PYRY 4/2021

Page 22

J Ä S E N Y R I T Y S E S I T T E LY S S Ä

Lännen luovat ammattilaiset Neljä vuotta sitten viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset Niina Valli ja Kirsi Hagman perustivat luovan suunnittelutoimisto West Creativen. Nyt toimisto työllistää yhdeksän osaajaa suoraan ja lisäksi laajan verkon alihankkijoita. Teksti Elina Wallin Kuva Tomi Glad

NAISTEN TIET ovat yhtyneet jo aiemmassa työpaikassa, molempien työskennellessä mainostoimisto SEK:ssä. – Meillä on molemmilla jo pitkä tie viestinnän ja markkinoinnin parissa. Minä olen ollut enemmän ikään kuin tiskin toisella puolella, asiakkaana markkinoinnista vastaten. Kirsi taas suunnittelijana. Koen, että meillä yhdistyy loistavasti ymmärrys asiakkaan tarpeisiin juuri tästä syystä, Niina Valli kertoo. – Onhan se yrittäjyys aivan eri asia kuin olla palkkatöissä. Vastuu ja vapaus kulkevat yrittäjän arjessa rinnakkain, Kirsi täydentää. Totta. Yrittäjän vapaus on päättää itse, mihin suuntaan haluaa yritystä viedä ja millaisia palveluita tarjota. Vapauden kääntöpuolena on luonnollisesti vastuu. Vastuuna on huolehtia, että toiminta on kannattavaa ja että ihmiset voivat hyvin. Sitä vastuuta kaksikko haluaa käyttää viisaasti ja inhimillisesti yrityksessään.

Nykyaikainen toimisto tuo lisäarvoa West Creative ei ole perinteinen mainostoimisto. Itse asiassa melko moni mainostoimisto on jollain tavoin pyrkinyt karistamaan perinteisyyden viittaa hartioiltaan keskittymällä, erikoistumalla ja tuottamalla selkeyttä asiakkailleen. Westin asiakkaat ovat pääosin Satakunnan ulkopuolella. – Meillä kiinnitetään paljon huomiota visuaalisuuteen tiukan datan sijaan. Ideoita pohditaan todella paljon, luovaa ajatustyötä tehdään koko ajan. – Tottakai meillä on myös paikallisia asiakkaita, eikä asiakkaan sijainnilla sinänsä ole merkitystä. Se, miksi meidän asiakkaamme ovat monesti kauempana, juontaa juurensa nimenomaan meidän historiaamme, Kirsi kertoo. – Se, että olimme helsinkiläisen toimiston alla

22 – Pyry 4/����

työskennellessämme edellisessä työpaikassa yhdessä, loi meille korkean laatukriteeristön ja antoi laajan näkökulman. Viime vuonna West oli mukana Prizztechin yrittäjille tarjoavassa sparraushankkeessa. – Teemme paljon brändityötä. Hankkeessa tarjosimme yrittäjille maksutonta brändisparrausta. Usein yrittäjä on liian lähellä itseään löytääkseen omat vahvuutensa, Niina sanoo. Westin työpöydillä on laajasti hyvin erilaisia projekteja juuri brändityöstä kuntastrategiaan ja markkinoinnin kirkastamiseen. – Joskus asiakas saattaa olla yhteydessä sillä ajatuksella, että jotain pitäisi tehdä, mutta itselle ei oikein ole selvää että mitä. Me autamme kyllä. Usein luovia ihmisiä käytetään onnistuneiden projektien jälkeen muuhunkin liiketoiminnan pallotteluun.

Markkinoinnin ymmärtäminen Niina Valli kertoo, miten heidän tehtävänään on ruotia ja kaivella. – Kyllä meiltä kysymyksiä löytyy niin kauan, kunnes kokonaiskuva on selvä. Joskus brändin ytimen kirkastamiseksi pitää tehdä asiakkaan näkökulmasta rohkeitakin päätöksiä päätöksiä ja päättää, mitkä yrityksen ytimestä kumpuavat asiat ovat niitä, jotka tekevät tästä yrityksestä juuri sen yrityksen. – Harvoin päälle liimatulla markkinoinnilla saadaan mitään aikaan, Kirsi Hagman komppaa ja jatkaa: – Nykyään yleisö, siis kuluttajat, ovat hyvin hajallaan. Toisinaan asiakkaalla pitää olla paukkuja levittäytyä laajalle. Käytännössä siis ei välttämättä fyysisesti, mutta joka rintamalla. Verkkoalustoja, kuten sosiaalista mediaa, ei voida enää tänä päivänä sivuuttaa.

– Onhan se yrittäjyys aivan eri asia kuin olla palkkatöissä. Vastuu ja vapaus kulkevat yrittäjän arjessa rinnakkain.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.