ WR VNRP SOLNRZDQ\ SURFHV NWµU\ PXVL E\É SU]HSURZDG]RQ\ ZRGSRZLHGQLFKEH]SLHF] Q\FKZDUXQNDFK $QQD6]DGH

7\WXĄGRDSOL 1DV]SDUWQHU

6DPHNRU]\ĝFL

(OHNWUR(NRWRQDMZLÛNV]DZ3ROVFHRUJDQL]DFMDRG]\VNXVSU]ÛWX HOHNWU\F]QHJRHOHNWURQLF]QHJR3RZRĄDQD]RVWDĄDGRľ\FLD OXWHJRUSU]H]QDMZLÛNV]HILUP\LRUJDQL]DFMH]U]HV]DMÇFH SURGXFHQWµZLLPSRUWHUµZVSU]ÛWX$*'579LQIRUPDW\F]QHJR LRĝZLHWOHQLD']LDĄDMÇFQD]DVDGDFKQRWIRUSURILWZV]\VWNLH SR]\VNDQHĝURGNLSU]H]QDF]DQDWZRU]HQLHZ3ROVFHV\VWHPX JRVSRGDURZDQLD ]Xľ\W\P VSU]ÛWHP HOHNWU\F]Q\P L HOHNWUR QLF]Q\PF]\OL]ELHUDQLDRGELHUDQLDSU]HWZDU]DQLDRG]\VNX Z W\P UHF\NOLQJX VXURZFµZ L XQLHV]NRGOLZLDQLD VXEVWDQFML V]NRGOLZ\FK:LÛFHMLQIRUPDFMLQDVWURQLHZZZHOHNWURHNRSO

=H]Xľ\WHJRNRPSXWHUDLPRQLWRUDRZDG]HNJPRľHP\ RG]\VNDÉPLQNJV]NĄDNJWZRU]\ZDV]WXF]QHJR RNNJVWDOLRNNJDOXPLQLXPRNNJPLHG]L RUD]NJRĄRZLX=PLHORQHWZRU]\ZRV]WXF]QH]HVWDUHM ORGµZNLQDGDMHVLÛGRSURGXNFMLNRĄSDNµZVDPRFKRGRZ\FK D RG]\VNDQ\ IUHRQ GR QDSHĄQLHQLD QRZHM FKĄRG]LDUNL 0DWHULDĄ\ ]H ]Xľ\W\FK WHOHIRQµZ NRPµUNRZ\FK ]ĄRWR SODW\QÛVUHEURPLHGļPRľQDZ\NRU]\VWDÉGRZ\WZDU]D QLD F]DMQLNµZ SORPE GHQW\VW\F]Q\FK DOER LQVWUXPHQWµZ PX]\F]Q\FK

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


']LHQQLN3RPRU]D

3RPRUVNL(NRORJ

QU

8QLD(XURSHMVNDZ\NUÛFLQDPľDUµZNL

1DGFKRG]LHUDĝZLHWOµZHN 7UDG\F\MQHľDUµZNLľDURZHZNUµWFH ]XSHĄQLH]QLNQÇ]XQLMQHJRU\QNX

SURF

7\OH]NDľGHM ]Xľ\WHMĝZLHWOµZNL PRľQDZ\NRU]\VWDÉ GRSURGXNFMLQRZHM

3U]\QLHVLHWRQLHW\ONRNRU]\ĝFLGOD ĝURGRZLVNDQDWXUDOQHJR]SRZRGX PQLHMV]HMHPLVMLGZXWOHQNXZÛJODDOH WDNľHNRQNUHWQH]\VNLተQDQVRZHER PQLHM]DSĄDFLP\]D]Xľ\WÇHQHUJLÛ JUXGQLDXELHJĄHJRURNX Z %UXNVHOL QD VSRWNDQLX .RPLWHWX 5HJXODF\MQHJR (FRGHVLJQHNVSHUFLSDĆVWZ F]ĄRQNRZVNLFK 8QLL (XUR SHMVNLHMSU]\MÛOLSURSR]\FMÛ .RPLVML(XURSHMVNLHMZNZH VWLLZ\FRIDQLDWUDG\F\MQ\FK ľDUµZHN ľDURZ\FK ] U\QNX XQLMQHJR=RVWDQÇRQH]DVWÇ SLRQHSU]H]HQHUJRRV]F]ÛG QHĝZLHWOµZNLNRPSDNWRZH SRWRF]QLHQD]\ZDQHľDUµZ NDPL HQHUJRRV]F]ÛGQ\PL RUD]ľDUµZNLKDORJHQRZH

3ODQ .RPLVML (XURSHM VNLHM]DNĄDGDľHRGZU]Hĝ QLDURNX]U\QNXXQLM QHJRZ\FRIDQH]RVWDQÇľD UµZNLZDWRZH: URNX ZVWU]\PDQD ]RVWDQLH WDNľH VSU]HGDľ VĄDEV]\FK ľDUµZHN 0D WR SU]\QLHĝÉ NRU]\ĝFL GOD ĝURGRZLVND ZSRVWDFL]PQLHMV]HQLDHPL VMLGZXWOHQNXZÛJODRRN PLOLDUGµZWRQURF]QLH$OH ]PLDQ\EÛGÇPLDĄ\UµZQLHľ Z\PLHUQ\ ]\VN ஆQDQVRZ\ D RV]F]ÛGQRĝFL PDMÇ Z\

7RUR]HEUDQHQDF]ÛĝFLĝZLHWOµZNL]NWµU\FKPRľQDSRQRZ QLHXľ\ÉZLÛNV]RĝÉVXURZFµZ]NWµU\FKE\Ą\Z\NRQDQH )RW$UFKLZXP

QLHĝÉ QDZHW PLOLDUGµZ HXURZVNDOLURNX =GDQLHP HNVSHUWµZ ĝZLHWOµZNL VÇ SU]\MD]QH ĝUR GRZLVNX L EDUG]LHM Z\GDMQH QLľ WUDG\F\MQH ľDUµZNL ľD URZH =Xľ\ZDMÇ RN SLÛFLX

UD]\ PQLHM HQHUJLL L ĝZLHFÇ QDZHW GR G]LHVLÛFLX UD]\ GĄXľHM SU]H] FR ]PQLHMV]DMÇ HPLVMÛ GZXWOHQNX ZÛJOD GR DWPRVIHU\RGSRZLHG]LDOQHJR ]D JOREDOQH ]PLDQ\ NOLPDWX ĜZLDWĄR HPLWXMÇ Z Z\QLNX

Z\ĄDGRZDĆ Z SDUDFK UWÛFL QLH QDJU]HZDMÇF VLÛ L QLH Z\G]LHODMÇF SU]\ W\P GRGDW NRZHJR FLHSĄD ĜZLHWOµZNL NRPSDNWRZH VÇ ODPSDPL இXRUHVFHQF\MQ\PL VNRQVWUX RZDQ\PL Z WDNL VSRVµE DE\ QDGDÉLPFHFK\IXQNFMRQDOQH ]Z\NĄ\FKľDUµZHNL]SRZR G]HQLHPPRJÇE\ÉVWRVRZDQH Z WUDG\F\MQ\FK RSUDZDFK 2GSRZLHGQLH HOHNWURQLF]QH XU]ÇG]HQLD VWDELOL]DF\MQR]D SĄRQRZH ]DSHZQLDMÇ QDW\FK PLDVWRZ\]DSĄRQEH]PLJRWD QLDLQLH]DZRGQHG]LDĄDQLH $QQD6]DGH

:LÛNV]RĝÉQLHZLH

=Xľ\WHRGGDMGRVNOHSX

*U]HJRU]6NU]\SF]DNSUH]HV]DU]ÇGX(OHNWUR(NR2UJDQL]DFML2G]\VNX6SU]ÛWX(OHNWU\F]QHJR L(OHNWURQLF]QHJR -DNZ\QLND]EDGDĆRSLQLLVSRĄHF]QHMSU]HSURZDG]RQ\FKQD]OHFHQLH(OHNWUR(NRZ]DNUHVLHSR VWÛSRZDQLD]H]Xľ\W\PLXU]ÇG]HQLDPLHOHNWU\F]Q\PLLHOHNWURQLF]Q\PLZLÛNV]RĝÉVSRĄHF]HĆVWZD QLHZLHľH]Xľ\WHĝZLHWOµZNLUµZQLHľ]DOLF]DQHVÇGRNDWHJRULLHOHNWURĝPLHFLNWµU\FKQLHZROQR Z\U]XFDÉGRĝPLHWQLNDUD]HP]LQQ\PLRGSDGDPL=DZLHUDMÇRQHV]NRGOLZÇGODĝURGRZLVNDUWÛÉ GODWHJRSR]Xľ\FLXPXV]ÇE\ÉZHZĄDĝFLZ\VSRVµESU]HWZRU]RQH 3UDZLH SURF UHVSRQGHQWµZ EDGDĆ ]DS\WDQ\FK R WR FR UREL ] SU]HSDORQÇ ĝZLHWOµZNÇ RGSRZLHG]LDĄRľHZ\U]XFDMÇSRSURVWXGRĝPLHWQLNDPDMÇFSU]\W\PĝZLDGRPRĝÉLľMHVWWR QLHSRSUDZQH]DFKRZDQLH7\ONRSURFGHNODUXMHľHRGGDMHVWDUHĝZLHWOµZNLGRVNOHSXSU]\ ]DNXSLHQRZ\FK

=Xľ\WHĝZLHWOµZNLPRľQDRGGDÉZVNOHSLHOXEKXUWRZQLSU]\ ]DNXSLHQRZ\FKQD]DVDGDFKZ\PLDQ\VWDUD]DQRZÇ3XQNW\ VSU]HGDľ\PDMÇRERZLÇ]HNSU]\MÇÉMHZWHMVDPHMOLF]ELHFR ]DNXSLRQHEH]Z]JOÛGXQDPDUNÛ=Xľ\WHĝZLHWOµZNLSU]\MPXMÇ WDNľHZ\EUDQHSXQNW\]ELHUDQLDHOHNWURĝPLHFL=HVNOHSµZ KXUWRZQLRUD]SXQNWµZ]ELHUDQLD]Xľ\WHĝZLHWOµZNLSU]HND ]\ZDQHVÇGR]DNĄDGXSU]HWZDU]DQLDJG]LHLFKSRV]F]HJµOQH HOHPHQW\]RVWDMÇSRGGDQHSURFHVRPRG]\VNX LUHF\NOLQJX:SURFHVDFKRG]\VNXRWU]\PXMHVLÛRF]\V]F]RQH V]NĄR DOXPLQLRZH NRĆFµZNL OXPLQRIRU L PHWDOLF]QÇ UWÛÉ :V]\VWNLHWHVXURZFHQDGDMÇVLÛGRSRQRZQHJRXľ\FLD

6H]RQQDSĄRPLHQLHQLV]F]ÇFHĝURGRZLVNR

=DELMDV]ľ\FLHZ\SDODMÇFWUDZ\ -DN]Z\NOH]QDGHMĝFLHPZLRVQ\ UR]SRF]ÛĄRVLÛZ\SDODQLHWUDZ 7R]JXEQ\GODQDWXU\]Z\F]DMNWµU\ SU]\QRVLQLHSRZHWRZDQHVWUDW\ 7R SR SURVWX EUXWDOQ\ VSRVµE QLV]F]HQLD ]LHOHQL $OH QLH W\ONR 3RľDU ĄÇN L ]DURĝOL WR Z\URN ĝPLHU FL GOD QLH]OLF]RQHM LORĝFL ]ZLHU]ÇWRGGUREQ\FKEH] NUÛJRZFµZ GľGľRZQLFH NURFLRQRJL SDMÇNL ĝZLHU V]F]H SDVLNRQLNL PRW\OH PUµZNL SV]F]RĄ\ RV\ SR ZLHOHJDWXQNµZNUÛJRZFµZ URSXFK\MDV]F]XUNL]ZLQNL Lľ\ZRURGQH DWDNľHOLF]QH JDWXQNL SWDNµZ L LFK OÛJL :LHOH ] QLFK QLH PD V]DQV QD XFLHF]NÛ SU]HG SĄRPLH

QLDPL *LQLH Z QLFK WDN]H PLNURIORUD FR SRZRGXMH Z\MDĄRZLHQLH JOHE\ L ]DKD PRZDQLH UR]NĄDGX UHV]WHN RUJDQLF]Q\FK :\SDODMÇF WUDZÛ SU]\ F]\QLDV]VLÛWDNľHGR]DWUX ZDQLD DWPRVIHU\ 7\VLÇFH WDNLFK SRľDUµZ Z VNDOL NUDMXR]QDF]DHPLVMÛG]LH VLÇWNµZ WRQ WOHQNX ZÛJOD VLDUNLLLQQ\FKQLHEH]SLHF] Q\FK ]ZLÇ]NµZ FKHPLF] Q\FK:]PDJDWRW]ZHIHNW FLHSODUQLDQ\ Z\ZRĄXMÇF\ DQRPDOLHSRJRGRZH

7RZDľQH

]Ą

7DNÇJU]\ZQÛ PRľHV]]DSĄDFLÉ]D Z\SDODQLHWUDZ\

:\SDODQLHWUDZL]DURĝOLWRSU]HGHZV]\VWNLPEUXWDOQHQLV]F]HQLH ]LHOHQLNWµUHNRĆF]\VLÛEDUG]RļOHGODFDĄHJRHNRV\VWHPX )RW$UFKLZXP

1LHZLQQH SRGSDOHQLH WUDZ\PRľHZ\ZRĄDÉWDNľH ZLÛNV]\SRľDUERSĄRPLHQLH PRJÇZVSRVµEQLHNRQWUR ORZDQ\UR]SU]HVWU]HQLÉVLÛ QD GRP ]DEXGRZDQLD JR VSRGDUF]HRUD]QDSU]\NĄDG

QDODVF]\‫ڋ‬FRJRUV]D‫ڋ‬QD WHUHQRV]F]HJµOQ\FKZDOR UDFKSU]\URGQLF]\FKMDNľH EH]FHQQ\Z;;,ZLHNX -HĝOL L WR QLH SRG]LDĄD QDZ\REUDļQLÛSRGSDODF]\ SRZLQQL RQL ZLHG]LHÉ ľH

FRURF]QLH Z QDV]\P NUDMX Z WUDNFLH WDNLFK SRľDUµZ JLQLHRGNLONXGRNLONXQDVWX RVµE*ÛVW\G\P]Z\SDOD Q\FK]DURĝOLĝFLHOÇF\VLÛQD GURJDFKRJUDQLF]DNLHURZ FRP ZLGRF]QRĝÉ VWDMÇF VLÛ SU]\F]\QÇ Z\SDGNµZ GURJRZ\FK :DUWR L R W\P SDPLÛWDÉLQLHVLÛJDÉZLRV QÇSR]DSDĄNÛ:LRVQDVDPD REXG]L SU]\URGÛ GR ľ\FLD QLH WU]HED MHM Z W\P SR PDJDÉZWDNEDUEDU]\ĆVNL VSRVµE$QQD6]DGH

: ]DNĄDG]LH SU]HWZDU]DQLD ]H VSU]ÛWX Z\GRE\ZDQH VÇ ZV]\VWNLHSRG]HVSRĄ\ )RW$UFKLZXP

&]\GRĝPLHWQLND"

=JRGQLH]SUDZHPZV]\VF\ PDMÇRERZLÇ]HNVHJUHJRZD QLD RGSDGµZ HOHNWU\F]Q\FK L HOHNWURQLF]Q\FK RUD] RG GDZDQLDLFKGRVSHFMDOQ\FK SXQNWµZ ]ELHUDQLD OXE GR VNOHSµZ =D Z\VWDZLHQLH WDNLHJRVSU]ÛWXSU]HGGRP Z\U]XFHQLH GR ĝPLHWQLND OXE Z\ZLH]LHQLH GR ODVX JUR]L NDUD JU]\ZQ\ QDZHW GR]Ą

*G]LHRGGDÉ"

.DľG\ VNOHS L KXUWRZ QLDNWµUDVSU]HGDMHVSU]ÛW HOHNWU\F]Q\LHOHNWURQLF]Q\ PXVLSU]\MÇÉRGQDV]Xľ\W\ VSU]ÛWSU]\]DNXSLHQRZHJR WHJRVDPHJRURG]DMX2ER ZLÇ]XMHWX]DVDGDZ\PLDQ\ F]\OLMHGHQ]DMHGHQ .XSX MHV]QRZ\PLNVHUVWDU\ZLÛF RGGDMHV] 3R]RVWDĄ\ ]Xľ\W\ VSU]ÛW Z GRZROQHM LORĝFL PRľHP\RGGDÉGRSXQNWµZ ]ELHUDQLD NWµU\FK DGUHV\ PRľHV] ]QDOHļÉ Z NDľG\P XU]ÛG]LHJPLQ\

&]\WU]HEDSĄDFLÉ"

(OHNWURĝPLHFLPRľQDRG GDÉ EH]SĄDWQLH ]DUµZQR GR VNOHSXMDNLGRSXQNWX]ELH UDQLD3RQRZHOL]DFMLXVWDZ\ UµZQLHľ GR SXQNWX VNXSX ]ĄRPXNWµU\PDSR]ZROHQLH RUD] QDSUDZF]HJR SXQNWX VHUZLVRZHJR $OH XZDJD ]Xľ\W\VSU]ÛWPXVLV]GRZLHļÉ QD ZĄDVQ\ NRV]W 1LHNWµUH VNOHS\ PRJÇ SRELHUDÉ GR GDWNRZÇRSĄDWÛ]DWUDQVSRUW MHĝOLRIHUXMÇJRNOLHQWRP

&RGDOHM"

: SXQNFLH ]ELHUDQLD ]Xľ\WH VSU]ÛW\ 579 $*' NRPSXWHURZH L RĝZLHWOHQLR ZH VÇ RGSRZLHGQLR SU]H FKRZ\ZDQH L VHJUHJRZDQH 6WDPWÇG WUDQVSRUWRZDQH VÇ GR ]DNĄDGX SU]HWZDU]DQLD JG]LHZEH]SLHF]Q\FKZDUXQ NDFKSRGOHJDMÇGHPRQWDľRZL ']LÛNLWHPXV]NRGOLZHVXE VWDQFMH VÇ QHXWUDOL]RZDQH DSU]\GDWQHLFHQQHVXURZFH RG]\VNLZDQHSRQRZQLHSU]H WZDU]DQH L Z\NRU]\VW\ZDQH GRNROHMQ\FKSURGXNFML

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9


3RPRUVNL(NRORJ

7DQLJD]]Z\V\SLVND : N U µ W F H E Û G ] L H PRľQDRG]\VNLZDÉLSR QRZQLH Z\NRU]\VW\ZDÉ ZV]\VWNRFROÇGXMHZQD V]\FKNRV]DFKQDĝPLHFL RELHUNL UHV]WNL URĝOLQ D QDZHW NXU]H NRVWNL NRFLH ERENL E\ SURGX NRZDÉELRJD] 7H RUJDQLF]QH RGSDGNL IHUPHQWXMÇF Z\WZDU]DMÇF JD]1DVNĄDGRZLVNDFKRG SDGµZELRJD]Z\WZDU]DVLÛ VDPRF]\QQLH VWÇG QD]ZD JD] Z\V\SLVNRZ\ 0RľH ZLÛF E\É WDQLP ļUµGĄHP HQHUJLL HOHNWU\F]QHM F]\ SRWU]HEQHM GR RJU]DQLD ZRG\ 7R QLH MHG\Q\ SOXV ERMHVWWDNľHNRU]\VWQ\GOD ĝURGRZLVND Z\QLNX MHJR VSDODQLD SRZVWDMH PQLHM V]NRGOLZ\FK GOD ĝURGR ZLVND WOHQNµZ D]RWX QLľ ZSU]\SDGNXWUDG\F\MQ\FK SDOLZNRSDOQ\FK

3R WR QDWXUDOQH ļUµGĄR HQHUJLLVLÛJQÛOLMXľ3RPR U]DQLH]3U]HFKOHZDJG]LH G]LDĄDMÇ MXľ ELRJD]RZQLH 7\ONR MHGQD ] QLFK RG GDQD Z XELHJĄ\P URNX Z 3ĄDV]F]\F\ SURGXNXMH PQLHMZLÛFHMW\OHSUÇGXLOH ]Xľ\ZDJRVSRGDUVWZ UROQ\FK :URNX3ROVNDPD SURGXNRZDÉ FR QDMPQLHM POG P V]HĝF ELRJD]X WDN Z\QLND ] SURJUDPX SU]\JRWRZDQHJR SU]H] 0LQLVWHUVWZR 5ROQLFWZD : URNX WD ZLHONRĝÉ PD VLÛ SRGZRLÉ =GDQLHP HNVSHUWµZ ZFLÇľ PDP\ ZLHOH QLHZ\NRU]\VWDQ\FK RGSDGµZSRZVWDĄ\FKZURO QLFWZLH L SU]HWZµUVWZLH UROQRVSRľ\ZF]\P NWµUH ]DPLDVWWUDஆDÉQDZ\V\SL VNDOXEGRXW\OL]DFMLSRZLQ Q\E\ÉļUµGĄHPELRJD]X

1LHSDOE\OHF]\P -HĝOL PDV] Z GRPX ZĄDVQ\ SLHF ZDľQH E\ĝ QLHUR]SDODĄJRE\OHF]\P 1LHFKRG]LW\ONRRXFLÇľOL Z\VPURGOLZ\G\PNWµU\ XQRVL VLÛ QDG RNROLFÇ ZNWµUHMZĄDĝFLFLHOGRPX ZU]XFLĄ GR SDOHQLVND FR PLDĄSRGUÛNÇ 3RGF]DVVSDODQLDĝPLHFL GR DWPRVIHU\ SU]HGRVWDMÇ VLÛS\Ą\NWµUHPRJÇRGNĄD GDÉVLÛZJOHELHLSRZRGX MÇ V]NRGOLZH GOD QDV]HJR ]GURZLD ]DQLHF]\V]F]HQLD PHWDODPLFLÛľNLPL=NRPL QD Z\ODW\ZDÉ WDNľH PRľH WUXMÇF\GODOXG]LL]ZLHU]ÇW WOHQHN ZÛJOD RUD] WOHQHN D]RWX NWµU\ SRZRGXMH SR GUDľQLHQLDDQDZHWXV]NR G]HQLDSĄXF 1DZHWSRGF]DVVSDOH QLDQLHZLHONLHMLORĝFLĝPLHFL PRľQDZ\F]XÉľHGRDWPR VIHU\SU]HGRVWDMÇVLÛV]NRG OLZH ]ZLÇ]NL ‫ ڋ‬RVWU]HJDMÇ HNRORG]\])XQGDFML1DV]D =LHPLD$LWRQLHZV]\VWNR 7HQ WUXMÇF\ G\P ]DZLHUD MHV]F]H GZXWOHQHN VLDUNL FKORURZRGµUF\MDQRZRGµU DWDNľHUDNRWZµUF]H]ZLÇ]NL ]ZDQHGLRNV\QDPLLIXUDQD PL6SDODMÇFNLORJUDPRG SDGµZ]SROLFKORUNXZLQ\OX 39& EXWHONL SODVWLNRZH IROLH LWS Z\WZDU]DP\ Dľ OLWUµZJD]RZHJRFKOR URZRGRUX NWµU\ ] SDUÇ ZRGQÇ WZRU]\ NZDV VROQ\ 7UXMHP\ VLHELH WUXMHP\ ]LHPLÛZQDV]\FKRJURGDFK

,9

=NRPLQµZZLHOXGRPµZZFLÇľ XQRVLVLÛXFLÇľOLZ\G\PV]NRG OLZ\LGODĝURGRZLVNDLGODQDV OXG]L)RW$UFKLZXP D WDNľH QLV]F]\P\ FHQQH VXURZFHNWµUHPRJÇ]RVWDÉ SRGGDQHUHF\NOLQJRZL6SD ODQLH ĝPLHFL MHVW UµZQLHľ ļUµGĄHP JD]µZ FLHSODUQLD Q\FK RGSRZLHG]LDOQ\FK ]D ]PLDQ\ NOLPDW\F]QH L JOR EDOQHRFLHSOHQLH

W\V]Ą 7\OHPRľQD]DRV]F]Û G]LÉQLHSDOÇF ĝPLHFLERQDZHWWDNÇ NDUÛPRľHQDĄRľ\É VÇGJURG]NLQDWHJR NWRSDOLZVZRLP SLHFXĝPLHFL ăDJRGQLHMV]ÇGOD NLHV]HQLSRVWDFLÇMHVW PDQGDW.RU]\ĝFL GODĝURGRZLVNDVÇ EH]FHQQH

QU

']LHQQLN3RPRU]D

(NRORG]\HQHUJLDMÇGURZDQLHMHVWF]\VWDLWDQLD

&]\EÛG]LHP\PLHOL SUÇG]DWRPX" 3ROVNDGRWHM SRU\QLHXľ\ZD HOHNWU\F]QRĝFL ]HOHNWURZQL MÇGURZ\FK FKRÉQDĝZLHFLH SRFKRG]LQLFK SURFHQHUJLL HOHNWU\F]QHM 6HNWRUMÇGURZ\PD ]DOHWÛERPDĄR ]DQLHF]\V]F]D DWPRVIHUÛ$OH PDWHľZDGÛ MHVWļUµGĄHP QLHEH]SLHF]Q\FK RGSDGµZ 32025=( 0DUV]DĄHN ZRMHZµG]WZD DSHOXMH GR U]ÇGX R ZVSDUFLH EXGRZ\ HOHNWURZQL MÇGURZHM Z QD V]\PUHJLRQLH ‫ ڋ‬2G NLONX PLHVLÛF\ SURZDG]RQD MHVW Z ZR MHZµG]WZLH SRPRUVNLP GHEDWD GRW\F]ÇFD EH]SLH F]HĆVWZD HQHUJHW\F]QHJR 3ROVNL Z V]F]HJµOQRĝFL MHM SµĄQRFQHJR UHJLRQX : SU]HSURZDG]RQ\FK GHED WDFK L NRQVXOWDFMDFK ELRUÇ XG]LDĄ ]DUµZQR VSHFMDOLĝFL L HNVSHUFL ] VHNWRUD HQHU JHW\F]QHJR MDN UµZQLHľ SU]HGVWDZLFLHOHVDPRU]ÇGX ZRMHZµG]WZD SRPRUVNLH JR ZĄDG] ORNDOQ\FK RUD] SU]HGVWDZLFLHOHRUJDQL]DFML SR]DU]ÇGRZ\FK : SURZD G]RQ\FKG\VNXVMDFK]ZUDFD VLÛ V]F]HJµOQLH XZDJÛ QD ]DJURľHQLH EH]SLHF]HĆ VWZD HQHUJHW\F]QHJR Z VHNWRU]H HOHNWURHQHUJH W\F]Q\PRGSRZLHG]LDOQ\P ]D SURGXNFMÛ L GRVWDZÛ HQHUJLLHOHNWU\F]QHMMXľZ SHUVSHNW\ZLHNLONXQDMEOLľ V]\FK ODW 3RGNUHĝODP\ ľH UHMRQ 3RPRU]D Z W\P ZRMHZµG]WZR SRPRUVNLH MHVW LPSRUWHUHP HQHUJLL HOHNWU\F]QHM SRNU\ZDMÇF SRQDG SURF ]DSRWU]H ERZDQLD QD HQHUJLÛ HOHN WU\F]QÇ GRVWDZDPL ] SRĄX GQLDLFHQWUXPNUDMX7DND VWUXNWXUD GRVWDZ HQHUJLL HOHNWU\F]QHMZV\WXDFMLVWD OH URVQÇFHJR SRS\WX SUR

(OHNWURZQLHMÇGURZHVÇMDNNRFLRĄHNSDURZ\HPLWXMÇGRDWPRVIHU\SDUÛZRGQÇ$OHVÇWDNľH ļUµGĄHPQLHEH]SLHF]Q\FKRGSDGµZ)RW$UFKLZXP ZDG]L GR ]QDF]ÇF\FK VWUDW ]ZLÇ]DQ\FK ] G\VWU\EXFMÇ HQHUJLL HOHNWU\F]QHM RJUD QLF]D]QDF]ÇFRPRľOLZRĝFL GRVWDZ WHM HQHUJLL QRZ\P RGELRUFRP D W\P VDP\P EDUG]R REQLľD NRQNXUHQ F\MQRĝÉ3RPRU]DZRFHQDFK SRWHQFMDOQ\FK LQZHVWRUµZ ‫ ڋ‬WĄXPDF]\ -DQ .R]ĄRZVNL PDUV]DĄHN ZRMHZµG]WZD SRPRUVNLHJR =GDQLHP JRVSRGDU]D QDV]HJRUHJLRQXPRľQDWHQ SUREOHPUR]ZLÇ]DÉMHGQ\P SRVXQLÛFLHP .RQLHF]QHZWHMV\WXD FMLMHVWUR]ZDľHQLHEXGRZ\ QRZRF]HVQHJR EH]HPLV\M QHJRGXľHJRļUµGĄDHQHUJLL HOHNWU\F]QHM D WDNLP EH] ZÇWSLHQLD MHVW HOHNWURZQLD MÇGURZD ‫ ڋ‬XZDľD -DQ .R ]ĄRZVNL 3UDJQÛ SRGNUHĝOLÉ ľH HNVSHUFLLVSHFMDOLĝFLHQHU JHW\F\MDNUµZQLHľ]QDF]Ç FDF]ÛĝÉRSLQLLSXEOLF]QHMZ ]DLVWQLDĄHMV\WXDFMLNRQLHF] QRĝFL RJUDQLF]DQLD HPLVML GZXWOHQNXZÛJOD]QDMGXMH X]DVDGQLHQLHGODWHJRW\SX LQZHVW\FMLQDWHUHQLHZRMH ZµG]WZDSRPRUVNLHJR 5]ÇGQLHPµZL‫ڔ‬QLH‫ڕ‬ 'R URNX SUÇG SRZLQLHQSRSĄ\QÇÉ]MHGQHM OXE GZµFK HOHNWURZQL MÇ GURZ\FK‫ڋ‬WZLHUG]LSUHPLHU 'RQDOG7XVN $OHWHPXSRP\VĄRZLND WHJRU\F]QLH VSU]HFLZLDMÇ VLÛ HNRORG]\ 1LH Z\NOX

F]DMÇQDZHWGHPRQVWUDFML E\SURWHVWRZDÉSU]HFLZNR WDNLHPXUR]ZLÇ]DQLX 1LHPDF]\VWHMHQHUJLL MÇGURZHMMHVWQLHHIHNW\Z QDHNRORJLF]QLHJRVSRGDU F]RLVSRĄHF]QLH:LÛNV]RĝÉ SDĆVWZ HXURSHMVNLFK VLÛ ] QLHM Z\FRIXMH 3R UD] NROHMQ\U]ÇG]DPLDVWXF]\É VLÛ QD EĄÛGDFK LQQ\FK UREL ZV]\VWNR ľHE\ SRSHĄ QLÉ ZĄDVQH NRV]WHP QDV ZV]\VWNLFK‫ڋ‬XZDľDMÇSU]H FLZQLF\EXGRZ\HOHNWURZQL MÇGURZHM (QHUJHW\ND MÇGURZD MHVW QDMGURľV]\P URG]DMHP HQHUJLL 'RW\FK

F]DVRZH GRĝZLDGF]HQLD SRND]DĄ\ ľH MHVW WR WDNľH HQHUJLD SRWHQFMDOQLH QDM EDUG]LHM QLHEH]SLHF]QD 3RZDľQHNDWDVWURI\]GDU]D Ą\VLÛL=655LZ86$7H RVWDWQLH RG ODW QLH EXGXMÇ HOHNWURZQLDWRPRZ\FK=D VNXWNL &]DUQRE\OD GR G]Lĝ SĄDFLVSRĄHF]HĆVWZR8NUD LQ\L%LDĄRUXVL1LHUR]ZLÇ ]DQ\ SR]RVWDMH SUREOHP UDGLRDNW\ZQ\FK RGSDGµZ SRZVWDMÇF\FK SU]\ SUDF\ HOHNWURZQL MÇGURZ\FK ]RVWDZLDP\JRQDVWÛSQ\P SRNROHQLRP $QQD6]DGH

3UREOHPRGSDGµZ

1DMZLÛNV]ÇZDGÇVHNWRUDMÇGURZHJRVÇRGSDG\F]\OLZV]\VWNLH SR]RVWDĄRĝFL]ૃUR]V]F]HSLHQLDDWRPRZHJRૄL]WHJRFR]RVWDĄR QDSURPLHQLRZDQHZW\PSURFHVLHF]\OLVNUDZNLPHWDOLDQD ZHWNRPELQH]RQ\RFKURQQHURERWQLNµZ2GSDG\WHVÇEDUG]R UDGLRDNW\ZQH7RR]QDF]DľHHPLWXMÇSURPLHQLHNWµUHPRJÇ E\É]DEµMF]HSU]H]W\VLÇFHODW1DMVLOQLHMV]HSURPLHQLHUDGLRDN W\ZQHPRJÇZQLNQÇÉGRQDV]HJRRUJDQL]PXLZV]\VWNRZQLP UR]UHJXORZDÉ3RGREQLHMHVW]URĝOLQDPLL]ZLHU]ÛWDPL 1DUD]LHQLH]QDOH]LRQRVNXWHF]QHJRUR]ZLÇ]DQLDWHJRSUREOH PX2GSDG\UDGLRDNW\ZQHVÇSRSURVWXVNĄDGRZDQH2EQLľD VLÛLFKWHPSHUDWXUÛPLHV]D]HV]NĄHPLDVIDOWHPDOER]DP\ND ZEHWRQRZ\FKSRMHPQLNDFK

3OXV\DWRPX

0LPRľHHOHNWURZQLHMÇGURZHVÇ]DNĄDGDPLZ\VRNLHJRU\]\ND WRVHNWRUWHQPD]DOHW\:SU]HFLZLHĆVWZLHGRUDILQHULLURS\ QDIWRZ\FKF]\IDEU\NZ\NRU]\VWXMÇF\FKZÛJLHOHOHNWURZQLH DWRPRZH QLH HPLWXMÇ ľDGQ\FK WRNV\F]Q\FK JD]µZ MHG\QLH SDUÛZRGQÇ3R]DW\PXUDQMHVWVNDĄÇQDMERJDWV]ÇZHQHUJLÛ JXUDQXF]\OLJUXGNDZLHONRĝFLPDĄHMSHUĄ\Z\G]LHODW\OH FLHSĄDLOHWRQ\ZÛJOD

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.


']LHQQLN3RPRU]D

3RPRUVNL(NRORJ

QU

6]XNDP\RGQDZLDOQ\FKļUµGHĄHQHUJLL

3RPRU]HLG]LH]ZLDWUHP )HUP\ZLDWURZHSRMDZLDMÇVLÛ ZQDV]\PUHJLRQLHMDNJU]\E\SR GHV]F]X.ROHMQHVÇMXľZSODQDFK 7RļUµGĄRMHVWWDQLHLFK\EDQLJG\VLÛ QLHZ\F]HUSLH 32025=( 5HJLRQDOQD Z\EU]HľX QD Z]JµU]DFK

6WUDWHJLDHQHUJHW\F]QDGOD 3RPRU]D ]DNĄDGD ]ZLÛN V]HQLH XG]LDĄX HQHUJLL SR ]\VNLZDQHM]RGQDZLDOQ\FK ļUµGHĄHQHUJLL:URNX SURGXNFMD ] Z\NRU]\VWD QLHP QDWXUDOQ\FK ļUµGHĄ PDZ\QLHĝÉSURFZ URNX‫ڋ‬SURFDZ URNX ‫ ڋ‬SURF :DľQ\P HOHPHQWHPQDWHMOLĝFLHVÇ HOHNWURZQLHZLDWURZH1DV] UHJLRQ SODVXMH VLÛ Z F]R ĄµZFHMHĝOLFKRG]LROLF]EÛ MXľXVWDZLRQ\FKWXUELQER PDP\VSU]\MDMÇFHZDUXQNL ,QVWDOXMH VLÛ MH Z EDUG]R ZLHWU]Q\FK PLHMVFDFK QD

ER JG\ ZLDWU FLFKQLH QLH PRJÇZ\WDU]DÉHQHUJLL 1D SHZQR NDľG\ FKRÉ UD] ZLG]LDĄ NUÛFÇFH VLÛ UDPLRQD ZLDWUDNµZ NWµUH JµUXMÇQDGRWRF]HQLHP6Ç WDNLHZ\VRNLHERERZJµ U]H ZLHMH VLOQLHMV]\ ZLDWU GODWHJR PDV]W PD ĝUHGQLR RN PHWUµZ Z\VRNRĝFL 0XV]ÇWRE\ÉEDUG]RVROLGQH NRQVWUXNFMHERĝPLJĄDPDMÇ PHWUµZĝUHGQLF\LVÇ EDUG]RV]HURNLH:V]\VWNR SR WR E\ Z\FKZ\W\ZDĄ\ MDNQDMZLÛFHMZLDWUX3UDZ GRSRGREQLHWRļUµGĄRQLJG\ VLÛ MHGQDN QLH Z\F]HUSLH L MHVW QDSUDZGÛ SU]\MD]QD GOD ĝURGRZLVND -DN WZLHUG]ÇVSHFMD OLĝFL JG\E\ĝP\ Z \ N R U ] \ V W D O L FDĄÇ VLĄÛ ZLDWUX ZLHMÇFHJR QD =LHPL PRJOLE\ ĝP\ Z\SURGX NRZDÉ UD]\ ZLÛFHM HQHUJLL QLľ SRWU]HEXMH P\ $ O H V Ç W H ľ SU]HFLZQLF\ SR

7XUELQ\ZLDWURZHZSLVDĄ\VLÛMXľZNUDMREUD]ZLHOX]DNÇWNµZ 3RPRU]D)RW$UFKLZXP ]\VNLZDQLD HQHUJLL ] WHJR ļUµGĄD&LWZLHUG]ÇľHWXU ELQ\ZLDWURZHV]SHFÇNUDMR EUD],QQLľHREUDFDMÇFHVLÛ UDPLRQD ]E\WQLR KDĄDVXMÇ -HV]F]H LQQL SRGQRV]Ç DU JXPHQW\ ľH ZLDWUDNL VÇ ]DEµMVWZHPGODSWDNµZ 0LPR WR NROHMQH VD PRU]ÇG\ GHF\GXMÇ VLÛ QD XORNRZDQLHW\FKLQZHVW\FML QD W\P WHUHQLH 'OD ZĄR GDU]\ WR ļUµGĄR GRFKRGX $OHE\XQLNQÇÉNRQஇLNWµZ

Z ORNDOQHM VSRĄHF]QRĝFL ZDľQD MHVW L GHEDWD SXE OLF]QDLSUDZLGĄRZDLEDU G]R XF]FLZLH VSRU]ÇG]RQD DQDOL]D RGG]LDĄ\ZDQLD QD ĝURGRZLVNR 7\ONR ZµZ F]DV RGF]XMHP\ NRU]\ĝFL ]VLĄ\ZLDWUXRGHOHNWURZQL ZLDWURZHM QLH SU]\E\ZD GZXWOHQNX ZÛJOD Z DWPR VIHU]H QLH WU]HED VLÛ WHľ ]DVWDQDZLDÉ FR ]URELÉ ]RGSDGDPL $QQD6]DGH

‫ڔ‬%LDĄ\ZÛJLHO‫ڕ‬SĄ\QLH 5D]HP]HVĄRĆFHP .ROHNWRU\ VĄRQHF]QH ]DVLODQH GDUPRZÇ QLH Z\F]HUSDOQÇHQHUJLÇFR UD]F]ÛĝFLHMLQVWDORZDQH VÇ QD GDFKDFK GRPµZ ĜUHGQLHQDVĄRQHF]QLHQLH Z3ROVFHSR]ZDODZURNX ]DEH]SLHF]\ÉZRN SURF ]DSRWU]HERZDQLH QDFLHSĄÇZRGÛ :WHQVSRVµELFKZĄDĝ FLFLHOH ]DSHZQLDMÇ VRELH FKRÉE\ SRGJU]DQLH ZRG\ Xľ\WNRZHM L OLF]Ç SLH QLÇG]HNWµUH]RVWDMÇZLFK NLHV]HQLDFK ,QZHVW\FMD Z NROHNWRU\ VĄRQHF]QH Z SU]\SDGNX WDNLHM URG]LQ\ ]ZUDFD VLÛ Z RNUHVLH RG SLÛFLXGRRĝPLXODW 3RWÛHNRORJLF]QÇHQHU JLÛFRUD]F]ÛĝFLHMVLÛJDMÇ

SRPRUVNLHLQVW\WXFMHLVD PRU]ÇG\ &KFÇ NRU]\VWDÉ ]H6ĄRĆFDFKRÉE\SRWRE\ SRGJU]HZDÉ ZRGÛ Z SOD FµZNDFKRĝZLDWRZ\FKF]\ RJU]HZDÉ ERLVND :RMH ZµG]NL )XQGXV] 2FKURQ\ ĜURGRZLVND L *RVSRGDUNL :RGQHM Z *GDĆVNX UR] G\VSRQRZDĄ Z W\P URNX PLÛG]\ VLHGPLX ZQLRVNR GDZFµZ SRQDG POQ ]Ą QD SURMHNW\ ]JĄRV]RQH GR NRQNXUVX ‫ڔ‬6ĄRQHF]QH 3RPRU]H‫]' ڕ‬LÛNL WHPX VĄRĆFH ]DĝZLHFL SU]HGH ZV]\VWNLP GOD JPLQQ\FK N D V   S R Z \ N R Q D Q L X QLH]EÛGQHM LQZHVW\FML GDUPRZD HQHUJLD EÛG]LH SRFKRG]LĄD ] SURPLHQL VĄRQHF]Q\FK

7]Z ELDĄ\ ZÛJLHO WR QD]ZDHQHUJLLZµGSĄ\QÇ F\FKNWµUDPRľHE\ÉZ\ NRU]\VW\ZDQDGRSURGXN FMLHQHUJLLHOHNWU\F]QHM 6]DFXMHVLÛľHZV]\VWNLH HOHNWURZQLH ZRGQH NWµUH IXQNFMRQXMÇ QD 3RPRU]X ]DVSRNDMDMÇ]DSRWU]HERZD QLHQDHQHUJLÛHOHNWU\F]QÇ Z ZRMHZµG]WZLH Z RN SURFHQWDFK -DN Z\OLF]\OL VSHFMDOLĝFLQDU]HNL3RPR U]DSU]\SDGDSURF]DVR EµZ K\GURHQHUJHW\F]Q\FK QDV]HJRNUDMX3RPRU]DQLH FRUD]FKÛWQLHMEXGXMÇPDĄH HOHNWURZQLHZRGQH6ÇRQH ]DOLF]DQHGRHNRORJLF]Q\FK LRGQDZLDOQ\FKļUµGHĄHQHU JLL]HZ]JOÛGXQDLFKPDĄH RGG]LDĄ\ZDQLH QD QDWXUÛ

*RG]LQDGOD=LHPL .DľG\PRľHUDWRZDÉNOLPDW $.&-$PDUFDRJRG] Z\ELMH ‫*ڔ‬RG]LQD GOD =LHPL‫ ڕ‬1D FDĄ\P ĝZLHFLH PLOLRQ\ OXG]L QD PLQXW ]JDVL ĝZLDWĄD E\ ZDOF]\É ] JOREDOQ\P RFLHSOHQLHP ‫*ڔ‬RG]LQD GOD =LHPL‫ ڕ‬WR RJµOQRĝZLDWRZD LQLFMDW\ZD ]RUJDQL]RZDQD SU]H] PLÛ G]\QDGRURGRZÇ RUJDQL]D FMÛ HNRORJLF]QÇ ::) -HM SRP\VĄRGDZF\ FKFÇ Z WHQ VSRVµESU]HFLZZVWDZLÉVLÛ QDMZLÛNV]HPX ]DJURľHQLX GOD QDV]HM SODQHW\ F]\OL ]PLDQRPNOLPDWX *RG]LQDGOD=LHPLWRLQL FMDW\ZDNWµUDPDSRND]DÉ ľHQDZHWPDĄH]PLDQ\Zľ\ FLX FRG]LHQQ\P VÇ ZDľQH DZVSµOQHG]LDĄDQLD]SR]RUX GUREQHPRJÇZLHOH]PLHQLÉ 2G;,;ZGRG]LVLDMĝUHGQLD WHPSHUDWXUD QD ĝZLHFLH Z]URVĄDRr& 7\PF]DVHPZ\ELWQLHNV SHUFL]FDĄHJRĝZLDWDPLQ ]0LÛG]\U]ÇGRZHJR3DQHOX 21= GV =PLDQ .OLPDW\F] Q\FK ,3&& RVWU]HJDMÇ ľH SU]HNURF]HQLH JUDQLF\ r&VSRZRGXMHľHVWRSQLH MH ORGRZLHF SRNU\ZDMÇF\ *UHQODQGLÛ D HNVWUHPDOQH ]MDZLVND SRJRGRZH QDVLOÇ VLÛ GR QLHZ\REUDľDOQ\FK G]LVLDM UR]PLDUµZ 0RľH Z\JLQÇÉ Dľ JDWXQNµZ LVWQLHMÇF\FKG]LĝQD=LHPL 1LHVWHW\ SHV\PLVW\F]QH VFHQDULXV]H SU]HZLGXMÇ ľH GR NRĆFD WHJR VWXOHFLD WHPSHUDWXUDPRľHZ]URVQÇÉ QDZHW R r& 3U]\F]\QD WHJR ]MDZLVND WR SU]HGH ZV]\VWNLP QDGPLHUQD HPL VMDJD]µZ FLHSODUQLDQ\FK Z W\P JĄµZQLH GZXWOHQNX ZÛJOD 'ODWHJR NRQLHF]QH MDN QDM V]\EV]H SRGMÛFLH G]LDĄDĆ DE\]DKDPRZDÉWHQSURFHV ‫ڋ‬WĄXPDF]ÇHNRORG]\]:)) $NFMDMHVWSURVWDERSR OHJDQDZ\ĄÇF]HQLXĝZLDWHĄ

QD MHGQÇ JRG]LQÛ ]DUµZQR SU]H]RVRE\SU\ZDWQHஆUP\ DWDNľHPLDVWDJG]LHZ\JD V]DQHVÇLOXPLQDFMHVSHNWD NXODUQ\FKEXG\QNµZ -Xľ G]LVLDM ZLDGRPR ľH QD 3RPRU]X RILFMDOQLH SRWZLHUG]LĄ\ VZµM XG]LDĄ GZD VDPRU]ÇG\ *GDĆVND RUD] 0DOERUND &KÛÉ SU]\ ĄÇF]HQLD VLÛ GR ‫*ڔ‬RG]LQ\ GOD =LHPL‫ ڕ‬L SRJUÇľHQLD Z FLHPQRĝFLDFK ]JĄRVLĄR WDNľH PDOERUVNLH 0X]H XP =DPNRZH 2]QDF]D WR ľH QDMZLÛNV]D ZDURZQLD Z(XURSLHSRJUÇľ\VLÛQD PLQXWZFLHPQRĝFLDFK=QDM G]LHVLÛZWHQVSRVµEZEDU G]R GREU\P WRZDU]\VWZLH ER ]JDVQÇ PLHG]\ LQQ\PL RĝZLHWOHQLD WDN VĄDZQ\FK PLHMVF MDN 3DĄDF .XOWXU\ L 1DXNL Z :DUV]DZLH SR PQLN&KU\VWXVD=EDZLFLHOD Z5LR0HUOLRQZ6LQJDSX U]H 2SHUD Z 6\GQH\ 6WD GLRQ 0LOOHQLXP Z &DUGLஅ *µUD 6WRĄRZD Z .DSV]WD G]LH -Xľ G]LVLDM ZLDGRPR ľH QD FDĄ\P ĝZLHFLH SUD ZLHPLDVW]NUDMµZ SRWZLHUG]LĄR VZµM XG]LDĄ ZDNFMLZW\PDľVWROLF L QDMVĄ\QQLHMV]\FK PLDVW ]FDĄHJRĝZLDWDSRJUÇľ\VLÛ ZFLHPQRĝFLDFK .DľG\NWR]HFKFH]URELÉ FRĝGODQDV]HMSODQHW\PRľH ]DUHMHVWURZDÉVLÛQDVWURQLH LQWHUQHWRZHM ZZZZZI SOJRG]LQDGOD]LHPL

*RU]HM ] GXľ\PL NWµU\FK LQJHUHQFMD Z ĝURGRZLVNR MHVW ]QDF]QD %\É PRľH ZUµFLP\GRV\WXDFMLVSU]HG ,, ZRMQ\ ĝZLDWRZHM JG\ FKÛWQLHM Z\NRU]\VW\ZDQR SRWHQFMDĄSRPRUVNLFKU]HN (OHNWURZQLHZRGQH]DSHZ QLDĄ\ZµZF]DVHQHUJLÛHOHN WU\F]QÇSRUWRZLPRUVNLHPX Z *G\QL .DUWX]RP RUD] *GDĆVNRZLLRNROLFRP 1LHVWHW\ PLPR NRU]\ĝFL GOD ĝURGRZLVND NWµU\FK QLH VSRVµE Z\FHQLÉ MDN FKRÉE\ RV]F]ÛGQRĝFL SDOLZ NRSDO Q\FKF]\]PQLHMV]HQLHHPLVML JD]µZ FLHSODUQLDQ\FK GR DWPRVIHU\PDĄHHOHNWURZQLH ZRGQH PDMÇ WHľ ZDG\ 7R =DPHNZ0DOERUNXMHGQD]QDMFKDUDNWHU\VW\F]QLHMV]\FKEX SU]HGH ZV]\VWNLP Z\VRNLH GRZOL3RPRU]DPDUFDRJRG]QDJRG]LQÛSRJUÇľ\VLÛ NRV]W\EXGRZ\LHNVSORDWDFML ZFLHPQRĝFLDFK)RWZZZPDUMXV]IRWRVLNSO

Dodatek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dodatku.

9

Ekolog 13  

Pomorski Ekolog 13