Page 1

2012

Rovaniemi, Finland. 24 januari 2012 tot en met 28 januari 2012.


66º North. Naast de jaarlijkse Camp4 edition: de tweede Camp4 Women Edition! De eerste Camp4 2011 Women Edition

De Porsche Sport Driving School

in 2011 was een groot succes! Daarom

heeft voor u een uitgebreide vloot

hebben wij de tweede Camp4 Women

sportwagens klaarstaan om uw

Edition gepland! Deze editie vindt

vaardigheden bij te slijpen. U rijdt in

plaats in Rovaniemi Finland, 66 graden

diverse Porsches zoals de 911 Carrera

noorderbreedte. Om precies te zijn op

4, de 911 Carrera 4S, de Panamera

het terrein van het Arctic Driving

en de nieuwe Cayenne. Tijdens deze

Center. Dit terrein, dat normaal

vijfdaagse reis ervaart u de bijzondere

gesproken dient om auto’s te

kanten van het Porsche rijden. Op een

onderwerpen aan de meest strenge

unieke locatie, met geweldige auto’s

tests, staat geheel tot uw beschikking.

en onder leiding van zeer ervaren instructeurs. Deze reis wordt gehouden van 24 januari tot 28 januari 2012.

Klik hier.


Programma. Dag 1.

Dag 2.

Dag 3.

U reist met Finnair van Amsterdam naar

Na het ontbijt volgt een theoretische

Een stevig ontbijt geeft voeding aan een

Finland. In Rovaniemi ontvangen wij u met

briefing. Daarna is het meteen werken

nieuwe ‘werkdag’ op het Arctic Driving

een welkomstcocktail in het Sokos Hotel

geblazen op het Arctic Driving Center.

Center. Volledige concentratie is vereist,

Vaakuna. Aansluitend dineren wij

Op dit oefenterrein testen normaliter vele

maar als werken altijd zo plezierig was ...

gezamenlijk in het hotel.

autofabrikanten nieuwe modellen in het

Daarom misschien vinden wellicht veel

geheim. Nu kunt u er naar hartelust

dames de lunch een overbodige onder-

oefenen om lastige situaties onder de

breking; maar omdat deze geserveerd

knie te krijgen met de ter beschikking

wordt in het Driving Center mag u snel

gestelde Porsches, onder begeleiding

weer achter het stuur. Het programma

van ervaren Porsche-instructeurs. En het

wordt voortgezet en na afloop keren

parcours is moeilijk genoeg, voor zowel

we gezamenlijk terug naar het hotel.

‘rookies’ als routiniers. Aan het einde

’s Avonds volgt de volgende uitdaging:

van de dag gaat u op sportieve wijze

rijden in voertuigen zoals die gebruikt

per snowmobile naar het diner.

worden in Lapland. (Snowmobiles en icekarts – dit zijn de winterolympics!) U dineert daarna in een traditioneel Finse log cabin.


Programma. Dag 4.

Dag 5.

Nog eens, onder extreme omstandig-

Na het afscheidsontbijt in het hotel is er

heden, alle puntjes op de i zetten op het

de mogelijkheid om deel te nemen aan

Arctic Driving Center. Na een spannende

een husky tour. Daarna wordt u per bus

dag op het circuit zullen we aan het einde

naar het vliegveld gebracht voor vertrek

van een lange dag genieten van een

naar Nederland.

welverdiend diner en vaarwel zeggen aan de Camp4-crew.


Arrangement. Het Camp4 2012 Women Edition-arrangement omvat: - Retourticket (Finnair economy class) van Amsterdam naar Rovaniemi (prijsstijgingen en belastingtoeslagen voorbehouden). - Speciaal Porsche collector’s item: exclusief Porsche dames winterjack met Camp4-logo. - Rijtraining in ter beschikking gestelde Porsches. - Vier overnachtingen in het Sokos Hotel Vaakuna inclusief ontbijt. - Lunches en diners, inclusief drankjes tijdens het verblijf in Rovaniemi. - Deelname aan het dagprogramma (beschermende thermokleding wordt ter beschikking gesteld). - Medische hulpdienst. - Duits- en Engelstalige begeleiding van Porsche Travel Club. - Begeleiding van LB Events. - Prijs incl. ₏ 5.495,-.

Op deze reis zijn de Algemene Voorwaarden van de Porsche Travel Club van toepassing.

Klik hier.


Inschrijfformulier Camp4 2012 - Women Editon Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier per fax naar (0343) 41 67 70 t.a.v. Myra van der Kolf. Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Hiermee schrijf ik mij in voor de Camp4 2012 - Women Edtion in Finland. Deze vijfdaagse reis wordt gehouden op het Artic Driving Center te Rovaniemi in Finland, van dinsdag 24 januari 2012 t/m zaterdag 28 januari 2012. Prijs € 5.495,–. Voornamen en achternaam (zoals in paspoort)

M/V*

Roepnaam: Adres privé / zakelijk * Postcode + plaats: Geboortedatum: Mobiel telefoonnummer: +31 6 E-mailadres Kledingmaat Paspoortnummer Rijbewijsnummer Ingeschreven via Porsche Centrum Amsterdam / Rotterdam / Leusden / Groningen * Roken / niet-roken *

* doorhalen wat niet van toepassing is

Betaling Een aanbetaling van € 1.000,– dient gedaan te worden bij inschrijving. U ontvangt hiervoor een factuur. Het restantbedrag van € 4.495,– wordt via een eenmalige machtiging op 1 december 2011 van uw rekening, zoals hieronder vermeld, afgeschreven. Ook hiervoor ontvangt u een factuur. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen.

Op deze reis zijn de Algemene Voorwaarden van de Porsche Travel Club van toepassing.

Ik machtig hierbij Liliane Boileau Events in opdracht van

om eenmalig het

bedrag van € 4.495,– af te schrijven van mijn rekeningnummer ten name van te (plaats) Handtekening en naam in blokletters:

Plaats en datum:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liliane Kronenburg-Boileau Liliane Boileau Events Bovenwijkerweg 1 NL - 3947 NJ Langbroek Tel.: +31 6 53 90 96 58 E-mail: liliane@lbevent.nl

LB Events is aangesteld als officiële partner van Pon Porsche Import.

Porsche Camp4 Women Edition 2012  

De eerste Camp4 2011 Women Edition in 2011 was een groot succes! Daarom hebben wij de tweede Camp4 Women Edition gepland! Deze editie vindt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you