Page 1

Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Een jaar om op te bouwen Seizoensverslag 2013-2014 1


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Inhoud Inleiding: een jaar om op te bouwen

1

Stichting Porgy en Bess Beheer

4

Stichting Porgy en Bess Programma

6

Samenwerken

7

Communicatie

8

Subsidie en sponsoring

9

Jazz

10

Klassiek - Open Haard Concerten

12

Lezingen - Prometheus

13

Roots

15

Bijlage 1 - Optredens georganiseerd door Stichting Porgy en Bess Programma

16

Bijlage 2 - Optredens georganiseerd door derden

18

Bijlage 3 - Het podiumboek

19

Colofon, sponsoren en meehelpen

59

2


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Een jaar om op te bouwen Het seizoen 2013-2014 was voor Porgy en Bess het tweede seizoen met een nieuwe organisatie.

Nadat in 2011 sluiting onvermijdelijk leek, en overheid, bedrijfsleven en publiek bijsprongen, kozen we voor een nieuwe aanpak. De structuur werd aangepast: Stichting Porgy en Bess werd hernoemd in Stichting Porgy en Bess Beheer en de vier programmerende stichtingen werden samengevoegd tot Stichting

Johan Verminnen

Porgy en Bess Programma. Op die manier stonden we sterker om sponsorgelden en subsidie te verwerven.

Het was vervolgens een uitdaging een organisatie te creëren waarin de voormalige genre-stichtingen, allemaal met hun eigen achterban en publiek, zich konden vinden. Er moesten goede afspraken en werkprocedures komen, om onder de paraplu Porgy en Bess te kunnen werken aan een gezamenlijk doel, en toch deels de eigen identiteit te kunnen behouden. Hieraan is vooral in 2012-2013 veel

Nico Dijkshoorn

aandacht besteed.

En met succes: het afgelopen seizoen werd de nieuwe werkwijze grotendeels voltooid. De bestuurs- en organisatiemotor ging steeds soepeler draaien. De vier voormalige stichtingen (‘de werkgroepen’) vonden elkaar steeds beter in de maandelijkse bestuursvergaderingen. Waar zij vroeger onafhankelijk van elkaar verschillende optredens aanboden, zetten zij nu gezamenlijk een op

Ben van Gelder Quintet

elkaar afgestemd cultureel kwaliteitspakket neer waar Terneuzen trots op kan zijn: in de tien maanden van seizoen 2013-2014 werden door de Stichting Porgy en Bess Programma 45 optredens/lezingen georganiseerd (zie bijlage 1). Daarnaast faciliteerden we in ons gebouw optredens van veel lokale artiesten, bands en organisaties (zie bijlage 2), zodat wij zo’n zeventig avonden en middagen cultuur boden. The Hague Ethosperic Orchestra

1


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Samenwerken en samen werken aan de toekomst van Porgy en Bess is en blijft het devies. Hoe die toekomst eruit ziet, is duidelijk voor de circa tachtig vrijwilligers die horeca, techniek en bestuur mogelijk maken: Porgy moet vooral Porgy blijven. We willen dus vertrouwd blijven, maar ook vermaard, door de kwaliteit die we bieden. Daarnaast moet Porgy vernieuwend zijn.

Vernieuwend, in de zin van inspelen op wat jongere/andere

Judith Koelemeijer

publieksgroepen, zorgen voor verjonging en versterking van de Porgy Crew, verbeteren van de techniek, enzovoorts. Vernieuwen: het staat voor het continue verbeteringsproces op alle vlakken, dat in 2011 is ingezet. Vernieuwen betekent ook de samenwerking aangaan met andere organisaties, om krachten te bundelen en in een klein gebied als Zeeland niet in elkaars culturele vaarwater terecht te komen.

Een blijvende gestructureerde aanpak, met een duidelijk doel voor

Nostalgia

ogen, en de onverminderde inzet van alle betrokkenen, zijn essentieel voor het succes van Porgy en Bess. Maar voldoende financiĂŤle middelen zijn een eerste vereiste.

We hebben in het seizoen 2013-2014 20% meer kaartverkoop gerealiseerd dan het jaar ervoor. De verhouding eigen inkomsten/subsidie/ sponsoring is uitstekend vergeleken bij andere gelijkaardige podia. We zitten dus niet bepaald stil, maar, net als bij

Coelly & Smelly Kitchen

andere podia, is de opbrengst uit kaartverkoop en horecaomzet niet voldoende om een kwaliteitsprogramma zoals het afgelopen seizoen te bieden.

Het aankomend seizoen moeten we het al stellen met minder subsidie en minder sponsorbijdragen. Maar omdat het een relatief kleine terugloop is, zal het wat betreft programmering vergelijkbaar zijn met 2013-2014. Het jaar daarna lopen de meeste sponsorcontracten af. Om op deze wijze te kunnen blijven functioneren als kwaliteitspodium zullen we opnieuw een dringend beroep moeten doen op sponsoren.

2

Scaldis Kamermuziek Festival


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Met dit jaarverslag willen wij u een beeld geven van ‘een jaar Porgy en Bess’ zoals we nog jaren zouden willen voortgaan.

Het was een jaar waarin we optredens en lezingen van groot allure konden realiseren.

Een jaar waarin we duizenden mensen een prachtige avond of middag konden bieden. Jeremy Pelt Show

Een jaar waarin bijna tachtig vrijwilligers, velen met ‘bloed, zweet en tranen’ en een ongekende passie voor Porgy, deze unieke plek in Terneuzen draaiende hebben gehouden.

En een jaar waarin ook de artiesten hebben genoten - kijk maar bij bijlage 3: ons unieke Podiumboek met knipsels, handtekeningen en reacties.

We zijn trots op wat we hebben bereikt en zien 2013-2014 als een

Chambertones

jaar om op te bouwen. Vanaf september 2014 gaan we er op dezelfde manier weer keihard tegenaan om Porgy en Bess als vertrouwd, vermaard podium voor podiumkunsten en lezingen verder uit te bouwen.

Alvast een tip van de sluier: jong talent van Toonbeeld zal in het voorprogramma van de klassieke Open Haard concerten een vaste plaats krijgen. Ook lokale bands worden uitgenodigd op te treden. Zo wordt Porgy weer meer en meer een plek waar ook een jongere generatie zich thuis gaat voelen. Het scholierentarief van 5 euro mét alcoholvrij drankje, blijft van kracht.

Tot ziens bij Porgy en Bess!

Hans Zuiderbaan Voorzitter

3

Marente de Moor


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Stichting Porgy en Bess Beheer Deze stichting exploiteert de bar en onderhoudt het gebouw en de inrichting. ‘Beheer’ stuurt de vrijwilligers aan en is de werkgever van de bedrijfsleider.

Voorzitter:

Vacature

Secretaris:

Joska Muller

Penningmeester:

Jan van de Sande

Bestuursleden:

Willem de Bruijn, Peter Beije, Maja Lemmen

Peter Beije kwam de stichting in september 2013 versterken als bestuurslid met als taak het begeleiden van het vrijwilligerswerk en andere operationele zaken. Per 1 mei 2014 werd Pascal Meijer als fulltime bedrijfsleider in dienst genomen. Per 1 juni kwam Maja Lemmen bij de Stichting Beheer als bestuurslid. Zo blijft haar deskundigheid voor de organisatie behouden als zij haar uitvoerende taken helemaal heeft overgedragen aan Pascal Meijer. De functie van voorzitter is vacant, naar een goede kandidaat wordt gezocht.

Vernieuwing interieur en techniek In het seizoen 2012/2013 zijn het interieur en de technische outillage van het podium al aanmerkelijk verbeterd. Dit project is nu grotendeels afgerond en voldoet aan de verwachtingen. Als laatste verbetering is het podiumlicht geheel vernieuwd, met uitsluitend LED verlichting zodat de energierekening substantieel verlaagd is. Ook de warmteontwikkeling op het podium is sterk verminderd. Dit is van groot belang voor vaak zeer temperatuurgevoelige instrumenten. Daarnaast is de zaalverlichting geheel vernieuwd.

4


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Techniek op het podium Porgy en Bess beschikt nu over een complete uitrusting, met een zeer mooie Steinway vleugel type O uit 1936, een Fender Rhodes Eighty Eight piano, een Rubner contrabas en twee Pearl drumstellen. Ook is er een Eden Metro basversterker en een Fender Twin Reverb gitaarversterker. Daarnaast gebruiken we zeer goede professionele geluidsapparatuur met hoogwaardige componenten.

Porgy Crew: de vrijwilligers

Randal Corsen Group

Voor optimale gastvrijheid is voldoende menskracht aan de bar noodzakelijk bij alle evenementen. Ook moeten de installaties voor licht- en geluid steeds vakkundig worden bediend.

Deze werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers, aangestuurd door de bedrijfsleider. De werkgroepen Jazz, Klassiek, Prometheus en Roots hebben tevens een ‘achterban’ die de kassa bedienen bij de evenementen, en samen met de bedrijfsleider de artiesten

Bart van Loo

ontvangen.

Het was ook in 2013-2014 een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden. De bestaande groep mensen kromp in en zag een grotere hoeveelheid werk op zich afkomen. Meer mensen voor met name horeca en podiumtechniek zouden de taken van de bestaande ploeg kunnen verlichten. Het bestuur besloot in 2013 daarom om het ‘vrijwilligerschap’ bij Porgy concreter en aantrekkelijker te

Van Bellen & Van Poucke

maken door het neer te gaan zetten als ‘Porgy Crew’. Op de Porgy en Bess website werden speciale pagina’s ingericht, een apart Facebook werd aangemaakt. Na een oproep in de krant meldden zich een tiental mensen.

Eef van Breen Group

5


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Stichting Porgy en Bess Programma Deze stichting is een samensmelting van de oorspronkelijke bespelers: de stichtingen Porgy en Jazz, Prometheus, Open Haard Concerten en Roots. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de oude stichtingen en is verantwoordelijk voor het grootste deel van de programmering op het podium met jazz, literatuur, klassieke muziek en roots/americana/blues. Mede dankzij hun deskundigheid en contacten, is Porgy en Bess in staat in alle genres grote namen op het podium te krijgen.

Voorzitter:

Hans Zuiderbaan

Secretaris/Communicatie:

Joke Naughton

Penningmeester:

Rob Lucas

Bestuurslid/ICT:

Jan Wisse

Jazz:

Eddy Westveer

Literatuur:

Hans Bos

Roots:

Leon Slabber

Klassiek:

Jan Neeteson

Wishfull Singing

Andere bespelers Naast deze programmering wordt het podium ook gebruikt door derden zoals het Scheldejazz Festival, Festival van ZeeuwschVlaanderen, Toneelgroep Terneuzen, Night of the Friends, Jazz-aDelic, Alliance Franรงaise, Westerschelde Big Band, Big Swing Band, het Shanty Festival, Popkwis, en andere incidentele gebruikers.

Freek de Jonge

Er wordt naar gestreefd om buiten de normale programmering om, vaker een podium te bieden aan lokale bands, onder het motto: Live At Porgy en Bess. Zie ook Bijlage 2. Dit alles draagt bij aan de diversiteit, houdt bar en podium extra levendig, en is van groot belang voor een gezonde exploitatie. Deze activiteiten kennen een grote belangstelling en spelen een belangrijke rol in het sociale leven van de stad Terneuzen. Wouter Hamel

6


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Samenwerken Porgy en Bess werkt op verschillende manieren samen met andere podia.

Wij zijn lid van de VIP, de Vereniging van Jazz en Improvisatiemuziek Podia. Hieraan nemen een aantal belangrijke podia deel zoals het Bimhuis, Paradox, Lantaren Venster. Op de kwartaalbijeenkomsten worden allerlei interessante zaken besproken zoals subsidieregelingen, gezamenlijke boekingen van buitenlandse bands, informatie over vergroten van het publieksbereik en zaken betreffende belangrijke prijzen zoals de Boy Edgarprijs.

Daarnaast is er geregeld overleg met podia in de regio zoals het Scheldetheater en Muziekpodium Zeeland over onderlinge afstemming van de programmering. Dat is belangrijk omdat er zo langzamerhand een heel groot aanbod aan muziekoptredens is in de provincie Zeeland. Over het algemeen zijn de relaties met de Zeeuwse podia uitstekend.

Porgy en Bess participeert eveneens binnen de Stichting Cultuurpodia Zeeland voor wat betreft online kaartverkoop en gezamenlijk promotie via een website. Een groeiend aantal podia doet hieraan mee. Ă–zcan Akyol

www.vippodia.nl www.cultuurpodiazeeland.nl

Rony Verbiest & Thelonious Monk jr.

7


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Communicatie Hoewel op een structurele/professionele manier gewerkt wordt aan (gratis) publiciteit in regionale media, wordt een substantieel deel van het budget besteed aan betaalde communicatiemiddelen.

In seizoen 2013-2014 werden de communicatie- en promotiekanalen verder geoptimaliseerd. De in het voorgaande jaar ontwikkelde huisstijl werd toegepast op alle communicatiemiddelen, zoals website, maandprogramma’s, affiches, folders, Facebook en Twitter. Door met vaste stramienen te werken voor affiches, konden alle werkgroepen eenvoudig hun eigen papieren promotiemateriaal realiseren. Daarnaast plaatsen alle werkgroepen zelf hun optredens op de website en in het ticketingsysteem. Om met deze systemen te kunnen werken, werden enkele trainingen gegeven, zodat aan het einde van dit seizoen voldoende mensen in staat waren optredens aan de digitale media toe te voegen. Daarnaast worden Facebook en Twitter zo goed mogelijk onderhouden, ook door de genre-werkgroepen zelf.

In dit seizoen werd tevens gekozen voor een nieuw systeem voor digitale nieuwsbrieven. Hiertoe werd een stramien in de huisstijl ontwikkeld. Het versturen gebeurt in eigen beheer, en kan worden gericht aan bepaalde genre-doelgroepen. Een uitgebreide rapportage is mogelijk. In het nieuwe seizoen zal, gezien het meetbare succes, het aantal adressen aanzienlijk worden uitgebreid en de frequentie van verzenden worden verhoogd.

Wekelijks worden fotomateriaal en persberichten aan een grote groep kranten, websites en tijdschriften gestuurd. Met succes, want Porgy heeft tientallen malen de pers gehaald met aankondigingen, recensies en andere artikelen – zie bijlage 3, het Podiumboek.

8


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Subsidie en sponsoring Podiumkunsten kunnen niet georganiseerd worden met alleen inkomsten uit kaartverkoop. Daarvoor zijn subsidies en sponsoring onontbeerlijk. Vergeleken met andere podia hebben wij een zeer sterke positie met sponsoring en is het aandeel van de recette ten opzichte van de totale inkomsten sterk.

Sinds acht jaar hebben we een subsidie van het Rijk via het Fonds Podiumkunsten. Daarbij zijn we sinds drie jaar ingedeeld in de hoogste categorie in de regeling voor kleinschalige podia. Daarnaast bestemmen we de subsidie van gemeente en provincie voor de programmering. Het Scheldetheater heeft vanaf het begin bijgedragen aan de Open Haard Concerten. Porgy en Bess heeft verder een lange ervaring met sponsoring door het regionale bedrijfsleven. Een aantal bedrijven heeft voor een periode van drie jaar sponsoring toegezegd en sommige besluiten jaarlijks om hun bijdrage te continueren. Deze periode van drie jaar loopt het komend seizoen af. Het is daarom van groot belang dat we een nieuwe ronde van sponsorinkomsten kunnen verwerven in het komende jaar.

Porgy en Bess staat er aan het eind van seizoen 2013-2014 wederom beter voor dan het vorig seizoen. Maar om continuïteit op het gewenste kwaliteitsniveau te garanderen en plannen voor de toekomst uit te voeren, blijft financiële steun uit subsidie en sponsoring noodzaak.

Op de achterzijde van dit Sinds september 2012 beschikt Porgy en Bess over een geautomatiseerd kaartverkoopsysteem waarbij via internet kaarten besteld, betaald en geprint kunnen worden. De kaartverkoop gebeurt ook bij Boekhandel Van de Sande tegenover Porgy en Bess in de Noordstraat. Op deze manier zijn alle kaarten betaald bij afname en is de administratie daarmee ook meteen op orde. Dit is van groot belang voor de subsidie van het Fonds Podiumkunsten en voor de omzetbelastingadministratie. 9

verslag staan alle bedrijven en organisaties die financiële steun gaven in theaterseizoen 2013-2014


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Jazz Er werden dit seizoen zeventien optredens verzorgd waarvan één in samenwerking met HZ Cult, de hiphopzangeres Coely met Smelly Kitchen, ongekend populair met een stampvolle zaal met jeugdig publiek.

Andere hoogtepunten: 17 november - zangersduo Wouter Hamel en Francien van Tuinen. 1 december - pianist Randal Corsen en zijn

Rosefire

kwartet met stomende Latin van zijn hand van de cd Symbiosis.

Het nieuwe jaar werd sfeervol ingeluid door de eigenzinnige muziek van de Eef van Breen Group, op het grensvlak van jazz, klassiek en theater. De Dichter des Vaderlands, Anne Vegter, leverde met haar teksten een belangrijke bijdrage aan het programma.

Op 29 januari kwam Rony Verbiest en zijn trio, aangevuld met

Sly meets Callas

slagwerker T.S. Monk, zoon van Thelonious Monk. Rony had een cd opgenomen met composities van Monk. Het werd een onvergetelijke avond waarbij Rony de meesterwerken op heel persoonlijke wijze interpreteerde, tot grote vreugde van T.S.

Op 23 februari speelde het saxofoonkwartet Artvark samen met sopraan Claron McFadden. De stem werd saxofoon en de saxofoons werden stemmen. Ongelofelijk! Op 20 april was Rosefire (ode aan de vrouw) van componist/pianist

Rein de Graaff Trio

Martin Fondse, mezzosopraan Tania Kross, trompettist Eric Vloeimans en het Matangi Strijkkwartet.

Het seizoen werd opgeluisterd door de komst van vier Amerikaanse trompettisten. Op 3 november was dat Jeremy Pelt en op 15 maart kwam het quintet van Willie Jones III met op trompet Eddie Henderson. Een maand later stond maestro Roy Hargrove zelf in zijn lievelingsclub (I’m a Ternoezener!) tijdens een exclusieve minitoernee langs het Bimhuis, Lantaren Venster en Porgy.

10

Roy Hargrove Quintet


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Het hoogtepunt was bij ons: twee sets van anderhalf uur gloedvolle jazz. En dan kwam nog op 8 mei als toetje de nieuwe trompetsensatie Sean Jones met het septet van Bart Wirtz. Dit concert is opgenomen door VPRO Radio voor latere uitzending op Vrije Geluiden Radio via Radio 6.

Het seizoen werd afgesloten met de Joep Peeters Swingband: muzikanten die al in de jaren ‘60 Porgy plat speelden. Veel oude bekenden waren daar erg blij mee.

Joep Peeters

Willie Jones III Quintet

Bart Wirtz Kwartet

Estafest

11


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Klassiek - Open Haard Concerten De feestelijke opening van het seizoen vond plaats op 10 november met I Solisti del Vento met muziek van Le Groupe des Six, met vertelster Chantal de Waele. Muziek van Milhaud, Honegger, Poulenc en anderen.

Op tweede kerstdag traden Mathieu van Bellen (viool) en Nicolas van Poucke (piano) op voor een uitverkochte zaal. Het werd een

Il Solisti del Vento

muzikaal hoogstandje met een sonate van Händel, Brahms, en een fantastische uitvoering van de Kreutzer-sonate van Beethoven .

Op 12 januari gaf de a capella groep Whisful Singing een muzikale aftrap voor de Olympische Spelen, onder de naam Olympisch Vuur . De vijf dames zongen met veel passie en humor over blessures, verboden middelen, verbroedering, het drama van verliezen, en de link tussen topsport en zingen op topniveau, onder andere op

Artonis Pianotrio

teksten van Bob Zimmerman.

Op 9 februari trad het Artonis Pianotrio op. Jonge, bevlogen musici die met sonates van Haydn, Debussy en Brahms een geweldige indruk maakten.

Een hoogtepunt was in maart het optreden van meesterpianiste Mariëtta Petkova. Met een fabelachtige techniek en diepe

Marietta Petkova

muzikaliteit speelde zij werken van Händel, Chopin, Prokofjef en Schubert. Een onvergetelijke middag.

Het slotconcert in april was weer een absolute topper: het wereldberoemde Kuijken Kwartet gaf een onberispelijke interpretatie van strijkkwartetten van Mozart en Haydn.

Het slotconcert van het Scaldisfestival vond plaats op 18 mei in Porgy en Bess. Zeven zeer getalenteerde jonge musici brachten muziek van Ravel, Mendelssohn en Brahms met een geweldige muzikaliteit. 12

Het Kuijken Kwartet


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Lezingen - Prometheus Prometheus is al jarenlang een steengoed literair podium – misschien wel het beste van Zeeland – en zonder twijfel het populairste onder dichters en schrijvers in Nederland en Vlaanderen.

Nico Dijkshoorn beet het spits af met een heel bevlogen voordracht waarbij hij ver uitsteeg boven de gelegenheidsgedichten waarvan de meeste Nederlanders hem kennen uit DWDD op woensdag.

Midas Dekkers

Judith Koelemeijer trok enorm veel aandacht in de landelijke media met het verschijnen van haar boek Hemelvaart over het verongelukken van haar vriendin.

Frank Westerman, evenals Judith Koelemeijer een beoefenaar van het door Jan Brokken vervolmaakte genre literaire non-fictie, presenteerde zijn boek Stikvalei over de West-Afrikaanse dodenvallei. Dimitri Verhulst, een van Vlaanderens beste schrijvers

Jan van Tortelboom

presenteerde zijn nieuwe roman De Laatkomer voor een uitverkocht Porgy. De laatste lezer van 2013 was Marente de Moor, een aanstormend talent binnen de Nederlandse literatuur.

Grote klappers, ruim van tevoren uitverkocht, waren het optreden van Redmond O'Hanlon, en dat van Midas Dekkers met zijn boek over Poep, - de kleine verlossing of de lust van ontlasten. Bart van Loo was eveneens geheel uitverkocht. Verder was bij het

Redmond O’Hanlon

Nieuwjaarsconcert van de Eef van Breen Group de Dichter des Vaderlands Anne Vechter nadrukkelijk aanwezig met indringende gedichten die in de muziek waren verwerkt.

Eveneens een combinatie van literatuur en muziek was te beluisteren bij de lezing van K. Schippers en pianist Marcel Worms. Ad van Liempt, het journalistieke geweten van Hilversum, presenteerde Na de Bevrijding, zijn boek over de loodzware jaren tussen 1945 en 1950.

13

Ad van Liempt


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Prometheus organiseerde ook nog een schitterende excursie naar Flanders Fields, het slagveld in de Westhoek van Vlaanderen bij Poperinge en Ieper. Porgy verwelkomde voor de tweede keer de West-Vlaamse in Ossenisse woonachtige schrijver Jan van Toortelboom met zijn zeer goed ontvangen tweede roman Meester Mitraillette.

Tot slot trad 应zcan Akyol op voor jongeren uit de bovenbouw van de middelbare school. Met groot succes vertelde hij over de

K. Schippers en Marcel Worms

achtergronden van zijn autobiografische schelmenroman Eus.

Een prachtig literair seizoen!

Ad van Liempt

Frank Westerman

Dimitri Verhulst

14


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Roots Dat kwaliteit boven kwantiteit gaat werd maar weer eens bevestigd door het groeiend succes van de Roots-concerten.

Vijf optredens die stuk voor stuk een groot succes waren met als absoluut hoogtepunt het optreden van Mud Morganfield, de zoon van Muddy Waters. Onvervalste Chicago Blues in een stampvol

The Hank Five

Porgy zonder stoelen. Maar ook Ian Siegal, Sons of Bill en de Nederlandse Juke Joints en Nico Dijkshoorn's The Hank Five waren allemaal goed bezochte sfeervolle optredens..

Sons of Bill

Mud Morganfield

Ian Siegal

Juke Joints

15


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Bijlage 1 - Optredens georganiseerd door Stichting Porgy en Bess Programma Johan Verminnen en Rony Verbiest

Juke Joints

14-09-2013

08-12-2013

Bart van Loo Nico Dijkshoorn

11-12-2013

19-09-2013

Chambertones Ben van Gelder 5-tet

15-12-2013

22-09-2013

Kerstrecital van Bellen en van Poucke The Hague Ethospheric Orchestra (THEO)

26-12-2013

06-10-2013

Judith Koelemeijer

Eef van Breen Group en Dichter des Vaderlands Anne Vegter

09-10-2013

05-01-2014

Nostalgia met Arno Krijger, Nils Wogram en Dejan Terzic

Wishful Singing 12-01-2014

20-10-2013

Freek de Jonge Coely + Smelly Kitchen

14-01-2014

24-10-2013

K. Schippers en Marcel Worms Dimitri Verhulst

15-01-2014

29-10-2013

The Hank Five (feat. Nico Dijkshoorn) Jeremy Pelt Show

18-01-2014

03-11-2013

Estafest Blazersensemble I Solisti del Vento, 'Le Groupe des Six'

19-01-2014

10-11-2013

Rony Verbiest invites Thelonious Monk jr. 29-01-2014

Marente de Moor Artonis Pianotrio

12-11-2013

09-02-2014

Ian Siegal Frank Westerman

16-11-2013

18-02-2014

Wouter Hamel en Francien van Tuinen Sons of Bill

17-11-2013

22-02-2014

Randal Corsen Sly meets Callas

01-12-2013

23-02-2014

Jannie du Toit Rein de Graaff Trio and guests

06-12-2013

02-03-2014 16


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Marietta Petkova

Roy Hargrove Quintet

09-03-2014

26-04-2014

Redmond O'Hanlon

Het Kuijken Kwartet

11-03-2014

27-04-2014

Willie Jones III Quintet

Bart Wirtz Septet featuring Sean Jones

15-03-2014

08-05-2014

Midas Dekkers

Jan Vantoortelboom

02-04-2014

15-05-2014

Mud Morganfield

De Joep Peeters Swingband

19-04-2014

16-05-2014

Rosefire: Martin Fondse, Tania Kross, Eric Vloeimans & Matangi

Ă–zcan Akyol 28-05-2014

20-04-2014

Ad van Liempt 22-04-2014

17


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Bijlage 2 - Optredens georganiseerd door derden Spark the classical band The GLITZ!

29-09-2013

01-03-2014

Alliance Française Champagne! Alliance Française

03-10-2013

13-03-2014

WesterscheldeBigBand Soryman & Whatever!

26-10-2013

04-04-2014

Second Sight Bas Paardekoper/LWR blues band

02-11-2013

05-04-2014

Histoire de Lyon - Alliance Française

Sugar Boy and the Sinners

13-11-2013

11-04-2014

Str8way & Coincidence

POPkwis

15-11-2013

12-04-2014

Toneelgroep Terneuzen

Slotavond met Marjolijn Polfliet - Alliance Française

19-11-2013

17-04-2014

Night of the Friends - 6e editie Reggae Night Big!

07-12-2013

10-05-2014

Big Swing Band Scaldis Kamermuziek Festival

21-12-2013

18-05-2014

Trois Nimegois à la cour du Duc de Berry Alliance Française

WesterscheldeBigBand meets BoomBigband 07-06-2014

16-01-2014

Scheldejazz 13-06-2014 tm 15-05-2014

Porgy en Sessie 01-02-2014

L'Auvergne - Alliance Française

Herman Brock Jr.

15-02-2014

21-06-2014

Wielercafé - Leve de Koers! 21-02-2014

18


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Bijlage 3 - Het podiumboek

19


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

20


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

21


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

22


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

23


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

24


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

25


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

26


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

27


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

28


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

29


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

30


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

31


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

32


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

33


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

34


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

35


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

36


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

37


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

38


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

39


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

40


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

41


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

42


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

43


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

44


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

45


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

46


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

47


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

48


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

49


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

50


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

51


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

52


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

53


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

54


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

55


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

56


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

57


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

58


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Colofon Augustus 2014 Dit seizoensverslag is een uitgave van Cultuurpodium Porgy en Bess Noordstraat 52 4531 GJ Terneuzen Telefoon 0115-613293 info@porgy enbess.nl Facebook: /frankkoulen Twitter: Porgyenbess Samenstelling Joke Naughton, Tekstbuffet Print Print en Press (sponsoring) Fotografie: Eddy Westveer (Coely) Frans de Jonge (Nico Dijkshoorn, Mud Morganfield) Marc Neelemans (Freek de Jonge)

Sponsoren of meehelpen? Porgy en Bess kan alleen met financiĂŤle steun een grote rol blijven spelen in het cultuuraanbod en daarmee bij de leefbaarheid van de regio. Bedrijven en organisaties die financieel steunen, krijgen vrijkaarten en publiciteit op posters en website. Alle bijdragen zijn van harte welkom, ook van particulieren. Daarnaast kan Porgy en Bess alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Nieuwe mensen die graag de handen uit de mouwen steken, op regelmatige basis, zijn van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met info@porgyenbess.nl

59


Seizoensverslag Porgy en Bess 2013-2014

Porgy en Bess werd in theaterseizoen 2013-2014 financieel gesteund door

60

Verslag Porgy en Bess 2013 2014  

Verslag van het seizoen 2013-2014 - een jaar om op te bouwen!

Verslag Porgy en Bess 2013 2014  

Verslag van het seizoen 2013-2014 - een jaar om op te bouwen!

Advertisement