Page 1

18. 8. 2010 – 7. 9. 2010 4/2010 Krupina

241

predajní

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

23 z¾ava do

R SUPE CENA

- 15%

z¾ava do

- 22%

Dezert White Lady mlieèny, orechový 250 g

Jednotková cena: 11,16 EUR/kg; 336,21 Sk/kg

Sweet Expert Group, s. r. o.

z¾ava do

2,

79 84,05 Sk

- 15%

Vodka No 1 jemná 37,5% 0,7 l jednotková cena: 6,99 EUR/l; 210,58 Sk/l

Imperator, s. r. o.

grát

4,

89 147,32 Sk

jednotková cena: 5,60 EUR/kg; 168,71 Sk/kg

TOP Nitra, s. r. o.

a tadošmiksnoubtia

9,

jednotková cena: 1,62 EUR/kg; 48,80 Sk/kg

Henkel Slovensko, s. r. o.

Mc Carter, a. s.

z¾ava do

jednotková cena: 0,37 EUR/l; 11,15 Sk/l

Mc Carter, a. s.

291,92 Sk

Krowka kakaová 150 g

jednotková cena: 5,27 EUR/kg; 158,76 Sk/kg

IS Import-export, s. r. o.

0,

79 23,80 Sk

Multipack (3 ks Gerlašky 35 g, 1 ks Belanky 35 g, 1 ks Kriváòky 35 g) 175 g jednotková cena: 4,97 EUR/kg; 149,73 Sk/kg

Peèivárne L. Hrádok, s. r. o.

0,

87 26,21 Sk

0,

Imola energetický nápoj PET 0,5 l jednotková cena: 1,20 EUR/l; 36,15 Sk/l

KON-RAD, s. r. o.

0,

60 18,08 Sk

R SUPE CENA

z obmed

65 19,58 Sk

- 24%

Magnesia perlivá neperlivá, jemne perlivá 1,5 l

8,44 Sk

ov nákup t e è o P je ený.

ne

jednotková cena: 0,43 EUR/l; 12,95 Sk/l

0,

28

69

Palmex Èerešòový kvet, Color, Horská vôòa 6 kg

Magnesia Multia pomaranè, citrón, grapefruit 1,5 l

jednotková cena: 4,39 EUR/kg; 132,25 Sk/kg

R SUPE CENA

- 26%

Krowka po¾ská 180 g

NOVINKA

Midi Bulli èokoláda, malina 50 g

is

z¾ava do

predajní

Èím viac nákupov, tým väèšia šanca na výhru!

0,

56 16,87 Sk

Staèí vhodi pokladnièný blok s menom, priezviskom, adresou a telefónnym èíslom najneskôr do 4. 10. 2010 do pripravenej urny v ktorejko¾vek z predajní COOP Jednota Krupina a Brezno a zaradíte sa do žrebovania o lákavé ceny. Žrebovanie sa uskutoèní 18. 10. 2010, výherná listina bude zverejnená na www.xxxxxxx.sk do 7 pracovných dní od žrebovania. Odovzdanie výhier sa uskutoèní do 31. 11. 2010.

Michelangelo šumivé víno 1,5 l

jednotková cena: 1,99 EUR/l; 59,95 Sk/l

Soare Sekt Slovakia, s. r. o.

2,99

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno do vypredania zásob.

90,08 Sk

Vydavate¾ negarantuje spotrebite¾ovi úplnú ponuku tovarov uvedených v letáku vo svojich predajniach, okrem predajní zaradených do reazca Supermarket.


COOP JEDNOTA – NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

z¾ava do

1,05

31,63 Sk

z¾ava do

- 26%

- 18%

grát

is

+ 70 Mysli na zdravie Emco müsli èokoládové, ovocné, orechové 750 g

jednotková cena: 3,05 EUR/kg; 91,88 Sk/kg

EMCO Slovensko, s. r. o.

z¾ava do

2,

29 68,99 Sk

+

jednotková cena: 13,50 EUR/kg; 406,70 Sk/kg

Lemonka 70 g

jednotková cena: 3,86 EUR/kg; 116,29 Sk/kg

Imrich Goliáš, LIANA-GOLF

1,

31,63 Sk

- 21% grát

Želatina potravinárska èíra 20 g

05

0,

27 8,13 Sk

Eduscho Mocca Grande 250 g jednotková cena: 6,40 EUR/kg; 192,81 Sk/kg

Tchibo Slovensko, s. r. o.

z¾ava do

1,

60 48,20 Sk

jednotková cena: 7,80 EUR/kg; 234,98 Sk/kg

Mäspoma, s. r. o.

51

- 9%

- 28%

jednotková cena: 14,- EUR/kg; 421,76 Sk/kg

Zelený èaj citrón, èuèoriedka + brusnica 30 g

jednotková cena: 25,- EUR/kg; 753,15 Sk/kg

Baliarne obchodu, a. s.

0,

- 17%

Grilovacia zmes, Gulášová zmes 50 g

2,

z¾ava do

Káva Extra špeciál 75 g

14,76 Sk

jednotková cena: 7,- EUR/kg; 210,88 Sk/kg

z¾ava do

- 22%

0,

39 11,75 Sk

z¾ava do

- 9%

10 %

Dobrota 75 g 2+1 225 g

75,62 Sk

z¾ava do

is

g

49

0,

75 22,59 Sk

Káva Gold instantná 100 g

jednotková cena: 25,10 EUR/kg; 756,16 Sk/kg

Mackovia kakaové sušienky 500 g

jednotková cena: 3,98 EUR/kg; 119,90 Sk/kg

M-BER, s. r. o.

z¾ava do

NOVINKA

1,

99 59,95 Sk

- 16%

z¾ava do

- 22%

Mokate Cafe Latte 145 g

jednotková cena: 7,52 EUR/kg; 226,55 Sk/kg

Mokate 3v1 Liguerino 180 g

jednotková cena: 6,06 EUR/kg; 182,56 Sk/kg

Mokate Slovakia, a. s.

2,

88,27 Sk

93

z¾ava do

1,

09 32,84 Sk

NOVINKA

Cukríky Bon Pari ¾adové 90 g

jednotková cena: 5,44 EUR/kg; 163,89 Sk/kg

Cukríky JoJo zúbky 80 g

jednotková cena: 6,13 EUR/kg; 184,67 Sk/kg

Nestlé Slovensko, s. r. o.

z¾ava do

- 13%

0,

49 14,76 Sk

Cukríky Bronhi Original, Ice 100 g

jednotková cena: 6,- EUR/kg; 180,76 Sk/kg

KRAŠ Slovakia, s. r. o.

z¾ava do

- 30%

0,

60 18,08 Sk

- 25%

z¾ava do

Cukríky UPSSS2 900 g

jednotková cena: 3,26 EUR/kg; 98,21 Sk/kg

Trubièky orechové, vajeèný likér 160 g

jednotková cena: 4,31 EUR/kg; 129,84 Sk/kg

BUGY, s. r. o.

0,

23,80 Sk

79

- 15%

0,

69 20,79 Sk

jednotková cena: 11,94 EUR/kg; 359,70 Sk/kg

Dezert Chocorollo 165 g

jednotková cena: 12,67 EUR/kg; 381,70 Sk/kg

Sweet Expert Group, s. r. o.

0,

23,80 Sk

z¾ava do

- 21%

Dezert Plody Mora 175 g

79

z¾ava do

jednotková cena: 4,65 EUR/kg; 140,09 Sk/kg

DRU trubièky orieškové 300 g jednotková cena: 7,17 EUR/kg; 216,- Sk/kg

DRU, a. s.

62,96 Sk

- 17%

- 16%

Vydanie platné 18. 8. 2010 - 7. 9. 2010

IDC Holding, a. s.

0,

68

0,

18 5,42 Sk

z¾ava do

- 11%

z¾ava do

- 10%

z¾ava do

2,

jednotková cena: 5,45 EUR/kg; 164,19 Sk/kg

20,49 Sk

z¾ava do

- 22%

DRU tyèinky sézamové 170 g

2,

09

Tatranky lieskoorieškové, èokoládové, mlieène máèané 33 g

15 64,77 Sk

Mini rogalík zdobený 180 g

jednotková cena: 4,39 EUR/kg; 132,25 Sk/kg

ZOO zdobené 165 g

jednotková cena: 4,18 EUR/kg; 125,93 Sk/kg

PPRESS, s. r. o.

0,

69 20,79 Sk

Brink sušienky vanilkové, kakaové 250 g

jednotková cena: 2,72 EUR/kg; 81,94 Sk/kg

Lutece šampiòóny krájané plech. 200 g

jednotková cena: 5,91 EUR/kg; 178,04 Sk/kg

DAVIS, s. r. o.

0,

68 20,49 Sk

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno do vypredania zásob.


Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

z¾ava do

z¾ava do

- 29%

Ipe¾ská klobása OA 1 kg Mecom Group, a. s.

z¾ava do

- 24%

2,

39 72,- Sk

Mecom Group, a. s.

z¾ava do

Mecom Group, a. s.

z¾ava do

4,

99 150,33 Sk

Miloš Krajèík, výroba MV

z¾ava do

Krásno Slovakia, s. r. o.

3,

79 114,18 Sk

Mecom Group, a. s.

3,

59 108,15 Sk

Nitran saláma 1 kg Mecom Group, a. s.

z¾ava do

2,

82,85 Sk

Èertovsky pálivá saláma 1 kg Miloš Krajèík, výroba MV

z¾ava do

4,

89 147,32 Sk

3,

99,11 Sk

Gothajská saláma 1 kg Krásno Slovakia, s. r. o.

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina do vypredania zásob.

Kriváò saláma 1 kg Mecom Group, a. s.

z¾ava do

5,

180,45 Sk

6,

66 200,64 Sk

- 39%

6,

27 188,89 Sk

R SUPE CENA Starinská tehla 1 kg Mecom Group, a. s.

z¾ava do

3,

98 119,90 Sk

- 20%

5,

65 170,21 Sk

Moravská lahôdka 1 kg Miloš Krajèík, výroba MV

z¾ava do

- 36%

29

Mecom Group, a. s.

99

- 21%

- 17%

75

Regia bravèová šunka 1 kg z¾ava do

- 28%

- 15%

Spišské párky 1 kg

Maïarská klobása 1 kg z¾ava do

- 23%

Grilovacia klobása 1 kg

Mecom Group, a. s.

- 32%

- 33%

- 32%

Èingovská saláma 1 kg

Hydinová chudá saláma 1 kg z¾ava do

- 24%

Hrádocká èabajka 1 kg

z¾ava do

4,

80 144,60 Sk

- 17%

1,

95 58,75 Sk

Dusená šunka hranatá 1 kg Krásno Slovakia, s. r. o.

5,

09 153,34 Sk

Vydanie platné 18. 8. 2010 - 7. 9. 2010


COOP JEDNOTA – NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

z¾ava do

- 20%

Šunková saláma zaúdená 1 kg Krásno Slovakia, s. r. o.

NOVINKA

4,19

126,23 Sk

z¾ava do

Mletý rezeò YANO v OA 1 kg NOEMA, s. r. o.

NOVINKA

3,05

91,88 Sk

z¾ava do

- 29%

- 31%

Údené rebrá mäsové v OA 1 kg NOEMA, s. r. o.

0,96 28,92 Sk

3,49

105,14 Sk

z¾ava do

- 15%

Sleïové oèká v oleji s chilli 150 g z¾ava do jednotková cena: 8,50 EUR/kg; 256,07 Sk/kg

Tatranská hydinová šunka 1 kg Podtatranská hydina, a. s.

z¾ava do

4,

89 147,32 Sk

jednotková cena: 1,54 EUR/l; 46,39 Sk/l

Ryba Košice, s. r. o.

z¾ava do

Podtatranská hydina, a. s.

z¾ava do

- 18%

Piknik nanuková torta vanilková, punèová 615 ml

Horné kuracie stehná s kosou a kožou mrazené 1 kg

2,

59 78,03 Sk

0,

28,62 Sk

Nanuk YUPI kakaový, jahodový, vanilkový 65 ml

jednotková cena: 2,46 EUR/l; 74,11 Sk/l

FROST, s. r. o.

jednotková cena: 6,78 EUR/kg; 204,25 Sk/kg

Milex, a. s.

z¾ava do

0,

16 4,82 Sk

0,

95 28,62 Sk

5,

Eidam údený, neúdený 45% 1 kg Koliba, a. s.

0, 13,56 Sk

45

55 167,20 Sk

Treska v majonéze 280 g

jednotková cena: 4,82 EUR/kg; 145,21 Sk/kg

Ryba Košice, s. r. o.

Nátierka 3-pack bryndzová, škvarková, hrianková 3x100 g jednotková cena: 5,50 EUR/kg; 165,69 Sk/kg

KORO, s. r. o.

- 21%

0,

Vydanie platné 18. 8. 2010 - 7. 9. 2010

66 19,88 Sk

Pivo Steiger svetlé 10% pl. 0,5 l jednotková cena: 0,90 EUR/l; 27,11 Sk/l

Pivo Steiger 10% svetlé f¾. 0,5 l jednotková cena: 0,58 EUR/l; 17,47 Sk/l

Pivovar Steiger, a. s.

Èerstvé mlieko PET 1,5% 1 l Koliba, a. s.

0, 20,79 Sk

z¾ava do

Pekáreò COOP Jednota

jednotková cena: 7,38 EUR/kg; 222,33 Sk/kg

1,

35 40,67 Sk

1,

65 49,71 Sk

NOVINKA

- 25%

Chlieb pšenièno-ražný 1000 g

s kápiou 150 g

- 19%

- 33%

- 19%

Lunex Klasik, Šunka, Parenica 140 g

jednotková cena: 8,- EUR/kg; 241,01 Sk/kg

z¾ava do

- 20%

95

s olivou 150 g

69

0,

58 17,47 Sk

z¾ava do

z¾ava do

- 32%

0,

29

+ f¾aša 0,13 EUR

8,74 Sk

- 21% Birell nealko pivo pl. 0,5 l

jednotková cena: 1,38 EUR/l; 41,57 Sk/l

Pilsner Urquel pl. multipack 6x0,5 l

jednotková cena: 1,60 EUR/l; 48,20 Sk/l

Pivovary Topvar, a. s.

z¾ava do

- 33%

4,

79 144,30 Sk

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina do vypredania zásob.


Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk 29,82 Sk

8,74 Sk

0,

z¾ava do

- 33%

0,

99

z¾ava do

NOVINKA Zvolenský smotanový jogurt jahoda, èuèoriedka, èokoláda, vanilka 145 g

jednotková cena: 2,07 EUR/kg; 62,36 Sk/kg

Senoble Central Europe, s. r. o.

z¾ava do

0,

30 9,04 Sk

Zvolenské Fidko biele 1%, vanilka 3,6% 950 g

jednotková cena: 1,04 EUR/kg; 31,33 Sk/kg

jahoda 3,6%, vanilka 3,6% 450 g jednotková cena: 1,44 EUR/kg; 43,38 Sk/kg

Senoble Central Europe, s. r. o.

z¾ava do

- 12%

29

- 37%

0,

65 19,58 Sk

jednotková cena: 6,07 EUR/kg; 182,86 Sk/kg

NIKA, s. r. o.

59

grát

is

+ 10

0,

76

jednotková cena: 1,61 EUR/kg; 48,50 Sk/kg

Monika smotanová nátierka 200 g

jednotková cena: 3,80 EUR/kg; 114,48 Sk/kg

Milsy, a. s.

22,90 Sk

- 10%

Tavený syr Zlatý Ementáler, Jemný smotanový, Lahôdkový 140 g

0,

- 17%

©tánka 13% kyslá 180 g Sm©

grát

17,77 Sk

z¾ava do

0,

85 25,61 Sk

COOP Tvaroh mäkký hrudkovitý 200 g tuèný hrudkovitý 200 g

jednotková cena: 3,25 EUR/kg; 97,91 Sk/kg

Agro-Tami, a. s.

z¾ava do

0,

is

+ 30

65 19,58 Sk

%

0,

32

Pasta z údeného mäsa 75 g Májkrém 75 g Bôèiková pasta 75 g

jednotková cena: 4,27 EUR/kg; 128,64 Sk/kg

Hamé Slovakia, s. r. o.

9,64 Sk

- 17%

%

Morca della 190 g

jednotková cena: 3,11 EUR/kg; 93,69 Sk/kg

Papriková nátierka 120 g

jednotková cena: 4,17 EUR/kg; 125,63 Sk/kg

Tatrakon, s. r. o.

z¾ava do

0,

50 15,06 Sk

jednotková cena: 2,02 EUR/kg; 60,85 Sk/kg

Snico, s. r. o.

z¾ava do

jednotková cena: 7,84 EUR/kg; 236,19 Sk/kg

Ryba Žilina, s. r. o.

z¾ava do

0,

80 24,10 Sk

1,

98 59,65 Sk

Baltické sardinky Primaryba v oleji 240 g

jednotková cena: 3,33 EUR/kg; 100,32 Sk/kg

v paradajkovom náleve 240 g

jednotková cena: 3,89 EUR/kg; 117,19 Sk/kg

Baltaxia, s. r. o.

18,08 Sk

0,

- 18%

60

0,

65

Bravèové mäso NN P 400 g Lunè NN P 400 g

jednotková cena: 1,63 EUR/kg; 49,11 Sk/kg

Hamé Slovakia, s. r. o.

z¾ava do

- 16%

- 21%

Snico keèup jemný 980 g

Rezy zo sleïov v zelenine, v oleji 170 g

19,58 Sk

- 16%

0,

56 16,87 Sk

Vifon instantná polievka bravèová, kuracia, kaèacia 60 g jednotková cena: 4,33 EUR/kg; 130,45 Sk/kg

Tan Viet SK, s. r. o.

z¾ava do

0,26

7,83 Sk

- 13%

z¾ava do

- 20%

Cestoviny široké rezance 250 g Cestoviny vruty 250 g jednotková cena: 1,96 EUR/kg; 59,05 Sk/kg

Gabriel Oravec-Buga

0,

49 14,76 Sk

z¾ava do

- 32%

Cestoviny Grand niovky 250 g jednotková cena: 2,40 EUR/kg; 72,30 Sk/kg

Cestoviny Rajbanièka 250 g

jednotková cena: 1,80 EUR/kg; 54,23 Sk/kg

Mgr. Slávka Hulecová – Roando Pasta

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno do vypredania zásob.

0,

45 13,56 Sk

Sirup Oravan pomaranè, malina, ananás 0,7 l jednotková cena: 1,41 EUR/kg; 42,48 Sk/kg

Nealko Oravan, s. r. o.

0,

99 29,82 Sk

Vydanie platné 18. 8. 2010 - 7. 9. 2010


COOP JEDNOTA – NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

z¾ava do

z¾ava do

- 13%

z¾ava do

- 16%

- 12%

grát

+ 1 is l Costa pomaranè, exotic, multivitamín 1 + 1 l Bugy, s. r. o.

z¾ava do

1,

10 33,14 Sk

Davis, s. r. o.

- 27%

Minerálna voda Korytnica perlivá, jemne perlivá 1,5 l jednotková cena: 0,29 EUR/l; 8,74 Sk/l

Euro-Mineral, a. s.

z¾ava do

jednotková cena: 4,12 EUR/l; 124,12 Sk/l

Agro-Movino, s. r. o.

z¾ava do

jednotková cena: 0,16 EUR/ks; 4,82 Sk/ks

Always Classic Maxi 2x9 ks

jednotková cena: 0,18 EUR/ks; 5,42 Sk/ks

ESA LOGISTIKA, s. r. o.

z¾ava do

jednotková cena: 0,39 EUR/l; 11,75 Sk/l

Slovenské pramene a žriedla, a. s.

0,59

17,77 Sk

gr

0,

43 12,95 Sk

Šofocola Classsic, Fruit 1,5 l jednotková cena: 0,43 EUR/l; 12,95 Sk/l

Zlatá Studòa, s. r. o.

z¾ava do

0,

65 19,58 Sk

Novohradská perla biela, èervená 2 l

jednotková cena: 0,78 EUR/l; 23,50 Sk/l

Vojtech Szuma-SUMA

1,55

46,70 Sk

- 11%

3,

09 93,09 Sk

Armin Stark fernet bitter 40%, citrus 30% 0,5 l

jednotková cena: 10,60 EUR/l; 319,34 Sk/l

St. Nicolaus-trade, a. s.

z¾ava do

- 22%

Always Classic Normal 2x10 ks

31,33 Sk

Minerálna voda Budiš ananás, grapefruit 1,5 l

+ 0,á5tis l

- 12%

Rulandské biele špeciál 0,75 l Cabernet Sauvignon špeciál 0,75 l

1,

04

GG grapefruit, èervené hrozno 100% TP 1 l

5,

30 159,67 Sk

- 10%

1,

59 47,90 Sk

jednotková cena: 7,13 EUR/l; 214,80 Sk/l

Imperator, s. r. o.

3,

- 22%

jednotková cena: 0,57 EUR/l; 17,17 Sk/l

Vojtech Szuma-SUMA

0,

85 25,61 Sk

NOVINKA

Napoleon Ambassadeur 36% 0,7 l 105,14 Sk

Ovocné víno Jolanka biele 1,5 l Milenka èervené 1,5 l

49

4,

99 150,33 Sk

Telový šampón Right Guard Cool Impact, Right Guard Fresh Blast 400 ml jednotková cena: 7,48 EUR/l; 225,34 Sk/l

Henkel Slovensko, s. r. o.

2,

99 90,08 Sk

NOVINKA

NOVINKA Mikroténové sáèky farebné 250x350 mm, 60 ks Zmraz. vrecká mikroténové 200x300 mm, 60 ks

jednotková cena: 0,01 EUR/ks; 0,30 Sk/ks

Slovplast, s. r. o.

0,

62 18,68 Sk

Okrúhle misky (16, 20, 24, 28 cm) 1 sada Vedro plastové 10 l 1 ks Tera Plastik, s. r. o.

1,

39 41,88 Sk

Miska Mexiko èíra na gulᚠ790 ml 1 ks BOR-STEEL, s. r. o.

Ponuka platí do vypredania zásob

1,

23 37,05 Sk

Prípadné rozdiely voèi cene uvedenej v informatívnej mene v konkrétnej predajni sú spôsobené rozdielnym nastavením SW pri zaokrúh¾ovaní. Ceny všetkých produktov platia len v termíne od 18. 8. do 7. 9. 2010 v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno, s. d. Vydavate¾ si vyhradzuje právo na omyly a chyby uvedené v obèasníku. Za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli v tlaèi, neruèíme. Pôvodné ceny uvedené v obèasníku nezoh¾adòujú rozdiely cien v jednotlivých predajniach zaradených do rôznych cenových pásiem. Vydavate¾: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojièné nám. 22, 963 01 Krupina, tlaè z dodaných fotografií: OPTIMA, a. s., Železnièiarska 8, 949 73 Nitra. Distribúcia: zadarmo prostredníctvom TNT Post Slovensko s. r. o.

Vydanie platné 18. 8. 2010 - 7. 9. 2010

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno do vypredania zásob.

Letak coop jednota Brewzno  

Letak coop jednota Brewzno, 18.8-7,9

Letak coop jednota Brewzno  

Letak coop jednota Brewzno, 18.8-7,9