Page 1

Portaks d.o.o. Vojkova 4 5280 Idrija Tel: 05 373 41 00 Fax: 05 373 41 42 E-po{ta: info@portaks.si www.portaks.si

Gara탑na vrata Portaks


Garažna vrata Portaks Opis: Gara`na vrata Portaks so izdelana iz termoizoliranih panelov debeline 40 mm in imajo prekinjen toplotni most. Izgled in dimenzije vrat so povsem prilagodljivi `eljam kupca. Mo`no je izbirati med razli~nimi izvedbami vrat. Standardna barva vrat je bela (RAL 9010), za dopla~ilo pa je mogo~e izbirati med vsemi barvami RAL lestvice. V gara`na sekcijska vrata je mo`no vgraditi tudi okna in vrata za osebni prehod. Kasetni in linijski motiv garažnih vrat Portaks

Tehni~ne lastnosti: • Stranska vodila: standardna vodila – minimalni zahtevan prostor za monta`o vrat nad svetlo vi{ino vrat zna{a 220 mm (sistem LHF) oz. 160 mm (sistem LHR), ~e so vzmeti zadaj. • Polna lamela: - lamela 50/60L izolirana s poliuretanom; - sprednja stran lamele plo~evina debeline 0,6 mm, - zadnja stran lamele plo~evina debeline 0,5 mm, - dimenzija lamele: vi{ina x debelina: 500/600 mm x 40 mm. • Barva standardna: - zunanja stran: RAL 9010 (bela) – mo`ne so vse barve RAL lestvice; - notranja stran: RAL 9010 (bela).

Pogon in priklop Elektromotorni pogon s priklju~no napetostjo 230 V, 50 Hz/10 A. Dovod elektri~ne energije je izveden s kablom 3 x 1,5 mm². V primeru izpada elektri~ne energije se lahko vrata odpirajo ro~no z notranje strani.

Prednosti • nestandardne dimenzije • dobra toplotna izoliranost • mo`en izbor vseh barv po RAL lestvici • mo`na vgradnja osebnega prehoda tudi z nizkim pragom

• Pogon: elektromotor – sredinski. Shematski prikaz gara`nih vrat

• Odpiranje: daljinsko ali/in preko pritisne tipke. • Hitrost odpiranja: 0,20 m/s; hitrost zapiranja: 0,20 m/s. • Dimenzija vrat: vrata izdelujemo po naro~ilu glede na dejanske izmerjene dimenzije na objektu.

Mera

OH

A

D

F

Z

LHF

220

H + 110

= H + 650

=H

100

LHR

160

H + 110

= H + 650

=H

100

portaks-_garazna-vrata  

Vojkova 4 5280 Idrija Tel: 05 373 41 00 Fax: 05 373 41 42 E-po{ta: info@portaks.si www.portaks.si Portaks d.o.o. H + 110 H + 110 LHR OH 220...