Page 1

JAAR OVERZICHT SEIZOEN 2015/2016


Organisatie Porgy en Bess bestaat uit twee stichtingen: Stichting Porgy & Bess Beheer en Stichting Porgy & Bess Programma. Stichting Beheer is eigenaar van het gebouw en alle daarin aanwezige outillage. ‘Beheer’ is ook de werkgever van het management. Het bestuur bestaat uit Ron Barbé, voorzitter, Joska Muller, secretaris, Jan van de Sande, penningmeester, Willem de Bruijn en Maja Lemmen, leden. De Stichting Programma is ontstaan door het samengaan van de voormalige stichtingen Porgy

en Jazz, Prometheus (literatuur), Open Haard Concerten (klassieke muziek) en Roots (blues, roots, Americana e.d.). Het is de overkoepelende organisatie voor het complete programma. Het kernbestuur bestaat uit Hans Zuiderbaan, voorzitter, Joke Naughton, secretaris/communicatie, Rob Lucas, penningmeester en Jan Wisse, lid en ICT specialist. Het bestuur wordt aangevuld met vertegenwoordigers van de vier programmawerkgroepen, Eddy Westveer, Hans Bos, Leon Slabber en Jan Neeteson.

Vrijwilligers Porgy en Bess wordt vrijwel geheel draaiende gehouden met tientallen vrijwilligers. Deze groep

is zeer divers en vervult een groot aantal functies.

3


Podiumtechniek Piet van de Wege is onmisbaar als steun en toeverlaat voor alle technische zaken zoals installatie en onderhoud van de podium-

techniek maar ook van alle andere apparatuur, o.a. in de horeca.

Programmering Deze wordt verzorgd door de verschillende genrewerkgroepen. Zij stellen het programma samen, boeken de artiesten en organiseren de evenementen. Zij zorgen voor de afstemming van de

agenda met het podium –en horecamanagement, de begeleiding van de artiesten, de bemanning van de kassa en de organisatie op het podium samen met de geluidstechnici.

Geluidsversterking Bij praktisch alle optredens is geluidsversterking en podiumverlichting vereist. Op dit moment zijn vier vrijwilligers daarmee belast. Kees Harreman is al decennia op professioneel niveau de steun en toeverlaat van de

4

jazzmuzikanten en schrijvers. Marc Remery en Wim Dreves zijn eveneens onmisbaar als allround geluidstechnici en Piet van de Wege is voornamelijk actief bij de Bluesconcerten.


Horeca De exploitatie van de bar is misschien wel de meest in het oog springende groep. Deze groep staat onder leiding van het ma-

nagement, bestaande uit Pascal Meijer en Maja Lemmen, met Hanna Zuiderbaan als ondersteuning.

Sponsorcommissie Kees de Regt en Joke Naughton verzorgen de sponsorcontacten. (www.porgyenbizz.nl)

Communicatie Joke Naughton stuurt de marketingcommunicatie aan, via de website, de sociale media, de e-mailnieuwsbrieven en de perscontacten. Dat doet zij samen met een team van zes mensen. Zeer veel UITagenda’s worden online gevuld, waaronder sinds dit seizoen de UITagenda van Cultuurnet Vlaanderen. Deze agenda

wordt gebruikt door het netwerk van de 285 steden en gemeenten in Vlaanderen. Daarnaast verzorgt zij ook de interne communicatie tussen alle geledingen in deze complexe organisatie, en de externe communicatie naar o.a. sponsoren, Vrienden en andere stakeholders.

5


Programma 2015-2016 Het seizoen 2015-2016 kenmerkte zich door een consolidatie van de situatie in de afgelopen jaren. Het aantal evenementen is ongeveer hetzelfde gebleven. De publieke belangstelling is licht gestegen. Daarbij zijn natuurlijk uitschieters naar boven en naar beneden te onderscheiden. Wel is een geleidelijke opwaardering van de kwaliteit waarneembaar, met name bij de klassieke muziek van de Open Haard Concerten en

de optredens van de werkgroep Roots. De literaire avonden van Prometheus hebben vanouds een grote belangstelling door de uitgelezen groep schrijvers die Porgy en Bess maar al te graag aandoen. De werkgroepen hebben een grote deskundigheid in huis, en realiseren daarmee een hoogwaardig programma. Zie verder de maandprogramma’s achterin.

Optredens In totaal waren er 83 optredens/ lezingen/evenementen waarvan 46 voor rekening van Porgy en

6

Bess Programma, de stichting die hiervoor subsidies en sponsorgelden gebruikt.

83 keer een optreden, lezing of ander evenement. Dat is bijna twee maal per week hoogstaand cultuuraanbod voor de regio.


In totaal kwamen er 4113 geregistreerde bezoekers naar de 46 voorstellingen die door Porgy en

Seizoen Voorstellingen Totaal bezoekers Gem. bezoekers Totaal recettes

Bess Programma zijn georganiseerd. De totale opbrengst van de kaartverkoop bedroeg â‚Ź49.204,00

2015/2016 46 4113 89 49.204

2014/2015 47 3750 80 35.903

2013/2014 43 3718 87 44.620

Derden 37 van de 83 optredens waren door derden georganiseerd, zoals Alliance Française, Toneelgroep Terneuzen en Popkwis. Of ze vielen onder de noemer Local Heroes (lokale bands). Deze evenementen en optredens worden niet betaald door Porgy en Bess Programma. Porgy stelt wel podi-

um, promotie en techniek ter beschikking en speelt daarmee een grote rol in de verwezenlijking van allerlei lokale (muzikale) initiatieven. Vrijwel al deze evenementen en optredens hebben een lokale link. Het aantal mensen dat van deze avonden/middagen geniet, schatten we op 3000.

Bijna de helft van alles wat bij Porgy op het podium komt, is lokaal gerelateerd

7


JAZZ Er is een duidelijk onderscheid tussen de belangstelling voor de wat meer in de traditie gewortelde muziek en de meer experimentele vormen van improvisatie. Het is toch belangrijk om nieuwe ontwikkelingen en jonge talenten op het podium kansen te bieden. Wij

8

denken dat er is een goede balans is gevonden. Toppers waren Cor Bakker met Jan Menu, Anton Goudsmit met Benjamin Herman, Fay Claassen & Trio Peter Beets en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw.


KLASSIEK In dit lustrumjaar vonden zes reguliere en twee extra concerten plaats. Na het openingsconcert door het Haydntrio werd met een hapje en een drankje gevierd dat de serie haar vijftiende jaar ingaat! In november mochten wij voor het eerst op ons podium de beroemde oude meester DaniÍl Wayenberg begroeten, die samen met de jonge pianovirtuoos Martin Oei pianoconcerten van Chopin en Liszt op twee vleugels uitvoerden. Op Tweede Kerstdag kon een volle zaal weer genieten van het geweldige spel van Mathieu van Bellen, viool en Nicolas van Poucke, piano. Er volgden concerten door het Syrène Saxo-

foonkwartet, het Euterpe Baroque Consort en Whisful Singing, vijf vrouwen die a capellamuziek van diverse componisten ten gehore brachten. Het slotconcert werd gegeven door het Amsterdam Ensemble, dat o.a. een bewerking van Mahlers vierde symfonie uitvoerde. In het slotconcert van het Scaldis Festival, onder artistieke leiding van Mathieu van Bellen, brachten zeven jonge, zeer getalenteerde musici, muziek van Mozart en Brahms. Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagd seizoen. Iets meer bezoekers dan vorig jaar genoten van muzikaal hoogstaande prachtige muziek.

21


k e i s s Kla

scaldis kamermuziek

festival

Artistieke leiding: Mathieu van Bellen Slotconcert met werken van Brahms en Chopin

m.m.v. Kerson Leong | Georgy Kovalev | Daniel Palmizio | Ella van Poucke | Ori Epstein Omri Epstein | Nicolas van Poucke | Mathieu van Bellen info: WWW.SCALDISFESTIVAL.COM | mail: info@scaldisfestival.com

zo

2016

15 mei

15.00u

12,50 euro Scholierentarief: 5 euro

Foto: The Busch Trio by Richard Lewisohn Ontwerp: dewildezeeuw.nl Opmaak en printwerk: printandpress.nl

porgyenbess.nl Noordstraat 52 Terneuzen

Koop kaarten via de website of aan de kassa van Porgy en Bess Meer info: www.scaldisfestival.nl


LITERATUUR Het seizoen 2015-2016 werd geopend met Arthur Japin op 15 september. Een volle zaal luisterde ademloos naar zijn voordracht over de Braziliaanse uitvinder Alberto Santos – Dumont. Hans Bos stond bij aanvang stil bij het overlijden van Joost Zwagerman die nog maar een paar maanden voor zijn tragische en onverwachte overlijden te gast was in Porgy. Op 6 oktober presenteerde Chris de Stoop “Dit is mijn hof” een boek dat beschrijft hoe de boeren definitief verdwijnen uit de Antwerpse en Zeeuws-Vlaamse polders. Connie Palmen was onze gast op 10 november. Zij is een van onze vaste gasten en kan rekenen op een volle zaal. Ook een zeer succesvolle avond werd verzorgd door Stefan Brijs , een van onze beste vertellers. Op zondag 17 januari zorgde een zeer gewaardeerde vaste gast voor een

30

prachtige middag. Jan Brokken presenteerde “De Kozakkentuin” over de vriendschap tussen Von Wrangel en Dostojevski. Uiteraard was de lezing van Jan Siebelink over zijn roman “Margje”, een vervolg op “Knielen op een bed violen”, een groot succes. Op 1 maart was het journalistieke groottalent Charles Groenhuijsen in Porgy met zijn nieuwe boek “Oh, oh, Amerika. Voor een volle zaal zorgde ook Annejet van der Zijl op 15 maart die op nummer 1 staat in de boekentoptien met een fascinerend boek over Allene Tew: “De Amerikaanse prinses”. Dit in het kader van de Boekenweek. Paul Verhaeghe hield een schitterend betoog over “Autoriteit” op 6 april. Wij sloten het literaire jaar af met een heerlijke avond vol humor en relativering door Hans Dorrestein, professioneel pessimist.


ROOTS Roots heeft een prima seizoen achter de rug. De negen optredens boden een diversiteit aan stijlen waardoor ook een breed publiek Porgy wist te vinden. In het bijzonder waren dit jaar vooral noemenswaardig het optreden van Nederblues-debutant My Baby, de revelatie van deze

jaargang popfestivals. Verder de terugkeer van The Paladins die na vijftien jaar wederom voor een uitverkocht huis zorgden en last but not least de komst van Jimmy LaFave, een absolute grootheid uit de americana. Hij stond al vele jaren in de top drie wensenlijst van de Roots werkgroep.

43


LOCAL HEROES Dit seizoen konden elf lokale bands het podium en alle andere technische faciliteiten van Porgy en Bess gebruiken. Bands kunnen zich via de website aanmelden en

52

krijgen vervolgens dezelfde publiciteit als alle andere optredens. Ook krijgen ze eigen posters, binnen de Porgy huisstijl.


DIVERSEN Naast de eigen concerten en lezingen zijn er nog andere organisaties die vast gebruik maken van het podium zoals de Alliance Française en de Toneelgroep Terneuzen. Night of the Friends en de Popkwis zijn jaar-

lijks terugkerende evenementen en ook het Wielercafé was weer een doorslaand succes. Verder waren er optredens die niet onder een bepaalde noemer vallen zoals Gregory Page, Johan Verminnen en duo Kraaijenhof –Dobal.

57


Financiën - Inkomsten Er zijn grofweg drie bronnen van inkomsten, Publieksinkomsten, subsidies en sponsoring. Daar zal in 2016-2017 hopelijk een vierde

bron van inkomsten bijkomen: schenkingen, via Vrienden van Porgy (ANBI)

Publieksinkomsten Deze zijn al enkele jaren dezelfde, n.l. gemeente en provincie totaal €55.000.. Daarnaast de z.g. SKIP subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Hierbij vergoedt het Fonds 50% van het verschil tussen de uitkoopsommen en de recettes van de concerten van professionele musici. Literatuur valt hier niet onder. Deze subsidie bedraagt maximaal €25.000 maar daar komen we nooit helemaal aan toe. Meestal ontvangen we ongeveer €15.000 uit deze sub-

sidie. Naast subsidie voor het programma hebben we ook een jarenlange relatie met het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland. Dit jaar heeft dit geresulteerd in een bijdrage van 50% tot maximaal €4.350 in de aanschaf van nieuwe geluidsapparatuur in de vorm van een nieuw mengpaneel met aanhangende apparatuur zoals versterkers, monitors en een laptop plus een nieuw projectiescherm.

Sponsoring Porgy en Bess heeft trouwe sponsoren, en in 2015-2016 zijn er enkele nieuwe bijgekomen. Porgy en Bess is belangrijk voor het cul-

turele klimaat in de regio en dat vindt zijn weerslag in een grote betrokkenheid van veel bedrijven en instellingen. Onze ‘sponsor-

69


commissie’, bestaande uit Kees de Regt en Joke Naughton, houdt de relatie met het bedrijfsleven warm. In seizoen 2015-2016 is in dit kader Porgy en Bizz opgericht, waarbij sponsoren elkaar twee tot drie keer treffen per jaar. Er wordt bijgepraat over Porgy en Bess, met altijd een stukje entertainment. Deze twee uur durende bijeenkomsten zijn gezellig en worden trouw bezocht. Een aantal nieuwe bedrijven kon hierdoor worden verwelkomd en ook de bestaande sponsoren waren vaak van de partij. We zijn heel erg blij

dat het bedrijfsleven ons blijft steunen. Het is ook noodzaak om op dit niveau te kunnen blijven werken. In seizoen 2015/2016 ontvingen wij ongeveer €37.000 uit sponsoring. De sponsorcommissie zal echter veel werk moeten verrichten om dit bedrag het komend jaar te evenaren. Wij wijzen het bedrijfsleven op belang van cultuur voor woon- en werkklimaat, en de kansen voor lokaal talent om op een podium van topniveau te kunnen staan. www.porgyenbess.nl/vrienden

Publieksinkomsten Het afgelopen jaar zijn de publieksinkomsten gestegen.

Schenkingen door particulieren: ANBI Dit jaar is de Stichting Porgy & Bess Programma door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat periodieke schenkingen gedurende minimaal vijf jaar voor

70

125% mogen worden afgetrokken voor de Inkomstenbelasting. Wij hopen dat veel betrokkenen deze mogelijkheid zullen aangrijpen om Porgy en Bess te steunen met een periodieke gift.


MAANDPROGRAMMA’S

71


ADRESGEGEVENS Stichting Porgy en Bess Programma Noordstraat 52 4531 GJ Terneuzen www.porgyenbess.nl info@porgyenbess.nl www.facebook.com/frankkoulen Donaties www.porgyenbess.nl/vrienden Sponsoring www.porgyenbizz.nl

82


SPONSORS Scheldetheater Vroon Aannemersbedrijf van der Poel Verbrugge Terneuzen Terminals Multraship Towage & Salvage De Hoop Terneuzen H4A Sas van Gent Rotary Club Terneuzen Axent Notarissen CroonWolter&Dros Kindt en Biesbroeck Makelaardij KWS Infra Yara Beumer Agro Services Braha Systems Gastrovino Toine Fassaert Escential Healthcare Products Wilhelm Marlijn Mode Havenwerk Adriaanse vd Weel De Wilde Zeeuw Print en Press Pluym ICT Tekstbuffet Eddy Westveer Fotografie Marc Neelemans

83


Oktober 2016

Seizoensverslag Porgy en Bess 2015-2016  

Overzicht van het seizoen 2015-2016.

Seizoensverslag Porgy en Bess 2015-2016  

Overzicht van het seizoen 2015-2016.

Advertisement