Port of Turku

FI

Turun Satama on nykyaikainen palvelusatama, joka sijaitsee Itämeren merkittävimpien liikennekäytävien yhtymäkohdassa. Tehokkaasti toimiva satama palvelee asiakkaitaan joustavasti tarjoten yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaiden logistisiin tarpeisiin. The Port of Turku is a modern service port located at the junction of the key traffic corridors of the Baltic Sea. The efficient port serves its customers flexibly, offering individual solutions to their logistics needs.

http://www.portofturku.fi