Page 1

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 18 II 2010

PORADNIK PACJENTA

dla mieszkańców Leszna oraz powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, górowskiego, kościańskiego, rawickiego, wschowskiego i wolsztyńskiego

W internecie uruchomiono Zdrowotny Informator Pacjenta

ilka dni temu uruchomiono w internecie Zdrowotny Informator Pacjenta, czyli system, który umożliwia wszystkim ubezpieczonym w wielkopolskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia sprawdzenie on-line m.in. z jakich usług medycznych korzystali w ostatnich latach i jakie wykupili leki. Wielkopolska jest pierwszym regionem w kraju, gdzie działa taki system. Zasoby informacyjne NFZ są bogatym źródłem danych m. in. na temat historii leczenia pacjenta i zaordynowanych leków. Pochodzą one z comiesięcznych raportów przesyłanych przez szpitale, gabinety lekarskie, pielęgniarki i apteki. Dlatego kierownictwo wielkopolskiego oddziału funduszu postanowiło podzielić się tą wiedzą z pacjentami. Tylko w pierwszym dniu funkcjonowania systemu zarejestrowało się w nim czterysta osób. – Na podstawie posiadanej bazy stworzono system, który pozwala na zebranie, wyselekcjonowanie i udostępnienie on-line pacjentom pełnej informacji o ich wizytach w poradniach i o pobytach w szpitalach – informuje Marta Banaszak – Osiewicz, rzecznik wielkopolskiego oddziału NFZ. – W Zdrowotnym Informatorze Pacjenta znajdują się dane dotyczące rodzajów i kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych od 2004 r. konkretnemu pacjentowi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, kosz-

K

tów refundacji leków, deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej. Osoba ubezpieczona w wielkopolskim oddziale NFZ, która chce mieć dostęp do historii swojego leczenia w placówkach służby zdrowia, musi zgłosić się z dokumentem tożsamości do siedziby NFZ w Poznaniu lub do jego delegatury, np. w Lesznie. Tam po wypełnieniu wniosku i zarejestrowaniu otrzyma dostęp do systemu komputerowego (czyli login i hasło). Od tej pory pacjent będzie mógł korzystać ze Zdrowotnego Informatora Pacjenta z dowolnego komputera. – Dotychczas możliwość sprawdzenia wykazu udzielonych świadczeń, wymagała każdorazowej wizyty w siedzibie funduszu. Informacja była udostępniana wyłączenie w formie papierowej i trzeba było na nią czekać. Zdrowotny Informator Pacjenta z jednej strony stanowi cenne źródło informacji o historii leczenia ubezpieczonego, gdy może mieć ona znaczenie przy decyzjach dotyczących dalszej terapii, a z drugiej – to sposób na uszczelnienie systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli na własnym koncie pacjent zauważy jakieś nieprawidłowości, może zwrócić się o ich wyjaśnienie do rzecznika praw pacjenta – tłumaczy Marta Banaszak – Osiewicz. Uruchomiony system ma działanie wyłącznie informacyjne. Nie można się z niego dowiedzieć, jaką diagnozę

Medycyna Wschodu ma niezmiennie swoich zwolenników

Relaks poprawia zdrowie nane od kilku tysięcy lat wschodnie metody leczenia i terapii mają swoją rzeszę zwolenników. Najczęściej stosowane polegają na odblokowaniu kanałów energetycznych człowieka, przywracając prawidłową równowagę psychofizyczną. Terapeuci na podstawie budowy strukturalnej receptorów oraz ich bolesności mogą z powodzeniem ocenić stan narządów, przebyte choroby, a nawet wychwycić przyszłe zagrożenia dla organizmu człowieka. – Największą popularnością cieszy się w naszej placówce akupunktura koreańska Su Jok – informuje Alicja Wielebska, właścicielka gabinetów medycyny wschodniej w Lesznie. – Polega na stawianiu małych igieł przede wszystkim na dłoni, ale też na stopach, w szczególnie trudnych przypadkach chorobowych. To bardzo skuteczna metoda pozbycia się stresu, nerwic, depresji, zmęczenia, migreny, bólów pourazowych. Akupresura z kolei to masaż receptorów, które znajdują się na całym ciele człowieka, choć głównie na stopach. W zależności od rodzaju schorzenia trzeba wykonać nie jeden, ale kilka zabiegów, trwają-

Z

cych ponad godzinę. Unikalna w skali kraju i Europy jest z kolei terapia informacyjnofalowa, której rodowód wywodzi się z Kazachstanu. Jest to opracowana przez naukowców i profesorów z Ukrainy, Białorusi i Rosji medycyna oparta na fizyce kwantowej, której działanie polega na emisji biopola o częstotliwości podprogowej zbliżonej do biopola człowieka. Pobyt pod specjalną lampą jest nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim ogranicza lub likwiduje zmęczenia, stres, niedosłuch, lęki i stany pourazowe. Sporym zainteresowaniem cieszy się też niezmiennie masaż tybetański, najwyżej klasyfikowany masaż na świecie. – Trzygodzinny zabieg przy muzyce relaksacyjnej daje znakomite rezultaty w odbudowie i regeneracji całego organizmu, likwiduje napięcia mięśniowe i dolegliwości ruchowe, a także stymuluje krążenie. Terapeuta posługuje się technikami manualnymi polegającymi na uciskaniu punktów energetycznych przy jednoczesnym przekazywaniu energii – tłumaczy Wojciech Wiliński, specjalista medycyny Wschodu z gabinetu w Lesznie. (ram)

FOT. SŁAWOMIR SKROBAŁA

Zobacz, gdzie się leczyłeś

Zasoby informacyjne NFZ pochodzą z raportów nadsyłanych m.in. przez szpitala postawił lekarz w poradni, czy z jakim rozpoznaniem choroby skierowano pacjenta do szpitala. Kilka lat temu NFZ testował system, w ramach którego każdy pacjent miałby kartę elektroniczną, z którą chodziłby do lekarza i apteki. Kartoteki chorych prowadzone miałyby być w formie

elektronicznej, a zarówno pacjent jak i lekarz mieliby – za zgodą pacjenta – dostęp do zawartych tam informacji. Znacznie ułatwiłoby to diagnozy chorób, bo dotychczas każdy lekarz prowadzi swoją kartotekę pacjenta i nie wie, co zalecił inny specjalista i czy pacjent w ogóle wykupił leki.

Pilotażowy program NFZ (realizowany m.in. w Lesznie) zakończył się fiaskiem, a znaczna część miejscowych lekarzy oprotestowała go już na samym początku. Argumentowali, że musieliby wykonywać dodatkową pracę, za którą NFZ by im nie płacił. (ram)

Na wizyty u specjalistów i planowe zabiegi trzeba sporo czekać

Dwa lata do protetyka ażdy placówka medyczna, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma ustawowy obowiązek przekazywania raz w miesiącu danych dotyczących listy oczekujących na określone świadczenie zdrowotne oraz średniej kolejki oczekujących. Dane te jednak często nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zdarza się, że spora część placówek medycznych wywiązuje się z tego obowiązku nierzetelnie. NFZ prowadzi monitoring czasu oczekiwania na świadczenia, a dane na ten temat są dostępne w internecie. – Gdy placówka wykazuje zerowy okres oczekiwania prosimy o wyjaśnienia – zapewnia Marta Banaszak – Osiewicz, rzecznik wielkopolskiego oddziału NFZ. – Dla przykładu, w październiku ub. r. fundusz wysłał pisma do 839 świadczeniodawców. Jedynie 3 proc. z nich uznało wcześniej podane informacje za błędne i dokonało ich korekty. Pozostali świadczeniodawcy potwierdzili jednak prawdziwość zdanego raportu zerowego. Jeżeli świadczeniodawca nie dopełni obowiązku w zakresie terminowego sprawozdawania albo poda nieprawidłowe dane i zostanie to wykazane w kontroli, fundusz może nałożyć na niego karę.

K

Sprawdziliśmy na stronach internetowych NFZ długości kolejek do placówek medycznych w Lesznie. Najdłużej trzeba czekać na wizytę u protetyka – u rekordzisty średni czas oczekiwania to 710 dni, czyli dwa lata! Spore kolejki są też u ortodonty, a z zabiegów szpitalnych najdłużej (258-334 dni) trzeba czekać na usunięcie zaćmy na oku. W Lesznie wykonują ją dwie placówki – Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie oraz Centrum Medyczne Ventriculus. Do niektórych stomatologów można dostać się niemal od zaraz, u innych są kolejki kilkutygodniowe. Tradycyjnie sporo trzeba oczekiwać na wizyty w gabinetach rehabilitacyjnych. W zakładzie rehabilitacyjnym w leszczyńskim szpitalu wolne terminy są w czerwcu – lipcu br. Pomoc w leczeniu złamania ręki może najwcześniej nadejść w kwietniu, a więc dopiero za kilka tygodni. – W skali kraju Wielkopolska utrzymuje się w czołówce województw, w których okres oczekiwania na wizytę w wybranych poradniach jest najkrótszy. Dla przykładu, czas oczekiwania na poradę neurochirurga jest krótszy o 40 dni niż średni czas oczekiwania na taką poradę w innych częściach kraju. Po-

dobna sytuacja jest poradniach endokrynologicznych – tu czas, jaki musimy spędzić w kolejce, jest krótszy niż średni czas oczekiwania w Polsce o blisko 1,5 miesiąca, czy hematologicznych – gdzie czekamy miesiąc krócej niż pacjenci w innych województwach – zapewnia Marta Banaszak – Osiewicz. Ryszard Baranowski, szef Centrum Medycznego Ventriculus w Lesznie, które prowadzi kilkanaście poradni specjalistycznych, a także wykonuje zabiegi operacyjne w ramach siedmiu specjalności tłumaczy, że kolejka do lekarza w dużym stopniu świadczy o jego fachowości. – Pacjenci chcą leczyć się u najlepszych lekarzy, w dobrych warunkach i przy miłej obsłudze. Jeśli to wszystko jest spełnione, to jest to sukces i poradni i specjalisty. Pacjent jest nawet w stanie znieść konieczność dosyć długiego oczekiwania na wizytę. Jeśli natomiast zależy mu na czasie lub nie ma ,,swojego’’ lekarza, to będzie szukał porady tam, gdzie ją najszybciej uzyska. W Ventriculusie nie zaobserwowałem w ostatnim czasie radykalnego wydłużenia się kolejki do specjalistów – twierdzi doktor Ryszard Baranowski. RAFAŁ MAKOWSKI


[II]

PORADNIK PACJENTA

PANORAMA LESZCZYŃSKA 18 II 2010 www.panorama.media.pl

Wykaz placówek podstawowej opieki zdrowotnej w 2010r. (lekarze rodzinni) NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

TELEFON

LESZNO NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „SKARBOWA” SP. Z O.O. NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA WOJCIECH SŁABIAK INDYWIDUALNA SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JAN KOZYRA LESZCZYŃSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA S.C. NZOZ INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA EDWARD SZENDRYK

LESZNO

DOWBORA MUŚNICKIEGO 4

LESZNO

SKARBOWA 3

(065) 529 62 93

LESZNO

AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 2 SŁOWIAŃSKA 41

(065) 529 62 53 (065) 529 62 94 (065) 526 31 71 (065) 526 31 88 (065) 520 65 80

LESZNO

KS.T.KORCZA 3

(065) 529 38 33

LESZNO

KS T KORCZA 3

(065) 523 15 05

LESZNO

17 STYCZNIA 50

(065) 529 90 77

LESZNO

KS.T.KORCZA 3

(065) 529 36 80

KĄKOLEWO KRZYCKO WIELKIE KRZEMIENIEWO LIPNO OSIECZNA

KRZYWIŃSKA 7 SZKOLNA 10 ZIELONA 10 PARK 1 NORWIDA 2

(065) 534 21 28 (065) 533 15 68 (065) 529 75 07 (065) 534 02 20 (065) 535 05 76

OSIECZNA

KOPERNIKA 8A

(065) 535 01 74

PAWŁOWICE

SZKOLNA 1

(065) 536 82 04

LESZNO

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA D.PAPIEŻ,A.GA

RZECZYPOSPOLITEJ 9 w trakcie przenosin na ul. MATEJKI 1 STARE BOJANOWO GŁÓWNA 34 A ŚWIĘCIECHOWA STRZELECKA 6 RYDZYNA

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO NZOZ OŚRODEK ZDROWIA PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH S.C. A.PATELKA B. ZIĘWŁOSZAKOWICE TA WŁOSZAKOWICE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYWIJEWO CHODNIA LEKARSKA „SANATIO”

(065) 538 01 08 (065) 518 52 68 (065) 533 04 40

ZALESIE 9B

(065) 537 01 84

LIPOWA 21

(065) 549 46 33

BOREK WIELKOPOLSKI

DROGA LISIA 56

(065) 571 59 85

GOSTYŃ

GRANICZNA 4

(065) 572 14 13

GOSTYŃ

STAROGOSTYŃSKA 9

(065) 572 08 99

GOSTYŃ

GRANICZNA 6 E,F

(065) 572 10 36

ŁĘKA WIELKA

ŁĘKA WIELKA 80

(065) 573 34 26

KROBIA

POWSTAŃCÓW WLKP. 30

(065) 571 17 15

KROBIA

PONIECKA 3B

(065) 571 11 28

PIASKI

LEŚNA 3

(065) 571 96 22

PIASKI

RYNEK 6

(065) 575 31 30

PONIEC

DWORCOWA 2B

(065) 573 15 55

GÓRA GÓRA

HIRSZFELDA 8 ŚWIĘTOSŁAWY 1/5 OS. KAZIMIERZ WIELKIEGO 15 B

(065) 543 24 14 (065) 543 21 36

GÓRA

ŚWIĘTOSŁAWY 1

(065) 544 18 80

GÓRA

POZNAŃSKA 28

(065) 544 21 83

POWIAT GOSTYŃKI PRZYCHODNIA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” S.C. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOSMED” SPÓŁKA JAWNA N.Z.O.Z. PRZYCHODNIA LEKARZY POZ „MEDICUS” NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDGOS” NZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE KROB-MED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJ. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PROVITA” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA PIASKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ „PIAS-CORDIS” N.Z.O.Z. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA”

117 POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 GEN. CHŁAPOWSKIEGO 34 KSIĘDZA BĄCZKOWSKIEGO 3 OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE 51-53

(065) 511 75 31

KOŚCIAN

SIERAKOWSKIEGO 37A

(065) 511 93 22

KOŚCIAN

NACŁAWSKA 15

(065) 512 02 20

KOŚCIAN

KOŚCIAŃSKA 8

(065) 513-13-02

KOŚCIAN

KS. BĄCZKOWSKIEGO 3

(065) 511 93 00

RACOT

OS. 2000 10

(065) 513 29 07

ŚMIGIEL

DR SKARŻYŃSKIEGO 6

(065) 518 00 13

TUREW

SZKOLNA 41

(065) 513 42 43

WONIEŚĆ

52

(065) 518 61 97

BOJANOWO JUTROSIN

DWORCOWA 20 MICKIEWICZA 8A

(0-65) 545 63 70 (065) 547-12-66

JUTROSIN

700–LECIA 1

(065) 547 14 21

MIEJSKA GÓRKA

PL.KORCZAKA 1

(065) 54 74 456

MIEJSKA GÓRKA

JANA PAWŁA II 3

(065) 547 53 73

PAKOSŁAW RAWICZ

PARKOWA 4A J. PIŁSUDSKIEGO 3

(065) 547 83 33 (065) 546 12 91

RAWICZ

11 LISTOPADA 1

(065) 545 33 22

NZOZ PORADNIA RODZINNA LEK. MED. TERESA MUNIA ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH „ESKULAP” S.C. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ RODZINNEGO

SŁAWA SŁAWA SZLICHTYNGOWA

GŁOGOWSKA 25/3 OGRODOWA 1 DWORCOWA 6

NZOZ „SALUS”

WSCHOWA

CICHA 5

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „ESKULAP”

WSCHOWA

ZYGMUNTA STAREGO 4

(068) 356 72 93 (068) 356 64 26 (065) 549 23 18 (065) 540 21 16 (065) 540-50-85 (065) 540 71 40 (065) 540 71 41

BUCZ

AKACJOWA 6

(065) 549 81 83

KASZCZOR

POWSTAŃCÓW WLKP 57

(065) 549 92 16

MOCHY

WOLSZTYŃSKA 12

(065) 549 00 87

PĘPOWO

MYCIELSKIEGO 2

(065) 573 63 51

PRZEMĘT

JEZIORNA 2

(065) 549 60 99

SIEDLEC

OSIEDLOWA 2

(068) 384 84 01

WOLSZTYN

SADOWA 27A

(068) 347 26 19

WOLSZTYN

WSCHOWSKA 3

(068) 347 73 00

WOLSZTYN

POZNAŃSKA 32

(068) 347 26 94

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „SIGMA” CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „SIGMA” PORADNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „CENTRUM” SP. Z O.O. LEKARSKO STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „CORDIS” CEZARY KOZBER PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO S.C. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO RYSZARD CEBROWSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

KRZYWIŃ KOŚCIAN

(061) 282 63 83 (065) 517 05 51 (065) 511 00 04 (065) 512 03 85

POWIAT RAWICKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA IWONA MAY NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SALUS” ZDISŁAW GOLIŃSKI NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA KATARZYNA RUSZAK NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C.

POWIAT WSCHOWSKI

GÓRA

(065) 544 46 00

NZPOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO „ZDROWIE” S.C. NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MOCHACH NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIE MEDYCYNY RODZINNEJ „ASKLEPIOS” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PULS” W PRZEMĘCIE ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO GMINY SIEDLEC SPÓŁKA CYWILNA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO RYSZARD RADOMSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. POR . LEK. W WOLSZTYNIE

Wykaz placówek wykonujących w 2010 r. opiekę zdrowotną nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską w podstawowej opiece zdrowotnej – świadczenia udzielane przez lekarza lub pielęgniarkę w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL PRZYCHODNIA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” S.C. NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDGOS” ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” SPÓŁKA JAWNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWICZU NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „NOWY SZPITAL” WE WSCHOWIE ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWYCH RODZINNYCH „VITA-MED” S.C. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

CZEMPIŃ

POWIAT WOLSZTYŃSKI

POWIAT GÓROWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ INDYW. SPECJALIST. PRAKTYKA LEKARSKA E. SZENDRYK PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH D. GOCHA-CHMIELEWSKA, J. CHMIELEWSKI S.C. PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ARKA”

BIEŻYŃ

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PULS” S.C. KOŚCIAN

POWIAT LESZCZYŃSKI NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KĄKOLEWIE NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KRZYCKU WIELKIM NZOZ PRZYCHODNIE LEKARSKIE „SALUBRES” NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE S.C. W.J.CZECH NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICUS” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „OŚRODEK ZDROWIA” JOLANTA JABŁOŃSKA-LISIECKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA PAWŁOWICE

POWIAT KOŚCIAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA S.C. PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA” S.C. NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „SALUS” S.C. NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „ZDROWIE” SP. Z O.O.

OBSZAR OBSŁUGIWANIA MIASTO LESZNO I POWIAT LESZCZYŃSKI UBEZPIECZENI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ WYBORU LEKARZA POZ TEGO PODMIOTU

MIEJSCOWOŚĆ ULICA LESZNO CHROBREGO 48 BOREK DROGA LISIA 56 WIELKOPOLSKI

NR TELEFONU (065) 520 21 32

MIASTO GOSTYŃ I POWIAT GOSTYŃSKI

GOSTYŃ

GRANICZNA 6 E,F

(065) 572 10 36

UBEZPIECZENI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ GOSTYŃ WYBORU LEKARZA POZ TEGO PODMIOTU

GRANICZNA 4

(065) 572 14 13

MIASTO GÓRA I POWIAT GÓROWSKI

GÓRA

HIRSZFELDA 8

(065)543 24 14

MIASTO KOŚCIAN I POWIAT KOŚCIAŃSKI

KOŚCIAN

SZPITALNA 7

(065) 512 08 55

MIASTO RAWICZ, POWIAT RAWICKI I GMINA PONIEC

RAWICZ

GEN. GROTA ROWECKIEGO 6

(065) 546 24 13

MIASTO WSCHOWA I POWIAT WSCHOWSKI

WSCHOWA

KS.A.KOSTKI 33

(065) 540 23 10

MIASTO WSCHOWA I POWIAT WSCHOWSKI

WSCHOWA

ZIELONY RYNEK 7

(065) 540 64 93

MIASTO WOLSZTYN I POWIAT WOLSZTYŃSKI

WOLSZTYN

WSCHOWSKA 3

(068) 347 73 00

(065) 571 59 85

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


PORADNIK PACJENTA [III]

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 18 II 2010

Wykaz placówek wykonujących w 2010 r. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

ADRES MWU

TELEFON

64-100, LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 2

0-655263171

64-100, LESZNO, 17 STYCZNIA 50

065 520-75-21

64-100, LESZNO, LEŚNA OSADA 47

603/982-798

64-100, LESZNO, SOBIESKIEGO 1

065-520-60-70

63-800, GOSTYŃ, GRANICZNA 4

065572-14-13

63-800, GOSTYŃ, GRANICZNA 6E,F

655721036

56-200 GÓRA, MICKIEWICZA 1 56-200 GÓRA, ŚWIĘTOSŁAWY 1 56-200 GÓRA, PIASTÓW 44

655-441-661 065-544-18-80 065-544-47-21

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065/512-08-55

63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3 63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1 63-900, RAWICZ, PODMIEJSKA 8

655452141 (065)54-53-322 (065)5467295

67-400 WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33

065-540-27-61

67-400 WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7 64-200, WOLSZTYN, WODNA 6

065-540-40-06 (068)34-71-110

64-100, LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 2

0-655263171

64-100, LESZNO, 17 STYCZNIA 50

065 520-75-21

64-100, LESZNO, LEŚNA OSADA 47

603/982-798

ALERGOLOGICZNA NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. IND.SPEC.PRAKT.LEK.LEK.BEATA PRZYBYLSKA-KOZANECKA SPEC.CHOR.DZ.ALERG NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ALERGOLOGICZNA „JANKOMED” NIEPUBLICZNY ZAKAAD OPIEKI ZDROWOTNEJ THORAX PORADNIE SPECJALISTYCZNE ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” SPÓŁKA JAWNA SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ››GOSMEDICA›› NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP.Z O.O. PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW PHARMA MEDICA NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ALERGOLOGICZNA „JANKOMED” NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. NZOZ POŁOŻNICTWO - GINEKOLOGIA ESKULAP NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY SZPITAL CENTRUM MEDYCZNE CERTUS NZOZ PORADNIA CHORÓB PŁUC I ALERGOLOGII

ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. IND.SPEC.PRAKT.LEK.LEK.BEATA PRZYBYLSKA-KOZANECKA SPEC.CHOR.DZ.ALERG NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ALERGOLOGICZNA „JANKOMED”

AUDIOLOGII I FONIATRII NZOZ LARYNGOLOGIA I FONIATRIA 64-100, LESZNO, SKARBOWA 3 NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C. 56-200 GÓRA, PIASTÓW 44 NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. 63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1

655201260 065-544-47-21 (065)54-53-322

CHIRURGII OGÓLNEJ NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. NZOZ „ANMAR” PORADNIE CHIRURGICZNE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE NZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW PHARMA MEDICA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE

64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48 64-100, LESZNO, KIEPURY 45

(065) 520-21-32 065 52-53-310

64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

065-520-65-80

64-100, LESZNO, LIPOWA 68

065 520 95 34

NZOZ NOWY SZPITAL PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE” PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. POR . LEK. W WOLSZTYNIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

065 572 01 68

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

65 572-01-24

56-200 GÓRA, ARMII POLSKIEJ 8 56-200 GÓRA, ŚWIĘTOSŁAWY 1

065-543-25-55 065-544-18-80

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15

065/512-02-20

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z O.O.

63-900, RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6

065/546-24-13 wew. 328

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

64-030, ŚMIGIEL, SKARŻYŃSKIEGO 6

065518-00-14

065-540-27-61

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

(068)3473797

64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

068 347 26 94

64-200, WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3

(068)34-77-300

64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

065-520-65-80

63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

065 572 01 68

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

65-572-01-24

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

64-100, LESZNO, KIEPURY 45 64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48 63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

065 52-52-310 (065) 520-21-32 065-572-01-68

64-100, LESZNO, 17 STYCZNIA 50 64-100, LESZNO, 17 STYCZNIA 50

655207426 600103477

64-100, LESZNO, ŚWIDERSKIEGO 13

65-526-89-30

CHIRURGII DZIECIĘCEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE NZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE

DERMATOLOGICZNA I WENEROLOGICZNA NSZOZ „PANMED”S.C NSZOZ „DERMIS”PORADNIA DERMATOLOGICZNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIE SPECJALISTYCZNE PANAKEJA PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA” S.C. NSZOZ „PANMED”S.C NZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C. NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA DERMATOLOGICZNA „DERMA-MED” CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE N.Z.O.Z. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z O.O.

64-020, CZEMPIŃ, POWSTAŃCÓW WLKP. 2 065512-08-55

67-400 WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE” SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DERMATOLOGICZNA NZOZ „EWMED” CENTRUM DERMATOLOGII,ALERGOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

64-020, CZEMPIŃ, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 63-800, GOSTYŃ, BOJANOWSKIEGO 1A

655722975

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

65-572-01-24

56-200 GÓRA, PIASTÓW 44

065-544-47-21

63-930, JUTROSIN, 700-LECIA 1

655471421

061 282 63 83

64-000, KOŚCIAN, KS.BĄCZKOWSKIEGO 3 (0-65)512-24-15 64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15

065/512-02-20

64-125, PONIEC, DWORCOWA 2B

065 573-15-55

63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1 63-900, RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6 63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3

065-545-33-22 065/546-24-13 wew.361 655461291

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

(068)3473797

64-200, WOLSZTYN, WODNA 6

683471110 068 384-34-44 W. 333

64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

DIABETOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL LEKARSKA PRAKTYKA PRYWATNA KRYSTYNA PAWLACZYK-ADAMCZAK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICARE PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW PHARMA MEDICA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

64-100, LESZNO, KIEPURY 45 64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48

065 52-53-186 (065) 520-21-32

64-100, LESZNO, OS. WIENIAWA 58A

(0-65) 529 66 86

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 154

655726389

56-200 GÓRA, ŚWIĘTOSŁAWY 1

065-544-18-80

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BIURO OGŁOSZEŃ: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 065-529-56-46, fax 065-529-56-77; e-mail: reklama@


[IV] PORADNIK PACJENTA PORADNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „CENTRUM” 64-000, KOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 3 SP. Z O.O. NZOZ „DIABMED” SP.P. 63-910, MIEJSKA GÓRKA, KORCZAKA 1 NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA I DIABETOLOGICZNA „ME64-200, WOLSZTYN, WODNA 6 DIKOR” KORYCIŃSKA MARIA

065 511-93-00 (065)5474456 606479349

ENDOKRYNOLOGICZNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ „PIAS-CORDIS” NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. GABINET LEKARSKO–STOMATOLOGICZNY WALDEMAR HERMAN PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE” PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. POR . LEK. W WOLSZTYNIE

64-100, LESZNO, ŚWIĘCIECHOWSKA 1

(065) 526-24-24

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

63-820, PIASKI, RYNEK 6

655753130

63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3

655461291

67-400 WSCHOWA

065-540-94-72

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

(068)3473797

64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

068 347 26 94, 068 347 26 95

GASTROENTEROLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE 64-100, LESZNO, KIEPURY 45 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃ64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41 SKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O.

065 52-53-320 065-520-65-80

GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

655 253 120

GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZA NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NZOZ CENTRUM ZDROWIA KOBIETY „MEDMAR” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIE SPECJALISTYCZNE PANAKEJA NZOZ ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI LEKARSKICH „ARTES” SP. Z O.O. NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GINEKOLOG SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA” S.C. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” SPÓŁKA JAWNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GINEKOLOG SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PANORAMA LESZCZYŃSKA 18 II 2010 www.panorama.media.pl

ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” SPÓŁKA JAWNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GINEKOLOG NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GINEKOLOG N.Z.O.Z. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PULS” W PRZEMĘCIE INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NZOZ POŁOŻNICTWO - GINEKOLOGIA ESKULAP

63-900, RAWICZ, PODMIEJSKA 8

NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH MEDIS

63-900, RAWICZ, GROTA ROWECKIEGO 6

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA D.PAPIEŻ,A.GAŚ-SUCHECKA,Z.WILER SPÓŁKA PARTNERSKA ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO GMINY SIEDLEC SPÓŁKA CYWILNA ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA „SANATIO” NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA” PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH S.C. A.PATELKA B. ZIĘTA WŁOSZAKOWICE INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIOLA WIELGUS – SZARY NZOZ NOWY SZPITAL PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE” PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. POR . LEK. W WOLSZTYNIE

63-830, PĘPOWO, MYCIELSKIEGO 2

65 573-63-51

63-820, PIASKI, LEŚNA 3 63-860, POGORZELA, RYNEK 5

601536456 601536456

64-125, PONIEC, DWORCOWA 2B

065 573-15-55

64-234, PRZEMĘT, JEZIORNA 2

065/549-60-99

63-900, RAWICZ, POWSTAŃCÓW WLKP 1A 065 546-37-59

64-130, RYDZYNA, RZECZYPOSPOLITEJ 9 655380108 w trakcie przenosin na ul. MATEJKI 1 64-212, SIEDLEC, OSIEDLOWA 2 67-407 SZLICHTYNGOWA, DWORCOWA 6

065-540-72-50 065518-05-51

64-115, ŚWIĘCIECHOWA, STRZELECKA 6

655330440

64-150, WIJEWO, LIPOWA 21

065-549-46-33

64-115, WILKOWICE, SZKOLNA 28

655341132

64-140, WŁOSZAKOWICE, ZALESIE 9B

065 537-01-84

67-400 WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7

065-540-63-35

67-400 WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33

065-540-27-61

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

(068)3473797

64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

068 347 26 94

065 52-53-177 65 529 10 83

64-100, LESZNO, ŚWIDERSKIEGO 13

65-526-89-30

64-100, LESZNO, KASPROWICZA 4

065 520-71-10

64-100, LESZNO, JAGIELLOŃSKA 2

655291922

64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

065-520-65-80

63-900, BOJANOWO, DWORCOWA 20 63-810, BOREK, DROGA LISIA 56

065 545-63-70 601536456

64-020, CZEMPIŃ, PARKOWA 2

065512-08-55

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃ64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41 SKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O.

64-020, CZEMPIŃ, 24 STYCZNIA 14

612 826 240

GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

63-800, GOSTYŃ, GRANICZNA 4

065572-14-13

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8 56-200 GÓRA, ARMII POLSKIEJ 8 56-200 GÓRA, OS. KAZIMIERZA NZOZ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDYK WIELKIEGO 15B NZOZ POŁOŻNICTWO - GINEKOLOGIA ESKULAP 63-930, JUTROSIN, MICKIEWICZA 8A 64-234, KASZCZOR, POWSTAŃCÓW WIELNZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO KOPOLSKICH 57 ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO GMINY SIEDLEC SPÓŁ64-225, KOPANICA, ZBĄSZYŃSKA 72 KA CYWILNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7 W KOŚCIANIE 64-000, KOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGABINETY LEKARSKIE MEDICOR GO 4 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDRO64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15 WOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GINEKOLOG 63-840, KROBIA, PONIECKA 3B NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM 63-840, KROBIA, POWSTAŃCÓW WLKP. 30 MEDYCZNE KROB-MED NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „ARKA” 64-120, KRZEMIENIEWO, DWORCOWA 29 PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA 63-910, MIEJSKA GÓRKA, PL. KORCZAGANCARCZYK KA 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SALUS” 63-910, MIEJSKA GÓRKA, JANA PAWŁA II 3 ZDISŁAW GOLIŃSKI NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W MOCHACH 64-234, MOCHY, WOLSZTYŃSKA 12 NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH MEDIS 63-920, PAKOSŁAW, PARKOWA 4A

065572-06-32 065-543-25-55 065-544-46-00 065547-12-66 065-549-92-16 068 384-05-18 065512-08-55

068 384-84-01

64-030, ŚMIGIEL, SKARŻYŃSKIEGO 6

64-100, LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 2 64-100, LESZNO, KIEPURY 45 64-100, LESZNO, STAROZAMKOWA 18A

0-655263171

(065)5467295 065/546-24-13 wew. 361

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ LEKARZ

3842298, 64-200, WOLSZTYN, PONIATOWSKIEGO 52 602774361, 3470844

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

64-200, WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3

(068)34-77-300

GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ THORAX PORADNIE SPECJALISTYCZNE NZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „SALUS” S.C. SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚWIĘTEGO BENEDYKTA MENNI W PIASKACH NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. POR . LEK. W WOLSZTYNIE NZOZ PORADNIA CHORÓB PŁUC I ALERGOLOGII

065-520-65-80

64-100, LESZNO, SOBIESKIEGO 1

065-520-60-70

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

65 572-01-24

64-000, KOŚCIAN, ŚW. DUCHA 1

0606/27-16-32

63-820, PIASKI, MARYSIN 1

065 , 571-90-54

63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3 63-900, RAWICZ, DWORCOWA 2 63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1

64-200, WOLSZTYN, WODNA 6

655461291 065 545-63-70 (065)54-53-322 068 347 26 94, 068 347 26 95 (068)34-71-110

64-100, LESZNO, SOBIESKIEGO 1

065-520-60-70

64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48

(065) 520-21-32

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

065 52-53-187

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

065 52-53-283

64-100, LESZNO, 17 STYCZNIA 119

(065) 5252949

64-100, LESZNO, ŚWIĘCIECHOWSKA 1

(065) 526-24-24

64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

065-520-65-80

64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI 065 5 110 300 065/512-02-20

NIEPUBLICZNY ZAKAAD OPIEKI ZDROWOTNEJ THORAX PORADNIE SPECJALISTYCZNE NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL

601536456

HEMATOLOGICZNA

655 711 715 065-536-91-55 655 474 456 (065) 5475373 655 490 087 065/547-83-33

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

KARDIOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA „SERCE” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O.

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BIURO OGŁOSZEŃ: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 065-529-56-46, fax 065-529-56-77; e-mail: reklama@


PORADNIK PACJENTA

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 18 II 2010

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICARE NZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW PHARMA MEDICA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA–GANCARCZYK SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z O.O. NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE” PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. POR . LEK. W WOLSZTYNIE NZOZ MEDICUS

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 154

655726389

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

65-572-01-24

56-200 GÓRA, ŚWIĘTOSŁAWY 1

065-544-18-80

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P. NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE NZOZ SPEC. POR.LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS” MELEROWICZ-MAJEREK-KOZŁOWSKA

64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15

065/512-02-20

GABINETY LEKARSKIE MEDICOR

63-910, MIEJSKA GÓRKA, PL. KORCZAKA 1 63-900, RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6 63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3

655 474 456 065/546-24-13 wew. 355 655461291

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

(068)3473797

64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

068 347 26 94

64-200, WOLSZTYN, GARBARSKA 10

683470891

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

655 253 120

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

065 52-53-180

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

63-900, RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6

065/546-24-13 wew. 360

64-000, KOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 4

065 5 110 300

64-100, LESZNO, ŚWIDERSKIEGO 13

655 268 930

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

655 253 310

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065/512-08-55

KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

LECZENIA BÓLU WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z O.O.

LECZENIA CHORÓB METABOLICZNYCH GABINETY LEKARSKIE MEDICOR

LECZENIA CHORÓB NACZYŃ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIE SPECJALISTYCZNE PANAKEJA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

64-000, KOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 4 NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. 63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1 PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. 64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32 POR . LEK. W WOLSZTYNIE

GABINETY LEKARSKIE MEDICOR

64-100, LESZNO, ŚWIĘCIECHOWSKA 1

NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” NZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „GOSMEDICA” NZOZ SP. Z O.O. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. NZOZ LEKARZA RODZINNEGO NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. NZOZ SP. Z O.O. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE NZOZ MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALIZ POZNAŃ

(065)54-53-322 068 347 26 94, 068 347 26 95

(065) 526-24-24

NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

NEUROCHIRURGICZNA

64-100, LESZNO, RUMUŃSKA 6

655200230

63-930, JUTROSIN, 700-LECIA 1

655471421

64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48

(065) 520-21-32 607 784 040 i 609 455 130

LOGOPEDYCZNA

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. GABINET TERAPII MOWY „SŁÓWKO” NZOZ ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI LEKARSKICH „ARTES” SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ THORAX PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE”

655471421

64-000, KOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 11

655121270

64-000, KOŚCIAN, KOŚCIUSZKI 13

065/511-94-45

64-000, KOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 4

065 5 110 300

63-820, PIASKI, RYNEK 6

655753130

63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3 63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1

655452141 (065)54-53-322

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

(068)3473797

64-200, WOLSZTYN, WODNA 6

502244828

64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48 63-900, BOJANOWO, DWORCOWA 20

(065) 520-21-32 065-545-63-70

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

065 572-01-24

63-800, GOSTYŃ, GRANICZNA 6E,F

655721036

56-200 GÓRA, MICKIEWICZA 1

655-441-661

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3 67-407 SZLICHTYNGOWA, DWORCOWA 6

655452141 065-549-23-18

64-100, LESZNO, REJTANA 43A

0-655267112

56-200 GÓRA, MICKIEWICZA 1

065-544-21-61

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065/512-08-55

63-900, RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6

655453211

64-100, LESZNO, REJTANA 43A

0-655267112

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

655 253 122

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

065 52-53-126

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

64-100, LESZNO, KIEPURY 45 64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48

065 52-53-152 (065) 520-21-32

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48 64-100, LESZNO, KIEPURY 45

(065) 520-21-32 065 52-53-152

64-100, LESZNO, 17 STYCZNIA 50

65 529 90 77

64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

065-520-65-80

64-100, LESZNO, SOBIESKIEGO 1

065-520-60-70

63-900, BOJANOWO, DWORCOWA 20 64-020, CZEMPIŃ, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

065 545-63-70

63-800, GOSTYŃ, GRANICZNA 4

065572-14-13

63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

(065) 5720-135

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

065 572 01 24

56-200 GÓRA, PIASTÓW 44

065-544-47-21

63-930, JUTROSIN, 700-LECIA 1

655471421

NEONATOLOGICZNA

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA IWONA KOCIOŁEK

63-930, JUTROSIN, 700-LECIA 1

NEFROLOGICZNA

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA D.PAPIEŻ,A.GAŚ-SUCHECKA,Z.WILER SPÓŁKA PARTNERSKA NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED”

64-100, LESZNO, PL. DR METZIGA 26

(065) 5720-135

MEDYCYNY SPORTOWEJ

LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY

NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W LESZNIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NZOZ LARYNGOLOGIA I FONIATRIA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIE SPECJALISTYCZNE PANAKEJA

63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

NEFROLOGICZNA DLA DZIECI 065 5 110 300

LECZENIA OSTEOPOROZY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ „PIAS-CORDIS” NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE” GABINET LOGOPEDYCZNY DARIA SKROBISZ

[V]

64-100, LESZNO, STAROZAMKOWA 14A

655296474

64-100, LESZNO, KIEPURY 45 64-100, LESZNO, SKARBOWA 3

065 52-53-124 655201260

64-100, LESZNO, ŚWIDERSKIEGO 13

655 268 930

64-100, LESZNO, DOWBORA MUSNICKIEGO 4

663779828

64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

065-520-65-80

64-100, LESZNO, KIEPURY 8

0-509 879 506

64-100, LESZNO, KASPROWICZA 4

065 520-71-10

64-100, LESZNO, SOBIESKIEGO 1

065-520-60-70

63-900, BOJANOWO, DWORCOWA 20

065 545-63-70

NEUROLOGICZNA NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE GABINET NEUROLOGICZNY LEK. BEATA GASZA-BŁACHOWIAK LESZNO NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ THORAX PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA” S.C. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” SPÓŁKA JAWNA NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CONSULTUS NZOZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C. NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED”

061 282 63 83

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BIURO OGŁOSZEŃ: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 065-529-56-46, fax 065-529-56-77; e-mail: reklama@


[VI] PORADNIK PACJENTA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO

64-234, KASZCZOR, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 57

065-549-92-16

WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE

64-000, KOŚCIAN, AL. BERNARDYŃSKA 4

(065)5121266

GABINETY LEKARSKIE MEDICOR

64-000, KOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 4

065 5 110 300

64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15

065/512-02-20

63-910, MIEJSKA GÓRKA, PL. KORCZAKA 1

655 474 456

63-820, PIASKI, RYNEK 6

655753130

64-125, PONIEC, DWORCOWA 2B

065 573-15-55

63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1 63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3

065 54-53-322 655461291 068 347 26 94; 068 347 26 95

CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA–GANCARCZYK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ „PIAS-CORDIS” N.Z.O.Z. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. POR . LEK. W WOLSZTYNIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE”

64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32 64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

068 34-77-300

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

068 3473797

NEUROLOGICZNA DLA DZIECI SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROLOGICZNO-PEDIATRYCZ64-100, LESZNO, ARTYLERYJSKA 3 NY DANUTA WESOŁEK SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI LEK. MAŁGORZATA 64-100, LESZNO, JAGIEŁŁY 48 SOBIERAJEWICZ CENTRUM MEDYCZNE CERTUS 67-400 WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7

655204778 065 529-77-09 065-540-40-06

OKULISTYCZNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE VITA SC NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „MEDICUS” S.C. ELŻBIETA PYTLARZ ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY FOCUS NZOZ GABINET OKULISTYCZNY „VISION” NZOZ „OCUMED” PORADNIA OKULISTYCZNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIUSZ WRZESIŃSKI NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA OKULISTYCZNA „OCULUS „ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „OKO - MED” W KOŚCIANIE CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE N.Z.O.Z. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA OKULISTYCZNA „FOCUS” N.Z.O.Z. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA I DIABETOLOGICZNA „MEDIKOR” KORYCIŃSKA MARIA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA LEŚNIAK PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE” NZOZ MEDICUS GABINET OKULISTYCZNY NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA I DIABETOLOGICZNA „MEDIKOR” KORYCIŃSKA MARIA

64-100, LESZNO, HISZPAŃSKA 11

500 -150-038

64-100, LESZNO, NIEPODLEGŁOŚCI 65/1

065 520 38 89

64-100, LESZNO, OSTERWY 3

065 5268056

64-100, LESZNO, DOWBORA MUŚNICKIEGO 4 64-100, LESZNO, WESTERPLATTE 7

601352599

64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

065-520-65-80

655 296 271

63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

065 5720-135

63-800, GOSTYŃ, KOLEJOWA 1

655751094

56-200 GÓRA, PIASTÓW 44

065-544-47-21

64-000, KOŚCIAN, MONIUSZKI 10

065/511-40-27

64-000, KOŚCIAN, WROCŁAWSKA 22

065 512-40-77

64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15

065/512-02-20

64-125, PONIEC, DWORCOWA 2B

065 573-15-55

63-900, RAWICZ, WAŁY JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3

065 546-49-24

63-900, RAWICZ, RYNEK 10

065 573-15-55

64-212, SIEDLEC, OSIEDLOWA 2

683848401

67-400 WSCHOWA, STRAŻACKA 10

065-540-64-75

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

068 3473797

64-200, WOLSZTYN, GARBARSKA 10 64-200, WOLSZTYN, WODNA 6

683470891 602517189

64-200, WOLSZTYN, WODNA 6

683471110

ONKOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE 64-100, LESZNO, KIEPURY 45 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃ64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41 SKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O.

065 52-53-188 065-520-65-80

PANORAMA LESZCZYŃSKA 18 II 2010 www.panorama.media.pl

PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW PHARMA MEDICA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE NZOZ POŁOŻNICTWO - GINEKOLOGIA ESKULAP PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE”

56-200 GÓRA, ŚWIĘTOSŁAWY 1

065-544-18-80

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15

065/512-02-20

63-900, RAWICZ, PODMIEJSKA 8

(065)5467295

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

(068)3473797

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

065 52-53-126

ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

ORTOPEDYCZNA I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA” S.C. NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P. NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNA „ORTMED” LUCYNA PAWLIK, KOŚCIAN CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA–GANCARCZYK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ „PIAS-CORDIS”

64-100, LESZNO, KIEPURY 45 64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48 64-020, CZEMPIŃ, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

065 52-53-315 (065) 520-21-32

63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

(065) 5720-135

63-930, JUTROSIN, 700-LECIA 1

655471421

64-000, KOŚCIAN, BOCZNA 11

0502/43-15-78

64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15

065/512-02-20

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065512-08-55

63-910, MIEJSKA GÓRKA, PL. KORCZAKA 1

655 474 456

63-820, PIASKI, RYNEK 6

655753130

63-900, RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6 NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. 63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. 63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3 NZOZ NOWY SZPITAL 67-400 WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33 PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CEN64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3 TRUM MEDYCZNE” PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. 64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32 POR . LEK. W WOLSZTYNIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-200, WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 W WOLSZTYNIE SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z O.O.

061 282 63 83 065 572 01 68

065/546-24-13 wew. 328 (065)54-53-322 655461291 065-540-27-61 (068)3473797 068 347 26 94 (068)34-77-300

ORTOPEDYCZNA I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE”

64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3

(068)3473797

64-100, LESZNO, SKARBOWA 3 64-100, LESZNO, BOLESŁAWA CHROBREGO 13 64-100, LESZNO, KIEPURY 45

655201260

64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

065-520-65-80

63-900, BOJANOWO, DWORCOWA 20 64-020, CZEMPIŃ, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

065 545-63-70

63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

(065) 5720-135

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

65 572-01-24

56-200 GÓRA, PIASTÓW 44 64-234, KASZCZOR, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 57

065-544-47-21

64-000, KOŚCIAN, KOŚCIUSZKI 13

065 511-94-45

64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15

065/512-02-20

64-234, MOCHY, WOLSZTYŃSKA 12

655 490 087

64-125, PONIEC, DWORCOWA 2B

065 573-15-55

OTOLARYNGOLOGICZNA NZOZ LARYNGOLOGIA I FONIATRIA NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA KRYSTYNA KUCZKOWSKA LESZNO WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA” S.C. NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P. NZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C. NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO NZOZ SPEC. POR.LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS” MELEROWICZ-MAJEREK-KOZŁOWSKA CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W MOCHACH N.Z.O.Z. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA”

065520-68-27 065 52-53-151

061 282 63 83

065-549-92-16

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BIURO OGŁOSZEŃ: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 065-529-56-46, fax 065-529-56-77; e-mail: reklama@


PORADNIK PACJENTA[VII]

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 18 II 2010

63-900, RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. 63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3 NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. 63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1 NZOZ SPEC. POR.LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS” 64-030, ŚMIGIEL, SKARŻYŃSKIEGO 6 MELEROWICZ-MAJEREK-KOZŁOWSKA PRYWATNY GABINET LEKARSKI LEK. MED. EWA 64-030, ŚMIGIEL, SKARŻYŃSKIEGO 6 JANKOWSKA NZOZ LEKARZA RODZINNEGO 67-400 WSCHOWA, K. WIELKIEGO 6 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 67-400 WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7 ALICJA WIERZBIŃSKA-TRZMIEL PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CEN64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3 TRUM MEDYCZNE” PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. 64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32 POR . LEK. W WOLSZTYNIE SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z O.O.

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA „LARYNGOLOG” S.C.

64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

PRAKTYKA LEKARSKA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII LEK. MED.I.SWOROWSKA

64-200, WOLSZTYN, WODNA 6

065/546-24-13 wew. 360 655461291 (065)54-53-322 601579294 0-607/634-630 0663-736-627 065-540-40-06 683473797 068 347 26 94, 068 347 26 95 (068)347-10-59, (0501)10-55-32 0683471110 wew 101

PATOLOGII CIĄŻY NZOZ NOWY SZPITAL

67-400 WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33

065-540-27-61

64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48 64-100, LESZNO, KIEPURY 45 63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

(065) 520-21-32 065 52-52-315 065 572 01 68

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065/512-08-55

64-000, KOŚCIAN, BOCZNA 11

0502/43-15-78

PRELUKSACYJNA NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNA „ORTMED” LUCYNA PAWLIK, KOŚCIAN

64-000, KOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 4 63-910, MIEJSKA GÓRKA, PL. KORCZAKA 1

GABINETY LEKARSKIE MEDICOR PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK

065 5 110 300 655474456

PROKTOLOGICZNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃ64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41 SKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDRO64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15 WOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE

065-520-65-80 065/512-02-20

PULMONOLOGICZNA NZOZ LEKARZA RODZINNEGO

64-700 WSCHOWA, K. WIELKIEGO 6

0663-736-627

64-100, LESZNO, B. CHROBREGO 48 64-100, LESZNO, KIEPURY 45

(065) 520-21-32 065 52-53-186

64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

065-520-65-80

63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

(065) 5720-135

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

65 572-01-24

64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7

065/512-08-55

REUMATOLOGICZNA NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P. NZ PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „SIGMA” NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE CENTRUM MEDYCZNE CERTUS PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. POR . LEK. W WOLSZTYNIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

64-000, KOŚCIAN, SIERAKOWSKIEGO 37A 065/511-93-22 63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3

655452141

64-030, ŚMIGIEL, KOŚCIUSZKI 37

065/518-00-14

67-400 WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7

065-540-40-06

64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

068 347 26 94

64-200, WOLSZTYN, PONIATOWSKIEGO 8

(068)34-73-915

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

065 52-53-126

UROLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „UROLOG” PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA” S.C. NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P. PRZYCHODNIA LEKARZY SPECHALISTÓW PHARMA MEDICA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO

065 52-53-170 65 52065 80

64-020, CZEMPIŃ, 24 STYCZNIA 14

612 826 240

63-800, GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A

(065) 5720-135

56-200 GÓRA, ŚWIĘTOSŁAWY 1 64-234, KASZCZOR, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 57

065-544-18-80

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-000, KOŚCIAN, SZPITALNA 7 W KOŚCIANIE CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDRO64-000, KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15 WOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNA „ORTMED” LUCYNA PAW64-000, KOŚCIAN, BOCZNA 11 LIK, KOŚCIAN 63-900, RAWICZ, GEN. GROTA ROWESZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z O.O. CKIEGO 6 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. 63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3 NZOZ NOWY SZPITAL 67-400 WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33 PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CEN64-200, WOLSZTYN, DWORCOWA 3 TRUM MEDYCZNE” PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I ZESPÓŁ SPEC. 64-200, WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32 POR . LEK. W WOLSZTYNIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ LEKARZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE MED-TOM SP. Z O.O. PORADNIE SPECJALISTYCZNE NZOZ MEDICUS

065-549 92 16 065512-08-55 065/512-02-20 0502/43-15-78 065/546-24-13 wew. 326 655461291 065-540-27-61 683473797 068 347 26 94

3842298, 64-200, WOLSZTYN, PONIATOWSKIEGO 52 602774361, 3470844 64-200, WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3

(068)34-77-300

64-200, WOLSZTYN, UL.WODNA 6

068 384-37-07

ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZNIA UZALEŻNIEŃ NZOZ Specjalistyczna Poradnia Neuropsychiatryczna I Uzależnień „Ego” NZOZ Leszczyńskie Centrum Zdrowia Psychicznego „Medullitus” WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIE SPECJALISTYCZNE PANAKEJA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „MEDICUS” S.C. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” SPÓŁKA JAWNA NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CONSULTUS NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA–GANCARCZYK NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA „CENTRUM MEDYCZNE” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ

REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

64-100, LESZNO, KIEPURY 45 64-100, LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Biuro Ogłoszeń „PL” Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 065-529-56-46 e-mail: reklama@panoramaleszczynska.pl

64-100, LESZNO, OKRĘŻNA 20

0601055376, 0655258868

64-100, LESZNO, WIENIAWA 29/1

065 526-10-73

64-100, LESZNO, KIEPURY 45

655 253 157

64-100, LESZNO, ŚWIĘCIECHOWSKA 1

(065) 526-24-24

64-100, LESZNO, ŚWIDERSKIEGO 13

65-526-89-30

64-100, LESZNO, PL. DR METZIGA 26/2

605 270 163

64-100, LESZNO, REJTANA 43A

0-655267112

64-100, LESZNO, NIEPODLEGŁOŚCI 65/1

655 265 075

63-800, GOSTYŃ, GRANICZNA 4

065 520 38 81

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

(065) 5720-135

63-800, GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

655720124

63-930, JUTROSIN, 700-LECIA 1

655471421

64-000, KOŚCIAN, .BERNARDYŃSKA 4

(065)5121266

63-910, MIEJSKA GÓRKA, PL. KORCZAKA 1 63-900, RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3 63-900, RAWICZ, 11 LISTOPADA 1

655 474 456 655461291 065-545-33-22

62-400 WOLSZTYN, DWORCOWA 3

683 473 797

64-200 WOLSZTYN, POZNAŃSKA 32

683 843 006


[VIII] PORADNIK PACJENTA

PANORAMA LESZCZYŃSKA 18 II 2010 www.panorama.media.pl

Serce w zawale Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Lechem Polońskim, kierownikiem III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

z A jeśli zdarzy się awaria? W jakim stopniu sami jesteśmy jej winni? W istotnym. Wynika to z faktu, że nasz system krążenia został dostosowany do tego, abyśmy przede wszystkim ruszali się, jedli korzonki, zbierali w lesie owoce i mogli uganiać się za jeleniem. Tymczasem w ciągu ostatniego tysiąca lat całkowicie się zmieniliśmy: przestaliśmy jeść korzonki, jemy wieprzowinę, przestaliśmy uganiać się za jeleniem, bo idziemy – albo jeszcze gorzej – jedziemy po zakupy do supermarketu. Nasz system genetyczny za tym nie nadąża. Na dodatek palimy papierosy, mamy stresującą pracę, do której dojeżdżamy samochodem. Zamiast chodzić po piętrach, jeździmy windą. Długo można by wymieniać grzechy główne, za które w efekcie płaci nasze serce.

ją się dolegliwości. Dramat ma miejsce wówczas, kiedy złogi miażdżycowe pękają i na tych złogach narasta zakrzep. Wtedy zaczyna się zawał serca.

biety są także dla lekarza kardiologa, który wykonuje zabieg, trudniejszymi pacjentami. Częściej u kobiet robią się krwiaki, powikłania, uszkadzają się naczynia obwodowe. To zdecydowanie trudniejsza płeć.

z Jakie są objawy zawału serca ? Czy wszyscy pacjenci odczuwają je jednakowo? Niestety, nie u wszystkich zawał serca objawia się w klasycznej postaci. Bardzo często chory odczuwa ucisk w piersiach, pieczenie za mostkiem, promieniowanie bólu do lewego barku, do żuchwy. Takie rodzaje bólu najczęściej, jeśli nie jest to ból zawałowy, ustępują po zażyciu nitrogliceryny, bądź po odpoczynku. Jeżeli natomiast nie ustępują, to jest to pierwszy sygnał, że może to być ból zawałowy. Ból zawałowy, od klasycznego bólu w klatce piersiowej różni się tym, że nie ustępuje.

z Po zawale jesteśmy już skazani na całkowitą wstrzemięźliwość od radosnego życia? Nie, to nie tak. Jeżeli chory jest leczony w dobrym ośrodku kardiologii w ciągu pierwszych trzech, czterech godzin zawału, to 75 – 80 proc. chorych wraca do normalnej aktywności zawodowej. Oczywiście, nie w charakterze górnika strzałowego, ale do aktywności umiarkowanych wysiłków fizycznych, a na pewno do aktywności umysłowej. To już nie te czasy, gdy po zawale szło się na rentę.

z I czas jest wtedy najważniejszy. W grze o serce i życie każde opóźnienie może doprowadzić do dramatycznych konsekwencji.

z To znaczy, że musimy wezwać karetkę pogotowia! Nie kombinować, nie myśleć, że sami sobie poradzimy, weźmiemy tabletkę, poleżymy, odpoczniemy, ewentualnie pójdziemy do lekarza rodzinnego. Zdecydowanie tak. Nawet jeżeli mieliz Serce zaczyna nam przesyłać syg- byśmy 5 razy niepotrzebnie wzywać ponały ostrzegawcze, ale my nie zawsze gotowie i zapłacić jakąś umowną kwotę, którą płaci się za nieuzasadnione wetraktujemy je poważnie. zwanie, to lepiej zapłacić, niż nie weNiestety, zbyt często pierwszym sygna- zwać, bo naprawdę z naszym sercem łem ostrzegawczym jest zatrzymanie może się dziać coś złego. pracy serca. Dzieje się tak bez prodromów, czyli objawów zapowiadających. z Ważne jest, aby pogotowie zawiozło U większości pacjentów występują jed- nas do właściwego szpitala, na właśnak sygnały. Gdy pytamy, słyszymy na ciwy oddział. Niestety, pogotowie wieprzykład: „na czwartym piętrze długo zie tam, gdzie najbliżej, a najczęściej musiałem odpoczywać, a zwykle tego na tzw. SOR. nie robiłem; na drugim piętrze musia- Przez ten etap pośredni, czyli zawiełem przystanąć; nie dogoniłem tramwa- zienie chorego na Oddział Ratunkoju; było mi ciężko w piersiach”. wy, przez który średnio przechodzi 2/3 pacjentów, tracimy około 60 koz Zanim dojdzie do zawału prze- lejnych minut. W przypadku zawału chodzimy fazę miażdżycy. Proszę serca liczą się nie godziny, a minuo krótką definicję tej groźnej choroby. ty. Mówi się o „złotej godzinie”. JeżeMiażdżyca jest chorobą ogólnoustro- li zaczniemy leczyć chorego w ciągu jową, czyli występuje we wszystkich godziny, to wówczas skutki zawału obszarach naszego organizmu. Spro- właściwie nie istnieją. Pacjent wraca wadza się do tego, że w naczyniach do pełnej sprawności. Tutaj idzie gra tętniczych odkładają się złogi przede o minuty. Zbyt często przez ten etap wszystkim cholesterolu, wapnia i wie- pośredni, zupełnie niepotrzebny i bez lu innych czynników, które zawężają sensu, generujemy koszty, a przede światło naczynia. Dopóki to zawężanie wszystkim narażamy chorego na duma charakter stabilny i światło jest tyl- że straty w sercu. ko troszkę przewężone – to pół biedy. Problem powstaje, gdy światło to jest z Wezwanie karetki jest szansą na przewężone w 70 proc. Wtedy pojawia- udzielenie choremu – w drodze do szpi-

z Ile zawałów można przeżyć? Ma pan pacjenta, który przeżył jeden, dwa, trzy zawały? Czy to się zdarza? Zdarza się, oczywiście. Bo zawał zawałowi nie równy. Może się zamknąć wielka tętnica tuż przy ujściu, wówczas Amerykanów 120 minut od początku zawał jest pierwszy i ostatni. A mogą bólu do udrożnienia tętnicy. W Polsce się zamykać małe, drobne tętniczki na czas od wystąpienia bólu do przyjęcia obwodzie i takich zawałów może być pacjenta do szpitala to cztery godziny. kilka. Mieliśmy chorych po trzech, pięTo nie jest zły wynik w Europie. Trze- ciu epizodach. ba jednak poprawiać poszczególne elementy tego systemu. Najlepiej, żeby z A można przeżyć zawał i o tym nie pacjent trafił do szpitala, który jest wiedzieć? w stanie w sposób mechaniczny udroż- Można i wcale nie jest to taka mała grunić tętnicę. Takich szpitali jest w Pol- pa chorych. To są przede wszystkim sce w tej chwili 120. Sieć jest dosta- kobiety z cukrzycą. Bardzo często się tecznie gęsta, nie ma żadnego powodu, zdarza, że przechodzą zawał zupełnie aby chory do takiego ośrodka nie trafił. bezobjawowo. Potem dopiero okazuje Obserwując organizację wewnątrzszpi- się, że szybciej się męczą, albo że matalnej pomocy dla chorych z zawałem ją obrzęki wokół kostek. Odpowiedserca, kto wie, czy nie znajdujemy się nie badania mówią „chyba pani przena czele Europy. Czas liczony od mo- szła zawał”. mentu, kiedy chory wchodzi na izbę przyjęć do momentu, kiedy trafia na z Panie profesorze, czy możemy salę zabiegową to około 30 – 40 minut. w jakiś sposób uchronić się przed zawałem, na przykład prostymi badaniami. Jest to bardzo dobry wynik. Jak często i co badać? z Dość długo statystyki pokazywały, Niestety, nie ma takich metod, któże ofiarami zawałów najczęściej są re można by zalecić całej populacji, mężczyźni. W tej chwili coraz częściej żeby przewidzieć, że za rok, czy za dotyczy to także kobiet. dwa, będzie zagrożenie. Natomiast Chorują obie płcie z tym, że ko- już dzisiaj możemy powiedzieć, że biety o 10 lat później. Jeżeli sta- trzeba rzucić palenie, być szczuptystycznie mężczyzna chorujący łym, jeść ryby. Nie pić w nadmiana zawał ma około 58 lat, to kobieta rze alkoholu, ale na lampkę wina 68 lat. Kobiety gorzej rokują, nie wie- do obiadu można sobie czasami pomy dokładnie dlaczego. Nikt tego na zwolić. Zalecane jest zwłaszcza wiświecie nie wie. Kobiety mają większe no czerwone. Należy się ruszać, pięć zmiany, bardziej rozsianą miażdżycę. razy w tygodniu pływać lub jeździć Mają częściej cukrzycę, nadciśnienie, na rowerze. To najlepsze, co możeczęściej są otyłe, czego konsekwen- my dziś zalecić, żeby chronić serce cją jest m.in. gorsze rokowanie. Ko- przed zawałem. FOT. ARCHIWUM

z Serce to najbardziej zapracowana część naszego organizmu... To prawda, serce to fantastycznie zbudowana i zorganizowana pompa, która u większości z nas, w sposób bezawaryjny pracuje do 80 – 90 roku życia, a czasem i dłużej. 60 razy na minutę wyrzuca z lewej komory ok. 80-100 mililitrów krwi. W ciągu roku i całego życia serce musi przepompować hektolitry krwi.

tala – podstawowej pomocy, często ratującej życie. Z jednej strony, chory powinien dostać jak najszybciej leki przeciwpłytkowe. Z drugiej, chory jest pod opieką lekarzy i to co się najczęściej zdarza w okresie przedszpitalnym, czyli zatrzymanie krążenia, może być skutecznie leczone. Zatrzymanie krążenia, niestety, w Polsce jest ciągle śmiertelne. z Jak oceniają specjaliści, organizacja pomocy ludziom z zawałem w Polsce jest w tej chwili na wysokim poziomie. W karetce, poprzez telemedycynę, można się skontaktować z pracownią hemodynamiczną. Pacjenci jednak często czekają 12 godzin, a nawet i 70, żeby wezwać karetkę. Dlaczego? Myślę, że w naturze człowieka leży odrzucanie czarnego scenariusza. To jest pierwsza rzecz. Każdy raczej myśli: może to jest półpasiec, a może neuralgia, może zapalenie mięśni międzyżebrowych. Sami się leczymy, czyli weźmiemy lek przeciwbólowy, który mamy pod ręką i czekamy. Nie przechodzi po godzinie, to zaczynamy się niepokoić, ale ciągle „kombinujemy” co tu zrobić. U części chorych objawy są na tyle nietypowe, że nie są oni świadomi niebezpieczeństwa, nie identyfikują zagrożenia. To prawda, organizacja pomocy ludziom z zawałem serca w Polsce jest coraz lepsza. Chociaż, niestety, daleka jeszcze od ideału, od tych zalecanych przez

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BIURO OGŁOSZEŃ: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 065-529-56-46, fax 065-529-56-77; e-mail: reklama@


PORADNIK PACJENTA [IX]

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 18 II 2010

Stomatolog, ortodonta, protetyk – NFZ gwarantuje mało

tomatologia i protetyka były tymi dziedzinami medycyny, które zostały sprywatyzowane najszybciej. Mimo finansowania tych usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia, znaczna część pacjentów wybiera korzystanie z gabinetów prywatnych, bo fundusz opłaca w ramach ubezpieczenia zdrowotnego tylko małą część usług. Wśród gwarantowanych świadczeń stomatologicznych znajdują się m.in.: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (raz w ciągu roku), zdjęcie zębowe zewnątrzustne, znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie, leczenie próchnicy powierzchownej, opatrunek leczniczy w zębie stałym, usunięcie zęba jednokorzeniowego i wielokorzeniowego. – Najpopularniejsze leczenie endodontyczne zębów z wypełnieniem jednego kanału jest dostępne w ramach bezpłatnej wizyty dla wszystkich pacjentów. Wypełnienie dwóch kanałów i więcej przysługuje bezpłatnie jedynie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Bardzo pozytywną zmianą wprowadzoną w 2010 r. jest nacisk na profilak-

S

tyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci od 6. miesiąca życia do 19. roku życia – wyjaśnia Marta Banaszak – Osiewicz, rzecznik wielkopolskiego oddziału NFZ. Dodatkowe ograniczenie wprowadzono z początkiem tego roku. Zmiany wprowadził minister zdrowia w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Zgodnie z nim Narodowy Fundusz Zdrowia może finansować tylko te świadczenia, które zostały zamieszczone w tzw. koszyku świadczeń. Zniesiono zatem m.in. dopłaty pacjentów do użytych w czasie leczenia tzw. materiałów ponadstandardowych. Do grudnia 2009 r. pacjent mógł opłacić różnicę pomiędzy ceną z cennika leczenia komercyjnego, a wartością procedury opłacanej przez NFZ. Teraz za wszystkie niestandardowe świadczenia pacjent ponosi pełną odpłatność. Dotyczy to np. wypełnienia zęba plombą światłoutwardzalną, co kosztuje 60-100 zł. U ortodonty świadczenia bezpłatne przysługują dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. Mają one prawo m.in. do bezpłatnych badań lekar-

skich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w ciągu roku, badań lekarskich kontrolnych trzy razy w ciągu roku, zdjęć zębowych, znieczuleń, protez dziecięcych. – Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego jest dostępne bezpłatnie dla dzieci do ukończenia 12. roku życia. Obejmuje ono kontrolę wyników leczenia po jego zakończeniu w tzw. okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych), a także raz w roku kalendarzowym naprawę aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia. Za aparat leczniczy dla dzieci starszych i dla dorosłych trzeba zapłacić samemu – informuje Marta Banaszak – Osiewicz, rzecznik NFZ w Poznaniu. Nie są to małe pieniądze. Cena stałego aparatu ortodontycznego (ruchome są znacznie tańsze) to koszt od ok. 1,5 do kilku tysięcy złotych. Do tego trzeba dołożyć koszty wizyt i dodatkowych badań. (ram)

Rehabilitacja ważna jak leczenie

Dzień pełen zabiegów ażdy lekarz i pacjent wiedzą, jak ważna jest szybka i skuteczna rehabilitacja po lub w trakcie leczenia. Nie wszyscy chorzy mogą pozwolić sobie na dojazdy na zabiegi, dla wielu pobyt w ośrodku stacjonarnym to jedyna realna możliwość powrotu do zdrowia. Do szpitala rehabilitacyjnego w Górznie w powiecie leszczyńskim trafiają pacjenci niemal z całego kraju. Jednorazowo może ich tam przebywać ponad 110. W zabytkowym pałacu funkcjonuje aż pięć oddziałów rehabilitacyjnych. Do szpitala przyjmowani są pacjenci ze schorzenia-

K

mi neurologicznymi, m.in. urazami rdzenia kręgosłupa, dziecięcym porażeniem mózgowym oraz po przebytych urazach czaszkowo – mózgowych, a także z chorobami pulmonologicznymi (astma, stany po zapaleniu płuc) oraz ogólnoustrojowymi (m.in. po urazach komunikacyjnych czy z diagnozy ortopedycznej). – Specjalizujemy się w pobytach rehabilitacyjnych pacjentów wypisanych ze szpitali – tłumaczy Magdalena Wilk, dyrektor szpitala w Górznie. – W zależności od zaleceń lekarza, stanu zdrowia oraz woli pacjenta, pobyty stacjonarne trwają od 3 do

6 tygodni. W tym czasie chorzy poddawani są pięciu zabiegom rehabilitacyjnym dziennie. Za pobyt w szpitalu płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci mogą wykupić dodatkowe świadczenia, z których najczęściej wybierają – jako bardzo skuteczne – hipoterapię i masaż w kombinezonie kosmicznym. Dzieci w czasie pobytu mają zapewnione także zajęcia szkolne. Pacjenci po leczeniu szpitalnym przyjmowani są poza kolejnością, na planowane pobyty trzeba czekać maksymalnie około dwóch miesięcy. (ram)

FOT. SŁAWOMIR SKROBAŁA

Pacjencie, licz głównie na siebie

Lekarz rodzinny może kierować tylko na badania podstawowe

Zmiany zasad kierowania pacjentów na badania diagnostyczne

Specjaliści w większej cenie początkiem tego roku zmieniła się zasada kierowania pacjentów na kosztochłonne badania diagnostyczne. Po skierowanie na tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny trzeba się teraz udać do specjalisty, a nie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Znacznie to wydłuży czas oczekiwania na badania – wpierw trzeba będzie ustawić się w kolejce do lekarza, potem poczekać na wizytę w pracowni. Od stycznia br. lekarze rodzinni mogą kierować pacjentów tylko na badania podstawowe, np. morfologię, badanie kału, moczu, rentgenowskie, gastroskopię, kolonoskopię, EKG w spoczynku, USG jamy brzusznej. Wystawianie skierowań na najbardziej kosztochłonne specjalistyczne badania zarezerwowano wyłącznie dla specjalistów. – Uważam, że to rozsądne rozwiązanie – twierdzi Ryszard Baranowski, gastroenterolog, prezes Centrum Medyczne Ventriculus w Lesznie. – Wielu lekarzy podstawowej opieki medycznej to osoby jeszcze z małym doświadczeniem medycznym, więc skierowanie pacjenta

Z

do specjalisty jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Gorzej z osobami z dużą wiedzą i doświadczeniem, bo tym odebrano możliwość prowadzenia chorego, w tym zlecenia części badań i ich interpretacji. Ale NFZ nie może robić wyjątków, więc najdroższe badania zlecać będą specjaliści. Konieczność wizyty u neurologa, ortopedy czy reumatologa znacznie wydłuży czas oczekiwania na badanie tomografowe czy rezonansowe. Już dziś na te badania trzeba czekać po kilka-kilkanaście tygodni, a do tego trzeba będzie dołożyć dodatkowo wcześniejszą kolejkę do specjalisty. W wielkopolskim oddziale NFZ tłumaczą, że wprowadzenie nowych rozwiązań nie ma na celu oszczędzanie pieniędzy, tylko na racjonalne wykorzystywanie najdroższych narzędzi diagnostycznych. W 2010 r. na te badania NFZ przeznaczył tyle samo pieniędzy, co w ubiegłym. Doktor Ryszard Baranowski szacuje, że liczba badań może jednak ulec zmniejszeniu, bo najbardziej doświadczeni specjaliści będą czasami leczyć pacjentów bez wykonywania kosztownych badań. (ram)

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BIURO OGŁOSZEŃ: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 065-529-56-46, fax 065-529-56-77; e-mail: reklama@


[X]

PORADNIK PACJENTA

PANORAMA LESZCZYŃSKA 18 II 2010 www.panorama.media.pl

Najlepsi lekarze odebrali statuetki Eskulapa

Pracowitość czy pracoholizm? P

FOT. SŁAWOMIR SKROBAŁA

Po pierwsze cierpliwość

Stomatolog Tomasz Lisiecki środę w leszczyńskim ratuszu odbyła się X edycja ogólnopolskiego plebiscytu na najlepszego lekarza – Eskulap 2009. W naszym regionie pacjenci głosujący za pośrednictwem internetu, kuponów oraz drogą smsową oddali głosy na ponad 150 lekarzy. Spośród tego grona wybrano 24 osoby, które cieszą się największym autorytetem wśród pacjentów, a troje odebrało statuetki. Eskulap 2009 trafił do rąk stomatologa Tomasza Lisieckiego oraz lekarza rodzinnego Ireny Leśków – Kurkiewicz. W kategorii lekarz specjalista nagrodzono internistę Adriana Jędrzejewskiego.

W

– Wszyscy chorują jednakowo i dlatego wszystkich należy traktować z taką samą wyrozumiałością i troską. Dla mnie w podejściu do pacjenta najważniejsza jest cierpliwość, która po angielsku brzmi „patience”. Zbieżność ze słowem pacjent nie jest przypadkowa i tego się trzymam. Mam na koncie dopiero 10 lat pracy, więc to wyróżnienie jest dla mnie szczególnie miłe – mówi Adrian Jędrzejewski. Organizatorem plebiscytu była Ogólnopolska Informacja Medyczna Glob, a patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Leszna Tomasz Malepszy. (kab)

racowitość jest przez psychologów traktowana jako jeden z objawów zdrowia psychicznego. Z drugiej strony jednak od pracy można się uzależnić tak, jak od alkoholu. Czy Balzak lub Edison, którzy prócz krótkich okresów snu (Balzak podobno spał 4-6 godzin), pracowali właściwie całą dobę, byli pracoholikami? Czy biznesmen, który ciągle myśli o rynkach do zdobycia, a wysłanie go na urlop to największa kara, jest pracoholikiem? A jeśli nawet tak, to co w tym złego?

Szczęśliwy pracoholik

Pracoholikiem można nazwać człowieka, który pracuje więcej niż 50 godzin w tygodniu. Wg tego kryterium, co dwudziesty pracownik w kulturze zachodniej jest pracoholikiem. Okazuje się jednak, że większość z nich jest szczęśliwa! Mówi się w związku z tym o „zdrowym pracoholiku” (przymknijmy oko na logiczną niespójność tego zwrotu). Takie osoby są silnie zaangażowane w swój zawód, praca przynosi im wiele satysfakcji i jest źródłem wzbogacającej stymulacji życiowej. Są one dobrze przystosowane, wykonywanie pracy sprawia im przyjemność, mają wspierające rodziny, wysoką autonomię wewnętrzną,

ich działalność zawodowa jest różnorodna, a obowiązki dopasowane do umiejętności. Praca w ich hierarchii wartości życiowych jest na bardzo wysokim miejscu.

zwykle osoby bardzo ambitne, perfekcjonistyczne, rywalizujące i wrogie. To ludzie, którzy mają często poczucie niedowartościowania, co paradoksalnie może objawiać się kompensacyjnym traktowaniem Prawdziwy pracoholizm innych z góry. Praca jest przez Prawdziwy, z gruntu toksyczny nich wykonywana po to, aby pokapracoholizm polega na czymś in- zać, że nie jest się od nikogo gornym. „Prawdziwy pracoholik” wca- szym. Spektakularny sukces jest le nie cieszy się, że pracuje, a praca dla nich ostateczną miarą wartonie sprawia mu radości. Pracuje, bo ści człowieka. czuje wewnętrzny przymus wywiązywania się z obowiązków. Często Pracowitość i pracoholizm Jak więc wytyczyć granicę mięjest tak, że te obowiązki go przerastają, dlatego żyje w ciągłym niepo- dzy pracowitością a pracoholizmem? koju o to, czy uda mu się sprostać Jeśli ktoś pracuje więcej niż 50 gozadaniom. Stąd skłonność do nie- dzin tygodniowo, powinien stać się ustannego zaangażowania w pracę czujny – należy do osób zagrożonych – nadmierny wysiłek ma zapobiec pracoholizmem. Intensywne pracowoczekiwanej katastrofie. nie samo w sobie nie jest jednak zaOwego poczucia przymusu trud- burzeniem, chyba, że wyjaławia inno się pracoholikowi pozbyć. Właś- ne obszary życia (rodzina, przyjaźciwie jedyne, co go uspokaja, to od- nie, hobby, wypoczynek itp.) i wtedy dawanie się pracy. Dlatego życie ro- staje się problemem. Granica między miedzy zdrowym dzinne zostaje zepchnięte na margines, pracuje kosztem snu, bierze do- i chorym oddawaniem się pracy przedatkowe zadania domowe, przezna- biega w gruncie rzeczy na obszarze cza wolne dni na pracę, nie bierze motywacji. Jeśli praca jest lekarurlopu lub odczuwa przymus roz- stwem na niepokój i poczucie pustmyślania o pracy. W gruncie rze- ki życiowej, to mamy do czynienia czy „prawdziwi pracoholicy” wcale z toksycznym pracoholizmem, nieswojej pracy nie lubią, wydaje im bezpiecznym dla zdrowia i szczęścia się jednak, że jeśli chcą się utrzy- bliskich nam ludzi. Dr Marcin Florkowski mać na powierzchni, to muszą prapsycholog cować bez wytchnienia. Tego typu uzależnienie dotyka

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BIURO OGŁOSZEŃ: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 065-529-56-46, fax 065-529-56-77; e-mail: reklama@


PORADNIK PACJENTA [XI]

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 18 II 2010

Lekarz radzi FOT. ARCH.

PRZEMYSŁAW KĄDZIOŁKA DR N. MED., KONSULTANT KOORDYNATOR W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE

Na czym polega diagnozowanie niepłodności? horoby niepłodności mają często podłoże w psychice, stresie i tempie życia partnerów. Dlatego diagnozowanie tego typu problemów rozpoczyna zawsze szczegółowy wywiad. Lekarz zapyta o współżycie seksualne, przebieg miesiączkowania, rodzinną historię niepłodności, styl życia oraz oceni ogólną kondycję fizyczną i psychiczną leczonej pary. Uzyskane dane pozwolą mu odpowiednio dobrać dalsze badania.

C

U kobiety bada się przede wszystkim prawidłowość cyklu miesięcznego. W tym celu przeprowadza się badania poziomu LH (hormon luteinizujący, stymulujący dojrzewanie komórki jajowej) oraz badanie progesteronu i prolaktyny, aby stwierdzić prawidłowość funkcjonowania ciałka żółtego (gruczołu produkującego progesteron, który przygotowuje śluzówkę macicy na przyjęcie komórki jajowej). W razie zdiagnozowania zaburzonych cyklów, kolejnym krokiem jest wykluczenie przedwczesnej menopauzy lub zespołu policystycznych jajników poprzez badanie poziomu LH i FSH (hormonu odpowiedzial-

nego za pobudzanie dojrzewania pęcherzyków jajnikowych; jego poziom jest szczególnie wysoki u kobiet wchodzących w fazę menopauzy). Możliwe, że zlecone zostanie również pobranie śluzu szyjkowego (tzw. PCT). Mężczyzna najpewniej przejdzie kompleksowe badania nasienia i wywiad przebytych chorób układu rodnego. Ciąża łączy się przede wszystkim z prawidłową budową dróg rodnych kobiety, dlatego każda pani musi przejść badanie USG i badanie radiologiczne jajowodów i macicy. Jeżeli nadal nie uzyska się zadowalającej diagnozy, lekarze mogą zdecydować się na badanie laparoskopem – wyposażonym w soczewki przewodem, który pozwala precyzyjnie ocenić zewnętrzną budowę układu rodnego i jamy brzusznej. Często już podczas tego zabiegu dokonuje się niewielkich korekt chirurgicznych, które mogą pomóc w prawidłowym poczęciu dziecka. Współczesna medycyna pozwala skutecznie leczyć większość z zaburzeń płodności i dać radość rodzicielstwa tym, którzy najbardziej tego pragną.

Cytologia i szczepienia pozwolą kobietom uchronić się przed śmiertelnym nowotworem

Potrzeba tak niewiele

tatystyki są okrutne: rak szyjki macicy to drugi po raku piersi nowotwór będący przyczyną śmierci u kobiet. Powodem jest między innymi to, że kobiety zaniedbują badania cytologiczne, które pozwalają wykryć stany przednowotworowe oraz wczesne stadia raka. Od pewnego czasu na polskim rynku dostępna jest również szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy. Choć na jej temat można spotkać również krytyczne głosy, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca tego typu szczepienia kobietom do 55. roku życia.

wczesnym etapie. Kobieta może wtedy szybko podjąć leczenie i w pełni wrócić do zdrowia. – Jeśli wynik jest prawidłowy, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca przeprowadzanie badań cytologicznych co trzy lata. Każda kobieta powinna jednak przedyskutować tę sprawę indywidualnie ze swoim ginekologiem. Jeśli uzna on, że cytologię należy wykonywać częściej, nie należy zwlekać z badaniem – radzi leszczyńska ginekolog Grażyna Majewska.

W pełni do zdrowia

Do niedawna w badaniach cytologicznych jedynym wykładnikiem oceniania cytologii była tzw. skala Papanicolau. Grupy I i II oznaczają, iż w wymazie nie ma nieprawidłowych komórek. Grupa III nie wskazuje jeszcze na zmiany nowotworowe, jednak trzeba jak najszybciej podjąć leczenie. Grupy IV i V sygnalizują już obecność nowotworów.

S

Rak szyjki macicy wywoływany jest przez pewne typy powszechnie występującego wirusa zwanego HPV lub wirusem brodawczaka ludzkiego. Dochodzi wówczas do nieprawidłowego rozrostu komórek nabłonka szyjki macicy. Dlatego tak ważne są badania cytologiczne. Ich regularne wykonywanie pozwala wykryć nieprawidłowości we

Skala Papanicolau i system Bethesda

– Dziś coraz częściej podczas badań stosuje się tzw. system Bethesda. Dzięki niemu uzyskujemy bardziej opisowy, a tym samym dokładniejszy wynik – dodaje Grażyna Majewska.

Nie tylko dla młodych

Początkowo mówiło się, że szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy adresowana jest tylko do młodych dziewcząt, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia seksualnego. Dziś Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca szczepienia kobietom do 55. roku życia. Szczepionka podawana jest domięśniowo, w trzech dawkach. W przypadku kobiet, które mają już za sobą inicjację seksualną, konieczne jest najpierw wykonanie cytologii. – Pamiętajmy jednak, iż zaszczepienie wcale nie zwalnia nas z wykonywania badań cytologicznych. Kobiety powinny nadal regularnie wykonywać cytologię – kończy Grażyna Majewska. (ama)

Nocna i weekendowa pomoc medyczna w Lesznie

Z czym „na Chrobrego”? uż dwa lata funkcjonuje w Lesznie system, zgodnie z którym w godzinach nocnych oraz w weekendy korzystamy z pomocy medycznej w szpitalu oraz mieszczącej się przy ul. Bolesłąwa Chrobrego przychodni Medical. Początkowo wprowadziło to pewną dezorientację: ludzie nie bardzo wiedzieli, w jakich przypadkach jechać do szpitala, a z jakimi problemami „na

J

Chrobrego”. Teraz sytuacja już się unormowała. – Pacjenci przychodzą do nas w przypadku nagłych zachorowań. Nie ma już szaleństwa, z jakim mieliśmy do czynienia kiedyś, gdy po godzinie osiemnastej poczekalnia była przepełniona – przyznaje właścicielka Medicalu, lekarz stomatolog Magdalena Zakrzewska. Z usług przychodni na ul. B. Chro-

brego można korzystać w dni powszednie od 18.00 do 8.00, a w soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy – przez całą dobę. Jeśli mamy natomiast do czynienia z urazami, np. rozległą raną czy złamaniem bądź też z sytuacją, która może bezpośrednio zagrażać życiu, należy od razu jechać do szpitala lub dzwonić po pomoc pod numery alarmowe 999 albo 112. (ama)

OGŁOSZENIA MEDYCZNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BIURO OGŁOSZEŃ: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 065-529-56-46, fax 065-529-56-77; e-mail: reklama@


[XII] PORADNIK PACJENTA

PANORAMA LESZCZYŃSKA 18 II 2010 www.panorama.media.pl

Wykaz placówek wykonujących w 2010r. usługi stomatologiczne NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR TELEFONU

ZAKRES

LESZNO NZOZ „FIDENT” S. C. LESZCZYŃSKA LECZNICA STOMAT. DENT SP.C. DANUTA, GRZEGORZ CZWOJDA GABINET STOMATOLOGICZNY J. TOMASZEWSKA GABINET STOMATOLOGICZNY H.CIESIELSKA INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEK. B. KOTOWICZ

LESZNO

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY S.PERMODA GABINET STOMATOL. S. ŚWIERCZYŃSKA-SOBOŃ GABINET STOMATOLOGICZNY W SZK.PODST.NR 12B.DAWIDOWICZ INDYWIDUALNA SPECJ. PRAKTYKA LEK. M.KALINOWSKA-NOWACZYK INDYWID. PRAKTYKA LEK. B. DANEK-KLAMKE GABINET STOMATOLOGICZNY M.KŁOBUKOWSKA PRZYCHODNIA LEKARSKO REHABIL. VITA S.C. NZOZ PRZYCHODNIA „SIDENT” S. KAŁAPISZCZAK GABINET STOMATOL. M. SZABLEWSKA - ŚLIWA NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Z. OLERADZKA PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY M. TRUBACZ INDYWID. SPECJAL. PRAKTYKA LEK. W.JEZIERSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA A.ZIENTEK PRYWATNY GABINET STOMATOL. A. OKOŃ INDYWIDUALNY GABINET STOMATOLOGICZNY E. JEZIERSKA INDYWID. SPECJAL. PRAKTYKA LEK. T. SZYMAŃSKI PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOL. J.A. POŁOMKA PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY M. DRZEWIŃSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA J.SZAŁKOWSKA-SOBCZYK JM STOMATOLOGIA PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOL. GABINET STOMATOL.HANNA NIEMCZYK INDYW.SPEC.PRAKT.LEK. K. NADARZYŃSKA

LESZNO

PUŁASKIEGO 8

065 520 59 08 ortodontyczny

LESZNO

GRODZKA 7

065 529 97 94 podstawowy

LESZNO LESZNO

REJTANA 1 605 296 826 dziecięcy ALEJA JANA PAWŁA II 10 (65) 520-40-05 dziecięcy 065 529 60 45 dziecięcy NARUTOWICZA 57 601 887 725

LESZNO

ĆWIKLIŃSKIEJ 11

065 526 70 21 podstawowy

LESZNO

WIĘZIENNA 10

065 529-67-56 podstawowy

LESZNO

RUMUŃSKA 6

065 520 02 30 dziecięcy

POWIAT GÓROWSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM STOMATOLOGII GABINET STOMATOLOGICZNY SEBASTIAN GOLIAT INDYW. SPECJALIST. PRAKTYKA LEK. LEK. STOM. ELŻBIETA MAZUR-HRYŃ INDYW. SPECJALIST. PRAKTYKA STOMATOLOG. KRYSTYNA RUSZCZYŃSKA PRYW. PRAKTYKA STOMATOLOG. EWA SAS-DOMASZEWSKA

LESZNO LESZNO LESZNO LESZNO LESZNO LESZNO

601 147 337 065 529 95 15 500150332 065 529 50 82 (65) 527-12-73 065 520 21 32

LESZNO

KRÓLOWEJ JADWIGI 4

065 520 52 58 podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA LEKARSKA M.NASKRĘT

LESZNO

17-GO STYCZNIA 50

065 520 35 62 podstawowy

LESZNO

ŻEROMSKIEGO 22

065 529 20 16 podstawowy

065 529 91 19 podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy

POZNAŃSKA 2

GÓRA

MATEJKI 33

065 543 21 07 podstawowy

GÓRA

ARMII POLSKIEJ 15A

065 543 26 60 podstawowy

GÓRA

PODWALE 29

065 544 12 25 podstawowy

CZEMPIŃ

24 STYCZNIA 8

612 826 261

podstawowy

CZEMPIŃ

RYNEK 18

061 282 76 13

podstawowy

CZEMPIŃ

RYNEK 18

061 282 76 13

podstawowy

JERKA

SZKOLNA 5

604 663 672

dziecięcy

KOŚCIAN

MICKIEWICZA 12

065 512 04 90 dziecięcy

KOŚCIAN

27 STYCZNIA 1

WIDZISZEWO POLNA 4

LESZNO

NIEPODLEGŁOŚCI 21

065 529 59 82 podstawowy

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA R.JARCZYŃSKA-KACZMAREK NZOZ PORADNIA STOMED SP.C. NZOZ „J.W.SKRZYPCZAK”

LESZNO

GRODZKA 7

065 529 97 94 ortodontyczny

LSNZOZ „CORDIS” CEZARY KOZBER

KRZYWIŃ

LESZNO

ŻEROMSKIEGO 22

065 529 20 16 podstawowy

LSNZOZ „CORDIS” CEZARY KOZBER

LESZNO LESZNO

WIENIAWA 4B LITEWSKA 19

601 767 071 podstawowy 065 526 28 83 ortodontyczny

GABINET STOMATOLOGICZNY K.WĄSIAK

LESZNO

OFIAR KATYNIA 2/1

065 529 53 60 podstawowy

RACOT STARE BOJANOWO ŚMIGIEL ŚMIGIEL ŚMIGIEL

LESZNO

OFIAR KATYNIA 2/1

065 529 53 60 661 118 626 065 520 79 05 065 520 69 89 065 520 68 65

ARMII POLSKIEJ 8

POWIAT KOŚCIAŃSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA D.GRZYWACZ PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA K.TRZECIAK PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY „SOFIDENT” GABINET STOMATOLOGICZNY E.NOWAK INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA M.FLORKOWSKA PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY M.MEJSAK

GEN. J. D. MUŚNICKIEGO 4/15 KURPIŃSKIEGO 1 OFIAR KATYNIA 5/2 HISZPAŃSKA 11 LIPOWA 55 A. KMICICA 7 CHROBREGO 48

LESZNO

GÓRA

podstawowy/ 065 543 25 56 chirurgiczny/ perlodontolow.36 giczny 603 775 121 podstawowy

GÓRA

NZOZ ASMED NZOZ ASMED NZOZ ASMED

podstawowy

POWIAT RAWICKI

podstawowy podstawowy podstawowy ortodontyczny

INDYWID. PRAKTYKA LEKAR. LEK. I. BAŃKOWSKA INDYWID. PRAKTYKA LEKAR. K. DRWIĘGA-CEGLAREK GABINET STOMATOLOGICZNY M. ROSZCZAK GABINET STOMATOLOGICZNY S.GOLIAT GABINET STOMATOLOGICZNY T.GOLIAT

KOŚCIAN KOŚCIAN KOŚCIAN

OS.JAGIELLOŃSKIE 51-53 ALEJA KOŚCIUSZKI 13 POZNAŃSKA 15 GEN.CHŁAPOWSKIEGO 34 OSIEDLE 2000 10

605 062 014 dziecięcy 0-65 512 28 55 603 681 558 dziecięcy 065 512 15 92 603 850 186

podstawowy

065 511 94 47 podstawowy 065 511 93 09 podstawowy 065 517 06 32

podstawowy

065 513 29 07

podstawowy

GŁÓWNA 34/A

608 470 916

podstawowy

SKARŻYŃSKIEGO 5A M. KONOPNICKIEJ 5 KOŚCIUSZKI 25

609 549 269 podstawowy 065 518 01 43 dziecięcy 065 518 02 81 podstawowy

DWORCOWA 20 DĄBROWSKIEGO 9 B MICKIEWICZA 8 A KONARY 103A KONARY 103A

065 545 76 50 065 545 62 82 065 547 13 77 603 775 121 607 437 207

PLAC KORCZAKA 1

065 547 44 56 podstawowy

PARKOWA 4A

065 547 87 06 podstawowy

PRZYJEMSKIEGO 35

065 546 54 87 podstawowy

PRZYJEMSKIEGO 35

065 546 54 87 dziecięcy

RYNEK SARNOWSKI 1

065 545 37 12 podstawowy

AKACJOWA 22 ENGLERTA 11

065 546 30 24 podstawowy 065 545 48 49 protetyka

PIOTRA SKARGI 5

603 852 666

ENGLERTA 5

065 545 23 01 podstawowy

PLAC WOLNOŚCI 1 GEN. HALLERA 6

065 545 38 19 podstawowy 605 828 329 podstawowy

LESZNO LESZNO LESZNO LESZNO

REJTANA 39 OGRODOWA 4 LECHICKA 59 SKARBOWA 3/33

NZOZ KOCH-DENT

KĄKOLEWO

KRZYWIŃSKA 7

NZOZ KOCH-DENT

PAWŁOWICE

SZKOLNA 1

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOL. J. A. POŁOMKA

KRZEMIENIEWO

DWORCOWA 29

601 588 299

LIPNO

PARK 1

065 520 76 75 podstawowy

OSIECZNA RYDZYNA RYDZYNA KRZYCKO WIELKIE ŚWIĘCIECHOWA WIJEWO WŁOSZAKOWICE

KOPERNIKA 8A RZECZYPOSPOLITEJ 9 PLAC ZAMKOWY 3

065 535 96 35 podstawowy 600031981 podstawowy 065 538 85 46 podstawowy

SZKOLNA 10

601 767 071

STRZELECKA 6

065 533 04 40 podstawowy

LIPOWA 23/5

065 549 45 00 podstawowy

ZALESIE 9B

065 537 01 84 podstawowy

BOJANOWO BOJANOWO JUTROSIN KONARY KONARY MIEJSKA PRYWATNY GABINET STOMATOL. U. ŁAPAWA GÓRKA GABINET STOMATOLOGICZNY I.MILIAN PAKOSŁAW RAWICZ-SIENZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA RAWMED SP. Z O.O. RAKOWO RAWICZ-SIENZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA RAWMED SP. Z O.O. RAKOWO NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA RAWMED SP. RAWICZ-SARZ O.O. NOWA GABINET STOMATOLOGICZNY KRYSTYNA MITEK RAWICZ GABINET STOMATOLOGICZNY M.KAPŁOŃSKA RAWICZ INDYWIDUALNA SPECJALIST. PRAKTYKA LEK. RAWICZ L.PUTYŁO PRYWATNA PRAKT. STOMATOL. RAWICZ U. BANAŚ-MUCHA GABINET STOMATOLOGICZNY „DENTAL” RAWICZ PRYWATNY GABINET STOMATOL. K. MILIAN RAWICZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARKA EWA CISZAK-JANKOWSKA

SŁAWA

OGRODOWA 1

503 049 064

podstawowy

NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOL „L-DENT” S.C.

SŁAWA

WARYŃSKIEGO 43

068 356 53 21

ogólnostomatologiczny

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA WANDA KALECKA

SZLICHTYNGOWA STARE DRZEWCE

DWORCOWA 6

065 540 72 50 podstawowy

84

065 549 31 86 podstawowy

WSCHOWA

DASZYŃSKIEGO 45A

696 886 558

podstawowy

NZOZ STOMATOLOGIA RODZINNA „KA-DENT”

WSCHOWA

LIPOWA 18

065 540 16 55

podstawowy protetyka

WSCHOWA

POCZTOWA 16

065 540 21 15 podstawowy

BUCZ

AKACJOWA 6

065 549 81 46 podstawowy

KASZCZOR MOCHY PRZEMĘT WOLSZTYN

POWST. WLKP. 57 3 MAJA 10 JAGIELLOŃSKA 22 POLNA 16A

065 549 92 16 065 549 00 19 065 549 60 81 068 384 22 64

WOLSZTYN

GAJEWSKICH 3A

068 384 28 48 podstawowy

WOLSZTYN

POZNAŃSKA 40

068 347 27 10

WOLSZTYN

GAJEWSKICH 3A

068 384 28 48 podstawowy

WOLSZTYN

RYNEK 16/2

068 347 18 00 podstawowy

WOLSZTYN BELĘCIN

KOCHA 20 BELĘCIN 97

068 347 09 82 podstawowy 888 887 196 podstawowy

SIEDLEC

OSIEDLOWA 2

696 103 464

POWIAT LESZCZYŃSKI

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA M.CHUDAK-KLAK PRYWATNY GABINET STOMATOL. B.KULCZAK NZOZ MARIO-DENT NZOZ „ALDENT” RYDZYNA INDYWID. SPECJALIS. PRAKTYKA LEK. T.SZYMAŃSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA M.JANKOWSKA NZOZ „FIDENT” S.C. SPECJAL. PRAKTYKA LEKARSKA M. PATELKA

604 420 876 podstawowy 065 536 82 19 podstawowy 502 322 014 podstawowy

podstawowy

BOREK WLKP. GOSTYŃ

POWST. WLKP. 37B

065 571 50 66

WILLOWA 53

GOSTYŃ

GRANICZNA 6F

065 572 03 49 podstawowy 065 572 10 ortodontyczny 36w21

GOSTYŃ

WROCŁAWSKA 8

655 751 978

ortodontyczny

GOSTYŃ GOSTYŃ PIASKI GOSTYŃ

KOLEJOWA 1 WROCŁAWSKA 8 GOSTYŃSKA 1 WROCŁAWSKA 8

065 572 02 09 065 572 29 50 608 712 780 065 575 19 75

podstawowy podstawowy podstawowy dziecięcy

GOSTYŃ

SIKORSKIEGO 3/63

065 572 07 52 podstawowy

KROBIA

POWST. WLKP. 30

065 571 17 15

podstawowy

KROBIA

POWST. WLKP. 11

605 213 633

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOL. P. LASKOWSKI

KROBIA

PONIECKA 3B

065 571 10 28

podstawowy podstawowy dziecięcy

INDYWID. PRAKTYKA LEK. GABINET STOMAT. U.REDLICH NZOZ „ALDENT” INDYWID. PRAKTYKA LEK. GABINET STOMATOL. U.REDLICH INDYWID. PRAKTYKA LEKAR. B. GRZEMPOWSKA GABINET STOMATOL. M. BRÓDKA INDYWID. SPECJAL. PRAKTYKA STOMATOL. B.KIEŁCZEWSKA INDYWID. SPECJAL. PRAKTYKA STOMATOL. B.KIEŁCZEWSKA

ŁĘKA WIELKA PĘPOWO

NZOZ MARIO-DENT PRYW. GABINET STOMATOLOG. M. LASKOWSKA

PĘPOWO

podstawowy

OŚRODEK ZDROWIA 80 065 573 34 17 podstawowy ORŁONIA 1A

607 344 256

podstawowy

PROMIENISTA 15

602 897 878

podstawowy

PIASKI LEŚNA 3 POGORZELA ZEROMSKIEGO 13

065 572 11 10 podstawowy 607 56 59 09 podstawowy

PONIEC

ŚLIWIŃSKIEGO 12

604 514 937

podstawowy

PONIEC

ŚLIWIŃSKIEGO 12

604 514 937

ortodoncja

DROGA LISIA 56

667 726 089

podstawowy

SZKOLNA 1

065 573 81 69 podstawowy

BOREK WLKP. PUDLISZKI

ortodontyczny

POWIAT WSCHOWSKI

POWIAT GOSTYŃSKI GABINET STOMATOLOGICZNY K. KOWALSKA - DROSZCZ GABINET STOMATOL. H. DAJEWSKA- MNICH INDYWID. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA J.BIEŃKOWSKI INDYWID. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA J.BIEŃKOWSKI PORADNIA STOMATOL. „ORTODENT” NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA „VITA-DENT” NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA „VITA-DENT” INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKAR. A. PELCZAR JANKE PRZEMYSŁAW INDYWIDUALNA SPECJALIST. PRAKTYKA LEKARSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA K.HERNIK PRYWATNY GABINET STOMATOL. M. SKRZYPCZAK

podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy

NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „PRODENT”

POWIAT WOLSZTYŃSKI GABINET STOMATOLOGICZNY B.ŁUKASZEWICZ-KLUCZYŃSKA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO GABINET STOMATOL. ROMAN POL GABINET STOMATOLOGICZNY TOMASZ DOJCZ GABINET STOMATOLOGICZNY B.KOSZUBA GABINET STOMATOLOGICZNY E.LEWANOWICZ-SIKORA GABINET STOMATOL. ANNA AUGUSTYŃSKA - RABIEGA INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOL. P. SIKORA GABINET STOMATOLOG. S. BIEGAŃSKA - MIKOŁAJCZAK NZOZ MULTIDENT NZOZ MARIO-DENT PRYWATNY GAB.LEK.-DENTYSTYCZNY J.GALLEWICZ-FIGLAREK

podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy

dziecięcy

podstawowy

Poradnik_pacjenta  

poradnik pacjenta

Poradnik_pacjenta  

poradnik pacjenta

Advertisement