Page 1

t1phicArlf111M411141 Sd

li14

1414r1111M111filronr.on

V151offeuita4n-nip5n itannitaffimitnlima if137141111N11104 (Dr. Zygmunt Langer)

qdvornsitaiTglilituuci

-ImpA p 111111011 vlo4iineifurniriii4

11tH ocn.cno GY)

oinilTguni Ico

1310i1.11101 p 6111i1W1d to&<Cito nal pm.m o tJlWfll fautnnuiEnilniAmii

uniiribrailltnulihna virrni 5115dflfl11G17f1 1,11111111M,11 Imfronn-ja thztiufitul,nmnitin mm1151901 111511fThentu11615 sfmhztnffitut tritifityo gum 5 941111 1.15:',1 -naiidttnn ninnI5min15 uitn.Innis

wor,tuurniqufl ror,Tierisenef

loititnatingq€4AninstuilIdtma4miaminiu

Gn

01H1115211M kD

IfioundAnufniaignimlumacunillimullaniillitmolfluainluninis munisn-wi Igfint,rja 1.1nnuntutmsn1im5niAt•i 01519M1111104fl15120501 Inr,Le1nf1111111J1I11.11a

n&rniougu 615. cifflulJYT L6fl46f1D5 (Dr. Zygmunt Langer) itly nuir414

ttannAmaniuggniti 1JS7'15aafiVltU1,61tJfl'S11 61511 cdnizildflUalf155111:E111511161'3611011,1,11 '11Y111flonmsnninis 14c3111W101111411a1 ciutitaineldritnntoluildnnifficdtLatigiliinfoutd-a uoitihlo-iionoThiwruprvownItILLawi 916f16 trynititniltinziluthyviivito9tIrrnfilurrntiumAnitiltrani4fiiitalli p i dipm n d -rniewii tiiiMni-J44174fiviinirefitzillifiatil4jufnurtzfl'anniiiityn inniriant Y jyty"umiiii:,t

wmturinInninili

vanniillthi -mhzninnioanviviunisdpaiunilliimtatninniainfiltIsuiRwm ifir,hum inlfituts14t6ing1111.1rfniii9Mtirritistuilvni4 tilumillihilaurritimistgfitImAitinaillilimualroRnwittazviv Aratrrouthirmlibutnz


tr(311V(filt lun Flu

1 tut nInnirm 713A11013-nimpiennAttlentiut-miWITO141J1Ifin iiii4r1t

LIATipatiunitiqviln-noi -mintitfOuin 'lioulputt41 9,111,F10w - iititurli'dlickan6f11519591P111(16101166MI e11511111,419130616111111,1151 -il :',1(114 - ucil -pfs'ouriu 9J1tIfNI9ltl1 0101111 114111110111fillthilnsynnIn -n9iiAtIszawfuk, 10116055111112111111110001511101'110114191101151f1114111111T ticinirviutimolv,A1 WW

qthrgii itmilni -unkl9fittliTritmaiiennifoiniuttaciiniurru70

i- villualtaantikamlibil84 Auschwitz 411110111 1fl0f911161.111100r1105111 1U011114 1,1111,1iinitfion V

di d,

iii1111111119 Salt Mine 째Vic:10 ,110h) itutwattnril tmiimiirrulkanntrii lifli111111111

112f11111

ilmSamn nithrutwilaialqarneu Muttri4iiitriluinn 41ouinuintlili9111691t111511 lcuniv6 91 161' 191011 oivientilFth-iilkin -maonitidiA 111111114111 Auschwitz 611191 Salt Mine 61,94111flt11111551.11it115150491411,1111111J Auschwitz 611511 1 11411111111119

lquill'111115ii'niriazifitntth ublivIviittunliduvri4 fl1511m1/11ii11115

nthiumfannilwilathistuitintinnnuminlibifitualuSonfintim 111111)101 Czestowa i141111101i1111 Temple of Black Madonna fITIA1111ilikli0111 -105f(4111fififli111

vuTerinilluntlimuctleaugarriguilnalaNnisINV;Tiu 061111Morth gediri vottunlilindqii Salt Mine 1115111111.c11 lilt1'1119111flfril 110001011 qilipti 141rwraililinfAcutinnifuntitam

rvistmluliiinnitviSpuirmailarerimsfaiwvalthilenfi Royal Castle eire llirmicuilfithrrulimaiourilunnammuilicuirruo4 oiu NSofituerMitiFrailtionmln 1010111yd -in uonnif6v.hri ninglni56gu91141116113104 Krakow 21 9111111111114 01110111filiii151011411510,1 i11111.1111fl toidlonaho tu1Ju61J0411fl1A911111 115111101 dd%ihrniiniuldlui -Nntniulan c!,' 31 4 A 3, 05111p 011101,2191111Auifutilltrioliptunrulmu

unalnininamilimintri -rni4namilwrimlurf1492,PU'illiitalialI54,111.1 Schindler's List ettq91 ir

lho911mnitaiiiilfl11440ci911491fl111,9 Warsaw1111151:111fU poo Maws (111a111Y111

911 1. 01-101311fl 11151101141-11111K1fld111101191fl Schindler's List flilt111111101ilff11101041,1 111111:1111151511101111f155111E0159 141110111111.110f1151161W11111118 ,1eillif1111.14111 915590011T10iM101115111011/111011 (The Central Anticorruption Bureau : CBA)

folvi

errannuilvtilcudiiinnulniciriaAtmlo to-Gn

ipmtuini-mlitriitIuillnivo4fruluiiilicianN1111411/111fl151.161M4 - wulillf1V1ii106113f11 cr. , . =fa 1910114110111,111 -11111111V50111,101101 -111191011550P1100111 mnrarnaifituvwutunthanmtp, f1111nhnItii1101ni5vii51U11olfitu1'5p1U615

lfloTinivirbinvonlanonnisil

113111110 11,01fitilsoniarr01186111131iTI'11m114014rnafiumanonmeillimAmillotai3ni Iflutti


Itfilltili19101411111411.141110150151M01111950MMAS:2111011 611811 (The Central Anticorruption Bureau : CBA) tlatnallthaltIL411110(1:111flp:3Jfillill fa'fliiiilf111110501 $111f1n156en6fl65u66manInitnni14

ptilllstcrth mhondlaiinnolufmoThRvadyruk,Inniiirm 1461119611115thoialdich 1MoThallirilifi ii4j1,11,9404niimr,i'lltlit01 11101015n11411 .6nruko

01i3 1N

ficflildl -d141iTIT0371 f115115:1111

411n116fAit111.40010 ,11115inait6iptilensuoltroluiilfilnA:SJi t-mtgat-iiil 1.11411t-milwItitutt-nnini5

49M114801111111ffrnffillahlflItIMInd-n6LP11151t1 fl 'il illAitIlltUnffivfltur,nnunisihIliff11115DoMF(1114 1110111trill ligniiimindyn1uql.179 6161011184f115411fl5044115Iflfi (Competition .1" and Consumer Protection: CCP) gilipm vrinutuntinm-aoltuuldnuitu Q& 11

impinratilo9uni9Jf158141ATan13.1149nwilitiouTAolfAilo4ficulailrriiniuruivilFiq4u qUal1144- wt-puirmau4-ildniuth4iNtlauvintlnin9ru lauchnisadDninlquilnnvihmil

riacti57)J14 fl17111050441131fin

Liu imiluFnaliirivirmuiLLX-Awii

408qt101111$117110114 0d "iu r?1141.111111 6U84f1lItl0Q1001.1fraflillflA166111i4 (Impeachment) littotilu 6111199111191910I19'lMIBS5IVI1llj Of1i415f161181 tidlitflutnInninalmulocinaoqopuinninunil riffiminvimi6nsithirninutimilumaiinh4tanflIlm UODV1fIlf14

aniflfriimi

iritntiviloluVovitatei

tlifilhfl 71M11,1151612 211.15:',11911iliiiiiIIIM44q11171114oimularilludiq Inman 7itfltd9fl inuLMA

lintit61i1JG1118J` otau566nn91u6111661J1J9mm711.I66n114 twidzanflinifitaluilliMoninalL3oug LitaloinlaflinammolunilutillAmiohn vOnInalff aiffilf11111)1f115(1011T1111.1111111,1 4611Th f11111B7ft11111111t1ti57Jn1561o611u 141Ellffl TI6t1UPIS11+1013.114t- a1J9118Jitnrn111rn1unil66fithu111i161i1J,

guonlurnfr

vonkrAmatluawnci 91fliflW 111111111V11-11 imfrosttja 14flinvoutliutAmi ch43.nlerTilevili4111D41104

niltFtivm

Unlimpttloatiuttonolnispiokunisivo5A 1111434fi5o4,,,h15Inn um;

wm.17,9)9i111 nimumnIkr94rVINLIJDVInl 2 od.ano 1111101 ointfultivo9 lowzi -minnTh

'hIs-)44 gmiliii9ormilraldi Ce rgIrrphiminnisummi

i_3  

-ImpA p 111111011 qdvornsitaiTglilituuci t1phicArlf111M411141 vlo4iineifurniriii4 GY) oinilTguni Ico if137141111N11104 (Dr. Zygmunt Langer)...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you