Page 1

12.111i1.1

naltownlininirthzisinluar,nrivinnai -Omni ?iv gamit (Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development: AFPPD)

tpado nal

c4.00

di oleo 1114 an Olfll'igusn

to

lai

qpniyiul Load= nn, ogsno 14114111 falltD1,111151.11ifIllibr1tif15 li11611.11:1111119,T140

ttnn1151410111,11 111f1i1aMMIlifl111111ff1tlItItri9l

411J 01,1137Mitliihli (Reproductive Health) IlatTrUnIln111116Iff (Sexual Health) 513JYTM11.1 IthlirriO4611111111111011A' flii & nisimulgtnividoilimskplolivanoninicinnuril MTV -MIA (Millennium Development Goals — MDGs)" 6YYOtNiI15fRi gf1111 9011111 1iMpll unzttuirilnirricimikuputhruituirui

inznivripontuu

nnaimAniiminirdizisinutmr,nisin1141111fitlitflilillifl15 1115W1115tUrrU102111111469ma66y11Jo1nd11J51vo15d -m unr,84454101401,11M111111,119,1 siuvijimu Shiv Khare ffIllTlflividf1111144(nriltli141trthtlflfl511M,111a1111 (AFPPD) ii ,911fitlaflif11111ifl111

(AFPPD)Liiihttniiivin Intitiveidltliliffirinfillfl1541611911111011a1113J1E1145fIcl ae

6-wilunimun1 -niumni5vianntiviirriTansm

illiflri4tvilgrunivit15110111378


a,)

itrnomain 111 ,11.1111111111,1fi5

d) ill111111561.11116 t1116Y116111911W15 i1liflri4M3I1fi15i1/410211416111112F19 illf111

1153Allffillf1111.1flf1501

ri-nvAitnau b) ajacriErtnnym

a) rmiihrlitliln'ififIlLiazihfut d) ii11:11-NtlifltlIV1553J1111*(511111611511fItlIn'irlfilMIVIIII1F1 (National Economic and Social Development Board: NESDB) 6) fiTanliurriWittvin -Cil onmiunflIulailarnnummtmmsfiarrn

coo) f101111,19;01140011T19111111.15,1,111411U (Thailand Development Research Institute: TDRI) snii) nanlInpilakittvinrwilnisitiri (United Nations Children's Fund: UNICEF) silo) niturgowtirdninnutamtim

tyinceiTivraffiduluTottivriilnd -n

taimarnelfrila

fl1flnr,itilistillntildfltUnne75111if11561 ifindynioufuttamoutItuntnrIttynnintniithrm viintioltiltmardtanimi -nrdnApt 11549-ffrtful4oEuivvrantuatiLLurAnntimitiiiiim4 fitunnit-mmEnisthrAnnsunt-micamillifidinailviiinnicuii noarotomnininitu thnlit1566=111*(01/141111111191fIfIlillilAuci4Eornitiitanaguilmsoututa4 -rwaiikutignh

Oluatifi-mAtoinlunisa94 -rut-miffluidwrinvuonfizamirriitlemiteisloilii tvio 11015W 1$1111 11"040140Int'lllil6601411411111 911f15 Sil1iTldlif110440reftla66ur,

u,nricurtaniiittilv 519161661119114111114/11.114TWthrAf1115 ItmillSviinntiainvitholluttanminlittltry,M4 onowouvp.14181,11UOUla dintmadefitunnuiimsniunnturiv Riarni ttmigprmtfiefitistuideld fltUr,DIVISIllEfl151 onjwilutrmarulalunuoliuthr,Islosttatininimui

Thu

4-116111 -muionwrIcanntivilvilvimi (MDGs) otsillutliffnilisf10141111fflithr,951151F114 i'Difillf111114a146111111.1101TillUil Yiffispadd (fisuGnood) ilnamoiwitzu550,111 -mmo d 1l5dfl15 thilottri

1,6ffilinuiniuttnr,v1 -Ano 1ti6oimintrtal451Jni5h11i5d611J11szn11ltim timonnvianndninirii

Gn d 'ffliiP151f115011(PUVIll1�11

Illnallelf1WSLITLInfil51711

a

M16V151111501(191011111fl

Lai


titnimunirrimuidnnA b oioitiul5fitoorummit, inzinientitughli ni mmunirrThruithrin -ni71 ca mud oulmwomil101fIlt151Jillimil4WMADLI -

d thiniunistItnfurimnionl5iismiludszinflulfln

uon9inud7frniunturdninsniinisilneginIttuzniliaruiti 414 diemo 1.15r,rruni5tiffilk,4 -dun -mhzipluoil4lintlifflinitlflf4 ummti -nintywelinui7414iutii imainumnihriamtliforriiiiiolini5nitruournwiinnl itoiiimptu tiu iiosinisiticlovaAnitsinfiq goilninptiltiM11,15r, iluin'tvanznu It141,1 Elti1415fIn111 linamtnutilfilmuUtipiAtiluillnisti Liu 4aiiiitiolunivnikuinisMuotnistum , 011 &

ilitrAttiourlqnvimu AAA

1184111andlttli4MTV1151i 141.1101111141ZilllnliMItA uoinAunificihniimmitliniu I

0114

•

irilliu-191v49rlAi1J6iritraltalt110111111111114 tiloot -nt

tatitininituratimmin -mhns -mmatnintiffluivalilosim,lithutituaffiin Munsoufiq1J1I5d6ill4 44d011JCI d) iimlfl17911t1t043J15G11 (Maternal

Mortality Rate)

lm) fil7f1001191571115dinAntiifilmhipil intiNld -1111184111Itlfflf111015illallfl 5

9,1n9ltlffit1Stlaill

trommMuumilotiingiul d) fl1TINIZIW11011flicl

(Family Planning) ilttldnOilliiifilltplfil1191 (Contraception)

a) fll5i1ll6i14 (Abortion) liTiriqf14111J1066aZemiN111111t1 b) ilcilliqq111.1i1659111114tilillfl111 fill1M311116118 ,1403,1,fl traztniuilint9110447v1,0

1wilnini1J1tillo1141J5znin d) triritfilM14 UM'AIN11411 il5n1ittl7Z01l1flIn1514 n511 fndnfiroui-nditmau evito offinsnkaiNolfiu waznininn - umleuvia

g) 910ilfiflLtaLifl1564164115fl1511 ,11IFIWIT011flil TIMM ttMillifllfrUfIlliffAint155fc do) filDltnnicil tinilidorrog (Violence against women) op) f11111411111'filuni5411G114114011111111111116fMal14111144MTV(1151AnfliSil Ce

ow Urn tp.1-a55fl uncrilut-th Vla09101/a44184f115f111119116040


diZITIFIIIIIIKIM11411111M11911alliUlt111111M111111114848111111111111114 1 fid51111J14111191114015t611011111J11111111108114811,116614181?(1,7111_11tfllil 8151^70111418,111-1111881fif11511 41311111111118(10811181188810111I117011011011.1110118 ,1811111,14

rutto&Gpcn-kmad •

6151815818 61101111181 (Maternal Mortality Rate: MMR)

ilori1unisflatmloriNTI1fl15t66fl1fl1eth1f5a1111561:91 fiunimaamprii11114 iuni79,tua

gonirrniutivilq (Contraceptive prevalence rate)

69151fllIf1888111 -18111 (Adolescent birth rate)

8 -113JII5 01188,111115(1111fillfc (Antenatal care coverage)

f111110101111511M151141644W1501111f1 (Need for family planning)

1u1J5z6Y1Fle11lotIvil 61)9111017911011011111911fiata4 -Nintlazfl9Mlifl06 -19111 W811411115 knartarmilnuazvollitinflotillvionlol nfllVilflifloiluttritiinttatnistpafillif

ticuthinfikniAlunituvrilailatjumluciromt 66M:813.19 4 8589518611114fi1fila 11.8.1soadd t18 fruonIziivtitunivininlinn lqu

vimuneminstritinamfliVinionnottliu lintirhtrauninToutnqiumwtro4mitimitiinbiA14 fililli1.1118910111184 4111.19111 initImiusaltniaurmisouvoitivitilunzfiraufigitvitau

-Anima 8171^7811111114 ,181118151118171J6c1111;i8" (Millennium Development Goals Plus: MDG+) 18811 61 liinnotionii6tlent1uninuilim95tolui66nzr'91n1ingil1'1ft 11.8.

IwS&o Tuarritoin •

8862111111191101101815f1 (Infant Mortality Rate) 1110180 cad 518d0f1156f19111;TI 0,000

mula `11.8.lodd81 •

8860111f111011(191o46Anompiinii Ps ii (Under-Five Mortality Rate) il01;i8Otiltil1f56lill 9111111,0O,111•1981 ,11118111118111411144 tifitrfluiCnrimsitutounifil4 niolcuil 11.0. lo&dd


(71.151.l.sidao): AEA 5 18 ltflr,

fiV15 1015 V11E111D41915fl114M141 ,1i11,1 oi 414 vii"@1711filellat) opoo

113iiO4vr0u vunitumuolfirmA •

000,000

M16015 lfl15711WUD11.111f11111111SD od

flu f110114

ti ff.

loddg •

M16915 1111501(11184f19a4:4f1SIM7101htld1111151, 1ill11 1 111211

ilvreifinintiiihul4

unt fIlluillliq9510101,1111f1101/11011111111(.129dad PID11116 -1191144111(Y1.11.1mado):

unr,

6017 lflil 011tlEUD13.11”11111191A4Uili ql cn i411101/11f1111118 IOILLfi 6ii(14 5 6111601d011 6191f111

at:n.6 pioninFiqiiihi 000,000 DU lod.g ofornsifidiri

Lidr,601111115011011D4111”11114n111

000,000

fill

609f1®i / moo •

fl61n1566m5k609fI071h9l5nflfl5itnaimitich1611a050uaz o muluil 1121.12eld6

FlU0ll61l611141111 011.11.biciao): avi

6o51f115Mq6110 HIV 910111tU119f155f16Y11fl11 o.00% 11.11J5inliff1YR1

o.gan%

11.1

f111131111.111111t15 11111 -1911 ,1f1151101TUiltril ETV151f1151F16411A11041.115411 (MMR) 11146f1 .48 ,111144‘untri 01135V11041.11V119511ili filifilill&141tUillfiliifl1J5LingifillIfl 11111,911411154,111.1814137810111,n iUltiflilthlr(51J411111161111”11 11111r6111fl15 15Z(9i4IMS01:,7flei 911011011.11 ” 111.11.1ifltellillltlflfff1111fr311111148ci9104115:1111151.111191till

niwrilehuini541u

frunivi otaDMIt1111161041109UNIft1114115fl1541uri91i11yi 6011ninatPiritirUtAinSWW701064614en

tiff

lairramminnifiAlnRininivininiimpuefahunuffirmuq ,11 141 munistawilloi 91043J150111118116,140i1f155419Caq91111111911flf1154nirruo4tai

rrialinnlAtlifaisdniand

ileinnffnmitt-wativowaTutt5tipMtnrom -nnimirAufnuitmin ildn'Philf115 unarnairmiluniiyilfinivon,inniflmhziniErnymirvi -mulnirrisisumv Ifidn15 5111(11 ,11161ffilfllitlill (Sexual behavior) 19f1J fl151441 ,101101,11170

niduinfillanintattminilintrA4iu

fmtpiirrio,

cirk IthnovantNiirili -MIAn'Ainiu4

a


thrmwilmtaiumrsiumawmitrunifinif iggrninsimmuvoltnicil 1114d4401.pfillitrlfTIJ

611911491flfl011/1.1thnflfl5Inilrf1D151195191131(UNFPA)

nlivanunisamirrITTISSIrdnillA < ilsildilatuilM106611th

41aajanimluilInsin5

1114401FIt'llit11511n(510411191f1014f11501.11iltaflfl (World Health Organization: WHO) CI 115:11,Weallifflir1111WILIFOlitli14101)5nfifISUM,/,11159,Tiq1141(AFPPD)11M1 f1041rIaliali flt1144 fflithtlf1T1C1 (UNICEF) I`M-17111 11101.161A1141.1715111J19711Yi1 04tinisounit1nn1Jcw1tnno

rhtvriillvitluninill alluniharr3amih4flimitaluiwi f1151110i1P1910101”11140191511fflal 1141h1 too Tlfrd5niiiri11d1J1 ihninflm,144 -nfiuimmilcillintoicanntliunim 115fllIflinUATU7111,11101110,144f1Thinialitiiptraiminagirolunimnowhanswillarnim

nini -ruatuirmininFroi-Invounwlimillfiolitimpointatddeljav4ippiuipla, Go) 211dilitHeV1Mini4101.15111qi filldit116015111110110110 ,19.11”1191115:111111111101,0

vinfitnarigicanalfrrafnutilemnig(nsuninIntilal f111115111111N1 11910 lo) 1114 a n 6110 111 :11, 1111 fr161111 fl 11111 0 1111 4•111JUillithnlIfill10/1”11111 rFirrif1DimilliTVI0111THVIA'fl an 5`1,1 111.1 V10 117.1,151JA4f131Thriguone(1118fl951111011fllflIMIAIflIn 61m,5n11J9iknlizti1ig1oniY1 , 6114111714-111f111.11t911911.1111111.1011117/blirn1111143A10191fIff811 1111110511

710111469111111”11011011111911c14141V1M11.110 51911115c11191flIttlil0113.161Olfl1Elf11d ItMai41111119illif1403p911 044111,,ltilithrAY111 0 ,14f1110111970Iflfl (WHO) unznalicaniolgimniunidninsinci (uNICEF)14710•111J 111h 1910 nonpnInGlilfl5lIvilff11115Z151111F1 (UNFPA)UniffEllIIIIIi01Y10fl15170111111.15211.11fi (1DRI)516 ,111.121f10111111121101101111101111.41.152,:6T9ff1Y1011,191141 fiff.l.m&dan-lsoadd ovYl

n4111.17a110,1 do 010&11111151TIfillill ,00,000 160ialt1t-mo1dii1olan (WHO) 110411411fli /tem 100 viatinsinisitigiiim

521A

000,000

nisilurrmniiiiiivninistatrillnaornoninn4olemidoiin 91.ftlzacncn

91.frisoadoo

aithirhtv5Iiirunim 1153.101.1117t1nnin1461'i9Ti5tU61'91

cnb.o

1so3.6

tanultnnuttazttntinrmi'll”:11511MblSt11411

lood.o

Gigolo

0441115011117fthfl (WHO) / 01f1fl1nTJ6%llAl (UNICEF)

h000.o

dd.°


111, 111t1113M1911140141141115if1111141141.111fflititlinfltfifililtifif 1111.1 fillillf1M1 6710161111179116 1141 63.1f1140 HIV ttAi iiillfIlIfifiTh1111610ithil3011147tIfil 7 illf171 fcf177111A 1-1 "fl15011tlittluilitnti eum5ofitnIfic 4 iTioutileuthip i-wilnli14111frninue

(pregnancy - related death) 4,1113.11E16411150118910111411M141f1151111ifildqflf 115913'',IfMfilllf..111.1 dk9 ita 17J119dtf1f191flfl16116110 ae14151613., vitilop-montiitftn ,6461.1fl1519f1551cilf1111 (1.11494101111fflliflf1111.11100fIlifYlle4/115f11 (safe motherhood)

11111171.11ATUTIHMIlAlfiThili91 iitlUbli14074fliittthfilitoificnrAfitYldill 511.154f115 "04411150111thilan (WHO)

1141.111.ft Isoadco

J]

ii-rwimmwarairioli:1113A alsog,000 7Th cllirdlliffiliiiinllfl1511Thilt0111071115fliff,Afrl go (6)Gob,000 51f.0 61MillnilllatfliTillrilIdf1/169151i-Thilillf11114391 (Maternal Mortality Rate)

tida(' doo 77t1010(1776il08J9191 sioo,000 f11.1 il9171dTWIJ15f110110Vikti flO1141(111.1

Rovlifnuanovirt, 114 0 171711171 dcno um; moo dOfintaglistil c000,000 Old

11,115tamlr nit 4-atnvigfivitlionconniattdazuvhdi41.15rucuni5eiflLi -ittim; 1101 -nacmievviiitoonual alvtiiiltiotniamaAnd,flariiirbi iwtti linhoututdanti4fittivihnenfii6am.15Chitivati -Nditifirilveriuvruniii muomilti fiutalfruitanuttnturnavtitirmf itannutl&t1SZY1514V1115t14q11 Ellt516411440141,nii 1191fifil4f11414 111.11111.11111114014D1filri1f1151441D1 41flrfaiiblf111116111flOillfilJfilfld 111.1161111-1 f1 9:1111114f11161111.1fInlimmirnfinviivilktfluliatisindmiti

iltrimpithicnoiwniutihni4 moinlit-m6iinnuarrniliraliiitluldoembitturou unt 4661114inflt151JOLOITO ndi-mmtnniAlvii411844avilitrathrtiministanirionroi

LaiciAniurmUloin taltwinissuon-mi-m31011.161054iitmalunlImilmilum ia; Gob ttril uoi4olecillilunha.rwi -rullitionvin154runnil do uril Istlionriampt&Saioin twuntru-nrmtimufinitiluulinlAusiin -JampiliEduatEnTri 140flqlflilf11111Yil 1115510411i69151111111(tPlIf111841.115A11: 41 61111f19Jo74a9nn I51116111M6Of1111.111mtqlmjainnuilmillailbriliflicult-mturnimuurritiltuqv 940157) v

ni5vntarvimitumunimatna51611115mutuimonluni -nrulumninluni 5 iiitirrulna 15411 filhniuniutinl4f115u1111510flf 415Vatit11111qfpitamil'iumhtuutllItlif115711411,1ttar,


Vtimmiluificutioturnmuvennunitar,qtrayarnimiludranfilim Tinnisaiiihionnritaduluildwpiluthrmiwilifinfitffoninimbirolarnwaveu Turf] IOUViTIA114111511ftlinAltliiMUISTNIU -ruiniiildvitabl antrwinNuin, vininntiltuqur,iiuguilliq,4kinsstilcoluilld14%linilkruni5finoq Utrialo.atiuni5i4f157fl 1,114-nmitmin -noinv 9111i1111501flt8001611011,14"117011t1116111.1013J15fITY111 11954 1 ttAjit-montSofltiltimia,4119461114

v

cl

.

rhuletnitalmwow4Ilifl

Iflufnuithiod 911fAuthull

A' A 911WISItifilf1171414 eilfblium1f1156hisimmlammunniisnconitriunou

doLa, do.g tint ono.ob cion -ntrigiiiii 000,000 fill 11471

VIM.

to&d& um; toddb taiptiony.',Ifrnivig6utilutioulviiahltain -Auitiuiithrolchnsauaurm

inizunnouniviim -mim5D-Clobar,

do

io) imoiloliunisfranlaitviunin four, 00 ni5olit11151mminunvithunwilicluitimmoltiltuqqmin font

od

d) tifili081fltilt141/40Z52,1116S01419114 SoUflv ob 21 A 1/14 9411Z1141119/11 111141.1 1 5 qllatliralia'1,1 1:#41 9 111111

1.11:1MJILLt f1111.1

tlfl11J1111111115611164115111161'1515fIlq91 3..1fie45enat da

a tfientiuthu,1111115i1611M7uviculuflamidlfinfiluiulu 66fldOGI5iFll5t1l66YISY16YV8J91td 941111

mannativitiov,aviuriiipeimthamni114 chifflynAniiatImaiutletaviiiihnuvo4 1.17r,rnivic4111fiv vii5ifilsilo fildtlflZLISIN VIM 101 11-11181044115d111.15Z151911;i Viii il 11,11111.ff.l2add

l iiihtlunithnial do Ah unu 114 "11,11941161M1J111911t11117111661C1 64-1o0 111141114 fld &c

wt111 m 111ld114 ttruillavoin r ocilinhnvinuoutatilu 11A114-naili AvisaliAiniittifit

11151111.6111TIM: bd,000 1111 66'nz91li1izli1n11

111115fl9101491111111

1141niinirviitnIA tlaDorionii 000 rviii-) 000 filld061116:411/16141

000,000 1111


110Fl91flUJ ejlallalf1f1D411140181,401,1141W1411511 9f1111F1 (UNICEF) 1411d111.ififlif11111 FiAtchniimFarii lunuumsrfnunonlunifeligotifhiMfilaninintrutgnafinif

trni 91

chi" nolluti4oLAnuthrnillanntiMmilatiunnini4ilnininlyualywhYrrauttiutein

fillfillf114/11011011taluinnimnietniiimUletilifutifiteimilIMITUKITIZT1141391

qwyminaTafilludiwilarni iTaf141111f1511jfItlarhf11111144911F1 (NESDB) War, 6F171f1791161184

(TDRI)

answumr,6oninilwieruolvmnu 5nnaolmhzainlywiiiitanith fi m ilm Lluithriutin dIttrIffOilAl LIAZEilittlitliffIlZ7111101r1StugeulrIvivniur?ifitulunilquatunivunium

61funIAuvinaq OUVf11.115fIff169151f115illUttan1109104111166MATIMOtillinfl

111WIWYTAWnfiltifflqnalttrinTlYn 6 (1 41.f1.hoadd Igodd6) -

fl15111011011.115f1111111111 111711

a)d d0f11511149411 czoo,000 fill (Live birth) LtatflfIETFI5lf1179110

(Infant Mortality Rate) LAIL% od a10Fl156f1f1f1 U19 q,000 fill nth-rirrwalluilihrAprimmahrrthunAmhzisin5

011.115061117inisAkajakuvaIiittlui404ffuomiTeMitilit10160.16Laniintiiiiqq5i

Tooileitraientrf11114Viiiittv111511114flnimoi141fiturimin5sulinllAu I- vinil dnnoulhorlynAtituloirrisuivill 61104iimathz6ilut1lumb1661J11?f1rr9rh11r1111hzinn5 2 q 91 40114 6119111f11111111{111.1111f1115116V15150flinc111011111AlttnillIfl 1.111911111101/115flunantrAu ?1'11401-11ilf1603fijillithltgli fWMODflrlith991fliitilt11014i1R1111

unzrthinatjuA mnralunsiituTuchtuiif111111641111litriiiiwaliiii6nleu

nisrilm5urrunivipuithifizt-mhunlivirillwrnrwirron -na 1151lowniulin -airittruitminianiirm -amoliinnsilF11111111111.110f111`691114111YLIMM1171i 115:M1111 IM111114fAtiliatlq111Fflrf91( lm dsznil flO maiffluioulfienaiLmniin LIAZ fli7flAUrbwfltrfOlitlentt= "10114 A

9/

maurouritniurnuintutflvauollgimillalgtunimmtifignInfida, Iflorinuir,n4nfiou Ionivf tmzilairmnIntiliennimminisfrunlvil4 Liu lintinailognjilAinailuilintu 911016011466MIII1111,10i11951F1 115118111thlinf154f115filtri51.111151413411311114114fl1111ThrallifilaUfli vi unznis

IfienihnzluivionnottfiunifilAi titioaoUtplifriti%iivu

8


tituttautinfiniruinnisrilditnittortnit,t9ituthaiM iiiivitgnlynoluthlifullawfiNtut

A'

91

11) 711

U

9/

P01fl1:1'061 atilliathlnultufatind 72 iiilf111/01.11910141/(140i11115:',11111itUtfl71

TAtvuoltlflutrotinmnit-mmi-JortAjficittillvoninitytilMind -nolit, u

1111101411701.0111111uninVi7iimi, 44r,

vtoac

elawBviii o altitnuiliwnlvittniurrunirittmi,ouilkiimaqkflauniAntlit , i nuIfilmisp&olaulatfi litufuna,/tvitlietaniMmnisri4tr ia, quinvi66mou1810ei166iqh1.141 -nnu b 6104 ma,

ointirmtvAtlatturn

vlfiviimlum,itinIttIabliuntariltrrillionvittatautfiti alttaohlificilutntwviniAtmatinicAnn 11IUaU do%

riaAviii to thrtsprttnuttlitunulfigut-mtkinidnittatiCurrunivi

iinnut'Antritpilnit Ian11A1,111NAlltdainitlf11501qviarointair„ici 6111119.118 b,c000 110 A'

- ii -namilltirlICIlThfl9:1111101114116111141110 14i1111110'110 /511q914111619113.11110113114011181411710 6111113410 Moo 110

- illtrauilimull11Mfloltattvimniutir-mAnto4

000

ttril

- imiculmitittnariltrtimf1114152,411111111 6111113110 Iwo 66144 Chligitillf4019111111 si

{Th51f111;411410 HIV 01611111tpfl 6111113418 cmc1% fThIld1141111A10€1101311”11111111411 c ii.ntiimsluttwunifilointruumbitfitt cob vi8f11111w131 111 000,000 fill 6

148411114111nuttoiltitidnauItuityntatrdici -nnig tNicutlicisinnThim 'atm

qt-ittlontquaillnamit, (11.ffigoado-lvadd) riltNyaulolt-mitlittoiwtmitnit-mitiittar, 1116:1114fliiunitIvlunirtilllflA014 11036i -nalsinnuuounintaittaneinlajrnui4vPhi

inottqunitilvi

tiumainerranocunit, npurrimirtml nd-raImuluoiaiiihnprii tram/nit, tiptrounitunllAfignittrnmt-nnumitiljousgthittruoltrutiv einnvitiluarulu fl11111113.111114A1 iflelllilli0,191011Ifficlf1110145 1116115t96' 91411044101115fl100111:65T1 91114119i10 71113,11601 un2,11116611Y1t1140i114111t1160d1flfl51fi frOfilUelTi I0100,d03',f1f1110•11115d1flflI5/11126f4 figt1111A149i011.111

00


renumartimpi7111 lm) fl15V1579111111t1 /V171tfl5Ifc

co) nilonitniikniNinil

a) ninhadArkitilonilrilyie Cc) nithignini tininvi b) ni711411itunl, moulloingiu IThA519fii4d011.1 ca) rii5caufriallcurovariritiqvnivitaiiintainljfinici -ni ,=111,

0.

ay

d

110111111114f111MVILVITWf15641411VA'4111MflInfltellflUtp4111111 6 66144 ffniustnnuilvm 1M1451,10to 66114 olinircutedinl5rritisturivijicifinIlimunitimmumiin tinztitigionulain

rizmitnierrifnum cno6 0`)91 ihrunnIltinuarnal ignIquimiltluifi54nistimitem)511imulcitzlittuvoilli insffmilintity, tip 6)) Imlfrillfarthrhimvirrntrinvoiimni to) lfl51111II519101111flffitlitliflilliff11811figi (M0111111111111unnanii d&o

GD)

Ifilinilintaiiiutunnthiswittnti rmn

a) InsIrmyhruirrunicantinntruiru Cc) itillni5artnifrionmoininifilnprmilimut-nlunistlitarcurnivitriAmsrifr b) d) If17101171119116ffaiiIiiellt111(1131155Arazrefil 611,31fl lrivi-m 01114

d) 1J501101519=111111111G1p1166M,1114ILMAIDUfl57 114011Dtillifl unf111`61111:114

6) ifil,m15 One Stop Service lvilmiltwwituoulliutillunzign cislc4,114uirmtil 3,000-4000 510990i1 G)o) lfillfmnAt1112.11,1014iiildoiAntimzvol quinvoinamnumuerunlecunh flfl17f14Fl15G111111441t191D4fla11t11J1 A4411,1114 Tv0f1151.111M1MTVIIW11101014111f114001111,1,1111111111tIfli5VIAMMTIVU 841115 f11 -TunilLnItitillthicou itazilinninTo ficumna ohtlduirTNnt

ttituria utminnfiv

OGI)

th6r15111f154f115

Ins4m5fiAltiluni514tryariiitlitigattrithamiffni -)

00

611 G1 tintirromfulii 015


flqpi -unoninii(Allsitannmo(17.1511Aitrin 6ldo49inlinSiinV1166Y14rmtviantv911J7lanni1 lailini7tUoLpurilow

uniniciiiihummunirlimumrknimmiunTanynthultztufilim "t111111110fliS

nmtnnilt,

ilf311J166VilMalSINUITIJ611111;11J" (MDGPlus)iic1alf117a0166151f1150110110 ,91.11”111111110141J11

itfiAgodddlsoadd PlinfIllicl°611,1110811185:411115:11514 f11711172411111f115A11111A4lUalt1101113TOLLIIInnifIllffilUillliflIllthAllt110918610iM1104 1P1111M111110ffIEMIlf1151,aUili9191041.115WIM145141.111i14

ristivaaGrizaalso ilolpainulidampviin 69f1J 5diiiirAjnillniurruntriutinii numhniuth'im, Half

Loam,OcjYI dg.g cuma fl7r11514r11511tUf014f11111H114Touitia111e1o8,,,ainninallnili51t78Jt1i81 tuvuno,3mmtpo1minfirri ti401441thrmth4o;p5ionwerilitInnurlywillitniuthrtivau 11111th112111 .61141514UOINtif11101,11371E1Infl

Shiv Khare FliillnOt-MUilii7044MIM.119SVIMYHAVi4rariattlihtintlThat crnrionn (AFPPD)14()thienluciiiinipritoltifl15V111.11f1r1M1110441,01Aitl4imbrAsmiluar, n151Nalui404fl15115111M111ithan,i1111m541611144114411,1111511119;70110111371o693tviehimz mini-militrictuvuhrAwrlim tinirailvftnimhordounzwaurnimhtrinnlywatillthil itmarmaildnikemitimhzinn54„unq

911116 t61U661NYItJ1N119 naant169f07.lniti71 itutow)55mini57liz9nn566ozni51Vmui

rtitnainitiotaino

nd176r(531'il

I .k

thrdivirrlimiltru -alillatill ittnuil5rAnnsrontpillimmutout! iniawial(Aidathimt-molp ri4L1151.1f11500M110 -709551 RunUqlon-mliTt,itopitylvimiiilth If114f1111InVit1911I5willqiuijifill blunplitAi

Altaunugualik.tralmmikninnlqpnamlitnnumaciannutiuni ii( -35TH uwzilf111116titi lJ laiivorAditilfunmio FlT46YIY11J11itJtfl fintitrnio


itanlicrantuaffnIunintion -urniltliottazilituurvimi itazronturrionithrrinsunr, 1111111,1 â&#x201A;Ź11111 i121110611111i10111,1411,1111511111DlieJ 1111,1 tuil

4

79P1TJ5d9f1Fl566f9de94flU 66at

fitillitregtIMOMIT7811,1115Z,',1 611111TRI (TDRI) htlf115V11110111191fltaf151:1 94i111JSZDIfratill f100)14111:111flILIVilfflid5:111911,1(UNFPA) flETDILID1011111144fit1111Z951911F1 (UNICEF) Ha:: 044f1151(miniNrrnittriAlatildhudnisinIttaznirvIten (AFPPD) 1G1aJf1155 -311115213.1 11110t1U0tillf991iMIT0 fIDAIRD.11q11111911(01ii iit155411116111111.110iicenaiLtvilnvIrr'351111ID4

thrinrinlimilthottIulflati -NtaluiaminivittardItiirnipo

annvw V1M5f164hitilutilAwynlbetni lilt Ira

111 f11511779Litnimuth 3614

91mni5e1bia Cdhiamha,pilgtvuotteuritruynilnildPilithitoull9A -muit,

Vionnuvil nirrn munin

r, irrinnilutm ii-niukrunil a u iilutvitp,

thramtno vidUIA'411 0)

flniiniligimi-riliqtninintaviviimpuirourntiiilimul

nrinisslithrinisti a 144411911 IIMZLNEILLY1i1111101W1f111111d10141110114514 640111 'ablit9dun1569ton159n5gym6livan14 letAnAtifit7413.1u55iHillkdrzffuriaiitiv 12) fin iinilGuSuilavtimaithlimp r ufl1103,,,aii e14 ffpflt-A4fivnitinciiaajafiliultraininiivinebrdsznimtaniiitlurnf 1 1. 706'8141taAmlualigulun41ffilfth cn) f11513161011111911.110D1Siiisallff1TV(11514111611i1LIIIITHIMItnirmiCuoinszvnil 1,1=844fIllfilnIfltDEllfiT14;1104filathliMMI 6+14 0111tifilthil0f155116=1 . 4114f1119113J

1111111.11011viunint-m14fnuunqu cinviuri d) fliSlifillIJIL'ffitli114611111 11 -i14191ntlITIATIA11101111M,41614104 IfitlNI1flii9f15111WW 011141110111144114161112(9rff -Dllitinfiumlicifurifi GNouvoloth 6Y1e9ptIllt11161=11166141

vilt-mihenntilimntawinnIninilatilloiatito4unzillgu d) fl -D4161TWID521131011111.110fliSaltldffilIlletiWhtill4IntifiliAEIMUOIDIZ1U64D4

untivirol ntl5nntAtiloaolchhalva9iintiktmAiratin -nluttp4914flthl

o0)


b) WMITYITIVINITU1111411ZI195174161:7101413:1005q1,771dOnnf4 KA 4111 iipit

'Arm n

41(41 n initv

wrm 11 a y: ti u I IN-3

1114ithflud1461i581n15148J161 nirn14T9rim LffnlyriV untr4891Mowi flu 1910 .M1 69111M7A1011013.11â&#x20AC;?11 ifAvini-nnlanwiwitiiuntomilviiulholvYnisAiLficu

vimnis9i-mchinacniniyanfic, iithrApfiki -niugitalszvoiltiAMLITENfituroNnannininlninns untinivafflui

119d9ffill11.11:511116154aY111111litl91

lo&cnan 1111h910 "t115afl61N1510 64 141".51411

tinzMitifi

OG)

(Harm Reduction)

lfltill,fraql 15111:0914 lar15t1

todaGn

;63J11101,1 lo&&a,

SitniTuckloigluttAynliwilnitinutazniriimui

f1 151112,13Jiivtlf0M tld nal ote.do

od

&

i_8  

(AFPPD)Liiihttniiivin Intitiveidltliliffirinfillfl1541611911111011a1113J1E1145fIcl ae 6-wilunimun1-niumni5vianntiviirriTansm gamit ffIllTlfl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you