Page 1

Crea i gestiona la teva identitat digital professional

1. La identitat digital: què és i què no és?

1.1. Què és la identitat digital: introducció

Per què resulta actualment tan important tenir (o ferfer-se) un nom (professional) a Internet?. Sabem com estem posicionats a la Xarxa? És un tema que afecta a empreses o també a persones / professionals individuals?

Internet forma part de les nostres vides (personals i professionals). I pràcticament tots l’utilitzem i participem directament. A més, l’anomenada web 2.0 en la que estem “vivint” actualment ha posat a la nostra disposició un gran conjunt d’eines interactives que encara ens faciliten més aquesta participació.

En molt poc temps hem passat de tenir una web estàtica (web 1.0) a una totalment dinàmica i interactiva (web 2.0) i, per tant, a compartir amb altres usuaris una pila de continguts i ser presents virtualment a molts llocs.

WEB 1.0

WEB 2.0

-

-

-

-

2


-

-

(Quines son les seves principals característiques?. En destacaries alguna més?)

Per tant, aquesta evolució i canvi de perspectiva cal tenir-lo molt en compte en el nostre desenvolupament personal i professional. I cada vegada anirà a més. Així doncs, heu ja comprovat algun cop si sou a la Xarxa?

La identitat digital es podria definir com el “conjunt de trets i característiques pròpies d’una persona que l’identifiquen i alhora diferencien dels altres i passen a formar part de la Xarxa”. Normalment, no existeix a priori. És un tema que cal treballar.

1.2. La identitat digital: és necessària?

Disposar d’una bona identitat digital no només és actualment necessari, sinó que s’està convertint en una eina-competencia professional realment imprescindible. No es tracta d’una moda ni molt menys d’una qüestió de vanitat personal.

Això implica que haurem d’estar treballant i controlant de forma periòdica de quina manera apareixem a Internet (i no només a Google) i sobretot tota aquella informació que prové de tercers i que no és nostra directament.

1.3. La identitat digital: què ha de tenir? 3


Si volem que sigui efectiva, la nostra identitat digital ha de basar-se en uns paràmetres molt concrets:

-

Ha d’estar basada en una estratègia personal

-

Ha de complir uns objectius determinats

-

Ha de comportar un treball periòdic

-

Ha de ser coherent i unificada

-

Ha de ser revisada sistemàticament

1.4. La identitat digital: principals riscos

No és tan fàcil com sembla. Hi ha diversos perills (i alguns aliens a la nostra actuació) que poden enrarir la nostra identitat digital:

-

Suplantació real o virtual (tenir un alter ego o homònim)

-

Difamació gratuïta (o no)

-

Formació espontània i per terceres persones

-

Utilitzar-la com a estrategia publicitaria

-

Ser presa fàcil (les webs) del Google bomb1

1.5. La identitat digital: quantes en calen?

1

Google Bomb: mètode que permet(ia) col.locar determinades webs en les primeres posicions del cercador explotant la manera de treballar de l’algoritme de Google. Si la web és més enllaçada tindrà millor posició.

4


Moltes persones basen la seva trajectòria professional en la identitat digital que els proporciona la seva empresa. En altres paraules: el perfil de la persona a Internet s’identifica o ve definit pel de la companyia per la que treballa. Evidentment, aquest no sol ser el cas dels emprenedors.

Però, addicionalment de la nostra pertinença a una o altra empresa és molt recomanable construir-se una identitat digital pròpia, personal i independent amb els nostres propis recursos i que ens pugui acompanyar anem on anem.

I per fer-ho, en el nostre cas, el més important no son els recursos econòmics, sinó:

La nostra identitat digital

2. La nostra estratègia personal i els elements a tenir en compte

2.1. Els elements necessaris: la nostra estratègia

5


Ja hem començat a veure que hem de tenir molta cura de la nostra identitat digital per tot el que representa. Per començar a treballar cal definir una estratègia de posicionament basada en tres etapes bàsiques:

1. Anàlisi inicial 2. Construcció continuada 3. Revisió sistemàtica

Aquesta estratègia que cadascú ha de definir ha de tenir en compte dos elements. Per una banda, el posicionament com a professional individual i, per l’altra, el posicionament de la nostra web (si la tenim). Ens hi posem?

1. FASE D’ANÀLISI: SÓC A LA XARXA?

La primera acció a realitzar és introduir el nostre nom i cognom (sense cometes i amb cometes) a un buscador potent. Per exemple, fem la prova amb Google?

A) LA MEVA RECERCA A GOOGLE (www.google.es): NOM I COGNOM: ____________________

AMB COMETES

SENSE COMETES

Nº RESULTATS:

NºRESULTATS:

RESULTAT Nº1: és meu si /no?

RESULTAT Nº1: és meu si /no?

Ho sabia?:

Ho sabia?:

RESULTAT Nº2: és meu si/no?

RESULTAT Nº2: és meu si/no?

Ho sabia?:

Ho sabia?:

RESULTAT Nº3: és meu si/no?

RESULTAT Nº3: és meu si/no?

Ho sabia?:

Ho sabia?:

6


Es bo i alhora interessant no limitar aquesta recerca a un únic buscador. Tot i que Google sigui actualment el més utilitzat al nostre país (amb més d’un 84% segons rànquing de finals de l’any 2009), n’hi ha d’altres (com Yahoo o Bing) on també cal investigar perquè potser trobarem coses diferents. Ho comprovem?

B) LA MEVA RECERCA A YAHOO (http://es.yahoo.com): NOM I COGNOM: ____________________ AMB COMETES

SENSE COMETES

Nº RESULTATS:

NºRESULTATS:

RESULTAT Nº1: és meu si /no?

RESULTAT Nº1: és meu si /no?

Ho sabia?:

Ho sabia?:

És el mateix?:

És el mateix?:

RESULTAT Nº2: és meu si/no?

RESULTAT Nº2: és meu si/no?

Ho sabia?:

Ho sabia?:

És el mateix?:

És el mateix?:

RESULTAT Nº3: és meu si/no?

RESULTAT Nº3: és meu si/no?

Ho sabia?:

Ho sabia?:

És el mateix?:

És el mateix?:

C) LA MEVA RECERCA A BING (www.bing.com): NOM I COGNOM: ____________________ AMB COMETES

SENSE COMETES

Nº RESULTATS:

NºRESULTATS:

RESULTAT Nº1: és meu si /no?

RESULTAT Nº1: és meu si /no?

Ho sabia?:

Ho sabia?:

És el mateix?:

És el mateix?:

RESULTAT Nº2: és meu si/no?

RESULTAT Nº2: és meu si/no?

Ho sabia?:

Ho sabia?:

És el mateix?:

És el mateix?:

RESULTAT Nº3: és meu si/no?

RESULTAT Nº3: és meu si/no?

Ho sabia?:

Ho sabia?:

És el mateix?:

És el mateix?:

7


Ja teniu els vostres primers resultats. Teniu presencia a la Xarxa? Han estat favorables? Heu detectat ja algun element que no us agrada i que caldrà investigar? Existeix una variable interessant que també cal tenir en compte. Sovint ens posicionem a la Xarxa, com dèiem abans, en funció de l’empresa, projecte o especialitat que ens caracteritza. I a vegades aquest comportament també hi queda reflectit. Ho comprovem? S’obtenen els mateixos resultats que abans?

Nº RESULTATS: MATEIXOS RESULTATS?

Nº RESULTATS: MATEIXOS RESULTATS?

Nº RESULTATS: MATEIXOS RESULTATS?

8


Ara passarem a la nostra web personal (si la tenim) o d’empresa. És un element més que forma part de la nostra identitat digital i que sovint no controlem suficient. Sabeu quin és el posicionament que té la vostra web a Internet?

Per poder comprovar-ho, els buscadors disposen d’instruccions específiques. Per exemple, si a les caixes de recerca de Google i/o Yahoo introduïm:

- link:www.domini.com = obtindrem tots els enllaços externs que apunten a la nostra web amb un PageRank de 4 o superior - site:www.domini com = obtindrem totes les adreces web que te indexades Google sobre un domini

I què li agradar a Google a l’hora d’indexar? En el llibre “La empresa en la Web 2.0” de Javier Celaya, s’indica:

-

Publicar contingut original, de qualitat i rellevant

-

Aconseguir el màxim temps de permanencia dels visitants a la web

-

Actualització constant de continguts

-

Nombre i qualitat dels enllaços d’altres webs cap a la nostra

-

Pàgines web amb moltes imatges i poc contingut

-

Una bona indexació de tot el contingut

-

Webs estables i URLS fixes

-

Presencia dels continguts a les xarxes socials

A més, existeixen un gran conjunt d’eines que també ens poden ajudar a tenir major constància de quin és el nostre posicionament actual (tant a nivell personal com de la nostra web). Amb la web 2.0, cada dia n’apareixen de noves i adaptades a necessitats molt concretes. Entre aquestes, podem destacar:

9


COM A PERSONA: a) EBOOK SEARCH ENGINE (www.ebook-search-engine.com) b) MEGA PDF (www.mega-pdf.com) Buscadors d’arxius pdf que estan a la Xarxa

b) ADDICT-O-MATIC (http://addictomatic.com) Localitza les referencies sobre una persona o tema i ofereix els resultats organitzats en panell

COM A WEB: a) ALEXA (www.alexa.com): Des del 1996, mesura el trànsit que rep una pàgina web. Cal descarregar i instal.lar la seva barra b) WAYBACK MACHINE (www.archive.org) Permet navegar per la historia de les webs. Es va crear l’any 1996.

Ja tenim un primer full de situació de quina és la nostra identitat digital actual. Ara arriba el moment de posar-se a treballar. Es pot fer de dues maneres: corregint (si cal) aquells resultats que no siguin adequats i construint-ne de nous.

Per construir, hi ha diversos elements. Podem destacar:

-

Tenir un bloc (personal i/o professional)

-

Crear un perfil professional a través de les xarxes socials

-

Construir-se un avatar (representació gràfica)

-

Tenir un domini propi (amb el nom i cognom)

-

Utilitzar sempre el mateix nick/nom d’usuari 10


-

Obrir un canal a Youtube

-

Penjar presentacions (personals o d’empresa)

-

Aconseguir recomanacions d’altres usuaris

2. FASE DE REVISIÓ: REPASSEM?

El treball de crear i gestionar la identitat digital no s’acaba mai o, millor dit, no s’hauria d’acabar mai. La Xarxa està viva i per tant la nostra presencia també.

Aquesta darrera fase enllaça amb la primera de recerca. Cal anar repassant periòdicament les accions realitzades per veure si el resultat obtingut és l’encertat.

3. El egosurfing: narcisisme digital?

3.1. El egosurfing: què és?

11


Rep aquest nom l’acció de posar el nostre nom i cognom en qualsevol buscador i rastrejar la Xarxa a la recerca d’informació sobre un mateix. Evidentment, el més conegut és Google i, fins i tot, s’ha creat tot un llenguatge al seu voltant.

Per a molts, sobretot als EEUU, ha esdevingut un element de veritable narcisisme digital, ja que hi ha qui s’arriba a buscar més d’un cop al dia.

Segons la Wikipedia, son diversos els noms que rep aquesta tendència: o

Vanity search

o

Egosearching

o

Egogoogling

o

Autogoogling

o

Self-googling

3.2. El egosurfing: una mica d’història?

Aquest concepte, que realment va néixer com un passatemps de dos periodistes que s’avorrien, fou creat l’any 1995 per Jargon Watch a la seva columna de la revista Wired.

L’any 1997, trobem una referència molt concreta al Free On-line Dictionary of Computing (http://foldoc.org). I l’any 2003 es acceptada com a paraula oficial en el Oxford English Dictionary.

12


3.3. El egosurfing: un interessant estudi

Donada la seva rellevància creixent, l’empresa Pew Internet & America Life Project va realitzar un complert estudi sobre l’egosurfing. I conclou que la majoria de recerques realitzades no es fan per egocentrisme, sinó per altres motius com treball, ser presents a la Xarxa o per ser personatge públic.

Aquest estudi va classificar els usuaris en quatre grups: creatius confiats, preocupats que van amb compte, preocupats que no fan res i inactius.

4. Més eines i recursos que la Xarxa ens ofereix

L’existència d’eines i recursos per treballar la nostra identitat digital és pràcticament infinita. N’hi ha moltíssimes.

A més de les que ja hem presentat abans, tot seguit parlarem de:

1) BUSCADORS DE BLOCS: - GOOGLE BLOG SEARCH (http://blogsearch.google.es) -

TECHNORATI (www.technorati.com)

2) EINES DE GOOGLE: -

ALERTES (www.google.es/alerts).

13


-

GOOGLE PROFILE (www.google.com/help/profile)2

-

PAGERANK (http://www.google.com/corporate/tech.html)

-

GOOGLE IMÁGENES (www.google.es/imghp)

3) PLATAFORMES DE REPUTACIÓ: -

NAYMZ (www.naymz.com)

4) BUSCADORS DE PERSONES: -

123PEOPLE (www.123people.es)

-

INTELIUS (http://search.intelius.com/)

-

PIPL (www.pipl.com)

-

WHOOZY (http://whoozy.es)

-

WIKIWORLDBOOK (http://wikiworldbook.com)

5) MICROBLOGGING: -

TWITTER (http://twitter.com)

-

JAIKU (www.jaiku.com)

6) IMATGE GRÀFICA: -

GRAVATAR (http://site.gravatar.com)

-

MINIGAO (www.minigao.com)

-

POLAR ROSE (www.polarrose.com)

-

FACE SAERCH (www.facesaerch.com)

7) PROMOTORS DE NOTICIES:

2

-

DIGG (http://digg.com)

-

YAHOO! BUZZ (http://buzz.yahoo.com)

-

MENEAME (www.meneame.net)

Article sobre Google Profile: www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2008/01/28/174007.php

14


8) XARXES SOCIALS / PROFESSIONALS: -

XING (www.xing.com)

-

VIADEO (www.viadeo.com)

-

LINKEDIN (www.linkedin.com)

-

GENOOM (www.genoom.com)

-

MYSPACE (http://es.myspace.com)

-

FACEBOOK (http://es-es.facebook.com/)

-

MI PASADO (http://es.wasabi.com)

9) SERVEIS D’IDENTIFICACIÓ: -

PING (http://ping.fm)

6. Bibliografia recomanada

Si vols aprendre més sobre el tema i estar-ne contínuament informat, et recomanem els següents llibres, articles i recursos web:

6.1. LLIBRES RELACIONATS (per data de publicació)

Visibilidad. Como gestionar la reputación en Internet Cristina Aced, Neus Arqués, Magali Benitez, Bel Llodrà y Eva Sanagustín Gestión 2000 - 2009

Marca personal

15


Andrés Pérez Ortega Esic - 2008

La empresa en la Web 2.0 Javier Celaya Gestión 2000 – 2008

Y tu, ¿qué marca eres? 12 claves para gestionar tu reputación personal Neus Arqués Alienta Editorial – 2007

16


17

Gestiona tu identitat Digital  

Dossier de formació

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you