Page 1

- L'evolució en dibuixMireia Vives Ramírez

Grup 4A Curs: 201 3/201 4

Memòria digital del procés viscut a l'assignatura didàctica de la plàstica Pàgina 1


Per a les meves companyes Mari Carmen, Nasera i Mayte perquè sense elles i el seu suport, aquest camí no hagués estat el mateix.


INDEX 1 . Presentació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pàgina5 2. Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pàgina6 3. Recull de materials . . . . . . . . . . . . . . . .Pàgina7 4. Altres activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pàgina28 5. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pàgina30


Mireia Vives Ramírez, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), és estudiant d’educació Infantil, apassionada de les arts plàstiques, aprofita cada racó per poder deixar la seva essència. Actualment viu una fase de canvi i transformació de la seva manera de produir i veure les arts, que intenta transmetre al llarg d’aquest llibre. Encara li queda un gran camí per recórrer, ens comenta, camí que empren amb il•lusió. Pàgina 5


A continuació podreu trobar un recull de dibuixos i activitats desenvolupats al llarg de tot un any, en l’assignatura de didàctica de la plàstica. Amb aquests dibuixos l'autora pretén mostrar l’evolució viscuda al llarg de tot aquest any fent referència a les dificultats que s'ha anat trobant, així com també els límits que ha anat superant.


RECULL DE MATERIALS

Pàgina 7


Sessió 2 Material: Pintures i pinzell Condicions creatives: Mà dreta Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 30/ setembre/ 2013 Tema: Dibuix lliure

Sense saber ben bé com, el pinzell va dansant per sobre del full per omplir-ho de color. Començo un nou camí d’incertesa i de neguit.


Sessió 4 Material: Pintures i pinzell Condicions creatives: Mà dreta Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 14/ octubrebre/ 2013 Tema: Dibuix lliure

Encara el cervell domina la meva creativitat, la mà dreta mostra la seva prioritat. .

Pàgina 9


Sessió 8 Material: Pintures i pinzell Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 11/ novembre/ 2013 Tema: La llum

Tons de colors que juguen a crear claror, sense formes pinto sense preocupació.


Sessió 9

Material: Pintures i pinzell Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 18/ novembre/ 2013 Tema: La pluja

La meva prioritat no és trobar la perfeccionalitat, doncs la realitat l’expresso amb creativitat.

Pàgina 11


Sessió 9 Material: Pintures i pinzell Condicions creatives: Utilitzar el color verd Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A classe Data: 18/ novembre/ 2013 Tema: Ésser vegetal


Sessió 10

Material: Pintures i pinzell Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 25/ novembre/ 2013 Tema: La natura

Figures que tornen omplint el full en una dansa plena

d’harmonia i color que es presenten nous per omplir la meva paleta.


Material: Pintures i fang Condicions creatives: MĂ esquerra ProcĂŠs: A classe Data: 9/ desembre/ 2013 Tema: Pintura amb fang


Sessió 12 Material: Pintures, fang i cotó Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A classe Data: 16/ desembre/ 2013 Tema: El fang

Avui deixo que el plaer del moviment dirigeixi les

meves mans i creïn una composició sense caps ni peus Pàgina 1 5


Sessió 15 Material: Pintures i pinzell Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 20/ gener/ 2014 Tema: La ciutat

Jugant amb l’aigua apareixen les diferents siluetes

difuminades que fan de mirall de la meva diluïda ciutat.


Material: Fang i elements naturals Condicions creatives: Fusionar fang i natura Dimensions: 6 cm ProcĂŠs: A classe Data: 10/ febrer / 2014 Tema: Fang i natura PĂ gina 1 7


Sessió 18

Material: Ceres Condicions creatives: El que tens dabant Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A l'hort Data: 17/ febrer/ 2014 Tema: Què tenim dabant

La realitat és molt més que una simple imatge, s’ha de viure el moment per poder entendre la seva plenitud, doncs el seu dibuix només és un símil del que podria ser. Pàgina 1 8


Material: Fang i altres elemts Condicions creatives: Fer miniatures Dimensions: 5 cm ProcĂŠs: A classe Data: 17/ febrer / 2014 Tema: Fang i elements reciclats PĂ gina 1 9


Sessió 19 Material: Pintures i pinzell Condicions creatives: El que tens dabant sense mirar Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 24/ febrer/ 2014 Tema: Què tenim dabant semse mirar

Per inèrcia la meva mà busca el centre allà on es sent més segura, tot i no veure el que passa inconscientment no m’arrisco del tot.


Sessió 20

Material: Retulador i esmalt de ungles Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 3/ març/ 2014 Tema: Ràbia

Ara si, és el meu moment, no vull ser la de sempre

m’arrisco em deixo emportar per un sentiment a flor de pell. Pàgina 21


Sessió 21 Material: Pintures i cotó Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 10/ març/ 2014 Tema: Univers

Vaporós i llunyà em deixo emportar sense fer línies continuo cap a la meva llibertat d’expressivitat.


Sessió 22

Material: Pintures i palletes Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 11/ març/ 2014 Tema: Tranquil: litat

La tranquil. litat enmig del caos estic tranquil. la d’intentar-ho però serà això el que esperen de mi. . incertesa.

Pàgina 23


Sessió 24 Material: Retalls i celo Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 31/ març/ 2014 Tema: Disney

Provant tècniques que creia oblidades, petits records em venen a la ment.


Sessió 25 Material: Retalls i pintures Condicions creatives: Fusió del collage amb la pintura Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A classe Data: 7/ abril / 2014 Tema: Collage El meu cervell intenta encara separar, però la meva ànima aconsegueix guiar-lo per aconseguir una unitat, pintura i retalls conviuen en pau i tranquil. litat. Pàgina 25


Sessió 26

Material: Pintures i pinzell Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 5/ maig / 2014 Tema: La primavera

Ja queda poc, noto com el pinzell es mou sense por, una por que mica en mica he anat abandonant.


Sessió 27

Material: Pintures i dit Condicions creatives: Mà esquerra Dimensions: 21 cm x 21cm Procés: A casa Data: 28/ maig / 2014 Tema: Dibuix final

No em preocupen les formes, gaudeixo dels colors, el moviment i la pau que em transmet poder anar fent. . Pàgina 27


ALTRES ACTIVITATS Pàgina 28


Al llarg d’aquest any, no només he fet un treball més creatiu, sinó que també ha format part de la meva formació uns aspectes més conceptuals, com han estat: Les reflexions setmanals que he anat realitzant, on valorava els meus avenços i límits, així com també l’estudi del llibre de Rhoda Kellogg, el qual m’ha permés tenir una base més teòrica i en un futur el podè fer servir com a suport per fer possibles consultes etc. També he agut de realitzar una intervenció amb un infant que m’ha ajudat a apropar-me més i poder relacionar els continguts vistos a classe amb la realitat insitu, igual que amb la intervenció amb la mestra. Per últim he pogut aplicar tots aquests coneixements en la programació d’una unitat didàctica amb es meves companyes que m’ha ajudat a obrir encara més la ment veient els altres punts de vista de les meves companyes.


Al llarg de tot aquest procés d'aprenentatge, m'he trobat amb moltes dificultads per deixar-me emportar, tot i que he intentat anar superant les meves própies barreres i limitacions en la mesura que anaven apareixent. Tot i aixó encara considero que he de millorar i treballar molt més en aquesta línia. En resum, he viscut una lluita constant amb la meva forma de fer, veure i pensar, ja que tinc molt arrelada una altra manera de fer i canviar aixó és complicat.


PĂ gina 31

Portafoli Mireia Vives Ramirez  

Aqui podeu veure el meu portafoli.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you