Page 1

PORTAFOLI DIGITAL: DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Patricia Alguacil Grup: 4A ANY 2013-2014


ÍNDEX AGRAÏMENTS I DEDICATÒRIES......................................................................................................3 LA MEVA PRESENTCIÓ..................................................................................................................................4 INTRODUCCIÓ....................................................................................................................................................................5 ELS MEUS DIBUIXOS.............................................................................................................................................6 CONCLUSIONS.............................................................................................................................................................27 2


AGRA Ï M E N TS I DEDICAT Ò RIES

Vull donar le gràcies a la meva parella, en Javi, per solucionar-me tots els problemes que vaig tenir amb l' rdinador. També vull agrair a les meves companyes de classe, l' Ariadna, l' Andrea i la Cristina, per resoldre els dubtes que m' anaven sorgint. I, per últim, agrair a les mestre de Didàctica de l' Educació Visual i Plàstica, l' Ana i la Júlia, per donar-nos tantes facilitats de contacte i ajudar-me en tot el possible. Sincerament, GRÀCIES! 3


LA MEVA PRESENTACIÓ Quan era petita, suposo que com tothom, la relació amb la plàstica era molt estreta ja que a l’aula es feia moltes activitats amb diferents recursos plàstics, com el fang, la pintura, les ceres... però aquestes es duien a terme per dies especials, com el dia del pare o la mare, per carnestoltes, etc, però, crec que no tenia cap finalitat educativa envers el desenvolupament de l’art infantil. A mesura que vaig anar creixent la relació amb la plàstica es va anar allunyant ja que a partir

de primària ja no es feia tanta incidència en aquesta àrea i, per tant, vaig deixar de tenir contacte amb la plàstica. A través d’aquesta assignatura he pogut retornar a viure aquells moments de quan era petita i experimentar de nou el plaer per la plàstica.

4


INTRODUCCIÓ En aquest portafolis, per una banda, es pot observar el meu recorregut des que van començar l’assignatura fins acabar­la. Per una altra banda, amb la creació d’aquest, aprenem a utilitzar altres tècniques plàstiques més actuals, com són l’editatge d’imatges o la creació d’un portafolis, i a manejar les noves tecnologies (TIC). Per últim, aquest portafolis m’ajuda a fer una reflexió global sobre els aprenentatges i els canvis que la meva ment ha experimentat entorn a la didàctica de l’educació Visual i Plàstica.

5


Els Meus Dibuixos 6


PRIMER DIBUIX 31 / 9 / 2013 pintura realitzada primer amb llapis i posteriorment pintat amb tèmperes. contorn fet amb pintura negra. Composició feta sobre paper blanc de dibuix. mà dreta. 20 x 20

" Torno a la infància gràcies a la meravelositat de la plàstica"

fet a casa

7


LA N I T M AI VI S TA 14.10.2013 Diferents tècniques amb les tèmperes, com per exemple pintar amb esponja, amb raspall, etc. També pintura amb plastilina. Composició realitzada sobre paper blanc de dibuix.

Mà dreta. 20 x 20 Fet a casa 8


P A Ó

Dibuix compartit amb una companya de classe. 21.10.2013 Pinzellades amb tèmperes de colors diferents. Composició feta sobre paper blanc de dibuix. Mà esquerra. Primer representació del vent, acaba el dibuix una altre companya amb tema lliure.

Els primers pensaments plasmats al paper no són decisius per la pintura, qualsevol canvi, nou pensament o noves pinzellades poden donar una altre prespectiva fent així una nova obra d'art.

20 x 20 Fet a classe

9


GARGOTS 28.10.2013 Aquest dibuix es va dur a terme per parelles. dibuixar gargots, dues persones alhora, en un mateix paper amb llapis. Composició feta sobre paper blanc de dibuix. CONDICIONS CREATIVES: mà esquerra i amb el ulls tancats 20 x 20 fet a classe

Apropar-nos a l'art infantil és compendre-ho i valorar-lo com cal. Per això és important que tornem a la infància fent dibuixos que ells farien. Compendre l'art infantil és apropar-te a ell.

10


VEGETAL 28.10.2013 Dibuixar amb diferents tonalitats de tempera verda i amb una mida concreta. Composició feta sobre paper blanc de dibuix. Després escritura del poema. Mà esquerra. 20 x 20 Fet a classe

Sempre tendim a mirar des de la raó. És hora de mirar des d'una altra perspectiva per poder deixar de banda la raó i guiar‐se pel moviment de la mà al pintar.

11


LA

A J U L P 18.11.2013

Primer dibuix amb llapis. Tèmperes amb aigua i sal. Composició feta sobre paper blanc de dibuix. Mà esquerra. 20 x 20 fet a casa

12


P B M A G N FA

A R U INT

9.12.2013 Barrejar fang amb tres tèmperes de colors primaris. Això s'havia de fer amb la mà esquerra. Composició feta sobre el braç dret . Mà esquerra.

sobre

Pintar

nosaltres

ens

proporciona una nova manera de sentir la pintura i

l'art, amb el tacte recordo la meva infància quan pintar sobre mi era el més divertit de tot. A més, una nova tècnica mai feta m'obre la ment i crei la meva creativitat, pinzellades

deixo

guiarme

sobre

pel

el

moviment meu

de

Fet a classe

13

les

braç.


NADAL 16.12.2013 Els materials emprats són el llapis, paper de plata, goma eva i ceres. Composició feta sobre paper blanc de dibuix. Mà esquerra. 20 x 20 Fet a casa

" Potser la raó va jugar-me una mala passada fent que la realitat tingui un paper més important, deixant la creativitat i la imaginació a un costat. "

14


SENTIMENTS 13.01.2014 Tèmperes de diferents colors sobre paper blanc de dibuix. Mà esquerra. 20 x 20 Fet a casa

" L'art és l'expressió de l'alma que desitja ser escoltada"

15


FIGURA DE FANG SENSE PENSAR 27.01.2014 Fang Fer una figura sense pensar-hi. Fet a classe Amb el fang he retornat al meu passat però deixant els cendrers de banda. Els meus dit relliscaven pel fang fent­me gaudir del moviment i del tacte que aquest té. Les corves que els meus dit fan creen una nova figura, mai feta per mi. Torno a la infància, gaudeixo i la meva raó deixa d'existir per uns moments.

16


LA FESTA 10. 2. 2014 Pintura realitzada per petites pinzellades de diferents colors vius sobre paper blanc. MĂ esquerra i ulls tancats. 20 x 20 Fet a casa

Em deixo guiar per el meu moviment i pels diferents colors per expressar el meu art.

17


fang i elements naturals 10.02.2014 Fang i elements naturals. Marcar el puny al fang i introduir-hi elements natural a aquests Fet a classe

Busco l'hegemonia del fang amb elements naturals sense pensar nomÊs deixant-me guiar per la meva imaginació. Jugo a trobar un no sentit allò que faig. 18


EL QUE TINC DAVANT " La diferència entre un i l' altre és l' aproximació d' un al dibuix infantil "

È

17.02.2014 Tèmperes de diferents colors sobre paper blanc de dibuix. Mà esquerra. 20 x 20 fet a casa

20.02.2014 Tèmperes de diferents colors sobre paper blanc de dibuix. Mà esquerra i ulls tancats. 20 x 20 Fet a casa 19


Fusiono diferents elements recilcats per fer una nova creació que surgeixi de la meva ment, que està oberta a tot tipus de creacions fent-la més amplia a noves possiblitats.

E le m e

n ts r e

c ic l a t

s

17.02.2014 Element no més gran que un ou fet amb material reciclat. Fet a classe

20


FANG I ELEMENTS RECICLATS

03.03.2014

Qualsevol element, natural o plàstic, pot donar moltitud de possibilitats, inclús utilitzant els mateixos materials diverses vegades els resultats que es donen són completament diferens.

Fang i material reciclat. Fet a classe

21


S L E

S E R T AS

L ' ar t Ès

10.03.2014 Tèmperes de diferents colors utilitzant la tècnica del degoteig d’una canyeta. Composició feta sobre cartolina blanca. Mà esquerra.

i nvent ar, cr ear i i magi nar i de l a nada pot sor gi r

mol t es coses

cr eat i ves. En aquest a obr a el s l Ìmi t s han passat de

20 x 20 Fet a casa

l l ar g i ha sor gi t l ' ar t .

22


ELS PRIMERS COLLAGES 07.04.2014 Retalls de revista i tèmperes. Mà esquerra 20 x 20 Fet a classe

En una nova tècnica, que desconeixes o coneixes poc, el no saber ajuda a que surtin noves obres d'art. Amb aquests collages he pogut despertar la meva creativitat i imaginació i donar nous fruts al meu art.

23


C OL

LA G

E

07.04.2014 Retalls de revista i tèmperes. Mà esquerra

Dostècniques diferents, enganxar retalls i pintar amb temperes, deixant­se guiar pel moviment i la imaginació fan que en una obra sortin coses ben diferents, com aquesta comparada amb els altres collages.

20 x 20 Fet a classe

24


LA PRIMAVERA 27.04.2014

Mà esquerra

Intento posar en pràctica tots el coneixements apresos fins ara. Obro la meva ment, em deixo guiar per la imaginació i la creativitat. Gaudeixo del moviment que la meva mà esquerra fa sense pensar.

Fet a casa

HEUS AQUÍ EL RESULTAT!

Temperes de diferents colors. Pinzellades i puntades amb es diferents tipus de pinzells, sobre paper blanc de dibuix.

25


ÚLT

X I U B I D IM

05.05.2014 Temperes de diferents colors sobre paper blanc de dibuix.

La meva mà esquerra gaudeix dels moviments. Els diferents colors es fusionen en l'obra. Jo em deixo guiar per la creativitat.

Mà esquerra. Obrint i tancant els ulls. Fet a casa

26


CONCLUSIONS Al principi d’aquesta assignatura pensava que aquesta seria diferent. Creia que aquesta consistiria en experimentar i aprendre tècniques i recursos de plàstica per poder posar en pràctica a l’aula amb els infants. Però a mida que les classes anaven passant m’adonava que l’assignatura es tractava d’aprendre a comprendre l’art infantil. Per dur a terme aquest aprenentatge havia d’obrir la ment a noves visions de l’art, a practicar el dibuix sense plasmar literalment la realitat, a deixar­me guiar pel moviment i la imaginació... Havia de deixar de banda el què ja sabia per apropar­me a les obres infantils.

Ara, que ja ha passat quasi tota la assignatura, crec que ha sigut una assignatura molt profitosa ja que he aprés que l’art infantil és molt important, a obrir la meva ment cap a noves didàctiques, que com a futura mestra he de valorar­lo com cal i a guiar als infants cap a l’art, sense que cap nen/a senti que no pot o que n o val.

27


28

Portafolis didactica de l'educacio visual i plastica  

Aquest és el meu PORTAFOLI DIGITAL de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica de la UB del curs 2013 - 2014.

Advertisement