Page 1

Inscripcions: Òmpliga el formulari en la web de l’Ajuntament de l’Alcúdia: www.lalcudia.com El preu de la inscripció és de 20 euros, els quals pot ingressar en el següent compte bancari: La Caixa: 2100-2392-51-0200043261 Faça constar en l’ingrés el seu nom i el concepte II congrés d’educació. No cal que remeta justificant de l’ingrés. El termini d’inscripció finalitza el 20 de setembre. És necessari un ingrés per cada persona inscrita. Esta activitat serà homologada per la Direcció General de Personal de la Conselleria d’Educació. El Servei d’Extensió Universitària de la Universitat de València convalidarà el Congrés amb 1 crèdit de lliure elecció als estudiants que prèviament s’hi inscriguen. Més informació en la web del congrés (www.lalcudia.com)

Organització: Josep Escútia Bosch Director del C.E.I.P. Heretats (l’Alcúdia) Empar Ayuso Castellví Directora del C.E.I.P. Les Comes (l’Alcúdia) José Carlos Rodríguez-Gavela López Director del C.E.I.P. Gil Hervàs (Benimodo) Juan Vicente Tàpia Micó Director de l’I.E.S. Els Èvols (l’Alcúdia)

III Congrés d'Educació de l'Alcúdia Casa de la Cultura 23, 24 i 25 de setembre de 2010

Emocions, valors i educació

Luis Suñer Penalva Orientador Educatiu de l’I.E.S. Càrcer Íñigo Benítez Castaño Inspector d’Educació Secundària Imma Fenollar Marín Regidora d’Educació de l’Ajuntament de l’Alcúdia Francesc Martínez Gallego Regidor de Cultura de l’Ajuntament de l’Alcúdia

Col·laboren: Patrocina:

C 340

AJUNTAMENT DE L'ALCÚDIA

www.lalcudia.com


Dijous 23 de setembre

22:00 Teatre: Coses de Pau

16:00 Lliurament de documentació.

Monòleg a càrrec de Pau Blanco.

17:00 Acte d’inauguració. Dissabte 25 de setembre 17:30 1a. ponència: Educar en una ciutadania cordial Adela Cortina. Catedràtica d’Ètica

9:30 5a ponència: Formar ciutadans a l’era global: sols l’escola pot

i Filosofia política de la Universitat de

Mariano Fernández Enguita. Cate-

València.

dràtic de Sociologia de la Universitat de 19:00 Pausa – cafè.

Salamanca.

19:30 2a. ponència:

11:00 Pausa – cafè.

La biodiversitat als col·legis de l’Alcúdia Vicent Boix, Fotograf de la natura i guarda rural i Ximo Martínez, mestre i

11:30 6a ponència: Educació per al talent José Antonio Marina. Catedràtic de

escriptor.

secundària de Filosofia i escriptor. Divendres 24 de setembre 16:30 3a ponència:

13:00 Cloenda 17:30 Visita guiada pel Corral de Rafel.

Arqueologia dels sentiments a l’escola Miguel Ángel Santos Guerra. Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Màlaga.

20:00 Concert: Tributurralde Presentació del disc de l’orquestra de saxos Orsaxcova. Monogràfic del saxofonis-

18:00 Pausa – cafè.

ta Pedro Iturralde.

18:30 4a ponència: Motivar per a l’aprenentatge: proble-

Durant tot el III Congrés hi haurà una expo-

mes i estratègies

sició de fotografies i material didàctic sobre

Jesús Alonso Tapia. Doctor en Psicologia i professor de la Universitat Autònoma de Madrid.

biodiversitat a la Sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura.

III Congrés d'Educació de l'Alcúdia  

Congrés d'Educació de l'Alcúdia,