Page 26

EUROOPPA-PÄIVÄ PORKKALAN LUKIOSSA 9.5. Vuokko Pallonen Keskiviikkona 9.5.2018 vietettiin Porkkalan lukiossa vuosittaista Eurooppa-päivää. Nykyään Eurooppa-päivää pidetään yhtenäisen unionin symbolina, mutta päivällä on pitkä historia. 9.5.1950 Robert Schuman esitti ehdotuksensa yhtenäisen Euroopan luomisesta rauhanomaisten suhteiden ylläpitämiseksi, ja tätä pidetään Euroopan unionin perustamisen ensimmäisenä askeleena.

Eurooppa-päivä huomioitiin myös Porkkalan lukiossa monipuolisella ohjelmalla. Aamupäivän aikana esittäytyivät erilaiset kansalaisjärjestöt. Kansalaisjärjestöjen toiminnan tuominen kouluihin tarjoaa nuorille mielenkiintoisia näkökulmia maailmaan ja siihen, miten itselle tärkeisiin asioihin on mahdollista päästä vaikuttamaan. Omat pisteensä koulun vasta remontoidussa aulassa saivat Suomen Somalia-verkosto, Eettisen kaupan puolesta ry ja Taksvärkki ry. Suomen Somalia-verkoston pisteellä mietittiin vastauksia nykyajan globaaleihin kysymyksiin, kuten syitä pakolaisuuden taustalla. Eettisen kaupan puolesta toimiva Eetti ry haastoi lukiolaisia pohtimaan kulutustottumuksiaan ja tutkimaan esimerkiksi sitä, missä omat vaatteet on tuotettu. Taksvärkki ry:n pisteellä sai tutustua yhdistyksen tekemään työhön muun muassa koulutuksen ja tasa-arvon edistämiseksi. Iltapäivällä koko lukio kokoontui vielä yhteiseen Eurooppa-päivän tilaisuuteen. Sen avasi Porkkalan lukion rehtori Matti Autero kertomalla siitä, miksi Eurooppa-päivää vietetään ja mikä merkitys on yhtenäisellä Euroopan unionilla. Yksi unionin alkuperäisistä tehtävistä on rauhan ylläpitäminen Euroopassa. Rehtori Autero muistutti myös päivän merkitystä toisen maailmansodan päättymispäivänä Euroopassa.

Aukeaman kuvat Aku Harmanen

Rauhankasvatusinstituutista vierailemaan saapui belgialainen Charlotte Dumoulin. Dumoulinia haastattelivat lukion opiskelijat Jenni Halonen ja Vuokko Pallonen. Dumoulinilta kysyttiin muun muassa instituutin tekemästä työstä ja rauhan merkityksestä. Kysyttäessä siitä, onko tehtävämme välittää kriisialueista, Dumoulinin viesti oli selkeä: välittäminen on kaikkien velvollisuus, ja rauhan eteen on tehtävä töitä entistä tarmokkaammin. Porkkalan lukiolla on vuosittain myös kansainvälistä toimintaa. Huhtikuun lopussa ryhmä lukion opiskelijoita matkusti viikoksi Ateenaan eurooppalaisen kulttuurin syntysijoille ja opiskelijat pääsivät kertomaan matkastaan. Ateenan matka liittyi lukion antiikin historian kurssiin, joka suuntautuu vuorovuosina Roomaan ja Kreikkaan. Matkalta mieleen jäivät ainakin kauniit historialliset temppelit ja kouluvierailu paikalliseen lukioon, jossa opiskelijat tutustuivat muun muassa kreikkalaisiin kansantansseihin. Vuoden toinen ulkomaanmatka kohdistui Sveitsin ja Ranskan rajalla sijaitsevaan CERN:in hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen. Tutkimuskeskus toimii 22 Euroopan maan rahoitta-mana ja on siten hyvä esimerkki myös eurooppa-laisesta yhteistyöstä. CERN:issä opiskelijat saivat tutustua tutkimuskeskuksen tekemään työhön aineen perusolemuksen ja sitä koossa pitävien voimien selvittämiseksi. Lukio myös jatkaa yhteistyötään CERN:in kanssa ja ottaa ensimmäi-senä kouluna opetuksessaan käyttöön tutkimus-laitoksen tuottaman avoimen tutkimusdatan.

Porkkalan lukio vuosikertomus 2017-2018  
Porkkalan lukio vuosikertomus 2017-2018  
Advertisement